KULDERZIPKEN Kabouterkamp 2007 KSA ... - KSJ - KSA - Vksj

ksj.be

KULDERZIPKEN Kabouterkamp 2007 KSA ... - KSJ - KSA - Vksj

KULDERZIPKEN Kabouterkamp 2007 KSA Hallebast

⇒ Draaiboek

DINSDAG 21 AUGUSTUS:

9u 15: verzamelen aan het station

9u 39: vertrek station Ieper

11u15: aankomst Brussel-Noord

11u24: vertrek Brussel Noord

12u22: aankomst Luik-Guillemins PICKNICK op perron

13u18: vertrek Luik-Guillemins

14u32: aankomst Gouvy

Ondertussen: Treinboekje, zakje met kleine spelletjes, liedjesboek

14u32: drankje, versnapering

14u45: vertrek naar kampplaats te voet

16u45: aankomst kampplaats, installatie in slaapzaal + afspraken i.v.m. toegang

lokalen, eetgewoontes

17u30: Thema voorstelling

Scène 1:

Prieeltje zit op een springbal. Daarnaast zit de koningin.

Prieeltje: Ik zeg dat ik niet wil.

Koningin Angina: je moet!

Prieeltje: ik wil niet.

Koningin Angina: ik zeg je dat je moet.

Prieeltje: ik wil niet moeten trouwen dus trouw ik niet!

Koningin Angina: je moet omdat je zal en je moet vooral omdat je vader het je zeg. Je moet trouwen omdat

het in de grondwet geschreven staat. Het is de wet dat een prinses moet trouwen! Je vader heeft ons een brief

gestuurd: “Ik, koning Jozef, verorder bij aanwezige slagkracht, het organiseren van een wedstrijd

dienaangaande van de sterkste” ,“een zeer moeilijke wedstrijd en de winnaar van de wedstrijd mag” nee, nee,

“móet met mijn dochter trouwen.” Euh… tenminste als het een goeie winnaar is hé, niet zo’n oelewapper,

maar iemand die rijk is en verstand heeft van regeren en moedig is, iemand zoals ik dus. Ik wil een goede

opvolger en geen boerenpummel.

Scène 2:

We kijken naar de Grimmdoos: De Grimms zijn aan een opdracht voor de wedstrijd aan het denken. Ze kijken

in boeken zeggen elk om de beurt een woord: eierwerpen, worstelwedstrijd, koken, hengelwedstrijd,

paalzitten, tekenwedstrijd.

Grimm 1: Eureka, ik heb het gevonden.

Grimm 2: Wat heb je gevonden

Grimm 1: Wat ik zocht

Grimm 2: Wat zocht je dan

Grimm 1: Wat ik nu gevonden heb.

Grimm 2: En wat heb je dan gevonden

Grimm1: Een opdracht!

Grimm 2: Ahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Grimm 1: Je weet toch de moeder van de duivel

Grimm 2: brrrrrrrrrrrrrrrrrrr (rilt erbij)

Grimm 1: Wel, die moeder van de duivel heeft drie gouden baardharen. Wie de drie haren kan uittrekken, is

gewonnen en mag met de prinses trouwen.

Grimm 2: Maar hoe vinden we iemand die dat durft


Grimm 1: We sturen onze vliegende rondreisduif, Edward.

De Grimms leren de duif de boodschap en sturen hem weg. De duif roept zijn boodschap rond en vliegt door

heel het land.

Scène 3:

De duivel zit in de grot. De duivel speelt met een popje.

D: Moeder zegt altijd: Gooi die stomme pop weg. Dat is toch geen zicht, een duivel die met poppen speelt.

Hou daar mee op jongen, je bent daar veel te groot voor… Een echte duivel speelt niet met poppen. En wat

krijg je als je niet boosaardig en slecht en stout bent… Ga maar lekker slapen, popje.Moeder heeft nu iets

gehoord over een wedstrijd. Een wedstrijd die de koning organiseert. Je kan een bijzondere prijs winnen.Ze

heeft in haar glazen bol gezien wat de prijs is. De winnaar mag trouwen met prieeltje. En nu wil ze dat ik win.

Ze wil dat ik de slechtste koning aller tijden wordt. En mijn popjes dan Ik wil niet graag koning zijn… Dan

moet ik nog jagen en bier drinken ook!

17u45: spel

pleinspelletjes aan de hand van de personages:

- Duivel, mag ik overlopen

- Prieeltje-spel a la Dikke Bertha (iedereen Prieeltje, wie laatst opgetild wordt, is

de echte Prieeltje)

- Angina’s breiwol => Dokter Knobbel

- Koning Jozef => standbeeldje, op signaal stilstaan en niet lachen

- … vul maar aan

18u30: avondeten

19u30: avondspelletje

boswandeling: we gaan op zoek naar de grot van de duivel, maar vinden die niet

20u00: wassen, plassen, pap, verhaaltje, slapengaan

WOENSDAG 22 AUGUSTUS:

8u 00: opstaan

8u 30: ontbijt

9u 00: Thema

De duivel vermomt zich in een houthakker en de moeder vermomd zich in een konijn. De duivel staat aan de

poort van het kasteel. Hij heeft een kooitje vast met een konijn erin.

