01.01.2015 Views

SCHOOL OF ARTS GENT - Hogeschool Gent

SCHOOL OF ARTS GENT - Hogeschool Gent

SCHOOL OF ARTS GENT - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>SCHOOL</strong><br />

<strong>OF</strong><br />

<strong>ARTS</strong><br />

<strong>GENT</strong><br />

kask<br />

studie<br />

wijzer<br />

konink<br />

lijk<br />

conser<br />

vator<br />

ium


School of Arts<br />

studie<br />

1. Bezoek ons! 02<br />

2. Buiten spel 03<br />

3 Even voorstellen 05<br />

4. In beeld 09<br />

5. Onze opleidingen 43<br />

6. Varia 73<br />

7. Docenten en<br />

onderzoekers 79<br />

8. Lestabellen 83<br />

9. Praktisch 151<br />

10. Je opleiding kiezen<br />

152<br />

11. Inschrijven 153<br />

12. Wie huist waar 154<br />

13. Ho<strong>Gent</strong> 155<br />

14. Colofon 156<br />

wijzer<br />

2012 – 2013<br />

1


ezoek ons<br />

AFSTUDEEREvenement<br />

Afstuderen in de kunsten is<br />

een feest. Tijdens het afstudeerevenement<br />

in juni, presenteren<br />

laatstejaars-studenten op<br />

diverse locaties in <strong>Gent</strong> hun<br />

werk. Het programma vind je<br />

vanaf de lente op<br />

www.schoolofarts.be<br />

Opendeurdag<br />

Op zondag 22 april van<br />

10 tot 17 uur ben je van harte<br />

welkom op de opendeurdag van<br />

School of Arts. Je verneemt er<br />

alles over onze opleidingen tijdens<br />

onze informatiesessies en<br />

kan de ateliers en infrastructuur<br />

bezichtigen. Studenten<br />

stellen eigen werk tentoon en<br />

er zijn diverse speciale activiteiten.<br />

Infonamiddagen<br />

Op de infonamiddagen<br />

stellen we je onze opleidingen<br />

en afstudeerrichtingen voor.<br />

Je kan een kijkje nemen op de<br />

campus, de cursussen inkijken<br />

en vragen stellen aan studenten<br />

en docenten. De infonamiddagen<br />

vinden plaats op:<br />

woensdag 29 februari<br />

van 13.30 tot 16.30 uur<br />

zaterdag 30 juni<br />

van 13.30 tot 16.30 uur<br />

zaterdag 1 september<br />

van 13.30 tot 16.30 uur<br />

De toegang is vrij.<br />

Inschrijven hoeft niet maar is<br />

wenselijk. Meer info vind je<br />

op hogent.be/agenda.<br />

bezoek ons!<br />

SID-ins<br />

De Ho<strong>Gent</strong> is elk jaar<br />

vertegenwoordigd op de studieinformatiedagen<br />

(Sid-ins) die<br />

de Vlaamse overheid in elke<br />

Vlaamse provincie organiseert<br />

in samenwerking met de<br />

Centra voor Leerlingenbegeleiding<br />

(CLB). Donderdag en<br />

vrijdag zijn gereserveerd voor<br />

schoolbezoeken. Op zaterdag<br />

staan de Sid-ins open voor alle<br />

bezoekers.<br />

Meer informatie vind je op<br />

www.ond.vlaanderen.be/sidin<br />

— Sid-in West-Vlaanderen:<br />

van 12 tot 14 januari 2012<br />

Expohallen Roeselare –<br />

Roeselare<br />

— Sid-in Vlaams-Brabant en<br />

het Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest:<br />

van 19 tot 21 januari 2012<br />

Brabanthal – Haasrode<br />

— Sid-in Oost-Vlaanderen:<br />

van 26 tot 28 januari 2012<br />

Flanders Expo – <strong>Gent</strong><br />

— Sid-in Limburg<br />

van 1 tot 3 maart 2012<br />

Limburghal – Genk<br />

— Sid-in Antwerpen<br />

van 8 tot 10 maart 2012<br />

Antwerp Expo (Bouwcentrum)<br />

Antwerpen<br />

CONS LIVE is de jaarlijkse<br />

voorbereidingsdag op<br />

de toelatingsproeven voor de<br />

muziekstudenten. Je ontvangt<br />

er allerlei informatie over wat<br />

je kan verwachten van de opleiding<br />

en we gaan na of je het<br />

vereiste artistieke niveau haalt.<br />

De docenten van de muziekopleidingen<br />

begeleiden je daarbij<br />

doorheen de dag. Een aanrader<br />

voor wie nog vragen of twijfels<br />

heeft, wie zich nog wil vervolmaken<br />

voor de toelatingsproeven,<br />

enz. CONS Live vindt<br />

plaats op vrijdag 18 mei 2012.<br />

Deelname is gratis, inschrijven<br />

is verplicht en kan via de website.<br />

www.schoolofarts.be<br />

School of Arts<br />

buiten spel<br />

studie<br />

Kiezen voor een studie in kunst of in vormgeving<br />

zet een groot avontuur in gang. De School of Arts is een<br />

bevoorrechte plek waar je een tijdlang hors jeu mag zijn.<br />

‘Buiten spel’ in de terminologie van de Franse socioloog<br />

Pierre Bourdieu: vrij van de druk van de markt en van de<br />

macht, vrij van de alledaagse beslommeringen, om ernstig<br />

vorm te geven aan jezelf als kunstenaar, muzikant, vormgever,<br />

film- of theatermaker, instrumentenbouwer, tuinarchitect,<br />

muziekproducer, enz.<br />

Een studie in kunst of in vormgeving is een avontuur op<br />

vlak van praktische en theoretische arbeid, artistiek zoeken,<br />

technische vervolmaking, zingeving en vriendschap…<br />

Hiervoor is de <strong>Gent</strong>se School of Arts de ideale plek. Vanuit<br />

een onderwijskundige ervaring en traditie die meer dan<br />

200 jaar teruggaat, en met vandaag de dag meer dan 2000<br />

studenten en 500 hooggespecialiseerde lesgevers en onderzoekers<br />

is zij een broeinest van kwaliteit, creativiteit en<br />

artistieke vernieuwing.<br />

Middenin het zeer levendige <strong>Gent</strong>, zijn onze campussen een<br />

oase van rust, een plek van concentratie en dialoog, creatie<br />

en ontmoeting. Een academische plek dus, hors jeu, waar<br />

men zich kan terugtrekken en vorm geven aan zichzelf.<br />

Evenwel niet blind voor de economische, sociale, ecologische<br />

en militaire instabiliteit die de grote wereld daarbuiten<br />

domineren. Of voor de afhankelijkheden waarmee we<br />

in onze eigen, kleine wereld hoe dan ook worden geconfronteerd.<br />

Het past niet om als een bedelaar tevreden te<br />

zijn met de kruimels geluk die vallen van de tafels van deze<br />

schijnbaar onstuurbare tendenzen. De gelukkige mens zet<br />

de wereld naar zijn hand. Hij schept.<br />

wijzer<br />

BUITEN SPEL<br />

2<br />

2012 – 2013<br />

Wim De Temmerman<br />

Decaan<br />

3


School of Arts<br />

studie<br />

even<br />

voorstellen<br />

Sinds september 2011 vormen het Koninklijk<br />

Conservatorium en de Koninklijke Academie<br />

voor Schone Kunsten van de Ho<strong>Gent</strong> samen één<br />

School of Arts. De administratie en het bestuur<br />

van deze School of Arts zijn gelocaliseerd op de<br />

Bijlokecampus. Daar kan je terecht voor informatie,<br />

inschrijvingen, enz. Het artistiek praktijkonderricht<br />

en de theorielessen vinden plaats<br />

in ateliers, oefenlokalen en auditoria op diverse<br />

locaties in de stad, vooral geconcentreerd rond<br />

de campussen Bijloke en Hoogpoort.<br />

De School of Arts wil getalenteerde en<br />

gemotiveerde studenten in contact brengen<br />

met excellente pedagogen, actieve kunstenaars,<br />

vormgevers en theoretici van kunst en vormgeving.<br />

Ze wil een vrijplaats zijn waar jonge<br />

kunstenaars en ontwerpers zichzelf op een<br />

ernstige, gestructureerde en grondige manier<br />

kunnen bekwamen in de gekozen artistieke<br />

discipline. Kennis van de traditie is daarbij van<br />

groot belang, gepaard aan een actieve aandacht<br />

voor actuele ontwikkelingen in de kunsten en in<br />

de maatschappij als geheel.<br />

Historiek<br />

De huidige School of Arts verenigt twee<br />

aloude en gerenommeerde instellingen. De<br />

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten<br />

(KASK) bestaat intussen 260 jaar en is één van<br />

de oudste instellingen voor hoger onderwijs<br />

in <strong>Gent</strong>. Zij werd opgericht in 1751 door de<br />

kunstschilder Philippe-Carel Marissal. Marissal<br />

was tijdens zijn studie in Parijs onder de indruk<br />

gekomen van de academie aldaar. Al in 1771<br />

werd, onder Oostenrijks bestuur, aan de <strong>Gent</strong>se<br />

academie het kwaliteitsmerk ‘koninklijk’ verleend<br />

door keizerin Maria Theresia. De ateliers<br />

tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst en<br />

grafiek hebben tot vandaag een centrale plaats<br />

in ons opleidingsaanbod. Ze werden doorheen<br />

de tijd aangevuld met nieuwe opleidingstrajecten<br />

in fotografie, animatiefilm en film, maar<br />

evengoed in design, architecturale vormgeving,<br />

drama en heel recent landschaps –en tuinarchitectuur<br />

en landschapsontwikkeling.<br />

Het Koninklijk Conservatorium, opgericht in<br />

1835 door Joseph-Martin Mengal, viert zijn 175e<br />

verjaardag. Net als Marissal studeerde Mengal<br />

in Parijs. Hij ging vervolgens met het leger van<br />

Napoleon door Europa dwalen. Mengal schreef,<br />

in de sfeer van zijn tijd, patriottische liederen,<br />

maar ook romances & opera's... en ontpopte zich<br />

als hoornspecialist. In 1935 werden aan Mengals<br />

school meteen 300 leerlingen ingeschreven, een<br />

paar jaar erna waren het er al achthonderd.<br />

Iedereen kon er vanaf zijn tiende jaar terecht.<br />

In de 20e eeuw evolueerden de conservatoriumopleidingen<br />

tot hogere kunstopleidingen van<br />

academisch niveau voor kandidaten met een<br />

diploma middelbaar onderwijs en kwamen jazz,<br />

popmuziek, muziekproductie en instrumentenbouw<br />

het studieaanbod vervolledigen.<br />

Sinds 1995 zijn KASK en Koninklijk Conservatorium<br />

departementen van de Ho<strong>Gent</strong>,<br />

die met meer dan 18.000 studenten de grootste<br />

hogeschool van Vlaanderen is. Dat biedt schaalvoordelen<br />

bij de uitbouw van een efficiënte<br />

administratie, kwaliteitszorg, beheer van infrastructuur,<br />

uitbouw van onderzoek en van sociale<br />

voorzieningen. Door het onderbrengen van<br />

de kunstopleidingen binnen een structuur sui<br />

generis, nl een School of Arts, kan de specifieke<br />

kwaliteit van het onderwijs in de kunstpraktijk<br />

actief worden gewaarborgd. De School of Arts<br />

doet dit binnen de Ho<strong>Gent</strong> en in nauwe samenwerking<br />

met de Universiteit <strong>Gent</strong>. De sterke<br />

uitbouw van artistiek en theoretisch onderzoek<br />

binnen de School of Arts, en de oprichting van<br />

ateliers die zich enten op nieuwe technologische<br />

media en nieuwe artistieke vormen, getuigen<br />

van de permanente zorg om de dynamiek in<br />

het artistieke werkveld te weerspiegelen in de<br />

opleidingen.<br />

Diversiteit<br />

In de School of Arts <strong>Gent</strong> kan je een opleiding<br />

volgen in zowat alle artistieke disciplines.<br />

De lijst is lang: schilderkunst, tekenkunst,<br />

beeldhouwkunst, installatie, mediakunst,<br />

grafiek, fotografie, film, animatiefilm, drama,<br />

klassieke muziek, jazz, pop, muziektheorie, compositie,<br />

muziekproductie, grafische vormgeving,<br />

illustratie, webdesign, mode, textielontwerp,<br />

instrumentenbouw, multimediale vormgeving,<br />

interieurvormgeving, landschaps- en tuinarchitectuur,<br />

landschapsontwikkeling, specifieke<br />

lerarenopleiding kunsten… Deze veelheid aan<br />

artistieke disciplines werd gegroepeerd in vier<br />

opleidingen (beeldende kunsten, audiovisuele<br />

kunsten, muziek, drama) waarin je een bachelor-,<br />

master- en doctoraatsdiploma kan behalen.<br />

Voor interieurvormgeving en landschapsen<br />

tuinarchitectuur behaal je het diploma van<br />

bachelor.<br />

wijzer<br />

EVEN VOORSTELLEN<br />

4<br />

2012 – 2013<br />

5


School of Arts<br />

studie<br />

EVEN VOORSTELLEN<br />

Artistiek<br />

De School of Arts <strong>Gent</strong> wil een authentieke<br />

leeromgeving zijn voor jonge vormgevers en<br />

kunstenaars. Dat wil zeggen dat je bij ons leert<br />

door de praktijk, door te maken en te doen. Je<br />

maakt films en theaterproducties, je musiceert<br />

alleen en samen, je concerteert, je bouwt meubels<br />

en muziekinstrumenten, je maakt beeldend<br />

werk of ontwerpen… Onze docenten zijn zelf<br />

pedagogen van de kunst en toonaangevende<br />

kunstenaars en vormgevers die goed vernetwerkt<br />

zijn in het werkveld. Via opdrachten<br />

buiten de school, onder de vorm van projecten<br />

en stages ben je zelf al tijdens je studie actief<br />

in het werkveld. Studenten stellen tentoon,<br />

presenteren hun producties aan het publiek,<br />

concerteren en nemen deel aan wedstrijden.<br />

Aldus ben je als afgestudeerde van de School<br />

of Arts goed gewapend om een oorspronkelijke<br />

bijdrage te leveren binnen jouw discipline. In<br />

de praktijklessen initiëren docenten jou in de<br />

technische kennis en in de finesses van een<br />

bepaalde artistieke discipline. Het doel is om<br />

jouw persoonlijke vorm-, klank- en beeldtaal,<br />

en jouw persoonlijk verhaal tot ontwikkeling te<br />

brengen. In dit bijzonder soort onderwijs gaan<br />

vrijheid en zelfstandigheid samen met intense<br />

ondersteuning en individuele begeleiding door<br />

de docenten.<br />

Theoretisch<br />

Om een expert te worden binnen je discipline<br />

zal je je een heel pak technische theoretische<br />

kennis moeten eigen maken. Specifieke theorie<br />

als kleurenleer, akoestiek, muziekanalyse,<br />

perspectief, plantenkennis, bouwconstructie,<br />

materialenkennis, enz. zijn (afhankelijk van je<br />

specifieke opleiding) onontbeerlijk om van jou<br />

de specialist te maken die als kunstenaar of<br />

vormgever zijn werk kan realiseren. Het aandeel<br />

theorie binnen de opleidingen is echter veel<br />

ruimer. Theoretische opleidingsonderdelen<br />

introduceren jou in de referentie- en denkkaders<br />

om over je artistiek werk te spreken, om het te<br />

situeren, te presenteren en om het zelf beter<br />

te begrijpen. De kennismaking met kunstgeschiedenis,<br />

literatuur, filosofie, psychologie of<br />

antropologie geeft je inspiratie in je artistieke<br />

praktijk. Het voedt ook de reflectie over jouw<br />

positie als kunstenaar, zodat je je beter bewust<br />

wordt van je plaats in de samenleving en van de<br />

contexten waarin jij met jouw werk opereert.<br />

Experiment<br />

In de School of Arts willen we het onderzoek<br />

in de kunsten en de onderzoekscomponent binnen<br />

het artistiek proces actief stimuleren. Dat<br />

onderzoek is zowel technisch, artistiek vormgeeflijk,<br />

emotioneel als theoretisch. Het is een<br />

zoektocht naar je persoonlijke vorm-, klank- of<br />

beeldtaal en naar de keuze en beheersing van de<br />

middelen om daaraan uitdrukking te geven. Het<br />

onderzoek experimenteert ook met de manier<br />

waarop kunst tot stand komt, verkent mogelijkheden<br />

en toont de beslissingsprocessen. De<br />

school wil een stimulerende sfeer van vertrouwen<br />

creëren die experiment en innovatie bevordert.<br />

Een plek waar grenzen mogen worden<br />

verlegd en waar de periferie en het ongewone<br />

niet als marginaal worden afgedaan, maar als<br />

mogelijke bron van inspiratie en vernieuwing.<br />

Persoonlijk<br />

Ons zeer gevarieerde aanbod van opleidingen,<br />

afstudeerrichtingen en ateliers - in<br />

Vlaanderen het meest veelzijdige binnen één<br />

onderwijsinstelling - leidt tot relatief open<br />

opleidingen die elkaar wederzijds inspireren.<br />

Naar analogie met het kunstenveld waar transdisciplinariteit<br />

steeds belangrijker wordt, kan<br />

iedere student persoonlijke accenten leggen in<br />

de opleiding en is er plaats voor kruisbestuivingen.<br />

Concreet krijgt de student de mogelijkheid<br />

om initiaties, ateliers, praktijklessen,<br />

theoretische opleidingsonderdelen, workshops<br />

en master classes te volgen buiten zijn/haar<br />

hoofddiscipline, om het eigen artistiek proces te<br />

verbreden en te verdiepen. Tegelijk bestaat de<br />

mogelijkheid om opleidingsonderdelen te volgen<br />

in andere opleidingen binnen de Associatie<br />

Universiteit <strong>Gent</strong> (bijv. in de opleiding kunstwetenschappen<br />

van de U<strong>Gent</strong>).<br />

Het eigen accent in je opleiding neemt<br />

nog toe in de master en in het doctoraat. De<br />

masteropleidingen en het doctoraat in de beeldende<br />

kunsten, muziek, audiovisuele kunsten<br />

en drama zijn werk- en ideeënlaboratoria, waar<br />

de lesgever of promotor veeleer stimuleert<br />

dan stuurt. Jouw eigen project staat centraal.<br />

Daarnaast zal je in de masteropleiding ook kennismaken<br />

met enkele van de vele theoretische<br />

en artistieke onderzoeksprojecten waarin onze<br />

docenten zich engageren. De scriptie geeft een<br />

verdere aanzet om als kunstenaar of vormgever<br />

bewust thema’s die voor jouw werk relevant zijn<br />

te onderzoeken en te verwoorden.<br />

Interacties<br />

KASK en Koninklijk Conservatorium houden<br />

een open venster op de wereld. Via internationale<br />

samenwerkingsverbanden met talloze<br />

academies en conservatoria in het buitenland<br />

krijgen de opleidingen input vanuit een internationaal<br />

perspectief. Zo lopen er momenteel<br />

jaarlijks actieve samenwerkingen met de conservatoria<br />

van Tilburg en Maastricht en met de<br />

academie van Münster. Met tientallen toonaangevende<br />

onderwijsinstellingen in Europa zijn<br />

er Erasmus-uitwisselingen voor studenten en<br />

docenten. De School of Arts <strong>Gent</strong> fungeert als<br />

organiserende instelling voor de ontwikkeling<br />

van een volledig nieuwe master Sound in<br />

Audiovision, waaraan gespecialiseerde instellingen<br />

van over geheel Europa participeren. Er<br />

zijn ook bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden<br />

met het Conservatorium van Kinshasa en met<br />

filmscholen in Cuba. Sinds het academiejaar<br />

2009 biedt de School of Arts een Engelstalige<br />

variant aan van haar masteropleiding in beeldende<br />

kunsten, audiovisuele kunsten en muziek.<br />

De interactie met buitenlandse masterstudenten<br />

geeft een extra dimensie aan je opleiding. Je<br />

kan in onze opleidingen ook bepaalde cursussen<br />

volgen in het Engels.<br />

Er is steeds een sterke verwevenheid geweest<br />

tussen KASK en Conservatorium enerzijds<br />

en het Vlaamse en Belgische culturele<br />

leven enerzijds, zeker binnen de stad <strong>Gent</strong>.<br />

Zo componeerde Karel Miry, in de 19e eeuw<br />

docent en onderdirecteur aan het <strong>Gent</strong>se<br />

Conservatorium, De Vlaamse Leeuw, sinds<br />

1973 het volkslied van de Vlaamse Gemeenschap.<br />

Het oude en het nieuwe justitiepaleis,<br />

de Vooruit, de Minardschouwburg, het Museum<br />

voor Schone Kunsten, het Guislaininstituut, het<br />

Pauli-gebouw op de Bijlokecampus, enz. werden<br />

ontworpen door oud-studenten van KASK. Ook<br />

vandaag zijn de interacties intens, en is er samenwerking<br />

tussen de School of Arts en diverse<br />

culturele actoren, zoals het S.M.A.K., het Filmfestival<br />

van Vlaanderen <strong>Gent</strong>, <strong>Gent</strong> Jazz, Fotomuseum<br />

Charleroi, MUHKA Antwerpen, Festival<br />

van Vlaanderen, Vooruit, NT<strong>Gent</strong>, CAMPO,<br />

Netwerk Aalst, Croxhapox, Art Cinema Off-off,<br />

Timelab, KRAAK... Op de Bijlokesite zelf zijn<br />

er de evidente contacten met andere campusgebruikers<br />

zoals het Stadsmuseum (STAM), LOD,<br />

Operastudio, Les ballets C de la B, BAM, ... De<br />

openheid naar de internationale kunstwereld is<br />

groot in <strong>Gent</strong>.<br />

Producties<br />

Naast de inbedding in de culturele dynamiek<br />

van de stad <strong>Gent</strong>, is de School of Arts ook<br />

zelf een culturele speler, als organisator van<br />

tentoonstellingen, concerten, filmvertoningen,<br />

theatervoorstellingen, lezingen, publicaties en<br />

congressen. De KASKcinema op de Bijlokesite<br />

heeft een actieve programmatie op weekavonden<br />

tijdens het academiejaar, in samenwerking<br />

met het Filmfestival van Vlaanderen <strong>Gent</strong>,<br />

Courtisanefestival én de universitaire filmclub<br />

Filmplateau. In de KASKgalerie stellen onder<br />

de noemer KIOSK internationale kunstenaars<br />

tentoon. Pal in het historisch centrum heb<br />

je campus Hoogpoort, waar de Miry-zaal de<br />

uitgelezen plek vormt voor klassieke concerten.<br />

Een samenwerking met het Muziekcentrum De<br />

Bijloke ondersteunt de programmatie. De ‘Week<br />

van de Hedendaagse Muziek’ vormt een traditie<br />

in het Conservatorium. Deelname aan het festival<br />

Jazz and Sounds zorgt dan weer voor een<br />

eigenzinnige programmatie op het kruispunt<br />

van eigentijds klassiek, experiment en jazz. In<br />

de Zwarte Zaal op de Bijlokesite vinden diverse<br />

artistieke producties onderdak. Wekelijks organiseert<br />

de School of Arts een kunstenlezing op<br />

de Bijlokecampus, en de Miry-zaal is dan weer<br />

de thuisbasis voor de Studium Generale-lezingen<br />

waarin experten en ervaringsdeskundigen<br />

thema’s uitdiepen in avondlezingen en panelgesprekken.<br />

In samenwerking met S.M.A.K. en<br />

HISK programmeert KASK in het Paviljoen op<br />

de Bijlokesite kleine tentoonstellingen van jonge<br />

beeldende kunstenaars.<br />

Uiteraard zijn er daarnaast de talloze producties<br />

van onze studenten, zowel theatervoorstellingen,<br />

filmpremières, concerten en recitals,<br />

jamsessies, toonmomenten, enz. Tijdens de<br />

lesweken zijn er quasi continu presentaties,<br />

waardoor je als student kan proeven van het<br />

werk van je medestudenten, van muziek tot design,<br />

van schilderkunst tot film en toneel. Eind<br />

juni wordt het academiejaar feestelijk afgesloten<br />

met de eindejaarspresentatie van het werk<br />

van master- en bachelorstudenten. Naast de<br />

eindejaarstentoonstelling zijn er dan concerten,<br />

de jaarlijkse modeshow, het dramafestival en de<br />

première van de KASKfilms.<br />

Al onze activiteiten staan steeds open voor<br />

publiek, en dus zeker ook voor geïnteresseerde<br />

kandidaat-studenten. Je blijft op de hoogte<br />

via de School of Arts-nieuwsbrief, en je kan je<br />

daarop inschrijven via www.schoolofarts.be.<br />

wijzer<br />

EVEN VOORSTELLEN<br />

6<br />

2012 – 2013<br />

7


EVEN VOORSTELLEN<br />

Alumni<br />

‘Alumnus’ betekent letterlijk ‘iemand die<br />

verlicht is’. Of onze afgestudeerden inderdaad<br />

verlichte geesten zijn, laten we in het midden.<br />

Zeker is dat zij hoge toppen scheren in de<br />

muziek-, theater- en filmwereld, in de beeldende<br />

kunst, design en vormgeving. Uiteraard zijn<br />

er alumni die intussen tot de canon van de<br />

internationale kunstgeschiedenis behoren,<br />

zoals Victor Horta, Frans Masereel, Karel<br />

Miry, Constant Permeke of George Minne…<br />

Ook vandaag maken heel wat alumni van<br />

KASK en van het Koninklijk Conservatorium<br />

het mooie weer in de artistiek wereld. De<br />

lijst is onoverzichtelijk lang. Wim Delvoye,<br />

Thierry Decordier, Johan Grimonprez, Jan<br />

Decock, Michiel Heyndrickx, Carl De Keyzer,<br />

Dirk Braeckman, Lieve Blanckaert, Felix<br />

Van Groeningen, Nathalie Teirlinck, Nicolas<br />

Provost, Jan Lauwers, Raoul Servais, Jonas<br />

Geirnaert, Jelle De Beule & Koen De Poorter<br />

(Neveneffecten), Kamagurka,... In de klassieke<br />

muziek zijn uiteraard Philippe Herreweghe<br />

en René Jacobs dé meest toonaangevende<br />

alumni van het <strong>Gent</strong>se Conservatorium.<br />

Jong aanstromend talent te over ook bij de<br />

afgestudeerden in jazz, pop en allerhande<br />

mix- en experimentele genres. Nathan Daems,<br />

Lady Linn (Lien De Greef), Renaud Ghilbert,<br />

Jakob Nachtergaele & Bert Ostyn (Absynthe<br />

Minded), Maarten Devoldere & Jinte Deprez<br />

(Balthazar), Isolde Lasoen (Daan), Jim Cole<br />

(Jimmy Colman), Hilke Ros & Christophe<br />

Claeys (Amatorski), Fulco Ottervanger, De<br />

Beren Gieren (met Lieven Van Pee & Simon<br />

Segers), enzovoort. Hun incubatietijd als jonge<br />

kunstenaar brachten ze door aan het <strong>Gent</strong>se<br />

Conservatorium.<br />

8


Afbeeldingen<br />

(in volgorde van verschijnen)<br />

Jérémie Callens (vrije kunsten)<br />

Elias Heuninck, Phantom Ride<br />

(vrije kunsten) / Yuri Andries, Danku,<br />

kind (grafisch ontwerp) / Timeau De<br />

Keyser en Simon De Winne, Omtrent<br />

Othello (drama) / Anne-Charlotte<br />

Bisoux, Ballerina (drama) / Lynn Thys<br />

(interieurvormgeving) / Margot Deroose<br />

(vrije kunsten) / Gerard Herman<br />

(grafisch ontwerp) / An-Sofie Kesteleyn<br />

(fotografie) / Lukas Vermeire (grafisch<br />

ontwerp) / Lot Brutsaert (multimediale<br />

vormgeving) / Severine Baert, BYTS,<br />

's Hertogenbosch (Vrije Kunsten) /<br />

Dirk Brossé / Symfonieorkest Koninklijk<br />

Conservatorium, foto Luk Monsaert /<br />

Piano Concertzaal Miry Koninklijk<br />

Conservatorium, foto Luk Monsaert<br />

Hans Van Oost / Docentenconcert<br />

Jazz/Pop Koninklijk Conservatorium,<br />

foto Luk Monsaert / Ellen Coolsaet,<br />

Jeroen Geudens en Tars Vermogen,<br />

foto Ruben Joye (landschaps- en<br />

tuinarchitectuur) / Klaas Rommelaere,<br />

Ingelmunster, foto Thomas Sweertvaegher<br />

en Alexander Meeus (mode) / Els<br />

Petrus, REYALPNERETSIG, foto Thomas<br />

Sweertvaegher en Alexander Meeus<br />

(mode) / Liesje Blancke (vrije kunsten) /<br />

Marie Van Den Driesche (fotografie) /<br />

Britt De Groot (textiel ontwerp) / Bieke<br />

Depoorter, setfoto Badpakje 46, een film<br />

van Wannes De Stoop (fotografie, film) /<br />

Gerard-Jan Claes en Olivia Rochette,<br />

Because we are visual (film) / Elias<br />

Heuninck, Top (vrije kunsten)<br />

Geen enkele afbeelding, foto of<br />

illustratrie mag worden gebruikt zonder<br />

voorafgaande schriftelijke toestemming<br />

van de uitgever.


