Staal Magazine 1 - Staalbankiers

staalbankiers.nl

Staal Magazine 1 - Staalbankiers

voorjaar 2013

staalmagazine

1

N°1

magazine

voorjaar 2013 | jaargang 10

een uitgave van

staalbankiers

De romantiek

van het reizen

de droomreizen van Acteurskoppel

Caroline de Bruijn en Erik de Vogel


COLOFON

2 voorjaar 2013 staalmagazine 3

Inhoud

Staal Magazine verschijnt drie maal per

jaar en wordt verspreid onder cliënten

en relaties van Staalbankiers.

Jaargang 10, nummer 1

Hoofdredacteur

Angela Looyé

Eindredacteur

Maureen Land, Maters & Hermsen

01 & 40

04

05

25

35

06

22

Staalbankiers

Voorwoord Pierre Huurman

Nieuws

Column Frits Wester

Vraagbaak

Economie

Asset Class: Equity Resources

Investeren met impact

Beste lezer,

editorial

Tropisch warm

door Angela Looyé

Redactieraad

Van link naar rechts Nicole van de Hoeve,

Linda van Hesse, Kosterus Wildschut,

Maureen Land, Henrietta Smeekes en

Angela Looyé. Niet op de foto: Erik Boelm.

Vormgeving

Achmea Creatieve Diensten

BEELDREDACTIE

Mascha Baarda en Stephan van den Burg,

Maters & Hermsen

Lithografie en drukwerk

Schuttersmagazijn BV

Indien u vragen heeft of informatie wilt

over in Staal Magazine behandelde onderwerpen,

dan kunt u contact opnemen

met uw contactpersoon of Angela Looyé

via telefoon nr (070) 310 19 53 of

angela.looye@staalbankiers.nl.

Als u geen prijs stelt op het ontvangen van ons

magazine dan kunt u dit aan uw contactpersoon

doorgeven of schriftelijk aangeven bij:

Staalbankiers, Postbus 327, 2501 CH Den Haag.

De droom van Caroline De Bruijn en Erik de Vogel

Miljoenen televisiekijkers kennen ze: Ludo en Janine uit

GTST. Ze vormen al jaren een stel in Neerlands bekendste

soap. Ook in het ‘echte leven’ zijn de acteurs Caroline De

Bruijn en Erik de Vogel samen. Naast samenleven en samen

werken, is samen reizen hetgeen ze het liefste doen. Jaren

geleden maakten ze al een reisprogramma voor Joop van de

Ende, Van hier tot Tokio. Sindsdien is het blijven kriebelen en

nu, twaalf jaar later komt hun droom uit: ze produceren hun

eigen reisprogramma Romancing the Globe. Inmiddels zijn er

zes afleveringen uitgezonden bij RTL4, nog online te bekijken

op de site www.romancingtheglobe.nl. Het format is van henzelf,

net als de productie en de redactie. Erik: “We wilden het

programma vormgeven naar onze eigen smaak, zonder concessies

aan bijvoorbeeld reclamemakers.” Dat is goed gelukt.

Romancing the Globe is anders dan andere reis programma’s.

Niet gericht op singles met een rugzak, maar op mensen die

graag sámen reizen. Zoals Erik en Caroline dat zelf doen. Een

reisprogramma dat ook gaat over de romantiek van het reizen

zelf: in een piepklein vliegtuigje, in een vissersbootje of op een

kameel. Slapen in een nomadentent of een sprookjespaleis.

Een zelf gevangen visje eten op een verlaten strand. Op heel

bijzondere plekken zijn, en bijzondere dingen doen. Stuk

voor stuk onbetaalbare ervaringen. Caroline: “Dat sprak ook

MasterCard aan, sinds kort sponsor van het programma.

Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.”

Tekst Maureen Land (Cover)fotografie Ton Zonneveld

Disclaimer Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod noch een uit nodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingstrategie. Elk voorbeeld

gegeven in deze publicatie, geldt enkel ter nadere uitleg van het betreffende product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico’s verbonden

aan financiële instrumenten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende beraad, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij in overweging moet worden genomen

of deze producten passen binnen hun eigen risicoprofiel. Hoewel de in deze publicatie gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld en zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen, aanvaardt Staalbankiers geen

enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Staalbankiers wijst op de mogelijkheid dat bepaalde informatie in deze publicatie na

verloop van tijd verouderd is. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

12

28

32

10

18

26

30

39

40

36

Financiën

Het bankiersvak anno 2013

Multi Asset Fonds

Ex-Artesia cliënt Hans Vermeulen

Lifestyle

Arnoud Greidanus, toproeier

Met pensioen No way!

Gespot voor u

De wijn van Peter Roorda

Jong golftalent

De droomreizen van Caroline De Bruijn

en Erik de Vogel

Goede doelen

Speeltuinorganisatie NUSO

12

ethiek

Vertrouwen, ethiek en

integriteit spelen meer dan

ooit een rol in het vak van

bankier. Vijf Staalbankiers

aan het woord.

36

verbinding

De speeltuin verbindt jong

en oud en is een ontmoetingsplek

in de wijk. Rolf Oosterbaan

van Speeltuinvereniging NUSO

over het nut onze speeltuinen.

Voor u ligt het voorjaarsnummer

van Staal

Magazine. Een voorjaar dat

wel bijzonder koud is begonnen.

Omdat we voor dit nummer een

cover met een zonnig en zomers

tintje in gedachten hadden en er

geen ruimte is voor fotoreportages

in verre exotische oorden, moesten

we op zoek naar een geschikte,

weersbestendige locatie. Covermodel

Caroline De Bruijn kwam

met de oplossing. De prachtige

Hortus Botanicus (www.dehortus.nl)

in Amsterdam, één van de oudste

botanische tuinen ter wereld.

Een oase van rust aan de rand van

het hectische centrum van de

hoofdstad. Op een zonnige, maar

ijskoude dinsdag stapten we de

warme en vochtige tropische kas

binnen. Van -1 °C naar +30 °C in

twee seconden. Fotograaf Ton

Zonneveld had een sfeervol plekje

uitgezocht, precies daar waar de

felle winterzon door het glas

scheen. En het sfeervolle plekje met

nog zo’n tien graden extra

opwarmde. Ondanks de hitte en

hoge luchtvochtigheid bleven

Caroline en partner Erik de Vogel

vriendelijk en professioneel. Met

een prachtige serie foto’s als

resultaat. In dit nummer van Staal

Magazine vindt u ook een column

van Frits Wester, politiek verslaggever

en commentator bij RTL én

onze nieuwe columnist. Dat hij

sinds kort – ‘tegen de crisis en het

doem denken in’ - ook ondernemer

is, leest u op pagina 25. Dat het nog

steeds economisch onzekere tijden

zijn, moge (helaas) duidelijk zijn.

Gelukkig houden we bij Staalbankiers

het hoofd koel met een

gedegen beleggingsstrategie en

bankiers die zich niet snel van de

wijs laten brengen. Op pagina 12

vertellen vijf collega’s hoe zij in

deze tijden tegen het bankiersvak

aankijken.

Ik wens u veel leesplezier!

Angela Looyé is Hoofdredacteur van Staal Magazine

Staalbankiers N.V., statutair ge vestigd te Den Haag aan de Lange Hout straat 8, 2511 CW, is ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 27030700. Staalbankiers is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten

(www.afm.nl) te Amsterdam. Voor meer informatie over het toezicht op Staalbankiers N.V. kunt u bellen naar de toezichtlijn van de AFM 0900-540 05 40. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na schriftelijke

toestemming van Staalbankiers. Deze publicatie is vervaardigd op 9 april 2013.

P.S. Ideeën, vragen en/of opmerkingen over het magazine Stuur ze naar redactie@staalbankiers.nl.


4

nieuws

voorjaar 2013

staalmagazine

5

In dit magazine staat zoals u gewend bent een

economisch artikel van collega Hans Smits. Helaas

is dit zijn laatste artikel, Hans is plotseling overleden.

Zijn overlijden heeft ons allemaal erg geraakt en

brengt verwarring en verdriet. In een bedrijf als het

onze kent iedereen elkaar en werken we intensief

samen. We zijn meer dan elkaars collega. We wensen

zijn naasten veel sterkte.

Zoals u weet is onze langetermijnstrategie erop

gericht om u zo goed als mogelijk te adviseren over

het bereiken van uw doel stellingen. In 2012 hebben

we daarom onze organisatie verder aangescherpt en

hebben we onze diensten uitgebreid. Dit jaar zullen

we hier mee doorgaan. Dat vergt veel van de collega’s

en het is dan ook heel goed te merken dat de

samenwerking en betrokkenheid binnen ons bedrijf

uitstekend is. Daarmee bereiken we snel de

resultaten die we wensen. Het is mijn overtuiging

dat we in deze tijd juist deze waarden moeten blijven

koesteren. Samenwerken doen we niet alleen binnen

de bank, maar ook met u. Want door elkaar goed te

kennen en te weten wat u beweegt, wat u belangrijk

vindt en wat u wilt bereiken, kun nen wij onze

dienstverlening verbeteren en beter op u afstemmen.

Dat vinden wij belang rijk en wij kijken dan ook uit

naar de toekomst die we samen in gaan. In dit

magazine laten we u kennis maken met een aantal

collega's, we hopen dat u dat een nog beter beeld

krijgt van uw bank en haar medewerkers.

Staalbankiers is de eerste maanden van 2013

enerverend begonnen met de overeenkomst die we

hebben gesloten met GE Artesia Bank. Ik wil in het

bijzonder aan u als cliënt van GE Artesia Bank het

volgende graag kwijt: wij begrijpen dat het voor u als

Pierre Huurman is de Directievoorzitter van Staalbankiers

voorwoord

Samen

door Pierre Huurman

cliënt geen goed bericht was dat uw private bank

haar activi teiten heeft gestaakt, maar wij zullen er

alles aan doen om de overgang naar Staalbankiers zo

prettig en soepel mogelijk te laten verlopen. De

afgelopen maanden hebben we met u kennis mogen

maken en inmiddels hebben velen van u al een

nieuwe Staalbankier. Graag wil ik u persoonlijk

danken voor uw vertrouwen in onze bank. Het is voor

ons de eerste keer dat we op deze wijze nieuwe

cliënten mogen verwelkomen. We kennen al jaren

een gestage groei van cliënten, bijna altijd

voortkomend uit de introductie door bestaande

cliënten. Maar u heeft niet gevraagd om

Staalbankiers. Dat beseffen wij en daarom is de

uitdaging voor ons extra groot. We zullen we de

komende jaren aan u moeten laten zien dat we voor

u een passende bank zijn.

Zoals u weet richt Staalbankiers zich op de lange

termijn en is ook onze beleggings strategie hier op

gericht. We raken niet in paniek van de waan van de

dag. Met betrek king tot de financiële crisis is er

helaas geen sprake meer van de waan van de dag, het

is inmiddels een meerjarige ontwikkeling. Gelukkig

past onze beleggingsstrategie goed bij deze volatiele

omstandigheden en zijn we het jaar voor u ook

weer goed begonnen.

Dat draagt bij aan een goed gevoel, dat wordt

versterkt door de prima samenwerking die ik ook

persoonlijk ervaar met u als cliënt en dagelijks

meemaak met de collega's binnen onze bank.

Graag wens ik u een fijn voorjaar toe met vele zonnige

momenten.

E-mail nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van

veranderingen bij Staalbankiers.

