Afvalkalender 2013 - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

Afvalkalender 2013 - Stad Oudenaarde

2013

HUISVUILKALENDER

2013

WWW.OUDENAARDE.BE

EEN UITGAVE VAN HET STADSBESTUUR VAN OUDENAARDE


2

BELANGRIJK/NIEUW:

PMD-afval kan enkel via de blauwe zak tijdens de 14-daagse huis-aan-huisophaling aangeboden worden. Deze

fractie wordt niet ingezameld op het containerpark.

Iedere bezoeker aan het containerpark, ook voetgangers en fietsers, dienen de normale ingang van het containerpark

te gebruiken. Elke bezoeker dient zich met zijn/haar identiteitskaart te identificeren aan de leeszuil t.h.v. de

slagboominstallatie. Volg hierbij de instructies op het scherm. Registratie gebeurt op gezinsniveau. Een gezin kan

zich maximaal 2 maal op dezelfde dag aanbieden. Wie zijn identiteitskaart niet bij zich heeft, wordt geweigerd. Het

doorgeven van identiteitskaarten is niet toegelaten, ook al betreft het familieleden.

Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden en een vlotte doorstroming op het containerpark te bevorderen, is het

noodzakelijk dat men het afval zoveel mogelijk thuis sorteert. Dit vermijdt ook dat er afval moet worden geweigerd

of geldboetes worden uitgeschreven wegens het achterlaten van onvoldoende gesorteerd afval.

Via de website www.ivla.be kan u uw persoonlijke diftargegevens raadplegen.

Aanvragen voor ophalingen aan huis van grofvuil, metalen en samenbindbaar tuinafval gebeuren via de diftarlijn

0800/90 270.

LEESWIJZER:

AFVAL VERMIJDEN:

- composteren.................................................................................................................................................................... blz. 3

- compostvaten ................................................................................................................................................................. blz. 3

- de wormenbak ............................................................................................................................................................... blz. 3

- kippen .............................................................................................................................................................................. blz. 4

- herbruikbare luiers........................................................................................................................................................... blz. 4

- herbruikbare goederen – Kringwinkel........................................................................................................................... blz. 4

- ongewenst reclamedrukwerk........................................................................................................................................ blz. 4

- typebrief Robinsonlijst...................................................................................................................................................... blz. 4

CONTAINERPARK ............................................................................................................................................... blz. 5-6

HUIS-AAN-HUISINZAMELINGEN:

- algemene opmerkingen................................................................................................................................................. blz. 7

- sectorindeling.................................................................................................................................................................. blz. 7

- ophaaloverzicht per sector....................................................................................................................................... blz. 8-12

AFVALWIJZER:

- autobanden................................................................................................................................................................... blz. 13

- bouw- en sloopafval..................................................................................................................................................... blz. 13

- aarde – zand – zavel ............................................................................................................................................... blz. 13

- asbest – eterniet ....................................................................................................................................................... blz. 14

- gipsafval ................................................................................................................................................................... blz. 14

- porselein en keramisch afval ................................................................................................................................. blz. 14

- steenpuin en betonafval ......................................................................................................................................... blz. 14

- elektrische en elektronische toestellen ...................................................................................................................... blz. 15

- glas:

- hol glas ...................................................................................................................................................................... blz. 15

- vlak glas .................................................................................................................................................................... blz. 16

- speciale glassoorten ............................................................................................................................................... blz. 16

- groenafval - snoeihout.................................................................................................................................................. blz. 16

- grofvuil ........................................................................................................................................................................... blz. 17

- herbruikbare goederen ........................................................................................................................................... blz. 17-18

- houtafval......................................................................................................................................................................... blz. 18

- huisvuil / restafval .................................................................................................................................................... blz. 18-20

- Klein Gevaarlijk Afval .............................................................................................................................................. blz. 20-21

- kurkafval......................................................................................................................................................................... blz. 21

- luierafval......................................................................................................................................................................... blz. 21

- metalen – schroot.......................................................................................................................................................... blz. 22

- papier en karton....................................................................................................................................................... blz. 22-23

- piepschuim – isomo.........................................................................................................................................................blz.23

- plastiekafval:

- harde plastics ........................................................................................................................................................... blz. 23

- kunststof bloempotjes en plantentrays .................................................................................................................. blz. 24

- landbouwfolies ......................................................................................................................................................... blz. 24

- PMD............................................................................................................................................................................ blz. 24-25

- textiel............................................................................................................................................................................... blz. 25

DIVERSE:

- aanvaardingsplichten................................................................................................................................................... blz. 25

- bedrijfsafval.................................................................................................................................................................... blz. 26

- afval verbranden en sluikstorten.................................................................................................................................. blz. 26

- meldpunt zwerfvuil......................................................................................................................................................... blz. 26

- nuttige telefoonnummers...............................................................................................................................................blz. 26

- typebrief Robinsonlijst ....................................................................................................................................................blz. 27

HUISVUILKALENDER 2013


AFVAL VERMIJDEN, HET KAN

COMPOSTEREN

Ongeveer de helft van het gewicht van het huisvuil is afkomstig van organisch afval. Het overgrote deel van dit

groente-, fruit- en tuinafval kan men zelf composteren, wat meteen de ideale manier is om uw afvalfactuur zo laag

mogelijk te houden.

WAT IS COMPOSTEERBAAR:

- groenteresten

- verwelkte snijbloemen en kamerplanten

- koffiegruis (met filterzakje)

- theebladeren en theezakjes

- schillen van citrus- of andere vruchten

- aardappelschillen

- eierschalen

- doppen van noten

- bladeren

- grasmaaisel

- onkruid

- haagscheersel

- mest van kleine huisdieren (bv cavia, konijn)

WAT IS NIET COMPOSTEERBAAR:

- beenderen en dierlijk afval

- vlees- en visresten

- bereide etenswaren (gekookt, gebakken,…)

- saus, vet, olie

- timmerhout

- as van de open haard

- houtskool

- stof uit de stofzuigerzak

- alle niet-organisch afval

- kattenbakvulling

- uitwerpselen van vleesetende huisdieren

(bv. kat, hond)

- wegwerpluiers

Dergelijk afval moet met het gewone huisvuil tijdens de

huis-aan-huisinzamelingen meegegeven worden.

Voor een gratis brochure omtrent composteren kan men zich wenden tot de Milieudienst (tel.: 055/33 51 47). In deze

brochure krijgt u een overzicht van verschillende composteertechnieken en een aantal praktische tips om composteerbaar

afval te verwerken tot een waardevol en zeer bruikbaar product voor uw tuin.

Op het containerpark is een demonstratieplek rond composteren uitgebouwd, waar u doorlopend verschillende

composteermethodes kunt bekijken. De toezichthouders kunnen u steeds een woordje uitleg verschaffen.

Op volgende data is de demostand bemand met een compostmeester en kan je er met praktische vragen terecht:

- zaterdag 27 april: 14u tot 16u

- zaterdag 15 juni: 14u tot 16u

- zaterdag 21 september: 14u tot 16u

COMPOSTVATEN

Mensen met een kleine tuin kunnen gebruik maken van een compostvat. Zo’n vat kan het plantaardig keukenafval

van een klein gezin makkelijk verwerken. Het neemt niet veel plaats in en heeft bovendien een verzorgd uiterlijk.

Compostvaten zijn te verkrijgen bij de Technische Dienst, Paalstraat 9 (055/31 11 37) .

Afhaling op werkdagen van 8u00 tot 12u00 en 13u00 tot 17u00.

Bij transportproblemen kan aan huis worden geleverd.

Aanrader: om de thuiscomposteerder op de goede weg te zetten, zijn ook speciale beluchtingsstokken te verkrijgen.

Met een goede beluchting staat of valt immers een goede compostering.

Kostprijs:

- compostvat + beluchtingsstok: 22 euro (standaardbestelling)

- beluchtingsstok: 4 euro

DE WORMENBAK

Wie over weinig ruimte beschikt, maar toch zelf keukenafval wenst te verwerken, kan werken met een wormenbak.

Dergelijke systemen zijn verkrijgbaar in de handel, maar relatief duur. Voor wie handig is, is een degelijke wormenbak

gemakkelijk zelf te maken en stukken goedkoper.

Op het containerpark zijn verschillende modellen te bekijken. Op de demodagen zal de aanwezige compostmeester

u graag een woordje uitleg geven. Een infobrochure die u van naaldje tot draadje uitlegt hoe je met een wormenbak

aan de slag kan, is gratis verkrijgbaar bij de Milieudienst (055/33 51 47).

HUISVUILKALENDER 2013 3


KIPPEN

Het houden van kippen is een aanvullende manier om organisch keukenafval thuis te verwerken. Per jaar zijn kippen

in staat om meerdere kilo’s van jouw afvalberg op te peuzelen. Ook bereide etenswaren die voor compostering niet

in aanmerking komen, worden door kippen wel begeerd. Ze brengen bovendien leven in de tuin en de eitjes die je

ervan krijgt, zijn een leuk extraatje.

Zoals alle dieren hebben kippen nood aan een degelijke huisvesting, goede verzorging en toezicht wanneer je met

vakantie bent. Toch even aan denken vooraleer het kippenavontuur aan te vangen.

Een gratis brochure over het houden van kippen is verkrijgbaar bij de Milieudienst (055/33 51 47).

HERBRUIKBARE LUIERS

Baby’s hebben dagelijks gemiddeld vijf luiers nodig. Het gemiddelde luierverbruik over de hele periode wordt geschat

op 4.250 luiers. Deze luiers betekenen een hoop afval.

De Milieuraad heeft een project uitgewerkt om het gebruik van herbruikbare luiers te stimuleren.

Er wordt een premie uitgekeerd van 75% van de factuurprijs voor de aankoop van herbruikbare luiers met een maximum

van 150 euro. Een luiersubsidie kan aangevraagd worden voor ieder kind dat jonger is dan 3 jaar.

Informatiefolder en aanvraagformulier zijn te verkrijgen bij de Milieudienst.

HERBRUIKBARE GOEDEREN: KRINGWINKEL VLAAMSE ARDENNEN

De stad Oudenaarde heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Kringwinkel Vlaamse Ardennen voor de inzameling

van nog bruikbare goederen.

Wanneer u nog bruikbare spullen wenst weg te doen, contacteer dan de Kringwinkel (055/38 58 78). Zij zullen met u

afspreken wanneer zij de goederen kunnen komen ophalen. Deze service gebeurt kosteloos.

Ook wanneer u op zoek bent naar tweedehandsmaterialen, bent u bij de Kringwinkel aan het goede adres. U vindt

er een ruim aanbod tegen democratische prijzen.

De Kringwinkel Vlaamse Ardennen vindt u in de Doornikse Heerweg 79b (tel.: 055/38 78 98).

Openingsuren van de Kringwinkel:

zondag en maandag: gesloten

dinsdag tot en met zaterdag: van 10 uur tot 17.30 uur

ONGEWENSTE RECLAME: NEEN BEDANKT !

Heel wat mensen storen zich aan de massa’s ongeadresseerde reclame die men wekelijks in de brievenbus krijgt

gestopt. Is dit bij u ook het geval, dan kan je op twee manieren uw steentje bijdragen om het papierafval te beperken.

