Flexibiliteit als kracht - WeesperNieuws

content.weespernieuws.nl

Flexibiliteit als kracht - WeesperNieuws

Drapeau.nl zet

uw boodschap

duidelijk op tafel

Sportieve toast

op BussinessClub bij

One Fitness

‘Aan partycentrum

is in Weesp al

lange tijd behoefte’

Weesper Pieter Booij zet de stap naar

een eigen zaak en heeft deze maand zijn

bedrijf Drapeau gelanceerd. Daarmee is

Weesp een bedrijf in design, reclame en

tafelvlaggetjes rijker.

Booij erkent dat het een lastige tijd is om deze

onderneming te beginnen, maar hij ziet er ook

een voordeel in. “Als ik het nu kan maken, gaat

het straks alleen maar beter.”

Booij deed al grafisch ontwerp onder de naam PB

Design en brengt dat nu ook onder de Drapeauvlag.

Op de bijbehorende website drapeau.nl ligt

het accent op de tafelvlaggen. Ze zijn zo’n 20 à

30 centimeter hoog en te verkrijgen in allerlei

soorten en variaties en bedrukt met bedrijfslogo

of elke andere gewenste boodschap. Drapeau

richt zich op het midden- en kleinbedrijf, dat

met de tafelvlag op originele wijze voor de dag

kan komen tijdens een beurs of welke andere

gelegenheid dan ook. “Ik wil steeds vernieuwend

zijn door nieuwe ontwerpen te ontwikkelen”, zegt

Booij. Zo zijn er al mini-banieren en beachflags.

Maar je kunt ook uitkomen op een heel andere

vorm, zoals een kerstboom.

Het leuke vindt Booij om (potentiële) klanten

ertoe aan te zetten allerlei mogelijkheden te

laten zien waarop een tafelvlaggetje dienst kan

doen. Op de site is een voorbeeld te zien van een

geboortevlaggetje, te gebruiken in plaats van

een geboortekaartje. Als je dat idee doortrekt

naar het bedrijfsleven, zou je met een opvallend

tafelvlaggetje een nieuw product onder de

aandacht kunnen brengen. Met dergelijke

creatieve opdrachten wil Booij de komende

tijd aan de slag, waarbij hij doet wat zijn pay-off

belooft: ‘Oog voor detail’. “Een ondernemer moet

wat doen om op te vallen. Out of sight is out of

mind. Met een originele tafelvlag blijf je volop in

beeld.”

net geopend en meteen gastheer van de

Het voormalige pand van Rietschle

IVW BussinessClub. Bij One Fitness kon

Thomas aan de Bloemendalerweg

‘het weesper netwerk’ het glas heffen op wordt omgebouwd tot partycentrum.

de lente.

Initiatiefnemer Yakhlaf hoopt dit

voorjaar het eerste feest te kunnen

One Fitness is onlangs in de plaats gekomen van houden.

Manhattan. “Iedereen heeft zo zijn eigen idee bij

het woord sportschool. Door de BusinessClub

“Ons partycentrum is puur bedoeld om een

hier te houden, konden we iedereen meteen

ruimte te kunnen huren voor feesten en

laten zien hoe het hier werkelijk is”, aldus

bijeenkomsten. Daaraan is in Weesp al lange tijd

Roel Velstra van One Fitness. Hij telde zeker

behoefte. Als een klant dat wil, kunnen we ook

200 gasten. Voor bedrijfsfitness was veel

de hapjes en de drankjes verzorgen. En als een

belangstelling. Mede door de aantrekkelijke

vereniging behoefte aan onderdak heeft op één

overheidsregeling wordt er veel gebruik van

vaste avond per week, dan behoort dat ook tot

gemaakt. Ook leuk was de geste van Start

de mogelijkheden”, aldus de doorgewinterde

Uitzendburea. Die gaf posters van Olympische ondernemer. Yakhlaf heeft een islamitisch

sporters voor op de (nog) kale muren.

slachthuis en verschillende halalsupermarkten.

Het wordt zeer zeker géén islamitisch

jeugdcentrum of coffeeshop”, zei Yakhlaf in het

WeesperNieuws. Zomaar even binnenstappen

voor een kop koffie of een biertje is niet de

bedoeling. Er is namelijk slechts een lichte

horecavergunning en vanwege de islamitische

achtergrond wordt er sowieso geen alcohol

geschonken. Yakhlaf hoopt het partycentrum in

mei te openen feestelijk te kunnen openen.

Regio groeit tegen tendens in

De economische groei in Nederland

Vechtstreek een lichte groei wordt verwacht.

verschilt sterk per regio. Dat blijkt uit

cijfers van het ING Economisch Bureau. De regio Gooi en Vechtstreek profiteert volgens

Onze regio, de Gooi en Vechtstreek, blijft het ING Economisch Bureau steeds meer van

achter bij zowel het landelijk als het

de groei van de stedelijke regio’s Amsterdam

provinciaal gemiddelde, maar dat is

en Utrecht. Op dit moment is dat respectievelijk

volgens ING van tijdelijke aard.

ruim 18% en 14%. Het besteedbaar inkomen

is daarmee meer op peil gebleven, maar wordt

Uit de prognoses van ING blijkt dat de Gooi

wel steeds meer elders verdiend. Het bruto

en Vechtstreek dit jaar en volgend jaar dichter regionaal product per inwoner steeg in onze

toekruipt naar zowel het landelijk als het

regio de afgelopen tien jaar namelijk minder

provinciaal gemiddelde. De totale economische dan het landelijk gemiddelde. Dat komt door de

groei in Nederland en Noord-Holland zal volgens gematigde bevolkingsgroei, maar vooral door

de prognoses iets afnemen, terwijl in de Gooi en een terugval in de woon-werkbalans.

B2B Weesp nr. 4|2011 5

More magazines by this user
Similar magazines