Views
3 years ago

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

INHOUDSOPGAVE 1.

INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding …………………………………………………………………………………….. 3 2. Beschrijving ontwikkelingslocaties ……………………………………………….. 5 3. Organisatorisch kader ………………………………………………………………….. 9 3.1 Organisatiestructuur …………………………………………………………………………………….. 9 3.2 Stappenplan ………………………………………………………………………………………………….. 11 3.2.1 Besluit herontwikkeling en interactie met omgeving ….…………………… 12 3.2.2 Stedenbouwkundig ontwerp ……………………………………………………………… 14 3.2.3 Planologische procedures …………………………………….…………………………… 15 3.2.4 Vervolgprocedure ………………………………………………………………………………. 16 3.3 Schema stappenplan ……………………………………………………………………………………… 17 4. Financiële paragraaf…………………………………………………………………….. 19 4.1 Voorkeursmodellen …………………………..………………………………………………………... 19 4.2 Eindwaarden exploitatieberekeningen ……….………………………………….……………. 20 Bijlagen (overzicht) ……………………………..……………………………………………. 23 2

Plan van Aanpak (pdf) - LOLA Landscape Architects
aan de herontwikkeling van het terrein van het Dr. Mollercollege
plan van aanpak - Gemeente Heerhugowaard
Rapport Natuurlijk wonen in De Rugt - Gemeente Waalwijk
Plan van aanpak actualiseren bestemmingsplannen - Gemeente ...
Plan van aanpak - Gemeente Zoetermeer
Plan van aanpak - MBO Raad
Plan van aanpak bodem - Gemeente Westland
Bijlage 1 PLan van Aanpak Taskforce Esbro - Bestuurlijke informatie ...
Plan van aanpak “Onderwijsontwikkeling Maastricht” (OOM)
Grontmij - Plan van aanpak tweede fase - A7Westergo
Bijlage Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied - Raad ...
Bijlage 6 Plan van aanpak bodemsanering - Ruimtelijkeplannen.nl
Plan van aanpak verplaatsing locatie 24-uursopvang - Gemeente ...
Plan van aanpak archeologisch onderzoek - N23 Westfrisiaweg
Plan van aanpak Vacature-offensief - Raad voor Werk en Inkomen
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Plan van aanpak Risico inventarisatie & evaluatie ... - Haarlem Effect
Plan van aanpak financiële doorrekening op middellange termijn
Informatienota Z-7102 Plan van aanpak decentralisatie jeugdzorg ...
Plan van aanpak Project Eten & Drinken - Annevillegroep
Plan van aanpak versie 1 bijlage 3 - Gemeente Rijssen-Holten
Plan van aanpak BPV, versie 17 mei 2010 - MBO