25.12.2014 Views

Blauw Geel 1 - VV GOES

Blauw Geel 1 - VV GOES

Blauw Geel 1 - VV GOES

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Beste Sportvrienden,<br />

Vandaag weer een zeer belangrijke wedstrijd op Sportpark “Het Schenge”, GoeS 1 ontvangt BLAuW<br />

GeeL 1, uit Veghel, een tegenstander, die men niet moet onderschatten!<br />

Wegens het niet-doorgaan van deze wedstrijd op 2 december j.l. moet deze wedstrijd worden ingehaald;<br />

aangezien BrABANTiA en SoMereN, verloren bleven wij op de 3e plaats van onderen staan en kunnen<br />

wij onze positie verbeteren.<br />

door blessures, pech etc. verkeert BLAuW GeeL’38 ook in de onderste regionen; de laatste competitiewedstrijd<br />

won BLAuW GeeL’38 met 2-0 van BrABANTiA en heeft nu 13 punten uit 11 wedstrijden.<br />

Na de 5-0 overwinning van GoeS op ScHiJNdeL, boekten onze jongens in een prima uitwedstrijd tegen<br />

deurNe een 3-3 uitslag, een prima resultaat!!!<br />

GoeS toonde veerkracht door steeds na een achterstand gelijk weer terug te komen in een wedstrijd,<br />

welke reclame was voor het voetbal, aldus kNVB-waarnemers.<br />

Het spreekt vanzelf, dat de GoeS-supporters hopen, dat onze jongens vandaag deze lijn doorzetten, zodat<br />

wij de winterstop kunnen ingaan met 12 punten uit 12 wedstrijden.<br />

BLAuW GeeL is een prima elftal, met een gevaarlijke voorhoede, die gemakkelijk weet te scoren, propageert<br />

aanvallend voetbal, getreuzel in de achterhoede wordt gelijk afgestraft.<br />

Het is zaak, vanaf de eerste minuut allert te zijn, want in Schijndel scoorden zij binnen 10 minuten na het<br />

beginsignaal twee doelpunten. Tegen deurNe moest onze verdediging ook wakker geschud worden door<br />

schoten op lat en paal, dat mag nu niet gebeuren!!!<br />

Het doelgemiddelde van BLAuW GeeL ( 23-28) laat zien, dat deze verdediging uiteen te spelen is; GoeS<br />

scoorde de laatste twee wedstrijden acht doelpunten, alle kruit zal toch niet verschoten zijn……<br />

Vorige week werd ik verblijd met het prachtige overzicht 2011-2012 van GoeS 1, samengesteld door “onze”<br />

Jan Tierie, een Meesterwerk. Alle Hulde aan deze man, die de vader schijnt te zijn van onze werker op het<br />

