De Voltreffer - Stadsdeel Zuid - Gemeente Amsterdam

zuid.amsterdam.nl

De Voltreffer - Stadsdeel Zuid - Gemeente Amsterdam

Amsterdam en omstreken

De Voltreffer

2008 - 2010

Vrijetijdsgids voor mensen met

een handicap of chronische ziekte


PAGINA

Inhoud 02

03

04

05

07

10

16

21

27

35

45

51

57

66

73

79

81

87

95

100

109

112

117

Voorwoord

Gebruiksaanwijzing

MEE Amstel en Zaan

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Bos en Lommer

Amsterdam-Centrum

De Baarsjes

Geuzenveld-Slotermeer

Amsterdam-Noord

Oost-Watergraafsmeer

Osdorp

Oud-West

Amsterdam Oud-Zuid

Slotervaart

Westerpark

Zeeburg

Zuideramstel

Amsterdam Zuidoost

Stadsbreed

Amstelveen

Diemen

Overige gemeenten

Algemene organisaties


Voorwoord

Hoe maakt u gebruik van deze gids

Duizenden exemplaren van De Voltreffer hebben sinds het verschijnen van de eerste uitgave in

2006 hun weg gevonden naar het publiek. De uitgave die u nu in handen heeft is nieuw. MEE

Amstel en Zaan en de gemeente Amsterdam geven hierin een overzicht van sportieve en creatieve

activiteiten voor mensen met een handicap of chronische ziekte in en rond Amsterdam.

Als wethouder Sport van Amsterdam vind ik het belangrijk dat mensen voldoende bewegen en

de mogelijkheid krijgen om dat te doen. Sporten is gezond, het geeft voldoening en is prettig

vanwege het contact met anderen. Daarom is het belangrijk dat sportaanbieders zich openstellen

voor mensen met een handicap of een chronische ziekte. Dansen of tennis, hockey op

amateurniveau of Olympisch volleybal; iedereen moet een passende sport kunnen kiezen op

zijn of haar gewenste niveau.

In De Voltreffer vindt u meer dan 300 adressen van organisaties en verenigingen waar u terecht

kunt, niet alleen om te sporten, maar ook voor creatieve activiteiten zoals kook- of schilderlessen.

Ik wens u veel plezier met het doorbladeren van De Voltreffer en met de activiteiten die u

gaat ondernemen.

In De Voltreffer kunt u zoeken naar sport- of andere vrijetijdsactiviteiten. U kunt op twee

manieren zoeken, op activiteiten in de zoekwijzer of op stadsdelen en gemeenten in de

inhoudsopgave.

1. Activiteiten in de zoekwijzer

Als u al een keuze heeft gemaakt voor een activiteit, dan gaat u naar de zoekwijzer die u

voorin het boekje vindt. Alle activiteiten staan op alfabetische volgorde vermeld. Onder de

activiteit staan de stadsdelen en gemeenten waar de activiteit plaatsvindt. En daarachter

staat een paginanummer waar u de activiteiten in uw omgeving uitgebreider kunt bekijken.

2.Stadsdelen en gemeenten in de inhoudsopgave

Als u wilt weten welke activiteiten bij u in de buurt zijn, dan gaat u naar de inhoudsopgave

en zoekt u naar uw stadsdeel of gemeente. Daarachter staat een paginanummer waar u de

activiteiten in uw omgeving uitgebreider kunt bekijken.

De Voltreffer is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke

handicap en mensen met een chronische ziekte. De individuele mogelijkheden, wensen en

behoeften van mensen met een beperking lopen sterk uiteen. In deze gids is daarom gebruik

gemaakt van pictogrammen om aan te geven voor welke doelgroep een activiteit geschikt is.

2

3

Gebruikte pictogrammen

chronische ziekte

auditieve handicap (doof of slechthorend)

verstandelijke handicap

lichamelijke handicap (al dan niet rolstoelgebruikers)

visuele handicap (blind of slechtziend)

Carolien Gehrels,

Wethouder Sport

Als een activiteit voor iedereen geschikt is, worden alle pictogrammen vermeld. In de gids

staan zowel reguliere als speciale verenigingen en organisaties.

Verder is in deze gids algemene informatie opgenomen. Bijvoorbeeld adressen van instanties

en buurthuizen waar u meer informatie kunt aanvragen over activiteiten. Ook kunt u persoonlijke

verhalen lezen over hoe mensen met een beperking hun vrije tijd doorbrengen.


MEE Amstel en Zaan

Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Amstel en Zaan werkt voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke

beperking. Ook mensen met een chronische ziekte of een stoornis in het autistisch spectrum

kunnen met al hun vragen bij MEE terecht. Partner, familie, vrienden, buren en mantelzorgers

en medewerkers van organisaties kunnen eveneens consult aanvragen bij MEE.

Wat doet MEE

Consulenten van MEE geven informatie, advies en ondersteuning over vragen die te maken

hebben met het leven met een beperking. Vragen kunnen gaan over alle onderwerpen

die belangrijk zijn voor de klant, zoals hulpmiddelen, werk en dagbesteding, financiële

regelingen, kinderopvang en onderwijs, opvoeding, relaties en seksualiteit, vrije tijd,

vakantie, vervoer en wonen. De consulenten nemen bij het beantwoorden van de vraag de

omgeving van de klant als uitgangspunt. De consulent onderneemt alleen actie in overleg

met de klant.

MEE in de buurt

MEE heeft vestigingen in Amsterdam, Hoofddorp, Purmerend en Zaandam en houdt

spreekuren in onder meer het AMC ziekenhuis en het VU Medisch Centrum. MEE werkt

samen met de Wmo-loketten van de verschillende gemeenten en stadsdelen. Als mensen

4

5

niet in staat zijn naar een van de locaties toe te komen, kan de consulent de klant thuis

bezoeken.

Voor meer informatie:

MEE Amstel en Zaan

Vlaardingenlaan 1

1059 GL Amsterdam

020-512 72 72

www.meeaz.nl


Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)

DMO is een onderdeel van de gemeente Amsterdam. DMO maakt onder andere het

sportbeleid voor de stad. De dienst werkt nauw samen met andere gemeentelijke diensten

en (maatschappelijke) organisaties en heeft als motto ‘Investeren in Amsterdammers’.

Amsterdammers een leven lang actief

Het doel van het Amsterdamse sportbeleid (Sportplan 2009-2012) is dat alle Amsterdammers

een actief leven kunnen leiden, op een vrolijke, energieke en uitdagende manier.

De aandacht gaat daarbij vooral uit naar bevolkingsgroepen die weinig tot niet sporten.

Dit zijn met name jongeren, gehandicapten, mensen met een chronische aandoening,

allochtonen, vijftig plussers en mensen met lagere inkomens.

Aangepast sporten

De gemeente Amsterdam vindt het van belang dat iedereen een passende sport moet

kunnen kiezen op zijn of haar niveau. Dat geldt ook voor mensen met een motorische,

auditieve of visuele beperking, mensen met een chronische aandoening en voor mensen

met een verstandelijke beperking. De consulent Aangepast Sporten van de gemeente

Amsterdam geeft informatie over de mogelijkheid om (aangepast) te sporten. De consulent

geeft ook advies aan organisaties bij het opzetten van nieuwe activiteiten voor de

doelgroep en begeleidt dit proces eventueel. De gemeente Amsterdam kent diverse

subsidiemogelijkheden voor organisaties die zich bezig houden met het stimuleren van

aangepast sporten, onder andere op het gebied van voorlichting, vervoer en (nieuwe)

sportactiviteiten.

DMO, afdeling Sport

Consulent Aangepast Sporten

Postbus 1840

Harry Visser

1000 BV Amsterdam Bezoekadres (na afspraak):

Bezoekadres: Weesperstraat 101

Weesperstraat 101

1018 VN Amsterdam

1018 VN Amsterdam Telefoon: 020-552 29 89

Telefoon: 020-552 24 90 Teksttelefoon: 020-552 25 58

Fax: 020-552 31 99

E-mail: h.visser@dmo.amsterdam.nl

www.sport.amsterdam.nl


Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Ieder stadsdeel heeft een gevarieerd aanbod. Uw stadsdeel heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Bos en Lommer

7

Stadsdeelkantoor afdeling Welzijn en Onderwijs

adres Bos en Lommerplein 250

1055 EK Amsterdam

postadres Postbus 57239

1040 BC Amsterdam

telefoon 020-581 27 11

e-mail

stadsdeel@bosenlommer.amsterdam.nl

website

www.bosenlommer.amsterdam.nl


Bos en Lommer

8

Biljarten

Biljartcentrum Sloterdijk

W. Leevendstraat 28-30

1055 KC Amsterdam

Contact

Blauw Wit / De Klos

infolijn

020-411 07 34

Korfbal

AKC Blauw-Wit/HavenFD

Joos Banckersweg 18 A

1056 EP Amsterdam

Contact

Akc Blauw-Wit/Haven FD

Leo van Heuzen

020-616 08 94

06-223 232 70

blauwwit.amsterdam@knkv.nl

www.akcblauw-wit.nl

Biljarten

Biljartcentrum Sloterdijk

W. Leevendstraat 28-30

1055 KC Amsterdam

Contact

Victoria

J.M. Horneman

020-644 11 66

jbh@tetterode.nl

Tafeltennis

Gymzaal HTC

Roos van Dekamaweg 1

1061 AR Amsterdam

Contact

JOVO

Jos van Baarsen

06-506 917 53

www.ttc-jovo.nl

Fitness

Fysiotherapie Hoofdweg

Hondiusstraat 7

1056 DK Amsterdam

Contact

Fysiotherapie Hoofdweg

J. Smits

020-618 87 61

fysio.hoofdweg@hetnet.nl

www.fysiohoofdweg.nl

Toelichting

fysio, ook zwemmen en wandelen

Sterke en zwakke punten

“Ze kennen onze naam in heel Nederland.” Sajid Shah (29) is erg trots op

‘zijn’ rolstoelhockeyclub The Dolphins. Door polio zijn de rechterarm en

-been van Sajid aangetast en zwak geworden, waardoor hij sinds 1997

in een rolstoel zit. Op Heliomare, een school voor speciaal onderwijs,

speelde hij in de pauzes al hockey met zijn vrienden. “Onze school had

geen team, daarom ben ik naar de Randwijkrollers in Amstelveen gegaan.

Met een aantal bestuursleden dachten we dat we nog een beter team konden

neerzetten. De meeste jongens kwamen uit de regio Amsterdam. Vandaar dat we nu hier in het

Reigersbos al ongeveer acht jaar ons eigen team hebben. Inmiddels staan we landelijk op de derde

plaats. Het zou mooi zijn als er meer spelers kwamen, dan kunnen we nog een team opzetten.” Ook

wil Sajid kinderen benaderen om bij The Dolphins te komen spelen. “We willen kinderen vanaf acht

jaar motiveren zodat we op den duur verder kunnen groeien. Daarom zijn we nu ook in gesprek met

mytylscholen.”

“Wat er dan zo leuk is aan rolstoelhockey In Pakistan zouden ze dat

niet vragen. Hockey is daar erg belangrijk. Ik vind het heerlijk om met

zo’n kleine bal de tegenstanders uit te dagen. En op de club hangt een

leuke sfeer. Het zou nog leuker zijn als we sponsors vinden. We hebben

nog drie goede sportrolstoelen nodig en ook een busje voor het vervoer.

We krijgen nu wel veel steun van de consulent Aangepast Sporten van de

gemeente, Harry Visser, maar om door te kunnen blijven sporten is meer

nodig. En doorgaan is juist bij sporten belangrijk. In beweging blijven, de

spanning uit je lijf werken, contacten leggen, je sterke en zwakke punten

leren kennen en samen lachen.”

9


Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Ieder stadsdeel heeft een gevarieerd aanbod. Uw stadsdeel heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Amsterdam-Centrum

Bridge

De Looier

Lijnbaansgracht 185

1016 XA Amsterdam

Contact

Bridgeclub De Looier

W. Hangard

020-420 69 88

06-284 267 86

info@looier.com

www.bridgeles.nl

Dansen

Amsterdamse Danssport

Accommodatie

Valkenburgerstraat 130 - 132

1011 NA Amsterdam

Contact

Stichting Amster-Danst

Ben Gobits

020-626 66 22

06-219 028 12

bengobitsdanscentrum@

planet.nl

www.danscentrumbengobits.nl

Dansen

Amsterdamse Danssport

Accommodatie

Valkenburgerstraat 130 - 132

1011 NA Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

020-696 14 41

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

stijldansen

Amsterdam-Centrum

10 11

Afdeling Sportstimulering

adres Nieuwe prinsengracht 43

1018 EG Amsterdam

telefoon 020-530 68 70

e-mail

sportstimulering@centrum.amsterdam.nl

website

www.centrum.amsterdam.nl

Darts

Speeltuinvereniging

Ons genoegen

Elandstraat 101

1016 RX Amsterdam

Contact

Ons Genoegen

H. Verschuren

06-535 694 63

020-686 18 38

onsgen@xs4all.nl

www.asv-onsgenoegen.com

Fitness

Club Sportive Waterlooplein

Valkenburgerstraat 28

1011 LZ Amsterdam

Contact

Club Sportive

infolijn

020-620 66 31

waterlooplein@clubsportive.nl

www.clubsportive.nl

Toelichting

fitness, aerobics, spinning

Fitness

Fitness en Aerobics Studio 21

Heiligeweg 21-25

1012 XN Amsterdam

Contact

Fitness en Aerobics Studio 21

A.G. Brandenburg

020-620 20 60

aerobicsstudio21@hotmail.com

www.studio-21.nl

Toelichting

ook vrouwengroepen


Amsterdam-Centrum

Fitness

Business Health Club

Kabelweg 37

1014 BA Amsterdam

Contact

Business Health Club

R.G. Houweling

020-681 09 96

r.houweling@hccnet.nl

www.businesshealthclub.nl

Toelichting

cardiofitness

Fitness

Splash Healthclub Looiersgracht

Looiersgracht 26 -30

1016 VS Amsterdam

Contact

Splash Healthclub Looiersgracht

Nicole Bonello

020-624 84 04

looiersgracht@

healthclubsplash.nl

www.healthclubsplash.nl

Toelichting

aerobics,spinning

Fitness

Splash Healthclub Leidseplein

Lijnbaansgracht 241

1017 PH Amsterdam

Contact

Splash Healthclub Leidseplein

S. Hermus

020-422 02 80

leidseplein@

splashhealthclubs.nl

www.healthclubsplash.nl

Judo

Speeltuinvereniging

Ons genoegen

Elandstraat 101

1016 RX Amsterdam

Contact

Ons Genoegen

H. Verschuren

06-535 694 63

020-686 18 38

onsgen@xs4all.nl

www.asv-onsgenoegen.com

Koersbal

Buurthuis de Boomsspijker

Recht Boomssloot 52

1011 EC Amsterdam

Contact

St. Meer Bewegen voor Ouderen

Amsterdam

Joke Kat

020-886 10 70

mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Schaken

Cafe De Laurierboom

Laurierstraat 76

1016 PV Amsterdam

Contact

Schaakclub Gambit

G. Sanders

06-493 351 30

gambiet@laurierboom.nl

www.laurierboom.nl

Amsterdam-Centrum

12

Fitness

Club Sportive

Weteringsdwarsstraat

1e Weteringdwarsstraat 3-7

1017 TL Amsterdam

Contact

Club Sportive

infolijn

020-620 66 31

weteringdwars@clubsportive.nl

www.clubsportive.nl

Toelichting

fitness, aerobics, spinning

Fitness

Fitness First Amsterdam Kolk

Nieuwezijds Kolk 15

1012 PV Amsterdam

Contact

Fitness First

infolijn

020-530 03 40

amsterdam@fitnessfirst.nl

www.fitnessfirst.nl

Fitness

Fitness First Amsterdam

Premium

Amstelstraat 22

1017 DA Amsterdam

Contact

Fitness First

infolijn

020-535 32 50

infoamsterdampremium@

fitnessfirst.nl

www.fitnessfirst.nl

Schaken

Buurthuis de Boomsspijker

Recht Boomssloot 52

1011 EC Amsterdam

Contact

St. Meer Bewegen voor Ouderen

Amsterdam

Joke Kat

020-886 10 70

mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Wandelen

Speeltuinvereniging

Ons genoegen

Elandstraat 101

1016 RX Amsterdam

Contact

Ons Genoegen

H. Verschuren

06-535 694 63

020-686 18 38

onsgen@xs4all.nl

www.asv-onsgenoegen.com

Zwemmen

Sportcomplex het Marnix

Marnixstraat 1

1015 ZN Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

13


Amsterdam-Centrum

14

Zwemmen

Sportcomplex het Marnix

Marnixstraat 1

1015 ZN Amsterdam

Contact

Vereniging Meer Met

Fibromyalgie (MBMF)

Vera Tielemans

020-482 13 69

mbmf@hetnet.nl

www.mbmf.cvoo.nl

Café Oké - COC

Café Oké - COC

Vijzelstraat 103

1017 HH Amsterdam

Contact

COC Amsterdam

Rijk Jan Sikkel

020-626 30 87

cafeoke@cocamsterdam.nl

cafeoke.cocamsterdam.nl

Toelichting

voor homoseksuelen

Zwemmen

Sportcomplex het Marnix

Marnixstraat 1

1015 ZN Amsterdam

Contact

Gay Swim Amsterdam

P. Vlok

06-447 067 55

secretaris@

gayswimamsterdam.nl

www.gayswimamsterdam.nl

Toelichting

voor homoseksuelen

Creatieve avond

Lutmastraat 181

1073 GX Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

infolijn

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

vanaf 16 jaar

Creatief

en uitgaan

Muzieklessen

Het Muziekpakhuis

Lijnbaansgracht 164

1016 VX Amsterdam

Contact

Het Muziekpakhuis

infolijn

020-627 02 02

info@muziekpakhuis.nl

www.muziekpakhuis.nl

Ervaring doorgeven

Als kleine jongen van vier, vijf is hij begonnen met judo. Inmiddels heeft

Steven Alamkee (18) de bruine band. Hij traint nog elke week en helpt

als vrijwilliger bij de judolessen voor kinderen, georganiseerd door het

sportbuurtwerk in Oud-West. Steven die doof is geboren, heeft op de

dovenschool kennisgemaakt met de sport. “Het is erg leuk om met kinderen

te werken, ik herken mezelf in hen.” De kleuters vinden het inmiddels

heel normaal dat Steven niets kan horen. Hij helpt door samen met de

hoofdtrainer grepen voor te doen. Ook kijkt hij hoe de kinderen het doen en laat zien wat ze kunnen

verbeteren. Verplaatst hier een voet, daar een arm. Ze begrijpen zijn aanwijzingen uitstekend, ook

zonder woorden. De grotere kinderen proberen zelfs wat gebarentaal. De communicatie gaat steeds

beter van beide kanten. Ook de hoofdtrainer vindt dat het heel goed gaat: als je er maar voor open

staat, kan iemand met een handicap prima deelnemen aan de activiteit.

Steven vindt judo een gezellige sport, het is echt een soort vriendenclub.

Natuurlijk zou hij het ook leuk vinden met andere doven te sporten, maar hij is

nu gewend aan horenden. Wel is het een droom van hem om een judogroep voor

dove kinderen op te zetten. Hij wil zijn ervaring doorgeven. “Ik leer ervan om dit

te doen. Later wil ik judoscheidsrechter worden.” Zelf judoën wil hij niet zo lang

meer. Hij gaat zeker nog door voor de zwarte band, maar daarna lijkt kickboksen

hem wel wat. In ieder geval kan hij het sporten niet missen. “Je krijgt er een gezond

lichaam van en leert je goed te bewegen. De hele dag achter de computer

is leuk, maar sporten is heel belangrijk en je krijgt er ook vrienden door.”

