Brochure Over schade en zo - ProRail

prorail.nl

Brochure Over schade en zo - ProRail

Inleiding

Als een partij iets doet waardoor een andere partij schade

lijdt, komen al snel vragen op: Wat is de schade precies,

Wie is daarvoor aansprakelijk et cetera.

In de praktijk van alledag worden begrippen als verantwoordelijkheid,

aansprakelijkheid, schadevergoeding,

boete, bonus en malus nogal eens verward. Toch zijn er

grote verschillen in betekenis. Daarom begint hoofdstuk 1

met een verklaring van dit soort termen. Omwille van de

duidelijkheid zijn de begripsomschrijvingen zo simpel en

kort mogelijk gehouden. Juridische nuanceringen zijn

bewust achterwege gelaten.

Hoofdstuk 2 gaat over specifieke bepalingen die ProRail

gebruikt in aannemingsovereenkomsten in het kader van

de UAVGC 2005 (Uniforme Administratieve Voorwaarden

voor Geïntegreerde Contracten). Achtergrond daarvan is

het Gele Boekje dat ProRail in 2008 heeft geïntroduceerd

en sindsdien hanteert bij opdrachtverlening. Dit Gele

Boekje bevat wijzigingen en aanvullingen van ProRail op de

UAVGC 2005. In het verlengde hiervan heeft ProRail de

Model Basisovereenkomst die bij de UAVGC 2005 hoort op

enkele onderdelen aangepast. In hoofdstuk 2 vindt u een

toelichting op deze aanpassingen voor zover deze betrekking

hebben op de begrippen uit hoofdstuk 1.

ProRail Over schade en zo

Inleiding

4

More magazines by this user
Similar magazines