11.01.2015 Views

Zwijndrecht Infomagazine - Gemeente Zwijndrecht

Zwijndrecht Infomagazine - Gemeente Zwijndrecht

Zwijndrecht Infomagazine - Gemeente Zwijndrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zwijndrecht

Infomagazine

JANUARI 2013

1


COLOFON

ZWIJNDRECHT

INFOMAGAZINE

JANUARI 2013

SLUITINGSDAGEN

• De gemeentediensten en

bibliotheken zijn gesloten

van maandagnamiddag

24 december tot en met

woensdag 2 januari. En op

dondernamiddag 3 januari.

Uitzonderingen:

- De diensten Burgerzaken,

Financiën, Sociale Zaken en Onthaal

zijn open op donderdag

27 en maandag 31 (Financiën

niet) december van 9 tot 12 u.

of na telefonische afspraak.

- De bibliotheek in Zwijndrecht

is open op donderdag 27 december,

vrijdag 28 december

Gemeentelijk informatieblad,

verschijnt 11x per jaar

Redactieadres

Communicatiedienst

Gemeente Zwijndrecht

Binnenplein 1,

2070 Zwijndrecht

03 250 49 20

info@zwijndrecht.be

Verantwoordelijke uitgever

André Van de Vyver

Molenstraat 208,

2070 Zwijndrecht

2

1

Contactgegevens

COVER

Tentoonstelling:

Vredeseilanden zoekt antwoord

op de vraag van 9 miljard

Hoe voeden we in 2050 een wereld met

9 miljard mensen Die vraag staat

centraal tijdens de jaarlijkse campagne

van Vredeseilanden.

Vredeseilanden neemt ons dit jaar mee

naar Indonesië. Daar ondersteunt het

meer dan 3 300 boerenfamilies die zich

verenigen in een boerenorganisatie:

Appoli. Doordat ze samenwerken,

produceren de boeren nu meer rijst

met minder water. Ze gebruiken enkel

natuurlijke meststoffen, zodat elke

vierkante meter grond eeuwig vruchtbaar

blijft. Ieder jaar wordt hun oogst beter.

en maandag 31 december,

telkens van 10 tot 12 u.

- De bibliotheek in Burcht is

open op zaterdag 29 december

en maandag 31 december,

telkens van 10 tot 12 u.

- De diensten van het departement

Grondgebiedzaken in

de Laarstraat 90 ontvangen

die week enkel bezoekers na

telefonische afspraak.

- De sportdienst is de hele week

gesloten.

• De sporthal is gesloten

- maandag 24 december

- dinsdag 25 december

- woensdag 26 december

Gemeente

Binnenplein 1

03 250 48 00

gemeentebestuur@zwijndrecht.be

elke werkdag 09.00 - 12.00 u.

dinsdagavond 17.30 - 19.30 u.

woensdag 14.00 - 16.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak

maken.

Burgemeester

Als je burgemeester André Van

de Vyver wil spreken, neem je

contact op met het kabinet

op 03 250 48 14.

- maandag 31 december

- dinsdag 1 januari

- woensdag 2 januari

• Het OCMW is gesloten

- maandagnamiddag 24 december

- dinsdag 25 december

- woensdag 26 december

- maandagnamiddag 31 december

- dinsdag 1 januari

- woensdag 2 januari

- donderdagnamiddag 3 januari

• Houtmere is gesloten

- zondag 23 december

- maandag 24 december

(enkel de burelen zijn open

van 9 tot 12 u.)

OCMW

Dorp Oost 45

03 250 18 18

info@zwijndrecht.be

elke werkdag 09.00 - 12.00 u.

dinsdagavond 17.30 - 19.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak

maken.

OCMW-voorzitter

Als je OCMW-voorzitter Chris

Vermeulen wil spreken, neem je

contact op met het onthaal van

het OCMW, 03 250 18 18.

Bovendien loont hun inzet op kwaliteit en

de betere samenwerking met handelaars.

De boeren kunnen meer mensen voeden

en verdienen nu dubbel zoveel als in

2008.

De fototentoonstelling van Jimmy

Kets over de vele aspecten van rijst

in Indonesië kun je bezichtigen in de

bibliotheek van Zwijndrecht.

MEER INFO

bibliotheek - 03 250 49 40

bibliotheek@zwijndrecht.be

- dinsdag 25 december

- woensdag 26 december

- zondag 30 december

- maandag 31 december

(enkel de burelen zijn open

van 9 tot 12 u.)

- dinsdag 1 januari

- woensdag 2 januari

• IBOGEM is gesloten

Alle diensten van IBOGEM zijn

gesloten van maandag 24 december

tot en met woensdag

2 januari.

Op donderdag 3 januari zijn alle

diensten gesloten vanaf 12 u.

Lokale Politie

Pastoor Coplaan 222

03 250 64 10

info@politie.zwijndrecht.be

weekdagen 07.00 - 22.00 u.

zaterdag & zondag 07.00 - 13.00 u.

COLUMN

Besparingen

Het is crisis. De redenen ervan zijn ondertussen

genoegzaam bekend. Zowel in vele bedrijven als bij

de overheid moet er bespaard worden. Je hoort overal

dezelfde klok luiden.

Moet echter de overheid dit op eenzelfde manier

doen als een privébedrijf Het antwoord daarop is

zeer genuanceerd. De maatschappelijke taak van de

overheid is verschillend van een privéonderneming.

Neem nu De Lijn. De Vlaamse regering heeft

De Lijn verplicht tot verstrekkende besparingen

met als resultaat dat er wordt ingeleverd op de

dienstverlening. De gewijzigde dienstregeling wordt

door een groot aantal reizigers als een achteruitgang

ervaren. Heel wat gebruikers van het openbaar

vervoer hebben hun reisgewoonten moeten aanpassen

en moeten in vele gevallen overstappen in plaats van

rechtstreeks hun bestemming te kunnen bereiken.

Trams zitten overvol en minder rendabele buslijnen

worden zelfs afgeschaft. Niet alleen de reizigers maar

ook het personeel lijden hieronder. Het protest van de

vakbonden tegen deze maatregelen getuigt hiervan.

Het maatschappelijk belang van een goed

georganiseerd openbaar vervoer is zeer groot.

Het is een antwoord op de toenemende files, fijn

stof en CO 2

-uitstoot. Inleveren op de kwaliteit

van de dienstverlening is tegengesteld aan de

maatschappelijke taak van een openbaar vervoersnet.

De gemeente Zwijndrecht investeert jaarlijks bijna

800 000 euro in De Lijn door kinderen tot 12 jaar en

ouderen tussen 60 en 65 jaar gratis te laten rijden en

75 % van een Omni- en Buzzypas te betalen. Wij willen

dan ook dat De Lijn ondanks de vele besparingen een

inspanning doet om de verbinding tussen Burcht en

Zwijndrecht te verbeteren. Of moet de klok worden

teruggedraaid en moet er gezocht worden naar een

alternatief zonder De Lijn

André Van de Vyver

burgemeester

Test elektronische

alarmsirenes

Zwijndrecht heeft nogal wat

Sevesobedrijven en ligt ook

relatief dicht bij de kerncentrale

van Doel. Daarom staan

er acht alarmsirenes in de

gemeente, die regelmatig

getest worden. Eén keer per

trimester is er een luide test

op de eerste donderdag van

elk trimester. De volgende

test is op donderdag 3 januari

tussen 11.45 en 13.15 u.

Je hoort een huiltoon die

regelmatig herhaalt. Na de

test klinkt de gesproken

boodschap “proefsignaal”.