School of Arts<br />

studie<br />

Onze<br />

opleidingen<br />

44 Bachelor in de<br />

interieurvormgeving (3 jaar)<br />

45 Bachelor in de landschapsen<br />

tuinarchitectuur (3 jaar)<br />

46 Bachelor na bachelor in de<br />

landschapsontwikkeling (1 jaar)<br />

47 Bachelor en master in de<br />

beeldende kunsten (3 + 1 jaar)<br />

47 — vrije kunsten<br />

47 schilderkunst<br />

48 beeldhouwkunst<br />

49 tekenkunst<br />

50 beeld en installatie<br />

51 mediakunst<br />

52 — fotografie<br />

53 — multimediale vormgeving<br />

54 — grafisch ontwerp<br />

55 grafiek<br />

56 grafische vormgeving<br />

57 web- en interactief design<br />

58 illustratie<br />

59 — textielontwerp<br />

60 — mode<br />

67 Bachelor en master in de<br />

audiovisuele kunsten (3 + 1 jaar)<br />

67 — animatiefilm<br />

68 — film<br />

69 Bachelor en master in het<br />

drama (3 + 1 jaar)<br />

70 Specifieke lerarenopleiding<br />

in de kunsten (1 jaar)<br />

71 English master (1 jaar)<br />

72 Doctoraat in de beeldende<br />

kunsten, muziek, audiovisuele<br />

kunsten, drama (i.s.m. U<strong>Gent</strong>)<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

