SABAM MAGAZINE 66

sabam.be

SABAM MAGAZINE 66

SABAM

MAGAZINE//

66

//SEPTEMBER>OKTOBER/JAAR 2011//

TWEEMAANDELIJKS 1/5

TIJDSCHRIFT

//17 DE JAARGANG

//AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X

WWW.SABAM.BE

CHANNEL ZERO

BELGISCHE ROOTS

MET AMERIKAANSE

POWER


SABAM MAGAZINE//

66

REDACTIONEEL

CHRISTOPHE DEPRETER

CEO

Deze zomer kregen we het onverwachte overlijden van Paul Louka te verwerken.

De Henegouwse zanger was sinds 26 december 1962 lid van SABAM, werd in mei 1985 verkozen tot bestuurder, schopte het in januari 1996 tot

gedelegeerd bestuurder en ging in december 2009 met pensioen.

Zijn enthousiasme, wilskracht en goede humeur blijven voorgoed in ons geheugen gegrift. Net als zijn drang om er tegenaan te gaan, zijn boeiende

gespreksstof, zijn poëzie en zijn onvoorwaardelijke ver knochtheid aan SABAM en haar nobele strijd voor de auteur. Ook speelde hij als geen ander met

woorden, een gave die ik wil noch kan evenaren. We zullen zijn welluidende stem en zijn blik van verstandhouding missen.

Dat hij uitgerekend tijdens de Francofolies moest heengaan, is wellicht een laatste knipoog die hij niet kon laten liggen. Dat festival in Spa lag hem

immers na aan het hart, getuige zijn regelmatige aanwezigheid op de stand van SABAM.

Onze teams trokken de voorbije maanden trouwens wel vaker te velde. Denk maar aan de Octaves de la Musique, Theater aan zee, de reeds genoemde

Francofolies, Dour festival, Marktrock en het Brussels Film Festival. Vaak hadden we er een stand waar onze leden even aanliepen. Zo mochten

we vaststellen dat de meesten (althans degenen die hun mening gaven) blij zijn met de evolutie van hun vennootschap en de verbeteringen die ze

ondergaat. Ik dank ook al wie ons zijn ongezouten opmerkingen toespeelt. Want we beseffen drommels goed dat er nog werk aan de winkel is om van

SABAM de maatschappij van onze dromen te maken. Ik herhaal dan ook graag, beste lezer, dat er momenteel niet minder dan 43 projecten lopen –

het ene al grootschaliger dan het andere. Daarvan zullen er, volgens de planning en de beschik bare middelen, amper 5 belangrijke dit jaar afgerond

zijn. Om nog te zwijgen van al wat nog op stapel staat met het strategisch plan 2011-2013 en de daaruit voortvloeiende doelstellingen.

Budgettaire beperkingen zijn dan ook de enige rem op onze ambitie om u altijd beter ten dienste te staan.

Een belangrijke stap hierbij betreft onze visuele identiteit. Dit najaar waait er een frisse wind: een nieuw logo, een nieuwe website en een nieuw

magazine. Uw blad kreeg niet alleen een andere look maar verschijnt voortaan ook vaker, namelijk om de twee maanden. Ook het Auteurscafé

ondergaat een facelift en zal niet meer steevast bij SABAM plaatsvinden. Ons Auteurscafé gaat de hort op…

Terwijl ik deze regels schrijf, aangeslagen door de ramp op Pukkelpop, komen de regeringsonderhandelingen weer op gang. Wij vinden dat de

overheid belangrijke initiatieven moet nemen om auteurs normaal van hun werk te laten leven. Onze eisen liggen klaar: het auteursrecht moet

federaal blijven (er is nu al sprake van een Europese code), er moeten inningen bij internetproviders komen, de btw op werken online moet omlaag,

de thuiskopievergoeding moet blijven…). Wij kijken alvast uit naar een gesprekspartner.

INHOUD

3 Jakob Verbruggen : Een droom die uitkomt

4 Frank Van Passel : Het varken van Madonna, een moeilijke queeste

5 Tom Lanoye : Respectloos met respect, Het goddelijke monster

6 Matthias Lebeer brengt poppen aan het dansen in Hooverphonic-clip

7 Spraakkunst met zicht op zee

8 Aperocomedy : Lachen geblazen ! Première met Els De Schepper

9 Bezoek SABAM op de Muzikantendag ! - Onze stek op Dour 2011

10 SABAM @ Marktrock

11 Paul Louka : De laatste noot gekraakt

12 Eugène Ysaye : De rebelse vioolreus

13 Toots Thielemans : Muziek is en blijft mijn leven

14 Belgen op hun best : Luc De Vos meets Milann Lafontaine

16 Uw auteursvereniging in een nieuw kleedje SABAM lanceert nieuwe look

18 Channel Zero voedt Belgische roots met Amerikaanse power

20 Elvis Peeters : “ik ben ijdel genoeg om het uithangbord van Elvis Peeters te zijn”

21 5 de Filmfestival van Oostende, het jaar van (het) Rund(skop)

22 Suske en Wiske bij SABAM

23 Dieter Troubleyn en Bert Kruismans centraal op Boekenwoensdagen

24 Aperocomedy > 23/11/11. Première met Els de Schepper.

AUDIOVISUEEL

MUZIEK

EVENTS

THEATER

2//SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011


JAKOB

VERBRUGGEN:

EEN DROOM

DIE UITKOMT

BIJ DE START VAN KRIMISERIE CODE 37 VERTELDE

JAKOB VERBRUGGEN DAT HIJ ER VAN DROOMDE OOIT

EEN LANGSPEELFILM TE MAKEN. TWEE JAAR LATER

IS HET ZOVER, DEZE MAAND IN DE ZALEN: CODE 37 DE

FILM, HET LANGSPEELDEBUUT VAN DE BELOFTEVOLLE

REGISSEUR.

Nooit gedacht dat Code 37 mijn eerste film zou zijn, klinkt het bij

Jakob Verbruggen vanuit de montagecel. Van zodra de plannen er

waren om een film te maken werd ik gevraagd als regisseur, ik stond

immers mee aan de basis van het concept. Uiteraard heb ik meteen ja

gezegd want een langspeelfim maken, dat is een droom die uitkomt.

Het was ook een aangename vaststelling dat de overstap van tv naar

film voor mij als regisseur vlot ging. Ik voelde me als een vis in het

water.

Film is een ander medium dan televisie en zeker wanneer je een

tv-serie naar het witte doek wil vertalen loert het gevaar om de

hoek. Klopt, onze grootste kopzorg was dat deze film zeker geen veredelde

dubbelaflevering mocht worden. Deze Code 37 is een politiefilm

over een politievrouw met problemen, Hannah Maes. We introduceren

haar achtergrond op een subtiele manier opnieuw zodat mensen die

de serie niet kenden mee zijn maar zonder de fans te ergeren. De film

is wat donkerder dan de serie en het mocht op alle vlakken ook een

beetje meer zijn. Het resultaat ziet er geweldig uit, nu is het spannend

afwachten of het publiek er ook zo over denkt.

Jakob Verbruggen kan met Vermist en Code 37 terugkijken op een

geweldige doorbraakperiode als regisseur. Wat verwacht hij van de

toekomst Eerst maak ik samen met Dirk Nielandt de derde en laatste

reeks van Code 37, om die in schoonheid te laten eindigen. Daarna

volgt Deadline 14-10, een fictieserie die zich afspeelt tegen de achtergrond

van de Antwerpse gemeenteraadsverkiezing, dat doe ik samen

met Maarten Moerkerke. En dan is er nog Zuidflank, wat zich voorlopig

laat omschrijven als een melodrama ‘somewhere deep in the

Limburg’. Het fijne is dat ik kan kiezen voor projecten die ik leuk vind

om te maken.

(HANS VAN GOETHEM)

© VTM

SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011//3


FRANK VAN PASSEL:

HET VARKEN VAN MADONNA,

EEN MOEILIJKE QUEESTE

foto’s © caviarfilms/Jo Voets / www.hetvarkenvanmadonna.be

De Vlaamse film is volwassen geworden en dat merk je aan de rijkdom

van het aanbod. Neem Het varken van Madonna, de nieuwe film

van Frank Van Passel die op 9 november in de zalen komt en zich

nog het best laat omschrijven als een wonderlijke fabel.

De plot van Het varken van Madonna is er één die een wenkbrauw

doet optrekken en tegelijkertijd de nieuwsgierigheid prikkelt. Kevin

Janssens speelt Tony, rondreizend handelaar die de boer op gaat

met een mechanisch varken en daarmee aanbelandt in het gehucht

Madonna. Gebaseerd op waargebeurde feiten, meneer, verduidelijkt

regisseur Frank Van Passel. In de jaren tachtig zag ik een reportage

over een man die werkelijk een mechanisch varken had ontwikkeld

om met geur en geluid een stal vol varkens helemaal wild te krijgen

voor de bevruchting. Een succes is het bij mijn weten niet geworden

maar het was wel een prachtig vertrekpunt voor ons verhaal.

Frank Van Passel schreef het scenario samen met Marc Didden, z’n

oude strijdmakker met wie hij eerder al o.a. De smaak van De Keyser

maakte. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt omdat Het

varken van Madonna geen zuivere komedie is, we gaan eerder voor de

glimlach dan voor de bulderlach. Zelf zou ik de film omschrijven als

een wonderlijke fabel. Daarvoor hebben we een zeer bepaalde sfeer

nagestreefd, die van een tijd die niet meer bestaat. Denk aan dorpjes

zoals we ze tot in de jaren zestig kenden, een beetje in de sfeer van Don

Camillo, het alter-ego van Fernandel. Het verhaal is daardoor bevolkt

met uitgesproken, archetypische volksfiguren die we weer tot leven

hebben proberen wekken in het jaar 2012.

