Brochure 'Meedoen met het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg?'

palliatief.nl

Brochure 'Meedoen met het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg?'

Meedoen met het

Verbeterprogramma

Palliatieve Zorg

Verbeterprogramma Palliatieve Zorg


Meedoen met ...

Het verbeteren van de palliatieve zorg door bestaande

kennis en inzichten in de praktijk toe te passen; dat is

waar het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg voor

staat. Het niveau van de palliatieve zorg in Nederland

is, in vergelijking met andere Europese landen, goed.

Maar er is nog een flinke kwaliteitsslag mogelijk

wanneer bestaande expertise beter wordt benut.

Het programma richt zich hierbij op de zorg thuis, in

verpleeg- en verzorgingshuizen en in ziekenhuizen.

Speerpunten voor betere palliatieve zorg

Palliatieve zorg is maatwerk. De patiënt en diens naasten voeren de regie en

worden daarbij ondersteund door professionele zorgverleners en vrijwilligers.

Omdat er bij veel patiënten sprake is van multiproblematiek, zijn veelal

zorgverleners vanuit diverse disciplines en zorgorganisaties betrokken.

Verbeteringen in het programma zijn erop gericht dat:

– patiënten sterven op de plek van hun voorkeur

– patiënten en naasten zelf de regie voeren

– de zorg goed op elkaar is afgestemd

– patiënten de zorg krijgen die is afgestemd op hun specifieke wensen,

behoeften en waarden

– er aandacht is voor zorgbehoeften op lichamelijk, psychosociaal en

spiritueel gebied.


Werkwijze programma

Goede voorbeelden

In de loop der jaren zijn er in en door het veld methodieken en inzichten

ontwikkeld, die hun nut in de praktijk hebben bewezen. Een onafhankelijke

commissie van experts vanuit zorg en onderzoek heeft een aantal voorbeelden

geselecteerd die navolging verdienen.

Projectvoorstellen

Zorgaanbieders die verbonden zijn aan een netwerk palliatieve zorg kunnen

projectvoorstellen indienen om een ‘Goed voorbeeld’ te implementeren in de

eigen organisatie. In dit voorstel moet o.a. beschreven worden vanuit welke

visie op palliatieve zorg de organisatie werkt, welke hiaten geconstateerd zijn,

welk zorgprobleem daarom in het netwerk wordt aangepakt, van welk ‘Goed

voorbeeld’ gebruik wordt gemaakt, bij hoeveel patiënten een verbetering wordt

gerealiseerd en hoe die verbetering wordt geborgd. In het projectvoorstel staat

tevens hoe het voorstel zich verhoudt tot de visie van het netwerk. Ieder jaar

honoreert de programmacommissie een aantal projectvoorstellen die het

meest aan de vastgestelde criteria voldoen. ZonMw hanteert in dit programma

een verkorte subsidieprocedure. Het programma start in 2012 en heeft een

looptijd van vier jaar (2016). Er komen meerdere momenten om voorstellen in

te dienen. De eerste mogelijkheid is in mei 2012.

Het programma

ZonMw heeft in opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met

alle relevante veldpartijen, het programma vormgegeven. Bij de uitvoering van

het programma benut ZonMw zoveel mogelijk de partijen die de ondersteuningsstructuur

vormen in de palliatieve zorg, waarbij de lokale netwerken palliatieve

zorg een belangrijke rol spelen. De kennis en ervaringen uit het programma

wordt breed verspreid.

Meedoen?

Wilt u met ondersteuning van het verbeterprogramma de pallatieve zorg

in uw regio verbeteren? Neemt u dan contact op met uw netwerkcoördinator

(www.netwerkpalliatievezorg.nl). Meer informatie over het programma vindt

u op www.zonmw.nl/verbeterprogrammapalliatievezorg.


ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en innovatie

én de toepassing van de ontwikkelde kennis om daarmee

de zorg te verbeteren.

Hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie

van VWS en NWO.

Voor meer informatie over het Verbeterprogramma

Palliatieve Zorg kunt u contact opnemen met het

secretariaat via sips@zonmw.nl of telefoon 070 349 53 56.

ZonMw stimuleert

gezondheidsonderzoek en

zorginnovatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 334

2593 CE Den Haag

Postbus 93245

2509 AE Den Haag

Telefoon 070 349 51 11

Fax 070 349 51 00

info@zonmw.nl

www.zonmw.nl

2000/03/2012/3 Fotografie Nationale Beeldbank / Johan Wouters Ontwerp Katja Hilberg

More magazines by this user
Similar magazines