PDF (1,7 Mb) - Delabie

delabie.belux.be

PDF (1,7 Mb) - Delabie

Nood & Oogdouches


Met betrekking tot

veiligheidsuitrustingen

Belangrijkste gevaarsymbolen voor

gezondheid en veiligheid

Giftig

Zeer giftig

Schadelijk

Irriterend

Licht ontvlambaar

Uiterst ontvlambaar

Oxidant

Bijtend

Ontplofbaar

Gas onder druk

Waarom veiligheidsuitrusting voorzien op een werkplaats

Omdat projecties van gevaarlijke chemische producten steeds kunnen voorkomen, zelfs wanneer alle

veiligheidsmaatregelen worden toegepast. De eerste 10 tot 15 seconden volgend op de toevallige

blootstelling aan een chemisch product, in het bijzonder een bijtend product, zijn cruciaal. Hoe sneller

de interventie kan gebeuren, hoe beperkter de gevolgen voor de gezondheid van de betrokken

persoon zullen zijn.

Het is essentieel voorzorgsmaatregelen te treffen die verder gaan dan de persoonlijke

beschermingsmiddelen zoals bril en masker. De nood en oogdouches voorzien in de nodige

spoedmaatregelen om de gevolgen van een toevallige blootstelling aan chemische middelen te

beperken.

De nood en oogdouches van DELABIE laten de gebruikers toe in eerste hulp een snelle ontsmetting

ter plaatse uit te voeren. Deze uitrustingen bieden de kans aan de slachtoffers de gevaarlijke

substanties, die ernstige en onherstelbare schade kunnen veroorzaken, te spoelen.

De nooddouches kunnen eveneens gebruikt worden om besmette kleding te spoelen of om

brandende kleding te blussen.

Welke zijn de omgevingen met verhoogd risico

De omgevingen met verhoogd risico zijn die waar het gevaar bestaat op besmetting van het

lichaam, het gezicht of de ogen met chemische producten die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Gevaarlijke chemische ingrediënten en bereidingen vinden een toepassing in verschillende fabricage

en afwerkingprocedures, in elk werkgebied:

- Chemische of farmaceutische nijverheid

- Automobiel of voedingsindustrie

- Chemische, biochemische of petrochemische laboratoria

- Ziekenhuizen en klinieken

- Schoolgebouwen (Praktijk laboratoria op universiteiten, scholen, enz.)

- Gemeentelijke werkplaatsen

- Zwembaden en waterpretparken (chloorkamer), zuiveringsinstallaties,

- Overige: garages, drukkerijen, schoonmaakbedrijven, enz.

Eerste hulp bij ongevallen

• Behandeling bij oog- of huidbesmetting

Behandeling door besprenkeling met water: een herkende werkzaamheid

In geval van contact of besmetting met een giftig, schadelijk of irriterend product met de ogen

en/of het lichaam, is ontsmetting door besprenkeling met water erkend als de beste

spoedbehandeling indien deze wordt uitgevoerd binnen enkele seconden volgend op het ongeluk.

Het water laat namelijk toe de schadelijke elementen te verdunnen of weg te spoelen. Omdat het

water de chemische producten niet zal neutraliseren, is een grote hoeveelheid water nodig.

- In geval van oogcontact of –besmetting

Onmiddellijk de ogen spoelen met een oogspoeler gedurende minstens 15 minuten. Niet proberen

contactlenzen te verwijderen

- In geval van contact of besmetting van het lichaam

Onmiddellijk spoelen onder een nooddouche gedurende minstens 15 minuten, met een grote

hoeveelheid water met lage druk. Verwijder op het zelfde moment ook de kleding, indien deze niet

aan de huid kleeft.

• Te volgen richtlijnen bij een ongeval

Na de gewonde onder de nooddouche of voor de oogspoeler te plaatsen, dient men:

1. De veiligheidsvoorschriften in geval van oog- of huidbesmetting lezen:

- Het etiket van het product nemen om de gevaarlijke substantie te identificeren.

