Docentenhandleiding - Dance4Life

dance4life.nl

Docentenhandleiding - Dance4Life

AIDS, een sluipmoordenaar

Kruip in de huid van een aidsbestrijder

Lesbrief L voor 2e fase Havo en Vwo

Docentenhandleidinge


AIDS, een sluipmoordenaar

Kruip in de huid van een aidsbestrijderd er

Docentenhandleiding

Woord vooraf

dance4life wil jongeren niet alleen iets leren over hiv en aids; we vinden het belangrijk dat zij de complexiteit

van het bestrijden van aids doorkrijgen en zich kunnen inleven in de problematiek.

We bieden deze lesbrief aan zodat de leerlingen in twee tot drie lesuren kunnen ervaren in welke situatie

zowel bestrijders als patiënten zich bevinden.

Heeft u vragen Kijk dan op www.dance4life.nl of stuur ons een e-mail op info@dance4life.nl.

Introductie

Dagelijks sterven er duizenden mensen aan de gevolgen van

aids. Voor deze lesbrief concentreren we ons op Zuid-Afrika.

Een land waar de bevolking en de maatschappij direct

gebukt gaan onder aids. En waar armoede en sociale omstandigheden

het terugdringen van de ziekte bemoeilijken.

Gratis condooms of goedkopere medicijnen Het bestrijden

van de aids-epidemie is veel ingewikkelder dan het op het

eerste gezicht lijkt.

Deze lesbrief en de dvd gaan over de situaties van bestaande

mensen en organisaties. Aan de hand van hun verhalen wordt

de complexe werkelijkheid ontrafeld. Het maakt het lespakket

zowel begrijpelijk als aangrijpend.

Na deze lesbrief kunnen de leerlingen het laatste deel van het

online lespakket lessons4life volgen. Daarin leren ze hoe zij het

beste een actie kunnen opzetten om geld op te halen voor

projecten van STOP AIDS NOW! en dance4life programma’s

die in het buitenland worden gesteund.

In deze handleiding vindt u de inhoud van de lessen en de

planning. Antwoordmodellen en extra achtergrondinformatie

staan verderop in dit document.

blz 03 Overzicht

blz 04 Uitwerking van les 1

blz 05 Uitwerking van les 2

blz 06 Antwoorden bij verwerkingsvragen

blz 07 Richtlijnen bij opdracht A: Ivory Park

blz 09 Richtlijnen bij opdracht B: Hillbrow

blz 10 Richtlijnen bij opdracht C: Cape fl ats

www.dance4life.nl

blz 02


Aids, een sluipmoordenaar

Overzicht

Niveau

Tweede fase van havo en vwo.

Doele n

De lesbrief maakt leerlingen bewust van de wederkerige relatie

tussen enerzijds hiv en aids en anderzijds maatschappelijke factoren.

Leerlingen zien hoe omstandigheden van mensen kunnen

bijdragen aan de verspreiding van de ziekte. Ook zien zij hoe de

ziekte vervolgens weer invloed heeft op deze omstandigheden.

De lesbrief stelt leerlingen in staat om zich in te leven in de situatie

van geïnfecteerden en van hulporganisaties. Inleving is de

basis voor de bereidheid om zelf aan oplossingen bij te dragen.

Kort gezegd, de lesbrief

• geeft leerlingen inzicht in de complexiteit van de

problematiek.

• laat leerlingen een probleemanalyse maken.

• laat leerlingen zoeken naar oplossingen op basis van

die analyse.

De lesbrief is een opstap naar deel 3 van lessons4life. Daarin

maken leerlingen zelf een actieplan om geld in te zamelen. Dat

geld gaat volledig naar hiv en aidsprojecten van STOP AIDS

NOW! en dance4life programma’s in het buitenland. De informatie

van de dvd en de opdrachten geven hen de nodige

basiskennis waardoor ze de complexiteit van de problematiek

gaan inzien. De oplossingen die de leerlingen in deze lesbrief

bedenken zijn fi ctief. In deel 3 van lessons4life gaan zij

daadwerkelijk met een eigen actie aan de slag. Meer informatie

vindt u op www.lessons4life.nl.

