Italiaanse Restaurant in beeld - Van Spronsen en Partners

spronsen.com

Italiaanse Restaurant in beeld - Van Spronsen en Partners

Het

Italiaanse Restaurant in beeld

Jaargang: 2009

Profiel van de Italiaanse restaurantsector

‘Het Italiaanse restaurant in beeld’ is een gratis publicatie van

Van Spronsen & Partners horeca-advies


Inhoudsopgave

2

4

5

6

7

9

11

12

13

Brancheontwikkeling

Ketens

Consument en consumptie

Interview Raffaelle Natale

Concepten

Interview Nader Ahwazi

Buitenland

Trends & ontwikkelingen

Toekomstvisie


Brancheontwikkeling

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Waar in dit brancheprofiel gesproken wordt over “het Italiaanse restaurant” wordt het begrip zoals vastgesteld door het bedrijfschap Horeca en Catering gehanteerd:

“alle restaurants die zelf aangeven dat de kernactiviteit van de keuken het bereiden van Italiaanse gerechten is. Tevens moet het mogelijk zijn om de maaltijd in het

pand te nuttigen. Hieronder vallen dus niet de bekende pizza bezorg- en afhaalbedrijven.”

Ontwikkelingen

Vanaf 2000 is het aantal Italiaanse restaurants in Nederland toegenomen

met 21,4%, van 986 restaurants in 2000 tot 1.197 restaurants in 2009.

Deze groei is fors groter dan de ontwikkeling van het totale aanbod

restaurants in Nederland, de groei was over dezelfde periode 12,5%.

Van de drie grootste subsectoren in Nederland, de Nederlands-Franse

restaurants, Chinees-Indische restaurants en Italiaanse restaurants, is

alleen het aanbod Italiaanse restaurants gestegen. De twee grootste

subsectoren, de Nederlands-Franse restaurants en Chinees-Indische

restaurants zijn beide zelfs in aanbod gedaald, met respectievelijk 4,6% en

5,6%.

De regionale verschillen in Nederland zijn groot. Het aantal Italiaanse

restaurants in Overijssel nam de laatste tien jaar toe met 76% (absoluut van

46 naar 81 restaurants). Ook in Flevoland, Limburg en Groningen was

sprake van een forse stijging (respectievelijk 66,7%, 38,1% en 36,6%).

Zeeland is de enige provincie waar het aantal Italiaanse restaurants afnam.

Deze provincie zag het aantal restaurants dalen met 10% (absoluut van 30

naar 27 restaurants).

Aantal 2009

Ontwikkeling

t.o.v. 2000

Overijssel 81 76,0%

Flevoland 20 66,7%

Limburg 87 38,1%

Groningen 56 36,6%

Gelderland 105 34,6%

Drenthe 34 21,4%

Utrecht 69 19,0%

Friesland 56 16,7%

Zuid-Holland 243 16,3%

Noord-Holland 318 16,1%

Noord-Brabant 101 2,0%

Zeeland 27 -10,0%

Nederland 1.197 21,4%

Bron: bedrijfschap Horeca en Catering

Ontwikkeling restaurantsector Nederland (index)

125

120

115

110

105

100

95

90

Totale restaurantsector

Frans-Nederlandse restaurants

Bron: bedrijfschap Horeca en Catering

Italiaanse restaurants

Chinees-Indische restaurants

2


Brancheontwikkeling

Populair

De populariteit van de Italiaanse keuken in Nederland blijkt al uit de

verdeling van de markt. Volgens het bedrijfschap Horeca en Catering is in

2009 11% van de Nederlandse restaurants een restaurant met een

Italiaanse keuken. Alleen restaurants met een Frans-Nederlandse keuken

(52,1%) en restaurants met een Chinees-Indische keuken (19,2%) zijn beter

vertegenwoordigd.

Het aandeel Italiaanse restaurants in Nederland is de afgelopen tien jaar

geleidelijk toegenomen. In 2000 noemde 10,2% van alle restaurants

zichzelf ‘Italiaan’. Voor restaurants met een Nederlands-Franse keuken en

restaurants met een Chinees-Indische keuken was dit respectievelijk 61,4%

en 22,8%.

11%

18%

19%

Verdeling restaurants naar soort keuken 2009

52%

Nederlands-Frans

Chinees-Indisch

Italiaans

Overig

Dichtheid

De dichtheid is het aantal Italiaanse restaurants

per 100.000 inwoners. Nederland telt gemiddeld

7,3 Italiaanse restaurants per 100.000 inwoners.

