Klik hier om de PDF file te lezen

folia.nl

Klik hier om de PDF file te lezen

BN’ers

Over hun UvA-tijd

Atrium

Forum en kantine

Quiz

Ken jij de UvA

Gratis

Bandjes kijken in de stad

Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 63

28-08-2009

Nummer 01

Eerstejaars: en nu


Op zoek naar verdieping...

World of Delights is een groeiende internationale retailorganisatie met meer dan 40 verkooppunten

op met name luchthavens. Reeds 50 jaar zijn wij actief op de luchthaven Schiphol. Van oudsher als

delicatessen-specialist; sinds juli 2008 echter ook als concessionaris van Souvenirs, Toys, Sport,

Gifts & Swarovski. Voor onze winkels zijn wij op zoek naar:

Eros in de westerse cultuur

In september gaat het college van de Radboudstichting van start over het thema

Verkoopmedewerkers (m/v)

‘eros in de westerse cultuur’. Onderwerp is het verlangen naar transcendentie

(minimaal 16 uur per week)

dat Plato in zijn Symposium de naam van eros heeft gegeven en dat sindsdien

Voldoe jij aan de volgende eisen:

in de westerse cultuur staat voor het verlangen naar datgene wat het leven uiteindelijk

draagt en betekenis geeft. Wat is er in onze tijd van de ‘dood van God’

• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

• geen bezwaar tegen werken op onregelmatige tijden;

(Nietzsche) met dat verlangen gebeurd Centraal op dit college staat Plato’s

• een open, gastvrije en representatieve uitstraling;

filosofie van de eros en de lotgevallen ervan in de westerse filosofie.

• woonachtig binnen een straal van

Kom

30 km van

dan

Schiphol;

voor een master naar de Vrije Universiteit Amsterdam.

• minimaal 4 dagen of dagdelen van 8 uur per week beschikbaar.

Wanneer: 1e semester, vrijdag 9.00 -12.00 uur, vanaf 4 september 2009

Alle kennis rond de oudheid is gebundeld in een Waar: speciale wordt nader afdeling,

stuur dan een brief met CV naar:

bekend gemaakt via secretariaat Wijsbegeerte

waar onderzoek en opleidingen samenkomen. Studielast: 10 ECTS

WORLD OF DELIGHTS SCHIPHOL B.V., t.a.v. mevrouw Esmeralda Schouten, personeelszaken

Onderdeel van: Bachelor Wijsbegeerte

Tokyostraat 27-29, 1175 RB Lijnden. Of e-mail: e.schouten@worldofdelights.com

Tevens bestaat de mogelijkheid om op onze website

Kijk voor

www.worldofdelights.com

meer informatie over het onderzoek en de (unieke) masteropleidingen Archeologie, Griekse en

een sollicitatieformulier in te vullen. Voor telefonische informatie: 020-6587453.

Latijnse taal en cultuur, Erfgoedstudies,

Meer

Oudheidkunde

informatie via docent

en

prof.

Oudheidstudies

dr. Rudi te Velde (r.a.tevelde@uva.nl);

op www.let.vu.nl/oudheid.

tel. 020-4537280 of via onze

Acquisitie n.a.v. de advertentie wordt niet op prijs gesteld.

website www.radboudstichting.nl/colleges ( zie ook UvA Studiegids opleiding filosofie).

Pre-employment screening kan deel uit maken * Betreft van de ook sollicitatieprocedure.

het meer recente erfgoed. Tevens toegankelijk Aanmelden voor bij secretariaat kunsthistorici van en de afdeling sociaal-geografen. Wijsbegeerte U.v.A., tel. 020 – 525 45 11.

De VU biedt voor Nederland een aantal unieke masters op het gebied van de o

onderzoeksmaster Oudheidstudies, Oudheidkunde en Erfgoedstudies*.

Heb je een bachelor in Archeologie, Geschiedenis, Assyriologie of Griekse en Latijnse taal en cultuur en wil je je ondersc

Postacademische Dagblad Opleiding Journalistiek

(PDOJ) is een onafhan-

Greenpeace

kelijke internationale milieuorganisatie

Al 20 jaar die de meest door onderzoek,

succesvolle weg naar

overleg werk bij en de acties krantwerkt aan een

duurzaam evenwicht tussen

mens en milieu.

www.fhk.eur.nl/podj/

pdoj@fhk.eur.nl

Greenpeace zoekt voor een eigen promotieteam in Groot-Amsterdam

Studenten nu

12-16 uur per week

50% korting

op de Volkskrant +

gratis 6 dvd-box

Buurman & Buurman

Donateurwervers & Teamleiders m/v

Wij bieden persoonlijke begeleiding vanuit ons kantoor, een goed salaris en

aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie: www.greenpeace.nl/vacatures of neem contact op met

Sandra Janssen 020 524 93 21, sjanssen@greenpeace.nl

studentenprijs*

Ben je uitwonend student en niet

ouder dan 27 jaar, dan betaal je

slechts € 13,45 per maand voor

een Volkskrant-abonnement.

www.greenpeace.nl

SPAANS

LEER JE BIJ ANIMO

ACADEMIA DE ESPAÑOL

Cursussen in Amsterdam en Spanje

Bel 020-6752293 of kijk op

www.spaans-bij-animo.nl

voor alle informatie.


educ

Come

Wit

at Maa

an

V

Meer informatie:

volkskrant.nl/studenten.

selexyz studieboekenweken

van 15 augustus

tot 5 september 2008

Al je studieboeken compleet en

up-to-date op selexyz.nl

De actie loopt t/m 31 oktober 2009


Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 63

28-08-2009

inhoud

nieuws

Foto: Bob Bronshoff

Op de hoogte

Overzicht van het lopende nieuws,

speciaal voor nieuwe studenten

Mensa

Een gaarkeuken is het al lang niet

meer; in de universiteitskantine anno

2009 heerst het ‘La Place-gevoel’.

Dat betekent luxebroodjes, counters

met sappen, en à la minute bereide

wokgerechten. Maar de goedkope daghap is er nog steeds, dus

ook niet-studerende Amsterdammers met een kleine beurs weten

het Atrium te vinden. Precies wat de architect voor ogen had: een

ontmoetingsplaats voor diverse bevolkingsgroepen. blz.20

Dossier UvA-HvA ................................. blz. 4

Dossier BG-terrein ............................... blz. 5

Dossier studentenpolitiek ................. blz. 5

Geen kwaad woord over de UvA!

Tevreden student breekt een lans

voor ‘zijn’ universiteit...................................... blz. 7

Toen ik studeerde…..

Bekende Nederlanders halen herinneringen op

aan de UvA..................................................... blz. 8

Lekkere binnenkomer

Twee bestuursleden van Commissie Intree

vertellen waarom het zo leuk is........................blz. 10

Ken je universiteit

Een quiz voor nieuwe studenten......................blz. 12

Gratis en toch goed

Waar spelen de beste bands en dj’s

voor niets.....................................................blz. 18

En verder:

Nieuws 4-6, Opinie 7, Film/Het Beste 14, Fen is Uit/

Eten 15, Roem 23, Dijkgraaf & Fresco/Puzzel/Spekkie

Big 24

Nummer 01

BN’ers

Over hun UvA-tijd

Atrium

Forum en kantine

Eerstejaars: en nu

Quiz

Ken jij de UvA

Gratis

Bandjes kijken in de stad

Cover: Compilatie Intreeweek 2008

Collage: Pascal Tieman

Colofon

Folia: Weekblad voor de Universiteit van Amsterdam, Vendelstraat 2, 1012 XX Amsterdam, Tel. 020-5253981, Fax 020-5253980, redactie@folia.uva.

nl, Website: www.folia.nl, Uitgever: Stichting Folia Civitatis, Redactie: Nadine Böke, Mirna van Dijk (eindredacteur), Jim Jansen (hoofdredacteur), Anne

Koeleman, Harmen van der Meulen, Margot Riedstra (secretariaat), Dirk Wolthekker, Medewerkers aan dit nummer: Jaron Beekes, Bram Belloni, Floor

Boon, Bob Bronshoff, Martien Bos (correctie), Robbert Dijkgraaf, René Glas, Julie de Graaf, Cees Heuvel, Marc van der Holst, Bas Kocken, Katja Kreukels,

Peter Pontiac, Arjan Roodink, Henk Thomas, Won Tuinema, Fen Verstappen, Hans van Vinkeveen. Folia is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau

(HOP) en werkt samen met Havana, het weekblad van de Hogeschool van Amsterdam, Havana redactie: Jobien Groen, Wim de Jong, Thijs den Otter,

Annemarie Vissers, Paul van de Water (hoofdredacteur), Redactieraad: Simon Dikker Hupkes, Albert Goutbeek, Lief Keteleer (voorzitter), Amanda

Kluveld, Kathusha Sol, Bert Vuijsje, Bladmanagement: Impressum, Zoetermeer, Lay-out: Carl Zevenboom, Amsterdam, Druk: Dijkman Offset,

Diemen, Advertentiewerving: Bureau van Vliet bv, Zandvoort, Tel. 023-5714745, Fax 023-5717680, zandvoort@bureauvanvliet.com, Abonnement:

E46,90 per jaargang. Opgave: 020-525 3981, mededelingen@folia.uva.nl of www.folia.nl

Niet over onszelf

In theorie zou het kunnen

dat ik gevraagd zou worden

voor de rubriek ‘Roem’

die doorgaans op pagina

23 van Folia staat afgedrukt.

In ‘Roem’ worden

namelijk oud UvA-studenten

geïnterviewd die nu

iets doen in bijvoorbeeld de politiek, sport, media

of literatuur. Zelf studeerde ik van 1995 tot 1999

orthopedagogiek aan de UvA en als ik met Dirk

Wolthekker, de auteur van ‘Roem’, zou terugkijken

op mijn UvA dan zou dat een overwegend

positief verhaal worden. Hiermee zeg ik niet dat

de UvA de beste universiteit is, of een goed georganiseerde

instelling; niets is minder waar. Maar

wel is deze universiteit mijns inziens de leukste

onderwijsinstelling van Nederland, gesitueerd

in het centrum van de stad, met boeiende hoogleraren

en eigenzinnige docenten, waar naast

redelijk goed onderwijs ook een uitgebreid studentenleven

wordt aangeboden. Maar ik zal niet

voor ‘Roem’ worden gevraagd, omdat een gouden

regel binnen de redactie is dat we niet over

onszelf schrijven.

Daarom kan ik het

Folia is mijn

favoriete

tijdschrift

ook vergeten dat

journalist Hans van

Vinkeveen zou toestaan

dat iemand

mij het stokje van

onze rubriek ‘het

beste’ doorgeeft.

Mocht hij het toch

doen, dan zou ik bij het onderdeel muziek melden

dat New Model Army mijn favoriete band is en

dat Thunder and Consulation meer dan een meesterwerk

is. Bij film ga ik voor het hele oeuvre van

de Deense cultregisseur Susanne Bier omdat de

manier waarop ze – het gebrek aan – intermenselijk

contact feilloos weet bloot te leggen in haar

films. Na De wereld als markt en strijd van Michel

Houellebecq heb ik nimmer een beter boek gelezen,

en de grote hoeveelheid (semi-)cabaretiers

die zich overal en nergens – op tv, in het theater

en op talloze andere plekken – manifesteren,

vind ik oprecht een afknapper. Natuurlijk is Folia,

het blad dat u nu voor zich heeft, en dat wekelijks

al het UvA-nieuws op een onafhankelijke manier

verslaat, mijn favoriete tijdschrift.

Voor de eerstejaars onder u is Folia waarschijnlijk

nieuw en juist al die mensen, die nu nog midden

in de Intreeweek zitten, heet ik speciaal welkom.

Folia verschijnt elke woensdag, onze site Folia.nl

wordt dagelijks ververst en we zijn natuurlijk ook

via Twitter te volgen. Ik wens u een aangenaam

jaar toe.

Jim Jansen, jfj@folia.uva.nl

Foto: Bob Bronshoff

Folia 01 | 3


dit was het nieuws

Check www.folia.nl voor een dagelijkse update van al het UvA-nieuws

Lopende Zaken

Wat zijn de hete hangijzers aan de UvA Waarover vechten bestuurders elkaar de tent uit Waar maken

studenten zich druk over Speciaal voor nieuwe studenten een overzicht van de belangrijkste lopende

UvA-zaken, waarover we vorig jaar uitvoerig berichtten en waarvan het einde nog niet in zicht is.

Het huwelijk tussen UvA en HvA

Wie bij de UvA eet,

eet bij Sorbon

>De vaste cateraar van de UvA

is Sorbon.

>Het bedrijf ligt vaak onder

vuur vanwege zijn prijskwaliteitverhouding.

>De UvA is in 2002 een sterke

samenwerkingsband met de HvA

aangegaan.

>Net als in elk huwelijk zijn er ups en

downs, maar het pact lijkt nog te staan.

Twee jaar geleden is de organisatiestructuur

van de HvA gelijkgetrokken met die van de

UvA, en is besloten tot ‘intensieve samenwerking’.

De twee instellingen zijn nog altijd

bij elkaar, en op verschillende vlakken

is de band innig. Zo is de nieuwe voorzitter

van de, oorspronkelijk UvA-gerichte, studentenunie

Asva de HvA-student Dave van

der Pol. Ook gaan de redacties van Folia en

de hogeschoolkrant Havana vanaf september

samenwerken vanuit één stichting.