Duivel (D): Zijn jullie hier ook om aan de koning de drie gouden haren van mijn euh… van de moeder van de

duivel te tonen

Iedereen knikt heftig.

Kulderzipken (De eenvoudige boerenzoon komt aangelopen met een mandje sla.): Wil er iemand een blaadje

verfrissende sla Er zijn veel kandidaten, het wachten kan lang duren!

D: ja, ik wil wel een groen blaadje voor mijn moe… euh voor mijn konijn… .

De duivel doet zijn kooitje open en kulderzipken neemt het konijn op.

Kulderzipken (K): Wat een mooi konijn! Lief konijntje, jij krijgt van mij een lekker slablad. Hé, wat hangt er

aan zijn kin Is hij ziek of zo Misschien zijn het splinters…

Duivel begint hard neen te schudden met zijn hoofd.Neen, het zijn drie vieze haren.

K:Kulderzipken (wijst op zichzelf) zal die d’er wel even uittrekken.

D: Neen, afblijven!

Natuurlijk is het al te laat. Kulderzipken trekt de drie gouden haren uit!

De koningin komt aangelopen: We hebben een winnaar! Zie je, dit zijn de drie haren van de kin van de

moeder van de duivel. Proficiat meneer…

K: Kulderzipken is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen. Wat heb ik gewonnen

Koningin Angina(KA): Ja, dat zie je straks wel… . Een eenvoudige boerenjongen… een wel héél eenvoudige

boerenjongen...(mompelend) Nu moet ik nog een feest organiseren voor die jongen.


9u15: spel: Boerenspel

Dit spel bestaat uit drie delen:

1. overbrengingsspel: Kulderzipken moet boodschappen doen en heeft geen geld. Koningin

hoort dit en biedt aan om alle sla te kopen.

Kabbies moeten blaadje per blaadje overbrengen. Per blaadje sla krijgen ze een

goudstuk. Steken we er een sla-dief in (bv Duivel, voor zijn konijn)

2. winkelspel: kabbies in groepje, per groepje krijgen ze een winkellijstje. Ze moeten naar

de verschillende winkels gaan en zo veel mogelijk kopen van alles.

3. slot: kulderzipken blij, geeft zaadjes aan kabbies

12u00: middagmaal

13u00: platte rust

14u00: thema:

Prieeltje: Zeg, kulderzipken, heb jij je prijs eigenlijk al gekregen

Kulderzipken: Neen, misschien heb ik wel een zak met goud gewonnen! Ik zal even aan de koningin vragen

hoe het zit. En als ik terugkom, dan vertel ik jou een verhaal over een man met twee hoofden.

P: Begint al de eerste vlindertjes in de buik te voelen. Ja!

K gaat voor de troon van de koningin staan.

K: Koningin Angina , hoe zit dat met mijn prijs

Koningin Angina: Die prijs, dat moeten we even aan de koning vragen. Maar die is op reis met de Grimms!

Kom straks terug, dan kan ik je een antwoord geven!

Bij de Grimm-doos:

Koning Jozef (KJ): Bah, Kulderzipken heeft gewonnen. Zo’n boerenpummel. Die wil ik niet als opvolger. Ik

moet iets anders uitvinden. Die prijs… Grimms! Kom hier! Die prijs… verzin iets… Ik wil zo snel mogelijk

van die kerel verlost zijn.

De Grimms beginnen duidelijk de prijs te verzinnen.

Grimm 1: De prijs voor meneer zipperkulke

Grimm 2: de prijs is euh.. is een euh

Grimms zoeken en zoeken maar vinden niks.

Grimm 1: Wij hadden die opdracht toch opgeschreven.

Grimm 2: Ja, op een papiertje opgeschreven.

Grimm 1: En waar is dat papiertje

Grimms zoeken papiertje

Grimm 2: weg!

Grimm1: weg

Grimm 2: Weggewaaid, kijk, al onze papiertjes liggen in de tuin. Dat wordt zoeken naar het juiste papiertje.

14u15: spel: Cluedo

alle mogelijke prijzen en info hangen rond op het domein. Kabbies krijgen blad met alle

oplossingen + een die niet uithangt. Ze moeten alle bladen gaan zoeken en doorschrappen op

hun eigen blad. Dan vinden ze de oplossing.

16u00: vieruurtje

16u30: spel: kasteel maken + figuren

Eva neemt een groot kasteel mee. We maken met klei allerlei figuren die bij het kasteel horen,

mensen, dieren, … en het kasteel versieren met vlaggetjes en zo.

18u30: avondmaal

19u30: zaadjes van kulderzipken zaaien.

