01.01.2015 Views

2 - E-Purse - Hogeschool Gent

2 - E-Purse - Hogeschool Gent

2 - E-Purse - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Inhoudsopgave<br />

Algemeen.......................................................................................................................................2<br />

1. Professioneel gebruik .................................................................................................2<br />

1.1. Gratis printen en kopiëren met je personeelskaart ..............................2<br />

2. Privé-gebruik .......................................................................................................................3<br />

2.1. E-purse opladen .............................................................................................................3<br />

2.1.1. epurse.hogent.be ....................................................................................................3<br />

2.1.2. Opwaardeerautomaten ..................................................................................... 10<br />

2.2. Kopiëren, printen en scannen binnen Ho<strong>Gent</strong> ...................................... 12<br />

2.2.1. Printers ..................................................................................................................... 12<br />

2.2.2. Kostprijs.................................................................................................................... 12<br />

2.2.3. Kopiëren ................................................................................................................... 13<br />

2.2.4. Printen vanop een Ho<strong>Gent</strong>-pc ........................................................................ 13<br />

2.2.5. Printen vanop een laptop ................................................................................. 14<br />

2.2.6. Scannen .................................................................................................................... 17<br />

2.2.7. Geen student/personeelslid van Ho<strong>Gent</strong> ................................................ 18<br />

3. FAQ ............................................................................................................................................. 19<br />

03-05-2011 Pg - 1


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Algemeen<br />

E-purse is het elektronische betaalsysteem dat Ho<strong>Gent</strong>-studenten en personeelsleden gebruiken om<br />

te kopiëren en te printen.<br />

Je personeelskaart werkt als een elektronische portefeuille. Je kan het vergelijken met de Protonfunctie<br />

op je bankkaart. Net als bij Proton moet je eerst je kaart opladen.<br />

Cash betalen kan niet. Ook niet aan het bibliotheekpersoneel.<br />

Als personeelslid kan je gratis printen en kopiëren voor professionele doeleinden.<br />

Je persoonlijke prints en kopieën blijven echter wel betalend.<br />

1. Professioneel gebruik<br />

Als personeelslid van Ho<strong>Gent</strong> kan je voor professionele doeleinden via je personeelskaart gratis<br />

gebruik maken van de kopieer- en printfaciliteiten binnen de <strong>Hogeschool</strong>. Daarvoor is aan ieder<br />

personeelslid een kostenplaats toegekend. De kosten voor de prints worden dan op deze<br />

kostenplaats geboekt. De kostenplaats wordt toegekend op basis van het hoofddepartement<br />

waartoe je behoort.<br />

1.1. Gratis printen en kopiëren met je personeelskaart<br />

Volg onderstaande stappen.<br />

- Plaats je personeelskaart in de betaalterminal naast een kopieerapparaat (zie afbeelding).<br />

- Druk op het blauwe vraagteken om je kostenplaats te selecteren. Wie over verschillende<br />

kostenplaatsen beschikt, kan die eveneens opvragen met de -toets.<br />

- Druk op de groene OK-toets om op de gekozen kostenplaats te kopiëren of printen.<br />

- Het kopieerapparaat wordt ontsloten en kan worden gebruikt.<br />

03-05-2011 Pg - 2


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Belangrijk!<br />

Neem nooit zomaar je kaart uit de betaalterminal. Dit maakt je kaart voor enige tijd onbruikbaar.<br />

Na het printen duw je op de rode stopknop en wacht je enkele seconden tot op de betaalterminal<br />

de boodschap "Neem uw pas aub" verschijnt. Pas dan mag je de kaart weer uit het toestel halen.<br />

Meer informatie over printen, kopiëren en scannen vind je in punt 2.2.<br />

2. Privé-gebruik<br />

Voor je persoonlijke prints en kopieën dien je uiteraard wel zelf te betalen. Daarvoor moet er<br />

voldoende geld staan op je personeelskaart.<br />

2.1. E-purse opladen<br />

Geld zetten op je personeelskaart is mogelijk op twee manieren:<br />

1. via https://epurse.hogent.be<br />

2. via een opwaardeerautomaat op de campussen Schoonmeersen en Mercator<br />

2.1.1. epurse.hogent.be<br />

Stap 1: Surf naar https://epurse.hogent.be.<br />

Een link naar deze site vind je ook terug op de algemene bibliotheekwebsite http://bib.hogent.be.<br />