Dat doen we met het Staal Magazine,

op onze website en sinds kort ook per

e-mail met een nieuws brief. In deze nieuwsbrief,

die ongeveer zes keer per jaar zal

Om u meer mee te geven dan artikelen alleen

is dit Staal Magazine op een paar pagina’s

verrijkt met Layar - aangeduid met bovenstaand

icoon. Als dit icoon bij een artikel staat zijn er extra

media toegevoegd die u kunt bekijken via de Layarapp

op uw smartphone. We nemen u bijvoorbeeld

mee achter de schermen bij de covershoot.

Dit moet u doen om de filmpjes te bekijken:

Stap 1 Download de Layar-app voor android

of iPhone.

Stap 2 Open Layar bij het artikel met het Layarlogo

door uw spartphone boven de pagina

te houden en te druk op ‘tap to view’.

Stap 3 Kijk, luister en lees verder.

We horen graag wat u van deze ‘verrijking’ vindt.

redactie@staalbankiers.nl

verschijnen, vindt u interessante informatie

en achter gronden bij de actuali teiten. Wilt

u op de mailinglist van de nieuws brief van

Staalbankiers Geef dit dan door aan uw

bankier of stuur een mailtje met uw

gegevens naar marketing@staalbankiers.nl.

Koersen

Staalbankiers

Multi Asset Fondsen

In dit nummer van Staal Magazine vindt u

een artikel over de onlangs geïntroduceerde

Staalbankiers Multi Asset Fondsen. De koersen

van deze fondsen vindt u dagelijks in De Financiële

Telegraaf, in de rubriek ‘beleggingsproducten

zonder beursnotering’. Meer over de Staalbankiers

Multi Asset Fondsen op pagina 28 en natuurlijk op

onze website www.staalbankiers.nl.

Kijk mee met Layar


6

Economie

voorjaar 2013

staalmagazine

7

Equity Resources:

Voeding voor de economie

Staalbankiers heeft zijn beleggingen onderverdeeld in zestien ‘asset classes’ of

beleggingscategorieën. In dit nummer van Staal Magazine houden we één asset class

onder de loep: Equity Resources of natuurlijke hulpbronnen. Al twee decennia garant

voor een goed rendement. Over sluiting van kerncentrales, winning

van schaliegas en de schaarste van zeldzame aardmetalen.

Tekst Hans Smits & René Lamers Illustratie Rhonald Blommestijn

De aandelencategorie Resources is

binnen het beleggingspakket van

Staalbankiers met 4,7 procent geen

grote. Sinds 1995 was er een gemiddeld rendement

van 6,6 procent per jaar, tegenover bijvoor

beeld 1,5 procent voor Financials. Onder

Resources vallen alle soorten energiebronnen

zoals olie, gas, kernenergie, windenergie en

zonne-energie én grondstoffen zoals goud,

chemie, uranium en kolen. Deze twee categorieën

waren zo met elkaar verweven - uit

grondstoffen als uranium en kolen kun je óók

energie winnen – dat ze zijn samengevoegd tot

één beleggings categorie, natuurlijke

hulpbronnen. Binnen Resources speelt een

aantal grote ont wikkelingen waar we bijna

dagelijks in de media over horen en lezen.

Schaliegaswinning, sluiting van kerncentrales in

Japan en Duitsland en de ‘Energiewende’ die in

Duitsland plaatsvindt ten gunste van duurzame

energie. Het zijn de belangrijkste factoren voor

een veranderende markt waar aardolie niet

langer de alleen heerschappij heeft.

wikkeld en daardoor kostbaar en onrendabel.

Dankzij nieuwe technologieën is winning nu wel

rendabel. Grote voorraden zijn bekend in

Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Noord-

Afrika, Zuid-Afrika, Polen, Zuid-Frankrijk,

China en Australië. Vooral in de Verenigde

Staten en Canada neemt de winning nu een

vlucht. In de VS is de gasprijs niet gekoppeld aan

de olie prijs, waardoor deze slechts een kwart van

de aard gasprijs in Europa bedraagt. De Amerikaanse

industrie stapt massaal over op het goedkope

schaliegas, wat voor investeringen in het

spoornet zorgt ten behoeve van gastransport.

Kolen centrales worden gesloten en de ‘overgebleven’

kolen gaan tegen dumpprijzen naar

Europa. Het stuit op weerstand van de milieubeweging.

Die milieubeweging verzet zich in de

VS ook tegen de winning van schaliegas. Hierbij

worden namelijk chemicaliën gebruikt. Bovendien

is winning alleen mogelijk met een techniek

van trillingen (fracking), die de steenlaag een

beetje breken, zodat het gas vrijkomt en opgevangen

kan worden. De milieubeweging, met

prominente Amerikanen als Yoko Ono en Liv

Tyler voorop, vreest dat door het barsten van het

steen schade lijke grondverzakkingen kunnen

ontstaan. Ondanks verzet, verandert de snel

opkomende schaliegaswinning nu al de

Schaliegas

Schaliegas heeft de kenmerken van aardgas,

maar zit in leisteenlagen in gebergten of op grote

diepten. De winning ervan was lange tijd ingeoliemarkt.

Als poten tieel netto-exporteur van

brandstoffen zijn de VS dadelijk niet meer zo

afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten. De

economische, maar ook de geopolitieke waarde

van olie neemt daardoor af. Wie nu op de

oliemarkt olie bestelt voor over vijf jaar, betaalt

minder dan voor een oliebestelling voor over een

maand of een jaar. Wanneer eco no mische

grootmacht China óók zijn schaliegas voorraden

gaat aanboren, kan de druk op de olieprijs nog

verder afnemen. China zal minder behoefte

hebben aan strategische olievoorraden.

Schaliegasvoorraden zouden ook andere landen

een heel andere positie op de energiemarkt

kunnen geven.

tsunami

Ook in Europa, zelfs in Neder land, komen grote

hoeveel heden schaliegas voor. In ons land komt

de winning echter nog niet op gang. Er is

politiek en maatschappelijk verzet tegen de

eventuele milieugevolgen van winning. De

overheid onderzoekt momenteel de mogelijkheden

van schaliegas winning, maar proefboringen

staan ze niet toe. Shell maakte in

maart bekend niet geïnteresseerd te zijn in

schalie gaswinning in Nederland. Voorlopig gaan

er nog veel fossiele brandstoffen naar Europa.


8 voorjaar 2013 staalmagazine 9

Naast de goedkope steenkool uit de VS, gaat het

om olie en gas ter vervanging van de kernenergieproductie

in Duitsland. Na de tsunami

van 11 maart 2011 voor de Japanse kust en de

daarop volgende kernramp, besloot de Duitse

regering direct zeven oude kern centrales te

sluiten en vóór 2022 nog tien andere centrales.

Op dat moment maakte kernenergie 22 procent

uit van de totale energiebehoefte in Duitsland.

Een deel dat nu geheel moet komen uit duurzame

energie. Dat vraagt grote invester ingen in

zonne-en windenergie, maar ook tijd. Vooralsnog

is Duitsland dus aangewezen op de import

van dure fossiele brandstoffen waardoor de

energie prijzen snel stijgen, tot onvrede van de

industrie. Het is daarom de vraag of de ‘Energiewende’

het verkiezingsjaar 2014 in Duitsland

overleeft.

uitgelicht:

Zeldzame aardmetalen

Wie had tien jaar geleden van ‘zeldzame

aardmetalen’ als dysprosium en neodymium

gehoord Toen waren ook nog niet zoveel

mensen met mobiele telefoons, mp3’s en andere

kleine apparaten. Voor dit soort microtechnologische

toepassingen zijn de ‘rare earth

elements’ (REE) uiterst geschikt. Sinds ze meer

gewoon zijn geworden, is ook de vraag naar de

zeventien soorten zeldzame aardmetalen

explosief gestegen. Eigenlijk is ‘zeldzaam’

verkeerd gekozen. Er blijken grote voorraden

van te zijn, alleen is de winning met de huidige

technieken nog moeilijk en duur. De grootste

bekende voor raden liggen in China. Dat land

beheerst zo’n 90 procent van de wereldproductie.

Andere, kleinere producenten zijn

India, Brazilië, Maleisië en enkele voormalige

Sovjetrepu bliek en. Op de bodem van de Grote

Oceaan liggen ook grote voorraden, zij het in

lichtere concentraties. China heeft al drie keer

exportquota voor zeldzame aardmetalen

opgelegd: in 2005 20% procent, in 2010 40%

en in 2011 60%. De prijzen stegen daardoor

explosief. De prijs van ceriumoxide (gebruikt in

witte leds, permanente magneten, katalysators,

zelf reinigende ovens en UV-absorberend glas)

steeg van 3,75 dollar per kilo in 2009 naar 150

dollar in 2011. Vorig jaar kelderden de prijzen

door illegale dumping vanuit China. Dit nekte

jonge bedrijven buiten China, die ook REE

willen winnen. Sinds China de exportquota

ver lichtte, is de dumping afgenomen en is

exploi tatie weer rendabeler. De toekomst

voorziet een gunstig rendement voor

langere tijd.

ijskristallen

In Japan lijkt de politiek al te bezwijken onder

druk van de toch al door crisis getroffen industrie.

Hier werden na de kernramp van 2011 ook

kerncentrales gesloten; kernenergie voorzag op

dat moment voor 30 procent in de Japanse

energie behoefte. In september 2012 kondigde de

toenmalige regering-Koizumi aan gefaseerd alle

centrales te zullen sluiten. De nieuwe regering-

Abe, die belooft koste wat kost de lasten voor

burgers te zullen verlagen, zei begin maart

echter centrales weer te willen opstarten.

Misschien weerhoudt de recente geslaagde

boring naar methaan gas uit ijskristallen Japan

nog van het herstarten van kerncentrales. Dit

gas wordt gewonnen op 500 meter onder de

zeebodem. Commerciële boring zou vanaf 2016

mogelijk zijn. Dan beschikt het nu nog energieafhanke

lijke land over een voorraad gas voor 10

jaar. De wereldwijde voorraad van dit methaangas

is mogelijk twee keer zoveel als de huidige

voorraad aardgas.

Bubble

Al deze verschuivingen in energiebronnen en

-markten hebben meerdere gevolgen in de asset

class Resources. Door het stilleggen van kerncentrales

neemt de vraag naar uranium - óók

een natuurlijke hulpbron - bijvoorbeeld af.

Uraniummijnen zullen hierdoor minder rende­

ment opleveren. De maatregelen in Duitsland

voor duurzame energie raken ook een andere

beleggingscategorie: die van de nutsbedrijven

(Equity Utilities). Nutsbedrijven moeten meer

en meer hun kerncentrales sluiten en investeren

in duurzame energie. Ook de categorieën

Industrial en Consumer merken de ontwikkelingen

bij Resources: bij het spoortransport van

schaliegas varen de transportbedrijven wel. En

de industriële productie in totaal bereikt een

gunstiger rendement dankzij lage gasprijzen.

De effecten zijn dus wijd verspreid.

Een schets van een aantal ontwikkelingen

binnen Resources illustreert waarom Staalbankiers

beleggingen afgewogen spreidt over

meerdere categorieën. Beleggen in een individuele

titel of productgroep brengt veel risico’s

met zich mee. Rationeel gezien, omdat één

bedrijf gevoeliger is voor schommelingen

dan een hele categorie met vele sectoren en

bedrijven. Ook emotioneel gezien, omdat

beleggen in één titel vaak gepaard gaat met

emotionele verbondenheid en emoties blind

kunnen maken. We zagen tijdens de internetbubble

van 1997 tot 2000 dat mensen al hun

geld staken in één sector. Op 10 maart 2000

bereikte de Nasdaq Composite daardoor een

piek van 5532 punten. Daarna ontdekte de

markt dat de IT-markt zwaar overgewaardeerd

was. De Nasdaq Com posite daalde vervolgens

naar 1109 punten, op 11 oktober 2002. Eens te

meer werd duidelijk dat risicospreiding belangrijk

is. Want uiteindelijk telt het resultaat.

