01.12.2014 Views

Loddenkemper

Loddenkemper_Katalog_2014_NL_FR_ES_72dpi.pdf

Loddenkemper_Katalog_2014_NL_FR_ES_72dpi.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SLAPEN | WONEN & ETEN

DORMIR | HABITER & MANGER

2014|15


SLAPEN | WONEN & ETEN

DORMIR | HABITER & MANGER

2014|15


AL MEER DAN 125 JAAR ...| DEPUIS PLUS DE 125 ANS ...

… staan wij met de naam van onze oprichters garant voor

innovatieve meubels, ambachtelijke vaardigheden in een

industriële productie-omgeving en voor betrouwbaarheid

ten opzichte van onze handelspartners.

Loddenkemper. Uit liefde voor kwaliteit en het detail. In het

midden van de jaren 60 – met de verhuizing en uitbreiding

van het bedrijf – zijn wij uitgegroeid tot dé specialist voor

het inrichten van slaapkamers. Destijds vervulden onze

succesvolle modellen al woonwensen en legden zij normen

aan op het gebied van marktgerichte productie. Veel dingen

veranderen, maar sommige blijven – zo zijn er in de

traditierijke geschiedenis van ons bedrijf enkele belangrijke

constante factoren: met onze nieuwe inrichtingscatalogus

bewijzen wij wederom dat wij onze producten met veel

liefde, oog voor details en gevoel voor actuele ontwikkelingen

op de markt creëren.

CADEO is één van onze laatste innovaties, een programmareeks

die ons motto perfect omzet. CADEO combineert

harmonieuze vormen met natuurlijk eikenhout en fi jn notenhout.

Tegenover het levendige hout wordt het elegante

hoogglanslak geplaatst – voor een slaapkamerinterieur

met uitgebalanceerde proporties. Behalve comfortbedden

en schuifdeurkasten omvat het assortiment van CADEO

decoratieve commodes en charmante losse meubelen, zoals

een klassieke kaptafel. MEDIA 4000 combineert als nieuwe

woonwereld niet alleen royale lakoppervlakken met accenten

in balkeiken of kern walnoot, maar integreert ook de

mediatechniek op een functionele wijze. Kabels verdwijnen

en een IR-repeater zorgt voor een goede bediening van de

apparaten ook bij gesloten fronten. Het sideboard met een

elegante schuifdeur is een ander hoogtepunt van dit uiterst

gevarieerde programma. OAKLAND van LMiE interpreteert

de landhuisstijl op een geheel nieuwe wijze. Gemaakt van

massief eikenhout, wordt de ruimte met een natuurlijke

expressie gezellig en nonchalant-modern ingericht. Zijn

vormgeving heeft hierbij geen opsmuk nodig. Echt hout en

ambachtelijk vakmanschap stralen bij OAKLAND rust en

kracht uit, en hebben een uitnodigende en hoogwaardige

uitstraling. Ook PRADO verspreidt een aangename gezelligheid

met landhuis-charme. Hier wordt Scandinavisch fl air

gecombineerd met een mediterrane ambiance, een massief

houten karakter met klassieke architectuur en modern, chic

vintage.

De Loddenkemper Groep wenst u veel plezier bij het doorlezen

van de catalogus en ontwikkelen van nieuwe woonideeën

met talloze populaire en nieuwe programma’s.

... le nom de ceux qui ont fondé notre entreprise symbolise

la construction de meubles innovants, le savoir-faire artisanal

allié à une fabrication à la pointe de la technologie et la

fi abilité face à nos partenaires commerciaux.

Loddenkemper. Au service de la qualité et pour l’amour du

travail bien fait. Durant la moitié des années 60 – avec le

déménagement et l’élargissement de notre site de produc-

1889 1977

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1980

1965

1889

1965

1977

Oprichting van het bedrijf door Casper Loddenkemper

Fondation de l‘entreprise par Casper Loddenkemper

Verhuizing uit het centrum naar “Am Landhagen”,

productiebegin op een oppervlak van 3.500 m 2 op de

“groene weide”

Transfert de la production au « Am Landhagen », site

de production de 3 500 m 2 en dehors du centre-ville

Uitbreiding van het bedrijfsterrein tot 50.000 m 2

Agrandissement du site qui passe à 50 000 m 2

Casper Loddenkemper

Gerhard Loddenkemper


Service en informatie

Service et informations

2 | 3

tion – nous nous spécialisons dans l’aménagement des

chambres à coucher. Dès cette époque, les meubles vendus

satisfont aux rêves les plus beaux et posent des jalons en matière

de fabrication sur mesure. Certaines choses changent,

d’autres moins – c’est pourquoi notre entreprise riche en traditions

s’appuie sur d’importantes constantes : notre nouveau

catalogue nous permet de prouver une nouvelle fois que nous

concevons nos produits avec beaucoup d’amour, de détails

judicieux et une bonne intuition pour le marché. Parmi les

nouveautés actuelles, notre nouvelle collection CADEO refl ète

parfaitement notre souci de qualité. CADEO allie formes harmonieuses

au chêne naturel et au noyer fi ligrane. Le bois vivant

joue avec l’élégance de la laque brillante – pour un

sommeil paisible et réparateur. Outre les lits confort et les armoires

à portes coulissantes, CADEO propose de belles commodes,

de charmants meubles annexes et une coiffeuse

classique. Le nouvel univers MEDIA 4000 allie les surfaces laquées

généreuses, rehaussées de touches en chêne de barres

ou en cœur de noyer, il intègre également en toute fonctionnalité

les équipements multimédia à la pointe de la technologie.

Les câbles disparaissent, un répétiteur IR assure la

commande conviviale des appareils, même avec portes fermées.

Le buffet bas avec sa porte coulissante élégante est un

autre point fort de ce programme riche en variantes.

OAKLAND de LMiE redéfi nit le style maison de campagne. Façonné

en chêne massif, il aménage la pièce pour la faire resplendir

de beauté naturelle et de confort moderne et

nonchalant. Ses formes n’ont pas besoin d’ornements. Le bois

véritable et le savoir-faire artisanal de la gamme OAKLAND

diffusent quiétude et force, hospitalité et qualité. PRADO

confère également une ambiance chaleureuse associée au

charme champêtre. Il réunit l’art de vivre scandinave et l’âme

méditerranéenne, le bois massif noble et l’architecture classique,

le caractère moderne et le design vintage chic.

Le Groupe Loddenkemper vous souhaite une lecture agréable

du catalogue et vous invite à créer de nouvelles idées d’aménagement

avec les nombreux programmes appréciés.

1991

2007

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

2004

1991

Oprichting van LMiE GmbH & Co. KG

(Loddenkemper Meubelen Import en Export)

Fondation de LMiE GmbH & Co. KG

(Loddenkemper Meubles Importation et exportation)

2004

Lid van “Gütegemeinschaft Deutsche Möbel”

Membre de l‘association « Gütegemeinschaft

Deutsche Möbel e.V. »

2007

Opening van de permanente expositie in het

Loddenkemper Raum Design Center” in Oelde

Inauguration de l‘exposition permanente dans le

« Loddenkemper Raum Design Center », à Oelde


NIEUWE MODELLEN EN OUDE BEKENDEN

VOOR DE MOOIE WOONWERELD IN UW HUIS!

NOUVEAUX ET « ANCIENS » MODÈLES POUR

LE PLUS BEAU MONDE DE LA MAISON, CHEZ VOUS !


INHOUD

SOMMAIRE

Service en informatie

Service et informations

4 | 5

4 SERVICE EN INFORMATIE

SERVICE ET INFORMATIONS

2 Loddenkemper ondernemingsgroup

Groupe Loddenkemper

6 Kwaliteit | Qualité

7 Duurzaamheid | Durabilité

8 Echt hout | Bois véritable

10 Inrichtingsplanning | Planifi cation

12 Tentoonstelling | Exposition

30 Kastinrichting lak | Équipement intérieur laqué

44 Kastinrichting fi neer

Équipement intérieur plaqué

84 Kastinrichting massief

Équipement intérieur massif

134 Tafels | Tables

150 Inzichten | Aperçus

66 | Zamaro

54 | Cadeo

14 SLAAPKAMERPROGRAMMA’S IN LAK EN FINEER

CHAMBRES À COUCHER, LAQUÉ ET PLAQUÉ

54 Cadeo 16 Maximum Natur

46 Calino 22 Maximum

50 Cavallo 32 Multi-Set

58 Lorene

22 | Maximum

HOUTDECOR | IMITATION BOIS

62 Luna 74 Solo Nova

70 Moreno 66 Zamaro

116 | Media 4000

MASSIEF HOUT | BOIS MASSIF

82 Cortina Plus 78 Navaro

86 Georgia 94 Veneto Plus

90 Malta

96 COMFORTBEDDEN | LITS CONFORTS

102 WOON- EN EETKAMERPROGRAMMA’S IN LAK EN FINEER

SALONS ET SALLES À MANGER, LAQUÉ ET PLAQUÉ

128 Kito 114 Media 4000

104 Media 3000 120 Modena

140 | Prado

MASSIEF HOUT | BOIS MASSIF

144 Georgia 140 Prado

136 Oakland


KWALITEIT | QUALITÉ

Kwaliteit is zichtbaar – en laat u jarenlang plezier

beleven aan een meubelstuk. Voor het complete

slaap- en woonkamerprogramma van Loddenkemper

geldt het kwaliteitskeurmerk “made in

Germany”, waarmee wij kwaliteit en veiligheid

garanderen. U kunt er zeker van zijn: alle producten

voldoen aan onze traditioneel hoge kwaliteitseisen

– optimale functies en kwaliteit werden

getest. Daar staat ons merkteken voor, waarmee

elk van onze inrichtingen wordt gekenmerkt.

Alleen meubelen die veilig, duurzaam en zonder

schadelijke stoffen werden verwerkt krijgen de

“Gouden M” van de Deutsche Gütegemeinschaft

Möbel e.V. als RAL-kwaliteitskeurmerk (zie onder

www.dgm-moebel.de). Sinds 2004 garandeert

Loddenkemper de controle van het eigen bedrijf

ook d.m.v. onpartijdige tests uitgevoerd door de

Landesgewerbeanstalt Bayern.

In het kader van onze garantie informeren wij u

uitgebreid over onze producten: ieder meubelstuk

van ons bedrijf wordt met een kwaliteits- en meubelpas

geleverd

La qualité tangible – et le meuble procure de la

joie pendant de nombreuses années. Le label

« Made in Germany » est le garant de la qualité

dans tout le segment « Salon et chambre à coucher

Loddenkemper ». Vous pouvez en être sûr :

tous les produits sont conformes à notre exigence

traditionnellement sévère en matière de qualité –

en termes de qualité et de fi abilité. Notre marque,

qui porte chaque aménagement, en répond.

Le label « M doré » délivré par l‘association

allemande de qualité de meubles (Deutsche Gütegemeinschaft

Möbel e. V.) en tant que le label de

qualité RAL n‘est attribué qu‘aux meubles dont le

façonnage est fi able, durable et non toxique (voir

www.dgm-moebel.de). Depuis 2004, Loddenkemper

renforce l‘autocontrôle par des examens

neutres de l‘institut de contrôle « Landesgewerbeanstalt

Bayern ».

Dans le cadre de notre garantie, nous vous informons

en détail de nos produits : chacun de nos

meubles est accompagné d’un document certifi ant

son origine et sa qualité.


Service en informatie

Service et informations

6 | 7

Tous les produits Loddenkemper sont fabriqués

conformément aux directives CE et normes DIN

en vigueur – exclusivement à partir de matériaux

écophiles minutieusement sélectionnés. Un site

de production moderne nous permet de travailler

en vertu de la durabilité : postes de travail

ergonomiques au service de la santé de nos

DUURZAAM | DURABLE

Alle Loddenkemper-producten worden

conform de geldende EU-richtlijnen en NENnormen

geproduceerd – hiervoor worden

uitsluitend materialen van perfecte kwaliteit

gebruikt, die zo min mogelijk schadelijke

stoffen bevatten. Moderne productietechniek

stelt ons in staat om duurzaam te werken:

ergonomische werkplekken zijn beter voor de

gezondheid van ons personeel, een bewuste

omgang met de natuurlijke grondstoffen en

de duurzaamheid van onze meubelen ontzien

het milieu. Wij bieden een assortiment met

een degelijke, duurzame kwaliteit dat mens en

milieu duurzaam beschermt. Duurzaamheid en

een verantwoorde omgang met grondstoffen

is voor ons een thema dat zich over alle bereiken

van onze onderneming uitstrekt.

Vooral de kwaliteit van onze producten

beschermt het milieu: een lange levensduur

voorkomt een onnodig gebruik van grondstoffen.

Zo zet de Loddenkemper-groep

hoogwaardige kwaliteit en tijdloos design

traditioneel in het middelpunt van de bedrijfsfi

losofi e – al meer dan 125 jaar, hierdoor zijn

wij ook klaar voor de toekomst. Niet alleen

wat betreft onze klassieke vormen, die ook

over vele jaren nog in de smaak vallen, en wat

betreft de hoge productiekwaliteit, die een

lange levensduur garandeert, maar ook voor

onze reclameactiviteiten kiezen wij bewust

voor duurzaamheid.

employés, utilisation en toute connaissance de

cause des ressources naturelles et longévité de

nos meubles pour le respect de l’environnement.

Nous proposons une gamme placée sous le signe

de la qualité, porteuse d’avenir et respectueuse

des hommes et de la nature. Le développement

durable et la protection des ressources touchent

tous les services de l’entreprise.

Notamment la qualité de nos produits protège

l’environnement : de longs cycles de vie évitent le

gaspillage de ressources. Le Groupe Loddenkemper

place la qualité haut de gamme et le design

intemporel au cœur de la philosophie de son

entreprise – fondé il y a 125 ans, nous sommes

tout à fait prêts à affronter le futur. Pas seulement

pour nos formes classiques, qui plaisent encore

des années plus tard et l’excellente qualité de

fabrication qui assure longévité – également pour

nos mesures publicitaires, nous prenons nos décisions

en toute connaissance de cause.

Comme par exemple le présent catalogue imprimé

sur papier certifi é PEFC. Le label PEFC garantit

que les matières premières pour ce papier sont

issues de forêts exploitées selon les principes de

la gestion durable. En qualité de fabricant de

meubles, la protection de nos forêts nous tient

particulièrement à cœur.

Daarom is deze catalogus op PEFC-gecertifi

ceerd papier gedrukt. Het PEFC-keurmerk

garandeert u dat de grondstoffen voor dit

papier afkomstig zijn van op duurzame wijze

beheerde bosbouwgebieden. Het behoud van

onze bossen ligt ons als meubelproducent

bijzonder na aan het hart.


Detail Aufnahme von

neuer Abbildung


Service en informatie

Service et informations

8 | 9

ECHT HOUT | BOIS VÉRITABLE

Fineer – echt hout in zijn mooiste vorm. Fineer is

een van de fraaiste dingen die van hout kunnen

worden gemaakt. Veel slaap- en woonkamerprogramma‘s

uit onze catalogus zijn gemaakt van echt

houtfi neer – ieder meubelstuk is absoluut uniek.

Want uit de jaarringen en tekening van het hout

blijken de leeftijd, groeiomstandigheden en herkomst

van de boom. Het is een soort vingerafdruk

die de natuur heeft achtergelaten. Dit unieke uiterlijk

zorgt voor de geheel eigen charme van ieder

meubelstuk – en geeft uw woonwereld een levendige

uitstraling en natuurlijke eigenschappen.

Voor fi neer worden uitsluitend de beste houtsoorten

gebruikt. Al bij de selectie van de stammen in

het bos gaat het om ervaring en vakkennis. In de

hierna volgende zeer technologische productieprocessen

worden de geselecteerde stammen eerst

gewassen, ontbast, in een speciaal kookproces

gestoomd en vervolgens geschild of gesneden.

Hierdoor ontstaan hoogwaardige, robuuste fi neerstroken

die individueel worden verwerkt bij de

meubelproductie.

De creatieve mogelijkheden van het natuurlijke

materiaal hout benutten wij ten volle: doordat wij

hieruit elegante meubelstukken maken die een

gezellige sfeer en de warmte van een natuurlijk

houten oppervlak uitstralen. Echt houtfi neer heeft

een fl uweelachtig uiterlijk en een onmiskenbare

charme. Van dit soort fi neer vervaardigde meubelstukken

zijn uiterst robuust en eenvoudig te

onderhouden. Geen wonder dat de mensen al eeuwenlang

enthousiast zijn over fi neer – zelfs de oude

Egyptenaren verwerkten dit voor hen zeldzame

materiaal al in deze vorm.

Wij hopen dat wij u met onze passie voor hout en

fi neer nieuwsgierig hebben gemaakt naar datgene

wat wij ermee hebben gecreëerd. Slaapkamermodellen

van fi neer vindt u vanaf pagina 16, de woonkamercollectie

volgt op pagina 104.

Plaqué – le bois véritable dans toute sa

splendeur. Le plaqué fait partie du façonnage

bois le plus noble. De nombreuses collections

de chambres à coucher et de salon de notre

catalogue sont en plaqué bois véritable –

chaque meuble est une pièce unique. Car

l’âge, la croissance et l’origine de l’arbre se

refl ètent dans les cernes annuels et les veines

du bois, une empreinte laissée par la nature.

Cet aspect unique confère au meuble tout son

charme – et à votre intérieur une fraîcheur

vivifi ante et un toucher incomparable.

Seuls les meilleurs bois entrent dans la fabrication

des plaqués. La sélection des grumes

dans la forêt implique savoir et expérience.

Au cours du procédé de fabrication à la

pointe de la technologie, les grumes sont

d’abord lavées, écorcées et traitées à la

vapeur, puis déroulées ou tranchées. C’est

ainsi que l’on obtient des feuilles nobles et résistantes

pouvant être façonnées sur mesure,

permettant de fabriquer de superbes meubles.

Nous puisons la force créative du bois naturel

en créant des meubles élégants qui diffusent

une ambiance chaleureuse et le bien-être

d’une ressource naturelle. Le plaqué bois

véritable est agréable au toucher et un

charme fou s’y dégage. Les meubles fabriqués

à partir de ce plaqué sont très solides

et faciles d’entretien. Rien d’étonnant donc

que les hommes apprécient le plaqué depuis

des siècles – même les Egyptiens façonnaient

cette matière première, rares pour eux, de

cette manière.

Dans l’espoir que notre enthousiasme pour le

bois et le plaqué suscite votre intérêt pour les

beaux objets que nous créons. Vous trouverez

les chambres à coucher en plaqué à partir de

la page 16, les salons à la page 104.


INRICHTINGSPLANNING

PLANIFICATION DES

AMÉNAGEMENTS

Ja, de afmetingen van de ruimte moet u natuurlijk nog meenemen ... maar

de rest doen wij voor u, of liever gezegd doet onze plannings- en inrichtingssoftware

“furnplan”. Tijdens het adviserende klantengesprek plant u de interieurvormgeving

met het gewenste model en kunt u ook al rekening houden

met gecompliceerd maatwerk. De op schaal weergegeven grafi sche afbeelding

van de producten zorgt ervoor dat de meubelplanning voor de consument een

visuele belevenis wordt. Hierbij “denkt” furnplan mee en voert automatisch veel

ontwerpstappen en de prijsberekening uit. Er wordt gestart met het invoeren

van de plattegrond, inclusief alle ramen en deuren. Zelfs de gewenste kleur voor

de muren kunt u vastleggen. Na het selecteren van het model begint al meteen

de inrichting. Hierbij kunt u kiezen uit alle producten van het model.

Vous nous donnez les dimensions de votre pièce ... nous nous occupons du

reste ou plus exactement notre logiciel « furnplan ». Dès l’entretien avec le

client, vous pouvez prévoir l’aménagement avec le modèle souhaité et vous

pouvez même tenir en compte de fi nitions spéciales complexes. La représentation

graphique à l’échelle des produits permet au client de voir ses meubles dès

leur ébauche. furnplan « pense » à tout et se charge automatiquement de nombreuses

étapes de planifi cation et calcule même les prix. La saisie commence

par le plan de la pièce, y compris toutes les fenêtres et portes. Vous pouvez

même défi nir la couleur des murs souhaités. Après avoir sélectionné le meuble,

c’est au tour de l’aménagement. Tous les produits du modèle sont mis à votre

disposition.


Service en informatie

Service et informations

10 | 11

De meubelen kunnen naar believen verschoven worden, zodat

de optimale oplossing kan worden gevonden. De belangrijkste

functies zijn opgeslagen onder shortcuts.

Als de interieurplanning op het beeldscherm compleet is, kunt

u het resultaat vanuit diverse aanzichten en met verschillende

lichtsferen aan uw klanten demonstreren. Met een druk op de

knop wordt de prijs berekend. Tot slot stuurt u de opdracht per

e-mail naar ons. Met furnplan bespaart u veel tijd en kunt u

vakkundige en overtuigende ontwerpen maken.

Wij bieden speciaal voor de medewerkers uit de vakhandel

scholingen aan voor het planningsprogramma furnplan. Met

deze cursussen willen wij alle inrichtingsadviseurs een tool

geven, dat informatief is en waarmee alle inrichtingswensen

van onze klanten doelgericht, eenvoudiger en succesvol kunnen

worden gerealiseerd.

Neem a.u.b. contact met ons op. Wij sturen u graag een overzicht

van de actuele cursusdata. info@loddenkemper.de

Il est possible de déplacer les meubles à volonté afi n de trouver

la meilleure solution. Les fonctions les plus importantes sont

sauvegardées sous forme de raccourcis.

Après avoir affi ché l’aménagement prévu sur votre écran, vous

pourrez le présenter à votre client sous différentes perspectives

et éclairages. Il suffi t d’appuyer simplement sur un bouton pour

calculer le prix. Vous nous transmettez ensuite la commande

par mél. furnplan vous permet de gagner beaucoup de temps et

de créer des planifi cations professionnelles et convaincantes.

Nous proposons notamment aux revendeurs spécialisés des séminaires

relatifs à furnplan. Ces séminaires, outil précieux pour

tous les conseillers en ameublement, regorgent d’informations

afi n de pouvoir répondre à tous les desiderata de nos clients

en matière d’ameublement, de manière ciblée, rapidement et

avec succès.