61 Postgraduaat tentoonstelling<br />

en beheer van actuele kunst<br />

(1 jaar)<br />

62 Bachelor en master in de<br />

muziek (3 + 2 jaar)<br />

62 — uitvoerende muziek<br />

62 klassieke muziek<br />

62 jazz/pop<br />

63 — scheppende muziek<br />

63 compositie<br />

63 muziekproductie<br />

64 — muziektheorie/schriftuur<br />

65 — instrumentenbouw<br />

66 Master na master solist<br />

hedendaagse muziek (2 jaar)<br />

2012 – 2013<br />

43


School of Arts<br />

studie<br />

Interieurvormgeving<br />

Landschaps- en<br />

tuinarchitectuur<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

De impact van een interieur op<br />

iemands levenskwaliteit is groot.<br />

We hoeven er waarschijnlijk niemand<br />

meer van te overtuigen dat<br />

een gezellige, veilige, aangename<br />

en aangepaste privé- en werkomgeving<br />

een basisbehoefte is.<br />

De opleiding interieurvormgeving<br />

vormt je tot een professional die<br />

een analyse kan maken van die behoefte.<br />

Zo’n professional analyseert<br />

niet alleen, hij formuleert ook concrete<br />

antwoorden die hij uittekent<br />

en vervolgens laat uitvoeren. Een<br />

interieurvormgever die bij ons afstudeert,<br />

kan concepten bedenken,<br />

formuleren én vormgeven rekening<br />

houdend met zowel functionaliteit<br />

als met esthetiek.<br />

Wie afstudeert als interieurvormgever,<br />

moet een sterke flexibiliteit<br />

aan de dag kunnen leggen: je zal<br />

moeten kunnen inspelen op steeds<br />

veranderende vragen op het<br />

domein van architectuur, kunst,<br />

cultuur en design. Onze opleiding<br />

interieurvormgeving legt veel nadruk<br />

op die flexibiliteit. Een sterke<br />

creativiteit, trendgevoeligheid,<br />

verbeelding, empathie en persoonlijkheid<br />

zijn, naast technisch inzicht<br />

en zin voor initiatief, kwaliteiten<br />

waarin elk van onze studenten wil<br />

uitblinken. Om zulke kwaliteiten te<br />

stimuleren, bieden we je een brede,<br />

sterk praktijkgerichte opleiding aan<br />

waarbij we je enerzijds intensief<br />

begeleiden en ondersteunen, maar<br />

anderzijds ook uitnodigen om<br />

tijdens je opleiding scherpe en originele<br />

keuzes te maken, en op die<br />

manier een eigen visie op interieur<br />

te ontwikkelen.<br />

Het hart van de opleiding zijn de<br />

ateliers. Daarin word je als student<br />

intensief geconfronteerd met de<br />

uitdaging van het ontwerpen.<br />

Daarbij vertrek je vanuit specifieke<br />

thema’s en projecten. De<br />

ateliers zijn in alle opzichten een<br />

stimulerende omgeving: je krijgt er<br />

bijvoorbeeld heel wat input vanuit<br />

andere opleidingsonderdelen. Zo<br />

kan je je eigen ontwerpen verfijnen<br />

en raak je vertrouwd met het ruime<br />

veld van de interieurvormgeving.<br />

Je leert een eisenprogramma<br />

samen te stellen, een beeldende en<br />

technische analyse te maken van<br />

een gebouw of constructie, een<br />

volledig dossier samen te stellen<br />

en daarover te communiceren. In je<br />

ontwikkeling speelt ook de context<br />

van onze breed georiënteerde<br />

School of Arts een rol: de opleiding<br />

landschaps- en tuinarchitectuur zit<br />

er bijvoorbeeld mee onder één dak.<br />

De opleiding interieurvormgeving<br />

beslaat het gehele proces van ontwerp<br />

en uitvoering, gaande vanaf<br />

de ontwerpschets en het voorontwerp<br />

tot de documenten die nodig<br />

zijn om een project te realiseren<br />

(plannen, doorsneden, uitvoeringsdetails<br />

en visualisering) en de uiteindelijke<br />

controle op de uitvoering<br />

van het ontwerp. In het tweede en<br />

vooral derde bachelorjaar spits je je<br />

studie verder toe op de ontwikkeling<br />

van een eigen ontwerppraktijk.<br />

We bieden je daarvoor vier trajecten<br />

of ‘focussen’ aan:<br />

— In de focus interieurvormgeving<br />

ontwikkel je verder je talent<br />

om ruimtelijke concepten uit te<br />

denken en vorm te geven. Dat<br />

kunnen zowel publieke ruimtes als<br />

woon- of werkrruimtes zijn.<br />

— In de focus meubel & design<br />

leer je via specifieke denk- en<br />

onderzoeksmethodes meubelof<br />

designobjecten te ontwerpen.<br />

— In interieurafwerking & -advies<br />

gaat het over het aankleden van<br />

een ruimte, aangevuld met een<br />

specifieke vorm van ontwerpkennis.<br />

Technische uitwerking en<br />

detaillering staan hier centraal,<br />

en je leert ook hoe je een adviesdossier<br />

opstelt, hoe je een klant<br />

een project verkoopt, en hoe je<br />

hem daarover adviseert.<br />

— In de focus tijdelijke installaties<br />

staan flexibiliteit en aanpasbaarheid<br />

centraal. De projecten die je<br />

hier ontwikkelt, kunnen decors,<br />

beursstanden, tentoonstellingen<br />

of evenementen zijn.<br />

In het tweede jaar kies je twee<br />

van deze focussen, en in het<br />

derde jaar ten slotte hou je er één<br />

over, waarin je je bachelorproject<br />

ontwikkelt. Tijdens het uitwerken<br />

van je bachelorproject verwerf je<br />

competenties met een grote praktijkrelevantie:<br />

interieurontwerpen,<br />

advies- en afwerkingstechnieken,<br />

meubel en design, standenbouw,<br />

decorbouw zijn slechts enkele van<br />

de mogelijke invalshoeken. Terwijl<br />

je ook een stage doet, geef je in<br />

dat derde jaar verder vorm aan je<br />

eigen ontwikkeling tot professionele<br />

interieurvormgever.<br />

Eenmaal je bent afgestudeerd, ligt<br />

er een brede horizon voor je open.<br />

Of je nu over een creatief brein<br />

beschikt of eerder een technische<br />

hoogvlieger bent, de kans<br />

dat je een job vindt in de brede<br />

waaier van alles wat met bouwen<br />

of vormgeving te maken heeft,<br />

is groot. Dat kan als zelfstandige<br />

zijn, of in dienstverband. Een<br />

interieurvormgever kan werken in<br />

sectoren zoals bouw (nieuwbouw,<br />

vernieuwbouw), meubel, verlichting,<br />

standenbouw, decorbouw,<br />

beurs- en tentoonstellingsconcepten.<br />

Het spectrum van de jobs<br />

reikt daarbij van verkoop, advies<br />

en organisatie tot visualisatie,<br />

ontwerp en uitvoering.<br />

Landschappen en tuinen zijn<br />

mensenwerk. Loop je ook met<br />

groene gedachten rond, en vind<br />

je ook dat goed moet worden<br />

gezorgd voor het Vlaamse landschap<br />

en de kwaliteit van onze<br />

woon- en werkomgeving Wij ook.<br />

De kernvraag van ons onderwijsproject<br />

luidt dan ook: hoe kunnen<br />

wij groene ruimtes optimaal<br />

dienstbaar maken voor het welzijn<br />

van onze gemeenschap<br />

De professioneel gerichte bacheloropleiding<br />

landschaps- en tuinarchitectuur<br />

leert je een ontwerpende<br />

discipline aan binnen het<br />

kader van de ruimtelijke ordening.<br />

Wie aan deze opleiding begint, wil<br />

stedelijke en landelijke landschappen<br />

uittekenen en problemen<br />

inzake het ontwerp/planning, inrichting<br />

en beheer ervan oplossen.<br />

Naast planologische en technische<br />

randvoorwaarden spelen daarbij<br />

ook verschillende stakeholders<br />

een rol, zoals opdrachtgevers en<br />

de samenleving zelf. Biotische,<br />

abiotische, antropogene en culturele<br />

aspecten maken deel uit van<br />

het referentiekader van een landschaps-<br />

of tuinarchitect. Eigen<br />

aan de disciplines, en dus ook aan<br />

deze opleiding, zijn de verschillende<br />

schaalniveaus, het procesmatige<br />

werk, de tijdsfactor en<br />

het veranderlijke karakter van de<br />

context waarbinnen gewerkt moet<br />

worden. De context van de School<br />

of Arts vormt een uitgelezen context<br />

voor de opleiding. Niet alleen<br />

wordt de eigen discipline hier cultureel<br />

behandeld, ook zie je jezelf<br />

hier op creatief vlak uitgedaagd.<br />

De basis van het vakgebied strekt<br />

zich uit over wetenschap, kunst,<br />

technologie en sociale aspecten,<br />

terwijl we ons ook voortdurend<br />

de input uit aanverwante vakgebieden<br />

eigen dienen te maken.<br />

‘Ontwerpen van groene ruimtes’<br />

is de centrale opgave van de<br />

opleiding. Dat veronderstelt dat<br />

je een gedegen plantenkennis<br />

opdoet, evenals kennis over alle<br />

technische en administratieve<br />

aspecten waarmee je als tuin- of<br />

landschapsarchitect zal worden<br />

geconfronteerd. Je leert inzicht<br />

te krijgen in object én proces: een<br />

tuin of landschap is een levend<br />

ding, de creatie ervan is dat ook.<br />

Om die creatie tot een goed einde<br />

te brengen, is het ‘métier’ van<br />

zowel traditionele tekentechnieken<br />

als digitale visualisaties onontbeerlijk.<br />

Die traditie enerzijds, en<br />

het digitale métier anderzijds,<br />

worden in de opleiding integraal<br />

verfijnd. Inzicht in de complexiteit<br />

en rijkdom aan functies van de<br />

publieke ruimtes vraagt tenslotte<br />

om een ontwerphouding en een<br />

ontwerpvaardigheid die niet alleen<br />

uitgaat van een technische maar<br />

ook van een culturele, maatschappelijke<br />

en historische interpretatie<br />

van publieke ruimtes.<br />

Een landschaps- en tuinarchitect<br />

is ideaal geplaatst om te participeren<br />

aan projecten van ruimtelijke<br />

ordening. Op het vlak van de<br />

inrichting van het stedelijk en het<br />

buitengebied werkt hij kwalitatieve<br />

en duurzame oplossingen uit voor<br />

diverse overheden. De opleiding<br />

houdt daarom niet alleen rekening<br />

met socio-economische en wetenschappelijke<br />

ontwikkelingen, ze<br />

focust ook op actuele items zoals<br />

recreatie, ecologische netwerken,<br />

milieurapporteringen e.a..<br />

De opleiding leidt uiteindelijk tot<br />

een aantal functies in het beroepenveld:<br />

— Zelfstandig ontwerper/medewerker<br />

of landschaps-deskundige<br />

in een multidisciplinair ontwerp/<br />

planningsbureau. Ze ontwerpen<br />

zowel objectgericht (private en<br />

openbare groene en publieke<br />

ruimten) als procesmatig (open<br />

ruimten op planologische gebied<br />

o.a. opmaak structuurplannen en<br />

ruimtelijke uitvoeringsplannen)<br />

— Ambtenaar van een groendienst<br />

van een gemeente, de<br />

provincie of het Vlaams Gewest.<br />

Ze verstrekken advies i.v.m.<br />

groene en open ruimtes op de<br />

desbetreffende planningsniveau’s.<br />

Ze ontwikkelen en verdedigen<br />

groenplanvisies. Beleidsvoorbereidend<br />

werk en de opvolging ervan<br />

aan de hand van o.a. technische<br />

nota’s, het ontwerpen en beheren<br />

van groene ruimten en groenmanagement<br />

van recreatiegebieden<br />

behoren tot hun kerntaken.<br />

Afgeleide taken zijn: duurzaamheidsambtenaar,<br />

GIS-manager,<br />

milieuambtenaar.<br />

— Zelfstandig aannemer/<br />

medewerker of projectleider<br />

voor de realisatie en het beheer<br />

van infrastructurele elementen en<br />

groenelementen in de private en<br />

openbare sector. Ze concretiseren<br />

en interpreteren het uitvoeringsdossier.<br />

Een gecombineerd beroep<br />

van ontwerper/aannemer is deel<br />

van de maatschappelijke realiteit.<br />

OPLEIDINGEN<br />

44<br />

2012 – 2013<br />

45


School of Arts<br />

studie<br />

Landschapsontwikkeling<br />

(bachelor na bachelor)<br />

Vrije kunsten<br />

schilderkunst<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

Wil je meer weten over het<br />

landschap en hoe je het doordacht<br />

vorm kan geven Dan kan je<br />

terecht bij de bachelor na bachelor<br />

in de landschapsontwikkeling.<br />

Deze eenjarige opleiding is uniek in<br />

Vlaanderen.<br />

Tijdens je opleiding verwerf je<br />

kennis, inzichten en vaardigheden<br />

met betrekking tot het landschap<br />

zodat je zelf tot inrichtings- en<br />

beheersvoorstellen kan komen.<br />

Via diverse projecten landschapsontwerp<br />

leer je een toekomstvisie<br />

voor een landschap te ontwikkelen,<br />

rekening houdend met<br />

ieders belangen. Je werkt aan een<br />

grondig onderbouwde eigen visie<br />

en leert hoe je die ook duidelijk<br />

naar voren kan brengen. Geografische<br />

informatiesystemen (gis) zijn<br />

daarbij een belangrijk hulpmiddel.<br />

Je leert werken met ARCGIS,<br />

wereldwijd het meest gebruikte<br />

GIS-desktopprogramma.<br />

Landschap wint de laatste jaren<br />

sterk aan belang in de sector van<br />

het ruimtelijk beleid, ontwerp en<br />

beheer. Na je opleiding kan je aan<br />

de slag als deskundige in diverse<br />

openbare besturen, bij de Vlaamse<br />

overheid of bij privébureaus in binnen-<br />

en buitenland. Je werkterrein<br />

beslaat onder meer stedenbouw,<br />

ruimtelijke ordening, verkeersplanning,<br />

landschapsplanning, inrichting<br />

en beheer van de publieke en<br />

groene ruimte, en de aanmaak en<br />

implementatie van geografische<br />

informatiesystemen.<br />

Na de bachelor na bachelor in de<br />

landschapsontwikkeling kan je<br />

doorstromen naar een masteropleiding<br />

in de geografie of een<br />

masteropleiding in de stedenbouw<br />

en ruimtelijke planning.<br />

In de schilderafdeling staat<br />

jouw individuele schilderkunstige<br />

traject centraal. De opdrachten die<br />

je krijgt, hebben tot doel om je de<br />

vaardigheden aan te leren en de<br />

inzichten te doen verwerven die<br />

je later zullen toelaten zelfstandig<br />

verder te evolueren. Onderzoek,<br />

studie, reflectie en dialoog staan<br />

allen in functie van het eigen<br />

bewustwordingsproces. Bijgestaan<br />

door een uitgebreid team<br />

van docenten leer je doorheen je<br />

studiejaren de verschillende stadia<br />

van het ontstaansproces van het<br />

werk kennen. Je krijgt er technieken<br />

aangeboden en leert die toe<br />

te passen in functie van je doel. In<br />

het begin van het eerste jaar staat<br />

de waarneming centraal. Daarna<br />

volgt het inhoudelijke aspect. En<br />

op het einde van datzelfde jaar<br />

word je via thematische opdrachten<br />

gestimuleerd om je te<br />

documenteren en te informeren<br />

over werk van (schilder)kunstenaars<br />

van nu en uit het verleden.<br />

Naarmate er sprake is van een<br />

grotere zelfstandigheid en ieder<br />

zijn eigen denkpiste ontwikkelt,<br />

zal de diversiteit binnen het atelier<br />

nog duidelijker worden. De vele<br />

groepsgesprekken scherpen je<br />

visie aan, en op tentoonstellingen<br />

die je zelf mee organiseert, gaat<br />

je werk de confrontatie met een<br />

publiek aan. In het atelier denk en<br />

creëer je vanuit de praktijk van het<br />

schilderen, maar we confronteren<br />

je er ook met een historische en<br />

theoretische context. Toonmomenten<br />

en confrontaties met professionele<br />

kunstenaars vergroten<br />

je voeling met de kunstwereld, en<br />

dankzij verschillende kruisbestuivingen<br />

tussen praktijk en theorie<br />

in het atelier ontwikkel je een<br />

eigen discours. Het feit dat het<br />

schilderatelier zich in onze<br />

kunsttoren bevindt, waar verschillende<br />

ateliers gehuisvest<br />

zijn, zorgt er ook voor dat je als<br />

student wordt uitgedaagd je werk<br />

te tonen. Tegelijk word je er zelf<br />

geconfronteerd met werk uit<br />

andere ateliers. Uiteindelijk bouw<br />

je een eigen artistieke leefwereld<br />

op, en kom je tot persoonlijke, autonome<br />

en genuanceerde beelden.<br />

Je artistieke bagage en intellectuele<br />

weerbaarheid zullen je blijvend<br />

stimuleren om je eigen weg te<br />

gaan binnen de context van de<br />

hedendaagse schilderkunst.<br />

OPLEIDINGEN<br />

46<br />

2012 – 2013<br />

47


School of Arts<br />

studie<br />

Vrije kunsten<br />

beeldhouwkunst<br />

Vrije kunsten<br />

tekenkunst<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

In de opleiding beeldhouwkunst<br />

aan de School of Arts <strong>Gent</strong><br />

staat de hedendaagse autonome<br />

beeldhouwkunst centraal. Binnen<br />

de opleiding zijn zowel het<br />

werkproces als het uiteindelijke<br />

resultaat en de presentatie ervan<br />

in de ruimte belangrijk. De uitdaging<br />

ligt erin op zoek te gaan naar<br />

een eigen handschrift en visie. Dit<br />

niet alleen vanuit je persoonlijkheid,<br />

maar ook vanuit het karakter,<br />

de traditie en de geschiedenis van<br />

het medium sculptuur enerzijds en<br />

de hedendaagse kunst anderzijds.<br />

Er wordt vertrokken vanuit het<br />

werken zelf: vanuit kennis van materiaal<br />

en vorm, maar ook vanuit<br />

de voortdurende reflectie over het<br />

afgelegde proces. Door opdrachten<br />

en vormoefeningen dagen ervaren<br />

docenten je materiaalkennis,<br />

technische bagage en plastisch<br />

gevoel uit en vergroten het. De<br />

initiaties omvatten materialen<br />

(gips, klei, hout, steen, terracotta<br />

en kunststoffen) en technieken<br />

(tekenen en boetseren, mouleren,<br />

patineren, houtkappen, houtbewerking,<br />

lassen, armatuurlassen,<br />

beeldhouwen in steen, bronsgieten,<br />

verbindingstechnieken en<br />

assembleren). Door oefeningen in<br />

deze verschillende materialen en<br />

technieken ontdek je gaandeweg<br />

je eigen voorkeuren en thema’s,<br />

maar ook je persoonlijke handschrift.<br />

Er zijn workshops voor<br />

beeldhouwen in hout en steen,<br />

onder meer in Carrara, Italië.<br />

Van in het begin van de opleiding<br />

moedigen we je middels vrije opdrachten<br />

in het atelier aan vanuit<br />

je eigen wereld en interesses<br />

een zelfstandige taal te ontwikkelen.<br />

Hierin staat de zoektocht<br />

centraal naar wie je zelf bent. Wat<br />

zijn je persoonlijke interesses en<br />

hoe kunnen die in een passende<br />

vorm worden gegoten Teneinde<br />

je eigen interesses en vormentaal<br />

te ontwikkelen, laten we je in alle<br />

vrijheid technieken en materialen<br />

verkennen. Naast gedegen materiaalkennis<br />

en een input vanuit het<br />

eigen verhaal, komt het er bij de<br />

ontwikkeling van werk eveneens<br />

op aan een gesprek aan te<br />

gaan met de omringende wereld.<br />

Precies daarom neemt binnen het<br />

atelier beeldhouwkunst de dialoog<br />

tussen studenten en docenten, en<br />

tussen studenten onderling, een<br />

belangrijke plaats in. De dialoog<br />

met het karakter en de taal van<br />

de kunst vertrekt vanuit het eigen<br />

werk, maar wordt ook uitgediept in<br />

theoretische lessen sculptuurgeschiedenis<br />

en door ontmoetingen<br />

met hedendaagse kunstenaars uit<br />

het werkveld.<br />

Tekenen is al eeuwenlang een<br />

onontbeerlijk instrument voor<br />

ontwerpers, wetenschappers en<br />

kunstenaars. Niet alleen voor de<br />

studie en de voorstelling van de<br />

waarneming (‘wat je niet hebt getekend,<br />

heb je niet gezien’), maar<br />

ook als reflectie van een mentaal<br />

proces: een visuele neerslag van<br />

de verbeelding in beweging. Tot<br />

ver in de twintigste eeuw vervulde<br />

de tekening een veeleer dienende<br />

rol binnen de westerse kunst.<br />

De schilder- en beeldhouwkunst<br />

waren de belangrijkste expressievormen.<br />

Vandaag beschouwen<br />

steeds meer kunstenaars tekenen<br />

als een autonome expressievorm,<br />

waarbinnen o.a. een groeiende<br />

verstrengeling merkbaar wordt<br />

van high en low art, alsook de<br />

terugkeer van het verhaal, al dan<br />

niet gekoppeld aan een maatschappijkritisch<br />

uitgangspunt.<br />

Het atelier tekenkunst van de<br />

School of Arts is als afstudeeroptie<br />

uniek in Vlaanderen. Met onze<br />

tekenlokalen in het pas gerenoveerde<br />

Cloquetgebouw bieden<br />

we ook als enige een aangepaste<br />

infrastructuur aan. In datzelfde<br />

gebouw zit je samen met studenten<br />

animatiefilm, illustratoren in<br />

spe onder één dak. De verwantschap<br />

met andere disciplines<br />

wordt zo concreet vertaald in<br />

mogelijkheden om zo’n discipline<br />

tijdens de opleiding te verkennen.<br />

Op het einde van de eerste<br />

bachelor wordt van je verwacht<br />

dat je over een solide tekenvaardigheid<br />

beschikt en blijk geeft van<br />

een groeiend artistiek inzicht. Er<br />

wordt gewerkt op basis van drie<br />

thema’s, waarbij de diversiteit<br />

in materiaalgebruik en de keuze<br />

ervan in relatie tot de inhoudelijke<br />

vraagstellingen een belangrijke rol<br />

spelen. Je verdiept je daarbij in zowel<br />

de ruimtelijke en de documentaire<br />

als in de verhalende dimensie<br />

die tekenen met zich meebrengt.<br />

In het tweede jaar groeit het<br />

persoonlijke onderzoek, waarbinnen<br />

het tekenen een centrale<br />

rol vervult. Dit onderzoek moet<br />

dan uitmonden in een degelijk<br />

dossier en autonoom tekenwerk.<br />

De werkwijze van de tweede bachelor<br />

wordt in de derde bachelor<br />

voortgezet, met het verschil dat<br />

in het derde jaar gewerkt wordt<br />

op basis van een zelfgekozen<br />

thema/inhoud en met een eigen<br />

individuele tentoonstelling als<br />

einddoel. Met de artistieke en<br />

technische competenties die je in<br />

de bacheloropleiding leerde, kan<br />

je jezelf verder vervolmaken in het<br />

masterjaar.<br />

OPLEIDINGEN<br />

48<br />

2012 – 2013<br />

49


School of Arts<br />

studie<br />

Vrije kunsten<br />

beeld & installatie<br />

Vrije kunsten<br />

mediakunst<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

In het atelier beeld en installatie<br />

staan open experiment en<br />

avontuur centraal. Iemand die hier<br />

start, wil beelden ontwikkelen die<br />

in een ruimtelijke context bekeken<br />

en ervaren kunnen worden. Het<br />

zoekproces dat met het bedenken<br />

van zulke beelden/installaties<br />

gepaard gaat, heeft een radicaal<br />

experimenteel karakter: het werpt<br />

je terug op je eigen individualiteit.<br />

De middelen en technieken<br />

waarmee je je hier zal uitdrukken,<br />

worden iets persoonlijks.<br />

Dankzij de infrastructuur waarover<br />

het atelier beschikt, ben je<br />

in staat om een breed scala aan<br />

technieken te ontdekken en ze te<br />

leren beheersen. Terwijl je in de<br />

werkplaatsen specifieke technieken<br />

kan verkennen en ermee<br />

experimenteren – beeld & installatie<br />

beschikt over een houtatelier,<br />

polyesteratelier, metaalatelier en<br />

een video- en computerlokaal – is<br />

het hoofdatelier zodanig ingericht<br />

dat je een eigen werkplek hebt.<br />

Buiten de werkplek is er een ruime<br />

werkvloer voor proefopstellingen<br />

en presentaties. Aan de tafel die<br />

er staat, vinden de ateliergesprekken<br />

plaats. Die gesprekken kunnen<br />

een cruciale rol gaan spelen in je<br />

artistieke ontwikkeling. Door middel<br />

van individuele begeleiding en<br />

groepsbesprekingen verscherp je<br />

je intenties en verdiep je je inzichten<br />

en vaardigheden in de ontwikkeling<br />

van de installatie. Tijdens<br />

toonmomenten en confrontaties<br />

met kunstenaars toets je je visie<br />

aan nieuwe ontwikkelingen, en<br />

kader je hetgeen je hebt gecreëerd,<br />

in een eigen, individueel<br />

parcours.<br />

In beeld & installatie worden vaak<br />

tijdelijke ingrepen gecreëerd, die in<br />

een ruimte worden opgesteld, en<br />

nadien weer worden weggehaald.<br />

Het ondersteunende atelier ‘benadering<br />

en representatie’ behandelt<br />

daarom een problematiek die<br />

inherent is aan installatiekunst:<br />

omdat een installatie een tijdelijk<br />

karakter heeft, moet er ook worden<br />

nagedacht over de registratie<br />

en representatie ervan. Dit atelier<br />

reikt een aantal media aan die borg<br />

staan voor de conservatie van de<br />

gedachte en de representatie van<br />

het beeld. Eens je een beeld hebt<br />

gecreëerd, zorg je er met foto’s,<br />

tekeningen, videobeelden en tekst<br />

voor dat je dat beeld kan ‘herzien’.<br />

Met andere woorden, in de manier<br />

waarop je zulke media aanwendt in<br />

een portfolio en dossier, hou je het<br />

creatieproces gaande.<br />

Wie beeld & installatie binnenstapt,<br />

neemt verantwoordelijkheid<br />

op voor de opbouw van een eigen<br />

beeldtaal, gekoppeld aan een<br />

eigen medium. Iemand kan hier<br />

afstuderen met heel eenvoudige<br />

vaardigheden, maar afhankelijk<br />

van hoe handig je bent of worden<br />

wil, kunnen ook complexere<br />

toepassingen (zoals montage-,<br />

moulage-, hout-, metaal- en<br />

polyesterconstructies) ten dienste<br />

staan van je beeldvorming.<br />

De afgelopen decennia heeft<br />

mediakunst op een revolutionaire<br />

manier haar stempel gedrukt op<br />

de kunsten. Terwijl haar invloed<br />

intussen onomkeerbaar is, blijft<br />

ze een cruciale rol spelen. Het<br />

atelier mediakunst initieert je in<br />

de hedendaagse beeldende kunst<br />

die gebruikmaakt van audiovisuele<br />

en elektronische media. Elk<br />

van die media heeft een eigen<br />

grammatica, en met elk ervan kan<br />

je dus specifieke betekenissen<br />

creëren. In het atelier mediakunst<br />

onderzoeken we die grammatica<br />

en betekenissen, terwijl we er zelf<br />

geluid, beeld, tekst, programma’s<br />

en ruimtes mee creëren. Het doel<br />

bestaat erin de karakteristieken<br />

van audiovisuele en elektronische<br />

media te exploreren en de grenzen<br />

ervan te verleggen, en dit terwijl je<br />

ze aanwendt binnen een artistiek<br />

proces.<br />

De basis van het atelier ligt in de<br />

tijd- en lensgebonden disciplines<br />

(zoals fotografie, film en video)<br />

en in de digitale en interactieve<br />

media. De opleiding is een proefondervindelijk<br />

artistiek onderzoek,<br />

waarvan video en kortfilm, interactieve<br />

events, artistieke softwareontwikkeling,<br />

3D-computeranimaties,<br />

ontwerp van virtuele ruimtes,<br />

web based kunst, audiokunst,<br />

generative art en narratieve technieken<br />

een onderdeel kunnen zijn.<br />

Doorheen het pedagogische proces<br />

dat je doorloopt, bepaal je zelf<br />

mee hoe het veld zich zal ontwikkelen.<br />

Je onderzoekt grenzen en<br />

versmeltingen tussen disciplines,<br />

technieken en artistieke visies.<br />

Een volgehouden wil tot experimenteren<br />

is daarbij essentieel:<br />

concepten zullen zich in vormen<br />

vertalen, en andersom. Je leert als<br />

student inhoudelijke, artistieke en<br />

technische problemen met elkaar<br />

te verbinden. Je kunt daarbij<br />

gebruikmaken van diverse media<br />

binnen het atelier of je (vanaf het<br />

tweede jaar) gaandeweg verdiepen<br />

in één enkel medium. Je leert<br />

ideeën te formuleren en je leert<br />

erin te denken, in een proces dat<br />

tegelijk een persoonlijk traject zal<br />

worden.<br />

OPLEIDINGEN<br />

50<br />

2012 – 2013<br />

51


School of Arts<br />

studie<br />

Fotografie<br />

Multimediale vormgeving<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

Wie denkt aan beelden die<br />

onze samenleving hebben gemarkeerd,<br />

denkt vaak het eerst<br />

aan foto’s. Sinds haar ontstaan<br />

heeft fotografie het beeld van een<br />

wereld mee gecreëerd. De afstudeerrichting<br />

fotografie in <strong>Gent</strong> is<br />

als kunstopleiding doordrongen<br />

van het besef van die ‘wereldse’<br />

rol van de discipline. Dat besef bepaalt<br />

het wezen van de opleiding,<br />

waarvan de renommé groot is,<br />

zowel in het professionele veld als<br />

in de wereld van de fotografie als<br />

kunstvorm.<br />

In het atelier fotografie begeleiden<br />

we je naar een autonoom inzicht in<br />

de discipline. Eerst werk je vooral<br />

aan open opdrachten die je helpen<br />

om eigen beelden en ideeën te<br />

creëren. Dat proces loopt over<br />

twee sporen:<br />

1 / je werkt vanuit een persoonlijke<br />

vraagstelling naar een<br />

vorm<br />

en<br />

2 / je eigent je een documentair<br />

onderzoekende methode toe.<br />

Als student verken en onderzoek<br />

je deze twee sporen intensief.<br />

Terwijl je dat doet, verken je ook<br />

de technische mogelijkheden<br />

van fotografie, zowel digitaal als<br />

analoog, en gaande van kleinbeeld<br />

tot technische camera’s. Onze<br />

technische permanentie en uitleendienst<br />

zorgt daarbij voor materiële<br />

ondersteuning. Naarmate<br />

de opleiding vordert, fotografeer je<br />

meer vanuit eigen denkprocessen.<br />

De technische kant van fotografie<br />

is voor ons geen doel op zich, wel<br />

vormt ze een noodzakelijke onderbouw<br />

voor iedereen die de beelden<br />

die hij maakt, gericht wil sturen.<br />

Je ideeën over fotografie moeten<br />

kunnen resoneren in vormen, en<br />

andersom. Naast het beeld zelf<br />

denk je ook na over de mogelijke<br />

contexten waarin je je werk wil tonen.<br />

In de bachelorjaren leer je je<br />

werk tentoonstellen, en misschien<br />

beslis je ook om al een publicatie<br />

te maken. Wanneer de bachelor is<br />

afgewerkt, kan je nog een master<br />

aanvatten, waarin je je ambities als<br />

fotograaf scherpstelt in een eigen<br />

artistiek project.<br />

Zodra ze zijn afgestudeerd, bouwen<br />

onze studenten een oeuvre<br />

als kunstenaar uit, anderen gaan<br />

aan de slag als fotograaf, in de<br />

gedrukte pers of als zelfstandig<br />

fotograaf met een eigen studio.<br />

Het grote aantal afgestudeerden<br />

met naam en faam getuigt van de<br />

volgehouden kwaliteit van deze<br />

afstudeerrichting.<br />

Bekende KASK-fotografen:<br />

Dirk Braeckman, Bieke Depoorter,<br />

Patrick De Spiegelaere, Carl<br />

De Keyzer, Freya Maes,<br />

Sebastiaan Schutyser, Lucas<br />

Jodoigne, Katrien Vermeire, Jan<br />

Kempenaers, Wouter Deruytter,<br />

Christophe Ruys, Fien Muller,<br />

Frank De Mulder, Mekhitar<br />

Garabedian, Nick Hannes,<br />

Michiel Hendryckx, Lieve<br />

Blancquaert, Johan Jacobs.<br />

Eigen aan multimediale<br />

vormgeving is een geloof in een<br />

extreem hoge graad van artistieke<br />

vrijheid. Wie aan de studie begint,<br />

kunnen we van tevoren niet vertellen<br />

wat hij hier gaat leren. De lijnen<br />

waarlangs ons werk zich op de<br />

wereld ijkt, leggen we zelf. In onze<br />

ateliers dagen we grenzen tussen<br />

kunst en de rest van de wereld uit,<br />

en we verleggen ze. Dat gebeurt<br />

in het atelier of elders, middels de<br />

productie van eigen werk, maar<br />

evenzeer door ontmoetingen<br />

en samenwerkingen met andere<br />

kunstenaars, collega-studenten<br />

en een publiek dat komt kijken en<br />

participeert.<br />

Multimediale vormgeving omvat<br />

twee hoofdtrajecten: geactiveerde<br />

ruimte en ruimtelijke vormgeving.<br />

— In geactiveerde ruimte bestuderen<br />

we betekenissen en<br />

mogelijkheden van een fysieke<br />

aanwezigheid. Dat kan gebeuren in<br />

de vorm van een performance, een<br />

scenografie, een levende installatie<br />

of bodyart. We kunnen individueel<br />

werken, maar we stimuleren<br />

elkaar ook om omgangsvormen<br />

tussen lichamen te ontdekken of<br />

er nieuwe aan te leren.<br />

— In ruimtelijke vormgeving<br />

verbreden en differentiëren we<br />

het begrip vormgeving. Het<br />

spanningsveld tussen kunst en<br />

functionaliteit definiëren we in<br />

elke creatie opnieuw. Elke situatie<br />

waarin een creatie wordt ingebed,<br />

is specifiek, en dus kunnen er telkens<br />

ook nieuwe ideeën ontstaan.<br />

We geloven dat we, terwijl we aan<br />

het werk zijn, zulke ideeën kunnen<br />

formuleren, wat tegelijk een geloof<br />

in onszelf veronderstelt. We vertrouwen<br />

in ons eigen kunnen, en in<br />

onze verbeelding.<br />

In het eerste bachelorjaar volg je<br />

beide hoofdateliers, daarna kies<br />

je er een van en leg je ook eigen<br />

klemtonen in de ateliers autonome<br />

projecten en externe projecten,<br />

waarin je zelf, al dan niet samen<br />

met anderen, voluit experimenteert<br />

op de grens tussen vrijheid<br />

en functionaliteit. De opdrachten<br />

die je daarin voor jezelf uitdenkt,<br />

alleen of met anderen, confronteer<br />

je met een publiek en je situeert ze<br />

in een maatschappelijke context.<br />

Alles wat je in het atelier onderzoekt,<br />

beweegt zich op die manier<br />

naar buiten toe, maar het kan ook<br />

andersom: in het atelier herijk je<br />

een stuk van die buitenwereld.<br />

Wie aan multimediale vormgeving<br />

begint, vertrekt niet vanuit een<br />

medium, maar gaat met een open<br />

vizier op zoek naar wat zich nog<br />

het best laat omschrijven als een<br />

eigen filosofie. Zoals politieke<br />

ideeën in pamfletten of vanop de<br />

barricades kunnen worden verspreid,<br />

gebruiken wij ook verschillende<br />

media om vorm te geven aan<br />

onze ideeën. Disciplines zijn hier<br />

niet het uitgangspunt, we kijken<br />

liever naar wat ze in beweging zet:<br />

een lichaam, een object, een stuk<br />

natuur, een sociale of politieke<br />

context. Persoonlijkheid, vertrouwen,<br />

zelfkennis, zelfredzaamheid,<br />

organisatie, imago en stellingname,<br />

politieke en maatschappelijke<br />

betrokkenheid, sociale beweging,<br />

verzet en engagement zijn basisbegrippen.<br />

In de ruimtes waarin kunst wordt<br />

gemaakt en getoond, of die zelf<br />

kunst zijn, lopen mensen rond. Die<br />

menselijke aanwezigheid is voor<br />

ons een absolute premisse van<br />

elk creatieproces. In multimediale<br />

vormgeving overschrijden we de<br />

autonomie van de kunst. We geven<br />

allerhande ruimtes vorm – een<br />

film- of theaterscène, een<br />

concert, een levende installatie,<br />

een betoging – en via verschillende<br />

kanalen zoals onze website<br />

tramzwart.kaskprojecten.be<br />

nodigen we publieke en private<br />

instanties uit om naar ons werk<br />

te komen kijken en eraan mee<br />

te werken, of we werken zelf<br />

mee aan projecten van anderen.<br />

We gaan op zoek naar manieren<br />

waarop ons werk kan gedijen in<br />

een veelvoud aan contexten, die<br />

niet altijd artistiek hoeven te zijn.<br />

Kortom, we genereren nieuwe<br />

interacties tussen de mens en<br />

hetgeen hij creëert.<br />

OPLEIDINGEN<br />

52<br />

2012 – 2013<br />

53


School of Arts<br />

studie<br />

Grafisch ontwerp<br />

Grafisch ontwerp<br />

grafiek<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

Binnen deze afstudeerrichting<br />

krijg je de mogelijkheid om bij<br />

aanvang het uitgestrekte domein<br />

van grafisch ontwerp te verkennen.<br />

Vertrekkende vanuit een divers<br />

atelieraanbod en een kennismaking<br />

met velerlei technieken en invalshoeken<br />

word je uitgedaagd eigen<br />

klemtonen te leggen, waarna je<br />

binnen of in dialoog met de ateliers<br />

grafiek, grafische vormgeving,<br />

illustratie en interactief design zeer<br />

specifieke expertise kan opbouwen<br />

met betrekking tot jouw project als<br />

grafisch ontwerper.<br />

Kunst en reproductie, publicatie<br />

en discours. Deze vier kernbegrippen<br />

zijn de fundamenten<br />

van het atelier grafiek. Tegelijk<br />

definiëren ze ruwweg het veld<br />

waarin de grafische kunstenaar<br />

zich vandaag beweegt. Ze vormen<br />

de context van waaruit je als<br />

student grafiek een kunstpraktijk<br />

ontplooit die in de eerste plaats<br />

is gericht op de ontwikkeling van<br />

autonoom werk. Een praktijk die<br />

vooral groeit door reflectie over<br />

de specifieke problematiek van de<br />

inzet van reproductietechnieken<br />

voor de ontwikkeling van kunst.<br />

Deze zeer specifieke invalshoek<br />

op de kunst wordt al snel opengetrokken<br />

tot een perspectief dat de<br />

kunst bevraagt en plaatst in een<br />

ruimere context van hedendaagse<br />

beeldcultuur en massamedia.<br />

Je bouwt een multidisciplinaire<br />

praktijk uit: van de klassieke<br />

beeldconceptie- en reproductieprocedés<br />

zoals etsen, houtsnijden,<br />

zeefdrukken, fotografie(k) tot<br />

de meest uiteenlopende digitale<br />

print- en publicatietechnieken.<br />

Uitdiepen en kritisch bevragen van<br />

de reproductieproblematiek wordt<br />

gekoppeld aan de inhoud van het<br />

eigen werk. Je onderzoekt wat<br />

het betekent te publiceren in de<br />

context van de actuele beeldende<br />

kunsten of als artistieke praktijk an<br />

sich. Het atelier besteedt hierbij<br />

zeer veel aandacht aan kritische<br />

bevraging en theoretische reflectie,<br />

en de integratie daarvan in het<br />

ontwikkelingsproces van het werk<br />

zelf.<br />

OPLEIDINGEN<br />

54<br />

2012 – 2013<br />

55


School of Arts<br />

studie<br />

Grafisch ontwerp<br />

grafische vormgeving<br />

Grafisch ontwerp<br />

web- & interactief design<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

Een grafisch vormgever staat<br />

vandaag niet uit de wind. Zijn vakjargon<br />

behoort stilaan tot de taal<br />

van de straat en zijn productiemiddelen<br />

zijn gemeengoed. Maar ook<br />

binnen het vak gaat het een vaart.<br />

Dagelijks worden meer spullen<br />

steeds professioneler aan de man<br />

gebracht. Mooiere foto’s, scherpere<br />

afdrukken, gevattere slogans,<br />

hippere lay-outs en coolere letters<br />

duwen de markt vrolijk voorwaarts.<br />

Nieuwe vormen en talen<br />

uit de wereld van kunst en design<br />

worden instant en zonder scrupules<br />

door de pers en reclamewereld<br />

overgenomen. Stijl veroudert sneller<br />

dan papier. Als vormgevers een<br />

wezenlijke bijdrage willen leveren<br />

aan de wereld waarin ze staan, zal<br />

dat dieper moeten gaan dan de<br />

verpakking. In deze context wordt<br />

de rol van de grafisch vormgever<br />

als mede-auteur cruciaal.<br />

Onze studenten worden gestimuleerd<br />

om vanuit de inhoud en de<br />

ontwerpvraag te vertrekken om<br />

tot een vormoplossing te komen,<br />

eerder dan vanuit een esthetische<br />

voorkeur. Kritisch over wat<br />

ze communiceren en hoe ze dat<br />

doen, onderzoeken ze boodschap<br />

én vorm en bevragen ze zowel de<br />

klant als het eigen vak. Net daarin<br />

kan een academische opleiding<br />

het verschil maken. Deze onderzoekende<br />

houding moet vormgevers<br />

in staat stellen om over de<br />

heersende trends en media heen<br />

te werken.<br />

De atelieropdrachten in de bacheloropleiding<br />

starten dicht bij de<br />

leefwereld van de student. Eigen<br />

benadering en experiment worden<br />

gestimuleerd. Er wordt gewerkt<br />

rond de verhouding tussen tekst<br />

en beeld, perceptie en het visualiseren<br />

van een idee. Tekenen is een<br />

belangrijk en individueel middel<br />

om een concept te visualiseren.<br />

Typografie geeft structuur maar<br />

ook timbre en toon aan tekst.<br />

Gaandeweg worden inhoud en<br />

vorm complexer. De ontwerpen<br />

worden vaker aan professionele<br />

kwaliteitsnormen en technische<br />

haalbaarheid getoetst. Bij elke<br />

nieuwe stap wordt gestreefd naar<br />

een sterke inhoudelijke uitdaging.<br />

Zo wordt het engagement van de<br />

student een belangrijke motivatie<br />

om op vormelijke en technische<br />

uitdagingen een persoonlijk antwoord<br />

te geven.<br />

De aankomende vormgevers pakken<br />

ook steeds grotere betekenisgehelen<br />

aan: een tijdschrift bundelt<br />

verschillende deelopdrachten<br />

of een huisstijl wordt doorgevoerd<br />

over verschillende dragers.<br />

Scenario, planning en projectbeheer<br />

worden onmisbaar bij het<br />

uitwerken van een duurzame<br />

graphic identity of een boekwerk.<br />

De bacheloropleiding sluit af met<br />

een persoonlijk creatief onderzoek<br />

dat uitmondt in een experimenteel<br />

publicatieproject: een ideale<br />

voorbereiding op de master.<br />

In het atelier web- en interactief<br />

design wordt er gemikt op het<br />

opleiden van ontwerpers die zich<br />

specialiseren in het vormgeven<br />

van en voor nieuwe media. Het<br />

belangrijkste verschil met de klassieke<br />

grafische vormgeving is<br />

uiteraard de interactiviteit.<br />

Dit betekent dat je, naast het<br />

vormgeven van de visuele kant<br />

van een nieuw mediaproject, ook<br />

de interactie zelf zal ontwerpen.<br />

Je bedenkt het interactieproces,<br />

maar dit betekent niet noodzakelijk<br />

dat je ook alles zelf zal<br />

programmeren. Een designer<br />

maakt immers een ontwerp, niet<br />

het eindproduct.<br />

Het ontwerpen is eerst en vooral<br />

gestoeld op jouw creativiteit,<br />

maar wordt ondersteund door<br />

een aantal ontwerptechnieken<br />

en -methodes. Voor het bedenken<br />

van een geslaagd project moet<br />

immers rekening worden gehouden<br />

met heel veel verschillende<br />

parameters. Een deel van onze<br />

aandacht gaat dan ook uit naar<br />

het ontwerpproces zelf.<br />

De kern van je taak is het ontwerpen<br />

van onlinetoepassingen,<br />

websites, smartphone apps, interactieve<br />

campagnes, installaties<br />

enz. In het atelier wordt hiervoor<br />

zeer veel aandacht besteed aan<br />

conceptontwikkeling.<br />

De conceptontwikkeling van je<br />

project wordt ondersteund met<br />

lessen rond user-experience<br />

design en usability (Hoe is het<br />

gesteld met de gebruiksvriendelijkheid),<br />

technologie (Welke zijn<br />

de relevante technologieën voor<br />

dit project Wat zijn hun kenmerken),<br />

trendanalyse en innovatiekritiek<br />

(Wat zijn nieuwe trends<br />

Zijn deze wel zo nieuw Hebben<br />

ze een meerwaarde) enz. Dit,<br />

aangevuld met inzichten rond de<br />

socioculturele impact van elektronische<br />

en digitale media, helpt<br />

je gefundeerde keuzes maken bij<br />

ontwerpproblemen.<br />

Je vermogen tot grafisch of<br />

visueel vormgeven van een nieuw<br />

media project blijft één van dé<br />

sleutelelementen. Bijvoorbeeld op<br />

het vlak van interface design. We<br />

richten ons hier vooral op grafisch<br />

vormgeven en typografie voor het<br />

scherm. Naast dit grafisch vormgeven<br />

voor het scherm is er ook<br />

aandacht voor de audiovisuele<br />

middelen.<br />

Als designer maak je een ontwerp,<br />

en geen eindproduct. Het is dan<br />

ook van uitzonderlijk belang om<br />

dit ontwerp op de juiste manier te<br />

communiceren naar de eventuele<br />

klant of andere partners die<br />

betrokken zijn bij het<br />

uitvoeren van het project. Je vermogen<br />

tot krachtig visualiseren,<br />

prototypen en presenteren krijgt<br />

daarom voldoende aandacht.<br />

OPLEIDINGEN<br />

56<br />

2012 – 2013<br />

57


School of Arts<br />

studie<br />

Grafisch ontwerp<br />

illustratie<br />

Textielontwerp<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

Alle niches die een illustrator<br />

kan invullen, komen binnen het<br />

atelier illustratie aan bod: van<br />

(kinder)boekillustratie over editoriale<br />

illustratie tot info-illustratie.<br />

Je leert opdrachten analyseren<br />

en interpreteren, verschillende<br />

doelgroepen inschatten en via<br />

uitgelezen beelden of een opeenvolging<br />

van beelden raken of<br />

bespelen. Behalve inzicht en creativiteit<br />

is ook een goed ontwikkeld<br />

empathisch vermogen cruciaal<br />

om tot excellente resultaten te<br />

komen. De opleiding confronteert<br />

je met voorbeelden uit de vrije en<br />

toegepaste kunst, en stimuleert<br />

je om een eigen plek te vinden<br />

binnen een rijke en eeuwenoude<br />

beeldtraditie.<br />

Illustreren is communiceren. Als<br />

illustrator moet je een verhaal, een<br />

boodschap, een statement naar<br />

voren kunnen brengen en daarbij<br />

het evenwicht vinden tussen je<br />

persoonlijke visie en creativiteit,<br />

de eisen van de opdrachtgever<br />

alsook de mogelijkheden en het referentiekader<br />

van het doelpubliek.<br />

Om tot een open en professionele<br />

houding te komen en het eigen<br />

kritisch inzicht aan te scherpen,<br />

word je voortdurend uitgedaagd<br />

om je keuzes te motiveren en te<br />

verdedigen tegenover docenten en<br />

studiegenoten.<br />

Tijdens de opleiding bekwaam je<br />

jezelf in zowel manuele (tekenen,<br />

schilderen, collage, grafiek, …)<br />

als digitale technieken (softwareprogramma’s<br />

voor fotografie,<br />

beeldverwerking, typografie,<br />

lay-out, …). Elke opdracht is<br />

een stap in de ontwikkeling van<br />

je eigen persoonlijke stijl en<br />

narratief potentieel. Een intensieve<br />

persoonlijke ondersteuning,<br />

groepsgesprekken, gastsprekers,<br />

tentoonstellings- en studiebezoeken<br />

en eigen toonmomenten<br />

vormen daarbij sterke stimulansen<br />

in je eigen artistieke proces als<br />

toekomstig illustrator.<br />

Als je het atelier illustratie voleindigt,<br />

zal je een goed beeld<br />

hebben van je eigen potentieel,<br />

en ben je klaar voor de mogelijkheden<br />

en kansen van een uitgebreid<br />

werkveld.<br />

Textiel is alomtegenwoordig in<br />

ons dagelijkse leven, in de meest<br />

uiteenlopende vormen en materialen.<br />

Meestal staan we er niet<br />

bij stil dat elke stof ook bewust<br />

werd ontworpen. De pedagogiek<br />

in onze ateliers is gericht op je<br />

persoonlijke ontplooiing. Ze is vrij<br />

en experimenteel en gericht op<br />

een brede waaier van toepassingen:<br />

interieur- en kledingstoffen,<br />

vloeren muurbekleding, tafel- en<br />

bedlinnen, allerlei accessoires...<br />

Experiment en vernieuwing staan<br />

centraal in de uitbouw van een<br />

eigen beeldtaal en een onderzoekende<br />

methodiek. Dit leidt tot zeer<br />

interessante kruisbestuivingen met<br />

andere afstudeerrichtingen, iets<br />

wat ook actief wordt gestimuleerd.<br />

Sommige studenten positioneren<br />

zich daarbij als kunstenaar,<br />

anderen horen als vormgever<br />

meer thuis in de wereld van design<br />

en productontwikkeling. Vanaf<br />

het derde jaar geef je jouw eigen<br />

artistieke proces richting door<br />

te kiezen tussen een autonoom<br />

of een eerder toegepast traject.<br />

Onze afgestudeerden vinden zo<br />

hun weg als autonome ontwerpers<br />

in de industrie (wereldwijd) of als<br />

freelance designers/kunstenaars.<br />

Je wordt in je artistieke zoektocht<br />

individueel begeleid en gecoacht<br />

door een professioneel lerarenkorps<br />

dat garant staat voor een<br />

opleiding op maat. Samen met<br />

deze persoonsgerichte benadering<br />

ontmoet en verdiep je heel wat<br />

technieken en kennisinhouden.<br />

Basistechnologieën (bindingen,<br />

warenkennis, garens, …), weven,<br />

machinaal breien en borduren<br />

(computergestuurd) alsook<br />

zeefdrukken en digitaal ontwerpen<br />

en drukken van motieven komen<br />

ruimschoots aan bod. Styling,<br />

waarnemings- en archieftekenen<br />

en kennis van de geschiedenis van<br />

textiel en design ondersteunen het<br />

traject.<br />

De unieke kruisbestuiving van<br />

de textieltechnologen binnen de<br />

Ho<strong>Gent</strong> enerzijds en de creatieve<br />

studenten van de School of Arts<br />

<strong>Gent</strong> anderzijds leidt tot boeiende<br />

projecten. Studenten kunnen<br />

gebruikmaken van de nieuwste<br />

technologieën en machines. Gastcolleges,<br />

workshops met designers<br />

of kunstenaars en deelname aan<br />

internationale wedstrijden zorgen<br />

voor variatie in de opleiding.<br />

Via samenwerkingsprojecten met<br />

de industrie tracht de School<br />

of Arts <strong>Gent</strong> bruggen te slaan<br />

met de economische realiteit.<br />

Beurs- en bedrijfsbezoeken geven<br />

je een realistisch beeld van de<br />

textielontwerper die vandaag zeer<br />

internationaal werkt. Een kritische<br />

en onderzoekende houding maakt<br />

van onze studenten van vandaag<br />

de grensverleggers en trendsetters<br />

van morgen.<br />

OPLEIDINGEN<br />

58<br />

2012 – 2013<br />

59


School of Arts<br />

studie<br />

Mode<br />

Tentoonstelling en<br />

beheer van actuele kunst<br />

(postgraduaat)<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

Wie mode studeert aan de<br />

School of Arts <strong>Gent</strong> kiest minstens<br />

evenveel voor kunst als voor<br />

fashion. De afstudeerrichting<br />

mode richt zich tot jonge mensen<br />

met een open blik, een breed interesseveld<br />

en een creatieve geest.<br />

Wie hier studeert, heeft een passie<br />

voor mode, voor het menselijk<br />

lichaam en voor de beeldende<br />

kunsten in het algemeen.<br />

Mode kleedt, daagt uit, beschermt<br />

en verhult. Mode als fenomeen;<br />

mode als een persoonlijke reflectie<br />

op de samenleving met het heden<br />

en verleden als inspiratiebron en<br />

de toekomst als uitdaging. Mode<br />

in de ruimste betekenis van het<br />

woord waarin de ontwikkeling van<br />

creativiteit voorop staat maar ook<br />

de theoretische vraagstellingen<br />

binnen en buiten de ateliercontext<br />

een belangrijke inspiratieen<br />

onderzoeksbron vormen.<br />

De opleiding mode stelt zich tot<br />

doel bij te dragen tot de persoonlijke<br />

ontwikkeling en vorming van<br />

de studenten en zo de basis mee<br />

te geven om onafhankelijke en<br />

kritische designers te worden.<br />

Het programma van de <strong>Gent</strong>se<br />

afstudeerrichting mode is in die<br />

optiek zorgvuldig samengesteld<br />

en gestructureerd. Deze modeopleiding<br />

heeft een duidelijk eigen<br />

profiel, en we bieden je er een<br />

geïntegreerd parcours aan. Alle<br />

praktijkvakken voeden en ondersteunen<br />

het hoofdatelier mode.<br />

De theoretische omkadering sluit<br />

nauw aan en is actueel<br />

en inspirerend.<br />

In mode & beeldtaal krijg je les in<br />

anatomisch, mode- en computertekenen,<br />

leer je dessins ontwerpen<br />

en printen, word je ingewijd in<br />

styling en leer je hoe je een portfolio<br />

moet samenstellen.<br />

In modeaccessoires maak je kennis<br />

met het schoenontwerp en leer je<br />

prototypes maken. Onze afdeling<br />

beschikt over een professioneel<br />

uitgerust schoenenatelier, inclusief<br />

schoenmaker! Wie mode zegt,<br />

zegt ook métier. Een grondige<br />

studie van technieken en patroontekenen,<br />

materieonderzoek en<br />

beeld- en vormentaal stelt de student<br />

in staat een eigen collectie<br />

uit te tekenen, te realiseren en te<br />

presenteren. Alle stadia worden<br />

minutieus begeleid door een<br />

team van ervaren docenten, elk<br />

met een eigen expertise en een<br />

grondige kennis van het werkveld:<br />

van het onderzoek naar de eerste<br />

schetsen tot het prototype en de<br />

uitvoering, de graphic design en<br />

de accessoires.<br />

Wat de opleiding mode van de<br />

School of Arts <strong>Gent</strong> zeker uniek<br />

maakt, is de openheid tussen<br />

artistieke disciplines en domeinen<br />

van kunst en vormgeving. Deze<br />

culturele biotoop wordt gevoed<br />

met aanverwante vakken,<br />

crossmediale projecten, lezingen,<br />

workshops en een breed spectrum<br />

aan vakliteratuur. Een echte<br />

kruisbestuiving die ervoor zorgt<br />

dat de afstudeerrichting mode een<br />

dubbele finaliteit heeft: de student<br />

als onafhankelijke vormgever én<br />

als actor/speler/ beïnvloeder in en<br />

van een breed mode-gerelateerd<br />

en cultureel werkveld.<br />

Stages (kunst in het werkveld),<br />

bedrijfsbezoeken, lezingen, deelnames<br />

aan wedstrijden en dienstverlening<br />

aan derden garanderen<br />

een realistische kijk op mode en<br />

de aanverwante sectoren.<br />

Ook in het kader van internationalisering<br />

wordt er naar gestreefd<br />

duurzame relaties te onderhouden<br />

met bedrijven en modeopleidingen<br />

in het buitenland: we trekken<br />

buitenlandse sprekers aan, we<br />

organiseren uitwisselingsprojecten<br />

en stages, en we bezoeken<br />

tentoonstellingen en beurzen.<br />

De projecten, eindwerken en<br />

afstudeerprojecten van de <strong>Gent</strong>se<br />

modeafdeling zijn te bewonderen<br />

op de jaarlijkse modeshow en<br />

tentoonstelling Movement in juni<br />

en tijdens speciale evenementen.<br />

Movement<br />

Je kunt de resultaten van<br />

de <strong>Gent</strong>se modeafdeling komen<br />

bewonderen op Movement, een<br />

jaarlijkse presentatie van eindwerken<br />

en afstudeerprojecten in<br />

de vorm van een modeshow.<br />

Meer info op www.movement.be<br />

Tentoonstelling en beheer<br />

van actuele kunst is een eenjarige<br />

postgraduaatopleiding die georganiseerd<br />

wordt in een samenwerking<br />

tussen de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong>, de universiteit <strong>Gent</strong> en het<br />

S.M.A.K.. De doelstelling is om<br />

via kunsttheoretisch en -kritisch<br />

onderzoek enerzijds en materiaaltechnisch<br />

onderzoek anderzijds<br />

in te spelen op het oordeelkundig<br />

beheren van actuele kunst.<br />

Materiaalbeheer en tentoonstelling<br />

gaan daarbij steeds hand in hand.<br />

De dialoog tussen het kunstwerk<br />

in kwestie en de (voortdurend<br />

wisselende) kijker vormt steeds<br />

het vertrekpunt. Elk kunstwerk<br />

vormt daarbij een casestudie op<br />

zich waarbij ethische, economische,<br />

wettelijke en technologische<br />

overwegingen aan bod komen. Het<br />

opleidingsprogramma besteedt<br />

ook aandacht aan de speerpuntfunctie<br />

die de studie ‘tentoonstelling<br />

en beheer van actuele kunst’<br />

voor andere domeinen kan vervullen<br />

(oude kunst, natuurhistorische<br />

objecten, design-objecten, ...).<br />

OPLEIDINGEN<br />

60<br />

2012 – 2013<br />

61


School of Arts<br />

studie<br />

Uitvoerende muziek<br />

Scheppende muziek<br />

klassieke muziek jazz/pop compositie muziekproductie<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

