DE 50 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER ... - Renique Interieurs

renique.interieurs.nl

DE 50 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER ... - Renique Interieurs

DE 50 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER WATERBEDDEN

1. Wat zijn de voordelen van zwevend slapen ?

De fenomenale groei van de waterbeddenmarkt werd vooral veroorzaakt

door 5 expliciete voordelen die het slapen op water biedt: een volledige

lichaamsondersteuning, een aangenaam comfort zonder drukpunten,

een ontspannende warmte, een hygiënisch slaapoppervlak en een lange

levensduur. Al deze punten worden in verschillende van de volgende

vragen besproken. Het feit dat in de laatste 20 jaar meer dan 60 miljoen

waterbedden werden verkocht en dat er nu meer dan 100 miljoen

mensen op een waterbed slapen, bewijst dat deze argumenten de

consument steeds meer bevallen.

2. Wie vond het waterbed uit ?

De oudste rapportering van het gebruik van waterbedden, dateert van

meer dan 3000 jaar geleden. In die tijd sliepen de Perzen op in de zon

opgewarmde waterzakken van geitenleer. De eerste verdere

ontwikkeling gebeurde in 1851, toen de Britse arts Dr. William Hooper de

voordelen van het drukloze waterbedoppervlak erkende en ze inzette bij

de behandeling van bepaalde medische problemen. Hij ontwierp en

patenteerde een eenvoudige watermatras uit rubber. Laat in de jaren

zestig verfijnde de Amerikaan Charles Hall dit concept en schiep door

het gebruik van moderne materialen en productietechnieken de PVC

watermatras zoals we ze nu kennen.

Charles Hall, Dr. Cooper en al hun voorgangers gebruikten allen water,

de meest natuurlijke stof, als ondersteuning voor ons lichaam. Het water

werkt als een anti­zwaartekracht apparaat. In die toestand van

verminderde druk en schijnbare gewichtloosheid kan ons lichaam zich

dieper ontspannen. Zo kunnen we door een diepere slaap de

verjongende werking van onze nachtrust versterken. Dat is in een

notendop waar het bij zwevend slapen op een waterbed om gaat.

3. Welke verschillende types van waterbedden zijn er ?

In essentie zijn er 3 types van waterbedden. hard­side waterbedden,

soft­side waterbedden en tube­watermatrassen.

Het hard­side waterbed is de originele vorm. Bij dit intussen verouderde

ontwerp rust de watermatras direct in een sterke houten omranding, die

zijdelingse steun levert. Het geheel rust op een bodemplaat, die


ondersteund wordt door een sokkel en gewichtsverdelers. Tussen de

matras en de omranding bevindt zich een veiligheidsvoering, die het

water bij een eventueel lek opvangt.

De moderne variant van het waterbed wordt soft­side genoemd. Bij dit

type waterbed wordt de watermatras zijdelings door een

schuimomranding gesteund. Bij de modernste waterbedden in deze

schuimrand verdeeld in een onderste, vaste schuimrand en een

bovenste meebewegende schuimrail. De steun van deze schuimrand

zorgt ervoor dat een soft­side waterbed op zichzelf kan staan of kan

ingebouwd worden in een bestaande bedomranding. Dit laatste geldt

vooral voor de soft­side waterbedden met een gedeelde schuimrand.

De tube­watermatras is eigenlijk geen waterbed maar een dunne

waterlaag die boven op een schuimmatras gelegd wordt. Omdat deze

dunne waterlaag veel minder weegt kan ze meestal zonder extra steun

op een gewoon bed gelegd worden. Veel van de voordelen van een

waterbed worden echter verloren.

4. Zijn er verschillende types watermatrassen.

Jazeker. Het verschil zit in het oppervlak en de vulling van de

watermatras. De originele waterbedden waren gemaakt van een gladde

PVC folie waarin zich enkel water bevond. Deze matrassen worden

ongestabiliseerd of free­flow genoemd. Om het nabewegen van een

watermatras te dempen worden nu verschillende methodes gebruikt.

Door het gebruik van cilinders, compartimenten of fibermatten kunnen

watermatrassen in verschillende stabilisatieniveaus gemaakt worden.

