NJ ÚJSÁG 2009/1 - Magyarországi Német Juhászkutya Klub

nemetjuhaszkennel.com

NJ ÚJSÁG 2009/1 - Magyarországi Német Juhászkutya Klub

NJ ÚJSÁG 2009/1

2


NJ ÚJSÁG 2009/1

TARTALOM

Levélváltás ................................................................................... 4

Címlap:

Magyarországi

Német

Juhászkutya

Klub

KLUB FÜR DEUTSCHE

SCHÄFERHUNDE IN UNGARN

CLUB HONGROIS

DES BERGERS ALLEMANDS

HUNGARIAN CLUB OF GERMAN

SHEPHERD DOG

2009/1

20. évfolyam

A MAGYARORSZÁGI NÉMET JUHÁSZKUTYA KLUB

- mint a MEOE, az FCI és a WUSV tagja -

idõszaki lapja

FELELÕS SZERKESZTÕ:

Szegvári Ferenc

SZERKESZTÕK:

Szabóné Gregor Marianna

Szívós Gyula

Tóth Krisztina

Bors Péter

Minden megjelent cikk és hirdetés tartalmi

valóságáért annak szerzõje ill.

feladója felel.

A kéziratok szakmai és stiláris

lektorálásának jogát fenntartjuk.

A kéziratokat ill. azok mellékleteit nem

õrizzük meg, és nem küldjük vissza.

A SZERKESZTÕSÉG CÍME:

H-1106 Budapest, Pilisi u. 52.

Tel./fax: 00-36/(1)-261-5460

E-mail: mnjk@nemetjuhasz.hu

NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉS: BOVITO Kft.

NYOMDA:

Gregor és Társai Nyomdaipari Kft.

MNJK

Forintszámla:

OTP 11710002-20008316

HONLAP CÍMEK:

www.nemetjuhasz.hu - schaeferhund.hu -

germanshepherd.hu

3


NJ ÚJSÁG 2009/1

INFO

Elment Dezsõ bácsi!

November 24-

én kaptam a szomorú

hírt, hogy

Szentpéteri Dezsõ

bácsi életének

80. évében,

november 20-án

elhunyt.

A mindig életvidám,

jókedvû

barát nincs többé!

A túrkevei

helyi szervezet

minden tagját és

személy szerint

engem is lesújtott

ez a hír. 1973.

óta ismertem

Dezsõ bácsit, Õ

már akkor is német

juhászkutyás volt.

Az MNJK-nak 1989-ben lett tagja és a túrkevei helyi

szervezet megalakulása után csatlakozott hozzánk.

Mindig lehetett rá számítani, rendezvényeinken mindig

aktív szerepet vállalt. A kiképzõpályánkon, ha egészsége

engedte mindig ott volt. Szeretett közöttünk lenni.

Mi is örömmel segítettünk Neki, hiszen mostanában

egészsége megromlott.

Tavasz óta nem jött, hiányzott! És most már sajnos hiányozni

is fog!

Emlékét kegyelettel megõrizzük.

Az MNJK túrkevei helyi szervezete tagjai nevében:

Sass Zoltán

4


NJ ÚJSÁG 2009/1

5


NJ ÚJSÁG 2009/1

Der Gebrauchshund 2007/2

Thomas Lapp

Középpontban a kutyavezetõ

Egy új rovat a „Der Gebrauchshund” hasábjain a kutyavezetõk

meginterjúvolása. Ahol eredményes kutyavezetõk elõre kidolgozott

kérdésekre válaszolnak.

Kérjük ismertesd nekünk röviden a te privát életedet (életkor,

foglalkozás, család, gyerekek, más hobbi)

45 éves vagyok, önálló és 1986 óta házas, feleségemet Katjanak

hívják. A mi fiunk Pierre most 17 éves. Szívesen ping-pong-ozok

és még sok más sport is érdekel, a kutyázás mellet azonban sok

szabadidõm nem marad.

Mióta foglalkozol kutyasporttal Milyen kutya fajtával kezdtél

1975-ben kezdtem elsõ Harry vom Dächselberg nevû kutyámmal,

és 1980-ban kvalifikáltam magam elõször vele a német bajnokságra.

Mi motívál téged a kutyasportra

Az állatok szeretete és a vonzerõ, hogy egy kutyát a tulajdonságaihoz

mérten kiképezzek, és ez a kiképzés olyan kitûnõ legyen

amilyen csak lehet, amit kutyámmal a legmagasabb szinten is be

tudjak mutatni. Ez minden kutyánál újabb kihívást jelent, mert

minden kutya egy külön individuum.

Mi volt a te legjobb eredményed

Összességében 12-szer vettem részt hét különbözõ kutyával a

német bajnokságon. Minden nemzeti bajnokság számomra személyes

siker volt, mivel minden kutyámmal a kitûzött célt elértem.

A legjobb helyezést 1997-ben Dasty vom Hainpark nevû kutyámmal

mint ötödik értem el. Kétszer tudtam kvalifikálni magam a

WUSV világbajnokságra Dasty-val, 1996-ban Finnországban

hetedik, 1997-ben Svájcban mint legjobb német résztvevõ kilencedik

tudtam lenni. Mindenestre a háromszoros német bajnokságon

való részvétel saját tenyésztésû Falk von den Wölfennel

és 2004-ben a legjobb örzõ-védõ ágazat volt számomra a

legnagyobb siker.

