11.01.2015 Views

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

salland<br />

No. 1, maart 2011<br />

zEVENDE jaargang<br />

1<br />

<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven


Als je bedrijf je leven is...<br />

...dan weet uw accountant ook wat u bezighoudt.<br />

Ondernemen is een manier van leven. Logisch, dat u een accountant zoekt die dat<br />

snapt. Een betrokken vakman, die goed is met uw cijfers, maar ook met objectief advies<br />

waar uw bedrijf echt verder mee komt. Grote kans dat u zich direct thuis voelt bij onze<br />

onafhankelijke en persoonlijke accountants en adviseurs. De GIBO Groep weet namelijk<br />

al 80 jaar wat er speelt in uw markt en weet dus wat u bezighoudt. Ontdek <strong>het</strong> zelf en<br />

neem contact met ons op.<br />

Bel <strong>voor</strong> meer informatie onze vestiging in Raalte (0572) 32 82 00, Dalfsen (0529) 43 40 40,<br />

Deventer (0570) 63 83 83 of kijk op www.gibogroep.nl. Want als je bedrijf je leven is,<br />

dan onderneemt u met de GIBO Groep.<br />

2


zEVENDE jaargaNg<br />

Inhoudsopgave<br />

5<br />

7<br />

9<br />

10<br />

11<br />

13<br />

15<br />

17<br />

19<br />

21<br />

22<br />

24<br />

25<br />

27<br />

29<br />

31<br />

33<br />

35<br />

36<br />

37<br />

39<br />

41<br />

42<br />

43<br />

45<br />

46<br />

123Promotion: Grensverleggend in pr en acquisitie<br />

Procee & Oors: De flex-bv: aandelen zonder winstrecht<br />

of stemrecht<br />

DigiWorks biedt meer dan veelzijdige dienstverlening in IT<br />

Column Guts: ‘Uit gouden korenaren schiep God de Raaltenaren...’<br />

GIBO Groep: Scherper sturen op cijfers<br />

Nieuwe huisstijl doet recht aan totaalconcept 1 & al Reclame<br />

Bouwbedrijf Wijnhout realiseert uniek project in Dalfsen<br />

Werkgeverspunt Raalte: Een win-win-win-situatie<br />

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Het Nieuwe Werken werkt!<br />

All American hotdogs zijn de inspiratiebron <strong>voor</strong> ‘Roalter Wind’<br />

Ondernemend <strong>Salland</strong><br />

Column Heinz: Groeien<br />

Double O maakt van elk feest een beleving<br />

MB Oost maakt BHV, VCA en EHBO niet onnodig ingewikkeld<br />

Bosch Car Service: Modern vakmanschap met ambachtelijke<br />

service<br />

Professionaliseringsslag <strong>voor</strong> Disselhorst Totaal Installateur<br />

Jos Voetdijk weet maximaal rendement uit zonnecellen te halen<br />

Interactie tussen mens en paard als symbool <strong>voor</strong><br />

communicatie tussen mensen<br />

Vierde Techniekdag Onderwijs Nieuwleusen<br />

Notariskantoor Houwaard: Zorg dat uw bedrijf de juiste<br />

rechtsvorm heeft<br />

<strong>Salland</strong> d’HuZes fietst zich uit de naad <strong>voor</strong> KWF Kankerbestrijding<br />

Uniek ondernemersconcert: Dromen, Denken, Durven, Doen!<br />

Column Rabobank <strong>Salland</strong>: Klantwaarde anno 2011<br />

Rotary Raalte start zoektocht naar versterking en verjonging<br />

Starters en nieuwe inschrijvingen<br />

Informatie van de Kamer van Koophandel<br />

Geachte<br />

lezer<br />

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is onze economie dan<br />

toch aan een heel <strong>voor</strong>zichtig herstel begonnen. De werkloosheid<br />

is gedaald en actieve ondernemers zien weer kansen en<br />

uitdagingen. Die willen ze ook graag delen met anderen en dat<br />

merken wij van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> vaak als eerste. Ons <strong>promotiemagazine</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven telt dit keer dan ook<br />

maar liefst 48 pagina’s, boordevol interessante economische<br />

informatie uit onze eigen regio.<br />

Uiteraard waarderen wij <strong>het</strong> zeer dat veel ondernemers <strong>Salland</strong><br />

<strong>Zakelijk</strong> inschakelen bij de promotie van hun producten en<br />

diensten. Daarmee dienen ze echter ook hun eigen belang, want<br />

met een bedrijfsreportage, advertorial of advertentie bereik je<br />

bijna 5.000 ondernemers die elk kwartaal ons glossy magazine<br />

ontvangen. Bovendien hebben wij de vaste overtuiging dat je<br />

als ondernemer <strong>voor</strong>al succes hebt als je goed zichtbaar bent.<br />

Stewart Britt zei <strong>het</strong> erg treffend: “Zaken doen zonder te adverteren,<br />

is als knipogen naar een meisje in <strong>het</strong> donker: alleen jij weet<br />

wat je doet”.<br />

Het team van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> wenst u een succesvol en zichtbaar<br />

2011.<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Namens <strong>het</strong> team van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>,<br />

Jos Tielbeke (uitgever)<br />

Redactie: Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties<br />

Colofon<br />

m.m.v. Rudi Buitenkamp en Linda Klein Overmeen<br />

Eindredactie: Jos Tielbeke<br />

<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong><br />

is een uitgave van<br />

Fotografie: Stefan Kemper e.a.<br />

Communicatiebureau<br />

Tielbeke Tekstproducties<br />

Marketing: 123Promotion - Werner Gilein (M: 06-42896001)<br />

N35 Media – (T: 0572-395558)<br />

Vormgeving en drukwerk: Sonodruk - Heino<br />

Bevernel 16, 8101 HA Raalte Telefoon: 0572-363781<br />

E-mail: info@sallandzakelijk.nl<br />

Internet: www.sallandzakelijk.nl<br />

© COPYRIGHT 2011<br />

Oplage: 5000 exemplaren<br />

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm,<br />

internet of op welke wijze dan ook, zonder <strong>voor</strong>afgaande toestemming van de uitgever. Communicatiebureau Tielbeke<br />

Tekstproducties en de bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden ten gevolge van omissies geen aansprakelijkheid<br />

<strong>voor</strong> mogelijke gevolgen die zouden kunnen <strong>voor</strong>tvloeien uit <strong>het</strong> gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.<br />

salland<br />

No. 1, maart 2011<br />

1<br />

<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven<br />

Coverfoto: Werner Gilein van<br />

123Promotion (zie ook pagina 5)<br />

3


’...tot in de puntjes<br />

geregeld’<br />

”Bouwen kunt u met een gerust hart aan Jansman overlaten.<br />

Onze opdrachtgevers hoeven zich geen moment zorgen te maken.<br />

Wij bouwen niet alleen, maar zorgen <strong>voor</strong> regelmatig overleg met<br />

<strong>het</strong> bouwteam, denken mee, adviseren, houden de planning<br />

in de gaten en leveren soepel op.”<br />

Klus geklaard, opdrachtgever tevreden. Bent u de volgende<br />

Kijk op www.jansman.nl of bel 0572 - 30 13 03<br />

Jansman bouwt verder<br />

Wie effectief en verantwoord communiceren<br />

belangrijk vindt, neemt contact op met:<br />

Opleidingen in Heeten<br />

Open inschrijvingen 2011<br />

23 & 30 maart Opleiding BHV (NIBHV)<br />

8 april Herhaling BHV<br />

20 mei Opleiding VCA Basis / VOL<br />

8 september Herhaling BHV<br />

16 september Opleiding VCA Basis / VOL<br />

Bevernel 16 - 8101 HA Raalte<br />

T: 0572 – 36 37 81 - I: www.tieltekst.nl<br />

4


123Promotion:<br />

Grensverleggend in pr en acquisitie<br />

Voor veel mensen is acquisitie een lastig of zelfs eng<br />

fenomeen. Toch kun je als bedrijf ook niet helemaal<br />

zonder. Wie liever niet zelf de boer op gaat, kan er<br />

<strong>voor</strong> kiezen dit uit te besteden. Werner Gilein van<br />

123Promotion in Raalte voelt zich als professioneel<br />

marketing acquisiteur als een vis in <strong>het</strong> water.<br />

Organisaties in uiteenlopende branches laten hun<br />

sales dan ook graag aan hem over. Zijn geheim<br />

“Te allen tijde jezelf blijven!”<br />

Veel lezers kennen Werner Gilein van zijn acquisitiewerkzaamheden<br />

<strong>voor</strong> <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>, maar dit is slechts<br />

een klein deel van zijn core business. Met zijn bedrijf 123Promotion<br />

promoot hij een breed scala aan producten en diensten. Zowel <strong>voor</strong><br />

commerciële bedrijven als <strong>voor</strong> fitness- en gezondheidscentra in<br />

Oost-Nederland. Gilein: “In de zorg zijn zaken als marketing en pr<br />

lang niet zo ingeburgerd als in <strong>het</strong> bedrijfsleven. Een van mijn klanten<br />

wilde bedrijven in de regio graag bewust maken van faciliteiten die<br />

zijn zorgcentrum kan bieden <strong>voor</strong> re-integratie van zieke werknemers.<br />

Ik vind <strong>het</strong> mooi om dan een brug te slaan tussen beide werelden.<br />

Anderzijds is bij veel bedrijven acquisitie een ondergeschoven kindje.<br />

Ze doen <strong>het</strong> er een beetje bij, omdat <strong>het</strong> nu eenmaal moet. Vooral<br />

koude acquisitie wordt door veel mensen eng gevonden, waardoor <strong>het</strong><br />

ook geen resultaat oplevert. Ik vind dat juist leuk en help bedrijven hier<br />

graag bij. Maar ook in relatiebeheer valt nog heel wat te verbeteren.<br />

Laatst vertelde een directeur dat hij 90% van zijn klanten nog nooit<br />

gezien heeft. On<strong>voor</strong>stelbaar, maar <strong>het</strong> komt regelmatig <strong>voor</strong>. Veel<br />

directeuren werken nog steeds op dezelfde manier als 20 jaar geleden.<br />

Ik probeer hen dan bewust te maken van hun eigen rol in de promotie<br />

van hun bedrijf.”<br />

“Marketing draait veel om empathie. Oprecht luisteren naar wat de<br />

klant te zeggen heeft. Bij een mediabureau in Apeldoorn heb ik echt<br />

<strong>het</strong> vak geleerd. De belangrijkste les Jezelf blijven. Altijd. Niet enkel<br />

uit willen zijn op verkoop, klanten moeten hun verhaal kwijt kunnen.<br />

Als ik in gesprek ga met een bedrijf, probeer ik me zo goed mogelijk<br />

<strong>voor</strong> te bereiden. Ik lees bij<strong>voor</strong>beeld de website van a tot z en<br />

probeer daar alvast aanknopingspunten uit te halen. Maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen is bij<strong>voor</strong>beeld een mooi thema dat altijd<br />

wel gespreksstof oplevert. Dan laat je <strong>het</strong> bedrijf zien dat je serieus<br />

in hen geïnteresseerd bent. Tuurlijk wil je ook graag wat verdienen,<br />

maar dat komt dan vanzelf wel. Verkoop is een kwestie van elkaar iets<br />

gunnen op basis van vertrouwen. Een goed verkoopgesprek gaat drie<br />

kwartier over koetjes en kalfjes, in de laatste vijf minuten worden er<br />

zaken gedaan.”<br />

Naast zijn eigen acquisitie-activiteiten brengt Gilein zijn kennis en<br />

ervaring over op anderen, o.a. door <strong>het</strong> geven van telefoontrainingen<br />

<strong>voor</strong> callcenters. Zowel inbound (service) als outbound (verkoop). Ook<br />

hierin staan zijn eigen waarden en normen centraal: persoonlijkheid,<br />

jezelf blijven en oprecht interesse tonen. “Bij veel callcenters is de<br />

commerciële druk heel heftig, je wordt enorm gepusht om te scoren.<br />

Dat werkt naar mijn mening niet. Uit onderzoek blijkt dat die scoringsdrang<br />

doorklinkt in je stem, klanten horen dit dus. De laatste jaren is<br />

er veel te ver doorgeschoten in strakke draaiboeken. Je moet medewerkers<br />

ruimte geven om daar wat in te kunnen spelen. Luisteren naar<br />

klanten en hen niet <strong>het</strong> gevoel geven een nummer te zijn. Ook valt<br />

me regelmatig op hoe slecht bij sommige bedrijven de telefoon wordt<br />

beantwoord. Het amateurisme en de onbeleefdheid waarmee men<br />

klanten te woord staat. Dat zit al in simpele dingen als opnemen met je<br />

<strong>voor</strong>- en achternaam. Tijdens de training werk ik niet met rollenspellen,<br />

omdat dit nooit <strong>het</strong>zelfde is als de praktijk. Liever coach ik de cursisten<br />

live en evalueer na afloop van een gesprek wat goed ging en wat beter<br />

kan. Dat werkt veel effectiever.”<br />

123Promotion<br />

De Schouw 4<br />

8102 KM Raalte<br />

T: 06-42896001<br />

E: info@123promotion.nl<br />

I: www.123promotion.nl<br />

5


Voor de diepgang<br />

HET COMMUNICATIEGILDE SPITSSTRAAT 25a RAALTE WWW.HETCOMMUNICATIEGILDE.NL<br />

Sinds77 Echte Reclamemakers<br />

Roné van der Vliet<br />

0572 - 712 323<br />

www.sinds77.nl<br />

Eyecatcher Communicatie - Copywriter<br />

Rudi Buitenkamp<br />

06 - 221 31 206<br />

www.eyecatcher-communicatie.nl<br />

Ontwerpbureau Lood grafisch ontwerp<br />

Maarten Metz en Bart van der Mark<br />

0572 - 362 830<br />

www.ontwerpbureaulood.nl<br />

Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig<br />

wandelgidsen en regionaal getinte uitgaves<br />

0572 - 362 830<br />

www.gegarandeerdonregelmatig.nl<br />

6


De Ook<br />

flex-bv:<br />

<strong>voor</strong> úw onderneming<br />

Aandelen zonder winstrecht of stemrecht<br />

Vanaf deze uitgave zal ons kantoor een vaste bijdrage aan <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> leveren,<br />

Begin Vanaf deze uitgave zal ons kantoor een vaste bijdrage aan <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> leveren,<br />

waarin 2010 allerlei heb ik juridische u al gemeld onderwerpen dat <strong>het</strong> BV-recht de ingrijpend revue zullen gaat passeren. veranderen.<br />

Dit waarin allerlei juridische onderwerpen de revue zullen passeren.<br />

Onderwerpen onder meer omdat die <strong>voor</strong> de huidige u als ondernemer wetgeving omtrent van belang de besloten kunnen vennootschap zijn. met<br />

beperkte Onderwerpen die <strong>voor</strong> als ondernemer van belang kunnen zijn.<br />

Schroom<br />

aansprakelijkheid<br />

daarom niet om<br />

(BV)<br />

contact<br />

<strong>voor</strong> u<br />

met<br />

als ondernemer<br />

ons op te nemen,<br />

vaak als<br />

als<br />

star<br />

u een<br />

en onnodig<br />

bepaald<br />

belastend<br />

actueel<br />

wordt Schroom ervaren. daarom Aangezien niet om de contact verwachting met is ons dat op (een te deel nemen, van) als de betreffende een bepaald wetgeving actueel<br />

onderwerp besproken wilt hebben of informatie wenst.<br />

per onderwerp 1 juli aan staande besproken of uiterlijk wilt hebben in <strong>het</strong> kalenderjaar of informatie 2012 wenst. wordt ingevoerd zal ik in de<br />

komende afleveringen een aantal in <strong>het</strong> oog springende wijzigingen bespreken.<br />

WETSVOORSTEL PERSONENVENNOOT- onder firma. De C.V. blijft in deze bijdrage<br />

WETSVOORSTEL PERSONENVENNOOT- onder firma. De C.V. blijft in deze bijdrage<br />

SCHAPPEN<br />

onbesproken.<br />

SCHAPPEN<br />

onbesproken.<br />

DE Al BESLOTEN enige tijd staan VENNOOTSCHAP<br />

in <strong>het</strong> ondernemingsrecht aandelen, zoals bij<strong>voor</strong>beeld uitgifte van een<br />

De<br />

Al enige tijd staan in <strong>het</strong> ondernemingsrecht<br />

een besloten tweetal vennootschap belangrijke wets<strong>voor</strong>stellen met beperkte op prioriteitsaandeel.<br />

HET WETSVOORSTEL<br />

aansprakelijkheid een tweetal belangrijke wets<strong>voor</strong>stellen op HET WETSVOORSTEL<br />

de agenda, te weten (BV) is de een zogenaamde rechtspersoon flexibilisering<br />

Een Het prioriteitsaandeel wets<strong>voor</strong>stel kent geeft - naast <strong>voor</strong>al de C.V. extra -<br />

met de agenda, te weten zogenaamde flexibilisering<br />

aandeelhouder(s) van <strong>het</strong> BV-recht is/zijn en de <strong>het</strong> eigenaar/ Wets<strong>voor</strong>stel slechts één hoofdvorm: de vennootschap.<br />

Het wets<strong>voor</strong>stel kent naast de C.V. een in<br />

van<br />

aandelen<br />

<strong>het</strong> BV-recht<br />

verdeeld<br />

en <strong>het</strong><br />

kapitaal.<br />

Wets<strong>voor</strong>stel<br />

zeggenschap.<br />

slechts één hoofdvorm: de vennootschap.<br />

De<br />

Personenvennootschappen.<br />

De vennootschap is de overeenkomst tot<br />

eigenaren Personenvennootschappen.<br />

van de BV.<br />

Op De grond vennootschap van <strong>het</strong> wets<strong>voor</strong>stel is de overeenkomst kan straks tot bij<br />

Aangezien de verwachting is dat met name samenwerking gericht op <strong>het</strong> behalen van<br />

Aangezien de verwachting is dat met name de samenwerking statuten worden gericht bepaald op <strong>het</strong> dat behalen aandelen van<br />

AANDELEN <strong>het</strong> laatste wets<strong>voor</strong>stel binnenkort zal<br />

<strong>het</strong> laatste wets<strong>voor</strong>stel binnenkort zal van<br />

vermogensrechtelijk<br />

vermogensrechtelijk een bepaalde soort<br />

<strong>voor</strong>deel<br />

<strong>voor</strong>deel of aanduiding<br />

ten behoeve<br />

ten behoeve geen of<br />

Aandelen worden<br />

worden<br />

zijn, ingevoerd,<br />

ingevoerd,<br />

aldus <strong>het</strong> zal<br />

zal<br />

huidige ik een aantal<br />

ik een aantal<br />

artikel punten<br />

punten<br />

2:190 slechts van de<br />

van de een vennoten<br />

vennoten beperkt door<br />

door recht middel<br />

middel geven van<br />

van tot inbreng.<br />

inbreng. deling in<br />

van daaruit <strong>het</strong> Burgerlijk kort bespreken. Wetboek, de gedeelten de De winst vennootschap of reserve zullen van de we vennootschap, in twee dit<br />

daaruit kort bespreken.<br />

De vennootschap zullen we in twee<br />

waar in <strong>het</strong> maatschappelijk kapitaal bij de met gedaantes behoud tegenkomen:<br />

van zeggenschap.<br />

gedaantes tegenkomen:<br />

statuten HUIDIG is RECHT verdeeld.<br />

1. De openbare vennootschap (OV)<br />

Een<br />

HUIDIG RECHT<br />

1. De openbare vennootschap (OV)<br />

Het aandeel huidig heeft recht thans kent de twee volgende essentiële drie Stemrechtloze De openbare maatschap aandelen en de vennootschap<br />

kenmerken, Het huidig recht kent de volgende drie De openbare maatschap en de vennootschap<br />

soorten personenvennootschappen:<br />

te weten: een aandeel geeft recht Thans onder geldt firma dat gaan alleen samen aandeelhouders verder als openbare in<br />

op soorten zeggenschap personenvennootschappen:<br />

(stemrecht) én een aandeel onder firma gaan samen verder als openbare<br />

1. De maatschap:<br />

vennootschap.<br />

BV stemrecht<br />

DE<br />

hebben.<br />

MAATSCHAP<br />

Voorts<br />

VERDWIJNT<br />

is wettelijk<br />

geeft 1. De recht maatschap: op winst.<br />

bepaald vennootschap. dat elke DE aandeelhouder MAATSCHAP VERDWIJNT ten minste<br />

De maatschap is een samenwerkingsovereenkomst.<br />

De uitoefening van een beroep uitoefening van een beroep of bedrijf onder<br />

DERHALVE. Kenmerkend <strong>voor</strong> de OV is de<br />

Dit De zal maatschap in de toekomst is een ingrijpend samenwerkingsovereenkomst.<br />

De uitoefening van een beroep recht uitoefening niet aan van een een aandeelhouder beroep of bedrijf kan onder worden<br />

gaan<br />

één DERHALVE. stem heeft. Kenmerkend Dit betekent <strong>voor</strong> dat de OV <strong>het</strong> is stem­<br />

de<br />

veranderen.<br />

(zoals arts, advocaat, notaris) staat centraal. een <strong>voor</strong> derden duidelijk kenbare naam. De<br />

(zoals arts, advocaat, notaris) staat centraal. onthouden.<br />

een <strong>voor</strong> derden duidelijk kenbare naam. De<br />

Aandelen Naar buiten toe wordt al dan niet onder vennoten zijn in beginsel hoofdelijk aansprakelijk.<br />

levert in Aan de praktijk de OV kan soms rechtspersoonlijk-<br />

ingewikkelde<br />

Naar buiten<br />

zonder<br />

toe<br />

winstrecht<br />

wordt al dan niet onder vennoten zijn in beginsel hoofdelijk aansprakelijk.<br />

Aan de OV kan rechtspersoonlijk-<br />

“De gemeenschappelijke winst komt de aandeelhouder naam opgetreden ten goede” Dit<br />

gemeenschappelijke naam opgetreden<br />

en (stille “geen maatschap van de aandeelhouders of openbare maatschap).<br />

kan geheel constructies heid worden op. toegekend (OVR).<br />

(stille maatschap of openbare maatschap). heid worden toegekend (OVR).<br />

worden De maten uitgesloten zijn in beginsel van <strong>het</strong> aansprakelijk delen in de winst”, <strong>voor</strong> Indien 2. De stille u financiële vennootschap belangen in de BV wenst<br />

aldus De maten zijn in beginsel aansprakelijk <strong>voor</strong> 2. De stille vennootschap<br />

gelijke de delen. huidige regeling.<br />

over De stille te dragen vennootschap aan anderen is de zonder vennootschap dat daarmee<br />

die geen door openbare die anderen vennootschap zeggenschap is. wordt Alsdan<br />

Dat gelijke delen.<br />

De stille vennootschap is de vennootschap<br />

2. De betekent vennootschap dat <strong>het</strong> thans onder niet firma mogelijk (V.O.F.) is om<br />

aan 2. De een vennootschap aandeel <strong>het</strong> winstrecht onder firma te ontnemen. (V.O.F.) die geen openbare vennootschap is. Alsdan<br />