Meld je aan met de gegevens van je Ho<strong>Gent</strong>-account.<br />

03-05-2011 Pg - 3


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Stap 2: Een bedrag selecteren<br />

Selecteer welk bedrag je op je kaart wil zetten. klik op “Opwaarderen” om de online betaling uit te<br />

voeren.<br />

Let wel: je hebt nu nog niet betaald. Eerst moet je nog enkele stappen volgen.<br />

03-05-2011 Pg - 4


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Stap 3: Een betaalmethode kiezen<br />

Bevestig dat je online wil betalen.<br />

In het volgende scherm kies je de betaalmethode. Klik op het logo van Bancontact/Mister Cash,<br />

Maestro, VISA of Mastercard.<br />

03-05-2011 Pg - 5


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Stap 4: De gegevens van de betaalkaart invullen<br />

Wat nu volgt is de gekende procedure van een online betaling via thuisbankieren (home banking).<br />

In onderstaand scherm vul je de gegevens van je bankkaart aan.<br />

Het “Card number” (kaartnummer) en de “Expiry date” (vervaldatum) staan op je bankkaart.<br />

Opgelet: het kaartnummer is niet je bankrekeningnummer! Het kaartnummer staat op de meeste<br />

kaarten vermeld naast “Card” en bestaat uit 4 groepen van 4 cijfers + 1 cijfer. Voer dit nummer in<br />

zonder spaties.<br />

De vervaldatum is de datum (maand/jaar) die onderaan vermeld staat op je kaart. Bvb. 12/14 of<br />

12/2014.<br />

Je bevestigt de gegevens door op “Yes, I confirm my order” te klikken.<br />

Met “Back” keer je terug. Met “Cancel” annuleer je de betaling.<br />

03-05-2011 Pg - 6


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Stap 5: Je bevestigt je transactie<br />

Om de overschrijving te bevestigen heb je een kaartlezer en je bankkaart nodig. De kaartlezer is het<br />

toestel waarmee je van thuis uit je bankzaken kan opvolgen. In principe heeft elke klant een gratis<br />

kaartlezer van zijn bank ontvangen. Is dit niet zo, dan kan je een exemplaar bij je bank verkrijgen.<br />

Ook de bibliotheek stelt een kaartlezer ter beschikking. Vraag ernaar aan de balie.<br />

Opmerking: de precieze methode kan licht verschillen van bank tot bank. Het principe is echter<br />

steeds hetzelfde. Volg de stappen op het scherm. Als voorbeeld in deze handleiding nemen we de<br />

betaalmethode van KBC.<br />

Plaats je bankkaart in de kaartlezer.<br />

Druk op .<br />

Tik de CHALLENGE (8 cijfers) die op het computerscherm wordt<br />

getoond over op de kaartlezer en bevestig met .<br />

Tik de geheime code (PIN) van je bankkaart (4 cijfers) in en bevestig<br />

met .<br />

Tik de RESPONSE (5 tot 8 cijfers) op de kaartlezer over in het<br />

responsevak op het computerscherm en druk op “OK”.<br />

Als je de transactie toch wil beëindigen klik je op “Cancel”.<br />

03-05-2011 Pg - 7


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Stap 6: Het tegoed wordt klaargezet<br />

Je betaling is geaccepteerd.<br />

Klik op OK of wacht enkele seconden tot je automatisch wordt doorverwezen naar het scherm van<br />

e-purse.<br />

Belangrijk: Sluit je browser niet af voor de transactie volledig is afgerond. Dit is pas het geval<br />

wanneer je volgend scherm te zien krijgt.<br />

03-05-2011 Pg - 8


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Je kaartsaldo wordt bijgewerkt van zodra je je personeelskaart in een betaalterminal aan een<br />

kopieerapparaat plaatst . Op je Ho<strong>Gent</strong>-mailadres ontvang je een bevestigingsmail.<br />