Mi volt a legnagyobb sikertelenséged

Az ifjúsági tartományi versenyen vezettem elsõ kutyámat. Õ az

édesapám kutyája volt, és az örzõ.védõ ágazatban a terheléskor

nem tudott helytállni. Ez számomra mint ifi és újonc egy nagyon

negatív élmény volt. 2000-ben a tartományi versenyen Ahron

nevû kanom, a menekülõ elfogásánál rosszul reagált, és késõn

ragadta meg a segédet. Itt az ágazatot meg kellett szakítani. Ez

az élmény, és a körülmények szerencsétlen összeadódása mindenesetre

egy nagyon negatív emlék a számomra.

Melyik fajtát részesíted elõnyben ehhez a sporthoz És mely

okból

Számomra a németjuhászkutya a legelõnyösebb, a kiegyensúlyozott

wesen-ével, és a nagyon jól kontrollálható ösztöneivel.

Te is tenyésztesz-e Ha igen, milyen szempontok szerint választasz

tenyészpartnert

Igen tenyésztek! Olyan munkaképességû kutyák érdekelnek,

amelyek szilárd vérvonalukban alátámasztottak-e képességeikben.

Nagyon fontos kritérium a tenyészpartnernél az egészség,

és az õsök. Az olyan típusos tenyészpartnereket keresem, melyek

megjelenésükkel számomra megnyerõek.

Hogy írnád le a te kiképzési módszereidet Modern vagy inkább

hagyományos Egy meghatározó kiképzõtõl, videótól vagy

könyvtõl befolyásolható vagy-e

Nem tudom mit nevezel modernnek vagy hagyományosnak. Én

megpróbálom feltérképezni a kutya tulajdonságait és ezután,

ezekre alapozva építem fel a kiképzést. Elõször minden egyes

gyakorlatot pozitívan felépítek. Utána a gyakorlatokat adagolt

kényszerrel biztossá teszem. Ha a kutya ezen átesik és nem szükségel

lényeges korrekciót, ismét pozitív munkával lesz megerõsítve,

így végül minden területen egy olyan kutyám van, amelyikkedvvel

dolgozik és ezt magától teszi. Az örzõ-védõ kiképzés

alapjait annak idején Helmut Raisertõl tanultam. Õ a kutyakiképzésben

az örzõ-védõ specialistája, aki a sportolóknak egy érthetõ

bázist nyújtott, így egy meglehetõsen nagy részt képvisel a mai

örzõ-védõ kiképzésben.

Különben más kiképzõk ötleteit és tippjeit, akik az én kiképzési

vonalamat képviselik mindig beépítem a saját képzésembe.

Azt gondolom az pozitív, ha a top kiképzõk nyitottak, és így a

kiképzést elõre mozdítják. Korábban sokan bezártak voltak. Ha

az ember a vizsgaszabályzat magas követelményei mellett, nem

nyitott az újdonságra és a fejlõdésre, hamar hátul találja magát.

Mit változtatnál meg a vizsgaszabályzatban, ha lehetõséged

lenne rá

A meglátásom szerint a vizsgaszabályzat követelményei a kutyasport

bázisát jelentõknek túl magas. Egy normál sportolónak

túl nehéz és következésképpen sokáig tart, amíg kutyájával le

tud vizsgázni. Ha egy bíró egy normál helyi szervezeti vizsgán a

kutyavezetõnek elmondja, hogy mindennek jobbnak, gyorsabbnak

és egyenesebbnek kell lennie, sokakat kiábrándít és így elvesztik

a kedvüket a sport iránt. Az én meglátásom szerint kéne

lennie egy beszálló vizsgának, alacsonyabb követelményekkel,

így tehát gyorsabb eredménnyel. A követelményszintet a helyi

szervezeti vizsgákon valamivel lejjebb kéne engedni. Azért, hogy

a tenyésztési feltételek megfelelõek legyenek, a többszörös tenyésztési

felhasználáshoz alapul szolgálna egy magasabb minõség.

Milyen kívánságaid és elvárásaid vannak, saját jövõddel szemben

a kutyasportban

Amilyen sokáig még kedvem lesz, mint ahogy az elmúlt 30 évben,

addig kutyát nevelek és képzek. Hogy milyen sokáig versenyzek

még, azt nem tudom. Irigység és rosszindulat, ami speciel

ezen a szinten gyakran elõfordul, valakinek ezeken a rendezvényeken

olykor kedvet okoz.

6


NJ ÚJSÁG 2009/1

7


NJ ÚJSÁG 2009/1

Fõtenyészzemle képei (folyt)

8


Kutya a hátsó udvarból

NJ ÚJSÁG 2009/1

Volt egy barátom. Félig falusi környezetben nõtt fel, mindig is szerette

az állatokat, különös tekintettel a kutyákra, amikbõl egy-kettõ

vigyázta a házat, természetes volt, hogy ott vannak. Az élet úgy hozta,

hogy családalapítás és utána az eltartása néhány évre külhonba

kényszerítette a barátomat, de leteltek ezek az évek is. Mikor úgy

hozta a sors, hogy már nem kellett menni szétnézett az udvarban, és

úgy gondolta, hogy az a szuka, aki idáig vigyázott, kezd öregedni,

nevelni kellene mellé egy fiatalt. Alkalom adtán el is ballagott egy

német juhászkutyákat tenyésztõ ismerõshöz, mondván, hogy kellene

egy kölyök. „ Van itt néhány hátul, válassz! Nem nagyszám egysem,

de õrizni jó lesz”- hangzott a válasz, hát egyet hazavitt. Elmondták

neki, hogy új tetoválás, apa, anya vérminta, új törzskönyv és akkor

rendben. Végigcsinálta, és még a többit is.