N’hésitez pas à nous contacter. Nous vous indiquons volontiers

les dates de formation. info@loddenkemper.de

IN ENKELE EENVOUDIGE STAPPEN MAAKT U

COMPLETE KAMER- EN INTERIEURONTWERPEN ...

QUELQUES CLICS SUFFISENT POUR CRÉER ET

AMÉNAGER TOUTE UNE PIÈCE ...

De afmetingen van de ruimte en bijzonderheden zoals schuine

plafonds worden eerst ingevoerd.

Entrer les dimensions de la pièce et les contraintes architecturales

(par ex. combles).

Aanwezige deuren of ramen worden aangegeven.

Les fenêtres et portes sont prises en compte.

Het op maat gemaakte meubelontwerp verschijnt. Frontuitvoeringen

en details worden met een muisklik vastgelegd.

La planifi cation est générée sur mesure. Un clic pour sélectionner

les façades et autres détails.

Met de decoratie en beschikbare accessoires maakt u het

kamerontwerp helemaal perfect.

Les objets décoratifs et autres accessoires disponibles vous

permettent de peaufi ner l’aménagement de la pièce.


Service en informatie

Service et informations

12 | 13

Loddenkemper

Raum Design Center

Am Landhagen 85

D-59302 Oelde

Het Raum Design Center is geopend:

vrijdag

van 15.00 tot 19.00 uur

zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur

Le Raum Design Center est ouvert

vendredi

de 15 heures à 19 heures

samedi

de 10 heures à 16 heures

TENTOONSTELLING

EXPOSITION

Het Raum Design Center is ons tentoonstellings- en trainingscentrum

bij de productievestiging Oelde. Hier presenteren wij in

onze showroom op een oppervlak de nieuwste inrichtingsmodellen

uit onze slaap-, eet- en woonkamercollecties.

Wij adviseren u ook graag bij het complete interieurontwerp en

tonen u het inrichtingsconcept als 3D-simulatie. Op deze manier

kunnen snel en ongecompliceerd oplossingen worden getoond,

waaraan u misschien nog helemaal niet heeft gedacht.

De verkoop van onze meubelen loopt echter uitsluitend via de

vakhandel. Ook t.o.v. onze handelspartners is de ondernemingsgroep

Loddenkamper actief in de vorm van cursussen op de point

of sale en seminars in onze eigen fi rma, om zowel de klant- als

de verkopertevredenheid te vergroten.

Le Raum Design Center, situé sur le site de production Oelde,

est notre hall d’exposition et centre de formation. Dans notre

hall climatisé, nous présentons les tout derniers modèles de nos

chambres à coucher, salons et salles à manger.

Nous nous tenons à votre entière disposition dans l’aménagement

intégral de votre intérieur et nous vous présentons le

résultat affi ché en 3D. C’est ainsi que vous pouvez découvrir

rapidement et facilement des solutions auxquelles vous n’aviez

peut-être pas encore pensé.

Sachez toutefois que nos meubles sont vendus exclusivement via

le commerce spécialisé. Le Groupe Loddenkemper s’engage également

vis-à-vis de nos partenaires commerciaux auxquels nous

proposons des formations sur le point de vente et des séminaires

dans notre salon interne afi n d’accroître tant la satisfaction du

client que celle des vendeurs.

Afrit Herzebrock-Clarholz

Oelde-Ost/22

Sortie Herzebrock-Clarholz

Oelde-Ost/22

www.loddenkemper.de

Afrit Oelde/21

Sortie Oelde/21


MODELLEN VOOR ONTSPANNING EN COMFORT – IN DE MOOISTE

UITVOERINGEN EN LAK EN HOUT OPTIES – VOOR ALLE GENERATIES!

MODÈLES POUR DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE – DANS LES PLUS BELLES

FINITIONS ET SURFACES – POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS !


Slaapkamer

Chambre à coucher

14 | 15

Heerlijk slapen en in een harmonieuze omgeving

wakker worden – dat is pure levenskwaliteit.

Organische vormen, warm hout in

een tijdloos fraai design en individuele lijnen

geven u iedere ochtend een vakantiegevoel.

Het juiste bed vinden en een perfect bijpassend

slaapkamerinterieur, dat niet alleen

optisch fraaie lak en hout opties, maar ook

een functionele binneninrichting te bieden

heeft, wordt dankzij de grote keuze bij Loddenkemper

geen toevalstreffer maar een

gegarandeerd succes. Wij willen dat u kunt

ontspannen en hebben bij ons meubeldesign

aan alles gedacht – ook aan het interieur

van de kasten, zodat zelfs mensen die graag

langer in bed blijven liggen ‚s ochtends

sneller de passende outfi t vinden. Voor een

goede dag, een rustige nacht en mooie dromen

– die ook nog eens uitkomen.

SLAAPKAMER

CHAMBRE À

COUCHER

Bien dormir et se réveiller en douceur –

c’est ce que l’on appelle la vraie vie. Les

formes organiques, le bois chaleureux

dans un design indémodable et des lignes

individuelles vous offrent chaque matin une

sensation de vacances. Trouver la bonne

literie et la chambre à coucher assortie avec

des surfaces admirables et un aménagement

intérieur fonctionnel, un hasard couronné

de succès grâce à la gamme Loddenkemper.

Nous aimerions que vous vous détendiez

et nous avons pensé à tout au moment de

la conception des meubles – jusqu’à l’intérieur

des armoires qui invite les lève-tard à

bien commencer la journée et à trouver les

bons vêtements. Pour une belle journée,

une nuit sereine et de beaux rêves – qui se

réaliseront.


MAXIMUM NATUR

HOUT, GLANS EN

AMBACHT.

BOIS, BRILLANCE

ET ARTISANAT.

Het fascinerende van MAXIMUM NATUR is de heldere,

maar toch organische vormgeving evenals de klassieke,

maar toch moderne materiaalmix. Lijnen gaan samen

met rondingen, structuureiken met hoogglanslak. Het

resultaat is dat MAXIMUM NATUR design en ambachtelijke

tradities combineert met veel liefde voor details.

Een karakteristiek hoogtepunt is de kunstzinnige

ambachtelijke afwerking van het bed met een lijnvoering

die door de bijpassende meubelen op geslaagde

wijze wordt voortgezet. Harmonie ontmoet functie:

de zijwanden van de kast sluiten op één lijn af met

het front, deuraanslagen met demping en een zachte

automatische sluiting maken van kast en dressoir ware

comfortmeubels.

MAXIMUM NATUR fascine par ses formes pures, mais

aussi organiques tout comme le mélange des matériaux

classiques tout en se faisant moderne. Les lignes à la

rencontre des arrondis, le chêne structuré de la laque

brillante. Concrètement, MAXIMUM NATUR allie design

et savoir-faire artisanal avec beaucoup d’amour pour les

détails. Le façonnage élégant et artisanal du lit dont les

lignes rappellent celles des meubles annexes est un véritable

point de mire. L’harmonie rencontre la fonction :

les joues latérales du corps de l’armoire sont montées à

fl eur de la façade, les portes avec amortissement et la

fermeture à rappel automatique confèrent à l’armoire et

au buffet un confort incomparable.

Eiken structuur, accent hoogglans cubanit grijs

Chêne structuré, contraste cubanit gris brillant

60

85

223/239

308

46 175/195/215 46

(160/180/200)

83

219,5

67

150,5

Commode met 4 laden,

buitenzijden in hoogglans cubanit grijs

Commode à 4 tiroirs,

parois extérieures en cubanit gris brillant


Slaapkamer

Chambre à coucher

16 | 17

Heerlijk zacht kussen hoofdeinde

Aanzetnachtkastje in eiken structuur, hoogglans cubanit grijs

Coussin de dosseret moelleux

Chevet d‘appoint en chêne structuré, cubanit gris brillant

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Eiken structuur

Chêne structuré

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Accent

hoogglans alpina wit

Contraste

alpina blanc brillant

Accent

hoogglans cubanit grijs

Contraste

cubanit gris brillant


MAXIMUM NATUR

63,5

136

121

223/239

56

178/198/218

(160/180/200)

56

308

40 50 80 100

223 239

Systeem met veelzijdige

afmetingen

Dimensions modulaires

Hout is waarschijnlijk de mooiste begeleider

van chique hoogglanslak. Echt eikenhout zorgt

met zijn natuurlijke schoonheid voor natuurlijke

accenten in een moderne look. Ook de

innerlijke waarden van MAXIMUM NATUR in

lak alpinewit mogen gezien worden. De zeer

comfortabele Femira boxspringbedden passen

niet alleen perfect in het programma, omdat ze

gebruik maken van hetzelfde kleurenspectrum,

maar ze nodigen door hun ongeëvenaarde comfort

ook uit tot ontspannen dromen – en niet

alleen ’s nachts.

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Le bois est probablement le plus bel ami de la

laque brillante noble. L’authenticité du chêne

naturel est sublimée par un aspect moderne.

Même les valeurs intérieures de MAXIMUM NA-

TURE en laqué alpina blanc sont remarquables.

Les lits Boxspring Femira ultra confortables sont

parfaitement assortis car ils appliquent le même

nuancier, ils invitent à la détente inimitable et

aux rêves doux – pas seulement pendant le

sommeil.


Slaapkamer

Chambre à coucher

18 | 19

SLAAPCOMFORT IN EEN GEWELDIG FRAAIE VORM.

DORMIR DANS UN ENVIRONNEMENT DE RÊVE.

Detail van draaideurkast

Armoire à portes battantes, détail

Detail van vlak ingebouwde glijdeurkast

Armoire à portes coulissantes affl eurantes, détail

Een hoogwaardige afwerking blijkt uit de details

die samen voor de totaalindruk zorgen: MAXIMUM

NATUR overtuigt door absoluut vlakke fronten die

perfect op één lijn afsluiten.

La qualité du façonnage se refl ète dans les détails

qui créent un effet global : MAXIMUM NATUR séduit

par ses façades absolument planes et lisses.

Eiken structuur

Chêne structuré

Accent

hoogglans alpina wit

Contraste

alpina blanc brillant

Accent

hoogglans cubanit grijs

Contraste

cubanit gris brillant


MAXIMUM NATUR

Nachtkastje in eiken structuur, hoogglans alpina wit

Chevet en chêne structuré, alpina blanc brillant

Ambachtelijk vervaardigde bedzijkant

Côté de lit artisanal

Led-verlichting hoofdeinde

Éclairage DEL du dosseret

Aanzetnachtkastje in eiken structuur, hoogglans alpina wit

Chevet d‘appoint en chêne structuré, alpina blanc brillant

44,5

96

223/239

66 175/195/215

66

(160/180/200)

308

Eiken structuur,

hoogglans alpina wit

Chêne structuré,

alpina blanc brillant

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique


Slaapkamer

Chambre à coucher

20 | 21

46

85

83

223/239

66 175/195/215

66

(160/180/200)

150,5

268/288/308/328

PERFECT GEVORMD: WANNEER HET GEHEEL NET ZO PERFECT IS ALS DE DETAILS.

FORMES PARFAITES : QUAND LE TOUT EST AUSSI BEAU QUE SES DÉTAILS.

Grote oppervlakken brengen glans in de slaapkamer,

massief hout straalt rust uit. De harmonie is

altijd voelbaar, hoe individueel u de materialen en

elementen ook combineert. Warm eikenhout en

hoogglanzend alpinewit geven de kamer een lichte,

vriendelijke uitstraling. Dan wordt de blik naar de

vele details getrokken: de geraffi neerde pennen

bij het voeteneinde van het bed, de functionele

verlichting van het hoofdeinde, het perfect bijpassende

tafeltje, de natuurlijke houttekening van de

elegante commode. Aan al die tijdloos mooie kleine

en grote dingen zult u lang plezier beleven – dankzij

de hoogwaardige afwerking.

Les surfaces généreuses apportent la brillance

dans la chambre à coucher, le bois massif diffuse

le calme. L’harmonie est tangible partout, peu

importe la façon dont vous combinez les matériaux

et éléments. Chêne chaleureux et alpina blanc brillant,

sources de clarté et convivialité dans la pièce.

Puis le regard s’arrête sur les nombreux détails :

les ferrures judicieuses sur le pied du lit, l’éclairage

fonctionnel du dosseret, le chevet assorti et la texture

naturelle de la commode élégante. De tels ingrédients

donnent le jour à des chambres de rêve, qui

procurent de la joie aujourd’hui et demain – grâce au

façonnage de qualité.

Eiken structuur

Chêne structuré

Accent

hoogglans alpina wit

Contraste

alpina blanc brillant

Accent

hoogglans cubanit grijs

Contraste

cubanit gris brillant


MAXIMUM

Het hoofdeinde met

vierkant stikpatroon en de

onder verstek gezaagde

bedbak met verchroomde

sledepoot geven het bed

een luxe uitstraling.

In de optionele uitvoering

met chromen poten krijgt

het bed een bijzonder

lichte en elegante

uitstraling.

Le dosseret avec

couture piquée en

carré et le cadre à

coupe en onglet et

joint chromé confèrent

au lit son charme

de luxe.

Équipé en option de

patins chromés, le lit

rayonne de légèreté et

d‘élégance.

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

22 | 23

MOOIER WONEN,

BETER SLAPEN.

L‘ART DE VIVRE,

L‘ART DE DORMIR.

Als men zijn bed maakt, zoals men slapen wil,

garandeert MAXIMUM hier een koninklijk slaapcomfort

in een chic slaapkamerinterieur. Het

royale hoofdeinde met vierkant stikpatroon is

zowel uitnodigend als comfortabel. In de mooie

schuifdeurkast met vlak afsluitende deuren in

hoogglans alpina wit is ruimte voor veel kledingstukken

– optioneel zelfs op legplanken met

verlicht paneel en sensorfunctie.

Dites-moi comment vous dormez, je vous dirai

quel est votre lit. MAXIMUM vous procure repos

bien mérité dans une chambre à coucher digne de

ce nom. Le large dosseret avec couture piquée en

carré est spacieux et confortable, l‘armoire noble

à portes coulissantes montées à fl eur de la façade

en Alpina blanc brillant abrite de nombreuses

tenues – en option même sur des étagères avec

bandeau d‘éclairage et fonction de capteur.


MAXIMUM

Hoogglans sahara

Sahara brillant

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant

63

44

151,5

223/239

105

223/239

48 195/215/235

48

(160/180/200)

263/283/303/323

56 195/215/235

56

(160/180/200)

302

MAXIMUM staat voor maximaal comfort – maar ook voor een groot aantal

variatiemogelijkheden: achter grote schuifdeuren of achter glanzende draaideuren

– mooier kan opbergruimte er bijna niet uitzien. Of opgeruimder. Ook

wat betreft het bed is de keus aan u: het stoffen oppervlak van het vorstelijk

comfortabele boxspringbed vormt een fraai contrast bij de kastfronten, terwijl

de bedvariant met bedbak naadloos aansluit op dit programma. Exquise

losse meubelen als nachtkastje en bank met bijpassende stofbekleding of

een comfortabele optionele kastverlichting maken het plaatje op stijlvolle

wijze compleet.

MAXIMUM est le symbole du confort – mais aussi d‘un foisonnement d‘aménagements

: derrière les portes coulissantes généreuses ou les portes à battants

brillantes, diffi cile de faire mieux en termes de place. Ou de rangement.

Et en matière de lit, vous avez le choix : la surface textile du lit Boxspring

très confortable est tout le contraire des façades d‘armoire, tandis que le lit

à cadre s‘intègre parfaitement à l‘ensemble. Les meubles annexes exclusifs,

tels que le chevet et le banc revêtus d‘une housse textile assortie ou un

éclairage d‘armoire convivial disponible en option complètent l‘élégance et le

style de cette chambre.


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

24 | 25

EEN HOOGGLANSDROOM

VAN EEN SLAAPKAMER MET

BOXSPRINGBED.

UNE BRILLANCE DE RÊVE DANS

UNE CHAMBRE À COUCHER

AVEC BOXSPRING.


MAXIMUM

MAXIMUM staat voor moderne lijnen in de slaapkamer, heldere fronten en chique materialen. Maar hij brengt ook kleur in de kamer, waarin u goed kunt inslapen en ook graag weer

wakker wordt: in stofvarianten, in Alcantara of kunstleer, in rustige of felle kleuren, u kiest uit veel verschillende tinten uw lievelingskleur – van amandelwit en limoen tot zilvergrijs.

Kastmeubelen, bijpassende meubelen en accessoires kiest u ton sur ton of in een spannend contrast. Wij wensen u veel plezier bij het uitzoeken! Zeker is zeker – net als bij onze

boxspringbedden van specialist femira: de geselecteerde matras ligt op een stabiele houten onderconstructie, bestaande uit een met stof beklede pocketbinnenvering – en garandeert

optimaal slaapcomfort dankzij het lange veertraject.

63

121

60,5

223/239

48

140/160/180/200

46

203/243/263/283/303/323


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

26 | 27

MAXIMUM se distingue pas les lignes modernes dans la chambre à coucher, les façades pures et les matériaux nobles. Il colore l‘environnement dans lequel vous aimerez vous endormir

et vous réveiller : dans des étoffes, Alcantara ou en simili, pastel ou teinte vigoureuse, vous choisissez parmis de nombreuses couleurs celle qui vous plaît – du blanc amande au gris

argent en passant par le citron vert. Vous choisirez les meubles, meubles annexes et accessoires en ton sur ton ou en contrastes frappants. Nous vous souhaitons un bon choix ! Mieux

vaut deux fois qu‘une – comme pour nos lits Boxspring des experts femira : le matelas sélectionné repose sur une infrastructure en bois robuste avec des noyaux à ressorts ensachés,

rembourrage et coutil – le grand débattement permet d‘obtenir un sommeil très confortable.

MEN KAN VAN DE NACHT EEN DAG MAKEN.

OF ER GEWOON VAN GENIETEN.

TRANSFORMER LA NUIT EN JOUR.

OU TOUT SIMPLEMENT EN PROFITER ICI.

Schuifdeurkast met kranslijst en led-inbouwlamp “Duo“ in

hoogglans lak cubanit grijs.

Armoire à portes coulissantes, corniche et lampe intégrée DEL

« Duo » laqué cubanit gris brillant.

Helemaal trendy – en een geweldig idee om hoekige vormen

te combineren met ronde: de bijzettafel combineert bovendien

ook hoogglans (blad) met een mat onderstel. Spannend!

Une tendance – et une idée formidable de combiner les coins

et les arrondis : le chevet allie en outre le brillant (plateau) et

le piètement mat. Captivant !


MAXIMUM

UITVOERINGEN IN LAK EN HOOGGLANS

FINITIONS LAQUÉES ET BRILLANTES

1

Lak alpina wit

Laqué alpina blanc

Lak sahara

Laqué sahara

Lak cubanit grijs

Laqué cubanit gris

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant

Hoogglans sahara

Sahara brillant

Hoogglans cubanit grijs

Cubanit gris brillant

HET KASTSYSTEEM | LA GAMME D‘ARMOIRES

2

Schuifdeuren, draaideuren, smal, breed, mat, glanzend, alpina wit, sahara of cubanit

grijs, hoog of nog hoger – er bestaat niet slechts één kast van MAXIMUM, maar er kan

gekozen worden uit ontelbare varianten. De draaideurkasten kunnen in het aanbouwsysteem

precies passend worden gemaakt. En zelfs de frontsegmenten van de schuifdeurkast

kunt u geheel volgens uw smaak combineren tot een individuele structuur.

40

50

80 100

Portes coulissantes, portes battantes, étroites, larges, mates, brillantes, alpina blanc,

sahara ou cubanit gris, hautes ou encore plus hautes – il n‘y a pas seulement une

armoire MAXIMUM, mais plutôt un choix infi ni de modèles. La modularité des armoires

à portes battantes permet de les confi gurer au millimètre près. Et vous pouvez même

combiner les segments de façade de l‘armoire à portes coulissantes à votre goût pour

obtenir ce qui vous plaît.

223

239

DRAAIDEUREN

PORTES BATTANTES

SCHUIFDEUREN

PORTES COULISSANTES

223/226

239/242

Kastkorpus in lak alpina wit,

front helemaal in hoogglans

alpina wit met chromen

grepen

Corps d‘armoire en laqué

alpina blanc, façade

entièrement alpina blanc

brillant avec des poignées

en chrome

203 323

203/243/263/283/303/323

Kastkorpus en kranslijst in hoogglans

cubanit grijs, front helemaal in hoogglans

cubanit grijs met chromen grepen, ledkranslijstverlichting

‚Duo‘

Corps d‘armoire et corniche en cubanit

gris brillant, façade entièrement cubanit

gris brillant avec des poignées en chrome,

éclairage de corniche DEL « Duo »

SCHUIFDEUREN FRONT VLAK AFSLUITEND

PORTES COULISSANTES MONTÉES A FLEUR DE FAÇADE

Een duidelijke zaak: de vlak afsluitende versie bij de schuifdeurkast zal minimalisten bevallen – en ook

iedereen die van een consequent opgeruimd interieur houdt.

Une chose est claire : l‘armoire à portes coulissantes plaira aux minimalistes dans sa version à fl eur de

façade – et à tous ceux qui aiment le rangement structuré.

Kastkorpus in lak alpina wit, front

helemaal in hoogglans alpina wit met

chromen grepen

223

239

Corps d‘armoire en laqué alpina blanc,

façade entièrement alpina blanc brillant

avec des poignées en chrome

263 323

263/283/303/323


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

28 | 29

HET BEDSYSTEEM | LA GAMME DE LITS

3

DE BIJPASSENDE

MEUBELEN

4LES MEUBLES ANNEXES

Wandspiegel, 66,5 cm breed, 178 cm hoog, 3 cm diep

Commode met 6 laden, 56 cm breed, 121 cm hoog, 40,5 cm diep

Miroir mural, 66,5 cm de large, 178 cm de haut, 3 cm de profondeur

Commode de respectivement 6 tiroirs, 56 cm de large, 121 cm de haut,

40,5 cm de profondeur

Dan komen we nu bij het gezellige gedeelte: hoe moet uw droombed eruitzien? Een groot hoofdeinde is uitnodigend,

een doorgestikte stoffen bekleding zowel chic als comfortabel – en afhankelijk van het gebruikte voeteneinde

varieert de uitstraling van uw nieuwe lievelingsmeubel van sierlijk tot zwevend.

