1. Neem je Lomo altijd mee 2. Gebruik hem dag en ... - Folia Web

folia.nl

1. Neem je Lomo altijd mee 2. Gebruik hem dag en ... - Folia Web

weekblad voor de Universiteit van Amsterdam

jaargang 64 22/10/2010 nummer 08

1. Neem je Lomo altijd mee

2. Gebruik hem dag en nacht

3. Hij is een deel van je leven

Edgar du Perron

‘Ik ben gewoon

heel aardig’

Het afdelingsblaadje

Liefdewerk nieuw papier

Bul

Roger van Boxtel

‘Studeren is een voorrecht’


Boekverkoper

Schippers is een algemene boekhandel gevestigd in

winkelcentrum de Amsterdamse Poort, en is onlangs

overgenomen door twee enthousiaste ondernemers. De

boekhandel heeft een breed assortiment en een

specialisme in Surinaamse en Antilliaanse literatuur en nonfictie.

Op korte termijn hebben wij plaats voor een

Enthousiaste boekverkoper m/v (22 uur per week)

vrijdag 12 en

zaterdag 13 november

Amsterdam RAI

Ontdek jouw mogelijkheden

bij de Overheid

8 e

editie!

Wij zoeken iemand die

-ervaring in de boekhandel heeft

-klantvriendelijk is

-flexibel en zelfstandig in een klein team kan samenwerken

-het leuk vindt mee te denken over de verdere ontwikkeling en

verbetering van de boekhandel

-bereid is op zaterdagen te werken

Wij bieden

-een functie in een boekhandel in het gezelligste winkelcentrum

van Amsterdam

-een prettige werksfeer

-salariëring volgens de cao voor de boekhandel

Voor meer informatie en gratis entree ga je naar

www.carrierebeursoverheid.nl

Uw sollicitatiebrief met cv kunt u voor 31 oktober mailen naar

mail@boekhandelschippers.nl t.a.v. Ivo Donkersloot.

Bijverdienen

Flexibel, afwisselend werk op oproepbasis in

centrum Amsterdam! Klein marktonderzoekbureau

zoekt enquêteurs voor telefonisch onderzoek

(op kantoor) en bezoekers onderzoek tijdens

beurzen in de RAI.

Ben je 18 jaar of ouder, in staat op een nette

manier te communiceren en meerdere dagen of

avonden per maand beschikbaar

Bel dan ibt marktonderzoek: 4288429!!

Jans & Hagenaars Advocaten is een samenwerkingsverband

van zes zelfstandige advocaten, met elkaar

verbonden door hun passie voor het vak en de gedrevenheid

waarmee we ons inzetten voor de belangen van elke

cliënt. Ons kantoor is gevestigd in het Vincentiushuis,

een monumentaal pand aan de Kloveniersburgwal in het

hartje van Amsterdam.

Wie zorgt er straks

voor Pietje

Voor één van onze advocaten, zijn wij per 1 december

aanstaande opzoek naar een

juridisch /secretarieel medewerk(st)er,

met de navolgende competenties:

• gevorderd in Uw studie Nederlands recht, met goede

tot zeer goede studieresultaten;

• kennis van en affiniteit met bestuursrecht, personenen

familierecht en strafrecht;

• uitstekende beheersing van de Nederlandse taal

• minimaal 2 dagen per week beschikbaar

• gedreven en een goed gevoel voor humor

Schriftelijke sollicitaties richten aan:

Mr W.A.L de Boer

Postbus 15101

1001 MC Amsterdam

Nadenken over straks, als u er niet

meer bent, is moeilijk. Maar een goed

gesprek met de medewerkers van

het Leger des Heils over uw zorgen

is vaak een hele opluchting. Wilt u

hier meer over weten Bel dan naar

036 - 539 81 62 of ga naar de website

www.wiezorgterstraksvoorpietje.nl

folia-jans & hagenaars 101014.indd 1 15-10-2010 10:51:47


inhoud #08

Nostalgisch kieken

Voor sommigen een hobby, voor anderen

een lifestyle: lomografie. Wat bezielt

mensen om anno 2010 een camera te

kopen die niks kan 14

Goed lezen

Het was een klein persrelletje, begin september: dyslectici

mogen geen arts meer worden! Aryan van der Leij buigt zich

over de feiten 8

Edgar du Perron

Zijn beroemde opa Eddy had ‘een pesthekel aan juristen’. Zelf is

hij een warm pleitbezorger van het recht in de breedste zin des

woords 10

Het blaadje van de faculteit

Een rondgang langs wat de UvA zoals te bieden heeft aan

tijdschriften; van obscuur tot gerenommeerd. En, zo blijkt, altijd

een plezier om te maken 16

En verder:

nieuws 4-7, opinie/brief/stage 8-9, objectief 12, bul 20, Fen

is uit/het beste/eten 21, annonces 22, lezingen 23, Dijkgraaf/

Curvers/overigens 24

commentaar

Vierde lid

Het drie leden tellende College van Bestuur

krijgt weer een vierde lid. Daarmee

wordt een situatie hersteld die tussen 2003

en 2006 ook bestond. In de regel bestaat

een universitair college van bestuur in Nederland

uit drie leden, maar toen de UvA

in 2003 een intensieve samenwerking

aanging met de Hogeschool van Amsterdam

(HvA), kwam er een gemeenschappelijk

vierkoppig College van Bestuur

voor UvA en HvA. Daarin kreeg ook de

bestuursvoorzitter van de HvA een plaats.

Het werd een drama: het college had het

drukker met het intomen van persoonlijke

tegenstellingen en het blussen van

bestuurlijke binnenbrandjes – wat beide

vaak niet lukte – dan met het daadwerkelijk

leidinggeven aan twee reusachtige

onderwijsinstellingen met (toen al) meer

dan zestigduizend studenten. Het leek

erop dat de HvA de schuld kreeg van de

rellerige sfeer in het Maagdenhuis, want

toen het hele college in 2006/07 werd

vervangen, was er geen plaats meer voor

een ‘eigen’ HvA-afgevaardigde in het CvB.

De HvA wordt sindsdien rechtstreeks

vanuit de UvA bestuurd. Het College van

Bestuur heet officieel weliswaar ‘College

van Bestuur van UvA en HvA’, maar in de

praktijk wordt het vooral beschouwd als

bestuursorgaan van de UvA. In dat licht

bezien is het een goede ontwikkeling dat

een onderwijsinstelling waar de UvA zo

nauw mee samenwerkt nu weer een eigen

vertegenwoordiger krijgt in het CvB in

de vorm van een ‘rector HvA’. Dat is niet

alleen goed voor de moraal van de HvA,

waar men zich vaak het ondergeschoven

kindje van de UvA voelt, maar ook voor

de kwaliteit van de hogeschool: de rector

gaat zich onder meer bezighouden met de

ontwikkeling van de onderzoekspoot aan

de HvA. Te hopen is dat er nu ook werkelijk

iemand benoemd gaat worden met

wortels in en kennis van de hbo-wereld,

want anders is de HvA blij gemaakt met

een dode mus.

Folia verschijnt sinds 1948 als onafhankelijk

weekblad voor de Universiteit van

Amsterdam. Het wordt uitgegeven door de

stichting Folia Civitatis.

cover: Pascal Tieman

w ekblad voor de Universiteit van Amsterdam

jaargang 64 2/10/2010 nummer 08

1. Neem je Lomo altijd mee

2. Gebruik hem dag en nacht

colofon

3. Hij is een deel van je leven

Folia: Weekblad voor de Universiteit van Amsterdam, Vendelstraat 2, 1012 XX Amsterdam, tel. 020-5253981, fax 020-5253980, redactie@folia.uva.nl website: www.folia.nl uitgever: Stichting Folia Civitatis

redactie: Floor Boon, Mirna van Dijk (eindredacteur), Jim Jansen (hoofdredacteur), Luuk Heezen, Anouk Kemper, Margot Riedstra (secretariaat), Henk Thomas, Dirk Wolthekker medewerkers aan dit

nummer: Bram Belloni, Quinten van der Blonk, Martien Bos (correctie), Bob Bronshoff, Anne Corré, Emma Curvers, Fred van Diem, Robert Dijkgraaf, Julie de Graaf, Jan-Maarten Hupkes, Marc Kolle, Harmen

van der Meulen, Gina Miroula, Onna la Rivière, Won Tuinema, Tjebbe Venema, Fen Verstappen, Hans van Vinkeveen redactieraad: Wouter Breebaart, Simon Dikker Hupkes, Albert Goutbeek, Lief Keteleer

(voorzitter), Jaap Kooijman, Lennart Verhoef, Bert Vuijsje zakelijke leiding: Paul van de Water art direction: Pascal Tieman opmaak: Carl Zevenboom druk: Dijkman Offset, Diemen advertentiewerving:

Bureau van Vliet bv, Zandvoort, tel. 023-5714745, fax 023-5717680, zandvoort@bureauvanvliet.com abonnement: € 46,90 per jaargang opgave: 020-525 3981, mededelingen@ folia.uva.nl of www.folia.nl. Het is

niet altijd mogelijk de rechthebbenden van de foto’s op de prikbordpagina te achterhalen. Rechthebbenden van het beeldmateriaal kunnen zich bij Folia melden via: redactie@folia.uva.nl.

Edgar du Perron

‘Ik ben gewoon

heel aardig’

Het afdelingsblaadje

Liefdewerk nieuw papier

Bul

Roger van Boxtel

‘Studeren is een voo recht’

Folia 3


nieuws

meer actueel nieuws op www.folia.nl

Fischer haalt bezem door de FEB

zz Interim-decaan Fischer van de FEB

presenteert definitief reorganisatieplan.

zz Drie secties zullen geheel worden

opgedoekt.

Bomvolle aula voor Isabel Allende

zz Schrijfster gaat met haar bewonderaars

in gesprek.

zz ‘Chili lijkt op zijn best als er rampen

zijn.’

De secties History and Methodology of

Economics, Operations Research en Information

Management zullen als gevolg

van een omvangrijke reorganisatie van

de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

(FEB) in hun geheel verdwijnen. Van andere

secties zullen mogelijk delen verdwijnen.

Dit staat in het reorganisatieplan dat

interim-decaan Eric Fischer van de FEB

naar buiten heeft gebracht. Het plan is zo

goed als definitief. De ondernemingsraad

moet er nog advies over uitbrengen, maar

omdat de raad uitsluitend adviesrecht

heeft ten aanzien van een reorganisatie,

zal er naar verwachting niets meer aan

het plan veranderen. Het personeel van de

FEB is vorige week op de hoogte gebracht.

De drie op te heffen secties zijn door

de afdelingsvoorzitters van de afdelingen

algemene economie respectievelijk

kwantitatieve economie en Business Studies

aangewezen. Daarbij hebben zij zich

laten leiden door een extern onderzoek

naar de prestaties van de secties en naar

het aantal wetenschappelijke publicaties

dat de secties de afgelopen jaren voortbrachten.

Door het opdoeken van de drie secties

verdwijnen er, omgerekend naar fulltime

banen, 22,2 arbeidsplaatsen (fte) plus

twee fulltime aio’s. In totaal verdwijnen

er zestig fte’s op de faculteit; 35 bij het

wetenschappelijk personeel en 25 bij het

ondersteunend personeel. Het totale personeelsbestand

bedraagt nu nog 346 fte,

dat gaat dus terug naar 286.

De FEB heeft de afgelopen jaren op te grote

voet geleefd, zo werd afgelopen voorjaar

door de afdeling Concern Control

van de UvA geconstateerd; niet alleen was

er een tekort op de exploitatie ontstaan,

ook had de faculteit haar eigen vermogen

(lees: reserves) opgesoupeerd. Als gevolg

daarvan moet de FEB de komende drie

De Chileense schrijfster Isabel Allende,

nicht van de in 1973 vermoorde Chileense

president Salvador Allende, ging gisteren

in een bomvolle Lutherse kerk in gesprek

met haar lezers in het kader van de jaarlijkse

Spinozalezing. Heel Zuid-Amerika leek uitgerukt,

zo vond ook collegevoorzitter Karel

van der Toorn in zijn welkomstwoord (nota

bene in het Spaans). De ambassadeurs van

onder meer Bolivia, Argentinië en Colombia

waren naar de aula gekomen om naar

de wereldberoemde schrijfster te luisteren.

Ondanks zware onderwerpen als racisme en

feminisme, klonk er geregeld een lachsalvo

door de ruimte.

Eerst werd natuurlijk nagepraat over de

Chileense mijnwerkers, die nu allemaal

weer boven zijn. ‘Ik was in Madrid toen het

gebeurde en zag het op tv.’ Allende denkt

dat de media-aandacht het land goed heeft

gedaan. ‘Nu heeft iedereen kunnen zien

wat een georganiseerd land Chili is. Chili

lijkt op zijn best als er rampen zijn.’

Het publiek kreeg de kans om vragen te

stellen. Het viel op dat Allende luchtig

antwoordde, vaak met een grapje, maar

jaar veertien miljoen euro ophoesten om

zowel het tekort weg te werken als reserves

op te bouwen. De organisatie moet

daarom enerzijds kosten besparen en

anderzijds meer inkomsten genereren.

De faculteit zal meer omzetgenererend

contractonderwijs moeten geven en meer

contractonderzoek moeten verrichten, het

studierendement moet omhoog, het aantal

promoties moet omhoog en er moeten

meer internationale studenten worden

aangetrokken. ‘Die zijn beter gemotiveerd

en halen gemiddeld betere resultaten,’

schrijft de decaan.

Om kosten te besparen worden niet alleen

de drie bovengenoemde secties opgeheven.

De onderwijslast van docenten gaat

ook flink omhoog en onderwijsprogramma’s

zullen worden ‘geïntensiveerd en

gerationaliseerd’. Hiermee wordt bedoeld

dat colleges voortaan worden bezocht

door meer studenten, en dat het vakkenaanbod

zal worden beperkt. Ook zal

een eerder afgekondigde vacaturestop van

kracht blijven. (DW)

Schrijfster Isabel Allende (58) tijdens de Spinozalezing / foto Bram Belloni

vervolgens wijdde ze uit over het leed in

de wereld. Een vraag over Obama leidde

tot een betoog over racisme, een vraag

over voodoo en spiritisme tot verhalen

over de slaventijd. Ze wisselde het af met

komische anekdotes. ‘Toen de eerste

vrouw van mijn zoon bij hem wegging,

ze was lesbisch geworden, ben ik op zoek

gegaan naar een nieuwe vrouw. Heel

stiekem, want dat mocht niet van hem.’

Eén vraag uit het publiek vond Allende

‘dom’: ‘Wanneer komt er een nieuw boek

uit’ ‘Dat nieuwe boek is er al, Het eiland

onder de zee. Elk jaar begin ik aan een

nieuw boek, maar aankomend jaar niet.

Dan neem ik een sabbatical.’ (AK)

Excellent

De researchmaster Brain and Cognitive

Sciences is opnieuw geaccrediteerd, en

heeft van de KNAW een positieve beoordeling

gekregen. De KNAW beoordeelde

het afstudeerniveau van de master als

‘excellent’. De opleiding is nu goedgekeurd

tot mei 2017. De reviewcommissie van de

KNAW vindt dat ‘het programma is ingebed

in een onderzoeksomgeving van hoog

niveau [...] en dat er sprake is van goede

interactie tussen onderwijs en onderzoek’.

Zij had een zeer hoge waardering voor

het eindniveau van de studenten, ‘die zich

zeer ambitieus betonen; de scripties geven

blijk van een zeer hoog niveau; docenten

en management stralen excellentie uit’.

De commissie zegt ook dat het programma

‘de integratie bevordert’ tussen

de verschillende perspectieven van de drie

specialisaties van de opleiding: Neuroscience,

Cognitive Neuroscience en Cognitive

Science. Het onderzoeksgebied Brain

and Cognition is een van de onderzoekszwaartepunten

van de UvA. (DW)

Acta Hoorn

De nevenvestiging van het Academisch

Centrum Tandheelkunde Amsterdam

(Acta) blijft met één praktijkdeel toch in

Hoorn gevestigd. Eerder besloot Acta de

vestiging in Hoorn te sluiten, maar daarop

kwam veel kritiek vanuit Hoorn. Decaan

Albert Feilzer heeft nu toch besloten tot

een doorstart. Feilzer: ‘Voortschrijdend

inzicht heeft ons geleerd dat sluiting van

de nevenvestiging Hoorn voor alle betrokken

partijen kansen laat liggen. In onze

nevenvestiging Hoorn zal reguliere tandheelkundige

zorg worden geleverd. Daarnaast

geeft de doorstart de mogelijkheid

om specialistische behandelingen aan te

bieden. Wel wordt de onderwijspraktijk,

waar studenten onder begeleiding van

tandartsdocenten patiënten behandelen,

opgeheven.’ In het studiejaar 2005-2006

vestigde Acta zich in Hoorn in een aantal

gerestaureerde VOC-pakhuizen in de

Pakhuisstraat. Patiënten uit Hoorn en omgeving

ontvingen er tandheelkundige zorg

en studenten konden er vanaf hun derde

studiejaar terecht voor onderwijs. (DW)

Stelling

De stelling van de afgelopen week op folia.

nl gingen over vrouwen in het nieuwe

kabinet. De stelling luidde: Het nieuwe

kabinet telt drie vrouwelijke ministers.

Meer dan genoeg.

zz Genoeg ja, kennelijk waren er niet

meer gekwalificeerde vrouwen beschikbaar

- 74,2%

zz Veel te weinig, want een juiste m/v-mix

zorgt voor betere beleidsbeslissingen -

18,8 %

zz Helemaal niet, het is zeer oneerlijk dat

het kabinet zo geen afspiegeling van de

bevolking is - 4,1%

zz Inderdaad, want vrouwen zijn

zelden fulltime beschikbaar voor een

baan - 2,9 %

Aantal respondenten: 170

4 Folia


‘Boycot Unesco Filosofiedag

zz Westerse academici moeten de aanstaande

Unesco World Philosophy Day

in Teheran boycotten.

zz Dat zei Sohrab Razzaghi, Iraans

politiek vluchteling en docent politicologie,

afgelopen dinsdag in een debat

bij Crea.

‘Drie zenders moeten behouden blijven

zz Debat over bezuinigingen op publieke

omroep.

zz Henk Hagoort pleit voor minder omroepen,

maar hetzelfde aantal zenders.