15


Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Ieder stadsdeel heeft een gevarieerd aanbod. Uw stadsdeel heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

De Baarsjes

Dans

Buurtcentrum de Tagerijn

Balboastraat 18

1057 VW Amsterdam

Contact

Akros Welzijn

Zeynep Durmus

020-589 33 00

z.durmus@akros-amsterdam.nl

www.akros-amsterdam.nl

Toelichting

buikdans voor vrouwen

Fitness

Buurtcentrum de Tagerijn

Balboastraat 18

1057 VW Amsterdam

Contact

Akros Welzijn

Zeynep Durmus

020-589 33 00

z.durmus@akros-amsterdam.nl

www.akros-amsterdam.nl

Toelichting

diverse sportvormen voor

mannen- en vrouwengroepen

Fitness

Instituut Fysiotherapie

de Baarsjes

Surinameplein 40

1058 GS Amsterdam

Contact

Instituut Fysiotherapie

de Baarsjes

Marion Chang

020-612 08 99

fysiotherapiedebaarsjes@

planet.nl

Toelichting

reactivering/cardio-kracht voor

(ex-)hartpatiënten

De Baarsjes

16 17

Stadsdeelkantoor: Sportbuurtwerk

adres Baarsjesweg 224

1058 AA Amsterdam

telefoon 020-589 25 36

e-mail

sportbuurtwerk@baarsjes.amsterdam.nl

website

www.baarsjes.amsterdam.nl

Fitness

SportPlaza Mercator

Jan van Galenstraat 315

1056 CB Amsterdam

Contact

SportPlaza Mercator

infolijn

020-618 89 11

info@sportplazamercator.nl

www.sportplazamercator.nl

Fitness

Sportcentrum

Jan van Breemen Instituut

Dr. Jan van Breemenstraat 2

1056 AB Amsterdam

Contact

Jan van Breemen Instituut

Martin Fluit

020-589 65 03

sportcentrum@

janvanbreemen.nl

www.sportcentrumjbi.nl

Toelichting

voor jeugd en volwassen met een

chronische aandoening

Fitness

Sportcentrum

Jan van Breemen Instituut

Dr. Jan van Breemenstraat 2

1056 AB Amsterdam

Contact

Vereniging van Reumapatiënten

Amsterdam e.o

Nico Brinker

06-498 040 42

035-694 29 87

ngbrinker@hetnet.nl

www.janvanbreemen.nl


De Baarsjes

Schaken

Gebouw de Zuidpool

Willem Schoutenstraat 1 A

1057 DL Amsterdam

Contact

Schaakvereniging Het Probleem

Mark Nieuwenbroek

06-170 300 38

secretaris@hetprobleem.nl

www.hetprobleem.nl

Sportinstuif

Sportcentrum

Jan van Breemen Instituut

Dr. Jan van Breemenstraat 2

1056 AB Amsterdam

Contact

Vereniging van Reumapatiënten

Amsterdam e.o

Nico Brinker

06-498 040 42

035-694 29 87

ngbrinker@hetnet.nl

www.janvanbreemen.nl

Sportinstuif

Sportcentrum

Jan van Breemen Instituut

Dr. Jan van Breemenstraat 2

1056 AB Amsterdam

Contact

Jan van Breemen Instituut

Martin Fluit

020-589 65 03

sportcentrum@

janvanbreemen.nl

www.sportcentrumjbi.nl

Toelichting

voor jeugd en volwassen met een

chronische aandoening

Zwemmen

SportPlaza Mercator

Jan van Galenstraat 315

1056 CB Amsterdam

Contact

Vereniging van Reumapatiënten

Amsterdam e.o

Nico Brinker

06-498 040 42

035-694 29 87

ngbrinker@hetnet.nl

www.janvanbreemen.nl

Toelichting

watergymnastiek

Zwemmen

SportPlaza Mercator

Jan van Galenstraat 315

1056 CB Amsterdam

Contact

Jan van Breemen Instituut

Martin Fluit

020-589 65 03

sportcentrum@

janvanbreemen.nl

www.sportcentrumjbi.nl

Toelichting

voor jeugd en volwassen met een

chronische aandoening

Zwemmen

SportPlaza Mercator

Jan van Galenstraat 315

1056 CB Amsterdam

Contact

SportPlaza Mercator

infolijn

020-618 89 11

info@sportplazamercator.nl

www.sportplazamercator.nl

De Baarsjes

18

Wandelen

Sportcentrum

Jan van Breemen Instituut

Dr. Jan van Breemenstraat 2

1056 AB Amsterdam

Contact

Vereniging van Reumapatiënten

Amsterdam e.o

Nico Brinker

06-498 040 42

035-694 29 87

ngbrinker@hetnet.nl

www.janvanbreemen.nl

Toelichting

sportief wandelen

Yoga

Buurtcentrum de Tagerijn

Balboastraat 18

1057 VW Amsterdam

Contact

Akros Welzijn

Zeynep Durmus

020-589 33 00

z.durmus@akros-amsterdam.nl

www.akros-amsterdam.nl

Toelichting

voor vrouwen

Yoga

Sportcentrum

Jan van Breemen Instituut

Dr. Jan van Breemenstraat 2

1056 AB Amsterdam

Contact

Vereniging van Reumapatiënten

Amsterdam e.o

Nico Brinker

06-498 040 42

035-694 29 87

ngbrinker@hetnet.nl

www.janvanbreemen.nl

19


Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Ieder stadsdeel heeft een gevarieerd aanbod. Uw stadsdeel heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Geuzenveld-Slotermeer

21

Stadsdeelkantoor: Spark, sportloket

adres

Plein ‘40-’45 nr.1

1064 SW Amsterdam

postadres Postbus 67018

1060 JA Amsterdam

telefoon 020-889 83 71

e-mail

spark@geuzenveld.amsterdam.nl

website

www.sportloketgeuzenveld.nl


Geuzenveld-Slotermeer

Fitness

Fitness Health Center

Sloterpark

President Allendelaan 3

1064 GW Amsterdam

Contact

Fitness Health Center Sloterpark

Martien Oosterveld

020-611 51 77

post@hcsloterpark.nl

www.hcsloterpark.nl

Toelichting

medische fitness, fysiotherapie

voor mannen, vrouwen en

gemengde groepen

Fitness

Sloterparkbad

President Allendelaan 3

1064 GW Amsterdam

Contact

Fit4lady

Loes van Groningen

amsterdam@fit4lady.nl

www.fit4lady.nl

Toelichting

voor vrouwen

Fitness

Healthcentre Sloterparkbad

President Allendelaan 3

1064 GW Amsterdam

Contact

MOVEO FIT, Fysio Sportcentrum

F. Braakman / B. Kersten

020-611 75 03

fysio.ahg@planet.nl

www.fysiotherapie-ahg.nl

Toelichting

fitkids (6 - 18 jaar)

Handbal

Sporthal Aristos

Tom Schreursweg 10

1067 MC Amsterdam

Contact

Handbalvereniging Aristos

R. Derksen

020-659 70 26

r.j.n.derksen@rderksen.nl

www.hv-aristos.nl

Kaatsen

Sportpark de Eendracht

Bok de Korverweg 4

1067 AR Amsterdam

Contact

Kaatsclub Amsterdam

Bianca Buffing

020-684 82 36

info@kaatsclubamsterdam.nl

www.kaatsclubamsterdam.nl

Klimmen

Klimhal Amsterdam

Naritaweg 48

1043 BZ Amsterdam

Contact

Klimhal Amsterdam

Bart Verschuren

020-681 01 21

info@klimhalamsterdam.nl

www.klimhalamsterdam.nl

Geuzenveld-Slotermeer

22

Fitness

Praktijk voor Fysiotherapie

A.H. Gerhardhuis

Slotermeerlaan 1

1064 GX Amsterdam

Contact

MOVEO FIT, Fysio Sportcentrum

F. Braakman / M. Dirks

020-611 75 03

fysio.ahg@planet.nl

www.fysiotherapie-ahg.nl

Toelichting

medische fitness

Fitness

P.J. Troelstraschool

Dr. H. Colijnstraat 2

1067 CG Amsterdam

Contact

Groep Revalidatie (ex-)hartpatiënten

(GREIP)

A. Veltrop

020-785 49 22

alexveltrop@tiscali.nl

Toelichting

conditietraining voor

(ex-)hartpatiënten

Fitness

Praktijk voor Fysiotherapie

A.H. Gerhardhuis

Slotermeerlaan 1

1064 GX Amsterdam

Contact

St. Meer Bewegen voor Ouderen

Amsterdam

Joke Kat

020-611 75 03

mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Toelichting

voor mensen met astma/copd

Tennis

Sportpark De Eendracht

(achter de Aristoshal)

Tom Schreursweg 12

1067 MC Amsterdam

Contact

Tennisvereniging Geuzenveld

020-613 92 65

bestuur@tvgeuzenveld.nl

www.tvgeuzenveld.nl

Toelichting

Ook jeugd

Contactpersoon doven en

slechthorenden:

Mieneke van der Jagt

mieneke.van.der.jagt@planet.nl

teksttelefoon 020-614 64 63

Vechtsport

Dojo

Lodewijk van

Deijsselstraat 107

1064 HM Amsterdam

Contact

Budovereniging Shin-Shin Bu Ken

R.L. Quant

036-533 06 01

06-140 459 17

secretariaat@shin-shinbuken.nl

www.shin-shinbuken.nl

Toelichting

judo, karatedo, jodo, taik-ken voor

jeugd, volwassenen en senioren

Voetbal

Sportpark de Eendracht

Bok de Korverweg 12

1067 HR Amsterdam

Contact

SC Eendracht ‘82

Elly van den Braak

020-785 71 98

06-410 413 49

eendracht82@versatel.nl

Toelichting

veldvoetbal / G-competitie

23


Geuzenveld-Slotermeer

Wandelen

Praktijk voor Fysiotherapie

A.H. Gerhardhuis

Slotermeerlaan 1

1064 GX Amsterdam

Contact

MOVEO FIT, Fysio Sportcentrum

F. Braakman / M. Dirks

020-611 75 03

fysio.ahg@planet.nl

www.fysiotherapie-ahg.nl

Toelichting

nordic walking

Zwemmen

Sportinstituut Wagenaar

Bernard Loderstraat 84

1063 PP Amsterdam

Contact

Sportinstituut Wagenaar

infolijn

020-613 41 21

020-659 92 07

Toelichting

sauna alleen voor dames

Zwemmen

Sloterparkbad

President Allendelaan 3

1064 GW Amsterdam

Contact

Gay Swim Amsterdam

P. Vlok

06-447 067 55

secretaris@

gayswimamsterdam.nl

www.gayswimamsterdam.nl

Toelichting

voor homoseksuelen

Zwemmen

Sloterparkbad

President Allendelaan 3

1064 GW Amsterdam

Contact

Fitness Health Center Sloterpark

Martin Oosterveld

020-611 51 77

06-417 168 77

martien@hcsloterpark.nl

www.hcsloterpark.nl

Toelichting

zwemles, aquarobics voor

mannen, vrouwen en gemengde

groepen

Zwemmen

Sloterparkbad

President Allendelaan 3

1064 GW Amsterdam

Contact

St. Meer Bewegen voor

Ouderen Amsterdam

Joke Kat

020-662 60 12

mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Toelichting

watergymnastiek voor mensen

met astma/copd

Zwemmen

Sloterparkbad

President Allendelaan 3

1064 GW Amsterdam

Contact

ZV De Waterlelie

Sedat Yuce

06-249 031 92

zvdewaterlelie@wanadoo.nl

www.zvdewaterlelie.tk

Toelichting

o.a. zwemles voor vrouwen met

een islamitische achtergrond

Geuzenveld-Slotermeer

24

Zwemmen

Sloterparkbad

President Allendelaan 3

1064 GW Amsterdam

Contact

MOVEO FIT, Fysio Sportcentrum

F. Braakman / M. Dirks

020-611 75 03

fysio.ahg@planet.nl

www.fysiotherapie-ahg.nl

Toelichting

aquafitness voor (ex-)hartpatiënten

en mensen met

een chronische ziekte

Zwemmen

Sloterparkbad

President Allendelaan 3

1064 GW Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Zwemmen

Sloterparkbad

President Allendelaan 3

1064 GW Amsterdam

Contact

GGZ BuitenAmstel

Karen Diemeer

020-788 61 02

karendi@ggzba.nl

www.buitenkans.info

Toelichting

voor (ex-)psychiatrische patiënten

25


Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Ieder stadsdeel heeft een gevarieerd aanbod. Uw stadsdeel heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Amsterdam-Noord

27

Sportbuurtwerk

adres Sneeuwbalweg 5

1032 VS Amsterdam

postadres

Sportbuurtwerk

Postbus 37608

1030 BB Amsterdam

telefoon 020-636 38 67

e-mail

sportbuurtwerk@noord.amsterdam.nl

website

www.noord.amsterdam.nl


Amsterdam-Noord

Atletiek

Atletiekbaan Elzenhagen

G.J. Scheurleerweg 7

1025 WL Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Bowling

Pim’s Bowlingcentrum

Buikslotermeerplein 2-4

1025 EV Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

020-696 14 41

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Dammen

De Rietwijker

Parlevinker 9-11

1034 PX Amsterdam

Contact

Damvereniging Noord

Ph. de Kat

020-613 02 09

020-633 13 37

Fitness

Sporthal de Weeren

Beemsterstraat 1

1023 TH Amsterdam

Contact

Stadsdeel Noord

Mark Westrik

020-636 38 67

m.westrik@noord.amsterdam.nl

www.noord.amsterdam.nl

Toelichting

conditietraining

Fitness

Sporthal Elzenhagen

J.H. Hisgenpad 1

1025 WK Amsterdam

Contact

Stadsdeel Noord

Mark Westrik

020-636 38 67

m.westrik@noord.amsterdam.nl

www.noord.amsterdam.nl

Toelichting

conditietraining voor vrouwen

Fitness

Sportschool Pancration

Zilverberg 68 B

1025 CJ Amsterdam

Contact

Ronald McDonald Centre

Only Friends

D. Gebbink

020-633 55 10

06-215 344 64

info@ronaldmcdonaldcentre.nl

www.ronaldmcdonaldcentre.nl

Toelichting

voor de jeugd

Amsterdam-Noord

28

Dans

Sportschool Pancration

Zilverberg 68 B

1025 CJ Amsterdam

Contact

Ronald McDonald Centre

Only Friends

D. Gebbink

020-633 55 10

06-215 344 64

info@ronaldmcdonaldcentre.nl

www.ronaldmcdonaldcentre.nl

Toelichting

aerobics /freestyle voor de jeugd

Dansen

Buurthuis de Driehoek

Waddenweg 116

1025 PX Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

020-696 14 41

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

volkdansen

Fitness

Fysiotherapie Spreeuwenpark

Spreeuwenpark 11

1021 GS Amsterdam

Contact

Fysiotherapie Spreeuwenpark

M. van Ewijk

020-636 09 56

fysio.spreeuwenpark@hetnet.nl

Toelichting

medische fitness

Fitness

Health City Amsterdam Noord

Distelweg 78

1031 HH Amsterdam

Contact

Health City

Sander Perry

0900-249 93 48

info@healthcity.nl

www.healthcity.nl

Goalbal

Over het IJ college

Floraweg 170

1032 ZG Amsterdam

Contact

Ronald McDonald Centre

Only Friends

D. Gebbink

020-633 55 10

06-215 344 64

info@ronaldmcdonaldcentre.nl

www.ronaldmcdonaldcentre.nl

Toelichting

voor de jeugd

Gymnastiek

IJdoornschool

Werengouw 85

1024 NN Amsterdam

Contact

CDGN ( Conditietraining Dames

Gymnastiek Nieuwendam)

J. Vermeulen

0299-645 929

joop.vermeulen@hetnet.nl

www.cdgn.nl

29


Amsterdam-Noord

Handbal

Sporthal Elzenhagen

J. Hisgenpad 1

1025 WK Amsterdam

Contact

VOC (Volewijckers-Oriento-

Combinatie)

H.J. Koppe

0299 461063

h.koppe@tiscali.nl

www.voc-Handbal.nl

Toelichting

voor dames / meisjes

Judo

Sportschool Pancration

Zilverberg 68 B

1025 CJ Amsterdam

Contact

Ronald McDonald Centre

Only Friends

D. Gebbink

020-633 55 10

06-215 344 64

info@ronaldmcdonaldcentre.nl

www.ronaldmcdonaldcentre.nl

Toelichting

voor de jeugd

kanoën

Sportpark Kadoelen

Vikingpad 40

1034 VG Amsterdam

Contact

KV Viking

dhr. Grosmann

020-633 45 36

bestuur@kvviking.nl

www.kvviking.nl

Vechtsport

Sportschool Chung-Mu

Papaverhoek 25

1012 LZ Amsterdam

Contact

Vereniging Chung-Mu

dhr. B. Stokhof

020-633 55 19

chung-mu@planet.nl

www.chung-mu.nl

Toelichting

taekwon-do

Vechtsport

Sportschool Pancration

Zilverberg 68 B

1025 CJ Amsterdam

Contact

Ronald McDonald Centre

Only Friends

D. Gebbink

020-633 55 10

06-215 344 64

info@ronaldmcdonaldcentre.nl

www.ronaldmcdonaldcentre.nl

Toelichting

kickboksen voor de jeugd

Voetbal

Sportpark Kadoelen

Vikingpad 44

1034 VG Amsterdam

Contact

sv Kadoelen

Henk de Jong

020-631 71 21

svkadoelen@hetnet.nl

www.svkadoelen.nl

Toelichting

futsal/veldvoetbal

Amsterdam-Noord

30

Schaken

Damstede College

Rode Kruisstraat 83

1025 KM Amsterdam

Contact

Schaakclub Nieuwendam

M. Beugel

020-633 46 48

martinbe@science.uva.nl

www.schaakbondgrootamsterdam.nl

Sportinstuif

Diverse locaties

Amsterdam

Contact

Stadsdeel Noord

Mark Westrik

020-636 38 67

m.westrik@noord.amsterdam.nl

www.noord.amsterdam.nl

Toelichting

diverse sportvormen

Tennis

Sportpark Kadoelen

Kadoelenweg 5

1035 NR Amsterdam

Contact

A.T.C. Kadoelen

K. de Beurs

020-633 50 98

020-631 31 94

secretariaat@atckadoelen.nl

www.atckadoelen.nl

Voetbal

Sportpark Oostzanerwerf

Oostzanerwerf 3

1035 EW Amsterdam

Contact

OSV

C.H. Maas

020-631 14 76

c.maas.osv@gmail.com

www.osv-amsterdam.nl

Wielrennen

Sporthal Elzenhagen

J.H. Hisgenpad 1

1025 WK Amsterdam

Contact

Stadsdeel Noord

Mark Westrik

020-636 38 67

m.westrik@noord.amsterdam.nl

www.noord.amsterdam.nl

Toelichting

fietslessen voor vrouwen

Wielrennen

Diverse locaties

Contact

A.R.C. Ulysses

J. Smits

0299-646 122

jhsmits@hetnet.nl

www.arc-ulysses.nl

Toelichting

ook mountainbiken en toertochten

voor jeugd en volwassenen

31


Amsterdam-Noord

Yoga

Yoga-instituut Tom de Kruif

Paltrok 50

1035 AH Amsterdam

Contact

Yoga-instituut Tom de Kruif

Tom de Kruif

020-631 06 24

tomdekruifYoga@orange.nl

Zwemmen

Floraparkbad

Sneeuwbalweg 5-9

1032 VS Amsterdam

Contact

St. Meer Bewegen voor Ouderen

Amsterdam

Joke Kat

020-886 10 70

mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Toelichting

watergymnastiek voor mensen

met astma/copd

Zwemmen

Floraparkbad

Sneeuwbalweg 5-9

1032 VS Amsterdam

Contact

Vereniging Meer Met

Fibromyalgie (MBMF)

Vera Tielemans

020-482 13 69

mbmf@hetnet.nl

www.mbmf.cvoo.nl

Creatief

Daguitstapjes

Opstapplaats:

Dag-en Wooncentrum de Werf

Klinkerweg 75

1033 PK Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Hans Hendriks

06-200 02 224

020-662 60 12

h.hendriks@cordaan.nl

www.cordaan.nl

Zondagsoos

Dag-en Wooncentrum de Werf

Klinkerweg 75

1033 PK Amsterdam

Contact

Lois Debiasi

020-637 17 85

lois.debiasi@hotmail.com

Amsterdam-Noord

32

Zwemmen

Floraparkbad

Sneeuwbalweg 5-9

1032 VS Amsterdam

Contact

ZV De Waterlelie

Sedat Yuce

06-249 031 92

zvdewaterlelie@wanadoo.nl

www.zvdewaterlelie.tk

Toelichting

o.a. zwemles voor vrouwen en

mannen met een islamitische

achtergrond

33


Partijtje voetbal

Tessa Markus (9) zit samen met haar jongere broer

Benjamin op voetbal bij Only Friends, een voetbalclub

voor kinderen met een handicap. Als kleuter voetbalde

Tessa al met haar oudere broers. Dus toen

ze Benjamin op het veld zag, wilde ze zelf ook op de

club. Dat ze het enige meisje zou zijn leek haar eerst

juist leuk, maar na vier jaar vindt ze het toch wel wat

als er meer meisjes bij komen.

