Begeleid en toch op eigen wijze - Heliomare

heliomare.nl

Begeleid en toch op eigen wijze - Heliomare

Wonen

Begeleid

en toch op

eigen wijze

Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport


Wonen

Begeleid

en toch op

eigen wijze

Heliomare Wonen

Heliomare

Heliomare ondersteunt mensen met een lichamelijke of

meervoudige beperking, een chronische ziekte, een

autismespectrumstoornis, of niet-aangeboren hersenletsel,

zodat zij zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen

leven. Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen die

ondersteuning op het gebied van onderwijs, arbeidsintegratie,

wonen, dagbesteding, revalidatie en sport.

Samen kijken we vooral naar nieuwe kansen en mogelijkheden

en houden rekening met de beperkingen. Heliomare

is verspreid over meer dan 40 locaties in Noord-Holland.

www.heliomare.nl

Een fijne woonplek waar je je echt thuis voelt. Dat wil toch iedereen. Heliomare

beschikt over zeven woonlocaties in Noord-Holland waar kinderen, jongeren en

volwassenen met een beperking in een huiselijke omgeving kunnen wonen en

daarbij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. De locaties in Bergen,

Alkmaar, Heerhugowaard, Uitgeest, Krommenie, Wijk aan Zee en Beverwijk

hebben allemaal een eigen karakter en sfeer.

Je kan bij Heliomare kiezen voor wonen op eigen wijze. Dat klinkt natuurlijk een beetje

eigenwijs, maar de bedoeling is dat je zelf de regie houdt over je manier van leven en

wonen. Natuurlijk met ondersteuning van onze medewerkers. Wij doen er alles aan

om je wensen te realiseren, onder andere door specifieke oplossingen voor de

beperkingen aan te bieden. Wij hechten aan wederzijds respect en vertrouwen.

Een aantal van onze jeugdige bewoners heeft naast een beperking een Onder Toezicht

Stelling (OTS) of voogdijmaatregel. In nauwe samenwerking met ouders en voogden

proberen wij ook hen een veilig thuis en nieuwe kansen te bieden. Sommige mensen

hebben behoefte aan meer structuur in hun dagelijkse bezigheden in hun eigen huis.

Heliomare biedt daarom ook ambulante begeleiding thuis.

De kracht zit in de mens zelf

Om je leven waardevol te kunnen invullen is niet alleen een fijne woonruimte

belangrijk. Ook de ruimte om jezelf te kunnen ontwikkelen speelt een grote rol.

Ieder mens beschikt over het vermogen om zichzelf te ontplooien. Daar hebben

wij nadrukkelijk oog voor. Heliomare Wonen stimuleert haar bewoners om vorm

en inhoud aan hun leven te geven. De cliënt neemt zelf de touwtjes in handen

om zijn zelfstandigheid te vergroten en zoveel mogelijk deel te nemen aan het

gewone dagelijkse leven. Onze medewerkers helpen bij de uitvoering daarvan.

Ook Heliomare Wonen ontwikkelt zichzelf. We zijn steeds op zoek naar nieuwe

mogelijkheden en werken met andere organisaties samen om aan behoeften

en wensen van onze cliënten te voldoen.

www.heliomare.nl/wonen


Een eigen plek en een eigen plan

Iedereen die van de diensten van Heliomare Wonen gebruik maakt, beschikt

over een individueel zorgzwaartepakket (ZZP). Hierin staat beschreven op

welke zorg en begeleiding de cliënt recht heeft. Dit pakket is uitgangspunt

voor het persoonlijke zorgplan dat de persoonlijk begeleider van Heliomare

Wonen samen met de cliënt en eventueel met ouders/verwanten opstelt.

Niets veranderlijker dan de mens. Daarom wordt het zorgplan regelmatig met

de bewoner, ouders/verwanten en de begeleiders besproken en bijgesteld.

Mondige cliënten voor betere zorg

Ideeën en suggesties van onze bewoners zijn van harte welkom. Een eigen

mening doet er toe bij Heliomare Wonen. De bewoners staan immers centraal.

Meepraten en -denken gebeurt via de lokale en centrale cliëntenraden.

Deze raden spelen een grote rol bij belangrijke beslissingen over de

woonvormen afzonderlijk en de organisatie van Wonen als geheel.

Bezigheden buitenshuis

Wij stimuleren cliënten om ook iets buitens huis te

ondernemen. Zoals onderwijs volgen, (vrijwilligers)werk

doen of deelnemen aan andere activiteiten.

Kinderen en jongeren volgen onderwijs bij een van de

scholen van Helioskoop of doen een beroepsopleiding bij

het REA College Nederland Locatie Heliomare. Volwassenen

kunnen voor dagbesteding gebruik maken van de faciliteiten

van Heliomare Dagbesteding in een activiteiten- of

werkcentrum of bij een andere organisatie.

www.heliomare.nl

Voor wie

Bezoek ons gerust

Kinderen, jongeren en volwassenen voor wie wonen binnen het gezin of zelf -

standig wonen (tijdelijk) niet mogelijk is kunnen bij Heliomare Wonen terecht.

Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een handicap die tevens een

Onder Toezicht Stelling (OTS) hebben. Er zijn mogelijkheden op het gebied van

groepswonen, individueel wonen, woontraining, logeren en ambulante begeleiding.

Een geschikte woonvorm is bijzonder belangrijk. Maar hoe

vind je die De sfeer proeven en rondneuzen is vaak de

beste manier om de juiste keuze te kunnen maken. Kom

gerust langs voor een kennismaking en een oriënterend

gesprek. De adressen van onze locaties zijn te vinden op:

www.heliomare.nl/wonen

www.heliomare.nl/contact


Aanmelden

De zorg- en dienstverlening van Heliomare

Wonen wordt betaald op grond van de

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere

Ziektekosten). Hiervoor is een indicatie

nodig van het Centrum Indicatie stelling

Zorg. De zorgbemiddelaar van Heliomare

Wonen kan hierover advies geven.

De aanvraag verloopt via het Centrum

Indicatiestelling Zorg (CIZ) www.ciz.nl.

Werken bij

Heliomare

Interesse in een baan bij Heliomare

Als medewerker, als stagiaire of als

vrijwilliger Wij nodigen belangstellenden

van harte uit om zich verder te oriënteren

op onderstaande website.

www.werkenbijheliomare.nl

Heliomare heeft woonmogelijkheden in Bergen, Alkmaar, Heerhugowaard, Uitgeest,

Krommenie, Wijk aan Zee en Beverwijk.

Heliomare Wonen

Postbus 78, 1940 AB Beverwijk

T 088 920 88 88

E info-wonen@heliomare.nl

www.heliomare.nl/wonen

More magazines by this user
Similar magazines