Közben dolgoztak,

dolgoztak, dolgoztak.

Nézzük meg

tenyészkiállításon, ott mit

ér! Legmagasabb

minõsítés. Következõ

vizsga-már hivatalos német

juhászkutyaként VK1

sikeres. Megnézhetnénk

versenyen is, ez a kutya

képes rá. Volt gyõzelem,

voltak helyezések. VK2

versenyen, sikeres.

Dolgoztak. Közben

fõtenyészszemlén kitûnõ,

legjobb õrzõ-védõ. VK3

versenyen sikeres.

Lehet még csiszolni, de

azért ez már valami.

A barátomat Fekete

Csabának hívják, a kutya

Zeuszházi Félix 2007

Univerzál Gyõztese.

Müller Jenõ

9


NJ ÚJSÁG 2009/1

German Sieger Show

2008-Aachen, results:

Gebrauchshundklasse Rüden (Working Class Males):

VA1 - Vegas du Haut Mansard

(Pakros d`Ulmental x Rangoon du Haut Mansard)

VA2 - Odin vom Holtkämper Hof

(Yak vom Frankengold x Riska vom Holtkämper See)

VA3 - Negus vom Holtkämper See

(Zamp vom Thermodos x Raica vom Holtkämper See)

VA4 - Ilbo vom Holtkämper See

(Yak vom Frankengold x Edna vom Holtkämper See)

VA5 - Ingodds Agassi

(Ghandi von Arlett x Ingodds Nodessa)

VA6 - Yerom vom Haus Salihin

(Mark vom Schwalmbergtal x Heksa von der Werther-Mühle)

VA7 - Yukon von der Bastillie

(Hill vom Farbenspiel x Merrya von der Vallendarer Höhe)

VA8 - Quantum vom Fiemereck

(Rocky vom Haus Tepferd x Rabea vom Fiemereck)

VA9 - Furbo degli Achei

(Quenn vom Löher Weg x Fenia degli Achei)

VA10 - Godalis Tino

(Quenn vom Löher Weg x Ussi von Buchonia)

VA11 - Nando vom Gollerweiher

(Yello vom St.-Michaels-Berg x Zindy vom Bierstadter Hof)

V 1 - Uran von der Wilhelmswarte

(Dux de Cuatro Flores x Luci vom Feuermelder)

V 2 - Kwantum vom Klostermoor

(Zamp vom Thermodos x Hanni von dem Waldgraben)

V 3 - Hero di Camporeale

(Ghildo x Katy dei Lupi della Maddalena)

V 4 - Panjo vom Kirschental

(Quantum von Arminius x Tinkie vom Kirschental)

V 5 - Iceman von Arlett

(Karat's Ulk x Vinchen von Arlett)

V 6 - Uschigrdens Dexter

(Stenley vom Lehnhof x Uschigrdens Gipsy)

V 7 - Farus des Meilleurs Sangs

(Vax vom Haus Thalie x Uxane vom haus thalie)

V 8 - Tuareg von Bad-Boll

(Yanox von Bad-Boll x Fanny di Val del Lambro)

V 9 - Clinten vom Holtkämper See

(Idol vom Holtkämper Hof x Barina vom Holtkämper See)

V 10 - Wirgo von Baccara

(Lorenzo von Isidora x Brenda vom Hawelkaweg)

V 11 - Digger vom Elzmündungsraum

(Zamp vom Thermodos x Xantia vom Elzmündungsraum)

V 12 - Igor von der Rommelsbach

(Quantum von Arminius x Diva von der Rommelsbach)

V 13 - Ober von Bad-Boll

(Giovanni vom Kapellenberg x Aike zum Gigelsfelsen)

V 14 - Yabax von Bad-Boll

(Baran von Bad-Boll x Quwis vom Bad Wäldle)

V 15 - Tiras vom Roten Feld

(Yello vom St.-Michaels-Berg x Sindy vom Roten Feld)

V 16 - Vimo von Regina Pacis

(Quenn vom Löher Weg x Atrice von Regina Pacis)

V 17 - Hannibal vom Stieglerhof

(Hill vom Farbenspiel x Xena vom Stieglerhof)

V 18 - Nesch von der Grafenburg

(Esko vom Dänischen Hof x Bama von der Grafenburg)

V 19 - Vermer de La Presqu´Ile Guérandaise

(Thuram De Minguevel x Samira de la Presqu'ile Guérandaise)

V 20 - Taboo vom Nordteich

(Idol vom Holtkämper Hof x Kelli vom Overledingerland)

Gebrauchshundklasse Hündinnen (Working Class Females):

VA1 - Lana von der Zenteiche

(Stano vom Hasenborn x Xana von der Zenteiche)

VA2 - Zambia vom Milewo

(Arko vom Butjenter Land x Isa vom Steinway-Park)

VA3 - Viana vom Fichtenschlag

(Nicos vom Leithawald x Zaskia vom Fichtenschlag)

VA4 - Anika van de Herdersfarm

(Euro von Media x Nina van de Herdersfarm)

VA5 - Chanel degli Achei

(Zamp vom Thermodos x Fenia degli Achei)

VA6 - Schiwa vom Osterberger-Land

(Pakros d`Ulmental x Holly vom Osterberger-Land)

VA7 - Ussi von Pallas Athene

(Vegas du Haut Mansard x Tigra von den Maibuchen)

VA8 - Lea d' Ulmental

(Parko d'Ulmental x Benny d' Ulmental)

VA9 - Tiana vom Fichtenschlag

(Wilko vom Fichtenschlag x Lufti vom Hühnegrab)