‘Het feit dat wij als publieke omroep

in staat zijn iedere dag op drie zenders

primetime uit te zenden is een groot

goed. Dat moet wat mij betreft behouden

blijven,’ aldus Henk Hagoort, bestuursvoorzitter

van de Nederlandse Publieke

Omroep, gisterenmiddag in de E-hal van

de Roetersstraat. Hagoort nam er deel

aan Room for Discussion, een wekelijks

terugkerend debat georganiseerd door

studenten van de Faculteit Economie

en Bedrijfskunde.

Nederland draait door

zz Demonstranten maken ludiek

gebruik van voorrangsregels.

‘Elke actie die lijkt op een legitimering

van het Iraanse regime moet vermeden

worden. Het is onvoorstelbaar dat je

in een land waar de mensenrechten zo

geschonden worden zou spreken over

vrijheid. Wie op 20 november wel naar de

Unesco World Philosophy Day in Teheran

gaat, associeert zicht met het regime.’ Dit

zei docent politicologie en Iraans politiek

vluchteling Sohrab Razzaghi dinsdagavond

tijdens een debat in Crea over de

toekomst van Iran. Het debat werd georganiseerd

door de Studentenvereniging

Internationale Betrekkingen en geleid

door politicoloog Paul Aarts.

Volgens Razzaghi heerst er op het moment

een Hobbesiaanse sfeer in Iran.

‘Geen enkele burger is veilig. Er woedt

een strijd tussen de moderniteit en het

barbarisme. De barbaren willen Iran in

een staat van achterlijkheid houden. Dat

leidt tot de vernietiging van elk ethisch en

materieel kapitaal.’

Mensenrechtenactivist Mohammad

Mostafaei, onlangs als advocaat

betrokken bij het geruchtmakende

stenigingproces tegen Sakineh Mohammadi

Ashtiani, benadrukte de belangrijke

rol van de universiteiten in Iran.

‘Het regime vreest de universiteit als

broedplaats van dissidenten. Het weet

dat het kwetsbaar is tegenover een sterk

gemobiliseerde publieke opinie. Om

Op uitnodiging van de studenten gaf

Hagoort zijn visie op de aanstaande bezuinigingen

binnen de publieke omroep.

Hij reageerde onder andere op geruchten

dat de publieke omroep gereduceerd zou

worden tot twee netten. Hagoort: ‘Het in

de verkoop zetten van Nederland 3 is een

broodjeaapverhaal. Dit is niet aan de orde.’

Dat de voorspelde bezuinigingen van tweehonderd

miljoen hun sporen achter gaan

laten lijkt echter onvermijdelijk. Hagoort:

‘Ik denk dat wij met zeven à acht omroepen

ook representatief zouden moeten

kunnen zijn. Bovendien kan er nagedacht

worden over het aantal programma’s. We

mogen ons best eens vaker afvragen: wat is

hier nu de publieke waarde van’

Louter bijval kreeg Hagoort hiermee

die reden verdienen Iraanse academici

alle steun, vooral ook van de internationale

gemeenschap.’

Volgens activiste Mahboubeh Abbasgholizadeh

wordt het verzet steeds inventiever

in het organiseren van protest.

‘Internet speelt daarin een cruciale rol.

Gesprekken die met name jongeren voeren

in de virtuele wereld lopen vloeiend

over in de echte wereld. De organisatie

van kleine acties kan zo gemakkelijk

onder veel mensen verspreid worden. De

burgerlijke ongehoorzaamheid neemt

toe.’ Om verboden literatuur beschikbaar

te houden pleitte Abbasghlizadeh

voor een virtuele universiteit. ‘Westerse

literatuur moet vertaald worden en via

het internet toegankelijk gehouden voor

Iraanse studenten. Het Iraanse regime

probeert ze die kennis te onthouden, wij

moeten terugvechten.’ (Onno La Rivière)

niet. Zo uitte hoogleraar journalistiek

Irene Costera Meijer haar zorgen over de

bedreiging van de trend van fuseren voor

de diversiteit van de Nederlandse publieke

omroep. ‘Ik ben bang dat het unieke democratische

Nederlandse stelsel opgeofferd

wordt aan de macht van geld,’ aldus

Costera Meijer. Ook stelde Meijer dat de

publieke omroep een groot publiek goed is

waar we trots op zouden moeten zijn. ‘En

dat mag de heer Hagoort zelf ook best wat

meer benadrukken.’ Hagoort benadrukte

het zelf ‘ook jammer’ te vinden. ‘Maar dit

is zoals de politiek het wil. Je kunt niet

de budgetten laten zakken en het aantal

omroepen en programma’s maar laten

stijgen. Dan ga je op een gegeven moment

een kwaliteitsgrens over.’ (Anne Corré)

Huisbaas

Bijna een kwart van de studenten die op

kamers woont had het afgelopen jaar een

probleem met zijn huisbaas waarbij de

Huurcommissie ingeschakeld had kunnen

worden. Veel studenten blijken de

Huurcommissie niet te kennen. Spontaan

noemde 11 procent van de studenten de

Huurcommissie als de instantie waar zij

heen zou gaan bij problemen tussen huurder

en verhuurder, 38 procent kon geen

enkele instantie noemen. Dit bleek uit een

representatief onderzoek dat de commissie

in augustus 2010 hield onder studenten.

Daaruit bleek ook dat problemen met

huisbazen regelmatig voorkomen en dat

75 procent van de studenten de Huurcommissie

dan niet inschakelt, onder meer

omdat zij deze niet kennen en uit angst

om uit de (studenten)woning gezet te

worden. ‘Wij willen graag dat meer studenten

die op kamers gaan of wonen ons

kennen,’ aldus Anke van Heur, voorzitter

van de Huurcommissie. ‘Als je er met je

huisbaas niet uitkomt kan de Huurcommissie

een uitspraak doen.’ (DW)

Vox

De redactieraad van het Nijmeegse universiteitsblad

Vox, bestaande uit medewerkers

en studenten, heeft zijn taken

neergelegd. Dat schrijft de raad in een

brief aan het College van Bestuur (CvB)

van de Nijmeegse universiteit. De raad

en het CvB verschillen fundamenteel van

mening over de toekomst van Vox. Kern

van het meningsverschil is het besluit van

het CvB om de frequentie van Vox per

januari 2011 terug te draaien naar maandelijks

(in plaats van wekelijks) en een

afhankelijk nieuwsplatform te realiseren.

De redactieraad, die onder meer toeziet

op de naleving van het redactiestatuut

door de redactie, adviseerde het CvB voor

de zomer om de frequentie van Vox niet te

verlagen en de verantwoordelijkheid van

een nieuw nieuwsplatform bij de redactie

van Vox te leggen en niet bij het hoofd

communicatie, zoals wel in plannen staat.

‘De raad betreurt ten zeerste dat hier ten

principale de onafhankelijkheid van de

redactie van Vox wordt losgelaten.’ Het

CvB heeft het advies naast zich neergelegd.

(DW)

Protest op de rotonde bij het Haarlemmermeerplein / foto Bob Bronshoff

Uit protest tegen de plannen van het kabinet

Rutte-I hield een groep van ongeveer

veertig fietsers donderdag 14 oktober de

rotonde op het Haarlemmermeerplein

bezet. Tussen half negen en kwart voor

negen ’s ochtends fietste de groep rondjes

en veroorzaakte een opstopping; fietsers

hebben voorrang op die rotonde zodat

geen tram, bus of auto de sliert fietsers

nog kon doorbreken.

Met de leus ‘Nederland draait door’

wilde een groep, naar eigen zeggen ‘bezorgde

Nederlanders’, onder wie enkele

UvA-studenten, spreekwoordelijk voorrang

eisen voor een humane behandeling

van immigranten en meer investeringen

in onderwijs en cultuur. Tevens verlangen

zij voorrang tegen de discriminerende

behandeling van moslims en tegen

het kraakverbod. Het fietsprotest was

niet aangemeld bij de gemeente. De ludieke

actie duurde ook maar kort, na een

kwartier konden alle wachtende auto’s

hun reis vervolgen. (FB)

Prijsvraag

Onlangs is het boek De bomen in Artis en

Hortus herverschenen. Het boek, in 1989

samengesteld door Hans van der Stelt,

werd volledig herzien door zijn zoon en

uitgegeven door Architectura & Natura

Pers. De bomen van Artis en de botanische

tuin Hortus vormen twee unieke

dendrologische verzamelingen in de

Plantagebuurt. Al sinds de ontginning van

het gebied in de zeventiende eeuw worden

er bomen geplant. Beide tuinen geven een

volledige dwarsdoorsnede van bomen die

in Amsterdamse parken en lanen kunnen

worden gevonden. Dit boek winnen Ga

dan snel naar www.folia.nl/prijsvraag

Folia 5


nieuws

meer actueel nieuws op www.folia.nl

HvA-rector vierde lid bestuurscollege

zz Hogeschool van Amsterdam krijgt

weer eigen bestuurslid binnen CvB

zz Rector magnificus Dymph van den

Boom voor vier jaar herbenoemd.

Het College van Bestuur (CvB) van de

UvA en HvA zal binnenkort weer bestaan

uit vier leden. De Raden van Toezicht van

beide instellingen hebben dat besloten.

Gelijktijdig is besloten dat rector magnificus

Dymph van den Boom na afloop

van haar huidige benoemingstermijn

in oktober 2011, opnieuw voor vier jaar

wordt benoemd. Het nieuwe bestuurslid

gaat zich specifiek bemoeien met de HvA

en wordt ‘rector HvA’.

Toen de UvA en de HvA in september

2003 een bestuurlijke fusie aangingen en

er een gemeenschappelijk bestuur kwam,

werd het toen uit drie personen bestaande

CvB uitgebreid met een vierde persoon:

Rob Scheerens, toen bestuursvoorzitter van

de HvA. Scheerens werd vicevoorzitter van

het UvA-HvA bestuur. Hij was verantwoordelijk

voor financiën en hield zich specifiek

bezig met de HvA. Maar de chemie tussen

Scheerens en de rest van het CvB was ver

te zoeken: naast hard werken werd er op de

bestuursafdeling van het Maagdenhuis (de

derde verdieping) vooral veel gescholden,

waarbij ook schuttingwoorden niet werden

geschuwd. Er ontstond tweespalt binnen

het CvB en in 2006 werd het hele college

aan de kant geschoven.

Er kwam een nieuw CvB onder leiding

van de huidige voorzitter, Karel van der

Toorn. In het nieuwe CvB was de HvA

niet met een eigen bestuurder vertegenwoordigd.

De HvA had weliswaar een

eigen directeur, Jeroen Knigge, maar deze

had geen zitting in het CvB. Zijn functie

werd vorig jaar opgeheven en Knigge

vertrok noodgedwongen. Van der Toorn:

‘Jaren geleden is al besloten dat de functie

van “directeur HvA” kon verdwijnen. Daar

60 minuten kunst in New York

zz Studenten gaan alle reclame op

Times Square gedurende een uur vervangen

voor kunst, dat is het idee van

Times Square to Art Square.

zz ‘In eerste instantie wilden we het

plein 24 uur omtoveren in kunst, maar

dat kost 24 miljoen euro.’

Een complex idee met een simpele boodschap:

alle reclame op het grootste plein

in New York, Times Square, veranderen

in kunst en daarmee laten zien dat kunst

toegankelijk is voor iedereen. Dat is het

idee achter Times Square to Art square

‘Zijlstra kent onze wereld’

zz VVD-staatssecretaris voor hoger

onderwijs.

zz ‘Zijlstra is een bevlogen politicus die

openstaat voor een inhoudelijk debat.’

(TS2AS), en het gaat de stichting voor

de wind. De stichting bestaat uit een

groep studenten onder leiding van de

Delftse student Justus Bruns (de broer

van Emma Bruns, de winnares van de

TEDx-Folia challenge 2009). De stichting

probeert via sociale media een miljoen

dollar bij elkaar te krijgen om alle billboards

op het grote plein voor één uur te

veranderen in kunst.

‘In eerste instantie wilden we het plein

24 uur omtoveren in kunst, maar dat

kost 24 miljoen euro,’ zegt politicologiestudente

Liane Wilke (24). Op 18

oktober was ze medeorganisator van een

Halbe Zijlstra / foto VVD

hebben we geen behoefte aan. Die functie

is overgaan in de functie van secretaris

van het College voor de HvA.’

Niek Urbanus, oud-decaan van het AMC

en voorzitter van de Raden van Toezicht

van UvA en HvA, vindt de tijd nu kennelijk

rijp om de HvA weer een ‘eigen

bestuurder te geven binnen het CvB. Met

de benoeming van dit nieuwe lid bestaat

het college weer uit vier personen. ‘Deze

bestuurssamenstelling past bij de koers

van de UvA en HvA voor de komende

jaren,’ zegt Urbanus. ‘De universiteit en

de hogeschool nemen samen hun verantwoordelijkheid

voor de grote en heterogene

studentenpopulatie in Amsterdam en

omgeving. Die gaan zij in de komende jaren

versterken en uitbreiden.’ De rector van

de HvA neemt de portefeuilles onderwijs,

onderzoek, human resourcemanagement

en internationalisering bij de HvA voor

zijn rekening. De werving van het nieuwe

CvB-lid gaat binnenkort van start. (DW)

feest in muziekmakerscentrum muzyQ

om het online project ook offline te

promoten. Het feest, waar veel kunst en

muziek was, is de eerste van een reeks,

zegt Wilke. ‘Een van de ideeën van het

project is te laten zien wat de kracht

van sociale media en mond-tot-mondreclame

is, maar deze feesten zijn een

goeie aanvulling. In november hopen

we het volgende feest in New York te

organiseren.’ De website waar iedereen

geld kan doneren is nu online. Bij het ter

perse gaan van Folia stond de teller op

586 dollar. (FB) Zie: www.timessquaretoartsquare.org

In het nieuwe kabinet is socioloog Halbe

Zijlstra (1969) verantwoordelijk voor het

hoger onderwijs. Hij werd 14 oktober

benoemd tot staatssecretaris van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap (OCW).

CDA-lid Marja van Bijsterveldt is de

nieuwe minister op het departement. Van

Bijsterveldt en Zijlstra (VVD) hebben een

taakverdeling afgesproken waarbij Zijlstra

zich – naast cultuur – zal bezighouden

met hoger onderwijs en wetenschap. Van

Bijsterveldt zal zich zijdelings met het

hoger onderwijs bezighouden. Zij liet

bij haar aantreden gisteren weten dat de

nieuwe bewindslieden ambitie hebben.

‘De zesjescultuur is echt voorbij.’ Zijlstra

noemde zijn voorganger op hoger onderwijs,

Ronald Plasterk, eerder ‘de minister

van feesten en partijen’, dus ook van hem

mag een serieuze poging worden verwacht

onderwijs en wetenschap naar een

(nog) hoger niveau te tillen.

Collegevoorzitter Karel van der Toorn

heeft alle vertrouwen in de nieuwe staatssecretaris.

‘Ik denk dat het hoger onderwijs

zeer tevreden mag zijn met Halbe

Zijlstra. Hij draait al heel wat jaartjes mee,

onder meer als lid van de vaste kamercommissie

OCW. Hij kent onze wereld,

onze instellingen en onze dossiers goed.

Bovendien ken ik Zijlstra als een bevlogen

politicus die open staat voor een goed

inhoudelijk debat. Ook het feit dat het

hoger onderwijs het “slechts” met een

staatssecretaris moet doen en niet onder

de directe verantwoordelijkheid van de

minister valt, hoeft zeker geen nadeel te

zijn. De staatssecretaris heeft een minder

brede portefeuille en kan onze sector

daarom de nodige aandacht geven.’ (DW)

doctor

Bas von Benda-Beckmann (33)

promoveert bij geschiedenis op een

onderzoek naar de Duitse geschiedschrijving

over de geallieerde bombardementen

tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Speelt uw Duitse achtergrond

een rol

‘Ja, ik ben opgegroeid als halve Duitser in

Nederland. Begin jaren negentig bestonden

er nog best anti-Duitse sentimenten

op mijn school. Dat riep vragen op.

Bijvoorbeeld, wat betekent die Tweede

Wereldoorlog nou precies voor mij

Uiteindelijk ging ik dus geschiedenis

studeren in Utrecht, maar ik volgde in

Amsterdam wel vakken bij mijn promotor

Frits Boterman.’

Waarom wilde u de Duitse historiografie

over de geallieerde bombardementen,

onderzoeken

‘Sinds 2002 zijn daar veel interessante

debatten over. Men zegt dat een taboe

werd doorbroken, de Duitsers mochten

zichzelf eindelijk ook als slachtoffers zien

in plaats van dat zij alleen maar bezig waren

met de schuldvraag. Maar gebeurde

dat niet al veel eerder En hoe schreven

historici daar over’

Nou

‘In de DDR en in West-Duitsland werd

er verschillend over geschreven. Oost-

Duitsers legden de nadruk vooral op het

bombardement op Dresden. Dit werd

buiten de context van WOII getrokken.

Dresden zou juist het begin zijn geweest

van de Koude Oorlog. West-Duitsers

draaiden dit om. Stalin zou om het

bombarderen van Dresden gevraagd hebben.

Bovendien vonden zij dat de Duitse

bombardementen alleen gericht waren op

militaire doelen.’

Is dit uw belangrijkste conclusie

‘Je ziet dat die geallieerde bombardementen

steeds gebruikt worden als tegenargument

voor de Duitse schuld. Dit is een

duidelijke parallel tussen de Oost- en

West-Duitse geschiedschrijving. De nadruk

ligt op het Duitse slachtofferschap. In

feite is het land dubbel slachtoffer, namelijk

van het eigen regime en van de geallieerde

bombardementen. Bij beide heerst

het idee dat die bombardementen militair

volledig zinloos waren.’ (Anouk Kemper)

Bas von Benda-Beckmann, A German

Catastrophe German Historians and the

Allied Bombings, 1945-2010, promotie:

woensdag 20 oktober.

6 Folia


ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.uva.nl

prikbord

promoties

FGw Geschiedenis

Op 24 oktober vindt in de Stadsschouwburg

de zevende Nacht van de Geschiedenis

plaats. Aan het programma doen

veel UvA-coryfeeën mee, onder wie emeritus

hoogleraar Herman Pleij, fotograaf

Hans Aarsman en de historici Vincent

van Rossem en James Kennedy. Tijdens

de avond wordt de eerste Libris Geschiedenis

Prijs uitgereikt aan de auteur van het beste historische

boek van 2010. Genomineerd zijn onder meer oud-student en

promovenda Annejet van der Zijl met haar boek Bernhard. Een

verborgen geschiedenis en promovenda Mariëtte Wolf met haar

boek Het geheim van De Telegraaf, over de geschiedenis van De

Telegraaf. Aan de prijs is een bedrag van 20.000 euro verbonden.