Ook hier zijn de regionale verschillen binnen

Nederland groot. In Noord-Holland vinden we de

hoogste dichtheid, hier bevinden zich 12

Italiaanse restaurants per 100.000 inwoners. De

provincie telt 318 restaurants. Echter is 62%

van de restaurants in Amsterdam te vinden.

Amsterdam heeft een dichtheid van 26

restaurants per 100.000 inwoners. Ook de vier

grote steden gezamenlijk beschikken over een

hoge dichtheid, namelijk 14,9 restaurants per

100.000 inwoners. Bijna 27% van alle Italiaanse

restaurants bevindt zich in de vier grote steden.

Ook in het noorden zijn Italiaanse restaurants

goed vertegenwoordigd. In Groningen en

Friesland is de dichtheid respectievelijk 9,7 en

8,7. De laagste dichtheid is te vinden in Noord-

Brabant. Hier bevinden zich 4,1 Italiaanse

restaurants per 100.000 inwoners. Theoretisch

gezien is Noord-Brabant de provincie die zich het

beste leent voor uitbreiding van het aantal

Italiaanse restaurants.

Dichtheid

Noord-Holland 12,0

Groningen 9,7

Friesland 8,7

Limburg 7,7

Overijssel 7,2

Zeeland 7,1

Zuid-Holland 7,0

Drenthe 6,9

Utrecht 5,7

Gelderland 5,3

Flevoland 5,2

Noord-Brabant 4,1

Nederland 7,3

4 grote steden

Amsterdam 26,0

Den Haag 10,2

Rotterdam 8,7

Utrecht 6,7

G4 gezamenlijk 14,9

Provincies zonder G4

Noord-Holland 6,4

Zuid-Holland 5,9

Utrecht 5,4

Nederland 7,3

Bron: bedrijfschap Horeca en Catering

Bron: bedrijfschap Horeca en Catering

3


Ketens

Vapiano

Vapiano is een keten die zich de laatste jaren uitzonderlijk snel heeft uitgebreid.

De van oorsprong Duitse keten richt zich door middel van een fast casual formule

op gezonde, snelle Italiaanse maaltijden.

Vapiano is een self service restaurant waar dus niet bediend wordt. De gast

bestelt aan een grote counter een pasta, pizza of salade, de bestelling wordt voor

de neus van de gast bereid. De prijzen van de verschillende gerechten variëren

tussen de € 5,50 en € 8,50.

Inmiddels is de keten te vinden in 16 verschillende landen. Op korte termijn

worden er nog 15 vestigingen geopend. Vooral in Duitsland is de keten erg groot

en telt 35 vestigingen. Binnen anderhalf jaar opent Vapiano nog zeven

restaurants in Duitsland.

Nederland beschikt over vestigingen in Amsterdam en Den Haag. In 2010 wordt

het aanbod uitgebreid in Rotterdam.

Bron: www.youretail.nl

Julia’s

Julia’s is een bijzonder en vernieuwend concept in Nederland. Het concept

is alleen te vinden op stations en verkoopt daar pasta to go. Het gerecht

wordt binnen 90 seconde vers voor de ogen van de gast bereid.

‘s Ochtends is Julia’s een Italiaanse espressobar waar men koffie en

diverse broodjes kan krijgen. ‘s Middags en ‘s avonds kan een gast kiezen

uit vier verschillende soorten pasta en zeven verschillende soorten sauzen.

Ook is er de mogelijkheid een salade te bestellen. De prijs voor een pasta

varieert tussen € 4,75 en € 5,75. De salades zijn verkrijgbaar voor een prijs

van € 3,50.

Momenteel beschikt Nederland over vestigingen op station Leiden Centraal

en station Amsterdam Centraal. Eind 2009 wordt er een nieuwe vestiging

geopend op het station van Groningen.

Foto: Van Spronsen & Partners

4


Consument & consumptie

Bezoekfrequentie

Het aantal bezoekers in de restaurantsector is tussen 2006 en 2009

afgenomen met 6,6%. Tot 2008 steeg het aantal bezoekers aan de

restaurantsector licht. In 2009 daalde het aantal bezoekers echter

drastisch met 10,9% ten opzichte van de tweede helft van 2008. In

het derde kwartaal van 2009 gaf ruim 36% van de bevolkingsgroep

16- tot en met 64-jarigen aan minimaal één keer per jaar een

restaurant te hebben bezocht. In 2006 gaf nog 39,1% van deze

bevolkingsgroep aan een restaurant te hebben bezocht.

