KASSEI-INFO - Keller

keller.be

KASSEI-INFO - Keller

Voorjaar 2009

KASSEI-INFO


Kassei-info is het relatie– en personeelsmagazine

voor Keller Lufttechnik

Benelux — Hafibo — Hebocoat —

BULK .ID

Uitgave voorjaar 2009

Redaktie:

Bart Heyse, Filip Boels, Hans Boels,

Yves Vandenhende, David Verhulst,

Elke Verleyen, Nico Wullaert, Bram

Dewaele

Layout

Elke Verleyen

Artikels, foto‘s of opmerkingen voor in

de volgende Kassei-info kan u steeds

zenden naar Elke.verleyen@keller.be

Inhoudstafel

Geïntegreerde afzuiging en afvalrecuperatie

in de kunststofindustrie

BULK .ID

Plaatbewerking van A tot Z

p4

p5

p6

Contactgegevens:

Keller Lufttechnik Benelux CV

Oude Kassei 16

B-8791 Beveren-Leie

Tel: +32/56 67 10 10

Fax: +32/56 66 89 28

www.keller.be

Hafibo NV

Oude Kassei 22

B-8791 Beveren-Leie

Tel: +32/56 72 08 71

Fax: +32/ 56 72 08 73

www.hafibo.be

Hebocoat beitst voor nucleaire industrie

Nieuwe organisatie plasmasnijwerk

Hafibo als helpende hand bij investeringen

van productiebedrijven

Eirich meng– en granuleermachines getest

in labo

p7

p8

p10

p11

Hebocoat BVBA

Oude Kassei 26

B-8791 Beveren-Leie

Tel: +32/ 56 70 77 57

Fax: +32/56 70 77 56

www.hebocoat.be

BULK .ID

Oude Kassei 16

B-8791 Beveren-Leie

info@bulkid.be

Mechanische RWA ventilatie

Uitbreiding dienstenpakket serviceafdeling

Keller Benelux

Mooiste foto

p12

p15

p16

Samenwerking Keller Lufttechnik Benelux

en Dürr Systems

p16

2


Voorwoord van de bestuurders

Beste lezers

Geachte zakenpartners

Voor U ligt het tweede exemplaar van de informatiebrochure over onze bedrijven.

Onze diversifiëring in activiteiten en flexibele uitbouw van studiebureau

en productie zorgen er voor dat onze bedrijven ondanks de economische crisis

toch op volle capaciteit blijven draaien. Meer nog, door de overname van

BULK .ID in maart hebben we onze marktpenetratie nog versterkt en kunnen

we onze bestaande klanten nog beter bedienen. We wensen Jan Claessens,

stichter van BULK .ID en Bart Vanpoucke, nieuwe project- en verkoopsingenieur

van harte welkom in de groep.

BULK .ID is een verkoopsbureau voor transportsystemen in de bulk-industrie

en scheidingsmachines in de recyclageindustrie. Het doel van de overname is

vooreerst de diensten aan de bestaande klanten ook in de toekomst te garanderen,

alsook de relaties met de leveranciers te bestendigen. Door het uitbreiden

van het team willen we ook uitbreiding zoeken in producten en regio‘s,

alsmede de service naar de klanten nog verbeteren.

Hebocoat werkt verder aan de opleiding van zijn medewerkers en het optimaliseren

van de kwaliteit en het rendement om zo steeds meer veeleisende

oppervlaktebehandelingsprojecten te kunnen realiseren. Nu de capaciteiten

volzet raken, wordt volop gewerkt aan arbeidsplaatsorganisatie om hierdoor

verder te kunnen groeien zonder grote investeringen te moeten doen.

Hafibo heeft een belangrijk investeringsprogramma achter de rug om de

volledige plaatvoorbereiding te hervormen en uit te breiden. Hiermee kan de

toegenomen vraag opgevangen worden en is de bedrijfszekerheid gegarandeerd.

Een machine-uitval leidt op vandaag niet meer tot vertragingen in productie,

wat in de huidige economische toestand absoluut te vermijden is: Hafibo

en ook Hebocoat moeten snel kunnen produceren en leveren.

Keller Lufttechnik Benelux groeit verder in zijn 3 marktsegmenten:

Industriële ontstoffing: Er werd tevens een partnership afgesloten met

Dürr, om ook systemen te kunnen aanbieden voor de behandeling van gasvormige

verontreinigingen in de lucht.

Industriële mengtechniek, waarvoor in deze nieuwsbrief de mogelijkheden

van de laboratoria bij Eirich geschetst worden.

Brand- en Rookbeveiliging in civiele bouwkunde. Een beschrijving van een

RWA-project vindt U verder in dit klantenmagazine. Keller realiseert momenteel

een 30-tal projecten in dit segment.

Tenslotte is bij Keller Lufttechnik Benelux een zelfstandige service-afdeling

opgestart, waardoor klanten veel efficiënter en sneller bediend kunnen worden

voor al hun verlangens en wensen op gebied van wisselstukken, inspecties

en depannages. Hiervoor is een extra service-engineer aangeworven.

