7 - Nederlandse Vereniging van bioMedisch ...

nvml.nl

7 - Nederlandse Vereniging van bioMedisch ...

NVML-cursus Theorie en kliniek van immunoassays

Algemeen

In deze cursus wordt de basis gelegd voor probleemherkennend

en probleemoplossend vermogen op het terrein van de

immunochemische reactie.

Leerdoelen en opzet

Blok 1

Immunochemische technieken worden onder meer toegepast

om in biologische materialen zeer geringe hoeveelheden

van immunochemisch actieve stoffen te bepalen. De enorme

gevoeligheid en de zeer grote specificiteit vragen diepgaande

kennis en inzicht bij de toepassingen van deze analytische

techniek.

Dit blok bestaat uit de volgende onderdelen:

Dag 1 Beginselen van de immunoassay en analytische

concepten - Antilichamen

Dag 2 Labels - Kalibratie

Dag 3 Curfitting/rekenmethoden - Troubleshooting

Referentiewaarden voor immunoassays: het begrip,

hoe afhankelijk is het van de methodiek, de

harmonisatie en in relatie met externe

kwaliteitsbewaking

Dit blok wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Blok 2

Hierbij worden de klinische achtergronden voor het gebruik van

immunoassays nader belicht.

Dit blok bevat de volgende onderdelen:

Dag 1 Inleiding klinische concepten, patiëntvoorbereiding,

monsterafname en behandeling

Eiwithormonen, schildklier en infertiliteit

Steroïdhormonen, bijnier

Dag 2 Hematologie; cardiale markers

Tumormerkstoffen

Dag 3 Immunologie/allergie

Auto-immuniteit

Dit blok wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Omdat beide blokken een afgerond geheel vormen, is het ook

mogelijk zich voor één blok in te schrijven.

Docenten

Dr. J.L.P. van Duijnhoven, klinisch chemicus, Elkerliek Ziekenhuis,

Helmond

Drs. E. Endert, klinisch chemicus, hoofd laboratorium

endocrinologie/radiochemie, AMC, Amsterdam

Datum, tijdstip en locatie

Blok 1: Dinsdag 25 januari, 1 en 8 februari 2011; examen: dinsdag

1 maart 2011

Blok 2: Dinsdag 8, 15 en 22 maart 2011; examen: dinsdag 5 april

2011

Lestijden zijn van 9.45 uur tot 16.00 uur; examen zijn van 10.00 tot

11.30 uur

NVML, Wilhelminapark 52 te Utrecht

Niveau

Post-hbo

UEC

23 UEC per blok

Kosten

Blok 1: € 820,-

Blok 2: € 820,-

Blok 1+2: €1540,-

Bij alle genoemde bedragen zijn koffie/thee, lunch en reader

inbegrepen. NVML-leden kunnen persoonlijk via de geld-terugbon

korting aanvragen.

Aantal deelnemers

Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers

Aanmelding

Snel inschrijven via www.nvml.nl of via bijgaand

aanmeldingsformulier. Gaarne duidelijk aangeven voor welk(e)

blok(ken) u zich wilt inschrijven. Na de sluitingsdatum voor

aanmelden ontvangt u een bevestiging met nota.

Uiterste inschrijfdatum

15 december 2010

Bij overboeking gaan leden voor op niet-leden, daarna vindt selectie plaats op volgorde

van datum van aanmelding.

NVML-cursus Invloedrijk communiceren

Het laboratorium als werkomgeving

Algemeen

De cursus is bestemd voor medewerkers in een (biomedische)

laboratoriumsituatie, die hun invloed en communicatie willen

verbeteren.

Leerdoelen en opzet

• Hoe zeg ik dat nou tegen mijn collega

• Hoe voorkom ik dat de sfeer wordt verpest

• Hoe vraag ik mijn leidinggevende om hulp

• Wat kan ik doen aan het onderling gekonkel op de afdeling

Op iedere werkvloer speelt de wijze van communiceren een rol in

de werksfeer. Hoe zorg je nu dat je transparant en helder zegt wat

je wilt en weet om te gaan met tegenwerpingen Aan de hand van

eigen praktijksituaties leren de deelnemers in deze tweedaagse

cursus oplossingsgericht te communiceren en zodoende invloed

op hun omgeving te krijgen.

De volgende onderwerpen staan centraal:

• Reflectie op de eigen communicatie.

• Het invloedmodel van communicatie: de drie stijlen van communicatie.

• Communicatieve vaardigheden toepassen en gericht benutten.

• Overzicht houden op en structureren van communicatiesituaties.

• Op een autonome manier met relaties omgaan, zonder dat men

zichzelf tekortdoet of anderen kwetst.

De cursus heeft een praktisch karakter. Op beide dagen zal veel

geoefend worden. Met de beperking van het maximaal aantal

deelnemers wordt gestreefd naar een optimale aandacht voor de

persoonlijke leermomenten.

Op de eerste dag zal aandacht worden besteed aan het oefenen

met de drie stijlen van communicatie. Deelnemers leren deze

stijlen adequaat in te zetten.

In de periode tussen de eerste en tweede dag krijgen de

deelnemers de opdracht te experimenteren met de geleerde

vaardigheden.

De tweede dag staat in het teken van de eigen situatie. Met behulp

van een trainingsacteur kunnen de deelnemers een situatie uit de

eigen praktijk oefenen.

216

Analyse september 2010

More magazines by this user
Similar magazines