Blij met AH Van plaatje naar werkelijkheid • Blij met AH ... - WCOB

wcob.nl

Blij met AH Van plaatje naar werkelijkheid • Blij met AH ... - WCOB

De Veluwe aan het IJ

boekbespreking stadswandeling

Ga niet naar de Biesbosch

om de echte natuur te

ervaren, vergeet de Peel of

de Veluwe, blijf in de stad,

daar is de natuur op haar

boeiendst. Dat is de

optimistische visie van

stadsecoloog Remco

Daalder die in zijn nieuwste

wandelboek Natuurlijk

Amsterdam. 16

wandelingen in en rond de

stad een beeld geeft van

de grote stad als leefgebied,

als biotoop, voor

talrijke dier-, vogel- en

plantensoorten.

Door Kester Freriks

De stadsnatuur is de werkelijk nieuwe

natuur, meer nog dan de Oostvaardersplassen.

Maar je moet er wel oog

voor hebben. Om bijvoorbeeld in de kademuur

een zeer zeldzame varen te ontdekken.

Of de scholeksters te zien die

broeden op grinddaken. Of de slechtvalk

“In Amsterdam gaat

een reiger pas opzij als je

tot een meter genaderd

bent”

die rondspookt bij de hoge bouwwerken

van de stad alsof het Schotse klifrotsen

zijn, zoals de torens aan de Zuidas of de

Hemcentrale. En wat te denken van de

vossen, de sperwer, de halsbandparkieten

LEREN KIJKEN

Remco Daalden begint zijn boek met de

volgende sterke waarneming: ‘Amster-

dam is de perfecte bestemming voor natuurwandelaars.

Er zijn veel verschillende

planten en dieren, er is een grote verscheidenheid

aan landschappen en er is

altijd horeca in de buurt. Prettig is ook dat

stadsdieren opvallend tam zijn, omdat

ze gewend zijn aan grote aantallen mensen,

die geen jacht op ze maken. Reigers

gaan in Amsterdam pas voor je opzij als

je binnen een meter afstand genaderd

bent.’

FEESTELIJKE ERVARING

Volgens Daalder is wandelen de beste

manier om de stadsnatuur van Amsterdam

te ontdekken, dat kan door eenvoudigweg

je eigen huisdeur te verlaten en de

stad in te gaan. Maar om echt niets te missen

heeft hij in dit lees- en wandelboek

zestien bijzondere wandelingen uitgezet,

in alle windstreken van de stad, van het

Vliegenbos in Noord tot het Amsterdamse

Bos ver in het zuiden en van het Vondelpark

tot in de Baarsjes. Daalder kan

goed waarnemen, waardoor alleen al

thuis het boek lezen een feestelijke ervaring

is. Bovendien is het fraai geïllustreerd

met treffende tekeningen van Herwolt

van Doornen.

Volgens Daalder komen er in Amsterdam

ruim dertig zoogdieren voor, zwemmen

er zeventig soorten vissen rond en

broeden er 150 verschillende soorten vogels.

Van de 3000 Nederlandse soorten

paddenstoelen zijn er 1000 binnen de

Amsterdamse stadsgrenzen te vinden.

Die rijkdom vindt zijn oorzaak in de veelheid

aan landschappen in en rondom de

stad. Misschien kijkt u daar vreemd van

op, maar na lezing van Natuurlijk Amsterdam

is de lezer-wandelaar doordrongen

van de biodiversiteit van de stad.

WANDELEN DAN MAAR

Een wandeling die voor de lezers van de

Eilanden en de Plantage- Weesperbuurt

van belang is, is Wandeling 4 die een

rondje door de Plantage biedt en ook

langs de Hortus en het Entrepodok gaat.

Vijf kilometer lang genieten van stadsnatuur.

Langs Artis voert Daalders stadsroute

langs de Plantage Badlaan, Plantage

Middenlaan en door de onvolprezen

Henri Polaklaan met de kolonie huismussen

op de hoek tegenover de entree van

Artis.

Nog een keer Daalder zelf over een

stukje grasland langs de Plantage Westermanlaan:

‘Pak hier even een bankje,

want je bent aangekomen bij een voor

Amsterdam zeldzaam gebiedstype. Een

open stuk gras, omzoomd door bomen,

zomaar midden in de stad. Dit soort

onbestemde terreintjes is sinds de jaren

tachtig in razend tempo uit de binnenstad

verdwenen. Heel jammer, want ze

zijn nuttig voor vele diergroepen. In

de vroege ochtend zoeken merels, zanglijsters

, mussen, spreeuwen, houtduiven

en meeuwen er naar wormen en insecten.’

Remco Daalder: Natuurlijk Amsterdam. 16

wandelingen in en rond de stad. Met tekeningen

van Herwolt van Doornen. Uitg. Bas Lubberhuizen,

144 blz. Prijs € 17,50.

Kaart: Uitgeverij Bas Lubberhuizen

JUNI 2012 DE EILANDER

5

More magazines by this user
Similar magazines