Je moet dus geen aandacht

schenken aan dit alarm. Het

is enkel een test.

Van 31 december tot 4

januari kun je tussen 9 en

16 u. terecht op het gratis

nummer 0800 94 113 voor

meer inlichtingen.

MEER INFO

www.seveso.be

Ophaling

kerstbomen

De kerstboomophaling staat

niet vermeld op de ophaalkalender

2013 van Ibogem.

Op 11 januari haalt Ibogem

de kerstbomen op, samen met

het snoeiafval.

MEER INFO

www.ibogem.be

03 250 16 64

info@ibogem.be

Alcoholverslaving:

AA kan je helpen

AA staat voor Anonieme

Alcoholisten. De organisatie

staat open voor iedereen die

niet ten onder wil gaan aan

de lichamelijke en mentale

afhankelijkheid van alcohol.

Alcoholisme is een verslaving,

maar ook een ziekte die je

kunt verhelpen.

AA is een zelfhulpgroep van

mannen en vrouwen die hun

ervaring, kracht en hoop

met elkaar delen om hun

gemeenschappelijk probleem

op te lossen. De enige

vereiste voor lidmaatschap

is een verlangen om op te

houden met drinken.

AA Vlaanderen telt 9 000

leden. AA komt ook elke

week in Zwijndrecht samen.

MEER INFO

www.aavlaanderen.org

info@aavlaanderen.org

03 239 14 15

(hulpverlening 24/24 en 7/7)

Wijziging

woonpremies

De Vlaamse overheid past

vanaf 1 januari een aantal

woonpremies aan. Het

gaat om de premies voor

tegemoetkoming in de

huurprijs, de verbeterings- en

aanpassingspremie en de

renovatiepremie. De meeste

wijzigingen hebben te maken

met de inkomensvoorwaarden,

maar er zijn ook een aantal

ander voorwaarden die

veranderen. Een volledig

overzicht vind je op www.

zwijndrecht.be en je kunt ook

contact opnemen met het

Woonloket.

MEER INFO

Woonloket - Binnenplein 1

03 250 49 34

woonloket@zwijndrecht.be

Openingstijden:

dinsdag van 17.30 tot 19.30 u.

en na afspraak

3


Monitor zijn is…

“Zoals overal waarschijnlijk een job met veel

verantwoordelijkheid, maar één die zo ontzettend

leuk is. Niet alleen dankzij de liefde

die je krijgt van zowel de kleine als grote

schatten in ruil voor een mooie zomer vol

plezier, maar ook dankzij onze fantastische

jeugddienst die er steeds weer voor zorgt dat

ook de moni’s een leuke week beleven!”

“Vermoeiend, druk, stressen maar heel erg

plezant als je meespeelt met de kinderen, en

als je medemoni’s supertof en enthousiast

zijn! En het leukste zijn de knuffels van de

allerkleinsten die komen zeggen dat ze je al

na één dag gaan missen. :)”

De speelpleinmonitoren vormen een hechte groep.

Verspeel je vakantie

Jeugddienst zoekt monitoren

Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen en jongeren

in Zwijndrecht deelnemen aan ontelbare schitterende

activiteiten. Voor het begeleiden van dat leuks is de

jeugddienst steeds op zoek naar nieuwe monitoren.

Grabbelpas en speelplein ‘t Ravotterke

Grabbelpas bestaat uit allerlei activiteiten zoals crea’s en knutselactiviteiten,

uitstappen, muziek, roefels en spelen. Monitoren

begeleiden deze activiteiten en bereiden ze af en toe voor.

Grabbelpas is voor kinderen van 5 tot 16 jaar.

Speelplein ‘t Ravotterke bezorgt kinderen in de paas- en zomervakantie

de tijd van hun leven: bosspelen, kringspelen, knutselen,

waterspelen, bouwen, trampolinespringen,

gezelschapsspelen, enzovoort, als er maar gespeeld wordt.

De speelpleinmonitoren zijn een hechte groep die deze zotte

spelen ineensteken en begeleiden op weekbasis. Speelplein

‘t Ravotterke is voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

Prettig gestoord, enthousiast en speels

Een belangrijke voorwaarde is dat je 16 jaar bent, of 16 wordt

in het jaar dat je start. Een attest Animator in het jeugdwerk

of ervaring is een pluspunt, maar zeker niet het belangrijkste.

De jeugddienst is vooral op zoek naar monitoren die goesting

hebben om onze kinderen en jongeren een toffe tijd te bezorgen.

Een ideale monitor is prettig gestoord en heeft zin voor verantwoordelijkheid

en initiatief.

Welke enthousiaste en speelse monitoren willen samen met ons

en met elkaar de verantwoordelijkheid over een groep kinderen

en jongeren nemen

Wat bieden we

Pret, nieuwe vriend(inn)en, vormingsmomenten, ondersteuning,

een perfecte antivervelingsmethode tijdens de schoolvakanties,

schitterende herinneringen, gratis drankjes in Den Trechter,

eten, bedankingsmomenten, teambuildings en een vrijwilligersvergoeding.

Dit laatste is minstens 16 euro per dag zonder

animatorattest en minstens 20 euro met animatorattest.

Animator in het jeugwerk

Verschillende erkende jeugdverenigingen organiseren vormingsmomenten

voor jeugdbegeleiders, op maat van een bepaalde

doelgroep. Leiding van Scouts, Chiro, KSA… kunnen hiervoor

bij hun eigen koepel terecht.

Voor de speelpleinen is er de overkoepelende Vlaamse Dienst

Speelpleinwerk (VDS) die de vormingsmomenten op maat van

het speelpleinwerk geeft. Voor deze cursussen moet je 16 jaar

zijn, of 16 worden in het jaar dat je de cursus volgt.

Je kunt twee attesten behalen:

• Animator

Deze cursus vormt de deelnemers in het begeleiden en animeren

van kinderen en jongeren in het jeugdwerk. Het bevat een

theoretisch gedeelte (deelname aan een erkende cursus) en een

praktisch gedeelte (stage, die kun je bijvoorbeeld in Zwijndrecht

bij het speelplein doen).

• Hoofdanimator

De cursus tot hoofdanimator richt zich wat meer op het opnemen

van verantwoordelijkheden binnen het jeugdwerk.

Deze cursussen zijn altijd een schitterende ervaring. Geen saaie

lessen of workshops, maar samen met leeftijdsgenoten een

fantastische tijd beleven en tegelijk bijleren. Samen spelen,

oefenen, fantasie gebruiken en experimenteren. Kortom, een

leuke en speelse ervaring.

Leuk om weten

De gemeente betaalt tot 75 % van het inschrijvingsgeld voor

de cursus terug als je in Zwijndrecht woont of als je in het

Zwijndrechtse jeugdwerk zit. Hiervoor moet je het attest van

deelname binnenbrengen bij de jeugddienst.

De monitoren bedenken soms ook zotte spelen.

MEER INFO - jeugddienst - 03 250 49 82 - jeugddienst@zwijndrecht.be

4

5


Wie waren jouw

Zwijndrechtse

voorouders

Ontdek het in

de bibliotheek

Vanaf januari kun je op een computer in de bibliotheek opzoekingen

doen in de registers van de burgerlijke stand en

de bevolking. Het gaat om registers die meer dan honderd

jaar oud zijn.

Geboortes, huwelijken en overlijdens

Voor stamboomopzoekingen vormen de registers van de

burgerlijke stand een belangrijke bron van informatie. In deze

registers worden de aangiften van geboorte, huwelijk en overlijden

geregistreerd. Zo kun je dus stap voor stap terugkeren in je

familiegeschiedenis.