Wed niet op één paard

Multi Asset Optimalisatie (zie ook pagina 30),

de beleggings strategie van Staalbankiers, is

gebaseerd op spreiding en beheersing van risico’s om

maximaal rendement te bereiken. Continu monito ren

de porte feuillemanagers en vermogensbeheerders van

Staal bankiers de risico’s om het beleggingspakket daaraan

aan te kunnen passen. Deze strategie houdt een

verdeling van het beleggingspakket aan over diverse

categorieën. Elk kwartaal bekijkt Staalbankiers of de

zestien asset classes zich nog goed tot elkaar ver houden

in het totaalpakket. Daarbij tellen vier factoren:

• marktkapitalisatie: de waarde van een

beleggings categorie in de totale markt.

• volatiliteit: het risico op sterke waardeschommelingen.

• de verwevenheid met andere categorieën:

in hoeverre beïnvloedt de ene categorie andere

categorieën of wordt het er zelf door beïnvloed.

• de verwachte totale winst van de bewuste categorie.

Op dit moment hebben overheidsobligaties (18,8%)

en onroerend goed (12%) het zwaarste gewicht in de

Multi Asset Optimalisatie-portefeuille met een neu traal

risicoprofiel; nutsbedrijven zijn met 2,3% het kleinst.

Over een termijn van twintig jaar bekeken levert Equity

Resources een goed rendement op, maar deze asset

class is zeer gevoelig voor de economische cyclus. In de

fase van een herstel in de economie zal deze asset class

bij de grootste stijgers behoren, terwijl bij een groeivertraging

of economische terugval deze asset class

tot de ‘mindere’ asset classes zal behoren. In 2005

bedroeg de stijging 40 procent, in 2008 was er een

daling van 42 procent.

Asset classes

Staalbankiers kent zestien beleggingscategorieën:

acht aandelen categorieën (zeven voor ontwikkelde

landen plus één voor opkomende landen), drie obli gatiecategorieën

en vijf overige categorieën.

Aandelen (Equity)

(ontwikkelde landen)

• Financieel (Financials)

• Farmaceutisch (Pharma)

• Technologie (Technology)

• Industrie (Industrial)

• Natuurlijke hulpbronnen

(Resources)

• Nutsbedrijven (Utility)

• Consumentenproducten

(Consumer)

(opkomende landen)

• Opkomende markten

(Emerging)

Obligaties (Bonds)

(obligatiecategorieën)

• Overheid (Government)

• Bedrijfs (Corporate)

• Opkomende markten

(Emerging)

(overige categorieën)

• Hedge funds

• Goederen (Commodities)

• Goud (Gold)

• Onroerend goed

(Real estate)

• Privaat vermogen

(Private equity)

Deze tekst kwam tot stand met de medewerking van Hans Smits, onze collega Senior Research & Analysis Manager die op 18 februari geheel onverwacht

overleed. Dit is het laatste artikel van de vele waar hij aan meewerkte als redactielid van Staal Magazine.


10

lifestyle

voorjaar 2013

staalmagazine

11

Dromen

najagen

Mensen die met hun passie bezig zijn

en hun dromen verwezenlijken. Dat

spreekt ons als Staalbankiers aan.

Niet voor niets is onze pay-off

‘Want je leeft maar één keer’.

Tekst Willemijn Sneep

Fotografie Ton Zonneveld

Elke dag roeidag

Al twaalf jaar roeit Arnoud Greidanus op wereldniveau.

Dat doet hij naast zijn promotieonderzoek.

Zijn droom Winnen.

collega zei laatst: ‘Oh ja,

vrijdag ben je er natuurlijk niet.

"Een

Dat is je roeidag, toch Toen

dacht ik: Ja, net als zaterdag, zondag,

maandag en alle andere dagen. Mensen

hebben niet altijd in de gaten dat ik elf keer

per week train. De gedachte aan winnen

motiveert me. Wedstrijden varen is leuk,

winnen is nog leuker. Daarvoor moet je nu

eenmaal hard trainen. De mooiste baan ligt

bij Luzern, op de Rotsee. Vorig jaar wonnen

mijn roeipartner Joris Pijs en ik op die

baan goud op de World Cup. Ze noemen

het de eerlijkste baan ter wereld: een

prachtig bergmeer dat heel beschut tussen

heuvels ligt. Vorig jaar was sowieso een

goed roei-jaar voor mij. Er was helaas geen

plek voor Joris en mij in de Olympische

lichte vier. Toen zijn we alleen verder

gegaan in een twee zonder stuur man.

We hebben nationaal en inter nationaal

gescoord, de ene medaille na de andere. We

braken drie keer een Neder lands record.

Roeien op je tandvlees, je spieren zo

verzuurd dat het haast uit je oren spuit,

maar je wilt niet opgeven omdat je weet dat

je tegenstanders er ook door heen zitten.

Het is mooi hoe je elkaar in zo’n wedstrijd

naar enorme prestaties drijft. Op het WK

2012 in Plovdiv (Bulgarije) finishten we als

tweede op 0,07 seconden achter de

winnaars. Daar kan ik me nog steeds over

opwinden. Als we beter van start waren

gegaan hadden we daar gewonnen, dat

weet ik zeker. Echt wakker liggen doe ik er

niet van. Je moet ook kunnen relativeren,

uiteindelijk is het maar een spelletje. Over

tien jaar weet niemand meer dat wij toen

zilver haalden. Maar alsnog gaan we wel

die -0,07 seconden in +0,07 seconden

omzetten en wereld kampioen worden.

Dat ik zoveel train, is voor mijn vriendin

wel eens lastig. Ik probeer het zo te regelen

dat ik in het weekend wat meer vrije tijd

heb, mijn relatie is me meer waard dan

mijn roeicarrière. Ik heb wel geleerd om

strak te plannen, het liefst stop ik 25 uur

in een werkdag. Als ik aan mijn promotieonderzoek

werk op de Technische Universiteit

Delft, ben ik zeer efficiënt bezig. Ik

promoveer op coatings die oppervlaktewrijving

kunnen verminderen, en bijvoorbeeld

een roeiboot sneller kunnen laten

varen. Door mijn trainingen maak ik

kortere dagen dan sommige andere

collega’s. Een kwartiertje kletsen op de

gang of een uitgebreide lunch is er niet bij

– ik wil altijd zo snel mogelijk weer door.

Het is jammer dat ik alleen één keer als

reserve naar de Olympische Spelen ben

gegaan. Ik ben nu 31 en over twee jaar

klaar met promoveren. De ambitie voor

Rio heb ik nog niet echt, ik leg me nergens

op vast. Mijn roeicarrière bekijk ik van jaar

tot jaar. Pas als ik me niet meer volledig

kan committeren, dan stop ik.”


Financiën

12 voorjaar 2013 staalmagazine 13

Bankieren in tijden

van onzekerheid

Het bankiersvak staat ter discussie. Meer dan ooit spelen

thema’s als vertrouwen, integriteit en ethiek een rol. Hoe zien

de bankiers bij Staalbankiers hun professie anno 2013

Vijf deskundigen vertellen over hun vak.

Tekst Sarah Leers Fotografie Timo Sorber

“Een serieuze sparring

partner moet geen

ja -knikker zijn”

Wilco Frikkee, senior private

banker, kantoor Haarlem:

“In vijf jaar tijd is de financiële wereld

drastisch ver anderd. Voor mij persoonlijk

ging die verande ring gepaard met mijn

overstap van een groot bank naar Staalbankiers.

Ik ver deel mijn carrière dus in de periode vóór en

de periode na de crisis. Het grote verschil tussen

Staalbankiers en een grootbank in deze tijd is dat

wij nog steeds naar buiten treden. Waar grote

banken vooral bezig zijn met het op poetsen van

de eigen balans en het veilig stellen van posities,

nemen wij de tijd en ruimte om ons te verdiepen

in onze cliënten. Misschien nog wel meer dan

voorheen. Inmiddels werk ik al 22 jaar in de

bankensector en integriteit heeft bij mij altijd

bovenaan gestaan. Het is een mooie term voor

alles waar het in essentie om draait: het

vertrouwen van cliënten krijgen en houden. Sinds

de crisis wordt integriteit steeds vaker genoemd,

terwijl het altijd op nummer één hoort te staan.

Ik vind: als het niet in je zit, dan ben je als

bankier sowieso niet op de juiste plek. Een

serieuze sparring partner moet geen ja­ knikker

zijn of de cliënt alleen maar naar de mond praten.

Om een langetermijnrelatie te kunnen waarborgen

is het soms nodig om cliënten te behoeden

voor avonturen, door ze te wijzen op de financiële

gevolgen van hun keuzes. Onze bestaande

cliënten zijn onze ambassa deurs. Het is de

grootste beloning voor ons integer handelen als

zij nieuwe relaties bij ons intro duceren.”


14

voorjaar 2013

staalmagazine

15

“Sinds de crisis merk je dat

het financieel toe zicht is

versterkt. Ik vind dat een

goede ontwikkeling”

Nicole van de Hoeve, senior

private banker, kantoor Den Haag:

de crisis merk je dat het financieel toe zicht

vanuit De Neder landsche Bank is versterkt. In

“Sinds

het verleden werden we nooit zo gecontro leerd

als nu. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Door de grote

mate aan verslag legging zou een ander mijn werk meteen

kunnen overnemen, mocht dat nodig zijn. Ons vak is nu

veel meer onderlegd. Toen ik mijn carrière in de

bankensector begon, was het vanzelfsprekend dat je

belegde in indivi duele aandelen. Tegenwoordig worden de

wensen van de cliënt uitvoerig besproken. De eerste vraag

is altijd: wat moet je geld voor jou doen Is het een

aanvulling op je pensioen Heb je het nodig om straks je

kinderen te kunnen laten studeren Daarna gaan we

kijken hoe dat haal baar is. Elk levensverhaal is anders. Ik

vind het geweldig dat ik daaraan een bijdrage mag leveren

met mijn advies. Voorheen gingen banken ervan uit dat je

risico’s kon mijden, maar wie belegt, neemt altijd een

bepaald risico. Daarin zijn we heel duidelijk naar cliënten,

we nemen het mee in ons advies. Cliënten voelen aan dat

ons beleggingsadvies volledig onafhankelijk is. Ze weten

dat ze bij ons niets hoeven. Als iemand liever spaart dan

belegt, dan respecteren we die keuze. Dit werk zou ik

graag nog tot mijn 67e willen doen. Maar ik ben wel

voorzichtiger geworden naar de buitenwereld toe. Op

feestjes kun je niet meer met goed fatsoen zeggen dat je

bankier bent, ik noem mezelf liever financieel adviseur.”

Marcel Geerlings, senior private

banker, kantoor Oosterbeek:

“De afgelopen jaren heeft het

vertrouwen in de finan ciële sector

een flinke deuk opgelopen. Dat is

ontstaan door de enorme complexiteit en

onduidelijke activiteiten binnen organisaties.