Toch rommelt het op andere vlakken behoorlijk

binnen het huwelijk. Zo meldde Folia

begin 2009 dat de banden tussen de UvA

en VU wel erg sterk begonnen te worden;

in de betere samenwerking met de VU leek

de HvA het kind van de rekening te worden.

CvB-voorzitter Karel van

der Toorn: ‘Ophouden is

geen optie’

Een ander probleem is het gedwongen vertrek

van algemeen HvA-directeur Jeroen

In de prijzen

>Elk jaar zijn er voor studenten prijzen

te winnen voor scripties, zoals de

Nationale Scriptieprijs en de UvAscriptieprijs.

>Er is een wildgroei aan kleinschaligere

scriptieprijzen waaraan instituten hun

naam verbinden.

Sinds 1991 wordt elk jaar in januari de

Nationale Scriptieprijs uitgereikt door de

UvA en Het Parool. Zij loven 3500 euro uit

voor een scriptie die ‘wetenschappelijk

sterk’ is, maar ook ‘journalistieke potentie’

heeft.

De wedstrijd staat open voor studenten

aan alle Nederlandse universiteiten en

hogescholen, maar de praktijk leert dat

vooral UvA-studenten vertegenwoordigd

zijn. De achttiende editie, afgelopen jaar,

werd gewonnen door UvA-student geschiedenis

Maud van de Reijt. Van het totaal

aantal inzendingen afgelopen jaar,

Knigge, aanjager van de fusie. Hij kwam

herhaaldelijk in botsing met vicevoorzitter

Paul Doop van de UvA. Knigge verlaat per

1 oktober de HvA. De functie van algemeen

HvA-directeur zou binnen de samenwerking

met de UvA overigens toch al worden

vervangen door een secretarispositie, maar

pas in 2010. Economiedecaan Tom Wansbeek

zag de samenwerking vastlopen en

237 scripties, was slechts elf procent afkomstig

van hbo-studenten en geen enkele

hbo-student won ooit de prijs.

De UvA-scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt

tijdens de Universiteitsdag, begin

juni. Inzendingen worden beoordeeld op

wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit,

door een jury van wetenschappers uit

diverse disciplines. In 2009 waren er 59

inzendingen. Economiestudent Edo Aalbers

won de drieduizend euro. In 2008

won Daan Meerburg de prijs, waarvan hij

later 1400 mocht afdragen aan de belasting.

Niet bij hem bekend, niet bij de organisatie

bekend. ‘Gelukkig was de UvA

bereid mijn belastingkosten volledig te

Dave van der Pol op campagne tijdens de recente CMR-verkiezingen

heeft begin dit jaar gezegd: ‘Het overleg

met de HvA verloopt allerhartelijkst, maar

al doende blijkt er niet zo heel veel te zijn

waar we van elkaar kunnen profiteren.’

UvA/HvA-voorzitter Karel van der Toorn

is en blijft door de maanden heen positief.

‘Zowel de HvA als de UvA is niet slechter geworden

van deze samenwerking. Integendeel.

Ophouden is dus geen optie.’ (AK)

vergoeden,’ zei Daan. ‘Dus eigenlijk heb

ik een prijs gekregen van 4400 euro bruto.’

Naast deze grote prijzen wemelt het van

kleinere scriptieprijzen van specifieke instituten.

Het afgelopen jaar wonnen UvA-studenten

onder andere de HBD Scriptieprijs

(drieduizend euro voor een scriptie over detailhandel),

de Rico MVO scriptieprijs (een

duurzaam aandelenpakket ter waarde van

1250 euro voor een maatschappelijk verantwoorde

scriptie) en de Anéla scriptieprijs

(500 euro voor een scriptie over taalwetenschap.

Deze scriptiewedstrijd kende maar

In 2008 won Daan Meerburg de UvA-scriptieprijs, waarvan

hij later 1400 euro mocht afdragen aan de belasting

10 deelnemers). Wie een scriptie schrijft

kan hem dus beter bewaren, er zijn genoeg

manieren om er munt uit te slaan. (AK)

Foto: Mathias Abdelmalik

‘Zelfs in het ziekenhuis

eet je beter,’ aldus

Johannes van Dam

Sorbon, voluit Sorbon Campus Hospitality,

is de huiscateraar van de UvA.

Sorbon verzorgt de vergaderingen in

gebouwen van de UvA, maar is ook eigenaar

van de koffieautomaten en de

leverancier van de grote mensa’s. Kortom:

wie bij de UvA eet, eet bij Sorbon.

Over de prijs van de Sorbon wordt regelmatig

geklaagd door studenten.

Onlangs werd de discussie aangezwengeld

door de Centrale Studentenraad

(CSR). Afgelopen jaar voerde de cateraar

een omstreden prijs stijging in. Toch

ligt vooral de kwaliteit van het eten vaak

onder vuur. In januari dit jaar deed Het

Parool een kwaliteitstest van chocolademelk,

waarbij de Sorbon-choco de

kwalificatie ‘mierzoet en enorm waterig’

kreeg.

In maart kondigde de CSR aan drie

bekende journalisten in te zetten om

de kwaliteit van de avondmaaltijden

van Sorbon in kaart te brengen. Johannes

van Dam, Frenk der Nederlanden

en Bianca Tan gaven in de maanden

erna hun recensie, geen van drieën was

onverdeeld positief. Dit resulteerde

uiteindelijk in juni tot een groot artikel

in Folia: ‘Sorbon onder het mes.’ De beruchte

culinair recensent van Het Parool

Johannes van Dam meldde: ‘Zelfs in

het ziekenhuis eet je beter.’

Het College van Bestuur reageerde

op alle publiciteit over de vermeende

slechte kwaliteit van de maaltijden van

Sorbon: ‘Ik ben niet zonder kritiek op

Sorbon en snap dat studenten en medewerkers

af toe vraagtekens zetten

bij de prijs-kwaliteitverhouding. Toch

vind ik dat onze cateraar de laatste tijd

onterecht wordt behandeld.[…] Het is

prima om kritisch te zijn, maar Sorbon

moet een reële kans krijgen.’ Sorbon

heeft de berichtgevingen en de recensies

gelezen en is daar volgens de CSR

mee aan de gang gegaan. We kunnen

alleen maar hopen dat we dit jaar geen

negatief Sorbon-nieuws hoeven te

brengen. (AK)

4 | Folia 01


dit was het nieuws

Discussie over bibliotheek op het BG-terrein

>Op het terrein van het voormalige

Binnengasthuis, gelegen naast

Atrium, komt een nieuwe bibliotheek

geesteswetenschappen.

>Faculteit der Rechtsgeleerdheid

vertrekt naar Roeterseiland,

geesteswetenschappers komen naar

BG-terrein.

De nieuwe bibliotheek Geesteswetenschappen

die de UvA wil bouwen op het

BG-terrein zorgt al jaren voor verhitte gemoederen

en of de bibliotheek er ooit komt

is de vraag, want de tegenstanders zijn talrijk,

de politiek is verdeeld, het is duur en

er moet een rijksmonument voor worden

afgebroken.

Waar het de tegenstanders vooral om gaat

is de rijksmonumentale status van het voormalige

Binnengasthuis. Omdat dit voor

een deel moet worden afgebroken, dreigt

volgens een groot aantal omwonenden en

liefhebbers van de oude binnenstad kaalslag

van een karakteristiek stukje stadscentrum,

waarbij een negentiende-eeuws pand

het loodje legt ten behoeve van nieuwbouw,

inclusief een parkeergarage. Het bestuur

van Stadsdeel Centrum heeft inmiddels al

een sloopvergunning afgegeven, maar een

groot aantal (deel)gemeenteraadsleden

>Wekelijks praten economiestudenten

met een hotemetoot over de financiële

crisis.

>In Room for discussion komen

hoogleraren, bankdirecteuren,

topmakelaars en bouwheren langs om

hun visie op de problemen te geven.

Over één ding was bouwbaas Elco Brinkman

het afgelopen voorjaar eens met zijn

gespreksgenoten: waar het vooral om gaat

in de huidige financiële crisis is herstel van

vertrouwen in het financiële systeem.

‘Dan gaat het niet aan om nu de aftrek van

de hypotheekrente ter discussie te stellen,’

zei Brinkman tijdens een van de wekelijkse

lunchdebatten die studenten van

de economische faculteit wekelijks organiseren

onder de naam ‘Room for discussion’,

meestal op dinsdag om halfeen in

hal E van het Roeterseilandcomplex. ‘Zonder

hersteld vertrouwen stort het systeem

in elkaar en komt het vertrouwen helemaal

niet terug,’ zei Brinkman. Het zogenoemde

‘H-woord’ – het afschaffen van

de hypotheekrenteaftrek – staat sinds de

crisis weer volop in het nieuws als mogelijke

remedie tegen de malaise in de financiële

sector en op de huizenmarkt. Elco

Brinkman, voorzitter van brancheorganisatie

Bouwend Nederland en van het pensioenfonds

ABP, praatte tijdens Room for

heeft inmiddels spijt dat men daarmee akkoord

is gegaan. Rijksmonumentenzorg,

onder leiding van minister Plasterk, heeft

inmiddels geadviseerd het pand niet af te

Op handen zijnde sloop van monumentaal pand is

tegenstanders een doorn in het oog

breken. Veel tegenstanders gaat het overigens

niet om de bibliotheek an sich, maar

vooral om het feit dat er een monument

voor moet worden gesloopt.

Economische discussies

Discussion over de gevolgen van de crisis

voor de vastgoedsector met Jan Doets,

voormalig real estate-topman van ING en

oud-kwartiermaker van het project Zuidas

en met Peter van Gool, hoogleraar real estate

economics aan de Faculteit Economie

en Bedrijfskunde. Van Gool, Doets en

De UvA van haar kant houdt ferm vast aan

afbraak van het pand, waarin nu nog het

zogenoemde Studentencentrum (Stuc)

is gevestigd. De UvA wil de komende jaren

haar opleidingen, die nu nog op veel

verschillende plekken in de stad zijn gevestigd,

clusteren op vier locaties. De

Faculteit der Rechtsgeleerdheid zal daarbij

vertrekken naar het Roeterseiland,

geesteswetenschappers komen naar het

BG-terrein, inclusief een te bouwen bibliotheek,

want het bestaande monumentale

pand zou te klein zijn en verbouwing

V.l.n.r.: Jan Doets, Peter van Gool en bouwbaas Elco Brinkman. Op de linkersofa de gespreksleiders.

Brinkman waren het erover eens dat juist

nu grote infrastructurele en vastgoedprojecten,

zoals de Zuidas, moeten worden

uitgevoerd om de economie er weer bovenop

te helpen. (DW)

www.fee.uva.nl/roomfordiscussion

Ook voor dit rijksmonument aan de Vendelstraat dreigt de sloophamer

Foto: Arjan Roodink

ervan te duur. De afloop van deze twist is

vooralsnog onbekend. De tegenstanders

zeggen in ieder geval alle juridische middelen

uit de kast te halen om sloop tegen

te houden. (DW)

Studentenpolitiek: Mei

en UvASociaal heersen

De UvA is opgedeeld in zeven faculteiten.

Elke faculteit heeft een facultaire

studentenraad (FSR) die controleert

of het bestuur de belangen van de student

niet schaadt en die zelf ook actief

bijdraagt aan de verbetering van het

onderwijs en aanverwante zaken. Daarboven

staat de Centrale Studentenraad

(CSR), die zich tussen de FSR’s en het

bestuur van de UvA beweegt en overlegt

met het bestuur over UvA-breed beleid.

Iedereen kan lid worden van een studentenpartij

en zich verkiesbaar stellen.

Elk jaar worden in de maand mei de

verkiezingen gehouden. Het totale

opkomstpercentage van de verkiezingen

is traditiegetrouw laag; afgelopen

jaar heeft slechts 22,7 procent van de

studenten gestemd. De grote partijen

en alleenheersers over de CSR zijn van

oudsher Mei en UvAsociaal. Daarnaast

zijn er enkele facultaire partijen die

meedingen bij de FSR-verkiezingen.

Partij Lief van de FNWI is daarvan een

opvallende nieuwkomer.

In de CSR heeft Mei dit jaar vier van de

zeven zetels behaald, en UvASociaal

drie. In de meeste facultaire studentenraden

kwam Mei dit jaar ook als winnaar

uit de bus.

Jennifer Schijf, lijsttrekker van Mei bij

de CSR-verkiezingen, behaalde het

hoogste aantal stemmen; 851 in totaal.

Daarmee is zij vermoedelijk vanaf

september de nieuwe voorzitter van de

CSR. (AK)

Foto: Arjan Roodink

Folia 01 | 5


in beeld

Rector magnificus Dymph van den Boom wordt door haar chauffeur opgewacht om in de dienstauto, een Audi

A6, vanaf het Maagdenhuis naar het Science Park te vertrekken. Het Maagdenhuis aan het Spui is het bestuurlijke

zenuwcentrum van de UvA. Op het Science Park in de Watergraafsmeer ligt de nieuwe bètafaculteit van de

universiteit. Naast de rector bestaat het College van Bestuur uit Karel van der Toorn (voorzitter) en Paul Doop

(vicevoorzitter). (JJ)

Foto: Bram Belloni


Illustratie: Cees Heuvel

opinie

Blijf van mijn UvA af!

De UvA is de mooiste en leukste universiteit van Amsterdam,

vindt Yair da Costa, en hij maakt zich daarom kwaad over

de VU-propaganda die Het Parool laatst afdrukte.