De registers van de burgerlijke stand van 1796 tot 1912 kun

je raadplegen. Heb je een akte nodig uit een register jonger

dan honderd jaar, dan kun je onder bepaalde voorwaarden een

afschrift krijgen. Je informeert hiervoor best op voorhand eens

bij de dienst Burgerlijke Stand.

De volkstellingen

Ook de bevolkingsregisters, ooit georganiseerd als de fameuze

volkstellingen, zijn een belangrijke bron voor gezinsreconstructies.

Je vindt er informatie terug over adressen, gezinssamenstellingen,

beroepen, enzovoort.

De bevolkingsregisters van 1847 tot 1912 kun je raadplegen,

die jonger dan honderd jaar daarentegen niet.

De opzoekingen in de bibliotheek zijn gratis, maar kunnen beperkt

worden in tijd als het heel druk is. Laat je eerst registreren

aan de balie.

MEER INFO

03 250 48 32 - burgerlijke.stand@zwijndrecht.be

Rampenoefening

bij INEOS

De resultaten

Op 22 oktober organiseerde de provincie Antwerpen

een grote rampenoefening in Zwijndrecht. Het fictieve

ongeval gebeurde bij INEOS Oxide in het havengebied.

Behalve de provincie, de gemeente en het bedrijf waren

ook alle hulpdiensten bij de oefening betrokken.

In november werd de oefening grondig geëvalueerd. Hierbij

kwamen voor alle deelnemers heel wat leerpunten aan het

licht. Rampensituaties oefenen blijkt opnieuw heel effectief.

De gemeentelijke crisiscel werkte vanuit de crisiskamer van

de Antwerpse brandweer. Dat bleek opnieuw een zeer goede

beslissing. Geen enkele andere ruimte is beter uitgerust

voor een efficiënte werking.

De leerpunten voor Zwijndrecht hebben vooral betrekking

op een betere rolverdeling in de crisiscel, een betere afstemming

van de externe communicatie tussen de gemeente

en het bedrijf en meer afstemming voor de locatie van de

commandopost operaties aan het rampterrein.

In de nabije toekomst zullen alle deelnemers aan hun verbeterpunten

werken en ze ook inoefenen in kleinere oefeningen.

Sevesoalarm

Ga naar binnen, waar je ook bent

Wat betekent Seveso

De term Seveso verwijst naar een industrieel

ongeval dat zich in 1976 voordeed

nabij de Italiaanse stad Seveso. Sinds deze

catastrofe leggen Europese Sevesorichtlijnen

vast welke veiligheids- en preventieve

maatregelen genomen moeten worden

door en voor deze ondernemingen.

Het risico beperken

Bij een noodsituatie zou je blootgesteld

kunnen worden aan de gevolgen van

verschillende risico’s, zoals een brand,

een ontploffing of een toxische vrijzetting,

geurhinder.

Deze aanbevelingen bieden je in dat geval

een goede bescherming:

• Ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen.

• Sluit ramen en deuren, zet de airco af.

• Luister naar de media.

Om bij een noodsituatie te vermijden dat

je blootgesteld wordt aan schadelijke stoffen

uit een Seveso-installatie zoek je best

onmiddellijk bescherming.

MEER INFO

www.seveso.be

MEER INFO

dienst Communicatie - 03 250 49 35

noodplanning@zwijndrecht.be

6

7


Wie wordt

de bibste van

het land

Heb jij in oktober ook een droomformulier

ingevuld met een voorstel om de bibliotheek nog

mooier, aangenamer of efficiënter te maken

Uit de 219 ingevulde droomformulieren koos

de bibliotheek de tien meest voorkomende

droomvoorstellen. Tijdens de Bibliotheekweek kon

je op één van deze tien voorstellen stemmen in een

heus stemhokje.

Er waren veel positieve boodschappen van

mensen die heel enthousiast zijn over de

bibliotheek. Enkele voorbeelden:

“De bib is een rustige plek waar alle leeswormen

hun hobby kunnen uitoefenen.

Onze bib is gewoon perfect. Voor mij moet

er niets veranderd worden.

Dit is gewoon mijn droombib.”

(Marine Moorthamer)

“Ik droom van een

leescafé waar je met

een warm drankje

een boek of een

tijdschrift kunt

raadplegen „

“Weet dat deze bib

voor mij een 10

scoort. „

Leentje Van Kerschaver (foto)

Hier vind je de uitslag van de

stemming:

1. Ik droom van een leescafé waar je

met een warm drankje een boek of

een tijdschrift kunt raadplegen: 86

stemmen

2. Ik droom dat we voor het uitlenen

van dvd’s en cd’s niet meer hoeven te

betalen: 66 stemmen

3. Ik droom ervan om boeken die ik in

Burcht uitleen, in Zwijndrecht te mogen

binnenbrengen en omgekeerd:

48 stemmen

4. Ik droom van een rek met gezelschapsspelletjes:

41 stemmen

5. Ik droom van een hoekje in de bib

waar ik rustig kan spelen, lezen of

tv-kijken tot mama of papa boeken

gekozen heeft: 38 stemmen

6. Ik droom dat nieuwe aanwinsten en

aanbevolen boeken wekelijks en/of

maandelijks gemeld worden (mail,

brief, scherm, aanplakbord): 38 stemmen

7. Ik droom dat de openingstijden beter

afgestemd worden op de vrije tijd van

de burgers: 29 stemmen

8. Ik droom van een bib met een rustige

studieplek: 21 stemmen

9. Ik droom ervan dat lezers die niet met

de huidige moderne computertechnologie

vertrouwd zijn, in de bib worden

gehoord en geholpen: 16 stemmen

10. Ik droom ervan dat er (vooral in

Burcht) meer en beter werkende internetcomputers

komen: 10 stemmen

“Mijn droombib, geloof het of niet,

is een plaats waar ik kan komen,

om een boek te kiezen en even weg te

dromen.

Boekenrekken die glanzen en blinken,

zetels en kussens om in weg te zinken

met zachte muziek, een gezellige sfeer,

verrassende boeken keer op keer.

Waar iedereen welkom is elke dag,

waar ze je ontvangen met een lach.

Liefst met duizenden kleurrijke lichtjes en

dartele feeën

en ergens in een avontuurlijk hoekje,

piraten op woelige zeeën.

Een buitenaards wezen, als het even kon,

en Julia luisterend naar Romeo vanop het

balkon.

Misschien ook wel een knappe man

die perfect is en alles kan.

Of misschien met een ‘plaats van delict’,

waar de rechercheur geen leugens pikt.

Hoe het ook zij, dit is de droombib voor mij.

Maar misschien moet ik niet meer verder

dromen,

want in mijn bib moet eigenlijk niets extra’s

meer komen.

Lieve capabele mensen, een helpende hand,

massa’s boeken in keurige rijen, echt

plezant.

Dat van die lichtjes, feeën, piraten en de

perfecte man,

ik weet dat dit niet echt kan.

Maar met een bibzak vol spannende boeken,

zal ik ook dit niet ver meer moeten zoeken.

Dus wat mij betreft, doe zo voort!

Weet dat deze bib voor mij een 10 scoort.”

(Leentje Van Kerschaver)

8

9


Preventie, een goede gewoonte!

Isolatie plaatsen kan in aanmerking komen voor de IGEAN energielening.

Wat niet weg is, is gezien!

Voorkom diefstal uit voertuigen

Wat niet weg is, is gezien!

Diefstallen uit voertuigen komen steeds vaker voor.