FNWI Raad

Wegens het vrijkomen van drie vacatures

in de ondernemingsraad (OR) van

de FNWI worden in de week van 29

november tot 3 december 2010 tussentijdse

verkiezingen gehouden. De OR is

op zoek naar enthousiaste kandidaten

die zich actief willen inzetten, niet alleen

bij de standpuntbepaling over adviezen

en instemmingen, maar ook door participatie in een van de

vaste commissies. Er wordt gekozen volgens het zogenoemde

lijstenstelsel. Dat wil zeggen dat men zich kandidaat stelt op een

(kandidaten)-lijst. Op 25 oktober is de kandidaatstelling voor

de vakbondslijsten en op 8 november die voor de vrije lijsten.

Meer informatie over (het schema) van de verkiezingen en de

kandidaatstelling via de medewerkerssite van de FNWI of via

or-science@uva.nl

FdR Visitatie

Op 27, 28 en 29 oktober wordt de faculteit

gevisiteerd in het kader van de heraccreditatie

van alle bacheloropleidingen en

van de masters publiekrecht, privaatrecht,

notarieel recht, fiscaal recht, informatierecht,

arbeidsrecht en International and

European Law. De commissie zal spreken

met vertegenwoordigingen van docenten,

studenten, alumni, facultaire studentenraad, bureau studiebegeleiding,

examencommissie, opleidingscommissies en het bestuur.

Op 29 oktober om 17 uur zullen de voorlopige bevindingen van

de visitatie worden gepresenteerd in zaal A009 van de OMP.

Aansluitend vindt in dezelfde ruimte een borrel plaats waarvoor

iedereen is uitgenodigd. Mochten er docenten zijn die persoonlijk

met de visitatiecommissie willen spreken, dan kunnen zij

contact opnemen met Trees Graas (Qanu) via graas@qanu.nl

Alumni Spui digitaal

Het alumnimagazine Spui verschijnt nu

niet meer alleen op papier, maar ook

digitaal. Naast jaarlijks twee gedrukte edities,

is er nu vijf keer per jaar een digitale

update, die gedeeltelijk tot stand is gekomen

in samenwerking met Folia. Zo staat

de Folia-serie ‘Bul’ ook in het digitale

alumnimagazine. Ook het Universiteitsfonds,

waar donateurs van de UvA geld kunnen storten voor onderzoek

en onderwijs, is digitaal gegaan: deze maand verschijnt

de eerste digitale nieuwsbrief. Daaruit blijkt overigens dat er dit

jaar 1100 donateurs hebben bijgedragen aan de vijf projecten die

het fonds dit jaar ondersteunt. www.uva-alumni.nl/spui

Maagdenhuis Failliet

De huisdrukkerij van de UvA, De Raat

en De Vries (Thieme Groep) is failliet

verklaard. Dit betekent dat er geen

nieuwe drukwerkopdrachten geplaatst

kunnen worden bij De Raat en De Vries.

Uitstaande opdrachten worden nog

wel behandeld, maar lopen onbekende

vertraging op. De afdeling inkoop van

het facilitair centrum en bureau communicatie zoeken naar

een oplossing.

AMC Emma

Op 20 oktober wordt het fotoboek Emma

wordt beter gepresenteerd. Fotografe

Nienke Elenbaas fotografeerde kinderen

op een karakteristieke manier. In de foto’s

is hun gemoedstoestand te zien: angst,

liefde, vrolijkheid, verdriet en blijdschap.

Niet de ziekte staat centraal in het

fotoboek, maar het kind in een ziekenhuis.

Naast de foto’s staan er verhalen in het boek van kinderen

die hun ziekte overwonnen. Daphne Deckers, Robert ten Brink,

Humberto Tan en Dyanne Beekman liepen een ochtend mee in

het Emma en hebben hun ervaringen in het boek beschreven.

Emma wordt beter is bedoeld voor pr en fondsenwerving. Het

wordt verkocht via www.steunemma.nl en bij geselecteerde

boekhandels. Dyanne Beekman en Robert ten Brink signeren na

de presentatie de verkochte boeken.

AMC Poliklinieken

Het AMC is begonnen met de verhuizing

van een aantal poliklinieken naar een

nieuwe toren, gebouw Q. De komende

weken worden de vijf nieuwe bouwlagen

betrokken. Als eerste gaat de hele polikliniek

inwendige specialismen over, daarna

volgt het centrum voor voortplantingsgeneeskunde

en tot besluit verhuizen het

poliklinieklaboratorium, de afdeling diëtetiek en de polikliniek

klinische genetica. Om de patiënten zo veel mogelijk te ontzien,

wordt vooral in het weekend verhuisd. Meer informatie over

de sluitingstijden en de route naar gebouw Q is te vinden op de

eigen pagina van de verhuizende klinieken. Met de ingebruikneming

van gebouw Q komt in het polikliniekgebouw A ruimte

vrij die nodig is om het gebouw grondig op te knappen. Zie ook

www.amc.nl

FMG Globalisering

Drie UvA-politicologen hebben een

boek uitgegeven over de financiële

integratie, liberalisering en globalisering

van de laatste dertig jaar. Hoogleraar

International Governance Geoffrey

Underhill, universitair docent Daniel

Mügge en promovendus Jasper Blom

geven in hun boek een analyse van de

opkomst en het functioneren van het hedendaagse financiële

systeem. Global Financial Integration Thirty Years On. From

Reform to Crisis is onlangs uitgegeven bij Cambridge University

Press. De auteurs stellen dat er een verband is tussen de effectiviteit

van beleid, bijvoorbeeld de regulering van banken, en de

legitimiteit van het beleidsproces waardoor dit beleid tot stand

is gekomen. Bijdragen in de bundel zijn van onder anderen

Stijn Claessens, Stephany Griffith-Jones, Victor Klagsbrunn en

Brigitte Young.

DINSDAG 26/10

12.00 uur: Fred de Jong -

Verzekeringskunde

Marktfalen bij tussenpersonen.

Promotor: Prof.dr. H.A. Keuzekamp. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Remco Franssen - Geneeskunde

Abnormalities in Lipoprotein Metabolism: From

Dysfunctional Hdl to Abnormal Processing of

Triglyceride Rich Lipoproteins.

Promotor: Prof.dr. J.J.P. Kastelein. (Agn.kapel)

WOENSDAG 27/10

12.00 uur: Nora Regensburg - Geneeskunde

Volumetric Measurements in Graves’

Orbitopathy.

Promotoren: Prof.dr. M.P. Mourits en

prof.dr. W.M. Wiersinga. (Aula)

14.00 uur: Fabrizio Marras - Scheikunde

Recovery and Recycling of Homogeneous

Catalysts. Silica as Temporary of Permanent

Support.

Promotoren: Prof.dr. J.N.H. Reek en

prof.dr. P.W.N.M. van Leeuwen. (Aula)

DONDERDAG 28/10

10.00 uur: Stella Brudin - Scheikunde

One- and Two-Dimensional Analysis of Complex

Anionic Mixtures.

Promotor: Prof.dr. P.J. Schoenmakers. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Anouk van der Graaf -

Geneeskunde

Familial Hypercholesterolemia.

Promotoren: Prof.dr. J.J.P. Kastelein en

prof.dr. F.A. Wijburg. (Agnietenkapel)

VRIJDAG 29/10

10.00 uur: Jacobien Hoogerwerf -

Geneeskunde

Immunotolerance During Bacterial Pneumonia

and Sepsis.

Promotor: Prof.dr. T. van der Poll. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Jocelyn Berdowski -

Geneeskunde

ARREST - Optimizing out-of-Hospital

Cardiopulmonary Resuscitation.

Promotoren: Prof.dr. A.A.M. Wilde en

prof.dr. J.G.P. Tijssen.

(Agnietenkapel)

14.00 uur: Floor Frederiks - Geneeskunde

Function and Regulation of the Histone

Methyltransferase Dot1.

Promotor: Prof.dr. M.M.S. van Lohuizen.

(Agnietenkapel)

afscheidscollege

VRIJDAG 29/10

15.00 uur: Mw. prof.mr. E.J.H. Schrage,

hoogleraar Grondslagen van het privaatrecht

Steekpenningen en Privaatrecht. (Aula)

Promoties, oraties en afscheidscolleges vinden

in de regel plaats in of de Aula van de UvA,

Lutherse Kerk, Singel 411 of de Agnietenkapel,

Oudezijds Voorburgwal 231.Voor uitgebreide

informatie zie www.uva.nl/agenda

Folia 7


opinie

185 mg is minder

dan 851 mg

Aryan van der Leij analyseert hoe in de pers van

een mug een olifant gemaakt werd, en stelt dat

een student met dyslexie een prima arts met

dyslexie kan worden.

als de arts slecht

kan lezen’ vroeg de

regionale pers zich

‘Wat

op 13 september af

in een stuk van de journalisten Kooper en

Ligtvoet. Hoogleraar De Leeuw, verbonden

aan het Academisch Ziekenhuis

Maastricht en voorzitter van het landelijke

overleg examencommissies, stelt daarin

dat hij een enkele keer per jaar een dyslectische

student afraadt om de studie voort

te zetten. ‘Maar aangezien iedereen die

ingeloot is wettelijk gezien het recht heeft

om geneeskunde te studeren en tentamens

te maken, hoeft een student hier geen

gehoor aan te geven.’

Twee dagen later schrijft de Volkskrant er

ook over, maar verandert de vraag in een

stelling: ‘Dyslectische student kan geen arts

worden’. Volgens de schrijfster Kester heeft

De Leeuw zelfs gezegd: ‘Deze studenten

zouden gedwongen moeten kunnen

worden om een alternatief traject te volgen’.

Een verschil tussen afraden en dwingen

is er op de school van journalistiek niet

meer. Daarop volgt een pissige reactie van

hoogleraar Reekers van het AMC, zelf

dyslectisch maar onvervaard met de pen,

die besluit met: ‘Beste collega, ik denk dat

u dergelijke prietpraat in het vervolg maar

Het is onwaarschijnlijk dat

het veelvoud aan fouten

toegeschreven kan

worden aan die enkele

dyslectische arts

voor u moet houden, zeker als dit niet gesteund

wordt door enige onderbouwing in

de vorm van wetenschappelijk onderzoek.’

Collega De Leeuw – waarschijnlijk niet

dyslectisch maar lezen blijkt lastig – voelt

zich door collega Reekers – ‘die ik ken als

een verstandig man’ – beschuldigd van borrelpraat.

Maar hij heeft wel gelijk dat zijn

standpunt beduidend genuanceerder is dan

weergegeven door de Volkskrant.

Een fraai voorbeeld van wat Annie

Schmidt verwoordde in haar lied ‘Hendrik

Haan uit Koog aan de Zaan’ (heeft

de kraan open laten staan). Dit gerucht

gaat als een lopend vuurtje door de straat.

Een paar coupletten verder is ‘niemand

meer in leven, allemaal verzopen.’ Komt

Hendrik terug: ‘De keukenmat een tikkie

nat, onverwijld opgedweild.’

Terug dus naar de oerbron van dit alles.

Dat is de hoogleraar Bast, voorzitter

van de examencommissie in Maastricht,

die een dilemma heeft met dyslectische

studenten die er al lang van dromen om

arts te worden. Zo’n droom neem je ze

niet graag af. Maar er zijn wel grenzen.

Dan somt hij op wat er mis kan gaan: hoe

doorgrond je als dyslectische arts een patiëntendossier

als er niemand in de buurt

is die het voorleest Haal je namen van

medicijnen niet door elkaar Verwissel je

getallen Medicijnen: 185 mg is heel wat

minder dan 851 mg! ‘Dat kan fataal zijn.’

Maar is het echt zo erg Volgens een

bevriende apotheker worden er in de dosering

van medicijnen heel wat fouten gemaakt

door voorschrijvende artsen. Geen

nood, want de apotheker is daar speciaal

voor opgeleid en kan de fouten eruit halen.

Het is onwaarschijnlijk dat het veelvoud

aan fouten toegeschreven kan worden

aan die enkele dyslectische arts. Medische

dossiers lezen lijkt mij vooral een kwestie

van jargon herkennen. In het herkennend

lezen is de doorgeleerde dyslecticus niet

minder dan zijn niet-dyslectische collega.

Hij heeft echter wel een tijdprobleem.

Iedere dyslectische arts die een reeks van

toch al gauw zo’n achttien school- en

studiejaren achter de rug heeft vanaf dat

hij begon te lezen, weet dat hij de tijd moet

nemen. Dat heeft hem kennelijk zo’n reeks

van diploma’s bezorgd dat hij dat, wegens

doorslaand succes, waarschijnlijk blijvend

toepast. Kooper en Ligtvoet vermelden een

onderzoek uit 2006 onder 28 dyslectische

artsen van wie er vijf hun studie ‘uiterst

moeizaam’ of ‘problematisch’ vonden. Of

ze wegens disfunctioneren uit hun ambt

zijn gezet vermeldt het artikel niet. Ruim

20 procent – zou dat bij niet-dyslectische

studenten medicijnen anders zijn

Het probleem zit mijns inziens niet

in de praktiserend arts, maar in de

examencommissie(s). Een dyslectische student

weet namelijk niet alleen dat hij extra

tijd moet nemen, maar ook dat hij die moet

krijgen. En misschien wil hij wel meer. De

commissie van de Universiteit Maastricht

wijst vergaande verzoeken om toetsing aan

te passen in de masterfase af, bijvoorbeeld

of het schriftelijk tentamen kan worden

vervangen door een mondeling.

Hoe zit dat aan de UvA Volgens de

Dyslexieregeling AMC/UvA kan aan een

student die beschikt over een dyslexieverklaring

bij een tentamen worden toegestaan:

1) verlenging van tien minuten

per tentamenuur, 2) gebruik van een

‘vergrootliniaal’, 3) een vergroot lettertype

en een grotere regelafstand. De eerste

maatregel strookt met de behoefte aan

meer tijd, wetenschappelijk onderbouwd.

De tweede komt uit de wereld van ‘met

naald en draad’ – met zo’n ding kun je

een knippatroon makkelijker lezenen

de derde uit de koker van de praktijk.

Voor geen van beide heb ik wetenschappelijke

evidentie kunnen vinden, maar ik

houd mij aanbevolen. Wel zou ik aan het

lijstje toevoegen: tentamen doen op een

laptop. Handschriftproblemen zijn meteen

opgelost en met een hoofdtelefoon

op kan de tekst, indien gewenst, ook

worden beluisterd. Dit doet het Cito met

de toetsen voor groep 5-7 en daarvan

hebben wij onlangs aangetoond dat het

werkt, tenzij er sprake is van bijkomende

anderstaligheid. Mondeling tentamen

doen zou ik, voor een studie die opleidt

tot een beroep waarin kennisnemen en

verwerken van schriftelijke informatie

zo belangrijk is, als examencommissielid

ook niet toestaan. yyy

Aryan van der Leij is

hoogleraar orthopedagogiek.

illustratie Marc Kolle

8 Folia


stage

Topwetenschap

in de polder

Jan Pieter van der Schaar buigt zich over de vraag hoe

Nederlandse universiteiten in de toekomst een rol van betekenis

kunnen blijven spelen in de eredivisie van de wetenschap.

Al jaren roepen alle experts dat de kans

op een Nederlandse Nobelprijs in de

toekomst alleen maar kleiner zal worden.

Topwetenschappers ontsnappen aan de

fletse en benauwende cultuur op de Nederlandse universiteiten,

waar excellentie niet wordt beloond en de

onderwijsdruk alsmaar stijgt. Door de zeer beperkte

ruimte om internationaal concurrerende onderzoekscontracten

aan te bieden wordt het voor universiteiten

steeds lastiger om toponderzoekers voor

Nederland te behouden, laat staan aan te trekken.

Desondanks ontving de ‘Nederlandse’ natuurkundige

Andre Geim, samen met zijn voormalige student

Konstantin Novoselov, de Nobelprijs van 2010 voor

hun spectaculaire werk aan grafeen.

Incidenten zijn nooit uit te sluiten, maar deze ‘Nederlandse’

Nobelprijs kan als exemplarisch worden

beschouwd voor het Nederlandse wetenschappelijke

klimaat. Ten eerste is fysicus Andre Geim een Rus

van geboorte en deed hij zijn baanbrekende werk

in Manchester, in plaats van de Radboud Universiteit

in Nijmegen, waar hij van 1994 tot 2000 als

uhd werkzaam was en sinds begin dit jaar weer aan

verbonden is via een bijzonder hoogleraarschap. In

Nijmegen maakte hij ook voor het eerst kennis met

zijn collega-Nobelprijswinnaar, toen nog promovendus,

Konstantin Novoselov, die hem bij zijn overstap

naar Manchester volgde.

Hoe is het mogelijk dat iemand met de overduidelijke

potentie van Andre Geim zes jaar lang in een

uhd-positie is blijven steken en niet zo snel mogelijk

is doorgegroeid naar een positie als hoogleraar Geen

wonder dat Geim vertrok naar Manchester, waar hij

ongetwijfeld met alle honneurs zal zijn ontvangen. In

zijn eigen woorden: ‘Het Nederlandse academische

systeem is mij een beetje te hiërarchisch.’ Om daar

over de situatie in Engeland aan toe te voegen: ‘Hier

in Engeland zijn al mijn studenten en jongere onderzoekers

mijn collega’s in plaats van mijn werknemers.’

Samengevat, het gebrek aan dynamiek en mogelijkheden

tot promotie leidde tot het vertrek van deze

geniale Russische natuurkundige met een Nederlands

paspoort. Zijn even briljante student Novoselov wist

niet hoe snel hij zijn koffer moest pakken om ook zijn

kans te grijpen in Manchester. De rest is geschiedenis.