Passons aux choses agréables : de quel lit rêvez-vous ? Un beau dosseret convivial, une housse textile piquée en

carré noble et confortable – et chaque pied transforme votre meuble préféré lui donnant un aspect gracieux ou léger.

Commode met 2 deuren en

4 laden, 150,5 cm breed,

82,5 cm hoog, 40,5 cm diep

Commode à 2 portes et

4 tiroirs, 150,5 cm de large,

82,5 cm de haut, 40,5 cm

de profondeur

VOETEINDES

PIEDS

Commode met 4 brede laden,

150,5 cm breed, 82,5 cm

hoog, 40,5 cm diep

Commode à 4 tiroirs larges,

150,5 cm de large, 82,5 cm de

haut, 40,5 cm de profondeur

44

195/215/235

(160/180/200)

44

Voeteneinde met chromen poot

Pied avec patin chromé

195/215/235

(160/180/200)

44

195/215/235

(160/180/200)

Voeteneinde met ronde dwarsdoorsnede

Pied à section ronde

Voeteneinde met paneel

Pied avec bandeau

Nachtkastjes passend bij bedbak en boxspringbed, elk verkrijgbaar in drie

breedtes en 2 hoogtes. Breedtes: 48 cm, 56 cm en 66 cm, hoogtes: 44 cm

en 63 cm

Chevets assortis au lit à cadre et lit Boxspring, disponibles respectivement

en trois largeurs et 2 hauteurs, largeurs : 48 cm, 56 cm et 66 cm, hauteurs :

44 cm et 63 cm

HOOFDEINDES

DOSSERETS

Tv-kastje met 2 laden, 150,5 cm breed, 44 cm hoog

Console TV à 2 tiroirs, 150,5 cm de large, 44 cm de haut

105

195/215/235

(160/180/200)

Laag hoofdeinde, binnenpaneel naar keuze als accent

Dosseret bas, panneau au choix contraste

151,5

195/215/235

(160/180/200)

Vierkant stikpatroon

Couture piquée en carré

151,5

195/215/235

(160/180/200)

Ruitvormig stikpatroon

Couture piquée en losange

Rond bijzettafeltje in matte lak naar keuze

met hoogglans bovenblad, 46 cm breed,

60,5 cm hoog, 46 cm diep

Table d‘appoint ronde en laqué mat, au

choix avec plateau brillant, 46 cm de large,

60,5 cm de haut, 46 cm de profondeur

Commodes, spiegels, tafels en dergelijke maken een programma

pas echt compleet en gezellig: net zo individueel

als uw slaapgewoontes zijn ook de varianten van commodes

en nachtkastjes, die in veel verschillende hoogtes,

uitvoeringen en confi guraties verkrijgbaar zijn.

Les commodes, miroirs, tables etc. complètent le programme

et rayonnent de confort : tout comme vous êtes,

les commodes et chevets jouent l‘unicité et se déclinent

en de nombreuses hauteurs, fi nitions et confi gurations.


MAXIMUM


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

30 | 31

MET VEEL LIEFDE VOOR

ORDE EN DETAILS.

AVEC BEAUCOUP D’AMOUR

POUR LES DÉTAILS.

1

1 uittrekbare schoenenmand

2 uittrekbare riemhouder

3 uittrekbare broekhouder

4 praktische kledinglift

5 uittrekbare dassenhouder

6 uittrekbare wasmand

7 lade-elementen met automatische

sluiting, in verschillende afmetingen,

met glazen voorstukken of houten

front verkrijgbaar

1 Panier à chaussures télescopique

2 Porte-ceintures télescopique

3 Porte-pantalons télescopique

4 Elévateur de garde-robe pratique

5 Porte-cravates télescopique

6 Panier à linge télescopique

7 Inserts de tiroir avec fermeture à

rappel automatique, en nombreuses

tailles, avec bandeaux avant en verre

ou en bois

2

4

3

5

7

6


MULTI-SET

6-deurs draaideurkast met passe-partout en led-inbouwlamp “Ergo”. Korpus

en passe-partout in structuurbeuken, front E in de accentkleur alpina wit

hoogglans, greep L

Bed in de uitvoering structuurbeuken. Hoofdeinde bekleed met wit textielleer,

voeteinde met paneel, nachtkastjes in korpusuitvoering structuurbeuken en

accentuerende fronten in alpina wit hoogglans

Armoire à 6 portes battantes avec passe-partout et luminaire à encastrer

DEL « Ergo », corps et passe-partout en hêtre texturé, façade E avec contraste

alpina blanc brillant, poignée L

Lit fi nition hêtre texturé et dosseret revêtu d’une housse en cuir artifi ciel blanc,

pied avec bandeau, chevets en fi nition corps hêtre texturé et contraste alpina

blanc brillant


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

32 | 33

VOORUITZICHT OP EEN INRICHTINGSBELEVENIS…

UN AMÉNAGEMENT RICHE EN SURPRISES…


MULTI-SET

6-deurs draaideurkast

met kranslijst en ledinbouwlamp

“Ergo” in

eiken structuur front LR,

houten raamwerk, accenten

in alpina wit hoogglans,

greep A

Bed in eiken structuur

met 2-delig gevormd

hoofdeinde en voeteinde

met ovale poten,

nachtkastjes en kledingkast

in korpusuitvoering eiken

structuur en accenten in

alpina wit hoogglans

Armoire à 6 portes

battantes avec corniche

et luminaire à encastrer DEL

« Ergo » en chêne structuré,

façade LR, cadre en bois,

contraste alpina blanc

brillant, poignée A

Lit en chêne structuré avec

dosseret galbé en 2 parties

et pied sur pied ovale,

chevets et armoire murale

en fi nition corps chêne

structuré et contraste alpina

blanc brillant


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

34 | 35

Zweefdeurkast in lak alpina wit met aluminium greeplijst, kranslijst met ledinbouwlamp

“Ergo” Bed met 2-delig gevormd hoofdeinde in lak alpina witk en

voeteinde met chromen sledepoot, nachtkastjes in lak alpina wit met greep C

Armoire à portes coulissantes laquée alpina blanc avec poignée profi l en aluminium,

corniche avec luminaire à encastrer DEL « Ergo » Lit avec dosseret galbé en 2 parties

laqué alpina blanc et pied sur patin chromé, chevets laqués alpina blanc et poignée C

INDIVIDUELE SLAAPKAMER-

INRICHTING MET SYSTEEM.

DES CHAMBRES À COUCHER

PERSONNALISÉES ET INTEL-

LIGENTES.

Inrichten met systeem – MULTI-SET biedt eindeloos veel mogelijkheden

voor de inrichting van uw slaapkamer. Wij tonen u geweldige uitvoeringen

van echt houtfi neer en milieu vriendelijke lakken, in combinatie

met hoogglans accenten en spiegeldeuren. Laat u verleiden door dit

klassiek mooie design en de slimme techniek, en kies uw lievelingsfront

voor de kast, uw lievelingsbed en de bijpassende commodes met een

van de acht greepalternatieven. Op de volgende pagina’s ziet u enkele

voorbeelden uit het ruime assortiment, de verschillende uitvoeringen

en de technische, optische en maattechnische varianten. Made in

Germany!

Eindeloos veel mogelijkheden biedt MULTI-SET ook bij het combineren

met verschillende bedden – bijvoorbeeld met fraaie modellen als Amea

van RUF.

Aménager judicieusement – MULTI-SET propose un foisonnement

d’idées d’aménagement pour votre chambre à coucher. Nous vous

présentons des fi nitions de rêve, plaquées bois véritable, et des

surfaces laquées de qualité supérieure et respectueuses de l’environnement,

combinées aux façades contraste brillantes et aux portes à

glace. Pourquoi vouloir résister au design classique séduisant et à la

technologie de pointe. Choisissez vos lit et façade préférés, les chevets

assortis et l’une des huit poignées. Vous découvrirez au fi l des pages

suivantes quelques exemples et un grand choix de fi nitions et de

dimensions sans négliger l’esthétisme et les équipements techniques.

Made in Germany !

MULTI-SET est enrichissante de nombreuses idées en combinant les

différents lits – par exemple avec les beaux modèles Amea de RUF.

6-deurs draaideurkast

met passe-partout en

led-inbouwlamp”Ergo”

in lak alpina wit. Front

E strak, accent in sahara

hoogglans, greep C

Nachtkastje met

2 laden in sahara

hoogglans, greep C

Commode met 4 laden in

sahara hoogglans, greep C

Gestoffeerd bed AMEA

van de fi rma RUF

Armoire à 6 portes

battantes avec

passe-partout et lampe

DEL « Ergo » en laqué

alpina blanc. Façade E

sobre, contraste sahara

brillant, poignée C

Chevet Chevet à 2 tiroirs

sahara brillant, poignée C

Commode à 4 tiroirs

sahara brillant, poignée C

Lit rembourré AMEA

de l‘entreprise RUF


MULTI-SET

AANBOUWSYSTEEM | SYSTÈME D‘ÉLÉMENTS À RAPPORTER

Met twee hoogtes, twee dieptes, vier standaard breedtes en een groot

aantal speciale uitvoeringen maakt MULTI-SET het mogelijk om een

qua uiterlijk en techniek perfecte kast samen te stellen. Dankzij dit aanbouwsysteem

kunt u uw nieuwe garderobekast perfect aan uw ruimte

aanpassen. Het inkorten van breedte, hoogte of diepte, maar ook afschuiningen

aan de zij- of achterkant zijn hierbij geen enkel probleem.

4 standaard breedtes

4 largeurs standard

40 50 80 100

2 standaard hoogtes

2 hauteurs standard

2 standaard dieptes

2 profondeurs standard

Deux hauteurs, deux profondeurs, quatre largeurs standard et un foisonnement

de fi nitions spéciales afi n que MULTI-SET remplisse son rôle

d’armoire esthétique et ultra perfectionnée. Le système modulaire permet

d’adapter parfaitement votre nouvelle penderie à vos contraintes

architecturales. Les réductions en largeur, hauteur et profondeur, ainsi

que les pans latéraux et arrière coupés ne posent aucun problème.

DRAAIDEUREN | PORTES BATTANTES

6-deurs draaideurkast met front EL

aluminium lijst, in lak alpina wit, kranslijst met

led-inbouwlamp “Ergo”, greep S

Première armoire à 6 portes battantes

avec façade EL moulure en alu, laquée alpina

blanc, corniche avec luminaire à encastrer DEL

« Ergo », poignée S

6-deurs draaideurkast met front LR, houten

raamwerk van caruba noten en front in alpina

wit hoogglans, kranslijst met led-inbouwlamp

“Ergo”, greep A

Deuxième armoire à 6 portes battantes

avec façade LR, cadre en bois en caruba noix

et façade alpina blanc brillant, corniche et

luminaire à encastrer DEL « Ergo », poignée A

VOUWDEUREN | PORTES PLIANTES

eerste 8-deurs vouwdeurkast met front

LR, houten raamwerk in caruba noten en

front in lak alpina wit, kranslijst met ledinbouwspot

“Ergo”, greep L

première armoire à 8 portes pliantes

avec façade LR, cadre en bois en caruba noix

et façade en laquée alpina blanc, corniche

avec lampe DEL « Ergo », poignée L

tweede 8-deurs vouwdeurkast met

front E in eiken structuur, kranslijst met ledinbouwspot

“Ergo”, greep D

deuxième armoire à 8 portes pliantes

avec façade E, en chêne structuré, corniche

avec lampe DEL « Ergo », poignée D


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

36 | 37

ZWEEFDEUREN | PORTES COULISSANTES

Zweefdeurkasten – misschien ook voor u de meest praktische

en mooiste oplossing die er bestaat. Zweefdeuren met grote

oppervlakken, die heel eenvoudig bewogen kunnen worden,

geven in een keer het zicht op de helft van uw kast vrij en

maken het interieur zonder beperkingen toegankelijk. Twee

hoogtes bieden u nog meer variatiemogelijkheden.

Zweefdeurkast in structuurbeuken en accenten in alpina wit hoogglans met aluminium

greeplijst en kranslijst met led-inbouwlamp “Ergo“

Armoire à portes coulissantes en hêtre texturé et contraste alpina blanc brillant avec

poignée profi l en aluminium et corniche avec luminaire à encastrer DEL « Ergo »

Les armoires à portes coulissantes seraient, certainement pour

vous aussi, la solution la plus pratique et la plus étonnante

que l’on puisse imaginer. Des portes coulissantes généreuses,

faciles à ouvrir et à fermer, permettent d’accéder rapidement

à la moitié de l’intérieur de l’armoire. Deux hauteurs pour des

solutions qui vous feront gagner en aménagement.

Zweefdeurkast in lak alpina wit met aluminium greeplijst en kranslijst met ledinbouwlamp

“Ergo“

Armoire à portes coulissantes laquée alpina blanc avec poignée profi l en aluminium et

corniche avec luminaire à encastrer DEL « Ergo »

Zweefdeurkast in caruba noten en accenten in lak alpina wit met aluminium greeplijst en ledopzetlamp

“Wave“

Armoire à portes coulissantes en caruba noix et contraste laquée alpina blanc avec poignée

profi l en aluminium et applique « Wave »


MULTI-SET

UITVOERINGEN IN LAK, FINEER EN HOOGGLANS

FINITIONS LAQUÉS, PLAQUÉS ET BRILLANTES

1

Lak alpina wit

Laqué alpina blanc

Structuurbeuken

Hêtre texturé

Eiken structuur

Chêne structuré

Accent

hoogglans alpina wit

Contraste

alpina blanc brillant

Accent

hoogglans sahara

Contraste

sahara brillant

Caruba noten

Caruba noix

2

HET KASTSYTEEM

L’ARMOIRE MODULAIRE

Het MULTI-SET kastsysteem biedt een

groot aantal mogelijkheden om uw

nieuwe garderobekast een individueel

uiterlijk te geven. Kies als eerste stap

uit de genoemde uitvoeringen uw oppervlak

voor korpus en front. De tweede

stap toont de verschillende opties voor

de vormgeving van het front. Denk bij

uw planning ook aan de mogelijkheid

om in het front spiegels te gebruiken.

Nu kunt u nog kiezen uit een kranslijst

of passe-partout en uit verschillende

grepen en diverse verlichtingsmogelijkheden.

DE GREPEN | LES POIGNÉES

C

L’armoire modulaire MULTI-SET est un

trésor d’idées pour aménager votre

nouvelle penderie selon vos goûts

personnels.

Vous choisissez d’abord la surface des

corps et façade parmi les fi nitions

proposées. Vous aménagez ensuite la

façade. Au cours de votre planifi cation,

pensez à habiller les façades de miroirs.

Vous avez désormais le choix entre corniche

ou passe-partout, différents modèles

de poignées et plusieurs modes

d’éclairage.

DE FRONTALTERNATIEVEN

LES FAÇADES

Front LR, houten raamwerk 16,5 mm breed Binnenpaneel van

fi neer, lak, hoogglans, spiegel en wit glas mogelijk. Alle binnenpanelen

zijn ook met houten spijlen mogelijk.

Façade LR, cadre en bois, 16,5 mm de large Panneau central en

plaqué, laqué, brillant, miroir et verre blanc en option. Tous les panneaux

centraux peuvent être équipés en plus de barreaux en bois.

S2

E

D*

A*

Front LA, houten lijst 16,5 mm breed Binnenpaneel van fi neer,

lak, hoogglans, spiegel en wit glas mogelijk.

Façade LA, moulure en bois, 16,5 mm de large Panneau central

en plaqué, laqué, brillant, miroir et verre blanc en option.

B

L*

S

Z

* Niet leverbaar in lak.

* Laqué non disponible.

Front EL, aluminium lijst

6 mm breed Binnenpaneel van

fi neer, lak, hoogglans, spiegel en

wit glas mogelijk.

Façade EL, moulure en alu,

6 mm de large Panneau central

en plaqué, laqué, brillant, miroir

et verre blanc en option.

Front E Binnenpaneel van

fi neer, lak, hoogglans, spiegel

en wit glas mogelijk.

Façade E Panneau central en

plaqué, laqué, brillant, miroir et

verre blanc en option.


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

38 | 39

DE VERLICHTING

LES ÉCLAIRAGES

HET BEDDENSYSTEEM

LE LIT

3

Halogeen-inbouwlamp “Spot S”

voor kasten met kranslijst

Applique halogène « Spot S »

pour les armoires avec corniche

Voor de vormgeving van uw nieuwe bed biedt

MULTI-SET u een ruime keuze aan hoofd- en

voeteindes, die u naar believen kunt combineren.

Samen met de verschillende uitvoeringen ontstaat

een breed spectrum.

MULTI-SET propose un grand choix de pieds et de

dosserets à combiner à volonté pour créer votre

nouveau lit. Et avec les nombreuses fi nitions, tout

est possible.

Led-inbouwlamp “Ergo”

voor kasten met kranslijst of passe-partout

Luminaire à encastrer DEL « Ergo »

pour les armoires avec corniche ou passe-partout

VOETEINDES

PIEDS

44

168/188/208

(160/180/200)

44

Led-opzetlamp “Wave”

voor kasten zonder kranslijst en zonder passe-partout

Applique DEL « Wave »

pour les armoires sans corniche ni passe-partout

Voeteinde met ovale poot

Pied sur pied ovale

44

168/188/208

(160/180/200)

Voeteinde met chromen sledevoet

Pied sur patin chromé

168/188/208

(160/180/200)

Voeteinde met paneel in

korpusuitvoering

Pied avec bandeau en fi nition

du corps

Led-opzetlamp “Vision”

voor kasten zonder kranslijst en zonder passe-partout

Applique DEL « Vision »

pour les armoires sans corniche ni passe-partout

HOOFDEINDES

DOSSERETS

168/188/208

(160/180/200)

96

168/188/208

(160/180/200)

Led-opzetlamp “Flash”

voor kasten met passe-partout

Applique DEL « Flash »

pour les armoires avec passe-partout

94

Gevormd hoofdeinde, 2-delig

Dosseret galbé, en 2 parties

Hoofdeinde bekleed met textielleer in

verschillende kleuren

Dosseret avec housse en cuir artifi ciel

en plusieurs coloris


MULTI-SET

5 BREEDTES

4 HOOGTES

9 GREPEN

5 LARGEURS

4 HAUTEURS

9 POIGNÉES

Nog nooit was opbergruimte

zo mooi!

Nachtkastjes en commodes zover

het oog kan kijken – onze ruime

collectie nachtkastjes en commodes

is een indrukwekkend bewijs van

het grote MULTI-SET assortiment.

Met ons uitgekiende maatsysteem

en de geweldige uitvoeringscombinaties

vindt u voor iedere ruimte de

passende commode. Denk ook eens

na over de vormgeving van uw

woonruimte of hal. Wij hebben

nachtkastjes en commodes in vijf

breedtes en vier hoogtes. Onze

voorbeelden op pagina 41 laten aan

de hand van één commode alle mogelijke

uitvoeringscombinaties zien.

Kies voor een van de vier korpusuitvoeringen

en een front dat

volledig of deels van accenten

is voorzien. Passend bij de garderobekast

zijn ook voor de nachtkastjes

en commodes negen greepalternatieven

leverbaar. Uw vormgevingsspeelruimte

is enorm en aan

uw creativiteit worden geen grenzen

gesteld. Wij adviseren u graag uitgebreid

over de mogelijkheden.

L’art d’aménager l’espace de

rangement!

Chevets et commodes à perte de

vue – l’offre MULTI-SET présente

un choix époustoufl ant de chevets

et commodes. Notre système de

dimensions judicieux et les nombreuses

fi nitions vous permettent de

trouver la commode assortie à votre

pièce. Et n’oubliez pas d’aménager

votre salon ou votre vestibule. Nos

chevets et commodes sont disponibles

en cinq largeurs et quatre

hauteurs. Nos exemples en page

41 illustrent parfaitement tout ce

qu’il est possible de faire avec une

seule commode. Choisissez parmi

quatre finitions de corps et une

touche contraste, sur toute la

façade ou une partie seulement.

Neuf poignées sont disponibles

pour les chevets et commodes pour

les assortir à la penderie. Tout pour

réaliser vos idées et vos rêves !

Nous nous tenons à votre entière

disposition pour vous informer.

HET NACHTKASTJE- EN COMMODESYSTEEM

LES CHEVETS ET COMMODES

Nachtkastjes 44 cm hoog

Chevets en 44 cm de haut

47 cm 55 cm 65 cm 149,5 cm

Nachtkastjes 63 cm hoog (passend voor boxspringbedden)

Chevets en 63 cm de haut (convenant aux lits boxspring)

47 cm 55 cm 65 cm

Commodes 82,5 cm hoog

Commodes en 82,5 cm de haut

55 cm 65 cm 95 cm 149,5 cm

Commodes 82,5 cm hoog

Commodes en 82,5 cm de haut

95 cm 149,5 cm 149,5 cm

Commodes 121 cm hoog

Commodes en 121 cm de haut

55 cm 95 cm 95 cm


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

40 | 41

… EN 28 VERSCHILLENDE COMBINATIES!

… ET 28 COMBINAISONS !