ONGEADRESSEERDE RECLAME: EEN STICKER

Om het ongewenst reclamedrukwerk te beperken, verspreidt de stad een sticker. Personen die geen ongeadresseerd

reclamedrukwerk meer willen ontvangen, brengen deze sticker aan op de brievenbus.

ROBINSONLIJST

GEADRESSEERDE MAILINGS: DE ROBINSON-LIJST

Naast de berg ongeadresseerde reclame ontvangt men ook met de regelmaat van de klok allerhande reclamemailings.

Door zich in te schrijven op de zogenaamde Robinson-lijst kan men deze mailings voor een periode van 5 jaar

laten opschorten.

Een aanvraagbrief vindt u achteraan bij deze afvalkalender.

Sticker en intekendocument voor de Robinson-lijst zijn gratis te verkrijgen of aan te vragen bij de Milieudienst -

Administratief Centrum Maagdendale - Tussenmuren 17 - 3de verdieping (gesloten dinsdag-, donderdag- en

vrijdagnamiddag).

4

HUISVUILKALENDER 2013


CONTAINERPARK (LEEBEEKSTRAAT-EINE)

Alleen inwoners van Oudenaarde hebben toegang tot het containerpark. Iedere gebruiker dient zich daarom

met zijn identiteitskaart aan te melden via de leeszuil aan de slagboominstallatie. Volg hierbij de instructies op het

scherm. Wie zijn identiteitskaart niet bij zich heeft, wordt geweigerd. Het doorgeven van de identiteitskaart is niet

toegelaten.

Alle gebruikers van het containerpark, ook fietsers en voetgangers, dienen de normale ingang van het containerpark

te gebruiken.

De inrit van het containerpark is ontdubbeld. De bezoekers worden hierbij uitgesplitst in 2 stromen. Brengt u enkel

tuinafval en/of steenpuin dan dient u de linker rijstrook te volgen. Voor alle andere afvalfracties dient u te kiezen

voor het rechter rijvak. Dit geldt eveneens voor iemand die naast tuinafval en/of steenpuin ook ander afval aanvoert.

Beide stromen worden onafhankelijk van elkaar op het containerpark toegelaten, zodat een snellere doorstroming

ontstaat. Wie deze voorsortering niet naleeft, kan worden teruggestuurd om zich opnieuw aan te bieden.

Het aantal ritten naar het containerpark is beperkt tot 2 per dag en per gezin. Men mag maximaal 500 kg of 2 m³

materiaal per rit aanvoeren. Het afval dient maximaal voorgesorteerd te zijn per fractie. Wanneer u grotere hoeveelheden

afval heeft, bv. afkomstig van bouwwerken of leegmaak, dan dient u zich te wenden tot een private ophaaldienst.

U kan deze diensten terugvinden in de Gouden Gids.

Draag er zorg voor dat u tijdens het vervoeren van het afval naar het containerpark onderweg geen materialen verliest.

Om dit te vermijden is het aangewezen dat u uw aanhangwagen afdekt met een dekzeil of net.

Raadpleeg steeds de toezichthouders wanneer u twijfelt in welke container u uw afval kan deponeren en volg hun

richtlijnen strikt op. Zo vermijdt u een boete wegens sluikstorten.

Met volgende materialen kan u op het containerpark terecht:

- autobanden zonder velgen van personenwagens

- bouw- en sloopafval:

- aarde, zand, zavel

- asbesthoudende bouwmaterialen (enkel gebonden asbest) / eterniet

- gipsafval / gyprocplaten

- porselein (WC, lavabo, faiencetegels, borden, tassen,…) en keramisch afval

- zuiver steenpuin en betonafval (bakstenen, dakpannen, beton, … )

- elektrische en elektronische toestellen:

- bruingoed: tv’s, hifi-apparatuur, videoapparatuur, computerapparatuur

- witgoed: diepvriezers, ijskasten, fornuizen, boilers, klein elektrisch keukengereedschap

- glas:

- wit en gekleurd hol glas (flessen en bokalen)

- vlak glas

- speciale glassoorten

- groenafval / snoeihout

- grofvuil

- houtafval

- Klein Gevaarlijk Afval:

- afwas- en schoonmaakmiddelen

- batterijen

- brandstofresten

- cosmetica

- frituurolie en –vet

- injectienaalden

- motorolie en smeervetten

- onderhoudsproducten

- rookdetectoren

- spaarlampen / TL-lampen

- sproeimiddelen

- verfresten/inkten

- kringwinkelgoederen

- kurkafval

- luierafval

- metalen / schroot

- papier en karton

- piepschuim / isomo

- plastiekafval:

- harde plastics

- kunststof bloempotjes en plantentrays

- landbouwfolies

- textiel (herbruikbaar)

De bovenvermelde afvalfracties moeten apart worden aangeboden en reeds thuis voorgesorteerd zijn.

HUISVUILKALENDER 2013 5


Er mag nooit afval worden geplaatst buiten het containerpark of naast de containers. Dit wordt beschouwd als

sluikstorten en wordt beboet. Dit geldt ook voor het achterlaten van zakken of dozen met onvoldoende gesorteerd

afval of het deponeren van materialen die niet thuishoren in de betreffende containers (bv. plastiek in de papiercontainer,

gewoon huisvuil in de grofvuilcontainer,...)

Vraag daarom steeds inlichtingen aan de toezichthouders indien u twijfelt.

OPENINGSUREN CONTAINERPARK: BIED U 15 MINUTEN VOOR SLUITINGSTIJD AAN, ZO BENT U ZEKER DAT U TIJDIG BENT.

Zomerperiode (01.04 tot 30.09)

werkdagen: 12u30 tot 17u45

zaterdag: 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u45

Winterperiode (01.10 tot 31.03)

werkdagen: 12u30 tot 16u45

zaterdag: 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u45

Tip: op zaterdagen en tijdens verlofperiodes is het doorgaans zeer druk op het containerpark. Dit geeft herhaaldelijk

aanleiding tot langere wachttijden en filevorming. U kan een bijdrage leveren om de wachttijden tot een minimum

te beperken door vooraf thuis uw afval grondig te sorteren. Uw verblijfsduur op het containerpark is dan veel korter. U

vermijdt ook op deze manier dat afval in de verkeerde container terecht komt.

De toezichthouders hebben het recht u te weigeren wanneer uw afval onvoldoende voorgesorteerd is of wanneer u

niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Alle aanvaarde afval wordt eigendom van de stad. Bezoekers mogen geen afval uit de containers of stapelplaatsen

meenemen. De toezichthouders kunnen steeds materialen selecteren voor de Kringwinkel. Herbruikbare goederen

worden bij de overdekte ruimte aangeboden.

De bezoekers verklaren zich automatisch akkoord met de gebruiksregels van het containerpark.

6

HUISVUILKALENDER 2013


HUIS-AAN-HUISINZAMELINGEN

ALGEMENE OPMERKINGEN

Alle afvalfracties die met de huis-aan-huisinzamelingen worden ingezameld, dienen vóór 7 uur ’s morgens op

een goed zichtbare plaats aangeboden te worden. U mag uw afval buiten plaatsen vanaf 18u de avond vóór de

ophaaldag. De verschillende afvalfracties moeten duidelijk gescheiden staan om de ophaling vlot te laten

verlopen.

Het afval dient in de voorgeschreven recipiënten of wijze aangeboden te worden aan de rand van de openbare

weg en vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen,

fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die langs

wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dient

de voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg die wel

toegankelijk is.

De huis-aan-huisinzamelingen van grofvuil, oude metalen en samenbindbaar snoeihout gebeuren enkel op

afroep. De ophalingen worden ongeveer 2-maandelijks georganiseerd. Een ophaling kan men aanvragen op het

gratis nummer 0800/90 270 elke werkdag tussen 8u00 en 18u00, op zaterdag tussen 9u00 en 12u00.

Tijdens dit telefonisch contact verneem je de eerstvolgende ophaaldatum. Afval dat niet vooraf werd gemeld,

wordt niet meegenomen.

Afval dat niet werd meegenomen door de ophaalfirma dient ten laatste de avond van de ophaaldag terug

binnengenomen te worden. Dit is het geval wanneer de materialen niet tijdig werden buiten geplaatst of wanneer

de inhoud niet voldoet aan de sorteervoorschriften van deze afvalkalender.

Indien dit niet gebeurt loopt men het risico op een administratieve boete wegens sluikstorten.

De inhoud van de diverse inzamelrecipiënten wordt regelmatig bij wijze van steekproef gecontroleerd.

In deze afvalkalender vindt u voldoende informatie om problemen te voorkomen.

Heeft u uw afval tijdig en volgens de voorschriften aangeboden maar werd het toch niet opgehaald, neem dan

daags na de ophaaldag contact op met de diftar infolijn (0800/90 270).

SECTORINDELING

SECTOR

AANDUIDING VAN DE OPHAALRONDE

SECTOR 1

ophaling maandag

EINE (ten oosten van de Westerring, Gentstraat: tussen Arsenaalweg en

Arend de Keyserestraat)

NEDERENAME (+ volledige Nederenamestraat, Kapellestraat)

SECTOR 2

ophaling dinsdag

EINE (Westerring en ten westen van de Westerring)

BEVERE (+ Gentstraat: tussen Beverestraat en Arend de Keyserestraat)

HEURNE

MULLEM

OOIKE

SECTOR 3

ophaling woensdag

OUDENAARDE CENTRUM

EINDRIES

SECTOR 4

ophaling donderdag

MELDEN

LEUPEGEM

EDELARE

VOLKEGEM (+ Rekkemstraat, Wolvenberg)

SECTOR 5

ophaling vrijdag

ENAME (+ wijk Opperije, Riedekens, Hongerije en Wallestraat volledig)