We wensen U veel leesgenot en staan open voor elke opmerking

Hans Boels/Filip Boels/Bart Heyse

3


Geïntegreerde afzuiging en afvalrecuperatie

in de kunststofindustrie

Kunststoffen worden in bijna alle

sectoren ingezet. Daarbij is het

van groot belang dat de eigenschappen

van kunststof, tijdens

de productie ervan, gericht beïnvloed

kunnen worden. Dit gebeurt

bijvoorbeeld door het toevoegen

van additieven, vezels of andere

toevoegstoffen. Bij het produceren

en afwerken van kunstofmaterialen

zoals isolatie, verpakking,

… materiaal ontstaan grote hoeveelheden

afvalmateriaal en stof.

Keller Lufttechnik afzuiginstallaties

kunnen hier een oplossing

aanbieden.

Werking installatie

Voor het afzuigen van volumineuze

materialen zoals productieafval afkomstig

van folies, XPS, frees– en zaagmachines,

enz, wordt gebruik gemaakt

van de Jet-Set mouwenfilter.

Via pneumatisch transport wordt het

kunststofafval van de filter naar de

opslagsilo‘s en van de opslagsilo‘s naar

de recyclagelijn gevoerd.

ATEX

De volledige afzuig– en ontstoffingsinstallaties

zijn volgens de Atexvoorschriften

gebouwd maw:

Filter en silo‘s zijn allen met veiligheidsmaatregelen

uitgerust zoals

Keller Lufttechnik Benelux realiseert project

in XPS-productie

Abriso is gespecialiseerd in de extrusie van PE-schuim, luchtkussenfolies en polyethyleen.

Daarnaast beschikt men in België over 2 productielijnen voor XPSisolatieplaten.

In 2008, is er beslist een extra XPS productielijn in Polen te bouwen.

De XPS-platen worden continu geëxtrudeerd, met een volledig ingebouwde verwerkingslijn

―in line‖. Hier worden de platen gezaagd en langs de 4-zijden een

tand en groef gefreesd. Optioneel kunnen ook hun oppervlakten bewerkt worden.

(Planer & Groover)

ProFlap, terugslagkleppen, breekschijven,….

Rond de extruder en de recyclage

machine is een goede verluchting

voorzien zodat eventuele vrijkomende

gassen weggezogen kunnen

worden.

Brandkleppen ter hoogte van de

brandmuren sluiten de buizen af bij

brand zodat het vuur zich

De hele bewerking produceert ongeveer 30m³/u stof en freesafval dat continu van

de machines weggevoerd moet worden. Hiervoor is een afzuiginstallatie geplaatst

die zeer licht en statisch geladen materiaal (20kg/m³) kan transporteren en afzuigen.

Het freesafval van de filters wordt in 2 silo‘s, van elk 250 m³,opgeslagen. De

silo‘s hebben een geïntegreerd automatisch uitdraaisas. Met een pneumatische

transport wordt het freesafval naar de recyclage industrie gebracht.

niet kan

verspreiden via de afzuiginstallatie van

de ene ruimte naar de andere.

Al het afgezogen materiaal wordt voor 100% terug gebruikt in de eigen productie.

Deze is in staat om grote hoeveelheden

stof en productieafval te verwerken

waardoor een cycloon niet nodig

is. De stofafzuiginstallatie is zuinig in

energieverbruik en eenvoudig in onderhoud.

Keller zorgt tevens voor de opslag van

het gefilterde kunststofafval in opslagsilo‘s.

4


BULK .ID

BULK .ID vertegenwoordigt sinds 2004 een aantal gerenommeerde bedrijven

voor transportsystemen in de bulkindustrie en scheidingssystemen in de recyclageindustrie.

Dhr Jan Claessens heeft BULK .ID in 5 jaar tijd opgewerkt tot een

gewaardeerd verkoopsbureau, na een lange carrière in loondienst waar hij ook

al dezelfde principalen vertegenwoordigde. De belangrijkste partners zijn:

Ibau Hamburg: gespecialiseerd in silo-technologie en pneumatische transportsystemen,

specifiek voor kalk, cement, vliegas.

Aumund, Fördertechnik: gespecialiseerd in mechanische transportsystemenvoor

de cement-, kalk- en gipsindustrie en laad- en lossystemen

SMAG: constructeur van de Peiner-grijpers voor kranen Deze grijpers worden

in alle sectoren ingezet vb. laden en lossen bomen, grijpen van afval,

grijpen van containers, …

Steinert, Elektromagnetbau: specialist in het ontwerpen en leveren van

magnetische scheiders voor ijzer en non-ferro metalen in bulkstromen

(magneet, non-ferro, x-straal, kleur ,…)

Steinert

In maart 2009 werd BULK .ID overgenomen door de families Boels. BULK .ID

blijft een zelfstandige entiteit binnen de bedrijvengroep maar geniet mee van de

schaalgrootte om verder te groeien. Dhr. Claessens blijft actief als productmanager

en zal z‘n ervaring actief inzetten om BULK .ID verder uit te bouwen. Bart

Vanpoucke wordt de rechterhand van Jan Claessens.