20u00: wassen, plassen, pap, verhaaltje, slapengaan

nachtspel: Bim Bam Bom ( de klok van het kasteel)


DONDERDAG 23 AUGUSTUS

8u 00: opstaan

8u 30: ontbijt

9u00: thema:

Prieeltje zit op haar springbal en Koningin Angina op haar troon. Kulderzipken is een spannend verhaal aan

het vertellen over 14 rovers, een ravijn en het woordje ‘oei’.

K: En opeens stond ik tussen 14 rovers! Ze hadden knotsen bij, en zwaarden en messen. En ze kwamen

dichterbij. Gelukkig was er een kleintje bij, waar ik, hupsaké, over kon springen. Maar dan stond ik plotseling

aan de rand van een ravijn.

Koningin Angina: Oei! Een ravijn

Kulderzipken: Oei! Inderdaad. Dat zei ik ook. Oei! En toen gebeurde er iets dat eigenlijk bijna niet te geloven

is. Die rovers die bleven stokstijf staan. En die werden bleek en misselijk en (maakt een gebaar alsof hij moet

overgeven) moesten overgeven…

Prieeltje: giechelt en doet het overgeefgebaar na.

Kulderzipken: En die hoofdman zei tegen mij: “Asjeblieft jongen, doe dat nooit meer, zo dat woord zeggen,

foei zonder f.”

Koningin Angina: Foei zonder f

Prieeltje: Oei, mama!

Koningin Angina: oh, oei! Daar werden ze dus ziek van!

Kulderzipken: Dus ik zij tegen die hoofdman: “ok, ik zal dat woord nooit meer zeggen, maar dan moeten

jullie mij laten gaan.” Ik gaf die rovers nog een hand (Kulderzipken schudt de hand van Prieeltje en koningin

Angina), ik zei “Ik ben blij dat ik jullie ziekte niet heb, want oeieioeieioei!”

Prieeltje begint te giechelen en te lachen.En toen vielen ze allemaal dood op de grond neer.

Koningin Angina: trekt wederom de domste smoel die je mogelijk acht. Ze vielen dood Waarom dan

Prieeltje: Omdat kulderzipken oeieioeieioei zei!

Koningin Angina: Oh! Hahaha! Wat knap gevonden van jou, Kulderzipken!

9u 15: spel: kamp bouwen + stratego: kulderzipken rovers

12u00: middagmaal

13u00: platte rust

14u00: Thema:

Koningin Angina roept Kulderzipken bij zich: Koning Jozef heeft mij zonet een perkament gestuurd. Er is een

vergissing gebeurd met de wedstrijd. Er is namelijk nog een opgave voor jou, Kulderzipken. Dat was de

koning op zijn koninklijke wijze heel even een beetje vergeten. “Wet aangaande het winnen van

veertiendaagse verblijven in en rond het kasteel van koning Jozef. De gewinnende Kulderzipken is vergeven

om een nieuwe opdracht uit te voeren. In het diepste meer van de wereld ligt een schelp met een witte parel in.

Jij moet die parel voor mij halen.

Kulderzipken: Dat zal ik dan maar doen

Kulderzipken gaat bij de Grimm-doos zitten: Kulderzipken vertelt de opdracht aan de Grimms.

Grimm 1: Als meneer de Kollezwipken hulp nodig heeft, zijn deze bedienden steeds bereid alle handen die ze

hebben toe te steken!Ze zoeken even tot ze een landkaart vinden van het diepste meer van de wereld.

Grimm 1: (wijst op de landkaart) Zie je, het diepste meer van de wereld ligt hier.

Kulderzipken: Maar dat gaat toch maanden duren eer ik aan dat diepe meer zal geraken… Hoe moet ik dat

doen

Koningin Angina komt aanlopen met een nieuw perkament. Ze leest voor: “Wet inzake de bevoegende de

parel in de schelp in het diepste meer van de wereld. Die dag gaat nu in.

Kulderzipken: Dat is wel erg weinig tijd.

Grimm 1: Ik moet bekennen dat dat onmogelijk is. Met geen enkele van onze toch wel unieke en bijzondere

uitvindingen kunnen wij u helpen, meneer Kolderflupken.

Kulderzipken: Ah, het is geen probleem. Ik vond het heel leuk bij jullie te zijn in dit kasteel.

Duivel komt binnen.


Duivel: Ik stoor zeker

Grimm 1: Ja, maar desalniettemin, welgekomen.

Duivel: Ja, de koning heeft u goed liggen, hé Kulderzipken. Zo op een dag heen en terug naar het diepste meer

van de wereld. Dat is onmogelijk, zegt mijn moeke.

Grimm 2: Neen, dat is inderdaad niet mogelijk, meneer de zoon van de mevrouw van de meneer de duivel.

Duivel: Dat zegt mijn moeke ook, tenzij met een vliegend tapijt zegt ze.