De V.O.F. is ook een samenwerkingsovereenkomst.<br />

In afwijking van de maatschap gaat <strong>voor</strong> gelijke delen.<br />

verkregen,<br />

geldt <strong>voor</strong><br />

zoals<br />

de vennoten:<br />

bij uitgifte<br />

aansprakelijkheid<br />

van werknemersparticipaties<br />

geldt <strong>voor</strong> de en/of vennoten: bij overdracht aansprakelijkheid<br />

naar<br />

De V.O.F. is ook een samenwerkingsovereenkomst.<br />

levert In bij afwijking bedrijfsoverdrachten van de maatschap in familie­<br />

gaat kinderen, <strong>voor</strong> gelijke wordt delen. thans wel gekozen <strong>voor</strong><br />

Dit<br />

<strong>het</strong> om de uitoefening van een bedrijf onder<br />

verband <strong>het</strong> om vaak de uitoefening onnodige juridische van een bedrijf complicaties onder certificering van aandelen. Bij certificering van<br />

op. gemeenschappelijke naam. Een belangrijk<br />

u verschil thans uw is BV dat wilt de overdragen vennoten in aan beginsel uw De hoofdregel is dat iedere vennoot <strong>voor</strong> een<br />

Hoofdregel winstverdeling<br />

gemeenschappelijke naam. Een belangrijk<br />

verschil is dat de vennoten in beginsel<br />

aandelen Hoofdregel worden winstverdeling<br />

aan een aandeel<br />

Als verbonden<br />

De hoofdregel<br />

zeggenschapsrechten<br />

is dat iedere vennoot<br />

overgedragen<br />

gelijk deel aan in de een winst/<strong>het</strong> daartoe verlies opgerichte deelt, tenzij<br />

<strong>voor</strong> een<br />

kinderen hoofdelijk en u aansprakelijk wilt (<strong>voor</strong>alsnog) zijn. een deel van<br />

hoofdelijk aansprakelijk zijn.<br />

gelijk deel in de winst/<strong>het</strong> verlies deelt, tenzij<br />

de 3. zeggenschap De commanditaire behouden, vennootschap dan zult u ook (C.V.) een Stichting bij overeenkomst Administratiekantoor. hiervan is afgeweken. Daartegenover<br />

3. De commanditaire vennootschap (C.V.) bij overeenkomst hiervan is afgeweken.<br />

(beperkt) De C.V. is winstrecht een bijzonder moeten soort behouden. vennootschap verkrijgt de aandeelhouder certificaten van<br />

In De de C.V. praktijk is een wordt bijzonder dit onder soort meer vennootschap<br />

opgelost aandelen ofwel <strong>het</strong> financiële belang, welke<br />

door te kiezen <strong>voor</strong> uitgifte van bijzondere certificaten van aandelen kunnen worden<br />

Bezoek onze website www.procee-oors.nl <strong>voor</strong> meer informatie over ons kantoor<br />

Bezoek onze website www.procee-oors.nl <strong>voor</strong> meer informatie over ons kantoor<br />

of neem telefonisch contact met ons op: 0572 - 35 88 33<br />

of neem telefonisch contact met ons op: 0572 35 88 33<br />

Notaris mr. Mark Oors,<br />

specialist<br />

Notaris mr. Mark Oors,<br />

ondernemingsrecht.<br />

specialist ondernemingsrecht.<br />

Regels overgedragen; ontbinding deze en <strong>voor</strong>tzetting<br />

opzet vindt slechts<br />

Regels ontbinding en <strong>voor</strong>tzetting<br />

Uittreding overdracht van een winstrechten vennoot zal plaats, niet meer maar<br />

Uittreding van een vennoot zal niet meer<br />

automatisch geen overgang tot van ontbinding zeggenschapsrechten.<br />

van de vennootschap<br />

leiden. Verder heeft faillisse-<br />

automatisch tot ontbinding van de vennootschap<br />

In <strong>het</strong> <strong>voor</strong>liggende leiden. Verder wets<strong>voor</strong>stel heeft faillissement<br />

bepaald van dat een de vennootschap statuten van de niet BV meer kunnen<br />

is thans<br />

ment van een vennootschap niet meer<br />

automatisch faillissement van alle vennoten<br />

automatisch bepalen dat aan faillissement aandelen van alle een vennoten<br />

soort<br />

bepaalde<br />

tot<br />

tot of<br />

gevolg<br />

gevolg aanduiding<br />

en/of<br />

en/of geen<br />

andersom.<br />

andersom. stemrecht is<br />

verbonden. De betreffende aandelen<br />

Openbaar worden in of de stil statuten als stemrechtloos<br />

Openbaar of stil<br />

Indien aangeduid. niets wordt geregeld zal <strong>het</strong> overgangsrecht<br />

Dit betekent tot niet gevolg dat aandeelhouders kunnen hebben van dat<br />

Indien niets wordt geregeld zal <strong>het</strong> overgangsrecht<br />

tot gevolg kunnen hebben dat<br />

hoofdelijke stemrechtloze aansprakelijkheid aandelen nooit ontstaat, zeggenschap met<br />

hoofdelijke aansprakelijkheid ontstaat, met<br />

name hebben. indien gehandeld wordt onder een<br />

name indien gehandeld wordt onder een<br />

gemeenschappelijke<br />

Overigens kan aan stemrechtloze<br />

naam (denk bij<strong>voor</strong>beeld<br />

aan artsen e.d.).<br />

aandelen<br />

gemeenschappelijke <strong>het</strong> winstrecht niet worden naam (denk ontnomen. bij<strong>voor</strong>beeld<br />

aan artsen e.d.).<br />

Minimumkapitaal verdwijnt<br />

Rechtspersoonlijkheid<br />

Rechtspersoonlijkheid<br />

Op dit moment dient bij de oprichting van<br />

Toevoegen van rechtspersoonlijkheid<br />

Toevoegen een BV <strong>het</strong> aandelenkapitaal van rechtspersoonlijkheid ten minste<br />

betekent €18.000,00 dat te de bedragen. vennootschap zelf<br />

betekent dat de vennootschap zelf<br />

eigenaar Dit vereiste kan komt worden in <strong>het</strong> van wets<strong>voor</strong>stel goederen en/of te<br />

eigenaar kan worden van goederen en/of<br />

verplichtingen vervallen. kan aangaan. Ook zal de toeverplichtingen<br />

kan aangaan. Ook zal de toeen<br />

Dat uittreding betekent eenvoudiger dat u in de toekomst zijn. een BV<br />

en kunt uittreding oprichten eenvoudiger met aandelenkapitaal<br />

zijn.<br />

CONCLUSIE:<br />

van €0,01.<br />

CONCLUSIE:<br />

Het Wets<strong>voor</strong>stel zal <strong>voor</strong> bestaande<br />

Het Kortom: Wets<strong>voor</strong>stel zal <strong>voor</strong> bestaande<br />

personenvennootschappen aanleiding<br />

personenvennootschappen Vorenstaande wijzigingen zullen aanleiding leiden tot<br />

geven de contracten/rechtsvorm kritisch te<br />

geven meer keuzevrijheid de contracten/rechtsvorm bij de inrichting kritisch van uw te<br />

bekijken!<br />

bekijken!<br />

onderneming.<br />

INFORMATIE<br />

Voor nadere informatie kunt u contact<br />

opnemen met uw notarieel specialist. Wij<br />

staan u graag te woord.<br />

7


Indruk<br />

met<br />

kleur<br />

L.J. Costerstraat 11<br />

Postbus 10 8140 AA Heino<br />

t 0572 391 700 e info@sonodruk.nl<br />

sonodruk.nl<br />

8


DigiWorks biedt meer dan veelzijdige<br />

dienstverlening in IT<br />

Na <strong>het</strong> afronden van zijn studies IT Beheer en<br />

Bedrijfskundige Informatica begon Chris<br />

Ploeger vijf jaar geleden in Heino met IT-bedrijf<br />

DigiWorks. Zijn belangrijkste doel Bedrijven<br />

correct en efficiënt bijstaan met allerlei vragen<br />

en problemen rondom IT. Behalve technische<br />

kennis en expertise op gebied van hard- en<br />

software, biedt DigiWorks een meerwaarde<br />

door klanten te adviseren over een effectieve<br />

inzet van IT in hun organisatie. “Automatisering<br />

is niet meer weg te denken, zeker <strong>voor</strong><br />

bedrijven. Dan kun je <strong>het</strong> maar beter goed<br />

<strong>voor</strong> elkaar hebben.”<br />

De verf ruikt nog vers in <strong>het</strong> nieuwe kantoor van<br />

DigiWorks aan <strong>het</strong> Marktplein in Heino. Eigenaar<br />

Chris Ploeger: “Een derde van mijn klanten zit in Deventer en<br />

een derde in Zwolle. De rest <strong>voor</strong>al lokaal en landelijk. Ik heb wel even<br />

overwogen <strong>het</strong> dorp uit te gaan, maar Heino ligt <strong>voor</strong> mij gewoon heel<br />

mooi centraal. Hoewel de werkplek van alle gemakken is <strong>voor</strong>zien, is<br />

Chris er doorgaans vaker niet dan wel te vinden: “Primaire dienstverlening<br />

is belangrijk. Op <strong>het</strong> moment dat je als bedrijf met een probleem<br />

wordt geconfronteerd, moet je bij veel IT bedrijven tegenwoordig al<br />

een afspraak maken om de computer te brengen, laat staan weer op te<br />

halen. Ik kom ter plekke <strong>het</strong> probleem verhelpen. Hierdoor ben ik veel<br />

onderweg. Maar dat maakt <strong>het</strong> werk ook lekker afwisselend.” Naast <strong>het</strong><br />

werken op locatie beschikt DigiWorks nog over een andere belangrijke<br />

meerwaarde: “Na mijn IT opleiding heb ik Bedrijfskundige Informatica<br />

gestudeerd. Hierdoor beschik ik ook over kennis en expertise om IT<br />

effectief in een organisatie te kunnen gebruiken. Die verdieping vind<br />

ik erg leuk; meedenken met bedrijven en hen bewust maken van de<br />

functie en mogelijkheden van IT. De afschrijving van apparatuur bij<strong>voor</strong>beeld.<br />

Na drie jaar zijn computers in theorie toe aan vervanging,<br />

maar de meesten werken op dat moment natuurlijk nog wel. Sommige<br />

bedrijven zijn dan geneigd deze gewoon door te gebruiken. Maar als<br />

een medewerker vervolgens twee dagen stil komt te zitten, kost dat<br />

veel meer dan die paar honderd euro <strong>voor</strong> een nieuwe machine. In<br />

principe werk ik met alle bestaande soft- en hardware, zelfs Apple. Dat<br />

laatste is <strong>voor</strong> deze regio vrij uniek, er zijn maar weinig IT-bedrijven die<br />

dit aanbieden. Met name grafische bedrijven doen alles met een Mac.<br />

Daarvan staan er dan ook al aardig wat op mijn klantenlijst.”<br />

Voor veel bedrijven in <strong>het</strong> MKB is een eigen systeem beheerder niet<br />

rendabel. DigiWorks biedt hier<strong>voor</strong> een oplossing met een All-in<br />

Service Contract. Een maatwerk abonnement waarbij de klant <strong>voor</strong><br />

een vast bedrag per maand gegarandeerd is van <strong>het</strong> functioneren van<br />

hard- en software, op basis van <strong>het</strong> aantal werkplekken en de vereiste<br />

beschikbaarheid. Hier<strong>voor</strong> kan onbeperkt de helpdesk gebeld worden,<br />

waarbij <strong>het</strong> merendeel van de vragen direct op afstand wordt opgelost,<br />

of indien nodig op locatie. Door <strong>het</strong> vaste bedrag per medewerker<br />

weet een bedrijf precies waar <strong>het</strong> aan toe is. Een ander serviceproduct<br />

is een Managed Server Bundel, waarmee servers <strong>voor</strong> een vast bedrag<br />

per maand worden gecontroleerd op correcte werking. Een extern<br />

geplaatst systeem monitort de server 24 uur per dag en bij problemen<br />

wordt de klant automatisch gewaarschuwd. Daarnaast worden<br />

alle benodigde updates verzorgd rondom geïnstalleerde software en<br />

beveiliging. Inclusief garantie: “Bij een beschikbaarheid lager dan 97%<br />

brengt DigiWorks geen kosten in rekening.”<br />

Naast alle faciliteiten in dienstverlening heeft DigiWorks ook een eigen<br />

webshop: DigiDaily.nl. Ploeger: “Enerzijds om de producten die ik<br />

installeer bij klanten ook via een ander kanaal te verkopen (multichannel<br />

strategie), maar de belangrijkste motivatie was <strong>het</strong> aan den<br />

lijve ondervinden wat <strong>het</strong> betekent om een webshop te runnen. Wat<br />

moet je daar <strong>voor</strong> doen, wat komt er allemaal bij kijken E-commerce<br />

biedt veel kansen en mogelijkheden, maar vergt wel enige knowhow.<br />

Door er zelf één op te zetten heb ik enorm veel geleerd.<br />

DigiDaily.nl werkt in grote lijnen <strong>het</strong>zelfde als andere zogenaamde<br />

webwinkels, maar we onderscheiden ons door dagelijks een scherpe<br />

aanbieding te doen. En met succes, <strong>het</strong> aantal bezoekers groeit per<br />

dag!”<br />

DigiWorks<br />

Marktplein 4 B<br />

8141 AG Heino<br />

T: 0572 - 39 50 30<br />

E: info@digiworks.nl<br />

I: www.digiworks.nl<br />

9


Column<br />

‘Uit gouden korenaren schiep<br />

God de Raaltenaren…’<br />

Om mijn moeder op de kast te krijgen, verkondigde mijn broertje bovenstaande<br />

spreuk altijd met een grote grijns. Als westerling, getrouwd met<br />

mijn oer-<strong><strong>Salland</strong>se</strong> vader, had mijn moeder <strong>het</strong> niet altijd gemakkelijk;<br />

ze kende ook <strong>het</strong> tweede deel van de spreuk namelijk. ‘Uit de rommel<br />

en de resten, de mensen uit <strong>het</strong> westen’. Ajjjjj... Met drie muiters van<br />

kinderen had ze <strong>het</strong> soms zwaar te verduren. Expres plat praten; ook<br />

zoiets waarmee we haar opvoedkundige kwaliteiten, <strong>voor</strong> haar gevoel,<br />

compleet neersabelden. Ik wilde <strong>voor</strong>al NIET stads zijn. Ik wilde de wijde<br />

wereld niet in, haatte verre vakanties en was uitgesproken (ben) trots op<br />

mijn <strong><strong>Salland</strong>se</strong> genen. Met de uitzendingen van <strong>het</strong> KRO-programma<br />

‘Boer zoekt vrouw’ werd mijn trots gevoed.<br />

Herkent u de hunkering naar <strong>het</strong> boerenleven van vroeger Kneuterig en<br />

gezellig. Hard werken maar geen stress van de huidige internetrevolutie.<br />

In ‘Boer zoekt vrouw’ zien we <strong>het</strong> Nederland uit de jaren vijftig. Pure,<br />

authentieke mensen. Soms wel érg stuntelig overigens... Maar goed,<br />

wat is de ware kracht van dit kijkcijfer-kanon Ik denk dat <strong>het</strong> ‘m in <strong>het</strong><br />

tegenwicht zit; tegenwicht in de wereld waarin foto’s in tijdschriften nep<br />

of gemanipuleerd zijn. Het is ook echt anders dan andere reality-shows,<br />

waar kandidaten zich professioneel presenteren (denk aan Idols en<br />

X-Factor). Zij pakken hun minutes of fame. Bij de trekkerrijdende boeren<br />

gebeurt dat juist niet. We zien pure mensen. Het programma van Yvon<br />

Jaspers sluit daarom precies aan bij de maatschappelijke trend van 2011.<br />

Hoe sneller de wereld verandert en hoe complexer onze leefomgeving<br />

wordt, hoe groter ook <strong>het</strong> verlangen naar overzichtelijkheid, kleinschaligheid<br />

en herkenbaarheid. Maar ook naar de eenvoud van vroeger.<br />

In marketingcommunicatietermen noemen we <strong>het</strong> ‘conservering’. Het<br />

staat <strong>voor</strong> <strong>het</strong> verlangen naar vroeger, <strong>voor</strong> <strong>het</strong> behouden van spullen<br />

die waardevol zijn. Een prachtig <strong>voor</strong>beeld van de gevolgen van<br />

deze trend zijn ook de omzetcijfers op marktplaats ten aanzien van<br />

Boerenbont-servies. Het blijkt weer uber-hip te zijn. Boerenbont is op<br />

Marktplaats goed <strong>voor</strong> 2.500 nieuwe advertenties en 60.000 euro omzet<br />

per maand, zo blijkt uit de cijfers van Boerenbontproducent Royal Boch.<br />

Wie had dat verwacht...<br />

Denkt u bij uw marketing en communicatie ook eens aan de kansen die<br />

uw (innovatieve) producten en diensten op kunnen leveren. Prefereer<br />

een authentieke uitstraling, of benadruk uw regionale karakter. Met die<br />

gouden korenaren is <strong>het</strong> tenslotte ook goed gekomen...<br />

Barbara Fleer-Jansen<br />

Eigenaar Guts Communication<br />

Wij maken er echt (spuit) werk van!<br />

Wij maken er echt (spuit-)werk van!<br />

In onze geavanceerde spuiterij verrichten wij al uw spuitwerk<br />

aan keuken, deuren, meubels, machines, onderdelen.<br />

Zompstraat 37 8102 HX Raalte 0572-365800<br />

Zompstraat 37 8102 HX Raalte 0572-365800<br />

Topkwaliteit www.buwie.nl <strong>voor</strong> een info@buwie.nl<br />

betaalbare prijs<br />

Afspraak = Afspraak!<br />

U bent van harte welkom op<br />

natuurkampeerterrein www.buwie.nl info@buwie.nl De Rietkraag<br />

Alice en Anton Snel runnen natuurkampeerterrein De Rietkraag te<br />

Lemelerveld, een prachtig begroeid natuurlijk kampeerterrein. Het gehele<br />

terrein<br />

In onze<br />

is aangeplant<br />

geavanceerde<br />

met 7.000<br />

spuiterij<br />

inheemse<br />

verrichten<br />

bomen<br />

wij<br />

en<br />

al<br />

struiken.<br />

uw spuitwerk<br />

Diverse<br />

aan<br />

keukens, deuren, meubels, machines, onderdelen, enz.<br />

landschapselementen zijn er vertegenwoordigd, zoals een fruitgaard met<br />

hoogstamfruitbomen, erfbosjes en een compleet berkenbos, waarin vier<br />

Wij spuiten met zeer duurzame, krasvaste tweecomponentenlakken<br />

mooie kampeerplekken<br />

van Sikkens,<br />

liggen.<br />

direct<br />

Door<br />

leverbaar<br />

de ligging<br />

uit onze<br />

aan <strong>het</strong><br />

eigen<br />

Overijssels<br />

kleurmakerij.<br />

kanaal<br />

kunnen de gasten een mooi kanotochtje maken of naar hartenlust vissen.<br />

Er Vraag is een vrijblijvend apart tenten- een en camperveld. offerte <strong>voor</strong> De al uw Rietkraag glas-, heeft schilder- veertig en ruime<br />

plekken spuitwerkzaamheden.<br />

met veel privacy. Er zijn veel activiteiten mogelijk, zoals een vuurtje<br />

stoken op <strong>het</strong> terras, pizza’s of broodjes bakken in de houtgestookte oven.<br />

Voor kinderen is er de grote zandbak met waterpomp, de ontdekhoek en<br />

de kano’s <strong>voor</strong> een gratis<br />

tochtje op <strong>het</strong> Overijssels<br />

kanaal. Er worden hutten<br />

gebouwd van snoeimateriaal.<br />

Duurzaamheid staat bij De<br />

Rietkraag hoog in <strong>het</strong> vaandel.<br />

Er zijn zonne collectoren <strong>voor</strong><br />

de warm water<strong>voor</strong>ziening,<br />

zonne cellampen op <strong>het</strong> terrein<br />

en een natuurlijke afvalwaterbehandeling.<br />

U bent van harte welkom bij:<br />

Anton en Alice Snel<br />

Natuurkampeerterrein De Rietkraag<br />

Weerdhuisweg 44b<br />

8152 DN Lemelerveld<br />

T: 0572-372601<br />

M: 06-20791715<br />

E: info@derietkraag.com<br />

I: www.rietkraag.com<br />

10


Scherper sturen op cijfers<br />

Analyseren, <strong>voor</strong>uitzien en tussentijds sturen op<br />

cijfers is de beste strategie om uw inkomen op te<br />

krikken. Toch houden veel ondernemers niet zo van<br />

getallen. Maar sturen op cijfers móet en kan zelfs<br />

leuk zijn.<br />

Ik doe <strong>het</strong> al twintig jaar op mijn manier en nu gaat u mij<br />

“ vertellen dat ik <strong>het</strong> anders moet doen Dat is de reactie<br />

van menig ondernemer als ik <strong>voor</strong>stel om ieder kwartaal even de<br />

bedrijfsvoering op basis van tussentijdse cijfers door te nemen om te<br />

zien of er nog verbeteringen mogelijk zijn,” sc<strong>het</strong>st Johnny Blank<strong>voor</strong>t<br />

van GIBO Groep Dalfsen een <strong>voor</strong>beeld uit eigen ervaring. Het zijn<br />

vaak routine en vastigheid die ondernemers ervan weerhouden om<br />

regelmatig hun bedrijfsvoering onder de loep te nemen. Eenmaal per<br />

jaar is wel genoeg, is de heersende gedachte. En dan <strong>voor</strong>al om de<br />

belastingaangifte te bespreken.<br />

Voorkom bedrijfsblindheid<br />

“Ondernemers focussen zich dan op <strong>het</strong> verleden. Maar als je twee tot<br />

drie keer per jaar een gesprek hebt, dan krijg je door hoe je er <strong>voor</strong><br />

staat en kun je bij<strong>voor</strong>beeld op <strong>het</strong> goede moment investeren of juist<br />

die investering uitstellen,” vult Paulien Bulstra van GIBO Groep Raalte<br />

aan. “Het <strong>voor</strong>komt bedrijfsblindheid. Neem de kredietcrisis. Ineens<br />