Continue kansen voor jong talent en ruimere mogelijkheden

voor de Nederlandse universiteiten om

topwetenschappers te behouden en waar mogelijk

aan te trekken zijn noodzakelijk om in de toekomst

een rol van betekenis te kunnen blijven spelen in de

eredivisie van de wetenschap. Sinds 2000 fungeert

de NWO-vernieuwingsimpuls als het vehikel om

de doorstroming aan de Nederlandse universiteiten

te bevorderen. Dat dit slechts ten dele is gelukt is in

belangrijke mate te wijten aan het universiteit-overstijgende

en tijdelijke karakter van de Veni-, Vidi- en

Vicibeurzen, waarbij een garantie van de universiteiten

voor de toekomstige inbedding van de laureaten

niet verplicht is. Daarom is het van groot belang dat

naast de vernieuwingsimpuls ook de universiteiten

meer speelruimte krijgen om een specifiek, differentiërend

onderzoeksbeleid vorm te geven. Om de

daaraan gerelateerde doorstroming van jong talent

te realiseren is de invoering van een volwaardig en

transparant ‘tenuretrack’-systeem noodzakelijk,

zodat goede prestaties binnen een vooraf vastgestelde

termijn kunnen worden beloond met opeenvolgende

promoties naar uiteindelijk het hoogleraarschap.

Helaas is het systeem op de universiteiten nog altijd

te rigide, waardoor nieuwe initiatieven stranden nog

voor ze zijn opgestart en beslissingen te lang worden

uitgesteld. Met als gevolg een weinig inspirerende

omgeving waarin succesvolle wetenschappers geen

structurele mogelijkheden zien om hun onderzoek

uit te breiden en te lang, of zelfs tevergeefs, moeten

wachten op promotie.

Naast een transparant tenuretrack-systeem voor

gepromoveerde onderzoekers, is het onvermijdelijk

Nederland heeft te veel middelmaat

en te weinig uitschieters

dat op de universiteiten ook moet worden nagedacht

over ‘graduate schools’, waarin de beste studenten hun

eigen toekomst kunnen uitstippelen. Laat excellerende

studenten een individuele beurs verdienen en

zelf beslissen waar en bij wie ze willen promoveren,

in plaats van ze afhankelijk te maken van de grillen

van de eerste en tweede geldstroom, zoals dat nu het

geval is. Talent kan zo eerder worden opgemerkt,

krijgt een onafhankelijke identiteit en bovendien een

‘toptalent’-status die in de verdere loopbaan, als ze

blijven presteren, van toegevoegde waarde kan zijn.

Nederland heeft goede onderzoekers, dat laten alle

statistieken zien, maar het landschap is niet gedifferentieerd

genoeg. Te veel middelmaat en te weinig

uitschieters. Durf onderscheid te maken en excellentie

blijvend te belonen, zonder daarbij uit het oog te

verliezen dat een solide basis met voldoende kritische

massa noodzakelijk is om hoge pieken mogelijk te

maken. Zorg voor voldoende en transparante mogelijkheden

voor jonge onderzoekers en laat ze niet bezwijken

onder de alsmaar groeiende onderwijsdruk.

Alleen dan zal Nederland zijn status als (relatieve)

wereldkampioen Nobelprijzen in de toekomst wellicht

kunnen handhaven. yyy

Dr. Jan Pieter van der Schaar is universitair hoofddocent/Associate

Professor aan het Korteweg-De Vries

Instituut van de Faculteit der Natuurwetenschappen,

Wiskunde en Informatica

De redactie verwelkomt brieven en ingezonden stukken. U kunt deze

sturen aan redactie@folia.uva.nl. Vermeld altijd uw naam en relatie

tot de UvA; anonieme bijdragen worden niet geplaatst. De redactie

behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten.

Werkmodus

Julie Hrudova (22)

loopt sinds half september stage

bij het VPRO en NTR wetenschapsprogramma

Labyrint. Ze

studeert media en cultuur.

‘Ik wilde heel graag bij de VPRO. Als fotograaf had ik al wat

dingen gedaan voor VPRO Dorst, het nieuwe jongerenplatform.

Ik vond het een leuke plek. Nu ben ik communicatiestagiair,

maar eigenlijk hoopte ik op een redactionele stage. Tot

nu toe bevalt dit ook heel goed. In feite ben ik de hele dag aan

het communiceren, ja echt! De hele dag ben ik aan het mailen

en onderhandelen. Zo onderhoud ik onder andere contact met

de andere wetenschapsredacties van de omroep. Ook probeer

ik leuke nieuwtjes te vinden op blogs en wetenschappelijke

fora. Dit doe ik vijf dagen in de week en dat is wel een hap uit

je leven. Ik ga van de ultieme vakantiemodus naar de ultieme

werkmodus. Ik zit in de trein vol forenzen en moet ook om

zes uur, spitsuur, naar Albert Heijn. Mijn eigen leven heeft nu

veel meer structuur; ontbijt, lunch, avondeten. Voor mijn stage

maak ik schema’s, dat helpt mij ook.

Mijn stage is heel leuk, we vergaderen buiten op het terras.

Het is een gezellige redactie. Nee, helemaal niet elitair, zoals je

misschien zou verwachten. Ze laten me vrij zelfstandig werken,

maar ik word toch begeleid. Het enige wat ik minder vind, zijn

de besprekingen. Er heerst echt een overlegcultuur, soms voel

ik me dan niet nuttig. Toch hoor je op die manier wel wat er

allemaal speelt, je zit aan tafel met de hoofdredacteur en de pr.

Helaas heb ik ineens veel minder vrije tijd. Wat dat betreft ben

ik blij dat dit eindig is, dat ik nog verder ga met studeren. Nu

verheug ik me alweer op simpele dingen, zoals afspreken in

Crea en gewoon naar college gaan.

Wat ik later voor werk wil, weet ik niet. Wel iets creatiefs. Als

fotograaf probeer ik mezelf een beetje bij de VPRO te promoten.

Afgelopen week stond ik met een foto in de VPRO Gids. Ik heb

een Nederlandse sumoworstelaar gefotografeerd in verband met

het WK sumoworstelen. Heel leuk!’ (Anouk Kemper)

brief

Kort door de bocht

In Folia nummer 7 stond een stuk over de kortzichtigheid

en ongevoeligheid van de UvA die vooralsnog weigert een

nieuwe bul toe te kennen aan een voormalig student die van

geslacht is veranderd sinds het afstuderen. Wat jammer dat

in hetzelfde nummer een van jullie medewerkers zelf kort

door de bocht gaat als het gaat om gender issues met zijn

verwijzing naar Caster Semenya, ‘van wie wordt gezegd dat

het een man is.’ Even tevoren heeft de medewerker, Hans van

Vinkeveen, al twijfel gezaaid over de zogenaamde ‘Afrikaanse

dames’, door de toevoeging ‘als het al dames zijn.’

Semenya heeft zich moeten onderwerpen aan allerlei testen

na uitgebreide speculatie in de internationale pers over haar

geslacht, en is ‘ge-cleared’ door de internationale atletiekbond. Ze

heeft zich bijna een jaar afzijdig moeten houden van wedstrijden.

Het is inmiddels ook duidelijk geworden dat er in de loop der

jaren verschillende vrouwelijke atleten zijn geweest die een hoog

testosteronniveau hebben en toch echt vrouw zijn. Teleurstellend

dat Folia een speculatie hoog blijft houden die inmiddels

weerlegd is, en geen blijk geeft van enige gevoeligheid over hoe

vernederend dit wellicht is geweest voor de atlete in kwestie. yyy

Michelle Parlevliet, onderzoeker algemene rechtsleer, Faculteit

der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam

Folia 9


‘Je moet af en toe zelf

de printer gebruiken

Edgar du Perron werd hoogleraar privaatrecht op

zijn 34e. Hij is decaan van de rechtenfaculteit, lid van

verschillende onderzoekscommissies en enthousiast

docent. Maar bescheiden blijft hij: ‘Er zijn heel weinig

dingen waarvan ik zeg: dat heb ik bereikt.’ Floor Boon

Of het nu Facebook is of

Twitter, de website van de

UvA of die van de onderzoekscommissie

naar de

DSB bank, overal prijkt

dezelfde foto van rechtendecaan Edgar

du Perron (1965), die jong en brutaal de

camera in kijkt. Voor studenten is Du Perron

niet jong meer, maar voor wat hij doet

ook zeker niet oud.

Het is opvallend: je bent decaan, hoogleraar,

je geeft nog les, je zit in veel commissies:

allerlei plekken die politiek gevoelig

kunnen zijn. Toch vindt iedereen je aardig.

‘Goed hè. Maar ik weet niet of iedereen

die ik onderzocht heb in het DSB-dossier

mij nog heel aardig vindt.’ Du Perron

grijnst. ‘Ik ben gewoon heel aardig.’

Is er dan niemand met wie je botst

‘Ik kan niet tegen mensen die liegen. Dat

zijn er gelukkig niet veel. Een goed debat

is prachtig en je kan het over van alles

oneens zijn, maar het spel moet wel eerlijk

worden gespeeld.’

Edgar du Perron is sinds 2005 decaan van

de rechtenfaculteit. Hij kreeg landelijke

bekendheid door zijn benoeming als lid

van de commissies die de Icesave-affaire

en de DSB affaire onderzochten. In 1999

werd Du Perron op 34-jarige leeftijd

benoemd tot hoogleraar privaatrecht, een

halfjaar nadat hij was gepromoveerd. ‘Dat

was best gek,’ zegt hij daarover. ‘Je bent

weggegaan als aio en komt terug als hoogleraar.

Dan krijg je te maken met mensen

bij wie je nog gestudeerd hebt en wiens

baas je plotseling bent.’

10 Folia

Ik las ergens dat je als kind altijd advocaat

wilde worden. Waar is dat misgegaan

Lachend: ‘Dat is niet misgegaan. Ik heb

het gewoon nooit gedaan, omdat er steeds

iets anders langskwam. Ik plan nooit. Niet

dat ik mij in Deo Volentesferen begeef,

maar zo is dat nu eenmaal. Op de middelbare

school had ik nooit zo’n duidelijk

idee wat ik wilde worden, maar daar ontdekte

ik wel dat ik redelijk verbaal begaafd

ben. Mijn filosofieleraar zei altijd dat ik

een sofist [een leraar in de retorica, red.]

was. Dat was niet als compliment bedoeld,

maar zo voelde ik dat wel.’

Na zijn studie begon Du Perron een promotietraject.

Lesgeven als onderdeel van

wetenschap bedrijven, leek hem wel wat.

‘Ik merkte ook dat ik goed kon uitleggen,’

zegt Du Perron. ‘Behalve wiskunde dan.

Daarvan merkte ik hoe belangrijk het is

dat anderen goed kunnen uitleggen.’ Later

werkte Du Perron naast zijn promotie

bij het bureau van de Hoge Raad. Om

reistijd te besparen verhuisde hij daarom

van Amsterdam, waar hij opgroeide, naar

Den Haag. Daar trouwde hij en kreeg hij

kinderen. ‘Het laatste halfjaar van mijn

promotie zat ik achter de computer met

mijn zoon op schoot.’

Voor de zomer ben je voor vijf jaar herbenoemd

als decaan. Waarom wilde je dat

nog een keer

‘Dat is de wet van de traagheid, vijf jaar is

te kort om dingen te veranderen. Er is een

aantal dingen dat ik nog wil afmaken. Dat

zal wel niet lukken, maar ik wil ze verder

brengen dan ze nu zijn.’

Zoals

‘Het neerzetten van het gammacollege,

een brede bachelor waarin wordt samengewerkt

door rechten, economie en

maatschappij- en gedragswetenschappen.

De verbanden tussen die disciplines zijn

ook een interessant onderzoeksgebied.

Het honourscollege voor onze eigen

rechtenstudenten moet ook steviger. Ik

zeg altijd: als je iets met de diversiteit in

de studentenpopulatie wilt doen, moet je

eerst het gymnasium bouwen. Richt je de

opleiding in op de gemiddelde student,

dan zeggen alle gymnasiumstudenten: we

gaan wel ergens anders heen. Ik bedoel

natuurlijk geen echt gymnasium, maar

de mogelijkheid voor echt goeie studenten

om uitgedaagd te blijven. Studenten

moeten wel zelf beginnen met meer te

willen weten. De gemiddelde student

die hier komt zegt: ik ben hier om mijn

tentamens te halen. Dan vind ik het niet

mijn verantwoordelijkheid om iemand uit

te dagen meer te doen.’

Er wordt op de UvA veel gepraat over talentontwikkeling.

Kan dat bij rechten worden

gestimuleerd door een numerus fixus

‘Dat kan, maar de vraag is wie je wilt opleiden.

Alleen de beste driehonderd studenten

Het zit niet in de genen van de UvA

om een elite-universiteit te worden. Als je

achthonderd studenten per jaar toelaat,

dan kun je niet echt selecteren. Als er geen

landelijk quotum is loop je bovendien het

risico dat je studenten afschrikt die zeker

willen weten waar ze terechtkunnen. Dan

verlies je misschien ook goede studenten.

Op sommige punten ben ik daarom heel

fel. Ik wil geen fixus als die niet landelijk is.’

Wat zijn de belangrijkste wapenfeiten uit je

decanaat Of moeten die nog komen

‘Er zijn heel weinig dingen waarvan ik

zeg: dat is mijn wapenfeit, dat heb ik bereikt.

De faculteit heeft een heel goeie onderzoeksevaluatie

gehad, maar dat is niet

mijn verdienste. Je kan hooguit zeggen dat

ik bij de wieg heb gestaan. Ik ben iemand

die onderwijs heel erg belangrijk vindt

en daar heb ik wel eens ruzie over met

anderen. Een universiteit vind ik primair

een plek waar studenten worden opgeleid.

Daar hoort bij dat je goed onderzoek doet,

maar als je alleen onderzoek wilt doen,

moet je niet aan de universiteit zijn.’

Dat Du Perron zich als decaan zo druk

maakt om onderwijs, maakt hem al jaren

geliefd. Niet voor niets werd hij in 2005

gekroond tot Docent van het Jaar. Hij

is toegankelijk, betrokken en hij heeft

humor. Ook is hij er niet vies van zelf

de dingen te doen waar anderen tegenaan

lopen. ‘Als decaan hoef je in principe

nergens last van te hebben,’ zegt hij, ‘en

precies daarom is het goed bijvoorbeeld

af en toe zelf de printer te gebruiken. Dan

ervaar je hoe het is om een eindeloos

inlogscherm te moeten doorlopen met

priegellettertjes en een opbouw waar niet

over lijkt te zijn nagedacht. Zo begrijp je

waar je medewerkers tegenaan lopen in

hun dagelijkse werk.’

Je kunt niet kiezen, zei je in het begin. Doe

je daarom ook alles

‘Alles is wat overdreven, maar ik doe wel

veel. Naast mijn universitaire werkzaamheden

ben ik voorzitter van de geschillencommissie

financiële diensten. Ik ben ooit

in de klachtencommissie van de effectenbeurs

terechtgekomen. Omdat ik daar

in vrij vroeg stadium van mijn carrière

voorzitter werd, ben ik in de financiële

wereld behoorlijk onafhankelijk. Als je eenmaal

in zo’n commissie zit, kan je namelijk

niet meer gelieerd zijn aan een financiële

instelling. Toen de aandelenleasegeschillen

[geschillen die voortvloeiden uit de verkoop

van aandelenleaseproducten tussen

1995 en 2002, red.]begonnen, hadden ze

een bemiddelingscommissie nodig. Ik was

natuurlijk nummer 43 die ze benaderden,

maar iedereen van enige naam was gelieerd

aan een instelling.’

Was dat de opmars naar de commissies

over de DSB- en de Icesave-affaires

‘Ja, zo gaat dat. Dat is het probleem in de

financiële wereld. Bijna alle topmensen

werken bij banken of voor banken. Dus

als je onafhankelijk bent, kom je in die

commissies terecht. Dat is echt niet omdat

ik zo goed ben.’

Dat is altijd makkelijk te zeggen voor

iemand die aan de top zit. Toch zeg je ook

dat je niet kunt plannen. Hoe krijg je alles

voor elkaar

‘Dat moet je aan mijn vrouw vragen.’ Du

Perron lacht uitbundig.

Regelt zij het voor je

‘Nee. Ik laat gewoon van alles uit mijn

handen vallen. Vaak zijn er mensen om mij

heen die dat oprapen, maar soms breekt er

iets. Dat is mijn slechtste eigenschap.’

Gebeurt dat vooral op persoonlijk vlak

‘Soms. Zo ben ik deze twee weken eigenlijk

niet thuis geweest. Ik heb vanavond

een afscheid van een collega, maar dat

laat ik schieten. Mijn zoontje heeft iets

met Latijn en vroeg mij hem daarmee te

helpen. Dat wil ik wel, want ik ben er al

zo’n tijd niet geweest, maar dat vind ik

wel vervelend, want ik wil ook naar dat

afscheid. Dan moet je echt kiezen.’

Werkt je vrouw ook

‘Ze is juridisch adviseur bij de Haagse

Hogeschool, maar niet fulltime.’


Hirsch Ballin was er een.

‘Ja, er zijn inhoudelijke ministers en dat

is leuk en belangrijk. Daarom ben ik ook

heel erg voor een zelfstandig ministerie van

Justitie als hoeder van de rechtsstaat. Bij

‘ministerie van Veiligheid en Justitie’ zoals

het vanaf nu heet, moet ik meteen aan een

Vara-televisieserie denken, Deadline. Dat

ging over een stiekeme geheime dienst.

Vreselijk. De gedachte dat recht ondergeschikt

is aan veiligheid; alsof je ooit veilig

zou kunnen zijn als je niet in een rechtsstaat

leeft.’

En stel dat jij was benaderd en je had de

mogelijkheid een ministerschap inhoudelijk

in te vullen

‘Dan zou ik grote delen van het ministerie

van Onderwijs afschaffen. Volgens mij

kun je op dat ministerie zonder problemen

tientallen procenten bezuinigen. Er wordt

daar zo veel papier rond gedouwd zonder

dat het enige betekenis voor kwaliteit heeft.’

Cornelie Tiel, Philip (11), Anna (10), Duco (6) en Edgar du Perron / foto Bram Belloni

Dus eigenlijk zou je minister van Onderwijs

moeten worden

‘Nee, ik blijf gewoon lesgeven. Minister van

Onderwijs is natuurlijk een hondenbaan. Je

geeft alleen maar geld uit en op nationaal

niveau heb je dezelfde problemen als die je

op universitair of facultair niveau hebt: er

gebeuren allemaal dingen die het financieren

waard zijn, maar jij krijgt honderden

miljoenen minder dan je eigenlijk nodig

hebt om je werk goed te kunnen doen. Dat

is niet zo’n prettige positie.’ yyy

Jij zou ook niet zo veel kunnen werken als

je allebei een fulltime carrière hebt.