Voorkennis

Leerlingen zijn bekend met hiv en aids. Zij weten wat de ziekte inhoudt

en hoe deze wordt verspreid. Ook weten zij wat aids-remmers

zijn en wat deze doen. Verder kennen zij de mogelijkheden

om verspreiding van de ziekte te voorkomen, zoals gebruik van

condooms, tests bij bloedtransfusies en schone naalden bij

injecties.

Leerlingen op het vmbo of in de onderbouw van havo en vwo

hebben deze voorkennis wellicht niet. Zij volgen in plaats van

deze lesbrief deel 1 en deel 2 van het online lespakket lessons4life

(www.lessons4life.nl).

Duur

Voor de lesbrief zijn twee aaneengesloten lesuren nodig. Het is

mogelijk om het project met een derde uur uit te breiden. De

precieze invulling staat op de volgende pagina’s. De globale

indeling is als volgt:

Eerste lesuur: bekijken dvd

Tweede lesuur: formuleren van oplossingen en deze presenteren

Evt. derde lesuur: verder uitwerken en discussiëren

Het is in principe mogelijk om de lesbrief in twee losse lesuren in

te zetten. Maar de dvd duurt 45 minuten en neemt dus een heel

lesuur in beslag. De emotionele lading van de dvd is groot. Daarom

is het niet raadzaam om het uur zonder meer te beëindigen

en bijvoorbeeld een week later verder te gaan. Als u de lesbrief

in twee losse uren splitst, maak dan in het eerste uur ruimte voor

een korte nabespreking door eerder met de dvd te stoppen.

Goede ‘ stopmomenten’ staan in de detailbeschrijving verderop.

Eindproduct

In les twee denken leerlingen na over een bijdrage aan een

oplossing voor de problemen. Er zijn drie verschillende eindopdrachten.

Leerlingen maken er één:

A: Ivory Park: Hier kiezen leerlingen tussen twee alternatieven

voor hulp aan aids-weeskinderen. Met behulp van de achtergrondinformatie

onderbouwen zij hun keuze. Dit is de gemakkelijkste

van de drie opdrachten. De begeleidingsinformatie voor

de docent bevat extra gegevens over community based care

zodat een nabespreking mogelijk is.

B: Hillbrow: Leerlingen denken na over een oplossing voor de

straatkinderen in Hillbrow. Zij kiezen één concreet doel, identifi -

ceren de groepen die daar invloed op hebben en bedenken

een vo rm om deze groepen te bereiken. Deze opdracht is

complexer dan A. De opdrachtomschrijving geeft leerlingen

voorbeelden voor het kiezen van een doel en doelgroep. Als

leerlingen er niet uit komen, kunt u hen meer handvatten geven.

Deze vindt u in de begeleidingsinformatie voor de docent.

C: Cape Flats: Leerlingen bedenken hoe de verspreiding van hiv

in de Hawequa jeugdgevangenis verminderd kan worden. De

opbouw van de opdracht is vergelijkbaar met B, maar inhoudelijk

is deze wat lastiger. Ook hier kunt u vastlopende leerlingen

helpen door hen meer sturing en voorbeelden te geven uit de

begeleidingsinformatie.

Aan het einde van de les presenteren de leerlingen hun oplossingen

kort aan elkaar. Bij de varianten B en C kunnen leerlingen

ook concreet materiaal maken. Er is in het project niet voldoende

ruimte om het helemaal uit te werken. Hiervoor zou een

derde lesuur kunnen dienen.

Als u het project met een derde uur uitbreidt, dan is er meer

ruimte voor de presentaties. Stimuleer leerlingen dan om met

elkaars onderwerpen mee te denken. Zouden anderen in de klas

ook deze oplossing kiezen Zijn er alternatieven

Eventueel kunt u het eindproduct met een cijfer beoordelen.