In Het Parool van zaterdag 6 juni stond een stukje over

nieuwe gebedsruimtes in de VU. Met veel bombarie

werd deze gebedsruimte aangekondigd en aangevoerd

om de VU maar nogmaals aan te prijzen als

‘meest multiculturele universiteit’. Een VU-student

gaf te kennen blij te zijn bij de VU te zitten omdat de

UvA ‘voor rijken is, atheïstisch, liberaal en elitair’.

Men zou zich erg ongemakkelijk voelen tussen ‘al

die witte mensen op de UvA’, volgens een 25-jarige

antropologiestudent. Ook beweerde een VU-student

dat op de VU ‘serieuzere mensen’ zitten. Geen flauw

idee wat voor mensen er dan op de UvA zouden moeten

zitten.

Al met al werd er erg negatief gesproken over mijn

universiteit. Iets wat mij als UvA-student zeer aan het

hart gaat. Daarom dat het even tijd wordt om een stuk

te schrijven over waarom de UvA nou wél de universiteit

is voor de student.

Juíst vanwege het atheïstische en liberale karakter ben

ik bij de UvA gekomen. Wat is er mis mee als je als

onderwijsinstelling seculier en liberaal bent Daarnaast

lopen er nog steeds zat allochtonen – van wie ik

er eentje ben – rond op de UvA. Het enige minpuntje

is misschien wel het het enorm linkse karakter van de

UvA, maar dat is de linksen (met name Meindert Fennema)

vergeven.

Op de Oudemanhuispoort voer ik met name met

sociologie - en politicologiestudenten zat serieuze

gesprekken over politiek-maatschappelijke onderwerpen.

Zo lopen er legio serieuze mensen rond op de

UvA. De bewering dat mensen op de UvA niet serieus

zouden zijn, kan dan ook weer naar het rijk der fabelen

worden verwezen.

Op de VU mogen de studenten geen flesjes water meer

meenemen naar tentamens omdat dat ervoor kan zorgen

dat je naar de wc moet. Dat heeft men natuurlijk

liever niet, dus komt men met verbodjes. Of dat nog

niet erger kan, komt er ook nog eens bewaking tijdens

tentamens. Het moet niet gekker worden.

Op de UvA neemt men de gelijkheid van man en vrouw

Lekker terug in de tijd met de Vrije Universiteit!

bloedserieus, door een bijeenkomst op haar terrein

af te gelasten omdat mannen en vrouwen daar

gescheiden van elkaar moesten zitten. Vervolgens vertelt

de VU trots in het artikel in Het Parool dat daar de

gebedsruimtes een aparte ruimte voor mannen en een

aparte ruimte voor vrouwen hebben. Dat geld voor die

gebedsruimtes had daarnaast ook beter besteed kunnen

worden aan het onderwijs zelf. Alsof het leuk is

om op een universiteit te zitten die het niet zou nauw

neemt met de scheiding tussen kerk en staat. Lekker

terug in de tijd met de Vrije Universiteit!

De mooie historische sfeer die de UvA heeft met haar

faculteiten in de binnenstad, het open karakter, zijn

enkele redenen om bij de UvA te komen. Dat kan je

niet zeggen van de betongrijze Zuidas. Veel te modern,

wat mij betreft. De VU-studenten uit het artikel die zo

negatief praten over de UvA mogen wat mij betreft bij

de VU blijven als ze dat willen, zolang ze maar weten

dat er maar één de mooiste van Amsterdam kan zijn,

en dat is de Universiteit van Amsterdam. l

Yair da Costa studeert geschiedenis.

Wat = wat

Om te bewaren of uit je hoofd te leren: een handig

woordenlijstje met veelgebruikte afkortingen en termen

aan de UvA. Als je alles al weet, doe dan de UvA-quiz op

pagina 12!

Agora: de mensa (kantine) op het Roeterseiland.

Alma Mater: de universiteit waar je gestudeerd hebt.

Alumnus: iemand die aan de betreffende universiteit gestudeerd

heeft.

Atrium: de mensa aan het Binnengasthuisterrein.

Bijzonder hoogleraar: deeltijd-professor (doorgaans één dag per

week) die niet in dienst is van de universiteit, maar door een externe

instantie wordt gefinancierd.

COR: centrale ondernemingsraad, medezeggenschapsorgaan voor

alle UvA-medewerkers, overlegt regelmatig met het CvB.

Crea: cultureel studentencentrum van de UvA aan het Binnengasthuisterrein.

Film, theater, muziek, cursussen, workshops & een café.

CSR: Centrale Studentenraad. Medezeggenschapsorgaan, overlegt

regelmatig met het CvB.

Cum laude: ‘met lof ’, het hoogste judicium bij examens. Criteria

kunnen per opleiding verschillen.

Curriculum: onderwijsprogramma van de totale opleiding. Letterlijk:

verloop (curriculum vitae = levensloop).

CvB : College van Bestuur, het orgaan dat de UvA bestuurt en bestaat

uit drie leden: voorzitter Karel van der Toorn, rector magnificus

Dymph van den Boom en vicevoorzitter Paul Doop.

Decaan: voorzitter van het faculteitsbestuur, de hoogste functionaris

van de faculteit. Is altijd een hoogleraar. Niet te verwarren met de

studentendecanen, die je adviseren en informeren over studievoortgang.

Dies Natalis: letterlijk ‘geboortedag’; de verjaardag van de UvA. Op

8 januari 2010 wordt de UvA 378 jaar.

Doctor honoris causa: heeft een eredoctoraat, meestal verkregen op

grond van grote maatschappelijke verdiensten.

Dr.: afkorting van doctor: degene die met goed gevolg zijn academisch

proefschrift heeft verdedigd.

Emeritus hoogleraar: hoogleraar die met pensioen is.

Honoris causa: letterlijk: op grond van eer (verdienste).

Hoogleraar: is leider van een onderzoeksgroep en heeft vaak ook

bestuurlijke taken. Heeft de hoogste academische titel: professor.

Hora est: aankondiging waarmee de pedel de promotieplechtigheid

afsluit, na precies één uur.

FSR: Facultaire Studentenraad, als CSR maar dan op faculteitsniveau.

Kriterion: filmhuis in de Roetersstraat, gerund door studenten.

Maagdenhuis: het gebouw aan het Spui van waaruit de UvA bestuurd

wordt.

OC: onderwijscommissie of opleidingscommissie, houdt de kwaliteit

van het onderwijs in de gaten en adviseert het opleidingsbestuur

hierover. Zitten zowel docenten als studenten in.

Onderwijsdirecteur: is binnen de faculteit verantwoordelijk voor

het onderwijs: meestal een hoogleraar, maar niet altijd.

OR: ondernemingsraad, als COR maar dan op facultair niveau.

Paranimf: persoon die promovendus morele bijstand verleent tijdens

de promotieplechtigheid.

Pedel: bode van de universiteit: is ceremoniemeester bij academische

plechtigheden, zoals promoties en rectoraatsoverdracht.

Spui25: academisch cultureel centrum van de UvA aan het Spui.

Hier zijn regelmatig (gratis toegankelijke) lezingen, debatten en

boekpresentaties.

Stuc: gebouw ‘Crea 2’ aan het Binnengasthuisterrein. Hier zitten

oefenruimtes, studio’s en hebben veel studentenorganisaties hun

kantoortjes.

UB: universiteitsbibliotheek. De centrale bieb ligt aan het Koningsplein.

Er zijn ook kleine, gespecialiseerde afdelingen in bijvoorbeeld

het het Roeterseiland en het Bushuis.

UD: afkorting van universitair docent: heeft naast onderwijs- ook

onderzoekstaken.

UHD: afkorting van universitair hoofddocent: heeft ook onderwijs-

en onderzoekstaken, maar met meer nadruk op wetenschap;

is doctor.

USC: Universitair Sportcentrum, waar je als student goedkoop kunt

sporten. Met vestigingen aan de De Boelelaan, het AMC en op het

PC Hoofthuis.

Folia 01 | 7


est of roem

‘In mijn tijd……’

Door Dirk Wolthekker

In de rubriek ‘Roem’ (voorheen: ‘Gerenommeerd’) vertellen BN’ers over hun studententijd aan de UvA. Hieronder

een paar van hun opvallendste uitspraken uit de interviews die de afgelopen jaren verschenen in Folia.

Joris Luyendijk (1971), antropologie. Nu: journalist.

‘Veel docenten flikkerden wat boeken over de toonbank, meestal de klassiekers.

En dat was het dan. Er zat geen visie achter.’

Illustratie: Bas Kocken

Frits Bolkestein (1933), rechten, economie, wis- en natuurkunde, Grieks en wijsbegeerte. Nu:

VVD-coryfee en oud-EU-commissaris. ‘De universiteit is alleen voor de allerknapsten, daarom

ben ik voor selectie aan de poort.’

Elsbeth Etty (1951), Nederlands.

Nu: publicist en redacteur van NRC Handelsblad. ‘De wetenschap kan veel van

de journalistiek leren, want veel wetenschappelijke publicaties zijn slecht geschreven.’

Ernst Hirsch Ballin (1950), rechten. Nu: minister. ‘De beste herinnering bewaar ik aan professor

Barendse, bijzonder hoogleraar vanwege het episcopaat der rooms-katholieke kerk. Tot die kerk

trad ik toe in mijn studententijd en Barendse speelde daarbij een grote rol.’

Theodor Holman (1953), Nederlands, gesjeesd. Nu: schrijver, columnist en filmmaker.

‘Het blijkt soms dat de Donald Duck uit je jeugd meer met je doet dan de gedichten van Petrarca.’

Mieke van der Weij (1954), Nederlands. Nu: presentatrice. ‘Nederlands is een vrolijke studie met een

beetje leuk lezen en niet al te moeilijk.’

Hans Wiegel (1941), politicologie, gesjeesd. Nu: politicus en bestuurder. ‘Wetenschap heeft nooit in

mij gezeten. Ik ga mijn studie niet afmaken. Er wordt mij vanzelf een eredoctoraat aangeboden.’

8 | Folia 01


Sylvia Witteman (1965), rechten en Nederlands, gesjeesd. Nu: schrijfster en columniste.

‘In mijn metier is het niet per se nodig een studie te hebben afgemaakt, al heb ik wel beter leren

lezen en geleerd om mijn gedachten bij elkaar te rapen.’

Matthijs van Nieuwkerk (1960), Nederlands, gesjeesd. Nu: presentator. ‘Mijn

studententijd associeer ik niet met collegebanken en cijfers, maar met vriendschappen,

cafés en nachtelijk avontuur.’

Connie Palmen (1955), Nederlands en filosofie. Nu: schrijfster. ‘De universiteit had ik

nodig om mijn zucht naar kennis te stillen, mijn zwakte te overwinnen en te leren de eenzaamheid

op me te nemen die verbonden is met het schrijverschap.’

Humberto Tan (1965), rechten. Nu: presentator. ‘Mijn eerste college was van professor

Komen: encyclopedie van het recht. Ik dacht: waar gáát dit vak in godsnaam over’

Aaf Brandt Corstius (1975), vertaalwetenschap. Nu: schrijver en columnist. ‘Ik wilde iets praktisch

gaan doen, maar geen hbo, want ik wilde ook mijn hersens aan het werk zetten.’

Freek de Jonge (1944), antropologie, gesjeesd. Nu: cabaretier. ‘Dat ik lid werd van het corps was

logisch. Mijn vader was lid geweest in Groningen, mijn broer in Delft.’

Rosita Steenbeek (1959), Nederlands. Nu: schrijfster in Rome. ‘Ik miste de ambitie om universitair onderzoek te

doen, maar als schrijfster doe ik eigenlijk ook onderzoek.’

Antoine Bodar (1944), veelwetenschapper, onder meer theologie en kunstgeschiedenis. Nu:

priester. ‘We kunnen beter investeren in het eeuwige dan in het tijdelijke. Daar komt toch de

mot in.’

Guusje ter Horst (1952), psychologie. Nu: minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties. ‘Wetenschappers verzamelen en denken, maar beslissen niet. Dat

moet ook niet, want dat zou niet zuiver zijn.’


interview

Gele gezelligheid

Door Floor Boon

De jaarlijkse Intreeweek van de UvA is weer begonnen. Drieduizend toekomstige studenten, vierhonderd

begeleiders, drieëntwintig commissieleden en een zevenkoppig (in het geel gekleed) bestuur bevolken de

binnenstad van Amsterdam. Bestuursleden Lottie Stipdonk (coördinator evenementen, 21) en Jorrit Kester

(coördinator publicaties en pr, 21) hebben hun studie een jaar gestaakt om deze week te organiseren.

Verslavend

Jorrit: ‘We zijn allebei begonnen als commissielid. Het

voelt als een climax wanneer je een halfjaar naar zo’n

week toewerkt. Het effect van de Intreeweek is verslavend.

Daar wilde ik meer van dus besloot ik te solliciteren

voor het bestuur.’

Lottie: ‘De mensen zijn de belangrijkste reden om dit

een jaar lang te doen. Ik zag hoe gezellig het bestuur

voor ons het met elkaar had en dat wilde ik ook. Ik heb

mijn bachelor taalwetenschappen en na drie jaar achter

elkaar studeren vond ik het leuk om een jaar wat anders

te doen.’

Groepje van de week

Jorrit: ‘Het thema van de Intreeweek is “koninklijk”.