Korpus structuurbeuken

Corps hêtre texturé

Front/

Façade

Structuurbeuken

Hêtre texturé

Lak alpina wit

Laqué alpina blanc

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant

Korpus eiken structuur

Corps chêne structuré

Front/

Façade

Eiken structuur

Chêne structuré

Lak alpina wit

Laqué alpina blanc

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant

Hoogglans sahara

Sahara brillant

Korpus lak alpina wit

Corps laqué alpina blanc

Front/

Façade

Lak alpina wit

Laqué alpina blanc

Structuurbeuken

Hêtre texturé

Caruba noten

Caruba noix

Hoogglans sahara

Sahara brillant

Eiken structuur

Chêne structuré

Korpus caruba noten

Corps caruba noix

Front/

Façade

Caruba noten

Caruba noix

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant

Lak alpina wit

Laqué alpina blanc

Hoogglans sahara

Sahara brillant


MULTI-SET

100

96

100

100

100 50

DE INLOOPKAST

LE DRESSING


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

42 | 43

MAATKASTEN

ARMOIRES SUR MESURE

Kastafschuining aan zij- en achterkant

Pan coupé latéral et arrière

Inkorting van hoogte, breedte en diepte

Réductions en largeur, hauteur et profondeur

De slaapkamerinrichtingen van Loddenkemper

kunnen geheel naar uw wensen

en ruimtelijke omstandigheden worden

gerealiseerd. Met twee standaardhoogtes

en -dieptes, vier basisbreedtes en diverse

soorten maatwerk bieden wij u de technische

basis voor uw creativiteit. Er worden

geen grenzen gesteld aan uw ideeën. Wij

adviseren u graag uitgebreid over de diverse

mogelijkheden. Achter het eenvoudige

kastenfront op de afbeelding gaat

bijvoorbeeld een comfortabele inloopkast

met complete binneninrichting schuil. De

detailfoto’s geven u een goed inzicht in

deze kast. Meer informatie over de uitvoering

van het kastinterieur vindt u op

de volgende pagina.

Les chambres à coucher Loddenkemper

peuvent être aménagées comme bon

vous semble en fonction de vos impératifs

architecturaux. Deux hauteurs et profondeurs

standard, quatre largeurs de

base et de nombreuses fi nitions spéciales,

autant d’ingrédients techniques au

service de votre créativité. Laissez libre

cours à votre imagination. Nous nous tenons

à votre entière disposition pour

vous informer. Comme le montre cette

photo, vous découvrirez derrière la façade

sobre de l’armoire un dressing convivial

intégralement aménagé. Entrez et visitez.

Pour tout renseignement complémentaire,

voir page suivante.


MULTI-SET

Legplank met verlicht paneel en bewegingssensor

Tablette avec éclairage et détecteur de mouvement

Uittrekbare dassenhouder

Porte-cravates télescopique

Kledinglift

Elévateur de garde-robe


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

44 | 45

Uittrekbare riemhouder

Porte-ceintures télescopique

Uittrekbare broekhouder

Porte-pantalons télescopique

Uittrekbare schoenenmand

Panier à chaussures télescopique

Uittrekbare wasmand

Panier à linge escamotable

KASTINTERIEUR-

INRICHTING

Gun uzelf de luxe van een optimale kastinrichting.

Niets is beter voor uw linnengoed en u zult ook na

lange tijd nog steeds overtuigd zijn dat u de juiste

keuze heeft gemaakt. U zult de kledinglift niet

meer willen missen, want hierdoor kunt u de hoge

kastruimte comfortabel benutten, ook zonder

trapje. Ook de zeer uiteenlopende mogelijkheden

van de lade-elementen zullen uitstekend voldoen

aan de eisen die u aan gebruikscomfort stelt.

Comfort dat overigens betaalbaar is en zichzelf

door de optimale benutting en veilige onderbrenging

van uw garderobe en linnengoed snel heeft

terugbetaald. In onze typelijsten vindt u nog meer

kastinrichtingen en een compleet overzicht.

ÉQUIPEMENT

INTÉRIEUR

D’ARMOIRE

Accordez-vous le luxe d’un équipement intérieur

d’armoire parfait. Rien d’autre ne peut prendre soin de

votre linge et vous-même serez également convaincus

pour longtemps d’avoir pris la bonne décision. Le

garde-robe exploite la hauteur de l’armoire au maximum

sans avoir recours à une échelle. Vous apprécierez

également les nombreux avantages des inserts de tiroirs

qui comblent tous vos souhaits en matière de convivialité.

Et, au fait, un confort d’un prix abordable et dont

vous ne saurez bientôt plus vous passer quand vous

aurez découvert le rangement optimal et respectueux

de votre linge et de vos vêtements. Vous trouverez

d’autres équipements intérieurs d’armoire et le sommaire

intégral dans nos listes de modèles.

Stapelbaar ladeblok met auto matische

sluiting van de laden en houten front

Tiroir empilable avec fermeture à

rappel automatique, bandeau en bois

Ladeblokken met automatische sluiting van de laden, Laden in verschillende

afmetingen met automatische sluiting, voorstukken met glas of een houten front

Inserts de tiroirs avec fermeture à rappel automatique, tiroirs de tailles différentes,

avec fermeture à rappel automatique, bandeaux avant en verre ou en bois


CALINO

Een harmonische uitstraling in combinatie met geraffi neerde functionaliteit – degelijke kwaliteit gaat bij CALINO hand in hand met

tot in het kleinste detail doordacht meubeldesign. Behalve de hoogwaardige ambachtelijke afwerking is ook fl exibiliteit een van de

sterke punten van CALINO: dankzij het variabele maatsysteem met vier kastbreedtes en twee hoogtes voor zeer uiteenlopende

kastvarianten (aanbouwsysteem) past dit programma perfect in vrijwel alle ruimtes en bij alle interieurwensen. Wat nu nog niet

past, wordt gewoon passend gemaakt – indien gewenst zijn ook individueel afgeschuinde ontwerpen mogelijk.

Quand l‘harmonie rencontre la fonctionnalité – une qualité solide dans le monde CALINO va de pair avec un design jusque dans

les moindres détails. Outre la fi nition de qualité artisanale, CALINO se distingue également par son raffi nement fl exible : un système

de mesures variées (quatre largeurs de corps et deux hauteurs) couvre quasiment l‘ensemble de modèles d‘armoires modulaires

et s‘intègre parfaitement dans toutes les pièces et idées d‘aménagement. Et quand ça ne va pas, on s‘arrange pour que ça

aille – sur demande, des solutions recoupées sur mesure sont disponibles.

49,5

92,5

80

227/243

52/60

168/188/208

(160/180/200)

52/60

310


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

46 | 47

223 239

40 50 80 100

Systeem met veelzijdige

afmetingen

Dimensions modulaires

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

ALS GEMA AKT VOOR EEN

SCHOONHEIDSSLA APJE.

PARFAITEMENT CONÇU

POUR UN SOMMEIL

RÉPARATEUR

Houdt u van de warme, gezellige uitstraling van

massief hout en van chic glanzende fronten?

CALINO combineert structuureiken en stralende

hoogglanslak tot een moderne, warmbloedige

meubelserie. Harmonie vindt u ook bij de combinatie

van garderobekast en tv-meubel: het inzetelement

voor kasten met laden laat de televisie na

afl oop van het programma elegant in de kast verdwijnen.

Vous aimez le confort chaleureux et authentique

du bois véritable et le caractère noble et brillant

des façades ? CALINO allie le chêne structuré à la

laque brillante rayonnante pour créer une collection

de meubles modernes et colorés. L‘harmonie

règne ici aussi dans la combinaison de l‘armoire et

du meuble TV : le plateau TV pour les armoires

avec tiroirs permet de dissimuler en toute élégance

le téléviseur après la fi n des émissions.

Hoogglans lak wit

Laqué blanc brillant

Eiken structuur

Chêne structuré


CALINO

Commode met 2 deuren en 4 laden

Commode à 2 portes et 4 tiroirs

PURE HARMONIE

CREËREN.

ALS IN UW SLA AP.

POUR CRÉER

L‘H A R MON I E .

DANS VOTRE

SOMMEIL.

Commode met 2 deuren

Commode à 2 portes

Commode met 2 deuren

en 2 laden

Commode à 2 portes et

2 tiroirs

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

48 | 49

Eiken structuur

Chêne structuré

30

130

80

80

116

116

55

133

62 118,5

223/239

154,5 100

52/60/100

100

52/60 156/176/196/216 52/60

203/243/263/283/303/323

(140/160/180/200)

CALINO benut de kalmerende uitstraling van natuurlijk hout

om een aangename sfeer te creëren – en combineert het natuurlijke

materiaal structuureiken hierbij met een modern design

en heel veel comfort. De grote schuifdeurkast met

spiegelfront laat de ruimte groter lijken, de veelzijdige bijpassende

meubels zoals nachtkastjes, wandplanken en commodes,

geven hem een gezellige uitstraling. Met CALINO ontspant u in

uw slaap – wanneer u dat wilt zelfs in een comfortabel boxspringbed

van femira.

CALINO utilise l’effet apaisant du bois naturel pour créer une ambiance

chaleureuse placée sous le signe du bien-être – et combine

l’essence naturelle qu’est le chêne structuré, design

moderne et beaucoup de confort. L’armoire à glace généreuse à

portes coulissantes donne de l’ampleur à la pièce tandis que les

nombreux meubles annexes, tels que chevets, étagères murales

et commodes lui confèrent un confort unique. CALINO vous apporte

un sommeil réparateur – et si vous le souhaitez dans un lit

Boxspring confortable de femira.

Hoogglans lak wit

Laqué blanc brillant

Eiken structuur

Chêne structuré


CAVALLO

Caruba noten, accent hoogglans sahara

Caruba noix , contraste sahara brillant

Caruba noten, accent hoogglans sahara

Caruba noix , contraste sahara brillant

Italiaanse ongedwongenheid

kenmerkt de CAVALLO-lijn. Twee

hoogwaardige echt houten-fi neervarianten

en twee echte hoogglanslakken

verlenen uw slaapkamer een

heel bijzondere charme. Deze slaapkamercombinatie

is een ware transformatiekunstenaar.

Het speciaal

gevormde houten hoofdeinde in

corpusuitvoering is als optie leverbaar

met fl exibele verlichting of u

kunt kiezen uit twee kleuren voor

het kunstleren hoofdeinde met optionele

achterverlichting of fl exibele

verlichting.

U legt vast hoe het frontaanzicht

van de schuifdeurkast uitgevoerd

moet worden. U heeft de vrije keus!

Combineer de 10 velden met echt

houten fi neer of met een echte

hoogglanslak.

Le programme CAVALLO se distingue

par sa légèreté de style italien.

Deux variantes de plaqué bois

véritable et deux surfaces laquées

brillant véritable prêtent à votre

chambre à coucher un charme particulier.

Le lit se présente comme véritable

transformiste. En option, le

dosseret formé en fi nition de corps

est disponible avec éclairage

fl exible. Vous avez également la

possibilité de choisir entre deux coloris

pour le dosseret en cuir synthétique,

en option avec éclairage

arrière ou fl exible.

A vous de défi nir l’aspect de la façade

de l’armoire à portes coulissantes.

Vous avez libre choix !

Combinez les 10 champs avec plaqué

bois véritable ou avec laque

brillante.

82

55/65/

95

95

149,5

149,5


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

50 | 51

Caruba noten, accent hoogglans sahara

Caruba noix , contraste sahara brillant

30

43,5

94

223/239

118

223/239

308

47/55/

65

168,5/188,5/208,5

(160/180/200)

47/55/

65

203/243/263/283/303/323

EDEL FINEER EN HOOGGLANSLAK.

PLAÇAGE NOBLE ET LAQUE BRILLANTE.

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Eiken structuur

Chêne structuré

Caruba noten

Caruba noix

Accent hoogglans

alpina wit

Contraste alpina

blanc brillant

Accent

hoogglans sahara

Contraste

sahara brillant


CAVALLO

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et fermeture

à rappel automatique

PERFECTIE IN FUNCTIONALITEIT

EN TIJDLOOS DESIGN.

FONCTIONS ET DESIGN INDÉMO-

DABLE À LA PERFECTION.

Consoles en commodes in veel breedtes, hoogtes en uitvoeringen.

Een modern voeteindepaneel of houten poten

met chromen applicaties maken het bed helemaal compleet.

Kledingkasten met draaideuren in een “eindeloos systeem”

stellen u in staat om de kamer perfect in te richten – vier

breedtes, twee hoogtes, vier lampen en een passe-partoutraamwerk

maken CAVALLO compleet. U bepaalt hoe het

front van de zweefdeurkast eruit moet zien.

Consoles et commodes en diverses largeurs, hauteurs et

fi nitions. Un bandeau de pied de lit moderne ou des pieds en

bois à applications de chrome viennent compléter le lit. Les

armoires à portes battantes en système modulaire vous permettent

de réaliser un agencement parfait : quatre largeurs,

deux hauteurs, quatre types d’éclairage et un cadre passepartout

complètent le programme CAVALLO. A vous de défi -

nir l’aspect de la façade de l’armoire à portes coulissantes.


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

52 | 53

Eiken structuur, accent hoogglans alpina wit

Chêne structuré, contraste alpina blanc brillant

Eiken structuur

Chêne structuré

30

82

149,5

223/239

308

43,5

47/55/

65

94

168,5/188,5/208,5

(160/180/200)

118

47/55/

65

Caruba noten

Caruba noix

Accent

hoogglans alpina wit

Contraste

alpina blanc brillant

Accent

hoogglans sahara

Contraste

sahara brillant


CADEO

Omlijsting bed van kern walnoot

Cadre de lit en cœur de noyer

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

54 | 55

WARM HOUT MET EEN HAR-

MONIEUS PROFIEL.

LA CHALEUR DU BOIS POUR

UN PROFIL HARMONIEUX.

Omgeven door de fraaie houtkleur van kern walnoot in combinatie met

chic hoogglanslak slaapt u gewoon geweldig. Het spel met oppervlakken

en accenten, houttekeningen en glimlichten straalt met zijn heldere,

harmonieuze vormentaal rust en luxe uit. De aandacht voor detail

zorgt bij CADEO voor het verschil – van de chromen poten tot aan het

leeslampje nodigt het comfortbed uit om heerlijk te ontspannen. De

vele goed doordachte, bijpassende meubelen van de designlijn passen

perfect bij de ruime schuifdeurkast.

Hoogglans cubanit grijs, kern walnoot

Cubanit gris brillant, coeur de noyer

Quoi de plus reposant que de dormir dans la douceur du cœur de noyer

associé au laqué noble brillant. Le jeu des surfaces et des accents, du

grain et des zones lumineuses confère sérénité et générosité à la ligne

pure et harmonieuse. CADEO se distingue par l’amour du détail – des

pieds en chrome à la liseuse, le lit confort invite à la détente. Les nombreux

meubles annexes judicieux de la ligne design sont parfaitement

assortis à l’armoire à portes coulissantes spacieuse.

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant

Hoogglans cubanit grijs

Cubanit gris brillant

223/239

130

33

116

Balkeiken

Chêne de barres

47,5

115,5

Kern walnoot

Coeur de noyer

243/263/283/303

55/65 160/180/200 55/65


CADEO

PERFECT VOOR EEN RUSTGE-

VEND SCHOONHEIDSSLAAPJE.

PARFAIT POUR UN SOMMEIL

RÉPARATEUR.

223/239

47,5

100,5

154

178

18

243/263/283/303

55/65 160/180/200 55/65 132

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

56 | 57

Zachte rondingen, stralend hoogglans

wit en natuurlijk balkeiken

– met deze sympathieke combinatie

tovert CADEO hier een slaapkamer

om in een persoonlijke idylle. Weldadige

ondersteuning bij het ontspannen

wordt geboden door een zacht

gestoffeerd comfortbed op chromen

poten, waarbij gekozen kan worden

uit twee comfortabele hoofdeindes,

en een royale glijdeurkast die opruimen

wel heel eenvoudig maakt.

Mooie commodes van hoogwaardig

fi neer – hier in balkeiken, ook verkrijgbaar

in kern walnoot – laten lingerie

en kleding in een handomdraai

verdwijnen. Mag het iets bijzonders

zijn? Verrassende extraatjes zoals

de charmante kaptafel met spiegel

geven CADEO iets bijzonders; woonaccessoires

als het garderobepaneel

maken het programma compleet.

Les arrondis en douceur, la splendeur

du blanc brillant et le caractère naturel

du chêne de barres – ce mariage

somptueux transforme CADEO en une

chambre à coucher idyllique. Un lit capitonné

sur pieds en chrome, avec au

choix deux têtes de lit confortables,

et une armoire à portes coulissantes

spacieuse, pour faciliter le rangement,

favorisent la détente bienfaisante

pendant le sommeil. De belles commodes

en plaqué de qualité – ici le

chêne de barres, disponible également

en cœur de noyer – permettent

de ranger le linge en un tour de main.

Encore autre chose de particulier ?

De nombreuses options, comme

la coiffeuse élégante avec miroir,

donnent à CADEO la touche fi nale,

des accessoires, tels que le panneau

de vestiaire, peaufi nent le programme.

Hoogglans

alpina wit

Alpina blanc brillant

Hoogglans

cubanit grijs

Cubanit gris brillant

Balkeiken

Chêne de barres

Kern walnoot

Coeur de noyer

Balkeiken, hoogglans alpina wit

Chêne de barres, alpina blanc brillant


LORENE

224 240

Systeem met veelzijdige

afmetingen

Dimensions modulaires

GROTE KEUZE A AN COMFORTABELE OPLOSSINGEN.

UN GRAND CHOIX POUR DES SOLUTIONS BIEN-ÊTRE.

50 80 100 LORENE brengt structuur in de slaapkamer – en een

weldadig comfort. Dat is niet alleen te danken aan het

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

structuurfi neer in eiken of beuken, maar ook aan de evenwichtige

vorm, die zich naar de ruimte voegt. De geavanceerde

techniek verenigt het nuttige met het aangename.

Bedlades voorzien royaal in extra opbergruimte.

LORENE apporte structure dans la chambre à coucher – et confort

placé sous le signe de la détente. Ce que prouvent non seulement les

plaqués texturés chêne ou hêtre minutieusement sélectionnés mais

aussi les lignes harmonieuses qui épousent parfaitement celles de la

chambre. Ici, la technique judicieuse joint l’utile à l’agréable. Les litscoffres

offrent un espace de rangement privilégié.


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

58 | 59

Eiken structuur

Chêne structuré

55

224/240

92

89

Structuurbeuken

Hêtre texturé

302

55/65 160/180/200

55/65

Eiken structuur

Chêne structuré


LORENE

BEGIN DE DAG MET EEN GOED HUMEUR!

BIEN LUNÉ EN JOURNÉE !

224 240

Systeem met veelzijdige

afmetingen

Dimensions modulaires

50 80 100

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique


Slaapkamer | Fineer en lak

Chambre à coucher | Plaqué et laqué

60 | 61

Eiken structuur

Chêne structuré

Structuurbeuken

Hêtre texturé

87

87

224/240

65/95

138,5

55/65

193/213

(180/200)

55/65

202

Kijk om u heen – klassieke elegantie en een uitstraling waaraan men zich niet

kan onttrekken. De hier afgebeelde bedvarianten zijn allemaal uitgerust met

de comfortuitvoering van de hogere bedzijkant, waardoor u gemakkelijker in

en uit bed kunt stappen. En ook als U de voorkeur geeft aan de oplossing met

eenpersoonsbedden in plaats van het klassieke dubbele bed, hoeft U niet van

een mooie design af te stappen.

Sans pour autant être nécessairement condamnée au manque d’élégance

classique et de précarité. Les lits, présentés ici, sont tous équipés de cet accessoire

ergonomique qu’est la hauteur de lit surélevée pour faciliter la montée

et la descente. Même si vous préférez les deux lits 1 personne au grand lit

classique, vous ne devez pas renoncer au design réussi.

Structuurbeuken

Hêtre texturé

Eiken structuur

Chêne structuré


LUNA

Led-verlichting

Éclairage DEL

Eiken macao decor, accent hoogglans alpina wit

Chêne macao imitation bois, contraste alpina blanc brillant

Eiken macao decor, accent hoogglans alpina wit

Chêne macao imitation bois, contraste alpina blanc

brillant


Slaapkamer | Houtdecor

Chambre à coucher | Imitation bois

62 | 63

PRECIEZE VERWERKING.

FINITION DE PRÉCISION.

Slaapcomfort op maat: Met zweef- en draaideurkasten,

naar keuze met individuele kastindeling

en -inrichting voor nog meer comfort. Combineer

geheel naar eigen voorkeur de uitvoeringen

Eiken havanna decor of Eiken macao decor met

lakafwerking in alpina wit hoogglans of sahara

hoogglans.

Un confort de couchage sur mesure : Avec

armoires à portes coulissantes et battantes, au

choix avec équipement intérieur individuel pour un

confort accru. Combinez à cœur joie les fi nitions

chêne havanna imitation bois et chêne macao

imitation bois aux fi nitions laquées alpina blanc

brillant et sahara brillant.

40 50 80 100

Systeem met veelzijdige

afmetingen

Dimensions modulaires

223

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Eiken macao decor

Chêne macao

imitation bois

Eiken havanna decor

Chêne havanna

imitation bois

40,5

44,5 117

55/65

(150,5/170,5/190,5/210,5)

140/160/180/200

90

55/65

308

226

Accent

hoogglans alpina wit

Contraste

alpina blanc brillant

Accent

hoogglans sahara

Contraste

sahara brillant


LUNA

Eiken havanna decor,

accent hoogglans alpina wit

Chêne havanna imitation bois,

contraste alpina blanc brillant

Eiken havanna decor,

accent hoogglans sahara

Chêne havanna imitation bois,

contraste sahara brillant

HELDERE VORMEN IN

HOOGGLANS.

PURETÉ DES FORMES

BRILLANTES.

Een schoonheidsslaapje krijgt in

deze slaapkamer een geheel nieuwe

betekenis: een heerlijk begin van de

dag belooft LUNA met zijn klassieke

lijnen, schitterend mooie lak opties

en accenten in hoogwaardig houtdecor.

Het contrast van de hoogglans

lakken in alpina wit of sahara met

het houtdecor eiken havanna zorgt

voor een frisse helderheid en structuur

in uw slaapkamer.

Dans cette chambre à coucher, le

sommeil réparateur prend une toute

nouvelle dimension : LUNA promet

de démarrer la journée avec entrain

avec ses lignes classiques, des surfaces

rayonnantes et des touches

en bois de qualité. Le contraste des

surfaces brillantes en alpina blanc ou

sahara avec l’imitation bois chêne

havanna apporte fraîcheur et structure

dans votre chambre à coucher.