ZELF ZOU IK DE FILM OMSCHRIJVEN

ALS EEN WONDERLIJKE FABEL. DAARVOOR

HEBBEN WE EEN ZEER BEPAALDE SFEER

NAGESTREEFD, DIE VAN EEN TIJD DIE NIET

MEER BESTAAT.

De regisseur omschrijft het vinden van de juiste toon als een moeilijke

queeste. Of we de belofte inlossen Daarvoor is het nu wachten op de

première en dat is best spannend. Het varken van Madonna is een

kwetsbaar project dat ver wegblijft van alle modes. Maar ik ben er zeer

aan verknocht, zoals aan elk project. Anders heeft het geen zin om iets

te maken.

(HVG)

4//SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011


In de nasleep van de gruwelen van het Dutroux-schandaal schreef Tom

Lanoye rond de eeuwwisseling Het goddelijke monster gevolgd door

Zwarte tranen en Boze tongen, waarin hij het België dat tot dan onder

de mat geveegd bleef, probeerde te vatten. Die driedelige turf werd

door scenarist Rik D’Hiet en regisseur Hans Herbots bewerkt tot een

tiendelige televisieserie. Het bijzondere resultaat ontlokt bij de oorspronkelijke

auteur enkel woorden van lof.

Natuurlijk had ik vooraf een kleinburgerlijke schrik: wat gaan ze met

mijn verhaal doen Daarin gebeurt namelijk zo veel, het is vaak complex

en vraagt af en toe om special effects. Maar ik heb mij van bij het begin

voorgenomen niet als een schoonmoeder op te treden en mijn vertrouwen

in Rik, Hans en de producenten van Eyeworks is niet beschaamd

geweest.

TOM LANOYE

‘RESPECTLOOS MET RESPECT’

THE MAKING OF “HET GODDELIJKE MONSTER”

ZEGEBULLETINS BEREIKEN ONS VAN DE NV LANOYE. NADAT HET THEATERSTUK BLOED & ROZEN EEN

SUCCESVOLLE VERTONING KENDE OP HET THEATERFESTIVAL VAN AVIGNON GING DIT NAJAAR OP DE

VLAAMSE TELEVISIE DE VERFILMING VAN HET GODDELIJKE MONSTER IN PREMIÈRE.

IK HEB MIJ VAN BIJ HET BEGIN VOORGENOMEN

NIET ALS EEN SCHOONMOEDER OP TE TREDEN

EN MIJN VERTROUWEN IN RIK,

HANS EN DE PRODUCENTEN VAN EYEWORKS

IS NIET BESCHAAMD GEWEEST.

IN DE NASLEEP VAN DE GRUWELEN VAN

HET DUTROUX-SCHANDAAL SCHREEF TOM LANOYE

ROND DE EEUWWISSELING HET GODDELIJKE

MONSTER GEVOLGD DOOR ZWARTE TRANEN EN BOZE

TONGEN, WAARIN HIJ HET BELGIË DAT TOT

DAN ONDER DE MAT GEVEEGD BLEEF,

PROBEERDE TE VATTEN.

Het goddelijke monster vertelt het verhaal van Katrien Deschruyver,

vertolkt door Joke Devynck. Deze rijkeluisdochter schiet per ongeluk

haar echtgenoot neer tijdens de jacht en sleept in haar val haar hele

familie mee, een geslacht van textielboeren met vertakkingen naar

alle machtscenakels in ons klein landje. De makers hebben keuzes

gemaakt, onderwerpen dieper uitgespit en hier en daar toegevoegd. Ze

zijn met respect respectloos geweest voor mijn werk, aldus Lanoye.

Zelf een tv-scenario schrijven, de gedachte bevalt Tom Lanoye wel.

Het is ook een vak zoals proza of voor theater schrijven, al heb ik het

godzijdank voorlopig te druk voor een scenario. De schrijver doelt daarmee

op het succes van Bloed & rozen, het theaterstuk dat hij samen

maakte met Guy Cassiers en dat opgevoerd werd op de Cour d’honneur

du Palais des papes van het theaterfestival van Avignon. En dat

in het Nederlands, met lof van de Franse recensenten. Dit overtreft mijn

stoutste dromen en opent perspectieven op internationaal niveau.

En het houdt niet op voor Tom Lanoye. In oktober ging Sprakeloos in première,

een zaalvoorstelling waarvoor de schrijver zich baseerde op het

gelijknamige boek dat hij over zijn moeder schreef. En op 11 oktober ging

de Franse vertaling van zijn theaterstuk Mama Medea in première in het

theater "le Rideau de Bruxelles". SABAM was erbij.

(HVG)

foto’s © Nyk Dekeyser

SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011//5


© VRT © M&L Brussel

MIX HOOVERPHONIC MET MATTHIAS LEBEER EN DE POPPEN GAAN AAN HET DANSEN. VOOR DE OPNAME VAN

DE BANDS JONGSTE VIDEOCLIP ONE TWO THREE HIELD EEN JONGE REGISSEUR MET EEN LUMINEUS IDEE EN

ENGELENGEDULD DE TOUWTJES STEVIG IN HANDEN. LETTERLIJK EN FIGUURLIJK.

MATTHIAS LEBEER

BRENGT POPPEN AAN HET DANSEN

IN HOOVERPHONIC-CLIP

MATTHIAS: Doorgaans maak ik reclamefilms.

Voor mijn eerste videoclip kreeg ik bijna carte

blanche. Een idee zoeken dat paste bij dit nummer

en een zomers gevoel creëeren waren de

enige vereisten. Tegenwoordig is het knap moeilijk

om voor videoclips budget bijeen te krijgen.

De groep dacht: ‘we laten de regisseur vrij om

met een voorstel af te komen, als het ons bevalt

gaan we ermee door’. Het liedje gaat over verlangen

naar iets. Ik vertaal dat naar een spel van

zangeres Noemie die in haar eigen wereld leeft

en dingen creëert.

Zo rijpte een plan om iets te maken in” stop

motion”. Dat is animatie “op oude wijze”; foto’s

nemen en beeld per beeld aan de slag gaan. Pakweg

75 % van de clip bestaat puur uit popjes die

samen met Noemie beginnen te bewegen en te

dansen. We plaatsen haar effectief neer in een

kamer vol met tekeningen, schetsen en popjes, die

net als de kledij allemaal exclusief voor de clip

werden ontworpen door de styliste van Hooverphonic.

Om één beweging weer te kunnen geven moeten

verschillende stapjes gefotografeerd worden tot

die beweging één geheel vormt. Eén bruikbare

seconde animatie betekent één uur werk. Ben

je als regisseur niet tevreden over één of meerdere

seconden betekent dat helaas opnieuw

beginnen. Aan deze clip is in totaal twaalf dagen

gewerkt door twee animatoren en mezelf, waarvan

negen enkel en alleen voor de stopmotion.

Naar men zegt is Alex Callier niet meteen de

meest “makkelijke” mens (lacht) , maar dat ben

ik zelf ook niet. Maar dat wij er 100 % voor zijn

gegaan heeft hij bijzonder geapprecieerd.

(TG)

VAARWEL

TONY

CORSARI

Vlaanderen nam onlangs afscheid van televisiepionier

en notoir SABAM-lid Tony Corsari.

Waarom bananen krom zijn, komen we

nu wellicht niet meer te weten. Een laatste

kwinkslag van een artiest, die hele generaties

tv-makers beïnvloedde en blijft inspireren.

6//SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011


1/

SPRAAKKUNST MET ZICHT OP ZEE

Kunst in het kwadraat met zeezicht en krijsende

meeuwen. Het maakt van Theater aan Zee

een festival apart. In 2011 ging SABAM voor het

eerst letterlijk mee in zee. Kers op de taart voor

onze auteurs: een warm welkom aan boord

van het legendarische zeilschip De Mercator.

TAZ-gastcurator Josse De Pauw trakteerde er

bij valavond op zijn Ode aan een stamcafé.

Een week eerder gaven hij en sopraan Iris

Luypaers in openingsvoorstelling Een nieuw

Requiem de aftrap voor een theatertocht langs

geheime en minder geheime locaties. Onderweg

zagen we Jong Werk in actie. Freeze, huzarenstuk

van natuurstenenstapelaar Nick Steur,

Nicolas Lestaeghes slimme kunst- en vliegwerk

in Manita en een explosief theekransje van

het Nederlands gezelschap Poolse Vis hielden

“dijknomaden” aan hun stoel gekluisterd.

Tristero’s en Transquinquennals Coalition betekent

met plezier geteisterd worden en de visuele

voorstelling Triomff van tweelingzusjes Stefanie

en Barbara Claes geeft een geheel nieuwe dimensie

aan de term “gedoodverfd”.

Garcia Lorca’s Bodas de Sangre inspireerde Dimitri

Verhulst voor een nieuwe theatertekst : Ginds

tussen de netels werd muzikaal bewerkt door

Frederik Sioen en Pieter-Jan De Smet en ge -

speeld door een indrukwekkende cast met o.m.

Marie Vinck, Stef Aerts en regisseur Marijke

Pinoy.

Josse en Elvis Peeters (lees ook artikel op blz. 20)

lieten ons het rock ’n roll gehalte van een literaire

lezing proeven. En dat Josse ook een stuk over

mieren bijzonder boeiend kan doen uitpakken

liet een diepe indruk na bij Annemie Van Hoof,

onze collega van de juridische dienst. Dit is haar

impressie van Die Siel van die Mier (bekroonde

theatermonoloog van auteur David Van Reybrouck):

Een wondermooie voorstelling waarin

wetenschap, zoals de wonderlijke titel laat

vemoeden, overgaat in pure poëzie. Dankzij de

muziek van Jan Kuijken en George Van Dam, nu

eens melodieus, dan weer striemend, zinderend

als de hitte van (Zuid) Afrika. En natuurlijk door

Josse De Pauw, overtuigend als wetenschapper

die de perfect georganiseerde maatschappij der

termieten blootlegt, maar vooral zo mooi als de

kwetsbare mens erachter, wanneer zijn perfect

geordende betoog ontspoort en hij zich verliest

in de donkere gangen van zijn eigen ziel.