Welk stabilisatieniveau u kiest hangt af van uw persoonlijke voorkeur.

Belangrijk is erop te letten dat de stabilisatie het pure gevoel van slapen

op water niet beïnvloedt.

Moderne watermatrassen worden steeds meer met een extra rekbare

bovenlaag vervaardigd. Deze verhoogt het comfort en aanpasbaarheid

van uw watermatras nog. Sommige van de gebruikte rekpatronen zijn al

doordachter dan andere. U probeert best zelf welk type u het beste

bevalt.

Verder is er een onderscheid tussen ééndelige (uno) en tweedelige

(dual) watermatrassen. Uw handelaar zal u zeker uitleggen welk type het

meest voor u geschikt is.

5. In welke maten bestaan waterbedden ?


De meeste merken waterbedden bieden hun producten aan in een

aantal standaardmaten die overeenkomen met de gangbare

matrasmaten. Voor hard­side waterbedden gelden over het algemeen

Amerikaanse maten. Sommige merken bieden ook maatwerk aan.

Belangrijk is hier erop te letten dat bij een afwijkende maat niet enkel de

schuimomranding breder wordt gemaakt, zonder aan het werkelijke

wateroppervlak iets te veranderen.

6. Welke bedomrandingen kunnen gebruikt worden.

Een modern soft­side waterbed kan in elke bedomranding ingebouwd

worden en ziet er dan net zo uit als een gewone matras. Het

gebruiksgemak van een ingebouwd waterbed is het grootst bij soft­side

waterbedden met een gedeelde schuimrand. hard­side watermatrassen

hebben een sterke houten kader nodig om de watermatras zijdelings te

steunen. Meestal worden special hiervoor ontworpen bedomrandingen

gebruikt.

7. Is een waterbed goed voor mijn rug ?

Een waterbed ondersteunt uw rug op de best mogelijke manier.

Wanneer u op een watermatras ligt verplaatst het water zich zodat het

precies uw lichaamsvorm aanneemt. Het bed zakt niet door maar past

zich precies en ogenblikkelijk aan uw lichaam aan, welk gewicht u ook

heeft. Deze eigenschappen, gecombineerd met de sterk verlaagde druk

op het oppervlak en de weldoende warmte zorgen voor een ideale

ondersteuning van uw rug.

8. Zijn er medische voordelen aan een waterbed ?

Er zijn er zelfs meerdere. Het waterbed werd, voordat het een

commercieel succes op de consumentenmarkt werd, immers reeds in de

medische wereld gebruikt. Men ontdekte dat de toestand van schijnbare

gewichtsloosheid in belangrijke mate hielp bij het voorkomen en genezen

van doorligwonden en bij de behandeling van zware brandwonden. De

zachte, gelijkmatige ondersteuning en de warmte van een waterbed is

ook voordelig voor artritis­ en reumalijders en tegen bepaalde

rugklachten. Verder worden waterbedden uitgebreid ingezet bij de

verzorging van premature baby’s en zijn ze een grote hulp voor

zwangere vrouwen.


Omdat zich in de gesloten watermatras geen stof of bacteriën kunnen

nestelen en omdat een watermatras eenvoudig gereinigd kan worden,

vindt ze ook haar toepassing bij de behandeling van allergieën en astma.

Tenslotte werd bewezen dat men op een waterbed sneller inslaapt en

een diepere slaap bereikt. Een goede ononderbroken nachtrust wordt

algemeen als een van de beste medicijnen beschouwd. De

ondersteuning, het comfort en de warmte dragen alle bij tot een betere

gezondheid en een meer ontspannen houding.

9. Moet ik niet net op een hard bed slapen ?

De slechtste ondergrond om op te slapen, is een zacht, doorgezakt bed.

Daarom werd enkele decennia geleden de hardere matras gepromoot.

Deze biedt al en betere ondersteuning dan de doorzakkende bedden van

vroeger, maar het harde contactoppervlak dwingt uw rug nog steeds in

een onnatuurlijke houding en creëert onaangename drukpunten. Daarom

evolueerden de betere beddingmerken steeds meer naar zeer

aanpasbare slaapsystemen. De doorbraak van de meeverende

lattenbodems kadert in deze evolutie. Het slaapsysteem dat de beste

aanpassing aan uw lichaam biedt, is echter de watermatras. Een

watermatras is geen ‘zachte’ matras, maar daarentegen een perfect

ondersteunend slaapsysteem. Slapen op een harde matras is totaal

voorbij gestreefd en wordt door steeds minder kenners aangeraden.