‘Het kan wel, maar dan moet je veel meer

ondersteuning hebben. Dat zou voor de

kinderen niet heel leuk zijn.’

In de stijgende lijn van jouw carrière zal

het er niet beter op worden, wat tijd betreft.

‘Nee. Dat was ook het zure met die promotie.

Toen het echt af moest zat ik met

mijn zoontje en kon ik eigenlijk niet meer

iedere avond werken. Mijn promotor zei al:

verwacht maar niet dat je het straks minder

druk zal krijgen en daar had hij gelijk in.’

Je hebt drie kinderen

‘Ja. Dat is een dagtaak die voor een heel

groot deel op de schouders van mijn echtgenote

rust. Zij zorgt ervoor dat de zaak

blijft draaien, meer dan eigenlijk reëel is.’

Het gesprek neemt een andere wending

en gaat over het hebben van een beroemde

opa. Edgar du Perron is de kleinzoon

van E. du Perron, de schrijver die het

meest bekend is door zijn boek Het land

van herkomst dat hij in 1935 schreef.

Wat doet dat Een opa hebben die je nooit

hebt gekend, maar die wel heel bekend is

‘Het belangrijkste voordeel is dat mensen

je naam onthouden, maar meer niet.

Bovendien had mijn opa een pesthekel

aan juristen.’

Je vader was toch ook jurist

‘Ja, mijn opa zou over de carrièrekeuze

van zijn nakomelingen waarschijnlijk niet

zo tevreden zijn geweest.’

Heb je zelf ook verstrekkende ambities Net

zo beroemd worden als je opa bijvoorbeeld

‘Dat vind ik altijd lastig. Soms denk ik:

ik zou wel president van Amerika willen

worden, maar dat is geen reële ambitie.’

En minister-president van Nederland

‘Een fantastische baan lijkt me dat. Je

hoeft niet eens meer naar de Tweede Kamer

voor de Algemene Beschouwingen.’

Op de vraag of hij wel politieke ambities

heeft, antwoord Du Perron dubbelzinnig.

Ja, zegt hij, maar nee tegelijkertijd. ‘De politiek

is te veel een poppenkast. Het gaat

te weinig over de inhoud; er wordt te veel

gemikt op publicitair scoren.’

Er bestaan ook inhoudelijke ministers.

Voormalig minister van Justitie Ernst

CV:

Edgar du Perron is geboren in 1965. In

1989 is hij afgestudeerd aan de UvA. Van

1989 tot 1993 was hij assistent in opleiding

bij de vakgroep privaatrecht UvA.

Hierna is hij in de periode 1993-1999 medewerker

wetenschappelijk bureau Hoge

Raad der Nederlanden (civiele sectie)

geweest. Op 10 mei 1999 is hij gepromoveerd.

Vanaf augustus 1999 is hij hoogleraar

privaatrecht aan de UvA. Tevens is

hij raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof

Amsterdam en plaatsvervangend lid

Klachtencommissie Dutch Securities

Institute. In 2009-2010 was Du Perron lid

van de commissie-Scheltema, die de DSB

bank onderzocht en de commissie die

onderzoek deed naar de Icesave-affaire.

Folia 11


12 Folia


objectief

foto Quinten van der Blonk

Plaksnor

‘Mark, zie je me zo wel staan’

Ongeveer vijftien ‘snorrenmannen

– studentes met een opgeplakte

nepsnor – protesteerden

donderdag 14 oktober tegen de

geringe hoeveelheid vrouwen in

het kabinet Rutte-1. Initiatiefneemster,

politicologiestudent

Sanne van Oosten (derde van

links), bedacht de ludieke actie

spontaan toen ze hoorde dat het

kabinet-Rutte maar drie vrouwelijke

ministers telt. Ze heeft niet

de illusie daar nu nog iets aan te

kunnen veranderen, maar: ‘Ik wil

aan iedereen laten weten dat we

dit niet voor zoete koek slikken.

In deze wereld maakt je geslacht

meer uit dan je daadwerkelijke

kwaliteiten, en dat is, 111 jaar na

Aletta Jacobs’ pleidooi voor het

vrouwenkiesrecht, een zorgelijke

zaak.’

Van Oosten, die de actie ‘In dit

snorrenkabinet komt geen vrouw

aan zet!’ organiseerde vanuit haar

platform Zoete Koek, vindt dat

er op het gebied van vrouwenemancipatie

nog een hoop moet

gebeuren. ‘Er wordt gezegd dat de

bewindslieden zijn geselecteerd

op kwaliteit en dat er daarom zo

weinig vrouwen in het kabinet

zitten; totale onzin! Ik denk dat er

vooral is geselecteerd op loyaliteit

en dat daarom mensen als Bleker

en Opstelten zijn benoemd.’

De actie kon volgens Van Oosten

op veel sympathie rekenen. ‘We

stonden in een apart vak met

andere demonstranten en het leek

soms wel of er meer belangstelling

was voor ons dan voor de

echte bordesscène.’ (JJ)

Folia 13


Snel schieten

vanuit de heup

Hoezo, lelijke foto’s deleten Vergeet pixels, optisch zoomen en lcd-schermpjes;

lang leve de ouderwetse analoge camera. Over lomografie, ofwel de charme van de

mislukking en de verrassing van schieten vanuit de heup. Luuk Heezen

Ze gaan als warme broodjes

over de toonbank: de goedkope,

analoge cameraatjes

waarmee je ouderwets ogende

foto’s kunt maken. Terwijl

de digitale fotografie technisch wordt

geperfectioneerd, zijn deze speelgoedachtige

camera’s juist vanwege hun doelbewuste

schoonheidsfouten razend populair.

De overbelichting, wazige randen en

overdreven felle kleuren hebben zelfs tot

een stroming in de fotografie geleid: de

‘lomografie’, naar de legendarische eerste

camera van het Russische merk Lomo uit

de vroege jaren tachtig. Sindsdien zijn er

constant nieuwe modellen en technieken

voor lomografie ontwikkeld en komen er

wereldwijd liefhebbers bijeen.

Het begon allemaal in 1982. De toenmalige

Sovjetregering in Sint Petersburg gaf

opdracht tot het massaal kopiëren van

een handzaam en lichtgevoelig Japans cameraatje,

zodat iedere rechtgeaarde communist

over een camera kon beschikken.

Deze plastic Lomo LC-A was weliswaar

bijzonder goedkoop, maar zelden lichtdicht,

wat resulteerde in afbeeldingen met

lichtvlekken, onscherpte aan de randen

en overspannen kleurstellingen. In 1992

raakte een aantal Oostenrijkse studenten

zodanig gecharmeerd van deze schoonheidsfouten

dat het de Lomographic

Society International oprichtte en regels

uitvaardigde: neem de camera overal mee

naar toe, fotografeer dag en nacht, druk

af vanaf heuphoogte, doe het snel, denk

er niet over na en bovenal: houd je niet

aan regels.

Alexandra Schneider

hoofddocent mediastudies

‘De typische retro-uitstraling van lomografie

is een kenmerk van het postmodernisme,

zoals dat eerder al in architectuur

en de beeldende kunst voorkwam:

het combineren van beeldelementen uit

vroegere periodes, zonder per se goed geïnformeerd

te zijn over de precieze betekenis

die ze hadden in de oorspronkelijke

context. Veel van de huidige lomografen

hebben bijvoorbeeld het gebruik van de

Lomo LC-A in de jaren tachtig niet meegemaakt,

maar projecteren wel hun eigen

‘De typische retrouitstraling

van lomografie

is een kenmerk van het

postmodernisme’

emoties en ideeën op de beeldtaal uit die

tijd. Dat is een postmodern citeren van

beeldtaal die aan de ene kant een verlangen

naar een overzichtelijke en minder

commerciële wereld uitdraagt, maar zich

aan de andere kant niet verbindt met het

communistische, filosofische en politieke

kader. Verder is de relatie tussen lichaam

en apparaat interessant. Door het ontbreken

van een technische interventie in

de vorm van een display en nauwkeurige

zoeklens, is er niet langer de noodzaak om

foto’s te nemen vanaf ooghoogte. Hierdoor

neem je gemakkelijker foto’s vanaf

andere posities, zoals op heuphoogte of

andere plekken op je lichaam. Dit is in lijn

met de trend dat technologie steeds intuïtiever

wordt, meer als verlengstuk van het

lichaam gaat dienen. Het liefst willen we

fysiek contact met waar we mee bezig zijn,

bijvoorbeeld via touchscreens.’

Christel van de Craats (21)

student politicologie

‘Ik heb twee jaar geleden een fisheyecamera

gekregen, waarop het beeld wordt

opgebold, ongeveer zoals een kerstbal dat

doet. Later heb ik er zelf nog een gekocht

14 Folia


Lomo-camera’s

Na het verschijnen van de legendarische Lomo LC-A in 1982, waagden

ook merken als Holga, Diana en Lubitel zich op de markt voor analoge

fotografie. Daarnaast zijn er nieuwe technieken ontwikkeld, zoals fisheye

of het fotograferen met meerdere lenzen. Maar ondanks de verschillen

hebben alle cameraatjes die gebruikt worden voor lomografie met elkaar

gemeen: ze zijn analoog, relatief goedkoop en hebben de schoonheidsfout

tot doel verheven.

Linksboven: Christel van de Craats, midden onder met

camera: Won Tuinema, rechts, met streepjestrui: Alexandra

Schneider / foto’s Christel van de Craats en Won Tuinema

die vier foto’s op een rij maakt. Daar zat

inderdaad een boekje bij met de regels van

de Lomographic International Society,

maar voor mij is lomografie geen lifestyle.

Ik neem de cameraatjes eigenlijk vooral

mee naar speciale gelegenheden, zoals

feestjes of zomermiddagen in het park. De

foto’s die ik ermee maak roepen meteen

een warme sfeer op. Misschien ligt het aan

‘Als ik met een digitale

camera een foto maak

dan ziet-ie er toch killer uit’

mij, maar als ik met een digitale camera

een foto maak dan ziet-ie er toch killer

uit. Het leuke van analoog fotograferen is

bovendien dat je er fysiek mee bezig bent:

je doet er nog ouderwets een rolletje in

en krijgt er echte foto’s voor terug. Omdat

je het resultaat nog niet direct terug kunt

kijken, kun je ook niets wissen of opnieuw

doen. Dat levert foto’s op die je anders

niet zou krijgen. En door de speciale effecten

zijn bij lomografie zelfs de mislukkingen

heel mooi! Oneerbiedig gezegd

zijn mijn toestelletjes weliswaar veredelde

wegwerpcamera’s, maar wat mij betreft

betekent vooruitgaan in techniek zeker

niet altijd vooruitgang.’

Won Tuinema (29)

Student sociologie

fotograaf en filmmaker

‘Ik heb een Holga, een van oorsprong Chinese

camera die ik meestal op vakantie

gebruik. Daarvoor moet ik wel de randen

dichtplakken met tape, omdat er anders te

veel licht bij komt. Dat is de charme van

zo’n camera. Bovendien komt wat je door

het kijkgat ziet niet helemaal overeen

met wat er uiteindelijk op de foto komt,

omdat de lens daarvoor niet is ingesteld.

Eigenlijk weet je dus nooit wat je krijgt,

aangezien de camera een soort medefotograaf

is. Aan de andere kant moet je er

ook niet te hoogdravend over doen. In

maart 2010 was er in Foam een workshop

over lomografie, en daar namen de fotografen

zichzelf en de stroming toch wel

heel serieus. Dat past niet bij het idee erachter:

hoewel de Lomo en zijn opvolgers

Eigenlijk weet je nooit

wat je krijgt, aangezien

de camera een soort

medefotograaf is

wat betreft mooie plaatjes niet onderdoen

voor professionelere camera’s, moeten het

toch vooral speelgoedcamera’s blijven. Het

draait om de lol van het fotograferen en

de verrassingen die je tegenkomt, zoals de

schitterende lichtvlekken die ineens op je

afbeelding zitten.’ yyy

Wil je wel het effect

van Lomo, maar niet

de camera

Valsspelen kan met deze iPhone apps:

SwankoLab: bewerk bestaande

foto’s met verschillende chemicaliën

in je eigen digitale doka

Hipstamatic: fotografeer met

de effecten van verschillende

lenzen, flitsen en rolletjes

QuadCamera: neem meerdere

foto’s in een afbeelding, vier in

een vierkant of zes op een rij

Fisheye for Free: maak van een

skinny bitch een big mama

Folia 15


Reageren peper@asva.nl

Foto: Vera Duivenvoorden

Dure tweede studie is

verkwanseling van talent en kennis

Nederland heeft de ambitie

om te behoren tot

de top vijf van kenniseconomieën”,

deze uitspraak

is terug te vin-

gedemotiveerd en laat men potentiële

kennis onbenut.

Dit besluit zal veel studenten ervan

weerhouden om een tweede opleiding

ciële middelen hebben een voorsprong

op minder kapitaalkrachtige studenten.

Zij staan met twee diploma’s sterker

op de arbeidsmarkt en kunnen zich een

ongelukkige studiekeuze veroorloven.

zelf serieus nemen als kenniseconomie

dan dient men te investeren in talent.

Tip van ASVA

Op het moment dat je eerste opleiding

den in het concept regeerakkoord van

te volgen. Een gemiste kans voor de

is afgerond moet je instellingscollege-

het CDA en de VVD. Dergelijke geluiden

overheid in haar streven naar een

ASVA wil dat het instellingscollegegeld

geld gaan betalen voor je tweede stu-

zijn niet nieuw in de Nederlandse poli-

gezonde kenniseconomie. Mensen die

voor een tweede studie wordt afge-

die. Dit bedrag kan oplopen tot 32.000

tiek. Vaak wil men excellente studenten

twee studies volgen, zijn doorgaans de

schaft. Wij vinden het belangrijk dat

euro per jaar. Wil je voorkomen dat je

stimuleren, moeten wij oppassen voor

meer gemotiveerde studenten die veel

gelijke kansen binnen het hoger onder-

de volle pond moet betalen Wanneer

de internationale concurrentie of horen

tijd besteden aan hun studie. Boven-

wijs gewaarborgd blijven. Daarnaast

je een tweede opleiding volgt naast je

wij dat goed onderwijs de basis is voor

dien is een tweede studie waardevol

hebben de huidige studenten recht

eerste opleiding betaal je gewoon het

een gezonde samenleving. Gelet op

voor het creëren van nieuwe kennis.

op een duidelijke informatieverstrek-

wettelijke collegegeld. Pas als je het

al deze geluiden, valt het moeilijk te

Door het opdoen van kennis op ver-

king over de kosten van een tweede

eerste diploma hebt ontvangen, ga je

begrijpen dat er door de Tweede Kamer

schillende gebieden zijn de studenten

opleiding voordat zij aan die opleiding

meer betalen voor je tweede opleiding.

onlangs is besloten dat alle kosten voor

van vandaag de creatieve wetenschap-

beginnen. Ook pleiten wij een ruimhar-

Let wel op: Na enkele jaren vervallen

een tweede studie voor de rekening van

pers van morgen. Met het invoeren van

tige overgangsfase zodat studenten

je behaalde studiepunten. De verval-

de student komen. Voor een tweede

het instellingscollegegeld loopt de toe-

niet voor onverwachte keuzes komen te

datum verschilt per opleiding. Neem

studie betaal je straks niet het wet-

gankelijkheid en gelijkheid binnen het

staan. Want het zou een gemis voor de

dus contact op met je studieadviseur

telijk collegegeld, maar instellingscol-

hoger onderwijs gevaar. Studenten die

samenleving zijn als deze talentvolle

hierover. Wil je meer informatie Kijk

legegeld. Met dit besluit wordt talent

kunnen beschikken over ruimere finan-

studenten afhaken. Wil Nederland zich-

dan op www.tweedestudie.iso.nl


CENTRALE STUDENTENRAAD

Winnares van de Folia-TEDx challenge 2009 Emma Bruns op het podium

Very Short

Introductions

Competition

Georganiseerd door SPUI25, Athenaeum Boekhandel en Folia.

Win een plek

op het podium

van TEDx Amsterdam

ideas worth doing

Verwoord in vijf minuten je passie voor de kern van

je vakgebied en win prachtige prijzen, waaronder een

reischeque ter waarde van 500 euro, een boekenpakket ter

waarde van 250 euro, of de verzamelcassette Vincent van

Gogh – De brieven.

Waar draait het om in jouw vak Wat raakt je Wat zijn de kernvragen en

waarom houden die je harstochtelijk bezig Leg het ons uit in een mail van

maximaal 250 woorden en wellicht word je uitgenodigd om op 18 november

a.s. op het podium van SPUI25 je Very Short Introduction live te geven, in 5

minuten, in woord en beeld.

Kijk voor meer informatie op www.SPUI25.nl of www.folia.nl.

AthenAeum

BoekhAndel

Weekblad voor de Universiteit van Amsterdam

CCheck je foto en al het UvA-nieuws

vanaf morgen op www.folia.nl

Folia visite.indd 1 25-08-2009 13:12:01

Academisch-cultureel centrum

Technology Entertainment Design, beter bekend als TED,

komt op dinsdag 30 november voor de tweede maal naar

Amsterdam en jij kunt erbij zijn! TEDx Amsterdam en Folia

zijn op zoek naar studenten die een ijzersterk idee hebben

en dat met de wereld willen delen.

Wat moet je doen Ideas worth doing is het overkoepelende

thema dit jaar en gaat over goede acties die een positief

effect hebben gehad op je buurt, gemeenschap, stad, land

of zelfs de wereld. Heb jij een mooi idee waarvan jij vindt dat

het binnen dit thema past Beschrijf dat idee in maximaal

vierhonderd woorden, maak er een foto van of een filmpje

van maximaal drie minuten en stuur dat vóór maandag 15

november naar f.boon@folia.uva.nl.

Wat valt er te winnen Het aller aller aller beste idee wordt

beloond met een plek op het podium van TEDx Amsterdam

waar je jouw idee zelf met Nederland en de wereld mag

delen. Ook zijn er drie felbegeerde kaarten te vergeven

voor een plek in de zaal van TEDx, een plek die alleen voor

genodigden beschikbaar is.

Amsterdam

Weekblad voor de Universiteit van Amsterdam

Tijd

om je...

...punt

te maken

Op zoek naar een leuke voetbalvereniging

Kom eens kijken bij ons of train een keer mee!