Bestijg de troon, dat is de leus. De studenten strijden

onderling om het leukste groepje. Ze kunnen bijvoorbeeld

punten verdienen door gekke objecten naar de

redactie te brengen. Vorig jaar was het thema Olympische

Spelen. Eén groepje kwam zelfs met een doos aan

waar een Chinees meisje uit sprong, omdat de Spelen

Tussen maandag 24 en vrijdag 28 augustus vindt dit jaar

voor de 37e keer de Intreeweek plaats. Sinds 1973 is de

organisatie in handen van de Commissie Intree. Een jaar

lang is het bestuur van zeven mensen bezig met de voorbereidingen.

Vanaf februari krijgen zij ondersteuning

van een commissie die dit jaar uit 23 mensen bestaat. De

Intreeweek is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. In

de beginjaren duurde de introductie een dag en deden

er een paar honderd studenten mee. Dat is in de loop

der tijd uitgegroeid tot een hele week en hoewel het

exacte deelnemersaantal pas een paar dagen van tevoren

bekend is, worden er drieduizend nieuwe studenten

verwacht. Vorig waren dat er 2850. De Commissie Intree

werkt samen met veel Amsterdamse studentenverenigingen.

Zo maken nieuwe studenten niet alleen kennis

met de stad Amsterdam en met de universiteit, maar

kunnen zij ook in andere facetten van het studentenleven

rondkijken. Om mee te doen aan de Intreeweek

betalen deelnemers 57,50 euro. Daarvoor krijgen zij

een volledig georganiseerde week met spellen, feesten,

eten en een kennismaking met Amsterdam. De Commissie

Intree krijgt naast deelnemersgelden subsidie van

de UvA en haalt jaarlijks veel geld op bij sponsoren. De

Rabobank is sinds jaar en dag de hoofdsponsor van de

week. Voor meer informatie zie www.intreeweek.nl.

in China waren. Ze verzinnen de gekste dingen en naarmate

de week vordert, worden ze steeds competitiever.’

Lottie: ‘Door met ons op de foto te gaan kunnen ze ook

punten verdienen. Op vrijdag zal er mollenvoetbal worden

gespeeld om de winnaar te bepalen. Met plastic

bekertjes voor hun ogen moeten de overgebleven groepjes

voetballen in het Vondelpark. De winnaars worden

gekroond tot leukste groepje van de week en krijgen een

prijs. De afgelopen jaren was dat meestal een iPod.’

Alcohol

Jorrit: ‘De Intreeweek is een soort vakantie, een gezellige

kennismaking met elkaar en met Amsterdam. We spelen

spelletjes en vieren feest. Maar we willen mensen niet

pushen om alcohol te drinken. Absoluut niet zelfs. We

doen niet aan ontgroening en dat proberen we heel duidelijk

te maken. Het voorzichtigst zijn we dan ook met

drank. De begeleiders krijgen voorlichting van de Jellinek

[een instelling voor verslavingszorg, red.], zodat ze

weten wat ze moeten doen als het misgaat en overal zijn

EHBO-posten aanwezig. Maar we kunnen ook niet zeggen:

het is clubnight, we laten jullie de Escape zien tot

vier uur ’s nachts, maar ga toch maar aan de ranja.’

Lottie: ‘De Commissie Intree is naast een organisatie

ook heel gezellig. We organiseren veel feestjes en borrelen

iedere woensdagavond. Op donderdag zijn we

daarom ook altijd wat minder actief.’

Jorrit: ‘Niet dat iedereen op woensdag katjelam wordt,

maar het wordt al gauw laat. Onder het mom van vergaderen

zijn er ook een paar weekenden per jaar waar

flink wordt gefeest. We doen nuttige dingen, maar

daarna wordt er goed doorgehaald.’

Zoenstrijd

Jorrit: ‘Het bestuur heeft het dit jaar heel netjes gehouden.

Het meest smeuïge dat ik kan bedenken is dat we

dit jaar de stand hebben bijgehouden.’

Lottie: ‘Er hing een briefje op de deur waar wij streepjes

op zetten. Er stonden geen namen bij, dus de commissieleden

snapten er niks van. De streepjes stonden voor

wie er met de meeste mensen had gezoend. Bij elke

nieuwe zoen kreeg die persoon er een streepje bij.’

Jorrit: ‘Toen de commissieleden erachter kwamen,

werd het zelfs een strijd. Wie de meeste streepjes

scoorde, had gewonnen.’

Platteland

Lottie: ‘We komen allebei uit een klein dorp. Ik ben

opgegroeid in Woubrugge, dat ligt tussen Leiden en

Alphen aan de Rijn. Ik was heel blij toen ik daar weg

mocht. Lekker naar de grote stad. Mijn broers gingen

naar een andere stad en het leek me leuk om iets

nieuws te doen, iets voor mezelf. Gewoon mijn eigen

stad te maken. Dat bevalt nog steeds heel goed. Ik voel

me nu heel erg thuis in Amsterdam.’

Jorrit: ‘Ik kom uit Wijk bij Duurstede. Dat is zoiets

kleins. Het kan ook niet groter en leuker dan Amsterdam.

Als ik in een andere stad kom, denk ik altijd: tja,

het is toch niet Amsterdam, het is altijd net wat minder.

In 2005 hebben we allebei de Intreeweek gelopen.’

Berlijnse Muur

Lottie: ‘Als bestuur wil je altijd wat nieuws doen, andere

activiteiten die de Intreeweek uniek maken. Zo hebben

we dit jaar Amsterdam Wereldstad, een activiteit

waar ik verantwoordelijk voor ben. In het Sloterpark

kunnen mensen trouwen voor een dag alsof ze in Las

Vegas zijn, graffiti spuiten als was het de Berlijnse

Muur, roeien door Venetië en zonder zwaartekracht op

een trampoline springen, zoals bij Nasa in Houston.

Wie alles doet, maakt kans op een tiendaagse rondreis

door Italië. Een hoogtepunt is het verloten van een

paar studentenkamers. Heel mooie kamers. Vorig jaar

was ik stikjaloers, een kamer aan het Vondelpark voor

maar 250 euro per maand!’

Jorrit: ‘Je kunt wel merken dat we een goed budget hebben

voor zo’n jaar. Om hoeveel geld het gaat kan ik

niet zeggen, maar naast geld van de deelnemers en

subsidie van de UvA halen we ook ieder jaar een aanzienlijk

bedrag van sponsors op…’

Intreebaby’s

Lottie: ‘Toen ik in 2005 de Intreeweek liep, vroeg een

jongen uit de commissie tijdens het eindfeest zijn

vriendin ten huwelijk. Die jongen liep in zijn gele shirt

het podium op, riep zijn vriendin en begon een heel

verhaal. Het publiek ging he-le-maal uit zijn dak. Ik

dacht dat het hartstikke nep was, een leuk opwarmertje

om de avond mee te beginnen. Toen ik later bij

Intree kwam, bleek dat het toch echt was. Er zijn al

meerdere huwelijken en zelfs een aantal Intreebaby’s.’

Dansje

Jorrit: ‘De opening in Carré is al jaren een pronkstuk.

Studenten worden welkom geheten in Amsterdam

door Job Cohen en rector Dymph van den Boom heet

10 | Folia 01


ze welkom aan de UvA. Jort Kelder doet dit jaar de presentatie.’

Lottie: ‘Aan het eind doet het bestuur altijd een dansje

op het podium. Het is meer voor de grap en het ziet

er een beetje knullig uit, maar zo laten we zien dat wij

Commissie Intree zijn. We onderbreken de serieuze

sfeer en zo kan iedereen duidelijk zien wie ze gedurende

de week kunnen aanschieten voor hulp. Vorig

jaar sprongen De Jakhalzen [van De Wereld Draait Door,

red.] het podium op toen het bestuur een dansje deed.

Dat is helaas alleen nooit uitgezonden.’

Mooie mensen

Lottie: ‘Veel mensen zeggen dat de foto’s van het

bestuur op de website zo mooi zijn. Daar waren we

zelf ook verbaasd over. Maar modellenfoto’s, zo zou ik

ze niet noemen.’

Jorrit: ‘Het was gewoon een goede fotograaf. Hij heeft

vroeger zelf ook bij Intree gezeten.’

Binnentuin

Lottie: ‘Dat is de tuin die grenst aan ons kantoor, tussen

het Crea-gebouw en de afdeling wijsbegeerte. Het

is de mooiste plek in Amsterdam. De tuin is ook een

beetje verborgen. Iedereen kan er naar binnen, maar

lang niet iedereen weet waar het is. Eigenlijk hopen we

vooral dat dat zo blijft.’

Jorrit: ‘Ik zit tegenwoordig echt té vaak op kantoor.

Een andere mooiste plek in Amsterdam kan ik me niet

bedenken.’

Cv-building

Jorrit: ‘Dit bestuursjaar is een soort tussenjaar. Ik heb

bijna mijn bachelor communicatiewetenschappen en

ik ben nog jong. Als je in één keer doorstudeert ben

je klaar op je tweeëntwintigste en dat zag ik niet voor

me. Daarnaast is het supermooi voor je cv en Intree is

de leukste organisatie om dat te doen. Omdat het een

mooie taak heeft, maar ook omdat het op gezelligheid

is gericht.’

Lottie: ‘Het is de combinatie van sociaal zijn en doelgericht

werken. Ik heb veel geleerd van de verantwoordelijkheid

die ik had, het staat ook niet voor niets mooi

op je cv. Het aansturen van mensen, het nemen van

moeilijke beslissingen, dat had ik nog nooit gedaan.’

Jorrit: ‘Intree is geen bedrijf. Je moet kritiek kunnen leveren

op mensen, maar tegelijkertijd is het belangrijk dat

het gezellig blijft. Kritiek uiten, maar toch samen tot

iets moois komen, dat is wat er van je wordt verwacht.’

Geel

Jorrit: ‘Dat is een eeuwenoude traditie. Het huismerk van

de Commissie Intree is geel en daar zijn we trots op.’

Lottie: ‘Als je later nog actief wilt worden, moet je

gewoon de gele borden volgen…’ l

Foto: Bob Bronshoff

Lottie Stipdonk en Jorrit Kester: ‘We doen nuttige dingen, maar daarna wordt er goed doorgehaald’

Folia 01 | 11


Eerstejaarsquiz

De Universiteit van Amsterdam in 26 vragen.

Doe mee met Folia’s UvA-quiz en win een mooie prijs.

1. Wat is het verschil tussen roeiverenigingen Skøll en Nereus enerzijds, en

RIC en Willem III anderzijds

a) Skøll en Nereus zijn vooral gericht op bier drinken, RIC en Willem

III zijn topsportverenigingen

b) RIC en Willem III zijn protestants christelijke verenigingen,

Nereus en Skøll zijn katholiek

c) Skøll en Nereus zijn studentenroeiverenigingen, RIC en Willem

III zijn burgerroeiverenigingen

2. Op welke datum kwam Folia, nu in haar 63e jaargang, voor het eerst

uit

a) 1 september 1947

b) 13 oktober 1948

c) 15 januari 1948

3. Folia heette tot de zomer van 1982 Folia Civitatis. Wat is de vertaling

van deze Latijnse benaming

a) Spreekbuis van de gemeenschap

b) De universitaire gemeenschap

c) Blad voor de gemeenschap

4. Wat verzamelt Margot Riedstra, redactiesecretaresse van Folia sinds 1

september 1978

a) Varkens

b) Uiltjes

c) Poezen

5. Welke sport biedt het Universitair Sport Centrum (USC) NIET aan

a) Poolbiljart

b) Parachutespringen

c) Beachvolleybal

6. Wat hebben hockeyer Jesse Mahieu, roeister Marlies Smulders en zeilster

Merel Witteveen gemeen

a) Zij waren allen tegelijk eerstejaarsstudent aan de UvA

b) Zij studeerden aan de UvA en deden mee aan de Olympische

Spelen

c) Zij hebben hun studie niet afgemaakt doordat het niet meer te

combineren was met hun sport

7. Het Zoölogisch Museum Amsterdam bewaart bij zijn opgezette dieren het

allerlaatste exemplaar van een diersoort die begin twintigste eeuw uitstierf in

Artis. Welk zoogdier is dat

a) De Tasmaanse tijger

b) De quagga

c) De Europese reuzenpanda

8. De Amsterdamse Academische Club is gehuisvest in een pand dat men

vroeger het gebouw ‘onder de klok’ noemde. Bezoekers gingen stiekem naar

binnen. Waarom

a) Er zat een bordeel in

b) Het was een gekkenhuis

c) Het was een kliniek voor geslachtsziekten

9. Wat is de overeenkomst tussen Beau van Erven Dorens, Henk

Spaan en Erik van Muiswinkel

a) Ze waren betrokken bij de Maagdenhuisbezetting

b) Ze studeerden Nederlands

c) Ze hebben gastcolleges gegeven bij

de opleiding mediastudies

10. Wat is de mooiste rookplek aan

de UvA

a) Het binnenhof van de

Oudemanhuispoort

b) De toiletten op

Roeters eiland

c) Een echte student

rookt niet, die weet

hoe slecht dat voor

hem is

11. Wanneer begint een

college

a) Op de tijd die netjes

staat aangegeven

op blackboard

b) Op het moment

dat mijn kater over is

c) Op de tijd die met

een beetje geluk te

vinden is op blackboard,

plus een kwartier

waarin ik en mijn

docent de kater kunnen

sussen met koffie

12. Wat drinkt een echte student

op een terras voor college

a) Heet water waarin een munttak

drijft

b) Iets met alcohol

c) Heet water met citroen en honing

13. Promovendi kunnen, als ze een uitzonderlijk goed

onderzoek hebben gedaan, de eretitel ‘cum laude’ verdienen.