MATER

WELDEN

HUISVUILKALENDER 2013 7


JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

MAANDAG 1 Paasma. 1 H+PMD+PK

DINSDAG 1 Nieuwjaar 2 2 1

WOENSDAG 2 3 1 1 mei 3 2

DONDERDAG 3 4 2 4 1 3

VRIJDAG 4 1 1 5 3 5 2 4 1 Allerheiligen

ZATERDAG 5 2 2 6 4 1 KGA 6 3 5 2 Allerzielen

ZONDAG 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1

MAANDAG 7 4 4 8 H+PMD+PK 6 H+PMD+PK 3 H+PMD+PK 8 5 2 7 H+PMD+PK 4 H+PMD+PK 2 H+PMD+PK

DINSDAG 8 5 5 9 7 4 9 6 3 8 5 3

WOENSDAG 9 6 6 10 8 5 10 7 4 9 6 4

DONDERDAG 10 7 7 11 9 OLHH 6 11 Vl. Feest 8 5 10 7 5

VRIJDAG 11 8 8 12 10 7 12 9 6 11 8 6

ZATERDAG 12 9 9 13 11 8 13 10 7 12 9 7

ZONDAG 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8

MAANDAG 14 H+PMD+PK 11 H+PMD+PK 11 H+PMD+PK 15 13 10 15 H+PMD+PK 12 H+PMD+PK 9 H+PMD+PK 14 11 Wapenst. 9

DINSDAG 15 12 12 16 14 11 16 13 10 15 12 10

WOENSDAG 16 13 13 17 15 12 17 14 11 16 13 11

DONDERDAG 17 14 14 18 16 13 18 15 O.L.V.H. 12 17 14 12

VRIJDAG 18 15 15 19 17 14 19 16 13 18 15 Koningsdag 13

ZATERDAG 19 16 16 20 18 15 C 20 17 14 19 16 14

ZONDAG 20 17 17 21 19 Pinkst. 16 21 Nat. Feest 18 15 20 17 15

MAANDAG 21 18 18 22 H+PMD+PK 20 Pinkma. 17 H+PMD+PK 22 19 16 21 H+PMD+PK 18 H+PMD+PK 16 H+PMD+PK

DINSDAG 22 19 19 23 21 H+PMD+PK 18 23 20 17 22 19 17

WOENSDAG 23 20 20 24 22 19 24 21 18 23 20 18

DONDERDAG 24 21 21 25 23 20 25 22 19 24 21 19

VRIJDAG 25 22 22 26 24 21 26 23 20 25 22 20

ZATERDAG 26 23 23 27 C 25 22 27 24 21 C 26 23 21

ZONDAG 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22

MAANDAG 28 H+PMD+PK 25 H+PMD+PK 25 H+PMD+PK 29 27 24 29 H+PMD+PK 26 H+PMD+PK 23 H+PMD+PK 28 25 23

DINSDAG 29 26 26 30 28 25 30 27 24 29 26 24

WOENSDAG 30 27 27 29 26 31 28 25 30 27 25 Kerstmis

DONDERDAG 31 28 28 30 27 29 26 31 28 26

VRIJDAG 29 31 28 30 27 29 27

ZATERDAG 30 29 31 28 30 28

ZONDAG 31 Pasen 30 29 29

MAANDAG 30 30 H+PMD+PK

DINSDAG 31

H = Huisvuil KGA = wijkophaling milieubox = containerpark gesloten

PMD = PMD X = verschoven ophaalronde van

= containerpark gesloten

de vermelde fracties

PK = Papier / Karton C = demo composteren op

containerpark (14-16u)

Grofvuil enkel op afroep op het numer 0800/90 270 (alle werkdagen tussen 8 en 17 u.).

Dit nummer doet eveneens dienst als klachtenlijn mbt de andere ophalingen.

De afkortingen geven aan welke fracties op de aangeduide datum worden opgehaald.

SECTOR 1 Maandag

Eine (Ten oosten van de Westerring)

Nederename

Dienstjaar 2013


JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

MAANDAG 1 Paasma. 1

DINSDAG 1 Nieuwjaar 2 2 H+PMD+PK 1

WOENSDAG 2 H+PMD+PK 3 1 1 mei 3 2

DONDERDAG 3 4 2 4 1 3

VRIJDAG 4 1 1 5 3 5 2 4 1 Allerheiligen

ZATERDAG 5 2 2 6 4 1 KGA 6 3 5 2 Allerzielen

ZONDAG 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1

MAANDAG 7 4 4 8 6 3 8 5 2 7 4 2

DINSDAG 8 5 5 9 H+PMD+PK 7 H+PMD+PK 4 H+PMD+PK 9 6 3 8 H+PMD+PK 5 H+PMD+PK 3 H+PMD+PK

WOENSDAG 9 6 6 10 8 5 10 7 4 9 6 4

DONDERDAG 10 7 7 11 9 OLHH 6 11 Vl. Feest 8 5 10 7 5

VRIJDAG 11 8 8 12 10 7 12 9 6 11 8 6

ZATERDAG 12 9 9 13 11 8 13 10 7 12 9 7

ZONDAG 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8

MAANDAG 14 11 11 15 13 10 15 12 9 14 11 Wapenst. 9

DINSDAG 15 H+PMD+PK 12 H+PMD+PK 12 H+PMD+PK 16 14 11 16 H+PMD+PK 13 H+PMD+PK 10 H+PMD+PK 15 12 10

WOENSDAG 16 13 13 17 15 12 17 14 11 16 13 11

DONDERDAG 17 14 14 18 16 13 18 15 O.L.V.H. 12 17 14 12

VRIJDAG 18 15 15 19 17 14 19 16 13 18 15 Koningsdag 13

ZATERDAG 19 16 16 20 18 15 C 20 17 14 19 16 14

ZONDAG 20 17 17 21 19 Pinkst. 16 21 Nat. Feest 18 15 20 17 15

MAANDAG 21 18 18 22 20 Pinkma. 17 22 19 16 21 18 16

DINSDAG 22 19 19 23 H+PMD+PK 21 H+PMD+PK 18 H+PMD+PK 23 20 17 22 H+PMD+PK 19 H+PMD+PK 17 H+PMD+PK

WOENSDAG 23 20 20 24 22 19 24 21 18 23 20 18

DONDERDAG 24 21 21 25 23 20 25 22 19 24 21 19

VRIJDAG 25 22 22 26 24 21 26 23 20 25 22 20

ZATERDAG 26 23 23 27 C 25 22 27 24 21 C 26 23 21

ZONDAG 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22

MAANDAG 28 25 25 29 27 24 29 26 23 28 25 23

DINSDAG 29 H+PMD+PK 26 H+PMD+PK 26 H+PMD+PK 30 28 25 30 H+PMD+PK 27 H+PMD+PK 24 H+PMD+PK 29 26 24

WOENSDAG 30 27 27 29 26 31 28 25 30 27 25 Kerstmis

DONDERDAG 31 28 28 30 27 29 26 31 28 26

VRIJDAG 29 31 28 30 27 29 27

ZATERDAG 30 29 31 28 30 28

ZONDAG 31 Pasen 30 29 29

MAANDAG 30 30

DINSDAG 31 H+PMD+PK

H = Huisvuil KGA = wijkophaling milieubox = containerpark gesloten SECTOR 2 Dinsdag

PMD = PMD X = verschoven ophaalronde van

= containerpark gesloten

de vermelde fracties

PK = Papier / Karton C = demo composteren op

Grofvuil enkel op afroep op het numer 0800/90 270 (alle werkdagen tussen 8 en 17 u.)

containerpark (14-16u)

Dit nummer doet eveneens dienst als klachtenlijn mbt de andere ophalingen.

De afkortingen geven aan welke fracties op de aangeduide datum worden opgehaald.

Eine (Westerring en ten westen van de

Westerring), Bevere, Heurne, Mullem

Ooike

Dienstjaar 2013


JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

MAANDAG 1 Paasma. 1

DINSDAG 1 Nieuwjaar 2 2 1

WOENSDAG 2 H+PMD+PK 3 1 1 mei 3 H+PMD+PK 2

DONDERDAG 3 4 2 4 1 3

VRIJDAG 4 1 1 5 3 5 2 4 1 Allerheiligen

ZATERDAG 5 2 2 6 4 1 6 3 5 2 Allerzielen

ZONDAG 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1

MAANDAG 7 4 4 8 6 3 8 5 2 7 4 2

DINSDAG 8 5 5 9 7 4 9 6 3 8 5 3

WOENSDAG 9 6 6 10 H+PMD+PK 8 H+PMD+PK 5 H+PMD+PK 10 7 4 9 H+PMD+PK 6 H+PMD+PK 4 H+PMD+PK

DONDERDAG 10 7 7 11 9 OLHH 6 11 Vl. Feest 8 5 10 7 5

VRIJDAG 11 8 8 12 10 7 12 9 6 11 8 6

ZATERDAG 12 9 9 13 11 8 KGA 13 10 7 12 9 7

ZONDAG 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8

MAANDAG 14 11 11 15 13 10 15 12 9 14 11 Wapenst. 9

DINSDAG 15 12 12 16 14 11 16 13 10 15 12 10

WOENSDAG 16 H+PMD+PK 13 H+PMD+PK 13 H+PMD+PK 17 15 12 17 H+PMD+PK 14 H+PMD+PK 11 H+PMD+PK 16 13 11

DONDERDAG 17 14 14 18 16 13 18 15 O.L.V.H. 12 17 14 12

VRIJDAG 18 15 15 19 17 14 19 16 13 18 15 Koningsdag 13

ZATERDAG 19 16 16 20 18 15 C 20 17 14 19 16 14

ZONDAG 20 17 17 21 19 Pinkst. 16 21 Nat. Feest 18 15 20 17 15

MAANDAG 21 18 18 22 20 Pinkma. 17 22 19 16 21 18 16

DINSDAG 22 19 19 23 21 18 23 20 17 22 19 17

WOENSDAG 23 20 20 24 H+PMD+PK 22 H+PMD+PK 19 H+PMD+PK 24 21 18 23 H+PMD+PK 20 H+PMD+PK 18 H+PMD+PK

DONDERDAG 24 21 21 25 23 20 25 22 19 24 21 19

VRIJDAG 25 22 22 26 24 21 26 23 20 25 22 20

ZATERDAG 26 23 23 27 C 25 22 27 24 21 C 26 23 21

ZONDAG 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22

MAANDAG 28 25 25 29 27 24 29 26 23 28 25 23

DINSDAG 29 26 26 30 28 25 30 27 24 29 26 24

WOENSDAG 30 H+PMD+PK 27 H+PMD+PK 27 H+PMD+PK 29 26 31 H+PMD+PK 28 H+PMD+PK 25 H+PMD+PK 30 27 25 Kerstmis

DONDERDAG 31 28 28 30 27 29 26 31 28 26

VRIJDAG 29 31 28 30 27 29 27

ZATERDAG 30 29 31 28 30 28

ZONDAG 31 Pasen 30 29 29

MAANDAG 30 30

DINSDAG 31 H+PMD+PK

H = Huisvuil KGA = wijkophaling milieubox = containerpark gesloten

PMD = PMD X = verschoven ophaalronde van

= containerpark gesloten

de vermelde fracties

PK = Papier / Karton C = demo composteren op

Grofvuil enkel op afroep op het numer 0800/90 270 (alle werkdagen tussen 8 en 17 u.).

containerpark (14-16u)

Dit nummer doet eveneens dienst als klachtenlijn mbt de andere ophalingen.

De afkortingen geven aan welke fracties op de aangeduide datum worden opgehaald.

