Acta (mei 2013) - Stedelijk Gymnasium Nijmegen

stedelijkgymnijmegen.nl

Acta (mei 2013) - Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Colofon

Acta is een uitgave van het Stedelijk

Gymnasium Nijmegen en verschijnt vijf

keer per jaar in digitale vorm.

Hoofdredactie: Patricia Eertink-van den

Dungen en Freek van Megen.

Redactie: Lotta Houben, Luuk Jacobs, Daan

Ruijs (1), Moira de Kok (2), Charlotte

Schapendonk, Sonja Peters, Lotte Aikema,

Myrthe Wassenburg (3), Quinty Peters,

Lisa van Langen, Madelief Rennspies (4),

Nadine Linders, Simon van Dijk (5), Annemarie

den Breejen (6)

Fotografie: Paul Breuker en Jos Brüning

Ontwerp en layout: Westen Design

kennis | ontplooiing | vriendschap

N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 MEI 2013

In een sfeervolle ambiance hebben leerlingen van klas 1 t/m 6 hun

muzikaliteit tentoongespreid. Van klassiek tot pop, instrumentaal

tot vocaal. Een prachtavond. Op pagina 9 vindt u een foto-impressie.

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3

1


Redactioneel

En toen zat het schooljaar er bijna op. Bij het verschijnen

van deze ACTA zijn we al begonnen aan mei. Nog een maand

vol met vrije dagen tot aan Q4 en daarna nog anderhalve

week met een sportdagje hier, een uitstapje daar én met een

tijdstip waarop de boeken ingeleverd moeten worden

(geweldig moment!), om op de laatste schooldag (28 juni!)

je rapport te krijgen. Daarna: vakantie!

Heerlijk, maar voorlopig toekomstmuziek. Er moet nog veel

worden gedaan voor het volgende schooljaar. Deze ACTA

lezen bijvoorbeeld. Met vaste rubrieken, verslagen van onder

andere de Projectweek en de Meesterproef, foto’s, interviews,

een column en nog veel meer.

Veel leesplezier!

Simon

Lente

Bladeren ritselen zachtjes

In de jonge lente bries

Dieren kruipen over het mos

Nu het niet meer vriest

Een konijntje kruipt nieuwsgierig uit haar hol

Het bos is met geluiden vol

En hier en daar rent af en toe een ree

De hazen rennen met hen mee

Lieve lichte lente gloed daalt neer

Lente wint van winter elke keer

De gedichten in deze ACTA zijn van Dian Schrauwen, 3H

Inhoudsopgave

Een dag in Xanten 3

Guus Tangelder Bigband 4

Sport 6

Muziekavond2013 9

Outdoorkamp 10

Projectweek 12

CERN 16

Narvik - Reims - Nijmegen 17

Karate 19

Collage 20

Keulen 21

Liège 22

Lille 23

AGENDA

mei

13 start centraal examen I t/m

29 mei

17 Gymfuif

20 Tweede Pinksterdag: vrij

juni

4 19.00u V-markt

11 i.v.m. vergaderingen beperkt

rooster 6 x 50 minuten

11 start Q4 voor klas 5

12 start Q4 voor klas 1 t/m 4

13 bekendmaking uitslag

centraal examen I

14 deadline Acta

18 en 19 centraal examen II

26 bekendmaking uitslag

centraal examen II

26 en 27 diploma-uitreiking

28 leerlingen krijgen het rapport

mee

juli

1 start zomervakantie t/m

16 augustus

1 deze week Acta verschijnt

digitaal

Huldiging leerlingen voor bijzondere prestaties

Op maandag 15 april hebben we een groep leerlingen

die op verschillende fronten afgelopen

jaar van april 2012 tot en met maart 2013 fantastisch

gepresteerd heeft eens goed in het

erelicht geplaatst. Deze leerlingen hebben zich

– vaak in hun vrije tijd – extra ingezet. Zij hebben

als vertegenwoordigers van onze school

nationaal en/of internationaal hoge prestaties

geleverd en die mogen gezien worden.

In de personeelskamer kwamen leerlingen en

hun ouders bijeen om, na het openingswoordje

van de rector, individueel of in kleine groepjes

toegesproken te worden door een van de vak -

docenten.

Op de website vindt u een overzicht van de

gehuldigde leerlingen. U ziet hier hoeveel leerlingen

op verschillende fronten bezig zijn om

naast het gewone schoolwerk te excelleren in

de richtingen waarin ze het sterkst zijn. En dit

zijn alleen nog maar de podiumplaatsen. De

ruimte om in het land en over de hele wereld

zich te meten met andere leerlingen die dezelfde

belangstelling hebben, geven we graag. Wij,

maar vooral zij, mogen met recht trots zijn.

Gisela Ewals

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 2


Een dag in Xanten

In de afgelopen proefwerkweek was de eerste klas

een dag naar Xanten, daar waren we in het Archeologisch

Park en in de binnenstad. We gingen met twee

bussen naar Xanten. De begeleiders zeiden nog:

’Je mag niet snoepen in de bus.’ Wat deed iedereen:

luidruchtig snoep en chips eten. Maar de begeleiders

werden niet boos.

In het park kregen we bij verschillende

plaatsen een spreekbeurtje bijvoorbeeld

bij het badhuis of bij de tempel. Alles in

het park staat op de plek waar het in de

tijd van de Romeinen ook stond. Dat is

heel bijzonder want op heel veel plekken,

ook in Nijmegen, hebben mensen gewoon

weer erover heen gebouwd en hier in

Xanten niet. We hebben dus echt veel

geluk dat zo’n stad zo dichtbij ligt.

Het was echt heel leuk om de dingen die

je bij Latijn en geschiedenis hebt behandeld,

te zien. Je leerde er best veel van.

Het was ook interessant om te zien hoe

ze toen leefden en dingen bouwden.

Ik was met een heel leuk groepje onderweg.

Toen we uit de stad terug naar het

park liepen, hadden we een “sneeuwbalgevecht’,

nou, voor zover je het sneeuw

kon noemen. In de bus terug had ik nog

steeds ijs en sneeuw in mijn jas. Maar

desondanks was het een leuke dag en

hebben we veel gelachen.

Het was echt heel leuk om de dingen die je bij Latijn en geschiedenis hebt behandeld, te zien.

Lotta

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 3


I N T E R V I E W

Naast een foto-impressie van het Bigband-dubbelconcert

van 5 april presenteren

we met plezier een interview met

Guus Tangelder.

U heeft aan het conservatorium gemusiceerd

en speelt al lange tijd professioneel,

waarom is het nu uiteindelijk jazz

geworden en geen andere stijl zoals

klassiek of pop

Al voor dat ik naar het conservatorium

ging, speelde ik behalve klassiek ook al

jazz- en popmuziek.

Ook heeft u met een paar grote namen

gespeeld. Bent u ontdekt of heeft u zelf

contact gezocht, hoe heeft u dat voor

elkaar gekregen

Het werkt denk ik net zoals in de sportof

in de zakenwereld: als je blijft doen

waar je goed in bent dan wordt je vanzelf

‘ontdekt’. Je bouwt een internationaal

netwerk op. Het leuke is dat na

zoveel jaren van werken met studenten

van het conservatorium én met professionele

muzikanten mijn naam in brede

kringen bekend is.

Als je blijft doen waar je goed in bent dan wordt je vanzelf ‘ontdekt’

Guus Tangelder

Bigband-dirigent

In de tijd waarin ik studeerde, bestond er

nog geen opleiding Jazz- en Popmuziek.

Gedurende mijn conservatoriumstudie

heb ik zelf met collega-studenten heel

veel Jazz gespeeld. Niet alle docenten

waren daar zo enthousiast over!! ‘Je

zou zomaar je embouchure (is de actie

van de lippen die nodig is om een blaasinstrument

te bespelen, red.) kunnen

verpesten!’ Ik ben blij dat ik me daar

toen niets van heb aangetrokken.

