Magazine

iedereenuitoss

1j8W5Mx

nieuw

Magazine

ALLE INFO OVER DE HOOGHUISSCHOLEN

De Singel * Den Bongerd * Heesch * Ravenstein * Stadion * TBL * ZuidWest *

2014

H-magazine 1


inhoud

4

5

6

10

12

21

22

26

30

34

38

40

44

46

52

54

Onderwijstypen

Checklist

Locatie Stadion

Een dag uit ‘t leven van twee brugklassers

Locatie ZuidWest

Prijsvraag!

Locatie Heesch

Locatie De Singel

Interview Paul Slegers & Ragna Janssen

Locatie Den Bongerd

Talententijd, Ik vind Het Hooghuis top...

Locatie Ravenstein

Cijfers&zo!, Geef me de vijf!

Locatie TBL

Jaarkalender 2014

Meer info, strip, schoolkompas

Beste jongens en meisjes

van groep 7 en 8,

beste ouders/verzorgers,

Het Hooghuis is een scholengroep die bestaat uit zeven scholen,

met acht locaties voor voortgezet onderwijs. Samen hebben

deze scholen alle typen voortgezet onderwijs in huis, van het

praktijkonderwijs tot en met het gymnasium.

Je vindt onze locaties in Oss, Heesch en Ravenstein. Alle scholen

hebben een eigen karakter en overal kom je modern onderwijs

tegen. Er is veel aandacht voor een goede, positieve sfeer.

We helpen je prestaties te leveren waar je trots op kunt zijn.

Als je dit magazine leest, ga jij of gaat je kind binnenkort naar

het voortgezet onderwijs. Er komt veel informatie op je af en

hoe maak je nu de juiste keuze Het helpt om je goed voor te

bereiden.

Met dit magazine helpen wij je daarmee op weg. Kijk in de

inhoudsopgave welke scholen passen bij jouw capaciteiten en

interesses en lees er dan meer over in dit magazine. Al onze

locaties vind je ook op internet: www.hethooghuis.nl.

Word je enthousiast, dan nodigen wij je van harte uit bij onze

scholen op bezoek te komen. In de jaarkalender zie je wanneer

de open dagen zijn. Ik wens je heel veel succes met het

uitzoeken van je nieuwe school. En één ding weet ik zeker:

als je straks kiest voor een school van Het Hooghuis, dan kom

je zeker goed terecht!

voorwoord

Met vriendelijke groet,

Jan Rijkers,

voorzitter centrale directie Het Hooghuis

H-Magazine 3


checklist

Het Hooghuis: voor ieder wat wils!

tip

iemand die op één van onze scholen heeft gezeten of er nog zit. Met maar liefst

zeven scholen verdeeld over acht locaties hebben we voor ieder wat wils.

Kijk samen met je

ouders/verzorgers naar

deze checklist om je te

helpen bij het maken

van je keuze:

Het Hooghuis is in de regio Oss geen onbekende. Sterker nog, iedereen kent wel

In dit magazine vind je informatie over alle zeven scholen en over wat zij te bieden

hebben. Het is een handig hulpmiddel bij het kiezen van een nieuwe school.

Algemene

toelichting

onderwijstypen

prO*VMBO*HAVO*VWO

praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs (pro) leidt toe naar werk. Je

leert de vaardigheden die je nodig hebt om

zelfstandig te kunnen werken en leven. Je leert

vooral door te doen. De theorielessen worden

gekoppeld aan de praktijklessen en stages. Je

krijgt extra begeleiding als dat nodig is. Na de

5-jarige opleiding in het praktijkonderwijs ben

je klaar voor de arbeidsmarkt.

vmbo

Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)

duurt vier jaar en bestaat uit

zogenaamde leerwegen. Na de brugperiode

kun je kiezen uit: de theoretische leerweg, de

gemengde leerweg, de basisberoepsgerichte

leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg.

Locatie ZuidWest biedt ook nog de assistentenleerweg

aan. Het vmbo is gericht op

doorstroming naar het mbo (middelbaar

beroepsonderwijs) of havo.

Hier lees je een algemene uitleg per leerweg:

Theoretische leerweg

Kies voor de theoretische leerweg als je weinig

moeite hebt met studeren en nog geen specifieke

beroepsopleiding wilt kiezen. De theoretische

leerweg bereidt je voor op de vakopleidingen

en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4)

op het mbo. Je kunt ook doorstromen naar

het havo.

Gemengde leerweg

Kies voor de gemengde leerweg als je weinig moeite hebt met studeren

en je je wilt voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen. Deze leerweg

stoomt je klaar voor de vakopleidingen en middenkaderopleidingen op het

mbo (niveau 3 en 4).

Basisberoepsgerichte leerweg

De basisberoepsgerichte leerweg bereidt je uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen

op het mbo (niveau 2). Deze leerweg kies je als je

heel praktisch ingesteld bent. Je volgt dan een leer-werktraject (leren

en werken) en brengt veel tijd door buiten school bij een leerbedrijf.

Kaderberoepsgerichte leerweg

De kaderberoepsgerichte leerweg lijkt op de basisberoepsgerichte

leerweg, maar het niveau is iets hoger dan dat van de basisberoepsgerichte

leerweg.

Assistentenleerweg

De assistentenleerweg kies je als je vooral wilt leren in de praktijk. Je loopt

in de bovenbouw twee of drie dagen stage en je hebt de mogelijkheid om

door te stromen naar het ROC.

havo

Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt vijf jaar. Het is

een voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs), zoals bijvoorbeeld

de hotelschool, de Avans Hogeschool in Den Bosch of de HAN

in Arnhem of Nijmegen. Ook kun je met het havo-diploma doorstromen

naar het vwo.

vwo

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt zes jaar. Het

leidt op voor een vervolgstudie aan de universiteit. Met een vwo-diploma

kun je ook naar het hbo. Bij het vwo heb je atheneum en gymnasium.

Op het gymnasium krijg je ook les in de klassieke talen Latijn en Grieks.

In dit magazine lees je bij elke school van Het Hooghuis welk type onderwijs zij aanbieden en hoe ze hun onderwijs vormgeven.

Schooltype:

Wat voor school zoek je

Vmbo, havo, vwo (atheneum/gymnasium) of anders

Bij vmbo: om welke leerweg/afdeling gaat het

Is het een openbare of een bijzondere school

Is het een kleine of een grote school

Schoolomgeving:

Is er één schoolgebouw of zijn er meerdere gebouwen

Is er veel groen (sportvelden/parken) in de omgeving

Is de school schoon

Is het een veilige school

Is er een (bewaakte) fietsenstalling

Bereikbaarheid:

Wat is de afstand tussen huis en school

Is de school gemakkelijk te bereiken

Is de school veilig te bereiken

Heeft de school aandacht voor veilig verkeer

Zijn er gevaarlijke verkeerssituaties onderweg

Voor, tijdens en na de lessen:

Hoe zitten de lesroosters in elkaar

Hoe is de begeleiding van leerlingen bij lesuitval

Hoe is het overblijven geregeld

Is er genoeg te doen in of bij school

Hoe is het toezicht geregeld

Schoolklimaat:

Wat zijn de schoolregels/schoolreglement

Hoe gaat de school om met straffen en belonen

Houdt de school rekening met andere culturele gebruiken

Wat wordt er gedaan aan pesten

Hoe zit het met spijbelen

Hoe staat het met vandalisme en asociaal gedrag op school

Is er een vertrouwenspersoon

Is er een klachtenregeling of klachtencommissie

Kwaliteit van de school:

Wat is het oordeel van de onderwijsinspectie over de school

Wat wil de school met de leerlingen bereiken

Wat zijn de mogelijkheden voor extra vakken

Hoe groot zijn de groepen

Hoe wordt er lesgegeven

Wat is het slagingspercentage

Wat doet de school aan bijscholing van medewerkers

Eerste jaar:

Hoe worden leerlingen het eerste jaar begeleid

Hoe worden de groepen samengesteld

Kent de school een brugperiode en hoe lang duurt deze

Hoe laat men leerlingen wennen aan het nieuwe onderwijs

Begeleiding van leerlingen:

Is er extra begeleiding voor achterblijvers

Zijn er extra mogelijkheden voor zeer intelligente leerlingen

Is er huiswerk En is er huiswerkbegeleiding

Hoe zit het met dyslexie

Hoe gaat de school om met gedragsproblemen

Meer

informatie

Check:

www.schoolkompas.nl

www.svb-vo.nl/dewegwijzer

www.schoolvo.nl

www.hethooghuis.nl

of onze jaarkalender op

pagina 52 voor alle

open dagen en proeflessen!

4 H-magazine H-magazine 5


Locatie

stadion

STADION

Een plek waar talenten van jongeren

de kans krijgen te groeien

Wat kun je bij ons leren

De eerste twee jaar zit je in de onderbouw. Alle leerlingen hebben dan ongeveer hetzelfde programma met een breed

vakkenpakket. Ook volgt iedere leerling één of meer talentklassen. In je eerste jaar leer je met behulp van die talentklassen

en je mentor meer over jezelf: over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. In het tweede jaar denk je na over wat je binnen

het werkgebied van jouw interesse kunt met jouw talent. Zo bereiden wij je voor op het kiezen van een bij jou passende

sector. Dat doe je aan het eind van je tweede jaar.

Vanaf leerjaar drie zit je in de bovenbouw. Je hebt een sector gekozen en je volgt naast je theorievakken een praktijkvak.

Dit praktijkvak sluit aan op de talentklassen die je hebt gevolgd. Bij elke talentklas past een sector of opleiding. Je hebt de

keuze uit vier sectoren: Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Groen.

Een school voor wie

Locatie Stadion is dé school voor vmbo-t, maar gecombineerd

met aandacht voor de praktijk. Je volgt bij ons

namelijk tot en met je eindexamen zes theorievakken

èn een praktijkvak. We noemen dit de theoretische

leerweg plus ofwel TL+. Dit betekent dat je bij ons

zowel de theoretische als de gemengde leerweg kunt

volgen. Wij zijn de enige school in Oss waar dat kan.

Met dit uitgebreide programma bieden wij jou een

brede slagingskans en een goede beroepsoriëntatie.

Als je bij ons je diploma haalt, kun je straks instromen

in niveau 4 van het mbo of doorgaan naar het havo.

Op onze locatie kun je in de bovenbouw ook kiezen

voor de opleiding Sport, Dienstverlening & Veiligheid

(SDV), de Theateropleiding of de creatieve opleiding

Vorm & Ambacht. We hechten veel belang aan het

ontdekken van je talenten en aan leren in de praktijk.

Daarom werken we intensief samen met Hooghuislocatie

ZuidWest, mede vanwege de mooie

vaklokalen daar.

Op Locatie Stadion volgen alle leerlingen een praktijkvak dat elementen bevat uit minimaal twee sectoren. Bijvoorbeeld

‘technologie en dienstverlening’. Dit is het intersectorale programma of ISP. Het ISP wordt veelal gevolgd op Locatie

ZuidWest. Door de combinatie van minimaal twee sectoren leer je meer over verschillende beroepsrichtingen. Dit zorgt

er samen met de theorievakken voor dat je naar meer opleidingen in het vervolgonderwijs kunt doorstromen. De opleidingen

SDV, Theater en Vorm & Ambacht zijn voorbeelden van het intersectorale programma ‘dienstverlening & commercie’.

Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Groen

6 H-magazine H-magazine 7


Contact

Locatie

stadion

Mondriaanlaan 6, 5342 CN Oss

T 0412 - 224140

E rvommen@hethooghuis.nl

W www.hethooghuis.nl/oss-stadion

Waar zijn we goed in

Wij bieden onderwijs in balans: we streven naar de juiste verhouding

tussen theorie en praktijk. Onze leerlingen krijgen een deel van de lesstof

aangeboden in een klaslokaal en een deel in een zogeheten Open

LeerCentrum (OLC). In de OLC’s wordt naast de verdieping van de

leerstof ook aandacht besteed aan het leren zelfstandig te werken. Dat

is belangrijk voor het succesvol volgen van een vervolgopleiding (mbo

of havo). Aan de basis van ons onderwijs ligt de relatie van de docent

met zijn of haar klas. Wij vinden dat informatieoverdracht (instructie) en

het zelf verwerken en verdiepen van de leerstof (zelfwerkzaamheid) niet

zonder elkaar kunnen. Het zit hem in de juiste balans.

HET ZIT HEM

IN DE

JUISTE BALANS

We besteden veel aandacht aan kennis en vaardigheden en beroepsoriëntatie.

We maken tijd vrij voor de ontwikkeling van jouw talenten.

Daarom volg je in de onderbouw één middag in de week een keuzeprogramma

in één van de talentklassen: de natuurklas, de sportklas,

de theaterklas, de mens & gezondheidklas, de creativiteitsklas en de

wetenschap & techniekklas. Er is voor ieder wat wils. Omdat we werken

met vier blokken van negen weken, kun je in één leerjaar meerdere

talentklassen kiezen om te ontdekken waar je talent ligt. Bij deze

talentklassen werken we ook samen met Locatie ZuidWest.

We maken tijd

vrij voor de

ontwikkeling

van jouw

talenten.

Beroepenoriëntatie loopt op Locatie Stadion als een rode draad door

je hele opleiding. Je hebt dus de talentklassen, maar er is meer. Je hebt

regelmatig gesprekken met je mentor, waarbij je je ervaringen en je

toekomstperspectieven bespreekt. Je mentor denkt met je mee welke

richting en welke vakken bij jou passen. Je kiest je sector en je praktijkvak.

We werken hiervoor ook weer samen met Locatie ZuidWest.

Je doet praktijkervaring op in het echte bedrijfsleven. Hiervoor werken

we samen met ROC de Leijgraaf, tal van ondernemingen in en om Oss,

met de gemeente Oss en sportorganisatie FC Oss. Dit alles geeft je een

goed beroepsbeeld, want we willen graag dat jij straks in een bij jou

passende vervolgopleiding terecht komt.

Wat zijn onze resultaten

Locatie Stadion blijkt een aantrekkelijke school te zijn: 795 leerlingen

hebben dit schooljaar een plek gevonden op onze locatie op de

talentencampus. Naast talentontwikkeling hechten wij veel belang aan

het behalen van een waardevol vmbo-t diploma: de toegangsdeur naar

jouw vervolgopleiding.

Slagingspercentages:

2011-2012: 95%

2012-2013: 94%

Sfeer op school

Leerlingen en hun talenten staan op Locatie Stadion centraal. Wij vinden

dat je alle kansen moet krijgen om je te ontwikkelen. We vinden het

belangrijk goed met elkaar om te gaan. Iedereen is anders en heeft zijn

eigen kwaliteiten. Iedereen heeft dingen waar hij goed en minder goed

in is. Juist daarmee kun je elkaar helpen. Dan is er ruimte voor iedereen

en voelt iedereen zich thuis.

Ons onderwijsprogramma zit boordevol boeiende activiteiten, maar

ook buiten schooltijd zijn er leuke dingen te doen. Ook hier streven we

naar een goede balans! We hebben sporttoernooien, disco-avonden,

seizoensfeesten, musicals en nog veel meer.

Welkom op onze school

Binnenkort maak je de overstap naar de middelbare school. Dat is een

spannende periode voor jou en voor je ouders. Je zet de eerste stap in

de richting van een beroepstoekomst die bij jou past. In ons prachtige

gebouw op de talentencampus zijn wij erop voorbereid om jou te helpen

je talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Iedere leerling is welkom bij ons op school. We zijn een gewone school

met een bijzonder karakter. Als enige school in Oss bieden wij de

theoretische en de gemengde leerweg aan. Tijdens je hele schooltijd hier

helpen wij je nadenken en ontdekken welk beroep straks bij jou past.

Dat doen we met behulp van onze talentklassen en een uitgebreide

beroepsoriëntatie. Uiteraard blijft de basis van ons onderwijs het behalen

van een waardevol vmbo-t diploma.

Spreekt onze locatie je aan en wil je graag nog meer over ons weten,

dan ben je van harte welkom op onze informatieavonden, bij onze

proeflessen op 22 januari en op de open dag op 12 maart 2014.

Wie weet ontmoeten we

elkaar op Locatie Stadion!

Namens ons team,

Richard van Ommen, directeur Het Hooghuis Stadion

Evan van den Akker

Sylvana Lobregt

Koen van Kilsdonk

Iris van Schaijk

Het is gezellig druk in het lokaal op de bovenste verdieping van

Locatie Stadion waar klas 1D aan het werk is op de computers.

Vier leerlingen zijn al klaar met hun opdracht en ze willen graag

iets vertellen over hun school. Zo helpen ze jou bij het maken van

je keuze.

Sylvana: ‘Stadion is een heel kleurrijke school met een grote aula.

Dat is gezellig!’ Evan: ‘Je hebt hier veel activiteiten naast de lessen,

zoals een sportdag en een discofeest.’ Iris: ‘Talententijd is ook erg

leuk. Je kunt verschillende talentklassen uitproberen. Zo kom

je erachter waar je goed in bent en wat je graag doet. Het helpt

je nadenken over welk werk je later wilt doen.’

Wat ze allemaal wel even wennen vonden, is dat je je spullen mee

moet nemen van het ene lokaal naar het andere. Dat was op de

basisschool natuurlijk niet zo. Maar het huiswerk valt gelukkig

mee. Koen: ‘Dat ligt aan jezelf. Als je goed doorwerkt op school,

hoef je thuis niet zo veel te doen.’