SECTOR 3 Woensdag

Oudenaarde (centrum)

Eindries

Dienstjaar 2013


JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

MAANDAG 1 Paasma. 1

DINSDAG 1 Nieuwjaar 2 2 1

WOENSDAG 2 3 1 1 mei 3 2

DONDERDAG 3 H+PMD+PK 4 2 4 H+PMD+PK 1 H+PMD+PK 3

VRIJDAG 4 1 1 5 3 5 2 4 1 Allerheiligen

ZATERDAG 5 2 2 6 4 1 6 3 5 2 Allerzielen

ZONDAG 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1

MAANDAG 7 4 4 8 6 3 8 5 2 7 4 2

DINSDAG 8 5 5 9 7 4 9 6 3 8 5 3

WOENSDAG 9 6 6 10 8 H+PMD+PK 5 10 7 4 9 6 4

DONDERDAG 10 7 7 11 H+PMD+PK 9 OLHH 6 H+PMD+PK 11 Vl. Feest 8 5 10 H+PMD+PK 7 H+PMD+PK 5 H+PMD+PK

VRIJDAG 11 8 8 12 10 7 12 9 6 11 8 6

ZATERDAG 12 9 9 13 11 8 KGA 13 10 7 12 9 7

ZONDAG 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8

MAANDAG 14 11 11 15 13 10 15 12 9 14 11 Wapenst. 9

DINSDAG 15 12 12 16 14 11 16 13 10 15 12 10

WOENSDAG 16 13 13 17 15 12 17 14 H+PMD+PK 11 16 13 11

DONDERDAG 17 H+PMD+PK 14 H+PMD+PK 14 H+PMD+PK 18 16 13 18 H+PMD+PK 15 O.L.V.H. 12 H+PMD+PK 17 14 12

VRIJDAG 18 15 15 19 17 14 19 16 13 18 15 Koningsdag 13

ZATERDAG 19 16 16 20 18 15 C 20 17 14 19 16 14

ZONDAG 20 17 17 21 19 Pinkst. 16 21 Nat. Feest 18 15 20 17 15

MAANDAG 21 18 18 22 20 Pinkma. 17 22 19 16 21 18 16

DINSDAG 22 19 19 23 21 18 23 20 17 22 19 17

WOENSDAG 23 20 20 24 22 19 24 21 18 23 20 18

DONDERDAG 24 21 21 25 H+PMD+PK 23 H+PMD+PK 20 H+PMD+PK 25 22 19 24 H+PMD+PK 21 H+PMD+PK 19 H+PMD+PK

VRIJDAG 25 22 22 26 24 21 26 23 20 25 22 20

ZATERDAG 26 23 23 27 C 25 22 27 24 21 C 26 23 21

ZONDAG 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22

MAANDAG 28 25 25 29 27 24 29 26 23 28 25 23

DINSDAG 29 26 26 30 28 25 30 27 24 29 26 24

WOENSDAG 30 27 27 29 26 31 28 25 30 27 25 Kerstmis

DONDERDAG 31 H+PMD+PK 28 H+PMD+PK 28 H+PMD+PK 30 27 29 H+PMD+PK 26 H+PMD+PK 31 28 26

VRIJDAG 29 31 28 30 27 29 27

ZATERDAG 30 29 31 28 30 28

ZONDAG 31 Pasen 30 29 29

MAANDAG 30 30

DINSDAG 31

H = Huisvuil KGA = wijkophaling milieubox = containerpark gesloten

PMD = PMD X = verschoven ophaalronde van

= containerpark gesloten

PK = Papier / Karton de vermelde fracties

C = demo composteren op

containerpark (14-16u)

Grofvuil enkel op afroep op het numer 0800/90 270 (alle werkdagen tussen 8 en 17 u.).

Dit nummer doet eveneens dienst als klachtenlijn mbt de andere ophalingen.

De afkortingen geven aan welke fracties op de aangeduide datum worden opgehaald.

SECTOR 4 Donderdag

Edelare, Leupegem, Melden,

Volkegem

Dienstjaar 2013


JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

MAANDAG 1 Paasma. 1

DINSDAG 1 Nieuwjaar 2 2 1

WOENSDAG 2 3 1 1 mei 3 2

DONDERDAG 3 4 2 4 1 3

VRIJDAG 4 H+PMD+PK 1 H+PMD+PK 1 H+PMD+PK 5 3 5 H+PMD+PK 2 H+PMD+PK 4 1 Allerheiligen

ZATERDAG 5 2 2 6 4 1 6 3 5 2 Allerzielen

ZONDAG 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1

MAANDAG 7 4 4 8 6 3 8 5 2 7 4 2

DINSDAG 8 5 5 9 7 4 9 6 3 8 5 3

WOENSDAG 9 6 6 10 8 5 10 7 4 9 6 4

DONDERDAG 10 7 7 11 9 OLHH 6 11 Vl. Feest 8 5 10 7 5

VRIJDAG 11 8 8 12 H+PMD+PK 10 H+PMD+PK 7 H+PMD+PK 12 9 6 11 H+PMD+PK 8 H+PMD+PK 6 H+PMD+PK

ZATERDAG 12 9 9 13 11 8 KGA 13 10 7 12 9 7

ZONDAG 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8

MAANDAG 14 11 11 15 13 10 15 12 9 14 11 Wapenst. 9

DINSDAG 15 12 12 16 14 11 16 13 10 15 12 10

WOENSDAG 16 13 13 17 15 12 17 14 11 16 13 11

DONDERDAG 17 14 14 18 16 13 18 15 O.L.V.H. 12 17 14 12

VRIJDAG 18 H+PMD+PK 15 H+PMD+PK 15 H+PMD+PK 19 17 14 19 H+PMD+PK 16 H+PMD+PK 13 H+PMD+PK 18 15 Koningsdag 13

ZATERDAG 19 16 16 20 18 15 C 20 17 14 19 16 14

ZONDAG 20 17 17 21 19 Pinkst. 16 21 Nat. Feest 18 15 20 17 15

MAANDAG 21 18 18 22 20 Pinkma. 17 22 19 16 21 18 16

DINSDAG 22 19 19 23 21 18 23 20 17 22 19 17

WOENSDAG 23 20 20 24 22 19 24 21 18 23 20 18

DONDERDAG 24 21 21 25 23 20 25 22 19 24 21 19

VRIJDAG 25 22 22 26 H+PMD+PK 24 H+PMD+PK 21 H+PMD+PK 26 23 20 25 H+PMD+PK 22 H+PMD+PK 20 H+PMD+PK

ZATERDAG 26 23 23 27 C 25 22 27 24 21 C 26 23 21

ZONDAG 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22

MAANDAG 28 25 25 29 27 24 29 26 23 28 25 23

DINSDAG 29 26 26 30 28 25 30 27 24 29 26 24

WOENSDAG 30 27 27 29 26 31 28 25 30 27 25 Kerstmis

DONDERDAG 31 28 28 30 27 29 26 31 28 26

VRIJDAG 29 H+PMD+PK 31 28 30 H+PMD+PK 27 H+PMD+PK 29 27

ZATERDAG 30 29 31 28 30 28

ZONDAG 31 Pasen 30 29 29

MAANDAG 30 30

DINSDAG 31

H = Huisvuil KGA = wijkophaling milieubox = containerpark gesloten

PMD = PMD X = verschoven ophaalronde van

= containerpark gesloten

de vermelde fracties

PK = Papier / Karton C = demo composteren op

Grofvuil enkel op afroep op het numer 0800/90 270 (alle werkdagen tussen 8 en 17 u.).

containerpark (14-16u)

Dit nummer doet eveneens dienst als klachtenlijn mbt de andere ophalingen.

De afkortingen geven aan welke fracties op de aangeduide datum worden opgehaald.

SECTOR 5 Vrijdag

Ename, Mater, Welden

Dienstjaar 2013


INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

AFVALWIJZER

AUTOBANDEN

- via uw bandenleverancier (terugnameplicht voor alle types)

- via containerpark

- containerpark: zie openingsuren

- op het containerpark worden maximum 4 autobanden per gezin per jaar aanvaard

- de banden dienen ontdaan te zijn van velgen

WAT WEL:

- rubberbanden van personenwagens, lichte

bestelwagens, 4x4-wagens, caravans en

aanhangwagens

WAT NIET:

- banden van professionele activiteiten

- banden van landbouwvoertuigen

- banden van vrachtwagens

- banden van motoren en scooters

Al deze bandentypes moeten achtergelaten worden bij de

leverancier.

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

BOUW- EN SLOOPAFVAL

- via containerpark (containers voor de verschillende deelfracties)

- NIET via huisvuil- of grofvuilinzamelingen

- bij sommige doe-het-zelfzaken en professionele bouwmaterialenhandelaars kan men een

bouwafvalzak aankopen. In de aankoopprijs zijn alle kosten vervat voor ophaling aan huis

en verwerking. Deze speciale zak heeft een volume van 1 m³. Van zodra de zak gevuld is,

kan men deze op afroep laten ophalen aan huis. Meer informatie over dit ophaalsysteem

kan u vinden bij uw bouwmaterialenleverancier, doe-het-zelfzaak of op de website

www.bouwafvalzak.be.

- containerpark: zie openingsuren

- respecteer de opsplitsing in de verschillende deelfracties:

- aarde en zand

- zuiver steenpuin en betonafval

- gebonden asbest en eterniet

- porselein en keramiek

- gipsafval

- zakken of andere materialen moeten steeds verwijderd worden.

- het containerpark is enkel bedoeld voor beperkte hoeveelheden bouw- en sloopafval,

voor grotere hoeveelheden dient men zich te wenden tot private ophaalfirma’s.

- een brochure over selectief slopen kan verkregen worden bij de milieudienst en

op het containerpark.

- zuivere aarde

- zuiver zand

- zavel

WAT WEL:

AARDE - ZAND - ZAVEL

WAT NIET:

- aarde en zand dat verontreinigd is bv. door

brandstoffen of chemische producten

- graszoden en plantenresten

- assen

- kattenbakvulling

- gipsafval

- porselein en keramiek

- stenen en betonnen bouwmaterialen

- dakpannen

- glas

- asbestafval

- asfalt

- brandbaar afval

- hout

- pleisterwerk (paardenhaar + houtafval)

HUISVUILKALENDER 201313


ASBEST – ETERNIET

Asbest werd vroeger veel gebruikt in zeer uiteenlopende toepassingen. Na de vaststelling dat het inademen van asbestvezels

ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid, werd het gebruik van asbest in nieuwe toepassingen

of hergebruik verboden. Spring daarom zeer zorgzaam om met asbestmateriaal.

Enkel asbestafval in gebonden toestand wordt op het containerpark aanvaard. Het breken van asbesthoudende

bouwafval moet zoveel mogelijk vermeden worden. Ga ook bij het laden en lossen van asbestplaten voorzichtig te

werk.

Een gratis brochure met uitgebreide informatie over asbesthoudende bouwmaterialen en hoe je ermee veilig moet

omgaan, is verkrijgbaar op de Milieudienst.

WAT WEL:

- bouwmaterialen die asbestvezel bevatten in

gebonden toestand zoals sommige golfplaten,

dak- en gevelleien, schouw- en afvoerpijpen,

imitatiemarmer, asbestcementplaten,

vensterdorpels, afvoergoten, onderdakplaten,

vloertegels, bloembakken, eternietplaten.

WAT WEL:

- pleisterwerk en ander gipsafval

- gipsplaten

WAT WEL:

- borden en tassen

- faience

- keramische vloer- en muurtegels

- lavabo’s

- wc’s

- porseleinen siervoorwerpen

Niet-porseleinen of niet-keramische onderdelen zoveel

mogelijk verwijderen !

