Views
3 years ago

AGENDA NIEUWS VAN DE DIRECTIE NIEUWS VAN ... - Het Mozaiek

AGENDA NIEUWS VAN DE DIRECTIE NIEUWS VAN ... - Het Mozaiek

AGENDA NIEUWS VAN DE DIRECTIE NIEUWS VAN ... - Het

LOCATIE HET PETENBOS SCHOOLWEEK 37 - VRIJDAG 10 JUNI 2011 JAARGANG 2 - NUMMER 18 M. Turnorlaan 7, 3903 WK VEENENDAAL Telefoon: 0318-513558 Mispel 36a, 3903 EM VEENENDAAL Telefoon: 0318-550618 http://hetmozaiek.rijnheuvelland.nl b.keijzers@hetmozaiek.nl AGENDA Vrijdag 10 juni Kunstatelier groep 1 t/m 7. Maandag 13 juni Pinkstermaandag alle leerlingen vrij. Vrijdag 17 juni Kunstatelier groep 1 t/m 7. Vrijdag 17 juni Nieuwsbrief 19. Woensdag 22 juni Wisselochtend groep 1 t/m 7. NIEUWS VAN DE DIRECTIE Continurooster Regelmatig heeft u informatie ontvangen in de nieuwsbrief over het continurooster. Inmiddels is er een informatieavond geweest over dit onderwerp op onze locatie. Na deze fase van informeren volgde de fase van het inventariseren. Doormiddel van een enquête ten aanzien van de schooltijden kon u per gezin aangeven waar uw voorkeur naar uitging. U kon hierbij kiezen uit: 1. Huidige schooltijden handhaven. 2. Vier gelijke dagen tot 14:15 uur en woensdag tot 12:30 uur. 3. Vijf gelijke schooldagen tot 14:00 uur. 4. Geen mening. In het begeleidend schrijven van de enquête is aangegeven dat u in juni geïnformeerd wordt over de uitslag en de vervolgstappen. Wij kunnen u nu al vast mededelen dat 65,4% van de gezinnen de enquête heeft ingeleverd. Door een duidelijke meerderheid van de ouders is mogelijkheid 2 gekozen. Tijdens de MR vergadering van 24 mei jl. is de uitslag van de enquête in detail besproken. In de volgende nieuwsbrief van juni ontvangt u de volledige uitslag. Berichtgeving in de krant Er heeft in de Veenendaalse krant en in de Rijnpost een bericht gestaan over een schoollocatie in Veenendaal die zou gaan sluiten. De naam van de school werd helaas niet genoemd. Om duidelijkheid te scheppen vermelden wij u dat het hier om basisschool Achtbaan gaat. Deze basisschool opent een locatie in Veenendaal Oost, de Meerklank en sluit de locatie het Kofschip in Veenendaal West. NIEUWS VAN DE LOCATIE Vooraankondiging wisselochtend Op woensdag 22 juni mogen de leerlingen van groep 1 t/m 7 een gedeelte van de ochtend in hun nieuwe groep doorbrengen met de leraar die ze volgend schooljaar krijgen. In de volgende nieuwsbrief meer informatie over de wisselochtend. Formatie schooljaar 2011-2012 Vrijdag 17 juni wordt de formatie, de verdeling van de leraren over de groepen, bekend gemaakt in de nieuwsbrief. Zoals al gemeld in de vorige nieuwsbrief heeft locatie het Petenbos volgend schooljaar 9 groepen. Schooljaar 2011-2012 ziet de groepenverdeling er als volgt uit: Groep 1/2A Groep 4/5A Groep 7 Groep 1/2B Groep 4/5B Groep 7/8 Groep 3 Groep 6 Groep 8 De leerlingen van de huidige groepen 3 en 4 hebben deze week een brief ontvangen met hierin de verdeling van de leerlingen over de groepen 4/5 A en B in schooljaar 2011-2012. NIEUWS VAN DE OR Ouderraad zoekt nieuwe leden De ouderraad is voor het schooljaar 2011-2012 op zoek naar nieuwe leden. Vindt u het leuk om een actieve rol te hebben op onze school als ouder, dan is de ouderraad iets voor u! Meer informatie kunt u krijgen bij de locatieleider. Ouderraad zoekt nieuwe penningmeester Wij zijn ook op zoek naar een nieuwe penningmeester voor de ouderraad. Meer informatie bij de locatieleider of Yvonne Hovestadt: yvonne.hovestadt@gmail.com.

Agenda Nieuwsbrief Sv Marum Nieuwe vlaggen sieren entree ...
agenda nieuws van de directie nieuws van de locatie - Daltonschool ...
agenda nieuws van de directie nieuws van de bibliotheek mediation
Verjaardagen Van de directie AGENDA
Nieuws vanuit de directie Nieuwsbrief - Montessorischool Wassenaar
Oudernieuwsbrief nummer 33 6 juli 2012 Nieuws vanuit de directie
Van de directie Van het team - OBS De Marskramer
NIEUWS VAN DE DIRECTIE - De Zonnebloem
Microsoft Office Outlook - Stijl voor maandelijks - Het Mozaiek
o Van de Directie Allereerst het goede nieuws dat Münifer 22 juni is ...
NIEUWS VANUIT DE DIRECTIE: - De Vosseschans
De nieuwe veiligheidsfuncties.pdf - Algemene Directie Veiligheid en ...