10. Zal ik mijn partner niet wakker maken wanneer ik in bed stap ?

Dat is zeer onwaarschijnlijk, tenzij u letterlijk in bed duikt. Maar dan zou u

ook op een traditionele matras uw partner wakker maken. Hoe sterker

uw waterbed gestabiliseerd is, hoe minder het uw bewegingen

verderleidt. In een goed gestabiliseerd waterbed zullen uw bewegingen

slechts een lichte en korte deining veroorzaken, die in het algemeen niet

als storend wordt ervaren. Bepaalde uitgekiende rekpatronen (diagonaal

rekpatroon) verminderen daarenboven de beweging die over het

matrasoppervlak worden verder gegeven.

11. Wordt ik niet zeeziek ?

Wij hebben nog nooit gehoord van iemand die dit probleem ondervond.

Een waterbed beweegt immers alleen als u beweegt en deze beweging

wordt ogenblikkelijk gedempt door de stabilisatie. Houd ook rekening met

het feit dat u, door de verminderde druk, veel minder draait en woelt op

een waterbed.


12. Hoelang gaat een waterbed mee ?

In laboratoriumcondities werden watermatrassen getest voor een

equivalent van 40 jaar en vele van de allereerste waterbedden worden

nog steeds elke dag gebruikt. De meeste waterbedfabrikanten

garanderen een minimum levensduur van 5 jaar. De werkelijke

levensduur is veel groter en hangt sterk samen met de zorg die aan het

slaapsysteem besteed wordt. De levensduur van een watermatras is

natuurlijk afhankelijk van de gebruikte vinylsoort en de kwaliteit van de

lasnaden. Verder zijn ook de schuimranden aan verslijt onderhevig. U

kiest daarom best voor een systeem waarbij deze randen later eventueel

apart vervangen kunnen worden. Omdat het vinyl aan een watermatras

aan een constant verouderingsproces is onderworpen ( ook indien het

niet gebruikt wordt ), is het belangrijk een waterbed te kiezen dat pas

geproduceerd wordt na uw bestelling en niet reeds jaren in een

opslagplaats lag.

Tenslotte is het belangrijk dat het ondersteunende element in een

watermatras het water zelf is. Water verslijt niet. Het comfort en de

ondersteunende eigenschappen van een watermatras veranderen dus

niet doorheen de jaren, in tegenstelling tot de eigenschappen van een

traditionele matras.

13. Welke garantie kan ik krijgen en wat betekent die ?

De garantiebepalingen variëren sterk van merk tot merk, maar de

garantieduur is gemiddeld 5 jaar. Wat allemaal in de garantie inbegrepen

is wordt uitgelegd in uw garantiebewijs. De grootste zekerheid heeft u bij

die merken waarbij zo weinig mogelijk verkoopsorganisaties tussen u en

de werkelijke fabrikant bestaan. Fabrikanten uit Europa zijn hierbij aan

de strengste normen onderworpen. Eis een duidelijk garantiebewijs en

een handleiding in uw eigen taal.

14. Zal een waterbed mijn sexleven verbeteren of verslechteren ?

Eigenlijk is er geen enkel verschil, tenzij het feit dat het comfortabele en

ondersteunende oppervlak bijdraagt tot uw gevoel van welbehagen.

15. Maken waterbedden geluid ?

Neen. Zodra bij de installatie de lucht uit de watermatras verwijderd is,

maakt een waterbed geen geluid meer. Door de zeer stabiele opbouw

van een waterbed, dat door het watervolume stevig op zijn plaats


gehouden wordt, is men ook van het vervelende piepen van de

bedconstructie verlost.

16. Is het in­ en uitstappen gemakkelijk bij een waterbed ?

Dit is sterk afhankelijk van het type waterbed. Bij een soft­side waterbed

met een zachte schuimrand is er geen enkel probleem. Bij een hard­side

waterbed, waar de rand uit een houten constructie bestaat, heeft u iets

meer oefening nodig. Waterbedden met een extra bekkenondersteuning

vergemakkelijken het uitstappen over het algemeen nog een beetje.