T.O.S.-Actief

Sportpark Middenmeer, Radioweg 63

020 6928314 / info@tos-actief.nl / www.tos-actief.nl

Check je foto en al het UvA-nieuws

vanaf morgen op www.folia.nl

Folia visite.indd 1 25-08-2009 13:12:01


De dorpspom

Het faculteitsblad. Het kan een voor een habbekrats vervaardigt stapeltje

De oplage is doorgaans klein, de drempel is laag en de inzet van de makers

Ongestoord op je bek gaan

Reinier Kist (29) studeerde Nederlands en was zo’n

anderhalf jaar hoofdredacteur van Babel. Ruim

zeven jaar later werkt hij als opinieredacteur bij

nrc.next.

was net uit met mijn vriendin,

dus ik had veel tijd over. Ik zag dat

blad en vond het niet journalistiek

‘Het

genoeg. Ik dacht: dat kan ik beter.

Het was een mooi tijdverdrijf naast mijn studie Nederlands,

waarvoor ik maar vier uur per week college

had. Kortom, ik had zeeën van tijd. Schrijven vond

ik sowieso al leuk om te doen, maar door Babel ben

ik verliefd geworden op bladenmaken. Gewoon, dat

je met een groep mensen een tastbaar ding maakt.

Donderdagavond vergaderden we altijd, dat was heel

gezellig. Er werd op die avonden veel gedronken.

Mijn eerste verhaal ging over teksten op de muren

van de wc’s op de faculteit. Ik vroeg me af waarom

mensen dat doen. Zo kwam ik uiteindelijk zelfs

terecht bij Freud, die dacht dat het te maken had met

een verstoorde anale fase. Kinderen spelen namelijk

graag met hun uitwerpselen en als dat niet kan, halen

ze dat op een latere leeftijd in op een andere manier.

Door dat verhaal leerde ik mijn eerste journalistieke

lessen. Zo moet je toch je angsten overwinnen om

een verhaal te krijgen. Ik vond het namelijk heel

spannend om de meisjes-wc in te gaan, maar het

moest wel. Natuurlijk leer je je ook aan deadlines

houden. En als hoofdredacteur heb ik voornamelijk

geleerd hoe je mensen aanstuurt. Toch denk ik

dat mijn grootste verdienste het aanstellen van een

nieuwe drukker en vormgever is geweest. Het blad

zag er daardoor echt veel mooier uit. Vaak moest de

opmaak een nacht voor de deadline nog gebeuren.

Dat gebeurde dan bij iemand thuis, ik zat er naast

aanwijzingen te geven. Babel is dan wel een maandblad,

maar eigenlijk gebeurde alles in de laatste week.

Na mijn tijd bij Babel werd ik stagiair bij De Groene

Amsterdammer. Na die drie maanden stage kon ik

blijven hangen. Het was een kleine club, dus ik mocht

veel doen. Ik vond het een mooie omgeving, maar ik

was dan ook een elitair, intellectueel mannetje. Het

NRC Handelsblad vond ik net zo mooi, ik vond het

wel terecht dat ik daar mocht werken. Daar heb ik de

boekenpagina’s gedaan en de website www.nrcboeken.nl

opgezet. Ik had als enige een beetje benul

van internet. Nu ben ik sinds anderhalf jaar in vaste

dienst bij nrc.next.

Babel was voor mij een manier om met de praktijk

bezig te zijn, een uitvlucht uit de saaie academische

wereld. Dat je zo weinig colleges had, was voor mij

niet motiverend.

Met Babel heb ik tegenwoordig geen band meer, ik

heb het blad al tijden niet gezien. Wel ben ik naar de

reünie geweest, het was leuk om de jonge garde te

zien. Babel is een speeltuin voor jonge journalisten.

Je kan er ongestoord op je bek gaan, dat maakt niets

uit. Eigenlijk zijn me vooral de avonden in de kroeg

bijgebleven. Het voelde een beetje als een vereniging.

Daar heb ik nooit bijgezeten, maar die functie had

het wel.’

18 Folia

Spiegeloog - maandblad voor de afdeling

psychologie Bestaat sinds: maart 1973 Hoofdredactie:

Vera van der Molen (19) en Tessa Velthuis (25)

Medewerkers: tien redactieleden (inclusief hoofdredactie)

en medewerkers van de afdeling psychologie

Oplage: 1.500 Pagina’s: 20 tot 36 Doelgroep: iedereen

van de afdeling psychologie Subsidie: de faculteit

betaalt drukkosten, de hoofdredacteuren krijgen een

student-assistentschap voor 6 uur per week, de rest is

vrijwillig. Hoogtepunt: Van der Molen: ‘Elke nieuwe

Spiegeloog geeft een groot gevoel van voldoening.’

Dieptepunt: ‘Op het allerlaatste moment zijn er altijd

allerlei tekstvakjes en paginanummers die niet goed

staan’. Illustere oud-redacteur: Hans Beerekamp,

televisierecensent van het NRC Handelsblad.

XI - onafhankelijke uitgave van Stichting Ik Zie Een

Ster voor de afdeling media en cultuur Verschijnt:

vier keer per jaar Bestaat sinds: 1992 Hoofdredactie:

Bart Delwig (20) en Timo Koren (18) Medewerkers:

drie of vier kartrekkers, onder wie eindredacteur

Julius Koetsier, en daarnaast veel freelancers Oplage:

500 Pagina’s: 44 Doelgroep: studenten en medewerkers

van de opleiding Subsidie: studievereniging Offscreen

springt soms bij. Dit wordt gebruikt om gaten

op te vullen. Dieptepunt: In 2007 werd de kluis op

de redactie geforceerd door een ex-schoonmaker. Hij

werd opgepakt. Hoogtepunt: interview met Morgan

Freeman in 2004 Illustere oud-redacteuren: André

Waardenburg, docent film aan de UvA. En Chris

Buur, nu hoofdredacteur van de Varagids (zie kader).

The RE:spondent - online magazine van

het Amsterdam University College Bestaat sinds:

november 2009 Hoofdredactie: Maximilia Lane

(20) en Zuzanna Fiminska (21) Medewerkers: stuk

of vijf (maar altijd op zoek naar meer) Doelgroep:

voorlopig alleen studenten en medewerkers van het

AUC, maar over een jaar wil The RE:spondent het

liefst bekend zijn bij alle Engelstalige studenten in

Amsterdam. Subsidie: duizend euro per jaar van het

AUC Hoogte punt: Lane: ‘De AUC-essaywedstrijd

vorig jaar was een succes. Eind september werden de

winnaars bekendgemaakt.’ Dieptepunt: ‘Februari dit

jaar had de redactie nog veel continuïteitsproblemen.

Er was geen sprake van een soepel werkend team.

Kortom, het schoot niet op.’

Rostra Economica - Engelstalig blad van

Sefa, Studievereniging Economische Faculteit

Amsterdam Verschijnt: vijf keer per jaar Bestaat

sinds: 1953 en is daarmee het oudste nog bestaande

faculteitsblad Hoofdredactie: Wouter Smeets (22)

Aantal medewerkers: eindredacteurs Minouche

Kramer en Nicole Koedooder. Daarnaast negen vaste

redacteurs. Oplage: 5000 Pagina’s: 36-52 Doelgroep:

de economiefaculteit Subsidie: ‘Daarover mogen wij

helaas geen uitspraak doen.’ Dieptepunt: onbekend

Hoogtepunt: Sinds studiejaar 2009/2010 is er een

nieuwe opmaak. Illustere oud-redacteuren: Willem

Frederik Duisenberg (1935-2005), oud-president van

de Europese Centrale Bank en minister van financiën

onder Den Uyl.


p

stencils zijn, of een volwaardige glossy in full colour.

hoog. Anouk Kemper en Gina Miroula / foto’s Henk Thomas

SCOOP - tijdschrift van de Natuurwetenschappelijke

Studentenvereniging Amsterdam (NSA)

Verschijnt: onregelmatig Bestaat sinds: 2002, als

opvolger van Stroom Hoofdredactie: Ottilia Kasbergen

(21) en Ianna Niemeijer (24) Medewerkers: vier

à vijf vaste schrijvers en ongeveer vier gastredacteuren

Oplage: 400 Pagina’s: 28 Doelgroep: studenten

en medewerkers van natuur- en wiskunde aan de

UvA Subsidie: van het FNWI en van sponsoren. ‘Een

aanzienlijk deel van ons geld is subsidie’ aldus oudhoofdredacteur

Mathijs de Bruin (25). Dieptepunt

& hoogtepunt: wat het hoogtepunt had moeten worden,

werd een dieptepunt: Scoop had een interview

uitgezet met Peter Higgs, de man achter het Higgsdeeltje.

Maar dat stuk is er nooit gekomen. De Bruin:

‘De tekst is gewoon niet aangeleverd, ik heb geen idee

waarom niet.’

Alibi - opinieblad voor de juridische faculteit Verschijnt:

vier keer per jaar Bestaat sinds: 1970 Hoofdredactie:

Suzanne van Duijn (22) Medewerkers:

eindredacteur Katinka van den Brink en ongeveer

acht freelancers Oplage: 3000 Pagina’s: 32 Doelgroep:

van eerstejaars tot masterstudent Subsidie: inkomen

uit advertenties. Dieptepunt: Het bestuur van de

Faculteit der Rechtsgeleerdheid adviseerde in 1992

aan de faculteitsraad onze subsidie stop te zetten. De

belangrijkste aanleiding was een anonieme column

waarin faculteitsmedewerkers op een onvriendelijke

manier bekritiseerd werden. Hoogtepunt: interview

met Humberto Tan. Tan studeerde rechten aan de UvA

en is tegenwoordig bekend van het NOS Journaal en

Studio Sport. Illustere oud-redacteuren: Ernst Hirsch

Ballin, Gerrit-Jan Wolffensperger en Jan Sanders.

Synthese - politicologenblad van de Universiteit

van Amsterdam Verschijnt: vijf keer per jaar Bestaat

sinds: 2002 Hoofdredactie: Jasper Simons (20) Medewerkers:

vijftien, onder wie drie eindredacteuren en

twee vormgevers Oplage: 750 Pagina’s: 36 Doelgroep:

studenten en medewerkers van politicologie Subsidie:

rond de 7500 euro per jaar Dieptepunt: vanwege het

onregelmatige verschijnen was Synthese lang onbekend

bij veel lezers. Hoogtepunt: Synthese komt voor uit

faculteitsblad Discorsi voor sociologie, antropologie

en politicologie. Dit blad bracht achtergrondartikelen

vanuit een Marxistische overtuiging. Na een ruzie met

de subsidiegever werd het blad opgeheven. Een groepje

actieve redacteuren ging verder met een blad dat alleen

bedoeld was voor de opleiding politicologie. Illustere

oud-redacteuren: schrijfster Iris Koppe, zij debuteerde

in 2007 met de roman Rosiri.

Babel - maandblad van de Faculteit der Geesteswetenschappen

Bestaat sinds: september 1992 Hoofdredactie:

Melle van Loenen en Linda Ackermans (beiden

22) Medewerkers: zo’n twintig per nummer, van wie

twaalf vaste redactieleden. Oplage: 2500 exemplaren

Pagina’s: 24 pagina’s Doelgroep: studenten geesteswetenschappen

Subsidie: de faculteit vergoedt zo’n

25.000 euro per jaar. Dieptepunt: Het hoofdredactionele

commentaar van september 2009 ging over een

vermeende relatie van een docent met een student. Het

faculteitsbestuur was niet blij en hield de hoofdredactie

verantwoordelijk. Hoogtepunt: interview met oorlogscorrespondent

Joeri Boom Illustere oud-redacteuren:

Marck Burema van GeenStijl, Yra van Dijk, universitair

docent aan de UvA en literatuurcriticus voor NRC

Handelsblad en Reinier Kist van nrc. next (zie kader).

Mijn rubriek bestaat nog steeds

Chris Buur (40) studeerde film en televisie en was

in zijn studententijd vormgever voor XI.

Nu is hij hoofdredacteur van de Varagids.

van het Filmmuseum leek

mij wel wat. Ik had allerlei vage toekomstplannen.

Zoals dat gaat, krijgt

‘Directeur

één ding de overhand. Dat gebeurde

ook met mijn studie. In 1992 kwam film- en televisiewetenschappen

van de grond, daar koos ik voor.

Ik kon goed studeren, maar had een tergend gebrek

aan zelfdiscipline. Daarnaast ondernam ik veel

andere activiteiten, zoals het oprichten van Xi. Op

mijn tweeëntwintigste werd ik vormgever en bedacht

de rubriek ‘Waarheen/Waartoe’ met korte filmrecensies

van alle films die op dat moment in de bioscoop

draaiden. De rubriek bestaat nog steeds. Het blad

deden we in alle postvakjes van de studenten filmen

televisiewetenschappen.

Met een vriend maakte ik destijds ook een driedelige

animatieserie voor VPRO jeugd. Het ging over een

jongetje van acht dat surrealistische avonturen beleeft.

Hij vindt een paddenstoel waarvan hij gaat trippen,

en een afstandbediening waarmee hij de wereld

kan stilzetten. Studeren schoot er soms bij in.’

Xi was een opstapje, maar hielp niet om aan een

baan te komen. Voor het recenseren van films en

televisie moet je uitzonderlijk goed zijn. Neem Dana

Linssen van het NRC Handelsblad of Bor Beekman

van de Volkskrant. Zij schrijft beeldend en heeft

goede invalshoeken, hij gaat op dingen af. De meeste

filmrecensenten zitten het liefst op een achterkamer

contactgestoord stukjes te tikken. De combinatie van

nieuwsgierig zijn en eropuit gaan is ideaal.

Sinds 2007 ben ik hoofdredacteur van de Varagids.

Via een vriend wist ik dat je als dienstweigeraar bij

de omroepen terechtkon. Hij monteerde filmpjes

voor de NCRV-promo’s. Fantastisch, dat wilde ik

ook. Na mijn afstuderen in 1996 lagen de banen niet

voor het oprapen. Door eigen inzet en toeval pakte

het voor mij goed uit. In een brief aan de VARAgids

probeerde ik in aanmerking te komen voor de functie

van filmrecensent. Ik vond dat hun filmstukjes beter

konden. Zij waren niet tevreden over het collectief

dat destijds schreef, dus ik mocht gelijk beginnen. De

kern van de redactie was intelligent, ik vond het leuk

en ben opgeklommen.

Mijn gemiddelde dag bestaat uit praten met externe

partijen, personeel begeleiden en vergaderen over de

inhoud. Ik wil uitblinken in inhoudelijk gidsen door

het moois wat het mediaanbod te bieden heeft. Dat

is onze missie. Behalve de Vara op televisie, moet

het blad de lezers geavanceerde en relevante achtergrondinformatie

bieden. De Vara heeft 350.000 leden

en ongeveer evenveel Varagids-abonnees. De VPRO

daarentegen heeft 370.000 leden, maar 250.000 abonnementen.

Op de lezersmarkt zijn de VPRO Gids en

de Mikro Gids onze grootste concurrenten.

Veel vrije tijd heb ik niet, maar vanmiddag ga ik

naar de Albert Cuyp. Daar zit de beste visboer van

Amsterdam. De enige plek waar je een zonnevis

vindt. Het woord passie gebruik ik nooit, maar mijn

interesse ligt zeker bij koken.’

Folia 19


ul

1981

Roger van Boxtel

Leeftijd: 56 (geboren op 8 februari 1954)

Beroep: Voorzitter van de raad van bestuur

bij zorgverzekeraar Menzis

Studie: Anderhalf jaar geneeskunde,

daarna rechten.

Afgestudeerd: 1981

Docent: Professor Kuiper. ‘Hij gaf

psychiatrie bij geneeskunde en was een

bijzondere man die mij wegwijs maakte in

zijn fascinerende vakgebied. Bij rechten

was het professor Schordijk, parttime

hoogleraar in Anglo-Amerikaans recht. Hij

was een beetje paranoïde, maar wel erg

grappig en goed in zijn vak.’

UvA-plek: ‘De inmiddels niet meer bestaande

koffiekamer op de rechtenfaculteit.

Daar heb ik uren doorgebracht.’

Absolute waarheden

bestaan niet

foto Bob Bronshoff

Café: Café De Zwart. ‘Met vrienden

ging ik daar vaak heen als we in de UB

studeerden. Ons ritme was; even studeren,

koffie bij De Zwart, weer studeren,

borrelen bij De Zwart. Ook kwam ik veel

in ’t Gebed Zonder End, wat nu Kapitein

Zeppos heet.’

Afknapper: ‘Ik vond het jammer als ik

college kreeg van mensen die dat niet

geïnspireerd gaven, dan kreeg ik het

gevoel dat ik net zo goed thuis het boek

kon lezen.’

Hij wilde ooit arts worden, maar stapte over naar

rechten en werd politicus en bestuurder: Roger van

Boxtel. Julie de Graaff

‘Op mijn dertiende heb

ik een ernstige ziekte

gehad waarvoor ik

lang in het ziekenhuis

heb gelegen.

Aan mijn herstelperiode heb ik veel goeie

herinneringen: mijn eerste verliefdheid in

het ziekenhuis, rondrijden in een rolstoel,

vrienden die op bezoek kwamen en zich

onder het bed moesten verstoppen. Een

geromantiseerd beeld natuurlijk, maar

dat zorgde er wel voor dat ik graag dokter

wilde worden. Die droom liep stuk op de

vele exacte vakken bij geneeskunde. Ik

ben een echte alfa en na anderhalf jaar

besloot ik een andere studie te doen. Het

werd rechten omdat iemand tegen me had

gezegd dat ik daar nog alle kanten mee

20 Folia

op kon. Het eerste jaar bij mijn nieuwe

studie verliep wat moeizaam, maar daarna

vond ik het ontzettend leuk. Bovendien

was het een studie die veel ruimte bood

om er dingen naast te doen, en dat kwam

mij wel goed uit. Zo heb ik tijdens mijn

studententijd drie jaar bij de Volkskrant

gewerkt als sportredacteur, zat ik jaren in

de redactie van studentenblad Alibi, was

ik vijf jaar lang nachtportier bij een hotel

en werd ik politiek actief bij D66.

Ik zat vaak ’s avonds bij debatten of

inspraakavonden en heb in 1978 na de gemeenteraadsverkiezingen

met toenmalig

wethouder Gerrit-Jan Wolffensperger de

collegeonderhandelingen gedaan. In die

tijd heb ik ook met onder anderen Eberhard

van der Laan een jaar lang gewerkt

aan een landelijke protestactie ‘Handhaaf

de huurbescherming’. Uiteindelijk hebben

we daarvoor wel zevenduizend mensen

op de been gekregen!