SMAG

Ibau Hamburg

B&W (Aumund)

5


Plaatbewerking van A tot Z

Hafibo N.V. realiseert opnieuw een

project voor de nucleaire industrie

omtrent stalen gelaste en gelakte

kanaalwerken met hoge administratieve

en productie eisen. Het zusterbedrijf

Hebocoat neemt eveneens

een deel van het werk op zich neemt.

Dergelijke orders starten met de opmaak

van een productiedossier. Hierin

worden alle eisen met hun uitwerking

opgenomen met daarbij de verantwoordelijken

en data‘s van controlepunten

worden vastgelegd (ook

hold-points). Vanaf dit dossier kan

het engineeringswerk van start gaan.

Het voorbereidende werk, zoals aankoop

van materiaal met materiaalcertificaat,

bijhouden van de lassercertificaten,

kalibratie van de lastoestellen

maken dan stilaan plaats om de tekeningen,

mogelijks opgesteld na opmeetwerk

op de werf, onder handen

te nemen. De afwerkingmethoden

(brandwerk, plooien, rollen,…) worden

dan per tekening en onderdeel

verder aangevuld met de verschillende

lassen die zullen toegepast worden.

Dit start bij het type van de las

(MIG/MAG, TIG,…) tot welke las (Xlas,

Y-las, …), de grootte van de las

(a-waarde) en zelfs de lengte van

een streeplas met begin- en eindpunt

ervan.

Tijdens en na elke productiestap worden

de maatvoeringen stipt geregistreerd.

Eén volgende stap is het uitvoeren

van penetrant testen om de

lassen te controleren op eventuele

lasfouten aan de oppervlakte.

Het vervolg is het samenbouwen van

het kanaalwerk (bout-moerverbinding

en specifieke dichting) om deze aan

een druktest te laten ondergaan. Het

erkennen en registeren van deze resultaten

wordt door een erkend organisme

in onze werkplaats uitgevoerd. Na

deze goedkeuring neemt ons zusterbedrijf

Hebocoat de stukken over om

deze de gewenste eindafwerking te

geven. Voor dergelijke stukken spreken

we hier niet van 1 primer- en 1

eindlaag maar van fosfateren

(ontvetten), staalstralen, metalliseren

en de lakafwerking tot zelfs 260µm.

Elke stap, elk productieproces en elke

laagdikte wordt van zeer dichtbij opgevolgd

en genoteerd door de kwaliteitsdienst

in het productiedossier. Hierna

volgt de verpakking en de verzending

met het complete productiedossier.

Juist ja, als alle stappen correct en

stipt opgevolgd worden, dan is dit

dossier als het ware gelijktijdig

klaar met de producten

zelf. De kunst van dergelijke

stukwerken is om

een breed pakket van werkzaamheden

allen op éénzelfde

niveau van 100% te

krijgen. Dit vraagt de juiste

attitude en waakzaamheid

van elke betrokken werknemer.

Dit omvat ook de minder

in het oog springende

punten zoals; materiaaltesten,

stockage en identificatie van het

gecertificeerde materiaal doorheen het

hele productieproces, interne opleiding

voor de lassers per project, identificatie

van de stukken, registratie (wat

tracing mogelijk zal maken) van alle

activiteiten en metingen.

Eens te meer tonen Hafibo N.V. en

Hebocoat aan hun klanten dat zij zich

kunnen instellen volgens de verschillende

eisen van de klant zowel voor

laswerk als voor administratieve begeleiding.

Flexibiliteit, kwaliteit en ervaring

zijn hier de kernwoorden die naar

voor kunnen geschoven worden.

6


Hebocoat beitst voor de nucleaire industrie

Hebocoat startte midden 2005 met de oppervlaktebehandeling van

staal, inox en aluminium constructies. Recent werd een inox project

gerealiseerd voor de nucleaire industrie in Frankrijk. Gelaste inox stukken

zijn aan de oppervlakte beschadigd door lassen en mechanische

bewerkingen. Tijdens het beitsen wordt met behulp van agressieve

zuren de ijzervervuilingen en de lasverkleuringen weggewerkt, waarna

de chroomoxidelaag aan het inoxoppervlak terug hersteld wordt. Deze

laatste stap noemt men het passiveren. Hierdoor wordt de inox terug

in zijn oorspronkelijke staat hersteld en is deze terug bestand tegen

corrosie. Het gebruikte product en het spoelwater worden volledig opgevangen

en afgevoerd naar een afvalverwerkend bedrijf.

De hoge eisen die de eindklant aan de oppervlaktebehandeling stelde,

werden vertaald in een beits- en passiveerprocedure specifiek voor deze

klant en een bijhorend proces-verbaal van de werken. Hebocoat moest

hiervoor beits- en passiveerproducten gebruiken met voorgeschreven

concentraties van bepaalde zuren. De procedure, de technische fiches van

de producten en het procesverbaal werden vooraf ter goedkeuring voorgelegd

aan de klant. De leverancier van deze producten assisteerde tijdens

het proces.

