2 heats karten € 17,50 Vrijdagavond: 3 heats ... - Den Haag Centraal

denhaagcentraal.net

2 heats karten € 17,50 Vrijdagavond: 3 heats ... - Den Haag Centraal

Vrijdag 20 juli 2012 > Den Haag Centraal

Re-integratiebureaus moeten afgerekend worden op resultaten

VVD wil minder bijstandsgerechtigden

‘Harder aan de slag’ heet het plan

van VVd-raadslid martin Wörsdörfer

waarmee hij meer bijstandsgerechtigden

aan de slag wil hebben. Het

goed op elkaar aansluiten van

databanken tot het als sanctie

innemen van de ooievaarspas zijn

enkele van zijn maatregelen om het

bestand bijstandsgerechtigden te

verminderen.

Door Elske Koopman

Begin dit jaar waren er in Den Haag

19.606 mensen met een bijstandsuitkering

en 21.128 werklozen. In 2011 zaten

zo’n 7.700 mensen in de bijstand en

ongeveer 7.100 mensen die er uit kwamen.

Dat betekent dat er ruim 500 bijstandsgerechtigden

bijkwamen. Ook

wethouder Henk Kool (PvdA, Sociale

Zaken en Werkgelegenheid) wil dat het

aantal omlaag gaat, maar zijn aanpak

gaat Wörsdörfer niet ver genoeg. “Zo-

Gevels flat zijn

terecht gesloopt

Door Adrie van der Wel

De gemeente heeft terecht snel ingegrepen

bij de bouwvallige staat van

twee flatgevels aan de Rigolettostraat.

Dat heeft de Raad van State onlangs beslist

in een hoger beroep dat was aangespannen

door de flatbewoners. In de

ogen van de gemeente dreigde acuut

instortingsgevaar.

Op initiatief van de gemeente werden

de zijgevels van de flat gesloopt, direct

nadat een bouwinspectie uitwees dat

de gevels er spontaan konden uitklappen.

De ankers in de gevels waren niet

in orde. De harde kustwind zorgde voor

een extra risico. Volgens de gemeente

kon niet langer worden gewacht met

maatregelen.

De flatbewoners waren daar niet blij

mee, want zij kregen de rekening gepresenteerd.

Die bedroeg ruim 35.000

euro. Bovendien was die rekening in

hun ogen onnodig hoog. Daarnaast had

de sloper een gedeelte van de zijtuin

verwoest, waarvoor ook een schadevergoeding

werd verwacht.

Volgens de Raad van State heeft de gemeente

terecht niet gewacht tot de

flatbewoners zelf in actie kwamen. Er

bestond inderdaad acuut gevaar voor de

veiligheid van personen, aldus de Raad.

Bovendien hebben de bewoners niet de

kans genomen om zelf noodmaatregelen

aan de gemeente voor te leggen. Ze

kregen daarvoor wel de kans.

Richard de Mos

verlaat de raad

Richard de Mos heeft besloten de

Haagse raad te verlaten. De PVV’er is

teleurgesteld in zijn partij, omdat hij

niet op de kandidatenlijst voorkomt.

Hij is daarmee de zevende PVV’er die

de raad in deze periode verlaat. De Mos

kondigde zijn vertrek aan in het radioprogramma

Echte Jannen. Hij zei daar

te hopen dat hij zijn plan voor Scheveningen

nog wel kon verdedigen. Het is

nog niet bekend of dat gaat lukken. De

eerste raadsvergadering na het zomerreces,

zijn laatste, staat gepland voor

13 september, maar de agenda is nog

niet bekend. De Mos heeft steeds aangegeven

dat hij geen zetelroof wil plegen.

Zijn plek wordt waarschijnlijk ingenomen

door Karen Gerbrands, na

Willie Dille het tweede Kamerlid dat

terugkeert in de raad. PVV-fractievoorzitter

Machiel de Graaf was niet

bereikbaar voor commentaar.

lang het aantal bijstandsgerechtigden

stijgt, moeten we op zoek naar verbeteringen”,

aldus de VVD’er, die Kool al

heeft ingelicht over zijn plan.