Als je kijkt naar Staalbankiers, dan zie je dat de

compactheid van onze organisatie en de transparantie

in onze activiteiten ervoor zorgen dat

cliënten inzicht hebben in de risico’s. Voorheen

was de opvatting: met een grote bank kan niets

gebeuren. Je ziet nu dat mensen een compacte

organisatie steeds meer gaan waarderen.De

coöperatieve achtergrond van Achmea, het

moederbedrijf van Staalbankiers, spreekt

mensen aan. Achmea is geen beurs genoteerd

bedrijf en gaat daarmee niet voor winsten op

korte termijn. Ik ben zelf zestien jaar geleden

begonnen bij Centraal Beheer Achmea en ik

merk dat het centraal stellen van de cliënt me in

de genen zit. In deze tijd van onzekerheid zijn

nieuwe cliënten vaak terughoudend bij het

aangaan van lange termijn contracten. Ze zijn

bang dat ze er dan aan vast zitten. Onze

vermogens beheervormen zijn uiteraard gericht

op de langere termijn, maar onze contracten zijn

flexibel. Als een cliënt er morgen uit wil stappen,

dan kan dat. Natuur lijk weet ook ik niet hoe de

toekomst er uit zal zien. Maar ik wil wel samen

met de cliënt een financiële planning maken om

zijn doel stelling en te realiseren, ook in mindere

tijden. De cliënt bepaalt die doelen en wij

bewaken het risico dat daarmee gepaard gaat.

Ik denk dat wij daar bij Staalbankiers heel

realis tisch in zijn. In deze tijd is dat precies waar

mensen naar zoeken.”

“De cliënt bepaalt de

doelen en wij bewaken

het risico”


16

voorjaar 2013

staalmagazine

17

Linda van Hesse, senior bankier

institu tio nele relaties, kantoor

Den Haag:

heb ik sinds de crisis niet veel

verandering gezien. Bij Staalbankiers

“Eigenlijk

hebben we de cliënt altijd centraal

gesteld en dat is niet veranderd. Natuur lijk, het

imago van bankiers heeft een deuk opgelopen.

Ik krijg vaker te maken met negatieve vooroordelen.

Maar ik leg dan altijd uit dat wij een

andere benadering hebben. Boven dien werk ik

binnen Staal bankiers op de institutendesk. Onze

institu tio nele relaties zijn meestal non-profit

organi saties of goede doelen, zo’n 95 procent van

hen wil duurzaam beleggen. Sommige cliënten

bieden al wel duurzame producten, maar zijn in

hun beleggingen nog niet duurzaam. Daar gaan

wij dan een traject mee aan. We stellen een

handboek duur zaam heid op, waarin staat welke

beleggingsopties de organisatie wil uitsluiten of

welke ze juist vanwege hun missie willen

ondersteunen. Je moet je kunnen inleven in de

dilemma’s waar deze organisaties mee te maken

krijgen, zoals het wegvallen van subsidies en de

noodzaak om commerciëler te worden. Ik vind

“Natuurlijk, het imago

van bankiers heeft een

deuk opgelopen”

het een prachtige doelgroep, met mooie partijen

zoals het Geldersch Landschap, het Oranjefonds,

NSGK en Bio kinderrevalidatie. Het is

geweldig om op deze manier iets goeds te doen

voor de wereld. Staalbankiers is al tien jaar

actief op het gebied van duurzaamheid en

inmiddels zijn we er niet meer uniek in. Je ziet

ook dat duurzaam beleggen een marketingtool is

geworden. Ik ben benieuwd of we de komende

jaren ook bij parti culieren een groeiende

behoefte aan duurzaam beleggen gaan zien. Als

het aan mij ligt, gaan we als bank die kant op.

We hebben al laten zien dat we het kunnen.”

Jeroen van den Belt, senior

private banker, kantoor

Zwolle:

is momenteel

een belang rijke factor in de

“Solvabiliteit

bankensector. Ik krijg er

regelmatig vragen over als ik met prospects

of cliënten aan tafel zit: Hoe

betrouwbaar is Staalbankiers Wat is het

risico wanneer ik mijn vermogen bij jullie

onderbreng Dat zijn heel legitieme

vragen in deze tijd. Staalbankiers is een

kleine, degelijke bank met het hoofdkantoor

in Den Haag. In de regio Noordoost

was Staalbankiers in het verleden

een vrij onbekende bank. Hoewel onze

naamsbekendheid in deze regio de laatste

jaren sterk is verbeterd, geven we in veel

gesprekken uitleg over wie we zijn en wat

onze dienst verlening is. Onze balanspositie

laat zien dat wij als bank gezond

zijn. Daarnaast hebben wij de sterke

moeder Achmea achter ons staan. Deze

twee punten geven ver trouwen en bieden

voldoende comfort voor onze cliënten.

Tien jaar geleden zijn we gestopt met het

aan bieden van zakelijke en vast goedfinancieringen.

Hierdoor verbeter de ons

risicoprofiel. Dat blijkt achteraf een

goede beslissing te zijn geweest. Staalbankiers

neemt geen grote risico’s en is

op de lange termijn gericht. Dat komt

terug in onze dienst verlening en beleggings

methodiek.”

“Ik krijg regelmatig

vragen over solvabiliteit”


18 voorjaar 2013 staalmagazine 19

Met pensioen

No way!

‘Mijn doel is om alles

in liefde te doen’ Luc Talen

Met 65 met pensioen Voor velen een fijn

vooruitzicht, voor een enkeling niet zaligmakend.

Luc Talen, Wendela van Beuningen en Lineke

Bruins willen nog niet stoppen met werken.

Tekst Hester Sleeking Fotografie Mark Prins

“Ik hoop het voorbeeld van onze

Koningin te kunnen volgen”, zegt

Luc Talen (1944), directeur van

Talens Hout handel in Punthorst. “Als ik

genoeg gezondheid en levenslust heb, ga

ik ook door tot mijn 75e. Maar eigenlijk

ben ik nog helemaal niet bezig met

stoppen met werken hoor, ik vind het nog

veel te leuk.” De basis voor Talens

Houthandel legde grootvader Klaas Talen

in 1919, toen hij begon met houtbewerking.

In 1939 nam vader Geert het

bedrijf over, in 1961 opgevolgd door Luc.

Door de jaren heen groeide het bedrijfje

uit tot een complete industrie. “We kopen

stammen op en verkopen deze weer, op

stam of verzaagd”, legt Talen uit. “Ik doe al

heel lang zaken met Fransen, grofweg in

het gebied tussen de Marne en Nevers.

Door de jaren heen heb ik er veel mensen

leren kennen en weet ik precies hoe ik met

ze om moet gaan. Ik laat iedereen in zijn

waarde. Dat geldt ook voor het bos waar

ik mijn hout vandaan haal. Ik loop rond

en kijk: is het hier rustig, is het rein, is er

regelmaat en een relatie tussen de bomen

Met een boortje doe ik een meting aan de

onder kant van de boom. Daarmee bepaal

je de kwaliteit van het hout. Samen met

de diameter van de boom bepaalt die de

waarde. Zo kun je zo maar een stam

vinden van duizend euro.” Talen kijkt ook

achterom in het bos. “Bij elke boom die

we kappen, vraag ik me af of we iets

achterlaten waar de eigenaar de komende

jaren ook iets aan heeft. Je kunt door

kaalkap in één klap veel geld ver dienen,

maar daar hebben de komende generaties

niets aan. Onze filosofie is het zorgvuldig

en verantwoord kappen van rijpe bomen,

zodat de jonge bomen erom heen de kans

krijgen om verder te groeien. Mijn doel

in mijn werk is om alles in liefde te doen.

Ik heb liefde voor het onder nemen, dus

maak ik mijn waarde ring kenbaar aan de

mensen waarmee ik zaken doe. En ik heb

liefde voor de natuur en probeer, door

er respectvol mee om te gaan, ervoor te

zorgen dat ook toe komstige generaties

van mooie bossen kunnen genieten.”

rustiger aan

Maar wordt het dan toch geen tijd om het

rustiger aan te doen “Welnee”, zegt Talen.

“Bovendien: ik doe het al rustiger aan.

Vroeger hadden we ook een zagerij, de

der de in Nederland, maar die hebben we

in 1988 verkocht. Sindsdien is het rustiger

hoor.” Met 9 kinderen en 22 kleinkinderen

is de familie ook een belangrijke tijdbesteding.

“We hebben een mooi huis in

Zwitserland, daar geniet de hele familie

van. En ik heb twee dochters die sociaal

werk doen in het buitenland. Eén zit nu

in Tadzjikistan. En wat dacht u, daar ga

ik natuurlijk ook gewoon op de koffie.”


20

voorjaar 2013

staalmagazine

21

Lineke Bruins (1942) heeft een carrière

van ruim drie decennia in de advocatuur

achter de rug. Als moeder van drie

kinderen rondde ze begin jaren zeventig haar

studie rechten af in Leiden. “De ideale

combinatie”, zegt ze over die tijd. “Als de

kinderen sliepen, kon ik studeren.” Na een

aantal jaar in het middelbaar onderwijs, volgde

een indruk wekkende loopbaan in de advocatuur.

Bruins begon als advocaat bij Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn en richtte in 1988 – samen

met Emma Kostense – Krans & van Hilten

Advocaten op. In 2006 werd ze deken van de

Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der

Neder landen. Vorig jaar begon Bruins haar eigen

bedrijf – Bruins Coaching & Advies – en begeleidt

ze juridische profes sio nals naar nieuw elan

in hun werk. “Werken is gewoon te leuk om

ermee te stoppen”, lacht ze. “Ik haal veel voldoening

uit mijn rol als adviseur en coach. Het is

fantas tisch als je mensen kunt helpen om hun

probleem op te lossen. Met vragen als ‘zit ik als

‘ Je moet blijven oefenen

met genieten’ Lineke Bruins

advocaat in de goede sectie’ of ‘hoe krijg ik meer

plezier in mijn werk’ Het mooiste is als je bij

iemand het kwartje ziet vallen, zó kan het ook.

Bovendien vind ik werken belang rijk om

financieel onaf hankelijk te zijn. Dat geeft me een

zekere mate van vrijheid.”

Powervrouw

De jarenlange ervaring in de advocatuur heeft

haar milder gemaakt, vertelt Bruins. “Ik kan

beter luisteren dan vroeger. Ik durf met al

mijn ervaring advies te geven. En ik kan beter

erkennen als er iets niet zo goed is gegaan.

Vroeger had ik daar veel meer moeite mee, nu

weet ik dat je door fouten te maken juist beter

wordt in je werk.” Stoppen met werken is op

powervrouw Lineke Bruins niet van toepassing,

haar nieuwe bedrijf is pas een paar maanden

operationeel. “Stoppen hangt natuurlijk af van

mijn eigen vitaliteit. Zo lang ik gezond ben en er

zin in heb, ga ik door. Ik wil in ieder geval nog

bereiken dat de naam van mijn nieuwe bedrijf

gevestigd is. En tege lijkertijd blijf ik genieten

van mijn werk en het leven. Want dat heb ik

nooit begrepen: mensen die roepen dat ze na

hun pensioen eindelijk kunnen gaan genieten.

Absoluut zonde. Je moet altijd genieten, je moet

blijven oefenen met genieten. Want als je het te

lang niet hebt gedaan, dan kun je het niet meer.”

‘Zolang ik het leuk vind,

ga ik door’ Wendela van Beuningen

“Ik zal nooit zeggen: ik heb alles al

gezien.” Wendela van Beuningen (1946)

is 35 jaar werk zaam in de Haagse makelaar

dij, als zzp’er bij NassauHuis Makelaardij

aan de Nassau laan. “Elk huis is verschillend, het

is altijd een ver rassing als je over de drempel

stapt. Als ze binnenkomen, zie ik aan mensen of

een huis bij ze past of niet. Een goede makelaar

weet precies welk huis bij zijn klant aansluit en

brengt die twee samen. Het vergt mensenkennis

en een goed gevoel voor mediation. Dat heb je in

je, of niet.” Van Beuningen was in verwachting

van haar vierde kind, toen ze begon in de

makelaar dij. “In die tijd waren er nog niet zoveel

vrouwelijke make laars. Twee weken na de

bevalling begon ik weer met werken. Ik reed

destijds in een grote auto en had achterin een

babybedje staan. Daar lag de baby in als ik

bezichtigingen deed. Dat zou nu niet meer

kunnen, maar toen ging dat best.”