De volledige procedure bestond uit het voorreinigen, ontvetten, beitsen

en actief passiveren van de inox onderdelen die zo‘n 200 kg per stuk wegen.

Het naspoelen na elke stap diende te gebeuren met gedemineraliseerd

water met verschillende geleidingsgraden. Hebocoat investeerde hiervoor

in een installatie om gedemineraliseerd water aan te maken dmv filtratie.

Een elektronische sensor meet hierbij de geleidbaarheid van het aangemaakte

deminwater en verwittigt wanneer de filterpatronen moeten vervangen

worden.

Na elke etappe werd een kwaliteitscontrole ingelast. Daarbij was het gelijkmatig

afvloeien van het spoelwater, de reinheid en de Ph-waarde belangrijk.

Het proces eindigde met het minutieus verpakken in speciaal

voor dit werk aangemaakte kisten met binnenbekleding.

Na de behandeling werden de stukken door de eindklant gecontroleerd.

De behandeling werd goed bevonden. De vervolgorders van deze opdracht

zullen uitgevoerd worden in de komende maanden.

7


Nieuwe organisatie plasmasnijwerk

In oktober vorig jaar werd beslist een

nieuwe plasmasnijmachine aan te kopen.

De machine die in 2002 werd

geïnstalleerd heeft de laatste 2 jaren

een bezetting van meer dan 8 uur per

dag en vormt hiermee één van de

bottle-necks in onze productieafdeling.

Het laatste jaar is er eveneens

een sterke toename van plasmasnijwerk

waarbij we aluminium platen

van 6 x 2 m moeten versnijden.

Gezien deze componenten ‗just-intime‘

moeten aangeleverd worden is

het van belang om een zeer performante

machine te hebben waardoor

we onze leverbetrouwbaarheid kunnen

verzekeren.

Deze twee redenen hebben er ons toe

aangezet de investering in te plannen

voor 2009. Het leek ons echter ook

een gelegenheid om de organisatie

rond het plasmasnijden verder te optimaliseren.

De uitdaging ligt in het verder

optimaliseren van ons plaatverbruik

en het verkorten van de doorlooptijd

tussen de werkvoorbereiding

en het snijden.

Naast de investering van een nieuwe

plasmasnijmachine is er ook een budget

vrijgemaakt voor de installatie van

2 rolbruggen van 1000 kg, een nieuwe

gasinstallatie en nieuwe nestingsoftware.

De huidige machine werd ook

opnieuw ingepland in de lay-out van

de afdeling om een optimale productieorganisatie

te komen.

Plasmamachine

Na een studieronde bij Messer, SAF en

ESAB werd er opnieuw geopteerd voor

ESAB als leverancier. De snijtesten bij

de drie leveranciers wezen ESAB aan

als de meest performante en gebruiksvriendelijke

machine. Ook voor onderhoud,

beheer van wisselstukken, opleiding,

enz… was dit de beste keuze.

We hebben geopteerd voor dezelfde

100 Ampère-snijbron als op de huidige

machine. Deze bron heeft zich immers

de laatste jaren bewezen als een betrouwbaar

snijgereedschap.

Voor de snijtafel werd er opnieuw voor

6 x 2 meter gekozen. Ook hier hebben

we de laatste jaren het voordeel van

deze afmetingen leren kennen. De

nieuwe snijtafel is, in tegenstelling tot

de huidige tafel, evenwel uitbreidbaar

per sectie van 2 m.

Indien er in de toekomst terug

capaciteit ontbreekt kunnen we

de tafel onbeperkt uitbreiden.

Rolbruggen

Voor de manipulatie van de

platen zijn er vanaf heden 2 rolbruggen

van 1 Ton ter beschikking. Het

vacüum-heftoestel hebben we uiteraard

behouden. Het voordeel van

dit systeem is dat de operatoren op

een meer ergonomische manier de

platen op de tafel kunnen positioneren.

De grotere platen van 6 x 2 m

kunnen ook onder de portiek gelegd

worden zodat de aanvoer van deze

platen op een efficiëntere manier kan

gebeuren. Ook voor de aankoop van

de rolbruggen zijn we bij de bestaande

leverancier gebleven, nl Cluma. De

portiek hebben we zelf samen gelast

en het lakwerk werd door Hebocoat

afgewerkt.

8


Nestingsoftware

Voor het bekomen van een nog optimalere

nesting, en dus minder plaatafval,

is er geopteerd voor nestingsoftware

van Vandenbussche – CAM2000.

Deze software heeft in de loop der

jaren zijn nut bewezen bij tal van referenties

en kan binnen enkele maanden

gekoppeld worden aan het ERP-pakket

dat in de implementatiefase zit (Ridder

R8).

De nesting van de verschillende te

snijden platen gebeurt semi -

automatisch vanuit een wachtrij en

koppelt plaatformaten, plaatdiktes,

planningsdata en andere parameters.

Er werden twee personen opgeleid om

met deze software te gaan werken.