Het aantal bezoekers aan restaurants met een Zuid-Europese keuken,

waarin Italiaanse restaurants zijn ingedeeld, nam ten opzichte van

2006 af met 18,8%. Ook voor de bezoekers aan Zuid-Europese

restaurants was de daling in 2009 ten opzichte van de tweede helft

van 2008 het grootst (19,6%). In het derde kwartaal van 2009 gaf

7,8% van de bevolkingsgroep 16- tot en met 64-jarigen aan een

restaurant te hebben bezocht met een Zuid-Europese keuken, in

2006 was dit nog 9,6%.

Alleen Nederlands-Franse restaurants zag het aantal bezoekers

stijgen ten opzichte van 2006 (6,7%). Toch kende het aantal

bezoekers in het derde kwartaal van 2009 een daling van 6,7% ten

opzichte van de tweede helft van 2008.

Het is duidelijk dat de huidige economische situatie een enorme

impact op de restaurantsector heeft. Zoals te zien is in de grafiek

neemt het aantal bezoekers aan een restaurant vanaf 2008 sterk af.

120

110

100

90

80

70

60

Bron: bedrijfschap Horeca en Catering

Besteding

Ontwikkeling bezoekersaantallen

2006 2007 2008 2009

Totaal Zuid-Europees Nederlands-Frans Chinees-Indisch

De bestedingen in de restaurantsector zijn tussen 2005 en 2009 sterk afgenomen. In de

Zuid-Europese restaurants is over dezelfde periode de besteding gedaald met 17,5%. De

gemiddelde besteding in Zuid-Europese restaurants is in 2009 € 17,90. De andere grote

subsectoren doen het aanzienlijk beter.

De bestedingen in Nederlands-Franse restaurants zijn licht toegenomen sinds 2005 (1,5%).

In 2009 besteedde een gast hier gemiddeld € 34,30. De besteding bij Chinees-Indische

restaurants nam fors af met 7,7%. Hier was de gemiddelde besteding in 2009 € 12,=.

Besteding per bezoek, per gast 2005 2006 2007 2008 2009 Verschil

Restaurant sector * € 17,00 € 17,60 € 17,90 € 19,60 15,3%

Zuid-Europese restaurants € 21,70 € 17,80 € 18,80 € 19,00 € 17,90 -17,5%

Nederlands-Franse restaurants € 33,80 € 32,00 € 31,80 € 32,10 € 34,30 1,5%

Chinees-Indische restaurants € 13,00 € 11,50 € 11,90 € 11,80 € 12,00 -7,7%

Bron: bedrijfschap Horeca en Catering

*: gegevens van 2005 zijn niet beschikbaar. Procentuele verschil restaurantsector is

ten opzichte van 2006.

5


Interview Raffaelle Natale

Raffaele Natale is eigenaar van

Cucina Italiana in Deventer en tevens

de voorzitter van branche-vereniging

Horeca Italiana. Deze vereniging

heeft als doel het beschermen van de

Italiaanse authentieke keuken in het

buitenland. Van Spronsen & Partners

vroeg hem naar zijn visie op de

Italiaanse restaurantmarkt in

Nederland.

Wat zijn volgens u de meest belangrijke ontwikkelingen van de Italiaanse

restaurants in Nederland

Italiaanse restaurants laten steeds vaker zien welke specialiteiten ze in huis

hebben. Ze vinden het belangrijk om aan de buitenwereld te laten zien dat de

Italiaanse keuken meer kan dan alleen pizza’s en spaghetti klaarmaken. Ook

zien we dat consumenten steeds kritischer worden doordat ze vaker in

aanraking komen met hoogwaardigere producten door het uitgebreide

assortiment in supermarkten en speciaalzaken.”

Steeds meer restaurants spitsen zich toe op bepaalde streken in Italië,

hoe verklaart u dat

“Door vakanties in Italië heeft de consument een toenemende interesse in

de verschillende streken in Italië. De consument lijkt zich er van bewust te

worden dat er grote verschillen waarneembaar zijn tussen de diverse

streken. Zo zijn de Toscaanse – en de Siciliaanse keuken twee werelden

van verschil, mede dankzij het verschillende klimaat. De Italiaanse keuken

heeft zich door de jaren heen laten beïnvloeden door keukens van

buurlanden waardoor de invloeden van o.a. Spanje, Frankrijk, Turkije en

Egypte terug te vinden zijn in de Italiaanse keuken.”