Let vooral op een goede en doordachte onderbouwing van de

oplossingen.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit:

Voor docenten:

• deze docentenhandleiding met begeleidingsinformatie

(antwoordmodellen en extra informatie bij de stappen van

de eindopdrachten)

• de dvd ‘Warzone Zuid-Afrika, Snapshots van een sluipmoordenaar’

Voor leerlingen:

• een werkblad met verwerkingsopdrachten. Deze dient ook

als kijkwijzer

• drie verschillende bladen met eindopdrachten

• een document met achtergrondinformatie voor de

leerlingen

www.dance4life.nl

blz 03


UITWERKING VAN LES 1

Overzicht

In deze les bekijken leerlingen de dvd ‘Warzone Zuid-Afrika,

Snapshots van een sluipmoordenaar’. Voorafgaand aan de

dvd krijgen zij het werkblad met verwerkingsvragen. Tijdens de

dvd maken leerlingen aantekeningen om de vragen te beantwoorden.

Zij werken deze thuis verder uit.

Aandachtspunten

• De dvd duurt 45 minuten. Een lesuur van 50 minuten is

behoorlijk krap. Het is dus zaak om snel te beginnen.

• Eventueel is het mogelijk om de dvd eerder te stoppen.

Dat geeft wat ruimte om na te praten. Er zijn twee

natuurlijke ‘stopmomenten’ aan het einde (zie lesindeling).

Voorbereiding

• Kopieër de werkbladen met verwerkingsopdrachten voor

alle leerlingen. (Bladzijde 2 van de leerlinghandleiding)

• Zorg voor een ruimte met apparatuur om de dvd af te

spelen. Test alles vooraf.

• Geef in de les voorafgaand aan deze les aan dat

leerlingen gaan werken aan een lesbrief over hiv.

Lesindeling

Tijd bij benadering Voorbereiding Opmerkingen

00:00

Geef een korte inleiding op het project.

Deel vervolgens de verwerkingsvragen

uit. Maak duidelijk dat leerlingen deze

vragen tijdens of na de film in kunnen

vullen. Zij moeten dus aantekeningen

maken.

De dvd is lang voor een lesuur. Het is

belangrijk om snel te starten.

05:00

40:00

45:00

50:00

Start dvd

Na een speeltijd van 35:41 gaat de film

over van de Hawequa jeugdinrichting

naar de wijk Cape Flats. U kunt de film

hier eventueel afbreken om ruimte te

creëren voor een nabespreking. Maar

de beelden uit de wijk geven wel een

verdieping.

Na een speeltijd van 39:05 is er nog een

moment waar u de film zou kunnen

stoppen: de overgang van de wijk naar

het verhaal van Estelle de Bruin. Maar

haar verhaal zorgt wel voor een enigszins

positieve afsluiting.

Einde dvd. Laat leerlingen de

verwerkingsvragen thuis verder

afmaken.

Verwerkingsvraag 3d gaat over de wijk.

Geef het antwoord als u de film hier

afbreekt (‘Jongeren durven niet door

delen van de wijk die van andere

gangs zijn’).

Over dit deel zijn geen opdrachten of

vragen.

www.dance4life.nl

blz 04


UITWERKING VAN LES 2

Overzicht

In de dvd komen verschillende probleemgebieden aan bod.

In les 2 bedenken leerlingen volgens een stappenplan oplossingen.

Er zijn drie verschillende eindopdrachten. Leerlingen werken

in een groep aan één opdracht. Verdeel de opdrachten over

de groepen. Als er meer dan drie groepen zijn, dan hebben

sommige groepen dus dezelfde opdracht.

Voorbereiding

• Zorg voor een groepsopstelling.

• Kopieer de eindopdrachten voor elke groep.

• Kopieer het informatiemateriaal voor elke groep.

• Kopieer eventueel het antwoordmodel bij het werkblad

uit les 1 voor elke leerling.

• Leg papier klaar voor de brainstorm.

Lesindeling

Tijd bij benadering Voorbereiding Opmerkingen

00:00

08:00

Bespreek de antwoorden op de vragen

in het werkblad uit les 1. Hiermee haalt u

tevens de inhoud van de film weer op.

Verdeel de klas in groepen van 3 of 4

leerlingen. Deel de eindopdrachten en

het informatiemateriaal uit.