De ervaring van het improviseren komt

je klassieke spel ook ten goede.

Luistert u ook veel naar andere stijlen

Jazeker, ik kan heel erg genieten van

klassieke muziek van bijvoorbeeld

Mozart, Brahms en Stravinsky. Daarnaast

volg ik de cross-overs tussen

wereldmuziek en jazzmuziek. Krijg net

van mijn dochter een leuke tip om naar

de Franse zangeres Zaz te luisteren:

geweldige Gipsy-jazz. (even googelen)

Bij het samenstellen van de concert -

programma’s nodig ik de solisten uit.

Anderzijds word ik ook gevraagd door

collega’s om mee te spelen of door clubs

om concerten te geven.

U heeft een eigen Bigband, de Guus

Tangelder Bigband, had u het idee dat er

veel vraag was naar een nieuwe groep

jazzmuzikanten

In de kunst- en in de muziekwereld

wordt over het algemeen niet gedacht

in termen van vraag- en aanbod. Je

maakt muziek vanuit een soort van

basisbehoefte. Het liefst samen met

anderen. Als je dat doet vanuit passie

en met originaliteit dan kom je vanzelf

boven het maaiveld uit en word je

gevraagd om concerten te geven.

Zo gaat de bal rollen.

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 4


U heeft op 5 april met uw Bigband bij

ons op school opgetreden, heeft u

nog verbeterpuntjes voor onze eigen

school en wat vond u van het gezamenlijke

optreden

Het concert op het Stedelijk Gymnasium

vonden wij geweldig. De betrokkenheid

van de muzikanten, de docenten en

medewerkers was voelbaar. Al tijdens

de workshop en daarna bij de pastamaaltijd.

Zo groeiden we heel logisch toe

naar het concert. Een perfecte formule!

Misschien de volgende keer nog een

paar extra zangnummers waar dan héél

véél zangers aan meedoen

U werkt aan een heleboel projecten

tegelijk, zoals optredens en cursussen

organiseren, is dat af en toe niet erg

vervelend om allemaal te moeten doen

Hoe krijgt u dat allemaal georganiseerd

Al mijn activiteiten vloeien voort uit

elkaar. Wanneer ik bijvoorbeeld les geef

aan talentvolle jonge mensen dan kan ik

ze stimuleren om in een jazzorkest te

spelen. Bij conservatoriumstudenten leg

ik de lat natuurlijk hoger. Hen wijs ik

erop om zich al professioneel op te stellen

en naast het musiceren ook een netwerk

op te bouwen. Met mijn eigen Bigband

komen al die elementen samen.

Ik voel mijn werkzaamheden als een

grote puzzel waar geen stukje mag ontbreken.

En voor wat betreft het organiseren,

wanneer je vertrouwen creëert bij de

mensen met wie je wilt samenwerken

dan is de bereidheid groot. En, een agenda

beheren, leer je door het gewoon te

doen.

Heeft u nog nieuwe ideeën voor projecten,

zo ja, wilt u er al iets over zeggen

Het zou me geweldig lijken om met de

bigband van het Stedelijk Gymnasium,

samen met leerlingen van de Nijmeegse

Scholengemeenschap een Mega Bigbandproject

te doen op de Music Meeting

van 2014. En daar dan een heel

origineel stuk voor te componeren.

Ziet u uzelf ooit nog iets anders doen, of

weet u zeker dat u de rest van uw leven

jazz-muziek blijft maken

Ik zal blijven spelen zolang ik dat kan en

zolang ik tevreden ben over het resultaat.

Overigens niet alleen jazzmuziek. Ik

hoop ook weer meer tijd te maken voor

klassieke muziek. Saxofonist Charlie

Parker raakte immers ook enorm geïnspireerd

door de muziek van Debussy

en Ravel.

Als het musiceren op een of andere

manier niet meer lukt, zal ik me meer

gaan richten op het componeren.

Charlotte

Guus Tangelder

Bigband-dirigent

De betrokkenheid van de muzikanten, de docenten

en medewerkers was voelbaar.

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 5


R U B R I E K

SPORT

In de toekomst hoop ik aan meer belangrijke

grote toernooien mee te kunnen doen.

In elk ACTA-nummer zal

dit jaar een sport rubriek

verschijnen.

Onze sportredactrice

Myrthe Wassenburg

levert in samenwerking

met de sectie LO een

blik op ‘gym’sport.

Naam sporter: Eva Beek

Klas: 2D

Beoefende Sport: judo

Naam Sportclub: Stichting

Top Judo Nijmegen (STJN)

Sportniveau: Selectieteam

wedstrijdjudo. NOC-NSF

talentstatus.

Beste sportprestatie(s) tot nu toe:

Eind februari eerste op district

kampioenschap Midden Nederland.

Door deze prestatie heb ik mij

gekwalificeerd voor het NK, waar ik

in de halve finale verloor en net als

vorig jaar vijfde werd bij de -15

(jaar).

Bij de districtswedstrijd tot 18 jaar

werd ik tweede wat een kwalificatie

op de NK tot 18 jaar opleverde.

Ik heb ook twee keer meegedaan

aan NK teams en ben met ons

team twee keer derde geworden.

Individueel heb ik diverse nationale

en internationale wedstrijden

gewonnen.

Korte omschrijving van je sport -

carrière:

Ik ben gestart met judo op mijn

zevende bij judoschool Theunissen.

Rond mijn negende ben ik gevraagd

voor de jeugdselectie en actief

wedstrijden gaan draaien. Momenteel

maak ik deel uit van de wedstrijdselectie

van STJN. Ik heb nu de

eerste kyu (bruine band).

Sportdoelen/ sportdromen:

Mijn sportdoel van de afgelopen

periode was mij te kwalificeren

voor het NK met een zo hoog

mogelijke score om daarmee een

betere loting te krijgen voor het NK

(districtskampioenen komen niet

direct tegen elkaar). Dit is gelukt en

nu hoop ik op 9 maart tijdens het

NK een podiumplek te behalen (Eva

werd vijfde, red.). De beste 28 judoka’s

van Nederland vechten hier

voor een medaille. In de toekomst

hoop ik aan meer belangrijke grote

toernooien mee te kunnen doen

(onder andere in het buitenland).

Dit jaar mag ik ook voor het eerst

meedoen met kwalificatiewedstrijden

tot 18 jaar voor het NK.

Trainingstijden:

Elke maandag-, donderdag- en vrijdagavond

in Nijmegen. Regelmatig

op dinsdag- en woensdagavond

aanvullende trainingen. In het

weekend vaak toernooien of trainingen.

Een paar keer per jaar ga ik

enkele dagen op trainingsstage.

Wat heb je ervaren als je leukste

sportmomenten

Toen ik vorig jaar op mijn dertiende

vijfde werd op het NK -15 jaar en

dit jaar deelname aan de NK -18

jaar.

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 6


Ik heb twee keer de beslissende

wedstrijd moeten judoën bij NK

teamwedstrijden en deze gelukkig

gewonnen.

Bijzonderheden/ vermeldenswaardigheden

over jou als sporter:

Technisch kan ik nog een hoop

leren maar ik versla mijn tegenstanders

meestal puur op kracht

en vooral op de grond. Mijn specialiteit

is de Sankaku, een combinatie

van een houdgreep en verwurging

met de benen.

Sportidool:

Ik heb niet echt een sportidool.

Ik vind verschillende judoka’s erg

goed.

Link naar je sportclub: Stjn.nl

Andere hobby’s/ vrijetijds -

besteding:

Ik heb sinds dat ik op de middelbare

school zit helaas nauwelijks

tijd voor andere hobby’s i.v.m. de

combinatie schooljudo. Ik vind het

wel leuk om met vrienden af te

spreken. Ik ben ook graag buiten

en ik vind het erg leuk om te tekenen.