Gibo Groep Dalfsen met vlnr Edwin Vetkamp, Tonnie Nijhof en Johnny Blank<strong>voor</strong>t<br />

stagneert de verkoop, wordt de sfeer onder <strong>het</strong> personeel slecht,<br />

houden klanten de hand op de knip. Dan blijkt dat de automatisering<br />

ook nog eens sterk is verouderd. Dat heb je gemist, omdat <strong>het</strong> al jaren<br />

goed gaat. Als je niet tijdig ingrijpt, mis je de boot.”<br />

Leuk om met cijfers aan de slag te gaan<br />

Uw onderneming regelmatig tegen <strong>het</strong> licht houden en niet doorgaan<br />

tot de zomervakantie om dan eens na te denken over de bedrijfsvoering,<br />

kan erger <strong>voor</strong>komen. “Neem vaker de tijd om na te denken<br />

over je bedrijf en zet die dagen ook echt in je agenda,” adviseert<br />

Johnny Blank<strong>voor</strong>t. Hij vervolgt: “Je adviseur of accountant moet kunnen<br />

zorgen <strong>voor</strong> parate cijfers om te bespreken. Bij de GIBO Groep<br />

gebruiken we daar<strong>voor</strong> GIBOnet Online Boekhouden en Online<br />

Salarisadministratie, waarmee we iedere maand parate cijfers kunnen<br />

opstellen. Daarnaast kunnen we maandelijks of per kwartaal de<br />

resultaatanalyse, gelijktijdig met de BTW-aangifte, opstellen. En met de<br />

rekenmodule Vooruitblik kan de GIBO Groep <strong>voor</strong> uw bedrijf zelfs <strong>voor</strong><br />

de komende twee jaar een blik <strong>voor</strong>uit werpen. Dit soort rekenmodules<br />

maakt <strong>het</strong> juist leuk om met je cijfers aan de slag te gaan.”<br />

“Kies in elk geval een accountant die bij je past. Er moet een goede klik<br />

zijn en ook qua ervaring moet hij of zij bij je bedrijf aansluiten. Ook<br />

moet hij of zij je branche en de lokale markt kennen,” besluit Paulien<br />

Bulstra.<br />

Gibo Groep Raalte met vlnr Paulien Bulstra, Willem Ruys, Arjan Jongkind en<br />

Arjan van Asselt<br />

GIBO Raalte: 0572 - 32200<br />

GIBO Dalfsen: 0572 - 434040<br />

Internet: www.gibogroep.nl<br />

11


22, 23 en 24 maart 2011<br />

14.00 - 22.00 uur<br />

<strong>Hét</strong> zakelijk netwerkevenement<br />

<strong>voor</strong> Noord-Oost Nederland<br />

Evenementenhal Hardenberg<br />

Energieweg 2<br />

7772 TV Hardenberg<br />

T +31 (0)523 - 28 98 98<br />

F +31 (0)523 - 28 98 00<br />

I www.evenementenhal.nl<br />

E hardenberg@evenementenhal.nl<br />

BusinessVakdagen heeft een zakelijke doelstelling. Als consument<br />

heeft u geen toegang tot deze vakbeurs. Een bezoek van<br />

consumenten wordt niet gewaardeerd door onze exposanten.<br />

Ons evenement. UW MOMENT.<br />

12


Nieuwe huisstijl<br />

doet recht aan<br />

totaalconcept<br />

1 & al Reclame<br />

belettering op gevels en auto’s tot <strong>het</strong> ontwerpen van een huisstijl en<br />

van reclamezuilen tot beurspresentaties. Een volledig overzicht is te<br />

vinden op onze nieuwe website. Dankzij onze grote ervaring en nieuwste<br />

printers en materialen garanderen we vakmanschap en kwaliteit.’<br />

Elk deel van <strong>het</strong> drieluik Ontwerp, Productie en Realisatie is <strong>voor</strong>zien<br />

van een eigen kleur. Een frisse blauwe kleur <strong>voor</strong> de creatieve fase van<br />

<strong>het</strong> ontwerp en een grijze kleur <strong>voor</strong> <strong>het</strong> productieproces. Tot slot is er<br />

een vrolijke magentakleur <strong>voor</strong> als <strong>het</strong> eindproduct wordt gemonteerd.<br />

Die montage kan overigens in de werkplaats van 1 & al Reclame, maar<br />

ook ter plekke worden verzorgd.<br />

Het mooiste bewijs van de groei van 1 & al Reclame<br />

wordt geleverd door de uitgebreide klantenlijst.<br />

‘Ik roep wel eens dat we er dagelijks nieuwe klanten<br />

bij krijgen. Nou, ik zit er blijkbaar niet zo heel ver<br />

naast’, stelt Jiffree Wichers Schreur als hij verneemt<br />

hoeveel relaties via een speciale folder op de<br />

hoogte zijn gesteld van de nieuwe huisstijl.<br />

Per 1 maart is de nieuwe huisstijl een feit. ‘Het geeft<br />

ons de mogelijkheid om <strong>het</strong> totaalconcept beter<br />

zichtbaar te maken’, vinden Wichers Schreur en<br />

mede-eigenaar Marlon Lorkeers.<br />

& al Reclame heeft nu ruim vijf jaar geleden <strong>het</strong> levenslicht<br />

gezien en dat betekent dat tussen de 1200 en 1500<br />

1<br />

bedrijven de folder hebben ontvangen. Zoals <strong>het</strong> een bedrijf past dat<br />

haar brood verdient in de reclamewereld is de nieuwe huisstijl niet<br />

zonder slag of stoot tot stand gekomen. ‘We zochten naar een manier<br />

om te benadrukken dat we in vijf jaar tijd toch een aardige groei hebben<br />

gemaakt. Dat wordt zichtbaar in <strong>het</strong> personeelsbestand (van één<br />

naar zeven werknemers) en we zijn ook steeds meer <strong>voor</strong> grotere<br />

bedrijven en instellingen actief. We kwamen tot de conclusie dat onze<br />

huisstijl wel wat zakelijker c.q. professioneler mocht zijn.’<br />

Naast <strong>het</strong> nieuwe beeldmerk is de huisstijl <strong>voor</strong>zien van een belangrijke<br />

tekstuele toevoeging, namelijk <strong>het</strong> drieluik Ontwerp, Productie en<br />

Realisatie. ‘Er kwamen toch wel signalen binnen dat lang niet iedereen<br />

wist wat we allemaal kunnen verzorgen. En dat is heel veel. Van<br />

Bij ieder bezoek zie je de progressie<br />

‘Ik ken <strong>het</strong> bedrijf vanaf de start en ik had al vrij snel in de gaten dat<br />

<strong>het</strong> een goede toekomst tegemoet zou gaan. Ik ben erg blij dat ik<br />

gelijk heb gekregen’, zegt Vincent de Klerk lachend. De adviseur van<br />

brancheorganisatie SI’BON komt graag bij 1 & al Reclame over de<br />

vloer. ‘Gemiddeld genomen bezoek ik ze een aantal keren per jaar<br />

en telkens zie ik de progressie.’<br />

Oprichter Jiffree Wichers Schreur had amper versterking gekregen van<br />

levenspartner Marlon Lorkeers toen 1 & al Reclame al de erkenning van<br />

de brancheorganisatie kreeg. Dat was behoorlijk snel, want normaliter<br />

staat daar een periode van vijf jaar <strong>voor</strong>, maar <strong>het</strong> Haarlese bedrijf<br />

voldeed al na vijf maanden aan de eisen. ‘Aangezien wij <strong>het</strong> onmogelijk<br />

allemaal zelf kunnen beoordelen, hebben we ook enkele collega’s<br />

gevraagd om een oordeel te geven en al snel werd duidelijk dat ze<br />

bijzonder goed bekend staan’, aldus De Klerk.<br />

De adviseur van SI’BON komt in ieder geval elk half jaar even langs en<br />

ziet dan iedere keer met eigen ogen dat er weer een stap <strong>voor</strong>waarts<br />

is gezet. ‘Of er wordt een investering gedaan om de klanten nog beter<br />

van dienst te zijn. Of er is extra personeel aangenomen. Of er is een<br />

verbouwing om meer ruimte te creëren. Of er is zoals nu sprake van<br />

een nieuwe huisstijl, inclusief website. Het is een bedrijf dat continu in<br />

beweging is.’<br />

Het is dan ook niet zo vreemd dat 1 & al Reclame <strong>het</strong> keurmerk van<br />

de SI’BON heeft gekregen. ‘In Nederland zijn zo’n drieduizend signbedrijven<br />

(binnen- en buitenreclame) actief en zo’n 250 mogen ons<br />

keurmerk dragen. Die behoren echt tot de professionele tak. Zij moeten<br />

ons vakgebied naar een hoger niveau tillen.’<br />

1 & al Reclame<br />

Poggenbeltweg 17C<br />

7448 PL Haarle<br />

T: 0548 - 59 51 20<br />

E: info@1enalreclame.nl<br />

I: www.1enalreclame.nl<br />

13


Onze ontwerpen zullen perfect tot<br />

hun recht komen in een gebouw,<br />

kantoor of huis. Onze focus ligt op <strong>het</strong><br />

ontwerpen en aanbieden van vloeren<br />

die perfect zijn <strong>voor</strong> elke locatie.<br />

Klanten zien ons als een pionier op<br />

ontwikkelingen en ontwerpen. Eén<br />

van de nieuwste ontwikkelingen is de<br />

MAGNETISCHE PVC VLOER. Makkelijk<br />

en snel te leggen, verhuisbaar en gemakkelijk te vernieuwen. Zo creëert<br />

u in een handomdraai een totaal andere sfeer in uw huis, kantoor of<br />

gebouw. Deze vloer is verkrijgbaar in vele prachtige designs. Voor meer<br />

informatie neemt u gerust contact met ons op.<br />

TFD breidt uit!<br />

Met ingang van januari heeft TFD zijn intrek genomen in <strong>het</strong><br />

nieuwe pand. Door ons nieuwe magazijn is een grotere <strong>voor</strong>raad<br />

tot 450.000 m² mogelijk, dit betekent <strong>voor</strong> u dat wij onze<br />

levertijden kunnen aanscherpen. Daarnaast heeft onze nieuwe<br />

showroom een grotere<br />

oppervlakte om u een nog beter<br />

beeld te geven van ons<br />

assortiment. Ons nieuwe pand is<br />

innovatief en eigentijds – dit is<br />

precies waar wij <strong>voor</strong> staan en<br />

wat u ongetwijfeld terug zult zien<br />

in onze producten.<br />

Agrarisch loonwerk<br />

Transport<br />

Grondverzet<br />

*<br />

Cultuurtechnische werken<br />

*<br />

Containerverhuur<br />

*<br />

Sloopwerken<br />

Bestratingen<br />

*<br />

Funderingswerkzaamheden<br />

(stalen buizen)<br />

WIJTHMEN - ZWOLLE<br />

Heinoseweg 67 (0529) 401351<br />

www.mulder-eykelkamp.nl<br />

Woningbouw<br />

Utiliteitsbouw<br />

Interieurbouw<br />

Renovatie<br />

Laat uw bedrijfspand, kantoor of winkelpand bouwen door bouwers met<br />

betrokkenheid, ervaring, kennis en kunde.<br />

Bouwbedrijf Louis Wijnhout BV, Paalweg 5, 8141 RT Heino<br />

T: 0572-39 29 40 E: info@louiswijnhout.nl I: www.louiswijnhout.nl<br />

14


Bouwbedrijf Wijnhout realiseert<br />

uniek project in<br />

Dalfsen<br />

Sinds 2,5 jaar wordt bouwbedrijf Louis<br />

Wijnhout in Heino geleid door Ludo, de<br />

zoon van Louis. Toch is Louis niet<br />

helemaal uit beeld, want bijzondere<br />

projecten pakken vader en zoon samen<br />

op. Een mooi <strong>voor</strong>beeld hiervan is de<br />

onlangs gerealiseerde nieuwbouw van<br />

een fraaie showroom met kantoren en<br />

magazijn <strong>voor</strong> Toonen Flooring Design in<br />

Dalfsen. Op een afstand kijkt Louis vol<br />

vertrouwen toe hoe een nieuwe generatie<br />

<strong>het</strong> op zijn eigen manier oppakt.<br />

“Bijzonder dat je daarbij betrokken kunt<br />

zijn en <strong>het</strong> ziet gebeuren”, aldus een<br />

trotse Louis.<br />

Ludo Wijnhout (links) en Olaf Buiten <strong>voor</strong> <strong>het</strong> nieuwe bedrijfspand van Toonen Flooring Design<br />

Louis startte <strong>het</strong> bouwbedrijf in 1983 met kleine verbouwingen<br />

in de regio. In de afgelopen 28 jaar is<br />

zijn bouwonderneming echter uitgegroeid tot een bedrijf dat met<br />

betrokkenheid en vakkennis actief is in de woningbouw, utiliteitsbouw<br />

en interieurbouw. Bovendien beschikt <strong>het</strong> bedrijf aan de Paalweg 5 in<br />

Heino over een schitterende showroom met kwalitatief hoogstaande<br />

bouwproducten, van klassiek tot de nieuwste trends. In 1983 was <strong>het</strong><br />

economische tij te vergelijken met nu. Ondanks dat houden zowel<br />

Louis als Ludo alle vertrouwen in de toekomst, mede dankzij hun<br />

<strong><strong>Salland</strong>se</strong> nuchterheid: “Je moet de tering naar de nering zetten en<br />

<strong>het</strong> doen met de middelen die je hebt. Geen gemopper over slechte<br />

economische tijden, maar de kansen pakken als ze er zijn. Daarmee<br />

houd je <strong>het</strong> hoofd boven water”.<br />

Financiële begeleiding door Rabobank <strong>Salland</strong><br />

Een van de kansen die er lagen, was de nieuwbouw van een bedrijfspand<br />

<strong>voor</strong> Toonen Flooring Design aan de Vesting te Dalfsen. Een<br />

bijzonder en uniek project door de korte realisatietijd, maar ook door<br />

de periode waarin zo’n beeldbepalend pand werd gebouwd. Ludo<br />

Wijnhout: “Ik heb bij de realisatie van dit project <strong>voor</strong>al <strong>het</strong> vertrouwen<br />

tussen alle betrokken partijen gewaardeerd. In deze tijd is vertrouwen<br />

geven en krijgen net zo belangrijk als in de tijd dat de bomen nog tot<br />

aan de hemel reikten. Het was dan ook een prachtige ervaring om dit<br />

pand te bouwen. Het traject is heel vloeiend verlopen, met name ook<br />

door <strong>het</strong> vertrouwen dat wij kregen van onze bank, Rabobank <strong>Salland</strong>.”<br />

Olaf Buiten, account manager <strong>Zakelijk</strong>e Relaties, begeleidde namens<br />

Rabobank <strong>Salland</strong> de financiële kant van <strong>het</strong> bouwproject. “Ik heb<br />

de bouwers van dit project geadviseerd rond de financiering en die<br />

samenwerking verliep prima. Een van mijn adviezen was dat Rabobank<br />

<strong>Salland</strong> <strong>voor</strong> een deel in de <strong>voor</strong>financiering participeerde zodat de<br />

betrokkenen konden beschikken over voldoende liquide middelen.”<br />

Prima visitekaartje <strong>voor</strong> bouwbedrijf Wijnhout<br />

Met de realisatie van dit mooie en unieke bouwproject in Dalfsen heeft<br />

bouwbedrijf Louis Wijnhout een prima visitekaartje afgegeven. Dat<br />

geldt ook <strong>voor</strong> de andere betrokkenen, waaronder Mulder Eykelkamp<br />

die grond- en straatwerk heeft verzorgd. Ludo Wijnhout: “De bouw is<br />

inderdaad niet onopgemerkt gebleven, want we hebben daardoor ook<br />

al weer nieuwe opdrachten ontvangen. Ook die pakken we aan zoals<br />

we dat altijd doen. Volop inbreng van de opdrachtgevers, waarbij wij<br />

hun wensen toetsen aan onze mogelijk heden. In goed overleg ontwerpen<br />

we daarna samen met onze architect een bouwtekening en bouwplan.<br />

Nadat dit door de opdrachtgever is goedgekeurd, ronden we <strong>het</strong><br />

project conform de gemaakte afspraken af. Daarbij verzorgen we vanaf<br />

de tekentafel tot en met de sleuteloverdracht alle zaken, inclusief <strong>het</strong><br />

aanvragen van de vereiste vergunningen”.<br />

Bouwbedrijf Louis Wijnhout<br />

Paalweg 5 - 8141 RT Heino<br />

T: 0572 - 39 29 40<br />

E: info@louiswijnhout.nl<br />

I: www.louiswijnhout.nl<br />

15


Bosch Car Service<br />

Verkoop en Verhuur<br />

nieuwe en gebruikte auto’s,<br />

campers en caravans<br />

Onderhoud en reparatie <strong>voor</strong> elk<br />

type auto, camper en caravan<br />

Onderhoud leaseauto’s van diverse<br />

leasemaatschappijen oa. Leaseplan,<br />

Arval Lease, Athlon, Terberg enz.<br />

APK keuring elke type auto<br />

Bosch Car Service camper en<br />

caravan check.<br />

Spectaculaire aanbieding<br />

van de nieuwe Hyundai i10 en ix20.<br />

Nu ook bij ons te koop.<br />

Bosch Car Service Raalte<br />

Bosch Car Service Heino<br />

Zompstraat 25<br />

8102 HX Raalte<br />

T. 0572-380068<br />

F. 0572-380086<br />

www.boschcarserviceraalte.nl<br />

C. Huygensstraat 4<br />

8141 GM Heino<br />

T. 0572-394959<br />

F. 0572-394394<br />

www.boschcarserviceheino.nl<br />

productpresentatie<br />

congres<br />

bedrijfsfeest<br />

jubileum<br />

beleidsdag<br />

diner<br />

vrijgezellenfeest<br />

seizoensborrel<br />

personeelsfeest<br />

kerstevent<br />

bruiloft<br />

relatie-event<br />

opening<br />

Inspireert, adviseert & organiseert<br />

Double O event design<br />

Sparrenplein 1<br />

8102 JJ Raalte<br />

I: www.dblo.nl<br />

E: info@dblo.nl<br />

Paul: 06 49 66 95 44<br />

Ellen: 06 49 65 99 51<br />

16


Werkgeverspunt Raalte:<br />

Een win-win-win-situatie<br />

Bedrijf A wil haar maatschappelijke betrokkenheid<br />

tonen door mensen aan te nemen, die tussen en wal<br />

en schip (dreigen) te vallen, maar hoort eerst graag<br />

nog even wat de subsidiemogelijkheden zijn. Bedrijf<br />

B heeft ondersteuning nodig bij <strong>het</strong> vinden van een<br />

geschikte nieuwe medewerker. In beide gevallen<br />

kan <strong>het</strong> Werkgeverspunt Raalte van onschatbare<br />

waarde zijn. Het gezicht van <strong>het</strong> Werkgeverspunt<br />

Raalte is Karen Wimmenhove, die inmiddels een<br />

aardige kennismakingsronde met <strong>het</strong> lokale<br />

bedrijfsleven achter de rug heeft. ‘En binnenkort<br />

komen ook de buurtdorpen aan bod’, belooft ze.<br />

Natuurlijk is ze wel eens te vinden op haar werkplek in<br />

<strong>het</strong> gemeentehuis, maar <strong>het</strong> liefst is de adviseur op<br />

pad. ‘Het heeft een duidelijke meerwaarde als je de bedrijven kunt<br />

bezoeken. Daarbij is <strong>het</strong> belangrijk om niet alleen de directeur, maar<br />

ook <strong>het</strong> personeel op de werkvloer te spreken. Een manager kan iets<br />

zeggen over de bedrijfscultuur, maar de situatie op de werkvloer kan<br />

heel anders zijn. Niemand heeft er iets aan om de verkeerde mensen<br />

binnen te brengen. We willen juist een duurzame relatie opbouwen’,<br />

aldus Wimmenhove en wethouder Roger de Groot, die onder andere<br />

sociaal beleid, werk en inkomen in zijn portefeuille heeft.<br />

Een deel van <strong>het</strong> takenpakket van <strong>het</strong> Werkgeverspunt Raalte bestaat<br />

uit <strong>het</strong> bij elkaar brengen van bedrijf en werkzoekende, maar de<br />

vergelijking met een uitzendbureau gaat volledig mank. ‘De vraag van<br />

de werkgever staat bij ons centraal’, stellen de twee, die aangeven<br />

dat de gemeente wel nadrukkelijk probeert om inwoners uit een<br />

uitkering- of bijstandsituatie te halen. ‘In <strong>het</strong> bestuursakkoord ‘Kiezen<br />

in de kern’ is afgesproken dat we zoveel mogelijk mensen aan <strong>het</strong><br />

werk willen helpen. Aangezien we geen grip hebben op wat er bij <strong>het</strong><br />

UWV gebeurt, nemen we <strong>het</strong> heft in eigen hand. We verzorgen zelf<br />

de werving en selectie en daardoor kunnen we tevens garanderen dat<br />

bedrijven binnen drie dagen een reactie ontvangen.’<br />

Subsidieregeling<br />

Het Werkgeverspunt Raalte doet echter nog veel meer. Wimmenhove<br />

ziet <strong>voor</strong> zichzelf wel een functie als gids weggelegd. Gids door <strong>het</strong><br />

woud van regelgeving dat de arbeidsmarkt omgeeft. ‘We gaan <strong>voor</strong> een<br />

brede vorm van dienstverlening. In de eerste gesprekken met Raalter<br />

bedrijven heb ik gemerkt dat men zeker maatschappelijk betrokken<br />

is. De wil is aanwezig om mensen uit een achterstandssituatie aan <strong>het</strong><br />

werk te helpen, maar <strong>het</strong> helpt als je ze de weg kunt wijzen naar een<br />

subsidieregeling.’<br />

Het Werkgeverspunt Raalte is in eerste instantie opgezet <strong>voor</strong> de<br />

periode van een jaar. Eind december loopt de eerste termijn af en vindt<br />

een evaluatie plaats. De cijfers zijn een belangrijk meetinstrument, dus<br />

Karen Wimmenhove met wethouder Roger de Groot<br />

moet er bij<strong>voor</strong>beeld een antwoord komen op vragen als ‘wat heeft <strong>het</strong><br />

de bedrijven opgeleverd’ en ‘hoeveel inwoners zijn uit een uitkering- of<br />

bijstandsituatie gehaald’. De Groot is positief gestemd over een vervolg.<br />

‘Ik geloof in de kracht van <strong>het</strong> Werkgeverspunt. Bovendien krijgen we<br />

ook te maken met de nieuwe regeling ‘werken naar vermogen’. De<br />

regering wil dat de gemeenten verantwoordelijk worden om mensen<br />

uit de Wajong zoveel mogelijk aan <strong>het</strong> werk te helpen. ‘En dat kun je<br />

niet vanachter <strong>het</strong> bureau’, besluit de wethouder.<br />

Adviseur Werkgeverspunt Raalte Karen Wimmenhove is te bereiken<br />

via haar mobiele nummer 06 83 59 75 96 of via e-mail<br />

werkgeverspunt@raalte.nl. Ook is er informatie te vinden op<br />

www.raalte.nl (Werken en Leven/Ondernemen).<br />

Gemeente present op tweede editie Beursvloer<br />

De gemeente Raalte is een van de deelnemers aan de tweede<br />

editie van Beursvloer Raalte. Enkele leden van <strong>het</strong> college van<br />

B & W zullen aanwezig zijn om matches met de gemeente tot<br />

stand te brengen. Beursvloer Raalte vindt plaats op donderdag<br />

14 april van 16.30 tot 18.30 uur in <strong>het</strong> Hoftheater.<br />

De bedoeling van Beursvloer Raalte is om vraag en aanbod van<br />

bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen.<br />

De organisatie is in handen van Landstede Welzijn, maar <strong>het</strong> wordt<br />

mogelijk gemaakt door <strong>het</strong> Oranje Fonds en de gemeente Raalte.<br />