Kunt u een voorbeeld geven van hoe deze verschillen invloed hebben op

de plaatselijke keuken

“Bijvoorbeeld het verschil tussen Noord-, en Zuid-Italië. De Noord-

Italiaanse keuken kenmerkt zich door het gebruik van meer vetten en

meer zout ten opzichte van het zuiden van Italië waar meer olijfoliën

gebruikt worden bij de bereiding van de gerechten.”

Hoe laten deze restaurants zien wat ze in huis hebben

“Ten eerste speelt het gebruik van verse pasta’s en verse kruiden hierbij een

belangrijke rol. De consument van tegenwoordig zit niet meer te wachten op

een maaltijd uit blik wat ze net zo eenvoudig bij de supermarkt kunnen

krijgen. Verder zijn seizoensgebonden en biologische producten erg

belangrijk; zij geven de smaak terug aan de gerechten. Smaak hoeft niet

gecamoufleerd te worden door overdadig gebruik aan kruiden of sauzen. Wat

ik ook goed vind om te zien is dat de moderne Italiaanse keuken weer wordt

getypeerd door de pure manier van koken met gebruik van

seizoensproducten.”

Foto: www.cucinadeventer.nl

6


Concepten

Foto: www.ristoranteortica.nl

Ristorante Ortica

Ristorante Ortica in Best is een bijzonder restaurant,

omdat haar oorsprong in Italië ligt. Ristorante Ortica is

de Nederlandse vestiging van het met een

Michelinster bekroonde gelijknamige restaurant aan

het Gardameer in Italië.

Het restaurant kenmerkt zich door haar klassiek

Italiaanse inrichting met een marmeren vloer en

enorme kroonluchters. De prijs voor een hoofdgerecht

ligt tussen € 25,= en € 30,=.

Foto: www.ristoranteortica.nl

Foto: www.pandinis.com

Pandini’s

Pandini’s is een Amerikaanse formule die vooral te vinden is

in scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen in

Amerika. Momenteel heeft Pandini’s slechts een aantal

vestigingen in Amerika.

Naast een standaard assortiment van pizza’s, pasta’s en

salades, heeft Pandini’s een nieuw ‘Italiaans product’

ontwikkeld; de Labretti sandwich. De Labretti sandwich is

een dichtgevouwen pizzabodem met daarin een speciale

vulling. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor de Labretti

chicken caesar; een vulling van Romeinse sla, gegrilde kip,

parmezaanse kaas en caesar dressing. Alle gerechten bij

Pandini’s zijn verkrijgbaar tussen € 4,= en € 5,50.

Foto: www.restaurantfranchise.com

Pasta e Basta

In Amsterdam is ook een bijzonder restaurant te

vinden. Een bezoek aan Pasta e Basta is een

belevenis.

Foto: www.pastaebasta.nl

Uiteraard wordt er Italiaans gekookt maar wat het

restaurant echt bijzonder maakt is het feit dat er wordt

bediend door zingende obers. De prijs voor een diner

licht rond € 40,=.

Foto: www.pastaebasta.nl

7


Concepten

Smaak van Italië

De smaak van Italië is een evenement dat dit jaar voor

de zesde keer is gehouden bij kasteel de Haar te

Haarzuilens (Utrecht). Het is het grootste Italië

evenement van de Benelux met alles over

gastronomie, reizen en lifestyle.

In 2010 zal het evenement plaatsvinden op 4, 5 en 6

juni.

Bigoli

In Utrecht vindt men de Italiaanse

delicatessenzaak Bigoli. Bijzonder is dat de

delicatessenzaak tevens een lunchroom

bezit met dezelfde naam. Hier worden

gedurende de dag verschillende vers bereide

Italiaanse gerechten verkocht zoals broodjes

en pastasalades.

Eataly

Eataly is een enorme foodplaza waar consumenten

kennis kunnen maken met hoogwaardige Italiaanse

producten. Eataly heeft vestigingen in onder andere

Turijn en Milaan.

In Eataly kunnen mensen proeven en leren van de

Italiaanse keuken. Naast bijvoorbeeld het volgen van

workshops kan men uiteraard ook producten kopen.

