Opvoeden: “zien en zijn” - Webkey

webkey3.nl

Opvoeden: “zien en zijn” - Webkey

Even afstemmen

Wat ik wel en

niet kan

Mijn beeld bij

deze avond

Uw

verwachtingen


Sociaal-emotionele ontwikkeling

denken

voelen

doen

willen

Socialisatie

Gedragspatronen


Opvoeden: “zien en zijn”

Alle gedrag is

een vraag.

Betrokkenheid en

welbevinden als

thermometer

“Praten helpt” …

Ook dat is

taalstimulering!


Zien en zijn bij de

ontwikkeltaak “hechting”

Periode 0-1 jaar …

Hechten = vertrouwen in jezelf èn de ander ontwikkelen

Bepaalt hoe kind:

1. omgaat met zichzelf en de ander

2. omgaat met kritiek

3. veerkracht en controle ontwikkelt

Hoe zit dit bij

mij Hoe werkt

dit door in mijn

manier van

opvoeden


Zien en zijn bij de

ontwikkeltaak “Autonomie”

Periode 2-3 jaar …

“Ik kan het zelf”

Vanuit relatie grenzen stellen.

Wat doet de weerstand van mijn kind met mij

Genieten van je kind.

Zeg me hoe het speelt ….


Zien en zijn bij de ontwikkeltaak

“Omgaan met leeftijdgenoten

Periode 4-12 jaar …

1. Vriendschap sluiten

2. Ruzies oplossen

3. Een ander helpen

4. Samen spelen, samen werken

5. Aansluiting vinden bij de groep

6. Eigen gevoelens herkennen en uiten


Zien!-taal helpt om te begrijpen of een kind

ondersteuning nodig heeft bij die ontwikkeltaken


Star

vasthouden

Een meeloper

worden


Kan ik recht

doen aan

mijzelf EN aan

de ander


Kan Grietje het

opbrengen om

aardig te doen

Wat is de reden


Sociaal-emotionele ontwikkeling

denken

voelen

doen

willen

Socialisatie

Gedragspatronen


Wat kan ik in notendop

1. Mijn kind is een individu, los van mij

2. Ik kan veel dingen niet oplossen voor mijn kind

3. Ik kan wel vertrouwen uitstralen

4. Ik kan wel voorkomen dat ik mijn kind omring met mijn

angsten

5. Ik kan wel voorkomen dat ik mijn kind onnodig belast

met mijn sores

6. Ik kan mijn kind wel helpen zichzelf te begrijpen

7. Ik kan wel samen met de school mijn kind helpen om

anders te denken en anders te leren doen


Even verwerken

More magazines by this user
Similar magazines