Afvalkalender 2013 - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

Afvalkalender 2013 - Stad Oudenaarde

2

BELANGRIJK/NIEUW:

PMD-afval kan enkel via de blauwe zak tijdens de 14-daagse huis-aan-huisophaling aangeboden worden. Deze

fractie wordt niet ingezameld op het containerpark.

Iedere bezoeker aan het containerpark, ook voetgangers en fietsers, dienen de normale ingang van het containerpark

te gebruiken. Elke bezoeker dient zich met zijn/haar identiteitskaart te identificeren aan de leeszuil t.h.v. de

slagboominstallatie. Volg hierbij de instructies op het scherm. Registratie gebeurt op gezinsniveau. Een gezin kan

zich maximaal 2 maal op dezelfde dag aanbieden. Wie zijn identiteitskaart niet bij zich heeft, wordt geweigerd. Het

doorgeven van identiteitskaarten is niet toegelaten, ook al betreft het familieleden.

Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden en een vlotte doorstroming op het containerpark te bevorderen, is het

noodzakelijk dat men het afval zoveel mogelijk thuis sorteert. Dit vermijdt ook dat er afval moet worden geweigerd

of geldboetes worden uitgeschreven wegens het achterlaten van onvoldoende gesorteerd afval.

Via de website www.ivla.be kan u uw persoonlijke diftargegevens raadplegen.

Aanvragen voor ophalingen aan huis van grofvuil, metalen en samenbindbaar tuinafval gebeuren via de diftarlijn

0800/90 270.

LEESWIJZER:

AFVAL VERMIJDEN:

- composteren.................................................................................................................................................................... blz. 3

- compostvaten ................................................................................................................................................................. blz. 3

- de wormenbak ............................................................................................................................................................... blz. 3

- kippen .............................................................................................................................................................................. blz. 4

- herbruikbare luiers........................................................................................................................................................... blz. 4

- herbruikbare goederen – Kringwinkel........................................................................................................................... blz. 4

- ongewenst reclamedrukwerk........................................................................................................................................ blz. 4

- typebrief Robinsonlijst...................................................................................................................................................... blz. 4

CONTAINERPARK ............................................................................................................................................... blz. 5-6

HUIS-AAN-HUISINZAMELINGEN:

- algemene opmerkingen................................................................................................................................................. blz. 7

- sectorindeling.................................................................................................................................................................. blz. 7

- ophaaloverzicht per sector....................................................................................................................................... blz. 8-12

AFVALWIJZER:

- autobanden................................................................................................................................................................... blz. 13

- bouw- en sloopafval..................................................................................................................................................... blz. 13

- aarde – zand – zavel ............................................................................................................................................... blz. 13

- asbest – eterniet ....................................................................................................................................................... blz. 14

- gipsafval ................................................................................................................................................................... blz. 14

- porselein en keramisch afval ................................................................................................................................. blz. 14

- steenpuin en betonafval ......................................................................................................................................... blz. 14

- elektrische en elektronische toestellen ...................................................................................................................... blz. 15

- glas:

- hol glas ...................................................................................................................................................................... blz. 15

- vlak glas .................................................................................................................................................................... blz. 16

- speciale glassoorten ............................................................................................................................................... blz. 16

- groenafval - snoeihout.................................................................................................................................................. blz. 16

- grofvuil ........................................................................................................................................................................... blz. 17

- herbruikbare goederen ........................................................................................................................................... blz. 17-18

- houtafval......................................................................................................................................................................... blz. 18

- huisvuil / restafval .................................................................................................................................................... blz. 18-20

- Klein Gevaarlijk Afval .............................................................................................................................................. blz. 20-21

- kurkafval......................................................................................................................................................................... blz. 21

- luierafval......................................................................................................................................................................... blz. 21

- metalen – schroot.......................................................................................................................................................... blz. 22

- papier en karton....................................................................................................................................................... blz. 22-23

- piepschuim – isomo.........................................................................................................................................................blz.23

- plastiekafval:

- harde plastics ........................................................................................................................................................... blz. 23

- kunststof bloempotjes en plantentrays .................................................................................................................. blz. 24

- landbouwfolies ......................................................................................................................................................... blz. 24

- PMD............................................................................................................................................................................ blz. 24-25

- textiel............................................................................................................................................................................... blz. 25

DIVERSE:

- aanvaardingsplichten................................................................................................................................................... blz. 25

- bedrijfsafval.................................................................................................................................................................... blz. 26

- afval verbranden en sluikstorten.................................................................................................................................. blz. 26

- meldpunt zwerfvuil......................................................................................................................................................... blz. 26

- nuttige telefoonnummers...............................................................................................................................................blz. 26

- typebrief Robinsonlijst ....................................................................................................................................................blz. 27

HUISVUILKALENDER 2013

More magazines by this user
Similar magazines