Deelnemers proberen matches te creëren op <strong>het</strong> gebied van<br />

menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en<br />

creativiteit. Meer informatie is te vinden op www.beursvloerraalte.nl.<br />

17


Woningbouw<br />

Utiliteitsbouw<br />

Interieurbouw<br />

Renovatie & Verbouw<br />

Bouwbedrijf Louis Wijnhout BV, Paalweg 5, 8141 RT Heino<br />

T: 0572 – 39 29 40 E: info@louiswijnhout.nl I: www.louiswijnhout.nl<br />

Verstuur uw mailing via <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>: Gemakkelijk en Goedkoop<br />

n Heeft u een fraaie leaflet of andere reclame-uiting<br />

n Wilt u die graag gemakkelijk en goedkoop onder de aandacht brengen van uw<br />

potentiële klanten<br />

Een insert in een editie van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>:<br />

Dat kan via <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong><br />

n komt bij 5.000 zorgvuldig geselecteerde <strong><strong>Salland</strong>se</strong> ondernemers<br />

n kost slechts 35 eurocent per insert van maximaal 40 gram; een aanzienlijke besparing<br />

van porto- en andere verzendkosten.<br />

Om uw reclame-uiting voldoende aandacht te geven, beperken we <strong>het</strong> aantal inserts <strong>voor</strong>lopig tot twee.<br />

Heeft u interesse, wees er dan snel bij. Wie <strong>het</strong> eerst komt, <strong>het</strong> eerst maalt.<br />

<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong><br />

T: 0572-363781<br />

E: info@sallandzakelijk.nl<br />

I: www.sallandzakelijk.nl<br />

salland<br />

No. 1, maart 2010<br />

zesde jaargaNg<br />

1<br />

<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven<br />

salland<br />

No. 2, JUNI 2010<br />

zesde JaargaNg<br />

salland<br />

2<br />

<strong>Hét</strong> magazine<br />

<strong>voor</strong> de ondernemer in <strong>Salland</strong><br />

No. 3, SEPTEMBER 2010<br />

ZESdE jaaRgaNg<br />

3<br />

Ad<br />

<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven<br />

No. 4, DECEmbEr 2 0 1 0<br />

ZESDE jaargaNg<br />

van den Bergh van Bergh in bedrijf<br />

4<br />

Dennis<br />

<strong>Hét</strong> magazine<br />

<strong>voor</strong> de ondernemer in <strong>Salland</strong><br />

Haarman van Di selhorst Metaal Raalte<br />

salland<br />

No. 1, maart 2011<br />

zEVENDE jaargaNg<br />

1<br />

<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven<br />

18


Tijd- en plaatsonafhankelijk werken<br />

Het Nieuwe Werken werkt!<br />

Met behulp van eenvoudige technische aanpassingen<br />

tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. Dat<br />

is in <strong>het</strong> kort de definitie van Het Nieuwe Werken.<br />

Een systeem met ongekend veel <strong>voor</strong>delen, maar<br />

dat alleen werkt wanneer dit organisatiebreed wordt<br />

toegepast én gedragen. Geen verandering dus van<br />

de ene op de andere dag. Tijdens een gezamenlijk<br />

seminar van Boerhof Projectinrichters, New Release<br />

automatisering en business coach Peter van Dam<br />

werden alle aspecten van HNW, én de <strong>voor</strong>waarden<br />

om dit in te zetten in de praktijk, uitgebreid belicht.<br />

Bij Het Nieuwe Werken gaan mensen en organisaties<br />

flexibel om met arbeidstijd en werkomgeving. Dit<br />

bevordert de prestaties omdat werknemers zich prettiger voelen en<br />

meer verantwoordelijkheid nemen. Bijkomend - maar niet onbelangrijk-<br />

<strong>voor</strong>deel is bovendien de afname van verkeersoverlast. Het<br />

toepassen van HNW in de praktijk staat of valt met drie pijlers, die<br />

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: cultuur, werkomgeving en<br />

ICT. Peter van Dam van T2C: “Voor je als organisatie HNW invoert,<br />

moet je heel goed bedenken wat je wilt en hoe je dit gaat realiseren.<br />

Van top tot werkvloer. Geef als werkgever zelf <strong>het</strong> goede <strong>voor</strong>beeld en<br />

begin met <strong>het</strong> opofferen van je kantoor; neem een goede laptop en<br />

ga gewoon ergens zitten. Veel organisaties lopen bij de invoering van<br />

HNW aan tegen generatieverschillen. Met name <strong>voor</strong> oudere werknemers<br />

is HNW een grote stap. Zij werken veelal lang op dezelfde plek<br />

en hebben veel kennis en ervaring. De tweede generatie is al grotendeels<br />

opgegroeid met computers en mobiele telefonie. Het belangrijkst<br />

echter zijn de jongste werknemers. Deze hechten veel waarde aan zinvol<br />

werk, sociale contacten en een goede balans tussen werk en privé.<br />

Als <strong>het</strong> nut er is, werken ze rustig door in avonduren of weekend. Maar<br />

deze flexibiliteit verwachten ze ook van jou als werkgever. Om aantrekkelijk<br />

te blijven <strong>voor</strong> deze groep, is HNW essentieel.”<br />

In hun dagelijkse werk als projectinrichters volgt Boerhof trends en<br />

veranderingen in werkplekinrichting op de voet. Arjon Pegels: “Veel<br />

bedrijven willen besparen op <strong>het</strong> aantal vierkante meters kantoorruimte.<br />

Flexibiliteit is dus belangrijker dan ooit. Men moet in principe<br />

overal in <strong>het</strong> gebouw kunnen werken. Dit kan met separatiewerkplekken,<br />

waarbij we bij<strong>voor</strong>beeld bureaus tegen elkaar plaatsen met<br />

een verstelbare scheidingswand, kasten of planten ertussen. De<br />

bureaus zijn eenvoudig aan te passen per gebruik. Zo is met een<br />

asdruklift <strong>het</strong> blad in hoogte verstelbaar, waardoor zowel zittend als<br />

staand kan worden gewerkt. Stoelen zijn volledig flexibel en volgen elke<br />

beweging van de gebruiker. En dat allemaal met behoud van een<br />

stijlvolle vormgeving. Ook overlegruimtes veranderen. Vooral sfeer is<br />

belangrijk; moeilijke gesprekken verlopen beter in een huiselijke<br />

omgeving. Daarnaast fungeren deze ruimtes steeds vaker als ontmoetingsplekken<br />

waar mensen werken, overleggen en zelfs lunchen.<br />

We zien veel losse (zit-) elementen waarmee deze ruimtes heel flexibel<br />

kunnen worden aangepast.“<br />

HNW kan niet zonder een goed geoutilleerde ICT omgeving. New<br />

Release automatisering uit Deventer ontwikkelde hier<strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

communicatieconcept ‘Release me’. Richard Driessen: “Er wordt steeds<br />

meer thuis gewerkt om tijdverlies en milieuschade door files, te <strong>voor</strong>komen.<br />

Hoewel persoonlijke ontmoeting belangrijk blijft, is dit vanuit<br />

oogpunt van efficiëntie lang niet altijd nodig en soms zelfs onmogelijk.”<br />

Release me is gebaseerd op nieuw ontwikkelde software die verschillende<br />

communicatievormen met elkaar verbindt. Cruciaal hierbij is de<br />

bereikbaarheidsstatus. Driessen: “Met dit systeem kun je aangeven<br />

hoe en wanneer je bereikbaar bent en <strong>voor</strong> wie. Iedereen kent <strong>het</strong><br />

verschijnsel iemand proberen te bereiken, maar niet verder te komen<br />

dan de voicemail. Binnen ons concept kun je zichtbaar maken wanneer<br />

je beschikbaar bent of juist niet gestoord wilt worden. Een collega kan<br />

vanuit één programma chatten, telefoneren, e-mailen of een videoverbinding<br />

leggen en zelfs de pc delen om samen aan een document te<br />

werken. En dat terwijl de één bij<strong>voor</strong>beeld thuis in Deventer en de ander<br />

in Enschede zit te werken. Zo speelt afstand geen enkele rol meer.”<br />

Meer weten over HNW Wegens groot succes wordt <strong>het</strong> seminar<br />

herhaald op woensdag 20 april 2011. Aanmelden kan via<br />

seminar@boerhof.nl<br />

19


Telefooncentrales<br />

Telefooncentrales<br />

Met een nieuwe telefooncentrale maakt uw bedrijf<br />

optimaal gebruik maken van hedendaagse<br />

technieken. Daarmee verbetert uw bereikbaarheid<br />

aanzienlijk en <strong>het</strong> is bovendien kostenbesparend.<br />

Met een nieuwe telefooncentrale maakt uw bedrijf<br />

optimaal gebruik maken van hedendaagse<br />

technieken. Daarmee verbetert bellen uw via internet. bereikbaarheid<br />

Dit kunnen wij<br />

aanzienlijk en <strong>het</strong> is bovendien kostenbesparend.<br />

Informeer bij ons naar de mogelijkheden <strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

ook op uw<br />

huidige telefooncentrale aansluiten. Bespaar<br />

aanzienlijk op uw abonnements- en belkosten. De<br />

kwaliteit is perfect.<br />

Wilt u ook 20-40% besparen op uw<br />

telefoonkosten. Dit kunnen wij <strong>voor</strong> u<br />

regelen. Vraag naar de mogelijkheden<br />

Elektro – Telecom – Beveiliging – Brandbeveiliging – Camerabewaking - Data<br />

Stationsstraat 40 – 8102 ED Raalte – T 0572-35 25 11 – www.beekman-raalte.nl<br />

Informeer bij ons naar de mogelijkheden <strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

bellen via internet. Dit kunnen wij ook op uw<br />

huidige telefooncentrale aansluiten. Bespaar<br />

aanzienlijk op uw abonnements- en belkosten. De<br />

kwaliteit is perfect.<br />

Wilt u ook 20-40% besparen op uw<br />

telefoonkosten. Dit kunnen wij <strong>voor</strong> u<br />

regelen. Vraag naar de mogelijkheden<br />

Elektro – Telecom – Beveiliging – Brandbeveiliging – Camerabewaking - Data<br />

Stationsstraat 40 – 8102 ED Raalte – T 0572-35 25 11 – www.beekman-raalte.nl<br />

J.K. Consultancy is een zelfstandig<br />

adviesbureau met een breed scala aan<br />

diensten op <strong>het</strong> gebied van management,<br />

milieu, processen en kwaliteit<br />

123Promotion voert elke klus rond<br />

marketing en acquisitie vakkundig en<br />

met passie uit.<br />

Onze slogan is ‘Grenzen verleggen’.<br />

Wij doen met veel plezier wat extra's <strong>voor</strong><br />

onze opdrachtgevers. Wat dat is, houden we<br />

graag als een verrassing.<br />

Nieuwsgierig Neem dan vrijblijvend contact op met<br />

Werner Gilein van:<br />

123 Promotion<br />

De Schouw 4<br />

8102 KM Raalte<br />

M: 06-42896001<br />

E: info@123promotion.nl<br />

I: www. 123promotion.nl<br />

20


All American hotdogs zijn de<br />

inspiratiebron <strong>voor</strong> ‘Roalter Wind’<br />

Beroemde koks als Herman den Blijker en Jonnie<br />

Boer zullen <strong>het</strong> ongetwijfeld beamen: eten is meer<br />

dan jezelf voeden om te kunnen overleven. Eten kan<br />

helpen om meningsverschillen uit te praten, politici<br />

aan de onderhandelingstafel te krijgen of als <strong>voor</strong>spel<br />

dienen <strong>voor</strong> geliefden. Minder bekend is misschien<br />

dat <strong>het</strong> dient als inspiratiebron <strong>voor</strong> creatieve<br />

communicatie-ideeën. Vraag <strong>het</strong> maar aan de heren<br />

van <strong>het</strong> Communicatiegilde, een verzamelplaats van<br />

communicatieprofessionals aan de Spitsstraat 25 in<br />

Raalte.<br />

Het is dinsdag. De ochtend is zojuist ingeruild <strong>voor</strong> de<br />

middag. In een ooghoek wordt in de winterkou langzaam<br />

een gestalte zichtbaar. Voorovergebogen op zijn bakfiets, baseballpet<br />

op <strong>het</strong> hoofd en gestoken in een sportieve jas van de ‘Green<br />

Bay Packers’, <strong>het</strong> American Football team dat zich net de prestigieuze<br />

Super Bowl heeft toegeëigend. Het is enkele graden boven <strong>het</strong> vriespunt,<br />

maar de eerste zweetdruppels op <strong>het</strong> gelaat van Chuck Borden<br />

worden zichtbaar. Het bezoek van de rijdende All American hotdogs<br />

kraam is een wekelijks terugkerend ritueel aan de Spitsstraat 25, maar<br />

<strong>het</strong> verveelt nooit. Een gesprek met Chuck levert veel mooie verhalen<br />

op en zijn hotdogs zijn niet te versmaden. Bart vraagt aan Chuck of hij<br />

dit keer wel zuurkool bij zich heeft en Rudi lijkt alleen oog te hebben<br />

<strong>voor</strong> de chili con carne. De All American hotdogs komen in diverse<br />

variaties en met diverse sauzen en zijn een heerlijke afwisseling van de<br />

gebruikelijke broodmaaltijd tussen de middag.<br />

Instrument<br />

De lunches bij <strong>het</strong> Communicatiegilde blijken een broedplaats te zijn<br />

<strong>voor</strong> de meest uiteenlopende ideeën, tips, adviezen en suggesties.<br />

Dit keer gaat <strong>het</strong> over de noodzaak tot adverteren. De leden van <strong>het</strong><br />

Communicatiegilde (Sinds77 Echte Reclamemakers, Ontwerpbureau<br />

Lood, Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig en Eyecatcher<br />

Communicatie) hebben na hun komst naar de Spitsstraat in 2010 de<br />

boel aardig op orde en willen zich verder profileren. Adverteren Ja<br />

leuk, maar hoe Van communicatieprofessionals wordt natuurlijk wel<br />

iets bijzonders verwacht. En dat verwachtingspatroon is ook terecht!<br />

Het eigen magazine ‘Roalter Wind’ is eigenlijk <strong>het</strong> perfecte uithangbord.<br />

Het initiatief is genomen met collega-bedrijven N35 Media en DDMC<br />

en is verder ontwikkeld met diverse professionals uit de gemeente<br />

Raalte op <strong>het</strong> gebied van tekstschrijven en fotografie. Het blad is<br />

gestoken in een zwart-geel (de kleuren van Raalte) jasje en kent een<br />

frisse, eigentijdse uitstraling. Het is niet de bedoeling om op primeurs<br />

te jagen, maar juist verhalen te plaatsen, waar<strong>voor</strong> in kranten en<br />

andere magazines geen plek is. ‘Alles wat je liever niet wilde weten over<br />

Raalte’, is de cryptische en toch veelzeggende ondertitel.<br />

Dat betekent bij<strong>voor</strong>beeld een verslag van een diner met een van de<br />

wethouders, een verhaal over Rohda, Raalte, Raalter romantiek en <strong>het</strong><br />

dossier Raalter misdaden over aansprekende gebouwen, die in de loop<br />

der jaren zijn afgebroken. Uiteraard is er ook een coverstory. Dit keer<br />

mocht Max Middelbosch nog eens terug- en <strong>voor</strong>uitblikken op alles<br />

wat hij rond de komst van Taveerne Tivoli en zijn motormuseum heeft<br />

meegemaakt.<br />

De eerste uitgave, waarin tevens advertenties van vele Raalter bedrijven<br />

en winkels zijn opgenomen, is bijzonder goed ontvangen. Helaas kan<br />

<strong>het</strong> vanwege <strong>het</strong> kostenaspect alleen nog maar in Raalte-dorp worden<br />

verspreid, maar de initiatiefnemers sluiten niet uit dat <strong>het</strong> in de toekomst<br />

in de hele gemeente wordt bezorgd. Voor <strong>het</strong> tweede nummer,<br />

dat in maart <strong>het</strong> levenslicht moet zien, geldt in ieder geval dat op strategische<br />

locaties in Raalte-dorp een aantal leesexemplaren te vinden is.<br />

Het mooie van <strong>het</strong> Communicatiegilde is dat ieder bedrijf zijn eigen<br />

identiteit houdt, maar dat er wel veel wordt samengewerkt. Soms<br />

wordt er samen opgetrokken in een communicatietraject, soms<br />

blijft <strong>het</strong> bij sparren en brainstormen. Voorop staat echter altijd <strong>het</strong><br />

vertrouwen in elkaars vakkennis en respect <strong>voor</strong> ieders klantenkring<br />

en netwerk.Nieuwe relaties worden van harte uitgenodigd <strong>voor</strong> een<br />

vrijblijvend bezoek om met eigen ogen te kunnen aanschouwen wat<br />

de meerwaarde is van <strong>het</strong> Communicatiegilde: communicatieprofessionals<br />

onder één dak. Wie slim is, komt tijdens de lunch een keer<br />

aanwaaien……………………….<br />

Communicatiegilde<br />

Spitsstraat 25<br />

8102 HW RAALTE<br />

I: www.communicatie-gilde.nl<br />

21


Ondernemend <strong>Salland</strong><br />

Op deze pagina’s vindt u een kort overzicht van economisch nieuws uit <strong>het</strong> verspreidingsgebied<br />

van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>. Het verscheen de afgelopen maanden o.a. in de Stentor en op de website<br />

van <strong>Salland</strong> Centraal. Wilt u <strong>het</strong> volledige artikel bekijken Dat kan op www.sallandzakelijk.nl<br />

1 december 2010:<br />

Bouwbedrijf Jansman uit Luttenberg bouwt nieuwe brede school<br />

Hoogerheyne in Heino<br />

6 december 2010:<br />

Ondernemers Heeten komen met een eigen nieuwsblad: HOV4U<br />

11 januari 2011:<br />

Loohuis Installatiegroep neemt Joop Elders Sanitair & Totaalinstallateur<br />

uit Raalte over<br />

12 januari 2011:<br />

Toyota Morrenhof in Raalte en Deventer Erkend Duurzaam Autobedrijf<br />

10 december 2010:<br />

<strong>Salland</strong> Automatisering uit Raalte ook dit jaar gekozen tot Beste Webshop<br />

15 december 2010:<br />

Nieuwe huisstijl <strong>voor</strong> Disselhorst Totaal Installateur uit Heeten<br />

12 januari 2011:<br />

Metselbedrijf Van der Vegt uit Nieuwleusen failliet<br />

27 december 2010:<br />

Tweede Meet & Match Olst-Wijhe<br />

29 december 2010:<br />

Bert Liefers gaat in Raalte aan de slag als hypothecair planner onder de<br />

vlag van Finenzo<br />

30 december 2010:<br />

Tweede editie van Beursvloer Raalte op 14 april 2011<br />

3 januari 2011:<br />

Azerty.nl uit Raalte wordt tweede in strijd om de Gouden Steeksleutel<br />

5 januari 2011:<br />

Van Merksteijn Raalte voldoet nu aan de normen<br />

6 januari 2011:<br />

Gemeente Raalte kijkt naar groei bedrijvigheid Mariënheem<br />

8 januari 2011:<br />

Dennebos Flooring brengt zijn activiteiten in Hattem, Ommen en<br />

Raalte onder één dak<br />

17 januari 2011:<br />

Boerhof Projectinrichters & New Release nodigen u uit <strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

seminar ‘Het Nieuwe Werken’<br />

17 januari 2011:<br />

Slager Sander Bouwhuis uitgeroepen tot ondernemer van <strong>het</strong> jaar 2010<br />

in Haarle<br />

18 januari 2011:<br />

Bedrijven en organisaties uit Olst-Wijhe ontmoeten elkaar<br />

19 januari 2011:<br />

Meijerman Elektrotechniek Heino failliet<br />

20 januari 2011:<br />

C1000 verkoopt distributiecentra in Raalte<br />

21 januari 2011:<br />

Erik Hulzebosch opent Azerty Experience Centre in Raalte<br />

21 januari 2011:<br />

Fusie GIBO Groep en Flynth bijna rond<br />

22


24 januari 2011:<br />

Succesvolle begeleiding naar betaalde arbeid door gemeente Olst-Wijhe<br />

25 januari 2011:<br />

Raalter It’s Electronics ook dicht<br />

26 januari 2011:<br />

Hans Textiel weg uit Wijhe<br />

29 januari 2011:<br />

Raalte krijgt tweede editie van Beursvloer<br />

1 februari 2011:<br />

Einde gedwongen koppelverkoop bij kaveluitgifte bedrijventerrein<br />

Telgen in Heeten<br />

4 februari 2011:<br />

Heino Aktief: Bedrijventerrein Blankenfoort II wél nodig<br />

12 februari 2011:
<br />

Wagenmans Wonen in Lemelerveld opent nieuwe speciaalzaak <strong>voor</strong><br />