De Grimms kijken veelbetekenend naar elkaar.

Duivel: Oei. Dat had ik zeker niet mogen zeggen… Jongens ik heb niets gezegd hé, en zeker niet over een

vliegend tapijt!

De duivel verdwijnt met zijn staart tussen de benen.

Grimm 1: Ja, dat is het!

Grimm 2: Kilderzupken, neem eens dat tapijt daar en ga er op zitten.

Terwijl zoekt Grimm 1 een toverspreukboek.

Grimm 2: Kulvertipken, neemt u plaats op deze deur. Nu moet u vliegen.

Kulderzipken: Hoe

Grimm 1: U hebt toch al vogels zien vliegen, en bijen…

Kulderzipken, zittend op de deur probeert met zijn armen de deur in de lucht te krijgen. Het moet niet gezegd

dat dit zonder succes blijft.

Misschien help het als u tsjilpt, meneer.

Grimm 1: Nee, dat lukt ook niet.

Kulderzipken: misschien met een toverspreuk.

Grimm 1: Ja, dat is het, een toverspreuk.

Grimm 2: maar welke toverspreuk

Grimm 1: Dat wordt zoeken.

14u15: spel: zoektocht naar toverspreukboek

Er is een rooster-plattegrond van het gebied. 1 leider zit bij de kaart, de andere leiders hebben

elk een groepje. Iedere groep moet een opdracht uitvoeren, per goed uitgevoerde opdracht

mogen ze een kruisje zetten op het rooster. Er zijn een vijftal hokjes waar er een toverspreuk

verborgen ligt. Als alle roosters zijn aangekruist, gaan we op zoek naar de juiste plaatsen. De

enige juiste natuurlijk als laatste.

16u00: vieruurtje

16u30: spel: kringspelletjes: iedereen zoekt er een paar, klassiekers en nieuwe

18u30: avondmaal

19u30: thema:

.

Grimm 1: Ja, ik heb het gevonden… Vliegend tapijt … Hoe te vliegen… Men neme een tapijt en zette er zich

op.

Kulderzipken rolt het tapijt uit en zet er zich op. En Kulderzipken probeert te vliegen!

Grimms: Oei, hier staat bij dat er geen publiek bij mag zijn. Sorry Kilderflupken, je zult het op je eentje

moeten proberen.

K: Kabouters, ik ga het nu proberen, maar ik hoop dat jullie me komen helpen, alleen kan ik het niet. Komen

jullie me morgen achterna

Hier laten wij kulderzipken alleen om te proberen te vliegen.

19u40: brieven schrijven

20u00: wassen, plassen, pap, verhaaltje, slapengaan

VRIJDAG 24 AUGUSTUS

8u 00: opstaan

8u 30: ontbijt


DAGTOCHT Indien mogelijk een deel met zout-suiker, een deel ketchup-spoor, een deel brief

van Kulderzipken, …

12u00: middagmaal

12u30: thema:

Kulderzipken vertelt dat hij de parel heeft gevonden, dat hij nu terug gaat naar het kasteel en

dat hij vanavond wel alles zal vertellen als wij terug zijn op het kasteel. De kabouters dragen

de parel mee terug, anders zou hij van het vliegend tapijt rollen.

13u00: spelen in meer

16u00: vieruurtje

16u30: TERUGTOCHT

18u30: avondmaal

19u30: thema:

Prinses Prieeltje zit op haar springbal en Koningin Angina op haar troon. Kulderzipken zit aan hun voeten (of

ergens bij hen) en vertelt het verhaal van zijn avontuur. Prieeltje en Angina reageren met aah en oeh en oeioei

enzovoort (jeweetwel)

Kulderzipken: Opeens zag ik een hele hoge berg. Dat moest wel de hoogste berg van de wereld zijn! Ik lande

op de berg. Hallo! Is er iemand Ik zag de bloem staan. Ik bukte me en zag ook enkele bordjes: “Niemant is

hir welkom”, “Ga trug” en “Maak u uit de voette”. Net als ik de parel uit de bloem wou nemen, hoorde ik een

schrille hoge stem gillen. Omdat de berg heel klein was en ik mijn deur in het midden van de berg geparkeerd

had, zag ik de Blote Bosmens niet.

Prieeltje en Angina: De blote bosmens

Kulderzipken: De Blote Bosmens riep: Hela, Wat doet die deur hier Is daar misschien iemand… iemand die

ik moet doden Hé De blote Bosmens sloeg enkele keren hard met zijn knots op de deur. Ik zei: Ik ben

Kulderzipken, een eenvoudige boerenjongen, en ik kom alleen de parel plukken. De Blote Bosmens

antwoordde: Dat mag toch niet Ik vroeg Waarom niet Omdat ik het zeg! Want ik ben de Blote Bosmens,

hela, hééél gevaarlijk, ik sla iedereen doodt die ik tegenkom! Plat als een vijg. Andermaal kreeg de deur ervan

langs met de knots. Je slaat iedereen dood. Iedereen! Aaarh! Knots op de deur. Gedaan ermee, weg! : Maar ik

ben niet iedereen, ik ben Kulderzipken, dus je mag mij niet doodslaan. Ik sla iedereen doodt, en hij is niet

iedereen, hij is Kulderzipken, dus ik mag hem niet doodslaan. Hij sloeg met de knots op zijn eigen hoofd.