17. Kan ik in een waterbed ontbijten ?

Geen enkel probleem. (als iemand zo lief is het u te brengen)

18. Kan men comfortabel zitten in een waterbed ?

Ja, zeer comfortabel zelfs. Een goed waterbed zal zich immers ook in

zithouding volledig aan uw lichaam aanpassen. Uw benen worden door

hun kleiner gewicht automatisch een beetje opgeheven en in

tegenstelling tot verstelbare lattenbodems past de matrasoppertvlakte

zich precies aan aan uw lichaamsmaten. Hierbij behoudt men toch één

doorlopend matrasoppervlak, ook als één van de partners zit en de

andere ligt.

19. Wat is het gewicht van een waterbed ?

Het gewicht van een waterbed hangt af van het type. Tube­

watermatrassen zijn natuurlijk het lichtste, omdat ze veel minder water

bevatten. Een echt waterbed zal maximaal 210 kg/m 2 wegen omdat het

een standaard watermatras 21 cm hoog is. Alnaargelang de breedte en

vorm van de schuimrand zal dit gewicht kleiner zijn.

20. Zal mijn waterbed niet door de vloer zakken ?

Wij kennen geen enkel geval waarbij een waterbed door een vloer

gezakt is, of deze door zijn gewicht beschadigd heeft. Het gewicht van

een waterbed vormt ook geen enkel probleem. Het is immers zeer

gelijkmatig verdeeld, zodat het een gespreide belasting uitoefend. Een

klassiek bed, dat op vier kleine poten steunt, maakt veel meer kans om

uw vloer te beschadigen.

Zelfs bij de zwaarste hard­side waterbedden zijn er nooit problemen in

die richting geweest. Een gevuld waterbed weegt trouwens minder per

vierkante meter dan een boekenkast of een gevulde koelkast.

21. Kan mijn waterbed openbarsten ?

Neen. Een waterbed is immers een drukloos systeem. Zelfs indien u met

de vulstop open op uw waterbed gaat zitten, komt er geen water uit.

Daarom zal in het uitzonderlijke geval van een doorprikking van uw

watermatras, het water ook slechts heel langzaam tussen uw matras en

de veiligheidsvoering druppelen.


22. Kan mijn waterbed lekken ?

De kans daarop is zeer klein, zeker indien u voor een europees

merkproduct kiest. De huidige productiemethodes garanderen immers

stevige lasnaden en de meeste waterbedden hebben verstevigde

hoeken. Alle waterbedden zijn voorzien van een veiligheidshoes (liner),

die er bij een eventueel lek voor zorgt dat er geen water uit uw bed kan

lopen.

23. Kunnen mijn huisdieren mijn waterbed beschadigen ?

Dat is zeer onwaarschijnlijk. De cover of tijk die elke watermatras omhult,

beschermt immers tegen scherpe klauwen of tanden. De kans bestaat

wel dat uw huisdieren even graag in uw waterbed gaan liggen dan u.

Maar wie kan hen daar ongelijk geven ?

24. Zal mijn waterbed doorzakken als men er op springt ?

Neen, in tegenstelling tot conventionele matrassen verslijt en

watermatras niet door constante of extra belasting. Het ondersteunende

element in een waterbed is immers het water zelf en dat behoudt zijn

eigenschappen eeuwig. Uw waterbed verdraagt daarom niet alleen zeer

hoge belastingen, het behoudt ook gedurende zijn ganse leven 100%

van zijn comfort en veerkracht.

25. Kan een brandende sigaret mijn watermatras beschadigen ?

Ja. Zoals elke stof zal allereerst de cover beschadigd worden door een

brandende sigaret. De watermatras zelf zal waarschijnlijk slecht zeer

oppervlakkig geschroeid worden. Het water onder het matrasoppervlak

verdeelt de hitte immers onmiddellijk, zodat er geen hoge temperaturen

ontstaan in het vinyl. Het vinyl van een gevulde watermatras kan

normalerwijze niet doorboord worden met een sigaret. Indien u door

onvoorzichtigheid een schroeiplek op uw waterbed zou veroorzaakt

hebben, volstaat het aanbrengen van een reparatie­klever om de

normale levensduur van uw waterbed te behouden. Roken in bed blijft

natuurlijk ook in een waterbed ongezond en gevaarlijk.