Gasvoorziening

Bij het plaatsen van een extra machine

dient uiteraard ook de gasvoorziening

bestudeerd te worden. Het snijden van

staal, inox of aluminium kan immers

alleen met Argon / Stikstof / Methaanof

Zuurstof gebeuren. Om aan alle

wettelijke eisen te voldoen is er

geopteerd voor een buitenopslag

met een aanvoerleiding voor elk van

deze gassen naar beide machines.

Voor stikstof en methaan gebeurt de

aanvoer in containers van 12 gasflessen

(batterijen), voor zuurstof en

argon is dat per fles. Een eenvoudig

ontkoppelsysteem met pressostaat

zorgt ervoor dat de operatoren snel

te zien krijgen of de gasdruk (of

voorraad) nog voldoende groot is.

De pressostaat zorgt ervoor dat er

een signaal gegeven wordt aan de

machine als de gasvoorraad onder

een bepaald niveau komt. Een lege

container kan mits een omschakelsysteem

zeer snel vervangen worden.

Er is immers steeds plaats

voorzien voor de opslag van 2 containers

Stikstof of Methaan.De flessen

Argon en Zuurstof worden per 3

flessen aangekoppeld met behulp

van een muurmanifold.

Plasmaorganisatie

Één van de meest ingrijpende veranderingen

in de organisatie van het

Met het centraliseren van dit takenpakket

zijn we ervan overtuigd dat alle

verantwoordelijkheden rond het plasmagebeuren

samen zitten bij één persoon

die ervoor moet zorgen dat we

geen bottle-necksituaties meer hebben.

Het rendement van de machines

en het plaatafval moeten hierdoor ook

verder geoptimaliseerd worden.

De gehele installatie zal tegen eind

mei 2009 volledig operationeel zijn.

plasma-snijwerk is misschien wel het

aanstellen van een verantwoordelijke

die de gehele organisatie van het plasmagebeuren

voor zijn rekening moet

nemen. Deze interne vacature wordt

sedert enkele weken ingevuld door Luc

Decoutere – die vroeger in de galvaafdeling

tewerkgesteld was.

Zijn voornaamste taken zijn de volgende

:

Nesten van alle te snijden platen

Beheer van de voorraad platen +

restplaten

Organisatie van de beide plasmasnijmachines

Opvolgen van de te volgen planning

Beheer van slijtdelen en wisselstukken

Opvolgen van machine- en plaatrendement

Opvolgen en sturen van de operatoren

van de machines

9


Hafibo als helpende hand bij investeringen

van productiebedrijven

Een klant in de chemische sector besliste

begin 2008 een project in uitvoering

te laten gaan dewelke een aanzienlijke

productieverhoging tot stand

zou brengen.

Hiervoor diende een circuit in de voorbehandelingsfase

ontdubbeld te worden.

Na de eerste fase waarin een nieuwe

breker met hogere capaciteit werd

besteld en de infrastructu ur

(chapewerken, toegangen, …) werd

aangepakt, kwam de samenwerking

tussen Hafibo N.V. en de klant tot

stand nadat een eerder gezamenlijk

pilootproject tot een goed resultaat

gebracht werd.

Ook in dit project was de klant op zoek

naar één productiehuis dat alles in

eigen beheer uitvoert vanaf engineering

tot en met de montage en de afgesproken

termijnen respecteert.

Het opmeten en bepalen van de locaties

voor de nieuwe machines, stukwerken

en leidingwerken werd een

eerste stap. Het engineeren en berekenen

van een 65m³ rechthoekige (!)

bunker, cycloon en leidingwerk was

een volgende stap. Deze stappen werden

in nauw overleg met de projectleider

en tekenaar van de klant besproken.

Door de expertise van Hafibo N.V.,

mede geruggensteund door de collega

-engineers van Keller Lufttechnik Benelux

(segment industriële ontstoffing)

werden verdere berekende keuzes

gemaakt naar dimensionering leidingwerken

(tot Ø750mm), duocycloon

(Ø2500L6000mm), slijtbochten, kuisdeuren,

wisselkleppen, dichtingen,

filters, ventilatoren,….

Na de productie en afwerking in de

ateliers van Hafibo N.V. en zusterbedrijf

Hebocoat BVBA (industriële oppervlaktebehandelingen)

diende het

meest uitdagende deel van het project

nog van start te gaan. Mede door het

uitstekende voorbereidingswerk van

onze ervaren projectleider, de perfecte

laswerken en maatvoering van de

stukken door onze arbeiders en de

jarenlange ervaring van ons eigen 10-

koppig VCA** gecertificeerde montageteam,

vlotte de montage van ondermeer

de 12 ton zware bunker (106ton

bij volle lading), opgebouwd ter plaatse

uit 50 delen, en de verdere componenten

volgens vooropgesteld tijdsschema.

Dit project bundelde verscheidene specialiteiten

van Hafibo als projectbedrijf

in één: opmeetwerk, 3D engineering

van profiel- en plaatwerk,

luchttechnieken, ontstoffings-

technieken en montage waarbij de

richtlijnen van de klant rond veiligheid

en milieu gerespecteerd werden.