Klik nu op “Uitloggen” en sluit de browser af.<br />

Stap 7: kopiëren en printen<br />

Plaats je personeelskaart in een betaalterminal naast een kopieerapparaat.<br />

Het saldo van de e-purse op je personeelskaart wordt bijgewerkt. Je kan nu printen en kopiëren.<br />

Het saldo van je e-purse kan je controleren door op de blauwe knop met het vraagteken te duwen.<br />

LET OP!<br />

Duw steeds op de rode STOP-knop vooraleer je de kaart uit de terminal haalt. Pas als de boodschap<br />

“Neem uw pas aub” op de terminal verschijnt mag je de kaart terugnemen. Dit kan enkele seconden<br />

duren.<br />

03-05-2011 Pg - 9


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

2.1.2. Opwaardeerautomaten<br />

Op de campussen Schoonmeersen en Mercator, de twee grootste campussen van Ho<strong>Gent</strong>, bevinden<br />

zich twee opwaardeerautomaten. Alle studenten en personeelsleden van Hogent kunnen via deze<br />

automaat hun kaart opwaarderen. Voorlopig zijn enkel Belgische bankkaarten compatibel met de<br />

automaat.<br />

Het gebruik is eenvoudig. Volg de instructies op de automaat. Volgende stappen kunnen een hulp<br />

zijn:<br />

1. Plaats je personeelskaart in de gleuf met blauwe cirkel op de opwaardeerautomaat.<br />

2. Duid op de touchscreen het bedrag aan dat je op de kaart wil zetten. Via de knop “correctie” kan<br />

je eventueel het gekozen bedrag corrigeren.<br />

3. Klik op “Naar betaalautomaat”.<br />

4. Plaats je bankkaart in de gleuf onderaan het cijferdisplay.<br />

5. Je krijgt nu de keuze om te betalen via Maestro of PIN/Creditcard. Belangrijk: kies hierbij steeds<br />

voor Maestro! Het gebruik van PIN/Creditcard is voorlopig niet mogelijk.<br />

03-05-2011 Pg - 10


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

6. Tik je pincode in en duw vervolgens op “OK”.<br />

7. De betaling is geslaagd. Er wordt een “pashouderbon” geprint. Dit is je bewijs van betaling.<br />

8. Vergeet je bankkaart en je personeelskaart niet uit de automaat te halen!<br />

9. Plaats je personeelskaart in een betaalterminal aan een kopieerapparaat. Het saldo wordt nu<br />

bijgewerkt.<br />

LET OP!<br />

Om gebruik te kunnen maken van de opwaardeerautomaat is het noodzakelijk dat je<br />

personeelskaart is geïnitialiseerd. Dat doe je door de kaart in een betaalterminal aan een<br />

kopieerapparaat te plaatsen. Je krijgt de boodschap “Niet betaald. Neem uw pas aub.” Zo wordt de<br />

kaart klaar voor gebruik. Dit is een eenmalige actie.<br />

03-05-2011 Pg - 11


2.2. Kopiëren, printen en scannen binnen Ho<strong>Gent</strong><br />

2.2.1. Printers<br />

Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Staat er geld op je kaart, dan kan je printen en kopiëren. Scannen is gratis.<br />

Ho<strong>Gent</strong> maakt gebruik van twee types printers.<br />

Een zwart-witprinter (links) en een kleurenprinter (rechts):<br />

Op de kleurenprinter kan zowel in kleur als in zwart-wit geprint en gekopieerd worden. Standaard<br />

staat dit toestel ingesteld op kleurenkopie. Om in zwart-wit te kopiëren pas je de instellingen aan via<br />

het touchscreen.<br />

2.2.2. Kostprijs<br />

A4 zwart-wit € 0,03<br />

A4 kleur € 0,30<br />

A3 zwart-wit € 0,06<br />

A3 kleur € 0,60<br />

Om de zwart-witprinter te kunnen gebruiken moet er minimum 0,12 euro op je kaart staan. Voor het<br />

gebruik van de kleurenprinter is een minimumsaldo van 1,20 euro vereist.<br />

03-05-2011 Pg - 12


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

2.2.3. Kopiëren<br />

Plaats je kaart in de betaalterminal naast het kopieerapparaat. Als er voldoende geld op je kaart<br />

staat, zal het kopieerapparaat geactiveerd worden en kan je kopiëren.<br />

Op het schermpje van de betaalterminal zie je tijdens het kopiëren het bedrag oplopen.<br />

