Afvalkalender 2013 - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

Afvalkalender 2013 - Stad Oudenaarde

CONTAINERPARK (LEEBEEKSTRAAT-EINE)

Alleen inwoners van Oudenaarde hebben toegang tot het containerpark. Iedere gebruiker dient zich daarom

met zijn identiteitskaart aan te melden via de leeszuil aan de slagboominstallatie. Volg hierbij de instructies op het

scherm. Wie zijn identiteitskaart niet bij zich heeft, wordt geweigerd. Het doorgeven van de identiteitskaart is niet

toegelaten.

Alle gebruikers van het containerpark, ook fietsers en voetgangers, dienen de normale ingang van het containerpark

te gebruiken.

De inrit van het containerpark is ontdubbeld. De bezoekers worden hierbij uitgesplitst in 2 stromen. Brengt u enkel

tuinafval en/of steenpuin dan dient u de linker rijstrook te volgen. Voor alle andere afvalfracties dient u te kiezen

voor het rechter rijvak. Dit geldt eveneens voor iemand die naast tuinafval en/of steenpuin ook ander afval aanvoert.

Beide stromen worden onafhankelijk van elkaar op het containerpark toegelaten, zodat een snellere doorstroming

ontstaat. Wie deze voorsortering niet naleeft, kan worden teruggestuurd om zich opnieuw aan te bieden.

Het aantal ritten naar het containerpark is beperkt tot 2 per dag en per gezin. Men mag maximaal 500 kg of 2 m³

materiaal per rit aanvoeren. Het afval dient maximaal voorgesorteerd te zijn per fractie. Wanneer u grotere hoeveelheden

afval heeft, bv. afkomstig van bouwwerken of leegmaak, dan dient u zich te wenden tot een private ophaaldienst.

U kan deze diensten terugvinden in de Gouden Gids.

Draag er zorg voor dat u tijdens het vervoeren van het afval naar het containerpark onderweg geen materialen verliest.

Om dit te vermijden is het aangewezen dat u uw aanhangwagen afdekt met een dekzeil of net.

Raadpleeg steeds de toezichthouders wanneer u twijfelt in welke container u uw afval kan deponeren en volg hun

richtlijnen strikt op. Zo vermijdt u een boete wegens sluikstorten.

Met volgende materialen kan u op het containerpark terecht:

- autobanden zonder velgen van personenwagens

- bouw- en sloopafval:

- aarde, zand, zavel

- asbesthoudende bouwmaterialen (enkel gebonden asbest) / eterniet

- gipsafval / gyprocplaten

- porselein (WC, lavabo, faiencetegels, borden, tassen,…) en keramisch afval

- zuiver steenpuin en betonafval (bakstenen, dakpannen, beton, … )

- elektrische en elektronische toestellen:

- bruingoed: tv’s, hifi-apparatuur, videoapparatuur, computerapparatuur

- witgoed: diepvriezers, ijskasten, fornuizen, boilers, klein elektrisch keukengereedschap

- glas:

- wit en gekleurd hol glas (flessen en bokalen)

- vlak glas

- speciale glassoorten

- groenafval / snoeihout

- grofvuil

- houtafval

- Klein Gevaarlijk Afval:

- afwas- en schoonmaakmiddelen

- batterijen

- brandstofresten

- cosmetica

- frituurolie en –vet

- injectienaalden

- motorolie en smeervetten

- onderhoudsproducten

- rookdetectoren

- spaarlampen / TL-lampen

- sproeimiddelen

- verfresten/inkten

- kringwinkelgoederen

- kurkafval

- luierafval

- metalen / schroot

- papier en karton

- piepschuim / isomo

- plastiekafval:

- harde plastics

- kunststof bloempotjes en plantentrays

- landbouwfolies

- textiel (herbruikbaar)

De bovenvermelde afvalfracties moeten apart worden aangeboden en reeds thuis voorgesorteerd zijn.

HUISVUILKALENDER 2013 5

More magazines by this user
Similar magazines