VA10 - Celin vom Suentelstein

(Nicos vom Leithawald x Rimini vom Suentelstein)

VA11 - Alisha vom Eichenplatz

(Zamp vom Thermodos x Daggi de Cuatro Flores)

VA12 - Biene vom Valtenberg

(Orpheus von der Kräuterwiese x Abby vom Schmetterholz)

V 1 - Lyra vom Radhaus

(Pakros d`Ulmental x Waldorana vom Lutschetal)

V 2 - Yola de al Malaki

(Karats Yoker x Pepsi de al Malaki)

V 3 - Tarah von der Wilhelmswarte

(Marko della Valcuvia x Miki von der Wilhelmswarte)

V 4 - Nannila von der Freiheit Westerholt

(Pakros d`Ulmental x Frizi von der Freiheit Westerholt)

V 5 - Dara vom Murrtal

(Pakros d`Ulmental x Chica von der Baiertalerstraße)

V 6 - Dola vom Bergmannshof

(Arex v. Panoniansee x Olympia vom Fürstenberg)

V 7 - Vienna vom Heinrichplatz

(Ingodds Agassi x Ghana vom Heinrichplatz)

V 8 - Fendi v. Gerianian Hoff

(Hill vom Farbenspiel x Ellen della Grande Valle)

V 9 - Nadia della Loggia dei Mercanti

(Karats Yoker x Laika della Bella Galiana)

V 10 - Vladine des Terrils du Ch'ti

(Orbit von Tronje x Rony des Terrils du Ch'ti)

V 11 - Zaira vom Rumbachtal

(Quenn vom Löher Weg x Usa vom Rumbachtal)

V 12 - Irina von Frutteto

(Ken vom Elzmündungsraum x Uffi vom Fiemereck)

V 13 - Pola von der Zenteiche

(Hannibal vom Stieglerhof x Donna von der Zenteiche)

V 14 - Nene vom Hasenborn

(Stano vom Hasenborn x Cessna vom Hasenborn)

V 15 - Romina von der Piste Trophe

(Attila von der Piste Trophe x Pam von der Piste Trophe)

V 16 - Ornella von Satyr

(Opal Karanberg x Madonna von Satyr)

V 17 - Voga vom Holtkämper See

(Nando vom Gollerweiher x Wari vom Holtkämper See)

V 18 - Tendrina de la Ferme Malgre L'eau

(Erasmus van Noort x Wendrina von der Kahler Heide)

V 19 - Ziegerkamp Arwen

(Arko vom Butjenter Land x Ziegerkamp Tyra)

V 20 - Kessi von der Rieser Perle

(Quentim Karanberg x Bola vom Reststrauch)

Junghundklasse Rüden (Young Dog Class males):

SG 1 - Shicco von der Freiheit Westerholt

(Maestro vom Osterberger-Land x Nannila von der Freiheit

Westerholt)

SG 2 - Paer vom Hasenborn

(Quenn vom Löher Weg x Yada vom Mittelwest)

SG 3 - Baxter do Monticans

(Negus vom Holtkämper See x Fati de Portos Saler)

SG 4 - Bojan vom Pendler

(Vegas du Haut Mansard x Inez v. Prinzessin)

SG 5 - Zerxis vom Osterberger-Land

(Merlin vom Osterberger-Land x Quendi vom Osterberger-Land)

SG 6 - Ustinov vom Römerland

(Quantum von Arminius x Kira von Lacroz)

SG 7 - Vanos van Noort

(Vegas du Haut Mansard x Christin van Noort)

SG 8 - Noell vom Suentelstein

(Vegas du Haut Mansard x Celin vom Suentelstein)

SG 9 - Zanto von Regina Pacis

(Odin vom Holtkämper Hof x Pinta von Regina Pacis)

10


NJ ÚJSÁG 2009/1

SG 10 - Ando von der Römerhalde

(Winner vom Assaut x Karla vom Schloß Weitmar)

SG 11 - Nike vom Haus Dexel

(Odin vom Holtkämper Hof x Gina vom Aquamarin)

SG 12 - Vegas vom Westervenn

(Vegas du Haut Mansard x Tiffy vom Westervenn)

SG 13 - Zony von Haus Gerstenberg

(Sony von der Neudenauer Holzsteige x Daulökke's Yaffa)

SG 14 - Aiko vom Leithawald

(Nando vom Gollerweiher x Akira vom Leithawald)

SG 15 - Xill aus dem Haus Zygadto

(Vegas du Haut Mansard x Bama von der Grafenburg (Ost))

SG 16 - Kanto von der Karl-May Höhle

(Zamp vom Thermodos x Ilona di Casa Jose)

SG 17 - Dado degli Achei

(Tex del Murnighello x Polly di Santa Venere)

SG 18 - Peik vom Holtkämper Hof

(Ilbo vom Holtkämper See x Roma vom Holtkämper See)

SG 19 - Sirk vom Holtkämper Hof

(Negus vom Holtkämper See x Xante vom Holtkämper Hof)

SG 20 - Arex von der Wilhelmswarte

(Vegas du Haut Mansard x Ulli von Aurelius)

SG 21 - Aivengo vom St.-Michaels-Berg

(Eloy vom St.-Michaels-Berg x Dolly vom Holtkämper Hof)

SG 22 - Jimmy vom Baruther Land

(Naxos vom Holtkämper See x Yenti vom Baruther Land)

SG 23 - Ohio vom Lastal

(Janos von der Noriswand x Mirna vom Lastal)

SG 24 - Filou vom Fiemereck

(Quantum vom Fiemereck x Tina vom Becherbach)