WAT WEL:

- bakstenen

- ongewapende en gewapende betonnen

bouwmaterialen

- gewone dakpannen

14HUISVUILKALENDER 2013

WAT NIET:

- ongebonden asbest, losse asbestvezel zoals

oude plaasterisolatie rond verwarmingsbuizen

en afdichtingstouw

- bouwafval dat geen asbestvezels bevat

GIPSAFVAL

WAT NIET:

- oud pleisterwerk met paardenhaar, houten latten

en/of stro

- oude plaasterisolatie rond verwarmingsbuizen

(kan asbestvezel bevatten)

- aarde en zand

- assen

- kattenbakvulling

- papier- en karton

- plastiek

- hout

- niet-gipsen (bouw)afval

PORSELEIN EN KERAMISCH AFVAL

WAT NIET:

- aarde en zand

- graszoden

- assen

- kattenbakvulling

- gipsafval

- niet-keramische bouwmaterialen (bv. bakstenen,

betonmaterialen, dakpannen)

- steenpuin

- glas

- asbestafval

- pyrexschotels

ZUIVER STEENPUIN EN BETONAFVAL

WAT NIET:

- aarde en zand

- graszoden

- assen

- kattenbakvulling

- gipsafval

- porselein en keramiek (borden, tassen,

siervoorwerpen, wc’s, lavabo’s)

- faience en tegels

- asbestafval

- asfalt

- elektriciteitsleidingen en kabels

- buizen van gas- en waterleidingen

- niet-stenig bouwwerfafval (o.a. siliconenspuiten,

blikken, verpakkingen, zakken, folies, plastiek,

glas, hout, papier en karton)

- isolatiematerialen

- roofing

- pleisterwerk (paardenhaar + stro-/houtafval)


HUISVUILKALENDER 201315

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE TOESTELLEN

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

- via de verkoper van elektrotoestellen (terugnameplicht - kosteloos)

- via containerpark (overdekte ruimte)

- via Kringwinkel (uitsluitend herbruikbare toestellen)

- containerpark: zie openingsuren

- Kringwinkel: zie ‘Herbruikbare goederen’

- niet defecte toestellen worden best aangeboden aan Kringwinkel

GLAS

Glasafval wordt opgesplitst in verschillende deelfracties. De belangrijkste deelstromen zijn hol glas, vlak glas en

speciale glassoorten. Deze glasfracties hebben een eigen samenstelling. Met het oog op volwaardige recyclage

mogen ze niet gezamenlijk als één fractie ingezameld worden.

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

WAT WEL:

- lege transparante glazen flessen

- lege transparante glazen bokalen

- lege transparante glazen flacons

HOL GLAS

- via glasbollen in de deelgemeenten

- via containerpark

- glascontainers: permanent tussen 8u en 20u00

- containerpark: zie openingsuren

- de verpakkingen dienen leeg te zijn

- spoel flessen en bokalen eerst uit, hierdoor worden minder insecten zoals wespen aangetrokken

- verwijder deksels of doppen

- respecteer de kleurscheiding bij het inwerpen in de glascontainers

- hou de omgeving van de glascontainers proper, neem lege dozen en zakken terug mee naar huis

- denk aan omwonenden: maak enkel gebruik van de glasbol tussen 8u en 20u

- zijn de glascontainers vol, plaats dan uw glasafval niet naast de container, maar neem het

terug mee of breng het naar het containerpark. Overvulling kan je signaleren aan de

Milieudienst (055/33 51 47)

- afval achterlaten naast de container wordt bestraft als sluikstorten

WAT NIET:

- hittebestendig glas (bv. ovenschotels, kookplaten,…)

- porseleinen borden, tassen, aardewerk,

jeneverkruiken, bloempotten

- opaal glas en kristal

- spiegels

- vlak glas, vensterglas, gewapend glas, autoruiten,

aquarium

- gloeilampen, TL-lampen, spaarlampen, spots

- drinkglazen

Deze materialen maken de recyclage van het ingezameld

hol glas immers bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk.

U kan er wel mee terecht op het containerpark.

Tip:

de glazen wegwerpverpakking is een zeer milieubelastende verpakking. Vermijd deze en kies voor

de glazen fles met statiegeld.

BEVERE

EDELARE

EINE

ENAME

HEURNE

LEUPEGEM

MATER

MELDEN

MULLEM

NEDERENAME

OUDENAARDE

VOLKEGEM

WELDEN

CONTAINERPARK

WAAR STAAN DE HOLGLASCONTAINERS OPGESTELD:

- Doornikse Heerweg (achter de vroegere gemeentelijke school)

- Doornikse Heerweg ( t.h.v. het pleintje aan de Windmolenstraat – Doornikse Heerweg

- hoek Mijttestraat-Smissestraat

- Misweg en Weverstraat

- Abdijstraat - ter hoogte van de spoorwegbrug & Opperije - ter hoogte van de Riedekensbeek

- hoek Dal - Heurnestraat

- Ronseweg - ter hoogte van het Schoolcomplex & Diependale

- Matersplein - ter hoogte van de ingang van de begraafplaats

- hoek Hevelweg-Berchemweg

- hoek Moriaanshoofd-Bekemolen

- hoek Robert de Preesterstraat-Hamstraat

- Eindrieskaai - parkeerzone achter sportstadion

- hoek Volkegemberg-Boembeekstraat

- hoek Monseigneur Lambrechtstraat-Reytstraat

- Leebeekstraat


INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

VLAK GLAS

- uitsluitend via containerpark

- containerpark: zie openingsuren

- het vlak glas moet ontdaan zijn van vreemde materialen, zoals o.a. omlijstingen

WAT WEL:

WAT NIET:

- vensterglas - glazen flessen en bokalen

- drinkglazen

- porseleinen borden, tassen, aardewerk

- speciale glassoorten zoals spiegels, gewapend

glas, autoruiten,…

- pyrexschotels

- gloeilampen, TL-lampen, spaarlampen, spots

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

SPECIALE GLASSOORTEN

- uitsluitend via containerpark

- containerpark: zie openingsuren

- voor speciale glassoorten is er momenteel nog geen afzonderlijke container voorzien.

Vraag een toezichthouder waar u uw speciaal glasafval mag deponeren.

WAT WEL:

- spiegelglas

- gewapend glas

- autoruiten

- drinkglazen

- bijzondere beglazing

WAT NIET:

- gewoon vensterglas

- glazen flessen en bokalen

- gloeilampen, TL-lampen

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

GROENAFVAL - SNOEIHOUT

- via ophaling aan huis op afroep – telefonisch aan te vragen elke werkdag tussen 8u00 en

18u00 en op zaterdag tussen 9u00 en 12u00 op het gratis nummer 0800/90 270

- maximaal 2 m³

- met natuurtouw in bundels gebonden

- bundels niet dikker dan 30 cm diameter en niet langer dan 2 meter

- bundels niet zwaarder dan 20 kg

- stammen en takken mogen niet dikker zijn dan 10 cm diameter

- wortels en boomstronken mogen een diameter van maximum 20 cm hebben en

moeten ontdaan zijn van alle grond

- via containerpark

- aan huis op afroep: maximaal 6x per jaar (om de 2 maanden)

- containerpark: zie openingsuren

- verwijder alle niet composteerbare materialen (bloempotten, zakken, aarde,…)

WAT WEL:

WAT NIET:

- samengebonden snoeihout - keukenafval

- dierlijk afval

- kattenbakvulling

- aarde/zand

- niet composteerbaar afval

- niet samengebonden bundels

- gras

- haagscheersel

- bundels samengebonden met metaaldraad

Tip:

- gebruik verhakseld snoeihout als mulchlaag om de bodem tussen planten en struiken te bedekken

- groenafval vermijden begint reeds bij het ontwerpen of aanleggen van uw tuin

16HUISVUILKALENDER 2013


INZAMELING

hoe :

(GROFVUIL) NIET-HERBRUIKBAAR

- via ophaling aan huis op afroep – telefonisch aan te vragen elke werkdag tussen 8u00 en

18u00 en op zaterdag tussen 9u00 en 12u00 op het gratis nummer 0800/90 270

- maximum lengte: 1,5 meter

- maximum gewicht per stuk: 25 kg

- maximum totaalvolume: 2 m³

- de aangeboden stukken moeten handelbaar zijn door 2 personen

Wat niet telefonisch werd aangegeven, wordt niet meegepakt op de dag van de ophaling.

wanneer:

aandachtspunt:

- via containerpark (opgelet, hier worden bepaalde afvalsoorten zoals bv. harde plastics

afzonderlijk ingezameld)

- aan huis op afroep: maximaal 6x per jaar (om de 2 maanden)

- containerpark: zie openingsuren

- onder niet-herbruikbaar grofvuil verstaat men brandbare materialen die vanwege hun

afmetingen of gewicht niet met de diftarcontainer kunnen meegegeven worden en ook

niet meer in aanmerking komen om via de Kringwinkel opnieuw in omloop gebracht te

worden.

- indien u een afspraak heeft om zowel brandbaar grofvuil als metalen voorwerpen op

dezelfde dag te laten ophalen dan dienen beide fracties duidelijk gescheiden aangeboden

te worden, gezien ze gescheiden worden opgehaald. Het afval dient vóór 7u ’s morgens

aangeboden te worden.

- indien men grotere hoeveelheden grofvuil heeft, dient men zich te wenden tot private

ophaalfirma’s.

- lees na in deze folder met welke materialen u terecht kan op het containerpark, gezien hier

zoveel mogelijk afvalsoorten uitgesplitst worden om te worden gerecycleerd.

WAT WEL:

- niet-herbruikbaar brandbaar afval dat niet in de

diftarcontainer kan omwille van de afmetingen

zoals grote brandbare stukken, oude matrassen,

plastieken tuinmeubilair, samengebonden oude

tapijten, plastieken latten,…

WAT NIET:

- alle niet-brandbare (afbraak)materialen: golfplaten,

gipsplaten, steengruis, roofing, vlak glas, ramen met

glas, spiegelglas, bloempotten, wc-potten, lavabo’s

(containerpark)

- materialen waarin glas of spiegels verwerkt zijn

(deuren, ramen) (containerpark)

- landbouwfolies (containerpark)

- autobanden (aanvaardingsplicht verkoper)

- elektronische toestellen (= bruingoed: tv- toestellen,

radio’s, hifi-apparatuur, computers)

(aanvaardingsplicht verkoper/containerpark)

- elektrische toestellen (= witgoed: o.a. ijskasten,

diepvriezers, elektrische of gemengde fornuizen,

wasmachines, droogkasten, stofzuigers,

verwarmingstoestellen,…)

(containerpark/aanvaardingsplicht verkoper)

- bedrijfs- en/of nijverheidsafval (private ophaaldiensten)

- onhandelbare stukken die te groot of te zwaar zijn of

door hun afmetingen niet in de laadbak van de ophaalwagen

kunnen (maximale lengte: 1,5m)

- groenafval

HERBRUIKBARE GOEDEREN

INZAMELING

hoe : - via ophaling aan huis op afroep – telefonisch aan te vragen op het nummer 055/38 58 78

- aanlevering bij de Kringwinkel zelf: Doornikse Heerweg 79b te Bevere

- via containerpark

wanneer: - aan huis: op afroep

- aanlevering bij de Kringwinkel zelf: dinsdag tot en met zaterdag: van 10 uur tot 17.30 uur

Geen materialen achterlaten wanneer de winkel gesloten is!