Cursus facebook

Inmiddels is het vak veranderd en staat de

huizenmarkt onder druk. Voor van Beuningen

geen reden om ermee te stoppen. “Ik heb

klanten die al voor de vierde keer bij mij aankloppen.

Als starters kochten ze hun eerste

woning via mij, daarna kwamen er kinderen en

zochten ze een groter huis. Het is voor die

mensen geruststellend dat ik er nog steeds ben

om ze bij te staan. Natuurlijk, het is ook een

zwaar vak. Ik doe geen tien bezichtigingen meer

op één dag. Maar zolang ik klandizie heb, en

zolang ik op de hoogte wil blijven van nieuwe

ontwikkelingen, ga ik door met werken. Morgen

ga ik naar een cursus over Facebook, om de

waarde van dit medium voor mij als makelaar te

ontdekken. Zolang ik dat leuk vind, ga ik door.”

De fulltime baan laat zich wel goed combineren

met andere bezigheden. “Ik heb geen vaste werktijden.

Tijdens mijn jaren als makelaar heb ik

voor veel instanties vrijwillig bestuurs werk

gedaan. Van het Rode Kruis tot het Mauritshuis.

Maar dat doe ik nu niet meer. Voor mijn man en

mij is de band met onze negen kleinkinderen erg

belangrijk. Ik geef mijn klein dochters en hun

vriendinnetjes zo af en toe naailes. Ik schilder

heel graag en ik ben een filmliefhebber. In de

winter, als de dagen kort zijn en er weinig bezicht

igingen zijn, ga ik rustig ’s middags naar de

bioscoop. Als ik stop met werken, dan ga ik niet

niets zitten doen. Dat past absoluut niet bij me.”


22

economie

april 2013

staalmagazine

23

Investeren met

positieve impact

“De maatschappelijke druk

om duurzaam en sociaal

verantwoord rendement

te halen, is enorm”

Hoogleraar Harry Hummels

Een sociaal of ecologisch wenselijk effect en een goed rendement: dat

is in de kern impact investment. Hoogleraar Harry Hummels zoekt voor

het Global Impact Investment Network criteria voor die ‘wenselijkheid’.

“Wat goed is, kan je niet alleen uit een transactie afleiden.”

Tekst Sebastiaan van der Lubben Fotografie Ruud Jonkers

Tussen filantropie en winstmaximalisatie zit de

nodige ruimte voor investeringsalternatieven. Wie

zijn geld niet zonder meer wil weggeven en meer

met zijn vermogen wil doen dan het alleen laten

groeien, kon tot drie jaar geleden op maar weinig plekken

terecht. Er bleek daarvoor een gat in de investeringsmarkt –

een gat waarin het Global Impact Investment Network

(GIIN) dook. Want, signaleerde het netwerk, de mondiale

uitdagingen (bevolkingsgroei, alternatieve energie,

voedselvraagstuk, duurzaamheid) waarin investeerders hun

geld kunnen steken, zijn legio en prangend: ze kunnen die

investeringen zelf ook goed gebruiken. Harry Hummels,

Europees liaison van het netwerk en hoogleraar Ethiek,

Organisatie en Samenleving in Maastricht is vanaf het eerste

moment betrokken bij impact investing: “Als je claimt dat

investeren een positieve impact kan hebben, dan roep je over

jezelf af dat je die impact ook moet kunnen aantonen.”

Ziedaar het bestaansrecht van het GIIN in een notendop.

Dan rijst natuurlijk meteen de vraag:

kunt u impact ook aantonen

“Ja.”

Hoe dan

“Door te meten. Een belangrijke taak van het GIIN is het

bepalen van criteria waarmee we kunnen aantonen dat een

investering de gewenste impact heeft. Dat is te meten door te

kijken naar de mate waarin een investering bijdraagt aan het

verminderen van armoede bijvoorbeeld of het verbeteren

van toegang tot financiële dienstverlening, het verbeteren van


24

voorjaar 2013

staalmagazine 25

de leefomstandigheden, toegang tot onderwijs, schoon water

en schone lucht. Er zijn ruim honderdvijftig methoden om de

impact van investeringen te kunnen meten. Het GIIN zoekt,

dat is een van haar taken, naar een gemeenschappelijke taal;

om er voor te zorgen dat we over hetzelfde praten. Een taal

waarin impact-investeerders elkaar kunnen aanspreken en

verstaan.”

Waarom zouden we aan het tegengaan van

problemen als armoede, milieuproblematiek

of toegang tot financiële diensten willen

verdienen

“Terechte vraag. In veel gevallen omdat de wet ons verplicht

ook een rendement te behalen. Vergeet niet dat de

investeringen door bijvoorbeeld pensioenfondsen worden

gedaan. Die hebben een wettelijke plicht om ervoor te zorgen

dat wij straks kunnen genieten van een zeker inkomen. Ze

GIIN & Staalbankiers:

'Kennis brengen

en kennis halen'

Huub ten Holter, Institutendesk

Staalbankiers belegt onder meer vermogen van het Leger des Heils –

een organisatie die graag een (posi tieve) impact bewerk stelligt met haar

investeringen. Om te kunnen bepalen of die investe ringen inder daad de

armoedegrens optrekken of de inkomens ontwikke ling verbeteren, wil de bank,

namens haar cliënt, informatie over die impact. En dat heeft Staalbankiers niet

zomaar voor handen. Dat, zegt Huub ten Holter, directeur Instituten, de belangrijkste

reden om lid te zijn van het GIIN. “We halen kennis over de impact

van investeringen en we brengen ken nis over onze ervaringen met micro-financiering

en micro-verzeke ringen.” Een wisselwerking dus; tussen de wensen van

de cliënt, de kennis van de bank en de investerings mogelijkheden met impact.

moeten dus een bepaald rendement halen. Tegelijkertijd is de

maatschappelijke druk om dat duurzaam en sociaal

verantwoord te doen, enorm …”

Impact investeringen zijn daarvoor dus

een gulden middenweg

“Precies! Eén probleem alleen is dat er nog maar weinig

producten of financiële producten zijn waarin institutionele

beleggers hun vermogen kunnen investeren. Het GIIN is dan

ook voortdurend op zoek naar casussen. We hebben een

database, de ImpactBase , waarin iedere investment

professional – ook particuliere – kan zoeken naar

investeringsmogelijkheden met een impact. U ook – mits u

investment professional bent.”

Kunt u een concreet voorbeeld noemen

van zo’n investeringsmogelijkheid

“Micro-krediet in Kenia. Met investeerders ben ik een tijd

geleden gaan kijken bij een groep vrouwen even buiten

Nairobi die met microkrediet hun eigen bedrijfjes waren

gestart. Bijkomend effect was dat deze vrouwen financieel

onafhankelijk werden. Ze hoefden geen geld meer te vragen

aan hun echtgenoten, ze verdienden het zelf en konden het

dus ook zelf weer uitgeven. Ik vond dat indrukwekkend om te

zien hoe trots zij op hun eigen werk waren.”

Nu is micro-krediet in opspraak geraakt. Zo

werden in Pakistan te hoge leningen verschaft,

mensen kwamen in ernstige financiële

problemen omdat ze waren overgeleverd aan

malafide geldverstrekkers die -buiten het zicht

van alle goede bedoelingen- ernstige schade

hebben aangericht.

“Klopt. Dat is verschrikkelijk. Wij hebben dan ook een aantal

‘spelregels’ geformuleerd. Zo mag de lening niet hoger zijn

dan mensen kunnen terugbetalen. Er moet gecommuniceerd

worden over reële rentes: wat gaan mensen nu precies

betalen We werken alleen met instellingen die zich er ook

van vergewissen dat hun cliënten dat begrijpen. Verder

streven wij naar het opzetten van kredietbureaus: een soort

BKR, zou je kunnen zeggen. Die checkt of een ondernemer al

elders een lening heeft uitstaan. En we kijken naar de

beloningen van directeuren van micro-kredietverstrekkers:

het is niet de bedoeling dat een groot deel van de investering

opgaat aan het inkomen van een leninggever. Kortom: de

professionalisering is heel erg belangrijk. Ook weer om de

impact van een investering te kunnen bepalen.”

Meer weten www.thegiin.org

In het oude centrum van Voor burg, een

paar honderd meter van mijn huis, staat

een gezellig café. Zo’n plek waar aan het

einde van de dag de grote en kleine

actualiteit wordt besproken. Voor wie

het zich nog herin nert: zoiets als in de tv-serie

Cheers. Een plaats waar veel klanten een vast

plekje aan de bar hebben, waar je drankje al

klaarstaat voordat je jas uit hebt getrokken en

waar geen verschil is in rang of stand. Maar

bovenal, het zat ook in de titelsong van de serie,

een plaats ‘where everybody knows your name’.

Zo’n kroegje dus.

Het café kwam onlangs te koop. Met pijn in het

hart moesten de huidige eigenaren van de zaak

af. Gewoon omdat het ze te druk werd met hun

andere zaak elders in Zuid-Holland. Jammer,

jammer, jammer. Want als er iets bepalend is

voor de sfeer, dan zijn het wel de mensen achter

de bar. Een stroom potentiële kopers kwam

column

Kroegbaas

voorbij. Je zag ze op zaterdagmiddag loeren naar

inrichting en klanten. Ik zei wel eens gekscherend

tegen de huidige eigenaar: “Als je het

aan hem of haar verkoopt, kom ik niet meer. Dat

wordt niks”. Meer en meer begon ik dat nog te

menen ook. En ik niet alleen, nog een paar

regular costumers dachten er net zo over. U voelt

hem al aankomen, ja. Met een paar man hebben

wij het café gekocht. Samen met de nieuwe

uitbaters. Vooral omdat banken in deze tijd niet

al te scheutig zijn als het om horeca gaat, hebben

wij het zo opgelost.

Mijn moeder van 84 schrok zich een hoedje toen

ik het vertelde: “Wat, heb je een kroeg gekocht

en stop je nu met werken bij RTL” Nee niets

van dat alles, ik doe gewoon mee omdat ik het

leuk vind. Omdat we het de nieuwe uitbaters, die

we kennen en waar we veel vertrou wen in

hebben, graag gunnen. En omdat we vinden dat

die sociale ontmoetings plek in ons mooie

door Frits Wester

centrumpje leuk en gezellig moet blijven. En ook

omdat ik het wel heel grappig vind te kunnen

zeggen dat ik naast journalist en loonslaaf nu

ook ondernemer en investeer der ben. Hoe

bescheiden ook. Ik heb er dan ook vreselijk veel

lol in. Misschien juist ook omdat het een beetje

tegen de tijdgeest in gaat. Tegen de crisis en het

doem denken in gewoon iets oppakken. Niet

onbezonnen maar ook zonder garanties.

We zitten nu in de fase van rechtsvorm, vergunningen,

openingsfeestje en alles wat verder bij de

overdracht komt kijken. En gewoon lekker

fantaseren en praten over hoe we het nog leuker

kunnen maken. O ja, en natuurlijk de naam. Die

gaat veranderen. De definitieve keuze moet nog

worden gemaakt. Maar u moet niet gek opkijken

als u straks in Voor burg een cafeetje ziet dat Het

Torentje heet.