26. Kan mijn waterbed doorprikt worden ?

Ja, maar het is zeer onwaarschijnlijk. Scherpe voorwerpen die per

ongeluk in uw bed verzeild raken, moeten immers eerst door de dikke


cover steken voordat ze uw watermatras kunnen doorprikken. Bij

normaal gebruik van uw waterbed komt dit vrijwel nooit voor.


27. Kan ik een eventueel lekje zelf repareren ?

Het repareren van een lekje in een watermatras is zeer eenvoudig.

Omdat een doorprikking van een watermatras normaal aan de

bovenzijde gebeurt zal er heel weinig water uitlopen en kan men ze

repareren zonder de matras te moeten ledigen. Hiervoor wordt een

reparatiesetje gebruikt dat bij de meeste waterbedden wordt

meegeleverd. Eens dat men een reparatieklvertje heeft aangebracht is

de watermatras weer zo goed als nieuw. Een goed gerepareerd lek

beïnvloedt de levensduur van uw watermatras niet.

28. Kan een waterbed ingebouwd worden in een bestaand bedframe ?

Een soft­side waterbed kan in principe in elk bestaand bedframe

ingebouwd worden. Het waterbed wordt in zijn geheel, met zijn eigen

ondersteuning, binnen in het bedframe geplaatst. Sommige types van

soft­sides zijn hiervoor al beter geschikt dan andere. De types met een in

de hoogte gedeelde schuimrand zijn het meest geschikt. Niet alleen zal

het resultaat er het best uitzien, ook het gebruiksgemak na de installatie

is hoger. Sommige merken bieden gratis maatwerk aan, zodat uw

waterbed perfect in uw bedframe past.

29. Hoe wordt mijn waterbed geïnstalleerd ?

Een waterbed wordt best door een vakman geplaatst. Op die manier

bent u zeker dat het juist geplaatst is en dat het watervolume perfect aan

u is aangepast. Het plaatsen van een waterbed neemt meestal 1,5 tot 2

uur in beslag, waarvan de meeste tijd gaat naar het vullen van de matras

met water. De duur van de opbouw zal dus afhangen van het

waterdebiet waarover u in uw woning kan beschikken.

30. Bevatten de kunststoffen van een waterbed geen schadelijke stoffen

?

Eens te meer is het belangrijk te kiezen voor een Europees merkproduct.

Bij deze producten heeft u immers de garantie dat de kunststoffen van

uw watermatras geen schadelijke stoffen bevatten. Voor sommige

goedkope importmatrassen is dit minder evident. Matrassen waarvan het

PVC ook in Europa geproduceerd wordt bieden de beste garantie van

een onbedenkelijke kwaliteit, omdat ze aan strenge EC­normen moeten

voldoen. Hetzelfde geldt voor alle andere gebruikte materialen.


31. Wat voor water wordt er gebruikt in een waterbed ?

Gewoon leidingwater.

32. Hoe vaak moet ik het water verversen.

Het water in een watermatras moet enkel vervangen worden wanneer u

verhuist. Tegen de vorming van algen en bacteriën in uw watermatras

wordt er regelmatig een conditioner toegevoegd.

33. Hoe moet ik mijn waterbed onderhouden ?

De conditioner die regelmatig wordt toegevoegd houdt het water van uw

watermatras fris. Daarnaast kan u met een speciale vinylcleaner het

oppervlak van uw matras reinigen. Verder kunnen de meeste covers

gewassen of gereinigd worden. Hoe de cover gereinigd wordt hangt van

de specifieke wasvoorschriften af. Dit alles maakt van een waterbed een

perfect hygiënisch slaapsysteem. Bij regelmatig onderhoud kunnen er

zich immers geen ophopingen van huidschilfers, lichaamszouten,

huismijten, bacteriën en schimmels vormen, zoals in iedere traditionele

matras. Zeker allergielijders zijn hierbij zeer gebaat.

