ROM decemberuitgave 2013

ronaldbuitelaar

ROM decemberuitgave 2013

van de redactie

Succesvol partnerschap

Ieder beroep heeft zo zijn eigenaardigheden. Een zo’n

eigenaardigheid kom je nog wel eens tegen in het

onderwijs. Het is het denken over onderwijs als gaat het

om een eiland: ‘Geef ons de kinderen maar, dan maken

wij er in ons eentje wat van.’ De sociale omgeving en - in

het bijzonder - de ouders van kinderen doen er in die

benadering niet toe. Het is een visie die een elementair

gegeven over het hoofd ziet. Kinderen groeien op in een

wereld die heel wat meer omvat dan alleen de school.

Ouders spelen daarin een doorslaggevende rol en

school kan zich eenvoudigweg niet van dit feit afsluiten.

Ouders zijn onmisbare partners van de school.

Nu heeft een flink deel van de Rotterdamse scholen te

maken met ouders die zelf laag geschoold zijn en daarbij

ook het Nederlands onvoldoende beheersen. Ernstige

handicaps, die succesvol partnerschap bemoeilijken.

De oplossing van dit probleem ligt niet op het bordje

van scholen. Wat daar wel thuis hoort is dat ouders zich

welkom en gerespecteerd voelen door de school, dat er

serieuze informatie wordt gegeven over hun kind en dat

de school zich openstelt voor de zienswijze van ouders.

Zo kunnen ouders zich gesteund voelen in hun rol als

partner, ook al kampen zij met sociale handicaps.

Aan de Erasmus Universiteit vond deze maand de promotie

plaats van docent en onderzoeker Mariëtte Lusse.

Zij ging op een groot aantal Rotterdamse vo-scholen na

wat de succesfactoren zijn voor partnerschap van school

en ouders en hoe hierdoor voortijdig schoolverlaten kan

worden voorkomen. De conclusie van het onderzoek is

dat wanneer de school het partnerschap op een systematische

wijze aanpakt, het contact met ouders meer

kwaliteit krijgt en dat er een basis wordt gelegd voor het

succesvol tegengaan van schooluitval.

Wij zullen blijven schijven over de praktijkervaringen op

dit terrein.

Rien van Genderen, hoofdredacteur

colofon

Rotterdams Onderwijs Magazine voorlichtings- en opinieblad voor onderwijs, educatie,

vorming, opleiding en training in Rotterdam. Gratis voor personeel van voorscholen,

primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam.

36 e jaargang -- nr. 12 -- december 2013

ISSN 1386 -- Verschijnt zeven keer per jaar -- Oplage 7000

Uitgave CED-Groep

Redactie Meike Ansems, Machiel de Jong, Irene van Kesteren, Tim van der Korput,

Rien van Genderen (hoofd- en eindredactie)

Medewerkers Ronald Buitelaar, Petja Buitendijk (foto), Renate Mamber, Jan van der Meijde

(foto), Marijke Nijboer, Ad Oskam (strip), Joep van der Pal (foto), Anne-Marie Plasschaert,

Jan van der Ploeg (foto), Ineke Westbroek, Linda Zwegers

Redactie-adres Postbus 8639 -- 3009 AP Rotterdam -- telefoon 06 316 437 11 --

e-mail rom@cedgroep.nl

Grafische vormgeving Trichis Communicatie en Ontwerp BNO -- Rotterdam

Foto cover Jan van der Meijde

© CED-Groep

agenda

9-11 januari

rotterdam

grootste loopbaanevenement, voor vo

www.loopbaanevenement.nl

29 januari

WoerdeN

masterclass social media

www.stationtostation.nl

30 januari

rotterdam

werkconferentie ouderbetrokkenheid mbo

www.onderwijsbeleid010.nl

1 februari

UtreCHt

conferentie kleuterleerkracht: overleven of leven

wegwijs.in/kleuteronderwijs

13 maart

amerSFoort

conferentie rekenniveaus en opbrengstgericht

werken, voor po

www.cps.nl

21 maart

deN HaaG

regionale dagen ‘het jonge kind’

www.hco.nl

28 maart

deN HaaG

regionale dagen ‘het jonge kind’

www.hco.nl

4 april

deN HaaG

regionale dagen ‘het jonge kind’

www.hco.nl

15 april

UtreCHt

conferentie literatuuronderwijs, voor vo

www.aps.nl

24 april

NederLaNd

girlsday, meisjes (10-15 jr.) en techniek

www.girlsday.nl

Volg het rom op twitter @rdamsondmag en sluit

je aan via LinkedIn ‘rotterdamsonderwijsmagazine’.

2 | Rotterdams Onderwijs Magazine --- 12 | 13

More magazines by this user
Similar magazines