01.01.2015 Views

Handleiding mijnpc.rdgg.nl Versie

Handleiding mijnpc.rdgg.nl Versie

Handleiding mijnpc.rdgg.nl Versie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Handleiding mijnpc.rdgg.nl

Versie

Handleiding mijnpc.rdgg.nl/v.1.1/Datum: 11-03-2014

1


Inhoudsopgave

Thuiswerken aanvraag procedure 3

Installatie software Windows Computer 4

Inloggen via Windows Computer 9

Installatie software Mac 12

Inloggen via Mac 14

Handleiding mijnpc.rdgg.nl/v.1.1/Datum: 11-03-2014

2


Thuiswerken aanvraag procedure

1. De medewerker print de “Gebruiksvoorwaarden thuiswerkfaciliteiten” (zie Downloads knop

op mijnpc.rdgg.nl)

2. De medewerker ondertekent de gebruiksvoorwaarden.

3. De medewerker meldt zich met identiteitsbewijs, mobiele telefoon, de ondertekende

gebruiksvoorwaarden bij de I&I Servicedesk. Dat kan op maandagmiddag tussen 13:00 en

15:00 uur of op donderdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur. De Servicedesk is gehuisvest

op de 4e etage van het S-gebouw, kamer 4100. Medewerkers die nu een token gebruiken

voor thuiswerken kunnen dit tegelijkertijd inleveren

4. De servicedeskmedewerker controleert het identiteitsbewijs en de ondertekende

gebruiksvoorwaarden en meldt het telefoonnummer aan voor thuiswerken.

5. De servicedeskmedewerker stuurt een test-sms om te controleren of het 06-nr correct is

vastgelegd

6. De servicedeskmedewerker slaat de ondertekende gebruiksvoorwaarden op

Handleiding mijnpc.rdgg.nl/v.1.1/Datum: 11-03-2014

3


Hoe installeer ik de software voor mijnpc.rdgg.nl

op een Windows computer (Eenmalig nodig)

Ga naar

https://mijnpc.rd

gg.nl

Klik op de

Downloads knop

rechtsboven

Klik op

vWorkspace

Windows Web

Connector

Klik op Uitvoeren

Klik op Ja

Handleiding mijnpc.rdgg.nl/v.1.1/Datum: 11-03-2014

4


De installatie

start op

Klik op Next

Lees de License

Agreement door,

Klik op I accept

en dan op Next

Handleiding mijnpc.rdgg.nl/v.1.1/Datum: 11-03-2014

5


Klik op Next

Klik op Next

Klik op Next

Handleiding mijnpc.rdgg.nl/v.1.1/Datum: 11-03-2014

6


Klik op Install

Klik op Finish

Klik op Yes om de

pc opnieuw te

starten

Handleiding mijnpc.rdgg.nl/v.1.1/Datum: 11-03-2014

7


Hoe log ik in op mijnpc.rdgg.nl met een Windows PC

Ga naar https://mijnpc.rdgg.nl

Vul je gebruikersnaam en

wachtwoord in die je ook gebruikt

op het nieuwe werken binnen RdGG

Je ontvangt nu een sms met een

passcode op je mobiele telefoon. Vul

weer je gebruikersnaam, je

wachtwoord en de passcode in.

Als alles goed gaat zie je dit scherm

en wordt je computer bij RdGG

opgestart.

Handleiding mijnpc.rdgg.nl/v.1.1/Datum: 11-03-2014

8


Als de PC niet wordt opgestart kun je

dit handmatig doen door te klikken

op VDI Desktop zoals getoond

hiernaast.

Lukt dit nog niet ga dan naar de map

downloads en zoek een bestandje

met de extensie .pit en een naam

Die begint met VDI+Desktop+….

Klik met de rechtermuis hierop en

kies voor openen met… en kies

standaardprogramma selecteren

Handleiding mijnpc.rdgg.nl/v.1.1/Datum: 11-03-2014

9


Klik op Bladeren

Navigeer naar C:\Program

Files\Quest Software\vWorkspace

Client\pntsc.exe en klik op Openen

Vink “Dit type bestand altijd met dit

programma openen” aan en klik op

OK

Probeer nogmaals in te loggen. Lukt dit nog niet, neem dan contact op met de servicedesk.

Handleiding mijnpc.rdgg.nl/v.1.1/Datum: 11-03-2014

10


Ga naar https://mijnpc.rdgg.nl en

klik rechtsboven op Downloads

Hoe installeer ik de software voor mijnpc.rdgg.nl

op een Mac (Eenmalig nodig)

Klik op vWorkspace Mac OSX

Connector

Handleiding mijnpc.rdgg.nl/v.1.1/Datum: 11-03-2014

11


Het bestand wordt gedownload en

geplaatst in de Downloads folder.

Dubbelklik hierop.

Kies Web Access Connector

Krijgt u deze melding, volg dan deze

stappen:

http://support.apple.com/kb/HT529

0viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL

Krijgt u deze melding niet, sla deze

stap dan over.

Klik op Open

Handleiding mijnpc.rdgg.nl/v.1.1/Datum: 11-03-2014

12


Klik op Install

Klik op Close

Ga naar https://mijnpc.rdgg.nl

Vul je gebruikersnaam en

wachtwoord in die je ook

gebruikt op het nieuwe werken

binnen RdGG

Hoe log ik in op mijnpc.rdgg.nl met een Mac

Je ontvangt nu een sms met een

passcode op je mobiele telefoon.

Vul weer je gebruikersnaam, je

wachtwoord en de passcode in.

Handleiding mijnpc.rdgg.nl/v.1.1/Datum: 11-03-2014

13


Als alles goed gaat zie je dit

scherm en wordt je computer bij

RdGG opgestart.

Als de PC niet wordt opgestart

kun je dit handmatig doen door

te klikken op VDI Desktop zoals

getoond hiernaast.

Als dit niet werkt ga dan naar de

map Downloads en zoek een

bestand met de naam

VDI+Desktop… met de extensie

.pit.

Klik met rechts en kies voor open

with en dan other.

Verander “recommended

applications” in “All Applications”

Ga naar de folder Macintosh HD

– Library – Application Support –

Quest Software en klik op

vWorkspaceWeb en vink

“Always Open With” aan.

Klik daarna op Open.

Werkt het hierna nog niet neem dan contact op met de servicedesk.

Handleiding mijnpc.rdgg.nl/v.1.1/Datum: 11-03-2014

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!