instrument<br />

of zang<br />

Als je kiest voor de afstudeerrichting<br />

klassieke muziek, neemt<br />

musiceren uiteraard een belangrijke<br />

rol in, maar tegelijk werk je<br />

ook aan de ontwikkeling van een<br />

creatieve persoonlijkheid. Tijdens<br />

individuele lessen, kleine ensembles<br />

en orkestspel (of muziektheater<br />

voor zangstudenten) staat<br />

de musiceerpraktijk centraal. Een<br />

waaier van muziektheoretische<br />

en algemeen vormende vakken<br />

bieden je de mogelijkheid om je<br />

artistiek verder te verdiepen en<br />

wetenschappelijke vaardigheden<br />

te ontwikkelen. Verder zijn er nog<br />

een aantal opleidingsonderdelen<br />

die afgestemd zijn op je eigen<br />

discipline: auditiepraktijk voor<br />

orkestinstrumenten, begeleiding<br />

voor pianisten of muziektheatrale<br />

vorming voor zangers. Tijdens<br />

toonmomenten en concerten binnen<br />

en buiten de muren van het<br />

conservatorium kun je je podiumervaring<br />

verstevigen. Belangstelling<br />

in hedendaagse muziek<br />

en projecten die streven naar<br />

synergieën tussen genres en<br />

kunsttakken worden hard<br />

toegejuicht.<br />

instrument<br />

of zang<br />

In deze specialisatie word je<br />

opgeleid tot een creatief, improviserend<br />

uitvoerend musicus.<br />

Tijdens de opleiding staat musiceren<br />

uiteraard centraal. Je krijgt<br />

individueel les, maar speelt ook in<br />

kleine ensembles, combo’s, ritmesecties<br />

of de bigband. Tijdens de<br />

individuele lessen wordt gewerkt<br />

aan je techniek en verbreed je<br />

jouw kennis over de interpretatie<br />

van verschillende jazzstijlen, van<br />

traditionele tot hedendaagse jazz.<br />

Die kennis kan je dan wekelijks<br />

in de praktijk omzetten tijdens<br />

de sessies ‘kleine ensembles’. Dit<br />

opent meteen ook deuren naar<br />

andere genres en stijlen binnen de<br />

lichte muziek, die aan bod komen<br />

tijdens de lessen ‘special combo’<br />

en ‘pop combo’. Door samenwerking<br />

met de studenten van de<br />

muziekproductieafdeling word je<br />

bovendien geïntroduceerd in de<br />

wereld van de opnamestudio. Als<br />

je kiest voor zang, volg je een module<br />

muziektheatrale vorming. Via<br />

projecten word je ingewijd in de<br />

wereld van het muziektheater en<br />

tegelijk werk je aan je podiumprésence.<br />

De opleiding wordt verder<br />

onderbouwd met een aantal muziektheoretische<br />

en algemeen vormende<br />

opleidingsonderdelen die er<br />

garant voor staan dat je jezelf een<br />

weg kunt banen binnen een ruim<br />

segment van de muziekwereld.<br />

Een muzikale vooropleiding en een<br />

basiskennis van jazz en pop zijn<br />

noodzakelijk om de opleiding te<br />

starten.<br />

In deze opleiding leer je in<br />

de eerste plaats om je muzikaal<br />

beter uit te drukken via een op<br />

voorhand vastgelegd of bedacht<br />

muzikaal betoog. Het komt er<br />

vooral op aan om georganiseerd te<br />

‘leren denken in klanken’. Verschillende<br />

actuele componeerstijlen<br />

zijn mogelijk, van experimenteel<br />

avant-gardistische of elektronische<br />

muziek tot meer in de traditie<br />

verankerde componeerstijlen.<br />

In deze specialisatie vind je een<br />

evenwicht tussen opleidingsonderdelen<br />

die je theoretisch vormen,<br />

jouw compositorische vermogens<br />

aanscherpen, jouw musiceervaardigheid<br />

verruimen en je inwijden in<br />

de wereld van de klankrealisatie.<br />

Jouw composities kan je tijdens<br />

middagconcerten laten uitvoeren<br />

door medestudenten. Ook orkestwerken<br />

worden indien mogelijk<br />

uitgevoerd. Gedrevenheid en een<br />

gedegen muzikale vooropleiding<br />

zijn aangewezen om deze studie<br />

met succes aan te kunnen vatten.<br />

Deze specialisatie leidt je op<br />

tot producer, dé verantwoordelijke<br />

voor het uiteindelijke klankresultaat<br />

van een muziekproductie, live of<br />

op een geluidsdrager.<br />

Een producer beheerst alle<br />

facetten van het proces van een<br />

muziekproductie, van initiële<br />

muzikale creatie tot de uiteindelijke<br />

afwerking van een muziekopname.<br />

De opleiding biedt je een<br />

subtiel evenwicht tussen theoretische<br />

colleges en opleidingsonderdelen<br />

die jouw compositorische<br />

vermogens aanscherpen, jouw<br />

musiceervaardigheid verruimen, je<br />

helemaal inwijden in de wereld van<br />

opnametechniek en klankrealisatie<br />

en je optimaal leren functioneren<br />

in diverse werksituaties.<br />

Tijdens de opleiding voer je<br />

opdrachten uit als opnameleider,<br />

songwriter, arrangeur en producer.<br />

Samenwerken met een steeds<br />

wisselende groep medewerkers en<br />

muzikanten maakt daar deel van<br />

uit. Zo leer je inspelen op specifieke<br />

werkomstandigheden en blijf<br />

je bij met de nieuwste ontwikkelingen,<br />

of het nu gaat over de meest<br />

recente muziekstijlen of over<br />

nieuwe technologieën. Dankzij<br />

jouw creatieve en persoonlijke<br />

inbreng lever je originele muziekproducties<br />

af.<br />

OPLEIDINGEN<br />

62<br />

2012 – 2013<br />

63


School of Arts<br />

studie<br />

Muziektheorie/schriftuur<br />

Instrumentenbouw<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

Kiezen voor muziektheorie<br />

en schriftuur is kiezen voor het<br />

doorgeven van een lange traditie<br />

van theoretische reflectie over<br />

muziek in een steeds sneller evoluerende<br />

wereld. Je competenties<br />

als muziektheoreticus ontwikkel<br />

je aan de hand van een evenwichtige<br />

en zeer verscheiden waaier<br />

aan opleidingsonderdelen, waarbij<br />

theorie en persoonlijke artistieke<br />

praktijk hand in hand gaan.<br />

Je wordt expert in de algemene<br />

muziekleer – de basis voor elk<br />

klassiek musicus, instrumentalist,<br />

componist of dirigent – en<br />

leert als geen ander notenleer en<br />

gehoorvorming beheersen. Gekoppeld<br />

aan een diepgaande studie<br />

van de partituuranalyse, verwerf<br />

je een gedetailleerd inzicht in de<br />

muziekgeschiedenis tot en met de<br />

meest actuele stromingen. Daarnaast<br />

opent de muziekschriftuur je<br />

de klassieke wereld van harmonie<br />

en contrapunt. Je leert de knepen<br />

van de begeleidingspraktijk en bekwaamt<br />

je verder in het pianospel<br />

en de stemvorming, wat onontbeerlijk<br />

is voor je ontwikkeling als<br />

koordirigent.<br />

Je theoretische kennis kan je<br />

creatief aanwenden in de inleiding<br />

tot de compositie en in het koor,<br />

zingend en als dirigent. In toepassingssoftware<br />

krijg je de kans je<br />

vaardigheden aan te scherpen<br />

in het gebruik van verschillende<br />

computerprogramma’s (muzieknotatie,<br />

e.a.). Deze opleiding reikt<br />

je bovendien methodes aan om je<br />

muziektheoretisch onderzoek op<br />

een adequate manier te voeren en<br />

te verwoorden.<br />

Een grondige muzikale vooropleiding<br />

en goede vaardigheden op<br />

een klavierinstrument vormen de<br />

noodzakelijke basiscompetenties<br />

om in deze opleiding verder te<br />

kunnen groeien. Naast het<br />

doceren van notenleer en harmonie,<br />

creëert deze veelomvattende<br />

richting tal van andere mogelijkheden<br />

in het werkveld (concertorganisaties,<br />

muziekensembles,<br />

uitgevers,enz.)<br />

Ben je gepassioneerd door<br />

muziek en door cultuur in het<br />

algemeen Heb je een bijzondere<br />

belangstelling voor het verleden,<br />

zonder de wereld van vandaag<br />

uit het oog te verliezen Heb<br />

je interesse in technologie en<br />

natuurwetenschappen Ben jij een<br />

nauwkeurig observator met zin<br />

voor detail Dan is de opleiding<br />

instrumentenbouwkunde misschien<br />

wel iets voor jou.<br />

De opleiding instrumentenbouwkunde<br />

wil de morfologie van de<br />

muziekinstrumenten bestuderen in<br />

functie van de bouw, de reconstructie<br />

en het behoud van deze<br />

fascinerende artefacten. De opleiding<br />

wil ingaan tegen de tendens<br />

tot uniformisering en de oneindige<br />

klankmogelijkheden van akoestische<br />

instrumenten exploreren. Ze<br />

doet dit bovendien in het belang<br />

van de uitvoeringspraktijk van<br />

oude, maar evengoed van nieuwe<br />

muziek.<br />

Het onderzoek en de bouwactiviteit<br />

zijn enerzijds gebaseerd op<br />

het bestuderen en documenteren<br />

van authentieke instrumenten die<br />

bewaard worden in particuliere en<br />

openbare collecties. Hierbij wordt<br />

gebruik gemaakt van traditionele<br />

methodes (opmetingen, plantekenen,<br />

fotografie) en van de nieuwste<br />

technologieën (CT-scans,<br />

puntonderzoek, …). Anderzijds<br />

richten we ons in deze opleiding<br />

op de studie van de primaire historische<br />

bronnen en traktaten, de<br />

iconografie en de vakliteratuur.<br />

Tijdens de bachelorjaren worden<br />

middels vrij eenvoudig te bouwen<br />

instrumenten uit diverse disciplines<br />

de verschillende bouwtechnieken<br />

aangeleerd (o.m. aan de<br />

hand van het bouwen van een<br />

hakkebord of psalterium, barokgitaar,<br />

viola da gamba, cornetto<br />

enz.). Gaandeweg kan je je dan<br />

specialiseren in strijkinstrumenten,<br />

tokkelinstrumenten, blaasinstrumenten,<br />

of klavierinstrumenten…<br />

In de masterjaren komt ook experimentele<br />

instrumentenbouw aan<br />

bod en krijg je een initiatie in de<br />

restauratie en conservatie van het<br />

instrumentenpatrimonium. Ook<br />

musiceren neemt een belangrijke<br />

plaats in in het curriculum. Je leert<br />

zelf instrumenten bespelen en<br />

tegelijk worden jouw zelfgebouwde<br />

instrumenten door studenten<br />

muziek en door professionele<br />

gerenommeerde musici getest,<br />

gewikt en gewogen.<br />

De opleiding instrumentenbouwkunde<br />

legt een basis voor<br />

een breed scala aan functies en<br />

beroepen. De veelgelaagdheid en<br />

het interdisciplinaire karakter van<br />

de instrumentenbouw impliceert<br />

immers een uitgebreid en gedifferentieerd<br />

vakkenpakket. Uiteraard<br />

kan je als afgestudeerde werken<br />

in een instrumentenbouwersatelier<br />

of je vestigen als zelfstandig<br />

instrumentenbouwer, maar je zal<br />

ook een veelheid aan praktische,<br />

organisatorische, communicatieve<br />

en reflectieve competenties<br />

hebben verworven waarmee je<br />

terecht kan in diverse culturele en<br />

wetenschappelijke instellingen en<br />

organisaties : musea, concert- en<br />

theaterhuizen, muziekensembles,<br />

culturele centra, erfgoedhuizen,<br />

archieven, in galerieën en projectbureaus.<br />

Je kan er terecht als<br />

medewerker in een conservatieof<br />

restauratieatelier, adviseur,<br />

tentoonstellingscoördinator of<br />

-bouwer, medewerker bij de<br />

educatieve dienst, als orkestregisseur,<br />

als onderzoeker of als<br />

lesgever, …<br />

De afstudeerrichting instrumentenbouwkunde<br />

is uniek in Europa<br />

en onze instelling onderhoudt<br />

nauwe contacten met instrumentenmusea<br />

en onderzoeksentiteiten<br />

in binnen- en buitenland. Een<br />

muzikale opleiding en enige bouwervaring<br />

zijn een pluspunt.<br />

OPLEIDINGEN<br />

64<br />

2012 – 2013<br />

65


School of Arts<br />

studie<br />

Solist hedendaagse muziek<br />

(master na master)<br />

Animatiefilm<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

Na het behalen van een<br />

master in de muziek kan je een<br />

voortgezette opleiding van twee<br />

jaar volgen. Aan de School of Arts<br />

<strong>Gent</strong> wordt een master-na-masteropleiding<br />

aangeboden.<br />

Voor alle instrumentisten en<br />

zangers bestaat er de mogelijkheid<br />

om een master solist hedendaagse<br />

muziek te behalen. Je wordt hierbij<br />

opgeleid tot een virtuoze vertolker<br />

van de meest recente hedendaagse<br />

muziek. De opleiding stelt<br />

je in staat om je actief en flexibel<br />

te integreren in het werkveld.<br />

Je kan kiezen tussen twee mogelijke<br />

pistes:<br />

1 / een solistische opleiding onder<br />

leiding van een gespecialiseerd<br />

docent<br />

2 / een opleiding als solist in ensembleverband<br />

of in een multidisciplinaire<br />

omgeving onder<br />

mentorschap van het ICTUS<br />

ensemble en het SPECTRA<br />

ensemble.<br />

Je ontwerpt een traject waarin<br />

eigen voorkeuren, een eigen<br />

visie en een eigen werkmethode<br />

essentiële elementen zijn. Je verricht<br />

onderzoek in de kunsten en<br />

concentreert je daarbij op actuele<br />

muziek en muzikale gebeurtenissen<br />

en creaties in de periferie van<br />

het kunstenveld.<br />

Als je kiest voor een opleiding in<br />

ensembleverband, vind je meer<br />

informatie op de volgende links:<br />

www.ictus.be<br />

Onze afstudeerrichting animatiefilm<br />

werd in 1966 gesticht door<br />

de internationaal gereputeerde<br />

animatiefilmmaker Raoul Servais.<br />

Daarmee was ze de eerste in haar<br />

soort in Europa. De voorbije<br />

decennia zijn de tools wel veranderd<br />

en ook het gezicht van het<br />

medium, maar niet het oorspronkelijke<br />

model dat Raoul Servais<br />

voor ogen had: een opleiding<br />

die op eigenzinnige wijze het<br />

technische aspect verzoent met<br />

een compromisloze artistieke<br />

zoektocht. Geen wonder dat onze<br />

studenten hoge ogen gooien in<br />

binnenlandse en buitenlandse<br />

circuits.<br />

De bacheloropleiding staat garant<br />

voor een bijzonder ruime en<br />

grondige studie van het medium.<br />

Het is stapsgewijs onderwijs<br />

waarin creatieve persoonlijkheid<br />

een grote rol speelt. Met verschillende<br />

technieken en via een grote<br />

diversiteit aan werkwijzen maak je<br />

eigenzinnige animatiefilmprojecten.<br />

De volgende vier pijlers staan<br />

daarbij centraal:<br />

— Studenten onderzoeken het<br />

medium animatiefilm en ontwikkelen<br />

een persoonlijke stijl.<br />

— Binnen de afstudeerrichting zal<br />

je de nodige technische bagage<br />

opdoen. Toch is de techniek geen<br />

doel op zich, maar altijd een hulpmiddel<br />

om jouw eigen projecten te<br />

realiseren.<br />

— Animatiefilm aan de School of<br />

Arts <strong>Gent</strong> is een sterk praktijkgerichte<br />

opleiding. We zijn ervan<br />

overtuigd dat een goed filmmaker<br />

al in een vroeg stadium eigen films<br />

realiseert. Daarom werken studenten<br />

al in hun eerste bachelorjaar<br />

een eigen project af.<br />

— De interactie tussen animatiefilm<br />

en andere kunstdisciplines is<br />

vaak verrijkend en vernieuwend.<br />

Daarom krijg je tijdens jouw<br />

opleiding de mogelijkheden om<br />

ook op verkenning te gaan en je te<br />

verdiepen in andere disciplines die<br />

een meerwaarde kunnen zijn voor<br />

jouw eigen artistieke proces.<br />

Na drie bachelorjaren kan je in de<br />

master terecht om jouw ambities<br />

verder waar te maken. Je leert<br />

hier als animator, auteur en/of<br />

regisseur eindverantwoordelijkheid<br />

op te nemen in een groter project<br />

via de realisatie van jouw eigen<br />

afstudeerfilm. Het ontdekken en<br />

realiseren van jouw eigen werkprocessen<br />

en het verwoorden van<br />

het onderzoek staan centraal.<br />

Onze studenten zijn animatiefilmmakers<br />

die het totale proces<br />

kennen en kunnen sturen. Het<br />

eindresultaat is een audiovisueel<br />

kunstwerk gekoppeld aan een<br />

onderzoeksrapport.<br />

Elk jaar opnieuw bewijzen onze<br />

studenten dat deze opleiding<br />

wereldvermaard is: met hun<br />

studentenfilms winnen ze vaak<br />

belangrijke internationale prijzen.<br />

Dankzij hun niveau en knowhow<br />

krijgen studenten ook professionele<br />

opdrachten zoals tv-spots,<br />

leaders, animatie voor theaterproducties…<br />

Na hun opleiding aan<br />

de School of Arts <strong>Gent</strong> stromen de<br />

meeste afgestudeerden door naar<br />

binnen- en buitenlandse animatiefilmstudio’s,<br />

facilitaire bedrijven,<br />

televisie, illustratie, reclame of<br />

aanverwante sectoren.<br />

OPLEIDINGEN<br />

66<br />

2012 – 2013<br />

67


School of Arts<br />

studie<br />

Film<br />

Drama<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

In de filmafdeling van de<br />

School of Arts <strong>Gent</strong> zorgen we<br />

voor een globale vorming tot filmmaker:<br />

geen opdeling tussen fictie<br />

en documentaire, noch tussen<br />

film en video en evenmin tussen<br />

het artistieke en het technische.<br />

Er is maar één richting en daarin<br />

dompelen we jou onder in alle<br />

disciplines van de filmmakerij,<br />

met als centrale vraag: wat wil ik<br />

vertellen en wat is essentieel bij<br />

het maken van de filmbeelden om<br />

dat te bereiken Deze benadering<br />

is uniek in het Vlaamse filmonderwijs.<br />

Het is ook belangrijk dat je<br />

jezelf leert kennen. Daarom vormt<br />

persoonlijkheidsontwikkeling<br />

een essentieel onderdeel van de<br />

opleiding. Alhoewel regisseren een<br />

van de belangrijkste elementen is<br />

in de opleiding, leveren wij geen<br />

regisseurs af, maar filmmakers die<br />

een eigen persoonlijkheid hebben<br />

en uitspelen.<br />

Wij werken met een beperkt aantal<br />

studenten, zodat de opleiding<br />

persoonlijk blijft en kan verlopen<br />

volgens het atelierprincipe. Dit<br />

principe berust op het eenvoudige,<br />

maar efficiënte idee dat je<br />

filmmakers het best kan opleiden<br />

door hen vooral veel films te laten<br />

maken. Bijna alle opdrachten,<br />

projecten en oefeningen – ook in<br />

het eerste jaar – resulteren in een<br />

persoonlijke en volledig afgewerkte<br />

film, waarbij telkens andere<br />

moeilijkheidsgraden worden ingebouwd.<br />

Onze ateliers zijn zowel<br />

voor opname als voor montage<br />

volledig digitaal ingericht. Daarnaast<br />

neemt de klassieke filmstock<br />

als opnamemateriaal nog steeds<br />

een belangrijke plaats in, omdat<br />

ervaring op een filmset nog altijd<br />

onontbeerlijk is in een degelijke<br />

opleiding. De opleiding focust op<br />

alle deelaspecten van het film<br />

maken: scenarioschrijven, regie,<br />

camera, licht, geluid, montage en<br />

productie. De ploeg staat centraal<br />

in de organisatie. Je werkt niet<br />

alleen mee in groepen van medestudenten<br />

van jouw eigen jaar,<br />

maar ook in die van andere studiejaren<br />

en aan de afstudeerprojecten<br />

van de laatstejaars. Op die manier<br />

doe je op de set zelf de nodige<br />

ervaring op en leer je in ploegverband<br />

de verschillende uitvoerende<br />

taken kennen. Met al deze ervaringen<br />

leer je een filmproject zelf in<br />

goede banen te leiden.<br />

De bachelor wordt afgesloten met<br />

de realisatie van een korte film<br />

met een postproductiedossier<br />

waarin er ook ruimte is voor<br />

reflectie en positionering van het<br />

project. Na de bachelor kan je kiezen<br />

voor de masteropleiding, die<br />

je helpt om je verder als filmmaker<br />

te ontplooien. De masterproef<br />

bestaat uit de realisatie van een<br />

korte of lange filmproductie en uit<br />

de neerslag van een onderzoek in<br />

de vorm van een scriptie. De opleiding<br />

staat garant voor een hoge<br />

kwaliteit, een masterproject dat<br />

niet alleen jouw verworven inzichten<br />

reflecteert maar je bovendien<br />

lanceert in het circuit van festivals<br />

en televisie. Op het kortfilmfestival<br />

‘Het Grote Ongeduld’ werden wij<br />

uitgeroepen tot de meest verdienstelijke<br />

filmschool.<br />

Zoals de schotten tussen<br />

vele kunstdisciplines alsmaar<br />

meer verdwijnen, zo lopen ook<br />

het theatermaken, regisseren,<br />

spelen, schrijven, beschouwen,<br />

vormgeven alsmaar meer door<br />

elkaar. Het ene vloeit in het andere<br />

over. De opleiding tot bachelor en<br />

master in het drama speelt daarop<br />

in, en stemt haar onderwijs af op<br />

de ontplooiing van excellente en<br />

veelzijdig opererende dramakunstenaars,<br />

die ook zelfstandig<br />

een bijdrage kunnen leveren aan<br />

het ontwikkelen van deze kunstvorm.<br />

Na een brede, intense<br />

basistraining (drama, spel,<br />

lichaam, stem, spraak) volgen<br />

toepassingen in dramaprojecten<br />

op basis van onderzoek. Daarbij<br />

kan de student een persoonlijk<br />

keuze maken uit vele vormen of<br />

deelvormen van drama. Allerlei<br />

combinaties (speler, performer,<br />

bedenker, schrijver, maker,<br />

regisseur, onderzoeker, vorm- en<br />

inhoudgever, e.a.) zijn mogelijk, al<br />

dan niet multi- of interdisciplinair.<br />

Het hedendaagse theater gebruikt<br />

niet enkel woorden, maar ook en<br />

vooral tekens. Dat heeft zo zijn<br />

gevolgen voor een dramaopleiding:<br />

vormbewustzijn en kennis van<br />

nieuwe theatrale media is even<br />

belangrijk als zeggingskracht of<br />

de noodzaak om te communiceren.<br />

Naast alle trainingen en<br />

lessen creëren de dramastudenten<br />

jaarlijks een eigen en autonoom<br />

project, waarbij originele samenwerkingsverbanden<br />

worden<br />

gestimuleerd. In het eerste jaar<br />

creëert iedereen een dramavoorstelling<br />

van een tiental minuten,<br />

in het derde jaar van de bachelor<br />

en als masterproef is die voorstelling<br />

avondvullend. Eenmaal<br />

afgestudeerd, kan de bachelor<br />

de competenties die hij heeft<br />

verworven, ook professioneel<br />

toepassen, bijvoorbeeld bij film,<br />

televisie, amusement, reclame,<br />

animatie, presentatie. Een master<br />

zal zijn ambitie om autonoom werk<br />

te creëren, verder hebben uitgediept<br />

tijdens een lang en intensief<br />

creatieproces.<br />

‘Wat is voor u kunst’ is een verraderlijke<br />

vraag waarvan we de<br />

vele antwoorden – oude én nieuwe<br />

– willen koesteren. Om deze<br />

antwoorden te voeden, hechten<br />

we bij drama veel belang aan een<br />

sterke theoretische onderbouw en<br />

het verwerven van academische<br />

vaardigheden. De kunstenaar moet<br />

zichzelf en zijn werk kunnen contextualiseren,<br />

en daarover zowel<br />

mondeling als schriftelijk kunnen<br />

communiceren.<br />

Een eeuwenoude discussie onder<br />

theatermakers en pedagogen<br />

vertrekt van de vraag of toneel<br />

moet worden gespeeld ‘van binnen<br />

naar buiten’ dan wel ‘van buiten<br />

naar binnen’. Met andere woorden,<br />

is de artistieke persoonlijkheid het<br />

belangrijkst, of het ambacht en<br />

de technische beheersing Een<br />

tweede vraag die in dat verband<br />

geregeld wordt gesteld: is de toneelspeler<br />

een scheppend of een<br />

uitvoerend kunstenaar<br />

Opleidingsverantwoordelijke<br />

Sam Bogaerts spreekt zich daar<br />

duidelijk over uit: “Spelers zonder<br />

authentieke artistieke persoonlijkheid<br />

gaan me snel vervelen.<br />

Ik krijg al gauw de indruk dat ze<br />

inwisselbaar zijn, en dat ik naar<br />

levende rekwisieten zit te kijken.<br />

Voor zover ik heb ervaren, kan een<br />

theateropleiding wel het ambacht<br />

en vele technische vaardigheden<br />

aanleren, maar geen artistieke<br />

persoonlijkheid creëren. Die kan<br />

hooguit worden ontdekt, zichtbaar<br />

gemaakt, gestimuleerd, gevormd,<br />

en op zichzelf leren vertrouwen.<br />

Ze is per definitie uniek en kwetsbaar,<br />

en gebruikt authentieke<br />

uitdrukkingsmiddelen die blijven<br />

verrassen.”<br />

Het spreekt dus vanzelf dat de<br />

studenten van drama <strong>Gent</strong> in de<br />

eerste plaats een eigen smoel<br />

moeten hebben: een bakkes, een<br />

karakter, een persoonlijkheid die<br />

eigenzinnig met theater en drama<br />

omgaat, en die nieuwsgierig<br />

maakt naar wat er onder of achter<br />

steekt, zowel inhoudelijk als artistiek.<br />

OPLEIDINGEN<br />

68<br />

2012 – 2013<br />

69


School of Arts<br />

studie<br />

Specifieke lerarenopleiding<br />

in de kunsten<br />

English master<br />

wijzer<br />

OPLEIDINGEN<br />

Je zit boordevol dynamiek en<br />

enthousiasme om geïnteresseerden<br />

mee te nemen in een wereld<br />

van artistieke ontwikkeling en<br />

creatie. Je wil een belangrijke<br />

schakel zijn in de verdere ontwikkeling<br />

van het kunstonderwijs<br />

en van het podiumlandschap in<br />

Vlaanderen. Dan is deze richting<br />

zeker iets voor jou. Deze opleiding<br />

is inhoudelijk en individueel maatwerk,<br />

met veel aandacht voor de<br />

specifieke eisen van de student en<br />

van het kunstenlandschap.<br />

Binnen de specifieke lerarenopleiding<br />

kunsten is er bijzondere<br />

aandacht voor competentiegericht<br />

onderwijs met een grote samenhang<br />

tussen theorie en praktijk.<br />

Kunstagogische, kunstdidactische<br />

en vakdidactische aspecten staan<br />

centraal in de opleiding. Zelfstandig<br />

leren en verantwoordelijkheid<br />

van de student komen ruim aan<br />

bod. De opleiding is gedeeltelijk<br />

vraaggestuurd, zodat je als<br />

student binnen de beschreven<br />

competenties eigen accenten<br />

kunnen leggen. Je stelt samen met<br />

jouw begeleiders een persoonlijk<br />

ontwikkelingsplan op dat op vaste<br />

momenten in de opleiding geëvalueerd<br />

en desgevallend aangepast<br />

wordt. Tijdens jouw opleiding<br />

houd je daarom een portfolio bij.<br />

Reflectie en communicatie over de<br />

praktijk en over de eigen vakdeskundigheid<br />

als leraar zijn de rode<br />

draad in de opleiding.<br />

De praktijk bestaat enerzijds uit<br />

begeleide praktische oefeningen<br />

in het werkveld of met de werkveldpraktijk<br />

als uitgangspunt en<br />

anderzijds uit stage. Je loopt stage<br />

in het deeltijds kunstonderwijs, het<br />

kunstsecundair onderwijs en het<br />

secundair onderwijs. De opleiding<br />

laat je bovendien ook kennismaken<br />

met beroepsmogelijkheden buiten<br />

het leerplicht- en deeltijds kunstonderwijs,<br />

bijvoorbeeld het ruime<br />

sociaal-artistieke en kunsteducatieve<br />

veld. Dit accent maakt de<br />

opleiding bijzonder en wordt geconcretiseerd<br />

in afzonderlijke stageprojecten.<br />

Zo komt de opleiding<br />

tegemoet aan de specifieke vraag<br />

naar pedagogisch onderlegde kunstenaars<br />

vanuit diverse geledingen<br />

van de maatschappij, zoals educatieve<br />

diensten van musea, culturele<br />

centra of welzijnszorg.<br />

De specifieke lerarenopleiding<br />

kunsten heeft vier opties die<br />

aansluiten bij je masteropleiding:<br />

beeldende kunsten, muziek, drama<br />

en audiovisuele kunsten.<br />

In de beeldende kunsten, drama<br />

en audiovisuele kunsten kan je de<br />

lerarenopleiding starten na het<br />

behalen van je master (voltijds in<br />

1 jaar of deeltijds en gespreid over<br />

verschillende jaren), maar ook al<br />

tijdens je master. Eens je ingeschreven<br />

bent in een academische<br />

master, kan je alvast starten.<br />

Dit geeft je de mogelijkheid om<br />

een deeltijds masterparcours te<br />

combineren met het deeltijdse<br />

programma van de lerarenopleiding.<br />

Het diploma wordt<br />

echter pas uitgereikt na het<br />

behalen van het masterdiploma.<br />

Voor muziek is er – naast bovenstaande<br />

scenario’s – nog een<br />

derde piste mogelijk: na de derde<br />

bachelor kan je ervoor kiezen om<br />

30 studiepunten van de lerarenopleiding<br />

te volgen binnen het<br />

mastertraject. Opgelet: er resten<br />

dan nog 30 studiepunten die je<br />

daar bovenop moet behalen om<br />

je lerarenopleiding af te ronden.<br />

De School of Arts <strong>Gent</strong> biedt<br />

een English master aan in de<br />

beeldende kunsten, audiovisuele<br />

kunsten en in de muziek. Elk<br />

academiejaar zijn er tientallen<br />

buitenlandse studenten die er<br />

voor opteren hun studies voort<br />

te zetten in de masteropleidingen<br />

van onze faculteit. Deze studenten<br />

zijn een verrijking van onze<br />

onderwijscultuur en geven een<br />

extra meerwaarde aan de studies<br />

van Nederlandstalige studenten<br />

die vanuit de bachelor naar onze<br />

master doorstromen. Zo wordt er<br />

ondermeer voor gezorgd dat in<br />

het onderwijsprogramma van de<br />

masteropleiding mogelijkheden<br />

zijn opdat Nederlandstalige en<br />

Engelstalige studenten elkaar<br />

ontmoeten, samen bepaalde<br />

seminaries of lessen volgen en<br />

zelfs gezamenlijk kunstprojecten<br />

opzetten. Ook studenten die<br />

tijdens hun studie niet opteren<br />

voor een periode van studentenuitwisseling<br />

in het buitenland (bv<br />

via Erasmus) krijgen zo een extra<br />

internationale dimensie in hun<br />

studie.<br />

Er zijn geen verschillen met de<br />

Nederlandstalige tegenhanger op<br />

gebied van curriculum, competenties,<br />

leerinhouden en organisatie.<br />

Engelstalige kandidaten die al een<br />

master in de muziek bezitten kunnen<br />

ook opteren voor de masterna-master-opleiding<br />

Hedendaagse<br />

Solist.<br />

Meer informatie over de English<br />

master in de muziek op<br />

www.cons.hogent.be<br />

Meer informatie over de English<br />

master in de beeldende en audiovisuele<br />

kunsten op www.kask.be<br />

Voor meer informatie kan je<br />

terecht bij de trajectbegeleiders.<br />

Hun contactgegevens vind je op<br />

het einde van deze brochure<br />

(blz 152)<br />

OPLEIDINGEN<br />

70<br />

2012 – 2013<br />

71


School of Arts<br />

studie<br />

OPLEIDINGEN<br />

Doctoraat<br />

in de kunsten<br />

De graad van doctor in<br />

de kunsten is relatief nieuw in<br />

Vlaanderen. Volgend op de eerste<br />

en tweede cyclus van bachelor<br />

en master, kan een student in<br />

een derde cyclus een doctoraat<br />

behalen, en wel in de beeldende<br />

kunsten, muziek, audiovisuele kunsten<br />

of drama. Voor de organisatie<br />

van deze derde cyclus werkt de<br />

School of Arts nauw samen met<br />

de Universiteit <strong>Gent</strong>. Een kandidaat<br />

doctorandus legt zijn project<br />

voor aan een expertencommissie<br />

die het beoordeelt op basis van<br />

criteria inzake artistieke excellentie<br />

en intellectuele methodologie.<br />

In zijn onderzoek wordt de<br />

doctorandus begeleid door twee<br />

promotoren, één met vnl. expertise<br />

in de artistieke praktijk, één<br />

met theoretische expertise.<br />

Het doctoraat in de kunsten heeft<br />

een praktisch en een textueel<br />

luik. Centraal staat de artistieke<br />

of vormgevers-praktijk en het<br />

onderzoek dat zich binnen die<br />

praktijk afspeelt. De vragen die in<br />

het textuele luik aan bod komen,<br />

ontstaan vanuit de praktijk van de<br />

musicus, theatermaker, vormgever,<br />

beeldend kunstenaar of filmmaker.<br />

De mogelijke antwoorden<br />

worden getoetst aan, in en tijdens<br />

die praktijk. De onderzoeksresultaten<br />

die voorliggen bij de<br />

verdediging bestaan uit artistiek<br />

werk en tekst.<br />

De specificiteit van het doctoraat<br />

in de kunsten ligt strikt genomen<br />

niet in de inhoud van de vraagstelling<br />

of het onderzoeksparcours.<br />

Essentieel is vooral de eigen wijze<br />

waarop vraagstellingen tot stand<br />

komen en worden onderzocht.<br />

De artistieke praktijk zélf (of dit<br />

nu is op het vlak van muziek,<br />

theater, vormgeving, beeldende<br />

of audiovisuele kunst) genereert<br />

vraagstellingen en fungeert als<br />

toetsingsveld voor de behandeling<br />

ervan. Essentieel voor het onderzoek<br />

in de kunsten is daarom dat<br />

het onderzoek verricht wordt door<br />

een kunstenaar of vormgever die<br />

excelleert in zijn discipline.<br />

Verdere informatie over het doctoraat<br />

in de kunsten vraag je best<br />

aan via de onderzoekscoördinator<br />

van de School of Arts: katrien.<br />

vuylstekevanfleteren@hogent.be.<br />

x HIGH END<br />

Met ondersteuning van<br />

het Herculesfonds van de<br />

Vlaamse Overheid, bouwt<br />

de School of Arts een<br />

audiovisueel en akoestisch<br />

onderzoekslab uit op de<br />

Bijlokecampus en in het<br />

gebouw De Wijnaert.<br />

Masterstudenten, onderzoekers<br />

en doctorandi<br />

kunnen er gebruik maken<br />

van de meest geavanceerde<br />

apparatuur voor opname,<br />

montage en –bewerking<br />

van beeld en geluid. Ook<br />

het houtatelier op de<br />

Bijlokecampus is uitgerust<br />

met gespecialiseerde<br />

apparatuur die ingezet<br />

wordt in onderzoek en<br />

onderwijs. Het printatelier<br />

fotografie wordt niet enkel<br />

gebruikt door studenten<br />

en onderzoekers, maar<br />

ook door professionele<br />

fotografen die de kwaliteit<br />

ervan op prijs stellen. In<br />

de Kunsttoren, vlakbij de<br />

Bijlokecampus, vind je<br />

dan weer gespecialiseerde<br />

uitrusting op vlak van grafische<br />

print, mediakunst<br />

en interactieve kunst en<br />

vormgeving.<br />

x Schakelprogramma’s<br />

Beeldende<br />

Kunsten,<br />

Audiovisuele<br />

Kunsten & Muziek<br />

De opleidingen beeldende<br />

kunsten, audiovisuele<br />

kunsten en muziek<br />

voorzien schakelprogramma’s<br />

waarmee je kan<br />

instromen in de masteropleidingen.<br />

Schakelprogramma’s<br />

staan open voor<br />

studenten die een professioneel<br />

gerichte bachelor<br />

hebben behaald in het<br />

studiedomein van de kunsten<br />

en zich verder wensen<br />

te specialiseren in een masteropleiding.<br />

Een schakelprogramma<br />

is daarbij een<br />

programma op maat (circa<br />

1 jaar – 60 studiepunten)<br />

waarin je verdere competenties<br />

verwerft om de<br />

master aan te vatten.<br />

Binnen de School of Arts<br />

<strong>Gent</strong> zelf kunnen studenten<br />

met een professioneel<br />

gerichte bachelor interieurvormgeving<br />

zich op<br />

deze wijze verder specialiseren<br />

in de beeldende<br />

kunsten. Via een schakelprogramma<br />

(1 jaar) kan<br />

je dan bijvoorbeeld een<br />

master in textielontwerp of<br />

multimediale vormgeving<br />

aanvatten.<br />

Voor meer informatie kan<br />

je terecht bij de trajectbegeleiders.<br />

Hun concactgegevens<br />

vind je op het einde<br />

van deze brochure (blz 152).<br />

x ONDERZOEKS-<br />

OMGEVING<br />

De School of Arts<br />

<strong>Gent</strong> heeft momenteel een<br />

70-tal onderzoekers in<br />

dienst, waarvan een groot<br />

aantal full time. Zowat in<br />

alle disciplines wordt er<br />

onderzoek verricht, gaande<br />

van schoenontwerp over<br />

beeldhouwkunst, compositie,<br />

fotografie, installatie,<br />

landschapsgeschiedenis,<br />

interieurvormgeving…<br />

tot film of kunstfilosofie.<br />

Onze onderzoekers<br />

worden actief betrokken<br />

in het onderwijs, zodat de<br />

studenten rechtstreeks met<br />

het onderzoeksproces in<br />

contact komen.<br />

x KLANK<br />

Eén van de focussen<br />

binnen de School of Arts is<br />

onderzoek naar de klankband.<br />

Dit resulteert o.m. in<br />

het jaarlijks drukbezochte<br />

filmmuziekseminarie<br />

tijdens het <strong>Gent</strong>se Filmfestival,<br />

waar internationale<br />

autoriteiten zoals Walter<br />

Murch, Stephen Warbeck,<br />

Larry Syder… hun ervaring<br />

doorgeven. De School of<br />

Arts Ghent is de leidende<br />

partner bij de oprichting<br />

van een internationale<br />

masteropleiding Sound in<br />

Audiovision, waarin een<br />

technische, theoretische<br />

en artistieke benadering<br />

van de geluidspraktijk in<br />

een audiovisuele context<br />

samengaan. De Europese<br />

opzet geeft studenten de<br />

mogelijkheid om in verschillende<br />

buitenlandse<br />

instituten lessen te volgen.<br />

Onze partners zijn scholen<br />

uit Aalto, Amsterdam,<br />

Lyon, Keulen, London en<br />

Roubaix.<br />

wijzer<br />

VARIA<br />

72<br />

2012 – 2013<br />

73


School of Arts<br />

studie<br />

VARIA<br />

x PRIJS!<br />

Onze studenten winnen<br />

met grote regelmaat<br />

prijzen. Student interieurvormgeving<br />

Gijs Van<br />

Hoecke behaalde in 2011<br />

brons op het WK baanwielrennen<br />

in Apeldoorn.<br />

Martijn Degreve won dan<br />

weer zilver op het Wereldkampioenschap<br />

Wielrennen<br />

voor junioren 2011…<br />

Maar het zijn uiteraard<br />

vooral artistieke bekroningen<br />

die ze in de wacht slepen,<br />

tot op de Croisette in<br />

Cannes toe. Isabelle Rossignol<br />

won een Bachelor<br />

Award 2011 voor haar<br />

ontwerp van een kindvriendelijke<br />

pediatrie, Jessie<br />

De Leeuw de Humo-award<br />

op het Internationaal<br />

Kortfilm Festival Leuven<br />

2011. Kenneth Michiels en<br />

Boris Sverlow kregen een<br />

werkbudget van gemiddeld<br />

50.000 euro van het<br />

Vlaams Audiovisueel<br />

Fonds, enzovoort.<br />

De lijst is lang. We berichten<br />

erover op de website<br />

www.schoolofarts.be<br />

x Partnership<br />

INA Kinshasa<br />

De School of Arts werkt<br />

samen met het INA, het<br />

Institut National des Arts<br />

in Kinshasa. Door een intense<br />

docenten- en studentenuitwisseling<br />

staan we<br />

het INA bij met onze kennis<br />

en ervaring. Deze structurele<br />

samenwerking zorgt<br />

ervoor dat de muzikanten/<br />

docenten uit het INA onze<br />

lesgevers en studenten vanuit<br />

de specifieke Congelese<br />

muziektradities inspireren<br />

en hen erin initiëren.<br />

x MAGISTER ARTIUM<br />

GANDENSIS!<br />

Jaarlijks reikt de<br />

School of Arts naar aanleiding<br />

van de culturele<br />

opening van het academiejaar<br />

aan de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> een prijs uit aan<br />