Ondervind je problemen rond de

combinatie school en sport:

Ik ben over het algemeen wel

tevreden over mijn schoolprestaties,

alleen heb ik regelmatig

moeite met het goed plannen van

mijn huiswerk zeker als er onverwacht

extra huiswerk wordt

opgegeven.

Heeft onze school een goed

topsport klimaat of mis je bepaalde

zaken

Ja, ik vind dat onze school een

goed topsportklimaat heeft.

Ik krijg alle ruimte om mijn sport

in te passen binnen het les -

programma op school.

Myrthe

Mijn specialiteit is de Sankaku, een combinatie

van een houdgreep en verwurging met de benen.

C O L U M N

Steek je vinger op als je altijd je huiswerk

maakt. Zit je nu voor je beeldscherm met

een vinger in de lucht Leugenaar.

Altijd huiswerk maken is voor veel scholieren

behoorlijk moeilijk, zeg maar onmogelijk.

Het is ‘te veel’, je had ‘geen tijd’ of ‘je

snapte het niet’.

Steek je vinger in de lucht als je ooit één

van deze argumenten hebt gebruikt als de

leraar vroeg waarom je je huiswerk niet af

had.

Het is jammer dat ik niet kan zien hoe honderden

ACTA-lezers hun vingers de lucht in

steken. Ik kan het alleen mezelf zien doen…

(Doe je dat vaker: je vinger opsteken omdat

het in de schoolkrant staat)

Waarom maken we huiswerk Je leert het

toch gewoon voor je SO en het proefwerk in

de Q Wanneer je deze vragen aan een willekeurige

docent stelt, zal het antwoord luiden:

‘Dan oefen je de stof, opdat je die beter

begrijpt’, of iets in die trant. Oefening baart

kunst, zo luidt het gezegde. Wellicht heeft

je leraar een punt. Maar jij, opstandige

puber die je bent, gaat hem natuurlijk geen

gelijk geven.

‘Huiswerk is saai’, denken en/of zeggen

velen. Saai is slechts een mening. Natuurlijk,

heel veel opgaven maken kan vervelend

zijn, verschrikkelijk irritant zelfs. Wanneer

je weer moet oefenen met Engelse grammatica,

weer zoveel wiskunde moet doen of

alweer een stukje Latijn moet vertalen, is je

motivatie soms ver te zoeken. De oorzaak

van die demotivatie ligt, volgens mij, in het

feit dat huiswerk nog

steeds een keuze is:

wanneer je huiswerk

hebt opgekregen, zijn

er twee opties:

1. Eerst iets anders dan huiswerk of

2. Eerst huiswerk en dan iets anders. Optie

twee wordt geadviseerd door leraren,

omdat zij het gruwelijk vervelend vinden

(geloof me nou maar, voor het lezen van

lichaamstaal behoef je niet te hebben doorgeleerd…)

om één van bovenstaande argumenten

of het nog niet genoemde ‘Die had

ik niet’ te horen. Veel leerlingen kiezen echter

voor optie één, met name social media

komt bij velen vóór het huiswerk. Das leuk

en aardig, maar “taggen’, “liken’ en “retweeten’

kan ook na je huiswerk. Hetzelfde geldt

voor spelletjes spelen en televisiekijken.

Maar al die dingen zijn leuker dan huiswerk,

vind ik ook.

Omkeren dus! Optie twee! Eerst stom dan

leuk. Stel jezelf een beloning in het vooruitzicht.

Dit schijnt echt beter te werken. Probeer

het eens een weekje en als het niet

bevalt, probeer er dan toch maar mee door

te gaan. Al is het maar om je leraar een plezier

te doen. Leraren zijn ook mensen!

En mocht je nu echt geen tijd/zin/motivatie

hebben gehad om je huiswerk te doen,

maak dan op zijn minst een goede indruk

bij de docent: kom niet aan met een smoes,

maar pas gewoon die eeuwenoude, maar

altijd weer doeltreffende truc toe: overschrijven.

Simon

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3

7


Kijk op kunst

Beschrijving kan zijn het beschrijven

van een karakter. Beschrijving kan ook

het schrijven op papier zijn. Zoveel

definities aan een woord.

In dit werk heb ik deze twee definities

gecombineerd. Wie je bent staat

namelijk ‘op je gezicht geschreven’. Ik

wilde graag met woorden iets creëren,

want mensen zeggen altijd dat een

foto meer zegt dan duizend woorden.

Maar ik denk dat duizend woorden

ook een foto kunnen vormen.

Op basis van deze dingen ben ik

begonnen aan het maken van een

vrouw. De opdracht was je eigen

interpretatie te maken van het menselijk

lichaam. Deze vrouw stelt eigenlijk

een samenvatting van alle eigenschappen

van mensen voor. Wat

herken jij van jezelf

Ruth van Rijen, 5E

Acta laat in beeld en woord zien

wat er op school gebeurt. Kopij

of vragen aan de hoofdredacteuren

kun je richten aan:

acta@stedelijkgymnijmegen.nl.

De redactie behoudt zich het

recht voor ingezonden stukken

in te korten of aan te passen,

maar overlegt met de inzenders

als wijzigingen ingrijpend zijn.

Wilt u adverteren Neem dan

telefonisch contact op met de

school: (024) 322 06 06.

Zee

Je proeft het zout op je lippen

Als je verder de duinen in gaat

En loop je verder tot je voor de zee staat

Dan kun je de meeuwen zien krijsen

Dan zal ik je de horizon wijzen

Indiarestaurant

2013

Al een aantal jaren op rij is er een

Indiarestaurant georganiseerd door

een aantal leerlingen en een leraar.

Zo ook dit jaar. Nog nooit hebben we

in zo’n korte tijd een menu in elkaar

gezet, posters en boodschappenlijstjes

gemaakt en mensen laten inschrijven.

Maar, het is gelukt! Dinsdag 26

maart en woensdag 27 maart was het

dan zo ver. De A3-vleugel werd omgetoverd

tot een restaurant en de keuken

werd weer een keertje goed

gebruikt. De avonden verliepen super.

Iedereen wist wat hij/zij moest doen

en er was eens een keertje geen

paniek in de keuken. Het ging zelfs zo

goed dat we tijd hadden om even in de

hal een praatje te maken en de mensen

die in de keuken stonden ook

even de tijd hadden om naar boven te

lopen om te kijken hoe het daar ging.

Een groep koks, lopers, afwassers en

obers hebben het dus wederom tot

een succes gemaakt! De winst van

ruim 1300 euro is inmiddels overgemaakt.

We willen iedereen ontzettend

bedanken die is komen eten en hopelijk

tot volgend jaar!

De Indiaprojectgroep

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3

8


A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3

9


Outdoorkamp

Na wekenlange fysieke en mentale voorbereiding (nou ja… als je het

in lopen van die geweldig sexy bergschoenen en afscheid nemen van je

telefoon bedoelt) was het zaterdag 27 april dan eindelijk zover. Op weg

naar de bus, op weg naar de Ardennen, en ondanks de slechte weersverwachting

op weg naar een geweldige week!

Groepsfoto

Eenmaal in de Ardennen reed de

bus voorbij het kamp waar we

zouden overnachten. De bus zette

ons bovenop de berg af en we

moesten met de megarugzak,

kaart en kompas teruglopen. Op

het kamp waren alle tenten toen

al klaar en was er lekkere pasta

gemaakt. Na het eten was het tijd

om in je mummieslaapzak te

kruipen om de koude nacht door

te komen.

De volgende morgen werden we

wakker gemaakt door Bob, een

van de Huskibegeleiders en

moest je dus je warme slaapzak

uit komen om te gaan ontbijten.

De groep werd in tweeën

gesplitst. De ene helft ging het

challengeparcours doen, de andere

helft ging mountainbiken. Bij

het challengeparcours moesten

we in groepjes een parcours van

boomstammen, hangende regentonnen,

autobanden en balken

afleggen, terwijl elk groepje drie

planken mee moest nemen. De

planken en jij zelf mochten niet

op de grond vallen.