Sylvana heeft heel bewust gekozen voor Stadion: ‘Het niveau

sloot aan en ik wil in de derde klas graag SDV gaan doen (Sport,

Dienstverlening & Veiligheid). Ik wil straks graag verder met

sport.’ Iris heeft een nichtje hier op school: ‘Van haar hoorde

ik leuke verhalen. Je wordt hier niet gepest en als er iets is, regelt

je mentor het.’

Pesten is afschuwelijk, maar helaas hebben zowel Koen als Evan

het op de basisschool zelf meegemaakt. Koen: ‘Ik heb nu soms

nog last van mijn rug van toen ik op de basisschool werd gepest

en tegen een hek werd geduwd. Hier op Stadion voel ik me veilig.’

Evan: ‘Ik ben op de basisschool vier jaar lang gepest, maar

op Stadion gelukkig niet. Hier gaat iedereen heel anders met

elkaar om.’

Evan, Koen, Sylvana en Iris wensen je veel succes bij het kiezen

van een school. Als je Stadion overweegt, lees dan hieronder wat

zij de sterke punten van deze school vinden:

l Je hoeft niet bang te zijn dat je hier gepest wordt.

l Je hebt hier veel extra activiteiten.

l Het huiswerk valt mee.

l De docenten zijn heel aardig.

l Je maakt snel vrienden hier.

l Stadion is een kleurrijke en gezellige school.

l De talentklassen zijn leuk.

En tot slot:

‘Wij hebben gekozen voor een school die we leuk vinden!’

8 H-magazine H-magazine 9

brugklasleerlingen 1d


Een dag uit ‘t leven van...

6:30

7:00

7:17

7:30

8:20

De wekker gaat. Opstaan, anders komen

we nog te laat!

Lekker ontbijten en natuurlijk nemen we een

gevulde broodtrommel mee naar school.

10:00 11:30

Boekentas inpakken. Niks vergeten Nee!

Tijd om te vertrekken.

12:30

Elke dag fietsen we gezellig samen naar school.

13:30

Tadaa! Dit is onze school.

14:00

We werken vaak in een studio. Dit is een

groot klaslokaal.

15:00

Hier hebben we techniek. Girlpower!

16:30

Ook krijgen we muziekles op school.

Superleuk.

21:30

Dit is onze collegezaal. Vandaag hebben we

hier aardrijkskunde.

Hier gymmen we twee keer in de week!

...Tara & Kirsten

Klas: 1b en 1c

Locatie: Ravenstein

Leeftijd: 12 jaar

Favoriete vak van de meiden: Kunst & Cultuur

10

Even een tweetje sturen.

10 H-Magazine

Weer thuis! Een leuke en leerzame dag

achter de rug.

De dag is weer voorbij gevlogen. Nu tanden

poetsen en naar bed. Slaap lekker.

H-magazine 11


LocatieZUIDWEST

We laten leerlingen ontdekken wie ze zijn

Een school voor wie

Locatie Zuid en Locatie West van Het Hooghuis

vormen samen één school voor vmbo

(ZuidWest), met praktijkgerichte opleidingen.

Op Zuid en West kun je terecht voor de

kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte

leerweg. Op Zuid kun je ook

de assistentenleerweg volgen.

De assistentenleerweg is bedoeld voor leerlingen

die vooral willen leren in de praktijk.

Je loopt in de bovenbouw twee of drie dagen

stage en je hebt de mogelijkheid om door te

stromen naar het ROC. Je zit met ongeveer

vijftien leerlingen in de klas en een klein aantal

docenten geeft alle vakken. Door deze aanpak

krijg je directe begeleiding en is je scholing

optimaal.

De basisberoepsgerichte leerweg bestaat uit

vier algemeen vormende vakken en twee

beroepsgerichte vakken. Dit past bij leerlingen

die praktisch zijn ingesteld en willen doorstromen

naar het mbo. In de bovenbouw kun je ook het

leerwerktraject volgen met praktijkles en stage.

Met dit diploma kun je doorstromen naar

niveau 2 van het mbo.

De kaderberoepsgerichte leerweg bestaat ook

uit vier algemeen vormende vakken en twee

beroepsgerichte vakken, alleen is het niveau

iets hoger dan dat van de basisberoepsgerichte

leerweg. Kader is voor jou geschikt als je naast

leren in de praktijk ook graag met theorie

bezig bent. Met dit diploma kun je instromen

in niveau 3 en 4 (kaderniveau) van het mbo.

Je meldt je altijd aan op Locatie Zuid. Op grond

van het advies van de basisschool, het leerlingvolgsysteem

en het onderwijskundig rapport

word je ingedeeld in een voor jou geschikte

klas. Dat kan op Zuid of West zijn. Indien nodig

maken wij gebruik van de gegevens van de

screeningstest en de uitslag van de Cito-toets.

Doorstroom

Soms is niet duidelijk in welke leerweg je het

best tot je recht komt. In dat geval kom je in

de dakpanklas, een klas tussen twee leerwegen

in. Zo is er een k/b-klas en een t/k-klas. In het

geval van de t/k-klas maak je kennis met

locatie Zuid en Stadion. Aan het eind van

leerjaar 1 kijken we samen met jou en je

ouders/verzorgers welke leerweg bij jou past.

In iedere leerweg kennen we doorstroomprogramma’s.

Als blijkt dat je beter naar een

andere leerweg kunt gaan, volg je eerst een apart

programma dat jou op de overstap voorbereidt.

Onze leerlingen komen uit de hele regio, van

Oss tot Appeltern, van Lith tot Ravenstein,

van ’s-Hertogenbosch tot Uden en van Rosmalen

tot Veghel.

Wat kun je bij ons leren

Een vmbo-opleiding duurt vier jaar. De eerste

twee jaar zit je in de onderbouw. Je volgt dan

één van de drie hierboven genoemde leerwegen.

We noemen de eerste twee jaar ook wel

de brugperiode. Je hebt dan allemaal ongeveer

hetzelfde programma met een breed vakkenpakket,

zowel op Zuid als op West.

Vanaf het derde jaar begint de bovenbouw.

Hiervoor kies je aan het eind van het tweede

jaar ook een examenprogramma: Economie

en Ondernemen; Horeca, Bakkerij en Recreatie;

Zorg & Welzijn; Bouwen, Wonen en Interieur;

Produceren, Installeren en Energie; Mobiliteit

en Transport; Groen of Intersectoraal. De school

helpt jou een keuze te maken voor een beroepsrichting

die goed bij je past. Volgde je in de eerste

twee jaar de assistentenleerweg, dan wordt

er bekeken of je dat in de bovenbouw ook

blijft doen of dat je overstapt naar bovenbouw

basisberoepsgerichte opleiding. Je kunt dan ook

eventueel het leerwerktraject gaan doen.

In ons onderwijs wordt een digitale leeromgeving

steeds belangrijker. Je merkt dit goed

in de klaslokalen en in de Open LeerCentra

(OLC’s), waar je als leerling meer zelfstandig

werkt. De computer en het digibord nemen het

over van het klassieke schoolbord.

Het werken uit boeken en aan de computer

gaan samen. Je boekentas is steeds meer een

digitaal bestand.

Op ZuidWest ligt de nadruk op leren in de

praktijk. Hiervoor zijn er goed uitgeruste

praktijklokalen aanwezig op beide locaties.

Op West is er een cadeauwinkel. Die is open

voor klanten van buiten de school. Met deze

echte winkel haalt West een stukje van de

buitenwereld naar binnen. Deze leerwerkplek

wordt helemaal gedraaid door leerlingen van

Economie en Ondernemen.

Ook kunnen leerlingen praktijkervaring opdoen

in het leerwerkhuis. In de schoolkantines op

de locaties TBL, Stadion, ZuidWest en Heesch

werken leerlingen van Zorg & Welzijn en Horeca,

Bakkerij en Recreatie. Zowel de cadeauwinkel

als het leerwerkhuis zijn stageplaatsen in echte

situaties, maar binnen de school.

Ook loop je buiten de school stage om praktijkervaring

op te doen. In het derde en vierde jaar

van je opleiding leer je minstens één dag in

de week in een bedrijf of instelling die bij jouw

sector past.

ZuidWest werkt nauw samen met Locatie

Stadion (zie pag. 6 in dit magazine). Deze Osse

locaties voor vmbo hebben samen alle

leerwegen en afdelingen van het vmbo in huis.

Als het voor jouw programma nodig is, volg je

soms vakken op één van deze twee andere

Hooghuislocaties. Je komt wel steeds weer

terug op je eigen locatie. Deze mobiliteit verrijkt

je opleiding.

H-magazine 13


Contact

Ezra Ngarbingan

(vierde klas Theateropleiding)

Lenneke Hanegraaf

(tweede klas basisberoepsgerichte leerweg)

Ezra zit nu in het laatste jaar van zijn opleiding op ZuidWest.

Hij heeft gekozen voor de Theateropleiding: ‘Ik heb twee jaar

de tijd gehad om die keuze te maken en dat is genoeg. Je wordt

hier op school heel goed geholpen bij het kiezen van je richting.

Ik heb in het tweede jaar bij Talententijd in een voorstelling

meegespeeld en dat vond ik leuk. In de tweede klas loop je bij

verschillende sectoren mee met derde- en vierdejaars. Daar steek

je ook veel van op.’

Lenneke zit in het tweede jaar op West en zij weet al welke richting

ze gaat kiezen: ‘Ik ga Uiterlijke Verzorging doen. Dat weet ik

eigenlijk al heel lang. Ik wil graag kapster worden. Je ziet meteen

resultaat van je werk.’ Ook zij vindt Talententijd heel leuk.

‘Je komt op de Locaties Zuid, West en Stadion. Voor Mens &

Gezondheid hebben we net cake gebakken. We hebben ook een

rondleiding gehad op Zuid. Bij Techniek mochten we een autootje

bouwen en bij Horeca, Toerisme & Voeding een muis maken van

marsepein.’

Lenneke gaat hier graag naar school: ‘Het ziet er niet saai uit met

al die kleuren en de mensen zijn gezellig.’ Ook Ezra voelt zich

thuis: ‘Je wordt hier snel deel van een groep. Een aantal van mijn

vrienden ken ik van school en ik zie hen ook buiten school.’

Lenneke weet nog goed hoe het was toen ze hier net op school

kwam. ‘In het begin is het wel even wennen, maar je staat er niet

alleen voor. Je hoeft niet bang te zijn dat je te hard moet werken

en dingen moet doen die je nog niet kent. Je krijgt goede uitleg

en ze bouwen het langzaam op.’ Ezra herinnert het zich ook nog:

‘De gebouwen hier zijn groter dan mijn basisschool, maar voor

alles is er een plaats, voor Techniek, voor Horeca, enzovoort.

Wat ook anders is dan op de basisschool, is dat je je eigen boeken

mee moet nemen.’

Gedurende je hele schooltijd heb je contact met je mentor. In de

eerste en tweede klas heb je vaste mentoruren. In de derde en

vierde klas zie je je mentor veel vaker. Ezra: ‘Ik heb tien uur per

week praktijkles van mijn mentor. Hij helpt me met mijn stage.

Omdat we elkaar vaak zien, weet hij hoe het met me gaat.’ Ezra

is blij met zijn keuze voor de Theateropleiding. ‘Het heeft mijn

zelfvertrouwen opgebouwd.’ Hij weet ook al wat hij hierna gaat

doen: ‘Ik ga naar het Koning Willem I College, naar de Cosmo

Academy.’

Een leuk weetje over Locatie ZuidWest hoor je van Ezra: ‘Als er

iets is met je fiets, kun je die hier laten maken. Er is altijd een

fietsenmaker aanwezig, zowel op Zuid als op West, en ze heten

Waar zijn we goed in

De school mag dan groot zijn, door het werken in kleine teams is de sfeer

kleinschalig en geborgen. De mentoren zijn de spil in de organisatie en

ze hebben verschillende functies in het geheel. Ze geven veel uren les

aan hun mentorklas (tussen de 4 en 14 uur per week) en ze spelen een

centrale rol in de begeleiding van ‘hun’ leerlingen.

We werken in teamgebonden onderwijsruimtes. Ieder team heeft zijn

vaste ruimte met theorielokalen en Open LeerCentra, de zogenaamde

OLC’s. Het Open LeerCentrum is een leerwerkplek met onder andere

computers, waar je zelfstandig werkt, alleen of samen met je medeleerlingen.

De school mag dan

groot zijn, door het werken

in kleine teams

is de sfeer kleinschalig

en geborgen

Op ZuidWest, en ook op Locatie Stadion, zijn we bezig met

loopbaanleren. Dit betekent dat wij je al heel vroeg stimuleren om na te

denken over je toekomstige beroep. Daarbij staan drie vragen centraal:

1. Wie ben je, 2. Wat wil je worden en kunnen en 3. Wat heb je

daarvoor nodig Je mentor vervult ook hierbij een centrale rol.

We verzorgen een talentmiddag, zorgen voor beroepsoriëntatie en

helpen je met het gericht samenstellen van je studieprogramma, waarin

kennis en vaardigheden aan bod komen. Dit alles is gericht op een goede

en bij jou passende doorstroom naar het mbo.

Als je in de onderbouw de leerweg basis of kader volgt, heb je op Locatie

Zuid de mogelijkheid deel te nemen aan de sportklas. Je bent dan zeven

uur in de week bezig met sport: je hebt vijf praktijkuren, zoals gymmen,

zwemmen, tennissen en skiën en twee theorie-uren, waarbij je

bijvoorbeeld aan projecten werkt over sport. Na de sportklas kun je in

de bovenbouw eventueel doorstromen naar de afdeling Sport,

Dienstverlening en Veiligheid (SDV) op Locatie Stadion (zie pag. 6).

Ook biedt Locatie Zuid sporttalenten extra ondersteuning door middel

van een aangepast programma, zodat zij zich naast hun opleiding ook op

het gebied van sport kunnen blijven ontwikkelen.

Op ZuidWest stap je binnen in de wereld van kunst en cultuur. Er gebeurt

heel veel op dit gebied, vooral op locatie West. Je kunt daar projecten

doen in samenwerking met het Museum Jan Cunen, De Groene Engel

en de bibliotheek. Ook kun je een rol spelen in culturele activiteiten

in Oss en omgeving, zoals Fantastival en Muze Misse. Je vindt op West

de afdelingen Vorm & Ambacht en de Theateropleiding. Er is een heus

theater, waar leerlingen theaterervaring kunnen opdoen en voorstellingen

kunnen geven voor publiek van binnen en buiten de school.

De sector Techniek is ruimschoots vertegenwoordigd op locatie Zuid.

Je hebt er Bouwen, Wonen en Interieur; Produceren, Installeren en Energie

en ook Mobiliteit en Transport.

Wat zijn onze resultaten

Ieder jaar slaagt 98% van onze leerlingen.

Je stroomt van onze school door naar het mbo in Oss, ‘s-Hertogenbosch

of Nijmegen. Soms ga je naar een school wat verder weg, omdat dat

beter bij jouw beroepsoriëntatie past. Een voorbeeld hiervan is het

SintLucas in Boxtel, als je een opleiding voor een creatief beroep wilt

gaan doen.

Sfeer op school

We zijn een grote school, maar omdat we werken in kleine teams voelt

dat niet zo. Je werkt op een vaste plek binnen de school met leerlingen

van dezelfde richting en hetzelfde niveau; dat is je ‘thuisbasis’. Ook heb

je een mentor die je bij je opleiding en ontwikkeling begeleidt.

Er is altijd iemand! Hierdoor voel jij je als leerling geborgen, maar geniet

je toch mee van alle voordelen die een grote school te bieden heeft.

De sfeer bij ons op school is open en veilig. Je mag zijn wie je bent en

daar word je om gewaardeerd.

Locatie

ZUID

De Ruivert 5

5342 CM Oss

T 0412 - 224160

E fclaessens@hethooghuis.nl

W www.hethooghuis.nl/oss-zuid

Locatie

west

Verdistraat 75

5343 VC Oss

T 0412 - 224150

E fclaessens@hethooghuis.nl

W www.hethooghuis.nl/oss-west

Welkom op onze school

Wil je graag ontdekken wie je bent en waar je kwaliteiten liggen

Houd je ervan al doende te leren en wil je graag werken

op je eigen niveau Dan is ZuidWest dé school voor jou!

We zien je graag terug

bij ons op school!

Frans-Joseph Claessens,

directeur Het Hooghuis ZuidWest

allebei 14 H-magazine Chris.’

H-magazine 15


Hieronder zie je welke

examenrichtingen op welke

locatie te vinden zijn voor

de bovenbouw:

Locatie Zuid:

l Horeca, Bakkerij en Recreatie

l Groen

l Bouwen, Wonen en Interieur

Sector Techniek: Bouwen, Wonen en Interieur; Produceren, Installeren en Energie; Mobiliteit en Transport

Locatie Zuid

Modern techniekonderwijs voor een kansrijke toekomst!

De wereld van de techniek heeft onbeperkte

mogelijkheden, zowel nu als in de toekomst.

Techniek is onmisbaar en overal aanwezig.

Iedereen maakt dagelijks gebruik van dingen

waar veel techniek aan te pas komt, denk maar

aan de huizen waarin we wonen, een auto,

een televisie, een computer of verlichting.

Techniek dichter bij jouw belevingswereld

brengen is onze uitdaging. Het volgen van een

techniekopleiding binnen Het Hooghuis biedt

toekomstperspectief. Met modern techniekonderwijs

prikkelen we jouw creativiteit

en nieuwsgierigheid. Techniektalenten vinden,

binden en boeien is onze missie!

