Views
4 years ago

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

4. Financiële paragraaf

4. Financiële paragraaf 4.1 Voorkeursmodellen Uit de samenvatting en conclusie van de drie haalbaarheidsonderzoeken (bijlage II-4) komt, na een gedegen afweging, per locatie een voorkeursmodel naar voren. Voor locatie 2 is een extra herontwikkelingsmodel opgesteld na de advisering door de RKc: Locatie 1 (’t Willem): bijgaand verkavelingsmodel gebaseerd op het locatieonderzoek van Croonen - 18 grondgebonden woningen - 9 appartementen (oudbouw) B C 2 1 Verkavelingmodel J. v/d Heijden A Locatie 2 (’t Moller): het ontwikkelingsmodel 2c - 12 appartementen (oudbouw) - 18 appartementen (nieuwbouw) Verkavelingmodel J. v/d Heijden Locatie 2 (’t Moller): Extra herontwikkelingsmodel - 16 appartementen (oudbouw) - 8 appartementen (nieuwbouw in 2 bouwlagen) Hof Verkavelingmodel J. v/d Heijden Parkeren 19

Locatie 3 (de Walewyc) het verkavelingsmodel Croonen - 84 appartementen Uitgangspunt: hoogwaardige invulling qua architectonische en/of stedenbouwkundige kwaliteit Verkavelingmodel Croonen 4.2 Eindwaarden exploitatieberekeningen Met behulp van bovengenoemde voorkeursmodellen zijn exploitatieberekeningen opgesteld (bijlage II.7). Daarin is één oogopslag de financiële haalbaarheid weergegeven van de drie schoollocaties 1 ‘t Willem, 2 ‘t Moller’ en 3 de Walewyc. Bij de berekeningen is uitgegaan van de realisering van een aandeel van 30% sociale woningbouw. Er zijn vier versies opgesteld waarbij het telkens draait om een andere verdeling van het aandeel sociale woningbouw per locatie. Aan elke versie is een B-variant toegevoegd waarin is doorgerekend wat het effect is van het extra ontwikkelingsmodel voor de locatie ’t Moller. Er is ook nog een variant C van versie 1 maar dat heeft te maken met een bieding van Casade voor de locatie Walewyc (zie kopje ‘Bieding Casade’). Versie 1: “Alle sociale woningbouw bij de Walewyc” In deze versie is alle sociale woningbouw bij de locatie de Walewyc geraamd. Zowel ’t Willem als ‘t Moller’ worden commercieel op de markt gezet. Geraamd zijn: Versie 1 variant A ’t Willem: 27 woningen ’t Moller: 30 de Walewyc: 84 7 rijtjeswoningen 12 appartem’n (oudbouw) 33 soc. huurappartem’n 8 tweekappers 18 appartem’n (nieuw) 9 soc. koopappartem’n 3 vrijstaande woningen 0 sociaal 18 appartem’n (85 m 2 ) 9 appartem’n (oudbouw) 24 appartem’n (100 m 2 ) 0 sociaal Totaal: 141 woningen, aandeel sociaal: 42 (30%), opbrengst: € 223.700 Versie 1 variant B ’t Willem: 27 woningen ’t Moller: 24 de Walewyc: 84 7 rijtjeswoningen 16 appartem’n (oudbouw) 31 soc. huurappartem’n 8 tweekappers 8 appartem’n (nieuw) 9 soc. koopappartem’n 3 vrijstaande woningen 0 sociaal 20 appartem’n (85 m 2 ) 9 appartem’n (oudbouw) 24 appartem’n (100 m 2 ) 0 sociaal Totaal: 135 woningen, aandeel sociaal: 40 (30%), opbrengst: € 167.200 20

Plan van Aanpak (pdf) - LOLA Landscape Architects
aan de herontwikkeling van het terrein van het Dr. Mollercollege
plan van aanpak - Gemeente Heerhugowaard
Plan van aanpak - Gemeente Zoetermeer
Plan van aanpak - MBO Raad
Rapport Natuurlijk wonen in De Rugt - Gemeente Waalwijk
Plan van aanpak bodem - Gemeente Westland
Plan van aanpak actualiseren bestemmingsplannen - Gemeente ...
Bijlage 1 PLan van Aanpak Taskforce Esbro - Bestuurlijke informatie ...
Plan van aanpak “Onderwijsontwikkeling Maastricht” (OOM)
Grontmij - Plan van aanpak tweede fase - A7Westergo
Bijlage Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied - Raad ...
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Bijlage 6 Plan van aanpak bodemsanering - Ruimtelijkeplannen.nl
Plan van aanpak verplaatsing locatie 24-uursopvang - Gemeente ...
Plan van aanpak archeologisch onderzoek - N23 Westfrisiaweg
Plan van aanpak Vacature-offensief - Raad voor Werk en Inkomen
Plan van aanpak Risico inventarisatie & evaluatie ... - Haarlem Effect
Plan van aanpak financiële doorrekening op middellange termijn
Informatienota Z-7102 Plan van aanpak decentralisatie jeugdzorg ...
Plan van aanpak Project Eten & Drinken - Annevillegroep
Plan van aanpak versie 1 bijlage 3 - Gemeente Rijssen-Holten
Plan van aanpak BPV, versie 17 mei 2010 - MBO