‘s Middags was het onze beurt

om te mountainbiken. Dit was

supercool! Maandag, deze dag

Het challengeparcours Mountainbiken Klimmen Abseilen De crew

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3

10


zou erg leuk worden. We gingen

namelijk klimmen en abseilen en

ook nog kajakken.

Het klimmen was erg gaaf. Het

was niet zo’n klein klimmuurtje

zoals op school… Deze rotswand

was wel 30 meter hoog! Het volgende

onderdeel was abseilen.

Vanaf een hoge wand, 18 meter,

kon je jezelf langzaam naar beneden

laten glijden. De laatste activiteit

was het kajakken. Hierbij

moesten we o.a. met z’n allen een

dam af met onze kajak. Gelukkig

ging dit bij iedereen erg goed,

alleen op het einde was er toch

een stel jongens, we noemen

geen namen, die het voor elkaar

kregen met een nat pak de kajak

te verlaten.

Alleen op het einde was er toch een

stel jongens, we noemen geen namen,

die het voor elkaar kregen met een

nat pak de kajak te verlaten.

Die avond waren we weer op het

Huski-terrein. Daar werd verteld

dat we zouden gaan bivakkeren

ergens in het bos! Snel pakte

iedereen zijn spullen (niet iedereen

vond het snel genoeg, hè

meneer Schrooten!!; dus deelde

hij nog een paar pittige sit-ups

uit). En daar gingen we met zeilen,

touwen, slaapzakken en

zaklampen. Die avond ging iedereen

moe naar bed, hopend dat

zijn/ haar tent het die nacht zou

houden.

De volgende ochtend liepen we

weer terug naar het huskiterrein,

hier vonden de activiteiten plaats.

Twee van de activiteiten waren

klimmen in een klimbos en boogschieten.

Het klimmen was erg

gaaf met de “tarzanzwaai’ en ook

het boogschieten was een coole

ervaring.

’s Avonds gingen we barbecueën,

maar voordat we gingen eten was

er nog wat vrije tijd over. De jongens

hadden nu eindelijk tijd om

zich uit te sloven. Meneer Venema

liet zijn kunsten zien met

‘tafelklimmen’ en dit moesten

Bob en de rest van de jongens

natuurlijk nadoen!

De volgende ochtend werden we

bruut gewekt door Bob. En was

het tijd om naar huis te gaan...

We keerden terug met een voldaan

gevoel en een leuke ervaring

rijker!!!

Lisa en Myrthe

(voor het hele verslag bekijk Myrthe’s

blog: http://mijnlevenalsschrijver.blogspot.nl/)

Kajakken

Slingerend door

het klimbos

Boogschieten

Maurice

Rosman Bikkel

Nikita Boers

Bikkelientje

Bivak

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 11


P R O J E C T W E E K

Vroege vogels

In de projectweek is er een project over Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog.

Het project draait helemaal om de geschiedenis van Nijmegen in de Tweede

Wereldoorlog. Het project werd geleid door verschillende docenten waaronder:

meneer Hoendervanger, meneer Versteeg en meneer ten Doesschate.

In de week van 22

t/m 26 april 2013 is

voor klas 1 en 2 de

jaarlijkse projectweek

georganiseerd.

Hierbij een

impressie in woord

en beeld van enkele

projecten.

PROJECTWEEK 1 e en 2 e klas:

Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog

Op dinsdag begon het met een paar

opdrachten en heel veel uitleg en

een soort kennismaking met je

groepje waarmee je voor de rest

van de week zou werken.

Daarna gingen we naar Groesbeek

naar het Bevrijdingsmuseum, daar

kregen we een rondleiding.

Vervolgens gingen we op de fiets

naar de Canadese oorlogsbegraafplaats.

Op woensdag gingen we weer naar

het museum, maar deze keer om

ooggetuigen van WOII vragen te

stellen. Dat waren mensen uit Den

Haag, Groesbeek en Brabant. Dus

uit verschillende regio’s van Nederland

een ander verhaal.

Op donderdag werden we rond -

geleid door het “4 en 5 mei comité’.

We hadden leuke lezingen, workshops

en rondleidingen. We werden

bijvoorbeeld rondgeleid door de

stad en door het archief van onze

mooie stad Nijmegen. Jasper Klaasen

(hobbyarcheoloog en leerkracht

geschiedenis op het Mondial College)

liet ons zijn mooie verzameling

zien en vertelde daar heel veel interessante

dingen bij.

Vrijdag gingen we opnieuw naar

het archief. Hier kregen we bronnen

die met ons groepje te maken hadden

en moesten we met behulp

van deze bronnen een vragenlijst

en een presentatie maken. Ieder

groepje moest één of twee sprekers

kiezen en ook één of meerdere

bronnen hierbij laten zien. Toen we

hiermee klaar waren kregen we een

ijsje en mochten we naar huis.

We hebben heel veel geleerd.

Rein Schapendonk en Daan Ruijs,1F

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 12


P R O J E C T W E E K

Project ’Harrie’

In juni 2011 maakten de leerlingen

van de huidige klas 2C voor

het eerst kennis met elkaar.

We konden het meteen goed met

elkaar vinden. In augustus kwamen

we weer bij elkaar, maar toen

bleek dat één van ons ernstig ziek

was, Bernd had hersenstam -

kanker.

Bernd heeft zoveel mogelijk meegedaan met

onze klas, ook al was hij behoorlijk ziek. Hij

heeft veel meegedaan aan beeldende vorming

en daar heeft hij een nijlpaard gemaakt, dat

noemde hij Harrie. Omdat nijlpaarden zijn lievelingsdieren

waren, is hij nijlpaarden gaan

verzamelen. Hij noemde ze allemaal Harrie: zo

hoefde hij bij het slapen gaan maar één keer

‘Welterusten Harrie!’ te zeggen.

In november 2012 is Bernd overleden.

De hele klas was en is daar erg verdrietig over.

We vonden dat we iets moesten doen om

Bernd te gedenken. We bedachten dat we een

sponsorloop konden organiseren, in het Kronenburgpark

en voor klas 1 en 2 van onze

school. Het geld dat we bij elkaar rennen is

voor de stichting Semmy, die geld verzamelt

voor onderzoek naar hersenstamkanker.

We noemden de sponsorloop ‘Project Harrie’.

Iedereen in onze klas heeft een taak op zich

genomen, zoals contact met de gemeente om

het evenement te melden, het vinden van

sponsoren, het maken van stempelkaarten en

zo. Een paar kinderen hadden in de dagen

ervoor de media in Nijmegen gebeld om de

loop bekend te maken. Ook hadden we een

Twitter- en Facebook-account en een website

gemaakt.

Op 23 april 2013 was het ’s ochtends zover.

Om half acht verzamelde onze klas in het Kronenburgpark

om de route uit te zetten. Ignaat

Verhees, oud-leerling en oud-leraar van onze

school sponsorde het start-spandoek en van

de AH en de Aldi kregen we 430 flesjes water.

Om 8.45 uur was de start. Ongeveer

450 kinderen stonden klaar om te lopen. En er

was pers aanwezig!

Het is erg goed gegaan. Iedereen deed zijn/

haar best om zoveel mogelijk rondjes te lopen.

De mensen van de kranten en TV Nijmegen

waren ook enthousiast, er stond een leuk stuk

met foto in De Brug en een uitgebreid

artikel met zelfs een foto op de voorpagina in

De Gelderlander. Tv Nijmegen1 had dezelfde

avond in het journaal een verslag van Project

Harrie.

Wat ons betreft is project Harrie een succes

geworden: we hebben geld ingezameld voor

Stichting Semmy (we weten nog niet hoeveel)

en het belangrijkste: we hebben met z’n allen

Bernd herdacht!