SG 25 - Belino du Val D'Anzin

(Xab aus Agrigento x Una du Val D'Anzin)

Junghundklasse Hündinnen (Young Dog Class females):

SG 1 - Chakira vom Pendler

(Vegas du Haut Mansard x Team Paka's Daria)

SG 2 - Anita di Casa Nobili

(Mardok della Valle del Lujo x Flora di Casa Nobili)

SG 3 - Nora vom Suentelstein

(Vegas du Haut Mansard x Celin vom Suentelstein)

SG 4 - Jaci vom Eichenplatz

(Yukon von der Bastillie x Alisha vom Eichenplatz)

SG 5 - Farha de Azircan

(Zamp vom Thermodos x Trixi vom Schacher)

SG 6 - Natalie aus der Brunnenstraße

(Ilbo vom Holtkämper See x Nala vom Holtkämper See)

SG 7 - Gerry Val Reina

(Hero di Camporeale x Chika della Valcuvia)

SG 8 - Palme v.d. Zomerdijkslanden

(Zamp vom Thermodos x Jacky v.d. Zomerdijkslanden)

SG 9 - Neele aus der Brunnenstraße

(Ilbo vom Holtkämper See x Nala vom Holtkämper See)

SG 10 - Quenta von Arline

(Negus vom Holtkämper See x Viva von der Hopfenhalle)

SG 11 - Tamara vom Schaumbergerland

(Winner vom Assaut x Polara vom Schaumbergerland)

SG 12 - Emily von der Bastillie

(Yukon von der Bastillie x Frisbee von Arlett)

SG 13 - Chayenne vom Karthäuser Löwentor

(Godalis Hannibal x Ornella von Satyr)

SG 14 - Patty dei Cimmeri

(Gauner von der Roten Matter x Tania dei Cimmeri)

SG 15 - BA du Grand Gout

(Adel du Val D'Anzin x Tara du Manoir de Junon)

SG 16 - Chita vom Hanneß

(Quantum vom Fiemereck x Viola vom Hanneß)

SG 17 - Aghi Bosi

(Quentim Karanberg x Naja von Arlett)

SG 18 - Haus Wiener's Felina

(Pedro aus Agrigento x Haus Wiener's Billie Jean)

SG 19 - Freja dell Alpe Adria

(Scott aus Agrigento x Assia)

SG 20 - Katja Urko-Wima

(Ingodds Agassi x Jakudsa ad Astra Glorija)

SG 21 - Xana Wustenberger-Land

(Idol vom Holtkämper Hof x Anika von Bradbury)

SG 22 - Grappa von Tronje

(Andruscha van Noort x Akacias Ayke)

SG 23 - Leyla vom Schwarzaugen

(Quax vom Dänischen Hof x Zamba van Noort)

SG 24 - Vivian von Klobenwalde

(Vegas du Haut Mansard x Holly von der Maleiche)

SG 25 - Xanthia aus dem Haus Zygadto

(Vegas du Haut Mansard x Bama von der Grafenburg)

Jugendklasse Rüden (Youth Class males):

SG 1 - Dux de Intercanina

(Zamp vom Thermodos x Watschenka de Intercanina)

SG 2 - Hero Annacarton

(Esko vom Dänischen Hof x Trinity v. Contra)

SG 3 - Paul vom Bierstadter Hof

(Odin vom Holtkämper Hof x Nesta vom Bierstadter Hof)

SG 4 - Cirrius v. Haus Thalie

(Negus vom Holtkämper See x Valeriane v. Haus Thalie)

SG 5 - Eros vom Haus Portofino

(Bazi von der Urbecke x Conny vom Haus Portofino)

SG 6 - Dax de Intercanina

(Zamp vom Thermodos x Watschenka de Intercanina)

SG 7 - Pirlo von der Jahnhöhe

(Vegas du Haut Mansard x Vanny vom Haus Zieglmayer)

SG 8 - Cronos d' Ulmental

(Vegas du Haut Mansard x Aline dell Isola di Megaride)

SG 9 - Veit vom Holtkämper Hof

(Yanox von Bad-Boll x Yosta vom Holtkämper Hof)

SG 10 - Larus vom Fiemereck

(Quantum vom Fiemereck x Valkali vom Fiemereck)

SG 11 - Carlo von der Grafschaft Mark

(Sirio della Real Favorita x Ulme von der Grafschaft Mark)

SG 12 - Yako van Noort

(Vegas du Haut Mansard x Cenia van Noort)

SG 13 - Ober della Valcuvia

(Zamp vom Thermodos x Mary della Valcuvia)

SG 14 - Gigolo von der Bärenschlucht

(Ole vom Fichtenschlag x Una vom Winnloh)

SG 15 - Dux von der Glockenheide

(Naxos vom Holtkämper See x Iris von Trafalga)

SG 16 - Vegas von der Noriswand

(Odin vom Holtkämper Hof x Jackie vom Wäschtengraben)

SG 17 - Zicco von der Hopfenhalle

(Vimo von der Hopfenhalle x Boa von Arline)

SG 18 - Travis von Melanchthon

(Vegas du Haut Mansard x Ronda vom Faustbrunnen)

SG 19 - Xiloy vom Nordteich

(Taboo vom Nordteich x Quenzi vom Nordteich)

SG 20 - Laro vom Holtkämper See

(Negus vom Holtkämper See x Ora vom Müdesheimerland)

SG 21 - Remo vom Fichtenschlag

(Ray vom Fichtenschlag x Thora vom Fichtenschlag)