Tessa vertelt dat er iets is met haar linkerarm- en

been en met de rechterkant van haar hoofd. Haar moeder Judith legt uit dat ze een hersenbeschadiging

heeft en daardoor zowel lichamelijk als verstandelijk iets langzamer is in haar ontwikkeling, net

als Benjamin. Op het eerste gezicht is daar niets van te merken. Tessa is een goedlachse energieke

meid, maar dat is nu juist vaak lastig volgens Judith. “Er wordt soms teveel van haar verwacht. Niet

bij Only Friends. Hier heeft ieder kind zijn eigen beperking maar zijn ze toch allemaal gelijk.” De club

is een deel van het sociale leven van de kinderen en ook van de ouders. Only Friends organiseert

veel activiteiten, van een uitje naar Ajax tot een Sinterklaasfeest. Voor de ouders betekent dat ook

lotgenotencontact.

34 35

Tessa vindt een gewoon partijtje voetbal het leukst. Ze zit op de club voor haar conditie maar toch

vooral voor de lol. Verdeeld in groepen op het veld doen ze verschillende spellen en oefeningen. Ieder

kind krijgt aandacht en complimenten en op het eind wordt er natuurlijk ook een partijtje gespeeld.

Lekker moe concludeert Tessa dat tikkertje toch het best ging vandaag. Zo, en nu lekker limonade.

Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Ieder stadsdeel heeft een gevarieerd aanbod. Uw stadsdeel heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Oost-Watergraafsmeer

Stadsdeelkantoor afdeling Sport

adres Linnaeusstraat 89

1093 EK Amsterdam

postadres Postbus 94801

1090 GV Amsterdam

telefoon 020-774 41 17

e-mail

SecretariaatPubliekenSamenleving@oost-wgm.amsterdam.nl

website

www.oost-watergraafsmeer.nl


Oost-Watergraafsmeer

Atletiek

AV 23

Radioweg 23

1098 NG Amsterdam

Contact

Dutch Gay + Lesbian Athletics

Willem Heemstra

020-679 59 87

heemstra17@zonnet.nl

www.dgla.org

Toelichting

voor homoseksuelen 40+

Bridge

Soc. De Ring

President Brandtstraat 32

1091 XH Amsterdam

Contact

BOR

R. Pool-Falbrede

020-696 24 52

06-502 405 06

pool.roro@zonnet.nl

Bridge

Clubhuis Pontania

Roomtuintjes 233

1093 TD Amsterdam

Contact

Pontania Bridge

Mark Leenen

020-694 28 95

mark12@hetnet.nl

www.pontania.nl

Fitness

American Fitness

Blasiusstraat 144

1091 CZ Amsterdam

Contact

American Fitness

R. Poublon

020-694 13 58

06-519 058 23

info@americanfitness.nl

www.americanfitness.nl

Toelichting

fitness-taebo, pilatus,

streetdance

Fitness

Sportfondsenbad Oost

Fronemanstraat 3

1093 KT Amsterdam

Contact

HVO-Querido

Sameh Farag

020-665 43 21

samehfarag@hvoquerido.nl

www.hvoquerido.nl

Toelichting

voor (ex-)psychiatrische

patiënten, alleen mannen

Fitness

Pro Fit centrum

Willem Beukelsstraat 151

1097 CR Amsterdam

Contact

Pro Fit

Rene Stuart

020-665 54 47

info@profit-amsterdamoost.nl

www.profit-amsterdamoost.nl

Toelichting

voor (ex-)hartpatiënten /

chronische ziekten

Oost-Watergraafsmeer

36

Dansen

Speeltuin Vereninging MEO

Oosterpark 3 A

1091 AC Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

020-696 14 41

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

line-dancing

Dansen

Balletstudio

Van den Ende/Adelphos

Kruislaan 231

1097 GA Amsterdam

Contact

Balletstudio

Van den Ende/Adelphos

M.M. van den Ende

020-694 89 58

020-644 60 76

info@balletvandenende.nl

www.balletvandenende.nl

Toelichting

diverse danslessen voor

iedereen vanaf 3 jaar

Dansen

Theaterzaal

Kastanjeplein 60

1092 LA Amsterdam

Contact

Nieuwe Showgroep Amsterdam

Gerda auf der Springe

020-683 23 47

06-277 445 23

gerda.robbert@versatel.nl

Toelichting

elke vrijdagavond: playbacken,

acteren

Fitness

Kunstijsbaan Jaap Eden

Radioweg 64

1098 NJ Amsterdam

Contact

Doufit/Duosport

Robert van Herk

020-692 21 17

robert@duosport.nl

www.duosport.nl

Toelichting

conditietraining, krachttraining

en spinning

Fitness

Fysiotherapiepraktijk

Oosterpark

Blasiusstraat 128-136

1091 CZ Amsterdam

Contact

Fysiotherapiepraktijk Oosterpark

J. Alberga

020-694 62 54

06-513 879 30

fysio.oosterpark@hetnet.nl

www.fysio-oosterpark.nl

Toelichting

o.a. fitkids (6 - 18 jaar)

Fitness

Kastanjehof

Kastanjeplein 60

1090 HM Amsterdam

Contact

St. Meer Bewegen voor Ouderen

Amsterdam

Joke Kat

020-886 10 70

mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Toelichting

voor mensen met astma/copd

en diabetici

37


Oost-Watergraafsmeer

Fitness

Fysiotherapie Oosterpark

Blasiusstraat 128-136

1091 CZ Amsterdam

Contact

St. Meer Bewegen voor Ouderen

Amsterdam

Joke Kat

020-886 10 70

mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Toelichting

voor mensen met astma/copd

Fitness

Balletstudio van den Ende/

Adelphos

Kruislaan 231

1097 GA Amsterdam

Contact

Balletstudio van den Ende/

Adelphos

M.M. van den Ende

020-694 89 58

020-644 60 76

info@balletvandenende.nl

www.balletvandenende.nl

Toelichting

conditietraining voor iedereen

vanaf 3 jaar

Fitness

Oefenzaaltje

Linnaeuskade 26

1078 BJ Amsterdam

Contact

Groepspraktijk voor

Fysiotherapie Galilei

infolijn

020-463 02 50

fysiogalilei@planet.nl

www.fysiotherapiegalilei.nl

Toelichting

voor migranten, diabetici en

verstandelijke gehandicapten

Hardlopen/

Loopgroep

Frankendaelpark

Amsterdam

Contact

HVO-Querido

Sameh Farag

020-665 43 21

samehfarag@hvoquerido.nl

www.hvoquerido.nl

Toelichting

voor (ex-)psychiatrische patiënten

Hockey

Sportpark Voorland

Voorlandpad 13

1098 TZ Amsterdam

Contact

Hockeyclub Athena

Saskia Moolhuijzen

06-219 336 99

saskia.moolhuijzen@orange.nl

www.hcathena.nl

Toelichting

voor jeugd (7 - 18 jaar)

IJsslee-hockey/

Priksleeën

Kunstijsbaan Jaap Eden

Radioweg 64

1098 NJ Amsterdam

Contact

De Amsterdamse Huskies

mw. J. van de Pas

06-212 348 61

Amsterdamhuskies@

hotmail.com

www.amsterdamhuskies.nl

Toelichting

voor jeugd en volwassenen met

een motorische beperking

Oost-Watergraafsmeer

38

Fitness

SportCity

Wibautstraat 224

1097 DN Amsterdam

Contact

SportCity

infolijn

020-465 56 66

amsterdam@sportcity.nl

www.sportcity.nl

Gymnastiek

Buurthuis Transvaal

Danie Theronstraat 2

1091 XX Amsterdam

Contact

St. Meer Bewegen voor Ouderen

Amsterdam

Joke Kat

020-886 10 70

mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Toelichting

voor diabetici

Gymnastiek

Buurthuis Oosterpark

3e Oosterparkstraat 59

1091 JS Amsterdam

Contact

St. Meer Bewegen voor Ouderen

Amsterdam

Joke Kat

020-886 10 70

mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Toelichting

voor diabetici

Jeu de boules

Buitenbaan

Onderlangs t/o 45 en 46

1097 ZM Amsterdam

Contact

De Drie Kastanjes

mw. L van Berghem

020-699 14 80

lucy@vanberghem.com

Roeien

RIC

Korte Ouderkerkerdijk 32

1096 AC Amsterdam

Contact

RIC Amsterdam

infolijn

020-692 41 40

info@ricamsterdam.nl

www.ricamsterdam.nl

Roeien

Roeivereniging Willem III

Jan Vroegopsingel 8

1096 CN Amsterdam

Contact

Amsterdamse Stichting

Mindervaliden Roeien

R. Vesters / A.Stout

020-622 91 71 / 023-535 38 70

06-337 309 91 / 06-440 910 09

rvesters@xs4all.nl

www.asmr.nl

39


Oost-Watergraafsmeer

Schaatsen

Kunstijsbaan Jaap Eden

Radioweg 64

1098 NJ Amsterdam

Contact

ASC Jaap Eden

P. Broekhuizen

036-546 73 51

fax 036-546 73 52

info@ascjaapeden.nl

www.ascjaapeden.nl

Schaatsen

Kunstijsbaan Jaap Eden

Radioweg 64

1098 NJ Amsterdam

Contact

Duofit/Duosport

Robert van Herk

020-692 21 17

robert@duosport.nl

www.duosport.nl

Skeeleren

Kunstijsbaan Jaap Eden

Radioweg 64

1098 NJ Amsterdam

Contact

Duofit/Duosport

Robert van Herk

020-692 21 17

robert@duosport.nl

www.duosport.nl

Vechtsport

Sportcentrum Kops

Weesperzijde 115

1091 EN Amsterdam

Contact

Body Fit

B. Kops sr.

0299-427 178

020-665 88 96

bodyfit@bkops.nl

www.sportcentrumkops.nl

Toelichting

boksen,worstelen, kickboksen

en fitness

Voetbal

Sportpark Drieburg

Drieburgpad 3

1097 HK Amsterdam

Contact

Ronald McDonald Centre

Only Friends

D. Gebbink

020-633 55 10

06-215 344 64

info@ronaldmcdonaldcentre.nl

www.ronaldmcdonaldcentre.nl

Toelichting

veldvoetbal voor jeugd

Wandelen

Kunstijsbaan Jaap Eden

Radioweg 64

1098 NJ Amsterdam

Contact

Duofit/Duosport

Robert van Herk

020-692 21 17

robert@duosport.nl

www.duosport.nl

Oost-Watergraafsmeer

40

Sportinstuif

Sporthal Wethouder Verheij

Polderweg 300

1093 KP Amsterdam

Contact

Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer

afdeling Sport en Recreatie

020-774 41 17

mvandenheuvel@

oost-wgm.amsterdam.nl

www.oost-watergraafsmeer.nl

Toelichting

voor (ex-)psychiatrische patiënten

Sportinstuif

Sporthal Wethouder Verheij

Oranje Vrijstaatkade 57

1093 KS Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

voor leerlingen van het speciaal

onderwijs

Squash

Ski & Squashcentrum

Jaap Eden

Radioweg 64

1098 NJ Amsterdam

Contact

HVO-Querido

Sameh Farag

020-665 43 21

samehfarag@hvoquerido.nl

www.hvoquerido.nl

Toelichting

voor (ex-)psychiatrische patiënten

Yoga

DAC Linnaeushof

Linnaeushof 4

1098 KH Amsterdam

Contact

HVO-Querido

Michel Leenders

020-665 43 21

samehfarag@hvoquerido.nl

www.hvoquerido.nl

Toelichting

voor (ex-)psychiatrische patiënten

Yoga

Balletstudio

Van den Ende/Adelphos

Kruislaan 231

1097 GA Amsterdam

Contact

Balletstudio

Van den Ende/Adelphos

M.M. van den Ende

020-694 89 58

020-644 60 76

info@balletvandenende.nl

www.balletvandenende.nl

Toelichting

voor iedereen vanaf 3 jaar

Zwemmen

Sportfondsenbad Oost

Fronemanstraat 3

1093 KT Amsterdam

Contact

Zwem- en Polovereniging Het IJ

Ad Bevelander

020-668 43 74

secretaris@het-y.nl

www.het-y.nl

41


Oost-Watergraafsmeer

Zwemmen

Sportfondsenbad Oost

Fronemanstraat 3

1093 KT Amsterdam

Contact

HVO-Querido

Sameh Farag

020-665 43 21

samehfarag@hvoquerido.nl

www.hvoquerido.nl

Toelichting

voor (ex-)psychiatrische patiënten

Zwemmen

Sportfondsenbad Oost

Fronemanstraat 3

1093 TK Amsterdam

Contact

ZV De Waterlelie

Sedat Yuce

06-249 031 92

zvdewaterlelie@wanadoo.nl

www.zvdewaterlelie.tk

Toelichting

o.a. zwemles voor mannen met

een islamitische achtergrond

42


Kunstwerken

De schilderclub van de reumapatiëntenvereniging is geen schildercursus

van a tot z. Het is meer een gelegenheid om begeleid te schilderen

naar eigen kunnen en dat bevalt Atty Schoute zeer goed. Met

acht mensen komen ze elke week bij elkaar. De sfeer is gemoedelijk,

ze beginnen met koffie en langzaamaan legt iedereen zijn spullen op

tafel.

De ene week gaan ze helemaal hun eigen gang, ieder met zijn eigen ding, de andere week is er een

leraar die opdrachten geeft en ze bijvoorbeeld de geheimen van perspectief tekenen bijbrengt. Atty:

“Ik ben nu twaalf jaar lid van deze club en niet van een gewone schilderclub omdat de prestatiedwang

hier niet speelt, er is geen drempel. Ook vanwege de lage prijs en het tijdstip, overdag, ben ik hier nog

steeds. Je kunt bovendien even bijpraten over hoe het gaat en je valt niet uit de toon met je ziekte. Je

hoeft weinig uit te leggen en als iemand een tijdje niet komt, bellen we hoe het gaat.”

Maar er wordt ook serieus gewerkt. Niet alleen aan schilderijen met verschillende

soorten verf, maar ook aan tekeningen en linoleumsneden. Soms exposeren

de clubleden samen. Atty vindt dat ze echt wel wat geleerd heeft in

de loop der jaren. Ze is blij dat ze de stap genomen heeft iets buitenshuis te

gaan doen. Ze heeft helemaal de smaak van het schilderen te pakken. Haar

huis staat en hangt inmiddels vol kunstwerken en trots kan ze melden dat

ze al een werk heeft verkocht op internet voor 100 euro.

Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Ieder stadsdeel heeft een gevarieerd aanbod. Uw stadsdeel heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Osdorp

44 45

Stadsdeelkantoor afdeling Sport

adres Osdorpplein 1000

1068 TG Amsterdam

postadres Postbus 90460

1006 BL Amsterdam

telefoon

020-518 08 00 / 020-448 08 67 (sportloket)

e-mail

sport@osdorp.amsterdam.nl

website

www.osdorp.amsterdam.nl


Biljarten

Biljart- en Dartcentrum Osdorp

Jan Rebelstraat 24

1069 CC Amsterdam

Contact

Biljartvereniging

Frederik Hendrik - De Ruyter

A.K. van den Berg

020-441 33 33

akberg@xs4all.nl

Bridge

Dienstencentrum

Maarten Luther

Oeverpad 300

1068 PJ Amsterdam

Contact

Dienstencentrum

Maarten Luther

mw. W. Altena

020-619 65 65

w.altena@amsta.nl

www.amsta.nl

Bridge

Pauluskerk

Pieter Calandlaan 196

1069 LA Amsterdam

Contact

Bridgevereniging Osdorp

R. Berkhout

020-614 84 87

06-110 440 53

Bridge@lipnica.nl

www.nbbportal.nl/1060

Gymnastiek

Dienstencentrum

Maarten Luther

Oeverpad 300

1068 PJ Amsterdam

Contact

Dienstencentrum

Maarten Luther

mw. W. Altena

020-619 65 65

w.altena@amsta.nl

www.amsta.nl

Handbal

Sportpark Ookmeer

Dr. Meurerlaan 1

1067 SM Amsterdam

Contact

S.V. Heracles

B. Gravestein

06-295 976 30

heracles@handbalt.com

www.heracles.handbalt.com

Handboogsport

Sportpark Ookmeer

Abe Lenstralaan 10

1067 MV Amsterdam

Contact

K.N.H.S. Concordia

Jeroen van Wamel

06-466 276 03

020-411 87 77

bestuur@knhs-concordia.org

www.knhs-concordia.org

Osdorp

Osdorp

46

Dansen

Dienstencentrum

Maarten Luther

Oeverpad 300

1068 PJ Amsterdam

Contact

Dienstencentrum

Maarten Luther

mw. W. Altena

020-619 65 65

w.altena@amsta.nl

www.amsta.nl

Toelichting

country-, volks- en stijldansen

Dansen

Verpleeghuis Slotervaart

Louwesweg 10,

1066 EC Amsterdam

Contact

Rolling Dansers

I. Willersen

020-645 52 22

Toelichting

rolstoeldansen (E+H)

Fitness

Splash Health Campus

Dr. Meurerlaan 10

1067 SM Amsterdam

Contact

Splash Health Campus

Nicole Bonello

020-411 65 22

info@splashhealthcampus.nl

www.splashhealthclubs.nl

Toelichting

diverse vormen

Judo

Sport & Judoclub Osdorp

Jan Rebelstraat 24

1069 CC Amsterdam

Contact

Sport & Judoclub Osdorp

Kees de Koning

020-645 92 20

info@sport-Judoclub.nl

www.sport-Judoclub.nl

Judo

Alphons Laudyschool

Meer en Vaart 9

1068 KV Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Klaverjassen

Dienstencentrum

Maarten Luther

Oeverpad 300

1068 PJ Amsterdam

Contact

Dienstencentrum

Maarten Luther

mw. W. Altena

020-619 65 65

w.altena@amsta.nl

www.amsta.nl

47


Paardrijden

Sportpark Ookmeer

Han Hollanderlaan 4

1067 BB Amsterdam

Contact

Paardensportvereniging

Vredeshoeve

Gerrit Letschert

06-415 186 20

020-611 93 28

info@eenextrahand.nl

www.vredeshoeve.nl

Tennis

Sportpark Ookmeer

Han Hollanderlaan 1

1067 BB Amsterdam

Contact

Tennisvereniging Osdorp

Corrie Keesen

020-611 72 19

secr.tvosdorp.nl

www.tvosdorp.nl

Vechtsport

Gymzaal de Punt

Noorderakerweg 6

1069 LW Amsterdam

Contact

SV DOJO Amsterdam

M. Almane

06-223 161 31

info@partycentrum-noord.nl

www.partycentrum-noord.nl

Toelichting

karate, conditie, zelfverdediging

Yoga

Dienstencentrum

Maarten Luther

Oeverpad 300

1068 PJ Amsterdam

Contact

Dienstencentrum

Maarten Luther

mw. W. Altena

020-619 65 65

w.altena@amsta.nl

www.amsta.nl

Osdorp

Osdorp

48

Voetbal

Sportpark Ookmeer

Herman Bonpad

1067 SN Amsterdam

Contact

rksv DCG

C.J.M. Broekhof

020-667 49 78

020-613 92 09

rksvdcg@hetnet.nl

www.rksv-dcg.nl

Wandelen

Dienstencentrum

Maarten Luther

Oeverpad 300

1068 PJ Amsterdam

Contact

Dienstencentrum

Maarten Luther

mw. W. Altena

020-619 65 65

w.altena@amsta.nl

www.amsta.nl

Wandelen

Omgeving Sloterplas

Amsterdam

Contact

Bewegen voor iedereen

Marjolein de Neef-Westerdiep

020-615 70 16

06-428 128 70

marjolein@

bewegenvooriedereen.nl

www.bewegenvooriedereen.nl

Toelichting

nordic walking en sportief wandelen

49


Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Ieder stadsdeel heeft een gevarieerd aanbod. Uw stadsdeel heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Oud-West