Meer info: http://www.stichtingsemmy.nl.

Klas 2C

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 13


P R O J E C T W E E K

2B or not to 2B

Trillend van de kou en de motregen staan we in het park. Dinsdagochtend

23 april, het begin van de projectweek. Langzaam druppelen de onder -

bouwers het park in, klaar om te rennen. En niet zomaar, maar met een

doel: zoveel mogelijk geld ophalen.

De sponsorloop, Project Harrie, is ter

nagedachtenis van klasgenoot Bernd,

die eind 2012 is overleden aan hersenstamkanker,

opgericht door klas

2C. Al het opgehaalde geld gaat naar

Stichting Semmy (www.stichting-

semmy.nl), die geld ophaalt voor

onderzoek naar deze ziekte.

Dan klinkt het startsignaal. Iedereen

begint met rennen na een stempelkaart

opgehaald te hebben bij het

tafeltje van zijn klas. Een halfuur

lang lopen we eerst de heuvel af en

dan weer op, met steeds roder wordende

koppen en pijnlijke voeten.

Uiteindelijk zijn we allemaal moe

maar voldaan klaar. Flesjes water

werden ons aangeboden en we lopen

terug naar school, waar de eerste dag

van de projectweek op ons ligt te

wachten.

Na ons omgekleed te hebben, haasten

we ons naar ons project. Ik zit bij

2B or not 2B, samen met 3 klasgenoten.

Als de leraressen (Mevr. Peters

van Ton en mevr. Bhagwan) ons het

lokaal binnenlaten, ploffen we met

z’n allen neer op een stoel. Eerst

doen we een namenrondje en wordt

het project uitgelegd. We doen een

toneelstuk over King Arthur, in het

Engels. Daarna delen ze het script

uit, dat we met z’n alleen doorlezen.

Vervolgens kiezen we onze favoriete

rollen, die we hopelijk na de pauze

toegedeeld zullen krijgen. De hele

pauze zat ik in spanning te wachten

of ik de rol van Merlin, de tovenaar,

zou krijgen. Nadat ik weer afscheid

heb genomen van mijn vriendinnen,

die ik deze week nauwelijks zal zien.

Als we ons weer in het lokaal verzamelen,

vertelt mevrouw Peters van

Ton dat er twee Merlins zullen zijn:

één speelt in de ene voorstelling,

de ander in de andere voorstelling.

To be or not to be

Het is mooi, grappig en vooral heel leuk om naar te kijken.

De volgende twee dagen zitten vol -

gepland met repeteren, decor maken

en kostuums bedenken en verzamelen.

Uiteindelijk is daar de grote dag:

vrijdag 26 april, het einde van de projectweek

en de dag van de voorstellingen.

Nadat we eerst een generale

repetitie gedaan en onze zenuwen

eruit gegooid hebben, zijn we klaar

voor de eerste voorstelling. Ik zit

eerste rij, omdat ik pas in de tweede

voorstelling zit. De ‘zaal’ (C020) zit

vol, er zijn zelfs mensen die staan.

Ik kijk naar het stuk dat we in 3

dagen in elkaar hebben gezet met

z’n allen. Het is mooi, grappig en

vooral heel leuk om naar te kijken.

Nadat de voorstelling is afgelopen,

beginnen de zenuwen pas: nu moet

ik! Ik zie de zaal leeg- en dan weer

volstromen met mensen, waaronder

mijn ouders en klasgenoten. Uiteindelijk

ging het allemaal heel goed en

kregen we aan het eind allemaal nog

een roos. Een neppe, weliswaar,

maar nevertheless een mooie afsluiting

van deze vermoeiende, gezellige,

leerzame en over het algemeen

geweldige week.

Moira

Fluit maar vogeltje

Het vogeltje fluit

Het is tijd om op te staan

Het vogeltje fluit

We gaan er weer tegenaan

Het vogeltje fluit

En doet de zon schijnen

Het vogeltje fluit

En laat de maan verdwijnen

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 14


MEESTERPROEF

Terwijl andere jaarlagen projectweek

of stage hadden, was het op 23 t/m

26 april voor klas 3 tijd voor de meesterproef.

Een bijzondere week, waarin

zeer veel is gebeurd, maar waar ook

veel voorbereiding aan vooraf ging.

Dit jaar moest iedere klas bedenken

hoe Nijmegen er uit zou zien in 2030,

en welke dingen er allemaal moesten

veranderen om de perfecte stad te

krijgen. Om alles wat soepeler te

laten verlopen, werd elke klas opgedeeld

in commissies, elk met een

eigen specialiteit, zoals “City of History’

of “City of Mobility’. Ook werden er

subcommissies gemaakt, zoals “doelgroepen’

of “financieel draagvlak’, die

ervoor moesten zorgen dat aan alles

werd gedacht.

Een paar weken voor 23 april begon

de meesterproef eigenlijk al. Alles

werd officieel geopend in de aula, en

in de weken daarna werd er in klassenlessen

en tijdens sommige andere

uren hard gewerkt aan een literatuurlijst

en een visieverslag, en natuurlijk

bedacht iedere klas ook een logo en

naam.

De week werd geopend in de aula,

waar nog eens duidelijk werd

gemaakt wat er allemaal moest

gebeuren. Er moest hard worden

gewerkt aan een verslag waar alle

plannen in zouden moeten staan,

en ook zouden er verschillende presentaties

op vrijdag gegeven moeten

worden.

Op de eerste dag werd er een enquête

gemaakt die we woensdag zouden

afnemen in de stad, en ook werden er

vragen gemaakt voor deskundigen,

die woensdag naar de school zouden

komen. De tweede en derde dag

waren vooral gevuld met het werken

aan verslagen, maar er werd ook hard

gewerkt aan de presentaties, die uiteindelijk

toch het belangrijkst van de

hele week waren.

Toen het eindelijk vrijdag was werden

er eerst presentaties in de klas

gehouden, en daarna werden er ook

klassenpresentaties gehouden in de

aula. Uit deze presentaties werden de

twee beste klassen gekozen, die voor

de hele jaarlaag en een jury nog een

keer hun plannen moesten presen -

teren. Na kort overleg was toch snel

duidelijk wie de winnaar was en klas

3H kreeg een leuke prijs mee naar

huis.

Hoewel het een lange en zware week

was met hard werken, was het toch

erg leuk om mee te doen aan zo’n

groot project, en uiteindelijk is iedereen

trots op wat zij met hun klas

hebben bereikt.

Sonja

Veldwerk in de zon

Op de eerste vrijdag in Q3 vond voor de helft

van het derde leerjaar weer de Veldwerkdag

Aardrijkskunde plaats.

De leerlingen zijn in enkele daaraan voorafgaande

lessen druk bezig geweest met de

voorbereidingen en gaan op deze dag in het

veld de nodige informatie verzamelen. Na Q3

werken ze nog 4 lessen aan dit project en dan

moet het werkstuk, waarin de bevindingen uit

het veld samen met de leerstof tot een geheel

verwerkt zijn, ingeleverd worden.

De foto’s tonen leerlingen die bezig zijn met

het boren van een bodemprofiel: ze leggen dat

wat verticaal in de grond zit, horizontaal op

een opengeknipte vuilniszak. Het bodem -

materiaal van de verschillende horizonten

wordt verzameld en zal in genoemd werkstuk

terecht komen. Ook worden er foto’s van het

landschap en uiteraard van de groep gemaakt:

eveneens onderdelen voor het werkstuk.

De veldwerkdag bestaat naast dit fysisch

geografische onderdeel, uit twee sociaal geografische

onderdelen: iedere groep fietst vanuit

het centrum van de stad parallel aan een

uitvalsweg (een ‘radiaal’) naar een buitenwijk

op ± 3 km afstand. Er wordt op 6 verschillende

punten halt gehouden om notities over kenmerken

van betreffende halteplaats te maken.

