Congres - Aclvb

aclvb.be

Congres - Aclvb

Inhoud

Voorwoord 3

I. Inleiding 7

II A. Doelstelling van het congres en keuze van het thema 11

II B. Document van het congres 11

1. ons syndicalisme 12

2. ons sociaal liberalisme 12

3. de congressen van de aclvb 13

III. Ons syndicalisme 14

A. Algemene beschouwingen 14

1. de doelstellingen van het syndicalisme – de uitdagingen van

elke dag en diegene die evolueren 15

2. de werkgever – altijd een betrouwbare partner 16

3. “casino-economie” – noch vrije markteconomie,

noch ongebreideld kapitalisme 17

4. vakbondsrechten – democratie en legitimiteit 18

B. Een syndicalisme dat evolueert in een WERELD DIE VERANDERT 20

1. ontzuiling – het belang van diensten 20

2. maatschappelijke keuzes – actievermogen en representativiteit 20

3. nieuwe actieterreinen 21

4. inter nationale en europese context 23

5. een nieuw inter nationaal elan voor vakbonden 24

6. offensieve strategie – het manifest van sevilla 25

a. De arbeidsmarkt 26

b. Sociale dialoog 27

c. Economisch, sociaal en milieubeleid 27

d. Versterking van de Europese Unie 28

e. Versterking van de vakbonden 29

ACLVB

Congres

15 februari 2008

More magazines by this user
Similar magazines