Ik ben afgestudeerd in staatsrecht en

kreeg mijn eerste fulltimebaan bij de Vereniging

Nederlandse Gemeenten (VNG).

Ik ben dus niet de advocatuur ingegaan,

zoals veel studievrienden deden, maar heb

wel een bepaalde manier van denken aan

mijn studie overgehouden: de grondhouding

dat absolute waarheden niet bestaan

en dat alles altijd van meerdere kanten

bekeken moet worden.

Eigenlijk is het een eeuwig durende

schande dat ik ooit afgestudeerd ben. Alle

clichés over die tijd zijn waar: ik heb een

waanzinnig leuke studietijd gehad. Het

leuke van studeren aan de UvA is dat je

er een collegezaal uitloopt, of dat nou bij

Roeterseiland of de Oudemanhuispoort

is, en gelijk weer onderdeel van de wereld

bent. Bij veel andere studentensteden

is er een grote afstand tussen studenten

en de rest van de bevolking, dat is in

Amsterdam totaal niet zo en dat vond ik

erg prettig.

Nu mijn twee zoons aan de UvA studeren,

merk ik dat sommige normen en eisen

harder zijn geworden. In mijn tijd lag er

minder druk op studenten en bestond er

bijvoorbeeld geen bindend studieadvies.

In de spelregels is dus wel het een en ander

veranderd de afgelopen jaren, maar het

spel is volgens mij precies hetzelfde gebleven.

Het blijft een enorm voorrecht om te

kunnen studeren. Je krijgt de kans om kennis

op te doen en een netwerk te vormen

waar je, met een beetje geluk, je hele leven

plezier van hebt. Bovendien gaat studeren

vaak gecombineerd met een algemene

vormingstijd die je zelf kan invullen met

nevenactiviteiten en dan is er nog genoeg

tijd voor een heleboel feesten en lol maken.

Ik heb een slogan geadopteerd uit een

gedicht van Martin Bril, waarin hij schrijft:

‘De kunst is zo te leven dat het je overkomt’.

Als dat voor één periode geldt, dan is het

wel voor je studententijd. Ik heb in ieder

geval volop genoten!’ yyy


Fen is uit

het beste

eten

Niet zo iemand

Museumnacht

verschillende locaties

Toen ik zo’n honderd jaar geleden iets met mijn eega

kreeg, brak er een uitputtende tijd aan. Want er moest

dwangmatig gepoetst, geschoren en geflost, er moest zo

veel mogelijk gedronken en gerookt en zo min mogelijk

gegeten, en er diende bovenal een stevige liefde voor

musea geveinsd. Mijn eega is namelijk zo iemand die het

echt ontzettend leuk vindt om in een slecht geventileerde

ruimte naar experimentele spetters op een fluorescerend

borstbeeld te staren.

En ik ben, nou ja, niet zo iemand.

Aan mijn moeder heeft het niet gelegen; zij sleepte ons al

vanaf jonge leeftijd naar alle mogelijke expositieruimtes.

Zo bestond mijn kennismaking met het museumwezen

uit een aftands Frans tentoonstellinkje over de zeventiende-eeuwse

piraterij, inclusief poppen met bloedende

voeten en verhalen over verdronken blauwe baby’s. Minstens

zo enthousiast werden wij overigens van het bezoek

aan het Haagse Museon, waar wij ons vergaapten aan een

levensgrote dinosaurus die – zo moesten wij van dichtbij

beamen – gemakkelijk een kind van acht aan repen kon

scheuren. Het Prehistorisch Dorp sprak met zijn priemen

en hakbijlen ook wel tot de verbeelding, het Achterhuis

galmde om overduidelijke redenen nog lang na en na een

visite aan het Museum Speelklok in Utrecht wilde ik nog

een tijdje draaiorgelman worden.

Nee, aan de kennismaking heeft het niet gelegen. Waar

het wel aan gelegen heeft, is het feit dat er door volwassen

tentoonstellingen doorgaans meer aanspraak gemaakt

wordt op suggestie en abstractie, en wat minder op bloed

en bijlen.

Ik hou van bloed en bijlen. Maar ik hou ook veel van

mijn eega.

Zaterdag 6 november is het weer Museumnacht in Amsterdam.

Een grote verzameling musea – waaronder het

Rijksmuseum, de Hermitage, Foam en het Tropenmuseum

– blijft die nacht tot 02.00 uur geopend en er zijn

zowel vaste als tijdelijke collecties te zien. Ook is er film,

muziek en performance.

Na honderd jaar is het vast goed om weer eens mijn best

te doen. yyy Fen Verstappen

Museumnacht, zaterdag 6 november, voor het maken van

een persoonlijk programma en tickets, ga naar www.n8.nl

Mars

Kees Nieuwland

secretariaatsmedewerker

kwantitatieve economie:

Muziek: ‘Alex Roeka, om de lief gezongen heftige

teksten en geweldige bezetting waaronder een accordeon

voor het melancholieke accent.’

Film: ‘Five Easy Pieces. Jack Nicholson speelt subliem een

gesjeesde klassiek pianist die op een olieplatform werkt.

Dit was een totaal ander leven, het waren de zeventiger

jaren. Ik zat zelf in het keurslijf van een keurig gezin.’

Boek: ‘The Hidden Truth: Water & Life on Mars. Mars is

bewoond, maar de bewijzen daarvoor zijn al veertig jaar

door de Nasa systematisch verdoezeld en vervalst. Er zijn

plenty tekenen van leven en bewoning: een gigantisch

zoeklicht, buizenstelsel, onnatuurlijke structuren die aan

New York doen denken. De wetenschappers hier lachen

er om, maar dat komt omdat we geïndoctrineerd worden

om te denken dat Mars een onleefbare planeet is. Ik

vermoed omdat dit tegen het scheppingsverhaal ingaat.

Stel je voor dat het wezens zijn die ons ver vooruit zijn en

geen god kennen.’

Website: ‘Op marsanomalyresearch.com staan schokkende

satellietfoto’s van intelligent leven op Mars. Ook op

onze maan zijn trouwens rare zaken te zien als puntige

voorwerpen die uit de bodem komen. U bent gewaarschuwd.’

Afknapper: ‘Het concert van Chris Hinze in 1975 in

de Doelen. Het volume deed pijn aan de oren. Nadat hij

na klachten weigerde zachter te spelen, is de halve zaal

weggelopen.’

Gadget: ‘Een schaalmodel van de auto waarin president

Kennedy zat toen hij vermoord werd. Het symboliseert

het moment waarop de wereldpolitiek haar onschuld

verloor. Ik heb me tien jaar beziggehouden met de

moordaanslag. Je ziet op een originele polaroid ervan

twee daders, van wie één in een politie-uniform. Ja, ik

zie complotten in heel veel zaken. Er is me gezegd dat

complottheorieën dé religie anno nu zijn. Nou, dan ben

ik heel erg religieus.’

Game: ‘Flight Simulator X, waarop ik urenlang met de

stuurknuppel kan vliegen, heel ontspannend. Je kunt ook

vluchtopdrachten uitvoeren: zoek een vermiste babyolifant

in de Sahara. Of ik piloot had willen worden

Liever nog astronaut! Maar ik ben geen techneut, het

blijft een droom.’

Humor: ‘Bert Visscher. Ik lig blauw om zijn idiote

typetjes als een dominee die deftig bijbellezend opeens

seksuele bewegingen maakt vanuit de heup.’

Stokje: ‘Ik geef het stokje aan hoofd marketing en communicatie

van de FEB Mervin Bakker. Hij heeft de eer

om het gedeukte imago van onze FEB op te krikken.’ yyy

Hans van Vinkeveen

Oudhollands

Restaurant het Zwaantje

Berenstraat 12

De laatste tijd schieten de sushiketens en hippe eettentjes

als paddestoelen uit de grond in Amsterdam. Een hapje

eten uit de internationale keuken is in onze hoofdstad

niet bepaald een probleem. Toch is het nu het buiten

wat guurder wordt en de wind wat ijziger wel weer eens

fijn om een echt Hollands potje te eten. En waar kan dat

beter dan in restaurant het Zwaantje Het restaurant in

de Berenstraat is, zo staat er op de site te lezen, begonnen

in 1973 als een gezellig bruin café waar het menu steeds

uitgebreider werd. De sfeer van een typisch Oudhollands

bruin café is gebleven. Hoogpolige tapijtjes op tafel en

een bruine toog vormen het interieur, en de eigenaar die

af en toe spontaan begint te zingen maakt het plaatje af.

De ontvangst is hartelijk en door de uitbater worden

we in een onvervalst plat Amsterdams even aan de bar

neergezet om te wachten op een tafeltje. Nog voordat we

de eerste slok van ons biertje hebben genomen is er al een

tafeltje vrij en kunnen we aanschuiven.

Het publiek is gevarieerd. Studenten, buurtbewoners,

zakenlieden en hier en daar een toerist. De muziek staat

zachtjes en af en toe hoor je de eigenaar een grap maken

terwijl hij bij zijn gasten aan tafel schuift.

We slaan het voorgerecht over. Er staan lekkere gerechtjes

op het menu – al kun je je afvragen hoe verantwoord het

nog is om eendenlever en paling op het menu te hebben.

Het hoofdgerecht kan worden gekozen uit het vleesmenu,

het vismenu of de specialiteiten. Er is een ruime keuze

en op de krijtborden die aan de muur hangen staan de

seizoensgerechten. Hierop staan nu diverse stampotten. Ik

kies voor een van de specialiteiten, suddervlees naar ‘oma’s

recept’. Het vlees wordt apart geserveerd in een schaaltje

dat wordt vergezeld van een bord dampende groenten en

aardappelpuree. De geur van nootmuskaat komt me tegemoet

vanaf het bord met rode bietjes, wortels, spruitjes,

bloemkool, een witlofje en sperzieboontjes. De groenten

zijn iets aan de flauwe kant, maar met wat zout en peper

smaken ze goed bij het malse suddervlees. Mijn disgenoot

heeft een flinke portie stampot zuurkool met een rundvleesrookworst

en smaakvolle zoetzure jus. Spekjes hebben

ze op zijn verzoek naast de stampot geserveerd. Het zijn

geen gerechten die je thuis niet zelf zou kunnen maken,

maar ze smaken prima.

De eigenaar schuift nog even gezellig aan en weet ons

over te halen om nog een bittertje te drinken naast ons

koffietje. Begeleid met wat zinnen gezongen uit een Amsterdamse

smartlap wordt onze koffie gebracht.

Als we om de rekening vragen krijgen we nog twee

biertjes van het huis. De rekening zelf valt reuze mee. We

mogen iets meer dan 50 euro afrekenen voor twee hoofdgerechten,

wat biertjes, twee koffie en twee bittertjes. Op

naar café Nol! yyy Won Tuinema

Eten: Eenvoudig maar lekker

Prijs: Valt reuze mee

Ambiance: Amsterdams met humor

Folia 21


annonces

Annonces zijn advertenties zonder winstoogmerk, bestemd voor de particuliere aanbieder.

Annonces kunnen worden geplaatst in Folia en op de website www.folia.nl. Zie voor informatie

over het aanbieden en de tarieven www.folia.nl – weekblad – Annonces.

CULTUUR

Entrée, vereniging jong publiek van het

Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest,

zoekt een bestuurslid

projectproductie en een penningmeester.

Wil jij geweldige projecten organiseren voor

jongeren in het Concertgebouw Kijk dan

op www.entreeweb.nl voor meer informatie.

Studentenkoor Amsterdam zoekt tenoren

- Ben je tenor Lijkt het je leuk om de

Matthäus-Passion te zingen Zoek je een

heel gezellig koor Het Studentenkoor Amsterdam

zoekt jou! Ga voor meer informatie

naar www.studentenkooramsterdam.nl en

kom langs!

Ben jij een Aletta van Nu Instituut Aletta

zoekt vrouwen tussen 18 en 35 met lef en

doorzettingsvermogen. Bekijk het filmpje

op www.aletta.nu en win een jaar lang

coaching!

Zondag naar de kerk

www.studentenekklesia.nl

Vanaf 19-09, 11.00 uur - De Rode Hoed

Keizersgracht 102 - Amsterdam

STUDENT EN STUDEREN

Op zoek naar een spannende minor

Verken de creatieve kanten van het web!

Speciaal voor FGw en FMG. 1. Inleiding

Game programming, 2. Zoekmachines, 3.

Human centered multimedia, 4. Mens-computer-interactie,

5. Bouwen en analyseren

van sociale netwerken. De vakken zijn ook

los te volgen. Geen programmeerervaring

vereist. Vanaf november 2010. Informatie:

www.ccct.uva.nl. UvA, Center for Creation,

Content and Technology.

USC SPORT

Actueel aanbod

• Schaatsen

De Jaap Eden-ijsbaan is open! Je kunt deelnemen

aan de schaatstrainingen van USC,

Skits en SVU. Nooit geschaatst Begin nu!

Kun je het al Het kan altijd beter! Schaatsen

is een technische en fysieke uitdaging

van de eerste orde; sporten in de buitenlucht

het beste wat je ’s winters kan overkomen.

Het schaatsseizoen loopt t/m 27 maart 2011.

• Schermen

Start 25 oktober: introductiecursus schermen.

Leer in 6 lessen de basisprincipes

van deze edele sport bij sportcentrum

Universum. Studentencursusprijs € 19,50.

Maandag 21.00-22.30 uur.

• Cycle-cursus

Op 2 november start bij het USC de cyclecursus

voor iedereen die graag aan spinning

doet. In 6 lessen wordt veel aandacht besteed

aan de techniek van het fietsen en de

fysiologie van training. Het trainen met de

hartslagmeter neemt een belangrijke plaats

in, maar ook het verdelen van de aandacht

over zowel de groep als geheel als over de

individuele deelnemers wordt behandeld.

Studenten Services

WORKSHOPS & TRAININGEN 2010

PLAN JE STUDIE - 25 OKT. VAN 09.30 - 13.00 UUR

In deze workshop proberen we te achterhalen op welke punten je planning

zo verbeterd kan worden dat het voor jou een praktisch hulpmiddel wordt,

dat voldoende houvast biedt, maar geen doel op zich meer is.

STUDEREN MET DYSLEXIE - 1 NOV. VAN 14.00 - 17.00 UUR

Heb je dyslexie en belemmert dit je bij het studeren Wil je weten hoe je

zelf het studeren kunt vergemakkelijken door kennis op te doen, ervaringen

te delen en vaardigheden aan te leren Deze training leert je om beter te

studeren met dyslexie.

STUDIEKEUZE - 2 NOV. VAN 14.00 - 16.30 UUR

Twijfel je aan je studiekeuze. Vind je de opleiding te zwaar, of juist te vaag

en oppervlakkig of had je je iets heel anders van de studie voorgesteld.

In de training gaan we in op de factoren die een belangrijke rol spelen

bij het kiezen van de juiste opleiding. En je krijgt meer inzicht in je

persoonlijkheid, capaciteiten en interesses.

AAN DE SLAG - IEDERE DONDERDAG VAN 17.00 - 18.00 UUR

Korte workshop waarin we elke week met een ander thema gaan

oefenen. Thema’s die aan de orde komen: mindmappen, plannen,

concentreren, kiezen, formuleren en spellen, minfullness, masterkeuze,

motivatieverhogen, promoveren en ontspannen het tentamen in.

Meer informatie over deze workshops en trainingen en inschrijven via:

www.uva.nl/trainingscentrum

Na het behalen van het examen (examen is

incl.) kun je spinning-instructeur worden.

Studenten betalen € 85 overigen € 200.

Check USC Opleidingen op www.usc.uva.nl

• Zwangerschapspilates

Per 1 november kun je elke maandag van

20.00 tot 21.00 uur op Universum terecht

bij Becky Reijs voor deze speciale pilatesles.

Tijdens de lessen ligt de aandacht op het

verlengen van de wervelkolom en het stabiel

maken van de bekkengordel. De oefeningen

worden op een rustig tempo uitgevoerd

met de nadruk op het lang maken van de

spieren en een goede ademhaling techniek.

Vrouwen in elke stadium van de zwangerschap

kunnen meedoen. Kosten 10x-kaart,

studenten € 55, UvA-medewerkers € 77 en

overigen € 107.

• Showdance

In sportcentrum Universum kun je terecht

voor de cursus Showdance, Jazzdance en

Klassieke & Moderne dans. Ook vind je

er vele andere danscursussen. Vanaf 15

november starten de cursussen op ma., di.,

wo., do. en za. Studentencursusprijs € 35.

Check voor dit alles www.usc.uva.nl

VERDIENEN

Leuke bijverdienste. Gezocht: Overblijfkrachten

in de buurt van de VU. Dagelijks

tussen 12.00 uur en 13.00 uur. € 11 per keer.

Contact: m.leijdekker@openluchtschool1.nl

Enthousiaste docenten Nederlands gezocht

door taalschool in Amsterdam. Onze

voorkeur gaat uit naar studenten Nederlands

(3e/4e jaars). Flexibele werktijden. De

cursussen worden gegeven in Amsterdam-

Zuid en in de Jordaan. U kunt uw cv mailen

naar: katakurawblc@gmail.com

Gezocht: flexibele oppas voor 2 meisjes (4

en 6) voor twee (halve) middagen per week

in centrum. Tel. 06 5338 2877.

VRIJWILLIGERSWERK,

STAGES, e.d.

Maatjes gezocht - Het Nederlandse Rode

Kruis Amsterdam zoekt enthousiaste

vrijwilligers die een maatje willen zijn voor

een andere Amsterdammer die behoefte

heeft aan meer contact. Als vrijwilliger gaat

u twee keer per maand samen met de deelnemer

iets leuks ondernemen. Daarnaast

biedt u een luisterend oor en helpt u de

deelnemer weer (oude) activiteiten op te

pakken. Bent u of kent u iemand die hierin

geïnteresseerd is, neem dan contact op met

Liesbeth Elberse: E-mail; lelberse@nrka.nl

of tel. 020-622 6211.

WONEN

Prachtig en ruim appt’ment in Noord! 68m2

+ ruime gerenov. zolder, € 159.500 k.k.

Check Funda: schoorlstraat 80, 1024 pr.

Iets te verhuizen Dáár heb ik voor gestudeerd!