Piekmomenten zijn vrijdag en zaterdag in de late avond en

aan het begin van de nacht. De diefstallen gebeuren het

hele jaar door, maar pieken in de donkere maanden.

De gps staat op nummer één in de top vijf van meest gestolen

voorwerpen, gevolgd door persoonlijke bezittingen zoals

identiteitskaart, bankkaart, rijbewijs en portefeuille. Laptop,

gsm en autoradio vullen het lijstje aan. Ook boorddocumenten

zijn zeer gegeerd. Neem deze voorwerpen steeds mee als je je

voertuig achterlaat.

Parkeer bij voorkeur in een garage of kies voor een niet afgelegen

en goed verlichte parkeerplaats. Sluit je wagen steeds

goed af. Veeg ook de zuignapafdruk van de gps op je voorruit

weg. Schakel steeds de bluetooth en wifi-functie uit. Laat het

handschoenkastje of kofferzeil open als er niets waardevols

ligt. Noteer serienummers, merk en type van je waardevolle

voorwerpen.

Toch slachtoffer

Doe steeds aangifte bij de politie. Blokkeer je bank- en

kredietkaarten via CARDSTOP 070 344 344. Blokkeer je

identiteitsdocumenten via DOCSTOP 0800 2123 2123 en

verwittig je verzekeraar.

MEER INFO: www.besafe.be

Inbraak in uw wagen voorkomen

Neem altijd alle waardevolle voorwerpen mee!

Jaarlijks doen ca. 80.000 Belgen aangifte van diefstal uit hun wagen. Haal daarom steeds alles wat

waarde heeft uit uw wagen als u parkeert. Vergeet daarbij uw boorddocumenten niet, veeg de

zuignapafdruk van uw gps-houder weg, schakel bluetooth- en wifi-functie uit en sluit goed af.

Meer info: www.besafe.be

V.U.: Philip Willekens, Waterloolaan 76 – 1000 Brussel - 2012

Kinderopvang vind

je op Meldpunt

Kinderopvang

Kinderopvang vinden voor baby’s is niet evident. Als

ouder moet je vaak meerdere onthaalouders of crèches

bellen en krijg je te horen dat er geen plaats of een

wachtlijst is. Dit zorgt voor onzekerheid bij de ouders.

De website Meldpunt kinderopvang Zwijndrecht vergemakkelijkt

de zoektocht.

Op deze site lees je per opvanginitiatief de openingstijden,

de tarieven en de praktische informatie. Eén muisklik

verder kun je het aantal vrije plaatsen terugvinden.

Je kunt ook gericht zoeken op dagen, uren, soort opvang,

Burcht of Zwijndrecht. Vervolgens krijg je de vrije

plaatsen die beantwoorden aan jouw opvangvraag.

Als je thuis geen internettoegang hebt, kun je altijd contact

opnemen met de vrijetijdsbalie.

Niet alleen Zwijndrecht heeft zo’n website. Ook heel wat

andere gemeentes hebben dezelfde website. Opvang

zoeken dicht bij de werkplek wordt ook hierdoor gemakkelijker.

IGEAN energielening

Goedkoop of zelfs renteloos lenen voor energiebesparende werken

Vanaf januari kun je als inwoner van Zwijndrecht in aanmerking komen voor

een goedkope of zelfs een renteloze lening voor structurele energiebesparende

maatregelen aan je woning. IGEAN heeft een leningsbudget ter beschikking,

waardoor het in 2013 meer dan 200 leningen kan toekennen.

Hoe werkt dit

De lening kan 1 250 euro tot 10 000

euro bedragen. Ze is terug te betalen

binnen maximaal vijf jaar. Het geleende

bedrag dient voor energiebesparende

werken, zoals het plaatsen van isolatie,

hoogrendementsbeglazing, een

condensatieketel, warmteregeling of

een zonneboiler. Op het moment van

de aanvraag mogen de werken nog

niet zijn uitgevoerd. De lening wordt

goedgekeurd op basis van offertes.

Iedereen komt in aanmerking, zowel

bewoners, verhuurders als huurders,

ongeacht hun inkomen. Je dient een

aanvraag in bij IGEAN energielening.

Zodra het dossier volledig is, legt

deze dienst de aanvraag voor aan de

kredietcommissie en aan het Fonds ter

Reductie van de Globale Energiekost.

Je kunt de lening combineren met

andere premies en steunmaatregelen.

Er worden geen dossierkosten of

wederbeleggingsvergoeding gevraagd.

De vaste intrestvoet bedraagt 2 %.

Renteloze lening

Een renteloze lening is mogelijk

als je recht hebt op de verhoogde

tegemoetkoming van het ziekenfonds,

als je in aanmerking komt voor de

verwarmingstoelage via het OCMW

of als je moeilijkheden hebt om je

verwarmingsfactuur te betalen en

daarom begeleid wordt door het OCMW

of een schuldbemiddelaar. Ga langs

bij het OCMW die met jou het dossier

zal opmaken. Het is hierbij belangrijk

dat de energiebesparende werken zich

terugbetalen door de verlaging van

de energiekost. IGEAN helpt om dit te

berekenen.

Als je een woning verhuurt aan een

erkend sociaal verhuurkantoor (SVK)

kom je mogelijk ook in aanmerking voor

de renteloze lening. Hiervoor neem je

contact op met het SVK.

Aanvraag indienen

Doe een aanvraag bij IGEAN

energielening. Vergeet niet: geld lenen

kost ook geld.

10

MEER INFO

www.zwijndrecht.be/kinderopvang

vrijetijdsbalie - Binnenplein 1 - 03 250 49 65

MEER INFO

www.igean.be - energielening@igean.be - 03 350 08 06

11


Kleine Beer Films & AssociA te Directors presenteren

Smakelijk eten!

een film van walther GrotenhuiS

crew BrAzilië cAmerA andré luiS da cunha geluiD franciSco Pereira

da SouSa crew Filippijnen en KeniA cAmerA adri Schrover

geluiD wouter veldhuiS montAge mario SteenberGen originele muzieK

johan hooGewijS mixAge kurt bruyninckx

www.Smakelijketendefilm.com

Hoe voedsel de

wereld verandert

Kleurcorrectie hendrik winGelaar titels/generieK PhiliP de

wandeleir mister Kitchen maarten hoekStra, daan faber, iGor Sorko

einDreDActie iKon marGje de koninG geDelegeerD proDucent rené huybrechtSe

proDucenten wouter SniP - kleine beer filmS, mark daemS &

bram crolS - aSSociate directorS

www.cinemadelicateSSen.nl

KijK op

IENS.Nl/foodfIlm

en Geniet van een

duurzaam Food&Film

menu na de

voorstellinG van

de Film smaKelijK

eten!

Film: Smakelijk eten

Weet jij waar je eten

vandaan komt

Een wereld aan voedsel ligt het hele jaar door op ons bord.

En wat op ons bord ligt, verandert de wereld. Is ons eten nog

een verleiding voor de smaakpapillen en een bron van samenzijn

Of is het veranderd in een gewetenszaak

In Smakelijk eten reist regisseur Walther Grotenhuis de ingrediënten

achterna. Hij gaat op zoek naar de oorsprong van de

boontjes, de scampi’s en soja en doet daarbij enkele ontdekkingen.

Smakelijk eten is een Nederlands-Belgische productie,

met een verrassende invalshoek.

De vertoning vindt plaats op donderdag 24 januari om 20 u.

Na de documentaire volgt een interactieve nabespreking.

We sluiten af met een hapje en een drankje.