Ons moderne techniekonderwijs is ingericht op

basis van jouw interesses als leerling. De talentmiddag

Techniek geeft je in de eerste twee jaar

van het vmbo de kans om al vroeg een passie

voor techniek te ontwikkelen.

Je kunt in leerjaar 1 en 2 eigen keuzes maken

in vrije modules (talentklassen). We laten je op

die manier breed kennismaken met techniek,

zodat je optimaal voorbereid wordt op je latere

beroepskeuze.

Het Hooghuis beschikt over rijk ingerichte

praktijklokalen en heeft alle disciplines

op het gebied van techniekonderwijs in huis.

In leerjaar 3 kies je je richting.

Je kunt kiezen uit 3 examenprogramma’s

die opgebouwd zijn uit modules:

Examenprogramma’s voor Techniek:

• Bouwen, Wonen en Interieur

• Produceren, Installeren en Energie

• Mobiliteit en Transport

l Produceren, Installeren en Energie

l Mobiliteit en Transport

Locatie West:

l Economie en Ondernemen

Bouwen, Wonen en Interieur:

1 Bouwen

Hou je van aanpakken en werk je graag met materialen als hout, steen

en verf Dan past deze module bij jou. Je wordt breed geschoold

en in de loop van het derde leerjaar ga je je specialiseren in afwerkingstechnieken,

timmeren of metselen.

2 Wonen en interieur

Wonen en interieur is er voor jongens en meiden die technisch en ook

nog creatief zijn. Heb je interesse in de klus-en woonprogramma’s die

je op tv ziet Vind je het leuk om een meubel te maken, een kamer

in te richten en te decoreren Dan is wonen en interieur iets voor jou.

We bereiden je voor op mbo-opleidingen waar je leert voor stoffeerder,

meubelmaker, signmaker, schilder of waar je andere afwerkingstechnieken

leert beheersen.

De laatste jaren wordt er heel veel van metaal gemaakt. Werken met

metaal is werken met je handen en met je hoofd. Je schetst op de

computer en met machines werk je het ontwerp uit. Als je metaal kiest,

kun je veel richtingen op. Je kunt wel duizend dingen doen!

5 Installatietechniek

Installatietechniek is er voor leerlingen die het interessant vinden om met

verschillende technieken te werken. Je krijgt te maken met de technische

vakken: installatietechniek, metaaltechniek en elektrotechniek.

Ook de commerciële, zakelijke kant van techniek komt aan bod. Het is de

bedoeling dat je leert hoe je met je technische kennis een goede boterham

kunt verdienen.

l Zorg & Welzijn

Mobiliteit en Transport:

6 Voertuigentechniek

l Vorm & Ambacht

Deze opleiding is breed van opzet; je leert van alles over de techniek van

Produceren, Installeren en Energie:

fietsen, bromfietsen, auto’s en vrachtauto’s. De lessen zijn zo opgebouwd

l Theateropleiding

3 Elektrotechniek

dat je veel zelfstandig kunt werken onder toezicht van de docenten.

Elektrotechniek is in de maatschappij niet meer weg te denken.

Je werkt aan motorblokken, elektrische onderdelen en voertuigonderstellen.

Vertegen-woordigers verdwalen zonder hun tomtom en missen iedere Wij vinden het belangrijk dat jij een goed en realistisch beeld krijgt van

Over elk examenprogramma kun

afspraak zonder hun elektronische agenda. Als de stroom uitvalt, zit het beroep dat je straks wilt uitoefenen. Pas dan kun je een gefundeerde

iedereen in de kou omdat de verwarming niet meer werkt. Fabrieken keuze maken als je straks naar het mbo gaat. Daarom besteden

je hierna iets lezen. Als je er nog

liggen stil zonder stroom. Elektriciteit speelt een onmisbare rol in ons wij tijdens je vmbo-opleiding veel aandacht aan het ontdekken van jouw

leven en jij kunt er je specialiteit van maken!

interesses en mogelijkheden. En om je horizon te verbreden leer je niet

vragen over hebt, neem dan gerust

alleen binnen de school, maar doe je ook in de praktijk ervaring op.

4 Metaaltechniek

Zo krijg je een goed overzicht van wat er mogelijk is.

contact met ons op.

Zonder metaal zou de wereld er heel anders uitzien. Er wordt heel veel Hier in de regio is van oudsher een sterke arbeidsmarkt voor techniek.

met metaal gewerkt. Metaal wordt ook op heel veel manieren bewerkt. Bedrijven hebben jonge, enthousiaste werknemers nodig om in de toekomst

De metaalbewerker moet altijd heel precies werken. Hij geeft vorm aan

te kunnen blijven bestaan. Als techniek is wat jij wilt en kunt, dan

ijzer, staal en kunststof.

helpen wij je graag op weg naar een kansrijke toekomst in die richting!

Veel leesplezier!

Titus Burgers, teamleider sector Techniek

16 H-magazine H-magazine 17


Zorg & Welzijn

Groen

Locatie West

Locatie Zuid

Sterk in mensenwerk

Groen moet je doen!

De talentklas mens en gezondheid helpt

je in leerjaar 1 en 2 te ontdekken of Zorg

& Welzijn bij jou past. Of je het leuk vindt

om met mensen te werken en of je de goede

eigenschappen hiervoor hebt. Als je met

mensen werkt, is het namelijk belangrijk

om geduldig te blijven, vriendelijk en zorgzaam

te zijn en goed te luisteren.

De sector Groen is volop in ontwikkeling.

Met ingang van dit schooljaar bieden we het

programma Landbouw Breed aan. Voorheen

hadden we alleen Dierverzorging en Groene

Ruimte in ons pakket.

Nu omvat het de volgende onderdelen:

l Groen: bijv. plantenteelt, tuinonderhoud,

bloemsierkunst;

l Verzorging: bijv. dieren, koken en bakken

met producten van het land;

l

l

l

Handel: bijv. verkoop, opzetten eigen

onderneming, levensmiddelentechnologie;

Techniek: bijv. lassen, machines;

Recreatie: bijv. onderhoud camping,

ontwerp tuinen.

Er zijn allerlei mensen die hulp, zorg of begeleiding nodig hebben. Denk

aan kinderen, zieken, ouderen en mensen met een beperking. In leerjaar

3 en 4 leer je bij Zorg &Welzijn met welke groepen je het liefst werkt.

Misschien ligt je talent wel bij het geduldig begeleiden van mensen met

een beperking op de lange, moeilijke weg naar zelfstandigheid Misschien

ligt je interesse meer bij kinderen en vind je het leuk om kinderen voor

te lezen, te helpen bij knutselactiviteiten of gezonde traktaties voor hen

te maken Of vind je het een uitdaging om oudere mensen te helpen

bij het aan- en uitkleden, of om allerlei activiteiten voor hen te organiseren

Ook kun je ervoor kiezen om mensen mooi te maken. Het verzorgen

van huid, haren en nagels vergt creativiteit, maar ook nauwkeurig werken

en een vriendelijke, verzorgde en modebewuste uitstraling.

Andere vaardigheden die bij Zorg & Welzijn naar voren komen, zijn

bijvoorbeeld: gerechten klaarmaken, was verzorgen, ruimtes schoonmaken,

tafels feestelijk dekken, presentaties geven, verslagjes schrijven,

(jeugd-)EHBO en het omgaan met cliënten.

Je loopt stage op een plek die bij je past of waar je graag een kijkje neemt

om erachter te komen of je daar in de toekomst eventueel zou willen

werken. Bijvoorbeeld in een beautysalon in de ouderenzorg, op een

kinderdagverblijf, in de schoolkantine, op een basisschool of in een

kapsalon.

Word je enthousiast Ga dan in leerjaar 1 en 2 aan de slag met de

talentklas mens en gezondheid!

Jacqueline Hubers, teamleider sector Zorg & Welzijn

Je leert hoe je goed kunt samenwerken en overleggen, plannen en

organiseren, formuleren en rapporteren. Je leert ook hoe je met

verschillende materialen moet omgaan.

We werken veel samen met andere afdelingen binnen de school, zoals

Horeca, Bakkerij en Recreatie en Techniek. Ook neemt het leren in de

praktijk buiten de school een steeds grotere plaats in. Je loopt stage en je

voert projecten uit, zoals het aanleggen van tuintjes met kinderen van het

Buitenschoolse Net en het maken van bloemstukjes met mensen in een

verzorgingshuis.

Groen is een sector waarin veel meer te beleven valt dan je misschien

in eerste instantie zou denken. Dus werk je graag buiten, houd je van

natuur en dier, dan is Groen de afdeling die je moet kiezen!

Pieter Eijkhout, teamleider sector Groen

Vernieuwd

Economie en Ondernemen

Locatie West

Economie & Ondernemen: de klant is koning

Groen

Locatie Zuid

Goede kans op werk met vernieuwde afdeling Groen

De talentklas de jonge ondernemer helpt je

in leerjaar 1 en 2 te ontdekken of Economie

& Ondernemen bij je past, of je werken in een

winkel leuk vindt en of je talent hebt klanten

te helpen bij hun keuzes. Als je een verkoopgesprek

voert, is het belangrijk om de klant

op een vriendelijke manier de juiste informatie

over een product te geven. Daarbij moet

je leren aanvoelen wat een klant wil weten.

De afdeling Groen van Het Hooghuis

Locatie Zuid is vernieuwd! In de kas zit

nu een echte winkel en er is een proeftuin.

Samen met je medeleerlingen maak je een

ontwerp voor die tuin en dat voer je ook uit.

Bij dierverzorging is er een aparte techniekruimte

gemaakt, waar je leert over techniek die

te maken heeft met Groen. Er is een nieuwe

keuken om landbouwproducten in te

verwerken en er zijn dierenverblijven met

levende dieren om te verzorgen. Het instructielokaal

heeft een ware metamorfose

ondergaan: het is vernieuwd, er is meer licht

en er staan tafels met computers en vitrines

met lesmateriaal.

In ‘De Mix’, onze leerwinkel, help je echte klanten bij het kiezen van een

passend artikel. Je leert hoe je goed moet afrekenen en hoe je een artikel

netjes moet inpakken als de klant dat graag wil. Dat vraagt geduld

en nauwkeurigheid! We besteden veel aandacht aan het presenteren

en etaleren van onze artikelen. Hierbij kun je je creatieve talenten laten

zien. Andere klanten vinden het gezellig om in onze lunchroom rustig

een kopje koffie te drinken. Je leert daar koffie, thee en eenvoudige

gerechtjes te serveren.

Uiteraard besteden we ook aandacht aan andere vaardigheden, bijvoorbeeld

aan voorraadbeheer, magazijnwerk, het onderhoud van de winkel,

het maken van presentaties, ICT-vaardigheden en boekhouden.

Je loopt stage in allerlei soorten winkels. Van drogisterij tot warenhuis,

van sportzaak tot supermarkt. Tijdens zo’n stage ontdek je welk type winkel

het best bij jouw interesses past.

Spreekt dit je aan Ga dan in leerjaar 1 en 2 aan de slag met de talentklas

de jonge ondernemer.

Jacqueline Hubers, teamleider sector Economie

Als je Groen interessant vindt, is het fijn om te weten dat er in deze sector

veel werk is! Denk bijvoorbeeld aan recreatie, levensmiddelentechnologie

en landbouw. We bereiden je goed voor op dat werk. In je derde leerjaar

ga je twintig weken lang één dagdeel naar bedrijven toe. In je vierde jaar

is dat tien weken lang één dagdeel per week. We werken samen met

bedrijven zoals Van de Vorle Paddenstoelenkwekerij in Berghem, Landwinkel

Spierings in Oss en Groentekwekerij Van der Linde in Maren-Kessel.

Je gaat in een groepje van ongeveer zes leerlingen naar zo’n bedrijf toe.

Als het ver van school is, zorgen wij voor vervoer. Je wordt dan met een

busje gebracht en gehaald. Na vijf weken ga je naar een ander bedrijf;

zo kom je overal.

Ook wij gaan mee met de digitalisering in ons onderwijs. Als je naar een

bedrijf gaat, krijg je binnenkort een tablet van school mee om opdrachten

op te maken. We bereiden de opdrachten op school voor en je werkt

ze op het bedrijf uit. Zo houden wij ons onderwijs up-to-date en interessant.

Pieter Eijkhout, teamleider sector Groen

18 H-magazine H-magazine 19


Horeca, Bakkerij en Recreatie

Locatie Zuid

Prijsvraag!

oe vaak

Word een ster in de horeca!

Ben je graag met voeding bezig Vind je het

leuk om gasten en klanten te helpen

Werk je graag in een team Ben je ook nog

bereid om op onregelmatige tijden te werken

Dan is de Horeca, Bakkerij en Recreatie zeker

iets voor jou!

In het derde en vierde jaar leer je de eerste beginselen op het gebied

van bakken, koken, serveren, toerisme en recreatie. In de bakkerij leer

je uit allerlei grondstoffen verschillende soorten deeg maken voor brood

en banket. Je leert de producten ook netjes af te werken, garneren

en presenteren.

In de keuken leer je menu’s samenstellen en bereiden. Je leert rekening

te houden met de wensen van gasten, maar ook te letten op de voedingswaarde

van wat je bereidt. De gerechten uit de keuken worden door

de gastheren en -vrouwen in het restaurant geserveerd. In het restaurant

komen echte gasten van buitenaf!

De lessen toerisme en recreatie worden in projectvorm gegeven.

Voorbeelden hiervan zijn het verzorgen van een ouderverwenavond,

het organiseren van activiteiten voor een groep buitenlandse docenten

en het regelen van de Sinterklaasactiviteiten.

Vorm & Ambacht en Theateropleiding

Locatie West

Stage lopen speelt ook bij ons een belangrijke rol. Overal in Oss

en omgeving vind je leerlingen van ons in de horeca. Vaak werken

ze daar samen met studenten van ROC de Leijgraaf. Zo zorgen we voor

een goede doorstroom. Er zijn regelmatig activiteiten binnen en buiten

school op het gebied van catering, waarbij onze leerlingen ingezet

worden. We doen ook mee aan regionale en landelijke horecawedstrijden,

in samenwerking met ROC de Leijgraaf.

Is je interesse gewekt Word jij graag een ster in de horeca Dan ben

je bij ons van harte welkom!

Pieter Eijkhout, teamleider sector Horeca, Bakkerij en Recreatie

Hoe vaak staat het Hooghuispoppetje (met of zonder ‘Het Hooghuis

kleurt je leven’) in dit magazine Je komt het poppetje tegen in kleur

of in het wit. Ze tellen allebei mee met de prijsvraag!

Tel dus alle Hooghuispoppetjes bij elkaar op (duidelijk zichtbaar op

foto’s telt ook mee) en laat ons vóór vrijdag 31 januari 2014 weten

wat jouw antwoord is.

Mail je antwoord naar: prijsvraag@hethooghuis.nl met als

onderwerp: Prijsvraag. Vermeld hierbij ook je naam, adres en

e-mailadres.

PRIJZEN

De hoofdprijs die je kunt winnen, is een Ipod Touch!

We verloten daarnaast drie bioscoopbonnen en drie

waardebonnen voor een etentje bij leerrestaurant

Het Hoge Huis op Locatie Zuid van Het Hooghuis.

Je mag dan met je gezin komen genieten van de

lekkere gerechten die onze leerlingen en docenten

voor je klaarmaken.

Creatieve opleidingen voor durvers en doeners

We trekken de winnaars door middel van loting.

Als je gewonnen hebt, krijg je vóór 7 februari 2014

bericht van ons.

Vorm & Ambacht is een creatieve opleiding

waarbij vormgeving en techniek hand in hand

gaan. We werken nauw samen met Locatie

Zuid, afdeling Bouwen, Wonen en Interieur.

Leerlingen van Locatie Stadion kunnen bij ons

ook de beroepsgerichte lessen volgen. Je hebt

vakken als tekenen, schilderen, fotografie,

3D- en grafische vormgeving. We werken ook

intensief samen met de Theateropleiding en de

afdeling Economie en Ondernemen, bijv. bij het

maken van ontwerpen voor posters, etalages en

decors voor voorstellingen. Je kunt doorstromen

naar allerlei vervolgopleidingen, zoals het

SintLucas Boxtel en Eindhoven, het Koning

Willem I College en De Rooi Pannen.

Enkele jaren geleden zijn we gestart met de Theateropleiding. Hier werken

we ook veel samen met Locatie Stadion. Je krijgt les in acteren, muziek,

dans, zang en theatertechniek, zoals licht en geluid. Je houdt je bezig

met theaterorganisatie, zoals reclame, projectorganisatie en kostenberekening.

We hebben op Locatie West een heuse theaterzaal waar

je werkt en leert. Je maakt echte theaterproducties en voert die uit.

Met de Theateropleiding kun je doorstromen naar verschillende

vervolgopleidingen, zoals een creatieve mbo-opleiding, vormgeving,

communicatie, organisatie of techniek en ook naar horeca en verzorging.

In de onderbouw sluiten de talentklassen theater en creatief goed aan

bij deze bovenbouwafdelingen.

Bij beide afdelingen speelt het buitenschools leren/stage een belangrijke

rol. Je doet intersectoraal examen. Wil jij je ontwikkelen op creatief

gebied, dan zien we je graag op één van onze opleidingen!