51

Sportbuurtwerk, multifunctioneel centrum het Fijnhout

adres Lootsstraat 37-39

1053 NV Amsterdam

telefoon 020-618 47 68

e-mail

website

hetfijnhout@combiwel.nl

www.fijnhouttheater.nl

www.oudwest.amsterdam.nl


Oud-West

Basketbal

Revalidatie Centrum

Amsterdam

Overtoom 283

1054 HW Amsterdam

Contact

ProBuild Lions

Jules van Veen

020-494 06 40

jules.vanveen@kpnplanet.nl

www.landslakelions.nl

Toelichting

rolstoelbasketbal (H)

Dammen

Buurthuis de Havelaar

Douwes Dekkerstraat 2

1053 SX Amsterdam

Contact

Damvereniging Hiltex

Peter van Heun

06-198 387 51

secretaris@damclubhiltex.nl

www.damclubhiltex.nl

Fitness

Revalidatie Centrum

Amsterdam

Overtoom 283

1054 HW Amsterdam

Contact

Harten Trimgroep RCA

R. Klaver

020-607 16 07

020-607 16 82

r.klaver@rcamsterdam.nl

Toelichting

ook sport en spel voor

(ex-)hartpatiënten

Fitness

Fitness First Amsterdam Ladies

Overtoom 37-43

1054 HB Amsterdam

Contact

Fitness First

infolijn

020-589 68 88

ladiesamsterdam@fitnessfirst.nl

www.fitnessfirst.nl

Fitness/Aerobic

DAC Jacob van Lennep

Jacob van Lennepkade 400

1053 NN Amsterdam

Contact

Cordaan

Anneke Berger

020-420 77 44

aberger@cordaan.nl

Toelichting

voor (ex-)psychiatrische patiënten

Paardrijden

Hollandsche Manege

Vondelstraat 140

1054 GT Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

020-643 24 68

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Oud-West

52

Fitness

Revalidatie Centrum

Amsterdam

Overtoom 283

1054 HW Amsterdam

Contact

Samen Verder

Vereniging voor CVA-patiënten

en partners

W. ten Bookum

020-408 50 85

020-607 16 07

wtbookum@xs4all.nl

www.cva-samenverder.nl

Toelichting

aerobic/beweging op muziek

Fitness

Revalidatie Centrum

Amsterdam

Overtoom 283

1054 HW Amsterdam

Contact

Tijgertje

Ike Maaskant

020-490 48 66

06-102 490 26

info@tijgertje.nl

www.tijgertje.nl

Toelichting

conditietraining voor

homoseksuelen

Fitness

Fitnesscentrum David Lloyd

Sports & Health Clubs

Overtoom 557

1054 LK Amsterdam

Contact

Fitnesscentrum David Lloyd

Sports & Health Clubs

infolijn

020-589 71 50

overtoom.salesmanager@

davidlloyd.nl

www.davidlloyd.nl

Quadrugby

Revalidatie Centrum Amsterdam

Overtoom 283

1054 HW Amsterdam

Contact

Amsterdam Terminators

Reda Haoumam

06-463 487 38

reda.haouam@gmail.com

www.ideasign.demon.nl/terminators/

Toelichting

voo rolstoelgebruikers (H)

Schaken

De Burcht

Kanaalstraat 149 B

1054 XD Amsterdam

Contact

Schaakclub Z.Z.

Jeroen Westera

020-489 39 14

06-515 870 02

kpk@xs4all.nl

www.schaakclubzz.nl

Sjoelen

Het Open huis

Bilderdijkpark 12 A

1052 SC Amsterdam

Contact

Eerste Amsterdamse

Sjoelvereniging

I. van Elburg

0299 643699

06-261 760 07

elseniko@hetnet.nl

53


Oud-West

Vechtsport

Tai Chi Chuan Studio

De Genestetstraat 11 hs

1054 AW Amsterdam

Contact

Tai chi chuan studio

Maartje van Staalduinen

020-694 78 35

webmaster@

tai-chi-chuan-studio.nl

www.tai-chi-chuan-studio.nl

Vechtsport

Kawayan Fighting Arts School

Ketelhsplein 41

1054 RD Amsterdam

Contact

Kawayan Fighting Arts School

mw. Beth Holt

06-281 658 99

kawayan@tiscali.nl

www.kawayan.org

Toelichting

verdedigingskunst voor

volwassenen en jongeren

Vechtsport

Revalidatie Centrum

Amsterdam

Overtoom 283

1054 HW Amsterdam

Contact

Trainingsbureau VeerKracht

M. Köhler

020-682 59 12

info@veerkracht.nu

www.veerkracht.nu

Toelichting

zelfverdediging

Zwemmen

Revalidatie Centrum

Amsterdam

Overtoom 283

1054 HW Amsterdam

Contact

Harten Trimgroep RCA

R. Klaver

020-607 16 07

020-607 16 82

r.klaver@rcamsterdam.nl

Toelichting

spel en aquafitness voor

(ex-)hartpatiënten

Zwemmen

Revalidatie Centrum

Amsterdam

Overtoom 283

1054 HW Amsterdam

Contact

Samen Verder

Vereniging voor CVA-patiënten

en partners

W. ten Bookum

020-408 50 85

020-607 16 07

wtbookum@xs4all.nl

www.cva-samenverder.nl

Zwemmen

Revalidatie Centrum

Amsterdam

Overtoom 283

1054 HW Amsterdam

Contact

Tijgertje

Ike Maaskant

020-490 48 66

06-102 490 26

info@tijgertje.nl

www.tijgertje.nl

Toelichting

aquafitness voor homoseksuelen

Oud-West

54

Yoga

DAC Jacob van Lennep

Jacob van Lennepkade 400

1053 NN Amsterdam

Contact

Cordaan

Anneke Berger

020-420 77 44

aberger@cordaan.nl

www.cordaan.nl

Toelichting

voor (ex-)psychiatrische patiënten

Yoga

Revalidatie Centrum

Amsterdam

Overtoom 283

1054 HW Amsterdam

Contact

Samen Verder

Vereniging voor CVA-patiënten

en partners

W. ten Bookum

020-408 50 85

020-607 16 07

wtbookum@xs4all.nl

www.cva-samenverder.nl

Zwemmen

Revalidatie Centrum

Amsterdam

Overtoom 283

1054 HW Amsterdam

Contact

Hart in Beweging

Groot Amsterdam

Gerard van Middelaar

020-692 28 84

gerard.vanmiddellar@kpnplanet.nl

Toelichting

bewegen in water voor

(ex-)hart- en vaatpatiënten

Creatief

en uitgaan

Computercursus

Mulifunctioneel Centrum

Het Fijnhout

Lootstraat 37-39

1053 NV Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

infolijn

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

vanaf 16 jaar

De Boerderijclub

Buurtcentrum De Havelaar

Douwes Dekkerstraat 2

1053 SW Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

infolijn

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

Prismakwartiermakersproject in

samenwerking met Combiwel en

Cordaan vanaf 18 jaar

55


Hoger!

Esther Luthart is 15 jaar en elke week brengen haar ouders haar vanuit

Ouderkerk a/d Amstel naar Buitenveldert, naar de zaterdagmiddaginstuif

van Stichting Prisma. Deze middag kan ze kiezen tussen gymnastiek en

speculaas bakken. Al snel heeft Esther haar gymschoenen aan en sprint

ze weg naar de gymzaal. Ze komt al meer dan acht jaar bij de instuif.

Haar moeder vertelt dat ze ‘de club’ niet wil missen. Het staat en hangt

bij hen thuis vol met schilderijen en andere kunstwerken die op de club

zijn gemaakt.

Knutselen en gym zijn de belangrijkste activiteiten van de instuif, maar

sinds kort ‘koken’ ze ook en misschien gaan ze dit jaar dansen. Esther

heeft het syndroom van Down en heeft begeleiding nodig bij de verschillende

activiteiten. Haar ouders zijn erg te spreken over de mensen van

de instuif. “Ze doen het leuk. En heel belangrijk, het zijn vaak dezelfde

begeleiders. Het is voor een kind heel belangrijk om een vast iemand te hebben op wie je kunt terugvallen.”

Op dit moment zijn er elke week zo’n negen kinderen tot achttien jaar. En allemaal vinden

ze het leuk. Wie komt, blijft komen, zo blijkt. Er is voor veel meer plek.

56 57

“Hoger! Hoger!” roept Esther. Ze zit in een rek van touw en wil steeds hoger

schommelen. Begeleidster Wendy blijft duwen. Helemaal tot het plafond

“Nee joh, natuurlijk niet!”, roept Esther verbaasd. Ze zegt dat ze

er nog nooit is afgevallen. Vol trots laat ze even later, samen met haar

pop, de andere ruimten zien. In de keuken komt ze niet vaak, maar in de

knutselruimte heeft ze meerdere vaste plekken. Ze legt uit dat ze heel

goed kan schilderen: zelfs Ali B of K3, liefst op heel groot papier. “Lekker

insmeren, eerst met lijm en dan met verf.”

Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Ieder stadsdeel heeft een gevarieerd aanbod. Uw stadsdeel heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Amsterdam Oud-Zuid

Stadsdeelkantoor afdeling Sport

adres Karel du Jardinstraat 65

1073 TB Amsterdam

telefoon 020-252 16 34

e-mail

stadsdeel@oudzuid.amsterdam.nl

website

www.oudzuid.amsterdam.nl


Amsterdam Oud-Zuid

Atletiek

Olympisch Stadion

Olympisch Stadion 1

1076 DE Amsterdam

Contact

AV Phanos

Wim Schoots

020-617 82 42

020-671 60 86

info@phanos.org

www.phanos.org

Atletiek

Olympisch Stadion

Olympisch Stadion 1

1076 DE Amsterdam

Contact

Dutch Gay + Lesbian Athletics

Willem Heemstra

020-679 59 87

Heemstra17@zonnet.nl

www.dgla.org

Toelichting

voor homoseksuelen 40+

Badminton

Sportcentrum De Pijp

Lizzy Ansinghstraat 88

1072 RD Amsterdam

Contact

Sportbuurtwerk Combiwel

Leo Heldoorn

020-470 14 60

l.heldoorn@combiwel.nl

www.combiwel.nl/sportbuurtwerk

Capoeira

Sportcentrum de Pijp

Lizzy Ansinghuistraat 88

1072 RD Amsterdam

Contact

Stichting Capoeira Berimbau

de Ouro

Luiz Carlos Afonso

020-618 82 14

06-185 464 29

info@berimbau.nl

www.berimbau.nl

Dansen

Community School

2e Jan van der

Heijdenstraat 75-77

1074 XR Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

020-696 14 41

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

dansexpressie

Fitness

Praktijk voor fysiotherapie

Muller

De Lairessestraat 88

1071 PJ Amsterdam

Contact

Fysiotherapie Muller

mw. M.A. Philips

020-671 24 66

madeleine.philips@planet.nl

Toelichting

medische fitness 50+

Amsterdam Oud-Zuid

58

Basketbal

Apollohal

Apollolaan 4

1077 BA Amsterdam

Contact

BV Lely Amsterdam

D. v.d. Horst

020-419 44 58

secretariaat@bvlely.nl

www.bvlely.nl

Toelichting

rolstoelbasketbal (H)

Bridge

Oranjekerk

2e van de Helststraat 1-3

1073 AE Amsterdam

Contact

ENPS-Qiubus

Anton Witzen

020-776 31 75

a.witzen@chello.nl

www.enps.tk

Bridge

Korfbalclub TRIAZ

Van Heenvlietlaan 6

1083 CK Amsterdam

Contact

Fair Play

B. Wiegman

020-619 26 98

Fitness

Medico Vision Sportstraining

Olympisch Stadion 23

1076 DE Amsterdam

Contact

Medico Vision Sportstraining

Nol Vet

020-675 23 13

info@medicovision.nl

www.medicovision.nl

Fitness

Fit in

Albert Neuhuysstraat 35

1058 SE Amsterdam

Contact

Sportbuurtwerk Combiwel

Leo Heldoorn

020-470 14 60

l.heldoorn@combiwel.nl

www.combiwel.nl/sportbuurtwerk

Fitness

Fysiotherapie Van Wou

Rustenburgerstraat 148 A-B

1073 GJ Amsterdam

Contact

Fysiotherapie Van Wou

Theo de Vries

020-673 04 60

06-250 980 41

praktijk@

fysiotherapievanwou.nl

www.fysiotherapievanwou.nl

Toelichting

fysio: conditie en kracht voor

diabetici, migranten en mensen

met een chronische aandoening

59


Amsterdam Oud-Zuid

Fitness

A.B.O.V. ter Meulen

Amstelkade 13

1074 HR Amsterdam

Contact

A.B.O.V. ter Meulen

Ron Roebersen

06-518 108 02

020-679 62 68

r.roebersen@chello.nl

www.abovtermeulen.nl

Toelichting

ook boksen

Fitness

Fysiotherapiepraktijk

Bruinenberg

Amsteldijk 35

1074 JK Amsterdam

Contact

St. Meer Bewegen voor Ouderen

Amsterdam

B.Bruinenberg

06-543 681 43

mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Toelichting

voor diabetici en mensen met

overgewicht

Fitness

Sporthallen Zuid, Manualfysion

Burgerweeshuispad 54

1076 EP Amsterdam

Contact

Sporthallen Zuid, Manualfysion

Jouke Versluis / John Codrington

020-676 27 75

Toelichting

diverse bewegingsactiviteiten

ook voor mensen met overgewicht

Fitness

Club Sportive Zuidas

Gustav Mahlerlaan 16

1082 LS Amsterdam

Contact

Club Sportive

infolijn

020-620 66 31

mahler4@clubsportive.nl

www.clubsportive.nl

Toelichting

fitness, aerobics, spinning

Hardlopen/

Loopgroep

Olympisch Stadion

Olympisch Stadion 1

1076 DE Amsterdam

Contact

GGZ BuitenAmstel

Karen Diemeer

020-788 61 02

karendi@ggzba.nl

koplopers@phanos.org

www.buitenkans.info

Toelichting

voor (ex-)psychiatrische patiënten

Jeu de boules

Naast Skatebaan

Museumplein

1071 DJ Amsterdam

Contact

Petanque Club Museumplein

L. Blokhuizen

020-441 57 20

blokhuiz@xs4all.nl

www.membres.lycos.fr/museumpleinpetanque

Amsterdam Oud-Zuid

60

Fitness

Veenhoven en Blickman

fysiotherapie

Stadionweg 63 hs

1077 SC Amsterdam

Contact

Veenhoven en Blickman

fysiotherapie

Frank Veenhoven

020-676 92 10

info@veenhovenblickman.nl

www.veenhovenblickman.nl

Toelichting

conditie- en krachttraining voor

mensen met een chronische ziekte

zoals reuma, diabetes en

parkinson

Fitness

SportMedisch Centrum

Olympiaplein

Olympiaplein 74 A

1076 AG Amsterdam

Contact

SportMedisch Centrum

Amsterdam

Brenda Pronk

020-662 72 44

brenda.pronk@

smcamsterdam.nl

www.smcamsterdam.nl

Toelichting

o.a. fitkids, cardiofitness, krachttraining,

voor jeugd/volwassenen

met een lichamelijke en chronische

aandoening

Fitness

Sporthallen Zuid, Manualfysion

Burgerweeshuispad 54

1076 EP Amsterdam

Contact

Verder in Balans

M. Dahler

info@verderinbalans.nl

www.verderinbalans.nl

Toelichting

diverse bewegingsactiviteiten voor

(ex-)kankerpatiënten

Schaken

Woestduincentrum

Woestduinstraat 18

1058 TE Amsterdam

Contact

Schaakvereniging De Pion

Dik Blokland

020-689 09 78

dikblokland@hotmail

www.depion.com

Schaken

Doven Ontmoetingscentrum

Stadhouderskade 89

1073 AV Amsterdam

Contact

Tot ons Genoegen

H.A. Johannessen

fax 036-521 35 51

fax 020-675 01 72

h.a.johannesen@

ams.kh-engiaeering.nl

Toelichting

voor slechthorenden en doven

Schermen

Frans Otten Stadion

IJsbaanpad 43

1076 CV Amsterdam

Contact

Schermcentrum Amsterdam

Bep van de Pol

020-684 96 24

06-219 969 64

schermcentrumamsterdam@

gmail.com

www.schermcentrumamsterdam.nl

61


Amsterdam Oud-Zuid

Sportinstuif

Sporthallen de Pijp

Lizzy Ansinghuistraat 88

1072 RD Amsterdam

Contact

Sportbuurtwerk Combiwel

Leo Heldoorn

020-470 14 60

l.heldoorn@combiwel.nl

www.combiwel.nl/sportbuurtwerk

Toelichting

ook conditietraining

Tafeltennis

Sportcentrum De Pijp

Lizzy Ansinghuistraat 88

1072 RD Amsterdam

Contact

Sportbuurtwerk Combiwel

Leo Heldoorn

020-470 14 60

l.heldoorn@combiwel.nl

www.combiwel.nl/sportbuurtwerk

Vechtsport

Aikidojo

Amstelkade 13

1078 AB Amsterdam

Contact

Aikidojo Amsterdam

E.J. Louw

06-502 464 66

elouw@aikikai.nl

www.aikidojo.nl

Creatief

Collages maken

Lutmastraat 181

1073 GX Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

infolijn

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

vanaf 16 jaar

Crea-groep

Atelier van Creade

Toldwarsstraat 14

1073 RR Amsterdam

Contact

Creade

Thea Haverkamp/Adele Heppner

06-123 050 61

06-156 914 51

www.stichting-creade.nl

Toelichting

vanaf 16 jaar

Amsterdam Oud-Zuid

62

Voetbal

Sporthallen Zuid

Burgerweeshuispad 54

1076 EP Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

020-305 83 05

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

zaalvoetbal

Yoga

Community School

2e Jan van der

Heijdenstraat 75-77

1074 XR Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

020-696 14 41

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Zwemmen

Zuiderbad

Hobbemastraat 26,

1071ZC Amsterdam

Contact

Stadsdeel Oud-Zuid

Hilda de Greef

020-678 13 90

stadsdeel@

oudzuid.amsterdam.nl

www.oudzuid.amsterdam.nl

Toelichting

voor vrouwen

Creatieve inloop

Atelier van Creade

Toldwarsstraat 14

1073 RR Amsterdam

Contact

Creade

Thea Haverkamp/Adele Heppner

06-123 050 61

06-156 914 51

www.stichting-creade.nl

Toelichting

vanaf 18 jaar

Keramiek

Keramiekatelier

Kunstwerkplaats

Lutmastraat 181

1073 GX Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

infolijn

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

woensdagavond

vanaf 16 jaar

Koken

Lutmastraat 181

1073 GX Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

infolijn

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

vanaf 18 jaar

63


Op stap!

Amsterdam Oud-Zuid

64

Playbackshow

Lutmastraat 181

1073 GX Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

infolijn

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

vanaf 14 jaar

Toneel

Lutmastraat 181

1073 GX Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

infolijn

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

vanaf 16 jaar

Prismakoor

Lutmastraat 181

1073 GX Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

infolijn

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

vanaf 16 jaar

Tekenen en schilderen

Atelier Prisma

Lutmastraat 181

1073 GX Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

infolijn

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

vanaf 16 jaar

Makeda Dean (11) heeft het net als veel kinderen tegenwoordig

druk. Ze zit op schoolzwemmen, scouting en op paardrijden. Dat

laatste doet ze bij de Willem Alexander Manege, een manege waar

kinderen met een handicap terecht kunnen. Eerst zat ze in een gemengde

groep voor gehandicapten, nu is ze doorgestroomd naar

een echte lesgroep met drie anderen.

Na drie jaar rijdt Makeda nog steeds met veel plezier. Het is beter

dan voor de televisie hangen en ze houdt van alle dieren, behalve

waakhonden. Voor paardrijden heeft ze eigenlijk geen aanpassingen

nodig. Met haar groeistoornis, kyfomede dysplasie, is het wel van belang dat ze een op

een smal paard rijdt. Anders krijgt ze last van haar heupen. Dat ze met haar voeten niet bij

stijgbeugels kan, lijkt haar niet te deren.