Gratis toegang

Een organisatie van de Gezondheidsraad en Velt Den Bumpt

MEER INFO

dienst Sociale Zaken - 03 250 49 30

sociale.zaken@zwijndrecht.be

Louisa Van Hecke

blaast 100 kaarsjes uit

Louisa Van Hecke werd op 17 december 1912 geboren in

Wetteren. Ze was het jongste kind van het gezin. Ze had

twee zussen en twee broers, die helaas overleden zijn.

Op 17-jarige leeftijd verloor ze haar moeder en moest

Louisa voor het huishouden en voor haar twee broers

zorgen. Ze woonde toen in de Sint-Andrieswijk in

Antwerpen. Daar heeft ze ook haar echtgenoot

Raymond Barbiers leren kennen. Het koppel huwde op

25 februari 1933. Samen kregen ze twee kinderen. In

1933 werd haar zoontje Charles geboren, die helaas al

in 1934 overleed. Haar dochter Sylvia werd geboren in

1946. Het gezin woonde toen in Wilrijk.

Louisa was korsettenmaakster en bandagiste. Later

werkte ze bij Bovary van de familie Van de Velde en in

de lingeriesector.

In 1952 verhuisde het gezin terug naar Sint-Andries in

Antwerpen en in 1976 naar Linkeroever. Op 10 februari

1993 overleed haar dierbare man.

Sinds april 2004 woont Louisa in het woonzorgcentrum

De Regenboog, waar ze dankzij de goede zorgen haar

honderdste verjaardag mag vieren.

Proficiat!

Cursus:

eerste stappen

op de computer

Sinds 2010 kun je in Zwijndrecht deelnemen aan

computercursussen voor absolute beginners.

Vrijwilligers die opgeleid zijn tot lesgever of begeleider

geven de cursussen. De cursussen vinden overdag plaats

in de bibliotheek van Zwijndrecht.

De cursussen zijn bedoeld voor wie nog nooit met een

computer werkte. We verwachten dus geen enkele voorkennis.

Stap voor stap, in een aangepast tempo, leer je

de computer kennen. Zo overwin je de schrik die bij veel

mensen leeft. Het computerjargon wordt verduidelijkt.

Je maakt kennis met verschillende programma’s. Je leert

zowel muis als toetsenbord gebruiken. Je leert hoe je iets

bewaart.

Nieuwjaarsthé-dansant

vrijdag 18 januari

om 19 u.

In lokaal dienstencentrum Houtmere dans je het

nieuwe jaar in op de muziek van de jaren 60-70-80

door dj Danny Van Tichelen van Radio Minerva.

De deuren gaan open om 18.30 u.

2 euro vvk in Houtmere

3 euro kassa

Houtmere 27

Je kunt je vanaf nu terug op de wachtlijst laten plaatsen,

dan krijg je een seintje wanneer er een plaatsje vrijkomt.

INSCHRIJVEN EN INFO

vrijetijdsbalie - 03 250 49 65

vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be

MEER INFO

Houtmere - 03 250 18 36

houtmere@zwijndrecht.be

12

13


Gedichtendag

Koen De Cauter

zingt Gezelle

In de jaren ’90 maakte Koen De Cauter samen met zijn

ensemble twee cd’s waarop hij gedichten van Gezelle op

muziek zette: ’t Is Stille in 1992 en Terug in 1999.

Op deze Gedichtendag brengt Koen de Cauter met drie

muzikale vrienden een keuze uit deze prachtige Gezellebewerkingen.

Het wordt een boeiende confrontatie van

gedichten uit het latere werk van de dichter met uiteenlopende

muzikale stijlen en tradities.

“Een wonderbaarlijke herontdekking van de taal-en

klankvirtuoos Gezelle” (Het Nieuwsblad)

“Respectabel en teder, maar met zoveel eigenheid dat de

gedichten een nieuw leven gingen leiden” (De Standaard)

“Gezelle schittert in nieuwe kleuren” (De Morgen)

donderdag 31 januari om 20 u. in de bibliotheek,

Binnenplein 1

een organisatie van de bibliotheek samen met Davidsfonds

Zwijndrecht en Burcht

5 euro of 4 euro leden Davidsfonds en bibliotheek

RESERVEREN EN INFO

03 250 49 40 - bibliotheek@zwijndrecht.be

Onze chauffeurs

brengen je veilig

thuis op oudejaar!

Bekijk onze dienstregelingen

op www.delijn.be/oudejaar

De Lijn

vervoert je op

oudejaarsnacht

Tijdens oudejaarsnacht zet

vervoermaatschappij De Lijn in

de provincie Antwerpen meer

dan 100 chauffeurs in om

feestvierders veilig naar hun

bestemming te brengen.

Een biljet voor oudejaarsnacht

kost 3 euro. Het is geldig voor

een onbeperkt aantal ritten op

oudejaarsavond vanaf 18 uur

en op nieuwjaarsdag.

Het oudejaarsnachtbiljet is te

koop in de Lijnwinkels en op

31 december vanaf 18 uur bij

de chauffeur. Abonnees rijden

gratis tijdens oudejaarsnacht

op vertoon van hun Omnipas

of Buzzy Pazz.

DIENSTREGELINGEN

www.delijn.be/oudejaar

070 220 200 (€ 0,30/minuut)

Verantwoordelijke uitgever: Tamara De Bruecker, directeur Marketing & Communicatie, Motstraat, 20, 2800 Mechelen – gedrukt op milieuvriendelijk papier.

De bibliotheek bij

jou thuis

Een extra service voor wie

ziek is of een handicap heeft

Als je moeilijk zelf naar de

bibliotheek kunt komen omwille

van ziekte of een handicap,

dan kan de bibliotheek

ook naar je toekomen. Je

bespreekt met een vrijwilliger

wat je wenst te ontlenen en

dan wordt alles netjes bij jou

thuis bezorgd. Je kunt boeken,

cd’s, dvd’s, luisterboeken

en daisyboeken ontlenen. Als

je nog geen lid bent van de

bibliotheek, betaal je 5 euro

lidgeld. Het ontlenen en de

bezorging aan huis zijn gratis.

Voor een cd betaal je 0,50

euro en voor een dvd 1 euro

leengeld per stuk. Met een

vrijetijdspas betaal je slechts

de helft van deze bedragen.

De bibliotheek zoekt ook nog

extra vrijwilligers

De bibliotheek

online

De bibliotheek is al enkele jaren online. Vanuit je

luie zetel zie je gemakkelijk of een bepaald boek,

cd of dvd in de bib te vinden is. Maar er zijn nog

veel meer mogelijkheden.

Op de startpagina vind je nieuws over activiteiten in de

bib, literaire actualiteit, enzovoort. Met een handige

zoekfunctie kun je de nieuwe aanwinsten opvragen.

Bij Mijn Bibliotheek kun je gemakkelijk bibliotheekmaterialen

verlengen, reserveren en nakijken wat je

ontleend hebt. De catalogus biedt heel veel zoekmogelijkheden

met extra recensies, covers, websites, flapteksten,

e-boeken, persartikels, verwijzingen naar Wikipedia, leestips,

auteursinformatie met koppelingen naar interviews,

bekroningen, video’s enzovoort.

ZOEKEN

http://zwijndrecht.bibliotheek.be

of klik op de banner Bibliotheek online

op www.zwijndrecht.be.

Heb jij je gratis

Lijnabonnement al

ontvangen

In december kregen kinderen

van 6 tot 12 jaar en

alle 60- tot 65-jarigen die in

Zwijndrecht wonen een gratis

lijnabonnement door het gemeentebestuur

aangeboden.

