25.12.2014 Views

Van Hengstum - t Groentje

Van Hengstum - t Groentje

Van Hengstum - t Groentje

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

't <strong>Groentje</strong> - 26 mei 2010 24<br />

PARTYVERHUUR BROUWER<br />

www.huureenfeest.nl<br />

BIERTAPS-TENTEN<br />

TAFELS-STOELEN<br />

GLAZEN ENZ.<br />

06-53142122<br />

Onderhoud-en Klusbedrijf<br />

WIMINI<br />

Voor al uw verbouwingen, renovaties,<br />

sanitair, stucwerk, schilderwerk enz.<br />

Bel voor een vrijblijvende offerte:<br />

030-2100100 of mob. 06-20665962<br />

of kijk voor meer informatie op<br />

www.wimini.nl<br />

DAGELIJKS GEOPEND TOT 20.00 UUR<br />

De Passage 2<br />

3991 DZ Houten<br />

Tel.: 030-6351345<br />

Fax: 030-2342087<br />

info@marcooste.nl<br />

ONS IJS...<br />

- BIJ KWALITARIA ‘T ROND<br />

- OP MENUKAART DE KLEINE GEER<br />

DAGELIJKS 18 SOORTEN VERS IJS<br />

S<br />

L<br />

A<br />

G<br />

E<br />

R<br />

IJ<br />

Groot assortiment<br />

volop lekker<br />

barbecue vlees<br />

van eigen boerderij<br />

Loerikseweg 7 Oude Dorp<br />

030-6371231 www.slagerijdeploeg.nl<br />

d e P L O E G<br />

<strong>Van</strong> <strong>Hengstum</strong><br />

Een ijzersterk bedrijf waar muziek in zit!<br />

HOUTEN – Deze week een portret van de Houtense familie<br />

<strong>Van</strong> <strong>Hengstum</strong>, bekend van de winkel in speelgoed,<br />

huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen in de Julianastraat<br />

maar ook van het staal- en aluminiumbedrijf aan de<br />

Korte Schaft. Twee heel verschillende bedrijven, en toch is<br />

de combinatie vanuit de historie verklaarbaar. Daarvoor<br />

moeten we terug in de tijd, naar Houten anno 1892.<br />

Twee keer een generatie van drie <strong>Van</strong> <strong>Hengstum</strong>s, v.l.n.r.: Alfred, Reinaud, Laurens, Ancel, Jan en Gerard.<br />