Hela, je hebt gelijk. Da’s jammer want ik had je graag… Blote Bosmens begon te grienen. En het is al zo lang

geleden.. (Blote Bosmens weende nu tranen met tuiten.) … dat ik nog eens iemand heb doodgeslagen. Ik ben

hier niet graag. Hij vroeg: Mag ik binnen Ik deed de deur open. Hoe ben je hier terechtgekomenvroeg ik. De

Blote Bosmens vertelde dat hij een keer was verdwaald. En toen was hij op deze hoogste berg van de wereld

beland. En hij durfde niet meer naar beneden, want hij had hoogtevrees. Arme Blote Bosmens! Ik sprak met

hem af dat ik de parel zou plukken en dat ik hem mee zou nemen op mijn deur. De blote Bosmens was bang

om mee te vliegen op mijn vliegende deur door zijn hoogtevrees. Ik vertelde hem dat ik een goed middeltje

tegen hoogtevrees wist. Je kan je hoogtevrees overwinnen door aan iets anders te denken. Bijvoorbeeld aan

dieren met een t. We kropen beiden op de deur en vlogen ervan door. De blote bosmens overwon zijn

hoogtevrees door dieren met een t op de noemen: tromedaris, tuif, tiepzeevis, traak twergkonijn, triftkikker,

tinosaurus, teense tog, tomme koe,…

Prieeltje: Ik ben zo blij dat je terug bent, nu kan je weer spannende verhalen vertellen over ridders en draken.

Kulderzipken: Ik ben vooral blij dat ik op het kasteel mag blijven wonen. Ik zal je een verhaal vertellen over

een leeuw die mensen opat die Frans spraken! Al dansend gaat iedereen af.

19u40: douchen

20u00: wassen, plassen, pap, verhaaltje, slapengaan

ZATERDAG 25 AUGUSTUS: KRONKELDEZENDAG/ VANDAAG ALLES OMGEKEERD

Vandaag gaat alles een beetje omgekeerd. Geen volledige omgekeerde dag, te moeilijk voor

kabbies. Wel af en toe omgekeerde dingen doen: raar spreken, ja ipv nee, achteruit lopen, …

8u 00: opstaan

8u 30: pap + spek met eieren

9u 00: thema:

Kulderzipken is een verhaal aan het vertellen aan Prieeltje en Koningin.


K: Ik stond voor een afgrond, maar achter mij stonden 7 groene slijmerige monsters.

Koningin Angina: Wat heb je dan gedaan

Prieeltje: ja, wat heb je dan gedaan

Kulderzipken: Ik ben op mijn hoofd gaan staan!

Prieeltje en koningin Angina: Op je hoofd

Kulderzipken: Ja, want als je op je hoofd staat, zie je alles ondersteboven. Dan is onder boven. En zo vielen de

monsters op hun kop! Ik vloog door de lucht, naar de overkant van de ravijn!

KA: leest brief van koning Jozef: Och nee he!

Prieeltje: Wat is er

KA: Weet je welke dag we vandaag zijn

P: Mijn verjaardag Nee Jouw verjaardag Nee, ook niet. Ik weet het niet…

KA: Kronkeldezendag

Prieeltje trekt lang gezicht: Och bah Is het weer die debiele stomme dag! Ik doe daar niet meer aan meer! Dat

is toch allemaal zever!

KA: je vader zou bijna een hartaanval van het schrikken krijgen.. Het staat in zijn grondwet! Zorgen jullie er

maar voor dat jullie kostuums in orde zijn! Ik wil hier namelijk blijven wonen.

De grimms zijn bezig met allerlei rare dingen: een grote hoed, een kip, een kaartenhoed, schoenen als

handschoenen,… Ze voeren een hevige, maar niettemin vrij zinloze discussie. De ene Grimm neemt iets en

zegt dan “Dít is Krokoldees”, waarop de andere Grimm iets anders in zijn pollen pakt en zegt ”Neen, neen,

Dít is Krokoldees!”.

Kulderzipken: Wat is dat nu eigenlijk, Krokoldees

Grimm 1: Oh, gewoon een feest, meneer zilverklupken.

Grimm 2: Op dat feest draagt iedereen Krokoldese klederdracht.

Kulderzipken: Wat is dat, krokoldese klederdracht

Grimm 1: Dat weet niemand!

Grimm 2: Er zijn geen Krokoldezen meer, denk ik, ze zijn allemaal dood. 20.000 jaar geleden zijn ze …euh…

gestorven. Misschien hebben ze wel nooit bestaan.