kunstenaars die zich<br />

internationaal verdienstelijk<br />

maken op een manier<br />

die gelijk spoort met onze<br />

artistieke en pedagogische<br />

visie. In 2010 mochten het<br />

angelsaxische duo Gilbert<br />

and George deze prijs<br />

ontvangen. In 2011 ging de<br />

magister naar John Zorn.<br />

x UNESCO<br />

CITY <strong>OF</strong> MUSIC<br />

<strong>Gent</strong> werd door Unesco<br />

uitgeroepen tot CREA-<br />

TIVE CITY <strong>OF</strong> MUSIC en<br />

maakt deel uit van het<br />

Creative Cities Network<br />

van Unesco. Na Bologna,<br />

Sevilla en Glasgow, is <strong>Gent</strong><br />

de vierde stad op wereldvlak<br />

die in dit netwerk<br />

wordt opgenomen. Het<br />

initiatief heeft als doel<br />

strategische samenwerkingen<br />

tussen steden<br />

waar veel creatief talent<br />

aanwezig is te bevorderen,<br />

en om er de ontwikkeling<br />

van creatieve industrieën<br />

te stimuleren. <strong>Gent</strong> werd<br />

samen met de drie andere<br />

steden uitgekozen door<br />

UNESCO omwille van zijn<br />

uitzonderlijk levendige<br />

muziekscène, die tegelijk<br />

zeer divers is: van klassiek<br />

tot de populaire dansscène,<br />

van filmmuziek tot jazz,<br />

pop, muziektheater…<br />

x INTERNATIONAAL<br />

Studeren aan de School<br />

of Arts gebeurt in een<br />

internationale context.<br />

Jaarlijks stromen er heel<br />

wat studenten uit het<br />

buitenland bij ons in de<br />

bachelor- en masteropleidingen<br />

binnen. De contacten<br />

met deze studenten en<br />

hun specifieke (artistieke)<br />

achtergrond kunnen je<br />

opleiding een extra dimensie<br />

geven. Je kan ook zelf<br />

een deel van je opleiding<br />

in het buitenland volgen.<br />

De School of Arts heeft<br />

samenwerkingsakkoorden<br />

met een vijftigtal onderwijsinstellingen,<br />

in o.a.<br />

Zürich, Berlijn, Weimar,<br />

Barcelona, Parijs,<br />

Budapest, Amsterdam,<br />

Rotterdam, Lissabon,<br />

Krakau, Stockholm,<br />

Istanbul, Bournemouth,<br />

Kanazawa. Uiteraard<br />

komen er geregeld buitenlandse<br />

kunstenaars en<br />

docenten als gastprofessor<br />

op bezoek. Internationale<br />

kunstprojecten bijvoorbeeld<br />

met de academie in<br />

Münster of met het Conservatorium<br />

van Kinshasa<br />

leiden tot uitzonderlijke<br />

kruisbestuivingen.<br />

x NIEUWSBRIEF<br />

Indien je op de<br />

hoogte wil blijven van het<br />

artistieke aanbod van de<br />

School of Arts <strong>Gent</strong>, kan<br />

je je inschrijven op onze<br />

nieuwsbrief op<br />

www.schoolofarts.be.<br />

x BETAALBAAR<br />

Om je studie betaalbaar<br />

te houden, voorziet<br />

de School of Arts in een<br />

uitleen voor gespecialiseerde<br />

technische apparatuur<br />

die door studenten<br />

moeilijk zelf kan worden<br />

bekostigd: camera’s,<br />

beamers, fototoestellen,<br />

enz. Via gezamelijke aankopen<br />

worden in heel wat<br />

ateliers verbruiksgoederen<br />

tegen lage kostprijs ter beschikking<br />

gesteld (papier,<br />

inkt, verf, software enz.),<br />

zodat je studie betaalbaar<br />

blijft. Indien de kosten van<br />

bepaalde projecten toch<br />

de pan uitswingen, kan je<br />

steeds terecht bij de sociale<br />

dienst voor studenten<br />

van Ho<strong>Gent</strong>, SOVOREG<br />

VZW, die diverse vormen<br />

van financiële ondersteuning<br />

voorziet. De School<br />

of Arts geeft aan de eigen<br />

studenten ook de kans om<br />

bij te verdienen als jobstudent<br />

in het kader van onze<br />

artistieke werking.<br />

x PROJECTWEEK /<br />

STUDIEREIZEN /<br />

STAGES<br />

In een academiejaar<br />

worden twee projectweken<br />

voorzien. Het courante<br />

lessenrooster wordt dan<br />

onderbroken, en studenten<br />

werken in wisselende<br />

combinatie samen aan<br />

diverse grotere artistieke<br />

projecten. Vermogen tot<br />

samenwerking en organisatietalent<br />

worden<br />

daarbij gestimuleerd. De<br />

opleidingen organiseren<br />

studiereizen naar gespecialiseerde<br />

evenementen<br />

in binnen -en buitenland:<br />

filmfestivals van Avignon,<br />

Aubagne, Rotterdam…,<br />

de Biënnales van Berlijn,<br />

Venetië, Istanbul, Documenta<br />

Kassel, de Parijse<br />

modeweek, internationale<br />

beurzen voor landschapsen<br />

tuinarchitectuur zoals<br />

de Bundesgartenschau,<br />

designbeurzen, enzovoort.<br />

In de professionele<br />

bacheloropleiding en de<br />

masterprogrammas zijn<br />

actieve deelnames aan het<br />

werkveld voorzien onder de<br />

vorm van stages, kunst-inhet-werkveld<br />

of een persoonlijk<br />

artistieke project<br />

buiten de schoolcontext.<br />

Buitenlandse stages worden<br />

in diverse opleidingen<br />

gestimuleerd.<br />

x INSPRAAK<br />

De participatieraad<br />

van de School of Arts is de<br />

vergadering van studentenvertegenwoordigers.<br />

Zij brengen advies uit ten<br />

aanzien van de faculteitsraad<br />

die de School of Arts<br />

bestuurt, over kwesties die<br />

de studenten aanbelangen.<br />

Ook in die faculteitsraad<br />

en in de opleidingscommissies<br />

hebben de studenten<br />

een vertegenwoordiging.<br />

x HOGERE<br />

INSTITUTEN<br />

Maar liefst drie Hogere<br />

Instituten voor de Kunsten<br />

(HISK voor beeldende kunsten,<br />

Orfeus voor muziek,<br />

Operastudio voor zang)<br />

hebben <strong>Gent</strong> als uitvalsbasis.<br />

Zij richten zich op een<br />

kleine groep internationale<br />

en Belgische kunststudenten<br />

die reeds enigszins<br />

gevorderd zijn in hun<br />

oeuvre en die reeds een<br />

masterdiploma behaalden.<br />

De aanwezigheid van deze<br />

internationale kunststudenten<br />

drukt zijn stempel<br />

op de stad en maakt <strong>Gent</strong><br />

nog meer tot een artistiek<br />

levendige plek. Met de<br />

School of Arts van <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> hebben deze<br />