In het werkstuk worden deze halteplaatsen

beschreven, met elkaar vergeleken en worden

er verklaringen gegeven voor de verschillen die

tussen de halteplaatsen blijken te bestaan.

De tweede sociaal-geografische opdracht

bestaat uit het in kaart brengen van de verschillende

functies die in een bepaalde straat

in het centrum van de stad aanwezig zijn.

Uiteraard wordt de aanwezigheid van betreffende

functies in het werkstuk ook verklaard.

Gelukkig was het weer goed, waren de leerlingen

goed geluimd en… bleken er meerdere

Mc Donaldsvestigingen in de binnenstad te

zitten. Het was dus een geslaagde dag!

Sectie aardrijkskunde

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 15


CERNune excursion fantastique!

Maandag 22 april stapten 19 gelukkigen uit klas 6 de wereld van CERN

binnen. Samen met zes leerlingen van het Dominicus College en drie

docenten vertrokken ze de zondag ervoor ‘s ochtends in alle vroegte naar

de jeugdherberg in Genève. Op maandag ontvouwde zich een vol en enerverend

programma, samengesteld door prof. Sybrand de Jong.

Als eerste werd de opstelling bij

Alpha bezocht. In deze opstelling

wordt de fictie van Dan Brown werkelijkheid:

een anti-proton en antielektron

worden opgesloten en vormen

zo anti-waterstof. Professor

Jeffrey Hangst nam meteen iedere

illusie weg dat hiermee het Vaticaan

opgeblazen kon worden en vertelde

in prachtige stijl over dit technische

kunststukje. Na een korte pauze

werd het programma hervat bij de

plaats waar het internet is geboren:

het computercentrum van CERN.

Prof Hangst vertelt over Anti-waterstof

Na de lunchpauze met (theoretisch)

uitzicht op de Mont Blanc, volgde

een busrit naar de

andere kant van de

27 km lange versneller

(LHC) waar een

afdaling naar de 110

meter diep gelegen CMSdetector

volgde. Deze indrukwekkende

opstelling van 15 meter hoog

was in onderhoud zodat er prima in

te kijken was. Als laatste stop voor

het avondeten volgde een bezoek

aan de werkplaats waar de magneten

gemaakt en getest worden die

voor het afbuigen van de elementaire

deeltjes wordt gebruikt. Stapsgewijs

werd de werking van de LHC in

detail uitgelegd en getoond.

Sybrand de Jong was blij dat we er waren!

De hele groep vlak voor vertrek uit CERN

De excursie was een groot succes

en iedereen zal zich de imposante

prestaties die er in deze ‘kathe draal

van de wetenschap’ zijn bereikt,

nog lange tijd heugen.

Arean Verbrugge &

Daan Moerkerk

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3

16


Narvik - Reims - Nijmegen

10 maart ‘s ochtends om kwart voor negen op het centraal station Nijmegen, stapten we in de trein

naar Schiphol, om deel te nemen aan de THIGAL-uitwisseling in Noorwegen! Kwart voor acht ’s avonds

kwamen we aan op het vliegveld in de buurt van Narvik, 200 kilometer binnen de poolcirkel. Een strak

blauwe lucht, een meter sneeuw en een gigantische berg; Narvik!!

En terwijl we langs de bergen

naar beneden suisden,

van de barbecue en het uitzicht

genoten, dacht niemand meer

aan Nederland.

Maandag 11 maart; Het THIGAL-project

(THink Globally Act Locally) stelde

ons voor de uitdaging om de leerlingen

op onze scholen bewuster te

maken van het milieu en hoe we de

wereld en vooral onze scholen nou

‘groener’ kunnen maken. Vele ideeën

werden bedacht en na een druk dagje

school gingen we naar het oorlogsmuseum

en de zogeheten Newtonroom

om iets te weten te komen over

Narvik zelf. Daarna hebben we nog

wat rondgehangen met elkaar en dat

was het wel voor de eerste dag.

De volgende dag, geen vieze regen,

geen flauwe bewolking. Een strak

blauwe hemel, en overal meters

sneeuw. Op school aangekomen

werd er ons verteld dat we naar

Nordkraft zouden gaan, de grootste

waterkrachtcentrale in Noorwegen.

Dus met onze windmolens in je achterhoofd

ga je daarnaar toe. Maar dat

we via een 300 meter lange tunnel

een berg zouden inlopen waar je de

gigantische turbines kon horen

draaien hadden we niet verwacht

Die woensdag hadden we de een

hele mooie avond. Pizza avond en

een film, alleen voor de leerlingen,

de leraren moesten zich maar zien

te redden. De volgende dag was de

grote dag, de dag van de THIGAL

conference, de dag waarop we al ons

werk moesten presenteren. Nadat

er wat sprekers waren geweest met

zeer interessante presentaties over

het klimaat, gingen de aparte commissies

hun werk presenteren.

Vrijdag! Skiën en sleeën in Narvik.

En aangezien Narvik tegen een berg

is aangebouwd, is dit buitengewoon

makkelijk. Na de nodige instructie,

hebben we uren geskied en gesleed,

en gebarbecued op de berg. Je kunt

er lang of kort over zijn, maar alles in

Noorwegen is gewoon enorm vet.

En terwijl we langs de bergen naar

beneden suisden, van de barbecue

en het uitzicht genoten, dacht niemand

meer aan Nederland.

Zaterdag hadden we een vrije dag,

oftewel gewoon lekker chillen met

je uitwisselingspartner, een beetje

skiën of sleeën. Een lekker lui dagje.

En dan de meest pijnlijke dag, het

afscheid. Het was het afscheid van

onze Noorse en Franse vrienden,

onze vrienden die niet fatsoenlijk

woorden als Scheveningen, kacheltjes

en hagelslag konden uitspreken,

onze vrienden die het ons het mooiste

van Noorwegen hebben laten

zien. Tranen zijn er gevallen, die als

zij de grond raakten, bevroren op de

grond.

Maar wat hebben we een fantastische

week gehad!

Bas Smits, 4C & Raül de Bijl, 4E

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 17


2.

Je hoort bij mij

1.

Melanie Bos, Agnes Bremers en Jesse

Mesman (van rechts naar links op foto

1.) namen deel aan de landelijke finale

‘Deutsch Olympiade’. Zij kwamen met

glans door de voorrondes en in het

Goethe Institut Amsterdam vond op

15 maart de landelijke finale plaats.

Alle drie gooiden hoge ogen, maar er

kan maar een werkelijk de beste zijn in

een finale. Melanie Bos viel met name

door haar spreekvaardigheid op. Zij

scoorde op dat onderdeel alleen al het

maximale aantal punten voor een jury

moedertaalsprekers. Een heel knappe

prestatie. Als prijs is er een excursie

naar Bonn.

3.

Foto 2: Melanie krijgt de prijs uit handen

van de heer Meyer van de Duitse

ambassade. Rechts op de foto Paul

Stevemans, die de olympiade mede

organiseert.

Foto 3 geeft een indruk van een spreekopdracht.

Links is Agnes te bewonderen

die er blijkbaar niet voor terugdeinst ook

mannelijke rollen te spelen.

Wat later werd bekend dat Agnes ge -

selecteerd is om deel te nemen aan een

zomerprogramma Deutsch. Dit zogenaamde

‘Prämienprogramm’ betekent

drie weken lang de kans om nog meer

op te steken van Duitse taal en cultuur.

Zij zal er in een later Acta over vertellen.

Sectie Duits

Je hoort bij mij

Sinds ik zag

Dat jouw ogen

Blauw waren

Je hoort bij mij

Sinds ik weet

Dat ik jou

Al kende

Je hoort bij mij

Sinds ik begrijp

Dat liefde oneindig

Diep rijkt

Je hoort bij mij

Zoals de wereld geschapen is

Je hoort bij mij

En daar blijf ik bij

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 18


V O L G E N D J A A R K A R A T E M A A K N U K E N N I S !