Hoe hoog is het percentage cum laude promovendi aan de UvA

a) 1 %

b) 2,5 %

c) 5 %

14. Hoe heet het landelijke, in Amsterdam gelegen instituut voor subatomaire

fysica waaraan ook de UvA deelneemt

a) Cern

b) Nikhef

c) FOM

12 | Folia 01


Illustratie: Peter Pontiac

15. Wanneer en door wie werd de Bijzondere Collecties geopend,

het gebouw waar de UvA bijzondere boeken en geschriften

bewaart

a) Op 11 mei 2007 door koningin Beatrix

b) Op 5 mei 2007 door collegevoorzitter Karel

van der Toorn

c) Op 15 mei 2007 door burgemeester Job

Cohen

16. Hoe heet de algemeen directeur van de

HvA die onlangs opstapte

a) Simon Korteweg

b) Felix Malten

c) Jeroen Knigge

17. Welk CvB-lid heeft een dochter

die aan de UvA studeert

a) Karel van der Toorn

b) Dymph van den Boom

c) Paul Doop

18. Van welke faculteit was

voorzitter Van der Toorn eerder

decaan

a) FNWI

b) Acta

c) FGw

19. Wanneer moest de UvA voor

het eerst bezuinigen

a) In 1679, toen zij nog Athenaeum

Illustre heette

b) Eind jaren zestig van de vorige

eeuw, daarom begon de Maagdenhuisbezetting

c) Tijdens de wederopbouw, kort na

de Tweede Wereldoorlog

20. In 1814 werd in Amsterdam een studentendispuut

opgericht met de naam E.T.E.B.O.N. Deze

afkorting staat voor:

a) Eenvoudig Tot Eeuwig Behoud Onzer Naam

b) Eigen Tabak En Bollen Om Niet

c) Eerst Tevredenheid En Beschaving Onder Natuurkundestudenten

21. Wanneer stopten Amsterdamse hoogleraren met het geven van

colleges in hun eigen huis

a) Dat hebben ze nooit gedaan

b) In 1911, nadat er een hoogleraar was neergestoken tijdens

een uit de hand gelopen discussie met studenten

c) In 1862, toen de voorloper van de UvA in het gebouw

van de Garnalendoelen aan het Singel trok

22. De UvA heeft:

a) 50.000 studenten, bijna 10.000 medewerkers en een

jaarlijks budget van bijna 100 miljoen euro

b) 28.000 studenten, bijna 5.000 medewerkers en een

jaarlijks budget van bijna 500 miljoen euro

c) 10.000 studenten, bijna 3000 medewerkers en een

jaarlijks budget van bijna 300 miljoen euro

23. Op een mooie zonnige dag heb je om 13.00 uur een verplicht

college. Wat heb je als student in elk geval bij je

a) Een pen en notitieblok voor aantekeningen

b) Een mok voor je koffie, want plastic bekertjes zijn

slecht voor het milieu

c) Je make-up of gel want je bent net uit bed gerold, en

een condoom voor de cafémiddag daarna. Je weet maar

nooit!

24. Waar moet je op de UvA zijn om iemand te scoren

a) Op het terras van Crea, waar na college de hele

geesteswetenschappenfaculteit neerstrijkt

b) In de UB, gestreste studenten zijn makkelijk aan te

spreken

c) In het Atrium, mensen worden altijd heel gelukkig van

het eten van Sorbon

25. Wat is de beste studiedrug

a) Amfetaminen, voor een hoger concentratievermogen

b) Hasj of weed, daar wordt je lekker ontspannen van

c) Bètablokkers, tegen de stress

26. De beste tentamenresultaten behaal je als je:

a) Tijdens het leren chocola eet

b) Tijdens het maken van je tentamen chocola eet

c) Zowel tijdens het leren als tijdens het maken van je

tentamen chocola eet

27. Welke soa komt het meest voor onder studenten

a) Herpes

b) Chlamydia

c) Hiv

Stuur je antwoorden uiterlijk dinsdag 8 september naar:

Redactie Folia, Vendelstraat 2, 1012 XX Amsterdam of

per mail naar mededelingen@folia.uva.nl.

De winnaar krijgt bericht en wordt beloond met een

boekenpakket ter waarde van E150,-. Over de uitslag

wordt niet gecorrespondeerd.

Folia 01 | 13


het beste

Soft Machine

Ron van Noorden, hoogleraar celbiologie:

De Ierse kwestie

Fifty Dead Men Walking; première: 20 augustus

Een film over de IRA, dat betekent controverse.

Zo ook Fifty Dead Men Walking,

een thriller naar de autobiografie

van voormalig IRA-infiltrant Martin

Mc Garthland. Tijdens de première ontstond

er een relletje toen een van de

actrices, nota bene een Amerikaanse,

liet weten 100 procent zeker in de IRA

te hebben gezeten als ze in Belfast was

opgegroeid.

De film zelf blijft grotendeels neutraal

in de kwestie. Regisseuse Kari Skogland

toont de IRA en de Britten als respectievelijk

vrijheidstrijders en vredesmacht,

maar niet zonder ook het zinloos

geweld tegen elkaar en de burgerbevolking

uitgebreid in beeld te brengen. De

IRA komt er het slechtst vanaf, maar de

scheidslijn tussen goed en slecht is dun.

Tussen de twee vuren in staat de jonge

Martin. Met zijn snorretje, matje en

vlotte babbel is hij een stereotype jaren

80-straatschoffie. Hij is werkloos, kansloos

en dus een makkelijke prooi voor

zowel IRA als Britse inlichtingendienst.

Ondanks ethische dilemma’s besluit

hij voor de Britten te werken als informant

en, later, infiltrant. Als hem begint

te dagen dat er door zijn doen en laten

bloed vloeit van mensen uit zijn omgeving,

beseft Martin pas hoe gevaarlijk

zijn situatie is. Eruit stappen is dan

al geen optie meer. Het zou nog meer

levens kosten, inclusief het zijne.

De grote troef van Fifty Dead Men Walking

is hoofdrolspeler Jim Sturgess. Hij

speelt Martin aanvankelijk met een aanstekelijke

combinatie van stoerdoenerij

en onschuld. Ook de innerlijke kwelling

die volgt als Martin tot de harde kern

film

van de IRA is doorgedrongen zet Sturgess

overtuigend neer. Het is jammer

dat zijn personage weinig idealistische

overtuiging heeft. Martin is geen infiltrant

omdat hij per se goed wil doen,

maar omdat hij er gewoon is ingeluisd.

Hoe goed Sturgess ook speelt, hij zit

vast in een weinig heroïsche slachtofferrol.

Een sterke Ben Kingsley krijgt meer

ruimte dan Fergus, de Britse ‘handler’

die Martin begeleidt bij zijn infiltratiewerk.

Hij mag zich ontpoppen van een

koude manipulator tot een vaderfiguur

voor Martin. Fifty Dead Men Walking kan

dit aan het eind goed gebruiken. De tot

dan toe redelijk realistische film gaat

hier over in een reeks vrij ongeloofwaardige

actiescènes. De relatie tussen Martin

en Fergus herinnert je er dan aan dat

het Noord-Ierland-conflict toch echt

ging om menselijk drama in plaats van

spannende autoachtervolgingen. (René

Glas)

Fifty Dead Men Walking (GB/Canada,

2008)

Regie: Kari Skogland

Met: Jim Sturgess, Ben Kingsley, Natalie

Press

Tv: ‘De Nederlandse politieserie

Unit 13. Ik hou van verlopen,

aan de drank zijnde detectives die

naar Zeeuws-Vlaanderen zijn verbannen

en ontdekken dat daar

veel misdaad is.’

Kunst: ‘Tamara de Lempicka, een

vreemde tante uit Polen. Rijk, veel

affaires, the sky is the limit. Toen ik

tegen haar schilderijen aanliep tijdens

een tentoonstelling in Londen

was het: boink, Jezus wat is dit

mooi! De erotiek spat er vanaf.’

Boek: ‘Op weg naar het einde en

Nader tot u van Gerard Reve, heb ik

stuk gelezen. Reve had in die tijd

een ontzettend scherp analytisch

vermogen, schreef gedragen in

een bijna bovenmenselijk mooie

taal, terwijl de ironie er vanaf

droop. Later is het allemaal ouwewijverig

geworden.’

Muziek: ‘Soft Machine. Hoorde

ik voor het eerst bij Superclean

Dream Machine, het radioprogramma

van Ad Visser. Ik dacht:

dit is van een andere wereld. Esoterische

jazz. Die hoge stem van

Robert Wyatt, het lichte drummen

en daar overheen het rare orgeltje

van Mike Ratledge. Muziek die

een leven lang bij me is gebleven.

Ik heb dat album wel vierduizend

keer gedraaid. Favoriet nummer:

“Moon in June”.’

Afknapper: ‘De leeghoofdigheid

waarmee e-mail gebruikt wordt:

het versturen van oninteressante

en onbelangrijke berichtjes. Daar

kan ik ontzettend pissig over zijn.

Ik hou van brieven schrijven, veel

brieven. Nu is er een prachtmedium

om te communiceren, maar

wordt het volkomen verkloot door

al die non-informatie.’

Foto: Hans van Vinkeveen

Ron van Noorden

Gadget: ‘Mijn vulpen, ik schrijf

en corrigeer er alles mee. Schrijven

is mijn geheime ding: brieven,

gedachtespinsels, verhalen.

Altijd en overal, thuis, in Afrika,

op Aruba. Het mooie aan reizen

is dat het de geest triggert. Ik stuur

stug manuscripten in bij uitgeverijen,

want ik wil het een keer in

druk zien.’

Film: ‘Il conformista van Bertolucci.

Over een man die voor de

fascistische partij werkt, dingen

doet waar hij niet achter staat en

geweldig in conflict met zichzelf

komt, maar niet meer terug kan.’

Humor: ‘John Cleese in Fawlty

Towers. Hoe je er als manager een

janboel van kan maken, omdat je

oneerlijke en verkeerde beslissingen

neemt.’

Stokje: ‘Ik geef het stokje aan

hoogleraar medische psychologie

Mirjam Sprangers. Fantastisch

hoe zij die, zoals we elkaar noemen,

rare en harde wetenschapsjongens

en geitenwollensokken

in een onderzoeksconsortium laat

samenwerken.’ (Hans van Vinkeveen)

14 | Folia 01


Foto: Henk Thomas

fen is uit

Een halfuur sterven

Uitmarkt, 28 tot en met 30 augustus, binnenstad van Amsterdam

Foto: Maurice Boyer

Bij het gros van de mensen roept

de Uitmarkt waarschijnlijk associaties

op met culturele ontdekkingen,

rijkelijk vloeiend bier en

zonovergoten gelukzaligheid. Ik

daarentegen, denk bij de term

Uitmarkt eerder aan zaken als

een culturele kettingbotsing, een

plas in de panty en volstrekte vernedering.

Dat komt zo. Lang geleden,

toen ik in een muzikantenkroeg

werkte en tegen iedereen riep dat

ik zangeres wilde zijn, werd ik

door een stel rockers achter de

bar vandaan gevist en voor hun

rockformatie geplempt. Let wel:

ik was jong, onzeker en onervaren.

Deze rockformatie zou zijn

primeur beleven op de Uitmarkt.

Alsof dat al niet spannend

genoeg was (jong, onzeker en

onervaren) bleek er iets mis te

zijn gegaan met de programmering.

En zo kwam het dat ik,

bij mijn eerste podiumoptreden

in Amsterdam, geacht werd

een rockshow weg te geven voor

een menigte die louter bestond

uit blinkende boze hiphoppers

die me, nadat ik het podium had

betreden, aankeken alsof ze hun

gouden voortanden in mijn strot

zouden zetten als ik niet heel snel

met een dampende hiphopbeat

op de proppen kwam. Daar sta

je dan, met je Alanis Morissetterepertoire.

Had ik al gezegd dat

ik jong, onzeker en onervaren

was Het waren de langste dertig

minuten van mijn leven, en het

hielp niet dat er daarvan 25 minuten

overstemd werden door boegeroep.

Moraal van dit verhaal Zolang je

niet van plan bent rockliedjes te

zingen voor een hiphopmenigte,

moet je absoluut de Uitmarkt

bezoeken, 28, 29 en 30 augustus.

Het festival biedt namelijk

al jaren de gelegenheid gratis te

snuffelen aan het komende culturele

seizoen. Verdeeld over

een groot aantal podia kun je je

drie dagen lang laven aan uiteenlopende

acts op het gebied

van onder andere cabaret, dans,

film, straattheater, musical, literatuur

en populaire muziek (dit

jaar onder anderen Pete Philly &

Perquisite, Brainpower en Hit

Me TV). Dit alles midden in het

Amsterdamse centrum, op de

naar verwachting laatste zomerse

dagen, aan de vooravond van een

nieuw studiejaar.

Los van iedere traumatische ervaring

lijkt dit me bij uitstek een

evenement om de zomer van

2009 fatsoenlijk af te sluiten. Niet

in de laatste plaats om daarna

met een goedgevulde culturele

agenda weer aan het komende

schooljaar te kunnen beginnen.