Als er met de bedeling van je

abonnement iets is misgelopen,

dan kun je nog tijdens

de hele maand januari bij

de dienst Bevolking terecht,

die ervoor zal zorgen dat het

abonnement toch nog bij jou

terechtkomt. Vanaf februari

wordt de administratie afgerond

en moet je zelf in een

abonnement voorzien.

De gratis 65+ kaart wordt vervangen

door de MOBIB-kaart.

Je huidige 65+ kaart blijft geldig

totdat je een MOBIB-kaart

ontvangen hebt.

MEER INFO

dienst Bevolking

03 250 48 30

MEER INFO

03 250 49 40

bibliotheek@zwijndrecht.be

Tweet eens

met de gemeente

@Zwijndrecht2070

Zit jij al op twitter Steeds

meer mensen gebruiken

twitter om korte berichtjes

te delen met hun volgelingen.

Wist je dat je ook de gemeente

Zwijndrecht op twitter

vindt Volg ons op

@Zwijndrecht2070. We hebben

heel wat te vertellen.

We willen op twitter ook

luisteren. Heb je iets te vragen

of te melden Stuur ons een

tweet.

MEER INFO

dienst Communicatie,

03 250 49 20,

communicatie@zwijndrecht.be

Nieuwjaarsreceptie

Jeugdraad

Op vrijdag 25 januari nodigt de Jeugdraad

iedereen vanaf 20 u. uit voor hun jaarlijkse

nieuwjaarsreceptie in jeugdhuis Den Trechter.`

Je krijgt een gratis aperitiefje met heerlijke hapjes.

Deze avond geeft de Jeugdraad de aftrap

van een nieuw jaar vol jeugdig enthousiasme.

Die avond zullen dé vrijwilliger van 2012, de

beste jeugdfuif van 2012, het knapste nieuwe

jongereninitiatief van 2012 enzovoort in de

prijzen vallen. Redenen genoeg om zeker van

de partij te zijn.

MEER INFO

jeugddienst - 03 250 49 80

jeugddienst@zwijndrecht.be

14 15


© Bram Vandeveire

Theater:

Toneelgroep Nunc

IJzergordijn

zaterdag 19 januari om 20 u.

OC ’t Waaigat

IJzergordijn vertelt het verhaal van de liefde zoals iedereen het

wil: veel en vol. Maar zoals altijd kruist het verdriet hun pad

en kruipt de miserie al in hun hoofd.

Twee cipiers proberen ‘s avonds hun eigen angsten te vangen.

Ze staan op trouwen, ze staan klaar voor het leven, maar dan…

Een verhaal dat gedoemd was om goed te eindigen maar het

verdriet kwam langs en maakte alles anders.

Acteurs: Dries Vanhegen en Leen De Veirman (die Katelijne

Verbeke vervangt) zijn heel overtuigend. Ze spelen met veel

goesting en dat straalt af. Alles klopt. De woorden, de manier

waarop ze spreken.

Tekst en regie: Benjamin Van Tourhout

Kaarten: 5 euro (strippenkaart/-26/+55/waccobon/groepen),

6 euro (vvk) en 8 euro (kassa)

RESERVATIES EN INFO

OC ’t Waaigat - Kerkplein 1 - 03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be - www.waaigat.be

Kunstbende zoekt

opnieuw bendeleden

Kunstbende, de legendarische

kunstwedstrijd voor jongeren, reist

het Waasland door. Na de editie in

Lokeren en Sint-Niklaas, slaat deze

wedstrijd voor de 14 e editie nu zijn

tenten op in Beveren.

Eind 2012 werd het startschot gegeven

voor een nieuwe editie van Kunstbende!

Jongeren tussen 13 en 19 jaar kunnen

zich inschrijven op www.kunstbende.be in

de categorieën mode, muziek, film, foto,

dans, beeldend, performance, txt en dj.

De plaatsen zijn beperkt.

Voorronde op 9 maart

Alles mag en alles kan bij Kunstbende.

Enthousiasme en originaliteit zijn belangrijker

dan gelikte professionaliteit en

technische kunde. Doe mee en waag je

kans tijdens de voorronde op 9 maart in

CC Ter Vesten in Beveren. Verras de jury

met jouw eigenste talent en misschien

verover jij wel een plaats in de finale!

De prijzen, de legendarische wildcards,

zijn trajecten die uitgestippeld worden

met professionele begeleiding. Zo krijgen

alle winnaars de kans om zich verder artistiek

te ontwikkelen, ook na Kunstbende.

MEER INFO

kunstbende@beveren.be - 03 750 10 13 - www.kunstbende.be

CC Ter Vesten - Gravenplein 2 - 9120 Beveren - 03 750 10 00

www.beveren.be/tervesten

Cultuurdienst Zwijndrecht - cultuurdienst@zwijndrecht.be - 03 250 49 52

Coaching in Zwijndrecht:

fotografie

Natuurlijk sta je er niet alleen voor.

Alle Wase cultuurcentra organiseren een

voortraject met coachings, infomomenten

en workshops om jou een duwtje in de

rug te geven richting artistiek succes. Krijg

advies van een echte pro met coachingsessies

of workshops.

In Zwijndrecht kun je dit jaar terecht voor

fotografiecoaching. Op woensdag 23 en

30 januari krijg je van 14 tot 16 u. persoonlijke

begeleiding door een professionele

fotograaf. Portretten, landschappen,

reportages, objecten… Ben je gebeten

door de fotomicrobe, aarzel dan niet en

schrijf je in.

Film:

Les hommes libres

woensdag 16 januari om 20 u.

Cinema4You, Heirbaan 31

De film is gebaseerd op ware feiten. De Parijse moskee

bood tijdens de Tweede Wereldoorlog een schuilplaats

aan verzetsstrijders en joden.

1942, de Algerijn Younes zet een zwart handeltje op in

Parijs. Hij wordt gevat en gedwongen om te spioneren

in de moskee. Daar leert hij de Joodse zanger Salim

kennen. Dat moslims, soms uit eigen belang, maar ook

uit idealisme, de kant van het verzet kozen, is een goed

bewaard geheim.

De regisseur gebruikt het verhaal als een kapstok voor

de politieke en ideologisch gekleurde plot. Hij wijst

vooral op de gemeenschappelijkheid tussen het jodendom,

het christendom en de islam.

Het is een vlot verteld verhaal dat de toeschouwer

verrast.

Regisseur: Ismaël Ferroukhi

Kaarten: 3 euro (vvk/waccobon/-26/+55/groepen)

en 4 euro

RESERVATIES EN INFO

OC ’t Waaigat - Kerkplein 1 - 03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be - www.waaigat.be

16

17


© Kris Henkens

comedy try-out

Jeroen Leenders

Geen idee

zaterdag 26 januari om 20 u.

OC ‘t Waaigat

Jeroen oogstte heel wat lof met zijn eerste show. Hij won

onder andere het Leids Cabaretfestival in 2010 en speelde

ongeveer overal in Vlaanderen.

Geen idee is een echte Jeroen Leendersbelevenis. Het heeft

een begin en een einde maar niet per se in die volgorde.

Het toont je niets nieuws. Jeroen laat zien wat er al die tijd al

was, maar vergeten werd, als normaal bestempeld werd.

Je zult zien dat normaal niet meer is dan een consensus over

een verzameling waanzinnigheden. Meer dan tonen doet

Jeroen niet.

Want het eerlijkste antwoord dat een mens kan geven is:

“Geen idee.”