Het eindbeeld, Josse De Pauw, als eenzame witte

bruid, klaar voor de bruidsvlucht van de mier, zal

ik nooit vergeten. Deze voorstelling is een cadeau

om lang te koesteren.

(TG)

1/ JOHAN VERMINNEN VERWELKOMDE HEELWAT SPECIALE GASTEN AAN BOORD W.O. “HOMBRES COMPLICADOS” JOSSE DE PAUW EN DOMINIQUE

DERUDDERE ; KURT DE FRANCQ EN OOK DE JONGE KLASSIEKE COMPONIST FELIX VERMEIRSCH, SYMPATHIEKE BENJAMIN ONDER DE SABAM-LEDEN

2/ ODE AAN EEN STAMCAFÉ OP DE MERCATOR

3/ BERT KRUISMANS PRAAT BIJ MET ANN CEULEMANS VAN WPG, UITGEVERIJ VAN O.M. FOERT, NON DI DJU, BERTS KRONIEK OVER BELGIË

MET TEKENINGEN VAN DE WAALSE CARTOONIST PIERRE KROLL.

2/

1/

3/

© SABAM/TG

SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011//7


APEROCOMEDY

LACHEN

GEBLAZEN !

PREMIÈRE

MET

ELS

DE SCHEPPER

DAT HET AUTEURSRECHT EEN SERIEUZE ZAAK IS NEEMT NIET WEG DAT ER BIJ SABAM OOK AL EENS GELACHEN

MAG WORDEN. ZIN OM IN HET HUIS DER AUTEURS EENS TE KOMEN PROEVEN VAN ACTUELE COMEDYSHOWS

VAN ONZE CABARETIERS EN STAND UPCOMEDIANS EN BIJ EEN GEZELLIG GLAASJE NA TE KAARTEN MET DE

STER VAN DE DAG OP 23 NOVEMBER BIJT ELS DE SCHEPPER DE SPITS AF.

MAAK KANS OP EEN TICKET VOOR DE VOLLEDIGE SHOW OF EEN GESIGNEERD BOEK VAN ELS EN BEVESTIG

NU UW PLAATSJE VIA TANIA.GHYSELINCK@SABAM.BE. NOG NIET OVERTUIGD DE INHOUD VAN DE NIEUWE

SHOW OP ELS’ WEBSITE KLINKT ALVAST VEELBELOVEND.

ELS DE SCHEPPER:

“NIET GESCHIKT ALS MOEDER”

In haar elfde (!) avondvullende onewomanshow timmert Els de

Schepper vrolijk verder aan de unieke weg die ze ruim twintig jaar

geleden is ingeslagen. Nu eens met een vette knipoog, dan weer zonder

omwegen vertelt ze over de kantelmomenten waarmee ieder van

ons wordt geconfronteerd op de kruispunten van het leven. Heel vaak

is dat om te gieren van het lachen, want die kruispunten van tegenwoordig

zijn meestal rotondes waar je niet wijs uit raakt en die amper

moeten onderdoen voor de gemiddelde kermisattractie. Het bestaan

als roetsjbaan: traag omhoog, pijlsnel naar beneden en vice versa.

De ene keer krijg je kriebels in de buik, het volgende moment draait

je maag zich om. Spannend!

Soms vraag je je echter af: zit ik wel op de juiste rollercoaster Kan ik er nog af Hoe ben ik

hier in ’s hemelsnaam in terechtgekomen Zou ik niet gelukkiger zijn op die pittoreske paardenmolen

daar, suikerspin in de hand Het antwoord op die vragen is niet zelden: dat is een

kwestie van keuzes maken. Gemakkelijker gezegd dan geflikt, want hoe doe je dat Door wie of

wat laten we ons leiden in onze besluitvorming Worden beslissingen ons niet een beetje

opgedrongen of opgelegd Kunnen we wel bewust zelf kiezen

In “Niet geschikt als moeder” toont Els de Schepper zich van haar persoonlijkste kant: openhartiger

dan een bypassoperatie en kwetsbaarder dan een vooroverbuigende misdienaar. Nooit

eerder zat je haar als toeschouwer zo dicht op de huid (en op de hielen) als tijdens deze voorstelling.

Els begraaft haar kinderwens en plant haar eigen uitvaart, ze vertelt over die keer dat

ze voor het altaar stond en droomt luidop van de ware liefde, ze neemt ons mee achter de

schermen van haar leven en werk, tot in haar persoonlijke hemel en hel toe.

© www.goedenavond.be

Voor wie op zoek is naar een avond hilarisch en ontroerend entertainment, is de keuze snel

gemaakt.

BRON : WWW.ELSDESCHEPPER.BE

8//SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011


BEZOEK SABAM

OP DE MUZIKANTENDAG !

2011 IS EEN FEESTJAAR VOOR POPPUNT. DE VZW DIE SONGWRITERS EN MUZIKANTEN EEN WARM HART TOEDRAAGT

BLAAST TIEN KAARSJES UIT. EEN EXTRA REDEN OM TE VIEREN TIJDENS HUN NAKENDE HOOGDAG.

Die maakt op 19 november van de AB weer het epicentrum voor muzikanten

uit alle hoeken van het land. Het programma belooft voor elk wat

wils, zo nodigt Roland het Berlijnse fenomeen Rico Loop uit, die in een

aantal workshops zal demonstreren hoe je met een Boss Loop Station in

je eentje een volledige band op het podium zet.

Wie tussen de workshops en optredens door prangende vragen heeft

voor SABAM kan net als in 2009 terecht in onze infocorner.

INFO:

WWW.MUZIKANTENDAG.BE

foto’s © Tim Broddin

1, 2, 4, 5, 6, 7/ POPPUNTS TIENDE VERJAARDAG WERD UITBUNDIG GEVIERD IN DE BRONX. POPREVELATIE SCHOOL IS COOL MOCHT NIET ONTBREKEN OP

HET FEESTJE. 3/ LUC NOWÉ, BEZIELER VAN DE JARIGE

MUZIKANTEN, WELKOM @ DE SABAM-STAND

ONZE STEK OP DOUR 2011

NIET ALLEEN MARKTROCK EN THEATER AAN ZEE KREGEN DE VOORBIJE ZOMER EEN SABAM-PREMIÈRE. IN JULI SLOEGEN

ONZE TEAMS OOK TENTEN OP IN HET HENEGOUWSE DOUR, SINDS JAAR EN DAG TOONAANGEVEND FESTIVAL AAN DE FRANSE

GRENS, DAT ALTERNATIEVE BANDS ALS DAS POP MEE HIELP GROOT MAKEN. GEÏNTERESSEERDEN KONDEN OP ONZE STEK

TERECHT VOOR INFO, SIGNEERSESSIES EN MEET EN GREETS MET ENKELE BANDS OP DE AFFICHE.

© Simon Grossi

SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011//9


SABAM @ MARKTROCK

CLOUSEAU, SELAH SUE EN KATO HEBBEN ER OOIT HUN EERSTE STAPPEN NAAR ROEM GEZET.

ZOMEREN DEED HET NIET OP MARKTROCK 2011 MAAR NET ALS HUN ILLUSTERE VOORGANGERS WAREN DE

GANGMAKERS VAN HET STADSFESTIVAL VINDINGRIJK GENOEG OM OP ANDERE MANIEREN HET KWIK DE

HOOGTE IN TE JAGEN. LEUVEN BOOD DIT JAAR STUDENTS ON STAGE TOT STEVIGE HEADLINERS. BUSCEMI

BIJVOORBEELD, DIE TUSSEN DE NIEUWE ROCCO-MANIA DOOR DE OUDE MARKT ONDER STOOM KWAM

ZETTEN.

DIT ALLES MET DE ZEGEN VAN BURGERVADER LOUIS TOBBACK EN... SABAM, VOOR HET EERST ÉÉN VAN DE

HOOFDSPONSORS. TE MIDDEN VAN DE DANSENDE STRATEN EN PLEINEN ZETTE ONS TEAM EEN

GELEGENHEIDS HOOFDKWARTIER OP, WAAR JONG EN OUD TERECHT KONDEN VOOR VRAAG EN ANTWOORD.

foto’s © SABAM/TG

1/ 2/

1/MARKTROCK-ORGANISATOR HENK VERMEULEN KAART NA MET ONZE COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE WOUTER // 2/LEUVENSE STUDENTEN, “ON

STAGE EN @ SABAM” //

3/

3/HIP HOPPERS OP BEZOEK // 4/HET AUTEURSRECHT: JONG GELEERD IS OUD GEDAAN ! // 5/VERRASSINGSACT OP ONZE STAND : DE STUDENTEN-

FANFARE //

4/ 5/

10//SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011

(TG)


DE VRIJBUITER MET DE GROTE

MOND EN TWINKELENDE

SPLEETOOGJES HEEFT ZIJN

LAATSTE STRIJD GESTREDEN,

NET NU DE ZANGER IN HEM

WEER AAN HET WERK TOOG.

PAUL LOUKA

DE LAATSTE

NOOT GEKRAAKT

HEBBEN ZE JE TE GRAZEN, MOET BRASSENS DENKEN, ERGENS AAN HET FIRMAMENT. AAN

DE DICHTERS ZAL HET ALVAST NIET LIGGEN DAT DE LUCHT BETREKT EN SOMBER KLEURT.

MAAR BLIJKBAAR HAD PAUL LOUKA AFSPRAAK MET EEN WATERZONNETJE, DIE ZOMER-

AVOND DAT HIJ ERTUSSENUIT KNEEP

De kunstenmaker knokt voortaan verder op een plek waar het wellicht warmer is dan hier. Want de Belgische zomer rouwt.

