Klik hier voor meer informatie - Zorgmarkt

zorgmarkt.net

Klik hier voor meer informatie - Zorgmarkt

Directeur Peter de Koning van Oogziekenhuis Zonnestraal:

‘Ons streven is om de

zorgtrajecten zo kort

mogelijk te houden’

16 Zorgmarkt nr. 10 oktober ‘09 www.zorgmarkt.net


IT’er Peter de Koning richtte medio 2004, samen met oogarts Oscar Lopes Cardozo, Oogziekenhuis

Zonnestraal op. Zonnestraal is een van de drie genomineerden voor de titel Zorgonderneming van het jaar

2009. De zorgonderneming vestigde zich in voormalig sanatorium Zonnestraal van architect Jan Duiker in

Hilversum. De verwachtingen die de twee initiatiefnemers destijds koesterden, zijn meer dan uitgekomen.

Zorgonderneming van het jaar 2009 | Ingrid Damen

Na korte tijd ging de vestiging in Hilversum goed lopen

en kwamen De Koning en Lopez Cardozo tot de conclusie

dat het oogziekenhuis prima te kopiëren was naar andere

vestigingen. ‘Toen we eenmaal de ICT ontwikkeld en geïmplementeerd

hadden voor onze eerste vestiging bleek die

eenvoudig toe te passen bij andere vestigingen. En toen we

wisten hoe een DBC er voor ons uitzag en hoe onderdelen

daarvan te vertalen zijn naar de financiële ICT, konden we

ook dat overnemen in andere vestigingen. Dat was een

precisiewerkje. DBC’s zijn voor meerdere uitleg vatbaar en

dienen daarom zeer zorgvuldig te worden opgesteld en te

worden gedeclareerd.’ Inmiddels beschikt Zonnestraal over

een aparte projectgroep die de mogelijkheden onderzoekt

voor nieuwe vestigingen.

Zowel de ondersteunende medewerkers als de key players

(de oogartsen) hebben te maken met de ICT. Er is een afspraken-

en een planningsysteem, een zogenoemd elektronisch

wachtkamersysteem en een eigen EPD. Als de patiënt

zich bij een van de vestigingen van het oogziekenhuis bij

de balie aanmeldt, treedt het wachtkameronderdeel in

werking. Op dat moment worden alle gegevens van die

persoon gegenereerd en eventueel gemuteerd. En een

elektronische patiëntenmap wordt aangemaakt, met alle

diagnostische zaken, en eventuele brieven en andere correspondentie.

Daarnaast bevat het ICT-systeem planning van zorg en

vervolgtrajecten. ‘Het zoekt bijvoorbeeld automatisch

naar mogelijkheden om patiënten in te boeken’, legt de

directeur uit. ‘De specifieke oogheelkundige afwijking en

eventueel de woonplaats van de patiënt neemt het als uitgangspunt

en vervolgens kijkt het waar die patiënt zo snel

mogelijk kan worden geholpen. Want dat is ons streven,

om mensen op zo kort mogelijke termijn van hun kwaal te

verlossen.’

Zorgmarkt nr. 10 oktober ‘09 www.zorgmarkt.net

EPD en operatieverslag

Het EPD is specifiek bedoeld voor de oogartsen. Het bevat

enorm veel informatie: zowel tekst met alle meetgegevens

en anamnese als foto’s en beelden. Sinds kort is dit dossier

grafischer van opzet. ‘Als je op een plaatje van een oog

klikt, dan komt het zorgtraject van de betreffende patiënt

in tekstvorm naar boven.’ Ook kan de administratieve afhandeling

via dat plaatje naar voren worden gehaald. De

EPD’s van Zonnestraal zijn voor geautoriseerde personen

via internet te raadplegen. In alle vestigingen heb je dus

altijd toegang tot ieder dossier. ‘Het voordeel is onder meer

dat oogartsen daardoor onderling snel overleg kunnen plegen

over patiënten. En dat gebeurt ook heel vaak.’

Omdat het EPD via internet toegankelijk is, kunnen artsen

zich bij noodgevallen bijvoorbeeld thuis al voorbereiden.

Het oogziekenhuis is namelijk 24 uur per dag bereikbaar

voor spoedgevallen. ‘Onze oogartsen staan wel eens middenin

de nacht op om naar de vestiging te rijden’, bevestigt

De Koning. ‘Soms kampen patiënten met acuut optredende

beeldvertekening of drastische visusdaling en dan trekken

ze aan de bel.’

De specialisten hebben één keer per twee weken medisch

patiëntenoverleg. Dan toont men beelden van oogoperaties

die binnen het ziekenhuis zijn verricht, met het doel ervan

te leren. ‘Van iedere oogingreep maken we opnames. Die

zijn onderdeel van het operatieverslag. Dit zorgt ervoor dat

je altijd precies kunt terughalen wat er tijdens een operatie

is gebeurd. Je weet waar het eventueel is misgegaan, wat de

vervolgactie is geweest en ten slotte wat de uitkomst is.’

De Koning is enthousiast over de bereikte resultaten met

behulp van ICT, maar vermoedt wel dat de automatisering

binnen het oogziekenhuis binnenkort een grens bereikt.