- Het veiligheidsinformatieblad lezen van het betrokken product. Dit blad biedt belangrijke

informatie i.v.m. de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en van het milieu en de te

nemen beschermingsmaatregelen bij noodsituaties.

Dit veiligheidsinformatieblad dient aanwezig te zijn op elke werkplaats waar mogelijk gevaarlijke

producten aanwezig zijn.

2. De hulpdiensten verwittigen volgens de richtlijnen van het bedrijf, en dit ongeacht de ernst van

het letsel.

132


Met betrekking tot

veiligheidsuitrustingen

Hoe de aangepaste oplossing kiezen

Nooddouche, oogspoeler of een combinatie van beide

De juiste veiligheidsuitrusting kiezen in functie van het aanwezige risico

De noodzaak een nooddouche, een oogspoeler of een combinatie van beide te installeren, wordt

bepaald door de eigenschappen van de gebruikte chemische elementen en de taken die worden

uitgevoerd op de werkplaats.

Een analyse van het professionele risico biedt een evaluatie van de mogelijke gevaren verbonden

aan de taken en de werkplaats. De veiligheidsmaatregelen dienen gekozen te worden in functie van

deze risico’s teneinde de veiligheid van de werknemers te garanderen.

Potentieel gevaar Veiligheidsuitrusting Gebruik

• Geïdentificeerd en

beperkt tot een deel van

of het volledige lichaam

Nooddouche

Spoelen van het hoofd en

het lichaam *

Oogspoeler

ref. 9201

• Geïdentificeerd en

beperkt tot het gezicht

en de ogen

Oogspoeler

Spoelen van het gezicht en

de ogen

• Niet geïdentificeerd of

gevaar voor verschillende

zones

Combinatie: oogspoeler en

nooddouche

Spoelen van eender welk

lichaamsdeel, gezicht en/of

de ogen

Nooddouche

ref. 9108

* De nooddouche dient niet gebruikt te worden voor het spoelen van de ogen, daar de druk en het debiet van het

water te groot zijn , waardoor de ogen kunnen beschadigd worden.

Installatie

• De veiligheidsuitrusting dient overal geïnstalleerd te worden waar het potentieel risico op

blootstelling aan gevaarlijke elementen aanwezig is. Bij gelijktijdige ongevallen dienen meerdere

uitrustingen voorzien te worden.

• De oogspoelers en nooddouches dienen geïnstalleerd te worden in de nabijheid van de risicozones.

Een persoon dient de uitrusting te kunnen bereiken in minder dan 10 seconden (normale afstand

van 15 tot 30 meter, of minder dan 8 meter in gevaarlijke zones)

• De veiligheidsuitrusting dient aangesloten te zijn op het drinkbaar water.

• Volgens de internationale norm ISO 3864-1 (zie p.135) dient een roestvast groen bord aanwezig te

zijn bij elk veiligheidsapparaat. Dit om de zone met veiligheidsuitrusting gemakkelijk te kunnen

herkennen.

• De veiligheidsuitrusting dient steeds gemakkelijk en vrij bereikbaar te zijn.

• Om de werking van de uitrusting te garanderen, is het verplicht de installatie elke 2

weken te testen.

• Bovendien is het aangewezen dat het volledige personeel, tewerkgesteld op een risicovolle

werkplek, opgeleid wordt in het gebruik van de veiligheidsuitrusting.

Watertemperatuur

Voor het comfort van de gewonde en om de verwondingen niet erger te maken, dient men

gemengd water te voorzien. De Europese normen NF EN 15154-1 en NF EN 15154-2 geven

aan dat het water een temperatuur dient te hebben tussen 15°C en 37°C.

• Te warm water (> 37°C) is schadelijk voor de ogen en kan de interactie tussen het chemische

product en de ogen of de huid verergeren.