Citaat projectleider van de klant:

Over de samenwerking met Hafibo

N.V. kan ik kort zijn: Ten eerste

vind ik de voorbereiding erg

goed, alles werd met ons goed

doorgesproken en er werd goed

meegedacht in de wijze van uitvoering.

Ook de uitvoering zelf

was dik in orde, Hafibo N.V. beschikt

over vakmensen die weinig

begeleiding nodig hebben. Wanneer

wij wijzigingen in het werk

wilden aanbrengen werd dit zeer

snel opgenomen en uitgevoerd.

Uit het eindresultaat blijkt duidelijk dat

Hafibo erin geslaagd is zijn plaats in te

nemen tussen de bedrijven die projecten

op een professionele manier tot

een goed einde kunnen brengen. De

laatste jaren zijn hier tal van referenties

aan toegevoegd. De omvorming

van een puur productiebedrijf naar

een productiebedrijf dat ook grotere

projecten (= productie, tekenwerk,

montage) kan aanbieden blijkt een

sleutel voor de toekomst te zijn. De

reeds gedane en toekomstige investeringen

in infrastructuur, machinepark

en menselijk kapitaal blijven cruciaal in

het verder ontwikkelen van de onderneming.

10


Eirich meng– en granuleermachines

getest in labo.

Keller Lufttechnik Benelux is de exclusieve vertegenwoordiger van de Maschinenfabrik

Gustav Eirich, wereldleider in mengtechnieken voor poederachtige producten.

Deze wereldspeler op het gebied van meng– en granuleermachines voor vaste

stoffen heeft een uitgebreid gamma aan machines. Eirich machines kunnen in verscheidene

industrieën gebruikt worden. Door continue verbetering en investering

in modernisering van de machineapparatuur in de technologische centra laat ze

toe tegemoet te komen aan de continue verandering van de vereisten van de klanten.

Tevens leveren ze sleutel-op-de-deur installaties aan : machines, transport–

en weegsystemen en elektronische sturingen. Meestal wordt er per batch gewerkt,

maar Eirich beschikt ook over continu-mengers.

Laboratorium Eirich

Om de juiste keuze te maken van mengertype, mengwerktuigen,

vermogens van de motoren, enz. kunnen er testen worden uitgevoerd

in het goed uitgeruste laboratorium van de fabriek in Duitsland.

Dit gebeurt in bijzijn van onze klant, die zodoende onmiddellijk

een oordeel kan vellen over de bekomen resultaten.

Na de proeven in de fabriek ontvangt de klant ook nog een uitgebreid

verslag van de testen, met aanbevelingen over het aangewezen

machinetype en de gewaarborgde capaciteiten per batch

of per uur.

Samenwerking universiteiten en industrieën

Eirich heeft reeds jaren een nauwe samenwerking met universiteiten

en industrieën. Voor België zijn dit de universiteit

van Gent en van Leuven. Het ontwerpen van nieuwe machines

en procestechnieken is een continu proces waarbij gebruik

gemaakt wordt van jarenlange ervaring in vele industriële

sectoren. de eigen ervaring en praktijkstudies. Dit houdt

in dat de ontwikkelingen en het testen van innovatieve meetsystemen,

noodzakelijk voor een efficiënt bereidingsproces,

de kwaliteit verzekeren bij onze klanten.

11


Mechanische RWA ventilatie

Parkeergarages worden door het

toenemende autogebruik en duurdere

bouwpercelen steeds regelmatiger

toegepast op plaatsen

waar mensen samenkomen. Hierbij

kunnen we denken aan winkelcentra,

kantoren, evenementen,

uitgaanscentra maar ook

appartementen. Steeds vaker is

het verplicht om in ondergrondse

parkings en grote gebouwen ventilatietechnieken

te voorzien.

Meer nog , een norm NBN S 21-

208-2. legt strikte voorwaarden

op voor rook ® - en warmte (W) -

afvoer (A).

De doelstelling van de ventilatietechniek

in ondergrondse parkings en gebouwen

is om een gezonde atmosfeer

te creëren voor de gebruikers door

voldoende toevoer van zuivere lucht

en afvoer van vervuilde lucht. Daarnaast

is er ook steeds het gevaar dat

er brand kan ontstaan. Door de enorme

rookontwikkeling die bij een brand

kan voorkomen is een ventilatietechniek

zeer belangrijk. Deze zorgt er

enerzijds voor dat aanwezigen veilig

de parking kunnen verlaten en anderzijds

dat de brandweer met een goede

zichtbaarheid tot bij de brandhaard

kan geraken. Zo niet wordt door het

uitblijven van bluswerkzaamheden de

stabiliteit van het gebouw aangetast.

Mechanische RWA ventilatie

Om tegemoet te komen aan de specifieke

vereiste van parkeergarages is

onze ventilatietechniek voor gesloten

parkeergarages gebaseerd op de tunnelventilatie.

Bij brand in een parking of gebouw

zal de geproduceerde rook en warmte

volledig gecontroleerd afgevoerd

worden, in op voorhand vastgelegde

en berekende corridors (rookzones).