Annemieke van der Meer,

teamleider Vorm & Ambacht en Theateropleiding

20 H-magazine H-magazine 21

Etentje bij leerrestaurant Het Hoge Huis


HEESCH

Locatie

Heesch

Leren van deze tijd: thuis in je stamlokaal

Een school voor wie

Het Hooghuis Heesch is een kleine school voor

de theoretische en gemengde leerweg van het

vmbo. Nieuw is dat je bij ons ook voor de

diplomalijn mavo kunt kiezen. Je hebt dan meer

theoretische vakken en we bereiden je voor op

de havo. Je kunt ook nog steeds naar het mbo.

Je leert bij ons op een manier die bij deze tijd

past, in stamgroepen, zoals wij dat noemen.

Je hebt je eigen, vaste werkplek met een

boekenkluisje en een eigen computer. Dat is

makkelijk en fijn. Met ons hele team werken

wij enthousiast samen om het beste uit jou als

leerling te halen. Daar doen we dan ook alles

aan! Omdat iedereen anders is, passen we

ons aan jou aan. Want je mag bij ons zijn wie

je bent. We helpen je op weg zodat je straks

zelfstandig kunt leren. En onderweg leer je van

elkaar. We helpen je als er iets is, wat dat dan

ook is.

Onze leerlingen komen niet alleen uit Heesch,

Oss en Nistelrode, maar ze fietsen bijvoorbeeld

ook vanuit Uden, Boekel, Odiliapeel, Geffen,

Schaijk, Lith, Nuland en Vinkel naar onze school.

Hier is voor iedereen die ons type onderwijs

wil en kan volgen een plek. Dus ook voor jou.

Kom samen met je ouders eens kijken op onze

school. Jullie zijn van harte welkom!

Wat kun je bij ons leren

Op onze school bereiden we je zo voor dat je straks goed verder kunt

naar havo 4 of mbo niveau 4. Je doet bij ons vmbo-t+ of mavo+.

Bij vmbo-t+ volg je zes theorievakken en één praktijkvak. Pas vlak voor

je eindexamen kies je of je je diploma theoretische of gemengde leerweg

wilt halen. Ga je voor het theoretische diploma, dan verandert er niets.

Kies je voor de gemengde leerweg, dan doe je examen in één theoretisch

vak minder. Bij mavo+ heb je geen beroepsgericht vak, maar zeven

of acht theorievakken.

Je leert bij ons werken

aan de hand

van een planner

We werken al jaren met stamgroepen. We hebben gemerkt dat dit

heel goed gaat. In een stamlokaal zitten minimaal 50 en maximaal

56 leerlingen bij elkaar. Er zijn altijd twee leraren per vak aanwezig.

Zij wisselen van werkplek, jij niet. Je krijgt bij ons maximaal vier vakken

ofwel lesblokken op één dag. Elk lesblok duurt 90 minuten en daarna

heb je een pauze. We proberen zelfstandig werken en uitleg door de leraar

(instructie) altijd zo goed mogelijk af te wisselen.

22 H-magazine H-magazine 23


Contact

Luna Bosman (1D)

Stan van Boxmeer (1C)

Lise Romme (1B)

Locatie Heesch is een gezellige school waar je je al snel thuisvoelt.

Luna, Stan en Lise zitten in de brugklas en ze hebben het erg

naar hun zin op Het Hooghuis Heesch. Luna: ‘Ik vind het hier

gezellig en fijner dan op de basisschool.’ Stan komt uit Heesch

en woont dichtbij school. Luna fietst vanuit Oss en Lise vanuit

Geffen naar Heesch. Dat vinden ze helemaal niet vervelend om

te doen.

Lise: ‘We fietsen in een groep. Je kletst met elkaar en dan ben

je zo op school.’

Natuurlijk is de manier van leren anders dan op de basisschool,

maar je wordt in Heesch goed geholpen. Luna: ‘Ze leggen hier

heel goed uit, ook hoe je kunt leren. Dat doen ze bijvoorbeeld

in je mentorles. Als je een toets hebt, helpen ze je met plannen

om daarvoor te leren. Je mentor helpt je met alles.’ Tijdens het

mentoruur komt ook fietsveiligheid aan bod en in het tweede jaar

krijg je een beroepskeuzetest. Je hebt regelmatig gesprekjes met

je mentor over hoe het met je gaat.

In de brugklas ga je vlak voor de herfstvakantie op brugklaskamp.

Stan: ‘We zijn dit jaar naar Sint-Michielsgestel geweest. Het thema

was ‘superhelden’. Iedereen uit de brugklas ging mee! Ook alle

mentoren en een paar leraren. Zo leer je elkaar heel goed kennen.’

Dit kamp is onderdeel van de sociale vaardigheidstraining

(sova-training) die iedereen op school krijgt. Lise: ‘Hier heeft

iedereen veel respect voor elkaar.’ Luna: ‘Je mag jezelf zijn. Ik had

mijn haar laatst paars geverfd. De vierdejaars vonden dat alleen

maar leuk. Ze vonden het gaaf dat zo’n brugpieper dat hier durft

te doen!’ Stan: ‘Er wordt hier op school nauwelijks gepest. Als dat

toch gebeurt, dan pakt meneer Otjens (teamleider onderbouw)

dat heel streng aan!’

Stan: ‘Je zit in je eigen stamlokaal, met je eigen werkplek en kluisje.

Je hoeft niet op en neer te sjouwen. Dat geeft rust.’ Lise: ‘De

lessen zijn leuk en afwisselend. Vooral de Xplore klassen. Je mag

zelf een vak kiezen, dat je dan negen weken volgt. Het is creatief

en je leert er veel van.’

Ze zijn het er alle drie over eens dat je vooral naar de open dag

moet komen en zeker ook naar de meemaakmiddag, waar je je

op de open dag voor in kunt schrijven. Stan: ‘Op de open dag kun

je allerlei dingen doen, zoals proefjes in het lab en quizzen op

de computer.’ Luna: ‘Je kunt zelfs zien hoe lang het fietsen is van

je huis naar school en wat een veilige route is.’ Lise: ‘En leerlingen

uit alle leerjaren komen je helpen. Ze leiden je rond en je

kunt vragen stellen. Op de open dag kun je zelf ervaren hoe het

hier op school allemaal gaat.’

Tip: Kijk eens naar

de ‘lipdub’ van Locatie

Heesch op YouTube,

dan zie je meteen hoe

onze school eruit ziet!

Je leert bij ons werken aan de hand van een planner. Hier heb je je hele

schooltijd bij ons en ook daarna nog veel plezier van.

Je doet al veel werk op school, maar je zult thuis ook nog huiswerk

moeten maken. Dan kun je alles wat je op school geleerd hebt goed

verwerken. Wel krijg je bij ons in de eerste klas minder huiswerk dan

in de vierde. We bouwen het stap voor stap op en we helpen je met het

plannen van je huiswerk.

Naast stamlokalen hebben we ook praktijklokalen, bijvoorbeeld voor

Kunst & Cultuur en Mens & Natuur. We hebben een aparte ruimte

om even alleen te kunnen werken en een taaldorp voor Engels. In het

taaldorp, een lokaal met onder andere een nagebootste bar, reisbureau

en survivalhoek, oefen je in praktische situaties je spreekvaardigheid

Engels met onze native speaker. Het is onze uitdaging jouw onderwijs

zo afwisselend mogelijk te maken.

We zijn dit jaar voor de derde keer gestart met een speciale stamgroep

voor kinderen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Dit is

onze schakelklas. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een indicatie

leerwegondersteuning (LWO). Dankzij extra begeleiding en meer één

op één aandacht tijdens de eerste twee jaar, kunnen zij daarna weer

verder in de gewone derde klas. Ze kunnen dan worden geschakeld naar

gewone stamlokalen. Inmiddels is gebleken dat dit werkt: de eerste lichting

zit nu succesvol in de bovenbouw!

Onze speciale

manier van werken:

met stamgroepen

Waar zijn we goed in

Wat ons bijzonder maakt, is onze speciale manier van werken: met

stamgroepen. Je schooltijd bij ons ziet er zo uit: de eerste twee jaar werk

je in dezelfde stamgroep op je vaste werkplek. In de derde klas ga

je naar een ander stamlokaal. Je boekenkluisje is daar buiten het lokaal.

Je werkt dan minder op een vaste plek. In de vierde klas zit je nu nog

in een gewone klas, maar er komt binnenkort ook een stamlokaal.

Waar nu de fietsenstalling staat, wordt er een nieuwe vleugel gebouwd.

Die stamgroepen hebben we namelijk niet voor niets. We maken een

eigen plekje voor jou bij ons op school, zodat jij je thuis voelt. Samen met

je medeleerlingen en leraren leer je ontdekken welke manier van werken

en leren goed bij je past. Zodat de kwaliteiten die al in jou zitten, ook

daadwerkelijk naar buiten kunnen komen.

Naast alle verplichte vakken, kies je in de onderbouw uit Xplore klassen.

Zo kun je kijken waar jouw talent ligt en wat je leuk vindt. Vier keer per

jaar volg je negen weken lang een vak naar keuze. We hebben dit jaar

bijvoorbeeld elektronica, percussie, science en ICT. Je kunt ook kiezen

voor fotografie en beeldverwerking, Sketch up (tekenprogramma),

visagie of decoreren met marsepein en fondant. En je kunt toneellessen

volgen en instrumenten leren bespelen. Tegen betaling kun je op school

ook je typediploma halen of hiphop leren dansen.

Er zitten ongeveer 400 leerlingen op onze school. We hebben 30 leraren

en 10 mensen doen ondersteunend werk. Onze leraren hebben ieder

hun eigen werkplek, maar als ze lesgeven, staan ze tussen de leerlingen.

Ze helpen jou waar jij het nodig hebt. Je kunt altijd bij ze terecht. Of het

nu over een vraag over je schoolwerk gaat of iets anders waar je op dat

moment mee bezig bent.

We vinden het belangrijk dat school en thuis samenwerken als een team.

Je mentor en je ouders hebben regelmatig contact. Je ouders kunnen via

hun computer thuis inloggen op het ouderportaal, om te zien hoe jij het

doet op school. Ook krijg je zes keer per jaar een rapport.

Locatie

Heesch

Schoonstraat 34, 5384 AP Heesch

T 0412 - 224130

E felkerbout@hethooghuis.nl

W www.hethooghuis.nl/heesch

Wat zijn onze resultaten

Van de kinderen die op onze school eindexamen doen, slaagt

gemiddeld 98%.

Je hebt een goede aansluiting op het mbo en havo, omdat

je bij ons al geleerd hebt zelfstandig te studeren.

Sfeer op school

We zorgen ervoor dat je kunt leren op een plek waar je je veilig voelt.

Pestgedrag pakken wij actief aan. Want op een veilige school kunnen

de dingen waar jij goed in bent, jouw kwaliteiten, het beste naar voren

komen. We zijn een zorgzame school. We vinden het belangrijk dat

jij het naar je zin hebt en daar doen we allemaal ons uiterste best voor.

Ons hele team voelt zich verbonden met jou en alle andere leerlingen.

We vinden het belangrijk dat je slaagt. We zorgen ervoor dat jij na vier

jaar met je diploma op zak helemaal klaar bent om de volgende stap

in je schoolloopbaan te zetten.

Welkom op onze school!

Namens ons team,

Francis Elkerbout,

directeur Het Hooghuis Heesch

24 H-magazine H-magazine 25


Locatie

DE SINGEL

DE SINGEL

Maakt er werk van!

Een school voor wie

De Singel is een school voor praktijkonderwijs.

Je kunt bij ons op school terecht als je liever

praktische vaardigheden leert voor je toekomst;

theorielessen horen er natuurlijk ook bij. Als je

extra ondersteuning nodig hebt om zelfstandig

te worden, helpen wij je graag op weg.

We begeleiden je bij het vinden van passend

vervolgonderwijs of werk.

We bereiden je voor om straks volwaardig deel

te nemen aan de maatschappij. Dat houdt

in: zelfstandig wonen, werken en je vrije tijd

besteden. Je leert vooral door zelf te doen.

Bij ons op school bieden we jou veel praktijk

aan in echte leersituaties. We gaan uit van

wat jij als leerling kunt en we stimuleren

je jouw talenten te ontwikkelen. Dit noemen

we competentiegericht leren.

Vanaf het tweede jaar, ga je al meedraaien

in buitenschoolse leerprojecten. We werken

daarvoor samen met een aantal bedrijven,

zoals de EMTÉ in de stad en Kaal Masten voor

metaaltechniek. We hebben ook een eigen

garagebedrijf op het industrieterrein. En we

werken samen met Brabant Zorg.

Voor uiterlijke verzorging ga je bijvoorbeeld naar Loovelt en we zijn

nu bezig met het aanleggen van een ‘alzheimertuin’ bij De Wellen.

Om toegelaten te worden op De Singel moet je aan bepaalde

voorwaarden voldoen. Je kunt deze voorwaarden vinden op onze

website: www.hethooghuis.nl/singel. Kijk maar eens naar onze

locatiegids op bladzijde 16 en 17.

Je gaat bij ons van school als je achttien jaar bent geworden of eerder

met een ‘sluitende aanpak’. Daarmee bedoelen we dat het duidelijk moet

zijn of je na het verlaten van de school gaat werken, verder gaat leren

of allebei.

Wat kun je bij ons leren

Je krijgt bij ons heel veel praktijkvakken. Kijk maar in het schema op pag. 29.

Tijdens het praktijkonderwijs krijg je extra begeleiding om zelfstandig te

worden. We passen de leerstof zo aan, dat jij er goed mee kunt werken

en we herhalen het vaak. Zo geven wij je zorg en ondersteuning op

maat. Iedereen is verschillend en daar houden wij rekening mee.

Je krijgt ook theorielessen, wij noemen dat leerlijnen. In het schema zie

je welke vakken dat zijn. Bij alle vakken (praktijk en leerlijnen) besteden

we aandacht aan sociale vaardigheden. Bij veel vakken gebruiken we

computers.

De Singel leidt toe naar arbeid, want het praktijkonderwijs is voor veel

leerlingen eindonderwijs. Dat betekent dat je hierna niet verder leert,

maar gaat werken. Als voorbereiding daarop leer je in de praktijk binnen

en buiten de school en loop je stage.

26 H-magazine H-magazine 27


Timo Meulendijk,

tweedejaars leerling

van De Singel

‘De Singel is een fijne school omdat er weinig theorielessen

worden gegeven. In plaats daarvan krijg je veel praktijklessen

en die zijn erg leuk.’ Als je op De Singel zit, leer je in echte

situaties. Je stage betekent echt wat voor andere mensen.

Timo vertelt: ‘De school heeft een groot machinepark met

bijvoorbeeld een miniloader. Met die miniloader hebben we

gewerkt aan het ‘blote voetenpad’ in de tuin van Willemshaven.’

Dit is een huis waar kinderen en jongeren wonen die extra

aandacht nodig hebben bij hun ontwikkeling. Op dit moment

wordt er samen met de afdeling Groen gewerkt aan een project

bij Brabant Zorg. Timo: ‘We hebben pas een tuinhuisje gebouwd

in de ‘alzheimertuin’ bij De Wellen.’

De school is niet zo groot, bijna iedereen kent elkaar op De Singel.

Timo: ‘Het is gezellig met m’n klasgenoten. Sommige klasgenoten

zijn erg druk, maar de leraren zijn niet streng en ook

de directeur van de school is er altijd. En als je iets niet snapt,

dan vraag je het gewoon aan de leraar.’

Elke vrijdag hebben we Sport & Fun. Dan mogen alle eersteen

tweedeklassers iets leuks gaan doen. Zes weken lang doe

je dezelfde activiteit. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit: zwemmen,

voetbal, bowlen, vissen, waterskiën, paardrijden, zumba

en fitness. Ook hebben we pas een cursus geluidstechniek

en een dj-cursus gehad. Dat was heel leuk!’

‘Ik ga liever naar school

dan dat ik thuiszit’

Timo vindt dat je op De Singel veel leert: ‘In het eerste jaar maak

je kennis met alle richtingen, in het tweede jaar kies je voor

de richting die het beste bij je past en in het derde jaar ga

je ook stage lopen. Ik voel me erg op mijn gemak op De Singel.

Ik ga liever naar school dan dat ik thuiszit.’

Hoe ziet je schooltijd er bij ons uit

1 In het eerste jaar oriënteer je je op ons hele aanbod van theorie en

praktijk. In de theorielessen zit je met maximaal 16 leerlingen in de

klas en in de praktijklessen met maximaal 8.

2 In het tweede jaar kies jij zelf uit ons praktijkaanbod. Iedere drie

maanden kun je opnieuw kiezen. Je doet praktijkervaring op in onze

leerlingenwerkplaatsen. We ondersteunen de praktijklessen met theorie.

3 In het derde jaar kies je ook zelf je praktijkvakken. Die worden ook

weer ondersteund met theorie. En als je eraan toe bent, ga je twee

dagen per week stage lopen. Dat gebeurt in goed overleg met jou en

je ouders.

4 In het vierde jaar ga je drie dagen per week stage lopen. Je komt dan

nog één dag per week terug op school voor theorie en coaching.

5 Het vijfde jaar noemen wij het PRO-ENTREE jaar (PRO is praktijkonderwijs

en ENTREE staat voor de startopleiding van het ROC op

niveau 1). Op dit moment zijn we een PRO-EXTRA jaar aan het

ontwikkelen voor leerlingen die nog een extra jaar verder willen leren

op De Singel.

De stages in het vierde jaar kunnen worden ondersteund door onze

branchegerichte cursussen (zie www.hethooghuis.nl/singel). Je kunt

ter ondersteuning in je eigen tijd extra les krijgen in taal en rekenen.

Wij maken er WERK van!

