Views
3 years ago

Voor het eerst in jaren weer toename van aantal discotheken

Voor het eerst in jaren weer toename van aantal discotheken

Voor het eerst in jaren weer toename van aantal

Voor het eerst in jaren weer toename van aantal discotheken In de afgelopen tien jaar is het aanbod van discotheken in Nederland steeds verder afgenomen. Daar is dit jaar verandering in gekomen, in 2007 zijn er drie discotheken meer dan in 2006. Ondanks de afname van het discotheekaanbod in de afgelopen tien jaar nam de schaalvergroting wel toe en die is in het afgelopen jaar ook weer toegenomen. Dit blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van Van Spronsen & Partners horeca-advies naar de ontwikkelingen in de discotheekbranche op basis van cijfers van het Bedrijfschap Horeca en Catering. Meer discotheken in 2007 en de schaalvergroting zet door In onderstaande grafiek (figuur 1) is de ontwikkeling van het aantal discotheken en de ontwikkeling van de gemiddelde oppervlakte per discotheek tegenover elkaar gezet. In 2007 is het aanbod van discotheken per saldo toegenomen tot 327 discotheken. Net als vorig jaar is de totale oppervlakte ook toegenomen. In 2006 was dit nog 140.425m 2 , dit jaar is dat 146.048m 2 , een procentuele stijging van vier procent. De gemiddelde verkoopoppervlakte per discotheek is in het afgelopen jaar toegenomen van 435m 2 naar 448m 2 . Hieruit blijkt dat de schaalvergroting in het afgelopen jaar heeft doorgezet. Noord-Brabant groeit het hardst In de kaart van Nederland (figuur 2) is per provincie de procentuele toe- en afname van het discotheekaanbod weergegeven. Kijkend naar de provinciale ontwikkeling van het discotheekaanbod is te zien dat dit niet correspondeert met de landelijke ontwikkeling. Er zijn maar drie provincies (Noord-Brabant, Zuid-Holland en Overijssel) met een stijging van het aanbod. Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben allebei vijf discotheken meer dan in 2006 en in Overijssel zijn er twee discotheken bijgekomen. In vier provincies is het aanbod in het afgelopen jaar gedaald. Noord-Holland is absoluut gezien de grootste daler met een afname van vier discotheken. Daarna volgen Friesland en Limburg met ieder een afname van twee discotheken. Drenthe heeft procentueel gezien de grootste afname, daar is één discotheek minder in 2007 dan in 2006. In de overige provincies is het aanbod het afgelopen jaar gelijk gebleven. In Zuid-Holland volop keuze In figuur 3 staat per provincie het aantal discotheken, het aantal jongeren en de dichtheid weergegeven. De dichtheid is het aantal inwoners van 15-29 jaar per discotheek. De provincies Friesland en Zeeland voeren nog steeds de lijst met betrekking tot de dichtheid aan, met respectievelijk 3.615 en 4.645 jongeren per discotheek. Utrecht heeft de laagste dichtheid met 14.474 inwoners per discotheek. Er is een verband tussen de toe- en afname van het aantal discotheken en de dichtheid van een provincie. De grootste stijgers, Zuid-Holland (één discotheek op 11.484 jongeren) en Noord-Brabant (één discotheek op 10.098 jongeren), hebben een lage dichtheid. De dalers daarentegen hebben een hoge dichtheid. In Friesland bijvoorbeeld is de dichtheid één op 3.615. Opvallend is dat het aanbod in Utrecht gelijk is gebleven ondanks de lage dichtheid. Figuur 1: aantal discotheken en Aantal gemiddelde discotheken en gemiddelde verkoopoppervlakte per discotheek vekoopoppervlakte 450 425 400 375 350 325 300 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Figuur 2: Procentuele toe- en afname van het discotheekaanbod per provincie Aantal discotheken Gem. verkoopoppervlakte in m≤ Nightlife Magazine januari 2008, nummer 1 21

De Pondemaat, de eerste goede jaren
Het stokje is weer doorgegeven. Een nieuw jaar met nieuwe kansen ...
AL TIENTALLEN JAREN DE EERSTE KEUZE ... - Metabo
Gratis het eerste hoofdstuk van Dit Wordt Jouw Jaar - Ben Tiggelaar
Honderd jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van ... - Vlaanderen.be
VTK 90: Stichting en eerste jaren
De eerste 300 jaar in het bestaan van Amsterdam - theobakker.net
Arbeidsmarktmonitor 2007: Zwaar weer op komst - Zestor
Veer 1: Welkomstveer (eerste jaar) - VGK
VOOR HET EERST SINDS 2000 STIJGING AANTAL ... - Nielsen
Het aantal maagoperaties bij obesitaspatiënten is de laatste jaren ...
en achterflap in zes kolommen een aantal jaar
Aantal personeelsadvertenties in het eerste kwartaal van ... - Nielsen
De eerste helft van het seizoen zit er bijna weer op. - Kidang
NA 123 JAAR WEER EEN KONING! - Prodemos
Studieprogramma eerste jaar (PB) voor generatie 2009
Terugkoppeling Module Zorg voor Kwetsbare ouderen eerste jaar
De eerste 40 jaar van de vereniging - WIOS EPE
TNT en T-Mobile. Het was weer een levendig economisch jaar en ...
Overhoorprogramma Latijn eerste jaar
In 2013 bestaat de Pauluskerk 50 jaar. Daar zal op een aantal ...
Nederlands De eerste 12 jaar RIOn verscheen voor het eerst in ...
Beste dorpsgenoten, Het einde van het jaar nadert weer wanneer u ...
Nog even en het nieuwe jaar is weer begonnen. We hopen er in ...
Een nieuw jaar voor de boeg…. Het is al weer 2009! Misschien zijn ...
PUBLICATIES VAN DE EERSTE 10 JAAR VAN DE REFORMATOR
De eerste jaren van het Diaconessenhuis de Wijk ... - Goudanet
Voorwoord Beste sobats, De eerste sneeuw is al weer gevallen en ...