Op haar paard Quana gaat het prima. “Hoooooo.... Stap door!” roept

Makeda en Quana doet wat zijn amazone aangeeft. “In stap, ruuuuhstig”,

op aanwijzingen van juf Sandra rijden ze samen de bak door. Bij

elk kind loopt ook een hulp-juf. Makeda is blij met de hulp. “Ze letten

op je en helpen als je eraf valt.” In galop durft ze voorlopig niet. “Ik

gilde toen het een keer moest en liet van schrik de teugels los, maar

later wil ik het wel.” Makeda doet het liefst met wedstrijden mee.

“Je maakt dan heel netjes je rondjes en je moet buigen naar de jury.

En na afloop krijg je een rozet!”

65


Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Ieder stadsdeel heeft een gevarieerd aanbod. Uw stadsdeel heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Slotervaart

American football

Sportpark Sloten

Sloterweg 1045

1066 CD Amsterdam

Contact

Amsterdam Crusaders

Huub Bos

020-617 74 50

crubos@planet.nl

www.amsterdam-crusaders.nl

Bridge

Multicultureelcentrum

Het Anker

Jac. Veltmanstraat 427

1065 DC Amsterdam

Contact

Ontsp.ver.Slotervaart

mw. M. Bulterman-Takes

020-617 30 57

secretariaat@ovs-slotervaart.nl

www.ovs-slotervaart.nl

Toelichting

vanaf 18 jaar

Dansen

Recreatiezaal bejaardentehuis

De Riekerhof

J. Jongkindstraat 3

1062 CK Amsterdam

Contact

St. Blinden-Penning/MBvO

mw. I.C. Schwalbach

020-470 36 44

stblindenpenning@hetnet.nl

Toelichting

country line dans voor

slechtzienden en blinden 40+

Slotervaart

66 67

Stadsdeelkantoor afdeling Sport

adres Pieter Calandlaan 1

1065 KH Amsterdam

postadres Postbus 2010

1000 CA Amsterdam

telefoon 020-798 91 11

e-mail

Info@slotervaart.nl

website

www.slotervaart.amsterdam.nl

Dansen

Zorgcentrum De Drie Hoven

Louis Bouwmeesterstr. 377

1065 NS Amsterdam

Contact

AmRoDa

C. van Roon

023-562 92 26

cvanroon@telfort.nl

Toelichting

rolstoeldansen (E+H)

Dansen

Ontspanningsvereniging

Slotervaart

Jac. Veltmanstraat 427

1065 DC Amsterdam

Contact

Ontsp.ver.Slotervaart

mw. M. Bulterman-Takes

020-617 30 57

secretariaat@ovs-slotervaart.nl

www.ovs-slotervaart.nl

Toelichting

ballet voor kinderen vanaf 4 jaar

Fitness

Selamat-Sport

Delflandplein 5

1062 HP Amsterdam

Contact

Selamat-Sport

Tsue Suy

020-645 67 89

06-505 010 09

seamat-sport@scarlet.nl

Toelichting

voor diabetici en mensen

met overgewicht


Slotervaart

Fitness

Palestera Fitness Centre

Marius Bauerstraat 233

1062 AK Amsterdam

Contact

Palestera Fitness Centre

H.J. Bonnema

020-615 03 14

info@palestra-amsterdam.nl

www.palestra-amsterdam.nl

Toelichting

aerobics, spinning,pilatus en

yoga voor mensen met diabetes,

overgewicht, rsi en copd

Fitness

Health City Amsterdam

Kon. Wilhelminaplein 13

1062 HH Amsterdam

Contact

Health City

Monique Jansen

020-615 25 26

info@healthcity.nl

www.healthcity.nl

Fitness

Fysiotherapiepraktijk fysio plus

Oostoever

Bonnefantenstraat 8

1064 PN Amsterdam

Contact

Fysiotherapiepraktijk fysio plus

Oostoever

Ellie Stroethoff

020-642 84 26

oostoever@fysioplus.nl

www.fysioplus.nl

Fitness

Gymzaal de Punt

Noorderakerweg 6

1069 LW Amsterdam

Contact

SV DOJO Amsterdam

M. Almane

06-223 161 31

info@partycentrum-noord.nl

www.partycentrum-noord.nl

Toelichting

conditietraining

Fitness

TIGRA / Fysio Beter Bewegen

Schipluidenlaan 4

1062 HE Amsterdam

Contact

TIGRA / Fysio Beter Bewegen

D. Barisic / S Trik

020-612 73 26

amsterdam@tigra.nl

www.tigraamsterdam.nl

Toelichting

fysio: conditie en kracht voor

mensen met chronische ziekten

of overgewicht

Fitness

De Hasselbraam

Karel Klinkenbergstraat 50

1061 AJ Amsterdam

Contact

St. Meer Bewegen voor Ouderen

Amsterdam

Joke Kat

020-886 10 70

mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Toelichting

voor mensen met astma/copd

Slotervaart

68

Fitness

Fitnesscentrum Corpora Sana

Plesmanlaan 131

1066 CX Amsterdam

Contact

Fitnesscentrum Copora Sana

Yurian Bikker

020-408 22 62

ybikker@totalfysio.nl

www.totalfysio.nl

Fitness

A.C. Klein, fitness- en

mensendieck praktijk

Hechtelstraat 96

1066 KM Amsterdam

Contact

A.C. Klein, fitness- en mensendieck

praktijk

A.C. Klein

020-617 98 64

Klein@mensen-dieck.nl

www.mensen-dieck.nl

Fitness

Fysiotherapie Nieuw Sloten

Berlaarstraat 10

1066 PE Amsterdam

Contact

Fysiotherapie Nieuw Sloten

Sjaak Holla

020-615 22 95

fysionieuwsloten@hetnet.nl

www.praktijkfysiotherapie.nl

Toelichting

fysio: conditie en kracht

Fitness

Multicultureelcentrum

Het Anker

Jac. Veltmanstraat 427

1065 DC Amsterdam

Contact

Ontsp.ver.Slotervaart

mw. M. Bulterman-Takes

020-617 30 57

secretariaat@ovs-slotervaart.nl

www.ovs-slotervaart.nl

Toelichting

pilates op de mat vanaf 18 jaar

Fitness

Multicultureelcentrum

Het Anker

Jac. Veltmanstraat 427

1065 DC Amsterdam

Contact

Ontsp.ver.Slotervaart

mw. M. Bulterman-Takes

020-617 30 57

secretariaat@ovs-slotervaart.nl

www.ovs-slotervaart.nl

Toelichting

aerobics vanaf 18 jaar

Gymnastiek

Recreatiezaal bejaardentehuis

De Riekerhof

J. Jongkindstraat 3

1062 CK Amsterdam

Contact

St. Blinden-Penning/MBvO

mw. I.C. Schwalbach

020-470 36 44

stblindenpenning@hetnet.nl

Toelichting

voor slechtzienden en blinden 50+

69


Slotervaart

Gymnastiek

VSO school De Poort

Schipluidenlaan 14

1062 HE Amsterdam

Contact

Ontspanningsvereniging

Slotervaart

mw. M. Bulterman-Takes

020-617 30 57

secretariaat@ovs-slotervaart.nl

www.ovs-slotervaart.nl

Toelichting

conditietraining vanaf 18 jaar

Handbal

Sportpark Riekerhaven

Overschiestraat 198

1062 XK Amsterdam

Contact

Westsite

Martine Boesten

020-417 14 28

06-517 333 22

secretaris@

westsite-amsterdam.nl

www.westsite-amsterdam.nl

Paardrijden

Manege De Ruif

Sloterweg 675

1066 CA Amsterdam

Contact

Stichting Manege De Ruif

dhr. I. Ferket

020-615 66 67

info@manegederuif.nl

www.managederuif.nl

Wandelen

omgeving Sloterplas

Amsterdam

Contact

Bewegen voor iedereen

Marjolein de Neef-Westerdiep

020-615 70 16

06-428 128 70

marjolein@

bewegenvooriedereen.nl

www.bewegenvooriedereen.nl

Toelichting

nordic walking en

sportief wandelen

Watersport

Watersportcentrum Sloterplas

Chr. Plantijngracht 4

1065 DA Amsterdam

Contact

Sailability

Wilma van den Broek /

Gytha Heins

053-430 03 44

info@sailability.nl

www.sailability.nl

Toelichting

zelfstandig zeilen

Watersport

Watersportcentrum Sloterplas

Chr. Plantijngracht 4

1065 DA Amsterdam

Contact

Stadsdeel Slotervaart

Femke Timmer

020-617 58 39

info@

watersportcentrumsloterplas.nl

www.watersportcentrumsloterplas.nl

Toelichting

zeilen, surfen en kanoen

Slotervaart

70

Sportinstuif

Comeniusschool

Slotermeerlaan 103

1063 JN Amsterdam

Contact

Videmus

R. de Buch

06-104 807 36

informatie@videmus.nl

www.videmus.nl

Toelichting

voor jeugd 6 - 18 jaar

Voetbal

Sportpark Sloten

Sloterweg 1045

1066 CD Amsterdam

Contact

S.V. Nieuw Sloten

F. Henze

06-539 682 45

f.henze@orange.nl

www.nieuw-sloten.nl

Toelichting

veldvoetbal/g-voetbal

Volleybal

Basisschool 7e Montessori

Nachtwachtlaan 35

1058 EB Amsterdam

Contact

Ontspanningsvereniging

Slotervaart

mw. M. Bulterman-Takes

020-617 30 57

secretariaat@ovs-slotervaart.nl

www.ovs-slotervaart.nl

Toelichting

vanaf 18 jaar

Wielrennen

Sportpark Sloten, Velodrome

Sloterweg 1045

1066 CD Amsterdam

Contact

Amsterdamse Baanwielerschool

Lars van der Moolen

070-366 00 83

06-490 480 80

larsyvon@12move.nl

www.amsterdamsebaanwielerschool.nl

Toelichting

ook tandemracen

Wielrennen

Sportpark Sloten

Sloterweg 1045

1066 CD Amsterdam

Contact

Wielrenvereniging

ASC Olympia

mw. I. Sterke

020-668 46 35

06-384 878 31

pingsterke@hotmail.com

www.ascolympia.nl

Toelichting

handbiken, wedstrijden voor mensen

met een motorische handicap

Yoga

Buurthuis

Jan Tooropstraat 16

1062 BM Amsterdam

Contact

Stichting Swagatam

John Gajadhar

020-696 34 44

j.gajadhar@planet.nl

Toelichting

o.a. voor (ex-)hartpatiënten

71


Slotervaart

Yoga

Multicultureelcentrum

Het Anker

Jac. Veltmanstraat 427

1065 DC Amsterdam

Contact

Ontspanningsvereniging

Slotervaart

mw. M. Bulterman-Takes

020-617 30 57

secretariaat@ovs-slotervaart.nl

www.ovs-slotervaart.nl

Toelichting

vanaf 18 jaar

Zwemmen

Selamat-Sport

Delflandplein 5

1062 HP Amsterdam

Contact

Selamat-Sport

Tsue Suy

020-645 67 89

06-505 010 09

seamat-sport@scarlet.nl

Toelichting

o.a. voor diabetici en mensen

met overgewicht

Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Ieder stadsdeel heeft een gevarieerd aanbod. Uw stadsdeel heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Westerpark

72

73

Stadsdeelkantoor afdeling Sport

adres Haarlemmerweg 8-10

1014 BE Amsterdam

postadres Postbus 141

1000 AC Amsterdam

telefoon 020-581 04 00

e-mail

Info@Westerpark.amsterdam.nl

website

www.westerpark.amsterdam.nl


Westerpark

Dammen/Schaken/

Domino

Clubhuis Big Ali Sport

Westerpark 5

1014 BX Amsterdam

Contact

Big Ali Sportvereniging

E.A. Josefa

020-681 03 20

06-226 244 35

bigalisport@planet.nl

www.bigalisport.nl

Fitness

’t Sporthuysch Amsterdam

Watertorenplein 8

1051 PA Amsterdam

Contact

Afdeling Sport en Recreatie

M. de Kok

020-581 04 81

06-200 565 03

h.dekok@

westerpark.amsterdam.nl

www.westerparksport.nl

Fitness

Sportcentrum

Shape all-in Centre

2e Hugo de Grootstraat 2-6

1052 LC Amsterdam

Contact

Shape all-in Centre

Anja Weeda

020-684 58 57

info@shape-all-in.nl

www.shape-all-in.nl

Toelichting

aerobics /yoga / pilates

Jeu de boules

Clubhuis Big Ali Sport

Westerpark 5

1014 BX Amsterdam

Contact

Big Ali Sportvereniging

E.A. Josefa

020-681 03 20

06-226 244 35

bigalisport@planet.nl

www.bigalisport.nl

Skeeleren

Clubhuis Big Ali Sport

Westerpark 5

1014 BX Amsterdam

Contact

Big Ali Sportvereniging

E.A. Josefa

020-681 03 20

06-226 244 35

bigalisport@planet.nl

www.bigalisport.nl

Sportinstuif

Clubhuis Big Ali Sport

Westerpark 5

1014 BX Amsterdam

Contact

Big Ali Sportvereniging

E.A. Josefa

06-226 244 35

06-226 244 35

bigalisport@planet.nl

www.bigalisport.nl

Westerpark

74

Fitness

Medisch Kwartier

De Oude Haven

Van Diemenstraat 356

1013 CR Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

conditietraining

Fitness

’t Sporthuysch Amsterdam

Watertorenplein 8

1051 PA Amsterdam

Contact

’t Sporthuysch Amsterdam

infolijn

020-681 11 48

info@

sporthuysch-amsterdam.nl

www.sporthuysch-amsterdam.nl

Fitness

Club Sportive Haarlemmer

Houttuinen

Haarlemmer Houttuinen 37-49

1013 GM Amsterdam

Contact

Club Sportive

infolijn

020-620 66 31

houttuinen@clubsportive.nl

www.clubsportive.nl

Toelichting

aerobics en spinning

Tennis

Tennispark

Westerpark 5

1014 BX Amsterdam

Contact

Big Ali Sportvereniging

E.A. Josefa

020-682 60 01

06-226 244 35

bigalisport@planet.nl

www.bigalisport.nl

Voetbal

Clubhuis Big Ali Sport

Westerpark 5

1014 BX Amsterdam

Contact

Big Ali Sportvereniging

E.A. Josefa

06-226 244 35

020-682 60 01

bigalisport@planet.nl

www.bigalisport.nl

Wandelen

Clubhuis Big Ali Sport

Westerpark 5

1014 BX Amsterdam

Contact

Big Ali Sportvereniging

E.A. Josefa

020-681 03 20

06-226 244 35

bigalisport@planet.nl

www.bigalisport.nl

Toelichting

ook hardlopen en nordic walking

75


Westerpark

Creatief

en uitgaan

Disco

Jongerencentrum VOLTA

Houtmankade 336

1013 RR Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

infolijn

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

zaterdagavond 2 x per maand,

vanaf 15 jaar

Gooien

Een klein jaar al gaat Rève (8) elke week met plezier naar Fitkids. In overleg

met Heidi of Brenda, de kinderfysiotherapeuten, kiest ze uit de trainingszaal

eerst een apparaat om zich op te warmen. Een fietsapparaat in

vrolijke kleuren is vandaag de start. Omdat Rève in een rolstoel zit, krijgt

ze niet veel beweging. Bij Fitkids doet ze hard haar best om te zorgen dat

ze niet te zwaar wordt en de beweging krijgt die ieder kind nodig heeft.

Fitkids is voor kinderen met een beperking, zoals

een motorische stoornis, of een chronische ziekte,

zoals reuma, maar ook voor kinderen die door hun

overgewicht niet mee kunnen komen met gym op

school. De groep waar Rève in zit is heel divers, maar het zijn vooral negen

kinderen die lol maken. Na het fietsen gaat Rève naar de loopband. Het is er

een met veel lampjes en metertjes, je ziet precies wat je doet en dat maakt

het wel zo leuk.

76

Als het tijd is voor een spelletje vindt Rève het prima om op de stopknop te

drukken: ze heeft al rode wangen van de inspanning. Dat geeft helemaal niets, de begeleiding zorgt

dat de kinderen op tijd worden afgeremd of meer gestimuleerd. Rève’s vader is vooral te spreken over

de fantasievolle spellen. Ook vandaag weer: in duo’ s doen de kinderen ‘ballonvolleybal’. Rève speelt

met Lily die soms wat staat te dromen. “Gooi nou!” Rève wil door, ze heeft lol!

77


Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Ieder stadsdeel heeft een gevarieerd aanbod. Uw stadsdeel heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Zeeburg

79

Stadsdeelkantoor afdeling Sport

adres Cruquiusweg 5

1019 AT Amsterdam

postadres Postbus 380

1000 AJ Amsterdam

telefoon 020-608 07 11

e-mail

info@zeeburg.amsterdam.nl

website

www.sport.zeeburg.amsterdam.nl


Zeeburg

Fitness

Fitnesscentrum Life and

Kicking

Eva Besynostraat 29

1087 KR Amsterdam

Contact

Life and Kicking

Patrick Verdoorn

020-416 19 22

pfverdoorn@hotmail.com

www.lifeandkicking.nl

Toelichting

steps, spinning, pilates

Tennis

T.V. Tie-Breakers

Valentijnkade 132

1095 KH Zeeburg

Contact

TV Tie-Breakers

Thea de Roo

06-164 254 26

info@tiebreakers.nl

www.tiebreakers.nl

Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Ieder stadsdeel heeft een gevarieerd aanbod. Uw stadsdeel heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Zuideramstel

80

81

Sportbuurtwerk, onderdeel van stichting welzijn Zuideramstel

adres IJsselstraat 48

1234 AB Amsterdam

telefoon 020-577 35 00

e-mail

website

info@welzijnza.nl

www.welzijnaanhetij.nl

www.zuideramstel.amsterdam.nl


Zuideramstel

Dansen

Maarten Lutherkerk

Dintelstraat 134

1079 BD Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

020-696 14 41

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

volksdansen

Fitness

De Mirandabad

De Mirandalaan 9

1079 PA Amsterdam

Contact

Fysiotherapiepraktijk Fysio Plus

de Mirandabad

Barbara Veenhof

020-642 84 26

miranda@fysioplus.nl

www.fysioplus.nl

Toelichting

bewegen op muziek

Fitness

Centrum voor Fysiotherapie en

Fysiotraining (CFF)

Marquette 36

1081 AH Amsterdam

Contact

Centrum voor Fysiotherapie en

Fysiotraining (CFF)

Thera Splinter

020-644 51 60

cff.amsterdam@hetnet.nl

www.fysiotherapiecff.nl

Toelichting

conditietraining en krachttraining

Gymnastiek

De Rivierenschool

Lekstraat 35-37

1079 EM Amsterdam

Contact

Vaardig en Vlug Zuid

O.F. Slom-Doon

020-671 17 76

floorotil@yahoo.com

Toelichting

meisjes vanaf 8 jaar

Tafeltennis

Tafeltenniscentrum

Zuidelijke Wandelweg 43

1079 RK Amsterdam

Contact

Tempo Team

Rene Clerc

020-642 96 16

06-502 500 60

info@ttv-tempoteam.nl

www.ttv-tempoteam.nl

Tennis

Tennispark Gold Star

Gustav Mahlerlaan 20

1081 HW Amsterdam

Contact

Tennisvereniging Smashing Pink

A. van Engelen

020-676 27 79

info@smashing-pink.nl

www.smashing-pink.nl

Toelichting

voor homoseksuelen

ook rolstoeltennis

Zuideramstel

82

Fitness

Fast Fit

Rijnstraat 93

1079 HA Amsterdam

Contact

Fast Fit

Cindy de Haas

020-642 46 37

infoff-fastfit.com

www.ff-fastfit.com

Fitness

Health City Ladies

Rijnstraat 170

1079 HS Amsterdam

Contact

Health City

Nynke Clason

020-771 33 15

amsterdam@healthcity.nl

www.healthcity.nl

Fitness

Sportcentrum Amstelpark

Koenenkade 8

1081 KH Amsterdam

Contact

Sportcentrum Amstelpark

infolijn

020-301 07 01

Fitness@amstelpark.nl

www.amstelpark.nl

Tennis

Frans Otten Stadion

IJsbaanpad 43

1076 CV Amsterdam

Contact

Stichting MIJA

Elkan van der Reis

06-515 018 10

vanderreis@zonnet.nl

Toelichting

rolstoeltennis en G-tennis

Tennis

Tennispark Gold Star

Gustav Mahlerlaan 20

1081 HV Amsterdam

Contact

Verder in Balans

M. Dahler

info@verderinbalans.nl

www.verderinbalans.nl

Toelichting

voor (ex-)kankerpatiënten

Wandelen

De Mirandabad

De Mirandalaan 9

1079 PA Amsterdam

Contact

Fysiotherapiepraktijk Fysio Plus

de Mirandabad

Barbara Veenhof

020-642 84 26

miranda@fysioplus.nl

www.fysioplus.nl

Toelichting

sportief wandelen

83


Zuideramstel

Zwemmen

De Mirandabad

De Mirandalaan 9

1079 PA Amsterdam

Contact

St. Meer Bewegen voor Ouderen

Amsterdam

Joke Kat

020-886 10 70

mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Toelichting

watergymnastiek voor mensen

met astma/copd

Zwemmen

De Mirandabad

De Mirandalaan 9

1079 PA Amsterdam

Contact

St. D.W.R.P.