Kulderzipken: Maar als we niets weten over de Krokoldezen. Waarom willen we er dan allemaal uitzien als

Krokoldees

Grimm 1: Omdat dat de wet is! Het Krokoldesenfeest moet elk jaar gevierd worden en iedereen in het kasteel

moet op z’n Krokoldees verkleed zijn, of het kasteel van koning Jozef stort in om middernacht! Dat is een

grondwettelijke instorting van Koning Jozef! Vandaag is het Krokoldezendag!

Beide Grimms stoppen even met verkleden, staan stil, draaien zich naar het publiek en zingen op de toon van

‘Overal waar de meisjes zijn’: “Overal, overal, waar de Krokoldezen zijn daar is het ba-a-al.”

Kulderzipken: En wat gebeurt er dan op dan feest

Grimm: Er wordt gewoon gedanst.

Kulderzipken: En wat voor dans

De Grimms kijken eens aarzelend naar elkaar.

Grimm 2: Wie zal het zeggen, wie zal het zeggen…

9u10: spel: De kronkeldezen-olympics

We verdelen de kabouters in verschillende groepen. Laten ze eerst twee kleuren kiezen en een

eigen vlag met die kleuren maken.

Daarna: allerlei opdrachten zoals:

• bekertjesvoetbal

• met 2 voeten samen een parcours afleggen

• geblinddoekt op gehoor zijn eigen groep terug vinden

• … Wie vindt er nog

12u00: middagmaal

13u00: platte rust

14u00: waterspelletjes

16u00: vieruurtje

16u30: zeephelling


18u30: avondmaal

19u30: thema:

Iedereen is op z’n Krokoldees verkleed.

Koningin: Ik ga een brief van de koning voorlezen. “Waarde landgenoten, vanavond moet het feest der

Krokoldezen gevierd worden, zoals bij wet bekrachtig word. Er zal moeten worden gegeten en gedronken en

dienaangaande gedanst zoals ik, koning Jozef, in de grondwet bekrachtigde, of het kasteel zal instorten.”

Prieeltje gebaart dat iedereen moet applaudisseren, wat dan ook alras met verve gedaan wordt.

Koningin: Nu gaan we het volkslied van de Krokoldezen zingen.

Kulderzipken: Ik ken het volkslied van de Krokoldezen niet.

Prieeltje: dat is helemaal niet erg. Niemand kent het volkslied van de Krokoldesen.

Kulderzipken kijkt nogal verbaasd.

Prieeltje : Ja, men geeft de gedachten vrij spel en zingt wat men ter plekke bedenkt.

Koningin: kooropzetting!

Alle aanwezigen zetten zich op rijtjes zoals vele koren dat wel eens plachten te doen.

Koningin: 1, 2, 3 en 4…

Dan begint iedereen op z’n eigen manier te zingen, verschillende teksten en toonaarden worden door elkaar

geklutst. Na een tijdje eindigt iedereen met dezelfde zin: “Want wij vieren het Krokoldezenbal !”.

Koningin: Zo, na het Krokoldese volkslied, moeten we nu Krokoldees dansen. Wie niet meedanst wordt bij

wet veroordeeld tot een gevangenis straf van acht jaar!

Kulderzipken: Krokoldees dansen Dat kan ik niet!

Prieeltje: De wet hieromtrent is heel duidelijk, er wordt Krokoldees gedanst op een been. Muziek 1, 2, 3, en

dansen!Alle aanwezigen gaan in een kring staan op hun ene been, het andere steken ze achteruit en wordt

vastgehouden door de danser die achter hen staat. Dan horen we een kerktorenklok enkele malen slaan.

Koningin: eindelijk! Het is middernacht, en het kasteel staat er nog! Het Krokoldezenfeest is gelukt! Bedankt

allemaal, bedankt.

19u40: Kronkeldezenbal

Dansavond: Eva en Daphné kijken voor dansjes.

Dansjes:

- aapje

- zevensprong

- op weg naar londen

- duifje duifje

- ’t smidje

- augustijntje

- …

20u00: wassen, plassen, pap, verhaaltje, slapengaan

ZONDAG 26 AUGUSTUS

8u00: opstaan

8u30: ontbijt

9u00: thema:

Koningin Angina: Ik heb een nieuwe brief van de koning gekregen. De koningin rolt een rol

perkament uit en begint te lezen.“Wet betreffende het vernoemde verblijf op het kasteel van de

genoemde Kulderzipken die op staande voet door de beleerde aan de deur wordt gezet.” Je krijgt

een nieuwe opdracht. Je moet het volgende in een keer kunnen opeten: 1 varken, 2 kazen, 3

vissen, 5 kippen, 7 salami’s, 10 broden, 12 taarten. Je krijgt hiervoor één uur de tijd en als je er niet

in slaagt, zet ik je aan de deur.