• Te koud water (< 15°C) laat een onmiddellijke afkoeling na verbranding of contact met een

chemisch product toe. Echter, een te lange blootstelling aan koud water kan de

lichaamstemperatuur verlagen (hydrotherapie), waardoor de gewonde niet voldoende lang de

besmette zone kan spoelen of reinigen.

mini

15°C

maxi

37°C

Professioneel advies: Voorzien een thermostatische mengkraan of voormenger afhankelijk van het type en het

debiet van de installatie (zie p. 84-85).

133


Veiligheidsuitrusting

De oogspoeler en nooddouches van DELABIE

laten de gebruiker toe zich snel en efficiënt te

ontsmetten op de plaats van het ongeval, met

het nodige comfort.

HOOFDDOUCHE Ø 250

ABS antischok groen,

140 l./min. Bij 3 bar

straal conform met de Europese norm

ERGONOMISCHE BEDIENING

messing buis met

groene epoxy afwerking

OOGSPOELER

20L./min bij 3 bar

met beluchter, dubbele RVS

filter met antistof dopjes

WASKOM Ø 250 RVS

AISI 430 met groene

epoxy afwerkingt

AFVOER F1"1/4

(mogelijkheid voor de

installateur een afvoerbuis

toe te voegen)

VOETBEDIENING

stalen pedaal met

groene epoxy afwerking

140 mm

VORSTVRIJ

MANUELE BEDIENING

stalen plaatje met epoxy

afwerking die de oogspoeler

in werking stelt

STRUCTUUR

in gegalvaniseerd staal met

grijze epoxy afwerking

AANSLUITING

F1”

BEVESTIGINGSPLAAT

in messing met grijze epoxy

afwerking

Voordelen

• Vorstvrij apparaat

- Er blijft geen water staan in de zuil of de

douchekop.

- Lege leidingen = proper water.

• Comfort

- Snelle en gemakkelijke opening.

- Met een zachte straal om de gebruiker niet

te verwonden.

- De beschermdopjes worden automatisch

van de sproeikoppen verwijderd door de

druk van het water bij het in werking

stellen.

• Doeltreffendheid

Een groot debiet voor een snelle ontsmetting

- Oogspoeler: debiet 20 l./min. bij 3 bar

- Douche: 74 gaatjes waarvan de diameter en

de plaatsing bestudeerd zijn om de spoeling

te optimaliseren en om conform te zijn met

de norm EN15154-1. Debiet 90 l./min. bij 1

statische bar (140 l./min. bij 3 statische bar).

• Veiligheid

- Douchekop met regen straal. De straal

wordt optimaal verdeeld over de volledige

douchekop: diameter en oriëntatie

bestudeerd om een homogene conische

stroom te bekomen.

- De bedieningsplaatjes of –grepen zijn steeds

voldoende groot en gemakkelijke te

bedienen.

- Verwijderbare spoelkoppen, uitgerust met

beluchters, dubbele RVS filter waardoor elke

vaste onzuiverheid in het water wordt

gestopt om de ogen te beschermen, en

beschermdopjes om besmetting van de

lucht tegen te gaan.

Werking

Snelle opening en sluiting met messing kraan

1/4 toer.

• Gezamenlijke oogspoeler en douche: in

werking stelling door eenvoudig aan de

driehoekige greep te trekken.

• Enkel oogspoeler: in werking stelling door

ofwel het manuele of wel het voetbediende

bedieningsplaatje in te duwen. Enkel de

oogspoeler zal nu in werking treden (geen

opening van de douche).

Om de stroming te stoppen de omgekeerde

handeling uitvoeren.

Garantie 10 jaar

Tegen elke fabricagefout.

ALLE VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN VAN DELABIE ZIJN CONFORM DE GELDENDE EUROPESE NORMEN

134


Veiligheidsuitrusting

Normen

Onze veiligheidsuitrustingen zijn conform de

volgende normen:

• Nooddouches: conform met de Europese norm

EN15154-1.

• Oogspoeler: conform met de Europese norm

EN15154-2.