Belangrijk!<br />

Let op het verschil tussen “bedrag” en “saldo”. “Bedrag” is de kost van je prints of kopieën. “Saldo”<br />

is de som die momenteel nog op de kaart staat. Panikeer dus niet als je “bedrag = 0,00 euro” op het<br />

schermpje ziet staan. Dit wil enkel zeggen dat je nog niks gekopieerd hebt.<br />

Belangrijk!<br />

Na het printen duw je op de rode stopknop en wacht je tot op de betaalterminal de boodschap<br />

"Neem uw pas aub" verschijnt. Dit kan enkele seconden duren. Pas dan mag je de kaart weer uit het<br />

toestel halen. Anders wordt je kaart voor enige tijd onbruikbaar.<br />

2.2.4. Printen vanop een Ho<strong>Gent</strong>-pc<br />

Om een document af te printen moet je je aanmelden met je Ho<strong>Gent</strong>-gegevens op een van de<br />

computers van het Ho<strong>Gent</strong>-netwerk.<br />

Bij het afdrukken krijg je de keuze tussen de beschikbare printers.<br />

Kies voor de printer die eindigt met nummer 3165 als je een afdruk in zwart-wit wenst.<br />

Kies voor de COLOR-printer als je in kleur wil afprinten,.<br />

Klik op OK om de printopdracht te verzenden.<br />

03-05-2011 Pg - 13


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Plaats nu je personeelskaart in de betaalterminal naast de printer die je selecteerde. Op het<br />

schermpje verschijnt "1 document" (als je 1 document doorstuurde), gevolgd door "Document<br />

afdrukken". Klik op de groene OK-knop.<br />

Op het scherm verschijnt nu "U heeft betaald. Neem pas aub." Haal de kaart uit de terminal. Je<br />

document wordt afgedrukt.<br />

2.2.5. Printen vanop je laptop<br />

Het is ook mogelijk om documenten vanaf je laptop af te drukken als je toegang hebt tot het<br />

draadloze internet van Ho<strong>Gent</strong>. Daarvoor moet je eerst de printer op je laptop installeren.<br />

Dit doe je door via de Start-knop in Windows de functie "Uitvoeren" (“Run” in de Engelse versie) te<br />

starten (of gebruik de sneltoets Windows+R). In het kadertje van "Uitvoeren" tik je het volgende:<br />

\\srvpr002.hogent.be\.<br />

03-05-2011 Pg - 14


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Je krijgt nu een lijst van alle printers binnen de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> te zien (zie afbeelding).<br />

De eerste 2 letters verwijzen naar de campus waar de printer zich bevindt.<br />

Klik met de rechtermuisknop op de printer die je wenst te gebruiken en maak een verbinding.<br />

03-05-2011 Pg - 15


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Printers per campus:<br />

Locatie Zwart-wit Kleur<br />

Campus Aalst AA-A-3165 AA-A-COLOR<br />

Campus Bijloke BI-P-3165 BI-P-COLOR<br />

Campus Ledeganck LE-S-3165 LE-S-COLOR<br />

Campus Melle ML-M-165 ML-M-COLOR<br />

Campus Schoonmeersen SM-D-3165 SM-D-COLOR<br />

Campus Vesalius VE-S-3165 VE-S-COLOR<br />

Campus Mercator MR-G-3165 MR-G-COLOR<br />

Campus Hoogpoort HO-H-3165 -<br />

Campus Vertaalkunde MR-A-3165 MR-G-COLOR<br />

Eens de verbinding is gemaakt kan je documenten naar die printer versturen zoals is uitgelegd in<br />

punt 2.3.<br />

03-05-2011 Pg - 16


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

2.2.6. Gratis scannen<br />

Zowel op de zwart-witprinter als op de kleurenprinter kan je documenten gratis scannen. Gebruik bij<br />

voorkeur de kleurenprinter. Die is gebruiksvriendelijker.<br />

2.2.6.1. Scannen met kleurenprinter<br />

Om te scannen op de kleurenprinter heb je geen kaart nodig. Volg onderstaande stappen.<br />

