Presentatie - Project LAserscanning: Technologische ...

plato3d.be

Presentatie - Project LAserscanning: Technologische ...

PLATO

Project Laserscanning: Technologische kennisOverdracht

Met steun van het

Agenda

Voorstelling

Projectaanvragers & projectmedewerkers

Leden gebruikerscommissie

Project

Begroting & financiële bijdrage

Rondvraag

Startvergadering PLATO 21/10/2010 17u

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Projectaanvragers & medewerkers

Gebruikerscommissie

KAHO Sint-Lieven

Dr. ir. Björn Van Genechten

Bjorn.VanGenechten@KAHOsl.be

Ing. Lieselot Christiaen Lieselot.Christiaen@KAHOsl.be

Hogeschool Gent

Dr. ing. Greet De Ruyter Greet.Deruyter@hogent.be

Ing. Lieve Spincemaille Lieve.Spincemaille@hogent.be

Ing. Sara De clerck Sara.DeClerck@hogent.be

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010


Doel

Gebruikerscommissie

Toezien dat de concrete uitvoering van het project

optimaal afgestemd is op de noden van de

bedrijven

functioneert als klankbord voor de mogelijkheden

van industriële en/of maatschappelijke

implementatie van de projectresultaten

Rechten

Gebruikerscommissie

Opvolgen van de projectvooruitgang en de

realisatie van de doelstellingen

Inhoudelijk advies geven ter eventuele bijsturing

Plichten

Regelmatig actief deelnemen aan de bijeenkomsten

bijdrage in de eigen middelen van het project

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Ontstaan

Project: werkpakkettentraject

Soort controversiële rond laser scanning

Snelheid, veelzijdigheid, nauwkeurigheid

Efficiënt, nauwkeurig genoeg , noodzaak ,

verwerking

Project

Aantonen van de mogelijkheden en beperkingen van

laser scanning bekendheid bij het grote publiek

Concentreren op de verwerking

Bestaande commerciële pakketten

Onderzoekswereld

VERKENNING

VERTALING

VERSPREIDING

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010


Doel

WP 1: Technologieverkenning

Detectie van drempels die doorbraak tegenhoudt

Interesse opwekken bij de doelgroep

Brainstorming met gebruikerscommissie

casestudies: inzetbaarheid laserscanning

bewijzen voor dagdagelijkse toepassingen

Opbouwen academische/praktische kennis:

Wat is er reeds in de praktijk

Wat leeft er

WP 1: Technologieverkenning

1.1 Identificatie drempels op basis van gespreksronde

Gesprekken met gebruikerscommissie

huidige afzetmarkten + drempelfactoren

Gesprekken brede doelgroep

kennis en verwachtingen testen

Enquête bij brede gebruikersgroep

Mijlpaal (Hogent & KAHOSL):

Inventaris van de drempels, later gebruikt voor de

website, de casestudies en de workshop

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010

WP 1: Technologieverkenning

1.2 Literatuurstudie: vergelijking van technieken

Literatuurstudie om kennis te actualiseren,

aan te vullen en te inventariseren

Mijlpaal (Hogent):

Rapport met overzicht voor- en nadelen

laserscanning t.o.v. totaalstation/fotogrammetrie

WP 1: Technologieverkenning

1.3 Verzamelen van toepassingsmogelijkheden

Verzamelen toepassingen in binnen- en buitenland

mogelijkheden en beperkingen laserscanning

Mijlpaal (KAHOSL & Hogent):

Overzicht toepassingen input website (WP 6)

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010


WP 2: Uitwerken van gevalstudies

Doel

Nagaan haalbaarheid en meerwaarde laserscanning

t.o.v. andere technieken a.d.h.v. meerdere casestudies

drempelverlaging tot investeren in laserscanning

voorbereiding input WP 3 en 6

WP 2: Uitwerken van gevalstudies

Methode

Representatieve casestudies uitwerken: opmeting

en verwerking via ≠ technieken/soware:

Laserscanning

Fotogrammetrie

Totaalstation

eisen en deliverables analyseren

Nauwkeurigheid, detail, verwerving/verwerkingstijd,

kwaliteit, economische aspecten, …

traject uitwerken:

Planning, acquisitie & verwerking

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010

WP 2: Uitwerken van gevalstudies

2.1 Uitvoeren metingen voor case studies

Uitvoeren van metingen voor de casestudies

Keuze afhankelijk van gebruikerscommissie

Opmeten met laserscanning + andere techniek

Keuze beste methode

Mijlpaal (Hogent & KAHOSL):

Rapport met resultaten van de gevalstudies m.b.t.

het meetproces op webportaal (WP 6)

WP 2: Uitwerken van gevalstudies

2.2 Dataprocessing voor case studies

Dataverwerking van de opmetingen uit WP2.1

Bij leden van de gebruikerscommissie

Eventueel aankoop bijkomende licenties

Per deeltaak workflows opstellen (basis WP3.3)

Bevindingen verwerking ≠ sowarepakkeen

Mijlpaal (HoGent):

Rapport met resultaten van de gevalstudies m.b.t.

de verwerkingsfase op webportaal (WP 6)

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010


WP 2: Uitwerken van gevalstudies

2.3 Automatisatie op casestudies

Testen van algoritmes uit de onderzoekswereld op de

verkregen datasets

Vergelijken met verwerking in WP 2.2.

Resultaten geven kijk op toekomstige evoluties op

softwaregebeid

Onderzoek naar nieuwigheden op software gebied.

Mijlpaal (KAHOSL):

Rapport met resultaten m.b.t. de automatisatie van

de verwerkingsfase op webportaal (WP 6)

WP 2: Uitwerken van gevalstudies

2.4 Data management

Datamanagement via één centrale dataset info:

Architect, bouwheer, overheid, studiebureau, dienst

monumenten, …

Geometrie & externe studies samenbrengen via

‘color mapping’ (gekoppeld aan een legende) en

een efficiënte gelaagde structuur.

Mijlpaal (KAHOSL):

Rapport met resultaten van de erfgoedcase m.b.t.

het datamanagment op webportaal (WP 6)

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Doel

WP 3: Opleiding en sensibilisering

Door aantrekken van buitenlandse firma’s en

onderzoeksinstellingen op studiedag afzetmarkt

verbreden, interesse wekken en relaties leggen.

Sensibiliseren brede doelgroep over mogelijkheden

en beperkingen van laserscanning

WP 3: Opleiding en sensibilisering

3.1 Workshop voor erfgoedsector

Workshop specifiek gericht op erfgoedsector

Kostprijs, volledigheid data, datamanagement, …

Virtuele modellen (toeristische doeleinden),

volumeberekeningen (kostprijscalculatie),

koppelen externe informatie aan laserdata,…

Mijlpaal (KAHOSL):

Workshop voor erfgoedsector

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010


WP 3: Opleiding en sensibilisering

3.2 Intensieve workshop

Intensieve workshop over het gebruik van

laserscanning en de verwerking van laserscandata.

Deelnemers doorlopen zelf het meet- en

verwerkingsproces, onder begeleiding.

Kritische beoordeling bekomen materiaal (WP 6)

Mijlpaal (KAHOSL en HoGent):

Workshop voor de startende ondernemingen

WP 3: Opleiding en sensibilisering

3.3 Studiedag

Ervaren gebruikers laserscanning presenteren en

illustreren ervaringen uit hun huidige afzetmarkt

Buitenlandse bedrijven worden uitgenodigd

toepassingsdomein vergroten en evoluties aanduiden

Geïnteresseerden uitnodigen voor brainstorming:

Feedback voorlopige resultaten

Bespreken potentieel nieuwe markten uit studiedag.