223

40 50 80 100

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Systeem met veelzijdige

afmetingen

Dimensions modulaires


Slaapkamer | Houtdecor

Chambre à coucher | Imitation bois

64 | 65

Eiken havanna decor,

accent hoogglans alpina wit

Chêne havanna imitation bois,

Contraste alpina blanc brillant

Eiken macao decor

Chêne macao

imitation bois

Eiken havanna decor

Chêne havanna

imitation bois

Accent

hoogglans alpina wit

contraste

alpina blanc brillant

Accent

hoogglans sahara

Contraste

sahara brillant

40,5

44,5 117

90

224

55/65

(150,5/170,5/190,5/210,5)

140/160/180/200

55/65

202/242/262/282/302


ZAMARO

HEERLIJK SLAPEN.

DORMIR EN BEAUTÉ.

Liefhebbers van een moderne slaapcultuur weten bij ZAMARO de heldere

lijnvoering, het stralende wit en de contrasterende accenten te waarderen.

Hoogglans fronten in een spannende asymmetrische compositie zorgen

voor een hoogwaardige uitstraling en de bekleding staat voor ontspannen

comfort. Fraai en geraffi neerd: op verzoek verschaffen een nisschap, passepartout

en verlichting een vleugje nonchalance.

Les adeptes du sommeil moderne aiment la pureté des lignes ZAMARO, la

splendeur du blanc et les contrastes frappants. Les façades brillantes, à l’asymétrie

captivante, procurent un rayonnement généreux, les coussins offrent

un confort placé sous le signe de la détente. Judicieux et attrayants : sur demande,

les niches, passe-partout et éclairage jouent la légèreté esthétique.

Eiken volano decor,

accent hoogglans

alpina wit

Chêne volano imitation

bois, contraste alpina

blanc brillant


Slaapkamer | Houtdecor

Chambre à coucher | Imitation bois

66 | 67

Eiken volano decor, accent hoogglans alpina wit

Chêne volano imitation bois, contraste alpina blanc brillant

226

24,5

226

44

82

93

38,5

40 50 80 100

310

Opzetpaneel met leeslampje

Panneau à poser avec liseuse

55/65

148,5/168,5/188,5/208,5

(140/160/180/200)

Verlichte nis als optische blikvanger

Niche éclairée en guise de point de mire

149,5

Systeem met veelzijdige

afmetingen

Dimensions modulaires

Wit decor

Blanc décor

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Eiken volano decor

Chêne volano

imitation bois

Accent

hoogglans alpina wit

Contraste

alpina blanc brillant


ZAMARO

ZAMARO wordt door het grote aantal individuele mogelijkheden erg veelzijdig:

of u nu voor draai- of schuifdeuren kiest, fronten met accenten, een

bijpassende nis, een passe-partout, een lade voor onder het bed of een fraaie

commode – het resultaat is altijd de som van al uw wensen.

Une gamme d’options individuelles pour renforcer le caractère polyvalent

de ZAMARO : peu importe si vous choisissiez des portes battantes ou coulissantes,

des façades en contraste, une niche ou un passe-partout assorti à

l’armoire, un tiroir pour le lit et une belle commode en plus – le résultat est

toujours l’objet de vos rêves.

100 cm brede nis in eiken

volano decor

Niche 100 cm de large,

chêne volano imitation bois

Led-inbouwlamp 'Duo',

7,2 watt, energieklasse

A++

Lampe encastrable DEL

« Duo », 7,2 watts, classe

A++


Slaapkamer | Houtdecor

Chambre à coucher | Imitation bois

68 | 69

VORM ONTMOET FUNCTIE:

BINNEN OPBERGRUIMTE, BUITEN

STIJLVOL MEUBELSTUK.

LA FORME À LA RENCONTRE DE

LA FONCTION : ESPACE DE RANGE-

MENT À L’INTÉRIEUR, MEUBLE

DE STYLE À L’EXTÉRIEUR.

226

24,5

44

82

93

38,5

HARMONIEUZE ACCENTEN .

TOUCHES HARMONIEUSES.

310

55/65

148,5/168,5/188,5/208,5

(140/160/180/200)

149,5

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Wit decor

Blanc décor

Eiken volano decor

Chêne volano

imitation bois

Accent

hoogglans alpina wit

Contraste

alpina blanc brillant


MORENO

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Platina essen decor

Platine frêne imitation bois

GROTE KEUZE VOOR COMFORTABELE OPLOSSINGEN.

UN GRAND CHOIX POUR DES SOLUTIONS BIEN-ÊTRE.


Slaapkamer | Houtdecor

Chambre à coucher | Imitation bois

70 | 71

40

45

89,5

227

117

55/65 170/190/210 55/65

(160/180/200)

302

Comfort staat bij dit model hoog in het vaandel! U kunt kiezen

uit het hoge gesloten voeteinde met de geïntegreerde bedlade en

het lage bed met hoog voeteinde. Beide varianten hebben een

verhoogde bedzijkant. Bovendien kunt u het lage bed uitrusten met

verlichting onder het ligoppervlak om gemakkelijker in en uit bed

te kunnen stappen zonder de complete kamerverlichting te hoeven

inschakelen.

Ce modèle est placé sous le signe du confort ! Vous avez le

choix entre le modèle à pied haut fermé avec le tiroir de lit

encastré et le lit à pied haut. Les deux modèles sont équipés

d’une hauteur de lit surélevée. En outre, le lit peut être

équipé de l’éclairage par le bas pour faciliter la montée et

la descente sans avoir à allumer la lumière dans la chambre

à coucher.

Kranslijst met led-verlichting | Corniche avec éclairage DEL

Deur met sleutel | Porte à serrure

Deur met greep | Porte à poignée

Platina essen decor

Platine frêne

imitation bois


MORENO

Platina essen decor

Platine frêne imitation bois

227

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

40 50 80 100

Systeem met veelzijdige

afmetingen

Dimensions modulaires


Slaapkamer | Houtdecor

Chambre à coucher | Imitation bois

72 | 73

227

Platina essen decor

Platine frêne imitation bois

MEUBELEN IN

KLASSIEKE STIJL.

MEUBLES CLASSIQUES.

De lichte kleur van MORENO geeft ook kleine ruimtes een vriendelijke uitstraling.

Bij de planning kunt u kiezen – MORENO biedt u twee bedcombinaties

en kastdeuren met deurslot of greep. De commodes slaan ook buiten

de slaapkamer een goed fi guur – ze bieden veel opbergruimte en sieren

bijvoorbeeld de hal of logeerkamer.

La teinte blonde de MORENO confère même aux espaces restreints une

lumière resplendissante. Au moment de la planifi cation, vous avez le

choix – MORENO vous propose deux modèles de lits et portes d’armoires à

serrure ou poignée. Au-delà de la chambre à coucher, les commodes n’ont

pas besoin de se coucher – elles sont spacieuses et meublent avec goût

vestibule ou chambre d’invités.

45 35

302 55/65 171/191/211 55/65

(160/180/200)

51

Platina essen decor

Platine frêne

imitation bois


SOLO NOVA

INRICHTEN MET GLANZEND FLAIR.

Wakker worden in een glanzende ambiance en warme houten tint: SOLO NOVA. Dit

programma met zijn fraaie uitvoeringen, de optisch en technisch geslaagde bedvorm met

lichtlijst, wordt een waar designhoogtepunt in uw huis. Kasten met hoogglans fronten,

met spiegelelementen of frontladen maken het plaatje compleet en zien er niet alleen

mooi uit, maar zijn ook erg praktisch.

AMÉNAGEMENTAU FLAIR BRILLANT.

Se réveiller dans une ambiance brillante et des nuances chaudes du bois: SOLO NOVA. Ce

programme, qui se décline en plusieurs fi nitions les unes plus belles que les autres, le lit de

douceur équipé d’un bandeau cache-lumière, va faire le bonheur de votre appartement. Les

armoires avec des façades brillantes, avec panneau central miroir ou tiroirs de façades peaufi

nent cet aménagement et ne sont pas seulement élégantes, mais aussi fonctionnelles.

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique


Slaapkamer | Houtdecor

Chambre à coucher | Imitation bois

74 | 75

Wit decor, accent hoogglans alpina wit,

accent hoogglans cubanit grijs

Blanc décor, contraste alpina blanc brillant,

contraste cubanit gris brillant

55

55

224

43

90

58,5

140/160/180/200

58,5

202/242/262/282/302

Wit decor

Blanc décor

Eiken macao decor

Chêne macao

imitation bois

Accent

hoogglans alpina wit

Contraste

alpina blanc brillant

Accent

hoogglans cubanit grijs

Contraste

cubanit gris brillant


SOLO NOVA

Eiken macao decor,

hoogglans alpina wit

Chêne macao imitation

bois, alpina blanc brillant

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique


43

Slaapkamer | Houtdecor

Chambre à coucher | Imitation bois

76 | 77

OP TERUGHOUDENDE WIJZE NOBEL.

DISCRÉTION ET NOBLESSE.

Geweldig mooi – een interieur waarvan het hart sneller gaat

slaan. Een heldere lijn zorgt voor een moderne opgeruimde

optiek, de zachte kleur van eiken macao geeft een licht accent

aan het hoogglans alpine witte front. Passe-partouts en

verlichting maken de harmonie perfekt.

Trop beau pour être vrai, un aménagement de rêve. Une

ligne claire crée une optique moderne et bien structurée, la

teinte douce du chêne macao donne un contraste par rapport

au alpina blanc brillant des façades. Les passe-partouts

et l’éclairage perfectionnent l’harmonie.

Wit decor

Blanc décor

40 50 80 100

Systeem met veelzijdige

afmetingen

Dimensions modulaires

227,5

33

149

Eiken macao decor

Chêne macao

imitation bois

116

90

55

227,5

88

Accent

hoogglans alpina wit

Contraste

alpina blanc brillant

58,5

140/160/180/200

58,5

Eiken macao decor, accent hoogglans alpina wit

Chêne macao imitation bois, contraste alpina blanc brillant

310

153

Accent

hoogglans cubanit grijs

Contraste

cubanit gris brillant


NAVARO

Front met raamwerkdecor,greep R

Façade effet cadre, Poignée R

HOOGWA ARDIG DESIGN VAN MASSIEF HOUT.

DESIGN DE QUALITÉ EN BOIS MASSIF.

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique


Slaapkamer | Massief hout

Chambre à coucher | Bois massif

78 | 79

47 cm

Massief elzen geolied

Aulne massif huilé

Halogeenlamp “Spot S“

Éclairage halogène Spot S

197/217

(180/200)

51

302

Een gezonde slaap in massief hout – NAVARO zorgt voor

een vriendelijke, opgeruimde omgeving. De fronten van

de kasten en commodes stralen in massief elzen geolied

een klassieke elegantie en degelijke kwaliteit uit. Het

comfortabele bed wordt gekenmerkt door een comfortabele,

hoge instap. Dankzij de hoge bedvorm van NA-

VARO heeft u extra opbergruimte, zodat in de bedlade

bijvoorbeeld dekens kunnen worden opgeborgen.

Un sommeil réparateur dans du bois massif – NAVARO

diffuse une ambiance chaleureuse et conviviale. Les

façades des armoires et commodes en aulne massif huilé

offrent une alliance d’élégance classique et de qualité

solide. Le lit confortable se distingue par sa hauteur

ergonomique. La conception du lit NAVARO vous offre

de l’espace supplémentaire en hauteur, permettant de

ranger par exemple les couvertures dans le tiroir de lit.

40 50 80 100

Massief elzen geolied

Aulne massif huilé

225,5

Systeem met veelzijdige

afmetingen

Dimensions modulaires


NAVARO

PERFECTIE IN HOUT.

LA PERFECTION EN BOIS.

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

197/217

(180/200)

51

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Een klein ruimtewonder is deze hoekkastcombinatie. De hoek

van de ruimte wordt slim benut en er wordt voldoende opbergruimte

gecreëerd. Met de spiegelpanelen wordt in kleine

ruimtes optische weidsheid gerealiseerd. Uit ieder detail blijkt

de hoogwaardige en liefdevolle verwerking van het massieve

hout. Met NAVARO kiest u voor een product waar u lang plezier

aan zult beleven.

Cette armoire d’angle est un véritable miracle qui vous permet

d’utiliser judicieusement les angles de la pièce et de gagner

en espace de rangement. Les panneaux miroirs confèrent aux

petites pièces le sentiment d’infi nité. L’usinage de qualité irréprochable

du bois massif se refl ète dans les moindres détails.

Avec NAVARO, vous avez choisi un produit qui vous procurera

du bonheur pendant très longtemps.


Slaapkamer | Massief hout

Chambre à coucher | Bois massif

80 | 81

Massief elzen geolied

Aulne massif huilé

225,5

40 50 80 100

Systeem met veelzijdige

afmetingen

Dimensions modulaires

Massief elzen geolied

Aulne massif huilé


CORTINA PLUS

302

55/65

82

120,5

43,5

90,5

14

225,5

97,5

55/65

149/169/189/209

(140/160/180/200)

55/65

Massief elzen geolied

Aulne massif huilé

Led-kranslijstverlichting Ergo

Éclairage de corniche DEL Ergo

136,5


Slaapkamer | Massief hout

Chambre à coucher | Bois massif

82 | 83

HET IDEAALBEELD VAN EEN

BIJZONDERE INRICHTING VAN

MASSIEF HOUT.

L’ESTHÉTIQUE PARFAITE D’UN

AMÉNAGEMENT HORS DU

COMMUN EN BOIS MASSIF.

Front in 40 en 50 cm breedte

Façade en largeurs de 40 et 50 cm

CORTINA PLUS overtuigt door ambachtelijk perfect verwerkt massief hout. Het fraaie

bed, de comfortabele draaideurkasten met de lange beugelgrepen en de grote keuze

bij de commodes vormen samen het ideaalbeeld van een bijzondere inrichting. De

lange beugelgrepen verfraaien niet alleen het uiterlijk van de kast, maar zijn ook

kenmerkend voor het uiterlijk van de commodes en nachtkastjes. Een extrabrede of

extrahoge commode? Beide bieden opbergruimte en passen niet alleen in de slaapkamer.

De massieve draaideurkast met het gladde front met voeg en spiegels is de

blikvanger van deze afbeelding.

46 cm

225,5

CORTINA PLUS déploie toute la richesse du bois massif parfaitement usiné avec tout

le savoir-faire artisanal. Le beau lit, les armoires confortables à portes battantes et

les longues poignées étrier, ainsi qu’un grand choix de commodes pour créer un univers

merveilleux. Les longues poignées étrier embellissent non seulement la façade

de l’armoire, elles rehaussent également l’esthétique des chevets et commodes.

Commode extra large ou extra haute ? Chacune propose suffi samment de place et

de rangement et peut être également placée ailleurs que dans la chambre à coucher.

40 50 80 100

Systeem met veelzijdige

afmetingen

Dimensions modulaires

Massief elzen geolied

Aulne massif huilé


MASSIEF HOUT | BOIS MASSIF

Dubbele kastindeling met tussenwand, rechts vier lingerieplanken, links een kledingroede

Deux compartiments avec cloison centrale, à droite, quatre étagères à linge, à gauche, une tringle

Ladeblokken met automatische sluiting van de laden, laden in

verschillende afmetingen, voorstukken met glas of houten front

Inserts de tiroirs avec fermeture à rappel automatique, tiroirs de plusieurs

tailles, bandeaux avant en verre ou en bois

Kledinglift

Élévateur de garde-robe

Stapelbaar ladeblok met automatische sluiting

en houten front

Tiroir empilable avec fermeture à rappel automatique,

bandeau en bois


Slaapkamer | Massief hout

Chambre à coucher | Bois massif

84 | 85

MASSIEF HOUTEN KASTEN MET

BINNENINRICHTING.

ARMOIRES EN BOIS MASSIF

AVEC ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR.

Maak uw massief houten kast compleet met een

bijpassende kastinrichting.

Met ladeblokken in verschillende breedtes en fronten kunt u het

gebruikscomfort van uw garderobekast optimaliseren en duidelijk

verbeteren. De kledinglift maakt het mogelijk om ook hoge kastruimtes

op eenvoudige wijze te benutten. Overigens, niets is beter

voor uw kleding dan een optimale kastinrichting! Het complete

overzicht en alle details vindt u in onze typelijsten.

Complétez votre armoire en bois massif avec un

équipement intérieur assorti.

Les inserts de tiroirs, en plusieurs largeurs et avec de nombreux

bandeaux, optimisent et augmentent nettement le confort d‘utilisation

de votre penderie. L‘élévateur de garde-robe permet

également de bénéfi cier de toute la hauteur de l‘armoire. Et pour

prendre soin de votre linge et de vos vêtements, rien ne vaut mieux

qu‘un équipement intérieur parfait ! Vous trouverez tous les détails

et le sommaire intégral dans nos listes de modèles.

Dassenhouder

Porte-cravates

Extra uitrusting met groothoekscharnieren 165° mogelijk

En option, avec charnières à large angle d‘ouverture 165°

Deurbinnenspiegel

Miroir à l‘intérieur de la porte


GEORGIA

Met GEORGIA geeft u uw slaapkamer een geslaagd landhuisuiterlijk. De

uitvoering massief grenen wit zorgt voor een lichte en vriendelijke sfeer. Kies

hierbij accenten in bruin, grijs of wit, afhankelijk van uw persoonlijke smaak.

De garderobekasten zijn met plint in verschillende maten verkrijgbaar – met

of zonder laden. De kast op poten is in twee breedtes leverbaar.

GEORGIA fait entrer la campagne dans votre chambre à coucher. La fi nition

pin massif blanc confère une ambiance claire et chaleureuse. Choisissez des

contrastes en brun, gris, ou blanc selon votre goût personnel. Les penderies

avec socle se déclinent en plusieurs dimensions, avec ou sans tiroir de socle.

L’armoire avec pieds droits est disponible en deux largeurs.

DE PERFECTE LAND-

HUISSTIJL VOOR UW

SLAAPKAMER.

LA CAMPAGNE DANS

VOTRE CHAMBRE À

COUCHER.


Slaapkamer | Massief hout

Chambre à coucher | Bois massif

86 | 87

Massief grenen wit

Pin massif blanc

93

167

134,5

118,5

225,5

172/220,5/269/317,5

61,5

58

90

103,5/113,5/

173,5/193,5 /213,5

(90/100/160/180/200)

Massief grenen wit, accent massief grenen bruin,

Pin massif blanc, contraste pin massif brun

58

Accent

Massief grenen grijs

Contraste

Pin massif gris

Accent

massief grenen bruin

Contraste

pin massif brun


GEORGIA

große Abbildung

mit Femira

Massief grenen wit,

accent massief grenen

bruin

Pin massif blanc,

contraste pin massif brun

Couture boxspringbed met

hoofdeinde Claudia en

losse hoes. Bekleed met

stof 9316 beige.

Couture Boxspring avec le

dosseret Claudia et Volant.

Housse en étoffe 9316

beige.

ALLES WAT UW

HART BEGEERT.

TOUT CE DONT

ON A ENVIE.

Misschien zal het hier niet zo eenvoudig zijn om uit bed te

komen. Want u heeft heel veel slaapcomfort in het heerlijke

Femira boxspringbed Couture, dat met de frisse uitstraling van

het witte grenenhout van GEORGIA een werkelijk zeer fraaie

verbinding aangaat. Aangenaam landhuisfl air voor de romantiek,

een uitnodigend bed voor de gezelligheid en betoverende

kastvarianten voor een vrije keuze – wat wil men nog meer?

Peut-être n’est-il pas facile de sortir de ces lits. Car ils sont

tellement confortables, comme par ex. le lit Couture Boxspring

de Femira qui s’unit diffusant la fraîcheur du pin blanc de

GEORGIA. L’ambiance champêtre pour le romantisme, un lit

confortable pour le bien-être et des armoires fantastiques au

choix – que vouloir de plus ?


Slaapkamer | Massief hout

Chambre à coucher | Bois massif

88 | 89

130/150/170/190/210

122

35

120/140/160/180/200

Femira boxspringbed Couture

Lit Boxspring Couture de Femira

Massief grenen wit

Pin massif blanc

Accent

massief grenen grijs

Contraste

pin massif gris

Accent

massief grenen bruin

Contraste

pin massif brun

172/220,5/269/317,5

202

202

225,5

123,5

172

Massief grenen wit, accent massief grenen grijs

Pin massif blanc, contraste pin massif gris


MALTA

ZONNIGE VOORUITZICHTEN …

DES PERSPECTIVES ENSOLEILLÉES …


Slaapkamer | Massief hout

Chambre à coucher | Bois massif

90 | 91

Zonnig, gezellig, massief – MALTA presenteert met deze

nieuwe uitvoering een nieuw uiterlijk! Uit het raamwerk en de

binnen panelen blijken de ambachtelijke kwaliteit. Kasten zijn

leverbaar met 2 of 7 deuren, met spiegelpanelen en frontladen.

Het bed is optioneel verkrijgbaar met metalen inzetelementen.

Commodes zijn handige en fraaie accessoires, gebruik ze bij

uw ontwerp!

Ensoleillé, cosy, massif, MALTA présente, avec cette nouvelle

fi nition, un nouveau visage ! Le cadre et les panneaux à

cassettes témoignent de façon remarquable de la qualité artisanale.

Les armoires sont disponibles, de 2 à 7 portes, avec des

panneaux miroir et des tiroirs de façade. Le lit est disponible

avec des inserts métalliques en option. Les commodes sont un

accessoire pratique et esthétique, à prévoir !

Massief grenen barnsteen

Pin massif ambre

Massief grenen wit

Pin massif blanc

228

Massief grenen

barnsteen

Pin massif ambre

60

57

90

175,5/195,5 /215,5

(160/180/200)

57

60

219/269/319 119/169/219/269/319/369

Accent

massief grenen bruin

Contraste

pin massif brun


MALTA

MASSIEF GRENEN MET KNOES-

TEN IN ZIJN MOOISTE VORM!

LE NŒUD PIN MASSIF DANS

TOUTE SA SPLENDEUR !