- Druk op de scanknop vooraan op de printer.<br />

- Voer via het touchscreen je e-mailadres in en druk op OK.<br />

- Het document dat je nu scant wordt in PDF-formaat naar je mailadres verstuurd.<br />

- Om een nieuwe scan te maken kan je via de functie "Historiek" meteen je eigen e-mailadres weer<br />

aanklikken en verder scannen.<br />

2.2.6.2. Scannen met zwart-witprinter<br />

Scannen met de zwart-witprinter is enkel mogelijk voor studenten en personeelsleden van Ho<strong>Gent</strong>.<br />

De scans zijn in grijswaarden. Volg onderstaande stappen.<br />

- Noteer het barcodenummer van je personeelskaart op een briefje.<br />

- Plaats je personeelskaart in de betaalterminal.<br />

- Kies op het kopieerapparaat voor de optie “scannen”.<br />

- Duid aan in welk formaat je de scans wil ontvangen: TIFF of PDF.<br />

- Voer het barcodenummer van je personeelskaart in.<br />

- Het document wordt gescand.<br />

- In je Ho<strong>Gent</strong>-mailbox ontvang je een link naar het gescande document.<br />

Vergeet ook nu niet op STOP te duwen voor je de kaart uit de betaalterminal haalt!<br />

03-05-2011 Pg - 17


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

2.2.7. Geen student/personeelslid van Ho<strong>Gent</strong><br />

- Documenten printen is niet mogelijk.<br />

- Gratis scannen is mogelijk, maar enkel met de kleurenprinter.<br />

- Kopiëren kan enkel met een passantenkaart. Die kaart is te verkrijgen op de recepties van de<br />

verschillende campussen. Ze kost 5 euro en heeft een startsaldo van 3 euro. De<br />

passantenkaart is enkel herlaadbaar via de opwaardeerautomaten op de campussen<br />

Schoonmeersen en Mercator. Kopiëren met de passantenkaart doe je op dezelfde manier als<br />

uitgelegd in punt 2.3.<br />

03-05-2011 Pg - 18


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

3. FAQ<br />

Q:<br />

Ik heb net mijn kaart opgeladen en toch verschijnt er “bedrag = 0,00 euro” op de<br />

betaalterminal. Hoe kan dit<br />

A:<br />

Let op het verschil tussen “bedrag” en “saldo”.<br />

“Bedrag” is de kost van je prints of kopieën. Dit start dus met 0,00 euro en loopt per<br />

print of kopie steeds verder op.<br />

“Saldo” is de som die momenteel nog op de kaart staat.<br />

Q:<br />

Ik wil kopiëren of printen maar volgens de betaalterminal is mijn “saldo te laag”.<br />

A:<br />

Klik op het blauwe vraagteken om te controleren welk saldo er volgens de betaalterminal<br />

nog op je kaart staat.<br />

Om de zwart-witprinter te kunnen gebruiken moet er een minimumsaldo van 0,12 euro<br />

op je kaart staan. Voor het gebruik van de kleurenprinter is een minimumsaldo van 1,20<br />

euro vereist.<br />

Q:<br />

Volgens de betaalterminal bedraagt mijn kaartsaldo 0,00 euro terwijl ik zeker weet dat<br />

dit niet klopt. Wat moet ik doen<br />

A:<br />

Dit probleem doet zich voor als je de vorige keer de kaart te snel uit de terminal hebt<br />

gehaald. Duw steeds op de rode STOP-knop voor je de kaart uit de terminal haalt. Pas als<br />

de boodschap “Neem uw pas aub” op de terminal verschijnt, mag je de kaart<br />

terugnemen. Dit kan enkele seconden duren.<br />

Oplossing: controleer op https://epurse.hogent.be welk saldo op je kaart staat. Is dit<br />

meer dan 0,00 euro (of staat er nog geld klaar), plaats dan de kaart in de verschillende<br />

betaalterminals op je campus en controleer of je kaartsaldo bijgewerkt wordt. Is dit niet<br />

het geval, spreek dan een bibliotheekmedewerker aan. Die verwijst je door naar de<br />

campusverantwoordelijke die dit probleem rechtzet.<br />

03-05-2011 Pg - 19


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Q:<br />

Ik wil mijn kaart opwaarderen via een opwaardeerautomaat maar krijg de boodschap<br />