Mijlpaal (KAHOSL en HoGent):

Studiedag

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010

WP 4: Kwaliteit en nauwkeurigheid

Doel

Specificaties soms moeilijk haalbaar in praktijk

Welke factoren hebben invloed op eindresultaat

Van planningsfase opleveren deliverables

Eenvoudige richtlijnen

Checklists

WP 4: Kwaliteit en nauwkeurigheid

4.1 Literatuurstudie nauwkeurigheid

Literatuurstudie invloedsfactoren nauwkeurigheid

resultaten worden gebruikt voor opstellen

testprocedures (WP 4.2)

Mijlpaal (HoGent):

Rapport met resultaten van literatuurstudie als

rubriek binnen webportaal.

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010


WP 4: Kwaliteit en nauwkeurigheid

4.2 Labo-testen en veldtesten nauwkeurigheid

Op basis van literatuurstudie testen uitvoeren

1 e reeks: proefopstellingen gebruiken

2 e reeks: praktijktesten waarbij eenzelfde object

wordt opgemeten onder wisselende omstandigheden

Telkens verschillende soorten verwerking gebruiken

Mijlpaal (HoGent):

Rapport met testresultaten als rubriek binnen

webportaal.

WP 4: Kwaliteit en nauwkeurigheid

4.3 Opstellen richtlijnen m.b.t. nauwkeurigheid

De bevindingen van de testen uit 4.2 bundelen in een

handleiding met do’s en don’ts tijdens het scannen, de

registratie, de verwerking en het genereren van output.

Opstelposies, posie targets, ≠ manieren registeren,

verwerken,… en hoe de nauwkeurigheid kan opgedreven

worden in de verschillende stappen van het proces.

Mijlpaal (HoGent):

Richtlijnen do’s en don’ts m.b.t. nauwkeurigheid als

rubriek binnen webportaal.

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010

WP 5: Case-studies nauwkeurigheden

Doel

Aantonen dat laserscanning kan gebruikt worden

voor metingen met hoge nauwkeurigheid.

Aantonen dat onder bepaalde vw (simpele geom.

vormen) verwerkingsprocedures voor deformatiemetingen

kunnen vereenvoudigd worden.

Laserscanning brengt vervorming van geheel in

kaart, niet enkel van 1 punt, maar nwk genoeg

WP 5: Case-studies nauwkeurigheden

5.1 Uitvoeren van deformatiemetingen

Testen aangevuld met een reële case studie waarbij

een deformatiemeting zal worden uitgevoerd.

Grootteorde vervorming is gekend via andere

technieken laserscanning nauwkeurig genoeg

Mijlpaal (HoGent en KAHOSL):

Workflows deformatiemetingen

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010


WP 5: Case-studies nauwkeurigheden

5.2 Dataprocessing met commerciële software

Dataprocessing met commerciële software .

De gewenste output wordt gegenereerd, rekening

houdende met WP 4.

Mijlpaal (HoGent):

Rapport opgedane ervaring op webportaal

WP 5: Case-studies nauwkeurigheden

5.3 Uittesten automatisatie deformatiemetingen

Tunnels: eenvoudige geometrie automatisatie

van bepaalde verwerkingstaken m.b.v. macro’s of

kleine scripts in bestaande softwarepakketten.

Mijlpaal (KAHOSL):

Rapport resultaten automatisatie op webportaal

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Doel

WP 6: Evaluatie en integratie

Evalueren of geleverde inspanningen aan behoefte

tegemoetkomen (workshops en studiedag)

Integratie ontwikkelde materiaal in webportaal en

studiedag

WP 6: Evaluatie en integratie

6.1 Opleidingsmateriaal voor startende ondernemingen

Hulpmiddelen om bedrijven, die gebruik wensen te

maken van laserscanning, te helpen bij hun keuze.

Opstellen van lastenboeken of haalbaarheidsstudies

voor specifieke taken, waarbij ook de kennis van de

alternatieve technieken uit WP 1.2 wordt geïntegreerd.