R.Maes

020-646 25 82

info@dwrp.nl

www.dwrp.nl

www.snoezeltheek.nl

Zwemmen

De Mirandabad

De Mirandalaan 9

1079 PA Amsterdam

Contact

Stadsdeel Rivierenbuurt

Martha van Zanen

020-546 44 46

Creatief

Het Orkest

Maarten Lutherkerk

Dintelstraat 134

1079 BD Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

infolijn

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

deelname aan orkest

vanaf 16 jaar

Jongerenclub,

Koelanoe Chaweriem

Moadon van Haboniem Dror

Landskroon 5

1081 DA Amsterdam

Contact

Riëtte ten Brink

020-540 01 21

rebmen@xs4all.nl

Toelichting

voor Joodse jongeren,

zondag 1 x per maand

11 t/m 17 jaar

Zuideramstel

84

Zwemmen

De Mirandabad

De Mirandalaan 9

1079 PA Amsterdam

Contact

HVO-Querido

Sameh Farag

020-665 43 21

samehfarag@hvoquerido.nl

www.hvoquerido.nl

Toelichting

voor (ex-)psychiatrische patiënten

Buitenveldert

Sociëteit ’t Haventje

Dercksencentrum

A.J. Ernstraat 877

1081 HL Amsterdam

Contact

Sociëteit ‘t Haventje

Mw.I.Beffers

06-251 79 665

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

vanaf 18 jaar

85


Dimitri Dronkowich

Jorgen Bunte heet hij eigenlijk, maar hij laat zich liever ‘Stunte de eerste’

noemen. Hij heeft dat zelf verzonnen omdat hij nogal een ‘stuntig typetje’

is. Bijvoorbeeld met winkelwagentjes over het schoolplein racen. Jorgen

heeft duracellbatterijtjes geslikt als kind, daarom is hij zo druk, grapt hij.

Hij zit op de Alphons Laudyschool voor speciaal onderwijs en een keer in

de week gaat hij naar de toneelclub van Prisma. Daar kan hij zich geweldig

uitleven.

“Toneel is al heel lang mijn hobby, ik deed het al met vrienden op school.

Toen ik achttien werd kon ik op deze club. We doen van alles wat met toneel

te maken heeft, oefeningen, rollenspel. Het is geen breiclub. Iedereen hier

heeft wat. De een kan niet lezen, de ander is verlegen, die help ik dan. Ik let niet op wat hun handicap

is, ik speel graag met iedereen. Ik heb veel fantasie en op het toneel kan ik dat uiten, vrijmaken. Het is

mijn grote uitdaging om te dimmen, een rustige rol te spelen. Een gangster of een uit elkaar knallende

popster zijn veel gemakkelijker voor me.”

Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Ieder stadsdeel heeft een gevarieerd aanbod. Uw stadsdeel heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Amsterdam Zuidoost

Vandaag wordt de groep, zo’n negen mensen, gevraagd een personage te

verzinnen en als dat personage iets te drinken te bestellen. Jorgen wil

graag beginnen. Hij trekt zijn jas aan, zijn muts goed over zijn hoofd. Als

‘Dimitri Dronkowich’, de Russische dronkaard bestelt hij met een zwaar

Russisch accent de ene stroh-rum na de andere wodka. Steeds verder

onderuitgezakt op zijn stoel. Uiteindelijk wankelt hij weg.

86 87

Ook van het spel van de andere spelers geniet Jorgen, hij is niet zuinig met

complimenten en lacht heel wat af. En geheel terecht, geniet hij van de

complimenten die hij zelf ontvangt.

Stadsdeelkantoor afdeling Sportbuurtwerk

adres Anton de Komplein 150

1102 CW Amsterdam

postadres Postbus 12491

1100 AL Amsterdam

telefoon 020-252 50 00

e-mail

info@zuidoost.amsterdam.nl

website

www.zuidoost.amsterdam.nl


Amsterdam Zuidoost

Bowling

Sportcentrum Borchland

Borchlandlaan 8-12

1099 CT Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

020-696 14 41

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Fitness

Fysio Training en

Preventiecentrum

Haardstee 251

1102 NP Amsterdam

Contact

Medi Train

Rink Post

020-697 04 77

meditrain@haardstee.nl

www.haardstee.nl

Toelichting

ook voor mensen met overgewicht

Fitness

Sportcentrum Henny Pleizier

Wisseloordplein 4

1106 MH Amsterdam

Contact

Sportcentrum Henny Pleizier

H. Pleizier

020-697 95 17

info@hennypleizier.nl

www.hennypleizier.nl

Toelichting

aerobics, callanatics

Judo

Sportcentrum Henny Pleizier

Wisseloordplein 4

1106 MH Amsterdam

Contact

Sportcentrum Henny Pleizier

H. Pleizier

020-697 95 17

info@hennypleizier.nl

www.hennypleizier.nl

Paardrijden

Prins Willem Alexander Manege

Loosdrechtdreef 9

1108 AZ Amsterdam

Contact

VPG Amsterdam

Bert Beijer

06-515 451 94

a.bert.beijer@planet.nl

www.vpg-amsterdam.nl

Schaken

V.O.G.

Millingenhof 161

1106 KK Amsterdam

Contact

Schaakvereniging Chaturanga

A.R. Meester

020-696 32 16

armeester@hetnet.nl

www.chaturanga.nl

Amsterdam Zuidoost

88

Fitness

Fitness Centrum Marcha

Bijlmerdreef 1315

1103 TV Amsterdam

Contact

Fitness Centrum Marcha

infolijn

020-699 21 27

info@marcha-Fitness.nl

www.marcha-Fitness.nl

Hockey

Sporthal Gaasperdam

Ravenswaaipad 5

1106 AV Amsterdam

Contact

The Dolphins

Mieke van den Akker

0297-346 027

mieke.akker@kabelfoon.nl

www.thedolpins.nl

Toelichting

rolstoelhockey (E+H)

Judo

Sporthal Gaasperdam

Ravenswaaipad 5

1106 AV Amsterdam

Contact

Judovereniging Bushido

Lieneke Stilkenboom

06-281 396 06-na 19.00 uur

lieneke1@xs4all.nl

www.sporthalgaasperdam.nl

Schaken

Buurtcentrum Holendrecht

Holendrechtplein 37

1106 LP Amsterdam

Contact

Schaakvereniging Chaturanga

A.R. Meester

020-696 32 16

armeester@hetnet.nl

www.chaturanga.nl

Toelichting

voor jeugd tot 14 jaar

Sportinstuif

Sporthal Gaasperdam

Ravenswaaipad 5

1106 AV Amsterdam

Contact

De Meren / DAC Zuidoost

Kees Delsasso

020-567 74 31

k.delsasso@amcdemeren.nl

Toelichting

voor (ex-)psychiatrische patiënten

Sportinstuif

diverse locaties

Amsterdam

Contact

Big!Move GG/ZZ Venserpolder

M. Aalders / H. van Gorkom

020-314 19 40

bigmove@gazocentra.nl

www.bigmove.nl

Toelichting

o.a. fietsen, wandelen, lol in je lijf

voor mensen met chronische

pijnklachten

89


Amsterdam Zuidoost

Squash

Sportcentrum Henny Pleizier

Wisseloordplein 4

1106 MH Amsterdam

Contact

Sportcentrum Henny Pleizier

H. Pleizier

020-697 95 17

info@hennypleizier.nl

www.hennypleizier.nl

Tafeltennis

Sporthal Gaasperdam

Ravenswaaipad 5

1106 AV Amsterdam

Contact

TTV Holendrecht

D. Bakker

020-696 36 52

d.bakker@ttvholendrecht.nl

www.ttvholendrecht.nl

Vechtsport

De Schakel

Alexander Dumaslaan 17

1102 WD Amsterdam

Contact

Wuji Instituut voor Taiji quan,

Kung fu, Qi gong

Kong Mien Ho

020-697 86 82

info@taiji.nl

www.taiji.nl

Toelichting

taiji quan, kung fu, qi gong

Wandelen

HCC Vikaash Gebouw

Kormelinkweg 1

1104 NP Amsterdam

Contact

Stichting Hindoestaans Cultureel

Centrum

H. Phagoe

020-600 39 00

hccvikaash@hccvikaash.nl

www.hccvikaash.nl

Toelichting

loopgroep

Wandelen/

Nordic Walking

Collectieve ruimte

Woongroep Anand Joti

Mijehof 7 A

1106 HA Amsterdam

Contact

Welzijnsstichting Anand Joti

dhr. J. Ishwardat

020-696 30 70

06-484 215 79

info@anandjoti.nl

www.anandjoti.nl

Toelichting

voor diabetici en

(ex-)hartpatiënten

Yoga

HCC Vikaash Gebouw

Kormelinkweg 1

1104 NP Amsterdam

Contact

Stichting Hindoestaans Cultureel

Centrum

H. Phagoe

020-600 39 00

hccvikaash@hccvikaash.nl

www.hccvikaash.nl

Amsterdam Zuidoost

90

Vechtsport

Nellestein

Leksmondplein 21-31

1108 EL Amsterdam

Contact

Wuji Instituut voor Taiji quan,

Kung fu, Qi gong

Kong Mien Ho

020-697 86 82

info@taiji.nl

www.taiji.nl

Toelichting

taiji quan, kung fu, qi gong

Vechtsport

De Schakel

Alexander Dumaslaan 17

1102 WD Amsterdam

Contact

K.J.F. Europe

K. Gopal

06-558 017 01

info@zelfverdediging.com

www.zelfverdediging.com

Toelichting

vecht/verdedigingskunst

Voetbal

S.V Amstelland United

Zwarte Laantje 5

1099 CE Amsterdam

Contact

FC Amstelland

dhr. J. Bijster

020-690 44 29

fcamstelland@hetnet.nl

www.fcamstelland.nl

Toelichting

vanaf 6 jaar

Yoga

Collectieve ruimte

Woongroep Anand Joti

Mijehof 7 A

1106 HA Amsterdam

Contact

Welzijnsstichting Anand Joti

dhr. J. Ishwardat

020-696 30 70

06-484 215 79

info@anandjoti.nl

www.anandjoti.nl

Toelichting

gemengde groepen

Yoga

Collectieve ruimte

Woongroep Anand Joti

Mijehof 7 A

1106 HA Amsterdam

Contact

Welzijnsstichting Anand Joti

mw. N. Kanhai

020-696 38 25

info@anandjoti.nl

www.anandjoti.nl

Toelichting

voor vrouwen

Yoga

Activiteitscentrum

Hofgeest 140

1102 EG Amsterdam

Contact

Stichting Swagatam

John Gajadhar

020-696 34 44

j.gajadhar@planet.nl

Toelichting

o.a. voor (ex-)hartpatiënten

91


Amsterdam Zuidoost

Zwemmen

Bijlmerzwembad

Bijlmerpark 76

1102 BL Amsterdam

Contact

Stadsdeel Zuidoost

L. Brown

020-697 25 01

ludwig.brown@12move.nl

www.bijlmersportcentrum.nl

Zwemmen

Bijlmerzwembad

Bijlmerpark 76

1102 BL Amsterdam

Contact

De Meren / Dac Zuidoost

Kees Delsasso

020-567 74 31

k.delsasso@amcdemeren.nl

Toelichting

voor (ex-)psychiatrische patiënten

Zwemmen

Zwembad in Mytylschool

Drostenburg 1

1102 AM Amsterdam

Contact

Mytylschool

info zwembad

020-398 77 56

Toelichting

voor jeugd en volwassenen

Zwemmen

Zwembad in Mytylschool

Drostenburg 1

1102 AM Amsterdam

Contact

Zwemschool Plons

Peter Douwes

020-468 66 81

06-239 425 75

zwemplons@hetnet.nl

www.plonszwemschool.nl

Toelichting

voor de jeugd

Zwemmen

Zwembad Mytylschool

Drostenburg 1

1102 AM Amsterdam

Contact

Big!Move GG/ZZ Venserpolder

M. Aalders / H. van Gorkom

020-314 19 40

bigmove@gazocentra.nl

www.bigmove.nu

Toelichting

voor mensen met chronische

pijnklachten

Amsterdam Zuidoost

92

Zwemmen

Zwembad in Mytylschool

Drostenburg 1

1102 AM Amsterdam

Contact

St. Meer Bewegen voor Ouderen

Amsterdam

Joke Kat

020-886 10 70

mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Toelichting

watergymnastiek voor mensen

met een reumatische aandoening

Zwemmen

Bijlmerzwembad

Bijlmerpark 76

1102 BL Amsterdam

Contact

St. Meer Bewegen voor Ouderen

Amsterdam

Joke Kat

020-886 10 70

mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Toelichting

watergymnastiek voor mensen

met astma/copd

Zwemmen

Bijlmerzwembad

Bijlmerpark 76

1102 BL Amsterdam

Contact

Nederlands Obesitas Vereniging

Renske Meems

020-696 23 13

06-289 901 73

renske.meems@nl.ibm.com

www.dikke-mensen.nl

Toelichting

aqua aerobics voor zwaarlijvige

personen

93


Whisky in a jar

Ze kennen elkaar al heel lang en zijn echte vrienden. Maar sinds een

tijdje vormen ze een heuse muziekband. Harm (29) speelt namelijk gitaar

en Martijn (28) speelt de drums. Ze krijgen elke week met z’n tweeën les

van Annie Birken in het Muziekpakhuis aan de Amsterdamse Lijnbaansgracht.

Beide jongens zaten op dezelfde school voor speciaal onderwijs. Martijn

werkt nu op de kinderboerderij in Diemen. Het is een jongen van weinig

woorden, maar als hij eenmaal achter het drumstel in de oefenruimte zit

lijkt hij helemaal op zijn plaats. Hij drumt dan ook al meer dan tien jaar.

Harm, overdag medewerker op een linnenkamer, speelt gitaar vanaf zijn

dertiende. Hij vindt het een mooi instrument, maar je moet er wel wat voor doen, zegt hij. En zo te

horen doet hij dat. Eerst speelde hij rock, zoals Bon Jovi. Met zijn moeder op vakantie in Ierland heeft

hij de Dubliners ontdekt en ook andere Ierse volksmuziek. Martijn vindt de Ierse muziek ook erg leuk.

Hij oefent niet thuis, maar luistert wel naar de cd met muziek die hij van Annie kreeg.

94 95

Alles bij elkaar hebben ze nu al genoeg repertoire voor vier cd’s.

Harm doet de zang bij de liedjes met een rauwe, doorleefde stem die

aan Mick Jagger doet denken en die perfect bij de volksmuziek past.

Annie, zelf Iers, vindt het altijd gezellig met de jongens. Ze legt uit

wat de liedjes betekenen en geeft muziekaanwijzingen. Zelf speelt

ze keyboard en zingt ook wel mee. Ze worden zelfs gevraagd om op

feesten te spelen en dat doen ze erg graag. Hoog tijd dus voor een

echte Ierse naam voor de band. Het werd ‘Whisky in a jar’.

Stadsbreed

Diverse activiteiten reiken over de grenzen van de stadsdelen heen.

In Stadsbreed leest u meer.


Stadsbreed

Bowling

diverse locaties

Amsterdam

Contact

BC Amstelstad

Jan de Boer

sms 06-555 080 08

bcamstelstad@gmail.com

www.bcamstelstad.spaces.

live.com

Toelichting

voor slechthorenden en doven

Bowling

diverse bowlingcentra

Amsterdam

Contact

Stichting De Wissel

dhr. J. van de Stroom

023-563 39 13

06-539 476 76

j.stroom@planet.nl

www.stichting-de-wissel.nl

Toelichting

zaterdagavond 1x per 2 mnd

vanaf 16 jaar

Fitness

diverse locaties

Amsterdam

Contact

MOVEO FIT, Fysio Sportcentrum

F. Braakman / S. Schaper /

M. Dirks

020-611 75 03

fysio.ahg@planet.nl

www.fysiotherapie-ahg.nl

Toelichting

cardiofitness, powerwalking

ook voor mensen met overgewicht

Wandelen

diverse locaties

Amsterdam

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Wandelen

diverse locaties

Amsterdam

Contact

N.H. Wandelsportbond

A. Reitmaier-de Vries

075-615 68 45

secr.nhwb@xs4all.nl

www.nhwb.nl

Wandelen/

Hardlopen

diverse parken

Amsterdam

Contact

Be Interactive

Zainab Makhlouf

06-243 407 81

info@beinteractive.org

www.beinteractive.org

Toelichting

voor vrouwen met overgewicht

en diabetes

Stadsbreed

96

Hengelsport

diverse locaties

Amsterdam

Contact

Amsterdamsedamse

Hengelsportvereniging

Ron Voss

020-626 49 88

ahv@ahv.nl

www.ahv.nl

Tandemen

vertrek bij het Amstelstation

Amsterdam

Contact

SV Cormeta

Jan Peeters

020-665 66 01

info@cormeta.nl

www.cormeta.nl

Toelichting

eerste zondag van de maand

voor slechtzienden en blinden

Wandelen

diverse locaties

Amsterdam

Contact

SV Cormeta

mw. G. Schuddeboom

0251-320 016

info@cormeta.nl

www.cormeta.nl

Toelichting

laatste zondag van de maand

voor slechtzienden en blinden

Zwemmen

De Watervrienden Amsterdam

diverse locaties

Amsterdam

Contact

De Watervrienden Amsterdam

Loes Bout

0299-438 685

06-141 837 84

info@watervriendenamsterdam.nl

www.watervriendenamsterdam.nl

97


Stadsbreed

98

Uitgaan

Avondje Uit!

Contact

Stichting Prisma

infolijn

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Toelichting

donderdagavond 4x per jaar

vanaf 18 jaar

Museumbezoek

Musea in of buiten Amsterdam

Contact

Creade

Thea Haverkamp/Adele Heppner

06-123 050 61

06-156 914 51

www.stichting-creade.nl

Toelichting

zondag 1x per maand

vanaf 16 jaar

Concertbezoek

Contact

Creade

Thea Haverkamp/Adele Heppner

06-123 050 61

06-156 914 51

www.stichting-creade.nl

Toelichting

4x per jaar

vanaf 18 jaar

“Red Crosser”

Valkenburgerstraat 24

1011 LZ Amsterdam

Contact

Rode Kruis District Amsterdam

infolijn

020-635 31 10

info@nrka.nl

www.rodekruis.nl/amsterdam

Toelichting

gehandicaptentram van het

Rode Kruis

Snelheid!

Elke week komen ze uit Apeldoorn naar Amsterdam om te fietsen. Richard

Bonhof (33) en Patrick van Gortel (30) komen hier speciaal voor het

Velodrome, een van de twee indoorbanen in Nederland voor hardrijders. De

mannen rijden op een tandem en nemen deel aan wedstrijden. Niet alleen

omdat het erg leuk is, maar ook omdat tandemrijden voor de slechtziende

Richard de ideale sport is.

Door een vermaard tandemrijder in zijn omgeving werd Richard aan geraden

om eens op de fiets te gaan zitten. Na het eerste ritje was hij verkocht: de

snelheid en het teamwork waren het helemaal. Sinds vier jaar vormt hij een

team met Patrick, die zijn piloot is. Patrick fietst al vanaf zijn achtste wedstrijden,

gewoon solo. Maar daar was hij al jaren mee gestopt toen hij voor de eerste keer als piloot

op een tandem stapte. Niet lang daarna vond hij in Richard een goede stoker.