(relax)fauteuils<br />

12 februari 2011:
<br />

Nieuwe eigenaar Drukkerij van Asselt in Lemelerveld: Niels<br />

Schoorlemmer<br />

14 februari 2011:
<br />

Bakkerij Jorink in Raalte opnieuw bij top van Nederland<br />

17 februari 201:
<br />

Super de Boer in Lemelerveld wordt een moderne Coop<br />

18 februari 2011:
<br />

Bedrijvendag Heinose productiebedrijven<br />

Poggenbeltweg 17c<br />

Autobelettering<br />

Carwrapping<br />

Bouwborden<br />

Reclameborden<br />

Spandoeken<br />

Spanframes<br />

Gevelreclame<br />

Reclamezuilen<br />

Bewegwijzering<br />

Vlaggen(masten)<br />

Beurssystemen<br />

Presentatiesystemen<br />

Raamstickers<br />

Windowfilm<br />

Posters<br />

Stickers<br />

Drukwerk<br />

Textielbedrukking<br />

Bedrijfskleding<br />

Canvas<br />

Fotowanden<br />

Huisstijlontwerp<br />

Websites<br />

Wij ontwerpen, produceren en realiseren vele vormen van<br />

visuele communicatie. Visuele communicatie moet doeltreffend<br />

en herkenbaar zijn. Uw boodschap moet gezien worden door de<br />

juiste doelgroep. Daar werken we dagelijks met veel plezier aan.<br />

Meer informatie<br />

Neem gerust contact met ons op of ga naar onze site.<br />

1enalreclame.nl<br />

7448 PL Haarle<br />

T (0548) 59 51 20<br />

F (0548) 59 64 47<br />

info@1enalreclame.nl<br />

www.1enalreclame.nl<br />

23


Column<br />

VOOR TOYOTA GAAT U NAAR<br />

MORRENHOF<br />

Groeien<br />

Bepaalde zaken in de natuur zijn zo vanzelfsprekend dat we er niet bij<br />

stilstaan. Eén daarvan is groei. Alles in de natuur is vanaf <strong>het</strong> moment<br />

van <strong>het</strong> ontstaan erop gericht om te groeien. Elk dier, elke plant, ieder<br />

mens doet vanaf de geboorte zijn uiterste best om groter te worden. En<br />

als de lichamelijke groei stopt, proberen we nog steeds te groeien, maar<br />

dan geestelijk en zodoende beter te worden. Het is dan ook niet vreemd<br />

dat we in alles in onze omgeving ook die groei nastreven. Van elke club<br />

vinden we eigenlijk dat ie meer leden zou moeten hebben, op elke markt<br />

willen we eigenlijk meer kramen, bij elk festival meer artiesten, in de<br />

carnavalsoptocht meer deelnemende wagens. Dus hoe vanzelfsprekend<br />

is <strong>het</strong> dat ‘we’ als gemeente willen groeien. Tja, dat hangt er blijkbaar<br />

vanaf.<br />

‘We’ krijgen vanuit <strong>het</strong> Centraal Bureau <strong>voor</strong> de Statistiek cijfers aangeleverd<br />

en daaruit blijkt dat ‘we’ in de gemeente Raalte niet gaan<br />

groeien, sterker, we gaan een beetje krimpen in de komende 30 tot 40<br />

jaar. Nou gaat een deel van de gemeente roepen: “Dat is dan blijkbaar<br />

zo”. Maar een ander deel, de groeiers, roept: “Daar moeten we dan<br />

snel iets aan gaan sturen”. En nou wordt <strong>het</strong> interessant. Als je <strong>het</strong> CBS<br />

gebruikt als alwetend, kun je je verschuilen en vinden dat <strong>het</strong> blijkbaar<br />

zo moet zijn. De gemeente Raalte heeft haar omvang bereikt en suddert<br />

de komende jaren rustig door. De <strong>voor</strong>spelling <strong>voor</strong>ziet in haar eigen<br />

uitkomst. De meer avontuurlijken zien echter aankomen dat Raalte een<br />

stoffig dorp gaat worden. Geen nieuwe ontwikkelingen, geen uitbreiding<br />

van <strong>voor</strong>zieningen, geen verdere uitbouw van bij<strong>voor</strong>beeld onderwijs.<br />

En dat zou jammer zijn, want in de tijd heeft Raalte aangetoond dat er<br />

een hele serieuze positie op te bouwen was te midden van steden als<br />

Zwolle, Deventer en Almelo. Raalte biedt op vele vlakken vergelijkbare<br />

<strong>voor</strong>zieningen, maar combineert dat met dat niet te definiëren ‘dorpse<br />

gevoel’. Dat gevoel van iets minder gehaast, iets meer ruimte, iets minder<br />

spanning. Stel nou dat ‘we’ een gemeentebestuur zouden hebben dat<br />

dat zou uitleggen als kansen. Het CBS niet als leidraad zou zien, maar als<br />

waarschuwing en op basis daarvan een strijdplan zou ontwikkelen om de<br />

‘prophecy’ niet ‘self-fulfilling’ maar ‘self-denying’ te laten zijn.<br />

‘t Zou mooi zijn om over dertig jaar een lange neus te maken naar <strong>het</strong><br />

CBS en lekker groter, maar <strong>voor</strong>al beter te zijn gegroeid.<br />

Raalte, Klipperweg 5, 0572-361616, www.morrenhof.nl<br />

Heinz<br />

24


Double O maakt van<br />

elk feest een beleving<br />

‘Double O event design’ timmert aan de weg. Het<br />

evenementen-organisatiebureau van Ellen en Paul<br />

Overmars uit Raalte is nu al niet meer weg te denken<br />

uit de regio. In de afgelopen negen maanden heeft<br />

Double O immers al menig feestelijk evenement<br />

omgetoverd tot een groot succes. Niet zo vreemd ook,<br />

want <strong>het</strong> sprankelende en energieke bedrijf maakt<br />

graag van ieder feest of evenement een beleving!<br />

“<br />

Simpel gezegd regelen wij <strong>voor</strong> elk<br />

evenement van A tot Z alle zaken tot<br />

in de details”, vertelt Ellen Overmars-Overweg,<br />

wiens meisjesnaam ook met een ‘O’ begint en dat<br />

verklaart weer de bedrijfsnaam ‘Double O event<br />

design’. “Wij kunnen <strong>het</strong> hele traject van organisatie<br />

en planning tot en met catering, decoratie,<br />

multimedia, artiesten en entertainment verzorgen”,<br />

vult Paul Overmars zijn vrouw aan. “Natuurlijk zijn<br />

wij ook alleen op deeltrajecten inzetbaar. In zorgvuldig<br />

overleg worden de eisen en wensen vertaald<br />

in een pasklaar programma met perfectie en<br />

kwaliteit als uitgangspunt en respect <strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

budget als kader. Het resultaat is steevast een passende<br />

invulling van een feestelijk evenement met<br />

meerwaarde.” Zo heeft Double O zichzelf, sinds de<br />

start in juni 2010, op de kaart gezet met een aantal<br />

aansprekende opdrachten. Uiteenlopend van een<br />

teambuildingsdag, een luxe kerstevent<br />

en een relatiedag tot diverse openingen.<br />

De kracht van <strong>het</strong> tweetal is <strong>het</strong> enthousiasme. De gedrevenheid en <strong>het</strong><br />

gevoel dat ze in een opdracht leggen, spat van hen af. Maar intensief<br />

luisteren naar de wensen van de opdrachtgever is wel hun grootste waarde<br />

“Daar draait <strong>het</strong> uiteindelijk om”, stelt Ellen. “Het vormt de basis van ons<br />

contact met de klant.” Eén van de twee is ook altijd hoogstpersoonlijk op <strong>het</strong><br />

feest aanwezig, zodat de klant een persoonlijk en herkenbaar aanspreekpunt<br />

heeft. Bovendien vinden Ellen en Paul de ‘aftersales’ erg belangrijk. “Graag<br />

leren we van onze gasten en horen we of we onze beloftes waar hebben<br />

kunnen maken. Natuurlijk is <strong>het</strong> dan ook fijn om te horen dat onze klanten<br />

naderhand even enthousiast zijn als ons. We horen vaak dat men zeer<br />

verrast is door ons <strong>voor</strong>stel en dat <strong>het</strong> ontzorgen boven verwachting was.<br />

Vooral op de dag zelf is <strong>het</strong> heerlijk dat overal <strong>voor</strong> wordt gezorgd en dat de<br />

klant met eigen ogen ziet dat wij alles onder controle hebben.”<br />

Het organiseren begint vaak met <strong>het</strong> zoeken van een locatie. Je kunt een<br />

feest thuis vieren of bij een bedrijf, maar ook bij<strong>voor</strong>beeld in een kasteel,<br />

op een schip of in een theater. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden<br />

die Double O aanbiedt. “Door ons grote netwerk zijn er legio opties <strong>voor</strong><br />

grote en kleine gezelschappen”, vertelt Paul, die tevens weet dat <strong>het</strong> niet<br />

alleen om de locatie draait. “De inwendige mens mag zeker niet vergeten<br />

worden. Daarbij moet ook de presentatie van al dit lekkers strelend zijn.<br />

Om nog maar te zwijgen over gepaste muziek tijdens een evenement.”<br />

Kortom: <strong>het</strong> maakt niet uit om wat <strong>voor</strong> een soort feest <strong>het</strong> gaat, Double<br />

O denkt graag mee. En daar waar nodig regelt <strong>het</strong> Raalter bedrijf zelfs de<br />

vereiste vergunningen, beveiligers, verkeersregelaars, overnachtingen van de<br />

gasten en vervoer <strong>voor</strong> de gasten. “Wij laten ons graag uitdagen!”<br />

Double O event design<br />

Sparrenplein 1<br />

8102 JJ Raalte<br />

I: www.dblo.nl<br />

E: info@dblo.nl<br />

Paul: 06 49 66 95 44<br />

Ellen: 06 49 65 99 51<br />

Fotografie:<br />

Simone Veldkamp – Nanninga<br />

25


Toe aan een<br />

(nieuwe) website,<br />

brochure of huisstijl<br />

...denk GROOT’s.<br />

Praktische realisatie in<br />

marketingcommunicatie<br />

www.burogroots.nl<br />

marketing~<br />

communicatie<br />

projecten<br />

www.burogroots.nl<br />

marketing~<br />

communicatie<br />

projecten<br />

VOOR ONDERHOUD EN SERVICE VAN UW AUTO NATUURLIJK NAAR:<br />

AUTOBEDRIJF R.LINDEBOOM & ZN HEINO<br />

» Verkoop van nieuwe en gebruikte personenauto’s<br />

» Verkoop van nieuwe en gebruikte lichte bedrijfswagens<br />

» Onderhoud en service van personenauto’s en lichte bedrijfswagens<br />

» Onderhoud en reparatie alle merken auto’s<br />

» Ruitreparaties en ruitvervanging<br />

» Schadetaxatie en schadeherstel<br />

ZWOLSEWEG 2<br />

8141 EZ HEINO<br />

TEL. 0572-391777<br />

e-mail:info@lindeboom-heino.nl<br />

KIJK OOK OP INTERNET: www.lindeboom-heino.nl<br />

26


MB Oost maakt BHV, VCA en<br />

EHBO niet onnodig ingewikkeld<br />

Los van <strong>het</strong> feit dat je als werkgever zuinig bent op<br />

je medewerkers, wordt ieder bedrijf ook wettelijk<br />

geacht een deugdelijk veiligheidsbeleid te handhaven.<br />

BHV, VCA en sinds kort ook nog een RI&E;<br />

veel bedrijven zien in alle regels en <strong>voor</strong>schriften de<br />

bomen door <strong>het</strong> bos niet meer. Waar kan men<br />

terecht <strong>voor</strong> opleiding, wanneer volgt herhaling en<br />

hoe verkrijgt men gedegen advies omtrent risicoinventarisatie<br />

MB Oost in Heeten is hét adres <strong>voor</strong><br />

alles op gebied van EHBO, BHV, Reanimatie & AED<br />

en VCA.<br />

Volgens cijfers van <strong>het</strong> CBS raken jaarlijks meer dan<br />

150.000 mensen betrokken bij een bedrijfsongeval.<br />

Kennis van de veiligheids<strong>voor</strong>schriften is een <strong>voor</strong>waarde om op een<br />

veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Sinds 2008 verzorgt<br />

Marc Bril training en cursussen op <strong>het</strong> gebied van EHBO, BHV (Bedrijfshulpverlening),<br />

Reanimatie en AED gebruik (Defibrillator) en VCA. Hij is<br />

zowel gecertificeerd <strong>voor</strong> praktijktrainingen als wet- en regelgeving op<br />

dit gebied. Bril:”Dat maakt <strong>het</strong> vak <strong>voor</strong> mij erg leuk en afwisselend.<br />

Het ene moment train ik BHV-cursisten en <strong>het</strong> andere moment<br />

adviseer ik bedrijven over zaken als een ontruimingsplan. Ik word vaak<br />

ingehuurd door grote landelijke opleidingsinstituten. Daarnaast werk ik<br />

rechtstreeks <strong>voor</strong> bedrijven in de regio. Dat laatste moet uiteindelijk wel<br />

de boventoon gaan voeren. Niet alleen is <strong>het</strong> prettig in je eigen<br />

omgeving te werken, ik kan juist een meerwaarde bieden door<br />

regelmatig bij dezelfde bedrijven over de vloer te komen. Je leert de<br />

situatie en medewerkers goed kennen en kunt daar je training en<br />

dienstverlening optimaal op aanpassen. De meeste trainingen vinden<br />

dan ook incompany plaats. De lijnen zijn kort en dat wordt door veel<br />

bedrijven als prettig ervaren. Net als de flexibiliteit ten aanzien van de<br />

groepsgrootte; ook kleine groepen zijn bij mij van harte welkom. Ik zie<br />

<strong>het</strong> zelfs als een <strong>voor</strong>deel omdat iedere cursist dan voldoende<br />

p ersoonlijke aandacht en oefengelegenheid krijgt. Door mijn brede<br />

achtergrond vinden bedrijven in mij één aanspreekpunt <strong>voor</strong> hun<br />

complete veiligheidsbeleid.”<br />

Ieder bedrijf met medewerkers is verplicht minimaal één bedrijfshulpverlener<br />

in dienst te hebben. BHV-ers zorgen er<strong>voor</strong> dat er snel en<br />

effectief hulp geboden wordt bij incidenten. Voor sommige bedrijven<br />

gaan de veiligheidsregels echter nog een stap verder. De arbo-wet<br />

verplicht werkgevers namelijk de veiligheid te waarborgen van derden<br />

die zich op <strong>het</strong> bedrijf bevinden. Voor aannemers geldt dan ook dat zij<br />

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers)<br />

gecertificeerd moeten zijn. Hier<strong>voor</strong> dienen maar liefst alle medewerkers<br />

over dit diploma te beschikken. Bril: “Dat is <strong>voor</strong> veel mensen<br />

best een opgave, <strong>voor</strong>al door <strong>het</strong> verplichte karakter. In de bouw heb je<br />

te maken met mensen die normaal gesproken veelal buiten werken.<br />

Als die ineens een hele dag binnen moeten zitten om<br />

zo’n cursus te volgen, gaat dat niet altijd van harte.<br />

Het is dus belangrijk om <strong>het</strong> wel leuk en ontspannen<br />

te brengen.” Een ander aspect is de Risico Inventaris<br />

en Evaluatie (RI&E). Dit biedt inzicht in de veiligheid- en gezondheidsrisico’s<br />

in een bedrijf en bepaalt ook de opzet van de BHV. Voor <strong>het</strong><br />

opstellen van een RI&E moeten speciale checklists worden ingevuld.<br />

Op basis hiervan volgt een plan van aanpak hoe de bevonden risico’s<br />

weggenomen kunnen worden. De inventarisatie, evaluatie en plan van<br />

aanpak moeten wettelijk verplicht getoetst worden door een<br />

ge certificeerde arbo-deskundige. MB Oost kan hierin onder steunen en<br />

eventueel de complete RI&E en <strong>het</strong> plan van aanpak uit handen<br />

nemen.<br />

Hoewel tevreden met de huidige manier van werken is de ideale<br />

situatie <strong>voor</strong> Bril toch wel een eigen oefenlocatie: “Het liefst buitenaf,<br />

met veel ruimte erbij <strong>voor</strong> oefeningen. En <strong>voor</strong>al sfeervol. In een goede<br />

omgeving zijn mensen veel gemotiveerder om de stof op te nemen.<br />

Een leslokaal geeft toch al snel <strong>het</strong> gevoel weer op school te zitten. Hoe<br />

belangrijk, verplicht en serieus <strong>het</strong> doel van de training ook is, <strong>het</strong> moet<br />

wel leuk blijven.”<br />

MB Oost<br />

Nieënhof 15<br />

8111 CB Heeten<br />

T: 0572-850886<br />

E: mbril@mboost.nl<br />

I: www.mboost.nl<br />

27


IT dienstverlening <strong>voor</strong> <strong>het</strong> MKB<br />

Ook<br />

Apple<br />

Support!<br />

• Betaalbaar netwerk onderhoud<br />

• Hulp op afstand & locatie<br />

• Online diensten als Hosted Exchange & Online Back-Up<br />

www.digiworks.nl | info@digiworks.nl | tel: 0572 - 39 50 30<br />

037-0018 Adv. template DW.indd 1 10-11-2010 14:35:18<br />

OPBOUWEND, SINDS 1973...<br />

Soms komt er iets op uw pad waar u niet op had gerekend of gehoopt, en is inschakelen van een advocaat<br />

heel slim of simpelweg onvermijdelijk. In die gevallen mag u weten dat de Benthem Gratama advocaten<br />

<strong>het</strong> in hun genen hebben om preciés te doen wat goed is <strong>voor</strong> uw zaak. Neem nou mr. Bram van de Kam.<br />

Bijzonder opbouwend in huur-, bouw-, en aanbestedingsrecht. Dus: KOM MAAR OP!<br />

Huize Eekhout | Burg. van Roijensingel 2 | 8001 BA Zwolle | t.: 038 428 00 77 | i: www.benthemgratama.nl<br />

28


Modern vakmanschap<br />

met ambachtelijke service<br />

‘Natuurlijk kijk je naar de kwaliteit van een garage,<br />

maar <strong>het</strong> is ook de wijze waarop je te woord wordt<br />

gestaan. Hier krijg je rechtstreeks contact met de<br />

monteur.’ Een klant, die even aanwaait omdat zijn<br />

auto bij een bepaalde snelheid wat kuren vertoont,<br />

weet de kracht van Bosch Car Service Heino en<br />

Raalte eigenlijk perfect onder woorden te brengen.<br />

Het is de combinatie van modern vakmanschap en<br />

ambachtelijke service dat een bezoek aan een van<br />

deze vestigingen tot een feestje maakt.<br />

Ondernemen. Het zit sommigen in <strong>het</strong> bloed, <strong>het</strong> is als<br />

<strong>het</strong> ware hun levensvloeistof. Dat geldt zeker <strong>voor</strong><br />

Wijnand Elshof en Monique Scholten. In 2009 namen ze AKR Bosch<br />

Car Service in Raalte over en amper twee jaar later waren de Heinoërs<br />

ineens eigenaar van Autobedrijf Harry Boerhof in hun woonplaats. ‘Het<br />

is misschien allemaal wat snel gegaan, maar soms komen er kansen<br />

<strong>voor</strong>bij, die je niet mag laten liggen’, bevestigen ze nog maar eens dat<br />

ze over de juiste ondernemersgenen beschikken.<br />

Zonder dat ze <strong>het</strong> van tevoren zo hadden gepland, lijken de twee<br />

vestigingen perfect bij elkaar te passen. Bosch Car Service Raalte is<br />

een relatief nieuwe garage met veel contacten in de zakelijke sector,<br />

terwijl Bosch Car Service Heino van oudsher een sterke positie heeft bij<br />

particulieren. ‘We behouden de sterke kanten van elke vestiging, maar<br />

<strong>het</strong> zal natuurlijk wel wat meer in elkaar overlopen.’<br />

Universeel<br />

De bedoeling is dat ook Bosch Car Service Heino zich gaat richten op<br />

de zakelijke markt. De locatie op <strong>het</strong> bedrijventerrein Blankenfoort<br />

leent zich daar natuurlijk perfect <strong>voor</strong>, want je hebt de potentiële<br />

klanten iedere dag in de nabijheid. Voor de collega-ondernemers is <strong>het</strong><br />

goed om te weten dat Bosch Car Service Heino en Raalte universele<br />

bedrijven zijn. ‘Dat betekent dat we alle merken aanbieden en er dus<br />

sprake is van een ruime keus. En we staan garant <strong>voor</strong> hoge kwaliteit<br />

tegen een zeer scherpe prijs’, aldus Elshof en Scholten, die hun<br />

woorden graag onderstrepen door te verwijzen naar de verkiezing<br />

‘Mijn autobedrijf van <strong>het</strong> Jaar’. ‘De expertise van Bosch en de Bosch<br />

Car Service dealers heeft er al jaren <strong>voor</strong> gezorgd dat een Bosch Car<br />

Service dealer deze verkiezing heeft gewonnen. We zijn er dus best<br />

trots op dat we bij deze organisatie mogen horen.’<br />

Alle merken zijn dus welkom en <strong>het</strong> maakt niet uit of <strong>het</strong> gaat om<br />

regulier onderhoud, APK of seizoenscontroles. Dankzij de formule<br />

Bosch Car Service kunnen de beide vestigingen tevens zaken doen met<br />

alle leaseorganisaties. ‘Wie in een leaseauto rijdt, is niet langer verplicht<br />

om <strong>het</strong> onderhoud te laten doen door een dealer. Voor <strong>het</strong> onderhoud<br />

kan men zowel in Heino als in Raalte terecht en is men verzekerd van<br />

een hoog niveau aan technische kennis. Onze <strong>voor</strong>ganger heeft daar<br />

in Heino eveneens veel in geïnvesteerd. De testkasten zijn hier van een<br />

dusdanig niveau dat andere garages graag hier komen om de auto uit<br />

te lezen.’<br />

De zakelijke klant bij Bosch Car Service weet zich verzekerd van hoge<br />

kwaliteit (onder andere door <strong>het</strong> BOVAG-certificaat). ‘Onze monteurs<br />

zijn bijzonder goed geschoold. Ze gaan acht keer per jaar naar een<br />

verplichte training van Bosch Car Service, waar ze worden bijgepraat<br />

over de nieuwste ontwikkelingen.’ Bovendien zijn er bijkomende<br />

<strong>voor</strong>delen. Zo is er de werkplaatsgarantie, dat als verlenging kan dienen<br />

<strong>voor</strong> de fabrieksgarantie. ‘En we kunnen de Pechhulp pas aanbieden,<br />

waarmee je in heel Nederland en Europa kunt rekenen op hulp als<br />

je onderweg pech krijgt. Dat geldt <strong>voor</strong> zowel auto’s als caravans en<br />

campers, want we zijn ook gespecialiseerd in de verkoop en <strong>het</strong> onderhoud<br />

van campers en caravans’, besluiten Elshof en Scholten.<br />

Bosch Car Service Heino Bosch Car Service Raalte<br />

C. Huygensstraat 4 zompstraat 25<br />

Heino<br />

raalte<br />

T: 0572 - 39 49 59 t: 0572 - 38 00 68<br />

I: www.boschcarserviceheino.nl I: www.akrboschcarservice.nl<br />

29


Persoonlijk, betrokken<br />

en deskundig..<br />

Uw zaak in<br />

vertrouwde handen!<br />

Voor meer informatie:<br />

Westdorplaan 134 • • 8101 PP • • Raalte<br />

Tel. 0572-36 33 95 Fax. 0572-36 32 48<br />

E-mail info@bruggemanmulder.nl<br />

30


Professionaliseringsslag <strong>voor</strong><br />

Disselhorst Totaal Installateur<br />

Aan <strong>het</strong> eind van <strong>het</strong> gesprek wordt <strong>het</strong> idee<br />

geopperd om enkele klanten van Disselhorst Totaal<br />

Installateur te bellen. Zij kunnen tenslotte goed<br />

vertellen over de ervaringen met <strong>het</strong> Heetense<br />

bedrijf. Eigenaar Martin Blok<strong>voor</strong>t pakt direct zijn<br />

mobiele telefoon en zoekt door de namenlijst. Hij<br />

ziet de vragende blik bij zijn gesprekspartner en<br />

geeft antwoord zonder dat de vraag is gesteld:<br />

‘Ja, ik heb de klanten nog gewoon in mijn telefoon<br />

staan.’ Het is tekenend <strong>voor</strong> de wijze waarop <strong>het</strong><br />

bedrijf opereert.<br />

Wat dat betreft, is er in vijftig jaar niet zoveel veranderd.<br />

Klantvriendelijkheid staat ook bij de huidige eigenaar<br />

hoog in <strong>het</strong> vaandel. Blok<strong>voor</strong>t werkte al enkele jaren in loondienst<br />