• Aanwijzingsbordjes: conform met de

Internationale norm ISO 3864-1 in verband met

de grafische symbolen, de veiligheidskleuren en

de veiligheidstekens op de werkplek en in

openbare plaatsen.

Deze norm is op europees niveau opgenomen

onder de richtlijn 92/58/CEE. Deze

aanwijzingsborden worden meegeleverd bij

onze uitrustingen en dienen in hun omgeving te

worden aangebracht.

Vandaag bestaat er nog geen richtlijn over de

kleur van de veiligheidsuitrustingen. DELABIE

heeft er voor gekozen de nooddouches en

oogspoelers een zelfde kleur te geven, groen:

een goed zichtbaar kleur dat terugkomt in de

aanwijzingsborden en conform met de norm

voor deze laatste.

AANWIJZINGSBORDJES

(conform met de norm ISO 3864-1)

Oogspoeler

Douche

Genormaliseerde aanwijzingsbordjes meegeleverd

met de veiligheidsuitrusting.

Installatie voorschriften (conform met de Europese normen EN15154-1 en EN 15154-2)

• Gemakkelijk en snel te plaatsen (tegen de muur, op een tafel of op een zuil afhankelijk van het

model).

• Aangesloten op gemengd drinkbaar water (voorzie een voormenger of een thermostatische

mengkraan, afhankelijk van de aard en het debiet van de uitrusting, zie p.40 en 84-85).

• De druk regelen tussen WW en KW (∆P < 1 bar).

• Indien nodig de installatie beschermen met filters en drukregelaar.

Nooddouche en combinaties

- hoogte van de installatie: de douchekop dient

geïnstalleerd te worden op een hoogte van

2200 +/-100mm boven de staplaats van de

gebruiker.

- Vrije ruimte: minstens 400mm tussen de

douchekop en het dichtst bijzijnde voorwerp

(muur, aansluitingsleiding...).

- Afstand tussen het apparaat en de muur:

minstens 250mm.

- Aangewezen aansluiting en debiet: leidingen

van 26 x 34 (1”) met een debiet van 140 l./min.

bij 3 bar.

- De druk van het water beperken voor het

comfort van de gebruiker: 3 bar aanbevolen,

maximum 5 bar.

• Op elke veiligheidsuitrusting van DELABIE is een

etiket aangebracht met de vereisten i.v.m.

dynamische en statische druk volgens de

Europese normen.

Oogspoeler

- Hoogte van de installatie: de waskom dient

geïnstalleerd te worden op een hoogte van

1000 +/-200mm boven de staplaats van de

gebruiker.

- Vrije ruimte: minstens 150mm tussen de

sproeikop en het dichtst bijzijnde voorwerp

(muur, aansluitingsleiding...).

- Afstand tussen het apparaat en de muur:

minstens 250mm.

- Aangewezen aansluiting en debiet: leidingen

van 15 x 21 (1/2”) met een debiet van

20L../min. bij 3 bar.

- De druk van het water beperken voor het

comfort van de gebruiker: 3 bar aanbevolen,

minstens 2 bar.

DELABIE

9102-9108-9120-9121-9140-9141-9201-9203

Dynamic Pressure : 1 bar mini - 3 bar maxi

Static Pressure : 5 bar maxi

Vrije ruimte

400 mm mini

1000 +/- 200 mm

afhankelijk van de gebruiker

2200 ± 100 mm

afhankelijk van de gebruiker

Vrije ruimte

400 mm mini

250 mm

250 mm

mini

Sterkte

• Leidingen, pedaal en handplaatje in

gegalvaniseerd staal. Driehoekig handvat en

bevestigingsplaat in messing. RVS waskom.

• Hoofddouche in antischok ABS.

Betrouwbaarheid

Ontwerp in antikalk en roestvrij materiaal.

Bestemming

• Elke plaats waar het risico op besmetting van

het lichaam, gezicht en/of de ogen met

chemische bestanddelen of bereidingen bestaat.

