Views
3 years ago

Theorie gedichten - St. Jorisschool Nijmegen

Theorie gedichten - St. Jorisschool Nijmegen

Opdracht 3 N.a.v. een

Opdracht 3 N.a.v. een zelf gekozen gedicht ga je de volgende vragen beantwoorden. 1. Welk gedicht heb je uitgekozen, wie is de dichter? Voeg het gedicht aan je boekje toe of schrijf het over. Geef duidelijk de naam van de dichter en de bron aan. ………………………………………………………………………………………………… 2. Waar gaat het gedicht over, wat is het thema? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 3. Is er iets dat opvalt aan het gedicht? Zo ja, wat dan? Let hierbij op de vorm van het gedicht en de taal van de dichter. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4. Is het een traditioneel of modern gedicht? Leg je antwoord uit. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 5. Wat voor een sfeer heeft het gedicht? (spottend, humoristisch, serieus, opgewekt, verdrietig enz.).Noteer een zin of regel die jij kenmerkend vindt voor die sfeer……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 6. Was het gedicht direct duidelijk? Of moest je het gedicht een paar keer doorlezen voor je het begreep? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 6

7. Wat vind je van het onderwerp waar het gedicht over gaat? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 8. Waarom spreekt het gedicht je aan? ( minstens 5 regels) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 9. Wat vond je de mooiste regel in het gedicht? Licht je antwoord toe. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Opdracht 4 Je gaat nu zelf een gedicht maken. Het onderwerp is Mariken van Nieumeghen. De vorm is vrij. Het gedicht moet minimaal twaalf regels tellen. Voeg je gedicht toe aan het boekje. (Slot)opdracht 5 Maak een toepasselijke voorkant voor dit boekje en niet dit vast. Verwerk ook een mooie titel, je naam en de datum in je titelblad. EINDE VAN HET WERKBOEKJE 7

Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Hieronder - St. Jorisschool Nijmegen
Klachtenregeling - St. Jorisschool Nijmegen
Boekverslag onderbouw - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Jorakel 3 - St. Jorisschool Nijmegen
Download het dyslexieprotocol - St. Jorisschool Nijmegen
Boekverslag Nederlands bovenbouw - St. Jorisschool Nijmegen
HET VMBO LEESDOSSIER ENGELS - St. Jorisschool Nijmegen
Download het pestprotocol - St. Jorisschool Nijmegen
Jorakel 1 - St. Jorisschool Nijmegen
Voorbeeld 1 - St. Jorisschool Nijmegen
Jorakel 3 - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Jeugdliteratuur klas 3 - St. Jorisschool Nijmegen
Algemeen rapport resultaat - St. Jorisschool Nijmegen
Jaarverslag 2010-2011 - St. Jorisschool Nijmegen
Algemeen rapport resultaat - St. Jorisschool Nijmegen
AMERICAN FOOTBALL WORKSHOP - St. Jorisschool Nijmegen
programma activiteitenweek klas 2 - St. Jorisschool Nijmegen
Informatie huiswerkklas voor de leerlingen - St. Jorisschool Nijmegen
Studiewijzer klas 2T - St. Jorisschool Nijmegen
Studiewijzer klas 2T+ - St. Jorisschool Nijmegen
HET VMBO LEESDOSSIER ENGELS - St. Jorisschool Nijmegen
PROGRAMMA WERKWEEK KLAS 2 - St. Jorisschool Nijmegen
Studiewijzer klas 1T - St. Jorisschool Nijmegen