10:00

35:00

Laat leerlingen de opdracht lezen en

daaraan beginnen. Maak van tevoren

duidelijk dat zij een half uur de tijd

hebben. Laat hen het stappenplan in

de opdracht volgen.

Aandachtspunten bij de begeleiding:

lang in één stap blijven hangen.

ten Gebruik eventueel de extra

voorbeelden in de begeleidingsinformatie

om hen verder te sturen.

fout antwoord. Belangrijk is dat

leerlingen al pratende de kluwen van

samenhangende problemen

enigszins doorzien.

Sluit de opdracht af. Laat van elke groep

een vertegenwoordiger vertellen wat de

groep ontworpen heeft. Dat kan voor de

klas of vanaf de plaats. Laat de

vertegenwoordiger de onderbouwing

geven die in de laatste stap van de

opdracht wordt gevraagd.

De eerste stap bij elk van de drie

opdrachten is het maken van een

associatieschema. Het is belangrijk dat

dit goed gebeurt. Door het kiezen van

de foute thema’s zetten leerlingen

zichzelf op het verkeerde been.

Eventueel kunt u na stap 1 hun werk

controleren. Gebruik daarbij de

informatie in het begeleidingsdocument.

Reken minimaal 5 minuten per groep.

Als er meer dan drie groepen zijn, kort

dan de tijd om aan de opdracht te

werken wat in.

UITWERKING VAN LES 3 (OPTIONEEL)

Overzicht

Als u het project met een derde les uit wilt breiden, dan kan

dat. Gebruik in dat geval alleen de eindopdrachten B en C.

Leerlingen werken hun oplossingen in de derde les verder uit.

De presentaties in de tweede les verschuiven naar het einde

van de derde les. Er is dan meer tijd voor de presentaties. Laat

leerlingen met elkaar meedenken en over hun oplossingen

discussiëren. Zo is er ruimte voor verdieping.

www.dance4life.nl

blz 05


BEGELEIDINGSDOCUMENT

ANTWOORDEN BIJ

VERWERKINGSVRAGEN

1. Ivory Park, Johannesburg

Oma Morwesi leidt in Ivory park een opvanghuis voor

weeskinderen.

a. Wat gebeurt er volgens Morwesi met kinderen die niet

worden opgevangen

• Dat worden straatkinderen. Ze komen misschien in de

kinderprostitutie.

b. Raisebe is de moeder van Mpho. Ze heeft aids. Waar is de

vader

• Hij is weggelopen toen Raisebe 3 maanden zwanger was.

c. Helaas is aids niet het enige probleem van moeders met

hiv in Ivory park. Welke omstandigheden maken het hen

nog moeilijker Noem twee punten. Bijvoorbeeld:

• Armoede. Gebrek aan voedsel en zorg.

• De vader is vaak weggelopen.

• Uitstoting door de familie.

• Het taboe op hiv en aids. Een stigma van vrienden en

familie.

• De last om voor anderen te moeten zorgen.

• Geen toegang tot medicijnen.

2. Hillbrow, Johannesburg

Twilight Children helpt hier straatkinderen die vaak in de

prostitutie werken.

3. Cape Flats, Kaapstad

Gangs overheersen het leven in de gevangenis en in de wijk.

a. De verslaggever interviewt twee gevangenen door het

hek. Buiten de gevangenis zouden deze twee gevangenen

elkaar vermoorden. Welke reden geeft een van hen

• Als jij de ander niet vermoordt, dan vermoordt hij jou.

b. Waarom hebben bendeleiders seks met nieuwe leden en

andere ondergeschikten

• Om hen te onderwerpen. Nieuwe leden bewijzen zo hun

trouw. Seks is een machtsmiddel.

c. De verspreiding van hiv binnen de gevangenis heeft ook

gevolgen buiten de gevangenismuren.