Juli plenst meedogenloos neer over Marcinelle. De vrijbuiter met de grote mond en twinkelende spleetoogjes heeft zijn

laatste strijd gestreden, net nu de zanger in hem weer aan het werk toog. Er zat een nieuw album aan te komen, maar daar

stak zijn laatste reis een stokje voor. Op 28 juli nam hij voorgoed afscheid, omringd door naaste familie en tal van kennissen

die het voorrecht hadden hem te ontmoeten.

Paul Louka was vanaf 1985 bestuurder van SABAM. Van januari 1996 tot december 2009 was hij gedelegeerd bestuurder.

Vaarwel, het ga je goed!

(SG)

foto © Privé collectie Paul Louka

SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011//11


EUGÈNE

YSAYE

DE REBELSE

VIOOLREUS

HET LOT VAN REBELLEN LOOPT SOMS OVER

ONDOORGRONDELIJKE PADEN. DIT VERHAAL

BEGINT IN JULI 1858. IN EEN PETIETERIG

TWEEKAMERHUISJE IN HET LUIKSE. ARMOE IS

ER TROEF, DE LEERSCHOOL HARD.

© privé foto

Een kind start er met vioolles. Eugène Ysaye krijgt aanvankelijk de ene

uitbrander na de andere. Maar net door zijn schamele bestaan weet hij

de snaren met zo veel gevoel te beroeren dat hij uitgroeit tot een

virtuoze bespeler van het instrument, die op verschillende generaties

zijn stempel heeft gedrukt. Componist Eugène Ysaye doorzwemt dan

ook heel wat watertjes: van de kleine wijkbals waar de piepjonge

artiest enkele stuivers verdient, tot de grootste concerten over de hele

wereld op het toppunt van zijn roem. En ondertussen geeft hij ook nog

les aan beroemde leerlingen. Eentje van hen, koningin Elisabeth, kiest

hem zelfs uit als persoonlijk muziekadviseur. Samen met haar lag hij

ten grondslag aan een vioolwedstrijd die tot 1951 zijn naam droeg en

nadien overging in de huidige Internationale Koningin Elisabethwedstrijd.

componist Emiel Hullebroek. Het vermetele opzet veroorzaakte in de

betrokken kringen hevige polemiek en leverde pas jaren later concrete

resultaten op. Het pleit werd uiteindelijk beslecht dankzij Emiel Hullebroek,

Lode Mortelmans en andere Vlaamse auteurs en componisten,

gesteund door Eugène en Antoine Ysaye en andere Waalse componisten.

Zo ontstond in 1922 NAVEA. Daaruit groeide na de Tweede Wereldoorlog

SABAM.

Jacques Ysaye, kleinzoon van de componist, voormalig bestuurder van

SABAM, dirigent bij de RTBF en zelf ook componist (onder het pseudoniem

Jack Say), blikt tevreden terug: “Het doel van Eugène Ysaye, die

postuum tot Erevoorzitter van SABAM werd benoemd, is volledig verwezenlijkt.

Met het succes dat we vandaag kennen”.

Eugène Ysaye zat nooit verlegen om grootscheepse plannen. Zo nam

hij – samen met zijn zoon, Antoine – het voortouw in de auteursrechtbeweging

die toen in België opkwam, onder impuls van de Vlaamse

Leuk weetje is nog dat de achterkleinzoon van de rebelse violist, Marc

Ysaye, in de rockgroep Machiavel drumt. Daarnaast is hij ook programmadirecteur

van Classic 21, een van de radiozenders van de RTBF.

(SG)

JACQUES YSAYE, KLEINZOON VAN DE COMPONIST,

VOORMALIG BESTUURDER VAN SABAM,

DIRIGENT BIJ DE RTBF EN ZELF OOK COMPONIST

(ONDER HET PSEUDONIEM JACK SAY),

BLIKT TEVREDEN TERUG: “HET DOEL VAN EUGÈNE

YSAYE, DIE POSTUUM TOT EREVOORZITTER VAN

SABAM WERD BENOEMD, IS VOLLEDIG

VERWEZENLIJKT. MET HET SUCCES DAT WE

VANDAAG KENNEN”.

12//SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011


© SABAM/Patrick Acken

TOOTS THIELEMANS :

MUZIEK IS EN BLIJFT MIJN LEVEN

OP 12 AUGUSTUS GAF TOOTS THIELEMANS MEE DE AFTRAP VAN DE 30 STE EDITIE VAN JAZZ MIDDELHEIM. ONS

NATIONALE JAZZMONUMENT MOCHT IN PARK DEN BRANDT IN ANTWERPEN, DAT HELEMAAL VOLGELOPEN

WAS, DE EERSTE AVOND AFSLUITEN. HIJ DEED DIT OP EEN INGEHOUDEN MANIER EN MET GROTE INTENSITEIT.

HET PUBLIEK WERD ER HEEL STIL VAN.

De 89-jarige Toots musiceerde als een

enthousiaste jongeling op het podium en gaf

een uitstekend concert. Het massaal opgekomen

publiek, dat aan de lippen van de grootmeester

hing, bedankte hem met een staande

ovatie.

Kenny Werner, de Amerikaanse superpianist

en de Brazilianen Oscar Castro-Neves op

gitaar en Airto Moreira op drums en percussie

zetten de tent mee in vuur en vlam. Toots kon

op die manier met een grote intensiteit in zijn

Braziliaanse repertoire graaien waaronder

zijn bekende lichtjes swingende bossa novastukken.

Toots kon daarin naar hartelust soleren en

bleek tussen de nummers door nog steeds de

goedlachse humorist te zijn die zichzelf op een

fijne manier weet te relativeren. ‘Ik hoop dat ik

hier nog enige jaren mag terugkomen’, zei hij

treffend.

Een dag later was de oude krijger nog vol vuur

over het optreden en dat terwijl hij op zijn iPad

alweer op zoek was naar nieuwe muziekjes :

‘Ik ben op dit moment weer nieuwe dingen aan

’t ontdekken en geloof me, het is geen jazz waar

ik nu naar luister (lacht smakelijk). Ik leer zo

nog altijd bij. Luisteren naar muziek blijft mijn

leven. Ik hoop dat ik tot mijn laatste adem mag

blijven genieten van al dat moois.

‘Ik was zeer gelukkig met de reacties van het

publiek. Met de enkele staande ovaties tijdens het

concert, lieten ze me weten dat ze het fantastisch

vonden. Na het optreden was ik niet eens moe.

Optreden is voor mij geen stress want die zou me

moe maken. Als ik kan spelen is dat voor mij nog

altijd een plezier.

‘We hebben verleden week in Zweden en in Spanje

gespeeld en eind deze maand gaan we nog even

naar New York. Daar mag ik optreden op het

Charlie Parker-tribute festival. Weet u, ik ben de

enige nog levende muzikant die ooit met Parker

heeft gespeeld!’

Eerder al schitterde de Brusselaar op de 35 ste

editie van het Brosella Folk & Jazzfestival aan

de voet van het Atomium. De jubileumeditie van

het gratis openluchtfestival dat door SABAM

wordt gesteund en waarvan hij peter is, lokte

heel veel volk. Met covers van ‘Imagine’ van

2012 WORDT EEN FEESTJAAR WANT

DAN BLAAST HET KETJE 90 KAARSJES UIT.

John Lennon of ‘Summertime’ van George

Gerswhin graaide hij gretig in de muziek -

geschiedenis. Hij bracht ook een ode aan

Jacques Brel.

Brosella-organisator Henri Vandenberghe

was vol lof :’Voor ons was Toots eens te meer

een prachtige afsluiter. Hij was echt ‘in form’ en

je voelde dat hij er echt zin in had. Bij momenten

was het echt muisstil. Hij speelde bij ons met

zijn eigen kwartet. Ik heb echt een grote bewondering

voor hem want op korte tijd speelde hij

bij ons, in Leuven, Dinant en op Jazz Middelheim

en telkens in een andere bezetting!

Toots is ook een grote meneer om een andere

reden. Weet je dat hij een week na het concert

belde om me te bedanken dat hij bij ons mocht

komen spelen. Thielemans is een zalig mens.

Hij bezorgde ons een muzikaal feest!

Wie de grootmeester van de mondharmonica

nog aan het werk wil zien, kan dat op 29 oktober

in Flagey in Brussel en een dag later in de

Roma in Borgerhout.

STEVEN VERHAMME

SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011//13


BELGEN OP HUN BEST :

LUC DE VOS MEETS MILANN

LAFONTAINE

© SABAM/TG

Van de Gentse Feesten tot ons auteurscafé, de speeltuin van Luc De Vos

is eindeloos.

Zelfs taalgrenzen sloopt hij met gemak. Zijn zuidwaartse partner in crime

heet Milann Lafontaine.

We schrijven 20 juli in de stropstad, animatie troef op het pittoreske

Sint-Jacobsplein. Aan de vooravond van de Nationale Feestdag vertellen

twee Belgen op Gents feestelijke wijze hoe ze elkaar muzikaal vonden.

MILANN: Didier Laloy, mijn “wederhelft” bij Milann et Laloy leerde

Gorki kennen toen ze samen de affiche van Dranouter deelden. Hij liet Luc

wat van mijn muziek horen. Ik speelde allang met het idee om eens

Nederlandstalige nummers op te nemen. Veel van mijn Vlaamse vrienden

wilden graag mee schrijven maar dat bleek in de praktijk niet zo eenvoudig.

Ik heb Didier toen gewoon het telefoonnummer van Luc gevraagd en

hem prompt een liedje gestuurd. Hij zag het direct zitten om samen te

werken.

LUC: De inspiratie voor de tekst op Milanns melodie kreeg ik door een

vreemde combinatie van feiten. Weet je nog dat de zanger van Ou est le

swimming pool vorig jaar zelfmoord pleegde op Pukkelpop Bizar is dat

“Ou est le swimming pool ” ook de laatste woorden waren van Brian

Jones, de mythische gitarist van de Rolling Stones.