- containerpark: zie openingsuren

aandachtspunt: Om vlug en efficiënt te kunnen werken bij ophaling op afroep wordt gevraagd dat:

- kleine spullen verpakt worden in dozen of zakken

- grote meubels gedemonteerd worden

- de goederen op het gelijkvloers worden aangeboden

HUISVUILKALENDER 201317


WAT HAALT DE KRINGWINKEL OP:

- meubelen: zitmeubilair, kasten, slaapkamers,

tuinmeubelen, keukenkasten,…

- elektrische toestellen: ijskasten, diepvriezers,

wasmachines, radio’s, luidsprekers, video’s,

platenspelers,…

- alle kleding en textiel: kinder- en volwassenenkleding,

schoenen, lakens, dekens, gordijnen

- fietsen

- huisraad: servies, glaswerk, potten en pannen,

keukengerief,…

- siervoorwerpen: spiegels, kaders, vazen, beelden,…

- boeken, platen

- speelgoed

WAT NEEMT DE KRINGWINKEL NIET MEE:

- zetels met gescheurde of bevuilde kussens

- onvolledige meubels (ontbreken van deuren,

bladen, ruggen, kussens)

- zwaar beschadigde goederen

- KGA, glas, steenslag, sloopafval

- onbruikbaar gerief

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

HOUTAFVAL

- uitsluitend via containerpark

- containerpark: zie openingsuren

- verwijder zoveel mogelijk niet-houten materialen (bv. deurkrukken, sloten, beslag)

WAT WEL:

- zuiver stukhout

- bekistinghout

- pallets

- balken

- spaanplaten (niet bekleed met plastiekfolie of

PVC)

- fruitkistjes zonder hardboard- of MDF-bodem

WAT NIET:

- hardboard

- MDF

- met chemische middelen geïmpregneerde

houtsoorten

- gekleefd fineerhout

- hout bekleefd met vreemde voorwerpen zoals

stenen, beton, glas, spiegels, metalen,

isolatiematerialen, plastiek, karton, plastiekfolie

of PVC

- unalit

- fruitkistjes met hardboard- of MDF-bodem

- rottend of beschimmeld hout

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

HUISVUIL - RESTAFVAL

- uitsluitend via huis-aan-huisinzameling met de verplichte afvalcontainer van 40, 120 of

240 liter.

- NIET via het containerpark.

- huis aan huis: 14-daags - zie sectoroverzichten

- de afvalcontainer mag worden aangeboden tussen 18u00 de avond vóór de ophaaldag

en 7u00 ’s morgens op de ophaaldag zelf. De container dient de avond van de ophaaldag

terug binnengenomen te worden.

- wielen naar de straatkant gericht op een zo vlak mogelijke ondergrond

- containers waarvan het deksel niet volledig gesloten is, worden niet geledigd!

- met de diftarcontainer mag geen afval worden meegegeven dat selectief wordt

ingezameld.

- om de container net te houden kan men onderaan in de container een vel krantenpapier

of karton leggen. Het huisvuil mag in zakken in de container gestopt worden.

- wanneer de normale ophaaldag samenvalt met een feestdag wordt de voorziene

ophaling op een andere dag uitgevoerd (zie hiervoor het sectoroverzicht).

8HUISVUILKALENDER 2013


INFOLIJN:

Er is een infolijn opengesteld waarop u terecht kan met uw vragen omtrent de afvalcontainer (diftarsysteem). De

diftarlijn is te bereiken op het nummer 0800/90 270 en is op werkdagen bemand van 8u00 tot 18u00 en op zaterdag

van 9u00 tot 12u00.

U kan contact opnemen met de gratis diftarlijn:

• voor vragen in verband met het diftarsysteem en de facturatie

• wanneer u nog niet over een afvalcontainer beschikt

• wanneer een ander containertype voor u meer geschikt is en u van container wenst te wisselen

• wanneer uw container dient gewisseld te worden omwille van defecten

• wanneer u verhuist en u uw container wenst te blokkeren

• wanneer u extra afval wenst aan te bieden (maximum 3 x per jaar)

• wanneer u een container met slot wenst

• wanneer een nieuwe barcodesticker op uw container dient te worden aangebracht

Diefstal van uw container dient steeds gemeld te worden aan de politie.

DE HUISVUILCONTAINER:

De huisvuilcontainer is verkrijgbaar in volgende groottes: 40 liter, 120 liter en 240 liter. Voor een gemiddeld gezin is

een container van 120 l het meest aangewezen type. De container hoort net zoals de milieubox bij het huis en mag

bij verhuizing niet meegenomen worden.

WAT KOST DE HUISVUILCONTAINER:

DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van de hoeveelheid afval,

volgens het principe ‘de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’. Om de hoeveelheid afval te meten die elk gezin

meegeeft, wordt het afval gewogen. De diftarcontainer is hiervoor uitgerust met een gegevens-chip. De container

zelf wordt gratis ter beschikking gesteld. Men betaalt volgens het aantal maal dat men de afvalcontainer voor lediging

aanbiedt en de hoeveelheid afval die moet worden verwerkt. Facturatie gebeurt 2 maal per jaar. Wanneer de

afvalfactuur niet wordt betaald, wordt de container ook niet meer geledigd.

De ledigingsprijs om de aangeboden container te ledigen bedraagt:

0,12 EUR/ophaling voor een 40 l-container

0,25 EUR/ophaling voor een 120 l-container

0,50 EUR/ophaling voor een 240 l-container

De verwerkingsprijs voor de hoeveelheid te verwerken afval bedraagt 0,20 EUR per kg aangeboden restafval, onafhankelijk

van het gebruikte containertype. Biedt men bijvoorbeeld een 120-liter container aan met 10 kg huisvuil,

dan betaalt men hiervoor 2,25 euro.

Hoe meer afval men aanbiedt, hoe meer men moet betalen. Wie zuinig omspringt met afval wordt m.a.w. financieel

beloond. Vermijden van afval en het doorgedreven selecteren zijn dus dé boodschap om de afvalfactuur zo laag

mogelijk te houden.

De minimumfactuur:

De minimumfactuur houdt in dat er maandelijks een minimumbedrag van 1 EUR wordt aangerekend voor de diftarcontainer.

Iemand die minder afval aangeboden heeft dan 1 EUR/mnd betaalt toch minimaal dit bedrag. Wie meer

afval aangeboden heeft dan het bedrag van de minimumfactuur betaalt 0,20 EUR/kg.

WAT ALS IK MEER AFVAL HEB DAN WAT IN MIJN CONTAINER KAN:

Men kan 3 maal per jaar extra afval naast de diftarcontainer aanbieden op voorwaarde dat men minstens één

werkdag vóór de normale ophaaldatum vóór 15u00 contact opneemt met de diftarlijn om dit te signaleren. Dit extra

afval dient in zakken te worden aangeboden die in uw diftarcontainer kunnen worden geplaatst vermits dit ook moet

kunnen gewogen worden.

Indien men meer dan 3 maal per jaar geconfronteerd wordt met een te krappe container is het best over te stappen

naar een groter containervolume. Deze containerwissel kan aangevraagd worden bij de diftarlijn.

Wanneer men dan nog met problemen te kampen heeft, kan men een extra container aankopen aan 40 EUR. Deze

extra container kan enkel hetzelfde volume hebben als de reeds aanwezige container (40 liter of 120 liter). Ook hiervoor

dient men contact op te nemen met de diftarlijn.

OPGELET: met het gewone huisvuil kan men NIET terecht op het containerpark! Dit wordt steeds beschouwd als sluikstorten

en beboet!

WAT BIJ VERHUIS:

Wanneer een container niet langer wordt gebruikt, neemt men na de laatste ledigingbeurt contact op met de diftarlijn

om de container te blokkeren. De container blijft echter bij de woning.

Wanneer men een woning intrekt, dient men zowel in het geval er reeds een container aanwezig is of wanneer er

een nieuwe container dient geleverd te worden een aanvraagformulier bij de Milieudienst of de Dienst Burgerzaken

van de stad in te vullen om de aanwezige container te laten activeren of de plaatsing van een container aan te

vragen.

HUISVUILKALENDER 201319


WAT WANNEER MEN EEN CONTAINER MET SLOT WIL:

Indien men liever een container met slot wil, kan men dit aanvragen op de diftarlijn. Voor de plaatsing van een slot

dient een bedrag van 30 EUR betaald te worden. Via de diftarlijn verneemt u op welk rekeningnummer u het

verschuldigde bedrag dient te storten en wanneer de slotinterventie zal uitgevoerd worden.

Tip: - vermijd verpakkingsafval – gebruik de boodschappentas

- door te thuiscomposteren kan men het aan te bieden afval met de helft verminderen

K.G.A. – MILIEUBOX

Klein Gevaarlijk Afval of KGA zijn producten die bijzonder schadelijk zijn voor het milieu en daarom ook afzonderlijk

worden ingezameld met het oog op aangepaste verwerking.

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

- via containerpark (overdekte ruimte – steeds af te geven aan de toezichthouder)

- via wijkinzameling

- containerpark: zie openingsuren

- wijkinzameling: 1 maal per jaar in de maand juni – zie onderstaand overzicht van

inzamelplaatsen

- vervallen medicijnen moet u teruggeven aan uw apotheker.

- met lege batterijen kan je terecht in heel wat winkels en grootwarenhuizen.

- injectienaalden kan men afgeven op het containerpark. De naalden moeten verpakt zijn in

speciale containertjes die verkrijgbaar zijn in de apotheek. Indien dit niet het geval is, moeten de

toezichthouders de naalden weigeren wegens het risico op kwetsuren.

- voor lege gasflessen: zie rubriek ’metalen-schroot’.

- laat het Klein Gevaarlijk Afval zoveel mogelijk in de originele verpakking.

- gebruik voor de inlevering van frituurolie zoveel mogelijk de oorspronkelijke verpakking.

Frituurolie en frituurvetten dienen ingeleverd te worden in verpakkingen die geen schadelijke

producten hebben bevat!

- breng zelf een etiket aan wanneer het oorspronkelijk etiket niet meer leesbaar is of de originele

verpakking verloren is gegaan.

- de verpakking waarin de gevaarlijke stoffen afgegeven worden, krijgt u niet terug.

- lege verpakkingen, behalve van sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen, worden niet aanvaard.

Enkel wanneer ze nog resten van bepaalde producten bevatten, kunt u ze kwijt aan de

chemocar.

- KGA dat niet in de milieubox kan, zoals bv. TL-lampen, biedt u apart aan. Breek ze niet!

- rookdetectoren, voorzien van licht radioactief materiaal, dienen bij de KGA-fractie afgegeven

te worden.

- hoewel een strikt tijdschema gehanteerd wordt bij de wijkinzamelingen, is het best mogelijk dat

de chemocar een kleine vertraging oploopt. In ieder geval worden alle standplaatsen

afgewerkt. Wanneer de chemocar niet komt opdagen, verwittig dan het containerpark

(055/31 55 07).