Hoe

• Als mensen uit de gevangenis komen, geven zij het virus

door aan vriendinnen en vrouwen.

d. In het hoofdkwartier van één van de gangs legt een lid uit

waarom hij niet naar school gaat. Waarom gaat hij niet

naar school

• Hij moet dan door het gebied van andere gangs. Zijn

leven loopt dan gevaar.

a. Twilight Children verstrekt gratis condooms. Waarom

gebruiken veel straatkinderen de condooms niet

• Klanten willen dat vaak niet.

b. De geïnterviewde jongere reageert laconiek op de

gevaren van hiv. Waarom

• Hij denkt dat hij al aids heeft.

c. Mpho vertelt over een kennis die ziek is en zich niet wil

laten testen. Waarom wil hij zich niet laten testen

• Volgens haar kun je er toch niets meer aan doen. Wat is

dus het nut

www.dance4life.nl

blz 06


RICHTLIJNEN BIJ OPDRACHT A:

IVORY PARK

Stap 1. Brainstorm

De leerlingen hebben een lijst met thema’s gekregen. Het

stimuleren van testen op soa’s (anders dan aids) is niet echt

relevant in het verhaal van Ivory Park. Alle andere thema’s zijn

wel van toepassing. Dat zijn dus:

• Promotie van condoomgebruik

• Aandacht voor gedragsverandering

• Stimuleren van testen op hiv

• Voorkomen van overdracht van moeder op kind

• Investeren in onderwijs

• Thuiszorg voor mensen met hiv

• Toegang tot behandeling met virusremmende medicijnen

• Zorg voor voldoende en gezonde voeding

• Aandacht voor het terugdringen van stigmatisering en

discriminatie

• Opvang van aidswezen (kinderen die één of beide ouders

hebben verloren aan de gevolgen van aids)

Overige stappen

Leerlingen wegen in deze opdracht de voor- en nadelen van

community based care en van weeshuizen tegen elkaar af.

Uiteraard is er voor de opdracht niet één goed antwoord. Het

gaat om de afweging en onderbouwing. Maar de afweging

is ook gemaakt door STOP AIDS NOW! Zij zijn van mening dat

opvang in de eigen gemeenschap, community based care,

de beste vorm van opvang is voor de aidsweeskinderen. Hieronder

leest u waarom, zodat u eventueel dit standpunt in de

discussie mee kunt nemen.

STOP AIDS NOW! vindt dat er meer focus op community based

care moet komen dan op weeshuizen. Dus geen community

based care omdat weeshuizen vol zitten, maar liever community

based care dan weeshuizen. Het nadeel van weeshuizen is

dat kinderen bijna geen aandacht krijgen en zij hechtingsproblemen

kunnen ontwikkelen.

Daarnaast is het leven in een weeshuis erg anders dan in ‘normale’

gezinnen binnen het dorp. Het zorgt ervoor dat een kind

niet alleen een uitzonderingspositie krijgt maar ook aantal belangrijke

onderdelen in zijn ontwikkeling mist. Wanneer kinderen

opgroeien in een situatie die het meest lijkt op een gezin, binnen

in een gemeenschap, hebben ze de grootste kans op een

normale gezonde ontwikkeling.

Sizanani Village Trust, Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika heerst nog een enorm taboe rond hiv en aids.

Gelukkig zijn er initiatieven als het Sizanani Village Trust. Hier

wordt thuiszorg geboden aan mensen met hiv en aids. Zij

krijgen verzorging en voorlichting over voeding, hiv en aids en

hygiëne. Ook heeft Sizanani een klein hospitium waar terminale

patiënten – die niet langer thuis kunnen worden verzorgd - in

alle rust en waardigheid kunnen sterven. Regelmatig lopen de

thuiszorgmedewerkers op tegen de vele wezen die Zuid-Afrika

telt. De aidsepidemie verwoest een hele generatie, waardoor

steeds meer kinderen op hun opa en oma zijn aangewezen.