Sinds 2004 rijden ze op de baan. De eerste keer op de indoorbaan was

Richard misselijk. Hij stuurt niet en kan ook nauwelijks zien wat er voor hen

ligt. Door de harde rondjes en de onverwachte op- en neergaande bewegingen

op de baan, voelt het de eerste keren als een kermisattractie. Maar

inmiddels is dat geen probleem meer. Richard: “Ik ga steeds slechter zien

en dat is geen pretje. Dit houdt me op de been. Ik kijk uit naar het wedstrijdseizoen,

werk aan mijn eigen website www.dutch-tandem.nl en ben op zoek

naar sponsors. Ik wil graag aan mezelf en de maatschappij laten zien dat

mensen met een beperking wel degelijk kunnen presteren.”

Ze benadrukken dat het helemaal niet nodig is om, net als zij, naar het WK te streven of zelfs aan

wedstrijden mee te doen. Het gaat in eerste instantie nog altijd om de snelheid en het teamwork,

die ook in de buitenlucht bereikt kan worden. Volgens hen gaat een tandem harder dan een solofiets,

tenminste als beide rijders fit zijn. Ook is het belangrijk dat ze goed op elkaar zijn ingespeeld zoals

bij Richard en Patrick het geval is. Woorden worden dan overbodig.

99


Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Iedere gemeente heeft een gevarieerd aanbod. Uw gemeente heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Amstelveen

Atletiek

Sportvelden Hockeyvereniging

Hurley

Nieuwe Kalfjeslaan 21

1182 AA Amstelveen

Contact

De Bewegingsschool

Annelies Vinken

06-535 452 58

info@bewegingsschool.nl

www.bewegingsschool.nl

Toelichting

loop- en conditietraining voor

(ex-)hartpatiënten en andere

chronische ziekten

Bridge

Europees Go en Cultureel

Centrum

Schokland 14

1181 HV Amstelveen

Contact

Bridgeclub Buiten Amstel

J. Verhallen

020-470 33 23

jverhallen@wxs.nl

www.bridgewebnl.com/clubs/

buitenamstel

Bridge

Go Centrum

Schokland 14

1181 HV Amstelveen

Contact

NRBV

mw. B.C. Scholten-Jonker

020-645 24 61

Amstelveen

100

Dammen

101

Ontmoetingscentrum De Meent

Stichting Amstelveens Sportbedrijf (SAS)

Orion 3-5

1188 AM Amstelveen

Contact

Damclub Amstelveen

H.H. Bauschen

020-679 49 08

adres

Sportcentrum de Meerkamp

Van der Hooplaan 239

1185 LN Amstelveen

postadres

Stichting Amstelveens Sportbedrijf (SAS)

Postbus 72

1180 AB Amstelveen

telefoon 020-347 34 50

e-mail

info@sportbedrijfamstelveen.nl

website

www.sportbedrijfamstelveen.nl

Bridge

MOC-Gebouw

Lindenlaan 75

1185 LC Amstelveen

Contact

Bridgeclub Nieuwer Amstel

Z.A. de Groot-Teekens

020-496 34 58

zwannie00@hotmail.com

Dansen

De Schakbarak

Keizer Karelweg 94 B

1185 HX Amstelveen

Contact

De Schakel

M. van den Broek

0297-328 022

deschakel.amstelveen@hetnet.nl

www.deschakelamstelveen.nl

Toelichting

volksdansen


Amstelveen

Dansen

De Schakel

Keizer Karelweg 94 B

1185 HX Amstelveen

Contact

Stichting De Regenboog

Mireille Bögels

033-456 48 55

stijldansvereniging_de_regenboog@hotmail.com

Toelichting

stijldansen

Dansen

Wijkcentrum Westend

Westwijkplein 3

1187 LS Amstelveen

Contact

St. rolstoeldansen Amstelveen

C. van Hugten

020-643 64 10

c.vanhugten@freeler.nl

www.rolstoeldansen-amstelveen.nl

Toelichting

rolstoeldansen (E+H)

Dansen

Wijkcentrum de Laagte

Henegouwselaan 2

1181 CW Amstelveen

Contact

St. rolstoeldansen Amstelveen

C. van Hugten

020-643 64 10

c.vanhugten@freeler.nl

www.rolstoeldansen-amstelveen.nl

Toelichting

rolstoeldansen (E+H)

Gymnastiek

Wijkcentrum Westend

Westwijkplein 3

1187 LS Amstelveen

Contact

Vereniging Cara-Fit

mw. R.M. Le Feber

020-402 05 53

r.le.feber@kpnplanet.nl

Toelichting

oefenen op maat voor mensen met

astma/copd en andere chronische

aandoeningen

Hockey

Sportpark Amsterdamse Bos

Nieuwe Kalfjeslaan 19

1182 AA Amstelveen

Contact

Amsterdamse Hockey

en Bandy Club

Helma Noach

020-673 09 12

helmanoach@gmail.com

www.ahbc.nl

Toelichting

voor de jeugd 7 - 18 jaar

Hockey

Sportpark Sportlaan

Sportlaan 1 (hoek Sportlaan/

Van der Hooplaan)

1185 TB Amstelveen

Contact

Hockeyvereniging Myra

Marjolein Selier

020-640 79 96

020-641 83 16

info@hvmyra.nl

www.hvmyra.nl

Toelichting

vanaf 7 jaar

Amstelveen

102

Fitness

Medisch Centrum I.B.I.S.

(all sports gebouw)

Van der Hooplaan 237

1185 LN Amstelveen

Contact

Medisch Centrum I.B.I.S.

Nicolette Verheem

020-640 50 26

fax 020-640 52 76

info@mcibis.nl

www.mcibis.nl

Toelichting

conditietraining voor

(ex-)hartpatiënten

Fitness

Wijkcentrum Westend

Westwijkplein 3

1187 LS Amstelveen

Contact

Vereniging Cara-Fit

mw. R.M. Le Feber

020-402 05 53

r.le.feber@kpnplanet.nl

Toelichting

voor mensen met astma/copd en

andere chronische aandoeningen

Fitness

Zwembad De Meerkamp

Van der Hooplaan 239

1185 LN Amstelveen

Contact

Fysiotherapiepraktijk Dekker

L.M.M.C.J. Dekker-Bakker

020-641 86 41

fysiodekker@zonnet.nl

www.fysiotherapiepraktijkdekker.nl

Toelichting

voor mensen met obesitas,

ms en kanker

Hockey

Sporthal de Meent

Orion 3-5

1188 AM Amstelveen

Contact

St. Randwijckrollers

Cockie Verdonck

020-641 61 89

020-643 80 15

groenpa@xs4all.nl

Toelichting

rolstoelhockey (E+H)

Judo

De Schakbarak

Keizer Karelweg 94 B

1185 HX Amstelveen

Contact

De Schakel

M. van den Broek

0297-328 022

deschakel.amstelveen@hetnet.nl

www.deschakelamstelveen.nl

Klaverjassen

VOKA-gebouw

Vierlingsbeeklaan 35

1187 AS Amstelveen

Contact

Klavertje 4

Y. Koningen

020-641 74 67

Toelichting

voor mensen met astma/copd

103


Amstelveen

Paardrijden

Manege Nieuw Amstelland

J. Tooropplantsoen 17

1182 AC Amstelveen

Contact

Stichting Speciaal Paardrijden

Amstelland

Y.J. van de Ven

020-643 24 68

06-519 742 46

y.vdven@wolmail.nl

www.nieuwamstelland.nl

Tafeltennis

Sportpark Het Loopveld

Aanloop 4

1183 SZ Amstelveen

Contact

A.M.J.V.

Wim van Gaalen

020-644 38 37

van.gaalen@hccnet.nl

www.amvj-tafeltennis.nl

Tafeltennis

Gymzaal de Landtong

Landtong 14

1186 GP Amstelveen

Contact

Tafeltennisvereniging

Amstelveen

M. Hettema

06-519 946 10

info@ttvamstelveen.net

www.ttvamstelveen.net

Wandelen

Zwembad De Meerkamp

Van der Hooplaan 239

1185 LN Amstelveen

Contact

Fysiotherapiepraktijk Dekker

L.M.M.C.J. Dekker-Bakker

020-641 86 41

06-539 012 39

fysiodekker@zonnet.nl

www.fysiotherapiepraktijkdekker.nl

Toelichting

nordic walking voor mensen

met parkinson, cva, copd of

diabetes

Wielrennen

De Schakbarak

Keizer Karelweg 94 B

1185 HX Amstelveen

Contact

De Schakel

M. van den Broek

0297-328 022

deschakel.amstelveen@hetnet.nl

www.deschakelamstelveen.nl

Toelichting

fietsen

Zwemmen

Zwembad De Meerkamp

Van de Hooplaan 239

1185 LN Amstelveen

Contact

De Dolfijn

J. Ruwiel-Celie

020-641 21 77

020-645 28 36

zwemclubdolfijn@msn.com

Toelichting

zwemles voor de jeugd

Amstelveen

104

Voetbal

Voetbalvelden Roda ‘23

Noorddammerweg 48 C

1187 ZT Amstelveen

Contact

RKSV RODA ‘23

G. Wegbrands

020-647 28 84

yvonnehogerwerf@roda23.nl

www.roda23.nl

Toelichting

ook veldvoetbal / G-competitie

Voetbal

Nautilus

Sportlaan 35

1185 TB Amstelveen

Contact

A.F.C. Nautilus

B. de Ridder

020-643 78 12

020-645 19 56

www.afcnautilus.nl

Toelichting

ook futsal/ veldvoetbal

Wandelen

De Schakbarak

Keizer Karelweg 94 B

1185 HX Amstelveen

Contact

De Schakel

M. van den Broek

0297-328 022

deschakel.amstelveen@hetnet.nl

www.deschakelamstelveen.nl

Zwemmen

Zwembad De Meerkamp

Van de Hooplaan 239

1185 LN Amstelveen

Contact

De Schakel

M. van den Broek

0297-328 022

deschakel.amstelveen@hetnet.nl

www.deschakelamstelveen.nl

Toelichting

instructie/recreatie

Zwemmen

Zwembad De Meerkamp

Van der Hooplaan 239

1185 LN Amstelveen

Contact

Fysiotherapiepraktijk Dekker

L.M.M.C.J. Dekker-Bakker

020-641 86 41

06-539 012 39

fysiodekker@zonnet.nl

www.fysiotherapiepraktijkdekker.nl

Toelichting

bewegen in water

105


Amstelveen

Zwemmen

Zwembad De Meerkamp

Van de Hooplaan 239

1185 LN Amstelveen

Contact

SV Cormeta

mw. M.A.T. Polderman

020-615 03 58

info@cormeta.nl

www.cormeta.nl

Toelichting

voor slechtzienden en blinden

Zwemmen

Zwembad De Meerkamp

Van de Hooplaan 239

1185 LN Amstelveen

Contact

Vereniging Cara-Fit

mw. R.M. Le Feber

020-402 05 53

r.le.feber@kpnplanet.nl

Toelichting

oefenen in warm water voor mensen

met astma/copd en andere

chronische aandoeningen

Handenarbeid

Clubgebouw

Keizer Karelweg 94 B

1185 HX Amstelveen

Contact

De Schakel

Agnes de Bruijn

023-561 64 69

deschakel.amstelveen@hetnet.nl

www.deschakelamstelveen.nl

Instuif

Clubgebouw

Keizer Karelweg 94 B

1185 HX Amstelveen

Contact

De Schakel

Tom Koot

020-523 54 00

deschakel.amstelveen@hetnet.nl

www.deschakelamstelveen.nl

Kookclub

Clubgebouw

Keizer Karelweg 94 B

1185 HX Amstelveen

Contact

De Schakel

Maureen Fermie

020-645 98 90

deschakel.amstelveen@hetnet.nl

www.deschakelamstelveen.nl

Amstelveen

106

Creatief

Algemene Muzikale

Vorming

Muziekschool Amstelveen

Stadsplein 99

1181 ZM Amstelveen

Contact

Muziekschool Amstelveen

Administratie

020-647 14 57

postbus@

muziekschoolamstelveen.nl

www.muziekschoolamstelveen.nl

Café avond

Clubgebouw

Keizer Karelweg 94 B

1185 HX Amstelveen

Contact

De Schakel

Mw. E. de Bruijn

020-507 45 044

deschakel.amstelveen@hetnet.nl

www.deschakelamstelveen.nl

Schilderen

Clubgebouw

Keizer Karelweg 94 B

1185 HX Amstelveen

Contact

De Schakel

Mw. Kester

020-645 22 74

deschakel.amstelveen@hetnet.nl

www.deschakelamstelveen.nl

Scouting de Teil

Clubhuis de Teil

Nieuwe Kalfjeslaan 23

1182 AA Amstelveen

Contact

Stichting Tyltyl Mytyl

Wilma Janzen

020-693 24 90

w-janzen@freeler.nl

www.amstel.scouting.nl

Toelichting

speciaal voor lichamelijk

gehandicapten

Toneel

Clubgebouw

Keizer Karelweg 94 B

1185 HX Amstelveen

Contact

De Schakel

Maureen Fermie

020-645 98 90

deschakel.amstelveen@hetnet.nl

www.deschakelamstelveen.nl

107


Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Iedere gemeente heeft een gevarieerd aanbod. Uw gemeente heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Diemen

109

Gemeente Diemen

Afdeling Sport & Recreatie

adres D.J. Den Hartoglaan 1

1111 ZB Diemen

postadres Postbus 191

1110 AD Diemen

telefoon 020-314 46 44

e-mail

info@diemen.nl

website

www.diemen.nl


Diemen

Duiken

Zwembad AGO

Kriekenoord 17

1111 PT Diemen

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Fitness

Zwembad AGO gymzaal

Kriekenoord 17

1111 PT Diemen

Contact

Groepspraktijk voor Fysiotherapie

Galilei

infolijn

020-463 02 50

fysiogalilei@planet.nl

www.fysiotherapiegalilei.nl

Toelichting

gymnastiek

Fitness

Club Sportive Diemen

Willem de Zwijgerlaan 2

1111 ZS Diemen

Contact

Club Sportive

infolijn

020-620 66 31

diemen@clubsportive.nl

www.clubsportive.nl

Toelichting

fitness, aerobics en spinning

Yoga

Yogastudio Diemen

Overdiemerweg 1

1111 PN Diemen

Contact

Yogastudio Diemen

Annie Douma

020-416 50 78

adouma40@planet.nl

www.yogadiemen.nl

Zwemmen

Zwembad AGO

Kriekenoord 17

1111 PT Diemen

Contact

Groepspraktijk voor Fysiotherapie

Galilei

infolijn

020-463 02 50

fysiogalilei@planet.nl

www.fysiotherapiegalilei.nl

Zwemmen

Zwembad AGO

Kriekenoord 17

1111 PT Diemen

Contact

Multiple Scelerose Vereniging

Nederland

Barbara Bakker

020-634 30 44

info@msvnamsterdam.nl

barbakker@tiscali.nl

www.msvnamsterdam.nl

Diemen

110

Handboogsport

Sportcentrum

Wethouder F.B. Duran

Ouderkerkerlaan 10

1112 BE Diemen

Contact

SSV de Vrijheid

T. de Jong

020-695 85 27

06-449 229 42

info@ssv-devrijheid.nl

www.ssv-devrijheid.nl

Schietsport

Sportcentrum

Wethouder F.B. Duran

Ouderkerkerlaan 10

1112 BE Diemen

Contact

SSV de Vrijheid

T. de Jong

020-695 85 27

06-449 229 42

info@ssv-devrijheid.nl

www.ssv-devrijheid.nl

Yoga

diverse locaties

Diemen

Contact

Cordaan

mw. E.E.S. Heera

020-368 07 00

06-363 051 64

Toelichting

o.a. voor (ex-)hartpatiënten

Zwemmen

Zwembad AGO

Kriekenoord 17

1111 PT Diemen

Contact

Vereniging Meer Met

Fibromyalgie (MBMF)

Vera Tielemans

020-482 13 69

mbmf@hetnet.nl

www.mbmf.cvoo.nl

Zwemmen

Zwembad AGO

Kriekenoord 17

1111 PT Diemen

Contact

St. AGO Zwembad

Francien Haex

020-690 34 87

fhaex@x4all.nl

www.stichtingago.nl

Zwemmen

Zwembad AGO

Kriekenoord 17

1111 PT Diemen

Contact

Stichting Prisma

Philip Tulfer

020-662 60 12

info@stichtingprisma.nl

111


Voor sport- en andere vrijetijdsactiviteiten hoeft u het niet ver weg te zoeken.

Iedere gemeente heeft een gevarieerd aanbod. Uw gemeente heeft algemene informatie over

activiteiten bij u in de buurt.

Overige gemeenten

Abcoude

Hengelsport

Jan de Klerk paviljoen

Molenweg 19

1391 CH Abcoude

Contact

St. Viscentra Gehandicapten

W. Hulshoff Pol

0294-283 156

Toelichting

voor mensen met chronische

ziekten

Badhoevedorp

Bridge

Dorpshuis

Snelliuslaan 35

1171 CZ Badhoevedorp

Contact

Badhoevense Bridgeclub

mw. L. Vos

020-659 76 70

liesvos@xs4all.nl

Badhoevedorp

Fitness

Back in Shape

Lorentzplein 46

1171 BB Badhoevedorp

Contact

Broers Fysiotherapie

en Fysiosport

C. van Seventer

020-449 29 69

colleen@backinshape.nl

www.backinshape.nl

Toelichting

voor mensen met copd /

(ex-)hartpatiënten

Overige gemeenten

112 113

Duivendrecht

Duivendrecht

Duivendrecht

Biljarten

Darts

Klaverjassen

NS gebouw

NS gebouw

NS gebouw

Ouderkerkerlaan 10

Ouderkerkerlaan 10

Ouderkerkerlaan 10

1115 NS Duivendrecht

1115 NS Duivendrecht

1115 NS Duivendrecht

Contact

Contact

Contact

Amsterdamse Spoorweg

Amsterdamse Spoorweg

Amsterdamse Spoorweg

Sportvereniging

Sportvereniging

Sportvereniging

Jan van Kooten

Jan van Kooten

Jan van Kooten

035-694 36 68

035-694 36 68

035-694 36 68

g.j.van.kooten@planet.nl

g.j.van.kooten@planet.nl

g.j.van.kooten@planet.nl

www.assv.nl

www.assv.nl

www.assv.nl


Overige gemeenten

Duivendrecht

Schietsport

NS gebouw

Ouderkerkerlaan 10

1115 NS Duivendrecht

Contact

Amsterdamse Spoorweg

Sportvereniging

Jan van Kooten

035-694 36 68

g.j.van.kooten@planet.nl

www.assv.nl

Duivendrecht

Showdown

NS gebouw

Ouderkerkerlaan 10

1115 NS Duivendrecht

Contact

Amsterdamse Spoorweg

Sportvereniging

Jan van Kooten

035-694 36 68

g.j.van.kooten@planet.nl

www.assv.nl

Toelichting

voor slechtzienden en blinden

Duivendrecht

Sjoelen

NS gebouw

Ouderkerkerlaan 10

1115 NS Duivendrecht

Contact

Amsterdamse Spoorweg

Sportvereniging

Jan van Kooten

035-694 36 68

g.j.van.kooten@planet.nl

www.assv.nl

Landsmeer

Handbal

Indoorcentrum Landsmeer

Zuideinde 6

1121 CL Landsmeer

Contact

Ronald McDonald Centre

Only Friends

D. Gebbink

020-633 55 10

06-215 344 64

info@ronaldmcdonaldcentre.nl

www.ronaldmcdonaldcentre.nl

Toelichting

voor de jeugd

Nieuw Vennep

Paardrijden

Meers paardencentrum

IJweg 1273

2152 NA Nieuw Vennep

Contact

Stichting Paardrijden

Gehandicapten Amstelveen

G. de Groot

020-645 05 61

0252-234 325

Toelichting

div. lesgroepen

Overige gemeenten

114

Duivendrecht

Tafeltennis

NS gebouw

Ouderkerkerlaan 10

1115 NS Duivendrecht

Contact

Amsterdamse Spoorweg

Sportvereniging

Jan van Kooten

035-694 36 68

g.j.van.kooten@planet.nl

www.assv.nl

Duivendrecht

Voetbal

Sportpark De Hoop

Biesbosch 39

1115 HE Duivendrecht

Contact

CTO ‘70

Cees Houweling

020-695 33 05

020-600 57 28

Voetbalcto70@hotmail.com

www.svcto70.nl

Toelichting

veldvoetbal / G-competitie

Landsmeer

Basketbal

Indoorcentrum Landsmeer

Zuideinde 6

1121 CL Landsmeer

Contact

Ronald McDonald Centre

Only Friends

D. Gebbink

020-633 55 10

06-215 344 64

info@ronaldmcdonaldcentre.nl

www.ronaldmcdonaldcentre.nl

Toelichting

rolstoelbasketbal voor de jeugd

115


Koepelorganisaties van buurthuizen

Buurthuizen proberen een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen met activiteiten

voor jong en oud. Vaak leveren zij ook professionele diensten op het gebied van sociaal-cultureel

werk, kinderopvang, jongerenwerk, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke dienstverlening.