Stage lopen blijft ook in het vijfde jaar een belangrijk onderdeel. Als je

zestien bent, kun je bij ons op school duaal leren en werken. Je hebt dan

een arbeidsovereenkomst bij een bedrijf en je zit nog bij ons op school.

Er is ook tijd voor ontspanning. In het eerste en tweede jaar is er voor jou

het Sport & Fun-programma. Buiten de school ga je dingen doen die jij

leuk vindt, zoals bijvoorbeeld zwemmen, trampolinespringen, schilderen,

toneelspelen, koken, waterskiën, streetdance en maatschappelijke stage.

Zo ontdek je wat je leuk vindt om te doen in je vrije tijd.

En er is meer: je gaat op schoolkamp, we hebben een introductiedag,

schoolfeesten, een gezellige kerstviering en een goede doelenactie.

Waar zijn we goed in

Bij De Singel ondersteunen wij je op je weg naar zelfstandigheid.

We maken voor al onze leerlingen een individueel ontwikkelingsplan.

We bespreken dit met je ouders/verzorgers.

Als leerling heb je bij ons ook zelf invloed op wat je leert. We zoeken

een juiste balans tussen wat wij aanbieden en wat jij graag wilt leren.

We maken ons onderwijs uitdagend en we stimuleren je om actief en

zelfstandig te leren. We kijken vooral naar wat je goed kunt, naar jouw

talenten, in plaats van naar wat je niet goed kunt.

Voor specialistische ondersteuning is er ons zorgadviesteam (ZAT). Dit

bestaat uit specialisten die ouders/verzorgers en medewerkers kunnen

helpen om het thuis of op school beter te laten lopen. In dit team zitten

onder andere een zorgcoördinator, een psycholoog of een orthopedagoog.

Zij geven advies op het gebied van gedrag, onderwijs en

opvoeding en ze zijn op de hoogte van de begeleidingsmogelijkheden

binnen en buiten de school. Als jij met een hulpvraag zit, kun je ook bij

hen terecht. De Singel is sterk in arbeidstoeleiding. We bereiden jou voor

op de arbeidsmarkt. We maken je bewust van je eigen verantwoordelijkheden,

zodat je jezelf later goed kunt redden. We begeleiden je op

een coachende manier, die recht doet aan jouw mogelijkheden, op een

manier waar jij je goed bij voelt.

Een opleiding bij ons op school geeft je goede toekomstmogelijkheden.

Je kunt hierna in heel veel bedrijven terecht. Je komt het best tot je recht

in overzichtelijke werkzaamheden, zoals regelmatig werk, routinematige

handelingen en assisterende werkzaamheden. We geven je een

voorbeeld van enkele arbeidsrichtingen: metaalbewerking/lassen,

houtbewerking/meubelindustrie, bouw, garagewerkzaamheden,

fabriekswerk/productie, magazijn, groenvoorziening, verzorging,

schoonmaak-, keuken- en winkelwerkzaamheden.

Als je bij ons van school gaat, houden wij nog twee jaar contact met jou.

We geven je nazorg als je die nodig hebt. Elk jaar nodigen we je uit voor

een terugkomavond. Je kunt je oude mentor vertellen hoe het met je

gaat en tegen welke problemen je eventueel aanloopt. We hebben een

jobcoach die je ook na het verlaten van onze school nog kan begeleiden.

Buitenschools leren

Je leert het beste door het te doen. Daarom krijg je als leerling van

De Singel ook les op locatie. Buitenschools leren noemen we dat.

Leerlingen van De Singel werken aan verschillende goede doelen

projecten. Het tot nu toe grootste goede doelen project is de aanleg van

de binnentuin bij De Wellen in Oss. Samen met de andere leerlingen en

je docent werk je wekelijks aan het project. Alles moet gedaan worden.

Het uitvoerende werk zoals de graafwerkzaamheden, beton storten,

bestraten en beplanten moet gedaan worden. Daarnaast moeten de

kosten ook berekend worden. En als er niet voldoende geld is voor een

project, dan bedenken we zelf acties om geld op te halen.

Daarnaast ga je leren bij bedrijven. De Singel heeft bijvoorbeeld een

eigen garagebedrijf waar je leert hoe je auto’s moet repareren. Of je

gaat leren in een echte supermarkt in de stad of je leert bij Brabant Zorg

Loovelt alles over uiterlijke verzorging.

Wat zijn onze resultaten

In dit schema zie je wat onze leerlingen gaan doen als ze van school af

komen.

Sfeer op school

Wij werken op De Singel met de methode Rots en Water. Deze

methode helpt het schoolteam en jou als leerling met het ontwikkelen

van veiligheid, integriteit en verbondenheid. We doen dit door te werken

aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie (nadenken over

jezelf). Samen met de leerlingenraad wordt door ouders en personeel

jaarlijks een intentieverklaring opgesteld en getekend. Daarin verklaren

we tegen agressie, geweld, pesten en seksuele intimidatie te zijn en dat

we daar ook daadwerkelijk iets aan doen.

Welkom op onze school

Bij De Singel halen we jouw sterke kanten naar voren. Omdat we een

kleinere school zijn, kent bijna iedereen elkaar. Zo kunnen wij goed

inspelen op jouw ontwikkeling. Bij ons op school draait het echt om

onze leerlingen.

We vinden het belangrijk om op een goede manier met elkaar om te

gaan. We willen jou graag helpen om uit te groeien tot een zelfstandig

en evenwichtig persoon. We bereiden jou erop voor dat je na je tijd bij

ons op school kunt gaan werken. Als je het wilt en kunt, heb je ook de

mogelijkheid om verder te leren op een ROC.

Als De Singel de school is die bij je past, dan ben je van harte welkom!

Namens ons team,

Hans Terpstra, directeur Locatie De Singel

Contact

Locatie

DE SINGEL

Kapelaan Nausstraat 2, 5348 TH Oss

T 0412 - 224110

E infosingel@hethooghuis.nl

W www.hethooghuis.nl/singel

28 H-magazine 2010-2011 36% 20% 29% 0% 15% 100%

H-magazine 29

Schooljaar

De leerlijnen

Nederlandse taal

Rekenen/wiskunde

Engels

Informatie- en communicatietechnologie

Cultuur en maatschappij

Praktijk en loopbaan

Lichamelijke oefening

De praktijk

Instalektro

Groen

Koken/catering/schoonmaak

Uiterlijke verzorging

Bouwtechniek, banktimmeren

Detail

Voertuigtechniek

Mechanische techniek

Textiel, decoratieve techniek

Stage

VCA en EHBO

Sport & Fun

COMPETENTIES

Werk Werk+School School Geen werk Overig Totaal

2008-2009 31% 40% 26% 0% 3 % 100%

2009-2010 23% 37% 30% 0% 10% 100%

2011-2012 41% 14% 38% 0% 7 % 100%

2012-2013 40% 20% 32% 0% 8 % 100%


BEKIJK HET

Een vraaggesprek tussen directeur

Paul Slegers en leerling 6 vwo Ragna Janssen

HOOGHUIS EENS VAN

EEN ANDERE KANT

interview

Het kan heel verhelderend werken om dingen eens

van een andere kant te bekijken. Hoe ziet een lid van

de centrale directie ‘zijn’ onderwijs als hij door de ogen

van een leerling kijkt En hoe kijkt een leerling tegen

haar school aan als zij voor even plaatsneemt op

de stoel van de centrale directie

Paul Slegers en Ragna Janssen gaan hieronder open

en out of the box in gesprek met elkaar. Ze wisselen

van plek aan tafel en van gedachten. Ze bekijken het

onderwijs van Het Hooghuis vandaag door elkaars ogen.

Wat doe je eigenlijk, Paul

Ik zit in de Centrale Directie van Het Hooghuis. Die staat

boven de zeven scholen die bij Het Hooghuis horen.

Ik stuur de mensen aan die ervoor zorgen dat we voldoende

docenten hebben, dat de geldzaken goed geregeld zijn

en dat we voldoende gebouwen en computers hebben.

Ik denk na over wat goed is voor alle zeven scholen samen

in plaats van dat zeven keer los van elkaar te doen.

Samenwerken levert meer op.

Vind je dat smartphones thuishoren in de klas

Smartphones horen er tegenwoordig gewoon bij. Je moet

leerlingen juist het zelfvertrouwen geven er goed mee om

te gaan. Per locatie bekijken we hoe dat het beste kan.

Niet alle leraren kunnen omgaan met een

smartboard. Dat is niet altijd handig.

Ik geloof in leren met en van elkaar. Daar zouden leraren

nog veel meer voor open mogen staan. Het zou mooi zijn

als ze meer gebruik zouden maken van wat leerlingen

weten, zoals bij zo’n smartboard.

Maar Ragna, wat doe jij de hele dag op school

Leren. In de les krijg ik veel uitleg en thuis moet ik de

stof vooral verwerken. Zeker nu in de bovenbouw. In de

onderbouw word je heel goed ondersteund. Dan maak je

huiswerk in de les en hoef je thuis niet zoveel te doen. In de

bovenbouw (vanaf 4 vwo) moet je echt zelfstandig worden

en met planners werken.

Wat betekent een mentor voor jou

Ik zie mijn mentor elke week. We hebben het over de lessen

en hoe de docenten lesgeven. De laatste twee jaar praten

we veel over vervolgstudies.

Als je net op school komt, wat doet je mentor

dan voor je

Je ziet je mentor minstens één keer per week. Je hebt ook

les van hem of haar. In het mentoruur doe je de eerste

maanden spelletjes om elkaar te leren kennen. Daarna krijg

je steeds meer informatie over school. In de onderbouw heb

je mentoruren met je hele klas. In de bovenbouw zijn we

meestal met tien leerlingen, of je spreekt je mentor alleen.

Paul, wat was jouw favoriete vak op de middelbare

school

Economie en geschiedenis. Economie gaat over de vraag

‘Wat kun je bereiken’ en geschiedenis over ‘Hoe is het

gekomen Waar komt het vandaan’ Dat heb ik altijd

interessant gevonden.

Ragna: ‘Ik ben met de buitenlandse reis van school naar

Rome geweest. Daar zijn we veel met cultuur bezig

geweest. Op het TBL hebben we veel buitenlandse reizen’.

Kost dat je ouders niet veel geld

Als je ouders niet genoeg geld hebben, kun je een beurs

aanvragen. Zo kan iedereen mee.

Wat was een hoogtepunt voor jou op het TBL

De Romereis! Daar is een grote vriendengroep ontstaan.

Dat maakt het ook heel leuk om naar school te gaan.

Je kent iedereen van je jaar heel goed.

Waarom moet je eigenlijk nog naar school

Je kunt niet alles zelf uitzoeken. Soms heb je de uitleg

van een docent nodig om de stof te begrijpen.

Je kunt het dus gewoon niet alleen

Nee, uitleg en voorbeelden van een docent heb je nodig.

Door de social media heb je zoveel contact met

anderen. Je zou bijna zeggen dat het niet meer

nodig is om mensen in het echt te ontmoeten.

Hoe vind jij de school als ontmoetingsplek

Op de computer kan niemand een arm om je heen slaan.

En je leert mensen pas goed kennen als je ze echt ziet.

Gebruik je social media voor school

We hebben een grote whatsappgroep en er is een

Facebookpagina voor 6 vwo om makkelijk met elkaar in

contact te komen. Op whatsapp kletsen we gezellig; de

Facebookpagina gaat over schoolzaken, zoals vragen over

je huiswerk en wat je moet doen in de proefwerkweek.

We delen ook samenvattingen. Op deze manier helpen

we elkaar.

‘Wij vinden jou als leerling

het belangrijkst,

jij bent de toekomst’’

Zou je je eigen laptop mee naar school willen

nemen

Voor sommige vakken zou dat handig zijn, voor andere

niet. Ik zou het fijn vinden om bij Nederlands een betoog te

kunnen typen in plaats van schrijven. Dat scheelt veel tijd.

Een laptop mee naar school lijkt me handig, maar ik weet

niet of het nodig is.

30 H-magazine

H-magazine 31


Paul, waarom zou je als leerling van groep 8

voor Het Hooghuis kiezen

Omdat we de leerling echt centraal zetten. Wij vinden jou

als leerling het belangrijkst, jij bent de toekomst. Voor jou

willen we ons onderwijs zo goed mogelijk maken en daar

doen we alles aan. Onze gebouwen zijn goed en de leerlingen

zijn heel tevreden over de sfeer op onze scholen. Ze

vinden het gezellig en natuurlijk ook af en toe vervelend.

Kun jij je daarin vinden, Ragna

Ja, je mentor trekt aan de bel als je dat nodig hebt. Dan krijg

je bijles of extra uitleg. Als je zelf naar een leraar of naar een

teamleider gaat, word je ook echt geholpen.

Waarom heb jij voor het TBL gekozen

Ik mocht zelf kiezen van mijn ouders. Ik wilde graag naar

een kleinere school met leerlingen van hetzelfde niveau.

Het TBL zag er heel gemoedelijk uit.

Wordt er wel eens iemand uit de klas gestuurd

Ja, als iemand niet luistert. Dan moet je een groene brief

halen. Daar moet je je naam op schrijven en die van de

leraar en wat er is gebeurd. Na de les bespreek je dit met

de leraar en je teamleider.

Krijgen leerlingen wel eens straf bij jou op school

Ja, je moet nablijven als je te laat komt. Wat je mist aan tijd,

moet je dubbel inhalen. Als er echt iets is, zijn ze soepel.

Waar moet je op letten als je naar een open dag gaat

Ik lette vooral op de sfeer, niet echt op de lokalen. Ik heb

ook gekeken naar de extra’s die een school te bieden heeft

naast de lessen. En ik zou proeflessen volgen. Dan krijg je

een idee van hoe het er op een school aan toegaat. Ik heb

toen toevallig geschiedenis en economie gedaan!

Paul, ben jij ook actief op social media

Ja, ik gebruik Twitter en Linkedin zakelijk en Facebook

privé. Ik vind dat we met Het Hooghuis actiever mogen

zijn op dit gebied. Social media zijn een belangrijk

communicatiemiddel.

Hoe ben je hier terechtgekomen in de directie

van Het Hooghuis

Ik werkte in het hbo en ik wilde een nieuwe uitdaging.

Toen kwam deze vacature voorbij. Ik heb zelf aan de

pabo gestudeerd, maar daarna alleen invalwerk gedaan.

Onderwijs is mijn ding. Ik vond Het Hooghuis een

aantrekkelijke werkgever. Het onderwijs is goed, de

organisatie kan nog beter, vooral in het gebruik van ICT.

Vertel daar eens meer over

We moeten de leerlingen helpen het beste uit zichzelf te

halen. Daar moeten we de ICT-mogelijkheden op

aanpassen. Iedereen leert op een andere manier. ICT

geeft veel hulpmiddelen om verschillende leerstijlen te

ondersteunen en om het leren leuk te maken.

Wat hebben de scholen van Het Hooghuis gemeen

De onderlinge verbondenheid tussen leraren en leerlingen.

Die zie je terug op elke locatie. We hebben goede docenten.

Ze hebben veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen

en ze kijken goed naar wat die nodig hebben. Er zijn goede

computers en prettige lokalen. We houden de ouderbijdrage

zo laag mogelijk. En waar je ook naartoe gaat op

Het Hooghuis, je voelt je welkom. Je bent er niet alleen,

je mag er ook zijn.

Wat is jouw hoogtepunt hier geweest tot nu toe

Ik werk hier nu bijna twee jaar. Ik vind het 90-jarig jubileum

van het TBL zeker een hoogtepunt. Maar als je op een

andere manier naar jouw vraag kijkt, dan geeft het mij

vooral veel voldoening om te zien dat leerlingen succes

hebben. Als een leerling slaagt van wie gedacht werd

dat hij het echt nooit zou halen, dan krijg ik het koud.

Die ontwikkeling van dichtbij meemaken, dat zijn de

hoogtepunten.

Heb jij ook het gevoel dat je er mag zijn

Ja, zeker. Er zijn bij ons op school niet veel vriendengroepjes.

Iedereen heeft contact met elkaar. Het is niet zo dat als je

anders bent, je maar bij je eigen vrienden moet gaan zitten.

In de mentorlessen wordt dat ‘met elkaar’-gevoel ook

besproken en benadrukt. Ik heb twee vriendinnen die ik

al ken vanaf de eerste klas. We zijn vriendinnen voor het

leven geworden.

Heb jij als directeur die boven de zeven scholen

staat eigenlijk feeling met de leerlingen

Ik ga binnenkort een dag meelopen met leerlingen om te

ervaren hoe het is om hier op school te zitten. Dat wil ik het

liefst doen bij alle locaties.

Ragna, wat wil je mij als directeur meegeven

Zorg ervoor dat we op school computerprogramma’s

gebruiken die we thuis ook hebben. De lesstof is al moeilijk

genoeg. Zorg ervoor dat de computers werkbaar zijn.

En kom eens kijken in de klas!

Paul: ‘Ik neem je antwoord zeker serieus, want ik vind dat

we heel goed naar onze leerlingen moeten luisteren’.

Wat wil je tot slot nog tegen mij zeggen, Paul

Ik zou het heel leuk vinden als leerlingen van Het Hooghuis

ook naar andere locaties zouden kijken en er eventueel

meelopen. Dan kun je zelf ervaren of het beeld dat je hebt

van een locatie klopt of juist heel anders is. Dan kun je

Het Hooghuis meer als een geheel zien. En als laatste:

geniet van je schooltijd, want het is gewoon leuk!