middenveld Gert-Jan Tierie. een prettige wedstrijd toegewenst,<br />

Jaap<br />

Stand Hoofdklasse B<br />

De mening van jaap<br />

winnaar periodetitel<br />

De spelers van <strong>GOES</strong> en BlAUw GEEl’38<br />

MATTHeW LeNTiNk (1)<br />

rick de puNder (2)<br />

WouTer de crAeNe (3)<br />

<strong>GOES</strong><br />

SHANNoN BrAAfHArT (12)<br />

THiJS V.d. drieS (14)<br />

JoSiMAr pATTiNAMA (15)<br />

SHerief TAWfik (4)<br />

MiLToN roeMerAToe (5)<br />

rAy krooN (16)<br />

GAffiN de MezA (17)<br />

LoreNzo de GrooT (6)<br />

TruNG TrAN (18)<br />

Trainer: Gérard de Nooijer<br />

GerT JAN VAN LeideN (7) Ass.trainer: John Livramento<br />

dANiëL kooLe (22)<br />

GerT JAN Tierie (8)<br />

Leider: Shannon Braafhart<br />

Verzorger: Adrie Schrier<br />

yVeS NyeMB (9)<br />

Materiaal: Hans Wisse<br />

roBiN de pAGTer (10)<br />

dANGeLo MArTieN (11)<br />

scheidsrechter: Mevrouw v.P.J. Peeters<br />

JeroeN JANSeN (25)<br />

STepHAN dekkerS (3)<br />

deSLey ScHiLderS (19)<br />

JeroeN MiNNeBoo (4)<br />

STeN VAN VeSSeM (5)<br />

MuSTAfA GuLer (6)<br />

MurrAT korkMAz (14)<br />

GuuS peTerS (8)<br />

ALexANder MoLS (9)<br />

eMieL VAN de SANdeN (11)<br />

ASSISTENT-<br />

SCHEIDSRECHTERS:<br />

DE HEER G. ONDERwATER<br />

EN<br />

DE HEER S. PASAlIC<br />

BlAUw GEEl’38<br />

MouNir BiyAdAT (10)<br />

MAriJN VAN LooN (17)<br />

SANder MAAS (1)<br />

rik VAN GrieNSVeN (2)<br />

dirk krooN (18)<br />

1. SV VeNrAy 12 32 28-11<br />

2. uNA 12 27 28-13<br />

3. GroeNe STer 12 22 19-11<br />

4. doNGeN 12 20 27-19<br />

5. BAroNie 12 19 19-16<br />

6. deurNe 12 17 26-23<br />

7. udi’19 12 17 25-25<br />

8. eHc 12 16 17-27<br />

9. ScHiJNdeL 12 14 22-20<br />

10. BlAUw GEEl’38 11 13 23-28<br />

11. NeuNeN 12 13 17-23<br />

12. <strong>GOES</strong> 11 9 20-24<br />

13. BrABANTiA 12 9 13-32<br />

14. SoMereN 12 7 7-19<br />

1e: SV VENRAY<br />

2e:<br />

3e:<br />

De wedstrijdbal<br />

is geschonken door<br />

Programma Hoofdklasse B<br />

15 december 2012<br />

<strong>GOES</strong>-BlAUw GEEl’38 ...........................<br />

Programma<br />

18 december 2012<br />

BEkERwEDSTRIjD<br />

DINSDAGAVOND<br />

<strong>GOES</strong> 1-IRENE’58 1<br />

20.00 UUR


PUPIl VAN DE wEEk<br />

15 december 2012 - Aanvang 14.30 uur<br />

Sportpark "Het Schenge"<br />

Naam: yasmine Belhajji<br />

Leeftijd: 13 jaar<br />

Broers/zussen/leeftijd:<br />

Ashraf 15 jaar en Shihab 7 jaar<br />

ik ben lid bij Goes sinds: 2011<br />

ik speel in team: c1<br />

Heb je nog vriendjes van school<br />

bij de club Geen<br />

Lievelings voetbalclub: Barcelona<br />

Lievelingsspeler:<br />

Maradona en Messi<br />

Hobby’s:<br />

Voetbal, muziek en lezen<br />

Welke school/groep zit je:<br />

pontes scholengem. 3 VWo.<br />

Yasmine Belhajji<br />

lEkkER PUzzElEN<br />

Het gaat lekker en dan bedoel ik niet ondergetekende, maar daar hoeft u zich ook geen zorgen<br />

over te maken, nee, ik bedoel het eerste elftal. Langzaam maar zeker kruipt men omhoog. Niet<br />

dat het team zich in een uitzichtloze situatie bevond, maar het is toch altijd prettig als alle puzzelstukjes<br />

langzaam maar zeker op hun plaats beginnen te vallen. de puzzel is nog lang niet af,<br />

er is nog voldoende werk aan de winkel om de ontbrekende puzzelstukjes op de goede plaats<br />

te leggen. iedereen heeft er zin in. de spelers, begeleiding, bestuur en toeschouwers zien het<br />

eigenlijk best wel zitten. er wordt naar behoren gevoetbald en als de kansen die gecreëerd worden<br />

ook nog eens worden benut, dan komt het allemaal wel goed.<br />

Nog even en dan zit de eerste competitiehelft er op en heeft het elftal onder leiding van Gérard<br />

de Nooijer alle tegenstanders gehad. de verrassing is er dan af. Het enige wat nog overblijft is<br />

het thuisvoordeel. Vanmiddag dan maar proberen om zo voordelig mogelijk uit de strijd te<br />

komen.<br />

er staan twee ploegen boven Goes met dertien punten waaronder <strong>Blauw</strong> <strong>Geel</strong>’38, de tegenstander<br />

van vanmiddag. om het gat van vier punten niet groter te laten worden, moet er gewonnen<br />

worden. Wat het elftal betreft is de puzzel klaar. Wat wij willen zien is een lekkere wedstrijd.<br />

René<br />

<strong>GOES</strong>-BlAUw GEEl’38<br />

VOETBAl OP zATERDAG<br />

op zaterdag spelen<br />

de jeugdige beloftes van de<br />

voetbalvereniging G.o.e.s.<br />

hun wedstrijden op<br />

sportpark het schenge.<br />

Kom eens kijken!<br />

www.vvgoes.nl<br />

H O O F D S P O N S O R<br />

VakantieXperts Rosa<br />

GoeS<br />

www.vvgoes.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!