Voor de buurthuizen bij u in de buurt kunt u contact opnemen met de koepelorganisatie in uw

gemeente/stadsdeel waar de buurthuizen onder vallen.

Amstelveen Stichting Cardanus

adres: Lindenlaan 75

1185 LC Amstelveen

tel: 020-543 45 45

e-mail: info@cardanus.nl

website: www.cardanus.nl

Amsterdam Akros (De Baarsjes)

adres: Balboastraat 18

1057 VW Amsterdam

contactpersoon: Marja van der Kieft

tel: 020-589 33 33

e-mail: info@akros-amsterdam.nl

website: www.akros-amsterdam.nl

Combiwel (Oud-West)

adres: Douwes Dekkerstraat 2

1053 SX Amsterdam

contactpersoon: Kees Buizer

tel: 020-689 07 11

e-mail: k.buizer@combiwel.nl

website: www.combiwel.nl

Algemene organisaties

117

Combiwel (Oud-Zuid)

Stichting Welzijn Zuideramstel

Impuls (Bos en Lommer, De Baars-

adres: 2e Jan van der

(Zuideramstel)

jes, Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp,

Heijdenstraat 75-77

adres: IJsselstraat 48

Slotervaart)

1074 XR Amsterdam

1078 CK Amsterdam

adres: Van de Sande

contactpersoon:

tel: 020-577 35 00

Bakhuijzenstraat 2

Annemieke Verhoogt

e-mail: info@wza.nl

1061 AG Amsterdam

tel: 020-664 86 70

website: www.welzijnza.nl

tel: 020-515 88 88

e-mail: a.verhoogt@

e-mail: impuls@impuls.nl

decommunityschool.nl

website: www.impuls.nl

website: www.combiwel.nl


Algemene organisaties

Kansweb (onderdeel van Combiwel)

Civic Zeeburg

Stichting Welzijn Amsterdam Zuid-

Algemene organisaties

118

adres: Wibautstraat 129

1091 GL Amsterdam

contactpersoon: Diana Machiels

tel: 020-575 47 00

e-mail: info@kansweb.nl

website: www.kansweb.nl

IJsterk (Centrum & Westerpark)

adres: Keizersgracht 19

1015 CC Amsterdam

contactpersoon: Arjan Lemke

tel: 020-512 02 00

e-mail: info@ijsterk.nl

website: www.ijsterk.nl

Diemen Stichting Welzijn

adres: Ouddiemerlaan 104

1111 HL Diemen

tel: 020-695 37 83

e-mail:

adres: Obiplein 16

1094 RB Amsterdam

tel: 020-665 80 01

e-mail: info@civiczeeburg.nl

website: www.civiczeeburg.nl

Dynamo

adres: Ambonplein 55

1094 PW Amsterdam

contactpersoon: Inge Arends

tel: 020-692 07 90

e-mail: info@dynamo-amsterdam.nl

website: www.dynamo-amsterdam.nl

oost Op Maat (SWAZOOM)

adres: Harriet Freezerstraat 117a-b

1103 JP Amsterdam-Zuidoost

tel: 020-569 68 67

e-mail: info@swazoom.nl

website: www.swazoom.nl

Stichting Meerwaarde Badhoevedorp

adres: Dokter van Dorstenstraat 1

2132 JR Hoofddorp

tel: 023-569 88 88

e-mail: informatie@meerwaarde.nl

website: www.meerwaarde.nl

Natuur zonder drempels

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Provinciale Landschappen

geven een brochure uit over natuurgebieden die u zonder

hindernissen kunt bezoeken. Er wordt beschreven wat u kunt

verwachten. Bijvoorbeeld een rondwandeling over een geasfalteerd

pad of een vogelkijkhut, toegankelijk voor mensen met een

motorische beperking. Ook is informatie opgenomen over de

aanwezigheid van een aangepast toilet. U kunt de brochure

bestellen bij de Vereniging Natuurmonumenten.

Kwartiermaken, Stichting Prisma

Sinds 2005 werkt de kwartiermaker van Stichting Prisma in diverse

Amsterdamse stadsdelen aan de bevordering van een toegankelijke

reguliere vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke

beperking. In 2007-2008 richtte Stichting Prisma zich op kwartiermaken

in stadsdeel Oud-West. Gedurende anderhalf jaar wordt de

kwartiermaker van Prisma hier ingezet om te inventariseren wat de

vrijetijdswensen van bewoners met een verstandelijke beperking

zijn en samenwerkingsverbanden op te zetten tussen lokale

welzijnsinstellingen, zorginstellingen en belangenorganisaties

rondom vrijetijdsbesteding. In het kwartiermakersproject werkt

Prisma onder andere samen met Combiwel, stadsdeel Oud-West,

Cordaan, Amsta, MEE Amstel en Zaan en Belangengroep Gehandicapten

Oud-West.

Vereniging Natuurmonumenten

adres: Schaep en Burgh

Noordereinde 60

1243 JJ ’s-Graveland

postadres: Postbus 9955

1243 ZS ’s-Graveland

tel: 035-655 99 11

website: www.natuurmonumenten.nl

www.staatsbosbeheer.nl

www.landschappen.nl

Stichting Prisma

adres: Lutmastraat 181

contactpersoon: Karen Soeterik

tel: 06-203 386 37 /020-662 60 12

e-mail: karen@stichtingprisma.nl

website: www.stichtingprisma.nl

Algemene organisaties

119

info@stichtingwelzijndiemen.nl

website: www.welzijndiemen.nl


Jeugd

Sportorganisaties

Algemene organisaties

120

Aangepaste speeltuin

Dichtbij het Vondelpark ligt een speeltuin met aangepaste speeltoestellen.

De speeltuin is van Amsta, lokatie De kleine Johannes.

Amsta is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

De speeltuin is voor iedereen toegankelijk. Om er gebruik

van te maken moet u wel door het gebouw van DKJ.

Boerderij het Dierendok + speeltuin

De boerderij is een voorziening van de stichting Cordaan AGO

dagbesteding. Een groep mensen met een verstandelijke beperking

houdt zich hier fulltime bezig met dierverzorging en onderhoud van

de boerderij. Naast de boerderij is een speeltuin met aangepaste

speeltoestellen. Zowel de boerderij als speeltuin is voor iedereen in

de buurt toegankelijk.

Kidsgids Amsterdam

Een gids met de mogelijkheden en activiteiten die er zijn in Nederland

voor kinderen tot 12 jaar in Amsterdam. Er zijn ook andere

Kidsgidsuitgaven, kijk op de website.

Scouting

Een afwisselende en plezierige vrijetijdsbesteding, dat is wat scouting

te bieden heeft. Iedereen kan meedoen. Jong en oud, ziend en

slechtziend, met of zonder een chronische aandoening of verstandelijke

beperking. Er zijn reguliere clubs en clubs die speciaal zijn

voor mensen met een lichamelijke beperking.

Voor informatie van adressen bij u in de buurt kun u contact opnemen

met: Scouting Nederland

De kleine Johannes

adres: Overtoom 363a

1054 JN Amsterdam

tel: 020-589 01 89

Boerderij het Dierendok

adres: Tegenhouderstraat 92

1033 PK Amsterdam

tel: 020-631 81 14

Kidsgids Amsterdam

ISBN: ISBN 978 90 766 9146 6

e-mail: info@kidsgids.nl

website: www.kidsgids.nl

Scouting

adres: Postbus 210

3830 AE Leusden

tel: 033-496 09 11

e-mail: info@scouting.nl

website: www.scouting.nl

ClubExtra

JUMP-in, een Amsterdams initiatief van de Dienst Maatschappelijke

Ontwikkeling en de GGD, zorgt er sinds 2002 voor dat kinderen

meer gaan bewegen. Een onderdeel van Jump-in is ClubExtra.

Kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar kunnen te maken krijgen

met bewegingsachterstand, die door verschillende oorzaken kan

zijn ontstaan. Een van die oorzaken is bijvoorbeeld overgewicht.

ClubExtra biedt sport op maat aan. Bij ClubExtra worden de activiteiten

zo aangeboden dat kinderen vaak aan de beurt komen

en op eigen niveau kunnen deelnemen.

Meer Bewegen voor Ouderen

Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO), onderdeel van Amsterdam

Thuiszorg, organiseert over heel Amsterdam diverse bewegingsactiviteiten

voor Amsterdammers van 55 jaar en ouder en voor

mensen met chronische aandoeningen. De nadruk ligt op samen

actief zijn binnen de mogelijkheden van iedere deelnemer. De

activiteiten vinden plaats in buurthuizen, verzorgingshuizen,

sportzalen en instructiebaden. Ook kent MBVO activiteiten voor

specifieke groepen, zoals migrantenvrouwen en -mannen. Ook

mensen met een lichamelijke beperking en chronische aandoening

zijn welkom. Verzekerden van AGIS met een aanvullende

verzekering komen in aanmerking voor vergoeding; ook sommige

andere ziekenverzekeraars vergoeden de activiteiten.

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

afdeling Sport

adres: Weesperstraat 101

1018 VN Amsterdam

contactpersoon:

De heer L. Leenen

(projectgroep JUMP-in)

postadres: Postbus 1840

1000 BV Amsterdam

tel: 020-552 24 90

e-mail: l.leenen@dmo.amsterdam.nl

website: www.jump-in.nl

MBVO

adres: Plein ’40-’45 nr 5

1063 KP Amsterdam

tel: 020-886 10 70

e-mail: mbvo_amsterdam@hotmail.com

website: www.mbvo-amsterdam.nl

Algemene organisaties

121


Sporten voor mensen die in aanraking zijn

(geweest) met de psychiatrie

Binnen Amsterdam is een zeer divers en uitgebreid aanbod voor

cliënten uit de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

Dit veelzijdige en wisselende aanbod is te vinden in het boekje

Lekkerder in je Vel. Deze is te raadplegen op onder genoemde

gelijknamige website.

De Omslag

contactpersoon: Rik Kamping,

kwartiermaker Sport in Amsterdam

tel: 06 34 737 305

e-mail: rik@deomslag.nl

website: www.lekkerderinjevel.info

www.dagactiviteiten.nl

Nederlands Olympisch Comité *

Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)

NOC*NSF is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland.

De 90 aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen

samen ongeveer 30.000 verenigingen met in totaal

ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters.

NOC*NSF

adres: Papendallaan 60

postadres: Postbus 302

6800 AH Arnhem

tel: 026-483 44 00

website: www.sport.nl

email: info@noc-nsf.nl

Algemene organisaties

122

Topsport Amsterdam

Topsport Amsterdam zet zich in om topsport in al haar facetten te

ondersteunen, ook topsport voor mensen met een beperking.

Gehandicaptensport Nederland

Gehandicaptensport Nederland creëert en waarborgt sportmogelijkheden

voor mensen met een handicap. Want sport draagt bij

aan het welzijn van mensen. Iedereen, ook mensen met een handicap,

moet de mogelijkheid krijgen om te sporten. Het uitgangspunt

van Gehandicaptensport Nederland is:

Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.

Topsport Amsterdam

adres: Olympisch Stadion 39

1076 DE Amsterdam

tel: 020-470 87 08

e-mail: sta@topsportamsterdam.nl

website: www.topsportamsterdam.nl

Gehandicaptensport Nederland

adres: Regulierenring 2b

3981 LB Bunnik

postadres: Postbus 200

3980 CE Bunnik

tel: 030-659 73 00

e-mail: info@gehandicaptensport.nl

Sportservice Noord-Holland

Sportservice Noord-Holland ondersteunt sportorganisaties en

begeleidt mensen met een handicap. De Provincie Noord-Holland

is in diverse regio’s verdeeld waar consulenten werkzaam zijn.

Sportservice Noord-Holland

adres: Nieuwe Gracht 7

2011 NB Haarlem

postadres: Postbus 338

2000 AH Haarlem

tel: 023- 5319475

e-mail: info@sportservicenoordholland.nl

website: www.sportservicenoordholland.nl

Algemene organisaties

123

website: www.gehandicaptensport.nl

Hart in beweging

Stichting Hart in Beweging (HIB) is de beweegorganisatie voor

hartpatiënten die willen bewegen of sporten.

Stichting Hart in Beweging

adres: Prof. Bronkhorstlaan 2

3723 MB Bilthoven

postadres: Postbus 132

3720 AC Bilthoven

tel: 030-659 46 52

e-mail: info.hib@shhv.nl

website: www.hartinbeweging.nl

www.beweegzoeker.nl


Gezelschap of hulp bij vrijetijdsbesteding

Vervoer

Algemene organisaties

Tea42

Tea42 (spreek uit: tea for two) brengt jonge mensen tussen de

17 en 35 jaar, met en zonder beperking bij elkaar om samen leuke

dingen te doen. Het kan gaan om samen winkelen, naar de film

gaan, sporten of gewoon thuis koffiedrinken.

Stichting Amsterdamse Vriendendiensten

Stichting Amsterdamse Vriendendiensten koppelt vrijwilligers aan

mensen die in aanraking zijn (geweest) met de psychiatrie. De

vrijwilligers helpen bij het ondernemen van alledaagse activiteiten

voor een dagdeel per week. De Stichting Amsterdamse Vriendendiensten

neemt ook andere initiatieven om mensen met elkaar in

contact te brengen.

Tea42

adres: Borgerstraat 52a

1053 PV Amsterdam

contactpersoon: Saskia Jansen

tel: 020-886 88 00

e-mail: s.jansen@amsterdamthuiszorg.nl

website: www.tea42.nl

Stichting Amsterdamse Vriendendiensten

adres: Oranje Nassaulaan 51-II

1075 AK Amsterdam

tel: 020-683 92 60

e-mail: info@vriendendiensten.nl

website: www.vriendendiensten.nl

Aangepast vervoer sporters

Voor sporters met een beperking die lid zijn van een Amsterdamse

sportvereniging bestaat een goede vervoersregeling. De vereniging

of sportclub kan een (aangepaste) bus inzetten voor het vervoer

van sporters naar wedstrijden in Nederland. De sporter betaalt een

eigen bijdrage van ongeveer 4 euro. Sportverenigingen die extra

kosten maken voor leden met een beperking, komen in aanmerking

voor subsidie van de gemeente Amsterdam. Voor meer informatie

kunt u contact opnemen met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling,

afdeling Sport.

Materiaal

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

afdeling Sport.

adres: Weesperstraat 101

1018 VN Amsterdam

contactpersoon: Dhr. H. Visser

(consulent aangepast sporten)

postadres: Postbus 1840

1000 BV Amsterdam

tel: 020-552 24 90

e-mail: h.visser@dmo.amsterdam.nl

website: www.sport.amsterdam.nl

Algemene organisaties

124

Korting voor jeugdleden

De sportcontributiekortingsregeling geldt voor schoolgaande

kinderen van 4 t/m 18 jaar die in Amsterdam wonen en waarvan de

ouders een inkomen op bijstandsniveau hebben. Ouders die volgens

Dienst Werk en Inkomen (DWI) recht hebben op een financiële tegemoetkoming

ontvangen rondom de zomervakantie een aanvraagformulier

voor de scholierenvergoeding. Na acceptatie door DWI

krijgen ouders een bedrag per kind toegekend dat zij vrij kunnen

besteden aan sportcontributie- of schoolkosten. Zij bepalen zelf of

zij de contributie- of schoolkosten geheel of gedeeltelijk declareren.

Er zal natuurlijk te allen tijde een betalingsbewijs moeten worden

overlegd. Ouders beslissen zelf welk deel van de scholierenvergoeding

zij willen inzetten voor een tegemoetkoming in de sportcontributiekosten.

Ouders die geen aanvraagformulier hebben ontvangen,

maar toch menen recht te hebben op de scholierenregeling, kunnen

contact opnemen met het team Voorzieningen van de DWI.

Dienst Werk en Inkomen

tel: 020-346 3684

website: www.dwi.amsterdam.nl

Aangepast sportmateriaal

Sporters met een beperking die lid zijn van een sportvereniging

kunnen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een deel van

de kosten vergoed krijgen voor de aanschaf van een (elektrische)

sportrolstoel, mono-ski of (race)tandem. Voor meer informatie

kunt u contact opnemen met de vestiging van het CIZ- frontoffice

in uw regio.

Aangepast spelmateriaal

In een speel-o-theek kun je speelgoed lenen en uitproberen.

Daarnaast is het ook vaak een ontmoetingsplek om te spelen of

ervaringen uit te wisselen. Je kunt er terecht met vragen over

speelgoed, spelen en het belang daarvan. Sommige speel-o-theken

hebben aangepast spelmateriaal voor kinderen met een beperking.

Kijk voor een speel-o-theek bij u in de buurt in de telefoongids.

Centrum Indicatiestelling Zorg

adres: Overschiestraat 55

1062 HN Amsterdam

postadres: Postbus 9306

1006 AH Amsterdam

tel: 020-573 33 00

e-mail: front.office@ciz.nl

website: www.ciz.nl

125


Speciale uitgaven

Algemene organisaties

Wegwijzer aangepaste visplaatsen

(in Amsterdam en omgeving)

Samen met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) heeft

de Amsterdamse hengelsportvereniging een boekje uitgegeven

met aangepaste visplaatsen. De wegwijzer is aan te vragen bij de

Amsterdamse hengelsportvereniging en DMO.

Gezond bewegen door mensen met een

hartaandoening

In samenwerking met de stichting Hart in Beweging heeft de

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) een sportwegwijzer

samengesteld voor hartpatiënten. De wegwijzer is aan te vragen

bij DMO, afdeling Sport

Amsterdamse Hengelsportvereniging

Adres: Nic. Witsenstraat 10

1017 ZH Amsterdam

tel: 020-626 49 88

e-mail: ahv@ahv.nl

website: www.ahv.nl

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

afdeling Sport

adres: Weesperstraat 101

1018 VN Amsterdam

contactpersoon: Dhr. H. Visser

(consulent aangepast sporten)

Algemene organisaties

126

postadres: Postbus 1840

1000 BV Amsterdam

127

tel: 020-552 24 90

e-mail: h.visser@dmo.amsterdam.nl

website: www.sport.amsterdam.nl


Colofon

De Voltreffer is een uitgave van MEE Amstel en Zaan en de Dienst

Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Sport.

Samenstelling en redactie

Elizabeth Stilma, Anneke Swijtink, Gonda van den Berg en Joke Weeda (MEE Amstel en Zaan)

Harry Visser (Dienst Maatschappelijke Onwikkeling)

Interviews (+foto’s)

Lea van Geesink

Fotografie

Katrien Mulder

128

Vormgeving en Concept:

Studio van Pelt, Amsterdam

www.studiovanpelt.nl

Druk:

De Hoog Grafische Diensten

Adres DMO

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Afdeling Sport

Postbus 1840

1000 BV Amsterdam

Bezoekadres:

Weesperstraat 101

1018 VN Amsterdam

Telefoon 020-552 24 90

Telefax 020-552 31 99

Teksttelefoon 020-552 25 58

sportservice@dmo.amsterdam.nl

www.sport.amsterdam.nl

Adres MEE

MEE Amstel en Zaan

Vlaardingenlaan 1

1059 GL Amsterdam

Telefoon 020-512 72 72

Telefax 020-512 72 73

www.meeaz.nl

More magazines by this user
Similar magazines