Heb je na het lezen

van dit verhaal zelf nog

vragen aan Paul of Ragna,

stuur ze dan een tweetje

Ze antwoorden je graag!

Paul: @ps040 &

Ragna: @ragnajanssen

‘Het is niet zo dat als

je anders bent,

je maar bij je eigen

vrienden moet gaan zitten’

32 H-magazine

H-magazine 33


DEN BONGERD

Zorg voor de leerlingen centraal

Locatie

DEN BONGERD

Een school voor wie

Den Bongerd is een school waar je als leerling

naartoe gaat, als je een extra duwtje in de rug

nodig hebt om je vmbo- of havo/vwoopleiding

succesvol te kunnen volgen.

Op Den Bongerd helpen we jou daarmee,

zodat je na verloop van tijd weer in kunt

stromen in het reguliere voortgezet onderwijs.

Hoe kom je als leerling na groep acht terecht

op Den Bongerd Eerst word je via je basisschool

in overleg met je ouders aangemeld op

een gewone middelbare school. Dat is de regel.

Als dan blijkt dat deze school jou niet de

begeleiding kan geven die je nodig hebt, word

je op Den Bongerd geplaatst. Je blijft echter

op die andere school ingeschreven. Je wordt

bij ons dus aangemeld door een ‘gewone’

middelbare school. Naar deze school ga je

terug, zodra je daar klaar voor bent. Je zit bij

ons in principe tijdelijk op school. Wij houden

de ‘gewone’ school, die jou heeft aangemeld,

op de hoogte van jouw vorderingen zolang je

bij ons bent.

Ook kun je op Den Bongerd komen vanuit het

voortgezet onderwijs. Als blijkt dat je daar niet

goed kunt meekomen, kan die school je bij

ons aanmelden. Je kunt in alle leerjaren op

Den Bongerd instromen en ook op elk moment

dat jij er klaar voor bent, weer teruggaan naar

je ‘gewone’ middelbare school.

Wanneer je later instroomt, bijvoorbeeld in het tweede of derde jaar, kun

je op Den Bongerd eindexamen doen.

De overheid heeft bepaalde criteria vastgesteld, waaraan je moet voldoen

om op Den Bongerd toegelaten te worden. Je krijgt dan een lwoobudget

(leerweg ondersteunend onderwijs budget). Mocht je als leerling

hier niet voor in aanmerking komen, maar mocht plaatsing op Den Bongerd

wel het beste voor jou zijn, dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te

maken van een zorgbudget. Meer informatie hierover en ook over de

plaatsingscriteria vind je op www.hethooghuis.nl en op www.svb-vo.nl.

Wat kun je bij ons leren

Den Bongerd wil jou als leerling zo goed mogelijk voorbereiden op de

overstap naar het reguliere voortgezet onderwijs. Dat is onze hoofdtaak.

Ons onderwijs is speciaal aangepast aan kinderen met duidelijk aantoonbare

leerachterstanden of sociaal-emotionele problemen.

We geven daarom onderwijs op vmbo-niveau met zogenaamde

leerwegondersteuning. We hebben ook een speciale afdeling havo/vwo

voor leerlingen met een Autisme SpectrumStoornis, de ASS-klas.

Voor plaatsing in de ASS-klas heb je niet langer een ‘rugzak’ of of RECindicatie

nodig. Je komt in de ASS-klas via je reguliere havo/vwo-school.

Zodra je er klaar voor bent, ga je terug naar de school van inschrijving.

De vmbo-opleiding duurt vier jaar. Op Den Bongerd streven we ernaar

om jou zo te begeleiden, dat je na één of twee jaar in staat bent om je

opleiding op een gewone middelbare school af te maken. We werken

nauw samen met alle andere scholen in de regio. We willen de overstap

naar die andere school zo gemakkelijk mogelijk maken.

Op Den Bongerd volg je alle lessen die horen bij een opleiding van het

voortgezet onderwijs. Daarnaast krijg je speciale, meer individueel

gerichte programma’s. Deze helpen je omgaan met je leer- en/of

gedragsprobleem.

34 H-magazine


Thom van Bergen &

Liza Gremmen,

eerstejaars leerlingen

van Den Bongerd

‘Het prettige aan Den Bongerd vind ik de extra hulp die je hier

krijgt als je bijvoorbeeld net als ik dyslectisch bent.’

Aan het woord is Thom van Bergen, eerstejaars leerling van

Den Bongerd: ‘Je krijgt hier leuke vakken, bijvoorbeeld techniek,

handvaardigheid en gym. Wat ik ook heel fijn vind, is dat we

maar met 8 leerlingen in één klas zitten.’

We doen ons best ervoor

te zorgen dat je je lekker in

je vel voelt, zodat jij

je goed op je schoolwerk

kunt richten.

We zorgen voor een veilig

leerklimaat, waar jouw

zelfvertrouwen de ruimte

krijgt om te groeien

Liza Gremmen, ook eerstejaars, zit in een grotere klas van

15 leerlingen. Liza: ‘Soms is het heel druk, maar dat is niet erg.

Wat ik heel leuk vind, zijn de muzieklessen. Bij muziek mogen

we met tweeën op één keyboard spelen, ieder met één hand.

En we krijgen ook kookles! Dan gaan we met z’n tweeën

boodschappen doen en koken we met de hele klas. We hebben

pas hartige taart gemaakt.’

Thom: ‘Als je extra hulp nodig hebt, dan krijg je speciale

begeleiding voor de lessen die je moeilijk vindt. Op school

noemen ze dat remedial teaching (RT). Ik krijg nu RT begrijpend

lezen in een groepje van 8 leerlingen. We werken dan ook met

Muiswerk, een computerprogramma dat helpt om goed te leren

lezen en spellen.’

Liza: ‘De gymlessen zijn hier ook erg leuk. We hebben pas reddend

zwemmen gehad in het wedstrijdbad van het Golfbad. We leerden

wat je moet doen als je onder een omgeslagen boot terechtkomt.

We kregen allemaal een donkere duikbril op om het nog echter te

maken.’

‘De leraren zijn aardig,

als je iets niet snapt,

kun je gerust naar ze toe gaan’

Den Bongerd is een kleine school. Iedereen kent elkaar.

Liza: ‘De leraren zijn aardig.’ Thom: ‘En als je iets niet snapt, kun

je gerust naar ze toe gaan en vragen of ze het nog een keer

uitleggen.’

We hebben op Den Bongerd twee soorten begeleiding: didactische en

pedagogische. Bij didactische begeleiding, ook wel remedial teaching

genoemd, werken we op verschillende niveaus aan achterstanden bij

rekenen, taal en lezen. Je krijgt extra hulp bij de lessen die jij nog moeilijk

vindt. De pedagogische begeleiding krijg je in de vorm van ‘Rots en

Water’. Dit is een sociaal-emotionele training die je leert hoe je goed

moet reageren op en samenwerkt met anderen. Daarnaast hebben we

extra trainingen voor leerlingen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld

faalangsttraining, muziektherapie en dramatherapie.

Aan Den Bongerd is het Team Onderzoek & Expertise verbonden. In dit

team zitten onder andere psychologen, orthopedagogen en gespecialiseerde

docenten. Zij helpen mee om jou als leerling zo goed mogelijk te

begeleiden.

In het tweede leerjaar doen leerlingen van Den Bongerd ook mee met

Talententijd. Voor deze lessen ga je naar Locatie ZuidWest of Locatie

Stadion.

Waar zijn we goed in

Zorg voor de leerlingen staat op Den Bongerd centraal. Je hebt je eigen

mentor. Hij of zij is je vaste aanspreekpunt en heeft niet alleen veel

gesprekken met jou, maar ook met je ouders. We vinden de mening van

je ouders heel belangrijk. Samen met jou en je ouders bespreken we wat

goed gaat en waar nog aan gewerkt moet worden. Daarvoor maken we

een handelingsplan.

Alle docenten van Den Bongerd kennen hun leerlingen goed en weten

welke aanpak het beste bij jou past. Om goed op de hoogte te blijven

van de laatste ontwikkelingen, volgen onze docenten regelmatig

bijscholingen, bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie, dyscalculie,

ASS en ADHD.

Wat zijn onze resultaten

Den Bongerd richt zich vooral op doorstroom naar het reguliere

voortgezet onderwijs. Bijna al onze leerlingen vervolgen daar succesvol

hun opleiding. Van de leerlingen die bij ons op school examen doen,

slaagt 98%.

Sfeer op school

We doen ons best ervoor te zorgen dat je je lekker in je vel voelt, zodat

jij je goed op je schoolwerk kunt richten. Je wordt gezien en gekend en

daarbij zijn structuur en respect voor elkaar belangrijk. Zo zorgen we

voor een veilig leerklimaat, waar jouw zelfvertrouwen de ruimte krijgt

om te groeien.

Onze school telt zo’n 280 leerlingen, verdeeld over groepen van

maximaal 16 leerlingen. Elke groep heeft één of twee mentoren.

Onze leerlingen komen vooral uit de regio’s Oss, Maasdonk, Bernheze,

Landerd, Uden, Veghel en Lith.

Welkom op onze school

Den Bongerd is een kleinschalige school, waar jij als leerling extra begeleiding

en ondersteuning krijgt. Bijvoorbeeld als je om bepaalde redenen

een achterstand in je leren hebt opgelopen. Misschien heb je moeite met

rekenen of taal, of misschien vind je het moeilijk om je te concentreren.

De mensen die op Den Bongerd werken, kennen jou en ze weten hoe ze

met je om moeten gaan. Samen met je ouders helpen zij je weer op weg,

zodat je na een tijdje weer verder kunt in het reguliere onderwijs.

Voordat je op Den Bongerd komt, heb je samen met je ouders een

gesprek gehad op de reguliere school waar je ingeschreven staat.

Jullie hebben het gehad over de extra aandacht en begeleiding die jij

nodig hebt. Die school brengt ons op de hoogte en zo weten wij wat

jij nodig hebt. Wij overleggen tijdens jouw tijd op Den Bongerd

regelmatig met jou, met je ouders en met de school waar je ingeschreven

staat. We houden in de gaten wanneer je er klaar voor bent om terug

te gaan. In tegenstelling tot andere scholen heeft Den Bongerd geen

open dagen, maar tijdens het gesprek met de school van inschrijving,

wordt een afspraak gemaakt voor een rondleiding.

Welkom op onze school!

Locatie

DEN BONGERD

Staringstraat 4

5343 GH Oss

T 0412 633256

E eveggelen@hethooghuis.nl

W www.hethooghuis.nl/bongerd

Contact

36 H-magazine

H-magazine 37


Ik vind

Het Hooghuis top...

Kies je voor vmbo

Dan kies je voor Het Hooghuis!

Jelle (Den Bongerd)

...omdat ik goede begeleiding krijg

van de leuke leraren en mijn mentor.

Ik heb hier al veel vrienden en af en

toe kunnen we lekker gek doen.

Weetje:

De onderwijsinspectie heeft

de onderlinge samenwerking

van de locaties ZuidWest en

Stadion bestempeld als

‘goed voorbeeld’ voor het

ontdekken en ontwikkelen

van talenten van leerlingen.

Onze Osse Hooghuislocaties ZuidWest en Stadion hebben samen alle leerwegen en afdelingen

van het vmbo in huis. Dit is het complete vmbo-aanbod! De locaties werken op een unieke manier

samen. Je staat als leerling ingeschreven op één locatie. Dat is je thuisbasis. Maar je volgt ook vakken

op een andere locatie. Zo kun jij gebruik maken van alles wat er mogelijk is binnen het vmbo, want

dat vind je allemaal op deze locaties.

De onderlinge samenwerking tussen onze drie locaties gaat verder. Samen geven wij jou de best

mogelijke begeleiding bij het ontdekken van jouw talenten en het kiezen van een beroepsrichting die

bij jou past. Dit doen we op verschillende manieren vanaf het eerste leerjaar.

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) is er Talententijd: elke week besteed je twee uur aan het ontdekken

van je talenten, op welke van de drie locaties je ook zit. Je pendelt heen en weer tussen de drie

locaties. Je maakt kennis met verschillende talentklassen, zoals natuur, sport, theater, mens &

gezondheid, creativiteit, wetenschap & techniek en - onze nieuwste talentklas - de jonge ondernemer.

In je jaarprogramma hebben we Beroepenoriëntatie verwerkt. Het hele jaar door heb je regelmatig

gesprekken met je mentor over je mogelijkheden en je ervaringen met het bezoeken van afdelingen

op school en de talentklassen. Dit helpt je nadenken over wat bij jou past. Wij begeleiden je daarbij.

In de bovenbouw helpen wij je met het maken van je beroepskeuze. Als je intersectorale programma’s

(ISP) volgt, maak je uitstapjes naar andere locaties en krijg je een brede kijk op wat er allemaal

mogelijk is. Zo haal jij het beste voor jouw opleiding uit die verschillende locaties en dat helpt je bij

de keuze voor een passende vervolgopleiding. Kortom: je hebt een boeiende en afwisselende

schooltijd die je daarna meer mogelijkheden biedt.

Het vmbo is tussenonderwijs; het zit tussen het basisonderwijs en het mbo/havo in. Wij maken

de overstap naar mbo of havo voor jou zo succesvol mogelijk. Tijdens je gehele schooltijd bij ons

stimuleren wij jou je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Je leert meer over jezelf, over wat je

leuk vindt en waar je goed in bent. Wij blijven daar onderling over in contact. Onze samenwerking

helpt jou optimaal de juiste keuzes te maken tijdens je vmbo-tijd (studieprogramma en -richting) en

voor daarna (vervolgopleiding). Je haalt je diploma op het niveau dat bij jouw leerontwikkeling past.

Zo zorgen wij er samen voor dat je goed voorbereid de toekomst in gaat.

Annemarieke

(ZuidWest)

...omdat er een hele fijne

sfeer is. Ik heb hier leuke

vriendinnen. Ook vind ik

het goed dat we zoveel

verschillende afdelingen

hebben, zodat je

veel keuze hebt!

Mees

(Stadion)

...omdat er leuke

kinderen zitten.

De leraren zijn aardig

en soms zelfs grappig.

Ook is er veel

afwisseling. Ik voel

me hier thuis.

Tom (De Singel)

...omdat er veel te doen is. Er

zijn verschillende praktijkvakken

waarvoor je kunt kiezen, zoals

bouw, metaal, hout, textiel,

detail en nog veel meer.

Carl0 (Heesch)

...omdat er veel aandacht

wordt besteed aan leerlingen.

Je mag zijn wie je bent, de

leraren zijn altijd gezellig en

je voelt je snel op je gemak.

Uit de cijfers blijkt dat wij hier heel succesvol in zijn! Onze leerlingen wisselen weinig van beroepsrichting

op het mbo. Hierdoor is er weinig uitval en geen tijdsverlies.

Talententijd - beroepenoriëntatie - wij helpen je kiezen - je kunt hier

alles worden - wij zorgen dat je in de goede richting terechtkomt -

uitstapjes naar andere locaties - compleet vmbo-aanbod

ZuidWest Stadion

Britt

(Ravenstein)

...omdat het dichtbij

is en lekker klein en

gezellig. We krijgen

leuke vakken! Top!!

Tramy (TBL)

...omdat de lessen altijd met veel plezier

worden gegeven. Mijn favoriete vakken

zijn Engels en muziek. Ik heb het erg goed

naar mijn zin op het TBL!

Eva (ZuidWest)

...omdat de docenten goed

kunnen uitleggen en er leuke

gevarieerde lessen zijn.

Ik kan ook altijd bij mijn

mentor terecht. Die kan ik

echt vertrouwen en ze helpt

me meteen. Dat vind ik super!

H-magazine 39


RAVENSTEIN

Daar fiets je voor om!

Locatie

RAVENSTEIN

Een school voor wie

Het Hooghuis Ravenstein biedt in de brugperiode

(de eerste twee jaar) zowel onderwijs

op vmbo-t als havo-niveau aan. Als je een

vmbo-k, g , t of een t/h advies krijgt, zit je hier

op de juiste plek. Misschien is passend onderwijs

voor jou wel dichter bij huis dan je dacht.

Want Het Hooghuis Ravenstein is een kleine

school van wereldformaat!

In het derde en vierde leerjaar heb je bij ons

de mogelijkheid om te kiezen uit 2 stromen:

theoretische leerweg plus (6 theorievakken en

1 praktijkvak) of mavo plus (7 theorievakken).

Met een vmbo-t plus diploma stroom je door

naar het mbo en met een mavo plus diploma

stroom je door naar 4 havo.

Als je een t/h advies hebt en na twee jaar

graag havo wilt gaan doen, krijg je bij ons in

de onderbouw speciale begeleiding vanuit het

TBL. Een trajectbegeleider van het TBL heeft

intensief contact met onze locatie. Hij houdt

samen met jou en je ouders in de gaten of de

overstap naar 3 havo op het TBL voor jou de

juiste keuze is. Zo maken wij deze overgang

voor jou zo vloeiend mogelijk.

Wat kun je bij ons leren

De eerste twee jaar, in je brugperiode, heb

je een breed vakkenpakket. Dat is voor alle

leerlingen ongeveer hetzelfde, maar jouw lesstof

wordt wel aangepast aan je niveau (havo/

vmbo). Je krijgt les in vier leergebieden: Mens

& Maatschappij, Mens & Natuur, Kunst & Cultuur en Sport & Beweging.