Paniek is uitgesloten en alle evacuatiewegen

die niet aan deze rookzones

palen blijven steeds zichtbaar en

toegankelijk. Om de rook tijdens een

voertuigbrand te beheersen hebben

wij onze eigen berekeningsmethode

ontwikkeld:

De beste inplanting van de luchttoeen

afvoer wordt zeer zorgvuldig gekozen

in functie van de lay-out van

de parking.

De luchthoeveelheid en de ideale

configuratie van de impulsventilatoren

worden nauwkeurig bepaald om

een goede werking van het systeem

te verzekeren.

De luchttoe- en afvoer gebeurt via

bouwkundige schachten in dewelke

grote axiaalventilatoren gemonteerd

zijn. Aan het plafond van elk niveau

zijn impulsventilatoren bevestigd om

een continue gelijkmatige luchtbeweging

te verzekeren. Alle handelingen

worden getroffen om een maximaal

luchtdebiet over de brand te sturen

aan hoge snelheid.

12


Alleen die ventilatoren die strikt

noodzakelijk zijn voor de ontroking

zullen geactiveerd worden. Op luchttechnische

wijze creëren we een

virtueel compartiment waarlangs de

rook gecontroleerd naar de extractieschacht

gevoerd wordt.

gereed voor de simulatie. Gebruikmakend

van een eindige volume methode

worden de massa-, impuls– en energiebalansen

per tijdstap opgelost.

De simulatieresultaten kunnen per

tijdstap voor verschillende grootheden

worden geanalyseerd.

Een betere ventilatie in alle delen en

uithoeken van de parkeergarage

door inductiewerking van de impulsventilatoren.

-Er is geen luchtkanalensysteem vereist

zodat er heel wat ruimte winst is

Een veilige evacuatie

van de klanten is verzekerd.

Blijvende toegankelijkheid

van de gehele parkeergarage

(ook van de

vuurhaard) voor de ordeen

hulpdiensten.

We behouden de volledige hoogte

van de parkeerlaag als rookvrije

hoogte zodat interventie door de

brandweer mogelijk is aan het brandende

voertuig.

Een adresseerbare brand– en rookdetectie-installatie

is onontbeerlijk.

De rookevacuatie voldoet aan de norm

NBN S 21-208-2.

Computational Fluid Dynamics

(CFD)

Om een voorspelling te doen inzake

de situatie in de parkeergarage gedurende

een autobrand , wordt een CFD

simulatie uitgevoerd. Voor het uitvoeren

van deze simulatie wordt een 3-

dimensionaal model van de parkeergarage

opgezet. Vervolgens worden de

technische installaties en de regelstrategiën

met behulp van wiskundige

formules in het model verwerkt. Wanneer

het model uitgerust is met de

bijhorende fysische parameters, is dit

Voordelen

Een betere menging van de ventilatielucht

met de verontreinigde lucht,

zodat er lagere concentraties verontreinigingen

in de gemengde lucht

aanwezig zijn.

Toevoer

Entrée d’air

Geen rookcompartimentering

of bouwkundige

structurele compartimenten

nodig.

Geen sprinklerinstallatie nodig

Geen structurele schade aan het gebouw

boven de vuurhaard, door het

enorme koeleffect van de grote debieten..

In geval van brand !

En cas d’incendie !

Afvoer

Extraction

13


Referenties RWA en ventilatie in ondergrondse parkeergarages en gebouwen

Sint-Truiden STVV (ca. 70 parkeerplaatsen)

Kortrijk Sint-Janspoort (ca. 1000 parkeerplaatsen)

Braine-l‘Alleud BAXTER (ca. 500 parkeerplaatsen)

De Haan Le Touquet (ca. 100 parkeerplaatsen)

St.-Lambrechts- Woluwe Mediamarkt (ca. 80 parkeerplaatsen)

Oostduinkerke: Uitbreiding parking Zeedijk (ca. 60 parkerplaatsen)

Geel: Largo(ca. 100 parkeerplaatsen)

Beringen: Pekpot (ca. 120 parkeerplaatsen)

Brussel: Espace Gaucheret

Brussel: North Light

Kessel Lo Provinciehuis

Brussel De Post

Leuven Kop van Kessel

Vilvoorde Wetinvest III

De Haan Sparrenduin

Wachtebeke (ca. 50 parkeerplaatsen)

Brussel: Brustar (ca. 100 parkeerplaatsen)

Keller Lufttechnik Benelux steunt Universiteit Gent die een grootschalig project

coördineert over brand– en explosieveiligheid van grote parkeergebouwen.

Op 1 januari 2009 is een tweejarig onderzoeksproject van start gegaan met financiële ondersteuning vanwege IWT-

Vlaanderen, in het kader van het SBO-steunkanaal. SBO staat voor ‗strategisch basisonderzoek‘. Het gaat hierbij over projecten

die in essentie fundamenteel van aanpak zijn, maar waarvan in de komende jaren economische of maatschappelijke valorisatie

kan verwacht worden.