Foto: www.eataly.it

Foto: www.eataly.it

Webwinkels

Inmiddels zijn er in Nederland verschillende

webwinkels te vinden die zich hebben gespecialiseerd

in het importeren van Italiaanse producten.

Een goed voorbeeld is www.pastaenco.nl. In deze

webwinkel is het mogelijk om allerhande delicatessen

uit Italië te bestellen voor particulieren en bedrijven.

Bij de bestelling ontvangt men ook een aantal

recepten die speciaal zijn geselecteerd voor de klant

aan de hand van de gekozen producten.

8


Interview Nader Ahwazi

In november 1999 begon Nader Ahwazi

met de exploitatie van restaurant ‘Olive

Gardenin Leiden. Van Spronsen &

Partners ontmoette hem in Italvin, waar

hij tevens eigenaar van is. Italvin is een

jong bedrijf dat uitsluitend Italiaanse

wijnen importeert. Er zijn wijnen

verkrijgbaar in alle prijs-categorieën,

deze wijnen zijn echter wel allemaal van

hoogstaande kwaliteit.

Voordat de heer Alizadeh voor zichzelf begon heeft hij gewerkt in verschillende

Italiaanse restaurants waar hij de nodige ervaring heeft opgedaan. Een kans om

voor zichzelf te beginnen heeft hij met beide handen aangegrepen.

Wat is de filosofie Olive Garden

“In Olive garden willen wij onze gasten het echte Italië laten proeven. Er wordt

gewerkt met mooie producten om een goede kwaliteit te kunnen garanderen.”

In restaurant Olive Garden vinden we geen pizza op de kaart..

“Ik vind een pizza geen gerecht om te eten in een restaurant. Natuurlijk ben ik net

als iedereen dol op pizza, maar hiervoor ga ik niet uit eten. Een pizza eet ik als ik

in Italië op het strand lig. Ik loop dan naar een ‘kiosco’ en eet daar een stuk pizza.

Daarna ga ik weer zwemmen, en als ik dan droog ben haal ik er nog eentje”, grapt

de heer Alizadeh. “Een pizza zie ik als een tussendoortje en vind ik dus ook niet

passen in een restaurant zoals Olive Garden”.

Wat is de relatie tussen Olive Garden en Italvin

“Ik heb kaartjes laten maken die gasten in mijn restaurant ontvangen bij het

betalen, hierop staat welke wijn ze hebben gedronken gedurende het diner.

Deze wijn is natuurlijk verkrijgbaar bij Italvin en tegen inlevering van het kaartje

ontvangen mensen iedere zesde fles wijn gratis”.

Welke doelgroep wilt u aanspreken

“In restaurant Olive Garden komen erg veel verschillende mensen, de ene keer

komt de directeur van een grote multinational eten, terwijl er de andere keer

een jongen van 16 binnen komt lopen om met zijn vriendin voor de eerste keer

ergens te gaan eten. Ik geloof niet in het categoriseren van mensen, ik ben

ervan overtuigd dat wanneer je goede kwaliteit levert je iedereen kunt

aanspreken”.

Bron: www.Italvin.nl

Bron: www.italianrestaurants.nl

9


Interview Nader Ahwazi

Het aantal Italiaanse restaurants is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen.

Heeft u dit gemerkt aan de concurrentie

“Ik merk weinig van een toenemende concurrentie. Een restaurant beginnen is

gemakkelijk, blijven bestaan is een ander verhaal. Veel horecaondernemers

denken dat wanneer hun zaak een aantal maanden operationeel is alles vanzelf

gaat. Deze ondernemers gaan dan ook binnen korte termijn failliet. Ik probeer

altijd te innoveren en de trends in de gaten te houden. De kaart in ons

restaurant wisselt regelmatig waardoor ik probeer om mijn gasten te blijven

verrassen. Hierdoor komen gasten ook terug naar je restaurant.”

De bestedingen per bezoek, per gast binnen de sector zijn aan het dalen de

laatste jaren. Merkt u dit in uw restaurant en wat voor een invloed heeft de

huidige economische situatie

“De bestedingen zijn de laatste jaren duidelijk terug gelopen. Voorheen bestelde

mensen een dure fles wijn bij het eten, momenteel wordt er nog steeds veel wijn

verkocht maar mensen kiezen dan echter wel vaker voor een goedkopere

variant”.