34. Is een waterbed gemakkelijk te verhuizen ?

Dat hangt af van het type en het merk. Sommige merken kunnen

gedemonteerd worden tot handige delen die in een normale

personenauto passen. Bij het ledigen en hervullen van de watermatras is

het belangrijk de aanwijzingen van de fabrikant te volgen. De meeste

waterbedhandelaars bieden ook een verhuisservice aan.

35. Kan men een waterbed steviger maken door het verder te vullen ?

Over het algemeen niet. Dit geldt enkel voor de tube­watermatrassen.

Ieder waterbed heeft zijn ideale watervolume, dat bepaald wordt door de

matrashoogte, de matrasvorm en het gewicht van de gebruikers. Hoe

stevig een waterbed aanvoelt hangt meer af van de gebruikte stabilisatie

en de eventuele extra bekkenondersteuning in de watermatras. De

meeste merken bieden verschillende stabilisatie­graden aan waaruit u

kunt kiezen wat u het meest bevalt.

36. Behouden de schuimranden van een soft­side waterbed hun vorm ?


De nieuwste waterbedden, waarbij in de constructie van de zijranden

gebruik gemaakt wordt van onvervormbare kunststofprofielen,

garanderen de vormvastheid van het waterbed. Bij deze bedden kan ook

de bovenste schuimrand apart vervangen worden, zelfs zonder de

watermatras te ledigen. Hoogwaardige merken bieden naast garantie op

de watermatras ook een garantie op de schuimdelen.

37. Zweet ik meer op een waterbed ?

Neen. Het verwarmingselement van een waterbed stelt u in staat de

temperatuur precies zo in te stellen als u het graag wil. De meeste

waterbedgebruikers prefereren een temperatuur tussen de 27 o C en de

30 o C. Doordat in een waterbed de warmte van onder komt, zal er zich

ook geen condensatievocht in de kern van de matras vormen, zoals bij

een traditionele matras. Een kwartiertje luchten volstaat om het

geabsorbeerde vocht uit de cover te laten verdampen.

38. Worden waterbedden verwarmd ?

Een waterbed wordt steeds verwarmd door een speciaal daarvoor

ontworpen verwarmingselement. Normaal wordt de watertemperatuur

ingesteld op uw huidtemperatuur, die rond de 28 o C ligt. Goede

verwarmingselementen laten echter een precieze instelling van de

temperatuur toe, zodat u die steeds naar uw wensen kan aanpassen. De

aangename warmte is een van de meest gewaardeerde eigenschappen

van het waterbed.

39. Hoe werkt de verwarming en is ze veilig ?

Een waterbedverwarming bestaat uit een verwarmingsmat en een

regelbare thermostaat. De verwarmingsmat wordt onder de watermatras

geplaatst en is verbonden met de thermostaat die zich buiten het bed

bevindt. Goede verwarmingselementen hebben een warmtevoeler die in

het element zelf is ingebouwd en zijn elektronisch beveiligd. U kiest best

voor een Europees verwarmingselement, omdat deze specifiek voor 240

Volt werden ontworpen en niet een aanpassing zijn van de Amerikaanse

110 Volt.

De meeste verwarmingselementen werden door de verschillende

Europese keuringsinstituten (VDE, TÜV, KEMA, BENOR) getest en zijn

zeer veilig indien ze volgens de richtlijnen van de fabrikant worden

gebruikt.


40. Hoeveel kost de verwarming van een waterbed ?

Een soft­side waterbed is door zijn schuimranden, zijn cover en zijn

gesloten sokkel een goed geïsoleerd systeem. Het elektriciteitsverbruik

ligt gemiddeld dan ook slechts rond de 1 Kw/h per dag. De juiste

hoeveelheid wordt bepaald door de maat van het bed, de temperatuur

van de slaapkamer, de isolatiewaarde van uw dekbed etc.

41. Mag ik ‘s zomers de verwarming uitschakelen ?

Neen. Zelfs de kamertemperatuur in de zomer is meestal niet voldoende

voor het water in uw waterbed. Uw waterbedverwarming zal ‘s zomers

echter slechts zeer sporadisch actief zijn en dus ook veel minder

verbruiken. Door uw temperatuur enkele graden lager in te stellen, is een

waterbed tijdens warme nachten trouwens aangenaam koel. en

watertemperatuur van 25 o C is echter het minimum.

