Views
4 years ago

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

Versie 2: “Sociale

Versie 2: “Sociale woningbouw bij ‘t Moller en de Walewyc” In deze versie is het aandeel sociale woningbouw verdeeld over de locaties 2 ‘t Moller en 3 de Walewyc. Geraamd zijn: Versie 2 variant A ’t Willem: 27 woningen ’t Moller: 30 de Walewyc: 84 7 rijtjeswoningen 12 appartem’n (oudbouw) 33 soc. huurappartem’n 8 tweekappers 9 appartem’n (nieuw) 27 appartem’n (85 m 2 ) 3 vrijstaande woningen 9 soc. koopappartem’n 24 appartem’n (100 m 2 ) 9 appartem’n (oudbouw) 0 sociaal Totaal: 141 woningen, aandeel sociaal: 42 (30%), opbrengst:- € 31.800 Versie 2 variant B ’t Willem: 27 woningen ’t Moller: 24 de Walewyc: 84 7 rijtjeswoningen 16 appartem’n (oudbouw) 32 soc. huurappartem’n 8 tweekappers 8 soc. koopappartem’n 28 appartem’n (85 m 2 ) 3 vrijstaande woningen 0 sociaal 24 appartem’n (100 m 2 ) 9 appartem’n (oudbouw) 0 sociaal Totaal: 135 woningen, aandeel sociaal: 40 (30%), opbrengst: - € 276.100 Versie 3: “Sociale woningbouw bij ’t Willem en de Walewyc” In deze versie is het aandeel sociale woningbouw verdeeld over de locaties 1 ‘t Willem en 3 de Walewyc. Geraamd zijn: Versie 3 variant A ’t Willem: 28 woningen ’t Moller: 30 de Walewyc: 84 8 rijtjeswoningen (soc. huur) 12 appartem’n (oudbouw) 34 soc. huurappartem’n 8 tweekappers 18 appartem’n (nieuw) 26 appartem’n (85 m 2 ) 3 vrijstaande woningen 0 sociaal 24 appartem’n (100 m 2 ) 9 appartem’n (oudbouw) Totaal: 142 woningen, aandeel sociaal: 42 (30%), opbrengst: € 18.400 Versie 3 variant B ’t Willem: 28 woningen ’t Moller: 24 de Walewyc: 84 8 rijtjeswoningen (soc. huur) 16 appartem’n (oudbouw) 33 soc. huurappartem’n 8 tweekappers 8 appartem’n (nieuw) 27 appartem’n (85 m 2 ) 3 vrijstaande woningen 0 sociaal 24 appartem’n (100 m 2 ) 9 appartem’n (oudbouw) Totaal: 136 woningen, aandeel sociaal: 41 (30%), opbrengst: - € 275.600 22

Plan van Aanpak (pdf) - LOLA Landscape Architects
aan de herontwikkeling van het terrein van het Dr. Mollercollege
plan van aanpak - Gemeente Heerhugowaard
Plan van aanpak - Gemeente Zoetermeer
Plan van aanpak - MBO Raad
Rapport Natuurlijk wonen in De Rugt - Gemeente Waalwijk
Plan van aanpak bodem - Gemeente Westland
Plan van aanpak actualiseren bestemmingsplannen - Gemeente ...
Plan van aanpak “Onderwijsontwikkeling Maastricht” (OOM)
Grontmij - Plan van aanpak tweede fase - A7Westergo
Bijlage Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied - Raad ...
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Bijlage 6 Plan van aanpak bodemsanering - Ruimtelijkeplannen.nl
Plan van aanpak verplaatsing locatie 24-uursopvang - Gemeente ...
Plan van aanpak archeologisch onderzoek - N23 Westfrisiaweg
Plan van aanpak Vacature-offensief - Raad voor Werk en Inkomen
Plan van aanpak Risico inventarisatie & evaluatie ... - Haarlem Effect
Plan van aanpak financiële doorrekening op middellange termijn
Informatienota Z-7102 Plan van aanpak decentralisatie jeugdzorg ...
Plan van aanpak Project Eten & Drinken - Annevillegroep
Plan van aanpak versie 1 bijlage 3 - Gemeente Rijssen-Holten
Plan van aanpak BPV, versie 17 mei 2010 - MBO