De resten van hieronder vermelde producten worden beschouwd als Klein Gevaarlijk Afval.

AFWAS- en SCHOONMAAKMIDDEL

* boenwas

* glansmiddel

* waspoeders

* wc-reiniger

* zeep

ONDERHOUDSMIDDELEN

* beits

* houtbeschermingsmiddelen

* kwastenreiniger

* lak

* lijm

* terpentijn

* verf en verfafbijters

* vernis

* vlekkenwater

* wc-ontstopper

VETTEN

* frituurolie

* frituurvet

* smeerolie

* fondue-olie

20HUISVUILKALENDER 2013

BATTERIJEN

* auto-accu’s

* batterijen voor

transistors, zaklampen

* knoopbatterijen van

uurwerken,...

COSMETICA

* lippenstift

* nagellak

* nagellakverwijderaar

* parfums

* spuitbussen: haarlak

deodorant

BRANDSTOFFEN

* benzineresten

* petroleum

* spiritus

* white spirit

AUTO

* anti-roestmiddel

* autoshampoo

* autowax

* koelvloeistof

* remvloeistof

* smeerolie

INSECTICIDES EN PESTICIDES

* mosdoders

* onkruidverdelgers

* insectenverdelgers

* rattenvergif

DIVERSEN

* fotografische producten (ontwikkelaar, fixeer)

* RX-foto’s

* inkt (toner, stempelkussen)

* laboratoriumafval

* TL-lampen, spaarlampen (geen gloeilampen =

restafval)

* rookdetectoren


Op volgende plaatsen en data kunt u KGA aanbieden aan de speciale vrachtwagen.

Zaterdag 1 juni 2013 sector 1 - 2

MULLEM - hoek Vaddenhoek - Rooigem - Mullemstraat 9u00 - 9u45

EINE - hoek Doorn - Serpentstraat 10u00 - 10u45

BEVERE

- Wortegemstraat (ter hoogte van de Basisschool 11u00 - 11u45

van de Vlaamse Gemeenschap)

NEDERENAME - kerk 13u00 - 13u45

EINE

- hoek N. de Tièrestraat - St.-Elooistraat

- hoek Grimbergen - Graaf van Ladaststraat

14u00 - 14u45

15u00 - 15u45

HEURNE - Heurnestraat (ter hoogte van oud gemeentehuis) 16u00 - 16u45

Zaterdag 8 juni 2013 sector 3-4-5

MELDEN - hoek De Linde - Hevelweg 9u00 - 9u45

LEUPEGEM - kerk-Schoolcomplex Ronseweg 10u00 - 10u45

OUDENAARDE

- De Ham

- St.-Jozefsplein

11u00 - 11u45

13u00 - 13u45

VOLKEGEM - hoek Rekkemstraat - Tivolistraat 14u00 - 14u45

MATER - kerk Matersplein 15u00 - 15u45

ENAME - Enameplein 16u00 - 16u45

WELDEN - hoek Mgr. Lambrechtstraat - Weldenstraat 17u00 - 17u45

CONTAINERPARK DRIJF: tijdens de normale openingsuren

Tip: gebruik zo weinig mogelijk producten die schadelijk zijn voor het milieu en kijk uit naar alternatieve producten !

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

KURKAFVAL (ENKEL FLESSENKURKEN)

- uitsluitend via containerpark

- containerpark: zie openingsuren

- verwijder metalen kapsels en vastzetdraad

WAT WEL:

- natuurkurken van wijn-, bier- , schuimwijn- en

champagneflessen

WAT NIET:

- kunststofkurken

- kurken wand- en vloertegels

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

LUIERAFVAL

- uitsluitend via containerpark in de verplichte luierafvalzakken

- containerpark: zie openingsuren

- de zakken dienen dichtgeknoopt te worden met het sluitingssysteem van de zak zelf.

Andere sluitingssystemen zoals lintjes, spanbanden,… zijn niet toegelaten.

- de zakken mogen niet leeggegoten worden in de container!

- de Milieuraad betaalt een subsidie uit voor het gebruik van herbruikbare babyluiers tot 75%

van het factuurbedrag met een maximum van 150 EUR per kind jonger dan 3 jaar.

WAT WEL:

WAT NIET:

- babyluiers

- incontinentieafval

- wegwerpbedonderleggers

- restafval

- papier en plastiek

- maandverband

- washandjes

- stretchbroekjes

HUISVUILKALENDER 201321


INZAMELING

METALEN - SCHROOT

hoe : - via ophaling aan huis op afroep – telefonisch aan te vragen elke werkdag tussen 8u00 en

18u00 en op zaterdag tussen 9u00 en 12u00 op het gratis nummer 0800/90 270

- maximale breedte: 1,5 m

- maximaal gewicht per stuk: 25 kg

- maximum totaalvolume: 2 m³

- de aangeboden stukken dienen handelbaar te zijn door 2 personen

Wat niet telefonisch werd aangegeven, wordt niet meegepakt op de dag van de ophaling.

- via containerpark

wanneer: - aan huis op afroep: maximaal 6x per jaar (om de 2 maanden)

- containerpark: zie openingsuren

aandachtspunt: - elektrische en elektronische toestellen behoren niet tot deze fractie

- niet-metalen onderdelen zoveel mogelijk verwijderen

- indien u een afspraak heeft om zowel brandbaar grofvuil als metalen voorwerpen op

dezelfde dag te laten ophalen dan dienen beide fracties duidelijk gescheiden aangeboden

te worden, gezien ze afzonderlijk worden opgehaald

WAT WEL:

- metalen voorwerpen en materialen

- fietsen (ontdaan van banden !)

- metalen badkuipen

- metalen omheiningen

- metaaldraad

- lood

- zink

- koper

- aluminium

WAT NIET:

- PMD-afval (drankblikken, spuitbussen)

- blikken verpakkingen (bv. verfblikken)

- elektrische en elektronische toestellen

- gashouders

- mazouttanks (tenzij met reinigingsattest)

- autowrakken

- fietsen met banden

- velgen met banden

WAT MET GEBRUIKTE GASFLESSEN:

Als u weet waar deze gekocht werd, lever dan de fles in bij hetzelfde verkooppunt.

Als u niet weet waar de fles vandaan komt, kijk dan naar het merk op de fles en lever ze in bij een gasflessenverdeler

die dit merk aanbiedt.

Als u niet weet van welk merk de gasfles is of waar u de gasfles kan inleveren:

- contacteer de Milieudienst (055/33 51 47)

- raadpleeg de lijst met inleveradressen op www.febupro.be

- contacteer FeBuPro op 02/581 09 32

VEILIGHEIDSTIPS VOOR ZOWEL VOLLE ALS LEGE GASFLESSEN:

- plaats geen gasflessen in een kelder, noch in de buurt van een kelderraam of afvoer want propaan en

butaan zijn zwaarder dan lucht

- zet gasflessen steeds rechtop in een goed verluchte omgeving

- draai de kraan van een ongebruikte gasfles (vol of leeg) altijd dicht

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

PAPIER EN KARTON

- via huis-aan-huisinzameling: in gesloten kartonnen dozen, papieren zakken of in bundels

samengebonden met touw.

Papierafval niet los aanbieden om wegwaaien te voorkomen!

- via containerpark

- huis aan huis: om de 2 weken

- containerpark: zie openingsuren

- sommige dagbladen, tijdschriften en reclames worden in een plastieken verzendfolie

besteld. Deze verpakking dient te worden verwijderd en met het gewone huisvuil

meegegeven te worden.

2HUISVUILKALENDER 2013


WAT WEL:

- alle verpakkingen uit papier en karton (plastiek,

isomo, e.d. verwijderen)

- dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerken

- fotokopieën

- dossiers (zonder ringen, nietjes of papierklemmen)

- omslagen (zonder venster)

- kartonnen dozen en kokers

Denk ook aan de kleinere kartonnen verpakkingen.

WAT NIET:

- vuil of vet papier en karton

- behangpapier

- geplastificeerd papier

- cellofaanpapier

- carbon- en calceerpapier

- plastiekfolies en –zakjes

- aluminiumfolie

- ringmappen

Deze materialen horen thuis bij het restafval.

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

PIEPSCHUIM - ISOMO

- uitsluitend via containerpark

- containerpark: zie openingsuren

- grotere stukken piepschuim dienen eerst gebroken te worden vooraleer ze in de inzamelzakken

mogen worden gedeponeerd

WAT WEL:

WAT NIET:

- zuiver wit piepschuim met bolletjesstructuur - piepschuimschilfers

- verpakkingsschaaltjes van etenswaren (fruit, vlees, kaas)

- bevuilde viskisten

- piepschuim dat geen bolletjesstructuur heeft

- gekleurd piepschuim

- polyurethaan of andere isolatiematerialen

PLASTIEKAFVAL

INZAMELING

hoe :

aandachtspunt:

HARDE PLASTICS

- uitsluitend via containerpark

- niet-plastieken onderdelen maximaal verwijderen

- alle plastics moeten ontdaan zijn van metalen onderdelen

- geen plastieken voorwerpen uit PVC !

WAT WEL:

- plastieken tuinstoelen, -tafels en - banken

- PE-buizen en PE-pijpen

- plastieken emmers

- harde plastieken bakken, dozen en pallets

- bumpers

- plastieken speelgoed

- PVC-buizen niet langer dan 2 m

WAT NIET:

- kleine plastieken voorwerpen

- PVC-profielen, raamprofielen, rolgordijnen

- PVC-buizen langer dan 2 m

- toestellen op elektriciteit of batterijen

- gevaarlijk afval zoals jerrycans waar gevaarlijke

producten hebben ingezeten

- zachte kunststoffen zoals voetballen, dekzeilen,

folies, mousse

- draagtassen

- frigoboxen

- tuinslangen

- voorwerpen uit polyester

- golfplaten versterkt met vezels

- samengestelde materialen zoals reiskoffers,

kinderzitjes,…

- inktpatronen

- PMD-afval, yoghurtpotjes, botervlootjes,

champignonbakjes,…

- gocarts

- tapijten

HUISVUILKALENDER 201323


INZAMELING

hoe :

aandachtspunt:

KUNSTSTOF BLOEMPOTJES EN PLANTENTRAYS

- uitsluitend via containerpark

- plantenresten, aarde, zand, potgrond verwijderen

WAT WEL:

- uitsluitend kunststof bloempotjes en

plantentrays in diverse kleuren met volgende

symbolen:

WAT NIET:

- PE-bloempotten, schaaltjes, bloembakken met

volgend symbool:

of

- keramische of stenen bloempotten en

bloembakken

- andere harde of zachte kunststoffen (PET, PVC,

PE, EPS,…)

- hout, metaal, glas, papier, karton, rubber,

restafval,…

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

LANDBOUWFOLIES

- uitsluitend via containerpark

- containerpark: zie openingsuren

- de landbouwfolies dienen veegschoon aangeboden te worden

WAT WEL:

WAT NIET:

- veegschoon aangeboden landbouwfolies - gewone plastiekfolies, zakken of plastieken

verpakkingsafval

- vijverfolies

- antiworteldoeken

- geotextiel

PMD

(PLASTIEKEN FLESSEN EN FLACONS, METAALVERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS):

PMD staat voor Plastieken flessen en flacons, Metaalverpakkingen en Drankkartons. Alles mag samen in één zak . Bij

de inzameling van de PMD-zakken moeten helaas heel wat zakken worden geweigerd omdat de inhoud niet correct

is. Vooral het plastiekafval stelt problemen. Wie zich uitsluitend houdt aan plastieken flessen en plastieken flacons

van dranken en ongevaarlijke onderhoudsproducten zal geen moeilijkheden ervaren.