Wij vinden dat u een bijzondere slaapkamer mag hebben. Met de witte

uitvoering en de interessant gekleurde accenten in bruin, wordt er aan

al uw verwachtingen voldaan. Kies uit de variant met gebogen of recht

hoofd- en voeteinde.

Nous voulons que vous ayez une chambre à coucher particulière. Dans

sa fi nition blanche rehaussée de beaux contrastes colorés bruns, nous

comblerons toutes vos attentes. Vous avez le choix entre le dosseret et

le pied de lit droit ou galbé.


Slaapkamer | Massief hout

Chambre à coucher | Bois massif

92 | 93

Massief grenen wit, accent massief grenen bruin

Pin massif blanc, contraste pin massif brun

60

92

60

92

228

57

169/189 /209

(160/180/200)

57

219/269/319

110

Massief grenen wit

Pin massif blanc

228

Massief grenen

barnsteen

Pin massif ambre

Massief grenen wit

Pin massif blanc

269

92

159

Accent

massief grenen bruin

Contraste

pin massif brun


VENETO PLUS

IN DE STIJL VAN

VER VLOGEN TIJDEN…

COMME D’ANTAN…

Massief vuren wit, accent truffel

Sapin massif à noeuds ciré blanc, contraste truffe

Niet koel, niet strak, nee, in een chique, massieve uitvoering met fi jne sierlijkheid toont

VENETO PLUS zichzelf aan de liefhebbers van deze stijl. Het bed met spijlen is op zich al

een liefhebberij. Wij maken dit ambachtelijke design in de beste kwaliteit met de modernste

productiemethodes en tegen redelijke prijzen.

Cool ? Sobre ? Non, bien au contraire ! VENETO PLUS se présente dans sa coquille massive

à la silhouette fi ligrane aux amateurs de ce style. Rien que le lit à barreaux est une œuvre

d’art. Nous créons ce design artisanal, en vertu de sévères normes de qualité, à l’aide de

processus de fabrication les plus modernes, pour un prix modéré.

83

150

107

107


Slaapkamer | Massief hout

Chambre à coucher | Bois massif

94 | 95

Massief vuren wit, accent truffel

Sapin massif à noeuds ciré blanc, contraste truffe

56

91

57

107/147/167/187/207

(100/140/160/180200)

57

225

266

Massief vuren wit

Sapin massif à

noeuds ciré blanc

Accent truffel

Contraste truffe

Accent antiek

Contraste

couleur antique


Service en informatie

Service et informations

96 | 97

DE KLEINE LUXE

VOOR UW WELZIJN!

LE PETIT LUXE POUR

VOTRE BIEN-ÊTRE !

De naam spreekt voor zich – slapen en relaxen

worden in het comfortabele bed zo aangenaam

als nooit tevoren. Een geraffi neerde uitvoering

maakt van uw bed een wellnessoase: bij alle comfortmodellen

vereenvoudigt een hogere bedzijkant

het in en uit bed stappen. De hoogte varieert

per model. Aan een perfect comfort kan ook een

led-oriëntatielamp of een in meerdere standen

verstelbare lattenbodem een bijdrage leveren.

Afhankelijk van het model zijn ook bedladen en

eenpersoonsvarianten verkrijgbaar. Onze vrijwel

unieke keuze aan uitvoeringen biedt voor iedere

stijl het passende bed. U zult opnieuw leren houden

van liggen!

COMFORT-

BEDDEN

LITS CONFORTS

Un programme digne de ce nom – dormir et

se détendre dans un lit si confortable. Un équipement

judicieux transforme votre lit en oasis

bien-être : tous les lits confort sont surélevés

pour monter et descendre plus facilement, le côté

varie en fonction du modèle. Pour encore plus

de confort, il est possible de monter une lampe

d’orientation DEL ou un sommier à lattes réglables

en plusieurs niveaux. En fonction du modèle,

des tiroirs de lit et différents lits 1 personne sont

disponibles. Notre choix pratiquement unique de

fi nition permet de concevoir le lit satisfaisant à

tous les goûts. Vous allez aimer aller au lit !


COMFORTBEDDEN | LITS CONFORTS

LORENE

47,5 cm

Eenpersoons comfortbed, zijkanthoogte 47,5 cm

Lit confort une personne, côtés de 47,5 cm de haut

Zachte vormen, een warme houtkleur – Lorene straalt uit wat de bijpassende comfortbedden bieden: het beste comfort bij het relaxen en

slapen. De comfortabele eenpersoonsbedden op poten kunnen naadloos tegen elkaar geschoven en met elkaar verbonden worden – voor

een diepe, ongestoorde slaap.

La douceur des formes, le bois chaleureux – Lorene répande tout ce que proposent les lits assortis : le nec plus ultra du confort pour le

calme et le sommeil. Il est possible d’assembler sans joint les lits confort à montants 1 personne – pour un sommeil profond et réparateur.

Een- of tweepersoonsbed met sokkelframe,

zijkanthoogte 45 cm

Lits 1 ou 2 personnes avec cadre de socle,

côtés de 45 cm de haut

Structuurbeuken

Hêtre texturé

Eiken structuur

Chêne structuré


Comfortbedden

Lits conforts

98 | 99

MORENO

45 cm

MORENO is helder, gezellig en

functioneel: de zijkanthoogte van

45 cm maakt het in bed stappen

in dit bijzonder comfortabele bed

(eenpersoons of bedbak) zeer

aangenaam, praktische laden

zorgen voor goed bereikbare

opbergruimte.

MORENO présente ses

lignes pures, confortables et

fonctionnelles : des côtés de 45 cm

de haut facilitent l’accès au lit,

lits (1 personne ou coffre) très

confortables, tiroirs pratiques pour

accéder facilement à l’espace de

rangement.

45 cm

Platina essen decor

Platine frêne

imitation bois

ACCESSOIRES | ACCESSOIRES

Voor de individueel perfecte bedhoogte kan de lattenbodem in

vier standen worden versteld.

Il est possible de régler le sommier à lattes en quatre niveaux

pour obtenir la hauteur de lit qui convient à chacun.

Kleine dingen als de led-oriëntatielamp met bewegingsmelder zorgen voor veel comfort – en

nog meer veiligheid.

Les petits objets, tels que la lampe d’orientation DEL avec détecteur de mouvement, offrent non

seulement confort – mais encore sécurité.

+ 9,5 cm

in vier standen

en quatre niveaux


COMFORTBEDDEN | LITS CONFORTS

CALINO

43,5 cm

Bedbak met houten hoofdeinde, zijkanthoogte 43,5 cm

Lit coffre avec tête en bois, côtés de 43,5 cm de haut

Natuurlijk eikenhout met een moderne lijnvoering straalt

stijl uit – en ontspannen gezelligheid. De functie doet

in niets onder voor de vorm: de lattenbodem Ortholift

met spring-open-beslag is eenvoudig in gebruik. Bij het

hoofd- en voeteinde is hij vrijwel traploos in hoogte

verstelbaar. Dankzij de gasdrukveren kan het voeteinde

moeiteloos omhoog komen, waardoor de ruimte onder de

lattenbodem goed kan worden benut.

Le chêne naturel se décline en modernité et rayonne

de style – et de légèreté détente. La fonction n’a rien

à envier à la forme : le sommier à lattes Ortholift avec

la ferrure relevable est facile à manier et réglable

pratiquement en continu au niveau des pieds et tête. La

zone pied se laisse aisément relever grâce aux ressorts à

gaz afi n de pouvoir utiliser l’espace sous le cadre.

Hoogglans lak wit

Laqué blanc brillant

Eiken structuur

Chêne structuré


Comfortbedden

Lits conforts

100 | 101

GEORGIA

Bij GEORGIA is niet alleen de moderne landhuisstijl

uitnodigend: het eenpersoonsbed met de comfortabele

bedzijkanthoogte van 45,5 cm zorgt bovendien voor

heerlijk korte afstanden bij het naar bed gaan en

opstaan – voor een ontspannen nachtrust en een goed

begin van de nieuwe dag.

Pas seulement le style champêtre de GEORGIA est

accueillant : le lit à montants 1 personne propose confort

grâce à sa hauteur ergonomique de 45,5 cm qui facilite

en outre la montée et la descente du lit – pour un

sommeil réparateur et bien commencer la journée.

45,5 cm

Massief grenen wit

Pin massif blanc

Accent

massief grenen grijs

Contraste

pin massif gris

Accent

massief grenen bruin

Contraste

pin massif brun

NAVARO

Iets hoger liggen om bijzonder diep te slapen –

ook NAVARO heeft veel comfort te bieden: het

comfortabele bed met bedbak is verkrijgbaar als

een- of tweepersoonsbed, optioneel met bedladen. De

zijkanthoogte van het bed van 47 cm komt u als het

ware tegemoet bij het opstaan ’s morgens.

Légèrement plus haut pour dormir encore mieux –

NAVARO propose également beaucoup de confort : le

lit coffre confort se décline en lit 1 ou 2 personne(s),

en option avec tiroir. La hauteur de lit de 47 cm vous

facilite le réveil au matin.

47 cm

Massief elzen

geolied

Aulne massif huilé


NIEUWE OMGEVING VOOR FRAAIER WONEN

MET VEEL RUIMTE VOOR EIGEN IDEEËN!

DE NOUVEAUX MONDES POUR UN SÉJOUR

ENCORE PLUS BEAU AVEC BEAUCOUP

D’ESPACE POUR LES IDÉES DE CHACUN !


Wonen en eten

Séjour et salle à manger

102 | 103

My home is my castle. Wij doen niets liever

dan in iemands interieur zijn eigen smaak

te verwezenlijken en dit helemaal volgens

zijn eigen ideeën in te richten – en van de

thuisplek een plaats te maken waar men

zich prettig voelt. Strakke lijnen, moderne

vormen, charmant landhuisfl air – het maakt

niet uit welke woondroom u realiseert, u

zult iedere dag opnieuw weer blij zijn met

de juiste beslissing. Bijvoorbeeld wanneer

u na een lange dag thuis komt, in een

heerlijke omgeving kunt ontspannen en

aangename tijd met vrienden en familie

kunt doorbrengen. Om te zorgen dat u

langdurig en iedere dag opnieuw kunt genieten

van het goede gevoel van een ronduit

geslaagd interieur, hebben wij meubellijnen

voor u ontworpen, die een individuele stijl,

tijdloze charme, de beste materialen en een

hoogwaardige ambachtelijke kwaliteit in

zich hebben.

WONEN & ETEN

SÉJOUR ET SALLE

À MANGER

My home is my castle. Réaliser ses rêves

dans son environnement et aménager à

ses goûts nous rend heureux – et fait de la

maison un endroit bien-être. Lignes pures,

formes modernes, style champêtre – peu

importe le rêve que vous réalisez, vous serez

convaincu chaque jour d’avoir pris la bonne

décision. Par exemple, quand vous rentrez

chez vous après une longue journée de travail

et que vous aspirez à la détente et avez

envie de passer une soirée agréable entre

amis et avec votre famille. Afi n que vous

ayez le sentiment d’avoir choisi le bon aménagement

chaque jour et pour longtemps,

nous avons dessiné des meubles qui allient

style individuel, charme indémodable, matériaux

exclusifs et qualité artisanale.


MEDIA 3000

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et fermeture

à rappel automatique

Een buitengewoon meubeldesign wordt niet alleen gekenmerkt

door een adembenemende esthetiek en geraffi neerde

details, maar het integreert ook op zeer elegante wijze de

media-elementen die wij dagelijks gebruiken in onze woonomgeving.

Kabels verdwijnen, apparaten krijgen een speciaal

voor hen voorzien plekje in het media-element. De vorm

volgt de functie – en indien gewenst plaatsen de meubels

ook de woonomgeving in het juiste licht: de optionele verlichting

van de vitrinekasten tovert de kast om in een klein

museum en dompelt de ruimte in warm licht.


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

104 | 105

EEN STRALEND

MOOI MEDIATALENT.

UN INCROYABLE

TALENT MEDIATIQUE.

Lak alpina wit, hoogglans alpina wit

Laqué alpina blanc, alpina blanc brillant

Quelles sont les caractéristiques d‘un design

exceptionnel ? Outre l‘esthétique et les détails

judicieux, il intègre également les éléments multimédias,

avec élégance dans notre univers quotidien.

Câbles invisibles, appareils rangés dans leur

niche prévu à cet effet dans l‘élément multimédias.

La forme s‘adapte à la fonction – et sur demande,

les meubles même mettent en valeur votre intérieur

: l‘éclairage en option des vitrines transforme

l‘armoire en musée et inonde la pièce de lumière.

Lak alpina wit

Laqué alpina blanc

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant

Lak sahara

Laqué sahara

Hoogglans sahara

Sahara brillant

Lak cubanit grijs

Laqué cubanit gris

Hoogglans cubanit grijs

Cubanit gris brillant


MEDIA 3000

1

Eenvoudig en wonderschoon: het royaal gevormde onderelement vervangt een

kastenwand en zorgt door de kabelklep voor orde en door de heldere lijnen

voor elegantie in de woonkamer. Apparaten en media-elementen verdwijnen in

laden of achter kleppen uit het zicht.

Simple et beau : la partie basse généreuse remplace une bibliothèque, le passecâble

se charge de mettre de l‘ordre et la pureté des lignes apporte l‘élégance

au salon. Les appareils et médias disparaissent dans les tiroirs ou derrière les

abattants.

De tv-bank sluit dankzij de glasplaten vloeiend en optisch

bijna zwevend aan op het tv-meubel – en breidt dit uit tot

een elegant multimediastation.

Les étagères en verre du banc TV épousent avec légèreté et

raffi nement les formes du meuble TV – et le transforment

avec élégance en station multimédias.

2

KIES UW

CHOISISSEZ

EIGEN

VOTRE

LIEVELINGS-

COMBINATIE.

COMBINAISON

PRÉFÉRÉE.

Aangevuld met twee aan de wand hangende vitrinekasten ontstaat uit deze

combinatie een moderne kastenwand die aan alle wensen voldoet. Lievelingsspulletjes

krijgen een ereplek achter het glas. De optionele verlichting zet de

vitrinekast en de ruimte geslaagd in scène.

Het klassieke dressoir met drie laden en twee deuren is de perfecte uitbreiding

voor de eetkamer of voor meer opbergruimte in de woonkamer. In combinatie

met strakke wandplanken wordt dit royale dressoir een echte blikvanger.

4

3

Complété par deux vitrines suspendues, l‘ensemble devient une combinaison

moderne qui comble tous les souhaits. Les bibelots préférés trouvent leur place

derrière le verre, l‘éclairage en option met en avant la vitrine et la pièce.

Le buffet bas classique à trois tiroirs et deux portes est idéal pour compléter la

salle à manger ou procurer plus de place au salon. Associé aux étagères murales

linéaires, le buffet bas généreux est également un véritable point de mire.

84 53,5

111

50"

54

71,5

116,5

195

81

227,5

227,5


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

106 | 107

ROYAAL DESIGN IN VEEL VARIATIES.

DESIGN GÉNÉREUX DÉCLINE EN

NOMBREUSES FINITIONS.

Lak sahara, hoogglans sahara

Laqué sahara, sahara brillant

205

84

54

111

50"

227,5

MEDIA 3000 combineert klassieke

elegantie en hoge functionaliteit

– het is als geschapen om uw

mediaomgeving helder in te richten

door kabels onzichtbaar weg te

werken of het tv-toestel draaibaar

te maken. Zijn uitstraling heeft het

programma te danken aan zijn oppervlakken

in stralend alpina wit,

zacht sahara of chic cubanit grijs –

afhankelijk van de voorkeur mat of

hoogglanzend gelakt.

MEDIA 3000 allie élégance

classique et fonctionnalité – ce

programme est conçu pour

structurer votre environnement

médiatique en dissimulant les

câbles ou en faisant pivoter

en toute élégance la télé.

Ses surfaces en alpina blanc

resplendissant, sahara doux ou

cubanit gris noble lui confèrent

toute sa splendeur – et selon

les goûts laqué mat ou brillant.

Lak alpina wit

Laqué alpina blanc

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant

Lak sahara

Laqué sahara

Hoogglans sahara

Sahara brillant

Lak cubanit grijs

Laqué cubanit gris

Hoogglans cubanit grijs

Cubanit gris brillant


MEDIA 3000

Met het design van MEDIA 3000 hebben wij een geheel eigen lijn ontworpen die heldere vormen en hoogwaardige oppervlakken combineert met geraffi neerde extra’s. Lak in matte of

hoogglanzende fi nish stuit op de lichte uitstraling van glas – heldere fronten gaan gepaard met diepe inzichten. U kunt uw eigen stijl verwezenlijken door uit ontelbare modelvarianten

en combinaties te kiezen en uw woonomgeving individueel in te richten – van eenvoudig tot weelderig is alles mogelijk.

Avec le design de MEDIA 3000, nous avons créé des lignes autonomes qui unissent les formes pures et les surfaces de qualité aux détails judicieux. Les fi nitions laqué mat ou brillant

rencontrent la légèreté du verre – les façades structurées rencontrent de profonds regards. Vous réalisez votre propre style en choisissant parmi un foisonnement de modèles et combinaisons

et en aménageant votre intérieur – tout est possible, sobre ou opulent.


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

108 | 109

Lak alpina wit, hoogglans alpina wit

Laqué alpina blanc, alpina blanc brillant

De handige tv-drager ziet er niet alleen goed uit en verbergt op slimme wijze alle kabels naar en van de televisie, maar hij

maakt ook uw televisieprogramma nog eens dynamischer: het beeldscherm kan hiermee gedraaid en bewogen worden. Daardoor

kunt u bijvoorbeeld zowel vanaf de eettafel als vanaf de bank comfortabel televisie kijken.

HEERLIJK

FLEXIBEL.

LE SUMMUM

DE LA FLEXI-

BILITE.

D‘une part, le support TV pratique est beau, il dissimule également tous les câbles de ou vers la télé et d‘autre part il dynamise

votre soirée télé : l‘écran se laisse aisément tourner et pivoter. Vous pouvez ainsi regarder la télé, que vous soyez assis sur votre

canapé ou à table.

111

50"

54

130 130

Opgeruimd en toch met volledig overzicht: het originele

onderelement biedt veel opbergruimte voor media-apparatuur,

dvd‘s en dergelijke – en het laat zien

wat u wilt laten zien. Achter glas kunt u souvenirs

zetten of de receiver en dvd-speler plaatsen, om deze

ook bij gesloten klep m.b.v. de afstandsbediening te

kunnen bedienen. Wanneer u de apparaten achter

een klep zonder glas wilt zetten, kunt u gebruik

maken van een extra verkrijgbare infrarood-repeater

die de signalen van de afstandsbediening doorstuurt.

Bien rangé et tout à l‘œil : la partie basse surprenante

propose beaucoup de place pour les appareils

médias, DVD etc. – et montre ce que vous souhaitez

montrer. Présenter les souvenirs derrière le verre

ou ranger le récepteur et le lecteur de DVD afi n de

pouvoir les télécommander même avec abattant

fermé. Si vous préférez ranger les appareils derrière

un abattant sans verre, vous pouvez utiliser en outre

un répéteur infrarouge qui permet de transmettre les

signaux de la télécommande.

Lak alpina wit

Laqué alpina blanc

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant

Lak sahara

Laqué sahara

Hoogglans sahara

Sahara brillant

Lak cubanit grijs

Laqué cubanit gris

Hoogglans cubanit grijs

Cubanit gris brillant


MEDIA 3000

Klep open, alle kabels elegant

opgeborgen: onder de afdekking

verdwijnen alle kabels voor

media-apparaten in het

kabelvak – voor een opgeruimd

uiterlijk.

Abattant ouvert, tous les câbles

sont invisibles : les câbles des

appareils médias sont rangés sous

le cache dans le compartiment –

pour un ordre digne de ce nom.

Lak alpina wit, hoogglans alpina wit

Laqué alpina blanc, alpina blanc brillant

DE DETAILS

IN DE KAST.

LES DÉTAILS

SONT DANS

LA BOÎTE.

Lak alpina wit,

hoogglans alpina wit

Laqué alpina blanc,

alpina blanc brillant

DAT MAG

GEZIEN

WORDEN.

UN PLAISIR

POUR LES

YEUX.

De draai- en uittrekbare tv-drager maakt de

televisie niet alleen beweegbaar, maar ook alle

noodzakelijke kabels worden netjes in de drager

opgeborgen.

Le support TV pivotant et escamotable permet

non seulement de bouger la télé, tous les

câbles requis peuvent être également rangés à

l’intérieur.


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

110 | 111

MEDIA 3000 overtuigt door zijn klassiek-elegante lijn en heldere kleuren – maar ook door de grote fi nesse qua details. Inzetelementen

voor kasten en glas in wandkasten en tv-onderelement laten de inhoud zien en bieden ruimte voor een individuele

decoratie die perfect geïntegreerd wordt in de woonkamer. In de kasten is het dankzij accessoires als de cd-houder netjes

opgeruimd. Een glasplaat bij het tv-plateau biedt nog meer elegante afl egruimte.

MEDIA 3000 séduit par l’élégance de ses lignes classiques et la vivacité de ses couleurs – mais aussi par le caractère judicieux

des détails. Les étagères et le verre dans les armoires murales et le support TV ouvrent leurs portes et offrent suffi samment

de place pour une décoration individuelle qui s’intègre parfaitement dans le salon. Et les accessoires, tels que le casier

à CD, permet de bien ranger dans les armoires. Une étagère en verre assortie au plateau TV vous offre une autre surface de

rangement élégante.

EINDELIJK AFWISSELING IN HET PROGRAMMA.

ENFIN UN PROGRAMME INTÉRESSANT.

Hoe kan uw interieur een bijdrage leveren aan een

ontspannen avondje thuis? Het tovert met heldere

lijnen en fraaie oppervlakken een ontspannen sfeer

in uw woonkamer en heeft alles paraat, wat u voor

een fi jne avond nodig heeft: media-apparatuur heeft

u altijd bij de hand, dierbare herinneringen altijd

in het zicht. Dankzij het glazen inzetelement of de

infrarood-repeater bedient u de televisie en andere

apparaten eenvoudig vanaf de bank en vindt u alle

fi lms onmiddellijk in de cd-houder voor laden. Makkelijker

kan niet.