Enfin, de woorden brachten me op het idee om Frans, Nederlands en

Engels door elkaar te weven. Als goeie Belg vond ik het tof om zo een

nummer te schrijven. Al was het dan n.a.v. een trieste en -zij het op een

zwartgallige manier- ook grappige samenloop van omstandigheden.

Milann en ik zaten direct op de juiste golflengte en in dezelfde atmosfeer

wat dat betreft.

Dit is trouwens absoluut mijn cup of tea, mensen die mij muziek geven om

er dan mijn ding mee te mogen doen ...Ik heb niets liever.

LUC: HET NUMMER IS OPGENOMEN IN EEN GEZELLIG STUDIOOTJE IN

DE MOOISTE STAD VAN WALLONIË NAMELIJK “LIÈGE.”

MILANN: DAT GING HEEL SPONTAAN. IK HEB HET NUMMER

INGEZONGEN MET LUC ALS SPECIAL GUEST /BACKING VOCAL.

DAT WAS OORSPRONKELIJK NIET DE BEDOELING, HIJ KWAM GEWOON

DAG ZEGGEN IN DE STUDIO, MAAR VAN HET EEN KWAM HET ANDER.

MILANN: Het album is al enkele maanden klaar maar dit nummer is van

begin af aan mijn favoriet. Mensen die Belg zijn in hun hart, houden van

het liedje en ook al is Lucs inspiratiebron melancholisch, de song is lichtvoetig

en humoristisch opgevat. Het basisidee was: een liedje maken om

aan mijn Franstalige vrienden te tonen wat Vlaanderen is. Veel Vlamingen

zijn absoluut niet vertrouwd met de Waalse cultuur of humor en vice versa.

We lijken veel op elkaar maar er zijn ook verschillen. Dat wilde ik

graag tonen. De meeste Walen kennen hem niet maar ik ben telkens fier

als ik hen kan zeggen dat Luc Waar is het zwembad heeft geschreven.

LUC: Ik ben een echte Belg, opgegroeid met België. Ik heb nooit iets gehad

met die tegenstellingen tussen Vlaanderen en Wallonië. Ik heb het altijd

jammer gevonden dat we niet méér verbonden zijn. Nu kreeg ik de kans

dankzij Milann. Telefoontjes met “C’est la Wallonie à l’appareil” mogen

navolging krijgen! (lacht)

Net als Gorki waren ook Milann et Laloy (de beste accordeonist aller tijden

dixit Milann) afgelopen zomer alom tegenwoordig op de festivalpodia;

Brussels Summer Festival, Francofolies...

MILANN: Het is dankzij Didier dat ik Luc ken, ik ben eigenlijk een beetje

een opportunist, elke keer ik een beetje verder kan gaan doe ik het. (lacht)

(TANIA GHYSELINCK)

INFO: MILANNMUSIC@GMAIL.COM

RELEASE ALBUM: OKTOBER.

14//SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011


IK BEN EEN ECHTE BELG, OPGEGROEID MET BELGIË. IK HEB NOOIT IETS GEHAD MET DIE

TEGENSTELLINGEN TUSSEN VLAANDEREN EN WALLONIË. IK HEB HET ALTIJD JAMMER

GEVONDEN DAT WE NIET MÉÉR VERBONDEN ZIJN. NU KREEG IK DE KANS DANKZIJ MILANN.

TELEFOONTJES MET “C’EST LA WALLONIE À L’APPAREIL” MOGEN NAVOLGING KRIJGEN! (LACHT)

LUC DE VOS

OOK TIJDENS ONZE AUTEURSCAFÉ’ S

IS HET BELGISCHE GEVOEL NOOIT VER WEG

OP 25 OKTOBER GEVEN WE HET STARTSCHOT VOOR

AUTEURS “ON THE ROAD” : HET AUTEURSCAFÉ SPEELT

VANAF NU OP VERPLAATSING

© SABAM/MR

SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011//15


UW AUTEURSVERENIGING

IN EEN NIEUW KLEEDJE

SABAM LANCEERT NIEUWE LOOK

HET IS ZOVER! BIJ HET BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR NEEMT OOK SABAM EEN NIEUWE START.

U HEEFT HET WELLICHT AL GEMERKT AAN DE UITSTRALING VAN UW VERTROUWDE BLAD. UW AUTEURS-

VERENIGING IS NIET WEINIG TROTS OM U HAAR VERNIEUWDE “LOOK & FEEL” VOOR TE STELLEN.

SLEUTELWOORDEN ZIJN VOORUITGANG, FLEXIBILITEIT EN DYNAMISME. KERS OP DE TAART: EEN GLOED-

NIEUW LOGO! EN OM ONZE LEDEN EN GEBRUIKERS NOG EFFICIËNTER EN VOORAL SNELLER VAN DIENST

TE ZIJN, KUNNEN WIJ U ONZE VEREENVOUDIGDE WEBSITE WARM AANBEVELEN.

> “VOORUITGANG, FLEXIBILITEIT EN DYNAMISME”,

VERTAALD IN ONS NIEUWE LOGO

> GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID,

EEN PRIORITEIT

Rood, een sterke maar vooral warme en levendige kleur. Eigenschappen

die SABAM als een steeds verder ontwikkelend bedrijf kan

vertegenwoordigen.

Naast de rode kleur zijn de in elkaar ver -

weven witte ‘strings’ die de ‘S’ van SABAM

uitbeelden een opmerkelijk element. Ten

opzichte van het oude logo tonen we nog

meer de flexibiliteit, het dynamisme en

vooral de vooruitgang die we binnen SABAM

nastreven. Het logo is voor ons eveneens

een symbool van de nodige finesse, eenvoud

en transparantie waar we als organisatie

naartoe werken.

SABAM heeft het niet altijd makkelijk ge -

had om op te boksen tegen de negatieve

associaties die ze oproept. Een nieuw logo is

een eerste aanzet om onze structuur en de

nodige standvastigheid tegenover de buitenwereld

aan te tonen. Dit zijn eveneens

de eigenschappen die verbonden kunnen

worden aan het vierkant rondom de S.

Niet enkel een logo vormt het visitekaartje van een bedrijf. Ook het

eerste contact met onze website, die we nog meer

gericht en gebruiksvriendelijker willen afstemmen op

onze auteurs en gebruikers.

“DE GEBOGEN LIJNEN VAN

HET NIEUWE SABAM-LOGO STRALEN

SOUPLESSE EN FINESSE MAAR OOK

EENVOUD EN TRANSPARANTIE UIT.”

NICOLAS GILSON (WWW.OLAGIL.BE), ONTWERPER LOGO

16//SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011

WWW.SABAM.BE

WWW.SABAM.BE

Gebruiksvriendelijkheid, een duidelijke structuur en vooral snel en

gericht de nodige informatie verkrijgen waren een vereiste in het creëren

van onze nieuwe website. Een multidisciplinair bedrijf als SABAM

kan op deze manier haar aanbod en repertoire

extra in de kijker plaatsen.

Voor een betere gebruiksvriendelijkheid

is ervoor gekozen om de website op te

splitsen in drie grote delen. Een gedeelte

handelt over SABAM in het algemeen, een

ander richt zich tot onze (toekomstige)

leden en een derde wijden we aan de

“gebruikers” van ons repertoire. We willen

eveneens van de gelegenheid gebruik

maken om zowel onze interne en externe

evenementen als onze partnerships en

eventuele jobaanbiedingen in de verf te

zetten.

SABAM is immers niet enkel een bedrijf dat

de rechten voor haar auteurs int en verdeelt.

We bieden hen ook steun aan en lanceren

verschillende initiatieven in de diverse disciplines.

> MAAK GRATIS DEPOTS AAN

IN SLECHTS 1 MINUUT!

WWW.SABAM.BE

Samen met onze nieuwe

website kunnen we ook met

trots de vernieuwde versie

van OnlineDepot.be aankondigen.

Gratis depots aanmaken

in slechts één mi -

nuut!

Eigen depots consulteren,

nieuwe depots aanmaken

of gewoon een verlenging

doorvoeren is nu een ba sis -

principe voor gebruikers

van OnlineDepot.

BERT

KRUISMANS

Presentatie van 12 oktober 2011 om 11:00

BOEKENWOENSDAG

> DE AUTEUR…

Humorist / boekskesschrijver / radiomens / gazettenvent

/ stukjespleger / zangerke / tuinier (als het Perceval en Nigel Williams mee aan de wieg van

top van Vlaanderen. In '97 stond hij met o.a. Peter

echt moet), zo omschrijft Berts website “de slimste

mens ter wereld”

upcomedy-collectief. 5 jaar lang dook hij overal op

'The Comedy Circus', het allereerste Vlaamse stand-

in Vlaanderen en Nederland met het bekende gezelschap

'Bonjour Micro'. Het leverde hem de 'Lu-

Bert begon zijn carriere als redacteur en presentator

bij Studio Brussel, Donna en de VRT-Nachtradio.

Hij werkte in het verleden als redacteur, scenaleplaats

in Humo's Comedy Cup in 99 en in 2000.

natic Stand up Comedy Award' op in 98 en een finarist

en producer van tv-programma's bij openbare

en minder openbare omroepen. Een greep uit Vanaf 2002 maakte hij twee jaar lang het land onveilig

met zijn eerste onemanshow 'Kruismans

de uitgebreide verzameling: Kriebels (VTM), Now or

Never (VT4), Rosa (TV1), Raar Maar Waar (VTM), De vraagt zich af'.

Mannen Van de Macht (Canvas).

In 2004 was er de opvolger 'België voor Beginners'.

Hij schreef theaterteksten voor Els De Schepper en Het begon als een theatershow. 2 jaar later was

An Nelissen.

'België voor beginners' uitgegroeid tot 160 theatervoorstellingen,

60.000 toeschouwers, 2 Als standupcomedian behoort hij tot de absolute

radio-uit-

Foto © Koen Bauters


TITEL: ………………………………………………………………………………………...……………………………..……...............................................