• Industrie, laboratoria, gemeentelijke

werkplaatsen, ziekenhuizen, scholen,

zwembaden, garages, enz.

Gemakkelijk onderhoud

Stukken gemakkelijk verwisselbaar en beschikbaar

zonder de uitrusting te moeten verwijderen.

De goede werking van deze

veiligheidsuitrustingen dient elke 2 weken

gecontroleerd te worden.

Zij dienen zich constant in een goede staat te

bevinden.

ALLE VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN VAN DELABIE ZIJN CONFORM DE GELDENDE EUROPESE NORMEN

135


Veiligheidsuitrusting

Waterverdeling

DELABIE douche

homogene conische stroom

= optimale spoeling

Conform aan de Europese Norm

Volume en waterverdeling van de DELABIE veiligheidsuitrustingen

(conform aan de Europese normen NF EN 15154-1 en NF EN 15154-2)

• DELABIE Nooddouche:

Zij laat toe een voldoende grote hoeveelheid vloeistof te leveren om alle lichaamsdelen snel en

doeltreffend te spoelen.

- Hoofddouche met regen straal:

Optimale verspreiding van de straal over de volledige douche: diameter en oriëntatie van de

74 gaatjes is bestudeerd om een homogene conische stroom te bekomen.

Bovendien werd de hoofddouche zo ontworpen dat de gaatjes eventuele vaste onzuiverheden in het

water kunnen doorlaten zodat deze niet langzaam verstoppen.

- Constante en voldoende grote waterstroom waardoor een snelle ontsmetting kan gebeuren: debiet

90 l./min. bij 1 bar (statisch) of 140 l./min. bij 3 bar.

Waterverdeling volgens de norm

NF EN 15154-1: 2006

Waterstroom met de DELABIE

hoofddouche

Ø800

Ø400

Ø300

Ø200

Ø100

700 mm

500 mm

1000 mm

r 400

50%

r 200

50%

Dimensions en mm

1000 mm

700 mm

r 400

50%

r 200

50%

Conform aan de Europese Norm

- Op een afstand van 700mm onder de hoofddouche, dient 50% (+/-10%) van het stromend water binnen een

cirkel met straal 200mm te vallen.

- Binnen deze meetomstandigheden dient 95% van het water te vallen binnen een cirkel met straal 400mm.

- De snelheid van het sproeien dient voldoende traag te zijn om de gebruiker niet te verwonden.

Extract van de norm EN 15154-1:2006

Stroming met DELABIE sproeikoppen

mini 100 mm

maxi 300 mm

Conform aan de Europese Norm

• DELABIE oogspoeler:

Hij laat een snelle reiniging van het gezicht en de ogen toe met de nodige hoeveelheid water om de

spoeling te optimaliseren.

- Oogspoeler met zachte straal: de sproeikoppen zijn uitgerust met beluchters met filter om een zachte

straal te bekomen en de gebruiker niet te verwonden.

- Constante waterstroom geleverd door de sproeikoppen: 20 l./min. bij 3 bar.

Het verdeelde water dient drinkbaar te zijn of van gelijkwaardige kwaliteit.

Leegloop van de horizontale zuil

via de hoofddouche

Leegloop van de

verticale zuil

wanneer het

ventiel gesloten is

Leegloop door

zwaartekracht

VORSTVRIJ

Vorstvrije douches en oogspoelers

Het merendeel van de veiligheidsuitrustingen wordt geïnstalleerd in niet verwarmde ruimtes en zijn dus

blootgesteld aan lage temperaturen. Deze omstandigheden kunnen de oorzaak zijn van beschadiging van

het materieel en kunnen de werking ervan verstoren.

Onze belangrijkste veiligheidsuitrustingen zijn gemaakt om zowel binnen als buiten

geïnstalleerd te worden. Onze combinatie nooddouche en oogspoeler zijn zo ontworpen dat

ze steeds vorstvrij blijven.