SG 22 - Waiko vom Schaumbergerland

(Xano vom Finkrnschlag x Polara vom Schaumbergerland)

SG 23 - Fabo von Trafalga

(Negus vom Holtkämper See x Merry von Trafalga)

SG 24 - Velvet Redox

(Jumbo di Zenevredo x Oduscha von der Noriswand)

SG 25 - Macato vom Holtkämper See

(Sirio della Real Favorita x Rollie von der Ramhorst)

Jugendklasse Hündinnen (Youth Class females):

SG 1 - Bella vom Kuckucksland

(Vegas du Haut Mansard x Zora vom Ochsentor)

SG 2 - Egga vom Osterberger-Land

(Vegas du Haut Mansard x Quenni vom Osterberger-Land)

SG 3 - Gynna von der Bärenschlucht

(Ole vom Fichtenschlag x Una vom Winnloh)

SG 4 - Datschy de Intercanina

(Zamp vom Thermodos x Watschenka de Intercanina)

SG 5 - Cara vom Agilolfinger

(Negus vom Holtkämper See x Xara vom Agilolfinger)

SG 6 - Arriba von Veterinaria

(Balko vom Gleisenauer Schloß x Holly v. Bellissimo)

SG 7 - Brillie von Bad-Boll

(Vegas du Haut Mansard x Ywana von Bad-Boll)

SG 8 - Nani vom Wiedeck

(Zamp vom Thermodos x Dunja vom Wiedeck)

SG 9 - Napoli von Arlett

(Mischaland's Joaqin x Kronis Boogie Woogie)

11


NJ ÚJSÁG 2009/1

SG 10 - Coco von Regina Pacis

(Jocker von Alcudia x Prixi von Regina Pacis)

SG 11 - Babuschka von der Martinskapelle

(Vegas du Haut Mansard x Queen von der Martinskapelle)

SG 12 - Coco v. Haus Thalie

(Ole vom Fichtenschlag x Ultra du Domaine des Flandres)

SG 13 - Ilka von der Orangerie

(Jumbo di Zenevredo x Franzi von der Orangerie)

SG 14 - Fendi dell' Alto Pino

(Nando della Valcuvia x Fenja di Casa Cacozza)

SG 15 - Palme von der Rieser Perle

(Pakros d`Ulmental x Grace von der Rieser Perle)

SG 16 - Quantana vom Fichtenschlag

(Odin vom Holtkämper Hof x Tiana vom Fichtenschlag)

SG 17 - Belgie v. Globalhaus

(Hoss vom Hirmer Teich x Zecke vom Bergmannshof)

SG 18 - Zad Feetback

(Ferdinand Feetback x Blondi Feetback)

SG 19 - Greti von der Bärenschlucht

(Ole vom Fichtenschlag x Una vom Winnloh)

SG 20 - Heaven von Rekas

(Odin vom Holtkämper Hof x Alina de Louis)

SG 21 - Xia von der Noriswand

(Jumbo di Zenevredo x Xantia von der Noriswand)

SG 22 - Berit von Bad-Boll

(Vegas du Haut Mansard x Ywana von Bad-Boll)

SG 23 - Fity d. Rote Krieger

(Andrjuscha van Noort x Deni d. Rote Krieger)

SG 24 - Cambera-Ciss du Val D'Anzin

(Adel du Val D'Anzin x Talia de Parilly)

SG 25 - Mega vom Holtkämper See

(Sirio della Real Favorita x Rollie von der Ramhorst

Dux de Cuatro Flores

Sieger 2008

samstag nachmittag noch immer regen3

Yukon von der Bastille

12


NJ ÚJSÁG 2009/1

Ingodds Agassi

Odin vom Holtkamper Hof

Lana von der Zenteiche

Õv 3

Negus vom Holtkamper See

Quantum vom Fiemerck

13


NJ ÚJSÁG 2009/1

Vegas du Haut Mansard

Anika van de Herdersfarm

Viana vom Fichtenschlag

Ilbo vom Holtkamper See

Zambia von Milewo

Chanel degli Achei

14


NJ ÚJSÁG 2009/1

SZARVAS

KLUBKIÁLLÍTÁS ÉS KÖRUNG

2008. október 24. – bírált: ERICH BÖSL (SV)

Mini bébi szuka:

Nrt.1. Fanta von Bellissimo (Furbo Degli Achei-Baike von Bellissimo)

Nrt.2. Venus von Nord-Wind (Eiko von Bellissimo-Perla von Bellissimo)

Nrt.3. Farina von Hutweide (Furbo Degli Achei-Nina von Hutweide)

Mini bébi kan:

Nrt.1. Vito von Nord-Wind (Eiko von Belissimo-Perla von Bellissimo)

Nrt.2 Furbo von Hutweide (Furbo degli Achei-Nina von Hutweide)

Nrt.3. Fax von Bellissimo (Furbo degli Achei-Baike von Bellissimo)

Bébi szuka:

Nrt.1. Evita von Bellissimo (Bazi v.d. Erbecke-Quana von Bellissimo)

Nrt.2. Ulme von Nord Wind (Endrefalva Olympus-Roni von Nord -Wind)

Nrt.3. Diva von Bellissimo (Wesley v.d. Alhedy’s Hoeve-Fenja von Bellissimo)

Nrt.4 Daphne von Bellissimo (Wesley v.d. Alhedy’s Hoeve-Fenja v. Bellissimo)

Nrt.5 Ulla von Nord-Wind (Endrefalva Olympus-Roni von Nord -Wind)

Nrt.6. Fanta von Athosland (Gorby von Schwarwald-Cate von Athosland)