ONDERTITEL: …………………………………………….....……………………………………....………………………..……….…..................................

INDIEN VERTALING, OORSPRONKELIJKE TITEL: ..........................................................................................................................

UIT (BUNDEL, BLOEMLEZING...): ............................................................................................................................................

GENRE: poëzie literatuur theater teksten

Sketch educatieve teksten wetenschappelijke tekst

DUUR: ………….MIN. (MONOLOGEN EN SKETCHES)

DIT IS EEN NIEUWE AANGIFTE

DEZE AANGIFTE VERVANGT DE AANGIFTE MET HET NUMMER ……..…………. VAN …../..…../..……..

AUTEUR(S)

VERTALER(S)

Naam en Voorna(a)m(en)

IP Name number

INDIEN U EEN SKETCH MET INGELASTE MUZIEK HEEFT GESCHREVEN, VERZOEKEN WIJ U VRIENDELlJK EEN LIJST

MET DE GEBRUIKTE MUZIEKWERKEN TOE TE VOEGEN (MET VERMELDING VAN DE COMPONISTEN / TEKSTSCHRIJVERS)

Gedaan te ...........................................op........................................

De gegevens die u verstrekt, worden opgenomen in het bestand "Registratie en administratie met het oog op het beheer van de auteursrechten". De houder van dit bestand

is SABAM C.V.B.A. - Burg. Ven., Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u recht tot inzage en verbetering. Voor aanvullende

inlichtingen: zie het openbaar register waarvan sprake in art. 18 van de wet.

*Als alle betrokkenen lid zijn van SABAM, kan de aangifte ook elektronisch gebeuren met de OWR-applicatie op onze

website.

Voorbehouden aan SABAM:

Registratienummer

Class. ......... P.

Teruggestuurd / afgehaald op ..... / ..... / ...........

RECHTHEBBENDENGEGEVENS - WERKENBEHEER

> Aarlenstraat 75-77 - 1040 Brussel

> Tel : + 32 2 286 82 11 > Fax : + 32 2 280 38 57 > www.sabam.be > e-mail : frontoffice@sabam.be

Handtekening(en)

17N

TITEL ………………………………………………………………………………………......…..……………………………..……........................................

ONDERTITEL ………………………………………………………………………………………OPUS.…………………………..…..................................

GEBASEERD OP………………………………………………………………….................. UITVOERDER ......................................................

TITEL GELUIDSDRAGER………………………………….……………......................………………………………..............................................

DUUR ………………..MIN.

GENRE : klassieke muziek jazz lichte muziek generiek/jingle didactische muziek

GESCHREVEN VOOR : film theater publiciteitsspot

TITEL (FILM,TONEELSTUK, MUSICAL, SPOT,...) : .................................................................................................................

Dit is een nieuwe aangifte

Deze aangifte vervangt de aangifte met het nummer…………………………………................…van ……/……/……….

Naam en Voorna(a)m(en) “Uitv. (*) Mech. (*)“ IP Name-number

Handtekening(en)

COMPONIST(EN)

AUTEUR(S)

VERTALER(S) /

TEKSTAANPASSERS

BEWERKER(S)

(*) Indien niet ingevuld wordt verdeelsleutel 1 van het algemeen reglement toegepast

Is het werk in samenwerking geschreven Ja Nee

Indien niet, heeft de componist het exclusieve recht om de tekst op muziek te zetten Ja Nee

Gedaan te.................................................op....................................................

De gegevens die u verstrekt, worden opgenomen in het bestand "Registratie en administratie met het oog op het beheer van de auteursrechten". De houder van dit bestand

is SABAM C.V.B.A. - Burg. Ven., Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u recht tot inzage en verbetering. Voor aanvullende

inlichtingen: zie het openbaar register waarvan sprake in art. 18 van de wet.

* Als alle betrokkenen lid zijn van SABAM, kan de aangifte ook elektronisch gebeuren met de OWR-applicatie op onze

website.

Voorbehouden aan SABAM:

Inschrijvingsnummer: ISWC:

Comm. Class……/……/………………...

Punten: …………………………………….

Comm. Publiek Domein……../……/……………

Bewerking aanvaard : Ja Nee

Teruggestuurd / afgehaald op………/………/…………………

(meer uitleg over het invullen van dit formulier vindt u op de keerzijde)

RECHTHEBBENDENGEGEVENS - WERKENBEHEER

> Aarlenstraat 75-77 - 1040 Brussel

> Tel : + 32 2 286 82 11 > Fax : + 32 2 280 38 57 > www.sabam.be > e-mail : frontoffice@sabam.be

20N

Gelieve dit formulier in hoofdletters in te vullen :

NAAM ……………………………………………………………………........................... VOORNAMEN ……………………………….............................................

FILM ……………………………………………………………..................................... EPISODE …………........…………….....................................................

PRODUCENT……………………………………............…….....….................

IK VERKLAAR, KRACHTENS EEN CONTRACT AFGESLOTEN MET DE ORIGINELE UITGEVER, EEN AANDEEL IN

DE RECHTEN TE HEBBEN VAN VOLGENDE WERKEN:

Titels van werken Componisten Bewerkers Originele auteurs Originele uitgevers Aandeel in

Totale Uitgevers

rechten rechten

Duur van de afstand : van ...................20................. tot ............... 20.................

Handtekening Datum ....../......../..........(*)

(*) De datum moet overeenstemmen met de werkelijke datum van aangifte.

Al de gegevens die u over uzelf verstrekt, worden opgenomen in onze verwerking “Registratie en administratie van vennoten met oog op het beheer van auteursrechten”

en “Klantenbeheer”. De houder van het bestand is SABAM C.V.B.A.-Burg. Ven. met zetel te 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992

heeft u een recht van toegang en een recht tot verbetering. U kunt aanvullende inlichtingen over deze verwerkingen vinden in het openbaar register bedoeld in art. 18 van de wet.

RECHTHEBBENDENGEGEVENS - WERKENBEHEER

> Aarlenstraat 75-77 - 1040 Brussel

> Tel : + 32 2 286 82 11 > Fax : + 32 2 280 38 57 > www.sabam.be > e-mail : frontoffice@sabam.be

Get Paid to Create

34N

SABAM NODIGT U UIT OP...

APERO GALERIE>26/09/2011OM 18.00u

EEN NIEUWE WEBSITE

GERICHTER EN

PRAKTISCHER VOOR ALLE

AUTEURS EN GEBRUIKERS…

VOOR EEN ARTISTIEK APERITIEF MET LUC MORJAEU EN PETER VAN GUCHT

SABAM - AARLENSTRAAT 75/77 - 1040 BRUSSEL

BEVESTIGING : TANIA.GHYSELINCK@SABAM.BE > 02/286.83.87

UITNODIGING

APEROGALERIE

SABAM IS NIET ENKEL EEN BEDRIJF DAT DE RECHTEN

VOOR HAAR AUTEURS INT EN VERDEELT. WE BIEDEN HEN OOK

STEUN AAN EN LANCEREN VERSCHILLENDE INITIATIEVEN IN

DE DIVERSE DISCIPLINES.

AANGIFTEFORMULIER VOOR LETTERKUNDIGE

WERKEN, MONOLOGEN EN SKETCHES

AANGIFTEFORMULIER VOOR MUZIEKWERKEN

EN LIEDJESTEKSTEN *

AANGIFTEFORMULIER VAN SUBUITGEVER

EEN NIEUWE LOOK

VOOR UW SABAM MAGAZINE

AANGIFTEFORMULIEREN

TE DOWNLOADEN OP WWW.SABAM.BE

SABAM T-SHIRT “GET PAID TO CREATE”

SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011//17


CHANNEL ZERO VOEDT

BELGISCHE ROOTS MET AMERIKAANSE

POWER

© Cindy Frey

EEN COMEBACK DIE HET SUCCES VAN DE GLORIEJAREN OVERSTIJGT IS WEINIG BANDS GEGUND. DE GROOTSTE

BELGISCHE HEAVY METALGROEP ALLER TIJDEN MAAKT HET WAAR. CHANNEL ZERO IS ALIVE AND KICKING !

VOLGENS FRONTMAN FRANKY DE SMET VAN DAMME IS DAT VOORAL TE DANKEN AAN DE AMERIKAANSE

MIKEY DOLING, EX-SOULFLY-GITARIST, DIE CHANNEL EEN NIEUWE “INJECTIE” GAF.

GRASPOP, AB, DE VOORUIT, VILLA VANTHILT, DE LOKERSE FEESTEN..., IEDEREEN WIL HEN. CHANNEL ZERO IS HOT !

FRANKY DSVD: Mikey is een geschenk uit de hemel. Bij onze eerste ABconcertenreeks

hengelde onze platenfirma naar nieuwe nummers. Die

optredens en enkele festivals zouden we hoofdzakelijk met ons oude

repertoire doen, we hadden dus niet meteen het masterplan klaarliggen.

Maar even voor Nieuwjaar kwam Mikey na een repetitie opeens met een

stukje rif. Vreemd genoeg hebben we toen op drie kwartier tijd Black

flowers geschreven. Toen voelden we heel duidelijk die klik, hij schreef

muziek, ik begon er op te zingen en de tekst was bijna “instantly” daar.

Opmerkelijk. Mikey was al een hele

tijd bezig met het instuderen van onze

oude nummers. Dat vertaalde zich in

een mengelmoes van zijn eigen stijl en

ons vroegere repertoire.

De eerste reacties over de zogenaamde

zachtere sound schrikten ons niet

af omdat we vonden dat het klopte. De

Amerikaanse impact die de productie

van de plaat kenmerkt is ook in dat

eerste nummer (Black flowers) duidelijk voelbaar. Het klonk als Channel

Zero, maar het was precies toch nog niet voldoende voor iedereen en

Mikey snapte ook hoe dat kwam. Wij vonden in elk geval dat het nummer

wel degelijk overeind stond.

Dit soort muziek heeft een bepaalde opbouw nodig, drum-, bas- en gitaargewijs.