Bovendien zorgt de automatische leegloop van het apparaat ervoor dat we steeds een propere

waterstraal hebben bij elk gebruik (roestsporen en kiemhaarden door stilstaand water in de leiding - door

haar uitzonderlijk gebruik - worden vermeden).

De toevoerleiding van ons apparaat dient beschermd te worden tegen vorst.

ALLE VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN VAN DELABIE ZIJN CONFORM DE GELDENDE EUROPESE NORMEN

136

Aansluiting


Combinatie nooddouche en oogspoeler

660

Nooddouche en oogspoeling 9203

Op zuil

Voor ontsmetting van lichaam en/of ogen.

- Vorstvrij systeem (zie p.136)

- Waskom Ø 250mm in RVS AISI 430 groen gelakt.

- De sproeikoppen van de oogspoeler zijn voorzien van 2

beschermdopjes in schokvrij ABS groen. Deze worden

automatisch verwijderd door de druk van het water.

Debiet van 20 l./min. bij 3 bar, beluchter met dubbele RVS filter.

- Ronde hoofddouche Ø 250mm in RVS AISI 430 groen gelakt

Debiet: 90 l./min. bij 1 bar (statisch), 140 l./min. bij 3 bar

(statisch)

- Wateraansluiting F1”.

- Gegalvaniseerde leidingen afgewerkt in epoxy grijs. Het

driehoekige handvat is in messing, afgewerkt in epoxy groen.

Het handplaatje en de pedaal zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd

staal en hebben een groene epoxy afwerking.

- Bevestiging aan de vloer met driehoekige bevestigingsplaat in

messing (schroeven en pluggen niet meegeleverd).

- Aanwijzingsbordjes voor "douche" en "oogspoeler" volgens de

norm zijn voorzien.

2115

Ø250

1040

450

Ø250

140

1"1/4

1"

VORSTVRIJ

200

200

200

200

Werking:

Snelle opening/sluiting met kraan 1/4 slag in messing verchroomd..

> Gezamenlijke douche en oogspoeler:

- Zal in werking treden na het trekken van het driehoekige handvat.

Stopt niet bij het loslaten van het handvat.

- Sluiting door het handvat op zijn oorspronkelijke plaats te duwen.

> Enkel oogspoeler:

- Voor het in werking stellen van de oogspoeler dient u enkel met de voet

het pedaal in te drukken of met de hand het handplaatje in te duwen.

Enkel de oogspoeler wordt in werking gesteld (geen opening van de

douche). De werking stopt niet door het loslaten van het pedaal of het

handplaatje.

- Sluiting door het pedaal of het handplaatje op zijn oorspronkelijke plaats

te duwen.

De sluiting gebeurt niet automatisch wat toelaat aan de gebruiker de 2

handen vrij te hebben (om de kleding te verwijderen, om de ogen goed open

te houden...).

9203

Opties: Vloerhevel (zie p.73).

Voorzie een aansluiting met gemengd water door middel van een

thermostatische PREMIX mengkraan (p.84).

Veiligheids combinatie

Vorstvrije veiligheidsuitrusting

Onze nooddouches en oogspoelers zijn zo ontworpen dat ze steeds vorstvrij zijn (zie hiernaast). Dit omdat

het geheel van leidingen na de kraan steeds zonder water is (automatische leegloop door zwaartekracht van

de hoofddouche en de leidingen).

Enkel de toevoerleiding voor de kraan is gevoelig aan vorst, omdat dit constant onder druk staat. Om dit

probleem op te lossen raden wij de installatie van een verwarmingselement aan, eenvoudig aan te brengen

en doeltreffend bij vorst.

AANBEVELING:

Volledige verwarmingsset van het merk RAYCHEM of gelijkaardig omvat:

- 1m verwarmingslint

- 1 voeding

- 1 vorstvrije sturing

Automatische activatie vanaf -1°C.

VORSTVRIJ

ALLE VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN VAN DELABIE ZIJN CONFORM DE GELDENDE EUROPESE NORMEN

137


Nooddouche

Hozintontale nooddouche 9108

muurmodel voor inbouw, met manuele bediening.