(Fen Verstappen)

De Uitmarkt, binnenstad van

Amsterdam, o.a. de Dam, de

Nieuwmarkt en het Muziektheater,

28, 29 en 30 augustus,

gratis toegang, voor meer info

zie www.uitmarkt.nl

Foto: Won Tuinema

eten

Op naar Oost

Oost, Andreas Bonnstraat 44-46

Na enige jaren Amsterdam bekroop

mij het gevoel dat ik een tiental ‘tweede

huiskamers’ had gevonden om te gaan

eten en drinken en ik naar gelang het

gezelschap een van die hotspots uitkoos.

Vaste regel: als het personeel je

begint te herkennen, is het tijd voor iets

nieuws. Skek, Canvas, Festina Lente,

Koffiesalon, Blauwe Theehuis, Wolvenstraat

en Brouwerij ’t IJ, adieu, vaarwel,

en op naar Oost.

Aan het einde van de Tilanusstraat

(Google Maps is uw beste vriend)

bevindt zich namelijk een uiterst prettig

restaurantje. Het interieur is een

combinatie van sobere schoolstoelen,

met zorg geschikte boeketjes en werkelijk

fascinerende designlampen die uitkomst

bieden als gespreksstof wanneer

de dialoog dreigt te verzanden in een

pijnlijke stilte.

Oost: de naam doet wellicht anders

vermoeden, maar hier wordt traditioneel

Italiaans gekookt. Antipasti (E3,-

tot E8,50), insalate (E6,50 - E8,50) en

goede rode wijn mogen dan ook niet

ontbreken, al miste ik af en toe de druk

gebarende en overmatig flirtende mediterrane

koks, kenmerkend voor deze

keuken. Bij gebrek aan originaliteit

kiezen we alle drie een pizza (E8,- tot

E12,50; ruime keuze) die enige tijd later

op een grote schep dampend de oven

uitschuiven.

Krokante bodem, fijne combinaties van

goede kaas (verse mozzarella en taleggio),

verse groenten (rucola, gegrilde

paprika en aubergine) en prachtige

hammen (wat klinkt prosciutto toch

vele malen mooier); al met al niet te

versmaden. De pasta’s en vlees- en visgerechten

die hun weg zochten naar de

andere tafels zagen er ook erg appetijtelijk

uit. Onthouden voor de volgende

keer.

Voor wie niet genoeg kan krijgen van

pizza is er als ‘dolce’ (E4,- tot E8,50)

naast een heerlijke panna cotta of traditionele

tiramisu ook altijd nog een pizza

met verse aardbeien en Nutella.

Wij hielden het bij een zuinige espresso,

maar genoten toch erg van de avondzon

die zich door de grote ramen een weg

naar binnen vond en het land van Berlusconi,

baci en bambini op een gewone

dinsdagavond wat dichterbij bracht.

Grazie mille! (Emma Bruns)

Prijs: Goed

Eten: Uitstekend

Sfeer: Ontspannen

Bediening: Vriendelijk

OPROEP

Ben je (betaalbaar) uit eten geweest

(maximaal E25,- per persoon) Schrijf dan

een recensie en stuur die op naar redactie@

folia.uva.nl. Als je recensie wordt geplaatst,

krijg je de kosten van het etentje tot een

bedrag van E50,- vergoed.

Folia 01 | 15


[ingezonden mededeling]

Peper

Nieuwsbrief van de

www.ASVA.nl

Jij en ASVA

De ASVA studentenunie is dé belangenbehartiger van

Amsterdamse studenten. Om jouw studentenleven zo flexibel

mogelijk te laten verlopen, signaleren we problemen en denken

we na over creatieve oplossingen. ASVA waakt voor de kwaliteit

van het onderwijs en lobbyt voor meer studentenhuisvesting in

Amsterdam. Ken je de containerwoningen Dat was een ideetje

van ASVA.

De cijfers

ASVA bemiddelt in kamers, dus als je nog op zoek bent,

surf naar www.ASVA.nl. Als je ruzie hebt met je huisbaas of

problemen met de IB-groep helpt ASVA’s rechtsbureau je uit

de problemen. Daarnaast is er elke donderdag fietsverkoop

op het Binnengasthuisterrein en ook hebben we voordelige

verzekeringen. Tijdens de ASVA-cursusweken leer je

effectief solliciteren, journalistiek schrijven, wijnproeven

of zwaardvechten. Het Platform is er om je te helpen met het

aanvragen van subsidies en het uitwerken van je plan als je een

idee hebt voor een project of evenement. Bij ASVA’s balie kun je

terecht met al je vragen over het studentenleven en over alles

wat ASVA doet.

Kijk wat ASVA jou te bieden heeft op:

www.ASVA.nl/intreeweek

Actief bij ASVA

Tachtig studenten zetten zich bij ASVA vol

passie in voor hun medestudenten. We staan

altijd open voor studenten met nieuwe ideeën.

Dus heb jij een oplossing voor het tekort aan

studentenwoningen, wil je ervaring opdoen in

het organiseren van grote evenementen of is

schrijven je hobby Word dan actief in één van

de commissies. Kijk op www.ASVA.nl wat jij zou

kunnen doen.

Als je lid wordt van ASVA kun je gebruik maken

van onze diensten en bovendien ondersteun je

dan onze organisatie waardoor wij ons kunnen

blijven inzetten voor Amsterdamse studenten.

ASVA in het kort:

• ASVA strijdt voor jouw belangen

• Goedkope fietsen

• Kamers

• Rechtsbureau

• Voordelige verzekeringen

• Cursusweek

• Hulp bij het opzetten van

projecten en evenementen

• 3000 leden

www.ASVA.nl/intreeweek

Een uitgave van de ASVA studentenunie. Vendelstraat 2 1012 XX Amsterdam. Reageren peper@asva.nl


Met bijlage van

het Amsterdams

Studenten Festival!

Folia 36#1.indd 1 12-06-2009 09:59:29

folia’s grote vrouwennummer

#23

Folia

Weekblad voor de Universiteit van Amsterdam • Jaargang 62

Oeganda Paul Doop

Studiereis Millenniumbattle Per fiets langs de bouwput

Crisis

Vaarwel carrière

Doorbraak

Lachen met Frank Brasser

Afscheid

van Joan Hemels

Roem

Minister Ernst Hirsch Ballin

Luie student Autisten

Of te hoge verwachtingen Studeren ook aan de UvA

Met lof

De waarde van cum laude

Wedstrijd

Essays over idealen

Roem

Topbestuurder Els Swaab

Suriname

Sober studeren

Rector

Dymph van den Boom

‘vrouwen moeten

niet zeuren’

fashiontalk:

UvA-style

Women on Top

breken het

old boys network af

De geheimen van

de vrouwentas

vecht niet tegen jezelf

Vrouwencoach:

‘Zoek je eigen kracht’

wij eisen leuke porno!

Bh’s met gps, geparfumeerde

laptops, en andere must-haves

Win een date

met de lekkerste

UvA-man

Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 62

13-03-2009

Nummer 24

Roze liefde

Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 62

20-03-2009

Nummer 25

Artis Digitalis

Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 62

27-03-2009

Nummer 26

De liefde van UvASociaal

Onbekend

Portret van Niek Urbanus

Kosovo

Studeren na de oorlog

Roem

Schrijfster Wanda Reisel

Weekgast

Criticus Yra van Dijk

UvA-Virenze Jan Six Poëzie

Trainingen voor ouders en kids Archeoloog en Amsterdammer Favoriete dichtregels

Roem

Ronny Naftaniel

Lees Folia

Extra

Masterspecial

Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 62

03-04-2009

Nummer 27

Elke week op woensdag gratis verkrijgbaar op alle

UvA-locaties. Volg het UvA-nieuws, achtergronden

en extra’s op www.folia.nl. En volg de laatste update’s

via http://twitter.com/foliacivitatis.

Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 62

10-04-2009

Nummer 28

De amazones van Blok

Informatie: redactie@folia.uva.nl

De gimmicks van Zwagerman

Hippie

Evelien Tonkens

Roem

Uitgever Mai Spijkers

Sperma

Nu nog schoner

Omroep

Te bespottelijk voor woorden

NSB-moeder

Solange Leibovici

’40-’45

Student hielp onderduikers

Winnaars

Essaywedstrijd

Studiepep

Drugs om te blokken

UB

120 kilometer boek

Scheiden

Nu ook voor vrouwen

Roem

Tv-man Harry de Winter

LIEF

Lijsttrekker Jorrit Smit

Weekgast

FNWI-decaan Bart Noordam

Van Doorn

Probleemsocioloog

Krities Voetbal

Waar zijn de idealen van toen 50e RoetersEilandToernooi

Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 62

24-04-2009

Nummer 29

Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 62

01-05-2009

Nummer 30

Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 62

15-05-2009

Nummer 31

Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 62

22-05-2009

Nummer 32

De Cruyff-carrières

Een beetje weird – Lucky Fonz III

Hoe word je een Pussy Magnet

Winnaars

A’dams Studenten Festival

De afdeling

Boekwetenschap

Griep

Mexicaans complot

Roem

Judith Sargentini

Puinruimen

in Keulen

Interview

met Selma Leydesdorff

Eerwraak

in Friesland

Werkdruk

aan de FGw

Hugo S. Special Avontuur

’t Zal je huisbaas maar wezen Studeren met een beperking Koek verkopen in Iran

Roem

Thrillerauteur Tomas Ross

Check!

Pokerbeest Rijkenberg

Werkvloer

Warme liefdes in het Stuc

Digiseks

De pornogeneratie

Festivals

Vlammen in de pit

Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 62

29-05-2009

Nummer 33

Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 62

05-06-2009

Nummer 34

Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 62

12-06-2009

Nummer 35

Weekblad voor

de Universiteit

van Amsterdam

Jaargang 62

19-06-2009

Nummer 36

Cijferinflatie

Sorbon, wat maak je menu

Dit is Piet

Zinderende zomerspecial


podia

Live in Amsterdam

Door: Harmen van der Meulen

Livemuziek is de laatste jaren weer gemeengoed geworden. Onder meer door de

inspanningen van het Amsterdam Songwriters Guild (ASG), dat podia zocht waar

zijn leden op konden treden. En het állerleukste: het is allemaal gratis.

Tip: Subbacultcha is een multiplatform dat begonnen is

door Leon Caren, helft van de band The Moi Non Plus, en bandlid van

Scram C Baby en Blues Brother Castro. Er is een website en een tijdschrift

op flyerformaat dat maandelijks verspreid wordt. Oorspronkelijk

organiseerde Subbacultcha vooral concerten, iets wat ze nog steeds

doen. Als je op de mailinglijst staat mag je vaak gratis naar binnen, en

voor een lidmaatschap van zes euro per maand mag dat altijd. Subbacultcha

werkt samen met De Nieuwe Anita en Studio 80. Er zijn meerdere

shows per maand, dus een lidmaatschap loont de moeite.

www.subbacultcha.nl

ASG open mic in Sappho

Het Amsterdam Songwriters Guild ontstond in 2005 en heeft zich

sindsdien gestaag uitgebreid. Het ASG ontpopte zich tot katalysator van een songwriterscene,

een tot dat moment vrijwel afwezig genre in het Amsterdamse livemuziekaanbod.

Songwriters zaten voorheen eenzaam liedjes te schrijven op hun zolderkamers, zonder plek

om op te treden en kennis om aan zo’n plek te komen. Het ASG voorzag in beide noden.

Sindsdien braken ASG-leden als Lucky Fonz III, Robin Block, Leine en The Secret Love

Parade al in meer of mindere mate door. Tegenwoordig biedt het ASG drie vaste wekelijkse

avonden aan. Dinsdag om 21.00 uur open mic Sappho (Vijzelstraat 103), donderdag om 22.00

uur ASG-artiest en aansluitend open mic Skek (Zeedijk 4 - 8), zondag om 21.00 uur ASGartiest

en aansluitend open mic Café De Doelen (Kloveniersburgwal 125).

www. amsterdamsongwritersguild.blogspot.com

Blijburg Op IJburg, het strandpaviljoen aan

het IJsselmeer, biedt Blijburg iedere zondag gratis

livemuziek aan. Wanneer het windstil is wordt

er fikkie gestookt in de kuil en kan er met knapperend

vuur op de achtergrond genoten worden

van de warme klanken van uiteenlopende artiesten.

In het verleden traden onder anderen Hans

Dulfer, Room Eleven, Wouter Hamel, en Bl3nder

(de nieuwe band van Def P.) op; variatie staat bij

Blijburg hoog in het vaandel. Met het zand tussen

je tenen en een biertje in de hand, uitkijkend

over het IJmeer, genieten van muziek - wat wil je

nog meer Iedere zondag vanaf 17.00 uur. Bert

Haanstrakade 2004.

www.blijburg.nl

Skek, het eetcafé bedacht en uitgevoerd door

studenten, combineert naar eigen zeggen ‘het culinaire

met het culturele’. De muren vormen een

expositieruimte voor beginnende kunstenaars.

Zoals eerder vermeld speelt er elke donderdag een

singer-songwriter van het ASG, en ook iedere zondagavond

wordt er opgetreden. Verder kun je er op

vrijdag en zaterdag terecht voor een avondje uit,

waarbij er ook vaak live acts te bewonderen zijn.

