Blij met AH Van plaatje naar werkelijkheid • Blij met AH ... - WCOB

wcob.nl

Blij met AH Van plaatje naar werkelijkheid • Blij met AH ... - WCOB

Eilandenboulevard:

van tekening naar werkelijkheid

Nieuwsgierig naar het hoe

en waarom van de

Eilandenboulevard en hoe

de gemeente dat nou

aanpakt, had de Eilander

contact met Roeland

Lagendijk, verantwoordelijk

voor de uitvoering van het

project ‘Eilandenboulevard’.

Maar ook: hoe presenteer

je zo’n omvangrijk plan en

wat zijn de valkuilen

Door Rob van der Heijden

Hoe lang doe je dit werk al

“Ik ben nu dertien jaar in deze functie

en hoop het nog lang te kunnen doen.

Het is een prachtig gebied en er is heel

veel gaande. Roeterseiland met de UvA.

“Sommige bewoners

maken daar weer een

karikatuur van door te

suggeren dat een

watertrap een grote

hangplek voor randgroepjongeren

wordt.”

Artis, Funen, Weesperstraat en Weesperplein,

Parkschouwburg en Wertheimpark,

allemaal uitdagende projecten. De

projecten bieden de kans een nieuwe stad

te maken waar het fijn is te wonen en te

werken. Dat is ontzettend leuk om te

doen.

Hoe zit het projectteam van de

Eilandenboulevard in elkaar

“Binnen het stadsdeel ben ik de opdrachtgever.

Kees Bes is de projectmanager,

twee mensen van communicatie werken

mee, er is enige interne technische ondersteuning

en er zijn externe bureaus als

Urban Life, die de eerste analyse gemaakt

heeft, daarna een visie opgesteld heeft en

die nog steeds meetekenen. De Dienst

Ruimtelijke Ordening tekent mee aan de

verkeerskundige plannen en ook engineeringbureau

Witteveen en Bos is erbij

betrokken.”

Hoe groot is dit project relatief

“Groot, zowel qua fysieke omvang, als

qua geld maar vooral ook vanwege de impact

op de stad en de bewoners. Alles

komt in dit project bij elkaar, het verkeer,

het groen, meer levendigheid, en een hoger

voorzieningenniveau voor bewoners.

Door de aantrekkelijkheid van dit gebied

te vergroten maak je het interessant voor

ondernemers om zich daar te vestigen.

Ook in de tijd is dit een groot project, van

de eerste analyse in 2005 tot aan de afronding

in 2015 of later. Dat zou sneller

kunnen maar het democratisch proces

moet zijn loop hebben.“

Wat gebeurt er nadat de politiek de

wens heeft uitgesproken om een gebied in

de stad aan te pakken

‘’Eerst kijk je samen naar de mogelijkheden.

Daar kwam een eerste opdracht uit

voort aan bureau Urban Life om een analyse

te maken en die te verbeelden. Zo

ontstond bijvoorbeeld de beruchte tekening

waarop 19 van de 31 woonboten

waren weggetekend. Het gaat bij deze tekeningen

om ‘referentiebeelden’, plaatjes

die aangeven: dit zijn de kansen van die

Eilandenboulevard. Het plaatje bijvoorbeeld

met de twee tallships en een watertrap

van 150 meter is bedoeld om duidelijk

te maken dat dit een gebied kan worden

waarvan je zegt daar wil ik wonen,

hier gaat iets interessants gebeuren. Urban

Life heeft maximale vrijheid gehad

in het tekenen van de visies. Ik ga liever

terug van megalomaan naar realistisch

dan dat ik op voorhand plannenmakers

beperk. De tekeningen laten niet de haalbare

werkelijkheid zien.

Sommige bewoners maken daar weer

een karikatuur van door te suggeren dat

een watertrap een grote hangplek voor

randgroepjongeren wordt en dat het net

zo hectisch wordt als op het Damrak

maar dat zal nooit gebeuren. De bezoeker

die hier komt is er een die geïnteresseerd

is in historie en cultuur en die wil

straks ook met een borreltje aan het water

kunnen zitten.”

Hoe zit het met de bomen langs de

boulevard

“Die vervullen een hoofdrol. Op de eerste

plaatjes uit 2008 zijn die niet ingetekend

omdat je anders niet kan zien wat de

voorstellen met betrekking tot de kade inhouden.

Dat mensen vervolgens de conlusie

trekken dat die bomen gekapt gaan worden

begrijp ik wel, maar dat is nooit onze

bedoeling geweest. Toch is meer niet altijd

beter. Zowel het Scheepvaartmuseum

als de Oosterkerk zijn prachtige

beeldbepalende gebouwen die gezien

mogen worden. Als je hier een paar bomen

weghaald om dat zicht te verbeteren,

verhoog je de totale kwaliteit van de

boulevard.

Zijn dit soort presentatietekeningen

nieuw

“Die zijn vrij recent ja, vroeger waren het

plattegronden. De artist-impressions

(ruimtelijke tekeningen) zijn bedoeld om

een zo goed mogelijk beeld te geven van

de veranderingen die komen gaan. Daarom

zijn de beelden vaak zo leeg, je weet

hoe het is maar niet hoe het kan worden.

Ze vormen een kale basis voor de toekomst,

zonder uitlaatgassen, zonder druk

verkeer.”

Maar de emoties die opgeroepenworden

door de beelden zijn overweldigend.

“Bij de woonbootbewoners kan ik me dat

heel goed voorstellen, die hebben een

aangename eigen wereld gecreëerd op

loopafstand van het hart van Amsterdam

en die wordt nu bedreigd. Maar bij velen

is het de angst voor de verandering zelf,

6 JUNI 2012 DE EILANDER

More magazines by this user
Similar magazines