<strong>voor</strong>dat hij twee jaar geleden de kans kreeg om de zaak over te<br />

nemen. Sindsdien heeft hij een aantal veranderingen doorgevoerd,<br />

maar alles wel volgens <strong>het</strong> pad van de geleidelijkheid. ‘Eerst heb ik <strong>het</strong><br />

een en ander gemoderniseerd. In de automatisering (computers en<br />

programma’s), maar ook in de werkplaats (gereedschappen) en auto’s.<br />

En daarna hebben we veel geïnvesteerd in cursussen, zoals onderhoud<br />

van ketels en zonnepanelen. Bovendien beschikken we sinds kort over<br />

een nieuwe huisstijl.’<br />

Het past allemaal binnen de professionaliseringsslag, die Disselhorst<br />

Totaal Installateur momenteel maakt. Zoals de naam al doet<br />

vermoeden, leidt dat niet tot een keuze in de dienstverlening. ‘We<br />

zijn een allround installatiebedrijf dat zowel <strong>voor</strong> particulieren als<br />

<strong>het</strong> bedrijfsleven actief is. Van zinkwerk tot loodgieterswerk, van<br />

elektrotechnisch werk tot verwarming en van dakbedekking tot sanitair.<br />

Dat zie je tegenwoordig niet zo veel meer. Ik heb niet de ambitie<br />

om heel groot te worden. Ik werk graag met een hecht team, zodat<br />

ik <strong>het</strong> overzicht kan houden. We willen de kwaliteit garanderen en<br />

tegelijkertijd toch flexibel zijn.’<br />

Disselhorst Totaal Installateur was tot <strong>voor</strong> enkele jaren terug<br />

<strong>voor</strong>namelijk op de lokale markt gericht, maar inmiddels is <strong>het</strong> bedrijf<br />

duidelijk regionaal georiënteerd. En ze is niet <strong>voor</strong> een kleintje vervaard,<br />

blijkt uit de samenwerking met diverse aannemers en grote<br />

klussen, zoals bij Pluimveebedrijf Beltman in Lettele. ‘We doen al ruim<br />

dertig jaar zaken met Disselhorst. De laatste klus was <strong>het</strong> installatiewerk<br />

in en de besturing van onze vleeskuikensstal. Het werk is naar tevredenheid<br />

uitgevoerd, maar belangrijk is dat Disselhorst ook beschikt<br />

over een eigen storingsdienst. Als we te maken krijgen met stroomuitval,<br />

zijn ze snel ter plekke en dat is een geruststellende gedachte’, aldus<br />

Beltman.<br />

Disselhorst Totaal Installateur<br />

Dorpsstraat 30<br />

8111 AD Heeten<br />

T: 0572-381246<br />

E: info@disselhorstheeten.nl<br />

I: www.disselhorstheeten.nl<br />

31


Taveerne Tivoli<br />

Aan de buitenkant een<br />

prachtige rustieke uitstraling.<br />

De tuin met unieke vuurplaats.<br />

Waar <strong>het</strong> ‘kampvuurgevoel ’ vanzelfsprekend<br />

is en waardoor je helemaal de tijd vergeet.<br />

Binnen een sfeervolle ambiance met open haard.<br />

Waar je kunt ontspannen en de accu opladen.<br />

Om er daarna weer tegenaan te gaan.<br />

NIEUW:<br />

m.i.v. maart hebben we ook<br />

vergaderruimte<br />

Diners<br />

Lunches<br />

Zakenlunches, -diners en -borrels.<br />

Familiefeestjes<br />

Personeelsfeestjes<br />

Bruiloften met trouwlocatie<br />

Livemuziek avonden<br />

Arrangementen<br />

En natuurlijk nog veel meer….<br />

Uw wensen worden op maat<br />

gemaakt<br />

Zwolsestraat 63 - 8101 AB Raalte<br />

info@taveernetivoli.nl<br />

0572—364187 www.taveernetivoli.nl<br />

32


Jos Voetdijk weet hoe je maximaal<br />

rendement uit zonnecellen haalt<br />

De winning van zonne-energie middels dakcollectoren<br />

raakt steeds meer ingeburgerd als energiebron<br />

<strong>voor</strong> huis of bedrijf. Tot op heden wordt deze<br />

energie vrijwel alleen gebruikt als verwarmingselement.<br />

Zou <strong>het</strong> echter ook mogelijk zijn de<br />

celopbrengst dusdanig te verhogen dat hiermee een<br />

heel gebouw van stroom kan worden <strong>voor</strong>zien<br />

Jos Voetdijk uit Heeten verdiepte zich in deze<br />

theorie en bedacht een daksysteem waarmee een<br />

maximaal rendement uit zonnecellen kan worden<br />

gewonnen.<br />

is dan ook niet nodig; <strong>het</strong> hele systeem draait op de gewonnen<br />

energie. Hoewel toepasbaar op alle denkbare oppervlaktes, werkt de<br />

constructie <strong>het</strong> best op schuine daken, vanwege de luchtzuigende<br />

werking van de nok. Dit zorgt <strong>voor</strong> extra ondersteuning van de<br />

koelmotoren.<br />

Het octrooibureau gaf Voetdijk patent op <strong>het</strong> idee. Desondanks is <strong>het</strong><br />

tot op heden nog niet gelukt een uitvoerende partij te vinden die <strong>het</strong><br />

systeem als prefab element kan fabriceren. Voetdijk heeft er echter<br />

alle vertrouwen in dit jaar nog met de productie te kunnen starten:<br />

“Dit idee is helemaal nieuw, <strong>het</strong> systeem kan veel financiële <strong>voor</strong>delen<br />

Na <strong>het</strong> bedenken en ontwikkelen van diverse<br />

landbouwtechnische innovaties, zocht Jos<br />

Voetdijk een nieuwe uitdaging. Bij <strong>voor</strong>keur op <strong>het</strong> gebied<br />

van energiebesparing. Geïnspireerd door plannen van de<br />

regering om asbesthoudende materialen verplicht te laten<br />

verwijderen, besloot hij zich te richten op (nieuw te bouwen)<br />

daken. Vanuit milieutechnische ideologie verdiepte<br />

hij zich in de werking van zonnecellen, waarmee straling<br />

van de zon omgezet wordt in energie. Tot op heden wordt<br />

dit <strong>voor</strong>al gebruikt als warmtebron, maar volgens Voetdijk<br />

moet er veel meer uit deze techniek te halen zijn. Het<br />

elektrisch rendement van zonnecellen die werken op zonlicht<br />

is afhankelijk van de temperatuur van deze cellen. Dit<br />

rendement neemt af naarmate de celtemperatuur stijgt; de<br />

ideale temperatuur ligt rond de 20 graden Celsius. In de<br />

praktijk worden daken echter al snel veel warmer. Bij een<br />

buitentemperatuur van 30 graden kan dit wel oplopen tot<br />

70 graden. Gevolg: verlies van capaciteit. Hierop bedacht<br />

Voetdijk een systeem om de zonnecellen te koelen. Door<br />

<strong>het</strong> hoge rendement dat hiermee ontstaat kan een heel<br />

pand van stroom worden <strong>voor</strong>zien. Het teveel aan winning<br />

kan middels een ‘retourmeter’ zelfs geleverd worden aan<br />

de energiemaatschappij, waardoor nog meer winst ontstaat.<br />

Het door Voetdijk ontwikkelde systeem bestaat uit stalen dakplaten<br />

(damwand- of dakpanprofiel) met zonnecellen en een isolatielaag.<br />

Hiertussen bevindt zich ventilatieruimte. De ventilatielucht in deze<br />

ruimte zorgt <strong>voor</strong> koeling van de zonnecellen, waardoor <strong>het</strong> rendement<br />

verhoogd wordt. Deze koeling wordt bereikt door een luchtkoelsysteem<br />

dat buitenlucht aanzuigt, deze lucht koelt en gaat naar één of meer<br />

ventilatiekanalen. Het systeem is uitgerust met sensoren die de<br />

lichtintensiteit en warmte van de zonnecellen meten. Deze zorgen<br />

er<strong>voor</strong> dat <strong>het</strong> luchtkoelsysteem alleen ingeschakeld wordt als de<br />

zonnecellen voldoende vermogen leveren <strong>voor</strong> <strong>het</strong> aansturen hiervan.<br />

Hierdoor wordt bij <strong>het</strong> bereiken van de gewenste temperatuur, de<br />

koeling automatisch in werking gezet of uitgeschakeld. Externe voeding<br />

bieden. Voor particulieren, maar helemaal <strong>voor</strong> bedrijven. De meeste<br />

opbrengst valt immers te behalen bij grote dakoppervlaktes.“ Om die<br />

reden richt Voetdijk zich in eerste instantie dan ook <strong>voor</strong>al op ondernemers,<br />

in <strong>het</strong> bijzonder in de agrarische sector. Voor laatstgenoemde<br />

groep ziet Voetdijk zelfs mogelijkheden de stroomwinning te gebruiken<br />

als aanvullende inkomstenbron: “Door grote daken in combinatie met<br />

relatief weinig stroomverbruik in stallen en schuren, kunnen agrariërs<br />

veel meer stroom produceren dan dat ze zelf verbruiken. Ik ben er<br />

dan ook van overtuigd dat de markt er komt. Stijgende olieprijzen<br />

en oprakende energie<strong>voor</strong>raden dwingen ons <strong>voor</strong> de toekomst<br />

naar alternatieve bronnen te kijken. De zon kost niks en is er altijd.<br />

Tenminste <strong>het</strong> grootste deel van <strong>het</strong> jaar. We zouden gek zijn om daar<br />

geen gebruik van te maken.”<br />

33


dvisering<br />

rukken printen<br />

rafisch ontwerp<br />

esk op ublishing<br />

Drukkerij Acora, <strong>voor</strong> al uw<br />

handels- en familiedrukwerk!<br />

Wij staan garant <strong>voor</strong>:<br />

Kwaliteitsdrukwerk<br />

Betrouwbare levertijden<br />

Scherpe prijzen en/of offertes<br />

Vergaande services<br />

Vraag vrijblijvend een offerte <strong>voor</strong> uw grafisch werk aan:<br />

Bel 0570 523 662 en vraag naar Loeke Vlaskamp.<br />

34


Interactie tussen mens en paard als symbool<br />

<strong>voor</strong> communicatie tussen mensen<br />

In <strong>het</strong> rustieke buitengebied van Bathmen bevindt<br />

zich Overdulve-Equi, <strong>het</strong> coachings- en trainingsbureau<br />

waar Hadé Overdulve werkt met paarden en<br />

met mensen. Met de door haar ontwikkelde<br />

Filippusmethode is ze inmiddels zeer succesvol in<br />

de begeleiding van individuen en groepen. Hierbij<br />

confronteert ze de deelnemers met hun positieve en<br />

negatieve eigenschappen door hen non-verbaal te<br />

laten communiceren met paarden. De wijze van<br />

uitstraling van deze lichaamstaal geeft inzicht in de<br />

manier waarop iemand functioneert ten opzichte<br />

van anderen. “Het is iedere keer zeer verhelderend<br />

om te ontdekken en te ervaren hoe sterk de impact<br />

van die uitstraling is. In ons contact met anderen<br />

heeft onze uitstraling namelijk een veel groter effect<br />

dan onze woorden. Tijdens mijn trainingen leer ik<br />

de deel nemers om effectief te spelen met hun<br />

uitstraling,” aldus een bevlogen Hadé.<br />

Hadé Overdulve woonde tot haar twaalfde jaar in Rwanda<br />

(Afrika). Lichaamstaal lezen en interpreteren was noodzakelijk<br />

als gesproken taal tekort schoot. Eenmaal in Nederland raakte<br />

ze gefascineerd door paarden en ontdekte de overeenkomst in gebruik<br />

van lichaamstaal. Hadé vertelt: “Paarden kunnen vanuit hun instinct<br />

mensen spiegelen, zodat je geconfronteerd wordt met eigen innerlijke<br />

overtuiging. Het is aan jou wat je met die informatie doet. Het lijkt heel<br />

simpel en dat is <strong>het</strong> ook.” De Filippusmethode berust op <strong>het</strong> geven van<br />

simpele opdrachten aan een paard, vanaf de grond. De interactie die<br />

ontstaat tussen mens en paard staat symbool <strong>voor</strong> de communicatie<br />

tussen mensen onderling. Deelnemers verkennen zo hun innerlijke<br />

terreinen van belemmerende overtuigingen, verborgen verlangens,<br />

onvermoede krachten en kwaliteiten en onontgonnen perspectieven.<br />

De soms ontroerende of confronterende en vaak ook humoristische<br />

momenten zijn glashelder en spreken <strong>voor</strong> zichzelf. Nogmaals<br />

Hadé: “Mensen met paarden samen laten werken blijkt een krachtig<br />

instrument om naar jezelf en gebeurtenissen te kijken. Daar<strong>voor</strong> hoeft<br />

iemand niet jarenlang intensief met paarden bezig te zijn. Soms is<br />

drie minuten in de bak met een paard al genoeg. Mijn kracht ligt erin<br />

om als tolk en vertaler de ondertiteling te verzorgen bij de ervaring<br />

van de deelnemers in de bak. Het is mijn uitdaging om deze vertaling<br />

zo te doen dat de deelnemer zichzelf in een ander licht gaat zien in<br />

contact met anderen. Samen met de deelnemer geven we woorden<br />

aan de ontdekkingen en formuleren we handvatten <strong>voor</strong> de dagelijkse<br />

praktijk.”<br />

Dat haar manier van werken effectief is gebleken, blijkt wel uit de<br />

indrukwekkende lijst van tevreden deelnemers op haar website. De<br />

methode is zo helder dat u zonder tijdver spilling to the point komt.<br />

Voor ondernemers ontwikkelde zij de ééndaagse training ‘binnen!’. Deze<br />

training is bijzonder geschikt <strong>voor</strong> mensen die een goede eerste indruk moeten<br />

achterlaten bij een gesprek. Hierbij valt te denken aan (startende) ondernemers<br />

in acquisitiegesprekken, sollicitanten, verkopers en dergelijke. De training geeft<br />

handvatten en inzichten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.<br />

Na afloop van de training:<br />

- hebt u handvatten om van communicatie over en weer een succes te maken<br />

- hebt u aan den lijve ervaren wat zich in communicatie over en weer afspeelt<br />

- kunt u aansluiten bij <strong>het</strong> verbale en non-verbale communicatieniveau van de<br />

ander<br />

- hebt u zicht op uw eigen negatieve overtuigingen en kunt u deze positief<br />

ombuigen<br />

- begrijpt u welke aspecten in communicatie over en weer aanwezig zijn<br />

- hebt u meer inzicht in de ander<br />

- is uw zelfvertrouwen gegroeid<br />

Kosten: € 295 (excl. BTW)<br />

Data: 8 april, 3 juni of 1 juli<br />

Kijk <strong>voor</strong> meer informatie op www.overdulve-equi.nl of neem contact op met<br />

Hadé Overdulve van:<br />

Coachings- en trainingsbureau Overdulve-Equi<br />

Veldkampsteeg 16, 7437 PG BATHMEN<br />

T: 0570-541492<br />

M: 06-52106595<br />

E: info@overdulve-equi.nl<br />

I: www.overdulve-equi.nl<br />

35


Vierde Techniekdag Onderwijs Nieuwleusen<br />

Op donderdag 7 april wordt <strong>voor</strong> de vierde keer de<br />

Techniekdag Onderwijs Nieuwleusen georganiseerd,<br />

een initiatief van de Industrie Kombinatie Nieuwleusen<br />

(IKN) in samenwerking met alle basisscholen en <strong>het</strong><br />

Agnieten College. Elf bedrijven in Nieuwleusen zetten<br />

op die dag de deuren open <strong>voor</strong> groep 7 en 8 van alle<br />

basisscholen in Nieuwleusen en <strong>het</strong> eerste jaar van <strong>het</strong><br />

<strong>voor</strong>tgezet onderwijs. Overdag maken leerlingen kennis<br />

met de techniek in twee bedrijven, niet alleen door te<br />

kijken maar ook door zelf aan de slag te gaan. En leerlingen<br />

komen er achter waar al die vanzelfsprekende<br />

producten gemaakt worden, hoe ze gemaakt worden en<br />

welk vakmanschap daarbij komt kijken.<br />

De IKN is van mening dat er fantastische beroepsmogelijkheden<br />

en toekomstperspectieven zijn in de techniek Dit moet<br />

alleen meer onder de aandacht van leerlingen en ook hun ouders gebracht<br />

worden. Daar is deze dag uitermate geschikt <strong>voor</strong>. Voor de scholen is <strong>het</strong><br />

een prima gelegenheid om techniek, een verplicht onderdeel van <strong>het</strong><br />

onderwijsprogramma, verder te ontwikkelen samen met de bedrijven. De<br />

docenten van de groepen 7 en 8 van de basisscholen en <strong>het</strong> eerste leerjaar<br />

van <strong>het</strong> Agnieten College bereiden samen met medewerkers van bedrijven<br />

de techniekdag <strong>voor</strong>. Leerlingen gaan dus niet on<strong>voor</strong>bereid naar de<br />

bedrijven toe.<br />

’s Ochtends om 8.45 uur wordt bij Ten Kate Motoren de techniekdag<br />

geopend. Alle deelnemende leerlingen zijn daarbij aanwezig. Een van<br />

de leden van <strong>het</strong> college van B&W van de gemeente Dalfsen verricht de<br />

openingshandeling, gevolgd door een spectaculaire openingsact. Direct<br />

daarna gaan de leerlingen naar <strong>het</strong> bedrijf waar zij hun ochtendprogramma<br />

hebben. Dezelfde avond zijn leerlingen met hun ouders van harte welkom<br />

bij de beide bedrijven waar men overdag is geweest. Ouders kunnen dan<br />

ook kennis nemen van <strong>het</strong> bedrijf en van de activiteiten die hun zoon of<br />

dochter heeft gedaan. Tevens ontvangen de leerlingen een klein technisch<br />

werkstukje.<br />

Onderzoek<br />

Na de techniekdag in 2010 hebben alle leerlingen van de basisscholen een<br />

vragenformulier ingevuld. Hieruit bleek dat zowel jongens als meisjes zeer<br />

enthousiast zijn over <strong>het</strong> bezoek aan de bedrijven en de activiteiten die<br />

ze daar doen. Wat betreft een keuze <strong>voor</strong> een technisch beroep scoren<br />

de jongens beduidend beter dan jongens in andere plattelandsgebieden<br />

in Nederland. Uit eerdere metingen was al bekend dat de ouderavond<br />

uitstekend wordt bezocht. Maar liefst 85% van de basisschoolleerlingen<br />

komt ’s avonds met één of beide ouders naar de bedrijven.<br />

De volgende bedrijven nemen deel aan de techniekdag: De Sprong Metaal,<br />

Arcabo Stacaravans BV, Hoekman Roestvaststaal BV, Aannemersbedrijf<br />

Heetebrij BV, Ten Kate Motoren BV,Gebo Tours BV, Stacon Plaatbewerking<br />

BV, Luinstra Watermanagement BV, Opleidingscentrum De Grift, Selecsys en<br />

de Brandweer.<br />

Opleidingscentrum De Grift verzorgt de werving en opleiding van jongeren<br />

vanaf 16 jaar in de beroepen timmeren, metselen, tegelzetten en opleidingen<br />

in de hout- en meubelindustrie. Wij richten ons al 25 jaar op de bouw- en<br />

infrasector, waarbij we samenwerken met diverse inlenende bedrijven uit<br />

Nieuwleusen, Dalfsen en omgeving. Tevens bieden wij de mogelijkheid<br />

om diverse cursussen en trainingen te volgen, waaronder een cursus <strong>voor</strong><br />

bedrijfshulpverlening en een communicatietraining, maar ook verzorgen wij de<br />

cursus <strong>voor</strong> <strong>het</strong> certificaat veiligheids checklist aannemers (vca). Ook verhuren<br />

wij onze lokalen <strong>voor</strong> vergaderingen en dergelijke.<br />

Opleidingscentrum De Grift<br />

De Grift 12 • 7711 EJ Nieuwleusen<br />

T: 0529-480 443 • Fax: 0529-484 102<br />

Mobiel: 06 52649276<br />

Rabobank: 34.55.32.139<br />

ING Bank: 67.13.37.882<br />

Opleidingscentrum<br />

De Grift<br />

Hoekman bedrijven<br />

Rollecate 31<br />

7711 GG Nieuwleusen<br />

T: 0529-488020<br />

E: info@hoekman-rvs.nl<br />

I: www.hoekman-rvs.nl<br />

25 JAAR JUBILEUM<br />

ï H O E K M<br />

25JAAR<br />

A N B E D RIJV E N ï<br />

Authorised Motorola Distributor in Nederland en België<br />

n Portofoons en mobilofoons<br />

n Wireless Network Solutions<br />

n Mobile Data<br />

SELECSYS BV Rollecate 65-11 7711 GG Nieuwleusen
<br />

T: 0529-48 8888 E: info@selecsys.nl I: www.selecsys.nl<br />

36


Zorg dat uw bedrijf de juiste<br />

rechtsvorm heeft<br />

Het maakt nogal verschil uit of u uw bedrijf in een<br />

BV hebt of niet. Daarnaast is <strong>het</strong> verstandig om te<br />

kijken of de rechtsvorm van uw bedrijf nog aansluit<br />

op de huwelijks<strong>voor</strong>waarden en uw testament.<br />

Belasting<br />

Heeft u geen BV dan betaalt u inkomstenbelasting over de behaalde<br />

winst. Wordt de onderneming via een BV gedreven, dan wordt<br />

vennootschaps belasting geheven over de winst. Daarnaast betaalt<br />

u over uw inkomen uit de BV en over <strong>het</strong> uitgekeerde dividend<br />

nog inkomstenbelasting. De overheid probeert de tarieven <strong>voor</strong><br />

de belasting zo vast te stellen, dat <strong>het</strong> niet veel uitmaakt of u <strong>het</strong><br />

bedrijf wel of niet in een BV hebt. Toch kan door de combinatie van<br />

de verschillende regels de fiscale heffing nogal eens verschillen. De<br />

fiscale regelgeving vormt dan ook, naast <strong>het</strong> belang van de beperkte<br />

aansprakelijkheid, een van de belangrijkste redenen <strong>voor</strong> <strong>het</strong> kiezen<br />

van de BV als rechtsvorm. U snapt <strong>het</strong> al: een goede accountant/<br />

adviseur is nodig om u te helpen bij uw keus!<br />

Wetswijzigingen<br />

Naar verwachting zullen per 1 juli 2011 wijzigingen in wet- en regelgeving<br />

in werking treden met betrekking tot de flexibilisering van <strong>het</strong><br />