drie Hogere Instituten een<br />

actieve samenwerking. Ze<br />

bevinden zich op wandelafstand<br />

van onze campussen.<br />

wijzer<br />

VARIA<br />

74<br />

2012 – 2013<br />

75


School of Arts<br />

studie<br />

VARIA<br />

x conservatorium<br />

concerten<br />

Doorheen het academiejaar<br />

organiseert het<br />

Koninklijk Conservatorium<br />

verschillende concertreeksen<br />

waar je als jong musicus<br />

een podium aangeboden<br />

krijgt en voor een<br />

publiek staat. Dé omgeving<br />

ook waar enthousiasme en<br />

natuurlijke muzikaliteit het<br />

frisse gelaat van de muziek<br />

laten zien.<br />

Het Koninklijk Conservatorium<br />

is enkele eigen<br />

ensembles rijk waar je<br />

als student de nodige<br />

orkest- of zangervaring<br />

kan opdoen. In bepaalde<br />

periodes van het academiejaar<br />

wordt in functie<br />

van een grote productie<br />

(orkest, opera) gewerkt.<br />

Winter- en Springsounds<br />

zijn een uniek afstudeerfestival<br />

waarbij de examens<br />

‘ensemble’ en ‘instrument’<br />

voor het publiek toegankelijk<br />

zijn. Naast hun pedagogische<br />

opdracht zijn heel<br />

wat docenten internationaal<br />

concertmusicus. Op<br />

de ‘Docenten in Concert’<br />

laten we je kennismaken<br />

met deze gereputeerde<br />

musici.<br />

x KASKdramaprojecten<br />

Jong theatertalent<br />

kan je bewonderen in de<br />

KASKdramaprojecten.<br />

Aankomende theatermakers<br />

en performers maken<br />

eigenzinnige producties op<br />

de Bijlokesite en op diverse<br />

locaties in en rond <strong>Gent</strong>.<br />

Programma op<br />

http://dramagent.be/<br />

dramaprojecten<br />

x KASKcinema<br />

De School of Arts<br />

herbergt niet alleen een<br />

filmopleiding maar heeft<br />

sinds kort ook een eigen<br />

filmzaal ter beschikking.<br />

Deze gloednieuwe cinema<br />

op de historische Bijlokesite<br />

wil studenten maar ook<br />

alle andere filmliefhebbers<br />

een programma aanbieden<br />

dat in het reguliere circuit<br />

slechts zelden aan bod<br />

komt. Er wordt aandacht<br />

besteed aan films die de<br />

grenzen van het medium<br />

bevragen, aan nieuwe vormen<br />

binnen de audiovisuele<br />

cultuur, aan grensverleggende<br />

en eigenzinnige<br />

films maar ook aan grote<br />

mijlpalen uit de filmcanon<br />

die je zelden nog ergens in<br />

goede omstandigheden en<br />

op het grote scherm kan<br />

zien. KASKcinema is een<br />

initiatief van de School of<br />

Arts en werkt samen met<br />

verschillende culturele<br />

partners zoals Courtisane,<br />

Film-Plateau, Filmfestival<br />

van Vlaanderen <strong>Gent</strong>,<br />

S.M.A.K., Vooruit en<br />

Filemon.<br />

Programma op<br />

www.kaskcinema.be<br />

x KASKlezingen<br />

Een reflectieplatform<br />

over vormgeving, mode,<br />

beeldende kunsten, fotografie,<br />

film en theater. Per<br />

academiejaar dissecteren<br />

24 sprekers hun artistiek<br />

of theoretisch werk in het<br />

anatomisch auditorium<br />

De Cirque (Bijlokesite) en<br />

gaan er in dialoog met het<br />

publiek.<br />

Programma op<br />

www.kasklezingen.be<br />

x KASKCAFE<br />

Op de Bijlokecampus<br />

kan je alle weekdagen<br />

van 10u tot 23u in het<br />

lunchcafé van KASK<br />

terecht. Het café wordt<br />

gerund door Tille Desmet<br />

i.s.m. Jessika Boey. Zowel<br />

studenten en docenten als<br />

externen zijn er welkom.<br />

We serveren iedere middag<br />

tussen 12u en 14u30 een<br />

dagsuggestie, broodjes,<br />

salades. Alle gerechten<br />

zijn huisgemaakt op basis<br />

van eerlijke producten. ’s<br />

Avonds kan je er terecht<br />

voor en na de film of lezing.<br />

Je kan er de krant lezen en<br />

draadloos surfen. Op de<br />

Bijlokecampus is verder<br />

een studentenresto van<br />

de dienst Studentenvoorzieningen<br />

SOVOREG vzw.<br />

Ook daar kan je 's middags<br />

een gezonde en goedkope<br />

maaltijd verkrijgen.<br />

x KIOSK<br />

Het initiatief voor<br />

actuele beeldende kunst<br />

KIOSK organiseert in de<br />

galerie van de School of<br />

Arts aan de Pasteurlaan<br />

(Bijlokesite) een tentoonstellingsprogramma<br />

met<br />

beloftevolle nationale en<br />

internationale kunstenaars.<br />

Programma op<br />

www.kioskgallery.be<br />

x jamsessies<br />

concerten jazz<br />

Het Koninklijk Conservatorium<br />

gaat steeds op<br />

zoek naar meer en betere<br />

podia voor zijn studenten.<br />

In samenwerking met o.a.<br />

Democrazy, Flat Nine vzw<br />

en <strong>Gent</strong> Jazz worden jams,<br />

concerten en coachings georganiseerd.<br />

Flat Nine vzw<br />

organiseert wekelijks jams<br />

met studenten en docenten<br />

op de campus en in het centrum<br />

van <strong>Gent</strong>. Samen met<br />

Democrazy gaan we op zoek<br />

naar talent uit eigen rangen.<br />

Na een interne toetsing op<br />

kwaliteit wordt een shortlist<br />

van bands samengesteld.<br />

De gelukkigen krijgen de<br />

promo, de tips en tricks en<br />

het podium van Democrazy<br />

zomaar cadeau! <strong>Gent</strong> Jazz<br />

van haar kant zorgt voor<br />

coachings, jam sessies én<br />

een podium op het jaarlijkse<br />

<strong>Gent</strong> Jazz Festival.<br />

x Bijlokestudio<br />

De Bijlokestudio is een<br />

perfect uitgeruste opnamestudio<br />

centraal gelegen<br />

in de <strong>Gent</strong>se binnenstad.<br />

De studio vormt een fijne,<br />

ruime en akoestisch uitstekend<br />

klinkende opnameplek<br />

met een capaciteit<br />

tot vijftig muzikanten. De<br />

studio heeft ook een professionele<br />

concertpiano die<br />

voor elke opname gestemd<br />

staat. De Bijlokestudio<br />

staat open voor externe<br />

verhuur.Recent werden<br />

drie extra opnameruimtes<br />

toegevoegd aan het<br />

studiocomplex waardoor<br />

we de studenten en externe<br />

gebruikers zowel analoog<br />

als digitaal het neusje van<br />

de zalm kunnen bieden.<br />

www.bijlokestudio.be<br />

x Bibliotheek<br />

Koninklijk<br />

Conservatorium<br />

De bibliotheek van het<br />

Koninklijk Conservatorium,<br />

opgericht in 1835, herbergt<br />

bijna 200.000 titels,<br />

goed voor ruim anderhalve<br />

lopende kilometer. De<br />

collecties omvatten zowel<br />

monografieën als reeks-,<br />

verzamel- en naslagwerken<br />

en meer dan 400 tijdschriften.<br />

De bibliotheek is een<br />

gespecialiseerde instelling<br />

waar voornamelijk partituren<br />

te vinden zijn naast<br />

methodes, studies en oefeningen<br />

voor instrument en<br />

stem, notenleer en muziekpedagogische<br />

werken. Ook<br />

het hedendaagse repertoire<br />

is rijkelijk vertegenwoordigd<br />

met werken van Berio,<br />

Cage, Kagel, Tippett, Wolff<br />

enz., en uiteraard ook<br />

met Vlaamse/Belgische<br />

composities. Natuurlijk<br />

worden de composities van<br />

docenten, alumni en studenten<br />

op de voet gevolgd<br />

en gearchiveerd. Tot de<br />

preciosa behoren ongetwijfeld<br />

de werken van <strong>Gent</strong>se<br />

en met <strong>Gent</strong> verbonden<br />

componisten als Andries,<br />

Blaes, Buyst, De Sutter,<br />

De Volder, Fémy, Ghys,<br />

Hans-sens, Lunssens,<br />

Mathieu, Mengal, Miry,<br />

Roels, Samuel, Torck, Fl.<br />

Van Duyse, Verschraegen,<br />

Vignery, Waelput …<br />

x BIBLIOTHEEK KASK<br />

Op de Bijlokecampus<br />

is een grote bibliotheek<br />

beeldende kunsten,<br />

design, drama, audiovisuele<br />

kunsten, tuin- en<br />

landschapsarchitectuur,<br />

architectuur en internieurvormgeving.<br />

Tijdschriften<br />

laten je toe de vinger aan<br />

de pols te houden van je<br />

discipline. De bibliotheek<br />

is een studieplek waar je in<br />

de leeszaal rustig kan werken<br />

met het voorhanden<br />

materiaal. De dvd-collectie<br />

geeft je toegang tot ongewone<br />

en moeilijk te vinden<br />

films en animatiefilms. In<br />

samenwerking met het<br />

Stedelijk Museum voor<br />

Actuele Kunsten (S.M.A.K.)<br />

wordt de collectie in de<br />

komende jaren substantiëel<br />

uitgebreid en in een<br />

vernieuwde locatie op de<br />

campus nog meer voor<br />

het publiek toegankelijk<br />

gemaakt.<br />

wijzer<br />

VARIA<br />

76<br />

2012 – 2013<br />

77


School of Arts<br />

studie<br />

DOCENTEN &<br />

ONDERZOEKERS<br />

KASK<br />

Koninklijk<br />

Conservatorium<br />

Alain Platel (drama) Alessandro Moccia (viool<br />

klassiek) Alexis Blumberg (gitaar klassiek) Alexis<br />

Devos (beeldhouwkunst) Alexis Roosemeyers<br />

(pianobegeleiding klassiek) An Van Dienderen<br />

(film) André Lefevre (kunstpedagogiek) Andreas<br />

Korczak (instrumentenbouw) Angelique Campens<br />

(werkveldinitiatie) Anita Kars (textiel) Anja Veirman<br />

(antropologie) Anke Brouwers (filmgeschiedenis)<br />

Ann Saelens (vakdidactiek drama) Anna Luyten<br />

(literatuur) Annelies De Mey (fotografie) Annemie<br />

Decock (illustratie) Annemie Van Kerckhoven<br />

(multimediale vormgeving) Annie Neve<br />

(modetechnologie) Anouk De Clercq (mediakunst)<br />

Antonella Cusimano (drama) Arielle Valibouse (harp)<br />

Armand Mevis (grafisch ontwerp) Arnoud Gerritse<br />

(slagwerk jazz) Bart Brants (interieurvormgeving)<br />

Bart Defoort (saxofoon jazz) Bart Depestel<br />

(tuinarchitectuur) Bart Maris (improvisatie klassiek)<br />

Bart Van Steenkiste (beeldhouwkunst) Bart<br />

Vandenbossche (literatuur) Benjamin Vandewalle<br />

(drama) Benjamin Wiame (trompet klassiek)<br />

Bernard Dewulf (drama) Bert Lesaffer (audiovisueel<br />

werkveld) Bie Boeykens (film) Bieke Depuydt<br />

(grafische vormgeving) Bram Crevits (webdesign)<br />

Bram Jespers (mode) Bram Nolf (hobo klassiek)<br />

Bram Van Damme (kunstgeschiedenis) Bram Van<br />

Paesschen (film) Bram Vandeveire (tentoonstelling<br />

en beheer actuele kunst) Britt Raes (animatiefilm)<br />

Carl De Keyzer (fotografie) Carl Van Isacker<br />

(animatiefilm) Carll Cneut (illustratie) Carlo Mistiaen<br />

(schilderkunst, tekenen) Carlos Balcaen (schriftuur,<br />

harmonie) Carlos Dekeyrel (kunstpedagogiek)<br />

Caroline Poullier (tuinarchitectuur) Caroline Van Den<br />

Eynden (interieurvormgeving) Catherine Willems<br />

(mode) Chienb Cheng Hou (vrije kunsten) Chokri<br />

Ben Chikha (drama) Christian Mendoza (piano<br />

jazz) Christian Overdeput (interieurvormgeving)<br />

Christiane Högner (ruimtelijke vormgeving)<br />

Christine Deboosere (grafische vormgeving)<br />

Christoph De Boeck (mediakunst) Christophe<br />

Devisscher (basgitaar, contrabas jazz) Christophe<br />

Sonck (interieurvormgeving) Christophe Van<br />

Rompaey (film) Claire Stragier (webdesign) Daan<br />

Janssens (onderzoeker) Daan Vandewalle (piano<br />

klassiek) Daniël Libens (fotografie) Daniël Roelant<br />

(film) Danny Corstjens (klarinet klassiek) Danny<br />

Deprez (film) Danny Dobbelaere (typografie)<br />

Danny Scheerlinck (gitaar klassiek) Danny Venlet<br />

(design) Diane Steverlynck (textiel) Dideon<br />

Saks (zang klassiek) Didier Volckaert (montage)<br />

Dirk Baele (bodemkunde, bemestingsleer) Dirk<br />

Blanchaert (songwriting pop) Dirk Braeckman<br />

(fotografie) Dirk Brosse (compositie, directie)<br />

Dirk Cornelis (partituuranalyse klassiek) Dirk De<br />

Blauwe (webdesign) Dirk Lievens (vakdidactiek<br />

strijkers) Dirk Pültau (kunstgeschiedenis) Dirk<br />

Steenbrugge (instrumentenbouw) Dirk Van<br />

Gogh (design) Dirk Zoete (tekenen) Dries Sel<br />

(cultuurmanagement) Eddy Vanoosthuyse (klarinet<br />

klassiek) Edwin Carels (film) Elias Grootaers (film)<br />

Elias Heuninck (mediakunst) Elke Van Landeghem<br />

(drama) Elly Van Eeghem (onderzoeker) Els<br />

Dezwarte (illustratie) Els Dietvorst (mediakunst)<br />

Els Hemerijckx (interieurvormgeving) Els Huygelen<br />

(textiel) Els Jourquin (stemtraining drama)<br />

Elsie De Brauw (drama) Emmanuel Depoorter<br />

(tekenen) Eric De Vos (filmmontage) Eric Ubben<br />

(animatiefilm) Erik Martens (film) Erik Nerinckx<br />

(mediakunst) Erik Vermeulen (piano jazz) Erwin<br />

Jans (theatergeschiedenis) Erwin Wittevrongel<br />

(grafiek) Eva Bos (mode) Eva Kamala Rodenburg<br />

(drama) Evelyn Verschoore (animatiefilm) Evelyne<br />

Bohen (zang klassiek) Fabrice Delecluse (drama)<br />

Filip De Baudringhien (grafische vormgeving) Filip<br />

Eyckmans (modetechnologie) Filip Kolen (filosofie)<br />

Filip Rathe (literatuur, analyse hedendaagse<br />

muziek) Filip Van Opstal (psychologie) Florian<br />

Heyerick (onderzoeksmethodiek) Francine Van<br />

Der Biest (textiel) Francis Degand (tekenen)<br />

Francis Ponseele (instrumentenbouw) Frank<br />

Cools (spreektraining drama) Frank Coppieters<br />

(contrabas klassiek) Frank Coryn (klarinet<br />

klassiek) Frank Maes (kunstgeschiedenis) Frank<br />

Nuyts (compositie klassiek) Frank Vande Veire<br />

(filosofie) Freddy Caelen (vakdidactiek accordeon)<br />

Freddy Claeys (managment) Frederik Goossens<br />

(muziekgeschiedenis jazz/pop) Frederik Lerouxroels<br />

(electrische gitaar jazz/pop) Geert Baert<br />

(landschapsgenese) Geert Belpaeme (drama) Geert<br />

Claeys (pianobegeleiding klassiek) Geert Clarisse<br />

(tekenen) Geert Dhondt (onderzoeksmethodiek)<br />

Geert Soenen (solfège klassiek) Geert Vergauwe<br />

(animatiefilm) Geert Vercaemer (beeld&installatie)<br />

Geerten Verberkmoes (instrumentenbouw)<br />

Gerd Schelfout (film) Gerd Van Cauteren<br />

(interieurvormgeving) Gerrit Van Der Harst (drama)<br />

Gert Dhaese (slagwerk klassiek) Gert Jacobs (microen<br />

opnametechniek) Gert Robijns (beeld&installatie)<br />

Getacine Pegorim (pianobegeleiding klassiek) Gillis<br />

Senepart (ergonomie en ontwerpleer) Godfried<br />

Willem Raes (compositie klassiek) Goedele<br />

Heidbûchel (bewegingsleer) Griet Van Reeth (klank<br />

film) Gustavo Mulhall (technologie materialen) Guy<br />

De Bievre (klank animatiefilm)<br />

wijzer<br />

DOCENTEN EN ONDERZOEKERS<br />

78<br />

2012 – 2013<br />

79


School of Arts<br />

studie<br />

DOCENTEN EN ONDERZOEKERS<br />

Guy Marchal (fotografie) Guy Penson<br />

(pianobegeleiding klassiek) Gyuri Spies (micro- en<br />

opnametechniek) Hans Bryssinck (multimediale<br />

vormgeving) Hans Lamal (improvisatie klassiek)<br />

Hans Op De Beeck (mediakunst) Hans Roels<br />

(onderzoeker) Hans Theys (grafische vormgeving)<br />

Hans Vanoost (electrische gitaar jazz) Hans Vos<br />

(fotografie) Harlind Libbrecht (landschapsanalyse)<br />

Harold Vergucht (webdesign) Helena De Preester<br />

(filosofie) Helena De Smet (mode) Hendrik<br />

Leper (mediakunst) Henk Rabau (film) Henk<br />

Vandekerkhove (film) Herwig Deweerdt (drama)<br />

Hilde D'Haeyere (film) Hildegard De Vuyst (drama)<br />

Hildegarde Verheyen (stemvorming<br />

zang) Hugo De Block (antropologie) Hugo<br />

Vanheertum (literatuur) Ignace Michiels (orgel) Ines<br />

Beert (kunstpedagogiek) Ingrid Castelein<br />

(schilderkunst, tekenen) Ingrid De Meûter<br />

(textielgeschiedenis) Isabelle De Baets<br />

(kunstwetenschappen) Isidoor Goddeeris<br />

(beeldhouwkunst) Ivan Vanbroekhoven<br />

(uitvoeringstechnieken, materiaalkennis) Ives Maes<br />

(tekenen) Ivo Delaere (pianolab klassiek) Jacky<br />

Vander Linden (tekenen) Jan Boon<br />

(instrumentenbouw) Jan De Pauw<br />

(interieurvormgeving) Jan Devlieger<br />

(begeleidingspraktijk piano klassiek) Jan Kempenaers<br />

(fotografie) Jan Mertens (bosbeheer) Jan Steen<br />

(drama) Jan Stragier (fotografie) Jan Van Der Veken<br />

(grafische vormgeving) Jan Vercruysse (vrije<br />

kunsten) Jan Kempenaers (fotografie) Jan Willem<br />

Konink (slagwerk klassiek) Jasmin Horozic<br />

(fotografie) Jasper Rigole (mediakunst) Jean-Marie<br />

Demeyer (animatiefilm) Jean-Paul Monbaliu<br />

(lithografie) Jeanne Vermaele (pianobegeleiding<br />

klassiek) Jeannice Adriaansens (scenario) Jef Van<br />

Gestel (drama) Jerry Galle (mediakunst) Jimmy<br />

Hendrickx (mediakunst) Jo De Baerdemaeker<br />

(typografie) Joan De Bruyckere (kunstpedagogiek)<br />

Johan Bosschem (architectuuractualiteit) Johan<br />

Carrijn (tuinarchitectuur) Johan Daenen<br />

(scenografie) Johan Derycke (klank animatiefilm)<br />

Johan Duijck (piano klassiek) Johan Fostier (gitaar<br />

klassiek) Johan Grimonprez (videokunst ) Johan<br />

Isselee (topografie) Johan Opstaele (film) Johan<br />

Derycke (klank) Jolien Paeshuys<br />

(instrumentenbouw) Jolien Vandenbroele<br />

(sociologie) Joppe Bestevaar (solfège jazz) Joren<br />

Six (onderzoeker) Joris Verbeken (gis,<br />

landschapsanalyse) Joris Vermassen (tekenen) José<br />

De Wilde (film) Jozefien Muylle<br />

(interieurvormgeving) Judith Ermert (cello klassiek)<br />

Juliana Borinski (grafiek) Julie Gilman (conservatie)<br />

Jurgen Maelfeyt (grafisch ontwerp) Karel De Cock<br />

(film) Karen Vanpetegem (stagebegeleiding) Karin<br />

De Fleyt (vakdidactiek blazers klassiek) Karlien De<br />

Koninck (textiel) Kasper Andreasen (vrije kunsten)<br />

Katia De Bondt (interieurvormgeving) Katrien<br />

Rondelez (textiel) Katrien Vuylsteke Vanfleteren<br />

(drama) Katrijn Friant (vakdidaktiek piano klassiek)<br />

Kersten Cottyn (instrumentenbouw) Kim Pint<br />

(textiel) Koen Maas (saxofoon klassiek) Kris Deprey<br />

(kleine ensembles klassiek) Kristel Peters (mode)<br />

Kristen Cornwell (zang jazz) Kristien Buyse<br />

(fotografie) Kristof Van Gestel (beeldhouwkunst)<br />

Kurt Gabriel (textiel) Kurt Van Maldegem<br />

(interieurvormgeving) Lars Kwakkenbos<br />

(kunstgeschiedenis) Laura Maes (onderzoeker)<br />

Laurence Berden (interieurvormgeving) Leen De<br />

Wilde (interieurvormgeving) Leo Copers<br />

(beeld&installatie) Leon Lhoest (harmonie en<br />

arrangement jazz/pop) Leonard Duna<br />

(pianobegeleiding klassiek) Liesbeth Decan<br />

(fotogeschiedenis) Liesbeth Kusters<br />

(kunstgeschiedenis) Liesbeth Louwyck (mode)<br />

Lieven Van Den Abeele (kunstgeschiedenis) Lilia<br />

Umnova (viool klassiek) Lisa Colpaert (film) Liselotte<br />

Sels (onderzoeker) Louis Demeyere (geluidsopname<br />

film) Luc Degryse (animatiefilm) Luc Deleu<br />

(architectuuractualiteit) Luc Derycke (publicatie)<br />

Luc Deschepper (landschaps- en tuinarchitectuur)<br />

Luc Devleeschhouwer (trombone klassiek) Luc<br />

Gulinck (cultuurmanagement) Luc Janssen (film)<br />

Luc Monsaert (fotografie) Lucien Posman<br />

(muziektheorie, compositie klassiek) Ludwig<br />

Vandevelde (beeldhouwkunst) Maarten Quanten<br />

(instrumentenbouw) Maarten Weyler<br />

(partituuranalyse jazz/pop) Manon De Boer<br />

(mediakunst) Manu Frederickx (instrumentenbouw)<br />

Marc De Smet (koor) Marc Demoor (fotografie)<br />

Marc Godfroid (trombone jazz) Marc Kerckhof<br />

(basklarinet klassiek) Marc Masson<br />

(begeleidingspraktijk piano klassiek) Marc Matthys<br />

(begeleidingspraktijk piano) Marc Popelier (grafische<br />

vormgeving) Marcos Pujol (zang klassiek) Marie<br />

Snauwaert (fotografie) Marie-Louise Bisschop<br />

(management) Marijke Fabré (mode) Marina Yee<br />

(mode) Mario Debaene (animatiefilm) Marita<br />

Vermeulen (illustratie) Martien Van Beeck<br />

(fotografie) Martine Brodelet (kleurenleer) Martine<br />

Clierieck (literatuur) Martine Dielman (boekhouden )<br />

Martine Gyselbrecht (textieltechnologie) Martine<br />

Huvenne (audiovisuele compositie) Mekhitar<br />

Garabedian (mediakunst) Michael Kugel (viool<br />

klassiek) Michel Coquette (film) Michel Druart<br />

(animatiefilm) Michel Tilkin (auditie stageplaatsen)<br />

Mieja Hollevoet (drama) Mieke De Wulf (film)<br />

Mieke Dobbels (drama) Mieke Vanhaute<br />

(harmonie, contrapunt klassiek) Miel Cardinael<br />

(interieurvormgeving) Mikhail Bezverkhni (viool<br />

klassiek) Mireille Capelle (zang klassiek) Mireille<br />

Gleizes (pianobegeleiding klassiek) Mirella Ruigrok<br />

(stagebegeleiding) Monique Darge<br />

(kunstgeschiedenis) Myriam Graulus (dwarsfluit<br />

klassiek) Natalie Van Laere (mode) Nathalie Teirlinck<br />

(film) Nele D'Herde (textiel) Nele De Cock<br />

(tuinarchitectuur) Nick Ervinck (multimediale<br />

vormgeving) Nick Hannes (fotografie) Nico Leunen<br />

(film) Nico Logghe (orkestregie) Nicoline Van<br />

Stapele (beeldhouwkunst) Noël De Buck<br />

(beeld&installatie) Octaaf Vangeert (schriftuur) Olga<br />

Zolotareva (viool klassiek) Olivera Capara (mode)<br />

Olmo Cornelis (onderzoeker) Paola Bartoletti (dans)<br />

Pascal Poissonnier (film ) Pascal Vermeersch<br />

(animatiefilm) Pat Alliet (fotografie) Patrick Beuckels<br />

(kleine ensembles klassiek) Patrick Viaene<br />

(kunstgeschiedenis) Paul Beelaerts (kleine<br />

ensembles klassiek) Paul Casaer (schilderkunst) Paul<br />

Demets (literatuur) Peter Beyls (mediakunst) Peter<br />

De Smet (kunstgeschiedenis) Peter Derks (grafische<br />

vormgeving) Peter Lesage (bandpracticum pop)<br />

Peter Rogiers (beeldhouwkunst) Peter<br />

Vandenberghe (improvisatie klassiek) Peter Verhelst<br />

(literatuur) Peter Ysabie (filosofie) Petra Vermote<br />

(vakdidactiek gitaar klassiek) Philip De Roeck<br />

(muziekagogiek) Philip Huyghe (beeld&installatie)<br />

Philip Metten (beeldhouwkunst) Philippe Benoit<br />

(kleine ensembles klassiek) Philippe Malfeyt (luit)<br />

Philippe Thuriot (accordeon klassiek) Pierre Vaiana<br />

(combo jazz) Pieter De Rycker (animatiefilm) Pieter<br />

Foré (landschapsplanning) Pieter Mathysen<br />

(technologie schilderkunst) Pieter Nuytten (fagot<br />

klassiek) Pieter T'Jonck (architectuuractualiteit) Raf<br />

Minten (saxofoon klassiek) Raphaël Dua<br />

(schilderkunst) René Van Gijsegem (multimediale<br />

vormgeving) Renzo Martens (videokunst) Ria De<br />

Boodt (kunstgeschiedenis) Rik De Boe (tekenen) Rik<br />

De Vis (landschaps- en tuinarchitectuur) Rik<br />

Vaneyghen (saxofoon klassiek) Rik Vercruysse<br />

(hoorn klassiek) Rob Breyne (animatiefilm) Rob<br />

Vanderbeeken (mediakunst) Roel Goussey (grafiek)<br />

Ronny Duquenne (grafische vormgeving) Ronny<br />

Lauwers (repertoire zang klassiek) Ronny Martin<br />

(mode) Ruben Bellinkx (tekenen) Ruben Joye<br />

(landschapsplanning) Ruth Rondas (onderzoeker)<br />

Sam Bogaerts (drama) Sandra Termont<br />

(interieurvormgeving) Sandy De Wolf<br />

(interieurvormgeving) Sarah De Bondt (grafisch<br />

ontwerp) Sarah Peire (stagebegeleiding) Saskia De<br />

Bodt (illustratie) Saskia Verstiggel (drama) Saskia<br />

Westerduin (communicatie) Sebastiaan Van Damme<br />

(visualisatie digitaal) Sébastien Conard<br />

(geschiedenis) Senne Guns (klankrealisatie) Sergio<br />

Biffi (pianolab jazz) Sjoerd Paridaen (multimediale<br />

vormgeving) Sofie Vandamme (studium generale)<br />

Sofie Verbruggen (zang jazz) Sophie Nys (grafisch<br />

ontwerp) Stefaan Dheedene (beeld&installatie)<br />

Stefan Lievestro (contrabas jazz) Stefanie Delarue<br />

(groenbeheer) Steffie Van Cauter (animatiefilm)<br />

Stephan Van Fleteren (fotografie) Stephan<br />

Vanaenrode (tuba klassiek) Stéphane De Schrevel<br />

(grafisch ontwerp) Stéphane Van Burm<br />

(interieurvormgeving) Stephanie Kiwitt<br />

(documentaire fotografie) Steven Devolder (trompet<br />

klassiek) Steven Jacobs (filmgeschiedenis) Steven<br />

Neetens (interieurvormgeving) Stijn Van Rossem<br />

(grafische vormgeving) Stoffel Debuysere (film- en<br />

mediakunst) Susanna Antico (technologie<br />

lichttechniek) Susanne Kriemann (fotografie) Sven<br />

Bellanger (tekenen) Sven Marievoet (fotografie)<br />

Sylvie Van Damme (landschapsplanning) Tania Van<br />

Der Sanden (drama) Thé Van Bergen (schilderkunst)<br />

Thomas De Smet (typografie) Thomas Van Der Velde<br />

(constructie) Timme Afschrift (theatertechniek)<br />

Timur Sergeyenia (kleine ensembles klassiek) Tom<br />

Lodewyckx (gitaar pop) Tom Pauwels (kleine<br />

ensembles hedendaagse muziek) Tom Tosseyn<br />

(grafische vormgeving) Tom Wellekens<br />

(interieurvormgeving) Tomas Navratil (visualisatie<br />

digitaal) Toon Heyndrickx (interieurvormgeving)<br />

Toon Vandionant (slagwerk jazz) Truus Graste<br />

(animatiefilm) Tuur Florizoone (accordeon jazz)<br />

Veerle Hallaert (tekenen) Veronique Welvaert<br />

(visualisatie manueel) Véronique Govaert (fotografie)<br />

Vincent Geyskens (schilderkunst) Vincent Impens<br />

(interieurvormgeving) Vincent Pierins<br />

(klankrealisatie, combo pop) Vincenzo Casale<br />

(klarinet klassiek) Viola Van Rossum<br />

(interieurvormgeving) Virginie Suriano (animatiefilm)<br />

Vitaly Samoshko (piano klassiek) Vito Adriaensens<br />

(film) Wannes Gonnissen (onderzoeker) Wigbert Van<br />

Lierde (songwriting pop) Wilfried Vanbeveren (close<br />

harmony) Willem Breynaert (kunstpedagogiek)<br />

Willem Vermoere (fotografie) Willy Van Driel<br />

(grafiek) Wim Belaen (grote ensembles klassiek)<br />

Wim De Temmerman (filosofie) Wim Verbeke<br />

(vakdidactiek muziekproductie) Wouter Decorte<br />

(multimediale vormgeving) Wouter Vantornhout<br />

(slagwerk pop) Youliana Tcherneva-Verschuren<br />

(textieltechnologie) Yves Senden<br />

(muziekgeschiedenis) Yves Storms (gitaar klassiek)<br />

wijzer<br />

DOCENTEN EN ONDERZOEKERS<br />

80<br />

2012 – 2013<br />

81


School of Arts<br />

studie<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

82<br />

2012 – 2013<br />

83


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Interieurvormgeving<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Interieurvormgeving: oriëntatie & analyse 10 1<br />

Interieurvormgeving: voorontwerp & presentatie 9 2<br />

Ontwerp- en vormleer 5 J<br />

Werkveldverkenning 3 1<br />

Kleur en licht 3 2<br />

Constructie 3 1<br />

Constructietechnieken 1 4 2<br />

Materialen 1 3 1<br />

Materialen 2 3 2<br />

Visualisatie 1.1 5 1<br />

Visualisatie 1.2 6 2<br />

Actualiteit en geschiedenis van design 3 2<br />

Architectuurgeschiedenis en actualiteit 3 1<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Interieurvormgeving: ontwerp & afwerking 10 1<br />

Te kiezen voor 14 studiepunten:<br />

Interieurontwerpen 7 2<br />

Meubel & design 7 2<br />

Interieurafwerking & advies 7 2<br />

Tijdelijke installaties 7 2<br />

Verlichting en elektriciteit 3 1<br />

Constructietechnieken 2 3 1<br />

Visualisatie 2.1 5 1<br />

Visualisatie 2.2 5 2<br />

Project technologie 5 J<br />

Project internationalisering 3 J<br />

Projectmanagement 3 2<br />

Stedelijke en landschappelijke context 3 1<br />

Historisch-culturele context van het wonen 3 1<br />

Te kiezen voor 3 studiepunten:<br />

Kunstactualiteit 3 2<br />

Designactualiteit 3 2<br />

Architectuuractualiteit 3 2<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Te kiezen voor 30 studiepunten:<br />

Bachelorproef Interieurontwerpen 30 J<br />

Bachelorproef Meubel en design 30 J<br />

Bachelorproef Tijdelijke installaties 30 J<br />

Bachelorproef Interieurafwerking & advies 30 J<br />

Stage 12 J<br />

Zelfstandig ondernemen 3 1<br />

Bedrijfsmanagment 3 1<br />

Oriëntering beroepenveld 3 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunstactualiteit 3 2<br />

Designactualiteit 3 2<br />

Architectuuractualiteit 3 2<br />

Studium generale 3 J<br />

KASKlezingen 3 J<br />

Portfolio 3 2<br />

60<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

84<br />

2012 – 2013<br />

85


School of Arts<br />

studie<br />

Bachelor<br />

Landschapsen<br />

tuinarchitectuur<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Grafische vorming 1 3 1<br />

Grafische vorming 2 3 2<br />

Kunst en culturele vorming 1 4 1<br />

Materialen en uitvoeringstechnieken 1 5 1<br />

Materialen en uitvoeringstechnieken 2 5 2<br />

Toegepaste plantenkennis en plantkunde 1 5 1<br />

Toegepaste plantenkennis en plantkunde 2 5 2<br />

Bodemkunde en bemestingsleer 3 1<br />

CAd 3 2<br />

Toegepaste wiskunde en informatica 4 2<br />

Toegepaste wiskunde<br />

Informatica<br />

Projectgestuurd ontwerpen 1 10 1<br />

Projectgestuurd ontwerpen 2 10 2<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Landschap & natuur 3 1<br />

Planning publieke ruimte & communicatie 3 1<br />

Parkanalyse 3 1<br />

Stage en rapportering 25 2<br />

Grafisch eindwerk 23 J<br />

Grafisch werk<br />

Loge<br />

Te kiezen voor 3 studiepunten<br />

Verkeerskunde 3 1<br />

Digitale presentatietechnieken 3 1<br />

60<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Toegepaste plantenkennis en beplantingsleer en ecologie 1 5 1<br />

Toegepaste plantenkennis en beplantingsleer en ecologie 2 5 2<br />

Uitvoeringstechnieken 1 3 1<br />

Uitvoeringstechnieken 2 3 2<br />

Administratieve vorming 1 3 1<br />

Administratieve vorming 2 3 2<br />

Landschapsplanning en stedenbouwkunde 6 1<br />

Landschapsplanning en stedenbouwkunde<br />

Landschapslezen<br />

CAD & GIS 3 1<br />

CAD<br />

GIS<br />

Projectgestuurd ontwerpen 3 10 1<br />

Projectgestuurd ontwerpen 4 10 2<br />

Te kiezen voor 3 studiepunten<br />

Kunst en culturele vorming 2 3 2<br />

Studium Generale 3 2<br />

1 opleidingsonderdeel uit het aanbod van de Associatie Universiteit <strong>Gent</strong>, na goedkeuring 3<br />

Te kiezen voor 3 studiepunten<br />

Seminarie landschapsplanning 3 2<br />

Seminarie stedenbouwkunde 3 2<br />

Te kiezen voor 3 studiepunten<br />

Groenbeheer in park & landschap 3 2<br />

Monumenten & landschapszorg 3 2<br />

60<br />

lestabellen<br />

86<br />

2012 – 2013<br />

87


School of Arts<br />

studie<br />

Bachelor<br />

na bachelor<br />

Landschapsontwikkeling<br />

BANABA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Landschap en beleid 4 1<br />

Projecten landschapsontwerp I 6 1<br />

Projecten landschapsontwerp II 3 2<br />

GIS I 5 1<br />

GIS II 3 2<br />

Stage en rapportering 15 2<br />

Landschapsanalyse 3 1<br />

Landschapsgenese 3 1<br />

Natuur- en landschapsbeheer 3 2<br />

Recreatiekunde 3 1<br />

Verkeerskunde 3 1<br />

Planmethodiek 3 1<br />

Ruimtelijke planning 3 1<br />

Bosbeheer 3 2<br />

60<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

lestabellen<br />

88<br />

2012 – 2013<br />

89


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Vrije<br />

Kunsten<br />

—<br />

Schilderkunst<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier schilderkunst I: introductie 21 J<br />

Atelier schilderkunst II: naar waarneming 12 J<br />

Technologie 1.1 3 1<br />

Tekenen 1.1 3 1<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1. 3 1<br />

de kunst na 1945<br />

practicum analyse van het beeld<br />

Wetenschap en filosofie 1.1. 6 1<br />

historische inleiding filosofie (1)<br />

psychologie waarneming<br />

antropologie<br />

Technologie 1.2 3 1<br />

Tekenen 1.2 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

kunst van prehistorie en oudheid<br />

de kunst van 1972 tot heden<br />

Wetenschap en filosofie 1.2. 3 2<br />

historische inleiding filosofie (2)<br />

practicum onderzoeksmethodiek<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier schilderkunst III 12 J<br />

Atelier schilderkunst IV 12 J<br />

Tekenen 2.1. 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

kunst van de middeleeuwen<br />

kunst van renaissance/barok<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur (1)<br />

kunstfilosofie (1)<br />

Tekenen 2.2 3 2<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

literatuur (2)<br />

kunstfilosofie (2)<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier schilderkunst V 12 J<br />

Atelier schilderkunst VI: eindwerk 12 J<br />

Tekenen 3.1 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

kunst van 1900 tot 1945<br />

practicum actualiteit<br />

Initiatie Werkveld 3 1<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

literatuur (3)<br />

kunstfilosofie (3)<br />

Tekenen 3.2 3 2<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

literatuur (4)<br />

kunstfilosofie (4)<br />

Dossier 3 2<br />

60<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef vrije kunsten deel 1 9 J<br />

Masterproef vrije kunsten deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Fine Arts I 9 J<br />

Master's Project Fine Arts II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Vrije<br />

Kunsten<br />

Master<br />

Visual Arts<br />

Fine Arts<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

90<br />

2012 – 2013<br />

91


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Vrije<br />

Kunsten<br />

—<br />

Beeldhouwkunst<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier beeldhouwkunst I 18 J<br />

Atelier beeldhouwkunst II 18 J<br />

Tekenen 1.1 3 1<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1. 3 1<br />

de kunst na 1945<br />

practicum analyse van het beeld<br />

Wetenschap en filosofie 1.1. 6 1<br />

historische inleiding filosofie (1)<br />

psychologie waarneming<br />

antropologie<br />

Theorie en actualiteit van de Sculptuur 3 2<br />

Tekenen 1.2 3 2<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

kunst van prehistorie en oudheid<br />

de kunst van 1972 tot heden<br />

Wetenschap en filosofie 1.2. 3 2<br />

historische inleiding filosofie (2)<br />

practicum onderzoeksmethodiek<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier beeldhouwkunst III 9 J<br />

Atelier beeldhouwkunst IV 12 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

kunst van de middeleeuwen<br />

kunst van renaissance/barok<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur (1)<br />

kunstfilosofie (1)<br />

Tekenen 2.1 3 1<br />

Tekenen 2.2 3 2<br />

Geschiedenis van de sculptuur 3 2<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

literatuur (2)<br />

kunstfilosofie (2)<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier beeldhouwkunst V 12 J<br />

Atelier beeldhouwkunst VI 12 J<br />

Tekenen 3.1 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

kunst van 1900 tot 1945<br />

practicum actualiteit<br />

Initiatie Werkveld 3 1<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

literatuur (3)<br />

kunstfilosofie (3)<br />

Tekenen 3.2 3 2<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

literatuur (4)<br />

kunstfilosofie (4)<br />

Dossier 3 2<br />

57<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef vrije kunsten deel 1 9 J<br />

Masterproef vrije kunsten deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Fine Arts I 9 J<br />

Master's Project Fine Arts II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Vrije<br />

Kunsten<br />

Master<br />

Visual Arts<br />

Fine Arts<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

92<br />

2012 – 2013<br />

93


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Vrije<br />

Kunsten<br />

—<br />

Tekenkunst<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Inhoud/materiaalkennis/ tekentaal I 21 J<br />

Inhoud/materiaalkennis/tekentaal II 24 J<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1. 3 1<br />

de kunst na 1945<br />

practicum analyse van het beeld<br />

Wetenschap en filosofie 1.1. 6 1<br />

historische inleiding filosofie (1)<br />

psychologie waarneming<br />

antropologie<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

kunst van prehistorie en oudheid<br />

de kunst van 1972 tot heden<br />

Wetenschap en filosofie 1.2. 3 2<br />

historische inleiding filosofie (2)<br />

practicum onderzoeksmethodiek<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Dossier & verbeelding I 15 J<br />

Dossier & verbeelding II 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

kunst van de middeleeuwen<br />

kunst van renaissance/barok<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur (1)<br />

kunstfilosofie (1)<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

literatuur (2)<br />

kunstfilosofie (2)<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Thema & verbeelding 15 J<br />

Verbeelding & tentoonstelling 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

kunst van 1900 tot 1945<br />

practicum actualiteit<br />

Initiatie Werkveld 3 1<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

literatuur (3)<br />

kunstfilosofie (3)<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

literatuur (4)<br />

kunstfilosofie (4)<br />

Dossier 3 2<br />

60<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef vrije kunsten deel 1 9 J<br />

Masterproef vrije kunsten deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Fine Arts I 9 J<br />

Master's Project Fine Arts II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Vrije<br />

Kunsten<br />

Master<br />

Visual Arts<br />

Fine Arts<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

94<br />

2012 – 2013<br />

95


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Vrije<br />

Kunsten<br />

—<br />

Beeld &<br />

Installatie<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier beeld & installatie I 18 J<br />

Atelier beeld & installatie II 21 J<br />

Tekenen 1.1. 3 1<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1. 3 1<br />

de kunst na 1945<br />

practicum analyse van het beeld<br />

Wetenschap en filosofie 1.1. 6 1<br />

historische inleiding filosofie (1)<br />

psychologie waarneming<br />

antropologie<br />

Tekenen 1.2. 3 2<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

kunst van prehistorie en oudheid<br />

de kunst van 1972 tot heden<br />

Wetenschap en filosofie 1.2. 3 2<br />

historische inleiding filosofie (2)<br />

practicum onderzoeksmethodiek<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier beeld & installatie III 12 J<br />

Atelier beeld & installatie IV 12 J<br />

Tekenen 2.1. 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

kunst van de middeleeuwen<br />

kunst van renaissance/barok<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur (1)<br />

kunstfilosofie (1)<br />

Tekenen 2.2. 3 2<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

literatuur (2)<br />

kunstfilosofie (2)<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier beeld & installatie V 10 J<br />

Afstudeerproject 20 J<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

kunst van 1900 tot 1945<br />

practicum actualiteit<br />

Initiatie Werkveld 3 1<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

literatuur (3)<br />

kunstfilosofie (3)<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

literatuur (4)<br />

kunstfilosofie (4)<br />

Dossier 3 2<br />

60<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef vrije kunsten deel 1 9 J<br />

Masterproef vrije kunsten deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Fine Arts I 9 J<br />

Master's Project Fine Arts II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Vrije<br />

Kunsten<br />

Master<br />

Visual Arts<br />

Fine Arts<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

96<br />

2012 – 2013<br />

97


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Vrije<br />

Kunsten<br />

—<br />

Mediakunst<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier audio-visuele media 18 J<br />

Atelier interactieve media 12 J<br />

Atelier narratieve technieken 6 J<br />

Tekenen 1.1 3 1<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1. 3 1<br />

de kunst na 1945<br />

practicum analyse van het beeld<br />

Wetenschap en filosofie 1.1. 6 1<br />

historische inleiding filosofie (1)<br />

psychologie waarneming<br />

antropologie<br />

Theorie van de Mediakunst 3 2<br />

Tekenen 1.2 3 2<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

kunst van prehistorie en oudheid<br />

de kunst van 1972 tot heden<br />

Wetenschap en filosofie 1.2. 3 2<br />

historische inleiding filosofie (2)<br />

practicum onderzoeksmethodiek<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier mediakunst I 12 J<br />

Atelier mediakunst II 12 J<br />

Theorie en Actualiteit van de Mediakunst 3 1<br />

Narratieve strategiën 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

kunst van de middeleeuwen<br />

kunst van renaissance/barok<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur (1)<br />

kunstfilosofie (1)<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

literatuur (2)<br />

kunstfilosofie (2)<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier mediakunst III 15 J<br />

Atelier mediakunst IV 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

kunst van 1900 tot 1945<br />

practicum actualiteit<br />

Initiatie werkveld 3 1<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

literatuur (3)<br />

kunstfilosofie (3)<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

literatuur (4)<br />

kunstfilosofie (4)<br />

Dossier 3 2<br />

60<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef vrije kunsten deel 1 9 J<br />

Masterproef vrije kunsten deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Fine Arts I 9 J<br />

Master's Project Fine Arts II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Vrije<br />

Kunsten<br />

Master<br />

Visual Arts<br />

Fine Arts<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

98<br />

2012 – 2013<br />

99


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Fotografie<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Studie van de fotografische beeldtaal I 18 J<br />

Materialenkennis 6 J<br />

Documentaire fotografie I 6 J<br />

Fotografie en concept I 6 J<br />

Geschiedenis van de fotografie 1.1. 3 1<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1. 3 1<br />

de kunst na 1945<br />

practicum analyse van het beeld<br />

Wetenschap en filosofie 1.1. 6 1<br />

historische inleiding filosofie (1)<br />

psychologie waarneming<br />

antropologie<br />

Onderzoek persoonlijk artistiek dossier 1.2 3 2<br />

Geschiedenis van de fotografie 1.2 3 2<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

kunst van prehistorie en oudheid<br />

de kunst van 1972 tot heden<br />

Wetenschap en filosofie 1.2. 3 2<br />

historische inleiding filosofie (2)<br />

practicum onderzoeksmethodiek<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Studie van de fotografische beeldtaal II 12 J<br />

Documentaire fotografieII 6 J<br />

Fotografie en concept II 6 J<br />

Geschiedenis van de fotografie 2.1 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

kunst van de middeleeuwen<br />

kunst van renaissance/barok<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur (1)<br />

kunstfilosofie (1)<br />

Onderzoek persoonlijk artistiek dossier 2.2 3 2<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

literatuur (2)<br />

kunstfilosofie (2)<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier fotografie: studie van de actuele kunst 3 1<br />

Atelier fotografie: te kiezen voor 7 studiepunten<br />

Documentaire fotografie III 7 1<br />

Fotografie en concept III 7 1<br />

Aspecten van de functionele fotografie 6 J<br />

Fotogeschiedenis: actuele fotografie 3 1<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

kunst van 1900 tot 1945<br />

practicum actualiteit<br />

Initiatie werkveld 3 1<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

literatuur (3)<br />

kunstfilosofie (3)<br />

Atelier fotografie: te kiezen voor 11 studiepunten<br />

Documentaire fotografie IV 11 2<br />

Fotografie en concept IV 11 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

literatuur (4)<br />

kunstfilosofie (4)<br />

Dossier 3 2<br />

60<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef fotografie deel 1 9 J<br />

Masterproef fotografie deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Photography I 9 J<br />

Master's Project Photography II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Fotografie<br />

Master<br />

Visual Arts<br />

Photography<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

100<br />

2012 – 2013<br />

101


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Multimediale<br />

Vormgeving<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Ruimtelijke vormgeving I 15 J<br />

Geactiveerde ruimte I 15 J<br />

Introductie multimediale technieken 9 J<br />

digitaal atelier<br />

fotografie<br />

video<br />

Atelier tekenen 1.1. 3 1<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1. 3 1<br />

de kunst na 1945<br />

practicum analyse van het beeld<br />

Wetenschap en filosofie 1.1. 6 1<br />

historische inleiding filosofie (1)<br />

psychologie waarneming<br />

antropologie<br />

Atelier tekenen 1.2. 3 2<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

kunst van prehistorie en oudheid<br />

de kunst van 1972 tot heden<br />

Wetenschap en filosofie 1.2. 3 2<br />

historische inleiding filosofie (2)<br />

practicum onderzoeksmethodiek<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier naar keuze voor 15 punten<br />

ruimtelijke vormgeving II 15 J<br />

geactiveerde ruimte II 15 J<br />

Autonoom project 9 J<br />

Atelier tekenen 2.1. 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

kunst van de middeleeuwen<br />

kunst van renaissance/barok<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur (1)<br />

kunstfilosofie (1)<br />

Atelier tekenen 2.2. 3 2<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

literatuur (2)<br />

kunstfilosofie (2)<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Bachelorproject autonome vormgeving 18 J<br />

Externe projecten 6 J<br />

Atelier tekenen 3.1. 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

kunst van 1900 tot 1945<br />

practicum actualiteit<br />

Initiatie werkveld 3 1<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

literatuur (3)<br />

kunstfilosofie (3)<br />

Atelier tekenen 3.2. 3 2<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

literatuur (4)<br />

kunstfilosofie (4)<br />

Dossier 3 2<br />

57<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef multimediale vormgeving deel 1 9 J<br />

Masterproef multimediale vormgeving deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Multimedia Design I 9 J<br />

Master's Project Multimedia Design II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Multimediale<br />

Vormgeving<br />

Master<br />

Visual Arts<br />

Multimedia<br />

Design<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

102<br />

2012 – 2013<br />

103


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Grafisch<br />

Ontwerp<br />

—<br />

Grafiek<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Initiatie grafische vormgeving 1.1. 9 1<br />

Initiatie grafiek 1.1. 9 1<br />

Tekenen 1.1. 3 1<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1. 3 1<br />

de kunst na 1945<br />

practicum analyse van het beeld<br />

Wetenschap en filosofie 1.1. 6 1<br />

historische inleiding filosofie (1)<br />

psychologie waarneming<br />

antropologie<br />

te kiezen voor 15 studiepunten:<br />

Grafiek 1.2. 15 2<br />

Grafische vormgeving 1.2. 15 2<br />

Web-&interactief design 1.2. 3 2<br />

Illustratie 1.2. 3 2<br />

Tekenen 1.2. 3 2<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

kunst van prehistorie en oudheid<br />

de kunst van 1972 tot heden<br />

Wetenschap en filosofie 1.2. 3 2<br />

historische inleiding filosofie (2)<br />

practicum onderzoeksmethodiek<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Beeld & taal onderzoek I 12 J<br />

Beeld & taal onderzoek II 15 J<br />

Tekenen 2.1. 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

kunst van de middeleeuwen<br />

kunst van renaissance/barok<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur (1)<br />

kunstfilosofie (1)<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

literatuur (2)<br />

kunstfilosofie (2)<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Kunst&print I 15 J<br />

Kunst&print II 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

kunst van 1900 tot 1945<br />

practicum actualiteit<br />

Initiatie werkveld 3 1<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

literatuur (3)<br />

kunstfilosofie (3)<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

literatuur (4)<br />

kunstfilosofie (4)<br />

Dossier 3 2<br />

60<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef grafisch ontwerp deel 1 9 J<br />

Masterproef grafisch ontwerp deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Graphic Design I 9 J<br />

Master's Project Graphic Design II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Grafisch<br />

Ontwerp<br />

Master<br />

Visual Arts<br />

Graphic<br />

Design<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

104<br />

2012 – 2013<br />

105


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Grafisch<br />

Ontwerp<br />

—<br />

Grafische<br />

Vormgeving<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Initiatie grafische vormgeving 1.1. 9 1<br />

Initiatie grafiek 1.1. 9 1<br />

Tekenen 1.1. 3 1<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1. 3 1<br />

de kunst na 1945<br />

practicum analyse van het beeld<br />

Wetenschap en filosofie 1.1. 6 1<br />

historische inleiding filosofie (1)<br />

psychologie waarneming<br />

antropologie<br />

te kiezen voor 15 studiepunten:<br />

Grafiek 1.2. 15 2<br />

Grafische vormgeving 1.2. 15 2<br />

Web-&interactief design 1.2. 3 2<br />

Illustratie 1.2. 3 2<br />

Tekenen 1.2. 3 2<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

kunst van prehistorie en oudheid<br />

de kunst van 1972 tot heden<br />

Wetenschap en filosofie 1.2. 3 2<br />

historische inleiding filosofie (2)<br />

practicum onderzoeksmethodiek<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier grafische vormgeving I 9 J<br />

Atelier grafische vormgeving II 9 J<br />

Artistiek&theoretische omkadering 2.1. 6 1<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

kunst van de middeleeuwen<br />

kunst van renaissance/barok<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur (1)<br />

kunstfilosofie (1)<br />

Artistiek&theoretische omkadering 2.2. 6 2<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

literatuur (2)<br />

kunstfilosofie (2)<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Grafische vormgeving III 10 J<br />

Grafische vormgeving IV 10 J<br />

Artistiek&theoretische omkadering 3.1. 6 1<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

kunst van 1900 tot 1945<br />

practicum actualiteit<br />

Initiatie werkveld 3 1<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

literatuur (3)<br />

kunstfilosofie (3)<br />

Artistiek&theoretische omkadering 3.2. 4 2<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

literatuur (4)<br />

kunstfilosofie (4)<br />

Dossier 3 2<br />

60<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef grafisch ontwerp deel 1 9 J<br />

Masterproef grafisch ontwerp deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Graphic Design I 9 J<br />

Master's Project Graphic Design II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Grafisch<br />

Ontwerp<br />

Master<br />

Visual Arts<br />

Graphic<br />

Design<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

106<br />

2012 – 2013<br />

107


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Grafisch<br />

Ontwerp<br />

—<br />

Web- &<br />

Interactief<br />

Design<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Initiatie grafische vormgeving 1.1. 9 1<br />

Initiatie grafiek 1.1. 9 1<br />

Tekenen 1.1. 3 1<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1. 3 1<br />

de kunst na 1945<br />

practicum analyse van het beeld<br />

Wetenschap en filosofie 1.1. 6 1<br />

historische inleiding filosofie (1)<br />

psychologie waarneming<br />

antropologie<br />

te kiezen voor 15 studiepunten:<br />

Grafiek 1.2. 15 2<br />

Grafische vormgeving 1.2. 15 2<br />

Web-&interactief design 1.2. 3 2<br />

Illustratie 1.2. 3 2<br />

Tekenen 1.2. 3 2<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

kunst van prehistorie en oudheid<br />

de kunst van 1972 tot heden<br />

Wetenschap en filosofie 1.2. 3 2<br />

historische inleiding filosofie (2)<br />

practicum onderzoeksmethodiek<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Benaming opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier Web-&interactief design I 12 J<br />

Atelier Web-&interactief design II 15 J<br />

Communicatie & media 2.1. 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

kunst van de middeleeuwen<br />

kunst van renaissance/barok<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur (1)<br />

kunstfilosofie (1)<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

literatuur (2)<br />

kunstfilosofie (2)<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier Web-&interactief design III 13 J<br />

Atelier Web-&interactief design IV 14 J<br />

Communicatie & media 3.1. 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

kunst van 1900 tot 1945<br />

practicum actualiteit<br />

Initiatie werkveld 3 1<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

literatuur (3)<br />

kunstfilosofie (3)<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

literatuur (4)<br />

kunstfilosofie (4)<br />

Dossier 3 2<br />

60<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef grafisch ontwerp deel 1 9 J<br />

Masterproef grafisch ontwerp deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Graphic Design I 9 J<br />

Master's Project Graphic Design II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Grafisch<br />

Ontwerp<br />

Master<br />

Visual Arts<br />

Graphic<br />

Design<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

108<br />

2012 – 2013<br />

109


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Grafisch<br />

Ontwerp<br />

—<br />

Illustratie<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Initiatie grafische vormgeving 1.1. 9 1<br />

Initiatie grafiek 1.1. 9 1<br />

Tekenen 1.1. 3 1<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1. 3 1<br />

de kunst na 1945<br />

practicum analyse van het beeld<br />

Wetenschap en filosofie 1.1. 6 1<br />

historische inleiding filosofie (1)<br />

psychologie waarneming<br />

antropologie<br />

te kiezen voor 15 studiepunten:<br />

Grafiek 1.2. 15 2<br />

Grafische vormgeving 1.2. 15 2<br />

Web-&interactief design 1.2. 3 2<br />

Illustratie 1.2. 3 2<br />

Tekenen 1.2. 3 2<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

kunst van prehistorie en oudheid<br />

de kunst van 1972 tot heden<br />

Wetenschap en filosofie 1.2. 3 2<br />

historische inleiding filosofie (2)<br />

practicum onderzoeksmethodiek<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier illustratie I 9 J<br />

Atelier illustratie II 9 J<br />

Theorie van de illustratie 2.1. 3 1<br />

Grafische vormgeving&typografie 2.1. 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

kunst van de middeleeuwen<br />

kunst van renaissance/barok<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur (1)<br />

kunstfilosofie (1)<br />

Typografie 2.2. 3 2<br />

Publicatie 2.2. 3 2<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

literatuur (2)<br />

kunstfilosofie (2)<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier illustratie III 11 J<br />