Kaarten: 5 euro (strippenkaart/-26/+55/waccobon/groepen),

6 euro (vvk) en 8 euro (kassa)

RESERVATIES EN INFO

OC ’t Waaigat - Kerkplein 1 - 03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be - www.waaigat.be

Regionale ski- en

snowboarddag

Op vrijdag 15 februari organiseert de Sportregio Rivierenland

voor alle 12 tot 18-jarigen een ski- en snowboarddag

in Skidôme in Terneuzen (NL). De beginnershelling en de

pistes bieden iedere skiër en snowboarder mogelijkheden

en uitdagingen. Liever freestyle Dan kun je je hart ophalen

in het uitdagende funpark.

Je krijgt één uur ski- of snowboardles. Daarna kun je nog

één uur vrij de helling afzoeven. Gevorderden kunnen ook

twee uur vrij skiën of snowboarden. Voorwaarde is wel

dat je ouders hiervoor toestemming geven. Vooraleer je

de baan op mag, test een monitor je niveau.

Vertrek om 9.15 u. aan de sporthal, Fortlaan 10, terug

rond 15.45 u.

30 euro inclusief busrit, huur materiaal, verzekering,

lesgever en drankje

Beperkte plaatsen, schrijf in voor 31 januari.

De sportdienst bezorgt je een document ter ondertekening

waarmee je je kind toestemming geeft om naar het

buitenland te reizen.

INSCHRIJVEN

sportdienst - Fortlaan 10 of vrijetijdsbalie - Binnenplein 1

http://zwijndrecht.grabbis.be.

Nieuwjaarsconcert

Orkest der Lage Landen

met Marco Bakker

en Elise Caluwaerts

zondag 6 januari om 15 u.

Heilig Kruiskerk Zwijndrecht

Traditiegetrouw nodigen we het Orkest der Lage Landen onder

leiding van Walter Proost uit om een nieuwjaarsconcert te geven.

Ze brengen als solist niemand minder dan Marco Bakker mee,

zowat de ongekroonde keizer van het operettegenre. Zijn optredens

op radio en televisie zorgden voor een enorme heropleving

van de populaire klassieke muziek.

Het orkest en Marco Bakker brengen een gevarieerd programma

met klassiekers van Robert Stolz, Franz Léhar en Johann Strauss.

Deze middag wordt een onvergetelijk moment voor de liefhebbers

van Weense muziek.

Aansluitend vindt de Nieuwjaarsdrink plaats in het Vredespark.

Solisten: Marco Bakker, Elise Caluwaerts

Kaarten: 15 euro (waccobon/-26/+55/groepen) en 17,50 euro (kassa)

RESERVATIES EN INFO

OC ’t Waaigat - Kerkplein 1 - 03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be - www.waaigat.be

Opleiding

initiator badminton

Je leert de algemene doelstellingen, de basisslagen

uit stilstand en de basistactiek van de verschillende

disciplines enkel, dubbel en dubbel gemengd.

Om deel te nemen moet je minstens 17 jaar worden in 2013

en geslaagd zijn voor de toelatingsproef Initiator Badminton.

Meer info hierover vind je bij de Vlaamse Badmintonliga,

jo@badmintonvlaanderen.be.

De opleiding bestaat uit drie modules en start op donderdag

7 februari in de sporthal Zwijndrecht, Fortlaan 10.

170 euro voor de volledige opleiding (module 1: 45 euro,

module 2: 60 euro, module 3: 65 euro)

MEER INFO

VTS-secretariaat - Ingrid Hermans - 02 209 47 23 - ingrid.

hermans@bloso.be

INSCHRIJVEN

www.bloso.be/vts

18

19


© François Buyssens

Huldiging

sportlaureaten

seizoen 2011-2012

Uit in Zwijndrecht

wo 02.01

zo 06.01

wo 16.01

Vrijdagavond 16 november bracht de gemeente

Zwijndrecht hulde aan haar sportlaureaten. Ruim

honderdtachtig sportievelingen uit negentien

verenigingen slaagden erin zich op sportief vlak

competitief te onderscheiden. Sportschepen Kris

Herremans en burgemeester André Van de Vyver

ontvingen de kampioenen in ontmoetingscentrum

’t Waaigat.

Volksdansgroep ’t Veerke was te gast op de huldiging.

© François Buyssens

Installatievergadering

gemeenteraad

organisatie: gemeente

waar: administratief centrum

uur: 20 u.

info: 03 250 48 00

info@zwijndrecht.be

Nieuwjaarsdrink voor

alle inwoners

organisatie: gemeente

waar: Vredespark

uur: 16 u.

info: 03 250 49 51

info@zwijndrecht.be

Film: Les Hommes libres

organisatie: OC ‘t Waaigat

waar: Cinema4you, Heirbaan 31

uur: 20 u

reserveren: 03 250 49 40

waaigat@zwijndrecht.be

Hoewel elke deelnemer het beste van zichzelf gaf, zijn

er toch enkele prestaties die extra in het oog springen.

Catherine Jacques veroverde in het jiujitsu een gouden

medaille op de Slovenië Open, Sugar Jackson bekroonde

zich tot Europees kampioen superwelters en Tim Van Daele

werd in Hawaï wereldkampioen Xterra.

Winnaars sportspaarkaart 2012

Uit de volle sportspaarkaarten werden tien gelukkigen

geloot. Zij mochten tijdens de huldiging een sportieve prijs

in ontvangst nemen.

Foto’s en namen op www.zwijndrecht.be

do 03 tot do 31.01

Tentoonstelling van de

maand: Vredeseilanden

organisatie: bibliotheek

waar: bibliotheek Zwijndrecht

info: 03 250 49 40

bibliotheek@zwijndrecht.be

ma 07.01

Gezellig samenzijn

‘Verloren maandag’

organisatie: Markant

waar: De Mouterij

uur: 18 u.

prijs: leden gratis, niet-leden 10 euro

info: F. Van Camp - 03 252 97 29 of

friedavancamp@hotmail.com

Eén appelbol en één worstenbrood,

koffie, thee of borrel inbegrepen

Lezing met plaats voor vragen en

debat. Warme drank en gebak tijdens

de pauze.

Uit de volle sportspaarkaarten werden tien winnaars geloot.

Winnaars

Zwinkeltasspotting

december

Gebruik je Zwinkeltas het hele jaar door en maak

kans op een prijs. Een fotograaf neemt tot oktober

2013 willekeurige foto’s van Zwinkeltassen en hun

eigenaar.

Herken je jezelf op één van de foto’s Kom dan

voor 1 februari naar het administratief centrum

om je kenbaar te maken en om twee Kadobons

Zwijndrecht van 10 euro of een gevulde Zwinkeltas

in ontvangst te nemen.

zo 06.01

Wandeling

organisatie: De Stormvogels

waar: Berchem, Antwerpen

uur: vertrek om 13.30 u. aan

tramhalte Koninklijkelaan in

Berchem (lijn 15) of bijeenkomst aan

tramhalte Dorp in Zwijndrecht om

12.40 u.

zo 06.01

Nieuwjaarsconcert:

Orkest der lage landen

organisatie: OC ‘t Waaigat

waar: Heilig Kruiskerk

uur: 15 u.

info: 03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be

Solisten: Marco Bakker en Elise

Caluwaerts. Aansluitend Nieuwjaarsdrink

in het Vredespark

ma 07.01

Start cursus lijndansen

organisatie: Markant Zwijndrecht

i.s.m. KVLV

waar: Den Trechter

uur: van 14 tot 16 u.

info: F. Van Camp, 03 252 97 29 of

friedavancamp@hotmail.com

Wekelijkse cursus tot 29.04

wo 16.01

wo 16.01

Hobbynamiddag

organisatie: KVLV

waar: Strijkatelier, Pastoor Coplaan

uur: 13.30 u.