Comment votre aménagement peut-il contribuer à

une soirée détente dans votre maison ? Les lignes

pures et les belles surfaces procurent une ambiance

bien-être dans votre salon et mettent à votre disposition

tout ce dont vous avez besoin pour passer

une soirée agréable : les appareils médias à portée

de main et vos souvenirs toujours à l’œil. L’insert en

verre ou le répéteur infrarouge vous permettent de

commander facilement votre télé etc. depuis votre canapé

et l’insert à CD pour les tiroirs de trouver rapidement

tous les fi lms. Diffi cile de faire plus confortable.

Lak alpina wit

Laqué alpina blanc

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant

Lak sahara

Laqué sahara

Hoogglans sahara

Sahara brillant

Lak cubanit grijs

Laqué cubanit gris

Hoogglans cubanit grijs

Cubanit gris brillant


MEDIA 3000

MEDIA 3000 heeft door de vele integratiemogelijkheden van mediaapparatuur

een erg passende naam – en hij combineert functionaliteit

met designkwaliteit: inzetelementen in lak ginster geel met verlichting

brengen licht, contrasten en interessante kijkjes in uw interieur.

MEDIA 3000 porte un nom qui refl ète les nombreuses options de rangement

des appareils médias – et combine fonctionnalité et design :

les inserts d‘étagère éclairés laqués en ginster jaune apportent lumière,

contraste et des points de mire intéressants dans votre aménagement.

SPANNENDE INZICHTEN,

GLANZENDE UITZICHTEN.

REGARDS CAPTIVANTS,

PERSPECTIVES INTÉRESSANTES.

Lak cubanit grijs,

hoogglans cubanit grijs

Laqué cubanit gris,

cubanit gris brillant

Ook buiten de huiselijke mediaomgeving een highlight

door chique oppervlakken en een spannend, maar uitgebalanceerd

meubeldesign: door het inzetelement in de

kast en glas in de deur wordt de vitrinekast een tentoonstellingsruimte.

Même en marge du paysage médiatique domestique par

de nobles surfaces et une conception de meuble judicieuse

mais aussi équilibrée un grand moment : l’insert d’étagère

et le verre dans le panneau de porte font de la vitrine une

surface d’exposition.


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

112 | 113

Zo uniek als uw huis is, zo veranderbaar is MEDIA 3000: u kunt uw

woonideeën speels eenvoudig realiseren door de grote keuze aan elementen,

formaten, kleuren en accessoires. U stelt uw eigen combinatie

samen – en kiest of u liever alpina wit, cubanit grijs of sahara wilt, fi jne

matte lak of stralende hoogglanslak.

Aussi unique que votre maison, mais aussi symbole de convertibilité, tels

sont les atouts de MEDIA 3000 : vous réalisez vos idées en choisissant

sans problème les éléments, les formats, les couleurs et les accessoires.

Vous créez votre environnement de rêve – et choisissez votre teinte préférée

: alpina blanc, cubanit gris ou sahara, laque mate fi ne ou brillante

resplendissante.

ONS DESIGN, UW IDEEËN.

NOTRE DESIGN, VOS IDEES.

Lak cubanit grijs, hoogglans cubanit grijs

Laqué cubanit gris, cubanit gris brillant

116,5

53,5

53,5

111

Lak alpina wit

Laqué alpina blanc

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant

Lak sahara

Laqué sahara

Hoogglans sahara

Sahara brillant

144,5

116,5

28

195

50"

44,5

Lak cubanit grijs

Laqué cubanit gris

Hoogglans cubanit grijs

Cubanit gris brillant


MEDIA 4000

Lade achter schuifdeur

Tiroir derrière porte coulissante

Hout en hoogglans in een materiaalmix

Bois et brillance en mélange de matériaux

DESIGN EN TECHNIEK

IN HARMONIE .

DESIGN ET TECHNIQUE

À L‘UNISSON.

Je omringen met fraai gevormde meubels en genieten van opbergruimte

die de mogelijkheden van de techniek naadloos benut – dat is

prachtig modern wonen en een aantrekkelijke combinatie van vorm

en functionaliteit. Een strak profi el, grote oppervlakken en veel ruimte,

hoogwaardige fronten en slimme functies - dat is kenmerkend voor

de meubels van MEDIA 4000. Het sideboard is hiervan het beste

voorbeeld: zijn grote schuifdeuren glijden elegant (en ruimtebesparend)

opzij wanneer u de kastvakken en de geïntegreerde laden wilt

bereiken.

S’entourer de beaux meubles et profi ter de l‘espace de rangement pratique

qui intègre parfaitement les équipements techniques – trois dimensions

pour un habitat moderne : forme, fonction et esthétique ! Un

profi l linéaire, de grandes surfaces et beaucoup de place, des façades

de qualité et une fonctionnalité élégante, tels sont les qualifi catifs des

meubles MEDIA 4000. Le buffet en est la preuve : ses grandes portes

coulissantes s‘ouvrent avec élégance (et de manière peu encombrante)

à chaque fois que vous souhaitez accéder aux casiers et aux tiroirs

intégrés.


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

114 | 115

Hoogglans alpina wit, balkeiken

Alpina blanc brillant, chêne de barres

Balkeiken

Chêne de barres

Kern walnoot

Coeur de noyer

Lak alpina wit

Laqué alpina blanc

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant

Lak cubanit grijs

Laqué cubanit gris

Hoogglans cubanit grijs

Cubanit gris brillant

114

111

203

50"

87,5

54

40

90

195 69,5

227,5

125


MEDIA 4000

OPEN VOOR ALLES:

HOUT EN LAK IN

NIEUWE TOPVORM.

OUVERT À TOUT :

BOIS ET LAQUE REDÉFINIS.

Op die manier is de woonkamer snel opgeruimd: de

salontafel combineert vorm en functie met handige

opbergruimte in de lade.

Pour ranger rapidement le salon : la table basse unit

forme et fonction dans un espace généreux du tiroir.

Open wandkast met paneelraamwerk en led-verlichting

Étagère murale avec lambris et avec éclairage DEL

114

69,5

87,5

111

50"

28

129,8

227,5

Hoogglans alpina wit, kern walnoot

Alpina blanc brillant, coeur de noyer


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

116 | 117

NOTEN EN

HOOGGLANS

VOOR ELEGANTE

GEZELLIGHEID.

NOYER ET BRIL-

LANCE POUR UN

CONFORT ÉLÉGANT.

Waar traditioneel de kastenwand veel ruimte biedt, spelen bij

MEDIA 4000 fraai gevormde elementen met licht, vormen en een

speelse uitstraling – ontelbare elementen bieden mogelijkheden

voor individuele composities. Een bijzonder hoogtepunt is het

spel met de oppervlakken: de combinatie van chique fronten van

hout en hoogglans. De nadruk kan op basis van uw voorkeur

liggen op een warme houttint of op stijlvolle hoogglans. Ook het

vormenspel maakt van MEDIA 4000 iets bijzonders: het ruime

highboard brengt als 4-deurs element harmonieuze symmetrie in

het spel en met een front geheel van kern walnoot een stijlvolle

houttekening. Fraaie greeplijsten maken het plaatje compleet.

Hoogglans cubanit grijs, kern walnoot

Cubanit gris brillant, coeur de noyer

Là où le composable dissimule traditionnellement la pièce, les

modules esthétiques MEDIA 4000 jouent avec la légèreté, la

forme et la lumière – un foisonnement d‘éléments sont disponibles

pour des agencements personnalisés. Le jeu avec les surfaces

constituent un point de mire particulier : le mariage des

façades nobles en bois et brillant. En fonction du souhait, soit

le ton chaleureux ou la noblesse brillante du bois prédomine.

MEDIA 4000 rehausse également le jeu des formes de manière

remarquable : le buffet haut à 4 portes confère une symétrie

harmonieuse et, avec la façade tout en cœur de noyer, une

note noble au meuble. Les poignées profi ls subliment la beauté.

Balkeiken

Chêne de barres

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et fermeture

à rappel automatique

Kern walnoot

Coeur de noyer

Lak alpina wit

Laqué alpina blanc

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant

Lak cubanit grijs

Laqué cubanit gris

Hoogglans cubanit grijs

Cubanit gris brillant


MEDIA 4000

KABELS EN CO. ELEGANT

OPGEBORGEN.

CÂBLES ETC. DISSIMULÉS

AVEC ÉLÉGANCE.

Verbindingen zijn belangrijk, maar lang

niet altijd bezienswaardig. Kabels en

stekkerdozen voor apparatuur verdwijnen

bij MEDIA 4000 achter de slim

geïntegreerde kabelklep – voor een

opgeruimd geheel.

Le connexions sont certes importantes,

mais pourquoi les montrer. Avec MEDIA

4000, les câbles et les multiprises pour

les appareils médias disparaissent

derrière le passe-câble intégré avec élégance

– pour un ordre esthétique.

De slimste manier van koppeling is draadloos – daarom zorgen wij ervoor dat uw afstandsbedieningen

ook ‚door kastdeuren heen‘ functioneren: een IR-repeater stuurt de infraroodsignalen door

naar het betreffende apparaat. Zo kunnen dvd- of Blu-ray-speler, spelconsole en HiFi-element achter

gesloten kleppen blijven en desondanks comfortabel vanaf de bank worden bediend. Het is een klein

wonder van techniek.

La connexion la plus intelligente : sans câble – c‘est pourquoi nous veillons à ce que vos télécommandes

fonctionnent également « à travers les portes de l‘armoire » : un répétiteur IR transmet les

signaux infrarouge à l‘appareil respectif. Vous pourrez ainsi ranger les lecteurs de DVD ou de blu-ray,

consoles de jeu et éléments Hi-Fi derrière les abattants fermés et les commander aisément assis sur

le canapé. Un petit miracle de la technique.

Wij ruimen uw apparaatlandschap op – u geniet van het uitzicht op kabelloze

elementen. Het een of twee verdiepingen hoge onderelement met fronten in het

hoogglans alpina wit of cubanit grijs is verkrijgbaar met kleppen en laden, een

optionele tv-drager en op verzoek ook met dvd-indeling.

Nous rangeons vos appareils médias – Rien ne gêne votre regard. Un meuble bas

à un ou deux étages avec des façades alpina blanc brillant ou cubanit gris brillant

est disponible avec abattants et tiroirs, un support TV en option et, sur demande,

un rangement DVD.

195

227,5 65

195

28

44,5

28

44,5

227,5 65


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

118 | 119

227,5

54

72,4

227,5 65

Met licht vormgeven: de optionele led-verlichting

zorgt voor geslaagde accenten – voor glans en sfeer.

Hoogglans alpina wit

Alpina blanc brillant

Décorer avec la lumière : l‘éclairage DEL en option

joue subtilement – au nom de la splendeur et de

l‘ambiance.

Het scala aan verkrijgbare beeldschermafmetingen is bij tv-toestellen enorm

gegroeid: tot de gebruikelijke modellen behoren indrukwekkende 60-inchschermen

evenals 42 inch, wat een populair formaat is voor kamers van

gemiddelde grootte. Bij de keuze van tv en tv-meubel is niet alleen het

beeldschermformaat van belang, het moet ook bij de afstand tot de bank

passen – niet van elk apparaat kan vanuit iedere plek in de ruimte worden

genoten. MEDIA 4000 past zich aan deze veelzijdigheid aan: met 2 hoogtes

en 4 breedtes kan alles perfect aan uw planning worden aangepast.

La gamme des tailles d‘écrans TV s‘est considérablement accrue : les écrans

de 60 et 42 pouces, ce dernier étant apprécié pour les pièces moyennes,

font partie des modèles courants. En ce qui la télé et du meuble TV, la

diagonale de l‘écran n‘est pas le seul critère de choix décisif, il faut qu‘ils

tiennent compte également de la distance au canapé – il n‘est pas toujours

possible de profi ter pleinement de chaque appareil à partir de toutes les

positions. MEDIA 4000 s‘adapte à la diversité : 2 hauteurs et 4 largeurs

pour répondre parfaitement à vos impératifs.

COMBINEER DE LOSSE MEUBELEN TOT EEN PERFECTE KASTENWAND

COMBINEZ LES MODULES POUR OBTENIR LE COMPOSABLE SOUHAITÉ.

4 breedtes (onderelement zonder tv-bank) | 4 largeurs (meuble bas sans banc TV)

111

133

133

2 hoogtes (onderelement zonder tv-bank)

2 hauteurs (meuble bas sans banc TV)

28 cm

28

93

42"

97,5

93

42"

28

50"

130

111

50"

28

60"

195

133

60"

28

60"

227,5

133

60"

54 cm

54

97,5

54

130

54

195

54

227,5


MODENA

EEN STRALENDE

PERFORMANCE IN

LAK, HOUT EN LICHT.

UNE PRÉSENTATION

BRILLANTE DE LA

LAQUE, DU BOIS ET

DE LA LUMIÈRE.

Wie in zijn leefomgeving graag een sfeer wil die zowel modern als tijdloos is,

vindt met MODENA het ideale woondesign. MODENA past zich dankzij het

grote aantal variatiemogelijkheden, vormen en afmetingen aan uw woonomgeving

aan. De houten open kast zorgt voor een accent bij de hoogwaardige

lakfronten. Inzetelementen in lak zorgen voor een optische verbinding met

de kastelementen. En MODENA straalt niet alleen‚ s’avonds: dankzij de

optionele LED-achterwandverlichting achter glas.

MODENA répond exactement aux souhaits en matière de design de ceux

qui veulent dans leur univers une ligne moderne et indémodable. Ce modèle

s‘adapte à votre intérieur grâce à un foisonnement d‘options, de formes

et de tailles. Le rayonnage modulaire en bois joue les contrastes avec les

façades laquées de qualité tandis que les étagères multicolores s‘unissent

comme par magie avec les armoires. MODENA n‘est pas seulement resplendissante

le soir : grâce à l‘éclairage DEL de la paroi arrière en option derrière

le verre.

130

195

219,5

50"

130

43,5

56,5

79

97,5 195

130

LED-achterwandverlichting

Éclairage DEL pour panneau arrière

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et fermeture

à rappel automatique


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

120 | 121

Lak wit, accent eiken structuur

Laqué blanc, contraste chêne structuré

Lak wit

Laqué blanc

Accent

eiken structuur

Contraste

chêne structuré

Accent

caruba noten

Contraste

caruba noix


MODENA

KLASSIEK DESIGN

MET EEN GEZELLIG

KARAKTER.

DESIGN CLASSIQUE

PLACÉ SOUS LE SIGNE

DU CONFORT.

Heldere lijnen in combinatie met een creatieve planning – dat is MODENA.

Elegante echte lak en warm hout brengen harmonie in de ruimte. MODENA

combineert de rasterstructuur met variabele dieptes en geraffi neerde inzetelementen

voor open kasten – voor een aangenaam lichte uitstraling. De open

kast rust heel licht op het onderelement. Het gezellige structuureiken (of naar

keuze caruba noten) vinden we terug in de accenten en wandschappen.

Des lignes épurées combinées à un plaisir de jouer débordant de créativité – c’est MODENA. La

laque véritable élégante et le ton de bois chaud créent une atmosphère harmonieuse dans la pièce.

MODENA combine des profondeurs variables et des éléments à étagères raffi nés avec des unités de

hauteur structurées – créant une sensation de légèreté sympathique. Le rayonnage posé sur l’élément

bas se distingue par sa légèreté et on retrouve le chêne structuré, signe de confort (au choix la

caruba noix), dans les applications et les étagères.

99

227,5

162,5

149

50"

43,5

219,5

97,5 195

357,5


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

122 | 123

67

195

128

97,5

219,5

50"

149

65

130

357,5

130

Lak wit, accent eiken structuur

Laqué blanc, contraste chêne structuré

Lak wit, accent caruba noten

Laqué blanc, contraste caruba noix

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et fermeture

à rappel automatique

Lak wit

Laqué blanc

Accent

eiken structuur

Contraste

chêne structuré

Accent

caruba noten

Contraste

caruba noix


MODENA

Lak wit

Laqué blanc

74

195

130

149

195

50"

43,5

130

130

195

149

195


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

124 | 125

WELDADIG IN STRALEND WIT.

UN ENSEMBLE GÉNÉREUX EN

BLANC ÉTINCELANT.

U wilt graag een tijdloos mooie vormentaal en een woonomgeving

waarin u zich helemaal op uw gemak voelt? MODENA

combineert elegant design met een groot aantal mogelijkheden

voor een individuele inrichting.

MODENA is fl exibel: elementen in verschillende breedtes,

highboards, vitrinekasten en onderelementen in verschillende

hoogtes, accenten in witte lak, in het warme caruba noten of

vriendelijk eiken passen het programma aan uw woonkamer en

uw ideeën aan.

Voor een warme uitstraling in uw huis en op de gezichten van

uw gasten zorgen op verzoek achterwanden van vitrinekasten

met led-verlichting. De fraai gevormde salontafel is verkrijgbaar

in lak wit – korpus en ladevak kunnen ook in een materiaalmix

van caruba noten en structuureiken worden gecombineerd.

Souhaitez-vous de belles formes intemporelles et un intérieur

où il fait bon vivre ? MODENA allie un design élégant et de

nombreuses possibilités d‘aménagement taillées sur mesure.

MODENA est fl exible : les éléments disponibles en différentes

largeurs, les buffets hauts, les vitrines et les éléments bas de

différentes hauteurs, les applications laquées blanc, en caruba

noix ou en chêne sympathique adaptent parfaitement la ligne

d‘articles à votre habitat et à vos souhaits.

Les panneaux arrière des vitrines éclairés par DEL disponibles

en option donnent une splendeur étincelante à votre intérieur

et illumineront le regard de vos invités. La table basse qui

séduit par ses formes extraordinaires existe laquée blanc – le

corps et le tiroir peuvent être combinés en mariant les matériaux

caruba noix et chêne structuré.

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Lak wit

Laqué blanc

Accent

eiken structuur

Contraste

chêne structuré

Accent

caruba noten

Contraste

caruba noix

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement


MODENA

76,5

95

160/180/200

215/235/255

270/290/310

AAN TAFEL!

À TABLE !


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

126 | 127

Sfeervoller kan men bijna niet

eten – spontaner ook niet. Want

hoeveel gasten er ook komen, de

fraaie eettafel van MODENA kan

in een handomdraai worden aangepast:

de tafel kan dankzij de

geïntegreerde uitbreidingsbladen

heel comfortabel niet maar één

keer, maar zelfs twee keer worden

uitgetrokken – voor plezier

aan de tafel in grote kring.

Diffi cile de trouver un meilleur

lieu pour déjeuner – et plus

spontanément non plus.

Car peu importe le nombre

d‘invités, la belle table de

MODENA s‘adapte en un tour

de main : les rallonges intégrées

peuvent être aisément

tirées une fois, mais aussi

deux fois – pour les plaisirs de

la table entre amis.

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Lak wit

Laqué blanc

Accent

eiken structuur

Contraste

chêne structuré

Accent

caruba noten

Contraste

caruba noix


KITO

Lak wit, accent caruba noten

Laqué blanc, contraste caruba noix

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

390

111

50"


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

128 | 129

RUIMTE VOOR EMOTIES.

PLACE POUR ÉMOTIONS.

Alles is op u, uw eisen en uw wensen afgestemd.

Wij bieden de basiselementen om uw persoonlijke

omgeving waarin u zich prettig voelt in te richten.

Of u nu de krant wilt lezen, televisie wilt kijken of

van muziek wilt genieten, doe dat toch gewoon

hier! De bij model KITO horende salontafel is nu

al een echte designklassieker. In de “U“ onder de

glasplaat kan de lade voor fraaie en praktische

voorwerpen worden gebruikt.

Tout concorde avec vos exigences et vos besoins.

Nous proposons les éléments de base pour aménager

votre environnement personnel bien-être.

Que vous souhaitiez lire le journal, regarder la

télé ou écouter de la musique, faites-le donc ici !

La table basse KITO est d’ores et déjà un modèle

design classique. Le « U » est équipé d’un tiroir,

placé sous le plateau en verre, pour ranger les

beaux objets fonctionnels.

97,5

97,5

111

110

149

50"

44

325

Lak wit, accent caruba noten

Laqué blanc, contraste caruba noix

Lak wit

Laqué blanc

Accent

eiken structuur

Contraste

chêne structuré

Accent

caruba noten

Contraste

caruba noix

Accent

lak zachtgrijs

Contraste

laqué gris soft

Accent

hoogglans sahara

Contraste

sahara brillant


KITO

Lak wit, accent Lak zachtgrijs

Laqué blanc, contraste Laqué gris soft


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

130 | 131

111

50"

390

HELDERE LIJNEN.

LIGNES PURES.

KITO componeert de kastenwand helemaal

opnieuw – strak gelijnd, tijdloos en fl exibel. Onderelementen,

wandelementen en halfhoge kasten

ogen afzonderlijk elegant, maar in hun samenspel

geraffi neerd: combineerbare elementen, fronten

en dieptes zorgen voor een individuele woonarchitectuur.

KITO redéfi nit le composable – linéaire, indémodable

et fl exible. Les meubles bas, armoires

murales et buffets hauts rayonnent d‘élégance

quand ils sont seuls, ensemble ils répandent

quiétude : les éléments à combiner, les façades et

profondeurs permettent de personnaliser chaque

intérieur.

Lak wit

Laqué blanc

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Accent

eiken structuur

Contraste

chêne structuré

Accent

caruba noten

Contraste

caruba noix

Accent

lak zachtgrijs

Contraste

laqué gris soft

Accent

hoogglans sahara

Contraste

sahara brillant


KITO

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et fermeture

à rappel automatique

Beweeglijke klapgreep voor laden in een open kast

Poignée relevable pour tiroir dans l’étagère

MODERN INRICH-

TINGSDESIGN.

AMÉNAGEMENT

DESIGN MODERNE.

Lak wit, accent eiken structuur

Laqué blanc, contraste chêne structuré

Top! Een indrukwekkende inrichting met eersteklas

design, in topkwaliteit, de fraaiste uitvoeringen en

net zo individueel als u. Varieer bij uw keuze met

de uitvoeringen voor korpus en frontelementen en

creëer op die manier spannende optische contrasten.