Gek, hoe kom ik daar nou weer op.

Frits Wester is parlementair verslaggever en presentator voor onder andere RTL Nieuws. In elke uitgave van Staal Magazine schrijft hij over zaken die hem bezighouden.


lifestyle

26 voorjaar 2013 staalmagazine 27

Gespot

voor u!

In deze rubriek aandacht

voor bedrijven en interessante

initiatieven van cliënten

van Staalbankiers.

Drukkersfamilie

rukkerij Opmeer heeft nog altijd de sfeer

“Dvan het familiebedrijf waaruit het voortkomt”,

vertelt Boy Opmeer. Samen met zijn broer

Tony runt hij het bedrijf dat zijn ouders 44 jaar

geleden in Den Haag zijn begonnen. “Die familiesfeer

zie je terug in het meedenken met onze

relaties en de persoonlijke behandeling.” Met

Opmeer Online bijvoorbeeld, is het mogelijk om

zelf nieuwsbrieven of brochures op te maken en te

bestellen. Eenvoudig en binnen het vaste format

van de eigen huisstijl. Daarnaast biedt Opmeer de

service van een magazijn op afstand. Handig voor

bedrijven die zelf geen opslag hebben, of voor

bedrijven met meerdere filialen. De klant kan zo

op ieder moment bestellen wat hij nodig heeft.

Opmeer produceert al het drukwerk CO2-neutraal

en loopt ook al enige jaren voorop op het gebied

van MVO. Uitstoot compenseert het familie bedrijf

met investeringen in groene projecten in de regio

via het Haaglanden Klimaatfonds. Ook won

Opmeer de Kristalprijs van het ministerie van

Economische Zaken voor het beste MVO

jaarverslag.

Opmeer Drukkerij www.opmeerbv.nl

Blij het

water op

Bij het hebben van een boot komt vaak

behoor lijk wat kijken. Van het vinden van

het mooiste model sloep of jacht naar jouw

wensen, tot het onderhoud, de stalling, vaarlessen

en ver zekeringen. Omdat je van een

boot vooral moet genieten, neemt De Evenaar

Yachting in Breukelen haar booteigenaren

deze zorgen alle maal uit handen. “Want

mensen blij het water op sturen, dat is het

allerleukste”, vertelt Marielle Wiegmans,

mede-eigenaar van De Evenaar. “Booteigenaren

blijven bij ons terugkomen vanwege

de persoonlijke aandacht en omdat

we echt met ze meedenken.” De Evenaar

verkoopt sloepen, maar ook recreatiewoningen.

Zoekt u een gebruikte sloep of een

heel specifieke boot De Evenaar kan u

helpen. Voor het onderhoud van uw boot (of

motor) is er een werkplaats met eigen

technici. En niet onbe langrijk: vanuit

Breukelen vaar je van de jacht haven in no

time en in alle rust over de Loos drechtse

Plassen of de prachtige rivier de Vecht.

De Evenaar Yachting, Breukelen www.evenaar.nl

Hout op maat

obuust, duurzaam, fraai in het landschap en over veertig jaar staat het er nog

“Rprecies zo. Dat maakt houten bouwwerken zo mooi”, vindt Frans van de

Lagemaat. Zijn bedrijf Bosmaat bouwt al ruim dertig jaar tuinhuizen, vlonders,

veranda’s, garages - eigenlijk alles wat de klant van hout wil laten bouwen. Op maat en

altijd uit duurzaam hout: Noord-Europees vuren, eiken, lariks of douglas. Heeft u een

specifieke wens Geen probleem, want met dertig jaar ervaring kan Bosmaat die in een

klassiek of modern ontwerp en altijd in een ambachtelijke constructie vertalen. “De

natuurlijke uitstraling spreekt mensen aan”, vertelt Frans. Als ‘showroom’ heeft hij

recent een prachtige schuur van tachtig vierkante meter gebouwd. “Bezoekers zeggen

vaak: ik zou er wel in willen wonen!”

Uw eigen tuinhuis op maat Ga langs bij Bosmaat in Woudenberg of www.bosmaat.nl


financiën

28 voorjaar 2013 staalmagazine 29

Een beleggingsfonds

voor iedereen

VOC-aandeel

Op dit schilderij van Hendrik Kobell (Rotterdam 1751-1779)

zijn zeventiende-eeuwse handelsschepen van de VOC

afgebeeld. De Vere nigde Oost-Indische Compagnie kon

haar maritieme activiteiten alleen met kapitaal van derden

bekostigen, met verhandelbare aandelen. Het eerste VOCaandeel

stamt uit 1606 en de eerste effectenbeurs ter

wereld staat daarom In Amsterdam.

In het Multi Asset Fonds is uw vermogen breed gespreid over verschillende

beleggingscategorieën. Dit nieuwe fonds is beschikbaar voor vermogens

onder de 250.000 euro. In drie varianten. Tekst Staalbankiers & Willemijn Sneep Beeld Hollandse Hoogte

Multi Asset

Fonds, drie

varianten

Multi Asset Defensief Fonds:

Voor wie weinig risico wil

lopen, bijvoorbeeld omdat de

belegging een aanvulling op

het inkomen vormt. Dit fonds

heeft een beperkt risico maar

streeft naar een rendement

hoger dan de spaarrente, op

jaarbasis: 4-6%

Multi Asset Neutraal Fonds:

Voor wie de doelstellingen

verder in de toekomst liggen,

maar het risico toch niet te hoog

mag zijn. Door iets meer gebruik

te maken van de mogelijkheden

van de financiële markten, is

het beoogde rendement op

jaarbasis: 6-7%

Multi Asset Offensief Fonds:

Voor wie zijn geld voor vele

jaren kan beleggen en grote

schommelingen geen probleem

vindt. Daarbij hoort het

nemen van risico’s, maar ook

het streven naar een hoger

rendement van 7-9% op

jaarbasis.

Staalbankiers introduceerde in 2009 een eigen en

nieuwe beleggingsstrategie: Multi Asset Optimalisatie.

Een methodiek waarbij onze specialisten uw

vermogen breed verspreid beleggen en zorgvuldig

beheren. Met gevarieerde beleggingen is altijd wel een deel

dat goed scoort, is de achterliggende theorie. En door te

beleggen in categorieën die niet aan elkaar gerelateerd zijn,

wordt voorkomen dat deze allemaal plotseling tegelijk in

waarde dalen of stijgen. De verhouding tussen het risico

dat bij een fonds hoort en het rendement dat het oplevert

is zo optimaal. De Multi Asset Fondsen bestaan uit een divers

pakket aan investeringen: obligaties, grondstoffen, aandelen

uit opkomen de markten, vastgoed, maar ook private equity,

hedgefunds en aandelen uit volwassen markten. Met behulp

van de portefeuilletheorie van de Amerikaanse econoom en

Nobelprijswinnaar Harry M. Markowitz berekenen wij de

beste verdeling over deze zeven beleggingscategorieën. Om

zo bij een van tevoren gekozen risico het maximale

rendement te bereiken.

Beleggerswensen

Omdat iedere belegger andere wensen, doelen en mogelijkheden

heeft, zijn er drie varianten die verschillen in risico

en beoogd rendement (zie kader). Zo is het defensieve

fonds voor de belegger die weinig risico wil lopen. Maar

wie wat meer risico en schommelingen in de waarde van zijn

beleggingen niet erg vindt, kan kiezen voor het offensieve

fonds. Het is maar net wat uw beleggingsdoelstellingen zijn

en op welke termijn u uw rendement bekijkt. Een behaald

rendement hebben de nieuw ingerichte fondsen nog niet.

Maar modelportefeuilles, beheerd volgens dezelfde Multi

Asset Strategie, kunnen een goede benadering geven. Ze

laten zien wat de drie fondsen zouden hebben gepresteerd

in het verleden. Op die gegevens zijn de beoogde

rendementen gebaseerd.

Best mogelijke verdeling

Per kwartaal checken wij de verdeling van de beleggingen.

Is de huidige verdeling nog steeds de best mogelijke, bij het

gekozen risico Zo investeert het offensieve fonds een groter

percentage in opkomende markten, terwijl het defensieve

fonds juist voor een groter deel bestaat uit relatief veilige

staatsleningen en geldmarktfondsen. Maar hoe die verdeling

precies is, kan per kwartaal iets verschillen. Index trackers,

beleggingsinstrumenten die koersontwikkelingen specifiek

per categorie kunnen volgen, bepalen de samenstelling.

Het gevoerde beleid lichten wij maandelijks toe in een

overzicht en de koersen van uw fonds zijn zelfs dagelijks te

volgen. De vergoeding die Staalbankiers voor het beheer van

het fonds hanteert bedraagt 1,33% op jaarbasis over het door

u belegde vermogen. De fondsen zijn volledig onafhankelijk.

Staal bankiers gebruikt geen eigen beleggingsproducten of

fondsen voor de invulling.

Risico’s Aan beleggingen in effecten en beleggingsfondsen zijn risico’s verbonden die u moet kennen voordat u gaat beleggen. De risico’s zijn te lezen in het Prospectus van

het fonds. Deze is te vinden op de website van Staalbankiers. Hier kunt u tevens onze Essentiële Beleggersinformatie vinden. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren.

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie via www.staalbankiers.nl of neem contact op met uw bankier of uw regiokantoor.


lifestyle

30 voorjaar 2013 staalmagazine 31

Dromen

najagen

Mensen die met hun passie bezig zijn

en hun dromen verwezenlijken. Dat

spreekt ons als Staalbankiers aan.

Niet voor niets is onze pay-off

‘Want je leeft maar één keer’.

Tekst Hilde Duyx

Fotografie Ton Zonneveld

Wijn van

de advocaat

Hij is advocaat in hart en nieren. Geen wijnboer, dat

zit niet in zijn genen. Toch heeft Peter Roorda zijn

eigen wijngaard bij zijn tweede huis aan het idyllische

Lago di Trasimeno in Italië.

laatste wat ik wil is mijn

eigen slechte wijn drinken.

“Het

En deze voorzetten aan mijn

vrienden, die dan heel beleefd moeten

zeggen dat ze die best lekker vinden. Dus

toen ik in 2001 samen met mijn vrouw

een tweede huis – Villa Serena – in Italië

kocht, was ik niet meteen van plan om

iets met het land te doen. Tot een paar

jaar terug. Mijn compagnon Bernard

Stuivinga had contact gelegd met de

gebroeders Ciufoli van de beroemde

wijngaard Poggio Bertaio, vlakbij ons in

de buurt. Zij konden mij wel helpen bij

het maken van mijn eigen wijn. En toen

ging er iets broeien. Ik dacht, als ik net

zulke goede wijn kan maken als die twee,

dán zie ik het wel zitten. En Bernard ook.

Wij zijn er samen ingestapt, met onze

tuinman Adriano, die nu officieel de

wijnboer is.

L’Avvocato

Onze eerste wijnen uit 2011 kunnen

binnenkort gebotteld worden. We hebben

drie soorten: De rode Don Bernardo –

naar Bernard – de witte La Contessa –

naar mijn vrouw – en de rode topwijn

L’Avvocato, een Merlot-Cabernet. Ik

herinner me het moment dat we voor

het eerst gingen proeven nog goed. Ontzettend

spannend. Er waren toch jaren

van investeren aan vooraf gegaan en met

wijn kan het echt flink misgaan. Maar

gelukkig zat het meteen goed, de wijn

smaakte heerlijk. En wordt alleen maar

lekkerder met de tijd. We willen de

wijnen eerst zelf drinken, met familie en

vrienden, maar daarna ook verkopen.