Als die er nog zijn. In sommige gevallen neemt de oudste broer

of zus de zorg voor de jongere kinderen op zich: een zware

taak. De situatie van de wezen is schrijnend: eerst de traumatische

ervaring van de ziekte en het sterven van beide ouders,

en daarna vaak een moeilijk leven in armoede. De thuishulpen

spelen ook voor de wezen en hun grootouders een belangrijke

rol: ze sporen de kinderen op, geven morele steun en aandacht

en zorgen voor een gratis warme maaltijd per dag. In ruil

daarvoor moeten de kinderen wel elke dag naar school. Het

contact met de kinderen wordt meteen benut om aidsvoorlichting

te geven. De achtergrondinformatie voor de leerling

belicht het voorbeeldproject Sizanani Village Trust. Hier leest u

een uitgebreidere beschrijving.

De informatie is afkomstig van www.stopaidsnow.nl.

www.dance4life.nl

blz 07


FROM FAITH TO ACTION

Aanvullende informatie over community based care

Afkomstig uit onderzoek; “From Faith to Action, strenghtening family and community care and vulnerable

children in Sub-Saharan Africa”. Geschreven door Kerry Olson, Zanele Sibanda Knight, Geoff Foster. Het

gehele onderzoek is de vinden op de website van Firelight Foundation (www.fi relightfoundation.org).

Is Building More Orphanages the Answer

The sheer number of orphaned and vulnerable children is

overwhelming. Many well-meaning donors are funding

orphanages as a solution to the problem. However, orphanages

are expensive and can only reach small numbers of

children. Research by the World Bank in Tanzania, for example,

found the cost of operating orphanages to be six times higher

than the cost of caring for children in the community. Most

importantly, orphanages separate children from family and

community life. They often fail to meet children’s developmental

needs and do not prepare them for adult life in the larger

society. While institutions can serve as a temporary and

last-resort response for children with no other means of support,

they are not a recommended longterm solution. The most

promising solutions must look to more sustainable alternatives

that focus on preventing the conditions that lead to the need

for institutional care. Most donors have a concrete image of

what an orphanage looks like. An orphanage is a physical

place that can be seen, touched, and visited. In contrast, most

donors are not familiar with the programs that help keep

children in families. These preventive programs are harder to

immediately see and describe, but their benefi ts can be far

greater and they are able to reach many more children. Many

African countries and international organizations recognize the

shortcomings of orphanages and discourage their use. They

recognize that children may be placed in orphanages by

family members who want to care for them but lack the means

to do so. Orphanages can become a way to access food,

clothing, and an education, when what is really needed is to

make these necessities available within the community. When

an orphanage is treated as the primary solution, it can weaken

a community’s motivation to address orphan issues and divert

resources away from the family-based solutions that are better

for children. The sheer number of orphaned and vulnerable

children is overwhelming. Many well-meaning donors are

funding orphanages as a solution to the problem. However,

orphanages are expensive and can only reach small numbers

of children. Research by the World Bank in Tanzania, for

example, found the cost of operating orphanages to be six

times higher than the cost of caring for children in the community.

Most importantly, orphanages separate children from

family and community life. They often fail to meet children’s

developmental needs and do not prepare them for adult life in

the larger society. While institutions can serve as a temporary

and last-resort response for children with no other means of

support, they are not a recommended long-term solution. The

most promising solutions must look to more sustainable alternatives

that focus on preventing the conditions that lead to the

need for institutional care. Most donors have a concrete image

of what an orphanage looks like. An orphanage is a physical

place that can be seen, touched, and visited. In contrast, most

donors are not familiar with the programs that help keep

children in families. These preventive programs are harder to

immediately see and describe, but their benefi ts can be far

greater and they are able to reach many more children. Many

African countries and international organizations recognize the

shortcomings of orphanages and discourage their use. They

recognize that children may be placed in orphanages by

family members who want to care for them but lack the means

to do so. Orphanages can become a way to access food,

clothing, and an education, when what is really needed is to

make these necessities available within the community. When

an orphanage is treated as the primary solution, it can weaken

a community’s motivation to address orphan issues and divert

resources away from the family-based solutions that are better

for children.

Children Grow Best in Families

Children who are cared for by families within communities are

more likely to thrive than those in orphanages. Children

growing up in families generally receive the kind of love,

attention, and care essential to their wellbeing. The daily life

and close relationships within a family lay the foundation for a

child’s social and emotional development, self-image, and

sense of belonging. As children interact with members of their

households and the wider community, they absorb the

patterns and values of their culture and develop the language,

customs, and skills they will need in their adult lives.

