11.01.2015 Views

Wereldcreatie 'IOB XXIX 2-4', Lucien Posman - Koor & Stem

Wereldcreatie 'IOB XXIX 2-4', Lucien Posman - Koor & Stem

Wereldcreatie 'IOB XXIX 2-4', Lucien Posman - Koor & Stem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Oost-Vlaanderen

Nieuwsbrief

Provinciale nieuwsbrief van Koor&Stem vzw jg. 1 nr. 2 juni 2007

Beste koorliefhebber,

In onze provincie hebben een achttal koordirigenten

een dirigentencursus gevolgd.

Hierbij noteer ik een paar notities van cursisten.

“Wanneer je iets kunt bijleren over wat je

interesseert, dan doe je dat. Wanneer dat

bovendien op een plezierige manier gebeurt,

dan doe je dat heel graag. Dat is, in één zin,

het gevoel dat ik overhoud aan de dirigentencursus

van Koor&Stem van vorige maand.”

“Lesgevers die met de glimlach op hun gezicht

doceren, verbeteren en aanmoedigen; die

nooit te beroerd zijn om iets voor de zoveelste

keer te herhalen en die onze beginnersfouten

met gemeende ernst remediëren, dat maakt de

organisatie uniek. Wij waren tijdens de (te

weinige) uren allemaal vrienden, precies alsof

wij elkaar, dankzij de muziek, al jaren kennen,

docenten of leerlingen. Wij streefden allen één

doel na: onszelf (en daardoor onze koren) te

verbeteren ten behoeve van de koorzang in

Vlaanderen (en, wie weet, daar buiten).”

“Eerst en vooral ben ik nu van oordeel dat de

voorbereiding van een repetitie even belangrijk,

zoniet belangrijker is dan de repetitie zelf.”

“Niet alleen de gebaren die je als dirigent tijdens

het dirigeren maakt, maar ook het vertrouwen

schenken aan de koorleden is van

groot belang, want ook zij kunnen zich onzeker

voelen. Die onzekerheid wegnemen draagt

zeker bij tot een goede koorklank.”

“Mijn hoop is dat dit initiatief van Koor&Stem

Oost-Vlaanderen herhaald wordt, want wij cursisten

hebben er heel wat van opgestoken!”

Wereldcreatie ‘IOB XXIX 2-4’,

Lucien Posman

Voor een koorreis naar Polen stelde de dirigent van AQUARIUS,

Marc Michael De Smet een uitgelezen a capella programma

samen onder de titel “Musica Religiosa Flamenca”. Deze keer

géén Vlaamse polyfonie, doch een programma met één voor

één pareltjes uit de hedendaagse koormuziek van onze beste

Vlaamse componisten. De dirigent, een voorvechter en vertolker

van hedendaagse en Vlaamse muziek, verzocht Lucien

Posman om een nieuw werk te schrijven. Het werd een boeiende

koorwerk voor gemengd koor vol klankgolven en beweging.

De Latijnse verzen van Job ‘IOB XLII 11 - 16’ refereren

naar de idyllische tijd van de jeugd toen onschuld en vertrouwen

het leven comfortabel maakten. Dit werk voor gemengd

koor a capella werd op zondag 29 april 2007 in de Sint-

Elisabethkerk van Gent gecreëerd door AQUARIUS.

Op een fijnzinnige manier vertolkte het gezelschap in de

mooie begijnhofkerk het volgende programma:

‘Missa in honorem Spiritus Sancti’, Norbert Rosseau (1907-1975)

‘Magnificat’, Vic Nees (°1936)

‘De profundis clamavi’, en Arenbergmotetten nrs. 2 en 3, ‘Ave Maria’ -’Bist Du das Süsze Lied der

Liebe’ Kurt Bikkembergs (°1963)

‘4 Poems by Tagor’ , Jan Van Landeghem, (°1954)

‘Gloria’ en ‘Pie Jesu’,* Sebastiaan Van Steenberge (°1974)

‘IOB XXIX 2-4’ , Lucien Posman (°1952)

Lucien Posman (zie foto) was aanwezig om deze wereldcreatie te beluisteren. Het publiek

onthaalde de creatie enthousiast. In Polen zat de kerk tweemaal bomvol.

* ‘Pie Jesu’, Sebastiaan van Steenberge, is verschenen in Componistenlink voor gemengde stemmen, (2005), Centrum voor

Vocale Muziek vzw, Antwerpen.

Info:

http://www.onserfdeel.be/nl/componisten_movie.posman.asp

http://www.matrix.mu/documentatie/composers/Posman/index.html

http://www.muziekcentrum.be/

www.goeyvaerts-consort.be

n

Als voorzitster druk ik dezelfde hoop uit.

In juni hebben wij een algemene vergadering.

Wij maken onze plannen voor 2008 op.

Wie in een volgende cursusreeks begin 2008

is geïnteresseerd, kan dit nú melden.