Iedereen verlaat de scène, behalve Kulderzipken, natuurlijk. Die hangt een servet onder zijn kin,

trekt zijn wenkbrauwen op, neemt mes en vork en begint te eten. Kulderzipken heeft al snel genoeg

gegeten. De tafel staat nog vol allerlei lekkers.

K; Ik krijg dit nooit allemaal op. Ik heb hulp nodig. Maar wie zou me kunnen helpen


9u10: spel: eetspel: een grote schaal vol eten, de kabbies moeten opdrachten uitvoeren. Als

een opdracht juist is uitgevoerd (volgens een ganzenbordspel/ quiz), mogen ze iets opeten, bv.

enkele minuten of zo.

Opdrachten:

- …

- …

- …

12u00: middagmaal

13u00: platte rust

14u00: thema:

De gebroeders Grimm zitten door hun telescoop te kijken. Ze zijn duidelijk in paniek.

Grimm 1: Grimm, zie je dat De maan komt steeds dichterbij! Ze zal op de aarde vallen!

Grimm 2: Is druk aan het tekenen en schrijven op grote stukken papier. Als ik het goed uitgerekend heb,

Grimm, dan valt de maan precies op ons kasteel binnen uitgerekend 12 uur!

Grimm 1: Oei, dat is niet veel! We zullen vlug meneer de koningin verwittigen! Mevrouw de koningin, de

maan gaat op uw kasteel terechtkomen!

Koningin komt in zeven haasten aangelopen.

Grimm: Kijk maar eens door deze telescoop. Ziet u het Mannetje in de maan zitten Koningin: Het lijkt wel of

hij aan het huilen is. Waarom zou hij zo’n verdriet hebben

Ook het publiek ziet ergens hoog in een sjorring de maan hangen. Het Mannetje in de maan staat plots op en

neemt een bord waarop te lezen staat: “Ik staak”.

Koningin: Waarom zou dat Mannetje in de maan staken

Nu draait het Mannetje in de maan het bord om. We lezen “Ik verveel mij.”

Grimm: Koningin, we moeten dringend iets doen om het Mannetje in de maan terug te doen fietsen, zodat de

maan blijft vliegen in het heelal, anders zal de maan op uw kasteel vallen!

Koningin: Dit lijkt me wel een goede opdracht voor Kulderzipken. Kulderzipken! Kulderzipken komt

aangelopen.

Kulderzipken: Kan ik u ergens mee helpen, koningin

Koningin: Deze keer heb ik een opdracht voor jou. Als je erin slaagt het mannetje op de maan weer vrolijk te

maken zodat hij verder de maan in het heelal wil houden, mag je met mijn dochter Prieeltje trouwen, wat de

koning ook zegt of doet.

Grimm 1: Meneer Kulverstipken, Wij kunnen u naar de maan schieten. Er is wel een klein probleempje.

Grimm 2: Als je eenmaal op de maan geschoten bent, kunnen wij je niet meer terug halen.

Grimm 1: Een terugbreng-vande-maan machine hebben wij nog niet uitgevonden! Kulderzipken: (twijfelend,

hoe zou je zelf zijn…) Ik kan dus niet terugkomen

De Grimms schuddend betreurd hun hoofd.

K:Ik zal toch maar gaan, zeker… Als ik niet ga, word ik immers ook verpletterd door de maan en dan zijn we

allemaal dood.

Prieeltje: Je mag niet gaan Kulderzipken, ik zie je veel te graag!

Kulderzipken: Maar prieeltje toch, ik ga toch naar de maan omdat ik jou ook heel graag zie! Als ik niet ga,

dan wordt jij ook verpletterd door de maan, en dat wil ik niet hoor!

Kulderzipken geeft nog snel een zoen aan Prieeltje, omhelst de koningin en geeft de grimms een hand. Hij

kruipt in de schietstoel, de Grimms wensen hem nog snel veel geluk en schieten hem dan op de maan af. Hoog

in de lucht zien we de maan hangen.

14u10: spel: Paratocht, zweedse oploop (= onherbergzaam maanlandschap),

douchen

16u00: vieruurtje

16u30: spel: idem

18u30: avondmaal

19u30: thema:

We zien Kulderzipken landen op de maan. Het mannetje is blij dat hij iemand ziet. Kulderzipken:

Dag Mannetje in de maan, ik ben Kulderzipken,een eenvoudige boerenjongen. Ik kom je vragen of

je alsjeblieft wil verder fietsen. Als je de maan niet draaiende houdt, dan zal ze binnen 10 uur op het

kasteel van koning Jozef vallen.


Mannetje in de maan: Dat kan me niets schelen. Ik verveel me. Ik moet altijd alleen spelen. En jou

moet ik hier ook niet hebben.