Grassroots Responses Strengthen Families and

Communities

The best way to serve vulnerable children is to strengthen the

capacity of families and communities to care for them.

Extended family members and other caregivers in the community

who are willing to take in children often lack the resources

to do so. Many faith-based and other community organizations

address this issue by providing households with support to meet

the material, educational, and emotional needs of children.

These local solutions help ensure that every child has a family,

while also protecting children from mistreatment or abuse.

When the safety net of care is strengthened, fewer children are

neglected, abandoned, or placed within institutional care.

www.dance4life.nl

blz 08


RICHTLIJNEN BIJ OPDRACHT B:

HILLBROW

Stap 1. Brainstorm

De volgende thema’s zijn van toepassing op de problematiek

in Hillbrow:

• Promotie van condoomgebruik

• Aandacht voor gedragsverandering

• Stimuleren van testen op hiv

• Investeren in onderwijs

• Aandacht voor het terugdringen van stigmatisering en

discriminatie

• Thuiszorg voor mensen met hiv

• Toegang tot behandeling met virusremmende medicijnen

• Zorg voor voldoende en gezonde voeding

• Opvang van aidswezen (kinderen die één of beide ouders

hebben verloren aan de gevolgen van aids)

Overige stappen

Bij de overige stappen geeft de handleiding een aantal voorbeelden

om leerlingen op weg te helpen. Hieronder vindt u

per stap extra voorbeelden. Het is hierbij wel belangrijk om te

noemen dat de leerlingen zelf moeten proberen de stappen te

doorlopen, zonder hulp van onderstaand schema. Mochten zij

hier echt niet uitkomen, dan zijn deze voorbeelden te gebruiken.

Stap 2. Kies een doel

• Straatkinderen zich laten aanmelden bij Twilight Children

• Voorlichting over hiv en veilige seks/ gebruik van naalden

etc.

• Scholing van de straatkinderen

• Opvangmogelijkheden bieden

• Testmogelijkheden creëren

• Zorgen voor een aanbod van aidsremmers

• Zorgen voor mogelijkheid van spuitomruil

• Werkmogelijkheden opzetten; sollicitatieondersteuning/

cv’s helpen schrijven

• Opnieuw contact laten leggen met familie: familybonding

Stap 5. Argumenten

Uiteraard bedenken leerlingen deze vooral zelf. Enkele voorbeelden:

• Uitweg van het leven op straat

• Kans op een beter leven

• Kans op een toekomst

• Kans op onderwijs

• Kans op gezondheid

• Weg van ellende

Stap 6. Vorm

• Cursus: Kom op voor je eigen rechten; Doorbreken van

groepsdruk, man/vrouw verschillen en rechten van de

vrouw aangeven.

• Cursus: Informeren over aids en veilig vrijen/ schone

naalden

• Informatiefolder maken

• Project opzetten waarbij hulpverleners helpen cv’s en

sollicitatiebrieven te schrijven + contacten leggen met

bedrijven

• Discussie

• Drama-activiteiten; een sketch met een open eind

bedenken, vervolgens laten spelen door de straatkinderen

• Theater maken en vertonen aan de straatkinderen

• De straatkinderen die al enige tijd in het project zitten,

mentor laten worden (ook wel peer educators genoemd)

en hen als straatwerkers de andere kinderen overtuigen

zich aan te melden bij Twilight Children.