Profiel

Het plan van het VVD-raadslid omvat

onder meer een beter profiel van werkzoekenden

in de databank en het beter

koppelen van bestanden. Daarnaast

wil Wörsdörfer dat er meer bijstandsgerechtigden

flexbanen aannemen, bijvoorbeeld

met hulp van een bemiddelingsbureau.

Re-integratiebureaus

moeten daarbij worden afgerekend op

de resultaten. Den Haag heeft al een

werkgeversservicepunt als een soort

bemiddelaar tussen werkgevers en

werkzoekenden met daarin UWV

Werkbedrijf, de gemeente en de Haeghegroep.

Maar volgens Wörsdörfer kan

het efficiënter, bijvoorbeeld met ondersteuning

van een uitzendbureau.

Mensen die in de bijstand zitten, maar

Rutger Kopland. > Foto: PR

Haagse Harry

© Marnix Rueb

geen re-integratietraject volgen, zouden

drie dagen in de week een tegenprestatie

moeten leveren door aan het

werk te gaan voor de gemeente. Het

college wil dat zij acht uur in de week

aan de slag gaan, maar dat vindt Wörsdörfer

niet genoeg. Hij wil dat de tegenprestatie

ten nutte van de maatschappij

drie dagen in de week duurt, en dat

de bijstandsgerechtigden de andere

twee dagen gebruiken voor sollicitaties.

Als zij daar met de pet naar gooien moeten

werkgevers dat kunnen melden.

“Ik heb van werkgevers begrepen dat

daar behoefte aan is als iemand onverzorgd

of ongeïnteresseerd naar een gesprek

komt. Dan moet er een gesprek

volgen waarom zij zo verschijnen, hoor

en wederhoor, voordat een sanctie

volgt. Als zij echt geen geld voor schone

kleren hebben, is daar wel een potje

voor”. Dat potje is de bijzondere bijstand.

Door de wens van Wörsdörfer

om de huishoudtoets alsnog in te voeren,

bestaat de kans dat hier meer aanspraak

op wordt gemaakt. Het betekent

dat als een kind, dat bij zijn bijstandsgerechtigde

ouders woont, werk vindt, de

ouders worden gekort op hun uitkering.

Vangnet

“We willen dat de uitkering een vangnet

is en geen hangmat. Mensen moeten

aan het werk, daarmee staan zij

midden in de maatschappij, het is goed

voor de economie en het scheelt ons allemaal

belastinggeld. Het argument dat

er meer mensen in de schuldhulpverlening

komen, zal ik wel vaker horen,

maar daar geloof ik niet in. Het gaat mij

om de mensen die wel kunnen, maar

niet willen werken. En voor die andere

groep is er de bijzondere bijstand”. Overigens

verwacht de VVD’er niet dat zijn

plannen veel geld kosten: “Dit is de

kans om processen te reorganiseren”.

Na Komrij, nu

ook Kopland in

Letterkundig

Het Letterkundig Museum brengt een

kleine hommage aan de dichter Rutger

Kopland, pseudoniem van R.H. van den

Hoofdakker (1934-2012), die vorige

week overleed. De populaire Kopland,

in zijn werkleven ook bekend als psychiater,

schonk in 2006 een groot deel van

zijn literaire archief aan het museum.

Hoogtepunten uit deze collectie zoals

foto’s, een getekend zelfportret, essays

over psychiatrie en zelfs Van den Hoofdakker’s

geboortekaartje worden nu getoond

in de tentoonstelling die het museum

aan de dichter en psychiater wijdt.

Het museum toont ook correspondentie

rondom Koplands debuut ‘Onder het

vee’ (1966) en het handschrift van wellicht

zijn bekendste gedicht ‘Jonge sla’,

dat deel uitmaakt van het collectieve geheugen

van de Nederlandse literatuurliefhebbers.

In de ‘Nationale Schrijversgalerij’

hangen permanent de portretten

die Trudy Kramer en Paul van Geert

van Kopland maakten. De expositie valt

in de reeks kortlopende actuele tentoonstellingen

die het Letterkundig

Museum wijdt aan belangrijke gebeurtenissen

in de literaire wereld waarvan

de looptijd afhankelijk is van de actualiteit.

Momenteel is er in het museum

ook aandacht voor de recentelijk overleden

dichter Gerrit Komrij.

Vilan

actueel

More magazines by this user
Similar magazines