Eerste elektrische smederij in Houten<br />

In dat jaar vestigde Jan van <strong>Hengstum</strong> zich<br />

als grofsmid in Houten, in het pand aan de<br />

Julianastraat waar zich nog steeds de winkel<br />

van zijn achterkleinzoon met dezelfde<br />

naam bevindt. Het smeden zat de familie<br />

in het bloed want een eeuw daarvoor, in<br />

1777, was Lucas van <strong>Hengstum</strong> van beroep<br />

smid in Vleuten. Via omzwervingen kwam<br />

de familie via Westbroek, Montfoort en<br />

Werkhoven in Houten terecht, omdat daar<br />

behoefte was aan een extra smederij. De<br />

werkzaamheden bestonden voornamelijk<br />

uit het beslaan van paarden, het vervaardigen<br />

van ijzerwerk voor wagenmakerijen,<br />

en het maken van allerlei gereedschappen<br />

voor met name het boerenbedrijf. Al<br />

snel na de vestiging in Houten kreeg de<br />

smederij de beschikking<br />

over<br />

een elektromotor<br />

die via allerlei<br />

drijfriemen de<br />

balg en aanverwante<br />

machines<br />

aan kon drijven.<br />

Hoewel het niet<br />

foto: Sven Verbeek<br />

veel voorstelde en het meeste werk handwerk<br />

bleef, werd er een bord op de gevel<br />

gehangen waarop stond: ‘Elek-trische<br />

Smederij’. In die tijd was het hebben van<br />

hulpkracht natuurlijk heel wat, en dat liet<br />

men dan ook vol trots blijken!<br />

Winkel in huishoudelijke artikelen<br />

Rond de eeuwwisseling werd het bedrijf uitgebreid<br />

met een klein winkeltje. Marie, de<br />

schoondochter van Jan die was getrouwd<br />

met diens zoon Gerard, nam daarvoor<br />

het initiatief. Het assortiment bestond uit<br />

potten, pannen en servies. Mevrouw <strong>Van</strong><br />

<strong>Hengstum</strong> ging daarvoor inkopen doen in<br />

Amsterdam. Met de trein naar de groothandel<br />

in de hoofdstad was in die tijd een<br />

hele onderneming! Met name de terugreis<br />

met volle en zware dozen koopwaar was<br />

een uitdaging. Bij het inladen in Amsterdam<br />

werd ze geholpen door de medewerkers<br />

van de groothandel, maar in<br />

Houten aangekomen (op het Oude Station)<br />

moest ze zichzelf zien te redden.<br />

Er werd iemand vooruit naar huis gestuurd,<br />

zodat haar man met de handkar<br />

kon komen om de spullen via de Vlierweg<br />

Koopwaar bezorgen<br />

Het drijven van een dorpswarenhuis<br />

brengt veel leuke anekdotes met zich<br />

mee. Met name het bezorgen van<br />

gekochte spullen verliep niet altijd<br />

als gepland. Jan: “Het is ooit voorgekomen<br />

dat er een servies thuisbezorgd<br />

moest worden. Vlak voor de<br />

voordeur viel de bodem uit de doos,<br />

dus de klant in kwestie trof haar<br />

nieuwe servies in duizend stukjes op<br />

de stoep aan! Dan sta je even raar te<br />

kijken… In Sinterklaastijd bezorgden<br />

we de cadeau’s altijd ’s avonds na<br />

negen uur als de kinderen op bed lagen.<br />

Ook dat ging een keer faliekant<br />

mis. Kinderen van een bepaald<br />

Houtens gezin kregen toch ernstige<br />

vraagtekens bij de geloofwaardigheid<br />

van de Goedheiligman!”<br />

verder naar de winkel te vervoeren. Die<br />

winkel had een oppervlakte van ongeveer<br />

vijf bij vijf meter, maar daarbij moet wel<br />

bedacht worden dat hetzelfde pand ook<br />

nog een woning plus smederij met werkplaats<br />

herbergde!<br />

Modernisering<br />

Gerard en Marie van <strong>Hengstum</strong> bleven<br />

zelf kinderloos, maar zorgden voor de opvoeding<br />

van hun neefje Jan van <strong>Hengstum</strong>.<br />

In een oud interview zegt deze Jan: “Mijn<br />

Zittend Jan van <strong>Hengstum</strong> sr., staand Gerard van <strong>Hengstum</strong><br />

sr. en diens pleegzoontje Jan.<br />

foto: archief fam. <strong>Van</strong> <strong>Hengstum</strong><br />

Relaxfauteuils in diverse modellen en kleuren.


't <strong>Groentje</strong> - 26 mei 2010 25<br />

Een familie waar muziek in zit<br />

De <strong>Van</strong> <strong>Hengstum</strong>s voelen zich niet alleen aangetrokken tot ijzer, staal en aluminium,<br />

ook koper speelt een belangrijke rol in deze familie. Sinds de oprichting in 1908<br />

van de Houtense fanfare Kunst Na Arbeid zijn er vele familieleden lid (geweest) van<br />

deze vereniging. Opa Gerard van <strong>Hengstum</strong> stond zelfs op de allereerste ledenlijst<br />

van dat jaar! Zijn pleegzoon Jan was eveneens een fervent blaasmuzikant, en dat is<br />

in de opvolgende generaties niet veranderd. Momenteel maken er zeven <strong>Van</strong> <strong>Hengstum</strong>s<br />

actief deel uit van het fanfareorkest. Velen hebben ook een bestuursfunctie<br />

vervuld of doen dat nog steeds. Leuk detail is dat Annemarie (de zus van Jan,<br />

Gerard en Ancel) is afgestudeerd aan het conservatorium en is getrouwd met Rob<br />

Goorhuis, een bekend Werkhovens dirigent en componist. <strong>Van</strong> 1975 tot 1979 was<br />

hij zelfs dirigent van KNA. Men kan dus rustig stellen dat deze familie op verschillende<br />

manieren een nauwe binding heeft met deze oer-Houtense vereniging!<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