VORSTVRIJ

- Vorstvrij systeem (zie p. 136).

- Ronde hoofddouche Ø 250mm in RVS AISI 430 groen gelakt.

Debiet: 90 l./min. bij 1 bar (statisch), 140 l./min. bij 3 bar (statisch).

- Wateraansluiting F1".

- Gegalvaniseerde leidingen afgewerkt in epoxy grijs. Het

driehoekige handvat is in messing, afgewerkt in epoxy groen.

- Aanwijzingsbordje voor "douche" volgens de norm is voorzien.

Ø250

625

450

1"

Werking:

> Snelle opening/sluiting met kraan 1/4 slag in messing verchroomd.

- Zal in werking treden na het trekken van het driehoekige handvat.

Stopt niet bij het loslaten van het handvat.

- Sluiting door het handvat op zijn oorspronkelijke plaats te duwen.

200

200

Mogelijke aansluitingen:

> Met technische wand.

> Inbouw.

> Met vals plafond.

9108

Muurbevestiging

Bevestiging aan

het plafond

Nooddouche muurmodel

de installateur dient een

1" bocht en beugel te

voorzien.

Opties: Vloerhevel (zie p.73).

Voorzie een aansluiting met gemengd water door middel van een

thermostatische PREMIX mengkraan (p.84).

AANBEVELING

Volledige verwarmingsset van het merk RAYCHEM of gelijkaardig omvat:

aanbevolen teneinde de toevoerleidingen van de uitrusting te beschermen tegen

de vorst (zie p.137).

- 1m verwarmingslint

- 1 voeding

- 1 vorstvrije sturing

Automatische activatie vanaf -1°C.

Vorstvrije doos

Voeding

Verwarmingslint

Model 9102

Model 9203

ALLE VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN VAN DELABIE ZIJN CONFORM DE GELDENDE EUROPESE NORMEN

138


Oogspoeler

Ø250

1/2"

250

140

200

200

Veiligheids oogdouche voor muurmontage, 9102

met waskom.

Met manuele bediening.

- Waskom Ø 250mm in RVS AISI 430 groen gelakt.

De sproeikoppen van de oogspoeler zijn voorzien van

2 beschermdopjes in schokvrij ABS groen. Deze worden

automatisch verwijderd door de druk van het water.

Debiet van 20 l./min. bij 3 bar, beluchter met dubbele RVS filter.

- Wateraansluiting F1".

- Gegalvaniseerde leidingen afgewerkt in epoxy grijs. Het

handplaatje is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en heeft een

groene epoxy afwerking.

- Bevestiging aan de muur met bevestigingsplaat in messing

(schroeven en pluggen niet meegeleverd).

- Aanwijzingsbordje voor "oogspoeler" volgens de norm is

voorzien.

1"1/4

9102

Werking:

> Snelle opening/sluiting met kraan 1/4 slag in messing verchroomd.

- Voor het in werking stellen van de oogspoeler dient u enkel het

handplaatje in te duwen. De werking stopt niet door het loslaten van

handplaatje.

- Sluiting door het handplaatje op zijn oorspronkelijke plaats te duwen.

Opties: Vloerhevel (zie p.73).

Voorzie een aansluiting met gemengd water door middel van een

thermostatische PREMIX mengkraan (p.84).

Oogspoeler muurmodel

1"1/4

Ø 250

1"

200

Veiligheids oogdouche op zuil, met opvangkom 9201

Met hand of voet bediening.

- Vorstvrij systeem (zie p. 136).

- Opvangkom Ø 250mm in RVS AISI 430 groen gelakt.

De sproeikoppen van de oogspoeler zijn voorzien van

2 beschermdopjes in schokvrij ABS groen. Deze worden

automatisch verwijderd door de druk van het water.

Debiet van 20 l./min. bij 3 bar, beluchter met dubbele RVS filter.

- Wateraansluiting F1".