“Ook de kerstperiode is niet geheel volgens verwachting. Er zijn voldoende

reserveringen maar het is duidelijk dat er wordt bezuinigd door bedrijven op het

uit eten gaan. Vorig jaar waren er erg veel bedrijven die voor een kerstdiner ons

restaurant bezochten, dit jaar blijven sommige bedrijven helaas weg. De

bedrijven die wél komen hebben gesneden in het budget. Waar het vorig jaar

nog niets uitmaakte hoeveel het diner zou kosten, krijg ik nu van te voren een

telefoontje dat het niet meer mag gaan kosten dan bijvoorbeeld € 50,= per

couvert.”

Bron: www.restaurantolivegarden.nl

Bron: www.italvin.nl

Foto: Van Spronsen & Partners

10


Buitenland

Engeland

In Engeland is de Italiaanse keuken, net als in Nederland, erg populair. In

Engeland vindt men, in tegenstelling tot Nederland, veel Italiaanse restaurants die

zich hebben aangesloten bij een keten. Dit gaat vaak over restaurants in het

lagere segment.

Een goed voorbeeld is de keten Pizza Express. Deze keten is te vinden in heel

Engeland maar is vooral geconcentreerd in Londen. Alleen in Londen zijn er 128

restaurants te vinden die zich hebben aangesloten bij de keten.

Bij ieder restaurant worden dezelfde gerechten geserveerd. Het assortiment

bestaat voornamelijk uit pizza en pasta en kost tussen £ 5,= en £ 10,=.

Ook de beroemde Engelse tv kok Jamie Oliver heeft een kleine keten Italiaanse

restaurants in Engeland met de naam Jamie’s Italian. De restaurantketen streeft

ernaar om gerechten te serveren die op dit moment populair zijn in Italië en

worden gegeten door de lokale bevolking. Ook probeert de keten om voor een

gemiddelde prijs een goed maaltijd te bieden. De keten telt op dit moment zes

restaurants, voornamelijk in de regio Londen.

Amerika

De Italiaanse cultuur is in Amerika veel terug te vinden. Tussen 1880 en

1900 arriveerden ruim 650.000 immigranten in de Verenigde Staten

vanuit Italië. In veel steden (zoals New York, San Diego en Chicago) treft

men volledig Italiaanse wijken aan, ook wel Little Italy genoemd. In deze

wijken heeft de Italiaanse bevolking zich gevestigd. Het straatbeeld in deze

wijken wordt bepaald door veel Italiaanse restaurants en delicatessen.

Foto: www.jamieoliver.com

Foto: www.tripadvisor.com

In Amerika is de pizza immens populair. Ook eten Amerikanen meer

buitenshuis dan Nederlanders. Hierdoor zijn er in Amerika erg veel

franchise formules te vinden die zich hebben gespecialiseerd in het

verkopen van pizza. In tegenstelling tot Nederland zijn dit vaak gewone

restaurants waar er wordt bediend en de mogelijkheid bestaat om binnen

te eten. Een goed voorbeeld is de keten Pizza Hut. Deze keten vindt men

ook terug in Nederland.

11


Trends & Ontwikkelingen

Sinds november 2008 publiceert Van Spronsen & Partners horeca-advies alle aan horeca gerelateerde trends op

www.horecatrends.com

Pizza koerier op tijd

In de Filipijnen bedacht men deze leuke

actie voor Pizza Hut. De pizza’s moeten

binnen 30 minuten worden afgeleverd.

Om dit te garanderen heeft de koerier

achterop een aflopende timer. Zo kan

iedereen volgen of dit lukt.

Koekje erbij

De Venezolaanse ontwerper Luis

Enrique Sardi ontwierp, in

samenwerking met Lavazza Coffee

Company, dit eetbare kopje. Het kopje

is gemaakt van speciaal deeg en is

bedekt met speciale poedersuiker die

isolerend werkt en uiteraard waterdicht

is.

Specialità tradizionale garanita

Een pizza napoletana, ofwel

margherita, voldoet sinds dit jaar aan

een waslijst van kenmerken. De pizza

napoletana heeft een officieel

keurmerk. Namelijk Specialità

tradizionale garanita, (gegarandeerde

traditionele specialiteit).

Pizzarobot

De eerste pizzarobot is gelanceerd. De

eerste pizza-automaat is afkomstig uit

Italië. De robot werkt erg eenvoudig, Na

inworp van muntgeld begint de robot

met het kneden van het deeg. Daarna

volgt de samenstelling van de pizza.