Iedere donderdag en zondag om 22.00 uur, vrijdag

en zaterdag om 23.00 uur. Zeedijk 4 - 8.

www.skek.nl

MATIK in Blijburg

18 | Folia 01


Tip: Radio3voor12 Live. Iedere

donderdag van 22.00 uur tot 01.00 uur wordt in

Desmet Studio’s 3voor12 Live opgenomen, het

VPRO-radioprogramma op 3FM. Hierin treden

drie artiesten ieder twintig minuten op. Vaak aanstormende

talenten, soms (bescheiden) grootheden

als Junkie XL, Pete Philly & Perquisite, Tori

Amos en anderen. In het kader van 3voor12 presenteert…

organiseert 3voor12 ook vaak gratis concerten.

Je hoeft je alleen in te schrijven voor de

mailinglijst om te kunnen reserveren. Elke donderdag

om 22.00 uur.

De Nieuwe Anita is de place to be voor een gemoedelijke huiskamersfeer. Elke dinsdag staat

Witte Gei’t garant voor een kosteloze avond vol kostelijke muziek. Meestal spelen er drie artiesten elk

een stuk of vier nummers; daarvoor hebben mensen de kans zich een nieuw kapsel aan te laten meten

door huiskapster Maaike. Het is niet alleen muziek bij De Nieuwe Anita, ook theater, film, exposities en

literatuur vinden er een plaats. Verder organiseert Subbacultcha er regelmatig feestjes, gratis voor hun

leden en/of mailinglijstontvangers, en zijn er diverse optredens, waarvan de prijs varieert van nul euro tot

E7,50. Iedere dinsdag om 20.00 uur Witte Gei’t. Frederik Hendrikstraat 111.

Zie www.denieuweanita.nl

www.3voor12.vpro.nl

Blues Brother Castro in Pakhuis Wilhelmina

Foto: Hes Mundt

Café Pakhuis Wilhelmina is gevestigd in Pakhuis Wilhelmina,

een culturele broedplaats die plaats biedt aan 94 ateliers en werkplaatsen

van culturele professionals. Het café biedt een podium aan studenten

van de opleiding popmuziek van het Conservatorium van Amsterdam, en aan

bandjes die meedoen aan de Popcorner cursus van de Muziekschool. Verder

treden er regelmatig vrij onbekende bandjes gratis op met tot de verbeelding

sprekende namen als De Wildwest Coniferen en Cool Genius. Verder zijn er

ook reguliere optredens, zoals bijvoorbeeld de voorrondes van de Grote Prijs

van Nederland, maar ook daarvoor hoef je nooit diep in de buidel te tasten.

Bijna elke dag, verschillende tijden. Veemkade 576.

www.cafepakhuiswilhelmina.nl

Studio K, evenals Skek en stamvader Kriterion een studenteninitiatief,

is van alle markten thuis. Er is een bioscoop, er zijn poetryslams,

theatervoorstellingen, feestjes, en er is muziek. Niet alleen

treden er vaak bandjes en singer-songwriters op, ook is Studio K thuishaven

voor het eigen maandelijkse minifestival K met Peren: een interdisciplinair

gebeuren zoals ze het bij Studio K bedoelen. Bands spelen,

dichters dragen voor, dj’s draaien, en films doen dat dan weer op een

andere manier, K met peren doet de ‘ut’ vergeten. Meestal op zondag

gratis singer-songwriters, en elke laatste woensdag van de maand Jazz

in K, jazzy jamsessies. Zondag 21.00 uur. Elke laatste woensdag van de

maand 22.00 uur. K met Peren maandelijks. Timorplein 62.

www.studio-k.nu

Folia 01 | 19


mensa

Het marktplein van de UvA

Door Katja Kreukels

Niet alle gebouwen op het Binnengasthuisterrein hoeven te wijken voor de nieuwe universiteitsbibliotheek. Het

Atrium mag nog even dienst blijven doen als grootste eetkamer van de universiteit, als forum van de stad.

‘Zie je dat kromme mannetje met die stok een paar

tafels verder Die krijg ik maar niet op papier. Hij zit

bijna altijd achter zijn handen of beweegt te veel met

zijn hoofd.’ Het valt niet mee de contouren van een

mensabezoeker te schetsen binnen de tijd van één

maaltijd,’ biecht kunstenaar Ferry Reijnders op. Net

als veel andere stamgasten hoort de bebrilde, in het

zwart geklede kunstenaar bij het mensa-interieur. Al

vijf jaar lang, vijf dagen in de week komt hij vegetarisch

eten in het universiteitsrestaurant. Als het even

kan, zit hij aan de eerste tafel links. Het verschil met

de andere, vaak wat teruggetrokken kostgangers, is

dat hij zijn tafelgenoten bestudeert en tekent. Elke

avond probeert hij dromerige blikken van mooie studentes

(‘een natuurlijke interesse’) of de eigenaardige

trekken van oude mannen te portretteren. ‘Het is een

ritueel geworden.’

Al 21 jaar is het Atrium verweven met de stad en de

universiteit. Studenten, boekverkopers, vertalers, verstrooide

wetenschappers, kunstenaars, oud-studenten,

buurtbewoners met kinderen; allemaal kunnen

ze de route van de saladebar tot de wok wel dromen.

Hoe de kruisbestuiving precies zou uitpakken,

wist architect Paul Dirks nog niet toen hij achter zijn

tekentafel zat te peinzen over de verbouwing van de

subfaculteit politicologie. Wat kon je doen met een

negentiende-eeuws ziekenhuis bestaande uit een

mannen- en vrouwenvleugel, een doodse binnenplaats

en een ronde uitbouw

‘Mij werd gevraagd welke filosofie ik had over politieke

wetenschappen,’ vertelt Dirks. ‘Ik kwam toen

met het voorstel voor een Forum Romanum. Was

daar de dialoog tussen kiezer en gekozene niet het

grootst geweest’ Pas later kwamen er ‘brood en spelen’

bij. Het mensa-idee ontstond eigenlijk per toeval.

Dirks: ‘Oude gevels restaureren en isoleren is erg

kostbaar en arbeidsintensief. Maar als je de ruimte zo

laat en de hele binnenplaats overkapt, bespaar je een

hoop kosten en creëer je een nieuwe plek in de stad.’

Er was vooralsnog geen functie voor het overkapte

forum. Maar het idee van een modern universiteitsrestaurant

kwam als geroepen. De voorlopers van het

Atrium, de kleinere mensa’s Tangram in de Damstraat

en H’88 aan de Herengracht leden verlies en

zaten in krakkemikkige panden. ‘Binnen drie weken

was de maquette klaar.’

Wintertuin

In een tijd waarin volgens Dirks nogal ‘dicht en introvert’

gebouwd werd, was al dat licht van de nieuwe

mensa een verademing. Geen zware balken, maar

een zelfdragende constructie, een zogenaamd spaceframe

ondersteunde het dak. De piramide aan de zijkant

was bedoeld om de lelijke tussenbouw uit de jaren

zestig weg te werken en geluidsisolerende beglazing

scheidde de politieke denkers van de eters. De UvA

had haar eigen wintertuin. Macaber detail; de warme

keuken bevond zich in de voormalige lijkenkamer. ‘Ik

wilde een omhulsel ontwerpen zonder al te veel franje

waar mensen zelf kleur aan konden geven.’ In augustus

1988 werden de eerste maaltijden geserveerd.

‘Superambitieus was het project,’ weet Roel Vlemmings

nog, die in 1987 naast zijn studie kunstgeschiedenis

begon met uitgiftewerk in Tangram.

Inmiddels is hij de langstzittende parttime mensaemployee

die het Atrium kent, en combineert hij

wokken met moderne kunst. ‘De eerste chef-koks

waren ongelooflijk trots op het gebouw. In twee uur

tijd konden we 1500 man verwerken. We hadden

gekoelde uitgifte-eilanden, een dienbladenmachine,

een doorloopstraat voor frites.’

In het forum van architect Dirks ontstond zelfs filevorming.

Vlemmings: ‘We zaten met het staartje van

de geboortegolf en de magnetron bestond nog niet.’

Gelukkig was er een speciaal viaduct, ook wel de

kattenrug genoemd, om het ingaande en uitgaande

verkeer te regelen. ‘In het begin moest ik er erg om

lachen, maar het werkte wel. Verstopte de doorstroom,

dan waren er nog luidsprekers om mensen te

verzoeken op te stappen na het eten.’

Wietlucht

Een zekere angst voor de nieuwe grootschaligheid

bestond er ook, weet de oudgediende. ‘Er zou een

zaalwacht komen, wat vrij hilarisch klonk, en alle

medewerkers kregen bedrijfskleding. Autoriteit was

in de jaren tachtig minder normaal.’

Foto’s: Bob Bronshoff

20 | Folia 01


‘Iedereen is welkom, als je maar

niet slaapt, steelt of stinkt’

Tot aan het Atrium waren de mensa’s vooral gaarkeukens,

morsige lokalen waar de wietlucht soms moeiteloos

de flauwe etensgeuren verdrong. Tangram en

H’88 waren pleisterplaatsen voor de meer sjofele student

die volgens de statuten van de Stichting Mensa

Academica Amstelodamensis (Smaa) nodig bijgevoederd

moesten worden. Extra vitaminen waren

hard nodig ter voorkoming van tanduitval en andere

kwalen. Met het nieuwe hightech eetpaleis begon het

tijdperk van de verzakelijking en geïndividualiseerde

eetcultuur, dat zijn piek bereikte in 2006. Toen werd

UvA-huiscateraar Smaa ‘geoutsourced’ aan Sorbon.

Leeftempo

Anno 2009 voldoet het Atriumgebouw volgens de

UvA nog steeds aan de moderne eisen. Maar de hightech-glans,

waar iedereen na de oplevering in 1988

vol lof over sprak, is er inmiddels wel af. Aan de buitenkant

zijn de zonweringen gescheurd en de platen

van de tussenbouw ogen smoezelig. Binnen wil

het dak nog wel eens lekken, de buizen zijn moeilijk

schoon te houden en de tegelvloer is gedateerd.

Zo weet ook Carla Jelsma. Zij is salesmedewerker

bij Sorbon en runde daarvoor vijftien jaar lang vanuit

een piepklein kantoor het universiteitsrestaurant

samen met bedrijfsleider Lex Gaal. Hij is vorig jaar

‘in het harnas’ gestorven. Het mensa-aanbod is volgens

Jelsma wél met de tijd meegegaan. Er is hard

gewerkt aan het ‘La Place-gevoel’. ‘Je kunt nog steeds

kiezen voor een zelfgesmeerde boterham of koffie uit

de automaat voor 25 cent. Maar de moderne student

koopt liever een kant-en-klaar broodje en een luxe

cappuccino. Het leeftempo is omhoog gegaan. Kijk

maar om je heen. Zie je nog studenten die rustig een

sinaasappel schillen in de lunchpauze Je kunt niet

meer tien jaar over je studie doen. De eeuwige student

bestaat niet meer.’

Mexicomix

No-nonsensekok Roel Vlemmings vindt alle veranderingen

niet zo schokkend. Hij noemt de vijf-sterrenkwaliteit

die Sorbon uitdraagt wat dikdoenerig.

‘Maak gewoon iets goeds zonder te veel pretenties.’

Maar van de anti-Sorbon-stemming krijgt hij ook een

punthoofd. ‘Dan komt die AT5-presentatrice Bianca

Tan hier eten en dan schrijft ze dat de groenten uit

blik komen. Hier komt niéts uit blik. Of het is vers,

of het komt uit de vriezer. Het meeste is à la minute

klaar. De tijden zijn voorbij dat er heet water over de

mexicomix werd gegoten en het eten urenlang stond

te pruttelen in au bain-marie-bakken. Maar tegen

wantrouwen kun je niet opkoken.’

Stamgasten

Onveranderd bleef het vreemde genootschap van

stamgasten. Sommigen komen hier al sinds de jaren

vijftig, weet Vlemmings. ‘Veel vrijgezelle mannen die

geen zin hebben om alleen thuis te eten.’ Ze moesten

wel even hun route vinden in het moderne Atrium,

maar al gauw stonden ze om vijf voor vijf voor de

deur te dringen, vertelt Jelsma. ‘Ik herinner me een

groep mannen die altijd een potje kaart speelde na

het eten. Het kaartspel borgen ze daarna op onder

een plafondtegel boven de stamtafel. Onze spelregel

was altijd: iedereen is welkom als je maar niet slaapt,

steelt of stinkt. Een wat afgedwaalde oud-professor is

om die reden wel eens op de stoep gezet.’

Ferry Reijnders heeft zijn dienblad weggebracht, veegt

wat etensresten aan de kant met een servet en pakt

zijn tekenspullen te voorschijn. ‘In het begin moest ik

wel een bepaalde gêne overwinnen om mensen ongevraagd

te portretteren. Maar de meeste eters hebben er

geen moeite mee, geloof ik.’ Hij maakt gemiddeld tien

tekeningen op een avond. ‘Ik heb mezelf aangeleerd

snel te werken. De meeste mensen zitten hier hoogstens

een kwartier, tenzij ze een bespreking hebben. Ik

hou ook van een zekere spontaniteit.’

Met een paar stamgasten maakt de kunstenaar weleens

een praatje. Bij anderen verzint hij zijn eigen

verhaal. ‘Zie je die man met al die boeken. Dat is een

gesjeesde natuurkundestudent. Die zit hier altijd

sommetjes te maken. En die man daar leest vaak

hardop voor uit zijn eigen boek of praat tegen zichzelf.