info: H. Heyrman - 03 252 79 69

do 17.01

Wandelen

organisatie: Rust Roest

waar: Kerk Zwijndrecht

uur: 13.30 u.

info: R. Bolsens - 03 252 85 32

vr 18.01

Nieuwjaarsreceptie

organisatie: KVLV i.s.m. Landelijke

Gilde

waar: familie De Langhe, Blauwe

Hoevestraat

uur: 19.30 u.

info: G. De Schepper - 03 252 71 46

MEER INFO

dienst Lokale Economie - 03 250 48 15

middenstand@zwijndrecht.be

Muzikale happening

organisatie: Neos Zwijndrecht-

Burcht

waar: OC ‘t Waaigat

uur: van 14 tot 17 u.

info: H. Cloostermans - 03 252 51 43

of hermancloostermans@skynet.be

20

21


Uit in Zwijndrecht

Jubilarissen

vr 18.01

Thé dansant

organisatie: Lokaal Dienstencentrum

Houtmere

waar: Houtmere 27

uur: 19 u. - deuren 18.30 u.

uur: 2 euro vvk, 3 euro kassa

info: 03 250 18 36

houtmere@zwijndrecht.be

za 19.01

Theater: IJzergordijn door

Toneelgroep Nunc

organisatie: OC ’t Waaigat

waar: OC ’t Waaigat

uur: 20 u.

info: 03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be

© Bram Vandeveire

do 24.01

Filmvoorstelling: Smakelijk

eten door Walter Grotenhuis

met nabespreking

organisatie: Bibliotheek i.s.m. Velt

Den Bumpt

waar: Bibliotheek Zwijndrecht

uur: 20 u.

info: I. Melis - 03 254 17 74

Bedoeling van de film is mensen

te doen nadenken bij hun eet- en

koopgedrag.

Kleine Beer Films & AssociA te Directors presenteren

Smakelijk eten!

Hoe voedsel de

wereld verandert

za 26.01

Comedy try–out: Geen idee

door Jeroen Leenders

organisatie: OC ’t Waaigat

waar: OC ’t Waaigat

uur: 20 u.

info: 03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be

© Kris Henkens

di 29.01

Nieuwjaarsconcert

organisatie: Okra Burcht

waar: deSingel in Antwerpen

uur: 10 u. en 14.30 u.

info: : L. Van der Meiren

0474 40 46 40 of

lea.van.der.meiren@hotmail.com

Nieuwjaarsconcert in deSingel

Blauwe zaal. Voor reservaties: stuur

een kaartaanvraag op naar Okra,

Nationalestraat 111, Antwerpen of

okra.antwerpen@scarlet.be

do 31.01

Gezellig Samenzijn

organisatie: Rust Roest

waar: OC ‘t Waaigat

uur: 14 u.

info: R. Bolsens - 03 252 85 32

Gezellig samenzijn met worstenbrood

of appelbol en voorstelling

dia’s van de activiteiten 2012

Briljanten bruiloft - 65 jaar

Meersman Albert & Geerts Cesarina

Gehuwd: 30.12.1947

Regenbooglaan 14

Gouden bruiloft - 50 jaar

Lescornez Antoon

& Van Puyenbroeck Celina

Gehuwd: 10.11.1962

Gehuwd: 27.12.1962

Zwijndrechtsestraat 45

vr 18.01

Geleide wandeling in

Tielrode

organisatie: Okra Zwijndrecht

waar: afspraak om 12.30 u. aan de

sporthal (kostendelend vervoer)

uur: 12.30 u.

info: W. Present - 03 252 50 92

za 19.01

Vertellegem

organisatie: Bibliotheek

waar: Bibliotheek Zwijndrecht

uur: 03 250 49 40

bibliotheek@zwijndrecht.be.

Voorleesuurtje voor alle kinderen

van vier tot acht jaar. Koffie en thee

staan klaar voor mama en papa.

zo 20.01

Zondagmiddagwandeling

organisatie: De Stormvogels

waar: Sint-Antonius, Zoersel

uur: vertrek om 13.30 u. aan de

kerk van Sint-Antonius of carpooling

op parking sporthal om 12.50 u.

info: D. Goossens - 03 252 55 06

goossens.neerbroek@pandora.be

di 22.01

Crealessen: sjaal in weef- en

viltwerk in twee lessen

organisatie: KVLV

waar: Oud Gemeentehuis

uur: 19 u.

info: C. De Roeck - 03 253 01 46

di 22.01

Bloemschikken

organisatie: Femma

waar: Kerkstraat 50

uur: van 13.30 tot 16.30 u.

en van 19.30 tot 22.30 u.

info: H. Smet - 03 252 57 36

herna.smet@skynet.be

C. Van Berlo - 03 252 65 91

chrisvanberlo@gmail.com

een film van walther GrotenhuiS

crew BrAzilië cAmerA andré luiS da cunha geluiD franciSco Pereira

da SouSa crew Filippijnen en KeniA cAmerA adri Schrover

geluiD wouter veldhuiS montAge mario SteenberGen originele muzieK

johan hooGewijS mixAge kurt bruyninckx

www.Smakelijketendefilm.com

do 24.01

KijK op

IENS.Nl/foodfIlm

en Geniet van een

duurzaam Food&Film

menu na de

voorstellinG van

de Film smaKelijK

eten!

Kleurcorrectie hendrik winGelaar titels/generieK PhiliP de

wandeleir mister Kitchen maarten hoekStra, daan faber, iGor Sorko

einDreDActie iKon marGje de koninG geDelegeerD proDucent rené huybrechtSe

proDucenten wouter SniP - kleine beer filmS, mark daemS &

bram crolS - aSSociate directorS

www.cinemadelicateSSen.nl

Voordracht:

overgangsrituelen

organisatie: KVLV

waar: Strijkatelier, Pastoor Coplaan

uur: 13.30 u.

info: G. De Schepper - 03 252 71 46

friedavancamp@hotmail.com

vr 25.01

Nieuwjaarsreceptie Jeugdraad

organisatie: Jeugdraad

waar: Jeugdhuis Den Trechter

uur: 20 u.

info: 03 250 49 80

jeugddienst@zwijndrecht.be

Iedereen, jong en oud welkom

za 26.01

Theaterbezoek:

Les Belles soeurs

organisatie: Markant

waar: Lange Vlierstraat 5, Antwerpen

uur: 20.30 u..

info: V. Van Wetteren

0496 61 86 55

vvwetteren@yahoo.de

prijs: 10 euro

Komedie gespeeld door het

Multatuli theater. Partners eveneens

welkom.

ma 28.01

Bezoek achter de schermen

van de Bourla

organisatie: Okra Zwijndrecht

waar: Bourla schouwburg Antwerpen

uur: info bij inschrijving

info: W. Present - 03 252 50 92

do 31.01

Gedichtendag:

Koen De Cauter zingt Gezelle

organisatie: Bibliotheek i.s.m.

Davidsfonds Zwijndrecht en Burcht

waar: Bibliotheek Zwijndrecht

uur: 20 u.

prijs: 5 euro of 4 euro leden DF en bib

reserveren: 03 250 49 40

bibliotheek@zwijndrecht.be

© Tim Boers

22 23


ZONDAG 6 JANUARI

VAN 16 TOT 18 U. | VREDESPARK | TOEGANG GRATIS | NA HET NIEUWJAARSCONCERT

NIEUWJAARSDRINK

VOOR IEDEREEN

© Flor Van de Velde

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!