“kaart niet geïnitialiseerd”. Is mijn kaart onbruikbaar<br />

A:<br />

Nee. Ze moet echter wel geactiveerd worden voor je ze kan gebruiken. Dit doe je door je<br />

kaart in eender welke betaalterminal (naast een kopieerapparaat) te plaatsen. Op het<br />

schermpje verschijnt: “Niet betaald. Neem pas aub”. Vanaf nu kan je de<br />

opwaardeerautomaat wel gebruiken.<br />

Q:<br />

Ik heb mijn kaart opgewaardeerd via https://epurse.hogent.be. Als ik mijn kaart in de<br />

betaalterminal plaats krijg ik de boodschap “Niet betaald. Neem pas aub”.<br />

A:<br />

Zie het antwoord op vraag 7. Je kaart moet eenmalig geïnitialiseerd worden vooraleer je<br />

ze kan gebruiken om te printen of kopiëren. Krijg je deze boodschap te zien, plaats dan<br />

nogmaals je kaart in de terminal om te printen/kopiëren.<br />

Q:<br />

Ik wil mijn kaart opwaarderen via een opwaardeerautomaat maar krijg de boodschap<br />

“gebruik chiplezer aub”. Wat moet ik doen<br />

A:<br />

Kies bij de opwaardeerautomaat steeds voor Maestro als betaalmiddel. Opwaarderen<br />

met PIN/Creditcard is niet mogelijk.<br />

Q:<br />

Ik krijg de boodschap “onbruikbare pas”.<br />

A:<br />

Er is een technisch probleem met je kaart. Ze moet vervangen worden. Contacteer de<br />

studentenadministratie.<br />

Q:<br />

Is het mogelijk om in de bibliotheek zelf geld op mijn kaart te zetten<br />

A:<br />

Ja. Vraag een kaartlezer aan de balie.<br />

03-05-2011 Pg - 20


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Q:<br />

Kan ik cash geld betalen aan de bibliotheekmedewerkers<br />

A:<br />

Nee. Alle betalingen gebeuren elektronisch.<br />

Q:<br />

Ik ben mijn kaart verloren. Kan ik het geld recupereren<br />

A:<br />

Het geld kan overgezet worden op je nieuwe kaart. De bibliotheekmedewerkers zullen je<br />

doorverwijzen naar de campusverantwoordelijke. Je oude kaart wordt geblokkeerd.<br />

Q:<br />

Ik ben geen student of personeelslid van <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>. Kan ik kopiëren en printen<br />

A:<br />

Kopiëren kan, printen niet. Scannen is gratis. Zie punt 2.6 voor meer uitleg.<br />

Q:<br />

Ik heb een printopdracht verstuurd maar op de betaalterminal staat er geen document<br />

klaar.<br />

A:<br />

Controleer of je met je eigen Ho<strong>Gent</strong>-gegevens bent ingelogd op de computer.<br />

Controleer of je de betaalterminal bij de juiste printer probeert.<br />

Q:<br />

Kan je op de kleurenprinter ook in zwart-wit afdrukken en kopiëren<br />

A:<br />

Ja, dat is mogelijk. Je betaalt de prijs van een zwart-witkopie.<br />

- Belangrijk is dat je de printopdracht in zwart-wit verstuurt. Meer informatie hierover<br />

vind je in deze handleiding.<br />

- Om in zwart-wit te kopiëren, pas je de kleurinstellingen op het touch screen aan.<br />

03-05-2011 Pg - 21


Kopiëren en printen binnen Ho<strong>Gent</strong>: personeel<br />

Q:<br />

Het kost me meer om een bepaald document af te drukken dan om het te kopiëren.<br />

Hoe kan dat<br />

A:<br />

Verstuur je een printopdracht naar de kleurenprinter, dan betaal je voor een<br />

kleurenprint (30 cent), ook als het een zwart-witpagina betreft. De<br />

kleurenkopieermachine herkent bij het kopiëren automatisch de zwart-witpagina en<br />

rekent daarvoor de prijs van een zwart-witkopie aan (3 cent).<br />

03-05-2011 Pg - 22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!