- Gegalvaniseerde leidingen afgewerkt in epoxy grijs. Het

handplaatje en de pedaal zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd

staal en hebben een groene epoxy afwerking.

- Bevestiging aan de vloer met driehoekige bevestigingsplaat in

messing (schroeven en pluggen niet meegeleverd).

- Aanwijzingsbordje voor "oogspoeler" volgens de norm is

voorzien.

VORSTVRIJ

140

200

Werking:

> Snelle opening/sluiting met kraan 1/4 slag in messing verchroomd.

- Voor het in werking stellen van de oogspoeler dient u enkel met de

voet het pedaal in te drukken of met de hand het handplaatje in te

duwen. De werking stopt niet door het loslaten van het pedaal of het

handplaatje.

- Sluiting door het pedaal of het handplaatje op zijn oorspronkelijke

plaats te duwen.

1040

Opties: Vloerhevel (zie p.73).

Voorzie een aansluiting met gemengd water door middel van een

thermostatische PREMIX mengkraan (p.84).

9201

Veiligheids oogdouche op zuil

ALLE VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN VAN DELABIE ZIJN CONFORM DE GELDENDE EUROPESE NORMEN

139


Sproeier voor Oogdouche

Enkele sproeier voor oogdouche

Bediening met hendel.

- De sproeikop is voorzien van een beschermdopje in schokvrij ABS

groen. Dit wordt automatisch verwijderd door de druk van het

water.

- Debiet van 16 l./min. bij 3 bar, beluchter met dubbele RVS filter.

- Ergonomische greep in groen ABS met messing verchroomde

hendel.

- Aanwijzingsbordje voor "oogspoeler" volgens de norm is voorzien.

198

68

11

1/2"

9120C

68

Ø52

58

200

200

• muurmodel met houder

• model op wastafel

met slang 1,5m in gevlochten RVS 15x100 - 1/2"

Werking:

- Opening door de hendel in te drukken.

- Automatische sluiting door veer.

9120C

9140C

213

Ø26

Ø45

35 max.

200

200

Enkele sproeier voor oogdouche

Voorzie een voormengkraan voor gemengd water (p.40).

9140C

Dubbele sproeier voor oogdouche

Bediening met hendel.

140

200

- De sproeikoppen zijn voorzien van beschermdopjes in schokvrij

ABS groen. Deze worden automatisch verwijderd door de druk

van het water.

- Debiet van 15 l./min. bij 3 bar, beluchter met dubbele RVS filter.

- Ergonomische greep in groen ABS met messing verchroomde

hendel.

- Aanwijzingsbordje voor "oogspoeler" volgens de norm is voorzien.

335

1/2"

11

Ø52

200

58

9121

• muurmodel met houder 9121

• model op wastafel 9141

met slang 1,5m in gevlochten RVS 15x100 - 1/2"

140

Werking:

- Opening door de hendel in te drukken.

- Automatische sluiting door veer.

335

200

200

Voorzie een voormengkraan voor gemengd water (p.40).

Dubbele sproeier voor oogdouche

Ø26

9141

Beluchter en beschermdopje

Beluchter (met rooster voor comfortabele straal)

Beluchter F22x100

• voor sproeier

ref. 9120C, 9140C, 9121, 9141

• voor oogdouche

ref. 9102, 9201, 9203

A22D75

A22LY75

Dopjes voor de beluchter

91AA75

2 beschermdopjes in groene ABS die de sproeikoppen beschermen

en die automatisch verwijderd worden door de druk van het water.

F 22

A22D75

Hoofddouche 9225

Ronde hoofddouche Ø 250mm in groene antischok ABS.

Debiet 90 l./min. bij 1 bar (statisch), 140 l./min. bij 3 bar (statisch).

Wateraansluiting F1".

Ø250

9225

Hoofddouche

ALLE VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN VAN DELABIE ZIJN CONFORM DE GELDENDE EUROPESE NORMEN

140

More magazines by this user
Similar magazines