BV-recht en met betrekking tot personenvennootschappen (maatschap,<br />

vof of cv). Door de invoering van de flex-bv kan <strong>het</strong> om andere<br />

redenen dan fiscale, aantrekkelijk zijn om uw onderneming in de<br />

bv-vorm te gieten.<br />

Risico’s beperken<br />

Om de risico’s verder te beperken is <strong>het</strong> verstandig om huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

op te stellen of - als u ze in <strong>het</strong> verleden al hebt<br />

opgesteld - te bekijken. In ieder geval is <strong>het</strong> doel van de huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

om bij een faillissement <strong>het</strong> vermogen van uw partner<br />

‘veilig’ te stellen. Loopt <strong>het</strong> huwelijk uit op een echtscheiding, dan<br />

bepalen de huwelijks<strong>voor</strong>waarden wie welke rechten heeft. Uiteraard<br />

moet van te voren goed doorgesproken worden of en welke rechten<br />

uw partner dan heeft. In de praktijk komt <strong>het</strong> <strong>voor</strong> dat partners<br />

overeenkomen dat <strong>het</strong> bedrijf volledig van de onder nemende partner<br />

blijft, terwijl <strong>het</strong> ook <strong>voor</strong>komt dat partners doen alsof <strong>het</strong> bedrijf<br />

gemeenschappelijk eigendom is. In zo’n geval moet de andere partner<br />

dus ‘uitgekocht’ worden.<br />

Overlijden<br />

De vraag wat er gebeurt wanneer u overlijdt, is van groot belang.<br />

Een goede testamentaire regeling <strong>voor</strong>komt trouwens meestal ook dat<br />

u teveel aan de fiscus betaalt!<br />

Tot slot<br />

Graag bespreekt notaris Houwaard uw testament met u in een<br />

vrijblijvend gesprek. U kunt ons bellen of mailen <strong>voor</strong> een afspraak.<br />

Graag geven wij u een offerte <strong>voor</strong> de oprichting/wijziging van uw<br />

bedrijf in welke rechtsvorm dan ook. U kunt daar<strong>voor</strong> vrijblijvend een<br />

afspraak maken op ons kantoor.<br />

Notariskantoor Houwaard<br />

Dijk 4<br />

8131 VA Wijhe<br />

T: 0570 - 521 255<br />

E: secretariaat@notariskantoorhouwaard.nl<br />

I: www.notariskantoorhouwaard.nl<br />

37


VerzuimTotaalPlan<br />

Verzuim brengt financiële risico's <strong>voor</strong> uw organisatie<br />

met zich mee. De wet verplicht u om <strong>het</strong> loon van uw<br />

arbeidsongeschikte medewerkers twee jaar lang door te<br />

betalen, ongeacht de oorzaak van <strong>het</strong> verzuim. Bovendien<br />

moet u zich, in <strong>het</strong> kader van de Wet verbetering<br />

poortwachter, samen met uw zieke werknemer<br />

inspannen om zijn terugkeer te bevorderen. Met een<br />

verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening<br />

kunt u de financiële risico's rondom verzuim<br />

sterk verminderen.<br />

Wat is verzekerd<br />

Met <strong>het</strong> VerzuimTotaalPlan heeft u een totaaloplossing in<br />

handen, waarmee u zeker weet dat u uw 'verzuimzaken'<br />

goed heeft geregeld. De basis is de verzuimverzekering.<br />

Daarmee kunt u de verplichte loondoorbetaling<br />

opvangen. U kunt kiezen uit de volgende dekkingen.<br />

Uw <strong>voor</strong>delen<br />

Het VerzuimTotaalPlan biedt u de volgende <strong>voor</strong>delen.<br />

• U heeft een ruime keuze uit eigenrisicotermijnen<br />

(van veertien dagen tot twee jaar).<br />

• De werkgeverslasten kunnen tot maximaal 40% van<br />

de loonsom worden meeverzekerd.<br />

• U bepaalt zelf wie u verzekert: al uw personeel of<br />

alleen bepaalde groepen werknemers.<br />

• U heeft de keuze uit verschillende verzuimdienstverleners.<br />

• U profiteert van een re-integratiebudget van<br />

E 3.000,- per ziektegeval, met 100% vergoeding.<br />

• U krijgt gratis verhaal- en rechtsbijstanddekking.<br />

• U heeft slechts één loket <strong>voor</strong> alles wat met verzuim<br />

te maken heeft: van loondoorbetaling, verzuimpreventie<br />

en verzuimbegeleiding tot re-integratie.<br />

Aanvragen<br />

Wilt u meer informatie Of wilt u een offerte<br />

aanvragen Neem dan contact met ons op<br />

m a k e l a a r d i j h y p o t h e k e n a s s u r a n t i ë n<br />

Ten Broeke Makelaardij en Assurantiën. Bewust beter.<br />

Postbus 11, 8150 AA Lemelerveld<br />

telefoon (0572) 37 14 08, fax (0572) 37 10 63<br />

email info@tenbroeke.nl www.tenbroeke.nl<br />

38


<strong>Salland</strong> d’HuZes fietst zich uit de naad<br />

<strong>voor</strong> KWF Kankerbestrijding<br />

In tijden van economische crisis kijkt <strong>het</strong> bedrijfsleven<br />

extra kritisch naar haar uitgaven op <strong>het</strong> gebied<br />

van reclame en sponsoring. Dat is niet meer dan<br />

logisch. Wie desondanks toch blijk wil geven van<br />

maatschappelijke betrokkenheid doet er goed aan<br />

om te kiezen <strong>voor</strong> een goed doel met een regionale<br />

inslag. De wielrenners van <strong>Salland</strong> d’HuZes passen<br />

perfect in dit profiel. Op 9 juni binden zij wederom<br />

de strijd aan met de fameuze Alpenreus Alpe d’Huez<br />

om daarmee geld in te zamelen <strong>voor</strong> KWF<br />

Kankerbestrijding.<br />

Binnen <strong>Salland</strong> d’HuZes wordt de inzet en sportiviteit<br />

gebundeld van acht <strong>Salland</strong>ers. Teamcaptain André<br />

Roelofs wordt vergezeld door Gerard Blom, Rob Olthof, Hanne<br />

Smeenk, Dick Goos, Wouter Nij Bijvank, Ischa Smeenk en Christel<br />

Nij Bijvank. In <strong>het</strong> kielzog van de fietsers gaat tevens een groep van<br />

tien vrijwilligers mee, die ter plekke allerlei hand- en spandiensten<br />

zal verrichten. Ze zullen op 9 juni proberen om meerdere keren de<br />

Alpe d’Huez te beklimmen. Ze bevinden zich in goed gezelschap,<br />

want er verschijnen vele bekende en minder bekende landgenoten<br />

aan de start. Om te mogen deelnemen, wordt van iedere individuele<br />

deel nemer een behoorlijk sponsorbedrag verwacht, dat <strong>voor</strong> de volle<br />

honderd procent ten goede komt aan KWF Kankerbestrijding. Om dat<br />

mogelijk te maken, organiseert <strong>Salland</strong> d’HuZes in de loop van <strong>het</strong> jaar<br />

allerlei activiteiten en doet ze een beroep op sponsoring.<br />

Vermeldens waardige activiteiten zijn <strong>het</strong> symposium ‘Sport versus<br />

kanker’ op 12 april (20.00 uur bij Oortwijn Heino) en de mini Alpe<br />

d’HuZes op 21 april in de omgeving van basisschool de Springplank in<br />

Heino. Voor eerstgenoemde activiteit kan organisator Gerard Blom<br />

terugvallen op de belangeloze medewerking van voetbaltrainer Ron<br />

Jans (SC Heerenveen) en oud-wereldkampioen schaatsen en<br />

wetenschapper Harm Kuipers. Heel bijzonder is ook<br />

de komst van Hans Groen. De theater- en muziekproducent<br />

zal met zijn band delen van de multimediale<br />

theaterproductie ‘Dissonant – Kanker leeft’<br />

ten gehore brengen. Kaarten zijn <strong>voor</strong> tien euro<br />

verkrijgbaar bij gemakswinkel De Smulbaai in Heino<br />

of bij Gerard Blom, telefoon 06 83 17 62 88 of e-mail<br />

sportvskanker@gmail.com. Bij de Springplank wordt<br />

een zo goed mogelijke kopie gerealiseerd van de echte<br />

Alpe d’Huzes, maar de kinderen zullen tevens via lesstof<br />

bekend worden gemaakt met kanker.<br />

Anti-strijkstokbeleid<br />

De hulp van <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> zakenleven is meer dan welkom. Hoe goed<br />

<strong>het</strong> doel ook is - daar zal niemand twijfels over hebben - is <strong>het</strong> natuurlijk<br />

altijd prettig als je bepaalde garanties kunt krijgen. Wie een blik<br />

werpt op de site van de stichting Alpe d’HuZes zal daar direct zien dat<br />

er sprake is van een anti-strijkstokbeleid. Met andere woorden: uw<br />

sponsorgeld komt <strong>voor</strong> de volle honderd procent op de goede plek<br />

terecht. ‘Met elke cent die binnenkomt, wordt iets goeds gedaan’,<br />

garanderen teamcaptain Roelofs en Blom. ‘Veel geld wordt gebruikt<br />

<strong>voor</strong> onderzoek, maar er wordt bij<strong>voor</strong>beeld ook getracht om een database<br />

van klinieken aan te leggen. De concurrentie tussen de diverse<br />

zieken huizen moet weg, want dat kan ten koste gaan van de patiënten.’<br />

Wie een bijdrage wil leveren aan de Stichting Alpe d’HuZes kan terecht<br />

op de site www.opgevenisgeenoptie.nl. U kunt een algemene gift<br />

doen, maar ook kiezen <strong>voor</strong> sponsoring van een persoon of team. Dit<br />

laatste komt <strong>Salland</strong> d’HuZes natuurlijk goed uit, want dan kan ze goed<br />

voldoen aan haar verplichting om een financiële bijdrage te leveren.<br />

Meer informatie is ook te vinden op de site www.salland-dhuzes.nl<br />

Trainingstocht over de Lemelerberg<br />

De reeks van grote activiteiten wordt op 22 mei afgesloten met<br />

de <strong>Salland</strong> d’HuZes trainingstocht op en rondom de Lemelerberg.<br />

Deze tocht wordt georganiseerd door Fietsgroep De Plataan<br />

in samenwerking met Fietstoerclub Heikera. Het is een goede<br />

<strong>voor</strong>bereiding <strong>voor</strong> de deelnemers aan Alpe d’HuZes en een<br />

mooie uitdaging <strong>voor</strong> andere (race)fietsers. Voorinschrijving is<br />

mogelijk door minimaal E 10,- over te maken op bankrekeningnummer<br />

93.29.73.450 onder vermelding van <strong>Salland</strong> d’HuZes<br />

en uw naam. Na ontvangst van <strong>het</strong> inschrijfgeld krijgt u een mail<br />

retour met alle informatie.<br />

Ter plekke inschrijven is ook mogelijk. Dat kan bij de startlocatie<br />

café-restaurant-zaal De Veldhoek aan de Lemelerveldseweg 37 in<br />

Heino. Inschrijven is mogelijk tussen 9.00 en 10.00 uur.<br />

De Heino-bocht met vrijwilligers /<br />

supporters tijdens Alpe d’HuZes<br />

De deelnemers van 2011<br />

39


Nu bij Voskes in de showroom zoals hier afgebeeld;<br />

Opel Astra Sports Tourer<br />

Opel Corsa Color Edition<br />

Nu in onze showroom:<br />

de nieuwe Opel Astra Sports Tourer.<br />

Naast de nieuwe Opel Astra is er nu ook de nieuwe Opel Astra Sports Tourer. Deze stationwagon is<br />

een technisch meesterwerk vol innovaties en uniek in zijn klasse. Met <strong>het</strong> FlexFold systeem vergroot<br />

u met één druk op de knop <strong>het</strong> laadvermogen. De ruimte en <strong>het</strong> comfort maken van elke reis een<br />

fantastische rijervaring. Kom naar onze showroom om <strong>het</strong> zelf te ervaren.<br />

vanaf € 20.345,-<br />

vanaf € 15.095,-.<br />

Of lease vanaf € 415,-<br />

per maand.<br />

Er is al een nieuwe Corsa vanaf € 12.495,-<br />

Heesweg 21 8102 HJ RAALTE Tel. 0572-356263 www.rvoskes.nl<br />

combineerd brandstofverbruik en CO 2 -uitstoot: liter/100 km: 11,3 – 3,6; kms/liter: 8,8 – 27,8; CO 2 gr/km 265 – 94.<br />

koopprijs incl. BTW en energielabelverrekening, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leasebedrag via Opel easing l op basis van Full Operational Lease 48 mnd/20.000 km/per jr. Wijzigingen <strong>voor</strong>behouden.<br />

| VerV e n<br />

| Kitten<br />

| BitumenV | Purschuimen erV e n<br />

| c h e m i s c h e<br />

| Lijmen<br />

B ouwstoffen<br />

| Kitten | DaK roLLe n<br />

| Da KshingL e s<br />

| Purschuimen<br />

| c h e m i s c h e<br />

B ouwstoffen<br />

| DaK roLLe n<br />

40<br />

| VerV e n<br />

| BitumenV erV e n<br />

| Lijmen<br />

| oLiën en V etten<br />

| www.oafhoLLanD.nL<br />

| oaf hoLLanD BV<br />

De Meente 13 8121 EV Olst<br />

Postbus 19 8120 AA Olst<br />

T +31 (0)570 - 56 38 38<br />

| oaf hoLLanD BV<br />

F +31 (0)570 - 56 33 48<br />

E info@oafholland.nl<br />

De Meente 13 8121 EV Olst<br />

Postbus 19 8120 AA Olst


Uniek ondernemersconcert: Dromen,<br />

Denken, Durven, Doen!<br />

Op 18 juni kunt u in Theater De Spiegel te Zwolle<br />

genieten van de rockopera “Dromen, Denken,<br />

Durven, Doen!”. Deze unieke productie zal <strong>voor</strong>al u<br />

als ondernemer aanspreken, want <strong>het</strong> brengt op een<br />

innemende manier een ode aan de ondernemer en<br />

biedt een en al (h)erkenning.<br />

Het is een originele Nederlandstalige rock-opera met o.a.<br />

Cor Bakker, Jamai, Ernst Daniël Smid en <strong>het</strong> fantastische<br />

Noordpool Orkest. Het verhaal gaat over <strong>het</strong> wel en wee van een<br />

ondernemersfamilie. Vader Max (Ernst Daniël Smid) heeft zijn ziel en<br />

zaligheid gelegd in de opbouw van zijn bedrijf. Zoon Bas (Jamai) staat<br />

op <strong>het</strong> punt dit bedrijf op zijn “eigen wijze” over te nemen. Kan hij<br />

voldoen aan de verwachtingen van zijn vader, wordt hij gedreven door<br />

dezelfde trots of is zijn ego in combinatie met geld groter Is hij nog<br />

een goede echtgenoot <strong>voor</strong> zijn vrouw Brigitte (Cindy Oudshoorn) en<br />

waar vindt hij zijn eigen geluk en passie<br />

Door de catering los te koppelen van de kaarten variëren de prijzen<br />

nu van € 53,00 (derde rang) tot € 79,50 (eerste rang), incl. BTW en<br />

pauzedrankje. En, bij voldoende belangstelling, is er gratis vervoer<br />

vanuit Raalte e.o. per touringcar, beschikbaar gesteld door TCR Vervoer!<br />

Verder heeft Restaurant De Bagatelle een speciaal ondernemersarrangement<br />

samengesteld <strong>voor</strong> wie <strong>het</strong> concertbezoek wil<br />

combineren met een culinair proeffestival.<br />

Dit unieke ondernemingsconcert is een grotendeels Raalter productie<br />

met producent Hans Groen en tekstschrijvers Joke Zwaal en Willem<br />

Verdaasdonk.<br />

Voor meer informatie en om kaarten te bestellen, gaat u naar<br />

de geheel vernieuwde site van “Dromen, Denken, Durven,<br />

Doen!”: www.ondernemersconcert.nl<br />

41


Klantwaarde anno 2011<br />

Column<br />

Rabobank <strong>Salland</strong><br />

De Rabobank is van oorsprong een coöperatie, een<br />

organisatie van en <strong>voor</strong> klanten en leden. Het belangrijkste<br />

verschil met commerciële banken is onze klantgerichtheid.<br />

Bij ons is de klant geen middel om alleen<br />

maar onze winst te verhogen. Wij vinden met name de<br />

langetermijnrelatie met de klant belangrijk en daar gaan<br />

we ook echt <strong>voor</strong>. Dat betekent doen wat je belooft - en<br />

soms méér dan je belooft. Je moet blijven verrassen!<br />

Dat is een belangrijk en oprecht streven binnen onze<br />

organisatie. Door deze sterke klantenbinding en onze<br />

coöperatieve structuur met leden kunnen klanten<br />

meedenken over ons beleid en onze dienstverlening,<br />

zodat we deze aan kunnen passen aan hun behoeften.<br />

Dat is <strong>voor</strong> ons de basis van klantwaarde.<br />

Voorzichtig positieve geluiden<br />

Klantwaarde gaat niet alleen over de juiste producten en diensten, maar<br />

ook over aandacht <strong>voor</strong> de lange termijn en lokale omgeving. Wat betekent<br />

dat <strong>voor</strong> <strong>Salland</strong> in 2011 De <strong>voor</strong>uitzichten <strong>voor</strong> dit jaar zijn wisselend.<br />

In bepaalde branches, zoals de industrie- en de transportsector, zijn de<br />

verwachtingen redelijk gunstig. Aan de andere kant is <strong>het</strong> consumentenvertrouwen<br />

nog niet helemaal op orde. In een sector zoals de bouw en<br />

daaraan gelieerde bedrijven blijft <strong>het</strong> waarschijnlijk nog wel even lastig.<br />

Natuurlijk zijn er witte raven: als <strong>het</strong> in een branche moeizaam gaat, wil dat<br />

niet automatisch zeggen dat dat <strong>voor</strong> ieder bedrijf in die branche geldt. Het<br />

wordt hoe dan ook een dynamisch jaar!<br />

Hoewel de crisis een enorme impact heeft gehad op zowel bedrijven als<br />

consumenten, is <strong>het</strong> niet alleen maar kommer en kwel geweest. Door de<br />

omstandigheden werden ondernemers gedwongen keuzes te maken en<br />

hun bedrijfsvoering aan te scherpen. Veel bedrijven hebben maatregelen<br />

getroffen om de crisis door te komen, bij<strong>voor</strong>beeld door <strong>het</strong> toepassen van<br />

een saneringscocktail. Als Rabobank proberen we met ondernemers mee<br />

te denken en ze te steunen in dit proces. Dat kan bij<strong>voor</strong>beeld zijn door<br />

aflossingen op te schorten, de financiering te herstructureren of de discussie<br />

aan te gaan over de beste focus <strong>voor</strong> de nabije toekomst.<br />

Duurzaamheid heeft de toekomst<br />

Als bank vinden we <strong>het</strong> heel belangrijk om bij te dragen aan een duurzame<br />

leefomgeving, aan de sociaal-maatschappelijke en economische vitaliteit van<br />

de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. We willen investeren in een<br />

duurzame samenleving waarin <strong>het</strong> goed toeven is, rekening houdend met<br />

diverse belangen. Daarom doen we veel aan sponsoring van culturele- en<br />

sportevenementen. Daarnaast is er <strong>het</strong> Maatschappelijk Projectenfonds,<br />

waarmee we vernieuwende en duurzame initiatieven steunen die de<br />

leefbaarheid bevorderen. Naast financiële middelen zetten we ook onze<br />

mensen in <strong>voor</strong> dit doel: veel medewerkers zijn nauw betrokken bij verenigingen<br />

en stichtingen.<br />

De crisis heeft aangetoond dat duurzaamheid de toekomst heeft en<br />

d aarover willen we met ondernemers graag de dialoog voeren. Hoe kunnen<br />

we onze zakelijke klanten ondersteunen om hun bedrijf te verduurzamen<br />

Het is daarbij belangrijk dat ondernemers zelf aangeven wat hun behoeften<br />

zijn. Ik zou dan ook willen zeggen: denk met ons mee! Heeft u ideeën of<br />

wensen met betrekking tot bepaalde onderwerpen, maak deze dan aan ons<br />

kenbaar. Zo creëren wij gezamenlijk klantwaarde.<br />

We zullen u dit jaar op de hoogte houden in diverse columns, die<br />

afhankelijk van <strong>het</strong> thema worden verzorgd door verschillende collega’s<br />

binnen de bank.<br />

Rabobank <strong>Salland</strong><br />

afdeling bedrijven<br />

Telefoon: (0572) 338500<br />

E-mail: bedrijven@salland.rabobank.nl<br />

Internet: www.salland.rabobank.nl<br />

Twitter: www.twitter.com/Rabobank<strong>Salland</strong><br />

YouTube: www.YouTube.com/Rabobank<strong>Salland</strong><br />

Petra Teunis, directeur Bedrijven<br />

42


Rotary Raalte start zoektocht naar<br />

versterking en verjonging<br />

Oude mannen in een leunstoel bij de open haard<br />

met een stevige neut en (indien mogelijk) een mooie<br />

sigaar. Dat is <strong>het</strong> beeld dat veel mensen nog zullen<br />

hebben van leden van de Rotary. Het is verrekte<br />

lastig om van dat stempel af te komen, maar <strong>het</strong><br />

strookt totaal niet (meer) met de realiteit. ‘Het is<br />

heel goed mogelijk dat je oudere heren tegenkomt,<br />

maar er zijn ook jonge mensen en vrouwen lid’,<br />

verzekeren Genio Ruesen, Willem Koetsier en<br />

Ferdi Zwerink van Rotary Raalte, dat in 2010 haar<br />

veertigjarig bestaan vierde.<br />

Natuurlijk wordt er altijd gekeken naar mogelijke nieuwe<br />

aanwas, maar na <strong>het</strong> veertigjarig bestaan werd <strong>het</strong><br />

bestuur toch enigszins met de neus op de feiten gedrukt. ‘Je werpt<br />

de blik <strong>voor</strong>uit en denkt na over de toekomst van de afdeling. We<br />

constateerden dat <strong>het</strong> nodig is om weer eens een impuls te geven<br />

aan de verjonging. Oudere leden worden zeker niet uitgesloten, maar<br />

<strong>het</strong> zou wel mooi zijn als we de komende tijd kunnen putten uit de<br />

leeftijds categorie van 30 tot 50 jaar.’<br />

Iedereen heeft er wel eens van gehoord, maar wat is de Rotary nu<br />

eigenlijk Het is ‘s werelds oudste organisatie van serviceclubs met<br />

maar liefst 1,2 miljoen leden. Vrij vertaald omvat Rotary twee belangrijke<br />

doelen. De leden leren van elkaar door ervaringen uit <strong>het</strong> dagelijks<br />

(beroeps)leven uit te wisselen, door een spreker uit te nodigen en door<br />

onderlinge themadiscussies te voeren. Daarnaast zet men zich in <strong>voor</strong><br />

diverse geledingen van de samenleving en met name <strong>voor</strong> mensen in<br />

achterstandssituaties. Zo is Rotary Raalte onder andere bekend van de<br />

Koetsentocht met Zozijn en de decemberactie ‘<strong><strong>Salland</strong>se</strong> kinderen in<br />

de knel’, waarbij zo’n 250 kinderen een onverwacht eindejaarscadeau<br />

ontvangen. ‘De Rotary verruimt je blik en je geeft blijk van maatschappelijke<br />

betrokkenheid’, vatten Ruesen, Koetsier en Zwerink <strong>het</strong> samen.<br />