De eerste restauranthouders hebben al

interesse getoond. Mijn jongensdroom

was om land te bezitten, waar je echt op

kunt rondlopen. Die droom hebben mijn

vrouw en ik waargemaakt met de aanschaf

van Villa Serena. Nu is het mijn

droom om kwalitatief hoogstaande wijnen

te maken. Ik doe dat natuurlijk niet zelf –

ik ben advocaat, geen wijnboer. Dus heb

ik de beste mensen ingeschakeld, voor het

allerbeste resultaat. Dat ik daarvoor kan

gaan, die vrijheid, dát maakt mij gelukkig.

Als ik in Italië ben en rondloop over ons

land, langs de druiven, de noten- en

olijfbomen, dan ontsnap ik aan de sores

van alledag. En voel ik me heel erg dankbaar

dat ik iets aan het landgoed, en aan

mijn gezin en onze dierbaren, kan

toevoegen met onze heerlijke wijn.”

Peter Roorda is Managing Partner bij advocatenkantoor GreenbergTraurig.


financiën

32 voorjaar 2013 staalmagazine 33

‘Ik had een goed

gevoel bij

Staalbankiers’

Toen GE Artesia Bank besloot met private

banking te stoppen, stelde ze haar cliënten voor

om Staalbankiers te overwegen als nieuwe bank.

Tal van Artesia cliënten maakten al de overstap.

Onder hen Hans Vermeulen.

Hoe was uw eerdere ervaring

met Staalbankiers

“Heel prettig. Ik was tot 2009 CEO van Ad van

Geloven bv, onder andere van Mora, de grootste

kroketten- en frikadellenfabrikant van Nederland.

Ik participeerde er ook in. Toen ik uit het

bedrijf stapte en me uit liet kopen, hield ik daar

een vermogen aan over. Dat bracht ik onder bij

drie vermogensbanken, om risico’s te spreiden.

Waaronder de GE Artesia bank. In 2011 ontmoette

ik tijdens een KPMG-golftoernooi Ad

Huisman, regiodirecteur Zuid van Staalbankiers.

Hij kwam heel vriendelijk en integer op me over

en we maakten een afspraak. “Laat maar zien

waarin jullie je onderscheiden”, zei ik.

Het eerste jaar dat ik instapte, was het resultaat

waarde loos. Maar dat kan ik Ad niet verwijten,

dat kwam door de crisis. Verder beviel het me

Tekst René Lamers Fotografie Jan Willem Steenmeijer

namelijk erg goed bij Staalbankiers: het contact,

de expertise.”

Hoe viel bij u het nieuws dat GE

Artesia Bank ging stoppen met

private banking

“In eerste instantie was dat even vervelend

natuurlijk. Ook voor mijn contactpersonen die

hun baan zouden verliezen. “Hoe makkelijk kan

het gaan”, dacht ik. Voor mezelf was ik niet

bezorgd. Artesia kon het zich ook niet veroorloven

dit níet netjes af te handelen. Dit was

bovendien een mooie gelegenheid om me tot

drie banken te beperken. Dat scheelt papierwerk.

Leuk waren wel de verschillende adviezen

van de banken, maar het rende ment onder de

streep verschilde niet zo heel veel. De dag voordat

de brief op deurmat belandde, waarin

Artesia het besluit bekendmaakte en Staalbankiers

voorstelde als nieuwe private bank,

kwam Ad Huisman bij me langs. ‘Er komen

veranderingen aan’ zei hij. ‘Worden jullie

overgenomen’, vroeg ik. ‘Integendeel’, glimlachte

Ad. De volgende dag zat hij weer bij me.”

Kon u snel kiezen of u uw Artesiavermogen

onder zou brengen bij

Staalbankiers

“Binnen een uur. Ik vond het een prima oplossing.

Ik had een goed gevoel bij Staal bankiers,

ze bieden goede resul taten en ze hebben zich

bewezen. Het enige spannende was het moment

van verkoop van mijn aandelen en obligaties bij

Artesia. Dat heeft me gelukkig geen geld gekost.

Dat heb ik wel even bijgehouden. De overgang is

verder perfect gelopen. Erg voortvarend. In vier

of vijf dagen was alles klaar. Ik vroeg me zelfs

even af: ‘Ik ben toch niet de enige die overstapt’

Haha.”

U kent beide banken. Wat zijn de

verschillen

“GE Artesia Bank is klein. Daardoor was de sfeer

informeel. De persoonlijke benadering beviel mij.

Ze kwamen degelijk over en deden goede

wijzigings voor stellen met een goed verhaal

erachter. De rendementen waren goed. Staalbankiers

komt integer en persoonlijk over. Ze

heeft een statige, voorname uitstraling. Ze werken

met een stramien, dat degelijk is. Ik ben zelf licht

defensief. En hun verbondenheid met golf vind ik

leuk.”

Nu is er dus rust

“Ja, ik heb er vertrouwen in. Achmea staat

achter de bank, dat is solide. Maar verder blijf ik

druk, hoor. Ik leg me nu vooral toe op advieswerk.

Onder andere via de participatie maatschappij

Egeria, die tot 2008 voor het grootste

deel eigenaar was van Ad van Geloven bv. Maar

ook voor een uitzendbureau en een worstenbroodjes

fabriek in mijn woonplaats Waalwijk.

En ik zit in het bestuur van de Jack Rabbit

Foundation, dat het zieken huis verblijf van

kinderen veraangenaamt. Voor de Vereniging

van Gehandicapte Wintersporters begeleid ik

kinderen. Genoeg te doen.”


34

Advertentie

Vraagbaak

voorjaar 2013 staalmagazine 35

Wij begrijpen dat uw

familiekapitaal ook

op de achterbank zit

Dromen willen verwezenlijken is één, dromen

kunnen verwezenlijken is een ander verhaal.

Dat laatste begrijpen wij als geen ander. Het is dus

goed te weten dat er een private banker is die met

u meeleeft. Die u onafhankelijk advies geeft in de

volle breedte. En met een op uw lijf geschreven

financiële planning, wordt uw doel ons doel.

www.staalbankiers.nl

| Want je leeft maar één keer

In de media lees ik veel

berichten over het aflossen

van hypotheken. Moet ik

iets doen

Er is een belangrijk verschil tussen

de regeringsplannen van nu en

besluiten die eerder genomen zijn.

Veel nieuws heeft betrekking op

verplichte aflossing van nieuwe

hypotheken en het omzetten van bestaande

aflossingsvrije hypo theken

naar een andere hypotheekvorm.

Dit kon tot 1 april van dit jaar, maar

veel banken hadden een langere

verwerkings tijd nodig en stelden

eerdere deadlines. Over de aanpak

en aflossings verplichting van

bestaande hypo theken zijn nog geen

concrete besluiten genomen. Wel zal

de hypotheekrenteaftrek vanaf 2014

worden beperkt.

Zijn er nog meer zaken

waar ik met mijn

hypotheek rekening mee

moet houden

In 2001 is bepaald dat leningen voor

de eigen woning maximaal 30 jaar

fiscaal aftrekbaar zijn, daarmee is de

rente van de leningen die u toen al

had in 2031 niet meer aftrekbaar.

Uw vraag

ons antwoord

Heeft u een hypotheek waarbij u

aflost (annuïteiten, lineair, spaar- of

beleggingspolis), dan is er voor dat

gedeelte niets aan de hand. Bij een

aflossingsvrij gedeelte, gaat u na

beëindiging van de aftrekbaarheid

de (bruto) rente over de hypotheekrente

betalen die op dat moment

van toepassing is. Het kan van

belang zijn dat u zich nu al een

aantal zaken afvraagt: Hoeveel

door Nicole van de Hoeve

Illustratie Mireille Schaap

inkomen heb ik op dat moment

(2031 en verder) en wat is mijn

inkomensverwachting of pensioen

Hoeveel vermogen heb ik in 2031 en

is het eigenlijk wel nodig dat ik mijn

hypotheek voortijdig aflos Het kan

verstandig zijn om af te lossen, maar

uw vermogen beschik baar houden

om inkomen te creëren kan ook een

optie zijn. Heeft u een vermogen van

€ 500.000 of meer, dan kan uw

Het kan verstandig zijn om af te lossen,

maar uw vermogen beschik baar houden

kan ook een optie zijn

bankier samen met u in kaart

brengen hoe uw vermogen het beste

tot zijn recht komt.

Heeft u tips voor nuttige

financiële sites of apps

Er zijn veel goede financiële sites en

apps of applicaties voor op uw smart

Phone. Mijn persoonlijke keuze

voor het volgen van economisch en

financieel nieuws op Twitter: het

ABN Amro Economisch Bureau aan

(@sectoreconomen), de Consumenten

bond (@Consu mentenbond)

en de Eerste Kamer (@Eerste­

Kamer) - de Consumen ten bond voor

handige tips en weetjes, de Eerste

Kamer voor belangrijke debatten,

stemmingen en besluiten. Het

Financieel Dagblad brengt finan cieel

nieuws op internet via de website

fd.nl maar ook via de twitter account

@fd_nieuws of @fd_beurs.

Beleggings fondsen en trackers kunt

u beoordelen via morningstar.nl. De

praktische site berekenhet.nl, is er

om (anoniem) al uw financiële

berekeningen te maken. Op de

website van Afaspersonal.nl vindt u

een gratis online huishoud boekje dat

ook mobiel beschikbaar is, als app.

NATUURLIJK SCHETSEN WIJ HIER SLECHTS RICHTINGEN. IEDERE SPECIFIEKE VRAAG HEEFT EEN ANTWOORD OP MAAT NODIG. U WEET ONS TE BEREIKEN.


goede doelen

36 voorjaar 2013 staalmagazine

37

De speeltuin is

van ons allemaal

Het begon als speelruimte voor arbeiderskinderen.

Nu is de speeltuin vooral een

ontmoetingsplek voor de wijk. Jong, oud,

zwart, wit, met of zonder beperking: de

speeltuin anno 2013 sluit niemand buiten.

Directeur Rolf Oosterbaan van belangenbehartiger

NUSO Speelruimte Nederland

ziet een belangrijke maatschappelijke rol

weggelegd voor ‘zijn’ speeltuinen.

Tekst Saskia Klaassen Fotografie Hollandse Hoogte & NUSO

Het nieuwsbericht zorgde voor veel hilariteit. Londen

opende vorig jaar een speeltuin voor ouderen. Toch

is het een trend in het speeltuinwezen, zegt Rolf

Oosterbaan van de belangen behartiger voor speeltuinen de

NUSO. “Het idee is over gewaaid uit China, waar op straathoeken

toestellen staan voor ouderen.” Kinderen en ouderen

hebben meer gemeen dan op het eerste gezicht lijkt, denkt de

directeur. “Beide groepen hebben verhoudingsgewijs veel tijd.

Daarom zou het een goed idee zijn als we nieuwe speeltuinen

aanleggen in de buurt van ouderencentra , zodat de kleinkinderen

zich met de grootouders kunnen vermaken.” De

speeltuin als verbindende factor, het past helemaal in de

filosofie van NUSO Speelruimte Nederland. De Vereniging

werd in 1931 opgericht om stadskinderen meer speelruimte

te geven. Vanaf het begin was de deelname van ouders als

vrijwilliger daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dat is het

nog steeds, ook al benaderen vrijwilligers de klus nu zakelijker.

Oosterbaan: “Ouders en wijkbewoners kiezen voor

kortere periodes en bakenen de taken af. De voorzitter die

dertig jaar lang óók de toiletten schrobt, is verleden tijd

geworden.”