Afgelopen jaren was er op het Stedelijk Gym een

karategroep: Een aantal jongens en meiden, die

om uiteenlopende redenen er baat bij hadden, of

die er gewoon plezier in hadden, om een keer per

week te trainen, en zich fysiek en mentaal te verdiepen

in de schone gevechtskunst die karate is.

Om diverse redenen was er afgelopen

jaar geen karategroep. Wat niet

wegneemt, dat er volgend jaar weer

wel een zal zijn - als er zich tenminste

voldoende gegadigden aanmelden.

Nou kan ik me voorstellen dat

niet iedereen bij karate gelijk helder

heeft wat het inhoudt, en of het iets

is voor hem of haar. Daarom licht ik

hierbij alvast een klein tipje van de

sluier, en geef ik je bovendien de

gelegenheid om geheel vrijblijvend

een proefles mee te doen.

Karate is officieel een gevechtskunst.

Dat wil zeggen dat het iets

met zelfverdediging te maken heeft,

maar dat het ook een kunst is. Dat

wil zeggen dat er de gedachte achter

zit dat je, door jezelf erin te verdiepen,

dingen uit te proberen, en te

oefenen, jezelf iets eigen kunt

maken, en daardoor ook iets kunt

toevoegen aan je leven of aan je

bewustzijn wat aanzienlijk verder

gaat dan alleen die technische

zaken waarin je je verdiept hebt.

Het is, wat dat betreft, niet zoveel

anders als vioolspelen. Je begint

heel technisch met te leren hoe je

het instrument beet moet pakken

en moet behandelen. Maar na lang

oefenen en uitproberen hoor je

jezelf op een gegeven ogenblik

muziek maken.

Omdat karate een gevechtskunst is,

voegt wel iets anders toe dan vioolspelen.

Je voelt je vaak wat zekerder

van jezelf, omdat je ontdekt hoe

jouw lijf werkt en omdat je leert

doortastend te reageren op bepaalde

situaties. Je wordt er wat sneller

van, en wat minder bedachtzaam.

Als je, van de andere kant, gewend

bent om juist heel impulsief te reageren,

dan leer je misschien wel wat

meer geduld en zelfbeheersing. Je

voelt je misschien wel prettiger in

het gezelschap van anderen, omdat

je ontdekt dat je met een vrij willekeurige

groep jongelui heel leuk

kunt trainen - zolang iedereen zich

maar aan bepaalde spelregels

houdt. De spelregels zijn bij karate

vrij strikt, en dat betekent dat een

karateles een vertrouwde omgeving

is. Het is zeker niet in het wilde weg

duwen, trekken en meppen op

elkaar - eerder het tegenovergestelde!

Nieuwsgierig Noteer dan het volgende

in je agenda: Op woensdag

5 juni, na het 8e uur, geef ik een

proefles, in een van de gymzalen.

Als je mee wilt doen, hoef je alleen

een een extra shirt en een korte

sportbroek mee te nemen. Ik vind

het fijn, als je me vooraf even laten

weten dat je komt, dan weet ik

namelijk waar ik aan toe ben. En

misschien heb je nog wel vragen.

Mail mij, in dat geval, via

p.versteeg@stedelijkgym

nijmegen.nl

P. Versteeg

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3

19


We kondigden de literatuurmiddag voor

leerlingen Frans en Duits klas 5 al eerder

aan en op donderdag 14 maart was

het zover: COLLAGE. Een middag lang in

kleine groepen gewerkt aan thema’s als

Amoureux à Paris, La poésie dans la

chanson à partir des années 2000,

Helden, Legende, Märchen, Sagen, Liebe,

Expressionismus und DADA om er maar

enkele te noemen.

Collage

De secties Frans en Duits bereidden

deze middag voor met de gedachte dat

leerlingen klas 5 na een inleiding vooral

zelf aan de slag gaan met literaire teksten.

Die inleiding vond plaats in de les

en soms op de middag zelf. En dan

Een goed beeld hebben van Dada

omdat je zelf iets maakte in die stijl. De

zoektocht naar de Graal uitbeelden in

een voorstelling en merken dat dat

toch anders is dan een samenvatting

lezen. Merken dat omgaan met raptaal

toch lastiger is dan je in eerste

instantie dacht.

De reeks You-Tube-films over Erlkönig

aanvullen met een volkomen nieuwe

invulling.

Bezoekers van bijvoorbeeld het Goethe

Institut, waren onder de indruk van de

creativiteit en inzet van de leerlingen.

Afsluitend waren er presentaties van

werkstukken, voordrachten, filmpjes en

bijvoorbeeld ook een bordspel op basis

van het Nibelungenlied waar andere

leerlingen weer profijt van hebben.

Wij waren erg tevreden, leerlingen

blijkens de ingeleverde evaluatie -

formulieren ook.

De foto’s geven een indruk van deze

geslaagde middag.

En Dada Hier een van de werkstukken

van de dag.

Sectie Frans en Duits

Reltih Floda

Haa nett! Bei mir es nett wie

Uden nicht!

Seit wört einander nichts mehr,

Wir waren ‘Never’ auf die ersten

’Geht nichts nacht“ ihr sagt,

Wir waren schmerzige nacht in

die straße.

Da siehst dich in die Satz,

wir waren ‘der Reich“ gesagt.

Und neben hab ich gesagt:

‘Wie sagt“

‘Spahrfutbol!“

‘Stärke genug!“

‘Ich habe rein auch!“

‘gut!’

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 20


Jaarlaag 4 in Keulen

Een week voor vertrek bloeide de lente open,

maar op 14 maart was het opnieuw weer bitterkalt

und windig. En toch was de dag in

Keulen voor alle leerlingen van klas 4 en hun

mentoren/ begeleiders een succes!

We gingen in groepjes door de stad en

schnupperten ook buiten het centrum de

Keulse stadscultuur, bezochten de Dom en

gingen aan de hand van een soms zeer gedetailleerde

vragenlijst door deze Gotische reus.

Voor veel leerlingen ontstaat bij zo’n eerste

bezoek de basis om er later nog eens terug te

gaan en te genieten van een gebouw dat er in

aanleg rond het jaar 1100 al was. Stadtwanderung

en Dombesuch zijn later in het jaar

basis voor presentaties over deze excursie

in de lessen Duits.

En dan nog een bezoek aan het Germanisch-

Römische museum met de schatten van uiten

opgravingen van huidige stadsgebied.

Opdrachten met vragen over beelden en

beeldjes, gebruiksvoorwerpen en lampjes.

En alles komt later in lessen kcv weert terug.

En daarnaast was er KFC, pizza, Berliner Bälle

oder Kaffee und Kuchen om de honger te stillen

en gewoon te genieten van een dag uit.

De terugreis startte iets vroeger om de kou te

ontlopen en om 20.00 u. waren we weer voor

school. We blikken terug op een mooie dag.

De foto’s geven een indruk.

Namens alle organisatoren,

Henk Claassen

Nationale Finale ¡Watzkeburt

GESCHIEDENISTOERNOOI VOOR MIDDELBARE SCHOLEN

Op 20 april was het dan zover. Voor

de tweede keer werd een landelijke

finale gehouden van het geschiedenistoernooi

voor middelbare scholen,

genaamd ¡Watzkeburt Traden vorig

jaar vier scholen aan voor deze finale,

dit jaar presenteerden zich teams

van maar liefst tien scholen, uit alle

delen van het land.

Het Baken Trinitas Gymnasium uit

Almere had voor de finale een bijzonder

mooie locatie uitgezocht. In de

prachtige ridderzaal van het Muiderslot

streden leerlingen van klas 2 tot

en met 6 om de eer van hun school.