Tenslotte wordt de pizza in een

infraroodoven afgebakken en valt hij

gloeiend heet in een kartonnen doos.

Alles binnen drie minuten.

Pizza service bij de deur

De pizzagigant Domino’s komt met

nieuwe bezorgplaatsen op stranden,

parken en andere toeristische plekken.

Door het plaatsen van een grote witte

deur is het duidelijk waar de pizza’s

bezorgd worden. Aan de deur hangt een

grote bel, als de bezorger er is wordt er

gebeld en weet de besteller dat zijn of

haar pizza gearriveerd is.

Weetjes over ingrediënten

20 pizzeria’s in Philadelphia houden een

campagne ‘Get a World View’. Op elke

pizzadoos staat een cirkeldiagram met

daarop de statistieken van de distributie

van de ingrediënten van een pizza. Een

lijst met gegevens zoals wereldwijde

tarweconsumptie, invoer van

wereldkaas en verbouwde gewassen.

12


Toekomstvisie

Aanbod

Wij verwachten dat de groei van het aanbod Italiaanse restaurants in Nederland

verder zal toenemen gedurende de komende vijf jaar. De huidige trend zal

zichzelf gaan doorzetten.

Het aantal Italiaanse restaurants in Nederland is over vijf jaar opgelopen tot

circa 1.300 restaurants. Ook het aandeel Italiaanse restaurants in de

restaurantmarkt zal blijven toenemen. Dit zal ten koste gaan van het aandeel

Nederlands-Franse en Chinees-Indische restaurants.

Door de huidige economische situatie is het aantal bezoekers aan de

restaurantsector sterk afgenomen. Ook is de gemiddelde besteding gedaald.

Toch verwachten wij dat het aantal bezoekers aan de restaurantsector en de

gemiddelde besteding zichzelf langzaam gaan herstellen naar het niveau van

2008. Het Italiaanse restaurant blijft dus populair en wij voorspellen voor hen

een zonnige toekomst.

Tweedeling

In de toekomst ontstaat er een tweedeling binnen de Italiaanse

restaurantmarkt. Enerzijds de traditionele Italiaan, waar men kan genieten van

de échte Italiaanse keuken, en anderzijds de nieuwe concepten zoals Julia’s en

Vapiano waar we de huidige trends van transparantie en gezond voedsel tegen

komen.

Foto: www.oefensite.classy.be

Foto: Van Spronsen & Partners

13


Bronnenlijst:

Bedrijfschap Horeca en Catering

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.kenniscentrumhoreca.nl

www.horecatrends.com

www.dominos.nl

www.vapiano.com

www.lekkerwerkenophetstation.nl

www.chateauhotels.nl

www.jamieoliver.com

www.pizzaexpress.com

www.pandinis.com

www.pastaebasta.nl

www.eataly.it

www.pastaenco.nl

www.ristoranteortica.nl

www.ristoranteortica.it

www.cucinadeventer.nl

www.italvin.nl

www.restaurantolivegarden.nl

Deze uitgave is van Van Spronsen &

Partners horeca-advies, onderdeel van de

Van Spronsen & Partners Groep.

Van Spronsen & Partners

Hiertoe behoren tevens de volgende

onafhankelijke bedrijven: personeel en

salarissystemen, administratieve dienstverlening

en trainingen. Onder het motto

“Anders denken, anders doen” zijn wij al 22

jaar actief binnen de horeca- en

leisuremarkt en stellen wij de opdrachtgever

en zijn doel centraal.

De werkzaamheden van horeca-advies

bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van

haalbaarheidsonderzoeken, bedrijfsdoorlichtingen,

en rendementsverbeteringen, het

ontwikkelen van nieuwe horecaconcepten,

het opstellen van marketing en

communicatieplannen en het geven van

management-ondersteuning.

Voor een compleet overzicht van ons

dienstenpakket verwijzen wij u graag naar

onze website www.spronsen.com. Hier kunt

u tevens terecht voor dagelijkse horecagerelateerde

nieuwsberichten, diverse

horeca-kennisdocumenten, een lijst van

onze referenties en alle eerdere uitgaven

van onze brancheonderzoeken.

Kijk voor de laatste trends op

www.horecatrends.com.

14

More magazines by this user
Similar magazines