Kulderzipken: Maar je kan toch met mij spelletjes spelen! Zullen we eens kaarten

Aarzelend geeft het mannetje toe. Ze beginnen te spelen. De kaarten zijn bij wijze van spreken nog

niet gedeeld, of het zit er al dik tegen. Kulderzipken is aan het winnen, maar het Mannetje in de

maan kan het niet verdragen dat hij verliest.

Mannetje in de maan: Ik ben hier veel liever alleen, hoor. Dan verveel ik mij misschien soms eens

een keertje, maar als ik spelletjes tegen mezelf speel, dan win ik tenminste altijd!

Kulderzipken: Het spijt me, maar ik vrees dat je altijd met mij zal opgescheept zitten. Ik kan hier

namelijk niet weg tot de gebroeders Grimm een terugbreng-naar-de-aarde machine uitgevonden

hebben.

Het Mannetje in de maan begint te vloeken.

19u40: gezelschapsspelletjes

20u00: wassen, plassen, pap, verhaaltje, slapengaan

MAANDAG 27 AUGUSTUS

8u 00: opstaan

8u 30: ontbijt

9u 00: thema:

Mannetje in de maan: ik heb wel een oplossing. Ik heb een heel lang touw, en daarmee kan je naar

beneden klimmen! Dan moet ik natuurlijk weer beginnen fietsen, maar liever elke nacht fietsen dan

steeds verliezen met kaartspelletjes!

Het mannetje gooit het touw uit en gooit hem naar beneden, toevallig net voor het kasteel van

koning Jozef.

De gebroeders Grimm, die het hele gebeuren door hun telescoop gevolgd hebben, beginnen te

juichen.

Grimms: Joepie, Kolderflopken kan terug naar de aarde komen!

Ook Prieeltje en koningin Angina willen wel eens door de telescoop gluren. Iedereen is erg

opgewonden en benieuwd of Kulderzipken niet van het touw zal vallen. Ze beginnen al van ver te

roepen: “Voorzichtig, kulderzipken, niet te snel…”. Na een tijdje springt kulderzipken op de aarde,

recht in de armen van Prieeltje.

Koningin: Kulderzipken, omdat je zo dapper bent geweest, mag je in mijn kasteel blijven wonen.

Prieeltje: Maar hij mag toch ook nog iets anders, hé!

Koningin Jozef: Ok, Kulderzipken, ik geef je mijn koninklijke toestemming om met mijn dochter

Prinses Prieeltje te trouwen.

Alle aanwezigen feliciteren het gelukkige koppel. Omdat mijn dochter gaat trouwen geef ik

vanavond een groot feest. Grimms, slacht mijn beste everzwijn en nodig al onze vrienden

uit!Iedereen is door het dolle heen

9u15: sprokkelen + Waalse kermis voorbereiden

11u00: valiezen maken

12u00: middagmaal

13u00: platte rust

14u00: kokerellen: pannenkoekentaart Iemand die iets anders weet

Trouwfeest

16u00: vieruurtje: soort taart om dus echt te kunnen feesten

16u30: volkspelen Waalse Kermis

18u30: avondmaal Bourgondische avond

20u00: Kampvuur

21u00: wassen, plassen, pap, verhaaltje, slapengaan


DINSDAG 28 AUGUSTUS

8u 30: opstaan

9u 00: ontbijt

9u 30: valiezen dicht, picknick maken

11u30: vertrek naar station

12u00: Picknick op perron

12u28: vertrek station Gouvy

13u42: aankomst Luik-Guillemins

13u58 (14u06): vertrek Luik-Guillemins

15u03 (15u32): aankomst Brussel Noord

15u45: vertrek Brussel-Noord

17u20: aankomst station Ieper


⇒ Materiaallijst

- Voor Toneelspel:

• Verkleedkledij personages

• Grimmdoos

• Poppenkastpoppen Grimms

• Muisjes-snoepen

• Trompet

• Pluchen konijn

• 3 baardharen (tandenstokers)

• zitbal

• perkamenten brief van koning Jozef

• Duif = bandopnemertje

• Pop voor de duivel

• Sla

• Tapijt

• Landkaart

• Toverboek

• Toren (sjorring)

• Maan

• Muziekje op en af

• Toneeltent

• Iets om op te zitten

• Wand om achter te verdwijnen: doek

• Troon (stoel met armleuning van lokaal + gouden kussen)

• Kristallen bol

• Parel

• Volksdansjes

• Radio bij de hand (elektriciteit)

• Breigerief

- Algemeen en voor spelletjes

• Kaartjes voor de bagage

• Treinboekje

• Spelletjes voor op de trein

• Zangboekje(s)

• Mapje voor siskaarten en medische fiches

• Doosje voor medicatie

• Zonnecrème

• Goudstukken (geschilderde kroonkurkjes)

• Sla

• Watten

• Plastieken bak

• Waterkerszaadjes

• Klei

• Kasteel

• Zakjes suiker en zout

• Ketchup

• Stiften + papier

• Verf en laken

• Bal

More magazines by this user
Similar magazines