In de eerste ronde kwalificeerden

zich Baken Trinitas uit Almere, het

Utrechts Stedelijk Gymnasium, het

Etty Hillesum Lyceum uit Deventer

en ons eigen Stedelijk Gymnasium

voor de tweede ronde. Uiteindelijk

moesten Almere, Utrecht en

Nijmegen in het Etty Hillesum

Lyceum hun meerdere erkennen.

Een verrassende maar

bijzonder verdiende overwinning

voor een school die dit jaar

voor het eerst meedeed. Proficiat,

Deventer!

de schoolfinale plaats op dinsdag 26

maart jl. Tijdens het 7e en 8e uur vochten

zo’n 14 leerlingen om de eer en om

deelname aan de landelijke finale. Bijzonder

verrassend was de verovering

van de derde plaats, door Daniel Boutros

uit klas 2. De plaatsen één en

twee gingen naar Marijn Ceelen uit

klas 4 en Simon van Dijk uit klas 5, die

onze school vertegenwoordigden in

Muiden. Hoe dapper streden zij, doch

– helaas! – de overmacht was te groot.

Volgend jaar doet onze school zeker

weer mee aan ¡Watzkeburt – we zijn

benieuwd waar dan de landelijke finale

zal plaatsvinden en natuurlijk, wie zich

dan zullen kwalificeren.

Peter Versteeg

Het was een sfeervolle en spannende

afsluiting van een toernooi, dat al

in januari begonnen was met voorrondes

op de verschillende scholen.

Zo vond op het Stedelijk Gymnasium

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 21


Liège

E X C U R S I E L U I K , 8 M A A R T 2 0 1 3

Het is 8:00u ‘s ochtends als de eerste leerlingen op school arriveren. Drukke

bruggers staan buiten te wachten op de bus naar Xanten. Tussen de bruggers

staan ook al groepjes tweedeklassers, ze staan te wachten totdat hun

bus arriveert. De mensen die naar Lille gingen zijn al vroeg vertrokken,

maar wij, de mensen die naar Luik gaan, moeten nog heel eventjes wachten.

Montagne de bueren

Nadat mevrouw van Engelen alle ID’s heeft

gecontroleerd en alle leerlingen zijn geteld,

kunnen we de bus in. Op het begin was het

even duwen en trekken voor de beste

plaatsen, maar uiteindelijk zit iedereen in

de bus en kunnen we vertrekken. De reis in

Nederland verloopt voorspoedig met The

Hunger Games op de tv-schermen, totdat

we bij de grens komen tussen België en

Nederland. Er is een demonstratie en de

Belgen houden een deel van de grens

bezet, dus moet onze chauffeur omrijden.

Om 11:00u komt bus 1 aan op het station

van Luik. Daar moeten vragen worden

beantwoord over het station. Ook kopen

veel groepjes daar de ansichtkaart om die

terug naar school te sturen. Als iedereen

de opdrachten gedaan heeft, soms met

wat hulp van de begeleiders, gaan we terug

naar de bus en gaan we richting het centrum.

In het centrum moeten we een wandeling

maken die ons langs allerlei

bezienswaardigheden loodst, waarbij ook

vragen beantwoord moeten worden. Daarna

zijn we eindelijk bij het leukste stukje

van onze reis: vrije tijd! We waren rond

14:00u klaar met de vragen en we hoefden

pas om 15:45u terug te zijn bij de bus, dus

hadden we bijna twee uur lang de tijd.

Door de meesten werd de tijd benut om te

shoppen, andere mensen gingen lekker uit

eten. Rond half 7 kwamen we moe, maar

voldaan terug op school. Het was een

lange, maar superleuke dag!

Juliette Vaessen, 2H

Station gare de guillemins

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 22


Lille

Vrijdagochtend 8 maart stapte iedereen

van 2A, 2B, 2C en 2D vol enthousiasme de

bus in, want we gingen op excursie naar

Lille in Frankrijk!

Na een 4 uur durende busreis waar we

onder andere een film keken, veel aten en

erachter kwamen dat er een gat in de bus

zat, kwamen we rond 12 uur aan in Lille.

Als eerste ging ik met mijn groepje en

groepsleider opdrachten doen in Vieux

Lille. Het was nog een hele opgave om

daar snel te komen, want kwamen erachter

dat we niet echt goed waren in kaartlezen.

De opdrachten in Vieux Lille

bestonden onder andere uit een postzegel

kopen en wat vragen beantwoorden over

de straten en winkels. Tijd om te genieten

van de omgeving was er niet, want we

moesten nog meer opdrachten doen,

zoals in EuraLille - een enorm, overdekt

winkelcentrum. Ondertussen begon het

flink te regenen, dus renden we snel om

niet al te nat te worden EuraLille binnen.

Daar gingen we Carrefour - een grote

supermarkt waar je zo ongeveer ALLES

kan krijgen – binnen, want daar moesten

we erachter zien te komen hoe bepaalde

producten in het Frans heten. Daarna gingen

we snel door naar het treinstation

van Lille, waar we een kaart moesten

kopen en schrijven aan de lerares Frans.

Ook hadden we tussendoor een paar keer

een interview afgenomen met een voorbijganger

uit Lille, waar in vragen voorkwamen

als: ‘Comment tu t’appelles’ en

‘Quel est ton sport préféré’. Na in het

treinstation geweest te zijn, was het bijna

3 uur, en hadden we dus vrije tijd. In die

tijd ging ik weer terug naar EuraLille om

daar met vriendinnen gezellig te gaan

winkelen. Tussendoor moesten we ook

nog wat avondeten naar binnen krijgen,

dus gingen we naar een leuke crêperie om

daar crêpes te eten. Ondertussen was het

al ongeveer 5 uur en dus tijd om naar de

bus te gaan, die rond kwart over 5 vlak bij

EuraLille aan zou komen. Maar ik had nog

helemaal niks in Lille gekocht, en ik wilde

Lille niet verlaten zonder er iets gekocht

te hebben. Dus in alle haast ben ik snel

naar de HEMA geracet en heb daar gauw

chocola gekocht. Gelukkig kwam ik uiteindelijk

nog op tijd aan in de bus en reden

we weer terug naar Nijmegen. Rond half

10 kwamen we aan bij school en ging

iedereen voldaan terug naar huis.

Kortom: een geslaagde dag in Lille!

Floortje Dijkema, 2A

Het Stede lijk Gymnasi um Nijme gen

is dit jaar de winnaar van de

scholen prijs van de Neder landse

Wiskun de Olympia de.

Afgelo pen donder dag vond de

uitrei king van deze scholen prijs

plaats. Wed strijd leider Eddy

Stortel der kreeg toen uit handen

van voorzit ter prof. Frits Beukers

de felbe geerde wissel bokaal overhan

digd.

De scholen prijs gaat naar de school

met de hoogste somsco re van de

beste vijf leerlin gen bij de eerste

ronde. Het maxima le aantal te

behalen punten is 180; het Stede lijk

Gymnasi um Nijme gen behaal de er

maar liefst 171. De leerlin gen die

Professor Frits Beukers deelt

de prijzen uit

Scholen prijs

Wiskun de Olympia de

direct verant woorde lijk waren voor

dit succes, kregen een beker overhan

digd.

Niet de eerste keer!

Die leerlin gen waren Auke Rosier,

Tim Vriens en Jeroen Winkel met

elk 36 punten, Tijmen van der Kemp

met 34 punten en Sjoerd Noote -

boom, Joep Veldho ven en Mat thijs

Ver nooij, die met 29 ex aequo op de

vijfde plek van school zijn geëin -

digd.

Het Stede lijk Gymnasi um Nijme gen

won de prijs niet voor de eerste

keer! De school won de prijs name -

lijk ook al in 2006, 2008 en 2009.

Quin tijn Puite

Eddy Stortelder ontvangt

de wisseltrofee

A C T A N U M M E R 4 J A A R G A N G 2 6 M E I 2 0 1 3 23

More magazines by this user
Similar magazines