Amerikanen hebben er een handje van weg om zulke klanken optimaal

tot hun recht te laten komen. Vandaar dat hun producties wereldwijd

zoveel succes hebben. Na dat eerste nummer zei Mikey: “Als het zo snel

gaat, gaan we heel veel nummers kunnen maken.” Op dat moment realiseerde

ik me nog niet welke stempel Mikey op het nieuwe Channel Zero

zou drukken. Intussen hebben we samen zo’n 28 nummers gemaakt.

Ongeveer de helft ervan staat op Feed ‘em with a brick.

> NIEUWE GENERATIE FANS

MUZIEK EVOLUEERT CONSTANT, IK DENK

DAT WE MET HET NIEUWE CHANNEL ZERO

TWEE HOOFDFORMULES HEBBEN KUNNEN

VERZOENEN: TROUW BLIJVEN AAN ONZE

ROOTS ZONDER ONZE MUZIEK VAN DERTIEN

JAAR GELEDEN TE KOPIËREN.

FRANKY DSVD: Met de reacties op onze eerste concertenreeks in de AB

werd duidelijk dat onze aanhang gegroeid was. Het grappige is dat onze

oude fans hun kinderen, waarvan sommige

inmiddels boven ons uit torenen

(lacht), mee hebben beïnvloed en ze

meebrengen naar onze nieuwe concerten.

We beseften dus ook wel dat we onze

geschiedenis niet helemaal achterwege

konden laten. Bovendien wilden we

zelf ook niet het gevoel hebben dat we

dezelfde naam nog hadden maar een

compleet nieuwe band waren. Met de komst van een nieuwe songwriter is

het niet zo simpel om een goed evenwicht te bewaren. Maar Mikey heeft

ons goed “geabsorbeerd”. Hij is ook producer, en heeft de vinger aan de

pols bij jonge bands in functie van zijn eigen producties.

Muziek evolueert constant, ik denk dat we met het nieuwe Channel Zero

twee hoofdformules hebben kunnen verzoenen: trouw blijven aan onze

roots zonder onze muziek van dertien jaar geleden te kopiëren.

(TANIA GHYSELINCK)

START CLUBTOUR OP: WWW.CHANNEL-ZERO.BE

18//SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011


CHANNEL ZERO ONTRAFELD

Franky over enkele markante titels uit de geschiedenis van Channel

Zero:

FRANKY DSVD: DIT TYPE MUZIEK LIVE SPELEN WORDT SOMS EEN BEETJE

ONDERSCHAT. PLOTS MOET JE NAAST DE TECHNISCHE SKILLS, SOWIESO

EEN MUST, OOK DE INTENSITEIT EN DE “AMBIANCE-FACTOR” AAN BOORD

KUNNEN LEGGEN. VOOR DE DRUMMER EN DE ZANGER IS ZO’N OPTREDEN

EEN FYSIEKE KRACHTTOER. HET EERSTE HALF UUR NA HET CONCERT

WEET JE ECHT WEL WAT JE HEBT GEDAAN. (LACHT)

Succeed or bleed, inspiration: “ een hard statement vanop onze

debuutplaat, expressief en tekstueel, niet au sérieux te nemen tot op

de letter natuurlijk, maar toch zit er veel waarheid in. Iedereen wordt

immers dagelijks geconfronteerd met de harde realiteit, toch ”

Black Flowers (are turning red): “symboliseert een dubbel gevoel,

aan de ene kant benijd, aan de andere bekritiseerd. Onze eigen

‘invraagstelling’: Kunnen we het nog - en onze nieuwe toekomst in

een notendop.”

Man on the edge: Dat gaat over een eigenaardige woonwagenbewoner

genaamd Bill, die aan de rand van de samenleving leefde. Hij

kwam luisteren naar ons toen we destijds in de buurt van het Noordstation

onze repetitieruimte hadden. Absoluut niet zijn leefwereld

maar hij was wel gefascineerd door ons en dat was wederzijds.

Feed ‘em with a brick: “zinssnede uit Angels Blood en album -

titel,ruim interpreteerbaar. Met de uitbarsting van de vulkaan in

Ijsland strandde ik in L.A. Daar ben ik het nummer beginnen schrijven.

Het bleek een naar Amerikaanse normen brutale titel. Mensen

kunnen heel zwaar beïnvloed worden door een mening, met soms

zware politieke en economische gevolgen, zoals we dat vandaag aan

den lijve kunnen ondervinden. Daar gaat dit nummer over”

Een lading bakstenen gaan lozen in de Wetstraat als statement en

promotiestunt bleek praktisch echter niet haalbaar...

SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011//19


© SABAM/TG

TIJDENS LEZINGEN,

ZOALS HIER IN

DE LITERATUURTENT

VAN THEATER AAN ZEE,

ONTPOPT ELVIS ZICH TOT

PODIUMKUNSTENAAR.

ELVIS

PEETERS:

“IK BEN IJDEL

GENOEG

OM HET

UITHANGBORD

VAN

ELVIS PEETERS

TE ZIJN”

ELVIS PEETERS BESPEELT ZOWEL TOETSENBORD ALS PODIUM MET EVENVEEL GEESTDRIFT. NIET

VERWONDERLIJK, STEEDS VERRASSEND. SAMEN MET STILLE KRACHT/CO-AUTEUR NICOLE VAN BAEL

RIJGT HIJ AL DECENNIALANG ROMANS, THEATERSTUKKEN, MONOLOGEN EN PRIJZEN AAN ELKAAR. ZIJN

EERSTE LIEFDE ZINDERT NOG NA MUZIEK. EEN NIEUW BOEK IS IN DE MAAK.

ELVIS: (enthousiast) Het manuscript vertrekt weldra naar de uitgever.

Het wordt een boek dat totaal anders is dan Wij, De Ontelbaren of alle

vorige romans. Het is meer een intimistisch boek. Hoewel, terwijl ik

de woorden uitspreek, denk ik dat het toch weer niet zo zal zijn. Onze

nieuwe roman zal wel een beetje geduld vergen van de lezer. In Wij

spelen jongeren van veertien, vijftien de hoofdrol, hier gaat het over

een dag uit het leven van een oude man van een jaar of vijfenzeventig

en zijn herinneringen aan een rijkgevuld leven onder het motto “Ni

Dieu, ni maitre”.

> ZOEK JE VOORAF MENSEN

OP DIE GELIJKENISSEN

VERTONEN

MET JE PERSONAGE(S)

Nee, ik gebruik parate kennis. We

zijn met twee, Nicole en ik. Zij is

mijn co- auteur van het eerste uur

maar ze blijft liever uit de schijnwerpers.

En ik ben ijdel genoeg om het uithangbord van Elvis Peeters

te zijn (lacht). Al van bij de eerste theaterstukken klikt het tussen

ons. Ons allereerste wapenfeit op papier was Gras aan de horizon,

een nogal absurd muziektheaterstuk over blanken die Indianen

het voetbalspel aanleren. Daar is toch veel weide op de prairie. We

schreven het op vraag van Marc Weyns, lichtman bij Arome di Amore

(Elvis’ band nvdr), en als regisseur afgestudeerd aan het RITS. Projectsubsidie

bleef echter uit. Omdat we toch goesting hadden om iets

voor theater te doen beslisten Nicole en ik om samen Het uur van de

aap te schrijven. Zonder projectsubsidie, voor een monoloog hadden

VOOR ELK BOEK VERTREK JE PER DEFINITIE

VAN EEN STERK IDEE MAAR VOOR KORTE

PRENTENBOEKEN GELDT DAT ZEKER.

ER MOET IETS TE BELEVEN VALLEN.

AAN EEN ROMAN WERK IK GEMIDDELD TWEE

À DRIE JAAR. TUSSEN HET IDEE EN HET

VOLTOOIEN VAN EEN KINDERBOEK ZITTEN

HOOGSTENS EEN PAAR MAANDEN.

we immers maar één actrice nodig en amper een decor. In de maanden

na publicatie van de tekst in theatertijdschrift Etcetera kregen we

aanbiedingen van vijf uitgeverijen. Zo komt het dat we zijn blijven

schrijven voor theater. De stap van theater naar boeken ging vanzelf.

We hebben ook luisterspelen ge maakt, wel jammer dat zo’n authentieke

kunstvorm vandaag afgeserveerd is.

Van Elvis zijn ook kinderboeken op de markt, zoals Meneer Papier is

verscheurd, met tekeningen van

Gerda Dendooven.

ELVIS: Voor elk boek vertrek je per

definitie van een sterk idee maar

voor korte prentenboeken geldt dat

zeker, er moet iets te beleven vallen.

Aan een roman werk ik gemiddeld

twee à drie jaar. Tussen het

idee en het voltooien van een kinderboek

zitten hoogstens een paar

maanden. Meneer Papier gaat slapen is de volgende in de reeks die

eraan komt.

(TG)

Maak in aanwezigheid van de auteur een primeur mee tijdens onze

Boekenwoensdag van 14 december a.s. Voor een voorsmaakje uit de

nieuwe roman van Elvis of onze eerstvolgende editie op 9 november

met Josse De Pauw

RESERVEER ALVAST UW PLAATS

VIA TANIA.GHYSELINCK@SABAM.BE.

20//SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011


5 DE FILMFESTIVAL VAN OOSTENDE,

HET JAAR VAN (HET) RUND(SKOP)

MET HASTA LA VISTA! VAN PIERRE DE CLERCQ EN GEOFFREY ENTHOVEN ALS OPENINGSFILM EN DE UITREI-

KING VAN DE VLAAMSE FILMPRIJZEN ALS SLUITSTUK PAMPERDE OOK DE 5DE EDITIE VAN HET FILMFESTIVAL

VAN OOSTENDE (FFO), ONDERSTEUND DOOR SABAM, MEER DAN OOIT DE VLAAMSE FILM.

