Views
3 years ago

Evaluatie stage

Evaluatie stage

Evaluatie

EVALUATIEFORMULIER CKI STAGE De bedoeling van dit, door de stagebegeleider in te vullen, formulier is om de beoordeling van de CKI-studenten die stage lopen te stroomlijnen. Bij de invulling dienen ook de gemaakte afspraken in het stageplan betrokken te worden. Deze evaluatie vormt samen met het stageverslag het uitgangspunt voor de beoordeling en de vaststelling van het cijfer. Het is de bedoeling dat er een afrondend gesprek tussen stagedocent, stagebegeleider en student is waarin het eindcijfer bepaald wordt. Naam student: ................................................. Naam stagedocent (dit is een CKI docent): ................................................. Naam organisatie waarbij stage gelopen is: ................................................. Naam stagebegeleider: ................................................. S.v.p. hieronder de van toepassing zijnde categorie omcirkelen. Indien u meer ruimte nodig heeft voor uw opmerkingen kunt u een A-4tje bijvoegen. 1. Kennis Hoe beoordeelt u de praktische en theoretische kennis van de student? (in relatie tot het ten uitvoering brengen van de stage) slecht / onvoldoende / voldoende / goed / uitstekend * Opmerkingen: 2. Inzicht Hoe beoordeelt u het vermogen van de student om CKI-gerelateerde problemen te beoordelen en op te lossen? slecht / onvoldoende / voldoende / goed / uitstekend* Opmerkingen: 3. Schrijfvaardigheden Hoe beoordeelt u de vaardigheid tot het schrijven van stukken voor praktische doeleinden? (rapporten, papers, samenvattingen etc.) slecht / onvoldoende / voldoende / goed / uitstekend* Opmerkingen: 4. Mondelinge vaardigheden Hoe beoordeelt u de mondelinge vaardigheden van de student? slecht / onvoldoende / voldoende / goed / uitstekend* Opmerkingen: * s.v.p. uw keuze omcirkelen

PERMANENTE EVALUATIE - Technopolis
Evaluatie van ProSes - VNSC Communicatie
Evaluatie van ProSes - VNSC Communicatie
Good Governance - Evaluatie LCB 2009
Evaluatie Hij-instroom RVKO - Arbeidsmarktplatform PO
Rapport Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming ... - Clm
participatie evaluatie - Almere Haven - Gemeente Almere
Toetsing en evaluatie - LOWAN
Evaluatie van de Nederlandse richtlijn voor de phenotypische ...
Good Governance - Evaluatie LCB 2009
Evaluatie van de Nederlandse richtlijn voor de phenotypische ...
Evaluatie proef zelfcontrole, september 2010 ... - Provincie Utrecht
Evaluatie proef zelfcontrole, september 2010 - Provincie Utrecht
Evaluatie van de samenwerkingsakkoorden inzake de begeleiding ...
Evaluatie verwijsindex risicojongeren DSP-groep
Infobundel stage Operatiekwartier – A1 Pagina 1 - AZ Monica
Evaluatie 2005 - Gemeente Borger-Odoorn
[PDF] Evaluatie WerkDirect - Gemeente Rotterdam
Evaluatie IBOP Zeeheldenbuurt 2011 - Stadsdeel West - Gemeente ...
Evaluatie leefbaarheid in kleine kernen (PDF ... - Provincie Utrecht
[PDF] Evaluatie ExIT Feijenoord - Gemeente Rotterdam
Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen 2011-2012 - Gemeente Katwijk
Eindrapport evaluatie arboconvenant verf- en ... - Bureau KLB
Notitie Evaluatie pilot gebiedspanels jongerenoverlast - Utrecht.nl ...
Evaluatie experiment Deelerwoud 2001-2006 - Vereniging Het ...
Evaluatie indicatiestelling PIJ-maatregel - 1625_Volledige ... - WODC
Evaluatie Activerende Zorg in Rotterdam - Gemeente Rotterdam