Praktijk voordelen van PDF/X-4 en de manier om één en ander te ...

gwg.org

Praktijk voordelen van PDF/X-4 en de manier om één en ander te ...

Voordelen PDF/X-4 &

Testen van Uw Workflow

Didier Haazen, VIGC


Trefpunt Europeion, Campus

Blairon

+/- 100m


Uitgangssituatie

• Theorie is mooi, maar hoe zit het

met de praktijk

• Hoe betrouwbaar zijn de

voorspellingen in werkelijkheid


De theorie

PDF/X-1a PDF/X-4 (full)

TEKST EN BEELDEN

DeviceCMYK OK OK

DeviceGray OK OK

DeviceRGB Error Error

ICCbased CMYK Error OK

ICCbased Gray, CalGray Error OK

ICCBased RGB, CalRGB, Lab Error OK

TBCS N.v.t. Alles

Kleurprofiel in OI Alles Alles

ANDERE FUNCTIES

Transparantie Error OK

Lagen Error OK

16-bits beelden Error OK

JPEG-2000 compressie Error OK

TBCS = Transparency Blend Color Space

OI = PDF/X Output Intent


De structuur

• Een voorbeeldfile

PDF/X-output intent (OI)

− Elk beeld z’n eigen kenmerken

• Incl. rendering intent

• Incl. ICC-profiel waar nodig

− Maar wel op een verstandige manier

• Niet hetzelfde kleurprofiel aan beeld als in de OI

• Geen DeviceRGB met output CMYK (OI)

PDF-lagen

− Mogelijkheid tot 16 bits beelden,

JPEG2000 compressie


De praktijk

• De oefening

− 86 PDF-vragen

− 20 PDF/X-1a vs. PDF/X-4 cases

PDF/X-1a

PDF/X-4


PDF/X-1a vs PDF/X-4

PDF/X-1a

PDF/X-4

• Case 1

PDF 1.3 met steunkleuren wordt

aangeleverd

− File wordt doorgestuurd naar digitale

printer met PostScript RIP

− YDB (Yucky Discolored Box) Syndroom

• http://indesignsecrets.com/eliminating-ydb-yuckydiscolored-box-syndrome.php


PDF/X-1a vs PDF/X-4

PDF/X-1a

PDF/X-4

• Case 2:

− Designer maakt op

PDF 1.3 gaat naar klant

− Klant opent PDF en ziet witte lijntjes

− Designer weet niet wat het probleem is of

heeft alle moeite om uit te leggen dat wat

hij ziet op scherm geen probleem zal zijn

in druk

• http://bit.ly/yYayVc


De praktijk

PDF/X-1a

PDF/X-4

• Case 2

− Correctie, meestal geen probleem zal zijn

in druk…


De praktijk

PDF/X-1a

PDF/X-4

• Case 3:structuur

PDF van klant

− Objecten bewaard als EPS met

‘compatible mesh and gradient mesh

printing’ geactiveerd

− Document bewaard als PDF 1.3 (Ill-PDF)

PDF bestaat uit 25.000 verschillende

paginaobjecten in één A4

− Openen en rendering van PDF ‘niet erg

snel’


PDF/X-1a vs PDF/X-4

PDF/X-1a

PDF/X-4

• Case 4

PDF wordt aangeleverd door de klant

− Hier en daar moeten kleurcorrecties

worden uitgevoerd, objecten worden

aangepast

− Resultaten soms niet altijd zoals

gewenst…


PDF/X-1a vs PDF/X-4

PDF/X-1a

PDF/X-4

• Case 5

− Advertentie wordt aangeleverd als PDF1.3

− Dezelfde advertentie moet nu ook

gebruikt worden voor een iPad- of tabletpublicatie


Conclusie

• Is PDF/X-4 ‘the holy grail’


Conclusie

• Ja

− Live transparantie

PDF-lagen

− High fidelity flow


Conclusie

• Nee

− Software

− ‘Bugs’

− Voorspelbaarheid


Nee, software (creatie)

• Quark XPress

− Geen directe PDF/X-4 export settings

• Adobe InDesign

− CS2 (4.x): Nee

− CS3 (5.x): Draft (PDF/X-4:2007)

− CS4 (6.x): zonder lagen (PDF/X-4:2008)

− CS5 (7.0.x): zonder lagen (PDF/X-4:2008)

− CS5.5 (7.5.x): met lagen (PDF/X-4:2010)

• Andere


Nee, ‘bugs’

• Ondersteuning transparantie in bv.

impositiesoftware

Originele PDF

Na impositie


Nee, voorspelbaarheid

• RIP’ping van perfecte PDF/X-4 file

op ietwat oudere PS-RIP


Conclusie

PDF/X-4 lost een aantal problemen

uit het verleden op

• Juiste afspraken & technologie zijn

wel nodig


PDF/X-4 (full) GWG Classic GWG ICC

TEKST EN BEELDEN

DeviceCMYK OK OK OK

DeviceGray OK OK OK

DeviceRGB Error Error Error

ICCbased CMYK OK Error Warning

ICCbased Gray, CalGray OK Error Error

ICCBased RGB, CalRGB, Lab OK Error OK

TBCS Alles Enkel CMYK Enkel CMYK

Kleurprofiel in OI Alles Enkel CMYK Enkel CMYK

ANDERE FUNCTIES

Transparantie OK OK OK

Lagen OK OK OK

16-bits beelden OK OK OK

JPEG-2000 compressie OK OK OK

TBCS = Transparency Blend Color Space

OI = PDF/X Output Intent


En…

• Testen van nieuwe

functionaliteiten is cruciaal!


Testen van uw workflow

• ‘Vroeger’

− Kensington Test Suite (2001)

− Global Graphics PDF/X

overprint patch (2001)

− Altona Test Suite v1.2 (2004)

− Ghent Output Suite v3 (2006)

• Nieuw of ‘komende

− Altone Test Suite v2 (2012)

− Ghent Output Suite v4

GEEN PDF/X-4

features!!!

Testen van live

transparantie,

JPEG2000

compressie, 16

bits beelden


Ghent Output Suite v3

• Behandelde onderwerpen

− Overdruk

− Lettertypes

− Font substitution

− Kleurverlopen

PDF/X Output Intents

− DeviceN kleuren

− Spot to CMYK conversies

− Default CMYK kleurenruimtes

− Wit uitsparen / overdruk

− Color management


Ghent Output Suite v3

• Patches - interpretatie

− De “X” aanpak

− Visuele vergelijking met

referentiebeeld (gerenderd object)


Ghent Output Suite v3

• Waarom testen


Ghent Output Suite v3


Ghent Output Suite v3


Ghent Output Suite v3


Ghent Output Suite v3


Ghent Output Suite v3


Ghent Output Suite v3

• En wanneer je denkt:

‘Dit overkomt ons noooooit’


Ghent Output Suite v4

• Nieuwe standaarden, nieuwe patches

− 16 bits images

− JPEG2000 compression

− Optional Content (PDF layers)

− Etc.

• Kortom, patches om alle nieuwe

PDF/X-4 features goed te testen


Ghent Output Suite v4

• Transparency Blend Space patches


Ghent Output Suite v4

• JPEG2000 en 16 bits test patches


Altona v2

• Wil u nu al testen

− www.eci.org


Meer info

• GWG activiteiten

− www.gwg.org/future_specifications.phtml

• Ghent Output Suite

− www.gwg.org/ghentoutputsuite.phtml


Bedankt

Vragen

More magazines by this user
Similar magazines