Soms denken studenten dat hij hen aanspreekt

en ontstaat er een onhandig gesprek.’ Voor Reijnders

voelt het Atrium wel als een forum. ‘Ik hou van die

contrasten. Dit is Amsterdam in het klein.’ l

Folia 01 | 21


Problemen met studeren

in verband met

een functiebeperking

Problemen met studeren

in verband met

een functiebeperking

Voor informatie over studeren met een functiebeperking

kun je terecht bij: www.studerenmeteenfunctiebeperking.nl

De UvA studentendecanen: www.uva.nl/studentenzaken of 020-5258080

De HvA studentendecanen: www.sz.hva.nl/decanaat of 020-5951463

Voor informatie over studeren met een functiebeperking

kun je terecht bij: www.studerenmeteenfunctiebeperking.nl

De UvA studentendecanen: www.uva.nl/studentenzaken of 020-5258080

De HvA studentendecanen: www.sz.hva.nl/decanaat of 020-5951463

Op kamers in

Amsterdam

Kom naar

DUWO!

Huur bij DUWO, de grootste studentenhuisvester van

Nederland. DUWO is actief in Amsterdam, Amstelveen,

Hoofddorp, Haarlem, Den Haag, Delft en Leiden, steden

met een tekort aan studentenwoningen. Openingstijden:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Kijk op www.duwo.nl

Uilenstede 108 • Amstelveen

T 020 5431100 • E uilenstede@duwo.nl

Spinozastraat 51-53 • Amsterdam

T 020 3449544 • E amsterdam@duwo.nl

StudiJob Uitzendbureau werkt al 10 jaar op top niveau!

StudiJob Uitzendbureau bemiddelt al 10 jaar voornamelijk HBO- en WO-studenten op kennisbijbanen:

parttime bijbanen waarbij de slimme student wordt ingezet op zijn vakgebied of op

een plek waar naast de academische leerervaring een praktische werkervaring opgedaan kan

worden. De student heeft vaak aan een half woord genoeg, pakt dingen snel op en is dan ook

snel op het gewenste niveau. Bovendien kan de student zijn net opgedane kennis delen met

de opdrachtgever. Zo hebben de uitzendkracht en de opdrachtgever elkaar veel te bieden.

Echter, StudiJob bemiddelt ook in fulltime secretaresses, marketingmedewerkers, portiers,

vaste administratief medewerkers, ICT-personeel, communicatiemedewerkers, medewerkers

personeelsadministratie e.d.

Onze diensten voor de opdrachtgever zijn:

- Uitzending

- Payrolling

- Werving & Selectie

Onze diensten voor de uitzendkracht zijn:

- parttime banen op niveau

- fulltime functies voor afgestudeerden en werkzoekenden in het algemeen

- leuke losse en flexibele klussen

- mogelijkheden tot scholing, loopbaanbegeleiding en coaching

Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van onze consulenten.

We staan je graag te woord!

• StudiJob is geopend van 09.00 - 17.15 uur.

• Voor meer informatie, bel 020 535 34 60.

• www.studijob.nl


oem

Bijna-arts

Door Dirk Wolthekker

Hij studeerde geneeskunde,

maar werd cabaretier:

Ernst van der Pasch.

‘Rode handpalmen, spikkeltjes op de huid, geelheid

en opgezwollen bloedvaten rondom de navel.’ Ernst

van der Pasch dreunt geroutineerd de symptomen op

van een leverstuwing. ‘Ik ben in 1998 afgestudeerd en

heb daarna niets meer met mijn geneeskundeopleiding

gedaan, maar het feit dat ik die kennis nog heb,

zegt genoeg over de medicijnenstudie. Het is stampen,

stampen, stampen. Maar of je daarvan een betere

dokter wordt Ik betwijfel het. En als universitaire

opleiding vind ik geneeskunde een aanfluiting. Een

wetenschappelijke scriptie hoefde ik in ieder geval niet

te maken. Na elk jaar moest je een klinische lijntoets

afleggen, waarbij je patiënten moest onderzoeken, een

diagnose moest opstellen en een behandelplan. Wie

dat goed deed, mocht door. Erg praktisch allemaal.’

Ernst van der Pasch (1974) studeerde medicijnen,

maakte het ook af, maar hing zijn witte jas en stethoscoop

aan de wilgen toen hij zijn coschappen moest

gaan lopen. ‘Vlak daarvoor had ik de persoonlijkheidsprijs

gewonnen op het Groninger Studentencabaret

Festival. Toen kwam ik voor de keus te staan of ik mijn

coschappen zou gaan lopen of de winst op het festival

zou uitbuiten en zou gaan toeren langs de Nederlandse

podia. Ik koos voor het laatste.’

Inmiddels heeft hij roem vergaard en werd hij afgelopen

juni gevraagd voor een optreden op de Universiteitsdag,

de jaarlijkse alumnidag van de UvA. In de zaal

een groot aantal UvA-afgestudeerden, onder wie ook

artsen, wier opleiding door Van der Pasch flink op de

hak werd genomen: ‘Het AMC is toch vooral een leermachine

op hbo-niveau.’ Maar het voelde ook als een

soort thuiskomst, zegt hij later. ‘Mooi om voor een

zaal vol hooggeleerden te staan. In deze tijd van Wilders

ben ik toch wel blij dat er nog een elite is.’

‘Van jongs af aan heb ik arts willen worden. Vraag me

niet waarom, ik denk dat het iets te maken heeft met

duidelijkheid. Geneeskunde leidt op tot dokter en daar

heeft iedereen wel een beeld bij. Later verschoof mijn

belangstelling meer naar het theatrale. Ik wilde uiteindelijk

liever naar de toneelschool, maar toen ik daar

werd afgewezen, kwam ik weer uit bij medicijnen.

Maar het bleek niet een opleiding te zijn die appelleert

aan een soort natuurlijke nieuwsgierigheid. Daarvoor

is het misschien ook te gedetailleerd. Ik noem maar

wat: door het tegenstroomprincipe van de nieren worden

in de zogenoemde Lus van Henle afvalstoffen uit

het bloed teruggewonnen. Tja.

Veel mensen doen gewichtig over een studie medicijnen,

maar al te zwaar was die studie niet: vijf weken

college, een week stampen, wat oude tentamens

maken en je had een zes. Ik had voldoende tijd om

er allerlei dingen naast te doen, zoals het maken van

toneelvoorstellingen bij de Amsterdamse Studenten

Kunst Vereniging Particolarte.

Al ben ik nu geen arts, de studie heeft toch veel bij mij

losgemaakt. De snijpractica vond ik bijvoorbeeld geweldig.

Het is waanzinnig om te zien hoe een lichaam in

elkaar zit en hoe het functioneert. Tijdens het lopen

van oefencoschappen heb ik ook een aantal bevallingen

gezien. Dat is heel heftig. Het genereert een soort

Ernst van der Pasch

bewustwordingsproces over je eigen lichaam. Ik heb

ook kunnen spreken met mensen die wisten dat ze

dood zouden gaan. Dan realiseer je je hoe dun het lijntje

is tussen leven en dood. Of tussen gezond en gek,

als iemand van het ene op het andere moment helemaal

doordraait. De colleges van kinderarts Hugo Heymans

zijn mij het meest bijgebleven. Hij kwam ’s ochtends

om acht uur de collegezaal in met een patiëntje van

tien met terminale kanker. Door de bevlogenheid, het

enthousiasme en de humor van Heymans was het kind

eigenlijk de keizer van de collegezaal. Toen dacht ik

wel vaak: zo’n dokter wil ik worden. Later gaf ik eens

een keer een voordracht op een medisch congres,

waarna ik werd gebeld door hoogleraar Krol, inmiddels

overleden, maar toen ook kinderarts. Mijn voordracht

had hem gefascineerd en hij vertelde mij dat hij

vroeger jarenlang cabaret had gemaakt met Heymans.

Toen viel het kwartje bij mij. Dat is wat ik bij Heymans

altijd heb gezien, dacht ik: cabaret.’ l

Foto: Bob Bronshoff

Folia 01 | 23


Foto’s: Henk Thomas

dijkgraaf & fresco

Kruiswoordpuzzel

Nu of nooit

Zijn het de wereldklasse onderzoekers en de inspirerende docenten Of zijn het de ongekende

rijkdom aan studies en de vele buitenlandse bezoekers Er is geen twijfel over mogelijk

wat de meeste studenten naar Amsterdam trekt: het grotestadsleven. Eindelijk weg uit

die duffe buitenwijk of provincieplaats. De vele kroegen, restaurants, theaters, musea en

feesten van Nederlands enige echte wereldstad hebben ieder jaar weer een onweerstaanbare

aantrekkingskracht op duizenden jongeren. En geef ze eens ongelijk. Wat is mooier

dan midden in de nacht langs de verstilde grachten te fietsen Of op een warme zomerdag

vanaf een terras in het Vondelpark de toeristen te observeren Amsterdam biedt een unieke

combinatie van wereldwijsheid en dorpse gezelligheid.

Maar speciaal voor alle kersverse eerstejaars ga ik hier toch even een waarschuwend vingertje

heffen. Ik beloof het plechtig: ik zeg het één keer en kom er op deze pagina niet

meer op terug. Want, beste mensen, het leven gaat snel, verdomd snel. Het gaat met de

jaren zelfs steeds sneller. Kijk maar eens terug. Mocht je nog minstens acht jaar op de

basisschool rondhangen, de middelbare school moest je in zes jaar afronden. Hier aan de

universiteit verwacht men dat je de bachelorstudie in drie jaar doet. Daarna mag je één, of

als je geluk hebt twee jaar over je master doen. Ben je klaar met je studie en ga je aan het

werk, dan mag je blij zijn als je een paar weken vooruit kan plannen!

Kortom, de universitaire studie is zo’n beetje de laatste periode waarin je nog eens rustig

om je heen kunt kijken en de diepte in kunt gaan. Haal er dan ook alles uit wat erin zit! De

komende jaren zijn hét definiërende moment van je leven. Nu kun je uitvinden wat je werkelijk

boeit voordat de maalstroom van alledag je meesleurt.

Eenvoudig is dat niet, want je moet flink moeite doen om de universiteit goed te leren kennen.

Er werken veel interessante mensen, maar ze zijn allemaal druk en hebben zo hun eigen

besognes. Maar spreek ze gewoon aan, volg colleges in een onderwerp waar je altijd al meer

over wilde weten. Past het niet goed bij je studiekeuze Jammer dan, toch gewoon doen. Volg

het studium generale, ga naar speciale lezingen en debatten, lees wild om je heen en probeer

ook zelf wat te schrijven. Geniet van het intellectuele vertier dat wereldstad Amsterdam en

deze universiteit in het bijzonder te bieden hebben. Dat is pas echt feesten.

Robbert Dijkgraaf is universiteitshoogleraar mathematische fysica.

Van links naar rechts: 1 Barbara en Frits ...... - 7 voormalig Palestijns leider - 12 niet (in samenstellingen) -

13 autodelen - 16 Amerikaanse soldaat - 17 ... Oudkerk en De Nijs - 19 Aziatische taal - 20 kwaad - 22 prijzig

- 24 zoogdier - 26 knevel - 27 bijbelse stad - 29 lengtemaat - 31 persoonlijk voornaamwoord - 32 echtgenoot

- 34 getijde - 35 verlaagde toon - 36 merkteken op maten en gewichten - 38 vriend van Blair (achternaam) -

39 voegwoord - 40 discjockey - 41 terugkerende ziekte - 43 uitvinder van blaasinstrument - 45 heldendicht

- 47 persoonlijk voornaamwoord - 48 gereed - 49 edelgas - 51 kledingmaat - 52 Slowakije (internet) -

53 vogelproduct - 54 mogelijkheid - 55 bladzijde - 58 Raad van Arbeid - 60 betaaltelevisie (Engels) - 62 zo

snel mogelijk (Engels) - 65 alfabet - 68 wijnsoort - 69 streek - 71 plaats in Noord-Holland - 74 Indiaas brood -

75 akoestisch - 78 Amnesty International - 79 echtgenoot van Steffi Graf (achternaam) - 80 het gezamenlijke

werk van een kunstenaar. Van boven naar beneden: 1 Nederlands schrijver (Ferdinand) - 2 Nederlandse zangeres

- 3 Ecuador (internet) - 4 vochtig - 5 narcoticum - 6 donkere kamer - 7 reeds - 8 snelle loop -

9 plant - 10 opgeld - 11 paradijsrivier - 14 president - 15 ..... Bin Laden - 18 kasteel - 21 genetisch materiaal -

23 strafwerktuig - 25 monnikskleed - 28 populaire actrice (Tanja) - 30 stichter van de Sovjet-staat - 32 Europese

Unie - 33 Afrikaanse staat - 35 voetbalvereniging - 37 metaal - 38 vriend van Bush (achternaam) - 40 dat

is - 42 aankomend - 44 dwergplaneet - 46 EU-lid - 50 gesneden stier - 52 islamitische wetgeving - 54 plaats in

Afghanistan - 55 klein café - 56 plaats in Frankrijk - 57 groet - 59 Vaticaanstad (internet) - 61 voormalig Russisch

heerser - 63 selenium - 64 pausennaam - 66 moeilijkheid, struikelblok - 67 speelgoed - 70 gewicht -

72 soortelijk gewicht - 73 honingdrank - 76 onmeetbaar getal - 77 Duitsland.

Helemaal ingevuld Mail de oplossing (o.v.v. naam en huisadres)

uiterlijk dinsdag 8 september naar mededelingen@folia.uva.nl

en maak kans op twee toegangskaartjes voor bioscoop Kriterion,

www.kriterion.nl

More magazines by this user
Similar magazines