Nrt.7. Jessi v. Pannon Land (Whisky v. Dänischen Hof-Briska v. Pannon Land)

Bébi kan:

Nrt.1. Uran von Nord-Wind (Endrefalva Olympus-Roni von Nord-Wind)

Nrt.2. Eros von Bellissimo (Bazi v.d. urbecke-Quana von Bellissimo)

Nrt.3. Dusty von Bellissimo (Wesley v.d. Alhedy’s Hoeve-Fenja von Bellissimo)

Nrt.4. Fanto von Athosland (Gorby von Schwrazwald-Cate von Athosland)

Kölyök szuka:

Nrt.1. Garmond Negra ( Uran v.d. Wilhelmswarte-Tora v. Becherbach)

Nrt.2. Aika von Bellissimo (Negus von Holtkämper See-Lyra von Bellissimo)

Nrt.3. Baby von Bellissimo(Lasso v.d. Riese Perle-Babette von Bellissimo)

Kölyök kan:

Nrt.1 Garmond Nutz (Uran v.d. Wilhelmswarte-Tora von Becherbach)

Nrt.2. Aiko von Bellissimo (Negus von Holtkämper See-Lyra von Bellissimo)

Nrt.3. Apoll von Bellissimo (Negus von Holtkämper See-Lyra von Bellissimo)

Nrt.4. Baktói Vitéz Zénó (Baktói Vitéz Tiborc-Baktói Vitéz Hermina)

Növendék szuka:

Njó1. Yvonne von Bellissimo (Queen von Löher Weg- Lyra von Bellissimo)

Njó2. Yana von Bellissimo (Queen von Löher Weg-Lyra von Bellissimo)

Njó3. Tara von Nord-Wind (Endrefalva Olympus- Roni nord-Wind)

Njó4. Beta von Liparija (Negus von Holtkämper See-ajona Aus Agrigento)

Njó5. Endy v. Jugerland (Brando v. Haus Gilice-Jina v. Jugerland)

Njó6. Franzy v. Deutschen Eck (Adruscha v. Noort-Ondra v. Deutschen Eck)

Njó7. Gáborland Opatia (Rico von Altenberger Land- Gáborland Vanta)

Njó8. Yasmin von Bellissimo (Queen v. Löher Weg-Lyra von Bellissimo

Növendék kan:

Njó1. Fanto von Meridian (Solo von Team –Nadine von Bellissimo)

Njó2. Gáborland Naxos (Queen v. Löher Weg-Gáborland Wendy)

Njó3. Eros el Greco (Arko von Butjenter Land-Buffy El Greco)

Njó4. Flick von Merdian (Solo v. Tiemereck-Nadine von Bellissimo)

Njó5. Kunsági-Royal Dzsingisz Kán (Djenges-Kan v. Santes Home-Astra v. Túr)

Njó6. Hill von Meridian (Robuk dei Monti Della Laga- Ciru von Meridian)

Njó7. Barnabas v. Geigenspiel (Eiko von Bellissimo-Lola v. Ziegendorf)

Njó8. Cito von Lasselsberg (Zeno v. Elznündungsraum-Patch von Batu)

Jó1. Artschy v. Hexenheim (Zöldlaki-Harcos Ciklon-Sánc-Nagykerti Aliz)

Fiatal szuka:

Njó1. Ulla von Bellissimo (Aiko von Goldenen Zweig-Babette von Bellissimo)

Njó2. Csókási Betti (Olaf Adrianka-Vicky von Tankgraben)

Njó3. Fina v.d. Sequoia Gigantea (Idol v. Trienzbachtal-Lorette von Bad-Boll)

Njó4. Elischa De Bonanza (Tenno de Bonanza-Rea von Ursus)

Njó5. Gáborland Jenny (Queen von Löher Weg-Gáborland Tina)

Njó6. Venja von Bellissimo (Greif v.d. Karl-May Höhle- Baike von Bellissimo)

Fiatal kan:

Njó1. Vito von Bellissimo (Solo von Tiemereck-Hanny von Bellissimo)

Njó2. Uran von Bellissimo (Aiko von Goldenen Zweig-Babette von Bellissimo)

Njó3. Waiko von Bellissimo ( Greif v.d. Karl-May Höhle-Baike von Bellissimo)

Njó4. Fido v.d. Sequoia Gigantea (Idol von Trienzbachtal-Loretta von Bad-Boll)

Njó5. Baktói-Vitéz Vandor (Viernheimi Urma-Baktói-Vitéz Laura)

Njó6. Wimo von Bellissimo (Greif v.d. Karl-May Höhle-Baike von Bellissimo)

Jó1. Viernheimi Kekec (Viernheimi Urma-Viernheimi Grill)

Munka szuka:

K1. Nathalie von Bellissimo (Yoker Karat’s-Baike von Bellissimo)

K2. Hanny von Bellissimo (Larus von Batu-Randa von Oxsalis)

K3. Nicky von Bellissimo (Yoker Karat’s-Baike von Bellissimo)

K4. Meggy von Kleinen Land (Odin von Holtkämper Hof-Eike von Kleinen Land

K5. Viernheimi Dana (Fernet v. Grafenburg-Viernheimi Pink)

K6. Carmen El Greco (Ulk Karat’s-Mo von haus Milesevac)

K7. Happy v.d. Steinhenger Quelle (Atlas v. Wizards Hof-Katja v. Altenberger Land)

K8. Carmita von Aurelius (Vegas du Haut Mansard-Vanni von Aurelius)

K9. Viernheimi Fina (Viernheimi Urma-Viernheimi Wiky)