Mijlpaal (HoGent):

Lastenboeken, haalbaarheidsstudies

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010


WP 6: Evaluatie en integratie

6.2 Updaten/aanvullen bestaand materiaal

Updating en aanvulling bestaande materiaal

3D Riskmapping (KAHOSL)

Doctoraatsonderzoeken M. Santana & B. Van Genechten

Literatuurstudie

Alle resultaten

Nadruk op

Toepasbaarheid

Soft- en hardware

Continue evoluties

WP 6: Evaluatie en integratie

Webportaal zal bestaan uit:
Gedetailleerde informatie voor de gebruiker

Vergelijkende studies hard- en software

Kritische beoordeling toepasbaarheid

Vergelijking laserscanning met andere technieken

Nauwkeurigheidsstudie

Verspreiding richtlijn op basis van optimale workflow

Algemene informatie voor de doelgroep

Toepassingsmogelijkheden aanreiken en technischefinanciële

haalbaarheid ervan aantonen, a.d.h.v.

dagdagelijkse problemen doelgroep (WP 2 & 6)

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010

WP 6: Evaluatie en integratie

Studie rond nauwkeurigheden uit WP 4 & 5.

Overzicht commercieel beschikbare laserscanners,

specificaties en vergelijkbare datasets ervan.

Overzicht commercieel beschikbare verwerkingssoftware

met hun specificaties en mogelijkheden.

Up-to-date houden webportaal navormingen

Mijlpaal (KAHOSL & HoGent)

Webportaal met sensibiliseringsmateriaal enerzijds

en specifieke informatie omtrent gebruik en

mogelijkheden anderzijds, voortdurend geupdated.

Begroting & financiële bijdrage

Totale begroting op 18 maand:

Aanvrager loonkost werkingskost totaal

KAHO Sint-Lieven € 78 712.00 € 39 047.00 € 117 759.00

Hogeschool Gent € 78 712.00 € 41 751.20 € 120 463.20

Projectbegroting € 157 424.00 € 80 798.20 € 245 534.00

Gevraagde steun IWT € 227 118.95

Bijdrage gebruikerscommissie € 18 415.05


Onder werkingskost vallen:

Hard- en software (PC’s en softwarelicenties)

Deelname studiedagen en conferenties

Organisatie workshops en studiedagen

Testopstellingen en casestudies

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010


Begroting & financiële bijdrage

Gecontacteerde bedrijven:

Producenten en verdelers scanners

• Leica BeNeLux

• Couderé

• Faro

Begroting & financiële bijdrage

Bedrijven die al gebruik maken van een laserscanner

• Vansteelandt

• Teccon

• Globezenit

• Geomodus

• Geo xyz

• Real to desk

• Aerodata

• Eurosense

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Begroting & financiële bijdrage

Landmeters(kantoren) zonder laserscanner

• Intop

• Ellips

• David Ibbens

• Plan bvba

• Geomex

• Intertopo

• Plantec

• Quadrant

• Meetpunt

• Tensen & Huon

• Chris Vandenbussche

• Marc Meulemeester

• Jack De Gendt

Begroting & financiële bijdrage

Studiebureaus e.a. belanghebbende (bouw)bedrijven

• Triconsult

• Grontmij Industry

• Struktuur

• Studiebureau

Dejonckheere

• Studiebureau Kockaerts

• Studie- & Expertisebureel

Bruggeman

• Wegebo

• Betonac

• Stadsbader

• DEME

• Jan De Nul

• Group Janssens

• Group Monument

• Technum

• Studiebureau Forté

• Studiebureau Marcel

Lavreysen

• Jan Maertens

• Monumentenzorg

• …

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010


Begroting & financiële bijdrage

Rondvraag

Voorstel tot verdeling projectkosten

€ 18415,05/13 = € 1417 per bedrijf

Startvergadering PLATO 21/10/2010

Startvergadering PLATO 21/10/2010

More magazines by this user
Similar magazines