Cultuurminister Joke Schauvliege kwam de Cultuurprijs

voor Film overhandigen aan het jonge talent Gust

Van den Berghe. Voeg daar nog de Fonskes aan toe, die

voor de 15 de keer werden toegekend door het filmblad

Filmmagie en het Vlaams Filmarchief respectievelijk

aan Klara Van Es (Verdwaald in het Geheugenpaleis) en

aan acteur Johan Leysen, en Oostende heeft zich op

korte termijn ontpopt tot het toevluchtsoord voor de

Vlaamse film.

Nog niet half bekomen van het succes en de prijzen op

© Pieter Clicteur

© Pieter Clicteur

het voorbije Filmfestival van Montréal of Pierre De

Clercq, de scenarist van Hasta la vista!, werpt zich nu al

op als ernstige kandidaat om volgend jaar de Vlaamse

Filmprijs voor beste scenario mee naar huis te nemen.

De Clercq, scenarioschrijver van tv-reeksen zoals

Windkracht 10 en Flikken, pende o.m. ook het filmscenario

voor de bioscoopfilms Verlengd weekend en Windkracht

10 van regisseur Hans Herbots bij elkaar. Voor

Hasta la vista! haalde Pierre zijn inspiratie bij de Amerikaan

Asta Philpot, die in een BBC-documentaire heel

wat stof had doen opwaaien met zijn uitspraak dat

“mensen met een handicap recht hebben op een seksleven, ook al

wil dat zeggen dat ze daarvoor geld moeten neertellen”.

Deze editie zal de Vlaamse filmgeschiedenis ingaan als het festival

waarop Rundskop zes Vlaamse filmprijzen kreeg toebedeeld: Beste

Film, Beste Regie (Michaël Roskam), Beste acteur (Matthias Schoenaerts),

Beste Fotografie (Dop Nicolas Karakatsanis), Beste Debuut

en Beste Mannelijke Bijrol (Jeroen Perceval). Van de negen nominaties

kreeg Adem er slechts twee verzilverd: Beste Scenario (Hans Van

Nuffel & Jean-Claude Van Rijckeghem) en Beste Vrouwelijke Bijrol

(Anémone Valcke). Turquaze had de Beste Muziek (Bert Ostyn) en

Beyond the steppes van Vanja D’Alcantara de Beste Actrice (de Poolse

Agnieszka Grochowska) in huis. Er waren dertien Vlaamse films in

competitie. Frits & Freddy van Marc Punt en Guy Goossens (vier

nominaties) moest het stellen met een Diamanten Award (meer

dan 400.000 bezoekers). Tenslotte

kreeg Schellebelle 1919 van Kenneth

Taylor en Johan Heldenbergh

nog de Prijs voor bijzondere prestatie.

(FREDDY SARTOR,

HOOFDREDACTEUR FILMMAGIE)

© Pieter Clicteur

© Pieter Clicteur

NOG NIET HALF BEKOMEN VAN HET SUCCES

OP HET FILMFESTIVAL VAN MONTRÉAL

OF PIERRE DE CLERCQ WERPT ZICH NU AL OP

ALS ERNSTIGE KANDIDAAT OM VOLGEND JAAR

DE VLAAMSE FILMPRIJS VOOR BESTE SCENARIO

MEE NAAR HUIS TE NEMEN.

SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011//21


SUSKE

EN WISKE

BIJ SABAM

SUSKE EN WISKE IN DE VINGERS EN DE LACHERS

OP HUN HAND. ZO KLEURDEN STRIPTEKENAARS

LUC MORJAEU EN PETER VAN GUCHT ONZE EERSTE

VERNISSAGE VAN HET NAJAAR. DE TWEE ZIJN NIET

VOOR ÉÉN GAT TE VANGEN. VERWACHT NIET ENKEL

STRIPHELDEN IN ONZE APEROGALERIE. OOK DE

KUNST VAN HET AQUARELLEREN EN HET STILLE-

VEN HEBBEN ZE DUIDELIJK ONDER DE KNIE. EEN

PRIMEUR VOOR ONS PUBLIEK DAT MASSAAL WAS

OPGEKOMEN. LUC EN PETER GAVEN TEKST EN

UITLEG OP HUN EIGEN LUDIEKE MANIER.

HUN CREATIES ZIJN NOG TOT EIND NOVEMBER TE

BEWONDEREN. WELKOM IN ONZE KUNSTGALERIJ!

foto’s © Christophe Toffolo

22//SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011

(TG)


BERT KRUISMANS SIGNEERT VOOR

DIRK SCHILTZ, NAZAAT VAN

ÉÉN VAN DE STICHTERS VAN SABAM,

LODEWIJK MORTELMANS

© foto’s SBAM/TG

DIETER TROUBLEYN

EN BERT KRUISMANS CENTRAAL

OP BOEKENWOENSDAGEN

WAS HET DE NAZOMER OF DE START VAN EEN HETE BOEKENHERFST FEIT IS DAT NA HET ZOMERRECES

DE BOEKENWOENSDAG MET VURIG ENTHOUSIASME OP GANG IS GESCHOTEN. OP DE TWEEDE WOENSDAG VAN

SEPTEMBER EN OKTOBER INTERVIEWDE ACTEUR EN AUTEUR ERNST LÖW TWEE UITEENLOPENDE AUTEURS.

Eerste nazomergast was Dieter Troubleyn, in Nederland een gevestigde

acteer- en musicalwaarde maar in eigen land loopt de Antwerpenaar

steeds vaker met het hoofd tegen de muur. Dieter Troubleyn

schreef er het boek Voorbij de bierkaai over. Ernst Löw,

naar Antwerpen uitgeweken Nederlander, bracht een

doorleefde ode aan deze ridder met een missie, die zichzelf

niet verloochenen kan. Wat volgde was een geanimeerde

discussie over de drang om artiest te zijn. Ik

hoop dat mijn oudste dochter niet in dezelfde stiel belandt,

vertelde Dieter Troubleyn, maar als het er in zit dan hou

je het niet tegen.

Super, blikte Dieter Troubleyn terug op de ontmoeting

met Ernst Löw en het opgekomen publiek van auteurs. Ik

vind dit een boeiende manier om elkaar te leren kennen,

heel open ook. Ik kreeg hier het gevoel gerespecteerd

te worden. Het gesprek met Ernst was heel intens, hij had

duidelijk mijn boek gelezen én hij luisterde ook naar mij.

Misschien zit het er voor iets tussen dat Ernst Nederlander is en ik duidelijk

beter in de markt lig bij onze Noorderburen. Maar laten we er alstublieft

eens trots op zijn dat we Belgen zijn.

© WPG uitgevers

> BERT KRUISMANS

Van een heel andere orde was de passage van Bert Kruismans een

maand later. De komiek en schrijver maakte samen met de bekende

cartoonist Pierre Kroll het boek Foert – Non di dju over de

communautaire crisis in België. De Nederlandse ‘allochtoon’

Ernst Löw wou daar eindelijk eens het fijne van

weten en haast als aangever van Bert Kruismans onder -

hielden beide heren het tweetalige publiek afwisselend in

het Frans en Nederlands over de curieuze kronkels die

België maakt.

Ironisch en symbolisch vond deze Boekenwoensdag

daags na de voorstelling van de langverwachte en haast

onverhoopte zesde staatshervorming plaats en al vlug

had Kruismans meer vragen over de stand van het land

dan over zijn boek te beantwoorden. Geen erg, ik vond

het een boeiend gesprek met Ernst en het publiek, het

bood heel wat originele invalshoeken, vond Bert Kruismans

achteraf. Die tourt zelf de komende maanden in beide landsdelen

en Nederland. Er is zelfs interesse vanuit Frankrijk om de voorstelling

daar op te voeren.

(HVG)

IRONISCH EN SYMBOLISCH VOND DEZE BOEKENWOENSDAG DAAGS NA

DE VOORSTELLING VAN DE LANGVERWACHTE EN HAAST ONVERHOOPTE ZESDE

STAATSHERVORMING PLAATS EN AL VLUG HAD KRUISMANS MEER VRAGEN

OVER DE STAND VAN HET LAND DAN OVER ZIJN BOEK TE BEANTWOORDEN.

SABAM MAGAZINE 66//SEPTEMBER>OKTOBER 2011//23


APEROCOMEDY > 23/11/11 18U BIJ SABAM

PREMIÈRE MET ELS DE SCHEPPER > INSCHRIJVINGEN : TANIA.GHYSELINCK@SABAM.BE

© www.goedenavond.be

Hoofdredacteur Christophe Depreter / Kern-/eindredactie Tania Ghyselinck / Redactiecomité Johan Verminnen, Marc Hermant, Christophe Depreter, Alexander

De Block, Tania Ghyselinck, Sylvie Godefroid, Marleen Francois / Werkten eveneens mee aan dit nummer Ellen Dessart, Freddy Sartor, Hans Van Goethem,

Steven Verhamme / Vertalingen Wim Nicolai, Frédéric De Vadder / Herlezing Sebastien Hermans / Lay out Olagil / Druk en verdeling Druco / Foto's/Illustraties

© caviarfilms/Jo Voets / www.hetvarkenvanmadonna.be, Christophe Toffolo, Cindy Frey, M&L Brussel, SABAM/TG, Nyk Dekeyser, Pieter Clicteur, Privé collectie

Paul Louka, SABAM/MR, Tim Broddin, VTM, WPG uitgevers, www.goedenavond.be.

Verantwoordelijke Uitgever : Johan Verminnen, Gedelegeerd bestuurder

Coördinatie : Tania Ghyselinck, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel – tania.ghyselinck@sabam.be

Burgerlijke Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SABAM.- Reg. Burg. Venn. Brussel Nr. 6 -SABAM lid van CISAC - Aarlenstraat 75-77 - 1040 Brussel - Website :

www.sabam.be. Niets uit dit nummer mag opnieuw gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Foto cover : © Cindy Frey

More magazines by this user
Similar magazines