Atelier illustratie IV 10 J<br />

Theorie van de illustratie 3.1. 3 1<br />

Grafische vormgeving&typografie 3.1. 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

kunst van 1900 tot 1945<br />

practicum actualiteit<br />

Initiatie werkveld 3 1<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

literatuur (3)<br />

kunstfilosofie (3)<br />

Publicatie 3.2. 3 2<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

literatuur (4)<br />

kunstfilosofie (4)<br />

Dossier 3 2<br />

60<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef grafisch ontwerp deel 1 9 J<br />

Masterproef grafisch ontwerp deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Graphic Design I 9 J<br />

Master's Project Graphic Design II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Grafisch<br />

Ontwerp<br />

Master<br />

Visual Arts<br />

Graphic<br />

Design<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

110<br />

2012 – 2013<br />

111


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier textiel I 12 J<br />

Atelier textiel II 15 J<br />

Digitale beeldvorming 1.1. 3 1<br />

Textiel technologie 3 1<br />

Tekenen 1.1. 3 1<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1. 3 1<br />

de kunst na 1945<br />

practicum analyse van het beeld<br />

Wetenschap en filosofie 1.1. 6 1<br />

historische inleiding filosofie (1)<br />

psychologie waarneming<br />

antropologie<br />

Styling 1.2. 3 2<br />

Tekenen 1.2. 3 2<br />

Kunst en design 3 2<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

kunst van prehistorie en oudheid<br />

de kunst van 1972 tot heden<br />

Wetenschap en filosofie 1.2. 3 2<br />

historische inleiding filosofie (2)<br />

practicum onderzoeksmethodiek<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier textiel III 9 J<br />

Atelier textiel IV 15 J<br />

Archieftekenen 3 1<br />

Geschiedenis textiel&design 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

kunst van de middeleeuwen<br />

kunst van renaissance/barok<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur (1)<br />

kunstfilosofie (1)<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

literatuur (2)<br />

kunstfilosofie (2)<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier textiel V te kiezen voor 22 stpnt<br />

J<br />

Industrieel project & toegepast ontwerp 22 J<br />

Autonoom project & concept 22 J<br />

Atelier textiel VI te kiezen voor 8 stpnt<br />

J<br />

Weven 5 J<br />

3D ontwerp 3 J<br />

Druktechnieken 5 J<br />

Styling 3 J<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

kunst van 1900 tot 1945<br />

practicum actualiteit<br />

Initiatie Werkveld 3 1<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

literatuur (3)<br />

kunstfilosofie (3)<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

literatuur (4)<br />

kunstfilosofie (4)<br />

Dossier 3 2<br />

60<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef textielontwerpen deel 1 9 J<br />

Masterproef textielontwerpen deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Textiles Design I 9 J<br />

Master's Project Textiles Design II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Textielontwerp<br />

Textielontwerp<br />

Master<br />

Visual Arts<br />

Textiles<br />

Design<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

112<br />

2012 – 2013<br />

113


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Mode<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier mode I 9 J<br />

Atelier mode II 12 J<br />

Modetechnologie en materie 1 9 J<br />

Materieonderzoek 1<br />

Patroon- en technisch tekenen 1<br />

Stik- en breitechnieken 1<br />

Mode en beeldtaal 1 9 J<br />

Graphic Design en print 1<br />

Anatomie & levend model<br />

Modetekenen 1<br />

Geschiedenis van de Mode 3 1<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1. 3 1<br />

Kunst na 1945<br />

practicum beeldanalyse<br />

Wetenschap en filosofie 1.1. 6 1<br />

historische inleiding filosofie 1<br />

psychologie waarneming<br />

antropologie<br />

Modeactualiteit 3 2<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

prehistorie&oudheid<br />

Kunst na 1972<br />

Wetenschap en filosofie 1.2. 3 2<br />

historische inleiding filosofie 2<br />

practicum onderzoeksmethodiek<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier mode III 6 J<br />

Atelier mode IV 9 J<br />

Modetechnologie en materie 2 6 J<br />

Materieonderzoek 2<br />

Patroon- en technisch tekenen 2<br />

Mode en beeldtaal 2 6 J<br />

Graphic Design en print 2<br />

Styling<br />

Modeaccessoires 1 3<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

middeleeuwen<br />

renaissance<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur 1<br />

kunstfilosofie 1<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

literatuur 2<br />

kunstfilosofie 2<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier mode V 6 J<br />

Atelier mode VI 12 J<br />

Modetechnologie en materie 3 3 J<br />

Mode en beeldtaal 3 3 J<br />

Modeaccessoires 2 3 J<br />

Sociologie van de Mode 3 2<br />

Aanverwant keuzepakket 15 J<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

kunst van 1900 tot 1945<br />

practicum kunstactualiteit<br />

Initiatie werkveld 3 1<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

literatuur 3<br />

kunstfilosofie 3<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

literatuur 4<br />

kunstfilosfie 4<br />

Dossier 3 2<br />

60<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef mode deel 1 9 J<br />

Masterproef mode deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Fashion I 9 J<br />

Master's Project Fashion II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Beeldende<br />

Kunsten<br />

Mode<br />

Master<br />

Visual Arts<br />

Fashion<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

114<br />

2012 – 2013<br />

115


School of Arts<br />

studie<br />

Postgraduaat<br />

Tentoonstelling<br />

en<br />

beheer van<br />

de actuele<br />

kunst<br />

1e PHS TEBEAC<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Kunstactualiteit en onderzoeksmethodologie 3<br />

Materialenkennis & natuurwetenschappelijke analysemethoden 5<br />

Collectiebeheer, gegevensbeheer & -ontsluiting 5<br />

Juridische aspecten, administratie en dossieropbouw 5<br />

Ethiek & deontologie, object & betekeniscreatie 5<br />

Beslissingsproces in de omgang met het kunstwerk 5<br />

Tentoonstellingstheorie en - praktijk 5<br />

Publieksbemiddeling 3<br />

Onderzoeksproject & stage 12<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

lestabellen<br />

116<br />

2012 – 2013<br />

117


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

muziek<br />

Uitvoerende<br />

muziek<br />

—<br />

Klasieke<br />

muziek<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Hoofddiscipline - klassiek 1 16 J<br />

Instrument 1<br />

Portfolio Instrument 1<br />

Zang 1<br />

Portfolio zang 1<br />

Tekststudie zang 1<br />

Musiceerpraktijk/muziektheater voor 6 studiepunten volgens discipline 6 J<br />

Begeleidingspraktijk 1 (klavierinstrumenten en gitaar)<br />

Grote ensembles 1 (orkestinstrumenten)<br />

Muziektheatrale vorming 1 (zang - klassiek)<br />

Projecten zang - klassiek 1<br />

Kleine ensembles 1 9 J<br />

Kleine ensembles 1<br />

Portfolio kleine ensembles 1<br />

Solfège, gehoorvorming, algemene muziekleer 1 6 J<br />

Koor 1 3 J<br />

Harmonie 1 3 1<br />

Contrapunt 1 3 2<br />

Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis 1 & auditieve analyse 4 1<br />

Overzicht muziek - en cultuurgeschiedenis 1<br />

Auditieve analyse<br />

Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis 2 en kritiek 4 2<br />

Overzicht muziek - en cultuurgeschiedenis 2<br />

Kritiek<br />

Onderzoeksmethodiek 1 3 J<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Hoofddiscipline - klassiek 2 16<br />

Instrument 2<br />

J<br />

Studie van het repertoire 1<br />

J<br />

Portfolio orkestinstrumenten 2<br />

J<br />

Auditiepraktijk orkest 1<br />

J<br />

Instrument 2<br />

J<br />

Studie van het repertoire 1<br />

J<br />

Portfolio toets/tokkel/sax 2<br />

J<br />

Zang 2<br />

J<br />

Studie van het repertoire 1 2<br />

Portfolio zang 2<br />

J<br />

Tekststudie zang 2<br />

J<br />

Musiceerpraktijk/muziektheater voor 6 studiepunten volgens discipline 6 J<br />

Begeleidingspraktijk 2 (klavierinstrumenten en gitaar)<br />

Grote ensembles 2 (orkestinstrumenten)<br />

Muziektheatrale vorming 2 (zang klassiek)<br />

Projecten zang - klassiek 2<br />

Kleine ensembles 2 7 J<br />

Kleine ensembles 2<br />

Portfolio kleine ensembles 2<br />

Solfège, gehoorvorming, algemene muziekleer 2 6 J<br />

Koor 2 3 J<br />

Inleiding improvisatie 1 3 1 of 2<br />

Harmonie 2 3 1<br />

Contrapunt 2 3 2<br />

Muziekgeschiedenis & partituuranalyse, één module te kiezen 4<br />

Muziekgeschiedenis, module renaissance barok 1<br />

Partituuranalyse, module renaissance barok 1<br />

Muziekgeschiedenis, module klassiek romantiek 2<br />

Partituuranalyse, module klassiek romantiek 2<br />

Filosofie 3 1<br />

Onderzoeksmethodiek 2 3 2<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Hoofddiscipline - klassiek 3 16<br />

Instrument 3<br />

J<br />

Studie van het repertoire 2<br />

J<br />

Portfolio orkestinstrumenten 3<br />

J<br />

Auditiepraktijk orkest 2<br />

J<br />

Instrument 3<br />

J<br />

Studie van het repertoire 2<br />

J<br />

Portfolio toets/tokkel/sax 3<br />

J<br />

Zang 3<br />

J<br />

Studie van het repertoire 2 1<br />

Portfolio zang 3<br />

J<br />

Tekststudie zang 3<br />

J<br />

Musiceerpraktijk/muziektheater voor 6 studiepunten volgens discipline 6 J<br />

Begeleidingspraktijk 3 (klavierinstrumenten en gitaar)<br />

Grote ensembles 3 (orkestinstrumenten)<br />

Muziektheatrale vorming 3 (zang klassiek)<br />

Projecten zang 3<br />

Kleine ensembles 3 9 J<br />

Kleine ensembles 3<br />

Portfolio Kleine ensembles 3<br />

Harmonie 3 3 1<br />

Te kiezen voor 3 studiepunten: 3 2<br />

Jazzharmonie<br />

Contrapunt 3<br />

Muziekgeschiedenis & partituuranalyse, module 1e helft XXe eeuw 4 1<br />

Muziekgeschiedenis, module 1e helft XXe eeuw<br />

Partituuranalyse, module 1e helft XXe eeuw<br />

Muziekgeschiedenis & partituuranalyse, module 2e helft XXe eeuw 4 2<br />

Muziekgeschiedenis, module 2e helft XXe eeuw<br />

Partituuranalyse, module 2e helft XXe eeuw<br />

Muziekpsychologie 3 1<br />

Paper 6 J<br />

Cultuurmanagement 3 1<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

118<br />

2012 – 2013<br />

119


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Master<br />

Uitvoerende<br />

muziek<br />

—<br />

Klasieke<br />

muziek<br />

1e MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Hoofddiscipline - klassiek 4 21 J<br />

Instrument 4<br />

Portfolio orkestinstrumenten 4<br />

Auditiepraktijk orkest 3<br />

Instrument 4<br />

Portfolio toets/tokkel/sax 4<br />

Zang 4<br />

Portfolio zang 4<br />

Portfolio persoonlijk artistiek project en scriptie 3 J<br />

Te volgen voor 6 studiepunten volgens discipline 6<br />

Begeleidingspraktijk 4 (orgel, klavecimbel, gitaar, accordeon)<br />

J<br />

Grote ensembles 4 (orkestinstrumenten)<br />

J<br />

Begeleidingspraktijk 4 (piano) 1<br />

Begeleiden 1 (piano) 2<br />

Muziektheatrale Vorming 4 (zang klassiek)<br />

J<br />

Projecten zang - klassiek 4<br />

J<br />

Kleine ensembles 4 en coaching 1 9 J<br />

Kleine ensembles 4<br />

Coaching kleine ensembles 1<br />

Portfolio kleine ensembles 4<br />

Te kiezen voor 3 studiepunten: 3 1<br />

Improvisatie 1<br />

Posttonale compositietechnieken<br />

Te kiezen voor 3 studiepunten: 3 2<br />

Improvisatie 2<br />

Practicum posttonale compositietechnieken<br />

Seminarie muziekhistorisch en analytisch onderzoek 3 1<br />

Muziek en recht 3 1<br />

Keuzevakken 9 1 of 2<br />

60<br />

1st MASTER<br />

Course e Sem<br />

Main subject - classic 4 21 J<br />

Instrument 4<br />

Portfolio orchestral instrument 4<br />

Audition orchestra 3<br />

Instrument 4<br />

Portfolio keyboard/plucked/sax 4<br />

Voice 4<br />

Portfolio voice 4<br />

Portfolio personal artistic project and thesis 3 J<br />

To be chosen for 6 credits according to discipline 6<br />

Accompanying practice 4 (organ, harpsichord, guitar, accordeon)<br />

J<br />

Large ensembles 4<br />

J<br />

Accompanying pratice piano 4 1<br />

Accompaniment piano 1 2<br />

Music theater training (singer classic) 1<br />

J<br />

Projects singer 4<br />

J<br />

Small ensembles 4 & coaching 1 9 J<br />

Small ensembles 4<br />

Coaching small ensembles 1<br />

Portfolio small ensembles 4<br />

To be chosen for 3 credits: 3 1<br />

Improvisation 1<br />

Post-tonal composition techniques<br />

To be chosen for 3 credits: 3 2<br />

Improvisation 2<br />

Practicals post-tonal composition techniques<br />

Seminar research on music history and analysis 3 1<br />

Music and law 3 1<br />

Optional courses 9 1 or 2<br />

60<br />

English Master<br />

Performing<br />

music<br />

—<br />

Classical<br />

music<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

2e MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef 30 J<br />

Recital<br />

Persoonlijke artistiek project<br />

Scriptie<br />

Te volgen voor 12 studiepunten volgens discipline 12 J<br />

Begeleidingspraktijk 5 (orgel, klavecimbel, gitaar, accordeon)<br />

Grote ensembles 5 (orkestinstrumenten)<br />

Begeleiden 2 (piano)<br />

Muziektheatrale Vorming 5 (zang klassiek)<br />

Projecten zang-klassiek 5<br />

Kleine ensembles 5 en coaching 2 12 J<br />

Kleine ensembles 5<br />

Coaching kleine ensembles 2<br />

Portfolio Kleine ensembles 5<br />

Keuzevakken 6 1 of 2<br />

60<br />

2nd MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master examination 30 J<br />

Recital<br />

Personal artistic project<br />

Thesis<br />

To be chosen for 12 credits according to discipline 12 J<br />

Accompanying practice 5 (organ, harpsichord, guitar, accordeon)<br />

Accompaniment (piano) 2<br />

Large ensembles 5 (orchestral instruments)<br />

Music theater training (singer classic) 5<br />

Projects singer 5<br />

Small ensembles 5 & coaching 2 12 J<br />

Small ensembles 5<br />

Coaching small ensembles 2<br />

Portfolio small ensembles 5<br />

Optional courses 6 1 or 2<br />

60<br />

120<br />

2012 – 2013<br />

121


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

muziek<br />

Uitvoerende<br />

muziek<br />

—<br />

Jazz/pop<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Hoofddiscipline - jazz/pop 1 15 J<br />

Instrument 1<br />

Portfolio Instrument 1<br />

Zang 1<br />

Portfolio zang 1<br />

Musiceerpraktijk/muziektheater voor 6 studiepunten volgens discipline 6 J<br />

Grote ensembles 1 (instrument)<br />

Muziektheatrale vorming 1 (zang – jazz/pop)<br />

Projecten zang – jazz/pop 1<br />

Vormleer en arrangement jazz/pop 1 3 1<br />

Kleine ensembles 1 7 J<br />

Kleine ensembles 1<br />

Portfolio kleine ensembles 1<br />

Solfège, gehoorvorming, algemene muziekleer 1 6 J<br />

Close harmony 1 3 J<br />

Harmonie Lab 1 (voor 6 studiepunten volgens discipline) 6 J<br />

Jazz/pop harmonie 1<br />

Klavier Lab 1<br />

Jazz/pop harmonie 1<br />

Pianobegeleiding jazz-zang 1 (voor pianisten)<br />

Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis 1 & auditieve analyse 4 1<br />

Overzicht muziek - en cultuurgeschiedenis 1<br />

Auditieve analyse<br />

Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis 2 en kritiek 4 2<br />

Overzicht muziek - en cultuurgeschiedenis 2<br />

Kritiek<br />

Onderzoeksmethodiek 1 3 J<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Hoofddiscipline – jazz/pop 2 13 J<br />

Instrument 2<br />

Portfolio instrument 2<br />

Zang 2<br />

Portfolio zang 2<br />

Musiceerpraktijk/muziektheater voor 6 studiepunten volgens discipline 6 J<br />

Grote ensembles 2 (instrument)<br />

Muziektheatrale vorming 2 (zang – jazz/pop)<br />

Projecten zang – jazz/pop 2<br />

Vormleer en arrangement jazz/pop 2 3 1<br />

Vormleer en arrangement jazz/pop 3 3 2<br />

Kleine ensembles 2 7 J<br />

Kleine ensembles 2<br />

Portfolio kleine ensembles 2<br />

Solfège, gehoorvorming, algemene muziekleer 2 6 J<br />

Close harmony 2 3 J<br />

Harmonie Lab 2 (voor 6 studiepunten volgens discipline) 6 J<br />

Jazz/pop harmonie 2<br />

Klavier Lab 2<br />

Jazz/pop harmonie 2<br />

Pianobegeleiding jazz-zang 2 (voor pianisten)<br />

Filosofie 3 1<br />

Muziekgeschiedenis & partituuranalyse, module jazz 4<br />

Muziekgeschiedenis module jazz<br />

J<br />

Partituuranalyse module jazz 1<br />

Onderzoeksmethodiek 2 3 2<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Hoofddiscipline – jazz/pop 3 16 J<br />

Instrument 3<br />

Portfolio instrument 3<br />

Zang 3<br />

Portfolio zang 3<br />

Paper 6 J<br />

Musiceerpraktijk/muziektheater voor 6 studiepunten volgens discipline 6 J<br />

Grote ensembles 3 (instrument)<br />

Muziektheatrale vorming 3 (zang – jazz/pop)<br />

Projecten zang – jazz/pop 3<br />

Kleine ensembles 3 7 J<br />

Kleine ensembles 3<br />

Portfolio Kleine ensembles 3<br />

Harmonie Lab 3 (voor 6 studiepunten volgens discipline) 6 J<br />

Jazz/pop harmonie 3<br />

Klavier Lab 3<br />

Jazz/pop harmonie 3<br />

Pianobegeleiding jazz-zang 3 (voor pianisten)<br />

Jazzcompositie en arrangement 1 3 1<br />

Jazzcompositie en arrangement 2 3 2<br />

Muziekgeschiedenis & partituuranalyse, module pop 4<br />

Muziekgeschiedenis module pop<br />

J<br />

Partituuranalyse module pop 1<br />

Muziekpsychologie 3 1<br />

Cultuurmanagement 3 1<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

122<br />

2012 – 2013<br />

123


School of Arts<br />

studie<br />

Master<br />

Uitvoerende<br />

muziek<br />

—<br />

Jazz/pop<br />

1e MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Hoofddiscipline – jazz/pop 4 18 J<br />

Instrument 4<br />

Portfolio instrument 4<br />

Zang 4<br />

Portfolio zang 4<br />

Portfolio persoonlijk artistiek project en scriptie 3 J<br />

Seminarie muziekhistorisch en -analytisch onderzoek 3 1<br />

Te volgen volgens discipline: 6 J<br />

Grote Ensembles 4<br />

Close Harmony Choir 1 (zang)<br />

Kleine ensembles 4 en coaching 1 12 J<br />

Kleine ensembles 4<br />

Coaching kleine ensembles 1<br />

Portfolio kleine ensembles 4<br />

Reharmonisatie 1 3 1<br />

Jazzcompositie en arrangement 3 3 2<br />

Muziek en recht 3 1<br />

Keuzevakken 9 1 of 2<br />

60<br />

1st MASTER<br />

Course e Sem<br />

Main subject - jazz/pop 4 18 J<br />

Instrument 4<br />

Portfolio instrument 4<br />

Voice 4<br />

Portfolio voice 4<br />

Portfolio personal artistic project and thesis 3 J<br />

Seminar research on music history and analysis 3 1<br />

To be chosen for 6 credits according to discipline 6 J<br />

Large ensembles 4<br />

Close harmony Choir (singer) 1<br />

Small ensembles 4 & coaching 1 12 J<br />

Small ensembles 4<br />

Coaching small ensembles 1<br />

Portfolio small ensembles 4<br />

Reharmonisation 1 3 1<br />

Jazzcomposition and arrangement 3 3 2<br />

Music and law 3 1<br />

Optional courses 9 1 or 2<br />

60<br />

English Master<br />

Performing<br />

music<br />

—<br />

Jazz/pop<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

2e MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef 30 J<br />

Performance<br />

Persoonlijke artistiek project<br />

Scriptie<br />

Te volgen volgens discipline: 6 J<br />

Grote Ensembles 5<br />

Close Harmony Choir 2 (zang)<br />

Kleine ensembles 5 en coaching 2 12 J<br />

Kleine ensembles 5<br />

Coaching kleine ensembles 2<br />

Portfolio kleine ensembles 5<br />

Reharmonisatie 2 3 1<br />

Jazzcompositie en arrangement 4 3 2<br />

Keuzevakken 6 1 of 2<br />

60<br />

2nd MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master examination 30 J<br />

Performance<br />

Personal artistic project<br />

Thesis<br />

To be chosen for 6 credits according to discipline 6 J<br />

Large ensembles 5<br />

Close harmony Choir (singer) 2<br />

Small ensembles 5 & coaching 2 12 J<br />

Small ensembles 5<br />

Coaching small ensembles 2<br />

Portfolio small ensembles 5<br />

Reharmonisation 2 3 1<br />

Jazzcomposition and arrangement 4 3 2<br />

Optional courses 6 1 or 2<br />

60<br />

lestabellen<br />

124<br />

2012 – 2013<br />

125


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

muziek<br />

Scheppende<br />

muziek<br />

—<br />

Compositie<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Compositie 1 19 J<br />

Compositie 1<br />

Portfolio compositie 1<br />

Instrumentenleer 3 J<br />

Klavierpraktijk 3 1<br />

Toegepaste harmonie 1 3 2<br />

Solfège, gehoorvorming, algemene muziekleer 1 6 J<br />

Koor 1 3 J<br />

Harmonie 1 3 1<br />

Contrapunt 1 3 2<br />

Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis 1 & auditieve analyse 4 1<br />

Overzicht muziek - en cultuurgeschiedenis 1<br />

Auditieve analyse<br />

Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis 2 en kritiek 4 2<br />

Overzicht muziek - en cultuurgeschiedenis 2<br />

Kritiek<br />

Akoestiek 1 3 J<br />

Onderzoeksmethodiek 1 3 J<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Compositie 2 17 J<br />

Compositie 2<br />

Portfolio compositie 2<br />

Instrumentatie en orkestratie 1 3 J<br />

Klankrealisatie & klankonderzoek 1 3 2<br />

Klavierpraktijk 2 3 1<br />

Toegepaste harmonie 2 3 2<br />

Solfège, gehoorvorming, algemene muziekleer 2 6 J<br />

Koor 2 3 J<br />

Harmonie 2 3 1<br />

Contrapunt 2 3 2<br />

Filosofie 3 1<br />

Muziekgeschiedenis & partituuranalyse, één module te kiezen 4<br />

Muziekgeschiedenis, module renaissance barok 1<br />

Partituuranalyse, module renaissance barok 1<br />

Muziekgeschiedenis, module klassiek romantiek 2<br />

Partituuranalyse, module klassiek romantiek 2<br />

Akoestiek 2 3 J<br />

Onderzoeksmethodiek 2 3 2<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Compositie 3 19 J<br />

Compositie 3<br />

Portfolio compositie 3<br />

Paper 6 J<br />

Instrumentatie en orkestratie 2 3 J<br />

Klankrealisatie & klankonderzoek 2 3 1<br />

Klavierpraktijk 3 3 1<br />

Toegepaste harmonie 3 3 2<br />

Harmonie 3 3 1<br />

Te kiezen voor 3 studiepunten: 3 2<br />

Contrapunt 3<br />

Jazzharmonie<br />

Muziekpsychologie 3 1<br />

Muziekgeschiedenis & partituuranalyse, module 1e helft XXe eeuw 4 1<br />

Muziekgeschiedenis, module 1e helft XXe eeuw<br />

Partituuranalyse, module 1e helft XXe eeuw<br />

Muziekgeschiedenis & partituuranalyse, module 2e helft XXe eeuw 4 2<br />

Muziekgeschiedenis, module 2e helft XXe eeuw<br />

Partituuranalyse, module 2e helft XXe eeuw<br />

Cultuurmanagement 3 1<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

126<br />

2012 – 2013<br />

127


School of Arts<br />

studie<br />

Master<br />

Scheppende<br />

muziek<br />

—<br />

Compositie<br />

1e MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Compositie 4 30 J<br />

Compositie 4<br />

Portfolio compositie 4<br />

Portfolio persoonlijk artistiek project en scriptie 3 J<br />

Musiceren 1 3 1<br />

Musiceren 2 3 2<br />

Coaching ensembles 1 3 J<br />

Klankrealisatie compositie 3 3 1<br />

Muziekkritiek 3 2<br />

Muziek en recht 3 1<br />

Keuzevakken 9 1 of 2<br />

60<br />

1st MASTER<br />

Course e Sem<br />

Composition 4 30 J<br />

Composition 4<br />

Portfolio composition 4<br />

Portfolio personal artistic project and thesis 3 J<br />

Making music 1 3 1<br />

Making music 2 3 2<br />

Coaching ensembles 1 3 J<br />

Sound realisation – composition 3 3 1<br />

Music critisism 3 2<br />

Music and law 3 1<br />

Optional courses 9 1 or 2<br />

60<br />

English Master<br />

Composing<br />

music<br />

—<br />

Composition<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

2e MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef 30 J<br />

Recital en portfolio compositie<br />

Persoonlijke artistiek project<br />

Scriptie<br />

Musiceren 3 3 1<br />

Musiceren 4 3 2<br />

Coaching ensembles 2 6 J<br />

Klankrealisatie compositie 4 9 1<br />

Juridische en economische aspecten van de muziekindustrie 3 2<br />

Keuzevakken 6 1 of 2<br />

60<br />

2nd MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master examination 30 J<br />

Recital and portfolio composition<br />

Personal artistic project<br />

Thesis<br />

Making music 3 3 1<br />

Making music 4 3 2<br />

Coaching ensembles 2 6 J<br />

Sound realisation - composition 4 9 1<br />

Optional courses 9 1 or 2<br />

60<br />

lestabellen<br />

128<br />

2012 – 2013<br />

129


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

muziek<br />

Scheppende<br />

muziek<br />

—<br />

Muziekproductie<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Opname & klankrealisatie 1 16 J<br />

Opname 1<br />

Klankrealisatie 1<br />

Portfolio muziekproductie 1<br />

Compositie media en songwriting 1 3 J<br />

Bandpracticum 1 & ritmesectie drum&bas 3<br />

Bandpracticum 1<br />

J<br />

Ritmesectie drum&bas 1<br />

Akoestiek 1 3 J<br />

Vormleer en arrangement jazz/pop 1 3 1<br />

Harmonie Lab 1 6 J<br />

Jazz/pop harmonie 1<br />

Klavier Lab 1<br />

Instrumentenleer 3 J<br />

Solfège, gehoorvorming, algemene muziekleer 1 6 J<br />

Close harmony 1 3 J<br />

Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis 1 & auditieve analyse 4 1<br />

Overzicht muziek - en cultuurgeschiedenis 1<br />

Auditieve analyse<br />

Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis 2 en kritiek 4 2<br />

Overzicht muziek - en cultuurgeschiedenis 2<br />

Kritiek<br />

Onderzoeksmethodiek 1 3 J<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Opname & klankrealisatie 2 14 J<br />

Opname 2<br />

Klankrealisatie 2<br />

Portfolio muziekproductie 2<br />

Compositie media en songwriting 2 3 J<br />

Bandpracticum 2 & ritmesectie gitaar 3<br />

Bandpracticum 2<br />

J<br />

Ritmesectie gitaar 2<br />

Akoestiek 2 3 J<br />

Vormleer en arrangement jazz/pop 2 3 1<br />

Vormleer en arrangement jazz/pop 3 3 2<br />

Harmonie Lab 2 6 J<br />

Jazz/pop harmonie 2<br />

Klavier Lab 2<br />

Solfège, gehoorvorming, algemene muziekleer 2 6 J<br />

Close harmony 2 3 J<br />

Instrumentatie en orkestratie 1 3 J<br />

Filosofie 3 1<br />

Muziekgeschiedenis & partituuranalyse, module jazz 4<br />

Muziekgeschiedenis module jazz<br />

J<br />

Partituuranalyse module jazz 1<br />

Onderzoeksmethodiek 2 3 2<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Opname & klankrealisatie 3 20 J<br />

Opname 3<br />

Klankrealisatie 3<br />

Portfolio muziekproductie 3<br />

Paper 6 J<br />

Compositie media en songwriting 3 3 J<br />

Bandpracticum en coaching 3 3 J<br />

Instrumentatie en orkestratie 2 3 J<br />

Harmonie Lab 3 6 J<br />

Jazz/pop harmonie 3<br />

Klavier Lab 3<br />

Jazzcompositie en arrangement 1 3 1<br />

Jazzcompositie en arrangement 2 3 2<br />

Muziekpsychologie 3 1<br />

Muziekgeschiedenis & partituuranalyse , module pop 4<br />

Muziekgeschiedenis module pop<br />

J<br />

Partituuranalyse module pop 1<br />

Cultuurmanagement 3 1<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

130<br />

2012 – 2013<br />

131


School of Arts<br />

studie<br />

Master<br />

Scheppende<br />

muziek<br />

—<br />

Muziekproductie<br />

1e MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Opname & klankrealisatie 4 21 J<br />

Opname 4<br />

Klankrealisatie 4<br />

Portfolio muziekproductie 4<br />

Portfolio persoonlijk artistiek project en scriptie 3 J<br />

Compositie media en songwriting 4 3 J<br />

Reharmonisatie 1 3 1<br />

Jazzcompositie en arrangement 3 3 2<br />

Bandpracticum 4 3 J<br />

Coaching ensembles 1 3 J<br />

Stage muziekproductie 6 2<br />

Muziekkritiek 3 2<br />

Muziek en recht 3 1<br />

Keuzevakken 9 1 of 2<br />

60<br />

1st MASTER<br />

Course e Sem<br />

Recording & sound realisation 4 21 J<br />

Recording<br />

Sound realisation<br />

Portfolio music production<br />

Portfolio personal artistic project and thesis 3 J<br />

Composition for media and song writing 4 3 J<br />

Reharmonisation 1 3 1<br />

Jazzcomposition and arrangement 3 3 2<br />

Band practice 4 3 J<br />

Coaching ensembles 1 3 J<br />

Work placement Music production 6 2<br />

Music criticism 3 2<br />

Music and law 3 1<br />

Optional courses 9 1 or 2<br />

60<br />

English<br />

Master<br />

Composing<br />

music<br />

—<br />

Music<br />

production<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

2e MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef 30 J<br />

Recital en portfolio muziekproductie<br />

Persoonlijke artistiek project<br />

Scriptie<br />

Compositie media en songwriting 5 3 J<br />

Reharmonisatie 2 3 1<br />

Jazzcompositie, arrangement en practicum 4 6 2<br />

Coaching ensembles 2 3 J<br />

Bandpracticum 5 6 J<br />

Juridische en economische aspecten van de muziekindustrie 3 2<br />

Keuzevakken 6 1 of 2<br />

60<br />

2nd MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master examination 30 J<br />

Performance and portfolio music productions<br />

Personal artistic project<br />

Thesis<br />

Composition for media and song writing 5 3 J<br />

Reharmonisation 2 3 1<br />

Jazz composition, arrangement and practicals 4 6 2<br />

Coaching ensembles 2 3 J<br />

Band practice 5 6 J<br />

Optional courses 9 1 or 2<br />

60<br />

lestabellen<br />

132<br />

2012 – 2013<br />

133


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

muziek<br />

Muziektheorie<br />

schriftuur<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Harmonie uitdieping 1 6 1<br />

Contrapunt uitdieping 1 6 2<br />

Portfolio muziektheorie 1 4 J<br />

Inleiding compositie 1 3 J<br />

Instrumentenleer 3 J<br />

Toepassingssoftware muziektheorie 4 1 of 2<br />

Klavier 1 4 J<br />

Begeleidingspraktijk 1 3 J<br />

Stemvorming 1 3 J<br />

Solfège, gehoorvorming, algemene muziekleer 1 6 J<br />

Koor 1 4 J<br />

Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis 1 & auditieve analyse 4 1<br />