Schenking

Nederland telt 850 speeltuinen, 750 zijn aangesloten bij

NUSO. Per jaar worden daar tussen de 10 en 11 miljoen

bezoekjes gebracht. Rond de 25 duizend vrijwilligers zijn hier

actief, en ruim 400 duizend gezinnen zijn lid. “De speeltuin is

voor veel gezinnen de meest laagdrempelige voorziening in de

buurt”, stelt de directeur. “Een speeltuin in de buurt verbetert

de leefbaarheid in de wijk. Vaak liggen ze in vooroorlogse

wijken, de kinderen die er spelen zijn een afspiegeling van de

samenleving. Hier komen alle bevolkingsgroepen, speeltuinen

zijn daarom dé plek om integratie te bevorderen.”

De afgelopen jaren deed NUSO verschillende projecten in het

kader van integratie en sociale cohesie. Daarmee vond de

organisatie een oplossing voor de afnemende subsidies van

Balkenende II. Dat kabinet bouwde zes jaar geleden de

ondersteuning van 170 organisaties, onder wie de NUSO af.

“We wisten dit gat de eerste jaren enigszins te dichten met

betaalde adviestrajecten over speeltuinbeleid, integratie en

kinderinspraak”, vertelt de directeur. Maar nu moet de overheid

opnieuw bezuinigen. Daarom is men heel erg blij met de

particuliere schenking die ze onlangs kreeg. “De NUSO is een

instelling die algemeen nut beoogt, we hebben dus de ANBIstatus.

Dat betekent dat we niet belastingplichtig zijn.”

Geurbeplanting

Vroeger bestond een speeltuin uit een hoge glijbaan, schommels,

een draaimolen en een wip. Nu zijn daar klimtoestellen

bij gekomen. Het stimuleren van sport en beweging, werd een

steeds belangrijkere rol voor speeltuinen. Zo wordt samengewerkt

met de Richard Krajicek Foundations en de verschillende

Cruyff Courts. Samen met Jantje Beton en de Nederlandse

Sport Alliantie ontwikkelde NUSO een methodiek


38

voorjaar 2013 staalmagazine 39

lifestyle

Robert-jan Derksen & GOLFEN

Hoe jonger,

hoe onbevangener

NUSO en

Staalbankiers

NUSO Speelruimte Nederland

kwam in contact met

Staalbankiers door een

particuliere schenking.

Staalbankiers beheert deze

nalatenschap voor de speeltuinorganisatie.

De schenker

was zijn leven lang betrokken

bij kinderen en jeugdwerk.

Voor particulieren is

schenken aan een algemeen

nut beogende instelling

(ANBI) als NUSO gunstig,

omdat er geen belasting

hoeft te worden afgedragen.

NUSO zorgt dat de besteding

volgens de wensen van de

schenker plaatsvindt.

Meer weten www.nuso.nl

sport en bewegen, die direct door scholen gebruikt

kan worden. De grootste uitdaging voor speeltuinen anno

2013 is zorgen dat de plek ook echt een centrale

ontmoetingsplek wordt. De NUSO ondersteunt en adviseert

daarbij. “Een mooi voorbeeld is speeltuin De Speelkraam in

Purmerend, een stad met honderdduizend inwoners maar tot

vorig jaar zonder speel tuin. De eerste vier maanden na de

officieuze opening in juni 2012 trok de speeltuin ruim

twaalfduizend bezoekers. Dat is dankzij een groep

enthousiaste vrijwilligers, die ervoor zorgden dat de speeltuin

altijd open kan zijn.” De Speelkraam werd een plek voor jong

en oud met veel groen, heuvels, water, zand, stenen en

speeltoestellen. De speeltuin in Purmer end is ruim opgezet,

zodat kinderen veel moeten bewegen om van toestel naar

toestel te gaan. Op die manier krijgen kinderen met

overgewicht ongemerkt een extra stimulans. Bij de keuze van

de speeltoestellen is bovendien rekening gehouden met

kinderen met een beperking. Een voorwaarde waar de NUSO

erg aan hecht. Zo zijn er een rolstoeldraaimolen en een

aangepaste glijbaan. Toestellen zoals een trekvlot en

speelhuis zijn aangepast zodat deze toegankelijk zijn voor

iedereen. Ook voor blinden en

‘Ieder kind heeft recht

op een gebroken arm’

Rolf Oosterbaan, directeur NUSO

slecht horenden zijn aanpassingen mogelijk. Met

geurbeplanting kunnen blinden bijvoorbeeld hun weg over

het terrein vinden.

Gebroken arm

De NUSO biedt bij deze inrichtingsvragen ondersteuning.

Belangrijk, want alleen de regelgeving al geeft speeltuinen

veel hoofdbrekens. Veel speeltoestellen werden afgekeurd

omdat ze niet meer voldoen aan de normen die Europa in

1997 aanpaste. “Vrijwilligers worden hier stapelgek van.

Vaak zijn de toestellen nog prima te gebruiken. Het onderhoud

wordt gedaan door een vrijwilliger die timmerman of

metaalbewerker is, ze kunnen nog jaren mee.” Het liefst zou

NUSO de inspecties in de toekomst zelf doen, van de veiligheid

van de speeltoestellen tot de hygiëne in het speeltuingebouwtje.

“Speeltuinen die het goed doen, krijgen een

keurmerk. Het zou veel ergernis schelen.” De NUSOdirecteur

constateert ‘een rare angst’ bij overheden voor de

veiligheid in speeltuinen. “De schade voor de gezondheid is

groter als de jeugd niet speelt. Laat ze lekker klauteren en

hun grenzen ontdekken. Ik zeg altijd: ieder kind heeft recht

op een gebroken arm.”

Wie zijn de aanstormende

talenten waar we meer

van gaan horen

“Bij de dames maakt Anne van

Dam (17) een kans. En bij de heren

zijn Robbie van West (20) en Lars

van Meijel (18) veelbelovend. Ze

zitten alle drie in de selectie van

Oranje en komen uit op internationale

wedstrijden. Wel als

amateurs, ze zijn nog geen

professionals.”

Hoe doet Nederland het ten

opzichte van andere landen

“We hebben ongeveer 65 jonge

talenten: 30 in de C-selectie (10 tot

12 jaar), en nog 35 in de B-selectie

en (jong) Oranje. In aantallen is

dat minder dan andere landen,

maar we hebben natuurlijk ook een

kleinere vijver om in te vissen.

Procentueel gezien doen we het

Topgolfers als Robert-Jan Derksen ontstaan niet

zomaar. Om jong talent in zijn voetsporen te laten

treden, selecteert de Nederlandse Golf Federatie

(NGF) al jeugd vanaf tien jaar voor speciale

trainingsprogramma’s. Wie wordt de volgende

Robert-Jan Vijf vragen aan de Putt coach van

The Academy en Nationaal coach bij

de NGF Hayo Bensdorp.

best oké, en het gaat steeds beter

door het jeugdbeleid van de NGF.”

Wat doet de NGF dan zoal om

jonge talenten te kweken

“Het jeugdbeleid betekent vooral: op

jonge leeftijd, vanaf 10 jaar, beginnen

met het aanleren van kleine

basisvaardigheden. We helpen bijvoorbeeld

jeugd commis sies op verschillende

golfbanen met het opbouwen

en ondersteunen met een

jeugdprogramma. We leiden ook

hun coaches extra op en geven extra

trainingen. De besten kunnen al

vanaf tien jaar in de landelijke selec­

tie komen en volgen dan een intensief

trainings- en lespro gramma.”

Wat maakt het coachen van

jeugdig talent leuk

“Jonge spelers staan enorm open

voor het leren van nieuwe dingen.

Hoe jonger, hoe onbevangener. Het

is ook heel mooi om te zien wanneer

een kind steeds beter gaat

spelen en dat je al vroeg ontdekt

dat het echt iets gaat worden.”

Welke tip geef je ze mee

“Naast talent, moet je goed leren

plannen en discipline hebben.

Gemiddeld is de jeugdselectie vijf tien

uur per week met golf bezig naast

school. Ook belangrijk is het om je

progressie bij te houden, zodat je

gericht kunt trainen. Meten is weten!

Want natuurlijk wil je kunnen zien

dat je steeds beter wordt.”


Onze Droom

ADRESSEN

KANTOREN

Regio Den Haag

Lange Houtstraat 26

Postbus 327

2501 CH Den Haag

Telefoon 070 310 15 10

Regio N-Holland

Prinsen Bolwerk 1

Postbus 5070

2000 GB Haarlem

Telefoon 023 553 59 00

Regio Midden

Maliebaan 72

Postbus 13210

3507 LE Utrecht

Telefoon 030 239 80 30

Met een tafelkleedje op de Tafelberg

Hun eerste reis samen maakten acteurs Caroline De Bruijn en Erik de Vogel zestien jaar geleden,

naar Jamaica. Sindsdien doen ze niets liever dan samen de wereld ontdekken. In hun ultieme

reisgevoel schuilt een hoop romantiek.

Tekst Maureen Land Fotografie Ton Zonneveld

De opnames van de pilot

van hun reisprogramma

Romancing the Globe bracht

hen naar de Tafelberg, in Zuid-Afrika.

Erik: “Natuurlijk zijn daar al heel veel

mensen geweest. Maar wij gaan bij

zonsopgang met de eerste lift omhoog .”

Caroline: “Met een paar broodjes, twee

glazen, en een fles champagne. Je zit

dan samen te ontbijten met letterlijk de

wereld aan je voeten. Soms moet je net

een beetje meer moeite doen voor een

bijzondere ervaring.” Helemaal naar

Zuid-Afrika reizen voor een onvergetelijke

reis is geen must. “In de herfst zijn

we naar Ierland geweest”, vertelt Erik

“Als je een uur vliegt en twee uur rijdt,

ben je aan het uiterste randje van

Europa. Je waant je op een andere

planeet. Een stevige wandeling en

daarna kruip je heerlijk samen met een

glas whisky voor de haard.” Voor hun

reisprogramma kwamen ze op veel

prachtige plekken, ver en dichtbij. Ook

op zoek ook naar de romantiek van het

reizen zelf. Caroline: “We zijn geen

avonturiers in de zin van dat we graag

bungeejumpen en gletsjer-raften, maar

we willen wel graag iets bijzonders

mee maken. Dat kunnen soms hele

kleine dingen zijn.” Hun reisprogramma

staat er bol van. Samen dineren ze

onder de sterrenhemel in de Marokkaanse

woestijn. Op een hondenslee

reizen ze door de Laplandse sneeuw.

Ze varen langs de kust van Capri, in de

voetsporen van Odysseus en beklimmen

een overwoekerde Mayatempel waar de

brulapen hen toeschreeuwen. Ze gaan

ook op safari. Ze landen in een tweemotorig

vliegtuigje midden in Kenia in

een Out Of Africa-achtige setting. ’s

Avonds rond het door Masai bewaakte

tentenkamp, gloeien de oogjes van de

gazelles op. Het was misschien wel de

meest paradijselijke plek die ze ooit

bezochten, daar midden in Afrika.

www.romancingtheglobe.nl.

REGIO OOST

Stationsweg 44

Postbus 272

6860 AG Oosterbeek

Telefoon 026 339 65 00

Regio Noordoost

Eekwal 3

Postbus 1081

8001 BB Zwolle

Telefoon 038 429 76 70

Regio Twente

M.H. Tromplaan 9

Postbus 194

7500 AD Enschede

Telefoon 053 487 87 10

Regio Zuid

Parklaan 66

Postbus 6045

5600 HA Eindhoven

Telefoon 040 265 75 00

More magazines by this user
Similar magazines