04.01.2015 Views

Technische fiche Brondool Type 1290

Technische fiche Brondool Type 1290

Technische fiche Brondool Type 1290

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Elektrische Sloten<br />

Brandvluchtslot op ruststroomprincipe<br />

<strong>Type</strong> <strong>1290</strong><br />

Werking<br />

Werkt op basis van ruststroomprincipe (d.w.z. spanningsloos nachtschoot<br />

ontgrendeld).<br />

Vergrendeling van het slot komt tot stand door het uitdraaien van de<br />

nachtschoot.<br />

De nachtschootvergrendeling wordt opgeheven door onderbreking<br />

van de spanning bv. via brandmeld-installatie of handbediening (evt.<br />

paniekknop).<br />

Na spanningonderbreking of uitschakeling door de brandmeld-installatie<br />

dient men, nadat de spanning weer is ingeschakeld, de nachtschoot<br />

met de sleutel te vergrendelen.<br />

Met de sleutel is de nachtschoot altijd mechanisch te ontgrendelen.<br />

Vergrendeling is alleen mogelijk indien de spanning aanwezig is. Zonder<br />

spanning schiet de nachtschoot d.m.v. veerkracht weer terug.<br />

Dagschoot bedienbaar d.m.v. deurkruk/draaiknop en sleutel.<br />

De dagschoot is omlegbaar.<br />

Toepassingen<br />

Toegangsbewaking en -controle voor binnen- en buitendeuren met<br />

ontsnappingsmogelijkheid bij brand en andere calamiteiten. In het bijzonder<br />

geschikt voor smalle deur- en kozijnstijlen.Toe te passen in<br />

vluchtdeuren van kantoorcomplexen, musea, verzorgingstehuizen,<br />

overheidsinstellingen, ziekenhuizen etc. Deuren die in geval van nood<br />

snel ontgrendeld moeten worden.<br />

Eigenschappen<br />

Aan te sluiten op brandmeld- of inbraakcentrale (centraal en decentraal).<br />

Wanneer gewenst, nachtschootstandsignalering op afstand mogelijk<br />

d.m.v. een potentiaalvrij wisselcontact.<br />

Sluitsignalering mogelijk door combinatie van nachtschootsignalering<br />

en een reedcontact.<br />

Op basis van het NEMEF slot 4159 (SKG*), voorzien van dag- en<br />

nachtschoot.<br />

Belangrijke gegevens<br />

De meenemer van de cilinder dient in rust naar de sluitplaat gericht te<br />

staan, deze moet op ongeveer 20 ̊ staan.<br />

Knopcilinder mag niet worden toegepast, de meenemer kan het ontgrendelen<br />

van de nachtschootbelemmeren.


<strong>Technische</strong> gegevens<br />

<strong>Type</strong> <strong>1290</strong><br />

Door de plaat<br />

omhoog te<br />

Door drukken de plaat is de<br />

omhoog dagschoot te<br />

drukken omlegbaar is de<br />

dagschoot Door de plaat<br />

omlegbaar omhoog te<br />

drukken is de<br />

dagschoot<br />

omlegbaar<br />

Schema nachtschootsignalering<br />

2<br />

Schema NC<br />

bruin nachtschootsignalering<br />

1<br />

2<br />

NONC<br />

blauw bruin<br />

3<br />

NO<br />

blauw<br />

3<br />

C<br />

groen<br />

1<br />

C<br />

groen<br />

- Microschakelaar: galvanisch gescheiden<br />

- Max. - Microschakelaar: spanning: 24V galvanisch DC gescheiden<br />

- Max. spanning: 24V DC<br />

- Min. schakelstroom: 4 mA<br />

- Min. schakelstroom: 4 mA<br />

- Max. - Max. schakelstroom: 500 500 mA mA<br />

Draairichting<br />

Gegevens<br />

Elektrische aansluiting : 24 Volt DC<br />

Stroom :<br />

50 mA<br />

Belasting :<br />

Continu (100% ED)<br />

Tolerantie : ± 5%<br />

Cilindermaat :<br />

17 mm europrofiel<br />

Steekmaat : PC 92<br />

Doornmaat :<br />

30 mm en 35 mm<br />

Grootste slotkastdikte : 21 mm<br />

Sparingsmaat :<br />

[D] 55 x [H] 262 mm<br />

Cilinderschroef :<br />

M5 x 35 (speciaal)<br />

Opties<br />

• nachtschootsignalering<br />

• elektrische aansluiting 12 Volt DC (stroom 100 mA)<br />

• reedcontact (t.b.v. deurstandsignalering)<br />

• inbraakvertragende langschilden<br />

afmeting binnenschild 330 x 32 x 8 mm<br />

afmeting buitenschild 330 x 32 x 12 mm<br />

• handmelder nood (groen) tekst “bij nood deur open”<br />

Verpakking : slot + cilinderschroef M5 x 35 + montagevoorschriften<br />

Afwerking slotkast :<br />

Voorplaat :<br />

staal zwart poedercoated<br />

RVS, afmeting 335 x 25 mm<br />

Bij bestelling vermelden<br />

- Beveiligde uitvoering volgens SKG-norm*<br />

- 1 Toers nachtschoot voorzien van 2 stalen beveiligingspennen<br />

- Zowel links als rechts bruikbaar (dagschoot omlegbaar)<br />

- Voorzien van wissel, ter bediening van de dagschoot<br />

• spanning 24 volt DC of 12 volt DC<br />

• nachtschootsignalering code RR (optie)<br />

• doornmaat 30 mm of 35 mm

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!