Stap 3. Kies een doelgroep

• Hulpverleners bij Twilight Children

• Familieleden

• Politie/overheid

• Ziekenhuizen

• Scholen

• Bedrijven – wellicht voor het helpen met zoeken naar werk

• Straathoekwerkers

Stap 4. Call to action

• “Laat je niet misbruiken”

• “Zorg voor jezelf, zorg voor hulp”

• “Laat je testen”

• “Gebruik condooms”

• “Zoek je familie”

• “Zoek naar werk”

• “Durf te praten, spread the word over veilig vrijen”

www.dance4life.nl

blz 09


RICHTLIJNEN BIJ OPDRACHT C:

CAPE FLATS

Stap 1. Brainstorm

De volgende thema’s zijn van toepassing op de problematiek

in de Cape Flats:

• Promotie van condoomgebruik

• Aandacht voor gedragsverandering

• Stimuleren van testen op hiv

• Investeren in onderwijs

• Aandacht voor het terugdringen van stigmatisering en

discriminatie

• Toegang tot behandeling met virusremmende medicijnen

• Zorg voor voldoende en gezonde voeding

• Opvang van aidswezen (kinderen die één of beide ouders

hebben verloren aan de gevolgen van aids)

Overige stappen

Bij de overige stappen geeft de handleiding een aantal voorbeelden

om leerlingen op weg te helpen. Hieronder vindt u

per stap extra voorbeelden. Ook hier geldt: Laat de leerlingen

eerst zelf proberen om de stappen te doorlopen, zonder hulp

van onderstaand schema. Mochten zij hier echt niet uitkomen,

dan zijn deze voorbeelden te gebruiken.

Stap 2. Kies een doel

• Meer toezicht

• Voorlichting over hiv in gevangenissen aan de gevangenen

• Kleinere cellen

• Doorbreken van het machtsvertoon door sodomie

• Hiv testen bij vrijlating

• Doorbreken van regel: geen aidsremmers bij gevangenen

• Informeren over hiv en aids

• Informeren over de gevaren in de gevangenis betreffende

hiv en aids

• Zorgen voor condooms

• Strenger optreden van de bewaking

• Gangsters apart zetten

• “Zorg voor beter toezicht in gevangenissen”

• “Geef aidsremmers aan gevangenen”

• “Zorg voor een hiv test bij vrijgelaten gevangenen”

• “Geef voorlichting aan de vrouwen”

• “Durf te praten, spread the word over veilig vrijen”

• “Gebruik schone naalden”

• “Zorg voor spuitomruil”

Stap 5. Argumenten

Uiteraard bedenken leerlingen deze vooral zelf. Enkele voorbeelden:

• Jongeren krijgen een doodsvonnis als ze naar de

gevangenis gaan.

• Gevangenissen zijn een broeinest voor hiv

• Doordat de kans op hiv zo groot is in gevangenissen heeft

de epidemie zo hard kunnen groeien.

• Het is een verantwoordelijkheid van de directie en de

overheid om hier iets tegen te doen.

Stap 6. Vorm

• Workshop: Kom op voor je eigen rechten; doorbreken

groepsdruk

• Workshop: Informeren over aids en veilig vrijen/ schone

naalden

• Informatiefolder maken

• Discussie

• Drama-activiteiten; een sketch met een open eind

bedenken, vervolgens laten spelen door de straatkinderen

• Theater maken

• Een brief aan de directie en de overheid

• Demonstreren bij de gevangenissen en bij de overheid

• Een handtekeningenactie

Stap 3. Kies een doelgroep

• De leiders van de gangs

• De gevangenisdirectie

• Nieuwe gevangenen

• De bewakers

• Politie/overheid

• Ziekenhuizen

• De familie/vriendin van de gevangene

• Hulpverleners gekoppeld aan de gevangenis

Stap 4. Call to action

• “Laat je niet misbruiken”

• “Laat je testen”

• “Gebruik condooms”

• “Besmet je kinderen en vrouw niet met jouw

doodstraf”

• “Zorg voor kleinere cellen”

www.dance4life.nl

blz 10


COLOFON:

De lesbrief is een uitgave van dance4life Nederland.

Samenstelling:

Mark van Heck (Uitleg en Tekst)

Vormgeving:

Danielle Kool (Cabbage)

“AIDS, een sluipmoordenaar” is ontwikkeld door Uitleg en Tekst, Nijmegen.

© dance4life Nederland

Voor het overnemen van passages of illustraties uit deze lesbrief is vooraf schriftelijke toestemming van dance4life nodig.

More magazines by this user
Similar magazines