Daarin zijn verschillende traditionele vakken ondergebracht. Het voordeel

van leergebieden is dat je de samenhang ontdekt tussen de verschillende

vakken. Daarnaast staan Nederlands, Wiskunde, Engels en Duits apart op

het rooster. We bieden je ook extra lessen taal en rekenen aan.

Bij ‘in the picture’

ga je zelf filmpjes

maken en monteren

Tijdens je eerste jaar volg je bij Kunst & Cultuur zogenaamde PROFlessen:

mensen uit het bedrijfsleven (professionals) komen lesgeven.

Je werkt aan een opdracht die gekoppeld is aan de praktijk. We werken

al met de thema’s ‘in the picture’ en ‘jong-leren’ en vanwege groot

succes komt er nog een nieuw thema bij: ‘muziek’. Bij ‘in the picture’ ga

je zelf filmpjes maken en monteren en bijvoorbeeld met een green screen

werken. Bij ‘jong-leren’ werk je met je gastdocent toe naar een circusvoorstelling

voor basisschoolkinderen en voor ouders. Hiervoor toveren

we onze aula om in een heuse circuspiste! Bij muziek leer je zelf

percussie-instrumenten te bouwen. Ook hier werk je met je PROFdocent

toe naar een voorstelling.

We maken onze lessen zo afwisselend mogelijk. In alle leergebieden krijg

je daarom praktijkopdrachten. Je doet korte excursies, veldonderzoeken,

proefjes en microscooponderzoek. Ook krijg je gastlessen van experts.

Bij de echte doe-vakken, zoals bijvoorbeeld Kunst & Cultuur (tekenen,

handvaardigheid, muziek) en Mens & Natuur (waar je proefjes doet),

40 H-magazine


Contact

Locatie

RAVENSTEIN

Middingstraat 1

5371 EJ Ravenstein

T 0412 224170

E tvdbroek@hethooghuis.nl

W www.hethooghuis.nl/ravenstein

ben je veel bezig in de praktijklokalen of in onze keuken. Onze docenten

krijgen de vrijheid om hier creatief mee om te gaan. Je moet niet raar

opkijken als je bij ons op school koekjes gaat bakken met onze native

speaker Engels, terwijl je Engels praat. Ook leer je buiten de school.

Je gaat bijvoorbeeld op je oude basisschool een presentatie geven en

samen met je medeleerlingen organiseer je een excursie. Ook leren we

je hoe met geld om te gaan. Je krijgt dan bijvoorbeeld van de school een

geldbedrag waar je meer geld van moet zien te maken. Hoe je dat doet,

mag je zelf bepalen. Je koopt bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen waar

je auto’s mee gaat wassen tegen betaling. Het geld dat je verdient, gaat

naar een goed doel. Elk jaar kiest de school en ander doel om te steunen.

Waar zijn we goed in

Karakteristiek voor ons onderwijs is het werken in leergebieden en in

studio’s. Je zit niet in een klas, maar je leert in een studio. Daar heb je je

eigen werkplek met een kluisje voor je boeken. Er staat een computer,

die je deelt met een medeleerling. Daar hebben wij heel bewust

voor gekozen, want zo leer je goed samenwerken en plannen.

In een studio (grote klas met misschien wel 60 leerlingen) zijn 2 of

3 begeleiders aanwezig.

Volgend schooljaar starten we in de brugklas met Bring Your Own Device

ofwel BYOD. Je neemt dan zelf een laptop of tablet mee naar school om

op te werken. Via school kun je eventueel een apparaat aanschaffen.

Als je thuis al een tablet of laptop hebt, mag je die ook meenemen als

hij aan onze richtlijnen voldoet. Zo hoef je geen computer meer te delen

op school en kun je heel flexibel werken, op school èn thuis.

Je studio kun je zien als je thuisbasis. Daarnaast hebben we praktijkruimtes

en bijvoorbeeld stille werkruimtes. Je krijgt instructie van je

docenten en daarna ga je zelf aan het werk. Vanuit je thuisbasis bepaal

je wat je gaat doen en waar je dat doet. Je bent dus flexibel en veel

mobieler dan in het traditionele onderwijs. Als je het nodig hebt, krijg je

verlengde instructie. Na de instructie in je studio, ga je naar een apart

lokaal waar je extra begeleiding krijgt. Zodra je er klaar voor bent, ga je

weer terug naar je studio. Leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of adhd

blijken op onze school daardoor beter te functioneren. Jouw docenten

staan niet voor de klas. Ze lopen rond tussen de leerlingen en ze coachen

Bij de echte doe-vakken,

zoals bijvoorbeeld

Kunst & Cultuur,

ben je veel bezig in de

praktijklokalen.

jou in je zoektocht naar kennis en ervaring. Je krijgt individuele begeleiding,

waardoor je meer mogelijkheden tot verdieping van de leerstof

hebt. Dit noemen we onderwijs op maat.

Bij ons op school krijg je veel tijd om zelf aan de slag te gaan met je leerstof.

Daarom heb je in de eerste twee jaar nauwelijks huiswerk. Alles wat

je moet doen, doe je al op school. Natuurlijk kan het soms zo zijn dat je

thuis nog iets moet afmaken of bestuderen. Maar je kunt ervan uitgaan

dat je voornamelijk leert op school en na schooltijd vrij bent.

Bij ons heb je als leerling een grote eigen verantwoordelijkheid. Je kiest

deels je eigen leerweg en leertempo. Wij helpen jou verstandig om te

gaan met de vrijheid die je van ons krijgt. Je leert er heel goed door

plannen. We gebruiken een digitale lesplanner, It’s learning, die je daarbij

helpt. Je ouders kunnen er thuis op inloggen en zien wat jij moet doen.

Je leert prioriteiten stellen en ervoor zorgen dat je je werk op tijd af hebt.

Hier heb je de rest van je leven profijt van.

Onze school is kleinschalig en de begeleiding intensief. Je hebt een

mentor die jou je hele schooltijd begeleidt, vier jaar lang. We houden

heel goed in de gaten of het onderwijs dat jij volgt (type/niveau) past bij

jouw capaciteiten en hoe jij graag wilt leren. Daarover hebben we heel

regelmatig contact met je ouders. Dus op welk niveau je ook binnenkomt,

je verlaat onze school op het voor jou beste niveau. We hebben

klankbordgroepen van leerlingen en ouders. Zo houden wij de vinger aan

de pols bij wat er speelt op school.

Onze manier van werken geeft jou de ruimte je te ontwikkelen. Het komt

bij ons regelmatig voor dat leerlingen met een kaderadvies binnenkomen

en met een vmbo-t diploma de deur uit gaan. Dit noemen we opstroom

en daar zijn we goed in. We vinden het belangrijk dat jij goed in je vel zit

op school. Dan kunnen wij het beste uit jou naar voren halen.

In de eerste twee jaar

heb je nauwelijks huiswerk

Wat zijn onze resultaten

2010: 50 kandidaten waarvan 50 geslaagd (100%)

6 leerlingen met een kaderadvies

16 leerlingen begonnen met een Cito < 528

2011: 29 kandidaten waarvan 28 geslaagd (97%)

1 leerling met een basis-/kaderadvies

2 leerlingen begonnen met een Cito < 528

2012: 49 kandidaten waarvan 47 geslaagd (96%)

3 leerlingen met een basis-/kaderadvies

7 leerlingen begonnen met een Cito < 528

2013: 53 kandidaten waarvan 51 geslaagd (96%)

8 leerlingen met een basis-/kaderadvies

5 leerlingen begonnen met een Cito < 528

Sfeer op school

Op onze kleine, gezellige school ken je al snel iedereen. Je kunt altijd

samen met je vrienden van en naar school fietsen, want iedereen heeft

dezelfde schooltijden. De sfeer is kleinschalig, veilig, betrokken, persoonlijk,

uitdagend, sociaal en vernieuwend. Wij willen graag gemotiveerde,

actieve, succesvolle, maar vooral gelukkige leerlingen en daar gaan we

voor. Het Hooghuis Ravenstein is een wereldschool in een kleine stad.

Daar fiets je graag voor om!

Welkom op onze school

Wil je graag naar een school die niet te groot is en waar jij gekend

wordt Zoek je een school die modern onderwijs biedt en die goed

aansluit op jouw eigen ontwikkeling Vind je het leuk om zelf verantwoordelijkheid

te hebben over wat je leert, wanneer en hoe Wil je

wel graag goede begeleiding om dit allemaal te leren En wat ook heel

belangrijk is: wil je graag elke dag met plezier naar school gaan, omdat je

je daar happy voelt Dat is precies waar Het Hooghuis Ravenstein voor

staat. We heten je heel graag welkom bij ons op school!

Namens ons team,

Twan van den Broek,

directeur Het Hooghuis Ravenstein

Mandy Droppert &

Vincent van Ernich,

derdejaars leerlingen

Het Hooghuis Ravenstein is een kleine school met maar 208 leerlingen.

Hierdoor kent bijna iedereen elkaar en dat geeft een veilig

en vertrouwd gevoel. De sfeer is open en je kunt overal over

praten. Mandy: ‘Ik hou niet van grote scholen. Het is hier gezellig

en je mag zijn wie je bent. Ze letten er goed op dat niemand

gepest wordt. Als dat toch gebeurt, pakken ze dat streng aan.’

Vincent vindt Locatie Ravenstein een moderne school: ‘Bijna alles

gaat tegenwoordig via de computer. Op de website staan de

lesbrieven; zo kun je vooraf zien wat je in de les gaat doen.

Op school werk je met zijn tweeën aan één computer. Ook mag

je in de vierde een tablet meenemen om op te werken.’

De eerste twee jaar zijn huiswerkvrij op Locatie Ravenstein.

Vincent: ‘Alleen als je je werk op school niet afkrijgt, moet je het

thuis afmaken.’ En er zijn veel leuke dingen te doen. Vincent:

‘Twee of drie keer per jaar hebben we een schoolfeest. Dat is

altijd supergezellig.’ Mandy: ‘En we gaan regelmatig op schoolreis.’

Deze schoolreisjes hebben altijd te maken met wat je leert

in de lessen. Vincent: ‘We zijn een keer naar Walibi en Bobbejaanland

geweest en naar het Oorlogsmuseum in Overloon.’

Mandy: ‘Volgend jaar gaan we naar Moviepark Germany.’

‘Ik vind het hier in

Ravenstein veel moderner

en persoonlijker’

Mandy heeft voor Ravenstein gekozen omdat hier geen Frans

wordt gegeven: ‘Ik ben op verschillende scholen wezen kijken en

hier klikte het meteen met de leraren.’ Vincent is in het tweede

jaar ingestroomd vanaf een andere, grotere school: ‘Ik vind het

hier in Ravenstein veel moderner en persoonlijker.’ Mandy en

Vincent raden je allebei aan om op verschillende scholen te gaan

kijken. ‘Dan merk je vanzelf welke school het beste bij jou past.’

42 H-magazine H-magazine 43


cijfers&zo!

Geef me de vijf !

Als jongeren nog maar één digitaal communicatiemiddel mogen

gebruiken, kiezen de meesten whatsapp.

Van de Twitteraars heeft 10% een leraar die hen volgt

en 10% volgt zelf een leraar.

16% van de 10 t/m 17-jarige Facebookgebruikers heeft ook

één of meerdere leraren als vriend op Facebook.

76% van de 10 t/m 17-jarigen

heeft een smartphone.

Dat een leraar sociale media gebruikt, vindt maar 13% van de jongeren

belangrijk. Het belangrijkst is dat een leraar goed kan uitleggen (84%).

30% heeft wel eens afgekeken, 16% spiekte wel eens via een briefje of

iets anders, maar spieken via de mobiele telefoon deed maar 6%.

85% van de ondervraagde 10 t/m 17-jarigen zoekt extra

informatie over de leerstof via Google en 61% van de jongeren

zoekt extra informatie over de leerstof op YouTube.

Bijna driekwart (73%) gebruikt

internet om oefentoetsen te doen en

ruim twee derde (68%) gebruikt

internet om zichzelf te overhoren.

60% van de ondervraagde tieners gebruikt sociale media om elkaar vragen te stellen over huiswerk

of leerstof en 48% maakt en stuurt foto’s van aantekeningen of samenvattingen naar elkaar.

Locatie: Den Bongerd

Leerkracht: Harold de Leeuw

Top 5 favoriete applications

(voor op je smartphone)

1. Whatsapp

2. YouTube

3. Facebook

4. Skype

5. Snapchat

Locatie Stadion

Leerkracht: John van Bakel

Top 5 favoriete sporten

1. Hockey en voetbal

(gedeelde eerste plaats)

2. Basketbal

3. Tennis

4. Rugby

5. Honkbal en bowlen

Locatie: Heesch

Leerkracht: Bart Otjens

Top 5 favoriete social media

1. Whatsapp

2. Facebook

3. Twitter

4. Snapchat

5. Instagram

Locatie De Singel

Leerkracht: Henk Lauwers

Top 5 favoriete artiesten

1. Rihanna

2. Bruno Mars

3. Nick en Simon

4. Mainstreet

5. Pharrell Williams

Bron: Kennisnet

44 H-magazine H-magazine 45


TBLTitus Brandsmalyceum

Locatie

TBL

Een school met oog voor traditie en de blik op de toekomst

Een school voor wie

Op het Titus Brandsmalyceum (TBL) kun je

havo en vwo volgen. Het havo duurt vijf jaar

en leidt op voor het hbo. Ook kun je met een

havo-diploma doorstromen naar het vwo.

Het vwo bestaat uit atheneum en gymnasium

en duurt zes jaar. Daarna kun je naar de

universiteit of het hbo. Als je het gymnasium

volgt, krijg je ook klassieke talen. In het eerste

jaar heb je al Latijn en vanaf het tweede jaar

ook Grieks.

Het TBL is een school waar je als leerling de

ruimte krijgt om jezelf te ontplooien, op allerlei

gebied. We vinden leren in de lessen, maar ook

daarbuiten tijdens buitenschoolse activiteiten

heel belangrijk. Daar zijn we dan ook actief

mee bezig. We besteden veel aandacht aan

kunst en cultuur. We zijn er trots op een

CultuurProfielSchool te zijn.

Wat kun je bij ons leren

Onderbouw

Als je vanaf de basisschool naar het Titus

Brandsmalyceum gaat, kom je eerst in de

brugklas. Op onze school hebben we vijf typen

brugklassen. Je kunt je aanmelden voor de

klas die het best bij jou en je capaciteiten en

interesses past.

1. gymnasium masterclass: deze brugklas is te vergelijken met de

atheneum masterclass (zie hieronder), met als verschil dat je in de

gymnasium masterclass ook les krijgt in de klassieke talen: Latijn

en Grieks. Als je later bijvoorbeeld geneeskunde, rechten, filosofie,

geschiedenis of een taal wilt gaan studeren, zal je kennis van klassieke

talen je zeker voordeel opleveren.

2. atheneum masterclass: hier krijg je onderwijs op een hoog niveau,

met de uitdaging en verdieping waar jij als vwo-leerling behoefte aan

hebt. Je maakt in de eerste zes weken kennis met drie masterclasses:

VTO Spaans (Versterkt Talenonderwijs), Science en Art. Je kiest

daarna één masterclass en die blijf je de eerste drie jaar volgen.

Zo kun je je op dat gebied echt verdiepen.

3. havo/vwo-Expeditie: hier werk je in zogenaamde leergebieden,

zoals bijvoorbeeld Mens & Maatschappij of Science. In een leergebied

komen verschillende vakken samen. Expeditie past bij jou als

je leergierig en onderzoekend bent, als je graag zelfstandig wilt (leren)

werken en als je het leuk vindt om verbanden te ontdekken tussen

verschillende vakken. Je werkt niet met lesuren, maar met een

dagdelenrooster.

4. havo/vwo: hier vind je de reguliere vorm van havo/vwo-onderwijs.

Je krijgt klassikaal les in verschillende vakken. Elk vak heeft zijn eigen

lesuren en een eigen docent. Er is veel structuur en begeleiding.

Binnen de vakken besteden we aandacht aan hoe je gestructureerd

kunt leren en hoe je je huiswerk kunt plannen.

5. havo met havo-instapbegeleiding: hier ligt het accent op duidelijkheid

en structuur. Je krijgt intensieve begeleiding van je mentor.

We stemmen het onderwijs af op jou als havo-leerling; we bieden

jou wat je nodig hebt om succesvol te zijn.

46 H-magazine H-magazine 47


Interview met

Michelle Oosterhoff,

leerling 6 atheneum

Titus:

‘Kleine dingen

groots doen!’

Elke vrijdag tussen 15.30 en 16.30 uur is Michelle te vinden in de

studio van sCOOLradio op het TBL. Samen met collega-dj

Brandon Lee Hoop maakt zij het radioprogramma

‘Één nieuwe…’ met muziek en informatie voor leerlingen.

Je kunt naar ze luisteren via de internetsite www.scoolradio.nl

en via een speciale app.

Michelle: ‘Het is heerlijk om op school radio te maken.

In de uitzending zijn Brandon en ik altijd lekker vrolijk en

uitbundig. We hebben vaste items, zoals interviews met leerlingen

die aan het repeteren zijn voor de musical op vrijdagmiddag.’

SCOOLradio is in februari 2013 opgericht in samenwerking

met 3FM. Leerlingen uit alle jaren werken eraan mee en bovenbouwleerlingen

krijgen begeleiding van 3FM. In totaal maken

ze ongeveer tien uur live radio per week, maar er is altijd muziek

te horen. Michelle: ‘Alle leerlingen die dat willen, mogen auditie

doen voor sCOOLradio aan het begin van het schooljaar.