42. En wat bij een elektriciteitspanne ?

Door zijn natuurlijke isolatie en de hoge soortelijke warmte van het water

koelt een waterbed slechts zeer langzaam af. Een stroomonderbreking

van een paar uren vormt daarom geen enkel probleem.

43. Zijn waterbedden geschikt voor kinderen ?

Speciaal tijdens de groei­jaren is een goede ondersteuning van de rug

zeer belangrijk. In deze periode neemt het lichaam immers de vorm aan

die later slecht met veel moeite te corrigeren is. Daarom is een waterbed

het ideale slaapsysteem voor de opgroeiende jeugd. Bij kleine kinderen

werd bewezen dat ze sneller inslapen, langer ononderbroken doorslapen

en over het algemeen rustiger zijn wanneer ze op een waterbed slapen.

44. Wat is in de prijs van een waterbed inbegrepen ?

Sommige handelaars geven hun prijzen aan met de plaatsing

inbegrepen, bij anderen is dit niet het geval. U bespreekt best met uw

handelaar wat de opgemaakte prijs allemaal inhoudt, zodat u later niet

voor verrassingen komt te staan. Alles inbegrepen is een waterbed niet

duurder dan een goed traditioneel slaapsysteem. Een waterbed is

immers bed, matrasondersteuning en matras tegelijk.


45. Heeft een waterbed nadelen ?

Het enige nadeel van een waterbed is dat u het niet zo eenvoudig kan

verplaatsen als een traditioneel bed en dat u enkele uren meer moet

tellen om het te verhuizen.

46. Moet ik een speciale verzekering afsluiten ?

De meeste verzekeringen voorzien het waterbed in dezelfde categorie

als elektrische apparaten die gebruik maken van water, zoals

wasmachines en vaatwassers. Een extra verzekering is dan ook niet

nodig. Voor specifieke vragen hierover contacteert u best uw

verzekeringsmaatschappij.

47. Wat voor mensen kopen een waterbed ?

Nu het waterbed steeds meer ingeburgerd is als een gezond en

comfortabel slaapsysteem vindt men “waterslapers” in alle lagen van de

bevolking. Jong en oud, dik en dun, topsporters en levensgenieters:

iedereen heeft intussen de weg naar het waterbed gevonden. Voor velen

gaven één of twee van de specifieke voordelen van een waterbed de

doorslag, anderen kozen voor dit slaapsysteem omdat ze het leerden

kennen door vrienden of kennissen. Zowel de mensen die gezond willen

blijven als zij die bepaalde kwalen willen verlichten kiezen voor een

waterbed om hun leven aangenamer te maken. Een goede nachtrust is

immers een voorwaarde om ook overdag topfit te zijn.

48. Hoe komt het dat er zoveel over waterbedden wordt gesproken ?

Een groot gedeelte van de populariteit van het waterbed is te danken

aan de mond­aan­mond­reclame die “waterslapers” verspreiden over

hun nieuwe slaapsysteem. Vele mensen bezoeken dan ook een

waterbedhandelaar op aanbeveling van kennissen. In Duitsland,

Nederland en België slapen intussen reeds tussen de 5 en 10 procent

van de inwoners ( afhankelijk van de regio ) in een waterbed. In de

Scandinavische landen en in de V.S. ligt dit percentage nog veel hoger.

49. Kan ik een waterbed uitproberen ?

Sommige handelaars bieden een periode van proefslapen aan. De

precieze regeling en eventuele kosten van dit aanbod verschillen sterk

naargelang de regio, het merk en de individuele handelaar.

50. Slaapt u op een waterbed ?


Dit is een vraag die men steeds meer hoort. Statistieken wijzen uit dat

tevreden waterbed slapers al snel 5 tot 6 mensen in hun vriendenkring

overtuigen van de voordelen van hun slaapsysteem. Opvallend is ook

dat veel waterbedhandelaars reeds vroeger op een waterbed sliepen en

uit overtuiging van de voordelen van het slaapsysteem hun geld

investeerden in een eigen zaak.

Similar magazines