‘Technisch kunnen we ontzaglijk veel, maar een consult

met een patiënt kan echt niet korter duren dan tien minuten.

Persoonlijk contact blijft essentieel.’

Hoge productie

Zonnestraal kan bogen op een hoge productie. ‘Die is tweemaal

zo hoog als in reguliere ziekenhuizen.’ De Koning

vindt dat om diverse redenen logisch: ‘Wij beschikken bijvoorbeeld

over operatiekamers die alleen worden gebruikt

voor oogheelkunde. In elke vestiging hebben wij de volledige

beschikking over twee OK’s.’

17


Zorgonderneming van het jaar 2009 ‘Ons streven is om de zorgtrajecten zo kort mogelijk te houden’

Verder gelooft hij in de kracht van standaardisering ten behoeve

van efficiency. Daarom is elke OK, waar dan ook, zo

veel mogelijk met dezelfde spullen, apparatuur en ICT uitgerust.

Alles bevindt zich bovendien op dezelfde plaats in

de OK-ruimte. Zelfs de kleuren van de vestigingen zijn eenduidig.

Een uitzondering vormt de apparatuur voor sommige

subspecialismen, bijvoorbeeld voor onderzoek naar

OCT (optical coherence tomography) bij maculaproblemen.

Die is vanwege de hoge kosten ervan niet overal aanwezig.

De private vestigingen worden ook nauwelijks gehinderd

door onplanbare zorg. Op de OK’s is de hele dag, van ‘s ochtends

tot het eind van de dag, sprake van zorg die vooraf is

uitgezet. ‘Als de klacht eenmaal is gediagnosticeerd, is het

traject duidelijk. In de regel valt tachtig procent daarvan

te plannen.’ Bovendien opereren de oogartsen van Zonnestraal

niet alleen op werkdagen maar ook op zaterdag.

Sommige patiënten vinden dat heel erg prettig, zo blijkt.

Daarnaast kan het oogziekenhuis snel reageren. ‘Als er een

nieuwe evidence based behandelmethode is, voeren we

die makkelijker en sneller in dan een regulier ziekenhuis.

Bij ons draait alles om oogheelkunde. Het gaat bij ons

niet om de vraag óf we een apparaat nemen, maar welk

apparaat we kiezen. Wij kunnen heel snel beslissen. In

een algemeen ziekenhuis kijkt men of de investering wel

gedragen kan worden. Het ziekenhuis is namelijk degene

die betaalt, niet de maatschap.’ Heeft Zonnestraal een

productie die tweemaal zo hoog ligt, het ziekenhuis werkt

helaas niet tweemaal zo goedkoop. ‘Om de apparatuur niet

de beperkende factor te laten zijn, geven wij daar veel geld

aan uit. Dagelijks denken we na over de aanschaf van instrumenten

die bijvoorbeeld heel snel diagnostiek kunnen

opleveren of die andere behandelmethoden kunnen realiseren.

Ons streven is om de zorgtrajecten zo kort mogelijk

te houden.’

Tevreden

En de patiënten van Zonnestraal zijn tevreden, blijkt uit

onderzoek. Patiënten honoreren het ziekenhuis met een

gemiddeld cijfer dat net iets boven de 8 ligt op een schaal

van 1 op 10. En bij de vraag of mensen de kliniek zouden

aanbevelen bij hun kennissenkring, delen geënquêteerden

zelfs het cijfer 8,3 uit.

Zonnestraal draait regelmatig mee met diverse onderzoeken.

Die worden bijvoorbeeld gehouden door het Nivel en

Mediquest. Daarnaast doen ze regelmatig een eigen onderzoek.

Zo krijgt iedere patiënt in de regel een enquêteformulier

mee. ‘Klanttevredenheid is onderdeel van ons kwaliteitssysteem’,

laat De Koning weten. Oogziekenhuis Zonnestraal

is sinds 2006 in het trotse bezit van het kwaliteitskeurmerk

van Zelfstandige Klinieken Nederland en behaalde dit jaar

de ISO 9001-certificering. De focus is duidelijk.

Een langere versie van dit artikel verscheen eerder in Zorgmarkt,

2009, nummer 6.

Sommige talenten blijven te lang verborgen.

Mensen met talent zijn onmisbaar voor uw organisatie. Maar juist

ook onder talentvolle medewerkers zitten fraudeurs, die hun

creatieve geest op de verkeerde manier gebruiken. Hoffmann

Forensische Dienstverlening is er in gespecialiseerd om deze

talenten op te sporen. Daarbij wordt het aangetroffen bewijs op de

juiste wijze veiliggesteld en onomstotelijk gepresenteerd zodat

het elke procedure kan doorstaan. Steeds meer organisaties

kiezen daarom voor Hoffmann als er een vermoeden van fraude

bestaat. Maar ook om van te voren de mogelijkheden tot fraude

te beperken. Bel voor een afspraak 036 - 52 33 000.

Hoffmann Bedrijfsrecherche BV

hoffmannbv.nl | 036 - 52 33 000

Vertrouwen is goed,

Hoffmann is beter.

More magazines by this user
Similar magazines