Dus wie weet zit jij volgend jaar ook wel hier in de studio!’

SCOOLradio is één van de extra activiteiten die je kunt doen op

het TBL. Maar is er nog veel meer. Michelle: ‘Elke laatste vrijdag

van de maand is er ‘Open Podium’. In de pauzes van de onderbouw

en bovenbouw mag je dan laten zien wat je kunt. Dat

kan van alles zijn, bijvoorbeeld muziek maken, toneelspelen of

zingen. Hoe cool is het dat eerstejaars optreden voor zesdejaars

en dat dat gewoon kan Wat je ook doet of laat zien, iedereen

wordt geaccepteerd!’

Er is op het TBL veel ruimte voor ideeën van leerlingen.

Michelle: ‘Fancy Friday is bijvoorbeeld bedacht door een leerling

uit 5 havo en een leerling uit 6 vwo. Elke vrijdag - of als je wilt

alleen de eerste vrijdag van de maand – kom je chic gekleed naar

school.’ Eens per jaar, in maart of april, is er een culturele avond

op het TBL. Ook dat is een initiatief van een leerling. ‘Deze

avond is heel gevarieerd. Je ziet stukjes drama, gedeeltes uit de

musical en werk van de kunstklas.’ En drie keer per jaar is er een

schoolfeest in ‘t Oude Theater. ‘De schoolfeesten hebben altijd

een thema; iedereen doet daaraan mee. Dat is superleuk.’

Michelle is trots op haar school. Omdat het een Cultuur Profiel-

School is, maar vooral omdat je geaccepteerd wordt om wie je

bent. En ze is blij met alle extra’s binnen en buiten de lessen.

‘Als je wilt zingen of toneelspelen, dan zit je hier goed. Kom

zelf de sfeer maar eens proeven op de open dag en de culturele

avond, want ook die is open voor publiek.’

De brugperiode voor havo/vwo en havo/vwo-Expeditie duurt twee jaar,

voor de andere typen één jaar. Je volgt in de onderbouw een breed

vakkenpakket, zodat je niet te snel in een bepaalde richting wordt

gestuurd. We adviseren je zorgvuldig over welke onderwijssoort het best

bij je past, zodat je een goede kans van slagen hebt.

Bovenbouw

Na de onderbouw kom je in de bovenbouw ofwel de tweede fase.

Je volgt zowel verplichte vakken als keuzevakken. Je pakket bestaat uit

de volgende drie onderdelen:

1 Het algemene deel: dit zijn de vakken Nederlands, Engels, Frans of

Duits (atheneum), Latijn of Grieks (gymnasium), algemene natuurwetenschappen

(atheneum en gymnasium), culturele kunstzinnige

vorming, klassieke culturele vorming (gymnasium), maatschappijleer,

lichamelijke oefening en loopbaanoriëntatie/internationalisering.

2 Het profieldeel: dit is een bundeling van diverse vakken. De indeling

is door de overheid vastgesteld. Je kunt kiezen uit vier profielen:

Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en

Gezondheid en Natuur en Techniek.

3 Het vrije deel: levensbeschouwing is een verplicht vak in het vrije

deel. Verder kun je hier vakken uit andere profielen kiezen, ook

Spaans.

Waar zijn we goed in

Op het Titus Brandsmalyceum staan wij voor kwaliteitsonderwijs. Onze

docenten bieden jou de structuur waarbinnen jij het beste uit jezelf kunt

halen, in samenwerking met anderen. We stimuleren jou na te denken

over je leerstof, daarover te argumenteren en discussiëren. Zo krijg je

meer verdieping. Wat je leert, blijft beter hangen.

Het Titus Brandsmalyceum is sinds 2011 een erkende CultuurProfiel-

School. Kunst en cultuur zijn terug te vinden in ons rooster.

We zijn voortdurend

bezig ons onderwijs te

verbeteren waar dat kan.

De kunstvakken sluiten zoveel mogelijk aan bij andere vakken, zoals talen

en geschiedenis, en bij onze buitenschoolse activiteiten. Er is dus zowel

in als buiten de lessen aandacht voor kunst en cultuur, zodat jij je hier

optimaal in kunt ontplooien.

We zijn voortdurend bezig ons onderwijs te verbeteren waar dat kan.

Wij zijn een school met oog voor traditie, maar we houden onze blik op

de toekomst gericht. We besteden veel aandacht aan het overbrengen

van kennis, maar je leert bij ons ook je sociale vaardigheden ontwikkelen

en je persoonlijke kwaliteiten ontdekken. We willen graag dat jij straks

succes hebt in je vervolgstudie en in je latere beroepsleven. Daar

bereiden we je zo goed mogelijk op voor.

We werken ook steeds meer met digitale les- en leermiddelen. Sinds

1 augustus hebben we It’s Learning als nieuwe Elektronische Leeromgeving

ofwel ELO. Je kunt hier met medeleerlingen en docenten

communiceren en je vindt er roosters en lesmateriaal. Sommige vakken

worden digitaal getoetst, enkele docenten staan met een tablet voor de

klas en je kunt je eigen tablet of laptop meenemen om op te werken.

We maken veel gebruik van digitale borden en er is overal WIFI, zodat

docenten en leerlingen mobiel en flexibel kunnen werken en leren.

We blijven volop in ontwikkeling op dit gebied en we kijken kritisch voor

we ergens aan beginnen.

Docenten van het TBL staan niet alleen voor de klas, maar ook tussen de

leerlingen. Ze willen begrijpen wat jou bezighoudt en weten wat er bij

jou speelt. Soms krijg je antwoord op vragen die niet direct met de les te

maken hebben. Onze docenten zijn eraan gewend buiten de bestaande

kaders te denken om jou je leerdoelen te helpen bereiken. En dat is

typisch TBL. Onze docenten doen hun werk met passie en gedrevenheid.

Ze geloven in jouw ambities.

Locatie

TBL

Titus Brandsmalyceum

Molenstraat 30, 5341 GD Oss

T 0412 224180

E tbl@hethooghuis.nl

W www.hethooghuis.nl/tbl

Twitter @tbl_oss

Facebook Titus Brandsmalyceum

Contact

48 H-magazine

H-magazine 49


leine Dingen

NIEUWS!

ROOTS

OEN!

Wat zijn onze resultaten

Onze slagingspercentages zijn voor:

2010-2011: havo 90% en vwo 88%

2011-2012: havo 91% en vwo 92%

2012-2013: havo 89% en vwo 90%

Sfeer op school

Kom je op onze school, dan valt één ding meteen op: iedereen is

anders, doet anders, denkt anders. En dat maakt het Titus Brandsmalyceum

tot wat het is. Een school waar niemand op elkaar lijkt, maar

waar veel met elkaar wordt gedeeld.

Buiten schooltijd is er ook van alles te doen. We besteden veel aandacht

aan kunst en cultuur, onder andere in onze Kunstklas. Onze

leerlingen verzorgen musicals van hoog niveau in De Lievekamp.

In april 2014 zullen ze ‘Hairspray’ ten tonele brengen. Voor het

90-jarig jubileum van het TBL voerden ze in samenwerking met andere

Hooghuislocaties en Stichting Oss Cultureel met veel succes ‘Titus,

de musical’ op. De cast van deze musical bestond voor 65% uit (oud-)

leerlingen en -docenten van Het Hooghuis. In juni zijn er in De Groene

Engel theatervoorstellingen van de Theaterbrugklas. Dit jaar spelen

de leerlingen uit de brugklas een bewerking van de musical ‘Kunt u

mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer’ We hebben een actieve

leerlingenvereniging en we doen regelmatig mee aan interscolaire

sporttoernooien. Ook is er een speciale sportklas. We hebben onder

andere een debatclub en een computerclub: CompaTBL. Er zijn diverse

schoolbandjes actief. Bij het TBL bouw je zowel in als buiten de lessen

aan je toekomst!

Het TBL bestaat dit jaar 90 jaar! Tijdens het

jubileumjaar zijn er extra activiteiten, zoals een

kunstexpositie in de hal van het gemeentehuis van

Oss in januari en februari 2014. Er wordt werk in 2D

en 3D van huidige en van oud-leerlingen ten toon

gesteld. Er zal begin 2014 in De Groene Engel ook

een expositie worden gehouden van schilderwerk van

leerlingen van 5 vwo. Zo kun je op een bijzondere

manier alvast kennismaken met onze school!

Welkom op onze school!

Het bijzondere karakter van het TBL wordt bepaald door alle mensen

die de school samen gestalte geven, passend in de sfeer van pater

Titus Brandsma. Titus Brandsma vond onderwijs belangrijk, maar hij

vond ook dat mensen in alle vrijheid hun mening moeten kunnen

geven, zonder daarvoor vervolgd te worden. Jij mag bij ons op school

zijn wie je bent.

Dit schooljaar vieren we ons 90-jarig jubileum! Onze school is gesticht

in 1923, maar we hebben een eigentijds karakter. We hebben

moderne lokalen, een royale leerlingenruimte, een prachtige studiezaal,

een mooi dramalokaal en twee zalen voor hoorcolleges.

En meegaan met de tijd zit hem niet alleen in de ruimte, maar ook

in eigentijds onderwijs. We zijn landelijk erkend als Universumschool

(extra aandacht voor bètaonderwijs) en ook als CultuurProfielSchool

(extra aandacht voor kunst en cultuur). We hebben jou heel veel

te bieden! Naast ons reguliere onderwijs hebben we Expeditie voor

havo/vwo en de masterclasses Art, VTO Spaans (Versterkt Talenonderwijs)

en Science voor atheneum en gymnasium.

Zo kun jij als leerling kiezen voor onderwijs waar jij je prettig bij voelt.

En wat je ook kiest, wij zorgen voor goed onderwijs. We bieden jou

als leerling zorg en ondersteuning waar jij dat nodig hebt.

Waar moet

ik naar toe

Ik ga wel bij de

balie zoeken!

Strip door Roald van Hoof

Locatie ZuidWest

Het TBL heeft een jarenlange traditie op het gebied van kunst en

cultuur. We vinden het belangrijk dat jij je naast je studie ook op

andere terreinen kunt ontplooien, bijvoorbeeld op het gebied van

zang en toneelspel.

Zoek jij een school die jou onderwijs op een hoog niveau met

voldoende uitdaging en variatie biedt Dan heten wij je van harte

welkom op het TBL!

Namens ons team,

Tom Brocks, rector Titus Brandsmalyceum

50 H-magazine H-magazine 51


Jaarkalender 2014

Belangrijke data voor groep 7 en 8

Fijn dat je er bent

Dag Datum Locatie Tijdstip Omschrijving

2014

Ma 13 jan TBL 19.30-21.00u Info-avond ath./gymn. voor ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8

Wo 15 jan TBL 13.45-16.00u 1ste ronde proeflessen voor groep 8

Wo 15 jan ZuidWest 13.30-16.00u 1ste kennismakingsmiddag sportklas voor leerlingen van groep 8

Do 16 jan De Singel 13.00-14.00u Rondleiding voor leerlingen met ouders/verzorgers. Tel. aanmelden: 0412-224110

Ma 20 jan TBL 19.30-21.00u Info-avond gymnasium voor ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8

Wo 22 jan Stadion 14.00-16.15u Proeflessen voor leerlingen van groep 8

Do 23 jan De Singel 13.00-14.00u Rondleiding voor leerlingen met ouders/verzorgers. Tel. aanmelden: 0412-224110

Vrij 24 jan Heesch 16.00-21.00u Open dag voor ouders/verzorgers en leerlingen

Wo 29 jan TBL 13.45-16.00u 2e ronde proeflessen voor groep 8

Wo 05 feb Ravenstein 18.00-21.00u Open avond voor ouders/verzorgers en leerlingen

Wo 05 feb Opdc Den Bongerd ‘s Middags in kleine groepjes Rondleidingen vinden plaats na de intake/aanm. bij één van de reguliere locaties

Do 06 feb De Singel 13.00-14.00u Rondleiding voor leerlingen met ouders/verzorgers. Tel. aanmelden: 0412-224110

Wo 19 feb Heesch 14.00-15.45u Meemaakmiddag voor groep 8

Vrij 21 feb ZuidWest 18.00-21.00u Open avond/Talentenavond voor ouders/verzorgers en leerlingen

Ma 24 feb De Singel 09.00-14.15u Proefdag voor leerlingen die naar de Singel komen. Tel. aanmelden: 0412-224110

Ma 24 feb De Singel 20.00u Info-avond voor leerlingen met ouders/verzorgers

Wo 26 feb ZuidWest 13.30-16.00u 2e kennismakingsmiddag sportklas voor leerlingen van groep 8

Wo 12 mrt Stadion 13.30-17.00u & 18.00-21.00u Open middag en open avond voor ouders/verzorgers en leerlingen van groep 7 en 8

en leerlingen voor bovenbouw SDV, Theateropleiding en Vorm en Ambacht

Wo 12 mrt Heesch 19.30-21.00u Tweede Info-avond voor ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8

Wo 12 mrt Opdc Den Bongerd ‘s Middags in kleine groepjes Rondleidingen vinden plaats na de intake/aanmelding bij één van de reguliere locaties

Vrij 14 mrt TBL 16.00-21.00u Open avond voor ouders/verzorgers en leerlingen

Wo 19 mrt Stadion, Ravenstein,

Heesch, TBL, ZuidWest

Do 20 mrt Stadion, Ravenstein,

Heesch, TBL, ZuidWest

Wo

26 en/of

27 mrt

15.00-17.00u & 19.00-21.00u

19.00-21.00u

Aanmelden nieuwe leerlingen!

Aanmelden nieuwe leerlingen!

ZuidWest 19.00-21.00u Selectie sportklas voor nieuwe sportklasleerlingen

Di 01 apr De Singel Uiterste inschrijfdatum

Wo 02 apr Opdc Den Bongerd ‘s Middags in kleine groepjes Rondleidingen vinden plaats na de intake/aanmelding bij één van de reguliere locaties

Wo 16 apr ZuidWest Extra moment selectie sportklas voor nieuwe sportklasleerlingen

Wo 14 mei Opdc Den Bongerd ‘s Middags in kleine groepjes Rondleidingen vinden plaats na de intake/aanmelding bij één van de reguliere locaties

Wo 04 jun ZuidWest Kennismaking met nieuwe 1e jaars leerlingen

Wo 04 jun Ravenstein 13.30u Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen met locatie

Wo 04 jun Stadion 14.00u Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen met locatie

Wo 04 jun TBL 15.00-17.00u Kennismakingsmiddag voor nieuwe brugklassers

Wo 18 jun De Singel 13.30-14.30u Werkkleding passen voor nieuwe leerlingen

Wo 02 jul Heesch 14.00-15.30u Kennismakingsmiddag voor nieuwe toegelaten leerlingen

Wo 02 jul Heesch 19.30-21.00u Kennismakingsavond voor ouders/verzorgers van toegelaten leerlingen

Het Hooghuis

Communicatie & PR

Jurriën van der Veer

E jvdveer@hethooghuis.nl

T 0412-224100

M 06-53752435

H-magazine 53


Meer info

Het kan natuurlijk zijn dat je nog vragen hebt na het lezen van dit magazine.

Daarom adviseren we je de open dagen van onze scholen te bezoeken.

De data van deze open dagen vind je in de jaarkalender op pagina 52.

Je kunt ook een e-mail sturen naar Jurriën van der Veer: info@hethooghuis.nl.

Schoolkompas, online hulp bij

het kiezen van een VO-school

Jurriën van der Veer

Elk jaar stappen 200.000 basisschoolleerlingen over naar het voortgezet

onderwijs. Schakel www.Schoolkompas.nl in als hulp bij het maken van die

He, rugzak.

Waar ga je

met dat kind

heen!Zei iemand

iets

Ja, ik heb het

tegen jou brugger.AUW!

Oh, shit.

Dit gaat

nog een

leuk jaar

worden!

belangrijke keuze.

Schoolkompas is geen kieswijzer die één beste keus aanwijst. Schoolkompas

helpt toekomstige brugklassers - en hun ouders - ontdekken welke scholen het

beste aansluiten bij hun wensen.

Met Schoolkompas zoek je een VO-school in vier stappen:

ColofoN

Het Hooghuis

Nieuwe Hescheweg 11

Postbus 384, 5340 AJ Oss

T 0412-224100

E info@hethooghuis.nl

Hoofdredactie

Jurriën van der Veer

Coördinatie & eindredactie

Floor van Amstel

Tekstredactie

Sjannie van Tuijl – Oog voor uw tekst

Floor van Amstel

Floor

Fotografie

Enno Keurentjes

Creatief concept & realisatie

Award Communications

& Creatief Planbureau, ’s-Hertogenbosch

Strip door Rick Goverde

Locatie ZuidWest

Uitgave

Bureau Communicatie & PR

Jurriën van der Veer

en Floor van Amstel

Januari 2014

Enno

1

1

2

3

3

4

Zoek scholen in je buurt

Vergelijk scholen op vijftien kenmerken

(zoals aanbod, tevredenheid, veiligheid, groepsgrootte, leerwinst en examencijfers)

Bepaal je favoriete scholen

Bereid schoolbezoeken voor

Voor het eerst op deze uitgebreide manier: zoek en

vergelijk de VO-scholen in jouw buurt.

Schoolkompas is ook

beschikbaar als app

54 H-magazine H-magazine 55

Jurriën

Sjannie


Het Hooghuis

heeft ‘n oogje op jou

We zien je graag terug op één van onze scholen! kijk op www.hethooghuis.nl

More magazines by this user
Similar magazines