tante moet me als baby hebben binnen<br />

gedragen en me op het aambeeld hebben<br />

gelegd met de woorden: Gerard, we hebben<br />

nu toch een toekomstige smid!” Jan<br />

groeide op in de smederij, en nam als bijna<br />

vanzelfsprekend het hele bedrijf in 1957<br />

over. Al na enkele weken gooide hij het<br />

roer rigoreus om. Hij besloot dat het boerenwerk<br />

voor de smederij weinig toekomst<br />

bood door de voortschrijdende mechanisering<br />

in de landbouw, en hij ging zich<br />

voortaan richten op staal- en aluminiumconstructies.<br />

Alle vaste klanten werden hiervan<br />

per brief op de hoogte gebracht. Dat<br />

betekende onder andere dat paarden niet<br />

langer beslagen werden, wat voor sommige<br />

klanten een onwelkome verrassing<br />

was! Maar het besluit leek juist te zijn, want<br />

het bedrijf begon te groeien. Begin jaren<br />

zeventig verhuisde het aluminiumbedrijf<br />

naar de Loerikseweg, en in de vrijgekomen<br />

ruimte werd onder leiding van Jans vrouw<br />

Maria het warenhuis flink uitgebreid.<br />

Drie zonen<br />

In 1979 besloten Jan en Maria het bedrijf<br />

over te dragen aan hun drie zonen, die allemaal<br />

al ruim ervaring hadden opgedaan in<br />

de verschillende onderdelen van het bedrijf.<br />

Jan nam het warenhuis over, en Gerard en<br />

Ancel kregen de leiding over respectievelijk<br />

de aluminium- en staalafdeling. Een jaar<br />

later betrokken Gerard en Ancel met hun<br />

bedrijven een bedrijfspand aan de Korte<br />

Schaft. Daar bevinden zich nu twee aparte<br />

werkplaatsen waarin allerhande producten<br />

vervaardigd worden. Gerard: “Aluminium<br />

en kunststof vinden bij ons voornamelijk<br />

toepassing in gevels, kozijnen, ramen en<br />

deuren. We leveren zowel aan bedrijven<br />

als particulieren, dus we hebben redelijk<br />

afwisselend werk”. Ancel: “Dat geldt bij<br />

het staal ook. Trappen, balkonconstructies,<br />

hekwerken, zelfs kunstwerken! Je kunt het<br />

zo gek niet bedenken en we proberen het<br />

te maken!” Door de jarenlange ervaring<br />

van onszelf maar ook van onze medewerkers<br />

zijn we tot veel in staat, is door de jaren<br />

gebleken”, voegt Gerard daaraan lachend<br />

toe. “Soms mag er wel een uitdaging in zitten!”<br />

Jan en zijn vrouw Jacqueline zwaaien<br />

de scepter in de winkel, waarin nog steeds<br />

huishoudelijke artikelen, serviezen, en<br />

cadeauartikelen worden verkocht net als<br />

vroeger. Jan: “Gelukkig is ons assortiment<br />

wel met de tijd meegegaan, maar je vindt<br />

bij ons wel de service en het gezellige<br />

praatje van vroeger terug!”<br />

Jan houdt met zijn echtgenote Jacqueline de winkel in de Julianastraat draaiende<br />

Toekomst<br />

Het lijkt alsof de geschiedenis één generatie<br />

verder zich een klein beetje herhaalt.<br />

Ook Gerard kreeg drie zonen die de ambitie<br />

hebben het bedrijf straks van hun vader<br />

en oom over te nemen. Reinaud, Alfred en<br />

Laurens werken alle drie vol enthousiasme<br />

mee in de zaak. Gerekend vanaf Lucas van<br />

<strong>Hengstum</strong> waarmee dit familieverhaal in<br />

1777 begon zijn zij de achtste generatie<br />

<strong>Van</strong> <strong>Hengstum</strong>s, die het figuurlijke ijzer<br />

smeden als het kokendheet is! Alleen als<br />

bij het smeden de temperatuur van het<br />

ijzer hoog genoeg is kan men een succesvol<br />

resultaat behalen. Deze beeldspraak is<br />

daarom voor dit bijzondere familiebedrijf<br />

helemaal van toepassing! (SV)<br />

foto: Sven Verbeek<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Bezoek onze NIEUWE website<br />

www.remcolinnebank.nl<br />

Bent u starter in de markt Of<br />

gerenommeerd familiebedrijf<br />

In beide gevallen kunnen wij u<br />

uitstekend van dienst zijn!<br />

ONTWERP<br />

RECLAME<br />

MEDIA<br />

Prijsvraagfoto<br />

Op deze foto is goed te zien dat uiterst links de smederij was, links<br />

van de voordeur was de winkel en rechts het woongedeelte. Deze<br />

foto is genomen in de huidige Julianastraat, maar in het jaar 1892<br />

toen de familie zich hier vestigde heette die straat uiteraard nog niet<br />

zo! Weet u hoe die straat toen heette<br />

foto: archief fam. <strong>Van</strong> <strong>Hengstum</strong><br />

Oplossingen voor 1 juni 2010 naar: info@groentje.nl.<br />

De winnaar wint een kadobon t.w.v. ₠ 50,00, in te wisselen in de<br />

winkel bij Jan en Jacqueline van <strong>Hengstum</strong>!<br />

Advertenties - logo’s - Huisstijlen - flyers -<br />

folders - webdesign - periodieken - mailings<br />

- drukwerk - bewegwijzering - websites -<br />

bedrijfsborden - beletteringen - e-mailmarketing<br />

- documentatie - jaarverslagen<br />

- verspreiding - presentaties - nieuwsbrieven<br />

<br />

advertentiebureau van<br />

@<br />

<br />

Oplossing prijsvraag week 19:<br />

De oplossing van de prijsvraag die op 12<br />

mei in de krant stond is 93.<br />

De Hollandse versproducten zijn gewonnen<br />

door Jos Hollanders uit Houten. Driessen<br />

Food zal contact met u opnemen.<br />

<strong>Van</strong> harte gefeliciteerd!<br />

HANS VAN BAAREN<br />

<br />

& <br />

Aantrekkelijke betalings mogelijkheden<br />

Volledige garantie tot 5 jaar - Eigen servicedienst<br />

Telefoon 030 - 605 03 66<br />

www.hansvanbaaren.nl; Grote Wade 52, 3439 NS Nieuwegein

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!