Niet vrijblijvend<br />

Een groot deel van de leden is actief in <strong>het</strong> werkzame leven. Dan<br />

ontstaat al gauw <strong>het</strong> beeld dat de eigen ondernemers elkaar wel<br />

ullen <strong>voor</strong>thelpen, maar niets is minder waar. ‘We zorgen wel dat elke<br />

beroepsgroep slechts met één afgevaardigde is vertegenwoordigd. Dat<br />

is juist om de diversiteit binnen de club te garanderen. Het is zeker niet<br />

zo dat Rotary een club is waar leden elkaar de bal toe spelen. We zijn<br />

ook niet gericht op <strong>het</strong> zakelijke contact, maar op dienstverlening. Naar<br />

de maatschappij en naar elkaar, want je kunt hele nuttige adviezen<br />

krijgen, juist omdat andere leden een andere beroepsachtergrond<br />

hebben. Van rechterlijke macht tot horeca, van medische wereld tot<br />

installatietechniek.’ De leden van Rotary Raalte komen iedere maandag<br />

tussen 17.30 en 19.30 uur bij elkaar in Hotel Restaurant De Zwaan in<br />

Raalte. Niet <strong>voor</strong> een vrijblijvende borrel en een hapje, maar ter lering<br />

ende vermaak, betogen de drie. ‘Het is belangrijk om structuur te<br />

hebben. Er is een ethische discussie of één van de leden houdt een<br />

lezing over zijn of haar vakgebied. Belangrijk is dat <strong>voor</strong> alle activiteiten<br />

geldt dat respect en vertrouwen <strong>voor</strong>op staat. We kunnen <strong>het</strong> achterste<br />

van onze tong laten zien zonder dat we de volgende dag bij de bakker<br />

horen wat we hebben gezegd. Het verbreedt je kennis en houdt je<br />

scherp, maar <strong>het</strong> is <strong>voor</strong>al ook gezellig. Er ontstaan spontaan zelfs hele<br />

hechte vriendschappen.’<br />

Is door <strong>het</strong> bovenstaande verhaal uw interesse gewekt, dan is een<br />

oriënterend gesprek een goed middel om Rotary beter te leren kennen.<br />

Komt <strong>het</strong> tot een lidmaatschap, dan wordt wel een bepaalde aanwezigheid<br />

(minimaal twee keer in de maand) verwacht, maar verder<br />

is <strong>het</strong> allemaal best losjes. ‘Je hoeft geen lid <strong>voor</strong> <strong>het</strong> leven te worden.<br />

Iemand, die van baan verandert of in de VUT gaat en minder verplichtingen<br />

wil, kan er gewoon mee stoppen. Dat is ieders persoonlijke<br />

vrijheid’, besluiten Ruesen, Koetsier en Zwerink, terwijl ze <strong>voor</strong> meer<br />

informatie en aanmelding verwijzen naar de nieuwe website<br />

www.rotary.nl. Raalte is ingedeeld in district 1590. Een telefoontje naar<br />

<strong>voor</strong>zitter Genio Ruesen (0572 357 388) of Willem Koetsier, <strong>voor</strong>zitter<br />

ledencommissie (0572 394 311) is ook mogelijk.<br />

Ferdi Zwerink presenteert de Rotary-actie Sterren Stralen.<br />

43


Sterk in containers<br />

Zelf aan de slag in huis en/of tuin, maar u wilt niet elk uur van de dag tegen<br />

de rommel aankijken Kom dan eens langs bij <strong>het</strong> bedrijf dat een lange<br />

geschiedenis kent in de inzameling en verwerking van afval. Hoogeboom<br />

Raalte heeft <strong>voor</strong> elke klus de juiste container in huis, van 2m 3 tot 40m 3 .<br />

Profiteer van de echte Hoogeboom service, want wij brengen en halen de<br />

containers en regelen ook de verwerking van uw afval. Met Hoogeboom<br />

Raalte weet u zeker dat u ruimte krijgt...<br />

Aannemen van werk, recycling en verhuur<br />

www.hoogeboom-raalte.nl Tel: 0572-352250<br />

Sterk in uitvoering<br />

P A L M B E A C H<br />

VERHUUR<br />

o.a. Franse- en Amerikaanse Roulette,<br />

Texas o.a. Roulette, hold ’em Poker en en Blackjack<br />

Ook pakketten verhuur <strong>voor</strong> ’zelfverzorging’<br />

‘zelfverzorging’<br />

Wijhe 0570-525515<br />

WWW.CASINOVERHUUR.NET<br />

www.casinoverhuur.net<br />

Heijnens Milieuadvies Voor all round, praktisch en resultaatgericht advies vanuit betrokkenheid<br />

ing. F.J. (Frank) Heijnens<br />

bodemsanering-landinrichting- • bodemverontreiniging en bodemsanering Erveweg 11<br />

waterbeheer-energie • landinrichting en waterbeheer 8196 KE Welsum<br />

Voor advies, proces- en project- • duurzame energie (o.a. Warmte Koude Opslag WKO) T: 0570-564433<br />

management bij ontwikkelingen in • herontwikkelen (<strong>voor</strong>malige agrarische) bebouwing M: 06-20157061<br />

<strong>het</strong> landelijk en stedelijk gebied • landelijk en regionaal netwerk beschikbaar I: www.heijnensmilieuadvies.nl<br />

44


Starters en nieuwe inschrijvingen<br />

Hieronder ziet u een selectie van bedrijven die van 17 november 2010 tot 10 februari 2011 aan<br />

<strong>het</strong> Handelsregister van de Kamer van Koophandel - Oost Nederland - zijn toegevoegd. <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> heeft de<br />

selectie beperkt tot starters en nieuwe inschrijvingen in Raalte, Olst, Wijhe, Dalfsen, Heino, Nieuwleusen, Heeten,<br />

Haarle, Bathmen, Schalkhaar, Diepenveen, Lettele, Colmschate, Okkenbroek, Lemelerveld, Broekland, Laag-Zuthem,<br />

Lierderholthuis, Luttenberg, Mariënheem, Nieuw- Heeten, Welsum en Wesepe.<br />

Double O Event Design Sparrenplein 1 RAALTE<br />

Telecom Business Center Kotterstraat 5 8102 HZ RAALTE<br />

Eetcafé d’Olde Wettering Kerkslagen 2 LIERDERHOLTHUIS<br />

Bosch Car Service Heino C. Huygensstraat 4 8141 GM HEINO<br />

Neschen Benelux B.V. Heesweg 16A 8102 HJ RAALTE<br />

Mr. F. Kaan, Not. Jur. Adviseur Twentseweg 158 8141 MD HEINO<br />

Abundantia Herxen 36 8131 PH WIJHE<br />

Mediq Apotheek Bathmen Looweg 33A 7437 RP BATHMEN<br />

Finenzo Verzekeringen Raalte Brugstraat 8 8102 ES RAALTE<br />

BM SALARIS B.V. Westdorplaan 134 8101 PP RAALTE<br />

AED Promotions Spanjaardsdijk 98 7434 RT LETTELE<br />

Kelder Consulting Weeleweg 14 8111 RN HEETEN<br />

Raalter Sokken Centrale Bergmolenstraat 77 8101 BR RAALTE<br />

Derks Planontwikkeling & Bouwadvies Collendoorn 39 8103 RH RAALTE<br />

Oude Auto Onderdelen van de Kraats Hagedoornstraat 2 LEMELERVELD<br />

Infratec Total Engineering B.V. Burg v.d. Grondenstr 42 NIEUWLEUSEN<br />

Elshof freelance accountancy Laan v. Westerkappeln 1 BATHMEN<br />

Pedicurepraktijk Linda van der Kolk Kwartel 28 8103 EB RAALTE<br />

Aafke’s KnipOut P. Reichholtstraat 38 COLMSCHATE<br />

Antonissen Transport Heino B.V. Lentheweg 9 8141 EZ HEINO<br />

G.K. Klunder, huisarts Lichtenbergerlaan 8 DIEPENVEEN<br />

KantoorGerda De Lange Slag 28 8111 CL HEETEN<br />

Kreesiemade Brinkweg 16 7722 VA DALFSEN<br />

Bokkenrijders Bier Verhuur B.V. Industrieweg 10 8121 BZ OLST<br />

Zorgboerderij Damhoeve Ganzepanweg 2A 7722 MG DALFSEN<br />

Kaldi <strong>Zakelijk</strong> Regio Zwolle Campferbeeks 28 7721 EM DALFSEN<br />

Cater-Beter Bergweg 8 8105 TZ LUTTENBERG<br />

Regenboog Auto’s Gobelstraat 51 8101 CB RAALTE<br />

Autobedrijf Harry Hagen<br />

Beukvenne 1 8112 BA NIEUW HEETEN<br />

Action Dalfsen<br />

Wilhelminastraat 25 7721 CD DALFSEN<br />

J2B Plafonds<br />

Rosengaardeweg 28 7722 PV DALFSEN<br />

W. Hinderiks-van der Sluis Maalsteen 6 8102 DM RAALTE<br />

studio bruce Brinkerinckb. 1 7431 BX DIEPENVEEN<br />

De Crossanterie Bloeme-weide 13 7448 PX HAARLE<br />

B & B Welwaard IJsseldijk 53 8196 KB WELSUM<br />

W & W Trading B.V. Smeenkhof 4 7429 AX COLMSCHATE<br />

Action Heino Marktstraat 22 8141 GC HEINO<br />

Assurantiekant. Van ‘t Zand - Berghuis Dorpsplein 9 8111 AN HEETEN<br />

Natuurkampeerterrein De Rietkraag Weerdhuisweg 44A LEMELERVELD<br />

Action Raalte de Waag 3 8102 CK RAALTE<br />

Erve Klijnevink Broeklanderweg 4 8124 PT WESEPE<br />

MINT Keukens en Interieur Holterweg 9 8111 BA HEETEN<br />

Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe Stationsweg 11a 8131 DG WIJHE<br />

Wibrink Oerdijk 105A 7434 RA LETTELE<br />

Line of Beauty Pleijendal 52 7721 DT DALFSEN<br />

Karin Meijerink Bendijksweg 3 8141 RN HEINO<br />

ARO Koffers Enkweg 5 8121 XE OLST<br />

Buro Hop de Hilde 70 8102 KJ RAALTE<br />

Spar Middeldorp Schimmelpennincks. 49 DIEPENVEEN<br />

Flyboarden.nl Frieswijkerweg 4A SCHALKHAAR<br />

Hokse, metsel- & bouwservice Vechtland 16 7711 VA NIEUWLEUSEN<br />

Xpres.nl Stationsstraat 17 8102 EB RAALTE<br />

MW management adviesbureau Kappeweg 7 8131 PT WIJHE<br />

ISOmontage Janssen v.d. Grondenstr 13 NIEUWLEUSEN<br />

Zwaluwhof Zwarteweg 7A 7722 LA DALFSEN<br />

Jack D. House of Music Prins Bernhardstraat 2 8121 AZ OLST<br />

Oostewechel Accountancy Schalkhaar Oerdijk 81C 7433 PA SCHALKHAAR<br />

Mode agenturen Hadassa van Baaren Holstweg 31<br />

8121 RX OLST<br />

Lookx Hair Beauty en Visagie Korenstraat 27 8102 BA RAALTE<br />

Cafetaria ‘t Hoekje<br />

Dorpsstraat 20 8152 BL LEMELERVELD<br />

KTB Dijkstra Grasklokje 18 7721 JA DALFSEN<br />

Y en R Commerce Holstweg 31 8121 RX OLST<br />

Aandrijf- en Besturingstechniek Hartholt V.O.F. Korenstraat 5 7722 RS DALFSEN<br />

Forustrade B.V.<br />

Vosmanskamp 8 7433 EZ SCHALKHAAR<br />

Multibouw International De Singel 31 7722 RR DALFSEN<br />

Action Olst Aletta Jacobsplein 1 8121 KG OLST<br />

Nieuw Ammervelde Raalterweg 29 8131 SB WIJHE<br />

Klein Herenbrink Dakwerk de Blekstraat 10 8102 BD RAALTE<br />

Orange House Consultancy Prins Willem-Alexanderl 19 BATHMEN<br />

Roelofs Lemelerveld B.V.<br />

Statumweg 4A 8151 AV LEMELERVELD<br />

goedkopegifts.nl<br />

Kroonplein 4B 8151 AZ LEMELERVELD<br />

The Car Collection Holterweg 152A 7437 TG BATHMEN<br />

Bendoro Houtweg 19 8121 ER OLST<br />

Tostihut Terhoeksweg 2 7448 RX HAARLE<br />

Boks Beijer & Co Makelaardij Bonkelaar 14 8102 DN RAALTE<br />

eGreenShop.nl Prinses Beatrixstraat 4 8121 AS OLST<br />

E. en M. van Gerner Staartkampsweg 3 NIEUWLEUSEN<br />

Vanalles4kids Collendoorn 11 8103 RH RAALTE<br />

Ad Acta Twickel 3 8103 HL RAALTE<br />

Toppunt Baeckenhagen 7 8103 HV RAALTE<br />

Karin Rodijk Interieuradvies Burg Kerssemakerss. 4 8101 AN RAALTE<br />

de Keizerin Voordeelhal Larixplein 1 8102 JL RAALTE<br />

Farm & Livestock promotions Hunneweg 4 7433 RS SCHALKHAAR<br />

PLOF Kleding Spanjaardsdijk 50B SCHALKHAAR<br />

Idealiss Engineering de Wieken 23 8102 DB RAALTE<br />

dsign4u Torenvalk 10 8121 JH OLST<br />

MIW3D Holterweg 11 8111 BA HEETEN<br />

Peeq B.V. <strong>Salland</strong>sweg 10 7431 PX DIEPENVEEN<br />

Bas Schultz Event & Design Ruigedoornstraat 12 7721 BW DALFSEN<br />

Ventus Vastgoed Wulp 3 8103 BT RAALTE<br />

Oeps!<br />

Dwarsweg 13 8152 DG LEMELERVELD<br />

Ten Zweege B.V. Mataramweg 7 7722 ME DALFSEN<br />

Exactus advies & calculatie Bellinckhof 18 8103 HW RAALTE<br />

SfeerID Fluitekruid 27 8141 DW HEINO<br />

Tandarts E. Kunst Marktstraat 11-13 8141 GA HEINO<br />

Administratie & Advies van Veen de Maten 87 8101 GE RAALTE<br />

de Vitaliteitfabriek Banekaterveld 25 COLMSCHATE<br />

JaBe Bouw Withuisweg 8A 8131 SM WIJHE<br />

Data Collection Solutions De Zeis 6 8141 HH HEINO<br />

45


Informatie van<br />

de Kamer van<br />

Koophandel<br />

Op deze pagina vindt u een selectie van interessante<br />

informatie <strong>voor</strong> ondernemers. Bron: Kamer van<br />

Koophandel - Oost-Nederland.<br />

Steeds meer vrouwen<br />

ondernemen<br />

Het aandeel vrouwelijke ondernemers in<br />

Oost-Nederland is de afgelopen jaren licht<br />

gestegen. Binnen Oost-Nederland is de<br />

Stedendriehoek de regio met <strong>het</strong> grootste aandeel vrouwelijke ondernemers<br />

(35%). Regio Zwolle scoort met 32% <strong>het</strong>zelfde als <strong>het</strong> landelijke en Oost-<br />

Nederlandse niveau. De regio’s Twente en Veluwe zitten net daaronder.<br />

Zutphen is de gemeente met <strong>het</strong> grootste aandeel vrouwelijke ondernemers:<br />

38%. In Zwolle was de grootste groei van <strong>het</strong> aandeel vrouwelijke<br />

ondernemers te zien: in vijf jaar van 30% naar 34%. De gemeente met<br />

<strong>het</strong> laagste aandeel, 26%, is Staphorst. In drie gemeenten, Oldebroek,<br />

Dinkelland en Ommen liep <strong>het</strong> aantal vrouwelijke ondernemers iets terug.<br />

Er zijn grote verschillen in de sectoren. In de persoonlijke diensten en de<br />

algemene diensten is meer dan de helft van de ondernemers vrouw. Het<br />

gaat hier <strong>voor</strong>al om diensten in de zorg en in de uiterlijke verzorging. Een<br />

echte mannensector is de bouw: hier is slechts 8% vrouw.<br />

Ondernemers in Oost-Nederland<br />

positief maar <strong>voor</strong>zichtig<br />

Ondernemers in Oost-Nederland kijken met meer vertrouwen <strong>het</strong> nieuwe<br />

jaar in. De verwachte groei van de export speelt hierin de hoofdrol, maar de<br />

verwachtingen over de groei van de binnenlandse<br />

bestedingen zijn ook positief. Ondernemers zijn echter nog heel <strong>voor</strong>zichtig<br />

wat betreft <strong>het</strong> aantrekken van personeel en de investeringen.<br />

Vrijwel alle sectoren verwachten groei in 2011. Het meest optimistisch<br />

zijn ondernemers in de groothandel (+ 81 tegenover + 18 in 2010) en de<br />

zakelijke diensten (+ 72 tegenover + 12 in 2010). Alleen de bouw heeft nog<br />

met krimp te maken, hoewel de stemming <strong>voor</strong> 2011 veel minder negatief is<br />

dan die <strong>voor</strong> 2010 (- 42 tegenover -149).<br />

Binnen Oost-Nederland zijn de ondernemers in de Stedendriehoek met<br />

+ 67 <strong>het</strong> meest positief, <strong>voor</strong>al over de groei van de export. Twentse<br />

ondernemers hebben de grootste inhaalslag gemaakt van - 45 <strong>voor</strong> 2010<br />

naar + 63 <strong>voor</strong> 2011. Ondernemers in de regio Zwolle hadden bijna dezelfde<br />

achterstand in te halen: hun vertrouwen <strong>voor</strong> 2010 was - 40. Met een<br />

verwachting van + 42 zijn zij <strong>voor</strong> 2011 iets minder optimistisch dan hun<br />

Twentse collega’s. De verwachtingen in de regio Zwolle blijven <strong>voor</strong>al achter<br />

<strong>voor</strong> de export en de werkgelegenheid. Zwolle is daarnaast de enige regio<br />

binnen Oost-Nederland die de investeringen komend jaar nog ziet afnemen.<br />

Ondernemers op de Veluwe zijn positief (groeiverwachting + 55), maar<br />

blijven <strong>voor</strong>al in de ontwikkeling van export en de werkgelegenheid wat<br />

achter op <strong>het</strong> Oost-Nederlandse gemiddelde.<br />

Koos, de innovatieassistent<br />

Bent u als ondernemer bezig met innovatie Wilt u een nieuw product<br />

ontwikkelen en bent u op zoek naar mogelijkheden <strong>voor</strong> financiering<br />

Zoekt u samenwerkingspartners of wilt u exporteren Voor alle vragen over<br />

innovatief ondernemen kunt u terecht bij Koos, de InnovatieAssistent. Naar<br />

aanleiding van uw vraag wordt u doorverwezen naar een adviseur of fdeling<br />

van de KvK, Syntens of Oost NV.<br />

Koos is een initiatief van de KvK, Oost NV en Syntens en is onderdeel van<br />

<strong>het</strong> InnovatieConvenant. Hierbij wordt kennis over innovatie gedeeld en<br />

initiatieven samen opgepakt.<br />

Dag van de Zelfstandige<br />

Woensdag 9 maart 2011 vindt de vierde Dag van de Zelfstandige plaats.<br />

Thema is dit jaar LEF! Ondernemen is immers lef hebben. Maar wat betekent<br />

dat precies, lef hebben Hoeveel lef heb je nodig om te slagen als<br />

ZZP’er Wat komt er bij kijken en is ZZP’er zijn <strong>voor</strong>al een solistisch bestaan<br />

of zijn er ook voldoende manieren om samen te werken Deze en nog veel<br />

meer vragen komen aan bod tijdens de Dag van de Zelfstandige. Een dag<br />

<strong>voor</strong> ZZP’ers en <strong>voor</strong> hen die overwegen dat te worden. Meer informatie op<br />

www.dagvandezelfstandige.nl<br />

Arboregels worden soepeler<br />

De Arbeidsomstandighedenwet inzake de Risico Inventarisatie- en Evaluatie<br />

(RI&E) wordt aangepast. In een RI&E brengen werkgevers de risico’s <strong>voor</strong><br />

de gezondheid en veiligheid van hun werknemers in kaart. De wetswijziging<br />

houdt kort gezegd in dat bedrijven met ten hoogste 25 werknemers, die<br />

gebruik maken van een erkend of in de CAO vastgelegd RI&E-instrument, de<br />

RI&E niet meer hoeven te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/<br />

arbodeskundige. In de wetswijziging is ook geregeld dat u uw personeel<br />

de mogelijkheid moet bieden uw RI&E in te zien. Zo raken uw werknemers<br />

meer betrokken bij <strong>het</strong> beleid dat u voert.<br />

Het <strong>voor</strong>naamste doel van deze wijziging is <strong>het</strong> verhogen van de RI&Everplichting<br />

bij kleine werkgevers (maximaal 25 werknemers). De Eerste en<br />

Tweede Kamer hebben <strong>het</strong> wets<strong>voor</strong>stel in december aanvaard. De ingangsdatum<br />

van de wet is nog niet bekend.<br />

De Arbeidsinspectie treedt sinds 1 januari niet meer handhavend op tegen<br />

werkgevers die hun RI&E niet hebben laten toetsen, bij gebruikmaking van<br />

erkend RI&E-instrument. Hiermee loopt de Arbeidsinspectie in <strong>het</strong> handhavingsbeleid<br />

<strong>voor</strong>uit op de formele inwerkingtreding van de wetswijziging.<br />

Bij inspectiebezoeken zal de Arbeidsinspectie altijd naar de aanwezigheid<br />

van de RI&E vragen. Als die ontbreekt, volgt eerst een waarschuwing waarin<br />

de verplichting is opgenomen binnen drie maanden alsnog een RI&E te<br />

maken. Als een RI&E daarna nog ontbreekt, wordt een bestuurlijke boete<br />

opgelegd. Meer info: www.rie.nl<br />

46


OBS Schatkamer Zwolle<br />

INGERICHT OP SUCCES<br />

Boerhof Projectinrichters is dé specialist in projectinrichting. Wij ontwerpen,<br />

leveren en produceren creatieve oplossingen met name <strong>voor</strong> kantoor, onderwijs<br />

en zorg. Samen met u kijken we naar de ideale omgeving om prettig te leren,<br />

te werken en te zorgen. Benieuwd naar wat Boerhof <strong>voor</strong> u kan betekenen<br />

U bent van harte welkom in onze inspirerende showroom, of neem contact<br />

met ons op <strong>voor</strong> een vrijblijvende afspraak.<br />

ADRES Dorpsstraat 41-43<br />

8111 AC Heeten<br />

TELEFOON 0572 38 24 24<br />

E-MAIL<br />

WEBSITE<br />

info@boerhof.nl<br />

www.boerhof.nl<br />

KANTOOR ONDERWIJS ZORG

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!