Munka kan:

K1. Robin von Bellissimo (Bijou von Freese Land-Baike von Bellissimo)

K2. Tito von Liparija (Yanox von Bad-Boll-Marit von Liparija)

K3. Hilton von Bad-Boll (Rocco von Herderersfarm-Jessicca von Bad-Boll)

K4. Immo von Bellissimo ( Indo von Blideiche-Pintana von Batu)

K5. Bagira el Greco (Ghandi von Arlett-Mo von Haus Milesevac)

K6. Jumbo v. Weber-Haus (Marc Aus D. Eremitenklasse-Vanda v. Weber-Haus)

15


NJ ÚJSÁG 2009/1

16


NJ ÚJSÁG 2009/1

17


NJ ÚJSÁG 2009/1

18


NJ ÚJSÁG 2009/1

MNJK rendezvényprogram - 2008

TENYÉSZKIÁLLÍTÁSOK

04.26. 7601 Pécs Klubkiállítás Klaus Goethe

05.09. 3501 Miskolc Klubgyõztes Helmut Buss

06.13. 9201 Halászi Klubkiállítás SV-bíró

07.18. 3301 Eger Klubkiállítás Szalma István

Szívós Gyula

08.16. 3101 Salgótarján Klubkiállítás Külföldi bíró

09.12-13. 1107 Budapest Fõtenyészszemle Giuseppe Paffoni

10.17. 5501 Szarvas Klubkiállítás Bozsó Pál

TANÁCSKOZÁSOK

05.30. Küldöttgyûlés

11.28. Küldöttgyûlés

KÖRUNGOK

I. Körung körzet

01.24. 1107 Budapest Szegvári Ferenc

04.11. 1107 Budapest Szegvári Ferenc

09.19. 3101 Salgótarján Szegvári Ferenc

11.21. 3501 Miskolc Szegvári Ferenc

II. Körung körzet

06.14. 9201 Halászi SV körmeister

11.07. 9201 Halászi Szegvári Ferenc

III. Körung körzet

04.25. 4004 Debrecen Dr. Bartolák Zoltán

10.18. 5501 Szarvas Dr. Bartolák Zoltán

IV. Körung körzet

04.25. 5102 Szolnok Truka Ferenc

10.10. 5102 Szolnok Truka Ferenc

V. Körung körzet

04.25. 7601 Pécs Klaus Goethe

06.07. 7601 Pécs Szigeti László

11.08. 7601 Pécs Szigeti László

VIZSGÁK

01.24. 1107 Budapest vizsga Vörös Lajos

03.07-08. 5501 Szarvas SchH vizsga SV bíró

04.11. 1107 Budapest vizsga Bozsó Pál

04.25. 3501 Miskolc vizsga Dr. Szigeti Andrea

04.25. 4004 Debrecen vizsga Dr. Bartolák Zoltán

04.25. 5102 Szolnok vizsga Vörös Lajos

05.16. 6702 Sándorfalva vizsga Csibra István

05.16. 7601 Pécs vizsga Bozsó Pál

05.16. 2101 Mogyoród vizsga Lesku Ferenc

Uhljár Tamás

06.12. 9201 Halászi SchH vizsga SV bíró

06.20. 1107 Budapest vizsga Dr. Szigeti Andrea

08.08-09. 9201 Halászi vizsga Vörös Lajos

09.06. 1107 Budapest vizsga Vörös Lajos

09.19. 3101 Salgótarján vizsga Szegvári Ferenc

10.10. 5102 Szolnok vizsga Bozsó Pál

10.17-18. 9201 Halászi vizsga Molnár Zsolt

11.07. 4004 Debrecen vizsga Bozsó Pál

11.14. 3501 Miskolc vizsga Molnár Zsolt

12.12. 1107 Budapest vizsga Vörös Lajos

VERSENYEK

04.03-04. 5101 Jászberény VB selejtezõ Pantha-dog Kupa

05.02. 3101 Salgótarján VB selejtezõ Palóc Kupa

05.23-24. 1107 Budapest VB selejtezõ Duna Kupa

06.28. 3101 Salgótarján Ifjúsági-és Veterán Kupa

09.05. 2101 Mogyoród Mogyoród Kupa

10.23. 2101 Mogyoród Nemzeti Bajnokság

TANFOLYAMOK, TÁBOROK

06.21-28. 3101 Salgótarján Ifjúsági kutyástábor-Szorospatak

08.01-09. 9201 Halászi Halászi Kinológiai Tábor és

segédtanfolyam

08.07. 9201 Halászi Segédvizsga

NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK

05.23-24. Eschenbach FCI –Bundesqvalifikation

05.30-06.01. Gere Deutsche Jugend-und

Juniormeisterschaft

08.28-30. Ulm SV-Bundessiegerzuchtschau

Bírók: GHKL-R: Reinhardt Meyer

GHKL-H: Frank Goldlust

JHKL-R: Klaus Goethe

JHKL-H: Hans-Jürgen Begier

JKL-R: Ludger Göke

JKL-H: Johann Mayer

09.25-27. Schweinfurt SV-Bundesleistungshüten

10.02.-04. Donaveschingen SV-Bundessiegerprüfung

10.08-11. Krefeld WUSV –Weltmeisterschaft

Az aktuális változások az MNJK honlapján követhetõk figyelemmel.

Rendezvény- és bíróváltozás joga fenntartva!

INFORMÁCIÓ:

Magyarországi Németjuhászkutya Klub • 1106 Budapest, Pilisi u. 52. - Tel./fax: 261-5460

19

More magazines by this user
Similar magazines