Views
3 years ago

Theorie gedichten - St. Jorisschool Nijmegen

Theorie gedichten - St. Jorisschool Nijmegen

Theorie gedichten - St. Jorisschool

WERKBOEKJE POËZIE van: Dit werkboekje poëzie bestaat uit twee gedeeltes, nl. een stukje theorie en een aantal opdrachten. Theorie gedichten Er wordt door mensen heel veel geschreven, met allerlei bedoelingen. Soms wordt er dan gesproken over literatuur. Meestal worden er dan “goede” leesboeken bedoeld, verhalen die mensen voor hun plezier lezen. “Slechte” boeken worden dan lectuur genoemd. Maar wie bepaalt wat goed of slecht is? Teksten in verhaalvorm worden proza genoemd worden. Dat kunnen lange (meer dan 150 bladzijdes) verhalen zijn (romans), kortere (ongeveer 100 bladzijdes) verhalen (novelles) of korte verhalen (tot ongeveer 20 bladzijdes). Ook andere teksten zoals brieven, artikelen enz. worden proza genoemd. Naast proza wordt er poëzie geschreven. Met poëzie worden gedichten en liedjes bedoeld. Kenmerken van een gedicht Inhoud: - Een gedicht gaat vaak over emoties (liefde, blijdschap, verdriet, enzovoort). - Soms moet je goed nadenken over de betekenis van een gedicht. - Mensen die een gedicht lezen, kunnen verschillende meningen over hetzelfde gedicht hebben. - Bij een gedicht moet je vaak je fantasie gebruiken om het te begrijpen. - Zowel oude als jonge mensen kunnen veel van gedichten houden. Vorm: - Een gedicht bevat vaak korte zinnen, soms zelfs zinnen van één woord. - In een gedicht worden vaak woorden of zinnen herhaald. - Een gedicht heeft vaak rijm, maar dat hoeft niet per se. Als er door de schrijver wel rijm gebruikt wordt, gebruikt hij vaak een rijmschema. - Vaak worden tegenstellingen gebruikt. - De coupletten van een gedicht, soms één, soms heelveel, noemen we ook wel verzen of strofen. De Roddel door Mariska Boonstra Het begint altijd als grapje. Ze lachen je uit, maar dat snap je. Daarna wordt het een roddel die zich verspreidt, en ben je plots al je vrienden kwijt. 1

Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Hieronder - St. Jorisschool Nijmegen
Klachtenregeling - St. Jorisschool Nijmegen
Boekverslag onderbouw - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Jorakel 3 - St. Jorisschool Nijmegen
HET VMBO LEESDOSSIER ENGELS - St. Jorisschool Nijmegen
Boekverslag Nederlands bovenbouw - St. Jorisschool Nijmegen
Download het dyslexieprotocol - St. Jorisschool Nijmegen
Jorakel 3 - St. Jorisschool Nijmegen
Download het pestprotocol - St. Jorisschool Nijmegen
Jorakel 1 - St. Jorisschool Nijmegen
Voorbeeld 1 - St. Jorisschool Nijmegen
Jeugdliteratuur klas 3 - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Algemeen rapport resultaat - St. Jorisschool Nijmegen
Jaarverslag 2010-2011 - St. Jorisschool Nijmegen
Algemeen rapport resultaat - St. Jorisschool Nijmegen
Studiewijzer klas 1T - St. Jorisschool Nijmegen
PROGRAMMA WERKWEEK KLAS 2 - St. Jorisschool Nijmegen
AMERICAN FOOTBALL WORKSHOP - St. Jorisschool Nijmegen
programma activiteitenweek klas 2 - St. Jorisschool Nijmegen
Informatie huiswerkklas voor de leerlingen - St. Jorisschool Nijmegen
Studiewijzer klas 2T - St. Jorisschool Nijmegen
Studiewijzer klas 2T+ - St. Jorisschool Nijmegen
HET VMBO LEESDOSSIER ENGELS - St. Jorisschool Nijmegen