presentatie - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

presentatie - Stad Oudenaarde

Minder hinder maatregelen

Doel

• Bereikbaarheid van de woningen

op een veilige manier

• Voetgangersverkeer steeds mogelijk

• Gemotoriseerd verkeer indien mogelijk

(buiten de werktijden aannemers)

• Leveringen, vuilnisophaling, hulpdiensten