Overzicht muziek - en cultuurgeschiedenis 1<br />

Auditieve analyse<br />

Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis 2 en kritiek 4 2<br />

Overzicht muziek - en cultuurgeschiedenis 2<br />

Kritiek<br />

Onderzoeksmethodiek 1 3 J<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Harmonie uitdieping 2 6 1<br />

Contrapunt uitdieping 2 6 2<br />

Portfolio muziektheorie 2 4 J<br />

Inleiding compositie 2 3 J<br />

Instrumentatie en orkestratie 1 3 J<br />

Koordirectie 1 3 J<br />

Stemvorming 2 3 J<br />

Klavier 2 3 J<br />

Begeleidingspraktijk 2 3 J<br />

Solfège, gehoorvorming, algemene muziekleer 2 6 J<br />

Koor 2 3 J<br />

Muziekgeschiedenis & partituuranalyse, module renaissance barok 4 1<br />

Muziekgeschiedenis, kritiek module renaissance barok<br />

Partituuranalyse, module renaissance barok<br />

Muziekgeschiedenis, kritiek & partituuranalyse, module klassiek romantiek 4 2<br />

Muziekgeschiedenis, kritiek module klassiek romantiek<br />

Partituuranalyse, module klassiek romantiek<br />

Filosofie 3 1<br />

Onderzoeksmethodiek 2 3 2<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Harmonie uitdieping 3 6 1<br />

Contrapunt uitdieping 3 6 2<br />

Portfolio muziektheorie 3 4 J<br />

Organologie 3 1<br />

Paper 6 J<br />

Inleiding compositie 3 3 J<br />

Instrumentatie en orkestratie 2 3 J<br />

Klavier 3 3 J<br />

Begeleidingspraktijk 3 3 J<br />

Koordirectie 2 3 J<br />

Stemvorming 3 3 J<br />

Muziekpsychologie 3 1<br />

Muziekgeschiedenis & partituuranalyse, module 1e helft XXe eeuw 4 1<br />

Muziekgeschiedenis, module 1e helft XXe eeuw<br />

Partituuranalyse, module 1e helft XXe eeuw<br />

Muziekgeschiedenis & partituuranalyse, module 2°helft XX°eeuw 4 2<br />

Muziekgeschiedenis, module 2e helft XXe eeuw<br />

Partituuranalyse, module 2e helft XXe eeuw<br />

Cultuurmanagement 3 1<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

134<br />

2012 – 2013<br />

135


School of Arts<br />

studie<br />

Master<br />

Muziektheorie<br />

schriftuur<br />

1e MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Harmonie uitdieping 4 6 1<br />

Contrapunt uitdieping 4 6 2<br />

Portfolio muziektheorie 4 3 J<br />

Portfolio persoonlijk artistiek project en scriptie 3 J<br />

Akoestiek Muziektheorie 3 J<br />

Seminarie muziekhistorisch en analytisch onderzoek 3 1<br />

Posttonale compositietechnieken 3 1<br />

Jazzharmonie 3 2<br />

Analysemodellen 3 2<br />

Klavier 4 6 J<br />

Begeleidingspraktijk 4 6 J<br />

Koordirectie 3 3 J<br />

Muziek en recht 3 1<br />

Keuzevakken 9 1 of 2<br />

60<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

2e MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef 18 J<br />

Persoonlijke artistiek project<br />

Scriptie<br />

Fuga 12 J<br />

Portfolio muziektheorie 5 6 J<br />

Klavier 5 6 J<br />

Begeleidingspraktijk 5 6 J<br />

Koordirectie 4 6 J<br />

Keuzevakken 6 1 of 2<br />

60<br />

lestabellen<br />

136<br />

2012 – 2013<br />

137


School of Arts<br />

studie<br />

Bachelor<br />

muziek<br />

Instrumentenbouw<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Instrumentenbouwkunde 1 22 J<br />

Labo instrumentenbouw 1<br />

Portfolio instrumentenbouwkunde 1<br />

Akoestiek 1 3 J<br />

Natuurwetenschappelijke ondersteuning 1 3 2<br />

Materialenleer 1 6 J<br />

Technisch tekenen 3 J<br />

Kunstgeschiedenis 2.1 3 1<br />

Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis 1 & auditieve analyse 4 1<br />

Overzicht muziek - en cultuurgeschiedenis 1<br />

Auditieve analyse<br />

Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis 2 en kritiek 4 2<br />

Overzicht muziek - en cultuurgeschiedenis 2<br />

Kritiek<br />

Musiceren 1: één opleidingsonderdeel te volgen 3 J<br />

Practicum instrument 1 & muziektheorie 1 (weinig voorkennis)<br />

Practicum instrument 1 & koor 1 (voldoende voorkennis)<br />

Onderzoeksmethodiek 1 3 J<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Instrumentenbouwkunde 3 24 J<br />

Labo instrumentenbouw 3<br />

Portfolio instrumentenbouwkunde 3<br />

Stage instrumentenbouw 1 6 J<br />

Stemmen 1 6 J<br />

Practicum instrument 3 3 J<br />

Muziekpsychologie 3 1<br />

Muziekgeschiedenis, module klassiek - romantiek 3 2<br />

Paper 6 J<br />

Cultuurmanagement 3 1<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Instrumentenbouwkunde 2 21 J<br />

Labo instrumentenbouw 2<br />

Portfolio instrumentenbouwkunde 2<br />

Instrumentenbouwkunde XXe eeuw 1 3 1<br />

Instrumentenbouwkunde XXe eeuw 2 3 2<br />

Akoestiek 2 3 J<br />

Natuurwetenschappelijke ondersteuning 2 3 J<br />

Materialenleer 2 6 J<br />

Filosofie 3 1<br />

Organologie 3 1<br />

Muziekgeschiedenis module renaissance - barok 3 1<br />

Musiceren 2: één opleidingsonderdeel te volgen 3 J<br />

Practicum instrument 2 & muziektheorie 2 (weinig voorkennis)<br />

Practicum instrument 2 & koor 2 (voldoende voorkennis)<br />

Onderzoeksmethodiek 2 3 2<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

lestabellen<br />

138<br />

2012 – 2013<br />

139


School of Arts<br />

studie<br />

Master<br />

Instrumentenbouw<br />

1e MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Instrumentenbouwkunde 4 24 J<br />

Labo instrumentenbouw 4<br />

Portfolio instrumentenbouwkunde 4<br />

Portfolio persoonlijk artistiek project en scriptie 3 J<br />

Organologisch onderzoek 1 6 J<br />

Inleiding conservatie, restauratie en renovatie 1 6 2<br />

Stemmen 2 6 J<br />

Stage instrumentenbouw 2 6 J<br />

Bedrijfsbeheer 3 J<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

Keuzevak 3 1 of 22<br />

60<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

2e MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef 30 J<br />

Portfolio instrumentenbouwkunde en recital<br />

Scriptie<br />

Persoonlijk artistiek project<br />

Masterclasses 6 J<br />

Organologisch onderzoek 2 6 J<br />

Inleiding conservatie, restauratie en renovatie 2 9 1<br />

Natuurwetenschappelijke ondersteuning 3 3 1<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

lestabellen<br />

140<br />

2012 – 2013<br />

141


School of Arts<br />

studie<br />

Master<br />

na master<br />

muziek<br />

Solist<br />

hedendaagse<br />

muziek<br />

1e MANAMA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Hoofddiscipline (instrument of zang) 24 J<br />

Persoonlijk ontwikkelingsplan & planning scriptie 1 3 J<br />

Concertpraktijk 1 18 J<br />

Participatie workshops, lezingen 1 6 J<br />

Keuzevakken 9 1 of 2<br />

60<br />

wijzer<br />

2e MANAMA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef 30 J<br />

Recital<br />

Scriptie<br />

Concertpraktijk 2 18 J<br />

Participatie workshops, lezingen 2 6 J<br />

Keuzevakken 6 1 of 2<br />

60<br />

lestabellen<br />

lestabellen<br />

142<br />

2012 – 2013<br />

143


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Audiovisuele<br />

Kunsten<br />

Animatiefilm<br />

Animatiefilm<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Benaming opleidingsonderdeel e Sem<br />

Animatiefilm I 9 J<br />

Animatiefilm II 9 J<br />

Animatiefilm III 12 J<br />

Filmgeschiedenis 1 3 1<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1. 3 1<br />

de kunst na 1945<br />

practicum analyse van het beeld<br />

Wetenschap en filosofie 1.1. 6 1<br />

historische inleiding filosofie (1)<br />

psychologie waarneming<br />

antropologie<br />

Tekenen 1.1. 3 1<br />

Muziek&klank ifv animatiefilm 3 2<br />

Tekenen 1.2. 3 2<br />

Filmgeschiedenis 2 3 2<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

kunst van prehistorie en oudheid<br />

de kunst van 1972 tot heden<br />

Wetenschap en filosofie 1.2. 3 2<br />

historische inleiding filosofie (2)<br />

practicum onderzoeksmethodiek<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Benaming opleidingsonderdeel e Sem<br />

Animatiefilm IV 9 J<br />

Animatiefilm V 6 J<br />

Animatiefilm VI 9 J<br />

Audiovisuele compositie 3 1<br />

Animatiefilmgeschiedenis 1 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

kunst van de middeleeuwen<br />

kunst van renaissance/barok<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur (1)<br />

kunstfilosofie (1)<br />

Tekenen 2.1. 3 1<br />

Tekenen 2.2. 3 2<br />

Animatiefilmgeschiedenis 2. 3 2<br />

Aanverwant keuzepakket 6 2<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

literatuur (2)<br />

kunstfilosofie (2)<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Animatiefilm VII 12 J<br />

Animatiefilm VIII 6 J<br />

Animatiefilm IX 12 J<br />

Narratieve strategieën 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

kunst van 1900 tot 1945<br />

practicum actualiteit<br />

Initiatie werkveld 3 1<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

literatuur (3)<br />

kunstfilosofie (3)<br />

Tekenen 3.1. 3 1<br />

Aanverwant keuzepakket 9 J<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

literatuur (4)<br />

kunstfilosofie (4)<br />

Dossier 3 2<br />

60<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef animatiefilm deel 1 9 J<br />

Masterproef animatiefilm deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Animated film I 9 J<br />

Master's Project Animated film II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Audiovisuele<br />

Kunsten<br />

English<br />

Master<br />

Animation<br />

Film<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

144<br />

2012 – 2013<br />

145


School of Arts<br />

studie<br />

lestabellen<br />

Bachelor<br />

Audiovisuele<br />

Kunsten<br />

Film<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Fictie I 9 J<br />

Documentaire I 9 J<br />

Audiovisueel onderzoek I 9 J<br />

Beeldvorming & uitvoering 3 1<br />

Muziek in film 3 1<br />

Scenario I 3 2<br />

Introductie tot de kunstactualiteit 1.1 3 1<br />

De kunst na 1945<br />

Practicum analyse van het beeld<br />

Wetenschap en filosofie 1.1 6 1<br />

Historische inleiding filosofie (1)<br />

Psychologie waarneming<br />

Antropologie<br />

Wetenschap en filosofie 1.2 3 2<br />

Historische inleiding filosofie (2)<br />

Practicum onderzoeksmethodiek<br />

Kunstgeschiedenis 1.2. 3 2<br />

Kunst van prehistorie en oudheid<br />

De kunst van 1972 tot heden<br />

Filmanalyse 3 1<br />

Filmgeschiedenis 1.1 3 1<br />

Filmgeschiedenis 1.2 3 2<br />

60<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Fictie II 12 J<br />

Documentaire II 12 J<br />

Audiovisueel onderzoek II 3 J<br />

Audiovisuele compositie 3 1<br />

Scenario II 3 1<br />

Kunstgeschiedenis 2.1. 6 1<br />

Kunst van de middeleeuwen<br />

Kunst van rennaissance/barok<br />

Kunstgeschiedenis 2.2. 3 2<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.1. 3 1<br />

literatuur (1)<br />

kunstfilosofie (1)<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 2.2. 3 2<br />

Literatuur 2<br />

Kunstfilosofie 2<br />

Aanverwante te kiezen voor 6 studiepunten 6 2<br />

Documentaire strategieën 3 2<br />

Narratieve strategieën 3 1<br />

60<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Fictie III 6 1<br />

Documentaire III 6 1<br />

Bachelorproject Fictie of documentaire 12 J<br />

Scenario III 3 J<br />

Geluid in Film 3 2<br />

Dossier 3 2<br />

Kunstgeschiedenis 3.1. 3 1<br />

Kunst van 1900 tot 1945<br />

Practicum actualiteit<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.1. 3 1<br />

Literatuur 3<br />

Kunstfilosofie 3<br />

Tekstanalyse en kunstfilosofie 3.2. 3 2<br />

Literatuur 4<br />

Kunstfilosofie 4<br />

Initiatie werkveld 3 1<br />

Aanverwante te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Filmkritische studies 3 2<br />

60<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef film deel 1 9 J<br />

Masterproef film deel 2 21 J<br />

Scriptie 9 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

ENGLISH MASTER<br />

Course e Sem<br />

Master's Project Film I 9 J<br />

Master's Project Film II 21 J<br />

Thesis 9 J<br />

Theoretical seminars 12 J<br />

Elective courses fot 9 credits:<br />

Arts in Practice I 9 J<br />

Arts in Practice II 6 J<br />

Arts in Practice III 3 J<br />

Elective course within Ghent University Association<br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Audiovisuele<br />

Kunsten<br />

Film<br />

English<br />

Master<br />

Film<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

146<br />

2012 – 2013<br />

147


School of Arts<br />

studie<br />

Bachelor<br />

Drama<br />

1e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier Drama I 12 1<br />

Atelier Drama II 12 2<br />

Creatief schrijven 1 3 J<br />

Stemtraining 1 3 J<br />

Spreektraining 1 3 J<br />

Conditietraining en lichaamsbeheersing 1 3 J<br />

Dans en lichaamstaal 1 3 J<br />

Filosofie 3 J<br />

Inleiding tekstanalyse proza en poëzie 6 2<br />

Inleiding tekstanalyse drama 3 1<br />

Theatergeschiedenis 1 3 J<br />

Onderzoek en theater 3 1<br />

Kunstactualiteit 3 J<br />

60<br />

MASTER<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Masterproef deel 1 6 J<br />

Masterproef deel 2 20 J<br />

Kritische reflectie op de masterproef 7 J<br />

Masterclass 3 J<br />

Theoretische seminaries te kiezen voor 12 studiepunten 12 J<br />

Te kiezen voor 9 studiepunten:<br />

Kunst in het werkveld I 9 J<br />

Kunst in het werkveld II 6 J<br />

Kunst in het werkveld III 3 J<br />

Kunst in het werkveld IV 12 J<br />

Opleidingsonderdelen binnen AU<strong>Gent</strong><br />

J<br />

60<br />

Master<br />

Drama<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

2e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Atelier drama III 12 1<br />

Atelier drama IV 12 2<br />

Creatief schrijven 2 3 J<br />

Stemtraining 2 3 J<br />

Spreektraining 2 3 J<br />

Conditietraining en lichaamsbeheersing 2 3 J<br />

Dans en lichaamstaal 2 3 J<br />

Initiatie theatertechniek 3 1<br />

Literatuur 1 3 1<br />

Literatuur 2 3 2<br />

Voorstellingsanalyse 3 J<br />

Psychologie en theater 3 2<br />

Dramaturgische vragen bij Shakespeare 3 1<br />

Theatergeschiedenis 2 3 J<br />

60<br />

lestabellen<br />

3e BA<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Dramaproject I 12 J<br />

Dramaproject II 12 J<br />

Bachelorproef drama 12 J<br />

Kritische reflectie op de bachelorproef 3 J<br />

Initiatie werkveld 3 1<br />

Theater en maatschappij 3 1<br />

Productie dramaturgie 3 J<br />

Aanverwant keuzepakket 12 J<br />

60<br />

148<br />

2012 – 2013<br />

149


School of Arts<br />

studie<br />

Specifieke<br />

Lerarenopleiding<br />

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING<br />

Opleidingsonderdeel e Sem<br />

Kunstagogiek 3 1<br />

Leren en instructie 6 J<br />

Didactiek en agogiek van muziek 6 J<br />

Vakdidactiek 1 (theorie) 4 1<br />

Vakdidactiek 2 (praktische oefeningen) 4 1 of 2*<br />

Stage 18 2<br />

Pedagogische componenten van het leraarschap 4 2<br />

Onderwijsorganisatie en beleid 4 1<br />

Seminaries communiceren en reflecteren 5 2<br />

Omgaan met diversiteit 3 2<br />

Keuzevak 3 1 of 2<br />

60<br />

* sem 2 voor lio<br />

Praktisch<br />

wijzer<br />

lestabellen<br />

PRAKTISCH<br />

150<br />

2012 – 2013<br />

151


School of Arts<br />

studie<br />

Je opleiding kiezen<br />

Inschrijven<br />

wijzer<br />

PRAKTISCH<br />

Blijf je met vragen zitten over<br />

jouw studiekeuze of twijfel je nog<br />

tussen een aantal opleidingen,<br />

dan kan je bij onze medewerkers<br />

terecht voor een persoonlijk gesprek.<br />

Je maakt daarvoor best een<br />

afspraak zodat we zeker voldoende<br />

tijd kunnen vrijmaken voor jou.<br />

Misschien heb je al een bepaalde<br />

opleiding voor ogen, maar heb<br />

je daarbij nog een aantal concrete<br />

vragen. Bijvoorbeeld: is mijn<br />

vooropleiding voldoende Welke<br />

verschillen zijn er tussen de mogelijke<br />

afstudeerrichtingen Welke<br />

eigen accenten legt deze opleiding<br />

in vergelijking met eenzelfde<br />

opleiding aan een andere instelling,<br />

enz. Op al deze vragen geven de<br />

studietrajectbegeleiders je graag<br />

een antwoord.<br />

De contactgegevens van de<br />

studietrajectbegeleiders van de<br />

School of Arts <strong>Gent</strong> vindt je hier:<br />

Bachelor en master in de<br />

beeldende kunsten<br />

Bachelor en master in het drama<br />

Pascal Desimpelaere<br />

09 267 01 67 (of via het<br />

secretariaat 09 266 08 91)<br />

pascal.desimpelaere@hogent.be<br />

Bachelor in de interieurvormgeving<br />

Bachelor in de landschaps- en<br />

tuinarchitectuur<br />

Bachelor en master in de muziek<br />

Karen Van Petegem<br />

09 267 01 82 (of via het<br />

secretariaat 09 266 08 91)<br />

karen.vanpetegem@hogent.be<br />

Bachelor en master in de<br />

audiovisuele kunsten<br />

Femke Neels<br />

09 267 01 83 (of via het<br />

secretariaat 09 266 08 91)<br />

femke.neels@hogent.be<br />

Eerste inschrijving<br />

Registreer je online!<br />

Ben je nog nooit eerder<br />

ingeschreven aan de Ho<strong>Gent</strong><br />

registreer je dan online via<br />

https://webreg.hogent.be.<br />

Dankzij de onlineregistratie versnel<br />

je de inschrijvingsprocedure. Je<br />

moet je daarna nog persoonlijk<br />

aanmelden op het studentensecretariaat<br />

van de faculteit waar je<br />

de opleiding wenst te volgen.<br />

Data<br />

Inschrijven aan de School of<br />

Arts <strong>Gent</strong> kan je op het studentensecretariaat<br />

van onze faculteit<br />

op de Bijlokecampus. Alle info over<br />

inschrijvingen alsook de openingsuren<br />

van het studentensecretariaat<br />

vind je op www.schoolofarts.be en<br />

www.hogent.be.<br />

Documenten<br />

Breng het volgende mee om je<br />

in te schrijven:<br />

— jouw identiteitskaart of verblijfsdocument<br />

— jouw originele diploma van het<br />

hoger secundair onderwijs (wij<br />

maken de kopieën<br />

— een bankrekeningnummer voor<br />

eventuele terugbetaling van<br />

studiegeld<br />

Als je al een diploma hoger onderwijs<br />

hebt, breng je bovendien<br />

dat originele diploma mee. Als je<br />

hoger onderwijs volgde maar de<br />

studie niet afwerkte, breng je de<br />

inschrijvingsattesten en eventuele<br />

creditbewijzen mee van elk jaar.<br />

Als er perioden zijn waarin je geen<br />

onderwijs volgde, breng je ook een<br />

werkgevers- of rva-attest mee.<br />

Kostprijs<br />

Over het inschrijvingsgeld<br />

voor het academiejaar 2012-2013<br />

wordt pas na de publicatie van<br />

deze brochure beslist. Het inschrijvingsgeld<br />

voor een voltijds modeltraject<br />

bedroeg dit academiejaar<br />

€ 578,7 voor een niet-beursstudent.<br />

Beursstudenten betaalden<br />

slechts € 100 en bijna-beursstudenten<br />

€ 385,90.<br />

Beurzen en<br />

studieleningen<br />

Informatie over beurzen en<br />

studieleningen vind je bij onze<br />

dienst studentenvoorzieningen,<br />

www.hogent.be/sovoreg.<br />

Geen diploma<br />

secundair<br />

Heb je geen diploma van het<br />

secundair onderwijs, dan kun je<br />

toch toegelaten worden tot de<br />

Ho<strong>Gent</strong>, op voorwaarde dat je<br />

al drie jaar het secundair hebt<br />

verlaten. Je moet wel eerst een<br />

‘toelatingsonderzoek’ ondergaan.<br />

Raadpleeg www.hogent.<br />

be voor meer informatie omtrent<br />

deze procedure. Contactpersoon<br />

toelatingsonderzoek: charlotte.<br />

vandenberghe@hogent.be.<br />

Start<br />

Academiejaar<br />

Het onthaal van de studenten<br />

is gepland van 17 tot 21 september<br />

2012. Het academiejaar 2012-2013<br />

start op 24 september 2012.<br />

Toelatingsproef<br />

Voor de opleidingen in audiovisuele<br />

kunsten, beeldende kunsten,<br />

muziek en drama kan je pas<br />

inschrijven nadat je bent geslaagd<br />

voor een artistieke toelatingsproef.<br />

Je vindt alle informatie over de<br />

proeven op onze website<br />

www.schoolofarts.be. De proeven<br />

voor muziek, beeldende en<br />

audiovisuele kunsten worden<br />

georganiseerd in juli en augustus.<br />

De toelatingsproef drama<br />

wordt georganiseerd in januari en<br />

eind juni/juli. Inschrijven voor de<br />

toelatingsproef kan via de website<br />

www.schoolofarts.be.<br />

Je schrijft je in op<br />

het secretariaat van<br />

Ho<strong>Gent</strong><br />

School of Arts / KASK en<br />

Koninklijk Conservatorium<br />

Campus Bijloke<br />

J. Kluyskensstraat 2<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

t 09 266 08 00<br />

schoolofarts@hogent.be<br />

www.hogent.be/arts<br />

PRAKTISCH<br />

152<br />

2012 – 2013<br />

153


studie<br />

PRAKTISCH<br />

Campus Bijloke<br />

Jozef Kluyskensstraat 2<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

interieurvormgeving,<br />

landschaps-en tuinarchitectuur,<br />

landschapsontwikkeling,<br />

grafische<br />

vormgeving, illustratie,<br />

multimediale vormgeving,<br />

beeldhouwkunst, fotografie,<br />

animatiefilm, film, textielontwerp,<br />

tekenkunst, drama,<br />

muziekproductie, jazz/pop<br />

Mariakerke, Eeklo<br />

R4<br />

Oostende<br />

E40<br />

Deinze<br />

School of Arts<br />

Wie huist waar<br />

Watersportbaan<br />

Eeklo<br />

Drongensesteenweg<br />

Beukenlaan<br />

Campus BIJLOKE<br />

De Kunsttoren<br />

Offerlaan 5<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

grafiek, schilderkunst, beeld<br />

en installatie, mediakunst,<br />

web-& interactief design<br />

Campus BIJLOKE<br />

De Zaal<br />

Nonnemeersstraat 26<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

mode<br />

Blaarmeersen<br />

Adolphe Pégoudlaan<br />

Schoonmeers<br />

-straat<br />

CAMPUS<br />

SCHOONMEERSEN<br />

Palinghuizen<br />

R40<br />

Nieuwewandeling<br />

Rooigemlaan<br />

Sint-Denijslaan<br />

Kortrijksesteenweg<br />

P<br />

SPORT<br />

HAL<br />

B C<br />

D<br />

A<br />

Grote<br />

Steenweg<br />

Noord<br />

Coupure Links<br />

Ryhovelaan<br />

Martelaarslaan<br />

FLEXIBELE<br />

LEERWEGEN<br />

Kortrijksesteenweg 14<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

Charlotte Vandenberghe<br />

09 243 34 74<br />

flexibel@hogent.be<br />

STUDENTENHUIZEN<br />

09 267 11 75<br />

huisvesting@hogent.be<br />

Campus Vesalius<br />

Keramiekstraat 80<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

Campus Mercator<br />

Nonnemeersstraat 21<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

INTERNATIO-<br />

NALISERING<br />

Kortrijksesteenweg 14<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 243 34 80<br />

international@hogent.be<br />

STUDIEADVIES EN<br />

STUDIEBEGELEIDING<br />

Kortrijksesteenweg 14<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

Vanessa Claeys<br />

Boris Snauwaert<br />

0800 93 243<br />

studieadvies@hogent.be<br />

STUDENTENRAAD<br />

Campus Schoonmeersen<br />

Gebouw D<br />

Valentin Vaerwyckweg 1<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 243 35 98<br />

studentenraad@hogent.be<br />

ONDERZOEK EN<br />

DIENSTVERLENING<br />

Campus Schoonmeersen<br />

Valentin Vaerwyckweg 1<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 242 42 54<br />

onderzoek@hogent.be<br />

Groot-<br />

Brittannië<br />

laan<br />

Vosk en slaan<br />

Wondelgemstr<br />

Nieuwevaart<br />

Gasmeterlaan<br />

Burgstraat<br />

Houtlei<br />

Bijlokekaai<br />

CAMPUS<br />

MERCATOR<br />

Kon. Albertlaan<br />

De Pintelaan<br />

De<br />

sterre<br />

Koningin<br />

Elisabethlaan<br />

Heerweg<br />

Noord<br />

Kortrijk<br />

E17<br />

Oude<br />

kortrijksesteenweg<br />

Krijgslaan<br />

Campus<br />

Hoogpoort<br />

Hoogpoort 64<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

klassieke muziek,<br />

compositie, muziektheorie<br />

Campus<br />

Hoogpoort<br />

De Wijnaert<br />

Geraard De Duivelstraat 5<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

klassieke muziek, jazz/pop<br />

Lange<br />

Steenstraat<br />

Kortrijksepoortstraat<br />

CAMPUS<br />

BIJLOKE<br />

Zelzate<br />

CAMPUS<br />

HOOGPOORT<br />

CAMPUS<br />

HOOGPOORT<br />

Volderstraat<br />

Charles de<br />

Kerckhovelaan<br />

<strong>GENT</strong><br />

SINT-<br />

PIETERS<br />

Oudenaardsesteenweg<br />

Citadelpark<br />

Overpoort-Sint Pietersnieuwtraat<br />

Ottogracht<br />

CAMPUS<br />

LEDEGANCK<br />

K.L<br />

Ledeganckstraat<br />

Steenaker<br />

Sleepstr aat<br />

Franklin-Rooseveltlaan<br />

CAMPUS<br />

VESALIUS<br />

Muidelaan<br />

Steendam<br />

Keizer Karelstraat<br />

ZUID<br />

Sint<br />

Piertersplein<br />

Citadellaan<br />

Burggravenlaan<br />

Dok-Noord<br />

Afrikalaan<br />

Koopvaardijlaan<br />

Antwerpsesteenweg<br />

Vlaamse Kaai<br />

Land van Waaslaan<br />

<strong>GENT</strong><br />

DAMPOORT<br />

Dendermondsesteenweg<br />

Brusselsesteenweg<br />

Melle, Zelzate<br />

R4<br />

Brussel<br />

E40<br />

Campus<br />

Schoonmeersen<br />

Gebouw A<br />

Voskenslaan 362<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

instrumentenbouw<br />

Lochristi<br />

Antwerpen<br />

E17<br />

CAMPUS<br />

MELLE<br />

Faculteiten<br />

Ho<strong>Gent</strong><br />

MENS EN WELZIJN<br />

Campus Schoonmeersen<br />

Gebouw A<br />

Voskenslaan 362<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 242 42 82<br />

fmw@hogent.be<br />

www.hogent.be/fmw<br />

Campus Ledeganck<br />

K. L. Ledeganckstraat 8<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 243 93 50<br />

Campus Vesalius<br />

Keramiekstraat 80<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 321 21 10<br />

NATUUR EN<br />

TECHNIEK<br />

Campus Schoonmeersen<br />

Gebouw C, vierde verdieping<br />

Valentin Vaerwyckweg 1<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 242 42 42<br />

fnt@hogent.be<br />

www.hogent.be/fnt<br />

Campus Melle<br />

Brusselsesteenweg 161<br />

9090 Melle<br />

09 210 45 00<br />

BEDRIJF EN<br />

ORGANISATIE<br />

Campus Schoonmeersen<br />

Gebouw B<br />

Valentin Vaerwyckweg 1<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 243 87 87<br />

fbo@hogent.be<br />

www.hogent.be/fbo<br />

Campus Mercator<br />

Henleykaai 84<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 267 11 00<br />

Campus Aalst<br />

Arbeidstraat 14<br />

9300 Aalst<br />

053 73 07 00<br />

<strong>SCHOOL</strong> <strong>OF</strong> <strong>ARTS</strong><br />

KASK — KONINKLIJK<br />

CONSERVATORIUM<br />

Campus Bijloke<br />

Jozef Kluyskensstraat 2<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 267 01 00<br />

schoolofarts@hogent.be<br />

www.hogent.be/arts<br />

Campus Hoogpoort<br />

Hoogpoort 64<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 269 20 00<br />

TOEGEPASTE<br />

INGENIEURS-<br />

WETENSCHAPPEN<br />

Campus Schoonmeersen<br />

Gebouw B<br />

Valentin Vaerwyckweg 1<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 243 87 87<br />

gti@hogent.be<br />

www.hogent.be/gti<br />

TOEGEPASTE<br />

BIO-INGENIEURS-<br />

WETENSCHAPPEN<br />

Campus Schoonmeersen<br />

Gebouw C<br />

Valentin Vaerwyckweg 1<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 2242 42 72<br />

gtb@hogent.be<br />

www.hogent.be/gtb<br />

Proefhoeve Bottelare<br />

Diepestraat 1<br />

9820 Bottelare<br />

09 363 93 00<br />

TOEGEPASTE<br />

TAALKUNDE<br />

Campus Mercator<br />

Groot-Brittanniëlaan 45<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 224 97 00<br />

gtt@hogent.be<br />

www.hogent.be/gtt<br />

HANDELSWETEN-<br />

SCHAPPEN<br />

EN BESTUURSKUNDE<br />

Campus Schoonmeersen<br />

Gebouw C<br />

Valentin Vaerwyckweg 1<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 242 42 02<br />

ghb@hogent.be<br />

www.hogent.be/ghb<br />

Centrale diensten<br />

Ho<strong>Gent</strong><br />

CENTRALE<br />

ADMINISTRATIE<br />

Kortrijksesteenweg 14<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 243 33 33<br />

SOVOREG -<br />

STUDENTEN-<br />

VOORZIENINGEN<br />

Voskenslaan 38<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 243 37 38<br />

sovoreg@hogent.be<br />

SPORTHAL<br />

Campus Schoonmeersen<br />

Sint-Denijslaan 251<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 244 79 20<br />

sport@hogent.be<br />

ALUMNIWERKING<br />

Kortrijksesteenweg 14<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 243 33 36<br />

emily.verte@hogent.be<br />

VERDER<br />

STUDEREN<br />

Kortrijksesteenweg 14<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

Annelies Madou<br />

09 243 34 75<br />

verderstuderen@hogent.be<br />

wijzer<br />

PRAKTISCH<br />

154<br />

2012 – 2013<br />

155


vu<br />

Johan Persyn<br />

Kotrijksesteenweg 14<br />

Colofon<br />

Coördinatie<br />

publicatiereeks<br />

Dienst Communicatie<br />

en Cultuur Ho<strong>Gent</strong><br />

Coördinatie publicatie<br />

Ilse Den Hond (communicatie<br />

School of Arts)<br />

Tekstmateriaal<br />

Lars Kwakkenbos, Hilke Ros,<br />

Filip Rathé, Jan Boon, Wendy<br />

Cocquyt, Wim De Temmerman<br />

Vormgeving<br />

Jurgen Maelfeyt<br />

Druk<br />

Goekint Graphics<br />

Datum uitgave<br />

Januari 2012<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

Geen enkele tekst, logo,<br />

afbeelding , foto of illustratrie<br />

mag worden gebruikt zonder<br />

voorafgaande schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!