Wij zijn van mening dat wij met deze compositie een

geslaagd arrangement voor u hebben samengesteld

waarin het nieuwe frontaccent hoogglans sahara in

bijzondere vorm schittert.

Excellent ! Un aménagement remarquable au

design exceptionnel, qualité irréprochable,

superbes fi nitions, et aussi individuel que vous.

Jouez la carte de la diversité en choisissant

parmi plusieurs fi nitions de corps et façades

pour obtenir ainsi des contrastes frappants.

Nous pensons avoir créé pour vous un bel aménagement

qui reluit dans sa nouvelle façade

contraste sahara brillant.

195 65

18

97,5

88,6

40"

219,5

149

292,5

Lak wit, accent eiken structuur

Laqué blanc, contraste chêne structuré


Wonen en eten | Fineer en lak

Séjour et salle à manger | Plaqué et laqué

132 | 133

97,5

111

149

50"

130

39

357,5

Lak wit, accent hoogglans sahara

Laqué blanc, contraste sahara brillant

Lak wit, accent lak zachtgrijs

Laqué blanc, contraste laqué gris soft

Lak wit

Laqué blanc

Accent

eiken structuur

Contraste

chêne structuré

Accent

caruba noten

Contraste

caruba noix

Accent

lak zachtgrijs

Contraste

laqué gris soft

Accent

hoogglans sahara

Contraste

sahara brillant


TAFELS | TABLES

IN 4 STAPPEN NAAR

EEN XL-EETTAFEL!

UNE TABLE GÉANTE

EN 4 ÉTAPES !

Nieuw tafelsysteem waarbij de tafellengte in 2 stappen telkens met 55 cm kan worden

verlengd. De inlegbladen liggen onder het standaard tafelblad en worden eenvoudig

samen met de tafelpoten uitgetrokken. De tafelpoten staan dus altijd aan het uiteinde

van de tafel en storen op geen enkele zitplek. Het onderstel van de tafel en het tafelblad

zijn verkrijgbaar in lakuitvoeringen en in echte houtfi neren. Deze tafels kunnen zeer goed

gecombineerd worden met de modellen KITO en MODENA. Bij de tafelbladen loopt de

houttekening altijd in de lengte, bij de aansteekbladen overdwars.

55 cm

EENVOUDIG DE INLEGBLADEN OMKLAPPEN …

IL SUFFIT DE RABATTRE LES RALLONGES …


Tafels | Tables 134 | 135

95

76,5

160/180/200

215/235/255

270/290/310

Basistafel 95 cm breed, 76,5 cm hoog

de standaardlengtes zijn 160, 180 of 200 cm

55 cm uittrekken

tot een lengte van 215, 235 of 255 cm

110 cm uittrekken

tot een lengte van 270, 290 of 310 cm

Table de base, largeur 95 cm, hauteur 76,5 cm,

les longueurs standard sont: 160, 180 ou 200 cm

Rallonge de 55 cm pour obtenir une

longueur de 215, 235 ou de 255 cm

Rallonge de 110 cm pour obtenir une

longueur de 270, 290 ou de 310 cm

De nouveaux dispositifs permettent d‘allonger la table en 2 niveaux de respectivement 55 cm.

Les rallonges se trouvent en dessous du plateau de la table et sont tirées simplement avec les pieds

qui sont donc toujours au bout de la table et ne gênent personne. Le piètement et le plateau sont

disponibles en laqué et en plaqué bois véritable. Essayez de marier ces tables aux modèles KITO et

MODENA. La texture du bois des plateaux est horizontale, celle des rallonges transversale.

110 cm

… EN KLAAR IS DE MET 2-4 PLAATSEN UITGEBREIDE EETTAFEL.

… POUR AVOIR UNE TABLE AVEC 2-4 PLACES EN PLUS.


OAKLAND

142,6

60"

61,3

45

206,6

107,4

175

69,8

95


Wonen en eten | Massief hout

Séjour et salle à manger | Bois massif

136 | 137

Massief eiken geborsteld, accent gerookt eiken

Chêne massif brossé, contraste chêne fumé

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique

Massief eiken geborsteld

Chêne massif brossé

Massief eiken

geborsteld

Chêne massif brossé

Accent gerookt eiken

Contraste chêne fumé

MASSIEF EIKENHOUT IN DE

POPULAIRE LANDHUISSTIJL.

CHÊNE MASSIF DANS UN

STYLE CHAMPÊTRE

DÉCONTRACTÉ.

OAKLAND interpreteert het thema ‚landhuis‘

op een moderne, open manier: Californische

nonchalance, Scandinavische

natuurlijkheid en mediterrane aardtinten.

De warme uitstraling van op ambachtelijke

wijze verwerkt hout, heldere

lijnen en een duurzame kwaliteit - dat

zijn de kenmerken van OAKLAND. Het

maakt daarbij niet uit of in de uitstraling

landhuisfl air of zakelijkheid overweegt,

de keus is aan u – door te kiezen uit de

vele elementen zoals sideboards, vitrinekasten,

functionele tv-onderkasten en

decoratieve accenten.

OAKLAND interprète le thème « style champêtre

» pour lui donner un sens moderne

et ouvert sur le monde : décontracté à la

californienne, naturel façon nordique et

résolument très tendance méditerranéenne.

OAKLAND se distingue par le caractère

chaleureux du bois véritable solide façonné

avec tout le savoir-faire artisanal, les lignes

pures et la qualité durable. Sans perdre de

sa diversité : ambiance champêtre ou sobre,

c’est vous qui décidez – en choisissant parmi

les nombreux modèles de buffets, vitrines,

éléments bas TV fonctionnels et accents

décoratifs.


OAKLAND

Massief eiken geborsteld, accent gerookt eiken

Chêne massif brossé, contraste chêne fumé

76,5

220/240/260

95

160/180/220

Natuurlijke ingrediënten en een karakteristieke samenstelling

maken van iets eenvoudigs iets bijzonders: van een

verrassingsbezoekje of de kleine snack tussendoor tot het

grote feest, OAKLAND is als gemaakt voor quality time

met uw dierbaren. De massieve tafel nodigt uit – ook

spontaan – tot goede gesprekken, want hij kan zonder af

te ruimen groter worden gemaakt. Samen met de heerlijke

zitbank worden de comfortabele stoelen het centrum van

uw gastvrije huis.

Dankzij de reliëfstructuur ogen de fronten van geborsteld

eikenhout zeer geraffi neerd. Dit effect kan desgewenst nog

worden versterkt: accenten in donker rookeiken benadrukken

de oppervlaktestructuur met nog meer optische diepte.

Prendre des ingrédients naturels pour les mixer et en faire

quelque chose de particulier : pour une visite surprise, un

petit encas ou une grande réception, OAKLAND est parfait

pour accueillir vos amis. La table massive invite – même

spontanément – à la communication car pour l’agrandir

il ne faut pas débarrasser. Associées au banc confortable,

les chaises rembourrées sont le centre de ce séjour pittoresque.

La structure en relief apporte du raffi nement aux façades

en chêne brossé. Sur demande, il est possible de souligner

encore plus cet effet : le chêne fumée sombre au contraste

frappant confère aux surfaces une impression de profondeur

percutante.


Wonen en eten | Massief hout

Séjour et salle à manger | Bois massif

138 | 139

Een zelfbewuste vorm, vanzelfsprekende kwaliteit

en ontspannen uitstraling: dat is OAKLAND. Het

geborstelde massieve eikenhout oogt door de heldere

vorm en nadrukkelijke presentie hoogwaardig,

natuurlijk – en uitgesproken karakteristiek.

Affi rmant ses formes, regorgeant de qualité et

un look décontracté : c‘est ainsi que se présente

OAKLAND. Le chêne massif brossé marque le

design pur de sa présence généreuse lui conférant

un caractère particulier, naturel et exclusif.

142,6

94

76,5

43

Massief eiken

geborsteld

Chêne massif brossé

145

47

160

135

Accent gerookt eiken

Contraste chêne fumé

GEWOONWEG GERAFFINEERD:

TAFELGENOT IN EEN AANGENAME OMGEVING.

TOUT SIMPLEMENT RAFFINÉ :

LES JOIES DE LA TABLE DANS UNE AMBIANCE BIEN-ÊTRE.


PRADO

Grenen structuur

wit massief

Pin structure

blanc massif

Details in de houtkleur truffel zorgen

voor opvallende accenten en benadrukken

de hoogwaardige massief

houten uitstraling.

Les contrastes en teinte bois truffe font

ressortir de beaux détails et soulignent

l’authenticité du bois de qualité.

43,6

146,6

111

130

NATUURLIJK FLAIR GECOMBI-

NEERD MET NOORDELIJKE RUST.

L‘AMBIANCE NATURELLE REN-

CONTRE LA SÉRÉNITÉ NORDIQUE.

PRADO begroet de nieuwe gezelligheid: zijn klassieke vormentaal en het massieve

grenenhout toveren een gezellige sfeer in uw huis – zowel in de vintage-variant als

met het degelijke gestructureerde oppervlak.

PRADO accueille le nouveau confort : l’éloquence de ses lignes classiques et le pin

massif diffusent une ambiance chaleureuse dans votre maison – en style Vintage

ou surface structurée robuste.

Met veel liefde voor het detail zorgen vlak ingebouwde verlichtingsstroken met led-licht bij PRADO

voor zacht, indirect licht in de ruimte en worden uw geëxposeerde voorwerpen optimaal belicht.

Avec beaucoup d’amour pour les détails, les rubans lumineux DEL encastrés à fl eur dans les modèles

PRADO illuminent la pièce d’une lumière douce et indirecte et font briller vos bibelots.


Wonen en eten | Massief hout

Séjour et salle à manger | Bois massif

140 | 141

133

133

60"

60"

74,6

56,6

158

146,6

183

200,6

Grenen structuur

wit massief

Pin structure

blanc massif

Grenen vintage

wit massief

Pin vintage

blanc massif

Accent truffel

Contraste truffe

100

100

Grenen vintage wit massief

Pin vintage blanc massif


PRADO

UITNODIGENDE SFEER,

WARM EN GEZELLIG.

AMBIANCE CONVIVIALE,

CHALEUREUSE ET FAMILIALE.

Degelijke massief houten meubelen zoals eettafel

en zitbank vormen het middelpunt van

een gezellig thuis. Zij maken van maaltijden

met het gezin of vrienden plezierige gelegenheden.

De moderne landhuisstijl en de ingetogen

vitrinekastverlichting zorgen bovendien

voor een ontspannen sfeer in de ruimte.

Des meubles en bois massif robustes, tels que

la table et le banc, sont au cœur d‘une maison

accueillante. Ils transforment les repas en

famille ou entre amis en moments de plaisir.

Le style champêtre moderne et l‘éclairage de

vitrine discret confèrent une ambiance détente

dans la pièce.

Grenen structuur wit massief

Pin structure blanc massif

Deuren met demping

Portes avec dispositif

d’amortissement

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique


Wonen en eten | Massief hout

Séjour et salle à manger | Bois massif

142 | 143

Grenen vintage wit massief, accent truffel

Pin vintage blanc massif, contraste truffe

43

76

94

146,6

136

160/180/200 x 100

47

135

Fraai gevormde stoelen, naar keuze met armleuning,

de eettafel in 3 lengtes en een gezellige

bank nodigen u uit om langer te blijven.

De belles chaises, avec ou sans accoudoir, la table

disponible en 3 longueurs et un banc confortable

invitent à rester à table.

Grenen structuur

wit massief

Pin structure

blanc massif

Grenen vintage

wit massief

Pin vintage

blanc massif

Accent truffel

Contraste truffe


GEORGIA

Massief grenen wit, massief grenen bruin

Pin massif blanc, pin massif brun

96

202

163,5

40"

202

58

172

118,5

118,5

74,5

WONEN EN ETEN IN

LANDHUISSTIJL.

SÉJOUR ET SALLE À

MANGER RUSTIQUE.

Duik onder in de wereld van geborgenheid

en gezelligheid die dit

model in de klassieke landhuisstijl

biedt. De vitrinekasten, sideboards

en ook de salontafel zijn in deze

combinatie voorzien van bovenbladen

resp. een tafelblad in massief

grenen bruin. Als alternatief kunt u

de geheel witte variant of de accenten

in massief grenen grijs kiezen.

Maar wat u ook kiest, u kiest in

elk geval voor duurzame kwaliteit

en een perfecte afwerking tot in

de details. Overigens zijn de laden

uitgerust met automatische sluiting

en demping.

Plongez dans la plénitude du confort

que vous procure ce modèle, style

champêtre classique. Les vitrines,

buffets bas, tout comme la table

basse se déclinent ici avec des panneaux

supérieurs ou plateau de table

en pin massif brun. Vous pouvez,

bien entendu si vous le préférez,

choisir le modèle complètement en

blanc ou le contraste en pin massif

gris. Quel que soit votre choix, la

qualité durable et la fi nition minutieuse

vous sont acquis. À propos,

les tiroirs sont équipés d’un dispositif

d’amortissement et d’une fermeture

à rappel automatique.

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et fermeture

à rappel automatique


Wonen en eten | Massief hout

Séjour et salle à manger | Bois massif

144 | 145

Massief grenen wit, massief grenen bruin

Pin massif blanc, pin massif brun

Massief grenen wit

Pin massif blanc

42

110,5

167

Accent

massief grenen grijs

Contraste

pin massif gris

Accent

massief grenen bruin

Contraste

pin massif brun


GEORGIA

LICHT EN GEZELLIG …

CLAIR ET SPACIEUX …

… met veel licht en gezellig – zo

moet de perfecte woonkamerinrichting

in landhuisstijl zijn. De losse

meubelen met verschillende hoogtes

en de open en gesloten elementen

tonen de veelzijdige varianten die dit

model te bieden heeft. Deze combinatie

is te zien met bovenbladen

en tafelblad in massief grenen grijs.

Bij het open kastelement is ook zeer

goed de grijze achterwand te zien.

… baigné de lumière et de confort,

c’est ainsi que devrait être l’aménagement

parfait du salon, style

champêtre. Les meubles solitaires à

hauteur échelonnée et les éléments

ouverts et fermés prouvent ce dont

ce modèle est capable. Vous découvrez

ici les panneaux supérieurs et le

plateau de table en pin massif gris.

L’étagère ouverte dévoile la belle

paroi arrière grise.

Massief grenen wit, accent massief grenen gris

Pin massif blanc, contraste pin massif gris

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et

fermeture à rappel

automatique


Wonen en eten | Massief hout

Séjour et salle à manger | Bois massif

146 | 147

Massief grenen wit, accent massief grenen gris

Pin massif blanc, contraste pin massif gris

144

Massief grenen wit

Pin massif blanc

202

50"

202

163,5

163,5

Accent

massief grenen grijs

Contraste

pin massif gris

74,5

58

167

74,5

70

70

Accent

massief grenen bruin

Contraste

pin massif brun


GEORGIA


Wonen en eten | Massief hout

Séjour et salle à manger | Bois massif

148 | 149

Laden met automatische

sluiting en demping

Tiroirs avec dispositif

d’amortissement et fermeture

à rappel automatique

ONTMOETINGSPUNT

VOOR HET HELE GEZIN…

LIEU DE RENCONTRE

POUR TOUTE LA FAMILLE…

Massief grenen wit, accent massief grenen gris

Pin massif blanc, contraste pin massif gris

… wat is er fi jner dan een gezellige ruimte met veel plaats voor

het hele gezin, voor familie, gasten en vrienden. Ons voorstel: een

eetkamer in massief grenen wit met grijze accenten. De eettafel kan

d.m.v. een aansteekblad snel worden uitgebreid. De vitrinekast met de

schuifdeuren en de laden biedt ruimte voor servies en tafellinnen, maar

is ook geweldig mooi.

202

50 50

76

163,5

… quoi de mieux qu’une pièce confortable pouvant accueillir toute

la famille, les amis et les invités. Notre suggestion : une table en pin

blanc massif avec des contrastes en gris. Côté pratique : d’un seul

geste, la table s’agrandit grâce à la rallonge intégrée. La vitrine aux

portes coulissantes et ses tiroirs de socle offrent d’une part suffi samment

de place pour ranger la vaisselle et le linge de table, et d’autre

part, elle est exceptionnellement belle.

172

140/160/180 x 85

160/180/200 x 100

118,5

134,5

118,5

202

172

Massief grenen wit

Pin massif blanc

Accent

massief grenen grijs

Contraste

pin massif gris

Accent

massief grenen bruin

Contraste

pin massif brun


INZICHTEN | APERÇUS

Als specialist voor alle soorten inrichtingen ligt ons speerpunt

van oudsher bij de ambachtelijke kwaliteit en de bekwaamheid

om creatieve inrichtingsideeën en technologische ontwikkelingen

te combineren met deze ambachtelijke tradities. In onze

hoofdvestiging in Oelde produceren wij slaap- en woonkamermeubelen

onder de merknaam “Loddenkemper“.

Het kwaliteitsbesef dat wij verplicht zijn aan onze ambachtelijke

oorsprong is ook tegenwoordig nog te herkennen aan de

vele met aandacht uitgevoerde details die een meubelstuk een

geheel eigen charismatische vorm en uitstraling geven..

Geavanceerde productietechnieken garanderen de hoogste

mate van perfectie, maar ook permanente kwaliteitscontroles

in alle productiestappen zijn voor ons vanzelfsprekend en garanderen

de kwaliteit van uw meubel. Onze medewerkers zijn

gekwalifi ceerde vakmensen, die de materialen en technieken

rondom het meubelhandwerk beheersen. Zo realiseren wij voor

u bijzondere oplossingen en maatwerk, geheel volgens uw

wensen en de ruimtelijke omstandigheden. Tot op de laatste

millimeter exact passend.


Service en informatie

Service et informations

150 | 151

En qualité de spécialiste de l’aménagement de toutes les

pièces, nous misons depuis toujours sur la qualité artisanale

et, par ailleurs sur notre compétence à combiner les idées

audacieuses, le progrès technique et le savoir-faire traditionnel.

Nous fabriquons dans notre usine-mère située à Oelde les

meubles de chambre à coucher et de séjour distribués sous la

marque « Loddenkemper ».

Le souci de qualité allié à l’origine artisanale est aujourd’hui

encore reconnaissable aux nombreux détails judicieux qui

confèrent au meuble son charisme en termes de forme et

d’intensité à l’expression.

Nous attachons une grande importance à une technologie de

pointe au service d’une perfection irréprochable, tout comme

aux contrôles réguliers à tous les stades de la production afi n

de garantir la qualité de chaque meuble. Nos salariés sont des

ouvriers spécialisés et qualifi és qui connaissent parfaitement

les matériaux et techniques relatives à la fabrication artisanale

de meubles. C’est ainsi que nous créons pour vous des solutions

et fi nitions spéciales conformément à vos souhaits et aux

contraintes architecturales. Au millimètre près.


De fi rma Loddenkemper GmbH & Co. KG is niet

aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid en

volledigheid van deze informatie en biedt hiervoor

ook geen garantie. Onjuistheden voorbehouden.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen

uit te voeren bij de beschreven meubelen in

het kader van de vooruitgang of wanneer die

om constructieve redenen noodzakelijk worden

geacht. Alle aangegeven afmetingen zijn benaderingsmaten.

Voor onze in serie geproduceerde meubelen worden

steeds weer nieuwe fi neerstammen en massieve

houtsoorten met verschillende structuur en

kleur gebruikt. Daarom zullen de kleur en structuur

altijd iets anders uitvallen. Het gaat hierbij

om door het materiaal veroorzaakte afwijkingen,

die wij niet als reden voor reclamaties kunnen

accepteren.

Bij de weergave van foto’s en tekst zijn kleurafwijkingen

bij de kleur van de meubelen niet uit te

sluiten en onvermijdelijk. Kleurtoleranties zijn uitdrukkelijk

uitgesloten als reden voor reclamaties.

Bekijk voor de aanschaf een Loddenkemper houtmonster.

Alle rechten voorbehouden: meubeldesigns, teksten,

foto’s en grafi eken vallen onder het auteursrecht

en andere beschermende wetten.

Voor de vermenigvuldiging van informatie of

gegevens, met name het gebruiken van teksten,

tekstonderdelen of fotomateriaal is toestemming

vooraf van Loddenkemper vereist.

Sfeerfoto‘s © istockphoto.com

Geprint in Duitsland.

Stand 09/2014

© Loddenkemper GmbH & Co. KG

Am Landhagen 85 · D-59302 Oelde

www.loddenkemper.de

info@loddenkemper.de

Loddenkemper GmbH & Co. KG décline toute

responsabilité quant à l’actualité, la pertinence

et l’intégralité des présentes informations. Sauf

erreur.

Sous réserve de modifi cations des meubles présentés,

modifi cations indispensables en raison de

perfectionnement ou d’innovations constructives.

Tous les chiffres indiqués sont des mesures

approximatives.

Nos meubles sont fabriqués à partir de nouveaux

plaqués naturels et de bois massifs aux texture

et teinte variées. C’est pourquoi ces dernières ne

sont jamais identiques. Il s’agit de divergences

dues au matériau qui ne peuvent faire l’objet de

réclamations.

Photos non contractuelles. Les divergences de coloris

ne peuvent pas faire l’objet de réclamations.

Avant tout achat, demandez à voir un échantillon

de bois Loddenkemper.

Tous droits réservés : les designs, textes, photos

et graphiques sont protégés par le droit de la

propriété intellectuelle et autres lois relatives à la

protection.

Toute reproduction de données ou d’informations,

notamment l’utilisation de textes, d’extraits de

textes ou de photos, requièrent l’accord préalable

de Loddenkemper.

Photos ambiance © istockphoto.com

Imprimé en Allemagne.

Etat 09/2014

© Loddenkemper GmbH & Co. KG

Am Landhagen 85 · D-59302 Oelde

www.loddenkemper.de

info@loddenkemper.de


Loddenkemper GmbH & Co. KG | Am Landhagen 85 | D-59302 Oelde | info@loddenkemper.de | www.loddenkemper.de

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!