Tip: PMD-afval is ook afval, ook hier is de boodschap ‘Beter voorkomen dan genezen’.

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

- uitsluitend via huis-aan-huisinzameling: in de blauwe PMD-zak

- huis aan huis: om de 2 weken

- alle verpakkingen dienen leeg te zijn

- grote verpakkingen mogen een maximum volume van 8 l hebben

- flessen, blikken en drankkartons worden best samengedrukt om minder plaats in te nemen

- stop geen verpakkingen in elkaar om het sorteren niet te bemoeilijken

- er mogen geen bidons vastgemaakt worden aan de buitenkant van de PMD-zak

24HUISVUILKALENDER 2013


WAT WEL:

P-fractie: Plastieken flessen en flacons:

- flessen van water en limonade

- flessen van fruit- en groentesappen

- flessen van melk

- flessen van keukenolie en azijn

- flacons en bussen van afwas- of niet gevaarlijke

onderhoudsproducten, vloeibaar of in poeder

- flacons van bleekmiddelen

- flacons of bussen van gedistilleerd water

- flacons van producten voor bad, douche en

lichaamsverzorging

M-fractie: Metaalverpakkingen:

- drankblikjes

- conservendozen

- aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes

- kroonkurken, schroefdoppen en deksels van

flessen en bokalen

- metalen dozen en bussen (bv. van onderhoudsproducten,

koekjes, dierenvoeding, enz. …)

- lege spuitbussen van voedingsmiddelen en

cosmeticaproducten (bv. haarlak)

D-fractie: Drankkartons-tetrabrics:

- alle kleine en grote drankkartons voor vloeibare

levensmiddelen (fruitsap, melk,…)

WAT NIET:

- botervlootjes

- yoghurtpotjes

- ijscrèmedozen

- plastieken zakken, folies of verpakkingen

- bloempotten

- wasbakjes, emmers, plastieken dozen

- bekertjes

- speelgoed

- injectiespuiten

- isomo, piepschuimschaaltjes

- papier of karton

- verpakkingen die giftige of bijtende middelen

bevat hebben

- aluminium films of folies

- niet volledig leeggespoten spuitbussen

- lege spuitbussen die andere producten hebben

bevat dan voedingsmiddelen of cosmetica

- andere metalen voorwerpen

- injectienaalden

- verfblikken.

INZAMELING

hoe :

wanneer:

aandachtspunt:

TEXTIEL (HERBRUIKBAAR)

- via huis-aan-huisinzameling door liefdadigheidsinstellingen

- via textielcontainers langs de openbare weg en op private terreinen

- via containerpark

- via Kringwinkel, OCMW, Accent en vzw Kansarmen

- huis aan huis: wordt door de inzamelorganisatie via een berichtje in de brievenbus

bekendgemaakt

- textielcontainers: permanent tussen 8u en 20u

- containerpark: zie openingsuren

- denk aan omwonenden: maak enkel gebruik van de textielcontainer tussen 8u en 20u

- stop het textiel, schoenen,… in een gesloten zak vooraleer het in de textielcontainer te

deponeren

- zijn de textielcontainers vol, plaats dan uw textielafval niet naast de container, maar neem

het terug mee of breng het naar het containerpark

- afval achterlaten naast de container wordt bestraft als sluikstorten

WAT WEL:

- alle bruikbare kledij, schoenen, lederwaren en

dekens

WAT NIET:

- versleten of te sterk bevuilde kledij geef je mee

met het gewone huisvuil

DIVERSE

AANVAARDINGSPLICHT VOOR DE VERKOPER

Voor een aantal materialen is er een aanvaardingsplicht opgelegd aan de eindverkoper, tussenhandelaar of producent.

Deze aanvaardingsplicht houdt in dat de verkoper verplicht is het afgedankte materiaal kosteloos terug in

ontvangst te nemen.

- accu’s en batterijen

- elektrische en elektronische toestellen

- oude of vervallen medicijnen (dienen terug naar de apotheek gebracht te worden)

- rubberbanden van motorrijwielen en auto’s

HUISVUILKALENDER 201325


BEDRIJFSAFVAL

Bedrijfsafval is afval dat ontstaat bij het uitoefenen van een beroep, zelfstandige praktijk of bijverdienste.

Dergelijk afval vergelijkbaar met het gewone huishoudelijke afval kan met de gewone inzamelrecipiënten tijdens

de huis-aan-huisinzamelingen meegegeven worden. Voor grote hoeveelheden of bijzondere afvalfracties dient men

zich te wenden tot private ophaaldiensten.

Voor bedrijfsafval is er op het containerpark ook een speciale regeling met aparte openingstijden voorzien. Enkel

wie in hoofdzaak goederen of diensten levert aan particulieren komt in aanmerking. Industrieel afval wordt niet aanvaard.

Voor de verwerking van het bedrijfsafval dient een vergoeding te worden betaald, afhankelijk van het soort afval en

de aangeboden hoeveelheid (7,5 à 15 EUR/m³). Betaling wordt geregeld met een afstempelkaart.

Een informatiebrochure en aanvraagformulier is te verkrijgen bij de Milieudienst, Administratief Centrum Maagdendale,

Tussenmuren 17 - 3de verdieping (tel.: 055/33 51 47).

AFVAL, HOU HET NETJES!

Het gebeurt helaas nog al te vaak dat afval wordt verbrand of gesluikstort, met heel wat milieuschade tot gevolg. Uit

onderzoek is gebleken dat vuurtjes in de tuin verantwoordelijk zijn voor maar liefst 25% van de dioxine-uitstoot!

Houtkachels of allesbranders worden wel eens gebruikt om afval te verbranden. Ook dit is verboden. Bij het stoken

met hout mag enkel onbehandeld en onbeschilderd hout verbrand worden.

Tegen afvalverbranding en sluikstorten wordt verbaliserend opgetreden, waarbij de kosten aanzienlijk zijn. De boetes

voor sluikstorten bedragen minimaal 350 EUR ! Ook het dumpen van huishoudelijk afval in de straatvuilnisbakken

wordt beschouwd als sluikstorten en bestraft met een financiële sanctie.

Deze kalender geeft u een overzicht van de mogelijkheden in onze stad om uw afval op een verantwoorde manier

te verwijderen. Maak er optimaal gebruik van.

Denk er ook aan dat heel wat afval gewoon voorkomen kan worden, je hoeft het dan ook niet kwijt.

MELDPUNT ZWERFVUIL

Onder het motto ‘Opgeruimd st(r)aat netjes’ werd binnen de stad een speciale dienst opgericht

die zich specifiek bezighoudt met de zwerfvuilproblematiek.

Wanneer u vaststelt dat er op het openbaar domein zwerfvuil of een sluikstort aanwezig is,

kan u dit steeds melden aan het Meldpunt Zwerfvuil: 055/31 11 37. Deze dienst zorgt voor de

opruiming en doet onderzoek naar mogelijke verantwoordelijken.

Wil je als vereniging of organisatie zelf de handen uit de mouwen steken en een zwerfvuilactie

organiseren, dan kan je een stuk wegberm ‘adopteren’ en een subsidie krijgen van de Milieuraad

om deze geadopteerde berm 2x per jaar op te ruimen. De stad zorgt voor werkmateriaal en regelt de ophaling.

Meer info kan je bekomen bij de Milieudienst 055/33 51 47 of milieu@oudenaarde.be.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS:

Diftarlijn – groen nummer:

0800/90 270 (op werkdagen van 8u00 tot 18u00 en op zaterdagen

van 9u00 tot 12u00). Op het gratis nummer 0800/90 270 van de diftar

infolijn kan u terecht voor:

• klachten in verband met het niet ophalen van een afvalfractie

• aanvragen voor een grofvuilophaling op afroep

• vragen in verband met het diftarsysteem en de facturatie

• omruiling van containertype (40 l, 120 l, 240 l)

• defecten aan uw diftarcontainer

• het blokkeren van uw container bij verhuis of lange periode van

afwezigheid

• het aanbieden van extra afval (maximum 3 x per jaar)

• plaatsing van een slot op uw container

• aanvragen van een nieuwe barcodesticker voor uw container

Grofvuil, oude metalen en samengebonden 0800/90 270 (op werkdagen van 8u00 tot 18u00)

snoeihout: ophaling uitsluitend op afroep

Milieudienst: 055/33 51 47

Containerpark:

055/31 55 07 (raadpleeg deze kalender voor openingsuren

en sluitingsdagen)

Administratief Centrum - Onthaal: 055/31 46 01

Meldpunt Zwerfvuil: 055/31 11 37

I.VL.A. (intercommunale): 055/30 27 13

Kringwinkel Vlaamse Ardennen Ronse 055/38 58 78 (voor ophaling aan huis)

Kringwinkel Vlaamse Ardennen Oudenaarde 055/38 78 98

26HUISVUILKALENDER 2013


Aan Belgian Direct Marketing Association

Noordkustlaan 1

1702 GROOT-BIJGAARDEN

Betreft: opname op Robinsonlijst

Geachte,

Hierbij verzoek ik u mij zo spoedig mogelijk te willen opnemen op de Robinsonlijst.

Zo krijg ik geen enkele mailing, geen enkel gratis staal, geen enkele catalogus meer van de ondernemingen

die aangesloten zijn bij het BDMV. Hieronder vul ik in blokletters mijn adres correct en volledig

in. Zowel mijn officieel adres, als alle andere persoonlijke gegevens die ik liever uit adressenbestanden

laat schrappen.

Op de achterzijde van deze brief vindt u ook nog andere schrijfwijzen van mijn naam of adres, die ik op

sommige reclamemailings aantref.

Dank bij voorbaat.

Datum:

Handtekening:

Dhr.

Mevr.

Naam:

Voornaam:

Adres:

Nr.

Bus

Postnummer

Gemeente

9 7 0 0 O U D E N A A R D E

HUISVUILKALENDER 201327


Soms komen mailings ook bij mij terecht op volgende naam/adres:

Dhr.

Mevr.

Naam:

Voornaam:

Adres:

Nr.

Bus

Postnummer

Gemeente

9 7 0 0 O U D E N A A R D E

Dhr.

Mevr.

Naam:

Voornaam:

Adres:

Nr.

Bus

Postnummer

Gemeente

9 7 0 0 O U D E N A A R D E

Dhr.

Mevr.

Naam:

Voornaam:

Adres:

Nr.

Bus

Postnummer

Gemeente

9 7 0 0 O U D E N A A R D E

More magazines by this user
Similar magazines