De titel van het project luidt ‗Fundamental design approaches for improvement of the fire safety in car parks‘. Hierbij wordt

veel aandacht besteed aan actieve brandbeveiliging. Zowel RWA als sprinklering wordt bestudeerd. Ook de impact op de

structuur (kolommen, plafond en de aansluiting hiertussen) wordt beschouwd. Er wordt niet alleen aandacht geschonken aan

het fenomeen brand, maar ook explosieveiligheid komt in het projectopzet aan bod.

Het project wordt gecoördineerd door prof. Bart Merci van de Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding,

aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Hij wordt bijgestaan door collega‘s Paul Vandevelde (van

dezelfde vakgroep) en Luc Taerwe (Vakgroep Bouwkundige Constructies). Er komt een grootschalige proefopstelling op de

terreinen van WFRGent NV, waar de implementatie gecoördineerd wordt door dr.ir. Bart Sette. Het von Karman Institute (prof.

Jeroen van Beeck) neemt experimenten op schaalmodellen voor zijn rekening, zowel op gebied van RWA als op gebied van

sprinklering. Aan de KULeuven (prof. Eric Van den Bulck en dr.ir. Filip Van den Schoor) wordt explosiegevaar van brandbare

gassen bestudeerd. De collega‘s van de Koninklijke Militaire School (prof. John Vantomme) tenslotte, bestuderen de impact

van explosies op de bouwkundige structuren.

De interesse vanuit het beroepsveld mag blijken uit de brede samenstelling van de gebruikersgroep.

Eerstdaags komt de web site (http://www.carparkfiresafety.be/ ) online. Daarop zullen op continue manier resultaten gecommuniceerd

worden. Bovendien zullen de nieuwe inzichten onverwijld verwerkt worden in de postgraduaatsopleiding Fire Safety

Engineering aan de UGent (http://www.floheacom.ugent.be/Fire/PGO_FSE_website.pdf).

14


Uitbreiding dienstenpakket serviceafdeling

Keller Lufttechnik Benelux

Om klanten nog beter van dienst te zijn, heeft de aparte serviceafdeling

van Keller Lufttechnik Benelux zijn diensten pakket uitgebreid.

Voorheen kon de klant reeds bij ons terecht voor wisselstukken, inspectie,

onderhoud, inbedrijfname en interventie van de installatie.

Nu bieden wij ook uitgebreide service contracten op maat aan. Elke

installatie is immers op maat van de klant en proces ontworpen en

daarom hebben wij de overtuiging dat ook de service op maat van de

installatie, proces en klant moet zijn.

De verschillende mogelijkheden

A. Eénmalige inspectie:

Op vraag van de klant wordt een inspectie uitgevoerd met daarop volgend een inspectieverslag, -rapport

en offerte van eventueel te vervangen wisselstukken.

B. Standaard inspectie-/onderhoudscontract:

Er wordt een één- of meerjarig contract opgesteld waarin , afhankelijk van de installatie, een inspectiefrequentie

wordt vastgelegd. Na elke inspectie volgt opnieuw een rapport en verslag waarop alle kenmerken

van de geïnspecteerde installatie vermeld zijn. Daarnaast wordt ook een gedetailleerde offerte

opgesteld van de te vervangen wisselstukken.

C. Comfort onderhoudscontract:

De Rolls-Royce onder de servicecontracten. Deze ―full option‖-contracten omvatten naast de vastgelegde

inspecties ook wisselstukken en eventuele interventies. De contracten worden volledig op maat van de

klant en de installatie opgemaakt door vastleggen van de inspectie-/onderhoudsfrequentie en bepalen

van de inbegrepen wisselstukken. Daarnaast wordt voor deze installaties een logboek bijgehouden in het

nieuw ERP-systeem dat momenteel bij Keller-Hafibo wordt geïmplementeerd. Alsook kan de klant genieten

van extra voordelen bij het afsluiten van een meerjarig contract.

Met de uitbreiding van ons dienstenpakket, willen wij nog beter inspelen op de noden van onze klanten.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op service@keller.be of +32/56 67 10 10

Het Keller Service Team

Michel, Melissa, Stany, Bram en Arthur.

15


De mooiste foto

Foto van Davy:

Ontstoffingsinstallatie

voor EPS-productie

Samenwerking Keller Lufttechnik Benelux

& Dürr Systems

Keller Lufttechnik Benelux CV is voor de Benelux een exclusieve samenwerking

aangegaan met de afdeling ―Environmental and Energy Systems‖

van Dürr GmbH (www.durr.com), producent van lakinstallaties voor onder

andere de automobielindustrie. De afdeling Environmental and Energy

Systems is gespecialiseerd in systemen voor de verbranding van gasvormige

verontreinigingen in luchtemissies, zoals koolwaterstoffen in alle

verwerkende industrieën. Deze activiteit vormt een aanvulling op het programma

industriële ontstoffing van Keller Lufttechnik Benelux CV. Beiden

kunnen nu samen oplossingen aanbieden voor de verwijdering van alle

stof-, damp– en gasvormige verontreinigingen uit de lucht.

www.keller.be

+32/56 67 10 10

info@bulkid.be

www.hebocoat.be

+32/56 70 77 57

www.hafibo.be

+32/56 72 08 71

16

More magazines by this user
Similar magazines