Alle maten bussen en verhuismannen,

vanaf € 45. Wij takelen (touw en blok);

tevens interlokaal. Bel Taco: 06 4486 4390;

www.vrachttaxi.nl

DIVERSEN

Wie is geïnteresseerd in (een deel van) de

collectie boeken van wijlen mijn echtgenoot,

die in de 70-er jaren politicologie

studeerde aan de UvA Het betreft zo’n 350

titels, betrekking hebbend op politicologie,

sociologie, economie, etc., in Ned., Engels,

Duits en Frans. Index op auteur en titel op

verzoek: jdamsma@gmail.com

Writing dissertations, theses, research

papers in English Have your text checked

by a professional native English editor. Rates

start at a cent a word. Email: copyproofing@

yahoo.com or ring 020 625 8834.

De Spermabank van het AMC is op zoek

naar spermadonoren. Onkosten worden

vergoed. Tel. 566 3090, spermabank@amc.

uva.nl of www.spermadonoren.nl

STUDENTENZAKEN

Op www.uva.nl/studentenzaken staat alle

informatie over de afdelingen van Studentenzaken.

Studentenzaken is ook bereikbaar

via tel. 525 8080.

BUREAU OMBUDSMAN

Studenten met een klacht over de UvA kunnen

terecht bij de Ombudsman Studenten,

Christel Holtrop, ombudsman@uva.nl, tel.

525 3798, www.student.uva.nl/ombudsman.

Medewerkers met een klacht over de UvA

kunnen terecht bij de Ombudsman Personeel,

Anneke Vijgeboom, ombudsmanpersoneel@uva.nl,

tel. 525 5548, www.uva.

nl/ombudsmanpersoneel

BEURZEN VOOR SURINAAMSE STUDENTEN

De Universiteit van Amsterdam stelt in 2011 wederom maximaal

vijf beurzen van € 250,- per maand ter beschikking aan studenten

met de Surinaamse nationaliteit, die niet in aanmerking komen voor

studiefinanciering.

De formulieren kunnen worden opgehaald bij het Service &

Informatiecentrum (Binnengasthuisstraat 9) en moeten vóór 1 november

2010 geretourneerd worden.

Meer informatie op:

www.uva.nl/studentenservices

Dé carrièrebeurs in het najaar voor student, starter en professional!

vrijdag12 & zaterdag13 november

Amsterdam RAI

Voor meer informatie en gratis entree ga je naar www.carrieredagen.nl

Studenten Services is er voor studenten,

afgestudeerden en promovendi van de UvA en HvA.

Binnengasthuisstraat 9, 1012 ZA Amsterdam

www.uva.nl/studentenservices

De Nederlandse Carrièredagen is een activiteit van

onderdeel van de

22 Folia


- advertentie -

GOED VOORBEREID HET DONKER IN.

FILMTIP VAN DE WEEK

YVES SAINT LAURENT: L’ AMOUR FOU

REGIE: PIERRE THORETTON | 21 OKTOBER IN PREMIÈRE

Het is eind jaren vijftig en de jonge Yves Saint Laurent heeft net de liefde van zijn leven ontmoet. De

timide Yves heeft ook net de leiding gekregen over het slecht lopende modehuis Dior, maar hij weet

met zijn baanbrekende ontwerpen het modehuis er weer bovenop te krijgen. Hij besluit voor zichzelf te

beginnen, samen met zijn geliefde Pierre. Al snel veroveren de modewereld. Deze docu laat het succes

van Laurent zien met unieke beelden, modeshows en interviews. Lees meer op Cineville.nl.

OOK IN CINEVILLE

YOUNG FRANKENSTEIN

DONDERDAG 21 EN VRIJDAG 22 OKTOBER OM 20:00 IN FILMHUIS CAVIA

VAN DONDERDAG 21 OKTOBER

T/M WOENSDAG 27 OKTOBER

Deze komische ode uit 1974 aan de Frankenstein fi lms van de jaren dertig is misschien wel één van

de hoogtepunten uit de carriére van Mel Brooks. De fi lm werd door zowel critici als publiek goed

ontvangen, dat is bijzonder voor een parodie. Filmhuis Cavia laat de fi lm zien in verband met het

100-jarige bestaan van de fi lmversie van de monsterlijke creatie van Mary Shelley. De komende

weken is er nog meer Frankenstein te zien in het knusse en obscure Cavia. Lees meer op Cineville.nl

NU OP CINEVILLE.NL

FILMISCHE POËZIE IN DE FOTOCOLUMN

VAN BOWIE VERSCHUUREN

NU IN DE CINEVILLETHEATERS: DE

EERSTE NACHTSHOTS

EEN INTERVIEW MET DE WINNAAR VAN

DE NFF-PRIJS VOOR BESTE SCÈNE

ONBEPERKT NAAR DE FILM VOOR MAAR €17, 50 PER MAAND

het cultureel studentencentrum van UvA & HvA

lezing

WO 20/10 20.00 uur

Kierkegaard en de liefde

‘Trouw, je zult er spijt van krijgen. Trouw

niet, je zult er eveneens spijt van krijgen.’

Van Kierkegaards liefdesleven weten we

alleen dat hij zijn verloving met Regine Olsen

verbrak en vervolgens ongetrouwd bleef. Wat

zoek je bij zo’n filosoof als je over de liefde

wilt nadenken En toch. Zou er één schrijver

zijn die meer over de liefde heeft nagedacht

en geschreven dan juist hij Over de onmiddellijke

erotische stadia, over muziek en

erotiek, over de eerste liefde, verloren liefde,

verleiding en liefdesbedrog, over het huwelijk,

over verliefdheid, onmogelijke liefdes...

studenten gratis, e 5,- alle anderen

lezing

DO 21/10 20.00 uur

Duitsland en het kwaad (2) -

Faust

Dodenbezweerder, sterrenwichelaar, alchemist

– de historische Johann Faust (1480-1540)

werd al snel na zijn dood als een duivelsvriend

gezien. Tweehonderd jaar lang belichaamde hij

het Kwaad - tot Goethe hem aan het eind van

de 18 de eeuw rehabiliteerde. Door Pieter Steinz,

chef Boeken bij NRC Handelsblad en auteur

van De duivelskunstenaar – De reis van Doctor

Faust door 500 jaar cultuurgeschiedenis.

studenten gratis, e 5,- alle anderen

COmeDy

VR 22/10 20.30 uur

Easy Laughs - Improv Comedy

‘The Friday Show’ at 20:30 and an ‘Unplugged’

at 22:30, with different formats and guest

players. New: a free quick extra show after the

second performance. English spoken.

e 8,- (20:30) / e 5,- (22:30) / both e 12,-

theateR

za 23/10 20.30 uur

Verlangen

Een voorstelling over alles wat er binnen een

relatie zou kunnen gebeuren. Verlangen, liefde,

verdriet, bedrog, lust en nog veel meer emoties

die horen bij de achtbaan van een relatie,

en dat alles op basis van een suggestie die

uit het publiek wordt gehaald.

toegang e 8,-, studenten e 5,-

lezing

ma 25/10 20.00 uur

Moderne islam (3) -

Islam en reformisme

De islam heeft de laatste dertig jaar een

stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Uiteenlopende

stromingen, denkers en activisten

zijn op de voorgrond getreden als verkondigers

van de ‘ware’ islam. Vanavond een dubbellezing

over deze ontwikkelingen, en over actuele

vormen van reformatie. Religieuze reformatie

is in de islam een subjectief begrip: wat voor

de één reformatie is, is voor een ander slechts

reproductie van de orthodoxie. Welke van

reformatievormen zijn er, wat is er allemaal

gaande

studenten gratis, e 5,- alle anderen

Meer informatie over de CREA agenda:

www.crea.uva.nl

lezingenladder

De Balie

DO 21/10, 20.00 uur

Hasj in Marokko: goed voor het land of

goed voor de elite

Avond over cannabisproblematiek in Marokko.

Wat voor effect heeft het verbouwen van cannabis

en de handel in hasj

DI 26/10, 20.30 uur

Not in my Backyard: Suriname

Deskundigen geven hun mening over de achtergrond

van de Surinaamse verkiezingen. Wat

mag er van Bouterse verwacht worden

Felix Meritis

DI 26/10, 20.00 uur

Felix & Sophie: Michel Foucault

Onder anderen Willem Schinkel (EUR) en Rudi

Visker (KU Leuven) over de grote invloed van

Franse denker Michel Foucault.

DI 26/10, 20.30 uur

Globaliseringslezing: Pirates of the

Indian Ocean

Gewijd aan de piraterij voor de kust van Somalië.

Wat betekent de piraterij voor de Somaliërs

zelf

OBA

MA 25/10, 16.30 uur

Verhalen rond het IJ: Nelleke

Noordervliet

Schrijfster Nelleke Noordervliet over Amsterdam

als ‘Stad vol boeken’.

Rode Hoed

WO 20/10, 20.00 uur

Saudi Woman Today

Dr. Mona Al-Munajjed, gerenommeerde socioloog

uit Saudi-Arabië, zal een lezing geven over

de positie van de Saudische vrouw.

Spui 25

WO 20/10, 16.00 uur

KNAW-tweegesprek: in het hoofd van

de adolescent

Schrijfster Pia de Jong en ontwikkelingspsychologe

Eveline Crone gaan onder leiding

van Wim Brands in gesprek over adolescentie.

U organiseert een lezing of debat en wilt daarmee

graag op deze pagina staan Stuur een mailtje

naar folialezing@gmail.com onder vermelding

van ‘Aanmelding lezingenladder’. Voor adressen

zie www.folia.nl/lezingenladder.

Timorplein 62 (in Oost)

Tram 14 of bus 22 en 41

Info/reserveringen: 6920422

Restaurant dagelijks geopend

Combineer Eten + Film

www.studio-k.nu

Folia 23


De student

De hoogleraar

Dijkgraaf

& Fresco

Van der

Meulen

& Curvers

Harde cijfers

NOOIT meer dus

Het is een klassieke truc in een debat: de

tegenstander met een statistiek om de

oren slaan, liefst ter plekke uit de duim

gezogen. ‘Aha, maar weet u dan niet dat

87,3 procent van de treinmachinisten aan

amateursport doet’ Het doet er helemaal

niet toe of dit gegeven op daadwerkelijk

onderzoek is gebaseerd, of dat het zelfs

een redelijk getal is. Alsof iemand het

thuis gaat narekenen of ook maar langer

dan een minuut onthoudt. Het belangrijkste

is dat je een concreet getal noemt.

Kies een mooie uit, liefst een met de

schijn van grote nauwkeurigheid. Geef

toe, de ‘komma 3’ doet het ’m!

In de zee van woorden, tussen de golven

van ‘alleen maar meningen’, zal het getal

een reddingsboei lijken, waar de verwarde

toehoorder zich als een drenkeling aan

vast kan klampen. Ah, eindelijk iemand

die de feiten op een rijtje heeft. En hoe

langer het rijtje, hoe meer decimalen, hoe

groter de drijfkracht van de boei. Stel dat

de spreker laat vallen dat 87,23 procent

van de machinisten aan sport zou doen,

dan heb je toch het gevoel dat werkelijk

alle NS-employés thuis zijn bezocht. Van

zo’n iemand accepteer je toch alles

Getallen zijn zeldzaam, zeker in gewone

conversatie, en hebben iets dwingends

en definitiefs. Ajax-Feyenoord 2:1. Een 5

voor een tentamen. De intercity vertrekt

om 5.03. Ze suggereren een wetenschappelijke

basis. Wie anders dan een

onderzoeker zal iets als ‘87,3 procent’

laten vallen

Maar echte wetenschappers leren dat je

ook moet aangeven wat je niet weet. Dus

keurig de onzekerheid aangeven en alleen

‘tussen de 82 en 92 procent’ zeggen.

Maar de toehoorder denkt: ja, zo kan

ik het ook. De zeepbel van de fingeerde

zekerheid is doorgeprikt. De foutenmarge

maakt het cijfer machteloos.

Daarom is te veel precisie suggereren

zo’n effectieve tactiek. Onderzoek laat

dan ook zien dat 76 procent van debatten

gewonnen wordt door een spreker die een

gefingeerde statistiek gebuikt. Echt! yyy

Robbert Dijkgraaf

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar

mijn uitvaart is nog niet geregeld. Vroeger

zei een katholieke schlemiel eens tegen

mij dat ik niet op zijn kerkhof zou mogen

rusten, maar door wormen zou worden

aangevreten in het bos. Die dreigende

gruwel moeten ook verzekeraars aangevoeld

hebben: ‘Wilt u uw nabestaanden

met een gerust hart achterlaten’ (en niet

aangevreten worden), ‘dan moet u uw

persoonlijke uitvaart nu regelen’.

Ik open de envelop; als u echt van uw naasten

hield, zou u allerlei verantwoordelijkheden

die niet de uwe leken nu verzekeren

– u zult toch zeker de gelegenheid van uw

unieke signatuur willen voorzien Liefst 29

uitvaartopties zijn er, mijn uitvaart wordt al

gauw unieker dan ik zelf ooit was.

Laatst zat ik weer in zo’n koddig zuidelijk

kerkje. Bedrijvige misdienaartjes stoven

opzij voor de priester, ver boven pensioengerechtigde

leeftijd, die zijn kansel betrad in

een sleetse pij. Zeker daarom dat men met

collectemandjes rondging, voor de gangbare

platgetreden gebedjes. In tijden van nood

weet zo’n geestelijke tenminste altijd wat

te doen; relativeren met de misère van een

ander. Niks unieks of persoonlijks, niemand

verslaat de dramatiek van Zijn einde. ‘Jezus

is gestorven,’ sprak de priester tegen het

orgel achterin. Ja, die ook ja.

Voor diegenen die niet de hemel in hoeven,

zijn er wat minder beproefde teksten

beschikbaar. In een crematorium, na de

instrumentale versie van ‘Candle in the

Wind’, besloot een papperige uitvaartbegeleidster

zelfs dichterlijk: ‘NOOIT

zullen we zijn handen meer vastpakken.

(…) NOOIT zullen we hem meer zien.’

Voor het geval er iemand hoopte dat de

overledene bij wijze van surprise nog aan

de koffietafel zou verschijnen.

De 29 opties lijken me eender, alles niks.

De baas te spelen over een gelegenheid die

je niet van plan bent te bezoeken is toch

een beetje dwingelanderig. Zoiets zou

Jezus ook nooit doen. Als je een beetje als

hij was, schrijven ze teksten in je naam, en

anders wordt het gewoon ‘Candle in the

Wind’. yyy Emma Curvers

Carsten de Dreu

hoogleraar arbeids- en

organisatiepsychologie

Stan Bentvelsen

hoogleraar Large Hadron

Collider Physics

overigens

Henkjan Honing

hoogleraar

muziekcognitie

Amsterdam verliest vijf tot zes filialen van de ObA. Rutte-I bezuinigt

dus niet alleen op immigratie, maar ook op integratie.

Henkjan Honing: ‘Ik begrijp dat de regering

zal moeten bezuinigen, maar dit is

iets wat meer kost dan het zal opleveren.

Als je wil dat mensen goed integreren en

de Nederlandse samenleving en omgeving

goed leren kennen, dan is de bibliotheek

de plek bij uitstek om dat te doen. Daar

leren mensen nieuwe werelden kennen.

Zowel die van zichzelf, als die van anderen.

Dat is zo bevrijdend, daar kan het internet

nog lang niet tegenop. De beleving

en ervaring die je als mens hebt in een

bibliotheek; de geordendheid, de rust, het

vasthouden van verschillende boeken, dat

is vooralsnog onvervangbaar door nieuwe

media. Ik hoop dat internet over twintig

jaar ook geïntergreerder en lijfelijker zal

zijn, maar momenteel is het toch vooral

een relatief passieve bron van informatie.

Het is daarom een heel naïeve bezuiniging

van het nieuwe kabinet, waarschijnlijk

vanuit de gedachte dat het centreren van

de bieb op één plek geld oplevert. Een

typische bestuurlijke bezuiniging die

voorbijgaat aan het belang en de essentie

van een bibliotheek.’

Carsten de Dreu: ‘Lokale bezuinigingen

vloeien voort uit Amsterdams beleid. Maar

zelfs als het een regeringsbesluit is, dan

toont Rutte-I zich onverwacht daadkrachtig

met een wel heel vooruitziende blik.

Immers, een stop op immigranten betekent

minder mensen in Nederland. Het is dus

slim om nu vast filialen te sluiten, want die

hebben we op den duur niet meer nodig:

een uiting van solide doordacht beleid.

Bovendien maak je Nederland een onaantrekkelijker

vestigingsland, want wie wil er

nu wonen in een land zonder bibliotheken

Ten slotte: door deze filialen snel te sluiten,

voorkom je dat Nederlandse burgers, immigranten

incluis, zich ontwikkelen tot

zelfstandig denkende mensen. En dat is best

prettig voor machthebbers, een dom volk.

Als ik gelijk heb en dit de achterliggende gedachte

is, voorspel ik dat de nationale korfbalvereniging

extra subsidie zal krijgen, net

zoals de lokale hockeyclubs in Amsterdam.

Daar komen tenminste ouderwets fatsoenlijke

Nederlanders die zich in de Hollandse

spruitjeslucht goed zullen vermaken. Het

voorkomen van integratie op lokaal niveau

past precies in die gedachte.’

Stan Bentvelsen: ‘Het bezuinigen op

bibliotheken is een verlies voor Amsterdam.

Je ziet inderdaad dat allochtonen

en met name allochtone jongeren veel in

de bieb komen. Bij de autochtonen zijn

juist de ouderen oververtegenwoordigd.

Natuurlijk is de bibliotheek een plek waar

aan taalproblemen wordt gewerkt en waar

vooral allochtonen zich vrij voelen. Het

dient daarmee de maatschappij en dus

ook de integratie. Bibliotheken zijn in feite

een cultuur in de praktijk en juist nu de

wereld steeds virtueler wordt, kun je daar

nog gewoon een boek vasthouden.

Ik zit zelf ook veel in de virtuele wereld,

maar als tegenwicht zijn boeken heel belangrijk.

Het lezen van boeken heb ik altijd

heel prettig gevonden en ik zie ook dat

mijn kinderen met veel plezier naar de bieb

gaan. Een huis zonder boeken is in mijn

ogen ook als een lichaam zonder geest. Ik

zie daarom de bezuinigingen op de ObA’s

niet als een zuivere bezuiniging op de

integratie, maar als cultuurarmoede vergelijkbaar

met bezuinigingen op de grootste

orkesten van Nederland.’ yyy Floor Boon

In deze rubriek reflecteren wetenschappers

op een actuele stelling.

24 Folia

More magazines by this user
Similar magazines