Heb je ideeën of plannen met je koor

Nieuwe initiatieven of projecten voor 2008

kun je tegen eind mei 2007 via

Oost-Vlaanderen@koorenstem.be of

luc.van.meerssche@telenet.be melden.

Marieke Missinne

KOOR&STEM OOST-VLAANDEREN

voorzitster: Marieke Missinne,

maria.missinne@telenet.be

ondervoorzitster: Monique Lesenne,

monique.lesenne@telenet.be

secretaris: Luc Van Meerssche,

luc.van.meerssche@telenet.be

leden: Willy Adam (penningmeester),

Filip Martens, Godfried Van de Vyvere,

Maarten Van Ingelgem, Joris Matthys

webmaster: Frederik Seyns

CONTACT

Koor&Stem Oost-Vlaanderen vzw

Sneppestraat 28, 9790 Wortegem-Petegem

056 68 15 64,

oost-vlaanderen@koorenstem.be

www.koorenstem.be/Oost-Vlaanderen


Workshop voor dirigenten

en koorzangers:

COMPONISTENLINK

Ben je als koordirigent wel eens op zoek naar nieuwe koorliteratuur

Mag het zelfs hedendaags zijn Wij kunnen je helpen !

Maarten Van Ingelgem en Sebastiaan Van Steenberge zijn twee jonge componisten.

Zij willen in een atelier hun composities aan jullie voorstellen.

Het koor Canta Ludens o.l.v. Filip Martens zal fungeren als aanzingkoor.

Geïnteresseerd

Je bent alvast welkom.

Info:

Waar: in de oude abdij van Drongen, bij Gent.

Wanneer: zaterdag 20 oktober 2007 van 14 u tot 17u30

Voor wie: we willen vooral koordirigenten bereiken. Onze bedoeling is dat de dirigent enkele

(een vijftal) koorleden meebrengt. Wanneer deze koorzangers met een notenbeeld overweg

kunnen, dan is dit een pluspunt.

Kostprijs: 5 euro per persoon, inclusief partiturenbundel.

Inschrijven: via mail aan luc.van.meerssche@pandora.be

Je vermeldt: naam, adres, e-mail, naam van het koor en de stem (SATB)

Een initiatief van Koor&Stem Oost-vlaanderen.

n

Projecten : Koor&Stem Oost-Vlaanderen

1. Project ‘Carmina Burana’, Carl Orff o.l.v.

Ludwig van Gijsegem

Koren : European inter.voices choir, Kamerkoor

Skalden, Buggenhout o.l.v. An Adriaensens,

Sint-Gerarduskoor, Buggenhout o.l.v. Stefan

Keppens, Kinderkoor van de Acamedie voor

Muziek, Woord & Dans o.l.v. Joris Verschueren,

dans en toneelklas van de Academie, I Driadi,

slagwerkers Kamerorkest voor Vlaanderen,

Diane Verdoodt, sopraan, Ludwig Van

Gijsegem, tenor en Pieter Hendriks, bariton.

Nog te horen : zondag 3 juni 2007 om 20 u,

St-Egidiuskerk te St.-Gillis Dendermonde. Kaarten

bij b.de.wilde@lagoia.be ; O474 53 53 75

2. ‘STOP !’, productie van Componistenplatform

Aalst

Het betreft een jonge musical, een originele

compositie-opdracht over kinderarbeid n.a.v.

het Daensjaar in Aalst. Rudi Tas is componist en

Yves De Pauw de regisseur en tekstschrijver.

‘Stop !’ is niet alleen een huldebetoon aan de

5 de grootste Belg priester Daens, maar ook

aan de 250 miljoen kinderen die over de hele

wereld creativiteit, spel en vorming moeten

ruilen voor kinderarbeid.

Uitvoerders:

Elisabeth Hermans (sopraan), Philippe

Souvagie (bariton), kinderkoor Singesong

(dirigent Jos De Ryck), samenzangklassen

Academie voor Podiumkunsten Aalst, Jeugd

en Muziek Orkest Antwerpen, Ivo Venkov

(dirigent)

Data & plaats:

zaterdag 17 november 2007, 15u30 en 20u,

zondag 18 november 2007, 15u30, CC De Werf

Aalst, www.componistenplatform.be

3. Project ‘Kind en Kerst’

Een kerstcantate voorbereiden via workshops

met koor en samenzang.

algemene leiding : Marieke Missinne

pianobegeleiding: Joris Bouckaert;

slagwerk: Geert Simoen

m.m.v. van inspirerende kinderkoren:

kinderkoor van de muziekacademie Oudenaarde

o.l.v. Mia Declerck

kinderkoor Arnootjes, Tiegem o.l.v. Katrien

Depraetere

Datum & plaats: zaterdag 17 november 2007

van 13u30 tot 17u30, muziekacademie voor

Woord en Muziek, De Woeker, Oudenaarde

i.s.m. woord en slagwerk

De volgende provinciale nieuwsbrief verschijnt begin september 2007.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!